Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri"

Transkript

1 Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand Niels Håkonsen DM Jørgen Abildgaard Nielsen DB Torsten Lindum Poulsen BU Bodil Rasmussen BU Afbud: Karin Hammer Sørensen - AI Jan Nielsen 3F Kaj Andersen 3F Michael H. Nielsen DB Tonny Holm 3F Jacob Scavenius 3F Jesper Juul Sørensen DB Niels Henning Holm Jørgensen DI Søren Kjærsgaard MFD Uden afbud: Johnny Frimann Storm 3F Dagsorden: Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 2. Godkendelse af referat fra BAI s 50. møde den 22. oktober 2012 Punkt 3. Meddelelser 3.1 Status for udviklingsopgaver for 2011-bevillingen 3.2 Status for udviklingsopgaver for 2012-bevillingen 3.3 Indholdsmæssig status for analyserne 3.4 Rammebevilling for AMU-udvikling 2013 jf. ansøgning AMU-aktivitetsstatistik til og med 3. kvt BAI s skolekonference den november Statsrevisorernes beretning om utilsigtet brug af AMU 3.8 Skærpet udbudsforpligtelse og opfølgning herpå 3.9 Udmelding af den tværgående udviklingspulje AMU-kurser for indsatte i fængsler og arresthuse et forsøg 3.11 Ny institutionsvejledning 1

2 Til drøftelse: Punkt 4. Punkt 5. Punkt 6. Høring om vejledning til Efteruddannelsesudvalgene Ændringer på BAI s hjemmeside med links til Mødeplan for 2013 og eventuelt TEMA: Uddannelseskortet præsenteres af Torsten Lindum Poulsen Punkt 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Punkt 2: Godkendelse af referat fra BAI s 50. møde den 22. oktober 2012 Referatet blev godkendt. Punkt 3 Meddelelser 3.1 Status for udviklingsopgaver for 2011-bevillingen Blev taget til efterretning 3.2 Status for udviklingsopgaver for 2012-bevillingen Blev taget til efterretning. Iblandt de ordinære udviklingsopgaver er nævnt Elektronisk skurbog og IT på Byggepladsen, hvor Steen Boesen pointerede, at på baggrund af erfaringerne fra bl.a. BAUF projekterne ønsker organisationerne at være indover udviklingen. Det blev fremhævet, at det bevilgede projekt Fra ufaglært til faglært har meget høj prioritet. 3.3 Indholdsmæssig status for analyserne Blev taget til efterretning med en bemærkning om, at der skal nedsættes styregrupper for de nye projekter: - Fleksible GVU-forløb via AMU i tværfagligt teoriværksted - Kompetencebehov ved undervandsstøbning ifm. Bygning af kajanlæg - Opkvalificering af personer beskæftiget i brøndborerbranchen. Som nævnt begynder flere af de tidligere bevilgede projekter at haste meget 3.4 Rammebevilling for AMU-udvikling 2013 jf. ansøgning Blev taget til efterretning. Sekretariatet skriver til organisationerne med henblik på nedsættelse af styregrupper for de ny projekter. Steen Boesen meldte sig til styregruppe for hver af de 3 nye projekter. Louise Pihl finder folk til brøndborerområdet. 2

3 3.5 AMU-aktivitetsstatistik til og med 3. kvt Steen Boesen nævnte, at den uddybende beskrivelse af statistikken gjorde det nemt og overskueligt at læse selve statistikken. Steen Boesen konstaterede, at aktiviteten for BAI s område var steget, og at en stor del af væksten ses inden for ledige og personer uden for arbejdsmarkedet. Andelen af beskæftigede på kurserne er ligeledes faldet fra 84 % i 2011 til 80 % i Andelen af deltagere på 6 ugers frit valg er steget fra 8 % i 2011 til 14 % efter 3. kvt Steen Boesen opfordrede til, at den uddybende beskrivelse blev lagt på hjemmesiden sammen med linket til AMU-statistikken. 3.6 BAI s skolekonferende den november 2012 Steen Boesen opfordrede til, at sekretariatet skrev til deltagerne på konferencen i 2012 for at indkalde forslag til temaer til konferencen i BAI vil derefter behandle de indkomne temaer på BAI s møde i juni. Konferencen i 2013 finder sted som et møde den november på Hotel Kolding Fjord. 3.7 Statsrevisorernes beretning om utilsigtet brug af AMU. 3.8 Skærpet udbudsforpligtelse og opfølgning herpå 3.9 Udmelding af den tværgående udviklingspulje 2013 Steen Boesen spurgte til, om der på nuværende tidspunkt var forslag til ideer til TUPansøgningen. Bodil Rasmussen fortalte, at emnet bliver taget op på det kommende konsulentmøde, men at en foreløbig brainstorming havde givet følgende emner: Struktører: Der igangsættes store bygge og anlægsarbejder i Danmark for at fremme beskæftigelsen. TUP projektet vil undersøge hvad der skal til for at flere ufaglærte og faglærte vælger struktøruddannelsen, enten som GVU, som voksenlærling eller som en AMU pakke hvor der på baggrund af en IKV er givet merit. Projektets formål er at motivere flere til et systematisk kompetenceløft via AMU. Grundlæggende energi/klima kompetencer via AMU er helt nødvendige i fremtiden. Håndværkerne får brug for at kunne dokumentere, at de følger retningslinjerne, og at det byggeri, der leveres lever op til nogle definerede kvalitets- og energistandarder. Udover kompetencer for håndværkere på byggepladsen skal der være fokus på kvalificeringsforløb, så faglærere får tilbudt opdatering af viden indenfor energi/klima området på et højt tekniskfagligt niveau, som de derefter kan bring videre i deres egen undervisning. Målet er at de pågældende skoler som deltager i projektet på deres hjemmesider og i forbindelse med omtale af energikurser kan skrive Vores undervisere er topkvalificerede, de har nemlig selv gennemført efteruddannelse indenfor området.. 3

4 Steen Boesen nævnte, at de igangværende projekter allerede kikker på de emner, der var blevet nævnt under brainstormingen, derfor ønskes fokus på andre emner i forhold til en ny ansøgning til TUP. Steen Boesen opfordrede til, at man i TUP ser nærmere på AMU s styrker i forhold til små virksomheder, der ikke har ressourcer til en uddannelsesplan Hvad skal der til for at ansatte i små virksomheder får efteruddannelse? Åbent værksted kunne være et bud på synliggørelse af AMU. Sekretariatet blev opfordret til at lave et forslag til en tidsplan, således at BAI i god tid får lejlighed til at kommentere emnerne forud for ansøgningsfristen den 13. maj AMU-kurser for indsatte i fængsler og arresthuse et forsøg Steen Boesen nævnte, at der tidligere har være sådanne projekter Ny institutionsvejledning Sager til beslutning. 4. Høring om vejledning til Efteruddannelsesudvalgene I forbindelse med den ny vejledning til efteruddannelsesudvalgene opfordrede Steen Boesen til sekretariatet sammen med de faglige udvalg får drøftet tilknytning af uddannelsesstrukturer til de respektive FKB (side 19). I forbindelse med konkurrenceklausulen åbnes der for at et arbejdsmarkedsbehov kan tilgodeses, selvom der er et privat udbud, hvis eksempelvis kvalitets- eller udbudshensyn taler for det. Trailerkort er et område, hvor der kunne være brug for at udfordre reglerne, bl.a. af hensyn til kvalitet (Punkt 4.21 i vejledningen). Vedr. kompetencemål, der ikke kan rummes inden for AMU skal vi være opmærksomme på dels fortsat at kunne opfylde arbejdsmarkedets behov og dels at grænserne kan flytte sig, f.eks. kan sundhedsfremme i højere grad blive integreret i miljø/arbejdsmiljø (Punkt 4.23 i vejledningen) Vejledningens forslag om målgruppen kan være interessant i IKV-sammenhæng, hvis det bliver muligt at skærpe adgangskravene (side 33 i forslaget til vejledning). Jf. punkt kan man fortsat kun få elementer af Førstehjælp, men ikke et egentligt forstehjælpskursus med bevis. Kapitel 7 om sprog vurderes ikke at være så interessant for BAI. 5. Ændringer på BAI s hjemmeside med links til 4

5 Torsten Lindum Poulsen præsenterede et forslag til løsning, som var blevet til i samarbejde med Erhvervsskolernes Forlag, således at der kan foretages en direkte linkning til Udvalget besluttede at få sat udviklingsarbejdet i gang, så denne funktion bliver etableret for samtlige uddannelser. 6 Mødeplan for 2013 og eventuelt Den fremlagte mødeplan blev godkendt. Bodil Rasmussen gjorde opmærksom på, at næste møde den 20. juni ikke kan afholdes i BU, på grund af, at der ikke er ledige mødelokaler. 3F og Dansk Byggeri ville gerne lægge lokale til. Næste møde afholdes Tid : Torsdag den 20. juni 2013 kl Sted: Oplyses senere Louise Pihl nævnte, at det i 2014 var ønskeligt at rykke BAI s møder, således regnskabet for BAI kunne godkendes på årets første møde, hvilket så må blive i marts. Ligesom BAI s 2. møde burde ligge lige efter sommerferien af hensyn til budget for næste år. TEMA: Præsentation af uddannelseskortet v/ Torsten Lindum Poulsen. Der var den 25. februar udstedt 670 uddannelseskort. Nu er også AMU-uddannelser fra andre områder end BAI kommet med på kortet. Hvad angår arbejdsmiljø vil BU rette henvendelse til Arbejdstilsynet for at orientere om muligheder for at registrere arbejdsmiljøuddannelsen. Det blev foreslået at rette henvendelse til Bygherrreforeningen med henblik på muligheden for registrering af adgang til byggepladsen. Referat: Bodil Rasmussen, den 5. marts

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund

Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering. Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00. hos. LEGO, Billund Dagsorden for Møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering Fredag den 27. marts 2015 kl. 9.30-14.00 hos LEGO, Billund Deltagere: Berit Flindt Pedersen Christine Bernt Henriksen Elise Andsager Finn Brøndum

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (inkl. trepartsmøde fra 13:00 14:00) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: UCSJ, Campus

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00 i udvalgets sekretariat Der forelå afbud fra: Lars Kaae I mødet deltog endvidere Pernille

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 3. januar 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Michael Daniel Douglas Johnson Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere