CSR nyheder og erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR nyheder og erfaringer"

Transkript

1 CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton

2 Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering af interessenter - AA1000 Stakeholder Engagement Standard Udviklinger indenfor CSR rapportering - Integreret Rapportering og Global Reporting Initiative (GRI) Perspektiver og praksis nye kursustilbud indenfor CSR 2

3 Hvad betyder CSR / samfundsansvar? 3

4 Risiko billedet er dynamisk 4

5 CSR: Hvordan vi driver vores forretning CSR er en måde at gøre forretning på der skaber langtidsværdi for både ejere og andre interressenter gennem bæredygtig praksis i forhold til miljø, samfund og økonomi CSR er en integreret del af et ledelsessystem Economic performance Sustainability Environmental performance Social performance 5

6 DS Ledelsessystem for Samfundsmæssigt Ansvar 6

7 DS49001: Definition på samfundsansvar En organisations ansvar for konsekvenserne af sine beslutninger og aktiviteter i forhold til samfundet og miljøet og efterlevelse heraf gennem gennemsigtighed og etisk adfærd, der bidrager til bæredygtig udvikling, herunder sundhed og velfærd i samfundet inddrager interessenters forventninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning og respekterer internationale adfærdsnormer er integreret i hele organisationen og praktiseret i organisationens indflydelsessfære. NOTE Aktiviteterne omfatter varer, tjenesteydelser og processer. 7

8 DS Samfundsmæssigt Ansvar Dansk certificerbar standard inspireret af ISO Principper og krav for samfundsmæssigt ansvar Fælles standard: Fælles sprog og systematisk tilgang til at arbejde med, vurdere og vise samfundsansvar Certificering efterprøver egen vurdering af opfyldelse Kravspecifikation (DS 49001:2011) og tilhørende vejledning (DS 49004:2011) 8

9 DS Principper for CSR 1. Ansvarlighed og forklarlighed 2. Gennemsigtighed 3. Etisk adfærd 4. Respekt for interessenter 5. Respekt for loven 6. Respekt for internationale adfærdsnormer 7. Respekt for menneskerettigheder 8. Væsentlighed 9. Helhedssyn 10. Løbende forbedringer 9

10 DS Opbygning og Områder 2 fundamentale krav til ledelse Gennemgang og prioritering af emner Identifikation, prioritering og inddragelse af interessenter 7 områder på samfundsmæssigt ansvar 1 Organisationsledelse 2 Menneske- Rettigheder 3 Arbejdsforhold 4 Miljø 5 God forretningsskik 6 Forbrugerforhold 7 Lokal samfundsinvolvering og -udvikling 10

11 De første certifikater er udstedt Certificeringen i social ansvarlighed stiller høje krav til os som virksomhed. Vi har mål og skal dokumentere fremgang i vores afrapportering. Men vi er gået efter certificeringen, fordi vi ønsker, at vores kunder skal have fuld tillid til, at vi altid eksekverer opgaverne ud fra principperne om social ansvarlighed, gennem hele processen fra aftaleindgåelse til levering. Dennis Lundø Nielsen Phoenix Design AID A/S Randers 11

12 DS 49001: Hvad skal der til? Hvad har vi nået? Evaluer resultater, mål, politikker og procedurer Kommuniker resultaterne Hvad kan vi gøre bedre? Lav nødvendige ændringer Engagement fra top ledelsen Kontinuerlig forbedring Hvad betyder CSR for os? Hvem forventer hvad af os? Hvad er vore risici og muligheder? Hvad skal vi fokusere på? Hvor står vi allerede? Hvad er vores politikker? Hvad er vores ambition og mål? Hvad vil vi gøre? Hvordan? Hvem? Hvordan vil vi vurdere indsatsen? Hvordan går det? Går det efter planen? Gør audits og følg resultater i henhold til målene Skab opmærksomhed Inddrag medarbejdere Kom igang med processer og aktiviteter Tænk CSR ind i alle beslutninger 12

13 Typisk køreplan for certificeringsforløbet Et certifikat er gyldigt i 3 år. Indenfor denne periode skal der gennemføres 2 opfølgningsaudits. 13

14 Hvis du vil vide mere... Indeholder krydsreferencer mellem DS 49001, ISO 26000, ISO 9001, ISO og OHSAS

15 CSR Performance Ladder 15

16 CSR Performance Ladder Ny certificerbar standard fra Holland efter unikt samarbejde mellem DNV, KIWA og LRQA Fokuserer på integreret overblik over ledelsessystemer for styring af CSR risici Baseret på ISO26000, AA1000 Stakeholder Engagement Standard, Global Reporting Initiative, ISO9001 m.fl. Certificeringsscope udvides i takt med at ledelsesscope udvides Niveau 1 Interessenter Baseline Niveau 2 CSR principper Forbedringer Niveau 3 CSR ledelsessystem Overholdelse af sektor krav Niveau 4 Ansvarlig styring af leverandørkæden Niveau 5 Bedst tilgængelige teknologi plus GRI rapport 16

17 Tre grundlæggende aktiviteter Interessent dialog og engagement Fokuser på de mest væsentlige områder Styring Indfør effektive ledelsessystemer 17

18 CSR Performance Ladder: Opbygning Fokus Management Styring Kommunikation Arbejdsforhold Niveau 5 Menneskerettigheder Niveau 4 God forretningsskik Niveau 3 Forbrugerforhold Niveau 2 Miljø, ressourcer, energi, udledning Niveau 1 Involvering og udvikling af lokalsamfund Prioritering Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Resultater Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Fokus på CSR indikatorer Fokus på ledelsessystemer Fokus på interessent involvering

19 CSR Performance Ladder: Opbygning Fokus Management Arbejdsforhold Niveau 5 Menneskerettigheder Niveau 4 God forretningsskik Niveau 3 Forbrugerforhold Niveau 2 Miljø, ressourcer, energi, udledning Niveau 1 Involvering og udvikling af lokalsamfund 33 indikatorer 33 indikatorer 33 indikatorer 22 indikatorer Forbered politikker på 8 obligatoriske og 3 indikatorer efter eget valg plus 2 indikatorer som baseline = 13 Fokus på CSR indikatorer

20 Indikatorer i CSR Performance Ladder 33 indicators CR-Core subject I: Corporate Governance PEOPLE 5 indicators CR-Core subject II: Working Conditions and Decent Work 7 indicators CR-Core subject III: Human Rights 5 indicators CR-Core subject IV: Fair Operating Practices 5 indicators CR-Core subject V: Consumer Affairs PLANET 8 indicators CR-Core subject VI: Environment, Resources, Energy, Emissions PROFIT 3 indicators CR-Core subject VII: Involvement in and development of the community

21 CSR Performance Ladder: Opbygning Styring Management Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 To akkrediterede Ledelsessystem Certifikater Et akkrediteret Ledelsessystem Certifikat Et akkrediteret Ledelsessystem Certifikat 27 Generelle Krav til ledelsessystemet og styring af lov / regler og kriterier for bæredygtig indkøb 27 Generelle Krav til ledelsessystemet og styring af lov / regler og kriterier for bæredygtig indkøb Fokus på ledelsessystemer

22 CSR Performance Ladder: Opbygning Kommunikation Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Interessenter i det bredere samfund Leverandørkædens interressenter Indirekte og industri interresenter Interessenter involverede i organisationens aktiviteter Direkte og umiddelbare interressenter Fokus på interessent involvering

23 Eksempel: CSR Performance Ladder Niveau 1 Fokus CSR Indikatorer Organisationsledelse (governance) 1. Ansættelses- og arbejdsforhold 2. Forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager 3. Arbejdssikkerhed og sundhed 4. Træning og uddannelse 5. Mangfoldighed and muligheder 6. Lokalsamfund 7. Korruption 8. Råvarer 9. Energi 10. Vand 11. Biodiversitet 12. Emissioner og affald 13. Direkte økonomisk værdi Fokus Ledelses- Systemer 27 Generelle Krav til ledelsessystemet og styring af lov / regler og kriterier for bæredygtigt indkøb Fokus Interessent- Involvering 1. Opgørelse over alle interresenter 2. Klassificering af interessenter for Niveau 1, 2 og 3 3. Analyser interessenter ift. relevans og indflydelse 4. Dokumenteret feedback til interessenter

24 Evaluering og certificeringsprocess Evaluering af Fokus Evaluering af Styring og Kommunikation Væsentlighedsvurdering Første certificering Vedligeholdelse af certifikat Certification Periodic checks Ledelsessystemer Interessentinvolvering Recertification

25 Hvis du vil vide mere

26 Hvorfor certificere ledelsessystemer for CSR? En certificering giver bevis på at din virksomheds politikker på området efterleves i hele virksomheden Hjælper til at CSR arbejdet er systematisk og dokumenteret på en troværdig måde Hjælper til at forebygge kritiske situationer, hvor troværdigheden og omdømmet rammes Hjælper til at profilere og positionere din virksomhed som værende i front med risikostyring Udfordrer os til at blive bedre! Mere? 26

27 AA1000 Stakeholder Engagement Standard 27

28 AA1000 Stakeholder Engagement Standard Standard for dialog og involvering af interessenter Vejledning til at komme igang og til kontinuerlig forbedring Uddyber forventningerne i andre standarder Specifikke krav og konkret vejledning til effektiv involvering Omfatter design, implementering, evaluering, kommunikation og verifcering af interessent dialog 28

29 AA1000SES: Hvordan kommer man igang? Overvåg, evaluer og finjuster Følge på på aktionsplan Rapporter om dialogen Dokumenter dialog og resultater Udvikle aktionsplan Kommuniker planen Hvem er vore interessenter? Hvordan skal vi prioritere dem? Hvordan vil vi engagere dem? Hvad skal forblive fortroligt? Lav plan for dialog Inviter til dialog Gennemfør dialog Dokumenter dialog og resultater Udvikle aktionsplan Kommuniker planen Mobiliser nødvendige ressourcer Opbyg kapacitet og evner Etabler nødvendigt beredskab 29

30 Hvis du vil vide mere

31 Hvad skal en CSR standard egentlig være og gøre? Stort telt med laveste fællesnævner? Hæve overliggeren for samfundsansvar og bæredygtig indsats? 31

32 Udviklinger indenfor CSR rapportering 32

33 To spændende udviklinger G4 Guidelines 33

34 GRI G4 er på vej... med 2 formål Forbedring af G3 retningslinierne: - Bedre vejledning på rapportering omkring organisationsledelse (governance) - Mere robust definitioner indenfor verificeringsprocessen (assurance) - Opdatering af scope for bæredygtighed - Vejledning ift. andre rammeværker for rapportering (FN Global Compact, OECD) - Nuværende Application Levels til revidering Parat til vækst: - Tilbyde mere fleksibilitet til imødekommelse af forskellige informationskrav - Udvikle et mere brugervenligt format - Knytte op imod International Integrated Reporting Committee Framework

35 GRI Application Level Checks GRI leverer nu en erklæring sammen med ikonet den skal med i rapporten GRI har droppet de to ikoner for selverklæring og tredjeparts-erklæring X X 35

36 GRI G4 mainstreaming via ny teknologi 36

37 Integreret Rapportering 2013/15

38 Eksempler på Integreret Rapportering 38

39 Hvad skal vi begynde med at spørge? Mangler vores rapport nogle hovedelementer der er en del af vores resultater/succes? Ville jeg investere i min virksomhed udelukkende baseret på hvad vi fortæller eksternt? Er markedsværdien af min virksomhed en fair afspejling af os? Viser vores rapportering en forsvarlig balance mellem strategi, belønning og nøgleindikatorer? Bruger vi for meget tid på tal, i stedet for at få ordentlig indsigt? Har vi nok indsigt i vores marked og ikke-financielle data til at tænke fremad, og ikke bare altid være afhængig af historiske, financielle data? 39

40 Hvis du vil vide mere

41 Perspektiver og praksis nye kursustilbud indenfor CSR 41

42 CSR Lead Auditor 3 dages kursus Fokus på CSR som en integreret del af et struktureret ledelsessystem Overblik og indsigt i centrale elementer af et effektivt ledelsessystem for CSR Bliv i stand til selvstændigt at vurdere om CSR mål, handlinger, dokumentation og resultater lever op til krav og forventninger om samfundsansvar Praktisk vejledning, værktøj og inspiration 42

43 CSR kurser CSR Rapportering Interessent Involvering Etisk Leverandørstyring CSR Lead Auditor

44 Tak for din deltagelse Dr Helena Barton 44

Audit i CSR. Seminar i Århus og København

Audit i CSR. Seminar i Århus og København Seminar i Århus og København Dr Helena Barton 31 August / 1 September 2010 Agenda Indledning Hvorfor lave audit indenfor CR? Hvordan kan vi bedst lave audit indenfor CR? Hvor ligger udfordringerne? Er

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring

Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring Compliance360 Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring 2 3 Fra begrænsning til nye muligheder Af Thomas Brun og Anne Mette Christiansen

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere