Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Bispeparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Bispeparken Dato 15. september 2014 Sted Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 76 lejemål repræsenteret Fra fsb-organisationen: Steen Søndergaard Thomsen. Fra fsb-administrationen: Henrik Grønlund, Flemming von Wowern, Karen Stokkendal Poulsen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Forslag 5. Regnskaber for rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og øvrige regnskaber, herunder udlejning af beboerlokaler mv. 6. Godkendelse af budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler 7. Godkendelse af boligafdelingens budget for det kommende år 8. Valg 9. Eventuelt Jean Thierry, formand for afdelingsbestyrelsen (Bispeparkens Bestyrelse) bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Steen Søndergaard Thomsen, medlem af fsb s dirigentkorps blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Drift Rådhuspladsen København V Tel Fax Giro CVR Træffetider man-tors fre Åbningstider man-tors fre September 2014 Ad 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet Godkendt. Valg af referent Karen Stokkendal Poulsen, fsb s referentkorps, blev valgt. Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget Ulla Andersen, Claus Nørgård, Henrik Grønlund og Flemming von Wowern. Side 1 af 12

2 Ad 3 Afdelingsbestyrelsens beretning v/jean Thierry Forandringer, der baner vejen for fremtiden Vi ønsker alle, at det bliver bedre og billigere at bo i Bispeparken. Derfor er forandringer nødvendige. I Bispeparkens Bestyrelse arbejder vi for, at de sker, og at de sker på en måde, så de er til mest mulig gavn og til mindst mulig ulempe. Blandt vores fokuspunkter er en lavere husleje, bedre vedligeholdelse, energibesparelser, miljøforbedringer og en mere effektiv drift, som klarer sig selv i højere grad. Danmarks Smukkeste Almene Bolig Bispeparken er nomineret i konkurrencen om Danmarks smukkeste boligområde, så det er bare med at stemme på os på frem til 21.september. Huslejenedsættelse For første gang i mange år, måske nogensinde, kunne vi ved nytår nedsætte huslejen. Det har også været en tid undervejs med budgettvist i 2011 og forhandlinger med fsb-driften. Baggrunden er, at huslejen cirka var blevet fordoblet på 12 år. Vi endte med en 1,9 % sænkning af huslejen. Det har ikke betydet mindre vedligeholdelse af bygningerne eller dårligere kvalitet i vores ejendomsservice. Tværtimod har den mere effektive drift ført til mere og bedre vedligeholdelse for færre penge, både ved selv at udføre flere opgaver og ved at presse håndværksfirmaerne til bedre priser. Budgetforhandlinger omkring 2015: vi sparede omkring 1,4 mio.kr. Den administrative fremskrivning af huslejebudgettet for 2015 ville give en huslejestigning på 3,5 %. Det var naturligvis helt uacceptabelt for os, og vi stillede et forslag, der gav en huslejesænkning på 0,4 %. I forhandlingerne endte vi på en stigning på 0,4 %, altså tættest på vores forslag. Vi fandt kr. ved at få det korrekte beløb overført fra overskudskontoen, og samlet set omkring kr. på drifts- og vedligeholdelseskonti. Driften mente, at det var forsvarligt, fordi de er blevet langt mere effektive til at få vedligeholdt og repareret for pengene. Bestyrelsen er så småt ved at flytte til Tagensvej 227 For et par år siden overtog vi midlertidigt et par lejligheder i forbindelse med at ejendomskontoret overtog bestyrelsens butikslokale. Vi har besluttet at flytte bestyrelsens møder ned i cafélokalet (tidligere Blockbuster og Far-projekt) på Tagensvej 227 samt at nedlægge mødelokalet på Jacob Lindbergs Vej 10 st.mf. fra 1.november, så det kan udlejes som lejlighed. Derefter vil vi indrette bestyrelsessekretariat i et baglokale til cafélokalet og så flytte det derned, når alt er i orden med sikkerhed og arbejdsmiljø. Derefter kan Jacob Lindbergs Vej 10 st.tv. også udlejes som lejlighed igen. Sideløbende vil vi indrette faciliteter til kaffe og brød-café i det store lokale på Tagensvej 227. Lokalerne kan samtidig bruges til kulturarrangementer og aktiviteter som efterårets forfatterkursus, hvor der stadig er ledige pladser. En af grundene til, at vi har brugt lejlighederne på Jacob Lindbergs Side 2 af 12

3 Vej har også været støjproblemer, som gjorde det svært at bo der som beboer. De er nu mindsket på forskellige måder. Tyvstart på Caféen Et par gange i løbet af foråret har vi holdt tyvstart på caféen, som har været ramme om gode snakke om kommende projekter og god økologisk cafékaffe. Meningen er, at der skal startes en forening omkring cafédriften. Udlejning til unge under uddannelse Vor ny-indflytter er en ung blond pige, hun går og nynner i Bispeparkens hus (Frit efter Carl Nielsen). Det er ikke alle indflyttere, der er blonde, unge eller kvinder, men langt de fleste lejligheder udlejes nu til unge under uddannelse med et tilskud fra en fond i kommunen, der gælder frem til De nye beboere kan blive boende ligeså længe, de vil. Selv uden tilskuddet er Bispeparken et meget attraktivt sted at bo for studerende i dag. Vi er glade for at kunne hjælpe de mange studerende i bolignød, som i stedet kan blive et aktiv for Bispeparken. Nyt LED-lys i kældrene Vi er i gang med at få ny kælderbelysning med LED-pærer, hvilket betales via et rentefrit lån på kr. fra fsb s energipulje. Det giver bedre lys og bruger mindre strøm. Det er både godt for økonomien og miljøet. Strømbesparelsen de første 5-6 år betaler så lånet tilbage, så vi ikke har nogen ekstra udgift. Når pengene er betalt tilbage, så har vi besparelsen hvert år. TV-omlægning Det var i sidste øjeblik, at vi gik over til valgfrihed: At fortsætte med YouSee havde kostet alle en prisstigning på 85 kr./mdr. fra nytår. Med overgangen blev det valgfrit, om man ville fortsætte med at købe en dyr TV-pakke. Men prisstigningen på den store dyre pakke var en meget ond dåbsgave til det nye TV-system, der også var plaget af diverse børnesygdomme, og at en del af det løse udstyr i lejlighederne ikke kunne med de digitale tider. Princippet er en billig grundpakke til 75 kr. med en masse billige kanaler og valgfrihed for resten af pengene. Vi har fået vores nabolande tilbage og et meget større udvalg af verdens-tv. Over halvdelen af kanalerne i grundpakken lå slet ikke i kablet før. De regionale 24-timerskanaler fra hele Danmark kommer med fra nytår. I dag er det valgfrit, om man vil have dyrt eller billigt TV og langt de fleste har valgt det billige. Før overgangen holdt vi i november to gange seks informationsmøder. Første gang uden information og debat og anden gang med. Det var hele tiden blevet skrevet og sagt, at pakkevalg ville foregå via kort og evt. boks. Til gengæld kom priser og behov som en overraskelse for en del. Derfor arbejdede vi i bestyrelsen meget hårdt for afbetalingsordningen over 22 måneder i overgangsfasen, der blev vedtaget på et Side 3 af 12

4 ekstraordinært afdelingsmøde, for at gøre skiftet mere smertefrit. Den er udfaset administrativt, og de eksisterende aftaler kører videre, indtil de sidste er betalt. Den samlede besparelse i køb af TV-pakker er cirka 1,6 mio.kr. årligt. Det halve års udsættelse på grund af to mislykkede EU-udbud har altså samlet set kostet os over kr. De penge vil vi søge at få godtgjort fra fsb centralt. I det mindste som en markering. Internetpriserne er også faldet. Vi har diskuteret med Parknet omkring at få TV2 Charlie i mellempakken. Foreløbig er buddet dog, at der forhandles om en pakke med alle TV2-kanalerne, som man vil kunne vælge i stedet for eller sammen med mellempakken. I løbet af efteråret laver Parknet en gennemgang af antenne og internet i alle lejligheder, der ønsker det. Parknet er bare ikke et firma vi køber ting af, men en forening, vi selv er en del af som aftager. Ny sekretariatsmedarbejder Tina holdt op 1. november for at starte som fuldtidsmedarbejder på ejendomskontoret i Kantorparken. Louise startede 22. april med 25 timer om ugen for os, og 12,5 time om ugen for Gravervænget/Møllerlodden. Louise går på barsel sidst på året, og vi har planlagt at vikaren starter 14 dage før, så opgaverne kan overleveres. Pullert på Rønningsvej For at fredeliggøre nordenden af Rønningsvej er der opsat en pullert, så der ikke kan køre biler ind. Det er en del af et beboerforslag, som er vedtaget på afdelingsmødet i september sidste år. I løbet af efteråret kommer turen til nordenden af selve Bispeparken. Her har bestyrelsen gjort projektet billigere og dermed muligt ved at foreslå, at det kun er en pullert hvert sted, der kan sænkes ned, mens resten er faste. Der er naturligvis fortsat adgang for udrykningskøretøjer, og hvis du skal flytte ind eller ud, kan du også få åbnet ved at kontakte ejendomskontoret. Hjemmesiden Bispeparken.dk Vi har valgt at fortsætte med vores egen hjemmeside, i stedet for at få en på fsb.dk. Afdelingsmødet i september 2014 nedsatte et hjemmesideudvalg, som har arbejdet på at vedligeholde og udvikle hjemmesiden. Den nye hjemmeside er sat op i løbet af sommeren og ligner sig selv, men er på flere punkter mere enkel at bruge, især er nyhederne sat op hver for sig i stedet for at komme i en lang blog. Facebookgruppen Os, der bor i Bispeparken Gruppen er oprettet i perioden som internt informations- og debatforum for Bispeparkens beboere og bruges flittigt. Side 4 af 12

5 Festudvalget er et åbent udvalg, som arrangerer og koordinerer de traditionelle fester som fastelavn, høstfest, jul og banko. Bankospillet i november 2013 havde stor deltagelse, men små flæskestegspræmier, der bliver meget større i år. Spillene gik godt på trods af tekniske vanskeligheder. Høstfesten 2014 blev ramt af uvejr, men kunne rykkes ind i Beboerhuset. Bispeparkens Køkkenhaveinitiativ har haft en god høst i år og skabt en imponerende tomataltan. Regnvandsanlægget er en gevinst Regnvandsanlægget reddede næsten alle kældre i Bispeparken fra oversvømmelsen ved de kraftige regnskyl i Høstfestweekenden. Nyhedsbreve i farver Med den nye kopimaskine har vi kunnet udgive nyhedsbrev med farvefotos i vores nye flotte design. Der er også mulighed for at interesserede kan udgive et egentligt beboerblad. Debatarrangementer For at fremme det politiske engagement og valgdeltagelsen afholdt vi kort før kommunalvalget et ganske velbesøgt valgmøde med god debat. Alle Rådhusets partier var inviteret, men desværre var det kun Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale, der deltog. I foråret afholdt vi en debat om EU's patentdomstol med en ja- og en nej-siger. Emnet trak knapt så mange deltagere, men en livlig debat. Der er almindelig enighed om, at det er partier og bevægelsers opgave at stå for denne slags arrangementer fremover og ikke bestyrelsen. Udgifterne til arrangementet blev dækket af Folketingets Europa-Nævn. Kultursuppe En dag kørte en hestevogn gennem Bispeparken med det flyvende suppeorkester og kokke, der greb de grøntsager som folk kastede ud af vinduerne. De gik til kultursuppen, som blev kogt til det børneteaterarrangement i Gravervænget, som hestevognen og en masse beboere bevægede sig over til. Bispeparkens Genbrugsstationer I forbindelse med at Monsterpladsen og især regnvandsprojektet blev dyrere end forventet, måtte vi udsætte byggeriet af de fem Genbrugsstationer, men sidste år kunne vi vedtage projektet og 28. september står de klar til en festlig åbning efter at byggeriet har været forsinket 14 dage. Det er bare starten på en masse aktiviteter omkring affaldssortering og genbrug. Vi uddanner en række af de store børn til Genbrugshelte. Der bliver en konkurrence mellem Genbrugsstationerne om hvem, der er bedst til at sortere affaldet. Nogle af børnene kommer til at filme en film om projektet. Side 5 af 12

6 Bispeparkens Børnebestyrelse Samtidig med afdelingsmødet får vi en børnebestyrelse i Bispeparken, og der er allerede stor interesse for at deltage. Børnebestyrelsen skal selv bestemme, hvad de vil arbejde med. For eksempel kan de være med til at arrangere aktiviteter og også arrangere nye. Vi vil også se positivt på afholdelse af børneafdelingsmøder, som kan stille forslag til de rigtige afdelingsmøder. Det er godt for vores nutid og fremtid, at børnene og de yngste af de unge får en god platform for deltagelse i demokratiet og beslutningerne. Spørgsmål til beretningen: Der blev spurgt til, hvilken internethastighed afdelingen har ifølge kontrakten med Parknet. Jean Thierry svarede, at kontrakten hedder 40/10 Megabit. Der blev spurgt til, hvad planen er i forhold til paraboler. Jean svarede, at driften nu efter aftale med bestyrelsen sætter en kampagne i gang om parabolerne, der skal sikre at reglerne overholdes. Der blev stillet et par spørgsmål vedrørende døre, hvortil der blev svaret, at der senere på året bliver afholdt et møde udelukkende om døre. Beretningen blev herefter godkendt. Ad 4 Forslag 1. Forslag om digital opmåling til brug for elektronisk syn Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Baggrund Ved en digital opma ling af Bispeparken vil data ligge elektronisk. Det betyder, at det vil være nemmere, mindre tidskrævende og billigere at få udført forskellige former for arbejder på afdelingen. De digitale oplysninger kan bruges i forbindelse med håndværkerudbud af store opgaver som f.eks. istandsættelse ved fraflytning, vedligeholdelse af trappeopgange, udskiftning af vinduer mv. De digitale oplysninger vil også kunne blive brugt i forbindelse med fra- og indflytningssyn af boligerne (elektronisk syn). Her kan vi spare tid og penge, og håndværkerne kan bestilles hurtigere. Det kommer både fraflytter og hele afdelingen til gode. Ved en digital opmåling vil der blive udarbejdet en digital 3D-model af hele ejendommen. Udover at kunne bruges til håndværkerudbud mv., kan modellen også bruges til at vise vores boliger på nettet. Den videre proces: Bispeparken vil blive opmålt i 2015 eller Når afdelingen er opmålt kan ejendomskontoret syne boligerne elektronisk. Økonomi Side 6 af 12

7 Opmålingen koster ca kr. inkl. moms, hvilket betyder en ændret husleje på ca. 0,22 %. Den endelige pris for opmålingen kan først oplyses, når der er indhentet tilbud. Afdelingsmødets beslutning er gældende, hvis prisen er max kr. inkl. moms. I de følgende år lyder prognosen på en besparelse på 0,44 % om året og projektet kan forudses at tjene sig selv ind på kort tid. Udgiften betales af afdelingens egne midler og afskrives over 10 år. Udgiften er ikke indregnet i det fremsendte budget. Der blev spurgt til, om det betyder, at samtlige lejligheder skal gennemfotograferes. Der blev svaret, at der ikke er tale om fotografering af lejlighederne, men kun om opmåling samt scanning af vægge mv. Det blev også uddybet, at der ikke skal flyttes møbler i forbindelse med opmålingen. Huslejekonsekvensen på ca. 0,22 % er ikke iberegnet i budgettet for 2015 og vil derfor være en yderligere huslejestigning. Forslaget blev vedtaget med 97 stemmer for og 17 stemmer imod. 2. Forslag om afdelingens egen hjemmeside Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Det foreslås, at afdelingen anvender den allerede eksisterende hjemmeside for afdelingen som findes pa Der er sat 0 kr. af i budgettet for 2015 til drift og udvikling af denne hjemmeside. Det foresla s, at der blandt de tilstedeværende pa afdelingsmødet vælges en redaktion for hjemmesiden. Hvis forslaget ikke vedtages, vil afdelingen kunne benytte den hjemmeside, som fsb stiller til rådighed for afdelingen pa uden beregning. Afdelingsmødet kan i sa fald vælge en redaktion for denne hjemmeside. Begrundelse for forslaget: fsb's organisationsbestyrelse har besluttet, at alle afdelinger i fsb skal have en hjemmeside, sa der er endnu en kommunikationsmulighed til, fra og mellem beboerne. fsb stiller derfor en hjemmeside til ra dighed for afdelingen, se vedlagte præsentation. Udgiften til denne betales af fsb, og der skal derfor ikke betales særskilt for at benytte hjemmesiden. Har afdelingen særlige ønsker til udvikling af siden, skal der betales for dette. Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke at anvende fsb s standardside, fordi afdelingen allerede har en velfungerende side. I stedet ønsker afdelingsbestyrelsen, at afdelingen anvender den allerede eksisterende hjemmeside. Forslaget blev vedtaget. Side 7 af 12

8 3. Forslag om at afdelingsbestyrelsens pålægges ansvaret for at styre hjemmesiden forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Det foreslås at: Bispeparkens bestyrelse pålægges ansvaret for "Bispeparkens Hjemmeside". Bispeparkens bestyrelse bemyndiges til at fastsætte retningslinjer for "Bispeparkens Hjemmeside" og Bispeparkens bestyrelse bemyndiges til at udarbejde og beslutte kommissorium for "Hjemmesideudvalget". Begrundelse: En hjemmeside udvikler sig dynamisk, både hvad angår indhold og teknik. Ovennævnte bemyndigelse vil understøtte den fortsatte udvikling af "Bispeparkens Hjemmeside" ved med meget kort varsel i Bestyrelsen at kunne tilpasse retningslinjer for "Bispeparkens Hjemmeside" og for "Kommissorium for Hjemmesideudvalget", så hjemmesiden fortsat kan udvikles. Dette forslag udtrykker den i dag gældende praksis for samarbejdet og opgavefordelingen mellem Bispeparkens bestyrelse og "Hjemmesideudvalget" om "Bispeparkens Hjemmeside". Dette forslag vil formalisere denne praksis. Ved en fejl var der udsendt et langt forslag til kommissorium, men ovenstående forslag blev oplæst og kom til afstemning. Forslaget blev vedtaget. 4. Forslag om forprojekt vedrørende cykelstativer og barnevognsrum Forslagsstiller: afdelingsbestyrelsen Det foreslås, at afdelingen afsætter kr til gennemførelse af forprojekt til belysning af muligheder for etablering af bedre rammer for overdækket og afla selig cykelparkering og barnevognsrum. Forprojektet forventes at koste kr. inkl. moms. Forslaget finansieres af henlagte midler, og vil derfor ikke få en huslejekonsekvens. Begrundelse: Der er mangel på cykelparkeringsmuligheder, samt steder at opbevare barnevogne i Bispeparken. Afdelingsbestyrelsen i Bispeparken ønsker en samlet plan, som kan balancere af hensyn til behov, økonomi og ønsket om at disse tiltag passer ind i Bispeparkens øvrige bygninger. Hvis forslaget vedtages, vil forslag til konkrete initiativer, baseret på for-projektets anbefalinger, blive fremlagt på et kommende afdelingsmøde. Side 8 af 12

9 Det blev uddybet, at pengene vil gå til at få konsulenthjælp til at designe en god samlet løsning for Bispeparken samt at undersøge hvilke restriktioner, der gør sig gældende på området. Beløbet bliver taget fra afdelingens henlæggelser, og vil derfor ikke medføre en huslejestigning. Det blev påpeget, at med de mange forslag om cykelstativer kunne det være en ide at nedsætte et beboerudvalg. Jean Thierry svarede, at alle forslagsstillere vil blive spurgt om de vil deltage i beboerudvalget og opfordrede øvrige interesserede til at tage kontakt til afdelingsbestyrelsen. Forslaget blev vedtaget. 5. Forslag om cykelstativer forslagsstiller: Benjamin Chabert Forslag om flere cykelstativer ved nr. 39, da der altid er fyldt i det nuværende cykelstativ. Forslaget blev ikke sat til afstemning grundet vedtagelsen af forslag 4 om forprojekt vedrørende cykelstativer og barnevognsrum. 6. Forslag om cykelstativer forslagsstiller: John Sørensen Det foreslås, at der opstilles ekstra cykelstativer ved nr. 34, 35, 36 og 37. Forslaget blev ikke vedtaget. 7. Forslag om cykelstativer forslagsstiller: Emil Knudsen og Marie Madsen Forslaget blev ikke sat til afstemning grundet vedtagelsen af forslag 4 om forprojekt vedrørende cykelstativer og barnevognsrum. 8. Forslag om TV2 Charlie og TV2 i grundpakken forslagsstiller: Jan Hansen Jean Thierry fortale, at afdelingsbestyrelsen har forhandlet med udbyderen Parknet og fået igennem, at TV2 Charlie kan være med i mellempakken. Afdelingsbestyrelsen opfordrede til, at den tvungne grundpakke ikke gøres dyrere for beboerne, og at de, der ønsker TV2 og TV2 Charlie, må tilkøbe mellempakken. Hvis de to kanaler skal gøres til en del af grundpakken, vil det medføre en huslejestigning for alle beboere på ca kr. pr. mdr. Forslaget blev ikke vedtaget. Der var 18 stemmer for og 115 stemmer imod. 9. Forslag om at Bispeparken skal indgå i et driftsfællesskab Forslagsstiller: Jan Hansen Det foreslås, at Bispeparken indgår et driftssamarbejde med Gravervænget / Møllerlodden. Side 9 af 12

10 Forslaget blev vedtaget. 10. Forslag om at Bispeparken skal have eget ejendomskontor Forslagsstiller: Jan Hansen Der ønskes bedre åbningstider på Bispeparkens eget ejendomskontor. Dels blev det påpeget at lukketider kl. 17 er for tidligt i forhold til de, der arbejder. Desuden bør der være en dag om ugen, hvor der er åbent om aftenen fra eksempelvis kl Det blev påpeget af Henrik Grønlund, at det nuværende kontor ikke har den kapacitet grundet reglerne for brug af lokalet. Derfor vil et sådant forslag kræve, at der oprettes et nyt fuldt funktionelt ejendomskontor. Forslaget blev ikke vedtaget. 11. Forslag om tilladelse til at have en hund Forslagsstillere: Pia Christensen og Rina Schmidt At det kan blive tilladt at have en hund her i Bispeparken. Afdelingsbestyrelsen stillede et ændringsforslag, som skulle træde i stedet: Bestyrelsesforslag omkring hundehold Forslag: Afdelingsmødet nedsætter et bredt sammensat udvalg, der kan suppleres, og som i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse undersøger, om det er muligt at udarbejde et forslag til regler, der kan muliggøre, at beboere kan holde hund, uden at det generer eller berører andre beboere. I givet fald udarbejder udvalget i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse et sådant forslag. Udvalget undersøger, om det er muligt at lave regler for hvilke hunderacer og/eller hvilken størrelse hunde, der må være. I den forbindelse høres blandt andet fsbs juridiske afdeling. Udvalget undersøger reglerne for servicehunde og kan undersøge de nugældende regler imod hundehold. Udvalget undersøger, hvilke grunde, der er til, at beboere ønsker at holde hund, og hvilke grunde der er til, at beboere ikke ønsker, at der er hunde i området. Derudfra opstilles en liste, og om muligt et forslag omkring, hvilke regler, der skal gælde for at sikre, at begge interesser opfyldes. Ellers opstilles et forslag på et sæt regler, der minimerer generne. Forslaget og listen sættes til debat blandt beboerne inden juni Dette kan f.eks. føre til et forslag om en urafstemning. Stillet af Bispeparkens Bestyrelse. Bestyrelsens ændringsforslag kom dog ikke til afstemning, da dirigenten i overensstemmelse med almindelig fremgangsmåde valgte, at det mest vidtgående Side 10 af 12

11 forslag kom til afstemning først, nemlig det oprindelige forslag om tilladelse til at holde hund. Førend stillingtagen til forslaget om at tillade hund, foreslog afdelingsbestyrelsen, at forslaget skulle sendes til urafstemning blandt alle beboere. Der blev derfor stemt om, hvorvidt spørgsmålet skulle sendes til urafstemning. Forslaget om at sende hundeholds-forslaget til urafstemning i stedet for at stemme om det på mødet, blev vedtaget med 110 stemmer for og 30 stemmer imod. Der blev derfor ikke stemt om selve forslaget, men der vil senere blive omdelt stemmesedler til alle lejemål og opsat bokse til urafstemningen. Bestyrelsens ændringsforslag bortfaldt. Ad 5 Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Regnskab for rådighedsbeløb på kr ,42 blev enstemmigt godkendt. Regnskab for aktivitetsmidler på kr ,37 blev enstemmigt godkendt. Regnskab for udlejning af selskabslokale og gæsteværelse 2013 med indtægter på kr blev godkendt. Henrik Grønlund oplyste efter mødet, at beboerhuset har været udlånt 79 gange i 2013 og gæsteværelset har været udlejet 18 gange i Ad 6 Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Budget for rådighedsbeløb på kr blev godkendt. Budget for aktivitetsmidler på kr blev godkendt. Ad 7 - Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år Jean Thierry gennemgik budgettet og fortalte om forhandlingen mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen. fsb-administrationen havde lagt ud med et budgetforslag med en huslejestigning på 3,5 %, hvorefter Bispeparkens Bestyrelse havde fundet ekstra penge på overskudskontoen, og skåret i budgettet, især på grund af den billigere vedligeholdelse, og var endt på en huslejenedsættelse på 0,4 %. Dette også set i lyset af at der har været overskud, og dermed overbudgetteret de senere år. Driftsadministrationen var uenig i bestyrelsens forslag, hvorefter man forhandlede sig frem til det nuværende budget med en huslejestigning på 0,4 %. Henrik Grønlund opfatter budgettet som forsvarligt og bakker op om det budget, man er kommet frem til. Budgettet blev herefter godkendt med en lejeforhøjelse på i alt 0,6 % (senere afrundet til 0,7 %) pr Dette er med vedtagelsen om digital opmåling. Ad 8 Valg Det blev vedtaget, at afdelingsbestyrelsen udvides til 11 medlemmer, hvorfor der skulle vælges 7 medlemmer. Side 11 af 12

12 Marie Juul Madsen - modtog valg som medlem Abdullahi Hassan Anshur modtog genvalg som medlem Anna Gudlaugsdottir - modtog valg som medlem Karin Dam Eskebjerg modtog valg som medlem Erik Vagn Østergaard - modtog valg som medlem Annette Melgaard Hansen modtog genvalg som medlem Souzanne El-Hage Hassan modtog valg som medlem for 1 år A. Meier - modtog valg som 1. suppleant Emil Holm Knudsen modtog valg som 2. suppleant Katja Bennesgaard Hørmann - modtog valg som 3. suppleant Jan Erik Hoffgaard Hansen modtog genvalg som kritisk revisor Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efterfølgende afdelingsmødet. Bestyrelsen ser herefter således ud Jean Thierry ( ) Stine Jørgensen ( ) Niels Pallesen ( ) Zeinab Farah ( ) Souzanne El-Hage Hassan ( ) Annette Melgaard Hansen ( ) Abdullahi Hassan Anshur ( ) Karin Dam Eskebjerg ( ) Marie Juul Madsen ( ) Anna Gudlaugsdottir ( ) Erik Vagn Østergaard ( ) A. Meier - 1. suppleant ( ) Emil Holm Knudsen 2. suppleant ( ) Katja Bennesgaard Hørmann - 3. suppleant ( ) Jan Erik Hoffgaard Hansen kritisk revisor ( ) Niels Wiese - kritisk revisor ( ) Ad 9 Eventuelt Dirigenten, Steen Søndergaard Thomsen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl Side 12 af 12

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 23-23 Nørrebrogade 9

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 23-23 Nørrebrogade 9 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 23-23 Nørrebrogade 9 Dato 23. september 2015 Sted Mødestedet, Blågårds Plads 23 Deltagere Fra afdelingen: 7 beboere fra 5 lejemål Fra fsb: Jean Thierry, kontaktperson/organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 14. september 2015 klokken 18.00 Sted Bispeparkens beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 58 lejemål repræsenteret Fra fsb:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Skolevangen I

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Skolevangen I Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-30 Skolevangen I Dato 1. september 2015 Sted Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj Deltagere Fra afdelingen: 22 Fra fsb: Svend-Erik Munck, Steen Søndergaard

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-19 Klokkergården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-19 Klokkergården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-19 Klokkergården Dato 18. juni 2015 kl. 19.00 Sted Birkedommervej 70 Deltagere Fra afdelingen: 19 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen, Ninna Auvinen, Bo

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22 Dato Mandag den 7. september 2015 Sted Mødestedet, Blågårds Plads 23 Deltagere Fra afdelingen: 11 lejemål Fra fsb: Anne Warrer Poulsen (ref)

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 17. september 2014 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret Deltagere Fra afdelingen: 15 lejemål repræsenteret Gæster: Camilla Wikke fra Assembly

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-39 Stakhaven

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-39 Stakhaven Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-39 Stakhaven Dato Torsdag d. 17. September 2015, kl. 19.00 Sted Beboerlokalet i Urtehaven 76 i gavlen, Valby Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål repræsenteret

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

referat Dagsorden Forhandlingerne

referat Dagsorden Forhandlingerne referat Emne Afdelingsmøde i Blågården 23. september 2010 Dato 23. september 2010, kl. 19:00 Sted Støberiet, Blågårds Plads 3 Deltagere 24 husstande med 48 stemmer var repræsenteret. Desuden deltog Steen

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 14.06.2011 SA Referat Dato: 26.05.2011 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Rygeområde Forslag om plantekasser m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Nej til fsb s helhedsplan m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Årlig vaskning

Rygeområde Forslag om plantekasser m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Nej til fsb s helhedsplan m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Årlig vaskning Rygeområde Forslag om plantekasser m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Nej til fsb s helhedsplan m. afdelingsbestyrelsens kommentarer Årlig vaskning af glas-halvtag på altanerne m. afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Steen konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev godkendt.

Steen konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev godkendt. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-84 Ryparken II Dato Tirsdag den 21. maj 2013 Sted Ryparken 21, st. tv. Deltagere Fra afdelingen: 20 lejemål repræsenteret Fra fsb: Michael Willer-Jensen (driftschef),

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00

få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00 få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00 Kære beboere Det er snart tid til at holde afdelingsmøde. Her i brevet får du nogle

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

43 beboere fra afdelingen, 36 repræsenterende husstande.

43 beboere fra afdelingen, 36 repræsenterende husstande. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 08 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-008, mandag den 19. september 2016, kl. 18.00 på Restaurant Stadion, Christmas

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 2. maj 2016 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 20. april 2016 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-21 Kantorparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-21 Kantorparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-21 Kantorparken Dato 28. september 2015 klokken 19.00 Sted Beboerhuset, Kantorparken 4B, 2400 København NV. Deltagere Fra afdelingen: 55 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1.

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1. År 2012, den 18. september kl. 19.00, afholdtes ordinært beboermøde i BS 61, afdeling Hedelyparken, i beboerhuset, Hedelyparken 61, 2670 Greve, med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 7

AAB Silkeborg Afdeling 7 AAB Silkeborg Afdeling 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 12 september 2016 Deltagere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Teddy Pedersen Poul Rosenkvist Flemming Jensen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere