UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING. PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrogade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING. PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrogade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade)"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM FOR KIRURGISK INTRODUKTIONSSTILLING PÅ PLASTIKKIRURGISK AFDELING (Nørrebrade) OG KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansens Gade) ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

2 1. Målsætning rammer Den etårige fælleskirurgiske introduktionsuddannelse skal sikre opfyldelsen af den tilhørende målbeskrivelse. Gennemført godkendt uddannelsesforløb indebærer, at den uddannelsessøgende skønnes egnet til en kirurgisk speciallægeuddannelse at vedkommende kan søge hoveduddannelse inden for specialerne karkirurgi, kirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi eller uroli. Introduktionsuddannelsen er placeret umiddelbart efter overstået turnusuddannelse skal virke som en ansættelsestid, hvor den uddannelsessøgende under erhvervelse af basale kirurgiske færdigheder forbereder kirurgisk specialevalg. Introduktionsuddannelsen er derfor vigtig med henblik på at anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtelser den tankegang, der ligger i at arbejde i et kirurgisk speciale. Det er afgørende, at uddannelsesstederne inddrager introduktionslægerne i alle aspekter af det daglige arbejde, så både uddannelsesstedet den uddannelsessøgende kan vurdere, om et valg af kirurgisk speciallægeuddannelse er det rigtige. Formålet med introduktionsuddannelsen er at: Videreudvikle de under turnusuddannelsen erhvervede kliniske kompetencer med specielt sigte på anvendelse inden for kirurgien Sikre identifikation med rollen som læge kirurg Kvalificere til at tage kliniske beslutninger Forberede lægen til det fremtidige specialevalg Sikre (kirurgisk) egnethed til fortsat uddannelse indenfor et kirurgisk speciale Introduktionsuddannelsen varer et år skal give indblik i dette sygdomsspektrum de arbejdsbetingelser, som er særlige for de kirurgiske specialer. Uddannelsen skal videreudvikle indsigt i viden om det nødvendige tværfaglige samarbejde inden for hele sundhedsvæsenet. I løbet af introduktionsuddannelsen skal der foretages evaluering af læringsmetoderne læringsrammerne, således at disse eventuelt kan justeres med henblik på optimal læring, mens evaluering af lægen skal sikre at alle målene er nået. Ved introduktionsuddannelsens afslutning skal den uddannelsesansvarlige overlæge over for de regionale videreuddannelsesråd attestere, at samtlige mål for introduktionsforløbet er nået. Væsentligt for varetagelsen af funktionen er, at lægen udbygger sin viden om evne til at skelne mellem normale sygelige tilstande disses sværhedsgrader, for at kunne tage stilling til, hvordan den modtagne patient skal udredes, behandles eventuelt opereres. Grundlaget for kompetenceudviklingen er en underliggende viden eller erhvervelse af viden, som danner basis for fornuftig adfærd i en klinisk situation, så træningen gør det muligt for den uddannelsessøgende at udføre en relevant handling (f.eks. teknisk procedure eller klinisk beslutning). 2

3 1.1 Indledning Det plastikkirurgiske speciale Det plastik- rekonstruktionskirurgiske speciale beskrives ved de arbejdsmetoder, der anvendes er ikke som de fleste andre specialer korreleret til specifikke organsystemer eller specielle sygdomme. De væsentligste arbejdsopgaver som medicinsk ekspert er at kunne applicere optimale operationsmetoder behandlingsprincipper til rekonstruktion eller korrektion af legemsområder, der er ødelagte af sygdom, behandling, traumer, fejludvikling eller aldersforandringer. Beskadigelserne, der behandles omfatter oftest defekter i overfladen med sårdannelse, ændringer i farve, form /eller struktur, men kan så omfatte korrektion eller rekonstruktion af underliggende vævsstrukturer støttevæv, herunder rekonstruktion ved aplasi eller dysgenesi af kropsdele. Mange operative indgreb er standardiserede, man vil d ofte som plastikkirurg blive præsenteret for problemstillinger, hvor standardiserede løsninger ikke er anvendelige, hvilket udfordrer plastikkirurgens evne til at finde den mest optimale løsning under hensyntagen til æstetik funktion. Det plastikkirurgiske speciale omfatter profylakse, diagnostik behandling af forskellige sygdomme. Ekspertområder: Plastikkirurger arbejder ofte i ekspert- eller fagområder, som er organ- eller sygdomsrelaterede. I den daglige funktion er der følgende områder: Onkolisk plastikkirurgi Medfødte misdannelser Traumatoli Brandsår Mikrokirurgi Sår transplantation Almen plastikkirurgi Æstetisk kirurgi Kirurgisk afdeling Den et-årige kirurgiske introduktionsuddannelse fælles med plastikkirurgisk afdeling skal sikre opfyldelsen af den tilhørende målbeskrivelse. Gennemført godkendt uddannelsesforløb indebærer, at den uddannelsessøgende skønnes egnet til en kirurgisk karriere, at vedkommende kan søge hoveduddannelse inden for specialerne karkirurgi, kirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi eller uroli. 3

4 1.2 UNIVERSITETSHOSPITALET I ÅRHUS Hospitalet har landsdelsfunktion med afdelinger indenfor de fleste lægelige specialer består af Århus Sygehus, Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital, Børne- ungdomspsykiatrisk Hospital Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 1.3 PLASTIKKIRURGISK AFDELING Plastikkirurgisk afdeling er placeret på Århus Sygehus Nørrebrade 44 (bygning 9, 2 etage). Afdelingen varetager lokalfunktion for borgere i Århus amt har derudover landsdelsfunktioner indenfor specialet. Desuden varetager afdelingens afdelingslæger satellitfunktion i Ringkøbing Amt på Herrning Centralsygehus. Afdelingen har akut plastikkirurgisk modtagefunktion. Mikrokirurgisk behandlingskrævende replantationer visiteres til Odense Universitetshospital. Akut brændsårsbehandling varetages af Ortopædkirurgisk Afd.E, Århus Universitetshospital. Større forbrændinger om eller viderevisiteres til Odense Universitetshospital eller Rigshospitalet. Til elektiv kirurgi modtages patienter inden for det plastikkirurgiske arbejdsområde bortset fra patienter med primær læbe-gumme-gane-spalte /eller anden kraniofaciel spaltedannelse, idet disse patientgrupper visiteres til Rigshospitalet. Æstetisk kirurgi udføres ikke i offentlig regi. Foruden operationer i egen afdeling bistår plastikkirurgisk afdeling flere af Universitetshospitalets øvrige kirurgiske afdelinger med operativ ekspertise. Afdelingen har pt. 20 sengepladser 3 patienthotelpladser. Hovedparten af afdelingens patienter har onkoliske lidelser. Lægestaben består pt. af 4 overlæger, 4 afdelingslæger 5 læger under uddannelse. Afdelingen har ét vagtlag med rådighedstjeneste fra bolig. Uddannelsessøgende læger i hoveduddannelse har en overlæge i beredskabsvagt. Introduktionslægen er vagtfri. 1.4 KIRURGISK AFDELING L (Tage Hansensgade) Kirurgisk afdeling L, AAS omfatter to af de tre kirurgiske fagområder: kolorektal- mammaendokrin-kirurgi har basiskirurgisk funktion (åben laparoskopisk kirurgi) for Århus Kommune i uddannelsesmæssigt samarbejde med kirurgisk afdeling L, ÅKH, som tager sig af fagområdet øvre gastrointestinal kirurgi. Afdeling L, AAS råder over i alt 63 fuldtidssenge fordelt på 3 stationære afsnit, herudover 2 senge på intensivafdelingen 5 hotelsenge. Afdelingen har 4 operationslinier fordelt på 4 operationsstuer, 4 endoskopistuer, 2 undersøgelsesstuer samt forundersøgelses- efterbehandlingsambulatorium for såvel abdominalkirurgiske som kirurgisk-endokrine patienter. Herudover råder afdelingen over et stomiambulatorium et analfysiolisk laboratorium. Der indlægges ca patienter pr. år heraf 50% akut. Den gennemsnitlige belægningsprocent har i de senere år ligget på omkring 96%. I ambulatoriet afvikles p.t. knappe konsultationer pr. år inklusive næsten 5000 endoskopier, godt 1500 analfysioliske konsultationer, knappe 4000 undersøgelser i kirurgisk endokrin klinik (KEK). Afdelingen har p.t. 10 overlæger 20 uddannelsessøgende læger fordelt på 5 i turnus, 2 i almen medicinsk blok 13 under kirurgisk uddannelse (p.t.5 introduktionsstillinger, 3 fase II 5 fase III). Afdelingen har landsdelsfunktion indenfor endokrin kirurgi (thyreoidea, parathyreoidae binyrer) kolorektal kirurgi. Inden for det sidstnævnte område domineres landsdelsfunktionen af inflammatorisk tarmsygdom, anale rekonstruktioner patienter med defækationsforstyrrelser. 4

5 Ydermere tager afdelingen sig af patienter med avanceret cancer anden form for kompliceret kolorektal kirurgi i multidisciplinært samarbejde med bl.a. plastikkirurgisk, urolisk, gynækolisk onkolisk afdeling. Analcancere fra et optageområdet på ca. 1,2 mill udredes kontrolleres i analfysiolisk laboratorium. Uddannelsessøgende læger følger uddannelsesprrammet for deres respektive niveauer tildeles dels et sengeafsnit, dels en klinisk vejleder: 1. reservelæger tilknyttes overlæger som vejledere, introduktions- kursusreservelæger tilknyttes 1. reservelæger turnusreservelæger /reservelægerne i almen medicinsk blok tilknyttes reservelæge i introduktionsstilling eller hoveduddannelse. Arbejdet er organiseret med akutkonference, røntgenkonference afsnitskonference efterfulgt af stuegang, operationer, endoskopi eller ambulatorium. Læger i kirurgisk introduktionsuddannelse superviseres daglig ved konferencer som stuegang, ambulatoriet, endoskopi eller operation. Udover de nævnte konferencer er der formaliseret undervisning hver onsdag morgen fra 8-9, hvor foredragsholdere fortæller om relevante emner. Afhængig af opnået kompetence passer den uddannelsessøgende kirurgiske reservelæge mellemvagten fra 0800 til 2000 på hverdage (0800 til 1500 lørdage søndage), forvagten fra 2000 til 0800 på hverdage (1500 til 0800 på lørdage søndage). 2. Praktiske forhold uddannelsesforløb Uddannelsen indeholder ½ års ansættelse på Plastikkirurgisk Afdeling ½ års ansættelse på kirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Den uddannelsessøgende skal deltage i vagtarbejdet på afd. L vil her i arbejdet i dagtiden skulle kunne tilegne sig de færdigheder kompetencer, der er angivet i uddannelsesprrammet, som er nødvendige for at kunne fortsætte i en kirurgisk hoveduddannelse. På Plastikkirurgisk afd. indgår den uddannelsessøgende ikke i vagten, hvilket tilgodeser tilstedeværelse i dagtiden. Ved starten af introduktionsforløbet gennemføres en samtale mellem den uddannelsessøgende den uddannelsesansvarlige overlæge eller en stedfortræder for denne (f.eks. vejlederen). Ved denne samtale fastlægges den individuelle uddannelsesplan på baggrund af uddannelsesprrammet for introduktionsuddannelsen eventuelle dokumenterede kompetencer hos den uddannelsessøgende. Såvel uddannelsesansvarlig overlæge samt den uddannelsessøgende er ansvarlige for, at samtalerne bliver afholdt. Ved afslutningen af de enkelte delelementer, skal der foretages evaluering af, hvorvidt de beskrevne kompetencer er opnået. Ved afslutningen af introduktionsuddannelsen skal evalueringen sikre, at målbeskrivelsen er opfyldt. Problemer med uddannelsesforløbet skal (i samarbejde med afdelingen) søges løst via det regionale råd for lægers videreuddannelse specialets postgraduate kliniske lektor. Til uddannelsen hører deltagelse i tværfaglige kurser herunder: 3 dages kursus i pædagik 2 dages kursus i ledelse,administration samarbejde (modul I) 5

6 Færdighedskurser se punkt Læringsstrategi Vedrørende definitioner beskrivelse af læringsmetoder henvises til målbeskrivelse fra fælles kirurgisk introduktionsuddannelse. Der lægges vægt på, at de uddannelsessøgende læger får et relevant klinisk teoretisk uddannelsestilbud, således at de anførte kompetencemål kan indfries. Dette forudsætter så et selvstændigt initivativ fra den uddannelsessøgende, som således selv skal søge de uddannelsesgivende aktiviteter aktivt søge bistand hos afdelingens øvrige læger. Det forudsættes, at visse sider af den teoretiske uddannelse finder sted i fritiden, ligesom praktiske færdigheder i det mikrokirurgiske laboratorium i et vist omfang må indøves udenfor den daglige arbejdstid. 3.1 Uddannelsesgivende forhold funktioner, Plastikkirurgisk Afdeling Z. Stuegang Daglig stuegang i dagarbejdstiden varetages hovedsagelig af patienternes operatør (er). Læger i introduktionsuddannelse vil derfor så få lejlighed til at deltage i stuegang. Ved stuegang planlægges indlagte patienters forløb med hensyn til undersøgelsesprram postoperative regime. Desuden vurderes evt. kirurgiske komplikationer udredning/behandling heraf, psykosociale forhold behov for støtteforanstaltninger under evt. efter udskrivelse i samarbejde primært med sygeplejegruppen, evt. så med fysioterapi socialrådgivning. Inden udskrivelsen planlægges det videre forløb i Plastikkirurgisk Ambulatorium, hos egen læge eller hos speciallæge. Stuearbejde Stuearbejdet varetages hovedsageligt af læger under introduktionsuddannelse (under supervision af ældre kollega). Arbejdet består bl.a. i journaloptagelse, formidling af aktindsigt, udfyldelse af henvisningssedler anlæggelse af drop. Ambulatoriearbejde Ambulatoriearbejdet er sammensat af flere funktioner: l) Visitationsambulatorium. Hér ses nyhenviste patienter af afdelingens speciallæger 1. reservelæger. De uddannelsessøgende vil i begrænset omfang have lejlighed til at deltage i arbejdet, afhængigt af den enkeltes uddannelsesniveau. 2) Efterundersøgelsesambulatorium. Her ses patienter til kontrol umiddelbart efter behandling i stationær afdeling eller i ambulant regi til sårkontrol /eller suturfjernelse. Denne funktion varetages af læger under introduktionsuddannelse under supervision af en ældre kollega. 3) Onkolisk kontrol - Patienter med kræftsygdomme kontrolleres for recidiv med regelmæssige tidsintervaller efter fastlagt skema i henhold til beskrivelser i relevante protokoller (DMG o.a.). 6

7 Denne funktion varetages så af læger under introduktionsuddannelsen superviseret af afdelingens speciallæger. 4) Ambulante operationer - En væsentlig del af afdelingens operative virksomhed består i operationer på ambulante patienter i lokalanæstesi. Det drejer sig om behandlinger, der er led i den diagnostiske udredning eller behandling af mindre hudtumores samt mindre korrektive/rekonstruktive indgreb. Funktionen varetages - afhængig af opgavens sværhedsgrad - af læger under introduktionsuddannelse eller af ældre kollega. 5) Dagkirurgisk center- En del af afdelingens ambulante operative virksomhed foregår i dagkirurgisk center. Operationer kan foregå i både lokal i universel anæstesi.. Funktionen varetages overvejende af speciallæger/ 1. reservelæger evt. med introduktionslæge som assistent. Træning i undersøgelsesteknik Afhængig af tidligere erfaringer instrueres nye læger i de procedurer, som foretages i afdelingens undersøgelsesstuer (i sengeafdeling, i ambulatorier, på operationsgang). Alle reservelæger vil få lejlighed til at opnå en vis rutine i de almindeligt forekommende undersøgelser, klinisk undersøgelse af hud subcutis, mamma, thorax, abdomen, lymfeknudestationer, bevægeapparat inkl. basalneurolisk undersøgelse), samt klinisk instrumentel undersøgelse af kredsløb i transplanteret/transponeret væv. Træning i operativ teknik Indøvning af operative færdigheder foregår hovedsagelig ved deltagelse i de operationer, som udføres i afdelingen (i ambulatoriet på operationsgangen), afhængig dels af forudgående uddannelse, men så af opgavens sværhedsgrad. Visse elementer af operativ færdighed kan indøves på attrap eller i dyreforsøg (færdighedskursus). Den operative aktivitet søges løbende justeret, således at den enkelte uddannelsessøgendes mål opfyldes som anført i afsnit 3. Morgenkonference Morgenkonferencen foregår i afdelingens konferencerum på 3. sal kl.0800 fraset torsdage, hvor vagthavende læge dagen før planlægger stuegang på udvalgte patienter i sengeafdelingen. Det er hensigten med disse konferencer, at de bør præges af en vis dial, således at den vagthavende læge fremlægger problempatienter/ akutte patienter får respons på vagtdøgnets aktiviteter. Det er bl.a. vigtigt, at reservelægerne lærer at fatte sig i korthed, samt tilegner sig evnen til at prioritere adskille de væsentlige ting vedrørende en patients sygehistorie. Patientfoto af dagens operationspatienter gennemgås eventuelle operationsbilleder fra den foregående dag ses. På konferencen fastlægges endelig fordelingen af dagens opgaver. Indkomne histoliske besvarelser gennemgås, deres terapeutiske konsekvens drøftes. Canceranmeldelser udfærdiges. Herudover kan enkeltsager fra sengeafdeling, ambulatorier eller tilsynsvirksomhed fremlægges til orientering debat, f.eks. nyhenviste patienter, hvor behandlingsplanen kan være vanskelig må konfereres, gerne ledsaget af kliniske fotos. Digital fotrafering Afdelingen råder over digitale kameraer til brug i ambulatoriet, på operationsgangen ved tilsyn på andre afdelinger. Dette muliggør at den uddannelsessøgende kan dokumentere sine operative indgreb samt konferere billeder med ældre kollegaer. De digitale billeder arkiveres i afdelingens 7

8 billeddatabase, hvorfra lægerne kan få adgang til dem via deres pc- netværksadgang. Der er i billedarkiveringssystemet mulighed for at føre egne operationslister lave egne billedsamlinger. Konferencer med andre afdelinger Der afholdes onsdag eftermiddag fællesambulatorium (DZ) med onkolisk dermatolisk afdeling omkring behandling af patienter med hudcancer. Torsdag afholdes fællesambulatorie med øre-næse-halslæger, kæbekirurger, patoler onkoler omkring behandling af patienter med hoved-hals onkoliske lidelser (DHOZ). Deltagelse i konferencerne kan være af uddannelsesmæssig værdi for de uddannelsessøgende. Supervision af epikriseskrivning Epikriser skrives som hovedregel af den udskrivende læge den dag patienten udskrives (så i weekenden). Underskrift af epikriser supervision af epikriseskrivning varetages primært af den DRG-ansvarlige speciallæge. DRG-kodning Ved ansættelse på Århus Sygehus afholdes obligatorisk kursus i DRG-kodning. Spørgsmål vedrørende kodning rettes til den DRG-ansvarlige speciallæge. Afdelingsundervisning Onsdag morgen fra er der undervisning for afdelingens læger. Emnerne dækker en bred vifte med relation plastikkirurgien. Undervisningen varetages af afdelingens læger eller af inviterede undervisere. Studiegruppe Afholdes en aften om måneden privat hos en af afdelingens læger. Der fremlægges ved hvert møde to teoretiske emner indenfor plastikkirurgien. Fremlæggelse af emner går på skift imellem de uddannelsessøgende, idet to af deltagerne udfærdiger skriftligt oplæg, som udsendes til de resterende deltagere to uger før. På studiegruppemødet fremlægger oplægsforfatteren en præsentation af det skriftlige oplæg oftest udfærdiget i Power Point. Dette muliggør træning i både mundtlig skriftlig fremstilling af et plastikkirurgisk emne. Speciallægerne deltager på skift som ordstyrer. Staff-meeting I semester månederne afholdes en onsdag i hver måned kl staff-meeting for hospitalets læger. Disse møder finder sted efter opslag. Instruktionsbøger netværkspræsentationer På sengeafdelingens sekretærkontor er anbragt instruktionsbøger. Disse giver praktisk vejledning i håndtering af almene akutte tilstande i afdelingens særlige procedurer. Herudover findes oplysninger af almen karakter til brug for den vagthavende. Desuden findes protokoller for pågående, landsdækkende behandlingsregimer for bl.a. patienter med melanomsygdom brystkræft. På det lokale EDB-netværk findes præsentationer af procedurer plastikkirurgiske emner. Hver nyansat læge får desuden udleveret afdelingens mini-kompendium i basal plastikkirurgi. 8

9 Undersøgelses- behandlingsprotokoller Samme steder forefindes et ringbind indeholdende en kopi af de undersøgelses- behandlingsprotokoller, afdelingen deltager i. Tidsskrifter & lærebøger - fagbibliotek I afdelingens konferencerum i reservelægekontoret findes flere lærebøger i plastikkirurgi beslægtede specialer, samt adgang til en større tidsskriftssamling. Der er ligeledes on-line adgang til Statsbibloteket dets elektroniske tidsskrifter. Administrative opgaver Ældre reservelæger l. reservelæger vil få tillagt administrative opgaver som udarbejdelse af instrukser behandlingsplaner, styring af behandlingsprotokoller, planlægning af fællesaktiviteter, deltagelse i udvalgsarbejde etc. Videnskabeligt arbejde Læger, der er ansat i længere tid, har principielt adgang til at deltage i arbejdet i afdelingens kliniske forskningsprojekter efter nærmere aftale med vejleder. Videnskabelige publikationer, mundtlige skriftlige, som udgår fra afdelingen, skal forelægges afdelingsledelsen til godkendelse inden publikation. Projekter foredrag forelægges primært i afdelingen, således at der kan foregå en faglig diskussion om emnerne. Mikrokirurgisk laboratorium På Skejby Sygehus findes et mikrokirurgisk laboratorium dyrestaldsfaciliteter for små gnavere. Der er hér mulighed for efter nærmere aftale at indøve basal mikrokirurgisk teknik som led i den kliniske uddannelse. Endvidere er der mulighed for eksperimentelt arbejde. Tilsyn Varetages normalt af afdelingens speciallæger, når tilsynet er rekvireret fra ét af amtets øvrige sygehuse. Tilsyn på andre afdelinger i huset gås ofte af 1. reservelæger eller af den vagthavende læge under supervision af afdelingens speciallæger. 3.2 Uddannelsesgivende forhold funktioner, kirurgisk afdeling: Se under pkt Evalueringsstrategi Der henvises til målbeskrivelse for fælles kirurgisk introduktionsuddannelse, hvor evalueringsmetoder er definerede beskrevne. Den uddannelsessøgende vil kontinuerligt være superviseret af afdelingens mere erfarne læger. Hertil kan anvendes tjeklister vurderingsskalaer, den uddannelsessøgende skal af vejleder/tutor/uddannelsesansvarlig overlæge have underskrevet accept på, at de opskrevne minimumskompetencemål er opfyldt tilfredsstillende. Desuden anvendes audit af journaler eller emner, kurser skal godkendes med skriftlig udtalelse fra kursuslederen, som bevis på, at kursisten har opfyldt kursets mål. Desuden kan der forekomme strukturerede vejledersamtaler, bedømmelse af opgaver (skriftlige eller præsenterede som foredrag) 9

10 endelig evaluering, hvor den uddannelsessøgendes adfærd viden i afdelingen bedømmes/vurderes af flere fagpersonalegrupper (se vedlagte skema til evaluering), dels samarbejdspartnere i afdelingen, men så personer fra andre afdelinger/specialer. Der er således mulighed for en meget alsidig bedømmelse. Skema til 360 graders evaluering Disse informationer vil blive vist til den uddannelsessøgende. Kryds af i relevante kolonner. Hvis du ikke har haft mulighed for at observere de nævnte aktiviteter, så kryds af i ikke i stand til at kommentere. Hvis nle afkrydsninger er i utilfredsstillende er det påkrævet at skrive yderligere kommentarer. Den uddannelsessøgende læge: Behandler patienter høfligt hensynsfuldt Ikke i stand til at kommentere Behov for forbedringer Utilfredsstillende Tilfredsstillende Meget tilfredsstillende Involverer patienter i beslutninger om deres behandling Respekterer patienters privatliv værdighed Overholder tavshedspligt Svarer kommer, når det ønskes at en patient skal bedømmes. Kontakter kollegaer ved behov for diskussion om patientbehandling Samarbejder godt i team Accepter kritik er i stand til at reagere konstruktivt Fører journaler af god kvalitet Varetager papirarbejdet til tiden (f.eks. epikriser, breve) Er bevidst om egne faglige grænser søger hjælp når der er behov for det Delegerer på passende vis arbejde ud til superviserer yngre kolleger eller andet personale Anvende den tid der er til rådighed på en effektiv måde Kommentarer (skal udfyldes, hvis der er krydset af i boksen utilfredsstillende ): 10

11 Kompetenceudvikling Udfor de enkelte kompetencer er angivet på hvilken af de to afdelinger kompetencen forventes opnået. En betydelig del af kompetencerne er generelle vil derfor kunne opnås på begge afdelinger. 11

12 5. Mål, lærings- & evalueringsmetoder 5.1 Medicinsk ekspert Kliniske problemstillinger Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd Z Modtage, undersøge vurdere kirurgiske patienter Skrive en struktureret journal, stille en tentativ diagnose tilrettelægge et undersøgelsesprram baseret på diagnosen Ordinere, tolke handle på almindelige biokemiske, billeddiagnostiske klinisk fysioliske undersøgelser Selvstudier Audit af journaler Audit af journaler Audit af journaler Afd L Diagnosticere behandle almindelige postoperative komplikationer som fx blødning i hudrande overfladisk infektion Diagnosticere, behandle /eller visitere postoperative komplikationer som fx lungeatelektase, dyb venetrombose lungeemboli Diagnosticere initialt behandle patient i shock samt visitere til relevant behandler Skelne mellem forskellige former for sår Behandle simple postoperative sår med kirurgisk drænage forbindsskiftning Selvstudier Selvstudier Selvstudier Selvstudier /eller Audit af journaler _ 12

13 Kirurgiske færdigheder procedurer Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd Z Navngive de almindeligste Selvstudier kirurgiske instrumenter beskrive funktionen af dem Færdighedskursus Hensigtsmæssigt vælge kirurgiske instrumenter til en given situation kunne anvende dem Hensigtsmæssigt vælge ligatur suturmateriale ved operationer Udføre hæmostase Suturere væv hud Redegøre for principper sikkerhedsregler ved elincision elkoagulation Foretage elincision elkoagulation, herunder kunne vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende dem Færdighedskursus Selvstudier Færdighedskursus Færdighedskursus Selvstudier Godkendt kursus Godkendt kursus Godkendt kursus Godkendt kursus vejledersamtale Afd L 13

14 Kommunikator Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd Z Forelægge mundtlig eller skriftlig problemstilling vedrørende en patient til kolleger eller andet sundhedspersonale, på en sådan måde, at det kan danne baggrund for beslutning Kommunikere med sundhedsmedarbejdere på en sådan måde, at medarbejdernes roller er afgrænsede informationen til disse er afpasset kompetence ansvar således at der gives enslydende meddelelæser til patienter pårørende Informere patienter pårørende om kirurgiske procedurer (inkl. invasive undersøgelser), herunder om forventelig effekt, normale per- postoperative forløb, bivirkninger, komplikationer risici på et niveau i en detaljeringsgrad som er tilpasset den enkelte patient, sikre forståelse af informationen Informere patienter om klagerettigheder, klageveje klagemuligheder Situationstilpasset informere om dødsfald, herunder om regler for obduktion organdonation Opgave Selvstudier Selvstudier Bedømmelse af opgave /eller 360-graders evaluering /eller 360-graders evaluering Afd L 14

15 Samarbejder Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd Z Samarbejde med kolleger andet 360-graders sundhedspersonale, herunder kunne evaluering søge råd hos kolleger andre i eller uden for organisationen Afd L Leder/administrator Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd Z Redegøre for lovgivningen i Selvstudier lægevirksomhed inkluderende vejledersamtale kirurgisk virksomhed Kursus Anvende relevante administrative regler love i egen arbejdspraksis Godkendt kursus Audit af journaler Afd L Sundhedsfremmer Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd. Z Rådgive om tiltag, der kan forebygge/forbedre en given patients tilstand Anvende reglerne for anmeldelse af bivirkninger, venera infektiøse sygdomme Anvende sociallovgivning sociale hjælpeforanstaltninger i den enkelte patients tilfælde eller Opgave eller Opgave Eller Bedømmelse af opgave Eller Bedømmelse af opgave Afd. L 15

16 Akademiker Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd. Z Foretage litteratursøgning Opgave Bedømmelse af opgave Kritisk vurdere videnskabelig litteratur Opgave Bedømmelse af lærebøger, herunder uddrage essensen opgave heraf Identificere, formidle argumentere et videnskabeligt budskab til kolleger andet personale Opgave Bedømmelse af opgave Afd. L Professionel Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Afd. Z Etablere, fastholde afslutte en lægefaglig relation til patienter pårørende /eller 360-graders Varetage etiske spørgsmål i klinisk praksis, såsom videregivelse af oplysninger, indhentning af informeret samtykke, overholdelse af tavshedspligt Udvise professionel personlig interpersonel adfærd Handle i balance mellem faglige personlige roller, herunder kunne administrere egne ressourcer Erkende egne personlige, faglige etiske grænser Udvise praktiske kirurgiske evner svarende til introduktionslægeniveau Selvstudier evaluering /eller 360-graders evaluering 360-graders evaluering vejledersamtale vejledersamtale 360 graders evaluering Afd. L 16

17 Kurser 6.1 Generelle tværfaglige kurser De tværfaglige kurser sikrer minimumskompetencer inden for kommunikation, padagik, ledelse, administration samarbejde. De tværfaglige kurser er inddelt i: kursus i kommunikation. Tidsmæssigt placeret i turnusuddannelsen kursus i pædagik: (kursus i læring/kursus i vejledning). Samlet varighed 1 uge, tidsmæssigt placeret under turnusuddannelsen (2 dage) introduktionsuddannelsen (3 dage). kursus i ledelse, administration samarbejde. Varighed 2 uger. Inddelt i 3 moduler, hvor modul 1 tidsmæssigt er placeret i introduktionsuddannelsen (2 dage) modul 2 (4 dage) modul 3 (4 dage) er placeret i hoveduddannelsen 6.2 Færdigheds kurser Indøvelse af basale kirurgiske færdigheder (incision, dissektion, ligering, suturering, anastomoser, simple hudplastikker m.v.) på afdelings- eller regionalt baserede kurser (3 x 1 dag) i færdighedslaboratorium. SUPPLERENDE PLASTIKKIRURGISKE MÅL, LÆRINGS- OG EVALUERINGSMETODER 1. Medicinsk ekspert 1.1 Kliniske problemstillinger Ordinere redegøre for principper i anvendelsen af forskellige sårplejeprodukter ( vurdere økonomien i behandlingen) Redegøre for suturvalg, materiale, nålestørrelse, nåletype Ordinere, udføre begrunde hensigstmæssigt tidspunkt for suturfjernelse Kunne redegøre for anvendelse af Fuldhud Delhud Composite graft Andre transplantater (brusk, nerve, fedt) Selvstudier mesterlære i Selvstudier mesterlære i selvstudier Selvstudier mesterlære i tværfaglig diskussion audit af journaler 17

18 1.2 Kirurgiske færdigheder procedurer Revidere et sår med fjernelse af nekroser /eller hypertrofiske granulationer vurdere sårets egnethed til transplantation Kunne høste et delhudstransplantat med: transplantationskniv dermatom Kunne meche et transplantat, forklare brug af mechet hud /eller punch grafts Vælge egnede donorsteder redegøre for principper ved opheling heraf Kunne sy et sår med: subcutane suturer hudsuturer enkeltknuder diverse fortløbende suturer tilbagestingssuturer Kunne udføre simple arkorrektioner redegøre for principperne Kunne angive de forskellige typer lapper forstå de tilgrundlæggende principper herfor rotationslap, transpositionslap randomlap, aksiallap muskel/hudlapper fasciecutane lapper fri lap selvstudier Selvstudier mesterlære i Selvstudier færdighedskursus mesterlære i Selvstudier mesterlære i færdighedskursus Selvstudier mesterlære i evt. færdighedskursus /eller audit godkendt kursus godkendt kursus struktureret vejledersamtale Evt. godkendt kursus Evt. audit 2. Kommunikator Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Vejlede patienten om hensigtsmæssig transplantatpleje forventet udvikling i transplantat donorsted Instruere patienten om forholdsregler for at undgå sårruptur, samt risiko for udvikling af hypertrofiske/atrofiske ar keloider Selvstudier instruktionsb mesterlære i Selvstudier mesterlære i /eller s evaluering /eller s evaluering 18

19 I løbet af opholdet på Plastikkirurgisk Afdeling forventes det, at den uddannelsessøgende udfører 3 opgaver, gerne med en audiovisuel præsentation. Emnerne kan f.eks. være sårbehandling, fuldhudstransplantation, delhudstransplantation, suturteknik, arkorrektion. En samling af 8-10 forskellige patientforløb den uddannelsessøgende har været med til (selvstændigt eller som assistent). Behandlingsprincipper alternativer kan diskuteres. Godkendelse af opgaverne med tilhørende kompetancer for alle 7 roller vil være med til at danne grundlag for den videre beslutning om den uddannelsessøgende er egnet til en hoveduddannelse i grundspecialet plastikkirurgi. SUPPLERENDE PLASTIKKIRURGISKE MÅL, LÆRINGS- OG EVALUERINGSMETODER AKH Plastikkirurgisk afd. Z Fra Til Færdighed Læres ved Evaluering Revidere et sår med fjernelse af nekroser Klinisk arbejde ved Lav en audiovisuel hypertrofiske granulationer vurdere sårets operation, ambulatorium præsentation med egnethed til transplantation. stuelægefunktion egne illustrationer af emnet: Sårbehandling delhudstransplantation. Opgave 1 Ordinere redegøre for principper i anvendelsen af forskellige sårplejeprodukter vurdere økonomien i behandlingen. Kunne tage et delhudstransplantat med: Dermatom Transplantationsknive Mesh et transplantat forklare brug af meshet hud frimærketransplantater. Redegøre for transplantatindheling håndtere infektioner, haematomer serøse/purulente ansamlinger. Vælge egnede donorsteder redegøre for principper ved ophelingen donorstedsmodningen Studie af prislister tidsforbrug. Tværfaglig diskussion. Klinisk arbejde ved operation. Selvstudie. Klinisk arbejde ved operation, ambulatorium stuelægefunktion Klinisk arbejde ved operation, ambulatorium stuelægefunktion Checkliste. 19

20 Vejlede patienten om hensigtsmæssig transplantatpleje forventet udvikling i transplanat donorsted. Sy et sår med faciesuturer subcutane suturer hudsuturer o enkeltknuder o fortløbende o dermale tilbagesting o hjørnesuturer o fortløbende intradermale suturer. Redegøre for suturvalg. Materiale, charriere nåletyper Ordinere, udføre begrunde hensigtsmæssigt tidspunkt for suturfjernelse. Instruere patienten om forholdsregler for at undgå sårruptur, udvikling af hypertrofiske/atrofiske ar keloider Kunne udføre simple arkorrektioner med Z W plastikker, redegøre for principperne. Kunne redegøre for betydningen af collagenase reaktioner Instruktionsb klinisk arbejde Operativ træning. Kliniske diskussioner, kataler Klinik. Klinik. Klinik. Selvstændig operation Litteraturstudier, instruktionsb klinik Lav en overbevisende fremstilling af emnet: Suturteknik arkorrektion Opgave 2 Checkliste Kunne angive de forskellige typer lapper forstå de tilgrundlæggende principper. Rotation, transposition, Random lap, axiale lap Muskel hud lapper Faciocutane lapper Fri lap Kunne redegøre for anvendelse af o Fuldhud Composit graft Brusktransplantater Nervetransplatat Fedttransplantat Klinisk arbejde ved operation, ambulatorium stuelægefunktion Klinisk arbejde ved operationsassistence. litteraturstudier Lav en samling af 10 forskellige patientforløb, du har været med til (egne eller som assistent). Diskuter behandlingsprincipper alternativer. Opgave 3 Godkendelse af de tre opgaver med tilhørende kompetencer for alle 7 roller vil danne grundlag for afdelingens beslutning om du er egnet til en hoveduddannelse i plastikkirurgi. 20

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH),

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH), Uddannelsesprram for den kirurgiske introduktionsuddannelse på Århus Sygehus (Nørrebrade 44, tidl. ÅKH), Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling L. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Målsætning:...

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i speciallægeuddannelsen er: at sikre, at opnåede kompetencer bliver registreret. at anvendes

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi

Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Dansk Karkirurgisk Selskab Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk

Læs mere

Afdelingsbeskrivelse

Afdelingsbeskrivelse Introduktionsstilling i kirurgi, Sygehus Vendsyssel. Introduktionsuddannelsen i kirurgi ved den funktionsbærende enhed Kirurgi Syd, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A, Aalborg Sygehus Kirurgisk Afdeling,

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

De 7 lægeroller. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Thy-Mors. -og vurdering heraf

De 7 lægeroller. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Thy-Mors. -og vurdering heraf De 7 lægeroller -og vurdering heraf Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Sygehus Thy-Mors Medicinsk ekspert Kliniske færdigheder Mål Læringsmetoder Evalueringsmetoder Sign. Dato Modtage,

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Uddannelsesprram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 1. Indledning. Turnus skal anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtigelser, der

Læs mere

Portefølje. Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse. for. Sundhedsstyrelsen

Portefølje. Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse. for. Sundhedsstyrelsen Portefølje for Den karkirurgiske Introduktionsuddannelse Sundhedsstyrelsen Dansk Karkirurgisk Selskab April 2009 Forord Porteføljens formål Formålet med porteføljen i relation til Den Fælleskirurgiske

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Herning. Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Herning. Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Herning Hospitalsenheden Vest Kære kollega Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk afdeling K. Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk afdeling K. Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk afdeling K Regionshospitalet Randers Kære Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i thoraxkirurgi Skejby Sygehus Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i thoraxkirurgi Skejby Sygehus Region Nord Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i thoraxkirurgi på Skejby Sygehus Region Nord udarbejdet af overlæge Hans-Henrik Kimose, januar 2004 INDLEDNING... 3 Målsætning... 3 Overordnede rammer... 3

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse i urologi

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse i urologi Afdeling Hospital Uddannelsesprram for introduktionsuddannelse i uroli Afdeling xxxx 1) Indledning Specialet uroli Det uroliske speciale varetager den kirurgiske udredning, behandling, kontrol forebyggelse

Læs mere

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt.

Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Uddannelsesprram Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt. Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Vendsyssel

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Vendsyssel Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Kirurgisk Afdeling Sygehus Vendsyssel Kære Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen og glad

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING Z AALBORG SYGEHUS Plastikkirurgisk afdeling Z Aalborg Sygehus 2009 1 Indledning Introduktionsuddannelse i plastikkirurgi

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 2010 1 Indledning Tillykke med din introduktionsstilling på Plastikkirurgisk Afdeling

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE I PLASTIKKIRURGI VED PLASTIKKIRURGISK AFDELING ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Plastikkirurgisk afdeling Århus Universitetshospital 2009 1 Indledning Introduktionsuddannelse

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Afdeling P. Århus Sygehus, THG

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. Afdeling P. Århus Sygehus, THG Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi Afdeling P Århus Sygehus, THG Kære kollega Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen og glad

Læs mere

Indledning. Sammensætning af uddannelsesforløbet

Indledning. Sammensætning af uddannelsesforløbet Introduktionsuddannelsen i kirurgi ved den funktionsbærende enhed Kirurgi Syd, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A, borg Sygehus Kirurgisk Afdeling, bro Sygehus. Indledning Specialet kirurgi omfatter

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. FBE Kirurgi Syd Aalborg-Hobro

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen Kirurgi. FBE Kirurgi Syd Aalborg-Hobro Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Kirurgi FBE Kirurgi Syd Aalborg-Hobro Kære kollega Velkommen til din introduktionsstilling i kirurgi. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen og glad

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Urologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Urologi Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Urologi Dansk Urologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Oktober 2016 Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i urologi Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 1 Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 2 1. Indledning. Gastroenheden består af kirurgisk afsnit og medicinsk afsnit. Medicinsk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIK FOR 2. SEMESTER STUDERENDE PÅ KIRURGISK AFDELING 11-29 JUNI 2012 Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning 11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning Som beskrevet i kapitel 6 finder kommissionen det vigtigt, at hoveduddannelsen opbygges som en integreret helhed, omfattende såvel den praktisk-kliniske

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Dette dokument beskriver følgende: Den faglige profil for lægen, der vil søge hoveduddannelse indenfor ortopædkirurgien Kompetencer,

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Uddannelsesforløbet s. 3 3. Afdelingsbeskrivelse s. 4 Introduktion Uddannelse Afdelingens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere