Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Bispeparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Bispeparken Dato 15. september 2014 Sted Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 76 lejemål repræsenteret Fra fsb-organisationen: Steen Søndergaard Thomsen. Fra fsb-administrationen: Henrik Grønlund, Flemming von Wowern, Karen Stokkendal Poulsen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Forslag 5. Regnskaber for rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og øvrige regnskaber, herunder udlejning af beboerlokaler mv. 6. Godkendelse af budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler 7. Godkendelse af boligafdelingens budget for det kommende år 8. Valg 9. Eventuelt Jean Thierry, formand for afdelingsbestyrelsen (Bispeparkens Bestyrelse) bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Steen Søndergaard Thomsen, medlem af fsb s dirigentkorps blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Drift Rådhuspladsen København V Tel Fax Giro CVR Træffetider man-tors fre Åbningstider man-tors fre September 2014 Ad 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet Godkendt. Valg af referent Karen Stokkendal Poulsen, fsb s referentkorps, blev valgt. Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget Ulla Andersen, Claus Nørgård, Henrik Grønlund og Flemming von Wowern. Side 1 af 12

2 Ad 3 Afdelingsbestyrelsens beretning v/jean Thierry Forandringer, der baner vejen for fremtiden Vi ønsker alle, at det bliver bedre og billigere at bo i Bispeparken. Derfor er forandringer nødvendige. I Bispeparkens Bestyrelse arbejder vi for, at de sker, og at de sker på en måde, så de er til mest mulig gavn og til mindst mulig ulempe. Blandt vores fokuspunkter er en lavere husleje, bedre vedligeholdelse, energibesparelser, miljøforbedringer og en mere effektiv drift, som klarer sig selv i højere grad. Danmarks Smukkeste Almene Bolig Bispeparken er nomineret i konkurrencen om Danmarks smukkeste boligområde, så det er bare med at stemme på os på frem til 21.september. Huslejenedsættelse For første gang i mange år, måske nogensinde, kunne vi ved nytår nedsætte huslejen. Det har også været en tid undervejs med budgettvist i 2011 og forhandlinger med fsb-driften. Baggrunden er, at huslejen cirka var blevet fordoblet på 12 år. Vi endte med en 1,9 % sænkning af huslejen. Det har ikke betydet mindre vedligeholdelse af bygningerne eller dårligere kvalitet i vores ejendomsservice. Tværtimod har den mere effektive drift ført til mere og bedre vedligeholdelse for færre penge, både ved selv at udføre flere opgaver og ved at presse håndværksfirmaerne til bedre priser. Budgetforhandlinger omkring 2015: vi sparede omkring 1,4 mio.kr. Den administrative fremskrivning af huslejebudgettet for 2015 ville give en huslejestigning på 3,5 %. Det var naturligvis helt uacceptabelt for os, og vi stillede et forslag, der gav en huslejesænkning på 0,4 %. I forhandlingerne endte vi på en stigning på 0,4 %, altså tættest på vores forslag. Vi fandt kr. ved at få det korrekte beløb overført fra overskudskontoen, og samlet set omkring kr. på drifts- og vedligeholdelseskonti. Driften mente, at det var forsvarligt, fordi de er blevet langt mere effektive til at få vedligeholdt og repareret for pengene. Bestyrelsen er så småt ved at flytte til Tagensvej 227 For et par år siden overtog vi midlertidigt et par lejligheder i forbindelse med at ejendomskontoret overtog bestyrelsens butikslokale. Vi har besluttet at flytte bestyrelsens møder ned i cafélokalet (tidligere Blockbuster og Far-projekt) på Tagensvej 227 samt at nedlægge mødelokalet på Jacob Lindbergs Vej 10 st.mf. fra 1.november, så det kan udlejes som lejlighed. Derefter vil vi indrette bestyrelsessekretariat i et baglokale til cafélokalet og så flytte det derned, når alt er i orden med sikkerhed og arbejdsmiljø. Derefter kan Jacob Lindbergs Vej 10 st.tv. også udlejes som lejlighed igen. Sideløbende vil vi indrette faciliteter til kaffe og brød-café i det store lokale på Tagensvej 227. Lokalerne kan samtidig bruges til kulturarrangementer og aktiviteter som efterårets forfatterkursus, hvor der stadig er ledige pladser. En af grundene til, at vi har brugt lejlighederne på Jacob Lindbergs Side 2 af 12

3 Vej har også været støjproblemer, som gjorde det svært at bo der som beboer. De er nu mindsket på forskellige måder. Tyvstart på Caféen Et par gange i løbet af foråret har vi holdt tyvstart på caféen, som har været ramme om gode snakke om kommende projekter og god økologisk cafékaffe. Meningen er, at der skal startes en forening omkring cafédriften. Udlejning til unge under uddannelse Vor ny-indflytter er en ung blond pige, hun går og nynner i Bispeparkens hus (Frit efter Carl Nielsen). Det er ikke alle indflyttere, der er blonde, unge eller kvinder, men langt de fleste lejligheder udlejes nu til unge under uddannelse med et tilskud fra en fond i kommunen, der gælder frem til De nye beboere kan blive boende ligeså længe, de vil. Selv uden tilskuddet er Bispeparken et meget attraktivt sted at bo for studerende i dag. Vi er glade for at kunne hjælpe de mange studerende i bolignød, som i stedet kan blive et aktiv for Bispeparken. Nyt LED-lys i kældrene Vi er i gang med at få ny kælderbelysning med LED-pærer, hvilket betales via et rentefrit lån på kr. fra fsb s energipulje. Det giver bedre lys og bruger mindre strøm. Det er både godt for økonomien og miljøet. Strømbesparelsen de første 5-6 år betaler så lånet tilbage, så vi ikke har nogen ekstra udgift. Når pengene er betalt tilbage, så har vi besparelsen hvert år. TV-omlægning Det var i sidste øjeblik, at vi gik over til valgfrihed: At fortsætte med YouSee havde kostet alle en prisstigning på 85 kr./mdr. fra nytår. Med overgangen blev det valgfrit, om man ville fortsætte med at købe en dyr TV-pakke. Men prisstigningen på den store dyre pakke var en meget ond dåbsgave til det nye TV-system, der også var plaget af diverse børnesygdomme, og at en del af det løse udstyr i lejlighederne ikke kunne med de digitale tider. Princippet er en billig grundpakke til 75 kr. med en masse billige kanaler og valgfrihed for resten af pengene. Vi har fået vores nabolande tilbage og et meget større udvalg af verdens-tv. Over halvdelen af kanalerne i grundpakken lå slet ikke i kablet før. De regionale 24-timerskanaler fra hele Danmark kommer med fra nytår. I dag er det valgfrit, om man vil have dyrt eller billigt TV og langt de fleste har valgt det billige. Før overgangen holdt vi i november to gange seks informationsmøder. Første gang uden information og debat og anden gang med. Det var hele tiden blevet skrevet og sagt, at pakkevalg ville foregå via kort og evt. boks. Til gengæld kom priser og behov som en overraskelse for en del. Derfor arbejdede vi i bestyrelsen meget hårdt for afbetalingsordningen over 22 måneder i overgangsfasen, der blev vedtaget på et Side 3 af 12

4 ekstraordinært afdelingsmøde, for at gøre skiftet mere smertefrit. Den er udfaset administrativt, og de eksisterende aftaler kører videre, indtil de sidste er betalt. Den samlede besparelse i køb af TV-pakker er cirka 1,6 mio.kr. årligt. Det halve års udsættelse på grund af to mislykkede EU-udbud har altså samlet set kostet os over kr. De penge vil vi søge at få godtgjort fra fsb centralt. I det mindste som en markering. Internetpriserne er også faldet. Vi har diskuteret med Parknet omkring at få TV2 Charlie i mellempakken. Foreløbig er buddet dog, at der forhandles om en pakke med alle TV2-kanalerne, som man vil kunne vælge i stedet for eller sammen med mellempakken. I løbet af efteråret laver Parknet en gennemgang af antenne og internet i alle lejligheder, der ønsker det. Parknet er bare ikke et firma vi køber ting af, men en forening, vi selv er en del af som aftager. Ny sekretariatsmedarbejder Tina holdt op 1. november for at starte som fuldtidsmedarbejder på ejendomskontoret i Kantorparken. Louise startede 22. april med 25 timer om ugen for os, og 12,5 time om ugen for Gravervænget/Møllerlodden. Louise går på barsel sidst på året, og vi har planlagt at vikaren starter 14 dage før, så opgaverne kan overleveres. Pullert på Rønningsvej For at fredeliggøre nordenden af Rønningsvej er der opsat en pullert, så der ikke kan køre biler ind. Det er en del af et beboerforslag, som er vedtaget på afdelingsmødet i september sidste år. I løbet af efteråret kommer turen til nordenden af selve Bispeparken. Her har bestyrelsen gjort projektet billigere og dermed muligt ved at foreslå, at det kun er en pullert hvert sted, der kan sænkes ned, mens resten er faste. Der er naturligvis fortsat adgang for udrykningskøretøjer, og hvis du skal flytte ind eller ud, kan du også få åbnet ved at kontakte ejendomskontoret. Hjemmesiden Bispeparken.dk Vi har valgt at fortsætte med vores egen hjemmeside, i stedet for at få en på fsb.dk. Afdelingsmødet i september 2014 nedsatte et hjemmesideudvalg, som har arbejdet på at vedligeholde og udvikle hjemmesiden. Den nye hjemmeside er sat op i løbet af sommeren og ligner sig selv, men er på flere punkter mere enkel at bruge, især er nyhederne sat op hver for sig i stedet for at komme i en lang blog. Facebookgruppen Os, der bor i Bispeparken Gruppen er oprettet i perioden som internt informations- og debatforum for Bispeparkens beboere og bruges flittigt. Side 4 af 12

5 Festudvalget er et åbent udvalg, som arrangerer og koordinerer de traditionelle fester som fastelavn, høstfest, jul og banko. Bankospillet i november 2013 havde stor deltagelse, men små flæskestegspræmier, der bliver meget større i år. Spillene gik godt på trods af tekniske vanskeligheder. Høstfesten 2014 blev ramt af uvejr, men kunne rykkes ind i Beboerhuset. Bispeparkens Køkkenhaveinitiativ har haft en god høst i år og skabt en imponerende tomataltan. Regnvandsanlægget er en gevinst Regnvandsanlægget reddede næsten alle kældre i Bispeparken fra oversvømmelsen ved de kraftige regnskyl i Høstfestweekenden. Nyhedsbreve i farver Med den nye kopimaskine har vi kunnet udgive nyhedsbrev med farvefotos i vores nye flotte design. Der er også mulighed for at interesserede kan udgive et egentligt beboerblad. Debatarrangementer For at fremme det politiske engagement og valgdeltagelsen afholdt vi kort før kommunalvalget et ganske velbesøgt valgmøde med god debat. Alle Rådhusets partier var inviteret, men desværre var det kun Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale, der deltog. I foråret afholdt vi en debat om EU's patentdomstol med en ja- og en nej-siger. Emnet trak knapt så mange deltagere, men en livlig debat. Der er almindelig enighed om, at det er partier og bevægelsers opgave at stå for denne slags arrangementer fremover og ikke bestyrelsen. Udgifterne til arrangementet blev dækket af Folketingets Europa-Nævn. Kultursuppe En dag kørte en hestevogn gennem Bispeparken med det flyvende suppeorkester og kokke, der greb de grøntsager som folk kastede ud af vinduerne. De gik til kultursuppen, som blev kogt til det børneteaterarrangement i Gravervænget, som hestevognen og en masse beboere bevægede sig over til. Bispeparkens Genbrugsstationer I forbindelse med at Monsterpladsen og især regnvandsprojektet blev dyrere end forventet, måtte vi udsætte byggeriet af de fem Genbrugsstationer, men sidste år kunne vi vedtage projektet og 28. september står de klar til en festlig åbning efter at byggeriet har været forsinket 14 dage. Det er bare starten på en masse aktiviteter omkring affaldssortering og genbrug. Vi uddanner en række af de store børn til Genbrugshelte. Der bliver en konkurrence mellem Genbrugsstationerne om hvem, der er bedst til at sortere affaldet. Nogle af børnene kommer til at filme en film om projektet. Side 5 af 12

6 Bispeparkens Børnebestyrelse Samtidig med afdelingsmødet får vi en børnebestyrelse i Bispeparken, og der er allerede stor interesse for at deltage. Børnebestyrelsen skal selv bestemme, hvad de vil arbejde med. For eksempel kan de være med til at arrangere aktiviteter og også arrangere nye. Vi vil også se positivt på afholdelse af børneafdelingsmøder, som kan stille forslag til de rigtige afdelingsmøder. Det er godt for vores nutid og fremtid, at børnene og de yngste af de unge får en god platform for deltagelse i demokratiet og beslutningerne. Spørgsmål til beretningen: Der blev spurgt til, hvilken internethastighed afdelingen har ifølge kontrakten med Parknet. Jean Thierry svarede, at kontrakten hedder 40/10 Megabit. Der blev spurgt til, hvad planen er i forhold til paraboler. Jean svarede, at driften nu efter aftale med bestyrelsen sætter en kampagne i gang om parabolerne, der skal sikre at reglerne overholdes. Der blev stillet et par spørgsmål vedrørende døre, hvortil der blev svaret, at der senere på året bliver afholdt et møde udelukkende om døre. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 4 Forslag 1. Forslag om digital opmåling til brug for elektronisk syn Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Baggrund Ved en digital opma ling af Bispeparken vil data ligge elektronisk. Det betyder, at det vil være nemmere, mindre tidskrævende og billigere at få udført forskellige former for arbejder på afdelingen. De digitale oplysninger kan bruges i forbindelse med håndværkerudbud af store opgaver som f.eks. istandsættelse ved fraflytning, vedligeholdelse af trappeopgange, udskiftning af vinduer mv. De digitale oplysninger vil også kunne blive brugt i forbindelse med fra- og indflytningssyn af boligerne (elektronisk syn). Her kan vi spare tid og penge, og håndværkerne kan bestilles hurtigere. Det kommer både fraflytter og hele afdelingen til gode. Ved en digital opmåling vil der blive udarbejdet en digital 3D-model af hele ejendommen. Udover at kunne bruges til håndværkerudbud mv., kan modellen også bruges til at vise vores boliger på nettet. Den videre proces: Bispeparken vil blive opmålt i 2015 eller Når afdelingen er opmålt kan ejendomskontoret syne boligerne elektronisk. Økonomi Side 6 af 12

7 Opmålingen koster ca kr. inkl. moms, hvilket betyder en ændret husleje på ca. 0,22 %. Den endelige pris for opmålingen kan først oplyses, når der er indhentet tilbud. Afdelingsmødets beslutning er gældende, hvis prisen er max kr. inkl. moms. I de følgende år lyder prognosen på en besparelse på 0,44 % om året og projektet kan forudses at tjene sig selv ind på kort tid. Udgiften betales af afdelingens egne midler og afskrives over 10 år. Udgiften er ikke indregnet i det fremsendte budget. Der blev spurgt til, om det betyder, at samtlige lejligheder skal gennemfotograferes. Der blev svaret, at der ikke er tale om fotografering af lejlighederne, men kun om opmåling samt scanning af vægge mv. Det blev også uddybet, at der ikke skal flyttes møbler i forbindelse med opmålingen. Huslejekonsekvensen på ca. 0,22 % er ikke iberegnet i budgettet for 2015 og vil derfor være en yderligere huslejestigning. Forslaget blev vedtaget med 97 stemmer for og 17 stemmer imod. 2. Forslag om afdelingens egen hjemmeside Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Det foreslås, at afdelingen anvender den allerede eksisterende hjemmeside for afdelingen som findes pa Der er sat 0 kr. af i budgettet for 2015 til drift og udvikling af denne hjemmeside. Det foresla s, at der blandt de tilstedeværende pa afdelingsmødet vælges en redaktion for hjemmesiden. Hvis forslaget ikke vedtages, vil afdelingen kunne benytte den hjemmeside, som fsb stiller til rådighed for afdelingen pa uden beregning. Afdelingsmødet kan i sa fald vælge en redaktion for denne hjemmeside. Begrundelse for forslaget: fsb's organisationsbestyrelse har besluttet, at alle afdelinger i fsb skal have en hjemmeside, sa der er endnu en kommunikationsmulighed til, fra og mellem beboerne. fsb stiller derfor en hjemmeside til ra dighed for afdelingen, se vedlagte præsentation. Udgiften til denne betales af fsb, og der skal derfor ikke betales særskilt for at benytte hjemmesiden. Har afdelingen særlige ønsker til udvikling af siden, skal der betales for dette. Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke at anvende fsb s standardside, fordi afdelingen allerede har en velfungerende side. I stedet ønsker afdelingsbestyrelsen, at afdelingen anvender den allerede eksisterende hjemmeside. Forslaget blev vedtaget. Side 7 af 12

8 3. Forslag om at afdelingsbestyrelsens pålægges ansvaret for at styre hjemmesiden forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Det foreslås at: Bispeparkens bestyrelse pålægges ansvaret for "Bispeparkens Hjemmeside". Bispeparkens bestyrelse bemyndiges til at fastsætte retningslinjer for "Bispeparkens Hjemmeside" og Bispeparkens bestyrelse bemyndiges til at udarbejde og beslutte kommissorium for "Hjemmesideudvalget". Begrundelse: En hjemmeside udvikler sig dynamisk, både hvad angår indhold og teknik. Ovennævnte bemyndigelse vil understøtte den fortsatte udvikling af "Bispeparkens Hjemmeside" ved med meget kort varsel i Bestyrelsen at kunne tilpasse retningslinjer for "Bispeparkens Hjemmeside" og for "Kommissorium for Hjemmesideudvalget", så hjemmesiden fortsat kan udvikles. Dette forslag udtrykker den i dag gældende praksis for samarbejdet og opgavefordelingen mellem Bispeparkens bestyrelse og "Hjemmesideudvalget" om "Bispeparkens Hjemmeside". Dette forslag vil formalisere denne praksis. Ved en fejl var der udsendt et langt forslag til kommissorium, men ovenstående forslag blev oplæst og kom til afstemning. Forslaget blev vedtaget. 4. Forslag om forprojekt vedrørende cykelstativer og barnevognsrum Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Det foreslås, at afdelingen afsætter kr til gennemførelse af forprojekt til belysning af muligheder for etablering af bedre rammer for overdækket og afla selig cykelparkering og barnevognsrum. Forprojektet forventes at koste kr. inkl. moms. Forslaget finansieres af henlagte midler, og vil derfor ikke få en huslejekonsekvens. Begrundelse: Der er mangel på cykelparkeringsmuligheder, samt steder at opbevare barnevogne i Bispeparken. Afdelingsbestyrelsen i Bispeparken ønsker en samlet plan, som kan balancere af hensyn til behov, økonomi og ønsket om at disse tiltag passer ind i Bispeparkens øvrige bygninger. Hvis forslaget vedtages, vil forslag til konkrete initiativer, baseret på for-projektets anbefalinger, blive fremlagt på et kommende afdelingsmøde. Side 8 af 12

9 Det blev uddybet, at pengene vil gå til at få konsulenthjælp til at designe en god samlet løsning for Bispeparken samt at undersøge hvilke restriktioner, der gør sig gældende på området. Beløbet bliver taget fra afdelingens henlæggelser, og vil derfor ikke medføre en huslejestigning. Det blev påpeget, at med de mange forslag om cykelstativer kunne det være en ide at nedsætte et beboerudvalg. Jean Thierry svarede, at alle forslagsstillere vil blive spurgt om de vil deltage i beboerudvalget og opfordrede øvrige interesserede til at tage kontakt til afdelingsbestyrelsen. Forslaget blev vedtaget. 5. Forslag om cykelstativer forslagsstiller: Benjamin Chabert Forslag om flere cykelstativer ved nr. 39, da der altid er fyldt i det nuværende cykelstativ. Forslaget blev ikke sat til afstemning grundet vedtagelsen af forslag 4 om forprojekt vedrørende cykelstativer og barnevognsrum. 6. Forslag om cykelstativer forslagsstiller: John Sørensen Det foreslås, at der opstilles ekstra cykelstativer ved nr. 34, 35, 36 og 37. Forslaget blev ikke vedtaget. 7. Forslag om cykelstativer forslagsstiller: Emil Knudsen og Marie Madsen Forslaget blev ikke sat til afstemning grundet vedtagelsen af forslag 4 om forprojekt vedrørende cykelstativer og barnevognsrum. 8. Forslag om TV2 Charlie og TV2 i grundpakken forslagsstiller: Jan Hansen Jean Thierry fortale, at afdelingsbestyrelsen har forhandlet med udbyderen Parknet og fået igennem, at TV2 Charlie kan være med i mellempakken. Afdelingsbestyrelsen opfordrede til, at den tvungne grundpakke ikke gøres dyrere for beboerne, og at de, der ønsker TV2 og TV2 Charlie, må tilkøbe mellempakken. Hvis de to kanaler skal gøres til en del af grundpakken, vil det medføre en huslejestigning for alle beboere på ca kr. pr. mdr. Forslaget blev ikke vedtaget. Der var 18 stemmer for og 115 stemmer imod. 9. Forslag om at Bispeparken skal indgå i et driftsfællesskab Forslagsstiller: Jan Hansen Det foreslås, at Bispeparken indgår et driftssamarbejde med Gravervænget / Møllerlodden. Side 9 af 12

10 Forslaget blev vedtaget. 10. Forslag om at Bispeparken skal have eget ejendomskontor Forslagsstiller: Jan Hansen Der ønskes bedre åbningstider på Bispeparkens eget ejendomskontor. Dels blev det påpeget at lukketider kl. 17 er for tidligt i forhold til de, der arbejder. Desuden bør der være en dag om ugen, hvor der er åbent om aftenen fra eksempelvis kl Det blev påpeget af Henrik Grønlund, at det nuværende kontor ikke har den kapacitet grundet reglerne for brug af lokalet. Derfor vil et sådant forslag kræve, at der oprettes et nyt fuldt funktionelt ejendomskontor. Forslaget blev ikke vedtaget. 11. Forslag om tilladelse til at have en hund Forslagsstillere: Pia Christensen og Rina Schmidt At det kan blive tilladt at have en hund her i Bispeparken. Afdelingsbestyrelsen stillede et ændringsforslag, som skulle træde i stedet: Bestyrelsesforslag omkring hundehold Forslag: Afdelingsmødet nedsætter et bredt sammensat udvalg, der kan suppleres, og som i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse undersøger, om det er muligt at udarbejde et forslag til regler, der kan muliggøre, at beboere kan holde hund, uden at det generer eller berører andre beboere. I givet fald udarbejder udvalget i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse et sådant forslag. Udvalget undersøger, om det er muligt at lave regler for hvilke hunderacer og/eller hvilken størrelse hunde, der må være. I den forbindelse høres blandt andet fsbs juridiske afdeling. Udvalget undersøger reglerne for servicehunde og kan undersøge de nugældende regler imod hundehold. Udvalget undersøger, hvilke grunde, der er til, at beboere ønsker at holde hund, og hvilke grunde der er til, at beboere ikke ønsker, at der er hunde i området. Derudfra opstilles en liste, og om muligt et forslag omkring, hvilke regler, der skal gælde for at sikre, at begge interesser opfyldes. Ellers opstilles et forslag på et sæt regler, der minimerer generne. Forslaget og listen sættes til debat blandt beboerne inden juni Dette kan f.eks. føre til et forslag om en urafstemning. Stillet af Bispeparkens Bestyrelse. Bestyrelsens ændringsforslag kom dog ikke til afstemning, da dirigenten i overensstemmelse med almindelig fremgangsmåde valgte, at det mest vidtgående Side 10 af 12

11 forslag kom til afstemning først, nemlig det oprindelige forslag om tilladelse til at holde hund. Førend stillingtagen til forslaget om at tillade hund, foreslog afdelingsbestyrelsen, at forslaget skulle sendes til urafstemning blandt alle beboere. Der blev derfor stemt om, hvorvidt spørgsmålet skulle sendes til urafstemning. Forslaget om at sende hundeholds-forslaget til urafstemning i stedet for at stemme om det på mødet, blev vedtaget med 110 stemmer for og 30 stemmer imod. Der blev derfor ikke stemt om selve forslaget, men der vil senere blive omdelt stemmesedler til alle lejemål og opsat bokse til urafstemningen. Bestyrelsens ændringsforslag bortfaldt. Ad 5 Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Regnskab for rådighedsbeløb på kr ,42 blev enstemmigt godkendt. Regnskab for aktivitetsmidler på kr ,37 blev enstemmigt godkendt. Regnskab for udlejning af selskabslokale og gæsteværelse 2013 med indtægter på kr blev godkendt. Henrik Grønlund oplyste efter mødet, at beboerhuset har været udlånt 79 gange i 2013 og gæsteværelset har været udlejet 18 gange i Ad 6 Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Budget for rådighedsbeløb på kr blev godkendt. Budget for aktivitetsmidler på kr blev godkendt. Ad 7 - Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år Jean Thierry gennemgik budgettet og fortalte om forhandlingen mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen. fsb-administrationen havde lagt ud med et budgetforslag med en huslejestigning på 3,5 %, hvorefter Bispeparkens Bestyrelse havde fundet ekstra penge på overskudskontoen, og skåret i budgettet, især på grund af den billigere vedligeholdelse, og var endt på en huslejenedsættelse på 0,4 %. Dette også set i lyset af at der har været overskud, og dermed overbudgetteret de senere år. Driftsadministrationen var uenig i bestyrelsens forslag, hvorefter man forhandlede sig frem til det nuværende budget med en huslejestigning på 0,4 %. Henrik Grønlund opfatter budgettet som forsvarligt og bakker op om det budget, man er kommet frem til. Budgettet blev herefter godkendt med en lejeforhøjelse på i alt 0,6 % (senere afrundet til 0,7 %) pr Dette er med vedtagelsen om digital opmåling. Ad 8 Valg Det blev vedtaget, at afdelingsbestyrelsen udvides til 11 medlemmer, hvorfor der skulle vælges 7 medlemmer. Side 11 af 12

12 Marie Juul Madsen - modtog valg som medlem Abdullahi Hassan Anshur modtog genvalg som medlem Anna Gudlaugsdottir - modtog valg som medlem Karin Dam Eskebjerg modtog valg som medlem Erik Vagn Østergaard - modtog valg som medlem Annette Melgaard Hansen modtog genvalg som medlem Souzanne El-Hage Hassan modtog valg som medlem for 1 år A. Meier - modtog valg som 1. suppleant Emil Holm Knudsen modtog valg som 2. suppleant Katja Bennesgaard Hørmann - modtog valg som 3. suppleant Jan Erik Hoffgaard Hansen modtog genvalg som kritisk revisor Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efterfølgende afdelingsmødet. Bestyrelsen ser herefter således ud Jean Thierry ( ) Stine Jørgensen ( ) Niels Pallesen ( ) Zeinab Farah ( ) Souzanne El-Hage Hassan ( ) Annette Melgaard Hansen ( ) Abdullahi Hassan Anshur ( ) Karin Dam Eskebjerg ( ) Marie Juul Madsen ( ) Anna Gudlaugsdottir ( ) Erik Vagn Østergaard ( ) A. Meier - 1. suppleant ( ) Emil Holm Knudsen 2. suppleant ( ) Katja Bennesgaard Hørmann - 3. suppleant ( ) Jan Erik Hoffgaard Hansen kritisk revisor ( ) Niels Wiese - kritisk revisor ( ) Ad 9 Eventuelt Dirigenten, Steen Søndergaard Thomsen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl Side 12 af 12

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 17. september 2014 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret Deltagere Fra afdelingen: 15 lejemål repræsenteret Gæster: Camilla Wikke fra Assembly

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

B9.3. Kommentarer til Samdrift-Rapporten fra fsb (udsendt til alle 7. marts 2015). Vores driftssamarbejde er det mest udviklede og fremadstræbende.

B9.3. Kommentarer til Samdrift-Rapporten fra fsb (udsendt til alle 7. marts 2015). Vores driftssamarbejde er det mest udviklede og fremadstræbende. Referat af Bispeparkens Bestyrelsesmøde tirsdag 31.marts 2015 18:00 F1. Formalia: Fremmødte: Anna, Karin, Zeinab, Erik, Jean, Souzanne. Afbud: Anne, Annette, Abdullahi, Niels, Marie, Emil (1.suppleant).

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-52 Gravervænget/Møllerlodden

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-52 Gravervænget/Møllerlodden Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-52 Gravervænget/Møllerlodden Dato Den 4. juni 2015 kl. 19.00 Sted Gravervænget/Møllerloddens Beboerlokale, Tomsgårdsvej 77 st., 2400 København NV Deltagere Fra

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere