København den 30. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 30. november 2011"

Transkript

1 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 30. november 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst, Patricia Bjelke Jørgensen, elev 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Formand Claus Eskesen Morten Christensen Peter Basse Jensen Berit Flindt Pedersen Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels Stahl, Dagsorden til møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Onsdag den 7. december 2011 kl Mødet holdes i Industriens Uddannelser, 5. sal, Vesterbrogade 6D, 1780 København V Der afholdes frokost i TIVOLI kl. 13:15 Opsummering af dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen (inkl. status på MMV projektet) 5. Spydspidsskoler 6. LUU-referater (i udvalgte klip) 7. Tema: Innovation 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt 1 af 46 Side 1 af 11

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1. Jannie Ottesen Bunk, 3F, er udtrådt af AO udvalget. 3F har udpeget Morten Christensen, 3F Aalborg Industrigruppen, som nyt medlem af udviklingsudvalget for Arbejdsorganisering. Vi byder velkommen til vores fremtidige samarbejde i udvalget. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat Se bilag 2.1. Godkendelse af seneste referat 3. Opfølgning på seneste referat 3.1. UU s kommentarer på mødet er blevet tilføjet partnerskabsaftalen. Bla. skal det eksplicit fremgå, hvilken skole samt de områder af FKB, aftalen gælder for. Der er lavet et bilag der kortlægger dette. Opfølgning på seneste referat MMV er medtaget i projektpartnerskabsaftale. Sekretariatet arbejder på at køre med faseopdelte perioder, som herefter evalueres efter 1 år med en gensidig måling af både skoler og IF. Metode drøftes med de tre skoler Initiativ i forhold til AMU misbrugsproblemer. Her gengives et udvalgt afsnit fra den fælles generelle arbejdsmarkedspolitisk udviklingsredegørelse til UVM. Citat: Efteruddannelsesudvalgene hos Industriens Uddannelser har ikke modtaget officiel henvendelse fra Udannelsesstyrelsen vedr. sager om misbrug og har derfor heller ikke skitseret konkrete initiativer i forhold til misbrugsproblematikker. Efteruddannelsesudvalgene hos Industriens Uddannelser tager stærkt afstand fra misbrug af AMU systemet. Udvalgene stiller sig åben for en nærmere dialog med Udannelsesstyrelsen om, hvordan de konstaterede misbrugsproblemer kan løses Audit BILAG Der er opstået et behov for kurser i intern audit for produktionsfolk på områderne Kvalitet, Lean og Miljø. Der er udarbejdet et notat hvor vi kigger nærmere på Auditor og der er lavet et konkret oplæg inkl. grænseflader og målbeskrivelse: Til beslutning 3.4. Analyse Udover at afdække om porteføljen dækker det aktuelle behov, skal analysen også se på, om folk kender til AO-området og den pink brochure. Der skal tænkes innovativt i analysen. Målet med analysen er at give udvalget et bedre beslutningsgrundlag. 2 af 46 Side 2 af 11

3 3.5. High performance teams. Sekretariatet skal finde en bedre betegnelse. Hvad er et Team? Hvad er et Performing Team? Hvad er et High Performance Team? Sekretariatet er blevet inviteret af udvalgsmedlem Helle Ankersen, PostNord AB til at kigge eksempler på et simpelt redskab til at foretage temperaturmåling på et teams stade. Det er tænkt som inspiration i forhold til udvikling af selvbærende teams. Arbejdet pågår 4. Aktivitet og status på udvikling i AO-porteføljen Aktivitet og status på udvikling AO-portef Bilag side 1 er en opgørelse, der viser brutto aktiviteten på FKB ens kernemål. Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken. Det skal bemærkes, at en opgørelse ved eksempelvis udgangen af et kvartal ikke har det pågældende kvartal fuldt med. Bilag fra side 2 til 6 er en opgørelse over fordelingen af aktiviteten på de enkelte skoler. Bilag fra side 7 til 15 er en oversigt over skolernes adresser med angivelse af øverste chef samt ansvarlige leder i forbindelse med afholdelse af AO FKB Desuden fremgår navn på det lokale uddannelsesudvalg dækkende AO FKB 2752 samt angivelse af de personer, der sidder i udvalget. Endvidere fremgår vakante pladser i udvalgene AMU-statistik Bilag Den officielle AMU-statistik er opdateret ultimo oktober Den aktuelle statistik viser udviklingen i antallet af kursister inden for IU s område i perioden (t.o.m. 2. kvartal). Uanset usikkerhed om tallene, kommer de ikke op på aktivitetsniveauet for sidste år Status på MMV projektet Projektet er i gang med at identificere relevante MMV virksomheder. Projektet er ligeledes i gang med at identificere relevante skoler til brug ved etablering af forsøgskurser i virksomheder. 3 af 46 Side 3 af 11

4 4.4. Forslag til et nyt AMU Kursus Lean uden stress I forlængelse af tidligere udvalgsmøder er det besluttet, at udvalget med baggrund i Leanus-projektet Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept, skulle forsøge at komme med et udspil på dette område: Tillidsbaseret Lean Se bilag Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til målbeskrivelse med henblik på snarlig fremsendelse til godkendelse i UVM 4.5. Forslag til nyt kursus med titlen Lean support i produktionen Se bilag Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til målbeskrivelse med henblik på snarlig fremsendelse til godkendelse i UVM Bilag og Bilag er de to nye AMU-kurser inder for temaet sikker adfærd. Kurset har titlen Udvikling af sikkerhedskultur med en varighed på 1 dag. Kurset med titlen Sikker adfærd i produktionsvirksomheder har en varighed på 1 dag. Det blev besluttet at sekretariatet skulle forsøge at få skrevet det forelagte mål om til 2 mål af én dags varighed hver. Der skulle være en slags trindeling, dog således, at det er de samme deltagere, der får mulighed for at gå på del to. Ideen er nu at vi først bevæger os i det individelle perspektiv Sikker adfærd i produktionsvirksomheder og efterfølgende lærer om sikker adfærd og efterfølgende lærer i et organisatorisk perspektiv. Målene skal evalueres med hensyn til varighed og struktur senest om et år. Der er lavet materialesamling til kurserne. Kurserne ligger i koordinering og forventes godkendt ultimo december i år Nyt mål inden for håndtering af erhvervsaffald. Med baggrund i den af KUBIX udarbejdede rapport med tilhørende materiale Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere, der håndterer erhvervsaffald udarbejdet for Industriens Fællesudvalg udvikles et AMU mål og tilhørende undervisningsmateriale. Forventes færdig ved udgangen af december. 5. Spydspidsskoler 5.1. Status på arbejdet med partnerskabsaftalen på AO området. Med baggrund i diskussionen på sidste AO møde har vi udledt de karakteristika, der kunne danne baggrund for indgåelse af en partnerskabsaftale. Processen er kickstartet med afholdelse af møde med Nordjylland. Spydspidsskoler 4 af 46 Side 4 af 11

5 Her var forstander Lasse Breddam umiddelbart interesseret, men var dog bekymret for hvorvidt vi får aftalen afgrænset i forhold til VEU-center opdraget. Oprindeligt besluttedes det, at Tradium, AMU Aalborg og AMU SYD skulle involveres i arbejdet inden endelig præsentation for skolerne. Områdedirektør, Marie Nørgaard Laursen, Tradium, er fratrådt sin stilling midt i forberedelsen af arbejdet med spydspidsskoler. Sammen med denne fratræden forsvandt også en større delmænge af den viden der var bragt i spil med henblik på at syreteste ideen med en partnerskabsaftale. Vi har erstattet Tradium med Learnmark og inddrager nu Jørgen Jensen og en konsulent, Maria Barnung, fra Learnmark Horsens. Arbejdet med skolerne forventes afsluttet inden jul. Selve aftalen forventes at blive indgået på et møde med alle de skoler, der vil tilslutte sig en aftale ultimo januar Der er udviklet et skema til skolerne, hvor de tilkendegiver de områder, som de mener at kunne levere spidskompetencer. Bilag og bilag til orientering. Skoler skal forholde sig til, hvorfor de har det mix af AMU-kurser, som de har. 6. LUU-referater (i udvalgte klip) LUU-referater (i udvalgte klip) 6.1. Tradium (Randers) Onsdag den 15. juni kl MNL bød velkommen og gav udtryk for skolens store forventninger omkring LUU samarbejdet. Skolen har store forventninger til udvalget som repræsentant for arbejdsmarkedets parter og vi håber på en god og konstruktiv dialog omkring skolens udbud på Arbejdets Organisering (AO). Skolen håber endvidere på, at vi med udvalget kan få nogle væsentlige dialoger i forbindelse med videreudvikling af AMU og EUD i sammenhæng. KN opfordrer MNL til overveje, om udvalget er sammensat korrekt, da alle repræsentanter for arbejdsgivere er fra Grenå. MNL vil undersøge hos Dansk Industri. MNL lover udvalgets medlemmer, at der fremsendes en oversigt over AMU-forkortelser, samt en oversigt over indholdet i fagmålene under FKB AMU Nordjylland referat fra møde afholdt den 29. september af 46 Side 5 af 11

6 Udpluk af referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for arbejdets organisering i industrien Generel orientering og drøftelse om igangværende aktiviteter inden for området, herunder - LEAN og AS (kvalitetsstyring). Temadrøftelse om nye uddannelsestiltag inden for forretningsforståelse v/konsulent Allan Pagh - udgangspunktet for drøftelserne tog udgangspunkt i hovedrapport fra FremKom 2 2 : Fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland samt AMUmålbeskrivelsen (AO) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere FremKom-projektet er et enestående samarbejde på tværs af politikområder. Med FremKom placeres kompetenceudvikling højt på den nordjyske dagsorden, og Nordjylland står bedre rustet til fremtidens udfordringer. AMU Nordjylland orienterede om såvel den generelle aktivitetsmæssige situation på centret som aktivitetsniveauet på det organisatoriske område. Endvidere blev der orienteret om AMU-systemet generelt, hvor der på landsbasis kan konstateres et markant fald i AMU-aktiviteterne på 30 %, Dette kan primært årsagsforklares ved politiske beslutninger om ændrede rammevilkår samt prisloft på mulighederne for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Faglærer Christian Knudsen orienterede herefter om mål, tilrettelæggelse og erfaringer med gennemførte LEAN-aktiviteter for nordjyske virksomheder, idet det er virksomhederne og centrets vurderinger, at der er opnået særdeles positive resultater af de gennemførte processer. Temadrøftelse om nye uddannelsestiltag inden for forretningsforståelse v/konsulent Allan Pagh, der orienterede om baggrund, mål og indhold i det nye uddannelsesmål forretningsforståelse Allan Pagh, idet Allan Pagh i regi af Industriens Uddannelser har stået for udvikling af omhandlede uddannelsesmål. Allan kunne i denne sammenhæng oplyse, at Industriens Uddannelser via en behovsundersøgelse om nye kvalifikationsbehov havde fået mange virksomhedstilkendegivelser på et behov for, at produktionsmedarbejdere havde en større forståelse for de faktorer, der påvirker en virksomheds økonomi i en globaliseret verden. 1 AS9100 is a widely adopted and standardized quality management system for the aerospace industry. It was released in October 1999, by the Society of Automotive Engineers and the European Association of Aerospace Industries 2 FremKom-projektet er et enestående samarbejde på tværs af politikområder. Med FremKom placeres kompetenceudvikling højt på den nordjyske dagsorden, og Nordjylland står bedre rustet til fremtidens udfordringer. 6 af 46 Side 6 af 11

7 Med det som udgangspunkt blev det fremhævet, at uddannelsen er tilrettelagt for produktionsmedarbejdere, der har et grundlæggende behov for virksomheds-forretningsforståelse. På dette grundlag havde LUU en positiv drøftelse af behov og mulighederne for udbud af uddannelsen forretningsforståelse, og udvalget anbefalede centret, at man i et samarbejde med virksomhederne dagsordenssatte de nye uddannelsesmuligheder. I regi af VEU-center Aalborg/Himmerland er der i perioden iværksat en proces med opsøgende arbejde, hvor målet er, at 3500 små/mellemstore virksomheder skal opsøges for orientering/drøftelse af mulighederne for medarbejder-/ kompetenceudvikling. Med baggrund i denne proces samt AMU Nordjyllands traditionelle virksomhedssamarbejde drøftede udvalget kort eventuelle initiativer, der kunne udbygge og styrke det eksisterende samarbejde. Som et eksempel på nye initiativer blev det oplyst, at centret har taget initiativ til at gennemføre et LEAN-arrangement på virksomheden Crawford. Her orienterede virksomheden og centret i et samarbejde om mål og resultater fra et afsluttet udviklingsprojekt LUU Industri referat fra møde afholdt 9. juni 2011 Erhvervsskolen Nordsjælland er presset i øjeblikket grundet et underskud i Erhvervsakademiet Nordsjælland kom ud af 2010 med godt resultat. Men har haft en afmatning i efterspørgsel efter uddannelse og kurset til de voksne i slutningen af 2010 og foråret Samtidig er erhvervsskolen som helhed presset. Industriområdet har også mærket lidt til afmatningen, men har stadig haft et fornuftigt aktivitetsniveau på både industrioperatøruddannelsen, lidt på 6 ugers selvvalgs forløb og har haft en stor kunde i DSB ift. kurser i penumatik, el og PLC. Nye kunder Radiometer og Roskilde rensningsanlæg er på vej til industrioperatør uddannelsen. AO FKB har 2 nye kurser Tavlemøder og forretningsforståelse, som EANORD udbyder. Udvalget ønsker flere på A-siden. Lennart spørger hos Radiometer. Sine forespørger hos Trelleborg. Alle overvejer til næste gang virksomhed og navn. Orientering om inspirerende indlæg om uddannelsesbehovet i fremtiden - 3F opdragsholder Mattias Tesfaye, faglig sekretær 3F ved Peter Basse. LUU Industri, Erhvervsskolen Nordsjælland afholder næste udvalgsmøde den 8. december. 7 af 46 Side 7 af 11

8 6.4. Referat af udvalgsmøde i Det Lokale Uddannelsesudvalg den 12. oktober 2011 kl hos UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Per Rahbek orienterede om baggrunden for og formålet med nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg, herunder det forhold, at ét udvalg hidtil har skullet dække alle erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Ønsket er at forbedre kontakten og dialogen med arbejdsmarkedets parter samt sikre mere fokus. Per Rahbek orienterede herefter om udvalgets opgaver og kompetencer i form af rådgivning, koordinering af samarbejde med det lokale erhvervsliv, samarbejde om evaluering og kvalitetssikring, information etc. (se udleverede plancher). Udvalget kan uformelt få endnu større indflydelse. Nyt fra LUU-møderne vil være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Per Rahbek redegjorde for det ønskelige i, at udvalget kommer til at køre tæt sammen med det Lokale Uddannelsesudvalg for FKB 2250 Ledelse, bl.a. med henblik på at sikre en god dialog mellem de to områder. Udvalget bakkede op om dette ønske, herunder også det forhold, at de to udvalgsformænd i samarbejde med Per Rahbek fremover i fællesskab udarbejder dagsorden, oplæg m.v. til møderne. Bjarne Wølch Rasmussen orienterede om Efteruddannelsesudvalgenes opgaver, herunder udarbejdelse af forslag til fælles kompetencebeskrivelser (FKB er), samt IF-udvalgets sammensætning. Herefter blev indholdet i en FKB gennemgået, og der blev givet eksempler på arbejdsmarkedsuddannelser, der er indeholdt i FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien. Ligeledes blev der givet eksempler på sammensatte forløb, og der blev kort gjort rede for elementer i Kompetence Gruppens (efteruddannelsesafdelingens) dialog med virksomhederne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb (se udleveret materiale). Per Rahbek orienterede om, at der på næste møde vil blive fremlagt et udkast til udbudspolitik. Udkastet vil tage udgangspunkt i den allerede eksisterende udbudspolitik (udleveret). Per Rahbek orienterede kort om VEU Center Midt Vests struktur og funktion. 7. Tema: Innovation- Opfølgning på konferencen På hat med innovation Tema: Innovation Der indlades til en diskussion omkring temaet Innovation, der gerne skal munde ud i en kvalificering af nogle af de udfordringer og ideer de kom frem på dagen. Se bilag af 46 Side 8 af 11

9 Sekretariatet præsenter temaet på mødet. Der er nedenfor lavet en oversigt over, hvad har vi lavet og lidt omkring to større projekter inden for innovation? Og hvad der er kørt af aktivitet og for hvem samt hvilke lærere der i dag har erfaring med innovations AMU mål. Diskussionen vil kredse om AOs rolle afgrænsning af tema, samt hvilke udfordringer udvalget ser IF 3 afholdt i fællesskab med MI 4 en fælles konference den 6.oktober Temaet for konferencen var Innovation i AMU og EUD. På konferencen gav både forskere og praktikere forskellige bud på, hvad innovation er Fakta om kurset Innovationsegnede produktionsområder. Der har i perioden fra den 1/ til 11/ været afholdt følgende aktivitet på kurset: Aktivitet Erhvervsskolen Nordsjælland AMU-Fyn EUC Syd Tønder Handelsskole Professionshøjskolen VIA - University College 420 elever 108 elever 75 elever 96 elever 67 elever 7.3. Følgende lærere har afviklet undervisning: Erhvervsskolen Nordsjælland, Anders Krag, NIRAS A/S3450 Allerød AMU-Fyn, Faglærer Kim A Petersen EUC Syd, Konsulent H.C. Thordsen og H.C. Keller Rex Tønder Handelsskole, Mikkel Karlsen Professionshøjskolen VIA University College (anden udbyder) Kurset er afholdt for følgende virksomheder: Erhvervsskolen Nordsjælland, Bornholm kommune- region (vej & park) AMU-Fyn, 3L Ludvigsen A/S, 100 medarbejdere, der omfatter designere, ingeniører, teknikere og salgs- og servicepersonale. Fremstiller præsentationssystemer til den professionelle sektor, selvklæbende foto- og præsentati- 3 Industriens Fællesudvalg, IF, er det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg for de industrielle uddannelser under 3F og DIorganisation for erhvervslivet. Udvikling af uddannelserne varetages af Udviklingsudvalgene inden for hver branche. 4 Metalindustriens uddannelsesudvalg, MI, udgør det faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg på metalindustriens område. MI varetager blandt andet behandling af lærlingesager, virksomhedsgodkendelser samt rådgivning af virksomheder, lærlinge, lokale uddannelsesudvalg og skoler. 9 af 46 Side 9 af 11

10 onsprodukter mm. Alumeco A/S Næsbyvej Odense C. Aluminiums leverandør i Skandinavien og Østersøregionen. Thule Trailers A/S med hovedsæde i Nørre Aaby på Vestfyn. Fabrikken beskæftiger omkring 120 ansatte og producerer årligt flere end trailere. EUC Syd, Køleafdelingen, en division i Danfoss Koncernen, som leverer komponenter og automatiserede løsninger til køle- og luftkonditionering. Bemærkning: Man forventer en meget stor efterspørgsel på kurset. Aktiviteten er afholdt i sammenhæng med kurset forretningsforståelse. Tønder Handelsskole, Har afholdt undervisning for virksomheder med tilknytning til AluCluster, Videncenter for aluminium. Professionshøjskolen VIA, (Anden udbyder) -University College Petri & Haugsted A/S, entreprenørbranchen, Rødovre LAKexperten A/S Viborg Åbent hold på IT skolen fra forskellige virksomheder Ovenstående er afholdt ved udlicitering til privat aktør Følgende mål er udviklet: Innovationsegnede produktionsområder Innovative forbedringsprocesser på postområdet Ledelse af innovationsprocesser. (Dette mål afventer sagsbehandling i forhold til konkurrenceklausulen i relation til AMU udbud) Til målet er udviklet lærervejledning samt case materiale IU Industriensuddannelser har startet et projekt Innovative kompetencer gennem AMU. IU har fået bevilliget knap 1,4 mio. kr. fra Undervisningsministeriet til at undersøge hvordan skolernes undervisning og undervisningsmaterialer kan understøtte, at deltagerne på AMU-kurserne får bedre innovative kompetencer. Projektet tager udgangspunkt i plast og smedeområderne. Projektet løber over godt et år med opstart 1. november I den periode gennemføres fire udviklingsseminarer for lærerne, temamøder på de fire deltagende skoler samt en formidlingskonference sidst i projektet. Projektet er bevilget gennem Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje af 46 Side 10 af 11

11 7.5. VEU-center Aalborg/Himmerland har et projekt hvor sekretariatet sidder i styregruppen. Forståelse og synliggørelse af innovationsprocesser i et integreret perspektiv Formål: Udviklingsprojektet har overordnet til formål at kvalificere AMU faglærere til at inddrage innovation som et integreret del af undervisningen i eksisterende AMU mål. Projektet tager udgangspunkt i, at innovation ikke udgør en kompetence i sig selv, men er en daglig aktivitet og et aspekt af arbejdslivet. Dette stiller derfor krav til nogle mere grundlæggende kompetencer. Kompetencer, der ikke er meget forskellige fra de øvrige grundlæggende kompetencer, der er nødvendige for deltagelse på et nutidigt arbejdsmarked. Udviklingsprojektet gennemføres tværinstitutionelt i regi af VEUcenter Aalborg/Himmerland. VEU-center Aalborg/ Himmerland har fået bevilliget knap 1,4 mio. kr. fra Undervisningsministeriet 8. Meddelelser 8.1. Formandskabet Opdatering af Status på elektronisk VEU-ansøgning 8.2. Udvalgets medlemmer 8.3. Sekretariatet Meddelelser 9. Mødeplanlægning 9.1. Torsdag den 1. marts Mandag den 7. maj Mandag den 10. september Onsdag den 5. december 2012 Mødeplanlægning 10. Eventuelt Eventuelt 11 af 46 Side 11 af 11

12 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 2.1 København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen Bunk 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, Formand Claus Eskesen Peter Basse Jensen Berit Flindt Pedersen Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl Referat fra møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering onsdag den 5. oktober 2011 kl på Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Opsummering af dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af seneste referat fra 17. juni Opfølgning på seneste referat 4. Aktivitet på AO porteføljen 5. Opsamling på jobprofilanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD Partnerskabsaftale på AO området, FKB Debat om Ledelse og AO målgruppen 8. Meddelelser 9. Mødeplanlægning 10. Eventuelt 12 af 46 Side 1 af 5

13 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af seneste referat 17. juni 2011 Bilag 2.1 Det skal bemærkes, at udvalgets tidligere beslutning om fremadrettet at have møder af 4 timers varighed desværre ikke fremgår af referatet fra mødet den 17. juni. Godkendelse af seneste referat 17. juni 2011 For at overholde 4-timers reglen, vil næste udvalgsmøde 7. december 2011 starte kl med efterfølgende julefrokost kl i Tivoli. Udvalgsmødet den 5. oktober kan af praktiske årsager ikke planlægges med en varighed af 4 timer, grundet et efterfølgende møde i IF udvalget med start kl 15:00. Næste udvalgsmøde 7. december 2011 vil blive planlagt i overensstemmelse med udvalgets beslutning. 3. Opfølgning på seneste referat: Opfølgning på seneste referat Kulegravning af AMU FO oplyser, at der ikke er noget nyt udspil fra UVM vedr. kulegravning af AMU. Udspil afventes fra ny regering. AMU-aktivitet Efteruddannelsesudvalgene udarbejder et samlet papir til VEU vedr. mulige løsninger på problematikker omkring AMUaktiviteten. Det færdige papir sendes til AO-udvalget til orientering efter godkendelse. Opdatering på Sekretariatet har skrevet til LUU medlemmer i anledning af at en stikprøve viser at skolerne ikke i særlig stort omfang har lagt uddannelserne ud på efteruddannelse.dk Opdatering på Sekretariatet har sendt mail til skoler og LUU om manglende synliggørelse af nogle kurser på sitet. Mailen vil blive gensendt pga. tekniske problemer med pdf-fil. Status på elektronisk VEU-ansøgning Der gives en status på den elektroniske VEU-ansøgning der bliver obligatorisk pr. 1. nov. Status på elektronisk VEU-ansøgning Det går bedre, men der er lang vej endnu. Der er stadig mange tekniske problemer med efteruddannelse.dk fx med udbetaling af sygedagpenge og befordring fra A-kasser, som ikke fungerer. Uddannelsespakker: Sekretariatet medbringer eksempler på uddannelsespakker på AO området. Uddannelsespakker: Brochuren med udd.pakker på AO ligger foreløbig kun på nettet: Udvikling af produktionsgrupper. Kurt Mikkelsen fremsender nogle uddannelsespakker, som de har kreeret til brug for en række medarbejdere. Sekretariatet genfremsender de tidligere præsenterede oplæg samt et link til hvor disse er placeret. Udviklingsaktivitet status bilag (Bilag 3.1) Her fremgår de udviklingsaktiviteter der er undervejs. Udviklingsaktivitet status bilag (Bilag 3.1) Ang. sikkerhedskurserne er arbejdsgruppen med repræsentation fra A & B siden plus skoler endnu ikke kommet med en indstilling. Analyse af uddannelsesbehov for MMV i fht. FKB 2752 Midtvejsstatus på projektet gives på næste møde. 13 af 46 Side 2 af 5

14 Efter aftale link til liste over anvendte forkortelser i uddannelsessystemet til almen orientering: rtelseriiu/ 4. Aktivitet på AO porteføljen Generelt kan det oplyses, at vi på FKB 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien i perioden til har haft kursister. Dette kan holdes op imod perioden til , hvor der var kursister. Der er således tale om et voldsomt fald i AO aktiviteten. Aktivitet på AO porteføljen Uanset usikkerhed om tallene kommer de ikke op på aktivitetsniveauet for sidste år. Bilag 4.1 er en oversigt over aktiviteten på vores FKB, hvor vores egne skoler er trukket ud. Bilag 4.1 sendes til skoler og LUU med tekst om perioder og hvilke enheder, der måles i. Ønske om at skoler sætter det på dagsorden. Bilag 4.2 er en oversigt over, hvilke skoler der udover AO skolerne har aktivitet på vores AO mål Sekretariatet følger fortsat udviklingen på tæt hold. En lille opmuntring omkring aktiviteten på miljø- og energi (AO) området. Siden Klimatopmødet i København (COP15), hvor udvalget besluttede at udvikle 2 nye kurser har der været rigtig fin aktivitet på dette felt. Miljø- og energiforbedringer i industrien i 2010, 126 deltagere og i 2011, 86 deltagere i alt 212 Miljøarbejde i industrien i 2010, 288 deltagere og i 2011, 84 deltagere i alt 372 Det gamle kursus Miljøstyring for operatører havde i 2009, 305 deltagere og i 2010, 434 deltagere og i 2011, 85 deltagere- i alt 824. Kilde til den samlede statistik: UVM Bemærk: Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken der endnu kun omhandler 1. kvartal Det skal bemærkes, at opgørelsen ikke har 3 kvartal med. Til udvalgets orientering 5. Opsamling på jobprofilanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD 2011 Opsamling på jobanalysen, CAP rapporten samt spørgeskemaundersøgelsen samt ASTD 2011 I Bilag 5.1 har sekretariatet forsøgt at systematisere en række af de anbefalinger der er udledt af ovenstående analyser og notater. Rapporternes konklusioner har været drøftet på de sidste 2 udvalgsmøder. Bilag 5.1 Kommunikative kompetencer Udover engelsk ønskes flere sprog, herunder tysk. FO vil gøre opmærksom på det ved næste møde med UVM. Vi skal tydeliggøre, at det virksomhederne efterspørger dækkes af de eller de kurser. Vi bruger ikke samme termer som eksempelvis fødevareindustrien 14 af 46 Side 3 af 5

15 Med baggrund i bilag 5.1 og vedhæftede bilag 5.2 anmodes udvalget om at tage en drøftelse af behovet for udviklingsaktiviteter i Af bilag 5.2 fremgår sekretariatets indstilling. Til udvalgsbehandling og beslutning Stort fokus på kvalitet og produktivitet. Bilag 5.2 Bilaget skal have en lettere omformulering. Audit Der er opstået et behov for kurser i intern audit for produktionsfolk på områderne Kvalitet, Lean og Miljø. Der skal derfor kigges nærmere på auditrollen som koordinator/kontrollant og laves et konkret oplæg inkl. grænseflader / snitflader. Analyse Udover at afdække om porteføljen dækker det aktuelle behov, skal analysen også se på, om folk kender til AO-området og den pink brochure. Der skal tænkes innovativt i analysen. Målet med analysen er at give udvalget et bedre beslutningsgrundlag. High performance teams Andet navn skal findes. 6. Partnerskabsaftale på AO området, FKB 2752 Partnerskabsaftale på AO området, FKB 2752 På sidste udvalgsmøde arbejdede vi med temaet spydspidsskoler. Sekretariatet har med baggrund i diskussionen udledt nogle karakteristika der gælder for en spydspidsskole og udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale. Når udvalget har behandlet udkastet (Bilag 6.1) er det planen at inddrage 3 skoler i det videre arbejde med udmøntningen af partnerskabsaftalen. Selve aftalen foreslås at kunne blive indgået på et møde med alle de skoler der vil tilslutte sig en aftale. Det foreslås at mødet bliver lagt i forbindelse med et AO UU møde. Her vil udvalget få lejlighed til at uddybe baggrunden for ønsket om at indgå i et partnerskab. Der lægges hermed op til en diskussion omkring indholdet i aftalen og sekretariatets plan for implementering af aftalen. Der lægges op til, at aftalerne kan effektueres primo Til udvalgsbehandling og beslutning 15 af 46 UU s kommentarer på mødet vil blive tilføjet partnerskabsaftalen. Bla. skal det eksplicit fremgå, hvilken skole samt de områder af FKB, aftalen gælder for. MMV skal medtages, og nogle punkter skal ændres til fællesnævnere for både skoler og IF. Det besluttes at køre med faseopdelte perioder, som herefter evalueres efter 1 år med en gensidig måling af både skoler og IF. Formålet med aftalen er at sikre kvaliteten og udbuddet af hele AO-porteføljen, med IF, som støtter op om skolernes initiativer. Der startes op med at holde møder med tre skoler. Efterfølgende holdes møde med alle skoler, hvor de kan give deres mening tilkende. Sekretariatet vil sammen med formandskabet finde en dato for, hvornår vi kan indbyde skolerne til at tiltræde partnerskabsaftalen. Dette sker i sammenhæng med mødeplan for Side 4 af 5

16 7. Debat om Ledelse og AO målgruppen På sidste udvalgsmøde diskuterede udvalget lederrollen og nogle af de der kunne opstå i forbindelse med udfoldelse af mål fra FKB Sekretariatet har i forlængelse heraf udarbejdet en oversigt (en dækkeserviet) over de mål, der udbydes inden for ledelse (Bilag 7.1). Hertil er der ligeledes lavet et katalog med en kort beskrivelse af de enkelte ledelsesmål Skrællede mål (Bilag 7.2). Debat om Ledelse og AO målgruppen Det besluttes at medtage ledelseskurser i den kommende FKB-analyse nævnt under pkt. 5. Det skal bl.a. undersøges, om kurserne er dækkende for målgruppen og hvordan kurserne skal håndteres på AOområdet. Arbejdsgruppen takkes for arbejdet. Helle Ankersen, Kurt Mikkelsen og Finn Buch har bidraget med at få indsamlet en række af de titler, funktionstitler, ledelsestitler som anvendes i deres respektive virksomheder (Bilag 7.3). Der lægges nu op til en diskussion af, hvorvidt udbuddet af ledelseskurser dækker det behov som vores målgruppe måtte have. De roller som vores målgruppe befinder sig i ligger i en gråzone, hvor de ikke har reelt ledelsesansvar i gængs forstand. Det vil sige, at de ikke har personaleansvaret for en medarbejder med ansættelse, løn, MUS, afskedigelse osv., men hvor de alligevel går ledelsens ærinde ved at have ansvaret for gennemførelse af en opgave / et projekt, der involverer en række kolleger. 1. Er ledelseskurserne dækkende for AO målgruppens behov? 2. Mangler der noget? Til udvalgsbehandling og beslutning 8. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Kurt Mikkelsen gør opmærksom på, at der mangler løsninger for at forhindre, at restpersoner kommer i klemme ved Lean-effektiviseringer. Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra udvalgets medlemmer herunder LUU Meddelelser fra sekretariatet 9. Mødeplanlægning Næste udvalgsmøde afholdes: 7. december 2011 med frokost i Tivoli Mødeplanlægning Næste udvalgsmøde afholdes: Onsdag 7. december 2011 kl med efterfølgende julefrokost i Tivoli (Grøften) 10. Eventuelt Eventuelt 16 af 46 Side 5 af 5

17 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering Bilag Notat om Audit Dette notat forsøger at folde audit begrebet ud i forhold til den målgruppe der indgår i FKB 2752 porteføljen. Hvad: Audit af et system er "eftersyn", der foretages af en dertil kvalificeret medarbejder (intern audit, egenkontrol) eller af en ekstern auditor (ekstern audit). En audit skal ikke bare give et billede af systemets funktion i den forløbne periode. Den skal også pege fremad og bidrage til den fortsatte værdiskabelse i virksomheden. Hvorfor: En audit giver virksomhedens ledelse og dens interessenter sikkerhed for at f.eks. kvalitets, - miljøledelsessystemer og andre standarder fungerer efter hensigten og bidrager til virksomhedens fremtidige mål og udvikling. Der auditeres også inden for Lean, militære standarder og arbejdsmiljø. Hvorledes: En audit tilrettelægges efter en nøje fastlagt plan, og omfatter både en gennemgang af systemets dokumentation (håndbog, mødereferater, afvigelser mv.) og interviews med de personer som omfattes af systemet. Den gennemføres med virksomhedens planer og mål in mente og afsluttes med en rapport til ledelsen. Forslag til ramme for hvordan vi afgrænser opgaven omkring Audit Titel: Auditforståelse Indhold: Få kendskab til begrebet audit samt grundlaget for og hensigterne med at gennemføre audit af kvalitetsstyringssystemer. Kursisten vil herefter opleve nytten af de korrigerende handlinger, som audit medfører. Kontrol kræver tillid 17 af 46

18 Audit er et engelsk ord for revision. Gennem det meste af vores liv har vi vænnet os til at betragte kontrol som et tegn på mistillid. Med indførelse af kvalitets - og miljøstyring i produktionen bliver vi nødt til at revidere denne opfattelse. Og det kan være svært, hvis man ikke kommer hele vejen rundt om begrebet og forstår sammenhængen mellem de forskellige elementer. Kursisten får kendskab til begrebet audit. På kurset gennemgås grundlaget for og hensigterne med at gennemføre audit af kvalitetsstyringssystemer m.m. Kursisten kommer til at deltage i og blive udsat for kvalitetsaudit. Gennem disse øvelser vil kursisten opleve nytten af de korrigerende handlinger, audit medfører. Audit er simpelthen en effektiv metode til at finde ud af, hvordan tingene kan gøres bedre. Lær at deltage i kvalitetsaudit Målet er at afmystificere begrebet audit og gennem forståelsen skabe tryghed og sikkerhed i forbindelse med deltagelse i audit. Som deltager får du kendskab til: Kvalitets- og miljøstyringssystemet Audit-typer Krav til audit og menneskelige aspekter ved audit Indsigten i disse aspekter vil samtidig give forståelse for auditresultaternes betydning for ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Desuden vil du blive trænet i: Forberedelse af audit Afholdelse af indledende møde Gennemførelse af audit Afholdelse af afsluttende møde Rapportering og korrigerende handlinger Med baggrund ramme og fortolkning foreslås, at vi igangsætter udviklingen af et AMU mål 18 af 46

19 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering BILAG Til udvalgsmødet den 7. december 2011 København den 30. november 2011 Statistik for moder-fkb: 2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien Aktiviteten for det enkelte mål omfatter den samlede aktivitet for målet, dvs. også den aktivitet, der er gennemført og indberettet for målets tilkobling til andre FKB. Mål Antal elever: Innovationsegnede produktionsområder Selvevaluering i praksis Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Lean værktøjsanvendelse for operatører Lean i vedligeholdet for operatører Operatørstyret optimering af vedligeholdet Miljø- og energiforbedringer i industrien Miljøarbejde i industrien TQM for operatører i industrien Anvendelse af 5-S modellen for operatører Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører Systematisk problemløsning for operatører Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører Kanban-styring for operatører Logistik for produktionsmedarbejdere Miljøstyring for operatører Omstillingseffektivisering for operatører Selvevaluering i produktionsgrupper Six Sigma for operatører Statistik for operatører Valideringsopgaver for operatører Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper 623 I alt Bemærk: Der er tale om foreløbige tal, der hviler på skolernes indberetninger. Tallene er uofficielle. For de officielle tal henvises til AMU-statistikken. Det skal bemærkes, at en opgørelse ved eksempelvis udgangen af et kvartal ikke har det pågældende kvartal med. 19 af 46

20 BILAG Innovationsegnede produktionsområder Antal elever: AMU-Fyn 30 EUC Syd Selvevaluering i praksis Antal elever: Erhvervsskolen Nordsjælland 15 AMU-Fyn 126 AMU-Vest 10 Learnmark Horsens, AMU 85 EUC Nord 6 AMU Nordjylland Produktionsoptimering for operatører Antal elever: Erhvervsskolen Nordsjælland 200 Tradium 120 Uddannelsescenter Holstebro 34 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst 40 Campus Bornholm 9 AMU-Fyn 356 EUC Syd 89 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 51 EUC Vest 69 AMU-Vest 42 EUC Lillebælt 147 Learnmark Horsens 159 Learnmark Horsens, AMU 87 AMU SYD 30 Silkeborg Tekniske Skole 31 Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern 80 Skive Tekniske Skole 85 EUC Nordvest 565 Mercantec 484 AMU Nordjylland Lean værktøjsanvendelse for operatører Antal elever: Københavns Tekniske Skole 47 Erhvervsskolen Nordsjælland 35 Tradium 7 EUC Nordvestsjælland 12 Selandia - CEU 88 AMU-Fyn 83 Svendborg Erhvervsskole 100 AMU-Vest 94 Side 2 20 af 46

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592 (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag (AMU) Antal kursister Bilag 5.2 AO kursusaktivitet fordelt på hovedskoler 2011 2012 2013 Total AMU Nordjylland 122 254

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

København den 21. december 2011

København den 21. december 2011 UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 21. december 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) DI-gæst: Charlotte Vilsholm DI-gæst:

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 3. juli 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Mark Fisker Finn Buch Afbud: Ninna Charlotte Buch

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140

DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140 DANSK METAL Arbejdsmarkedsafdelingen Nyropsgade 38 1780 København V Tlf.: 33632000 Fax: 33632140 Uddannelsesløft i 1. halvår 2013 (opdateret 11. januar 2013) Ordningen om dannelsesløft indeholder ret til

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Mødereferat Dato: 22. september 2015

Mødereferat Dato: 22. september 2015 Mødereferat Dato: 22. september 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 21. september 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Learnmark Horsens, Vejlevej 150, 8700 Horsens, lokale 230 Deltagere: Afbud: Bo Petersen,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

København den 26.september 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Find vej

København den 26.september 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Find vej UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 26.september 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch (Vakant plads) 3F-repræsentanter:

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads. Elise Andsager Per Hørby Pedersen Berit Flindt Pedersen

Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads. Elise Andsager Per Hørby Pedersen Berit Flindt Pedersen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Mette Louise Pedersen Vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (formand) Charlotte Jacobsen Elise

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Tid: Fredag den 14. oktober 2016 kl Sted: Lokale 16, Søborgstræde 2, 3700 Rønne

Tid: Fredag den 14. oktober 2016 kl Sted: Lokale 16, Søborgstræde 2, 3700 Rønne Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Afbud fra Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING fredag d. 17. juni 2011 kl ca

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING fredag d. 17. juni 2011 kl ca Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 8. juni 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch 3F-repræsentanter:

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering 9. april 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch Finn Brøndum (afbud) Vakant 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand (afbud) Claus Eskesen Morten Christensen

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

København den 28. november Berit Flindt Pedersen, 3F. Ninna Charlotte Buch. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels Stahl. Afbud: Mark Fisker

København den 28. november Berit Flindt Pedersen, 3F. Ninna Charlotte Buch. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels Stahl. Afbud: Mark Fisker UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 28. november 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Ninna Charlotte Buch Afbud: Mark Fisker

Læs mere

Referat af konstituerende VEU-centerrådsmøde

Referat af konstituerende VEU-centerrådsmøde Referat af konstituerende VEU-centerrådsmøde Erhvervs Uddannelses Center Nord 12.03.2010 ANJ/- Tid/sted Fredag den 12.02.2010 kl. 14.00-17.00 på direktørkontoret, EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, 9800

Læs mere