Kulturpolitik for Helsingør Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturpolitik for Helsingør Kommune"

Transkript

1 Udkast april 2015 til en ny Kulturpolitik for Helsingør Kommune Foto: Flemming Fuglsang 1. Forord 2. En ny kulturpolitisk dagsorden 3. Helsingør Kommunes Vision Værdigrundlag 5. Indsatsområder Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune besluttede 13. april 2015 at sende dette udkast til Kulturpolitik i høring. Høringssvar kan sendes til 1

2 Forord I 2003 vedtog Helsingør Kommunes en ny kulturpolitik under overskriften En skarpere kulturprofil. Visionen var: Helsingør skal være et levende kulturelt tyngdepunkt i Nordsjælland. En kommune fyldt med kulturelle oplevelses-, udfoldelses- og udviklingsmuligheder for alle, som gør den til et godt sted at bo. En kommune, hvor kunstnere, kreative miljøer og kulturelle erhverv gerne vil slå sig ned. Nu er året Og vi kan konstatere, at Helsingør er blevet et kulturelt tyngdepunkt i Danmark. Der er sket meget på de 12 år. Helsingør har ikke alene fået en skarpere kulturprofil Helsingør er også på vej mod en ny identitet med en ambition om at række ud mod alle borgere i kommunen og invitere verden indenfor. Med beslutningen om at omforme det gamle værftsområde og den gamle havn blev grundstenene lagt. Helsingørs nye tid blev indvarslet ved at lade Kronborg fremstå i al sin magt og vælde, ved at integrere den industrikultur, som i 100 år fyldte Helsingør med arbejdspladser, velstand, larm og liv, i selve fundamentet for de nye kulturelle virksomheder Kulturværftet og Museet for Søfart. Og ved at lade byen udvikle sig som scene fra Axeltorv til Kulturhavnen. Alt dette er med til at gøre Helsingør til et attraktivt sted at bo og gæste. Det er opnået ikke alene ved fremsynede politiske beslutninger i Helsingør Kommune, men ved at bygge på rummelighed, dialog og samarbejde, hvor der er plads til alskens kulturelle aktører fra de frivillige foreninger og organisationer til de store kulturinstitutioner. Heri ligger en væsentlig del af forklaringen på kulturområdets store styrke. Det er alle aktørerne, der giver liv, indhold og ikke mindst mening til de kulturelle aktiviteter. Kulturpolitikken er derfor skabt sammen med kulturaktører, der er blevet inviteret med ind i tilblivelsesprocessen. En politik skal skabe retning og det giver god mening at sætte retningen sammen. Det er den meningsfulde oplevelse, der skaber refleksion og indsigt hos den enkelte, forbindelser mellem mennesker, sammenhæng og fællesskab. Kulturen er derfor ikke et ekstra krydderi på tilværelsen, det er en stor del af vores liv, en meget væsentlig del af vores velfærd og vores demokrati. Med denne kulturpolitik har Helsingør Kommune sat sig som mål, at kunst og kultur skal være en af de drivende kræfter i udviklingen af vores velfærd. 2

3 En ny kulturpolitisk dagsorden Oplevelser er noget, vi streamer. Viden finder vi via Google. Kulturlivet står i en brydningstid. Kulturinstitutionerne er ikke længere alene om at levere kulturel oplevelse og menneskelig dannelse. Der tilbydes oplevelser og viden fra alle sider. De store fælles historier og fortællinger, som har bundet os sammen i kulturelle fællesskaber er under opbrud. Der er mange fortællinger, mange stemmer, mange kulturer, fra nær og fjern. I en stadig mere globaliseret verden kan vi nemt komme i kontakt med mennesker og miljøer verden over. Men med hele verden for vores fødder ser det ud til, at mennesker i højere og højere grad søger mod fællesskaber, hvor vi ligner hinanden meget og at skellet mellem grupperinger bliver større og større. Det er i den virkelighed, debatten om Helsingør Kommunes nye kulturpolitik er blevet til og meget naturligt har et helt gennemgående tema i debatten været: kulturens betydning for at fastholde og danne nye meningsfyldte fællesskaber på tværs. For at skabe fælles oplevelser. For at nedbryde barrierer og komme nye mennesker i møde. I vores nærmiljøer såvel som i vores kontakt med omverdenen. Så langt som Helsingør er kommet på kulturområdet, så meget genlyd det har givet nationalt og internationalt, så er den pointe, som bærer denne kulturpolitik, at kulturens fællesskaber har 3

4 afgørende betydning for at skabe et mangfoldigt og åbent civilsamfund, for at inddrage og skabe sammen. Og i dette mere brogede og komplicerede billede er Helsingør også eksemplet på betydningen af at kunne mødes om de store fortællinger. De store fortællinger har ikke udspillet deres rolle. Om at genopfinde sig selv Kulturen har traditionelt set været helt central for at skabe og videregive den almene dannelse, som byggede på fælles almene værdier. Tidligere var der fylde nok i at formidle viden. Det er der ikke mere og dannelsesprojektet er nu under opløsning. Der er ikke længere én korrekt dannelse. Der er mange. Det udfordrer ikke alene værdigrundlaget for vores kulturinstitutioner, det udfordrer også det værdigrundlag, der ligger i vores foreningsliv. Projektet er ikke at opgive tanken om den menneskelige dannelse. I den stadigt stigende kompleksitet er der netop brug for nye måder, hvorpå kulturlivet kan arbejde med, redefinere og gentænke dannelsesbegrebet. Det er altså ikke alene det, vi gør, men også måden vi gør det på. Hamlet Scenens Prins H har stillet nutidens unge spørgsmålet om, hvad det vil sige at være eller ikke at være. Gadeteaterfestivalen har bevidst valgt ordet Passage for sit arbejde med at bruge teatret til skabe nye koblinger mellem mennesker. Click-festivalen på Kulturværftet dykker ned i den nutidige fortolkning af mennesket, kunsten og teknikken. Fiskeskulpturen af affald åbner vores øjne for værdien af det naturliv, som omgiver os. Dette er kun få eksempler, der findes mange flere. Eksempler som viser, at også andre end de traditionelle kultur-brugere kan være med både til at opleve og til at være med til at skabe. Vores kulturelle institutioner som biblioteker, museer, musikskoler, teatre og kulturhuse er stadig bærere og formidlere af en kolossal skat, som kan berige og skabe indsigt og forståelse. Det kan især ske nu, fordi brugerne ikke længere tager eller får en passiv position, men selv skal være med til at tage ansvar. Kulturinstitutionerne bliver dermed til igangsættere af handling, de finder nye måder at møde mennesker på og slå rod i lokalsamfundet. Vores foreningsliv og den kæmpe frivillige indsats bygger på umistelige værdier, men skal også sætte sig selv i spil, finde nye veje og nye måder at organisere sig på og inddrage nye grupper og generationer. Fra de mange kor til kunstforeningerne, fra museumsforeningerne til amatørscenerne. Også for kunsten og kunstnerne står man overfor den udfordring, at publikum i højere og højere grad vil være medskaber, deltager og modtager af den kunstneriske oplevelse. Det er ikke et kvalitetstab, det er tværtimod med til at skabe nye kulturelle kvaliteter, som inkluderer ikke ekskluderer. At være godt for noget. At være godt i sig selv Kulturpolitikken er med til at pege på områder, hvor kunsten og kulturen er instrumenter til at opnå mål indenfor andre områder end kulturens eget. Det kunne være formidling af viden, udvikling af demokratiet, fremmelse af børn og unges kreative kompetencer, styrkelse af menneskers sundhed, velvære og økonomisk vækst. 4

5 For eksempel spiller kulturlivets betydning for den økonomiske vækst en væsentlig rolle i Helsingør Kommune og i kommunens vision. Kulturens hjælp til at synliggøre Helsingør sætter byen og kommunen på landkortet for at tiltrække nye borgere, virksomheder, medarbejdere, besøgende og turister. I debatten om kulturpolitikken kom dette indlæg på Facebook-siden Helsingør Kulturpolitik : Kulturen rummer både bredt og smalt. Den balance kan være svær nok i det daglige. For mig er det vigtigste nok, at kulturen ikke betragtes som et smøremiddel - at kunst og kultur ikke behøver at blive hængt op på og begrundes med alle mulige andre vigtige formål for at få opmærksomhed. At billedkunst ikke reduceres til alene illustration og dekoration. At musik ikke reduceres til lydspor og jingles. At et bibliotek er aktivt kultur- og vidensformidlende, og at det kan ske på alskens måder. Kulturen kan heller ikke håndteres ud fra, at den fremmer kreativiteten og innovationen i samfundet. Vel gør den det, men HVORDAN kan ikke programsættes. Det er egentlig selve min pointe, at kunsten og kulturen er noget ikke-programmerbart. Det betyder ikke, at kulturen ikke også kan indgå i alle mulige andre sammenhænge og hjælpe med at sælge alt muligt andet. Men det er ikke kulturpolitikkens opgave som sådan. Den position, Helsingør har opnået, bygger på kunstens og kulturens egne kvaliteter. Den æstetiske oplevelse, mødet med billedkunsten, arkitekturen, musikken, litteraturen, scenekunsten, kulturarven. Der er mange eksempler på, at vi i Helsingør har valgt at bygge på vores unikke kvaliteter og det, der giver mening for os: Sundtoldsmarkedet, HAN skulpturen, Ungdomsskolens musical s, bygningsværket Museet for Søfart, Hammermøllens egnsspil, Musikskolens Symph-orkester, murmalerierne i byen og meget mere. Kulturpolitikken bygger derfor på, at kunsten og kulturen har rum og plads til at udfolde sig på egne betingelser - at indholdet kommer først. Når dette er udgangspunktet, er det kun godt, at det også er med til at skabe øget velstand, livskvalitet, arbejdspladser og omsætning. Hvo intet vover I debatten om kulturpolitikkens tilblivelse har ønsket om at inddrage ungdommen fyldt meget. Og på den store kulturpolitiske dialog-dag blev kulturens mange aktører mødt med de unges ønske om selv at komme til fadet, og de fremlagde en række forslag til kulturelle projekter, som for dem ville give en kulturpolitik mening. Denne kulturpolitik udstikker retning og opstiller mål. Først herefter kan vi se på, hvilke aktiviteter og projekter som kan være med til at indfri fremtidsdrømmene. Kulturpolitikken vil blive fulgt op af en handlingsplan. Her skal ordene få liv, her skal vi vise, at vi tør møde de store udfordringer og (videre)udvikle et kulturliv, som er med til at give identitet og mening til det enkelte menneske. Et kulturliv som åbner sig overfor det nye og de nye, som styrker og udvikler fællesskaber, der rækker dybt ind i vores nærmiljøer og langt ud i verden, og som tør lade de unge komme til fadet. Et kulturliv som eksperimenterer og ser nye muligheder, og som skaber nye store og meningsfulde oplevelser for såvel borgere som tilrejsende. For at kunne det, skal vi turde det. Også når det gælder om at sætte en ny kulturpolitisk dagsorden. 5

6 Helsingør Kommunes Vision 2020 Helsingør Kommune har formuleret Vision Den bygger både på de styrker udfordringer, som kommunen står overfor. Vision 2020 udstikker den fælles retning for det tværgående arbejde i kommunen uanset om der er fokus på børn, ældre, beskæftigelse, trafik, idræt og fritid eller andet. Kommunen har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende. Disse to grupper i særligt fokus i Vision Det skyldes, at kommunen i de kommende år står over for en række udfordringer, der presser økonomien; udfordringer, som på sigt kan komme til at påvirke kommunens serviceniveau og tilbud til borgerne. Hvis der fortsat skal være råd til at vedligeholde og skabe udvikling og fornyelse i kommunen, er det nødvendigt at tænke nyt og fokusere indsatserne. Et fokus på at tiltrække flere familier og besøgende skal medvirke til at skabe en bedre økonomisk og social balance i kommunen. Visionen lægger vægt på Helsingør Kommune vil være en åben og levende kommune, der skaber livskvalitet og byder på kulturelle muligheder og store oplevelser for både borgere og besøgende. Kulturpolitikken er et bærende element i arbejdet med at indfri Vision 2020, tiltrække borgere og besøgende og understøtte Helsingør Kommunes mission: at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne. 6

7 Værdigrundlag Samarbejde på kryds og tværs Helsingør er fyldt med ildsjæle, der arbejder med kultur både i kulturinstitutionerne, i foreningerne og som enkeltpersoner. Når kræfterne forenes og samarbejder på kryds og tværs, styrker det både den enkelte og helheden det etablerede og det, der er baseret på frivillige. Samarbejde og koordinering skaber grobund for nye kulturelle aktiviteter og de netværk, der allerede eksisterer på kulturområdet skal styrkes og udvikles både internt i kommunen, på tværs af faggrænser og eksternt i forhold til andre kulturaktører, andre kommuner, regioner og lande. Det samme gælder i forhold til erhverv, detailhandel og turisme. Helsingørs kulturpolitik skal bygge på stærke samarbejder og gode netværk. Ægthed og kvalitet Helsingørs kulturarv og fortællinger har betydning både lokalt, regionalt, nationalt og på et internationalt plan. De mange fortællinger tager afsæt i ægte historier, som eksempelvis slottet, søfarten, havnen, værftet, knejperne og de mange nationaliteter, og de ligger som en solid grund, der har høje og autentiske kvaliteter. Helsingørs kulturpolitik skal være med til at bevare og videregive fortællingerne, samt udvikle nye måder at bruge dem på. Vores fortællinger skal styrke borgernes fællesskab og medborgerskab og de skal trække gæster til Helsingør fra hele verden. 7

8 Kultur skaber værdi Kultur har en værdi i sig selv. En værdi, der ikke kan opgøres i tal og grafer. Det er den værdi, der ligger i at få en fælles musik- eller teateroplevelse, at møde kunsten, at deltage i en meningsfuld fælles aktivitet eller at være omgivet af kulturarven i hverdagen en værdi, som er med til at øge livskvaliteten for både borgere og besøgende. Helsingør har mange kulturelle aktiviteter og kultur indgår i mange forskellige sammenhænge, hvor den både er med til at udvikle og berige dem: på uddannelsesområdet, i det sociale arbejde, i forhold til kulturturismen, erhvervslivet, detailhandlen, byudviklingen og meget mere. Når kultur anvendes udenfor traditionelle rammer, men på egne præmisser, kan det give endnu mere mening for de involverede og styrke samfundet som et hele. Helsingørs kulturpolitik skal sikre, at der arbejdes videre med de mange former for værditilførsel, som et stærkt kulturliv medfører både den værdi, der ligger i kulturen selv, såvel som den sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske værdi. Kulturelt demokrati Kultur hænger uløseligt sammen med vores demokrati, fordi kultur er noget, der tilhører alle. Kultur giver mulighed for at reflektere over vores samfund og vores værdier, og det giver mulighed for fællesskab. Uanset om kultur opleves alene eller sammen med andre, på en kulturinstitution eller i et offentligt rum, kan kulturelle aktiviteter være med til at skabe glæde, indsigt og udsigt. Det er et mål for Helsingør Kommune, at så mange som muligt kender til de kulturelle aktiviteter i kommunen, involverer sig og benytter sig af de mange muligheder, som kulturlivet giver. I Helsingør Kommune arbejder vi for kulturelt demokrati. At arbejde frem i mod kulturelt demokrati betyder at vi skal være åbne overfor nye måder at definere kultur på, og at vi redefinerer, hvad kultur er og hvordan vi bruger den. Når borgere og kulturinstitutioner, ildsjæle, professionelle, og frivillige samarbejder på tværs af sædvanlige tilhørsforhold, opstår der nye former aktiviteter, fællesskaber, syn på verden og nye måder at se sig selv i verden på og også nye opfattelser af hvad kultur kan og skal. Det er en stadig udvikling og et spændende og nødvendigt mål. I et kulturelt demokrati er kultur fælleseje og det er også et fælles ansvar. Det er især relevant, når vi ønsker at kulturen fungerer som et mødested og et laboratorium, hvor alle har lige ret til at deltage: et demokratisk rum, hvor barrierer bliver brudt ned. For at kunne arbejde mod kulturelt demokrati, skal alle der arbejder med kultur kunne gå ud af de vante rammer og i endnu højere grad være åbne overfor at invitere borgere til at deltage i udviklingen af kulturelle aktiviteter. Ligesom alle borgere i kommunen skal åbne overfor at være medskabere og tage ejerskab overfor deres kulturliv. I Helsingør arbejder vi sammen om at skabe kulturelt demokrati. 8

9 Kulturpolitikkens indsatsområder 1. Kulturens fællesskaber Vi har lige været på JA-Kontoret, fordi vi gerne vil lave en MIX-festival. Det er noget vi helt selv har fundet på, og det er en type festival, som aldrig er blevet prøvet før. Vi har fået hjælp af kommunen til at finde et sted at holde den og arrangere det, Josephine 15 år. Kunst og kultur skaber store oplevelser, fordybelse og fællesskaber. At være aktiv i en af de mange kulturelle foreninger, eller at opsøge en koncert eller et teaterstykke er noget, der er med til at binde mennesker sammen og øge livskvaliteten. Fællesskabet kan i en kulturel sammenhæng både være med til at skabe en ramme og være med til at udfylde den. De mange kulturelle institutioner byder hver dag på mange forskellige typer oplevelser og begivenheder, men de er også mulige rammer for andre typer fællesskaber, som borgerne selv skaber. De kulturelle foreninger skaber grobund for personlig udfoldelse og udvikling i samspil med andre, og styrker fællesskaber. Der er hele tiden nye fællesskaber under udvikling; nogle i organiseret foreningsform, nogle, der opstår spontant og ud fra et ønske om deltagelse og muligheden for at skabe noget sammen. Her er det især de unge, der både kan og vil. Helsingør skal kunne rumme det hele. Nogle typer fællesskaber kræver bestemte rammer, andre blomstrer i uformelle og eksperimenterende rum. I Helsingør skal vores rum anvendes bedst muligt, og gentænkes, så de fremmer både nuværende og nye fællesskaber. Helsingørs ubenyttede rum - i byen, landskabet, og i lokalområdet - skal gøres synlige og tilgængelige, så der kan være plads både til eksisterende og nye typer fællesskaber. Helsingør Kommune vil være kendt som en kommune med plads til fællesskaber. Helsingør Kommune vil: - synliggøre og gentænke eksisterende rammer - understøtte kulturelle aktiviteter, der udfoldes og overrasker publikum i utraditionelle rum - dyrke kulturelle netværk og muliggøre kulturmøder - understøtte kulturinstitutionerne, når de vil ud af huset og benytte sig af nye rum 9

10 2. Oplevelser og begivenheder Hvis man skal være med til at lave mad, er det ikke nok at skrælle kartofler vi vil selv være med til at røre det hele sammen i gryden. Adam, Unge Stemmer Helsingør har et kulturliv med et tætpakket kulturelt program, der rummer alt fra store tilbagevendende begivenheder som Click Festival, Knejpefestival, Sundtoldsmarkedet, Egnsspil på Hammermøllen og en lang række andre større begivenheder - til mindre arrangementer som krabbefangst en søndag på havnemolen, musikskolens koncerter eller tilbud til børnene i Sommerferiekataloget. Amatører, frivillige og professionelle samarbejder om at skabe kulturlivet i Helsingør - både ved de lokale aktiviteter i nærmiljøet og større internationale begivenheder. I løbet af de seneste år har vi samarbejdet på kryds og tværs om store og små arrangementer og fået opbygget traditioner, der betyder at der i Helsingør er skabt et godt grundlag for oplevelser året rundt. Der er også plads til at udvikle nyt alle i Helsingør, og særligt de unge, skal aktivt kunne udvikle og deltage i kulturelle aktiviteter. Der er og skal være mulighed for at få rådgivning fra kommunen men også fra de mange kulturinstitutioner, hvor det giver mening at tale om medejerskab og samarbejde på utraditionelle måder. I Helsingør skal der være plads til både de store begivenheder og til de mindre, som kan være skæve, eksperimenterende eller finurlige - eller fungere som et laboratorium for ny udvikling og nye måder at tænke kultur på. En stor del af oplevelserne i Helsingør Kommune bliver skabt på privat initiativ. Det er i høj grad også disse tilbud, som er med til at skabe den levende by. Det drejer sig om alt fra Musikkens Hus i Murergade, optræden i Espergærde-centret, gallerier i Hornbæk, koncerter på Scandlines-færgerne kulturelle oplevelser på Hotel Marienlyst og Konventum til samarbejdet mellem private og kommunale kræfter omkring Jazz-festivalen i Helsingør. Helsingør skal være stedet, hvor der året rundt er oplevelser og begivenheder af høj kvalitet. Helsingør Kommune vil: - udvikle og konsolidere det kulturelle program også i et samarbejde med andre kommuner og kulturaktører - sikre koordinering af arrangementer, begivenheder og nye initiativer året rundt - støtte begivenheder af høj kvalitet - have fokus på at give de unge muligheder for at udvikle kulturelle begivenheder 10

11 3. Kultur til lands, til vands og i luften Look at that huge fish! Hørt ved Fiskeskulpturen på Kongekajen, sommer Kultur er en meget stor fiskeskulptur på havnen, det er gadeteaterfestival, det er murmalerier, det er sommerferieaktiviteter for børn, og meget, meget mere. Kultur er og kan være alle steder både ude og inde. Kultur er en del af hverdagen i Helsingør og den skal være en integreret del af byrummene, landskabet, boligområderne, og lokalsamfundet. Kultur skal ikke kun bruges ved særlige lejligheder i særlige rum, men være en del af vores hverdagsliv og de byrum, vi deles om. Det overraskende møde med kulturen på et uvant sted gør det muligt for mennesker at mødes om noget nyt og se Helsingør på nye måder også når man har boet her hele sit liv. Det er mennesker, der skaber kultur, bærer den videre og får den til at leve Helsingørs mange forskellige typer rum skal være med til at danne nye former for kulturelle oplevelser. I Helsingør skal der være plads til det uforudsete, til nye fællesskaber, og til vilde ideer. Helsingør Kommune vil: - udvikle og udbrede kulturelle aktiviteter i alle slags rum - arbejde for at kulturinstitutionerne er åbne for eksperimenter og samarbejder udenfor deres egne rammer - fortsat udvikle mulighederne for at borgere og gæster kan møde kunst i det offentlige rum - bruge det maritime tema og Øresund som afsæt for begivenheder og aktiviteter - udfordre og nytænke den måde, der arbejdes med kunst og kultur i vores fælles byrum 11

12 4. Helsingør i verden verden i Helsingør Hvilken færdsel! Hvor livligt på skibsbroen, hér taler nogle tykke hollændere deres hule sprog, dér hører jeg det harmoniske italienske, længere henne læsser de stenkul af en engelsk brig, så jeg tror at lugte London. H.C. Andersen om Helsingør. Kronborg Slot er blevet verdenskulturarv. Helsingør er en del af verden og har altid haft verden tæt på. Erik af Pommern gjorde Helsingør berømt og berygtet med Sundtolden, Shakespeare gjorde byen verdenskendt med fortællingen om Hamlet, og Værftet har sendt skibe verden rundt. Helsingør er hjemsted for over 100 forskellige nationaliteter og hvert år kommer nye udenlandske studerende til Den Internationale Højskole. Der kommer turister fra hele verden og besøgende fra hele landet. Udsigten fra Helsingør minder hver dag om, at byen er en del af Øresundsregionen. Der er et tæt kulturelt samarbejde med Helsingborg på tværs af Sundet og en høj grad af kulturel udveksling for både børn og voksne på kryds og tværs med vores nabolande. Kunstnere fra hele verden kommer til Helsingør for at optræde, undervise, samarbejde, og udvikle nye ideer. Helsingør indgår i et internationalt kulturelt kredsløb af meget høj kvalitet med begivenheder som Words Festival, Click Festival og opsætninger af Hamlet. Museet for Søfarts arkitektur tiltrækker mennesker fra hele verden og undergrundssteder som Elværket tager også del i det internationale samarbejde de rejser jævnligt verden rundt og samarbejder med mange forskellige lande, der kommer på besøg hos os. Det internationale samarbejde er med til at åbne os op for verden og skaber mulighed for at mennesker kan mødes om at skabe noget, der både sætter varige spor i vores kommune og udvikler os på mange niveauer. Helsingør skal være et sted, hvor alle har mulighed for at blive involverede som medproducenter af kulturelle begivenheder og for at tage ejerskab og føle stolthed over kommunens mange internationale samarbejdspartnere, borgere og kontakter. Helsingør Kommune vil være førende på internationale kulturbegivenheder af høj kvalitet. Helsingør Kommune vil: - arbejde for en øget grad af involvering og udveksling på tværs af kulturelle forskelle i forhold til udvikling og afvikling af kulturelle begivenheder - udvikle og understøtte kulturelle samarbejdsprojekter med udenlandske partnere - arbejde for at understøtte og synliggøre de internationale begivenheder, der trækker de mange besøgende til, både i form af koordinerede samarbejder mellem kulturaktører, turismeorganisationer o.a., og i form målrettede tilbud og kampagner - udbygge kultursamarbejdet med Helsingborg og indenfor Øresundsregionen 12

13 5. Helsingørs historier kulturarv Holger er for sej. Vi er heldige at her er så fyldt med gode og vilde historier, Mads Emil 9 år. Kulturarv er alt det tidligere generationer har skabt og foræret os. Og kulturarven er et udgangspunkt, der både rummer individets historie, kulturlandskabets historie, byens historie, værftets historie, lokal- og national historie og historien, der rækker ud over landets grænser. Vores kulturarv er det, der bygger bro mellem fortiden og nutiden og danner et godt fundament for at udvikle os i fremtiden. Kulturarven er også en del af vores identitet - Helsingør er fyldt med historie fra Sundtolden til knejperne, fra Gurre til Hammermøllen, fra Hamlet til Holger. Det er vores historie og den er unik, den skaber sammenhænge og er med til at give os et meningsfuldt grundlag. Derfor skal kulturarven være en integreret del af Helsingørs udvikling og hverdag. Helsingørs museer og mange andre kulturinstitutioner, organisationer og frivillige foreninger, der arbejder med afsæt i historien passer på kulturarven og gentænker den. De mange aktører kan og skal samarbejde og i fællesskab med Helsingørs borgere udfolde det potentiale, som kulturarven repræsenterer. I Helsingør skal vi skabe plads til at kulturarven er under stadig forandring og genformulering. Hver generation kan etablere en egen forståelse af, hvad kulturarv er, hvad den betyder og hvad den skal bruges til. Det er vores historie og vi skal hele tiden finde nye måder at bruge den på, så den bliver forholdt til nutiden og taget med ind i fremtiden. Kulturarven skal pege både tilbage og fremad den skal bruges af os alle sammen, når vi i nutiden tolker den og fører den videre. Og kulturarven skal være synlig i dagligdagen, og give indsigt i større sammenhænge, der både binder Helsingør sammen indenfor kommunens grænser og sender spor ud i verden. I Helsingør skal kulturarven være synlig og den skal bruges i hverdagen. Helsingør Kommune vil: - arbejde på, at kulturarven ikke kun er et sted man går hen til for at betragte den, men at gøre den til en aktiv, synlig og integreret del af dagligdagen - anvende mange forskellige indgange til kulturarven og dermed gøre den tilgængelig for et bredt publikum - understøtte et tæt samarbejde mellem kulturinstitutioner, foreninger og borgere indenfor kulturarven også på tværs af kommune- og landegrænser 13

14 6. Det for børn eventyrernes by Vær den person, der gør dig glad. Man skal altid være sig selv, lige meget hvad! 8. klasse til Kunst i Projektopgaven Børn skal have plads til at lege og udfolde sig kreativt, og kunst og kultur skal være en del af børns liv fra de er helt små. Børn skal have mulighed for at dykke ned i musik, teater, dans, billedkunst og alt det imellem og de skal have masser af plads til at være nysgerrige og undersøge verden omkring sig. Mødet med kultur skaber mening, fællesskaber, dialog og følelsen af sammenhæng og det er vigtigt, når man skal udvikle sig som menneske, lære at reflektere abstrakt, og tilegne sig sociale færdigheder. Alle børn og unge i Helsingør skal møde kunst og kultur. Det er muligt gennem daginstitutioner og folkeskoler, hvor børn uanset baggrund kan tilbydes kunstneriske læringsforløb og møde professionelle kunstnere. Børn fra vuggestuealderen skal udforske og udvikle sig kreativt blandt andet gennem huskunstnerordningen og forløb i Helsingørs kulturinstitutioner. I kommunens folkeskoler får hver eneste klasse hvert år tilbudt kunstneriske forløb, der er knyttet til forskellige fag eller tværfaglige læringsmiljøer forløb, der både rummer nye læringsmetoder og tilgange, men også muligheden for at udforske og udvikle egne kunstneriske kompetencer. I begge tilfælde skal der være rum til både nysgerrighed, leg, fantasi, og fordybelse. Børns egne initiativer og legekulturer er vigtige, og skal tages alvorligt. Børn skal kunne tage deres forældre med på opdagelse i vores fælles kulturarv og Helsingørs mange fortællinger på egne præmisser og de skal kunne udfolde sig sammen med andre børn og familier blandt andet i Børnekulturcentret i Toldkammeret både til hverdag, i weekenden og i ferierne. Unge skal have plads til at udfolde sig og de skal høres. Ungekultur kan være en svær størrelse, at have med at gøre den er flygtig og hele tiden i bevægelse. I Helsingør skal vi være bedre til at støtte unges initiativer og ideer og til at skabe rum, der imødekommer ungekulturens muligheder for at udvikle sig og generere nye fællesskaber. I Helsingør skal være masser af plads til børn de skal have mulighed for at være nysgerrige, kreative, eventyrlystne og legende. - sikre at alle børn har adgang til kulturtilbud - understøtte og videreudvikle samarbejder mellem kunstnere, kulturinstitutioner, daginstitutioner og skoler og tilbyde læringsforløb i æstetiske fag til alle folkeskolens klasser i løbet af et skoleår. - støtte ungekultur mere aktivt og skabe mulighed for at der også er plads til fri leg indenfor børne- og ungekulturen - synliggøre de mange børnekulturelle og ungekulturelle tilbud både for kommunens børn, forældre og for besøgende 14

15 7. Kulturens laboratorier Jeg har været til to-dages workshop på Kulturværftet og hørt en, der har arbejdet i den amerikanske spil-industri fortælle om sit arbejde. Det var vildt spændende, Oliver 25, filmstuderende I Helsingør afprøves nye former for samarbejde om og for kunst og kultur hele tiden. Samarbejder mellem kulturinstitutioner, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er med til at skabe nye måder at arbejde på - men også nye måder at se og møde verden og os selv på. Der eksisterer allerede gode rammer for kulturelle laboratorier på Kulturværftet, ved Kulturhavnen og i Værftshallerne og der bliver både eksperimenteret og udviklet. Laboratorier kan og skal også eksistere, opstå og støttes andre steder i kommunen; i lokalmiljøer, i naturen, ved vandet og i det offentlige rum. Laboratorietanken er en metode og en mental tilstand det betyder at være åben overfor det nye, og at stille sin viden og kunnen til rådighed for andre, der kommer med en interessant eller god idé. Laboratorietanken skaber plads til unges voksende projektmiljø, til udveksling med andre udenfor kommunen, og til nye fællesskaber. Når kulturen eksperimenterer bliver der skabt nye koblinger mellem de involverede parter og der bliver skabt mulighed for at skabe utraditionelle bånd og for at nedbryde barrierer. Helsingør skal være kendt som stedet, hvor idéer, nye metoder og nye kulturelle udtryk får plads til at vokse. Helsingør Kommune vil: - styrke samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutioner - afprøve nye metoder for udvikling og afprøvning af kulturelle former og inddragelse af nye grupper i kulturelle aktiviteter - understøtte unges initiativer og mulighed for medskabelse - understøtte kulturaktører, der indgår i nye samarbejder og fornyer kulturelle og kunstneriske udtryk 15

16 8. Synlighed og tilgængelighed Personalet på Vandrehjemmet var rigtig gode til at vejlede os i forhold til gode kulturelle oplevelser. Fra måling af kulturens betydning for besøgende i Helsingør, sommeren Helsingørs mange kulturelle tilbud skal være synlige og tilgængelige. Store og små begivenheder skal være synlige både i og udenfor kommunen og på relevante medieplatforme og de skal være og gøres tilgængelige for flest mulige borgere og besøgende. Det skal være nemt for alle at finde oplysninger om kulturlivet i Helsingør og det styrkes ved koordinering, dannelse af værdikæder og en fokuseret kommunikation, der arbejder med geografiske niveauer fra lokale til internationale perspektiver, målgrupper og interessefællesskaber. Det skal være nemt også for handicappede at kunne deltage aktivt i kulturlivet. Borgerne i Helsingør skal i højere grad involveres i synliggørelsen af vores egen by og være medafsendere af budskabet om Helsingørs kulturliv. Nye måder at arbejde med synlighed, formidling og kommunikation på alternative måder i det offentlige rum skal afprøves og muliggøre det tilfældige og overraskende møde, der kan tiltrække nye brugere. Helsingørs unikke kulturtilbud skal gøre endnu mere kendte i verden og for borgerne. Helsingør Kommune vil: - understøtte samarbejdet mellem kommunens, kulturaktørernes og turist/destinationsaktørernes kommunikation - arbejde med en mere målgruppe-fokuseret kommunikation - inddrage Helsingørs borgere i synliggørelsen byen - arbejde for bedre muligheder for at reklamere for kulturelle arrangementer i det offentlige rum - synliggøre de tre store fortællinger i det offentlige rum: Sundtoldstiden, Hamlet og Værftshistorien - sikre, at de kulturelle oplevelser er tilgængelige for alle 16

Kulturpolitik for Helsingør Kommune

Kulturpolitik for Helsingør Kommune Kulturpolitik for Helsingør Kommune Foto: Flemming Fuglsang 1. Forord 2. En ny kulturpolitisk dagsorden 3. Helsingør Kommunes Vision 2020 4. Værdigrundlag 5. Indsatsområder og mål 1 Forord Med beslutningen

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

KULTURPOLITISKE STRATEGIER I ARBEIDET MED BARN OG UNGE I HELSINGØR KOMMUNE. Ida Wettendorff Børnekulturkonsulent for Helsingør Kommune

KULTURPOLITISKE STRATEGIER I ARBEIDET MED BARN OG UNGE I HELSINGØR KOMMUNE. Ida Wettendorff Børnekulturkonsulent for Helsingør Kommune KULTURPOLITISKE STRATEGIER I ARBEIDET MED BARN OG UNGE I Ida Wettendorff Børnekulturkonsulent for Helsingør Kommune Børnekulturens Netværk Børnekulturportalen: www.boernogkultur.dk National skolekoncertordning:

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Uddybning af visionen

Uddybning af visionen Uddybning af visionen 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Mission... 1 Visionskerne... 2 Grupper i særligt fokus... 4 Familier... 4 Besøgende... 5 Kommunens særlige kendetegn... 6 Livslang

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015

Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Biblioteksstrategi Køge Kommune 2015 Indhold Vi mødes på biblioteket Biblioteket - den mest besøgte kulturinstitution Vision Livskraft fra 0-100 Biblioteksstrategi Køge Kommune Biblioteket styrker medborgerskab

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik Slagelse Kommune En dynamisk og visionær kulturpolitik Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 Indledning... s. 5 Fem ledende principper for kulturpolitikken... s. 5 Kulturpolitiske visioner... s. 6 En dynamisk

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018.

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018. Den 26. juni 2015 Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 De fire vadehavskommuner har siden sidste sommer været klar til forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale for perioden 2015-2018. Seneste

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Kursus for de 11 kommuner i Kulturaftale Nordjylland Program:

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere