Foranalyse: Hvordan styrkes den fremadrettede talentindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foranalyse: Hvordan styrkes den fremadrettede talentindsats"

Transkript

1 Foranalyse: Hvordan styrkes den fremadrettede talentindsats Anbefalinger til forankring af hverveportalen careerindenmark.com som klyngebaseret talentplatform November

2 Indholdsfortegnelse Indhold Sider Baggrund s. 3 Metode s. 5 Executive summary s. 6 Udfordringer og potentialer s. 8 Anbefalinger s. 31 Organiseringsmodel s. 33 Finansieringsmodel s. 39 Brandingmodel s. 42 Forretningsmodel s. 49 Anbefalede next steps s. 51 Appendix s. 53 Kilder s. 54 Bilag s. 55 2

3 Baggrund Projektet Best Brains har til forma l at hjælpe med at tiltrække, modtage og fastholde højtuddannede danskere og udlændinge til Region Syddanmark. Best Brains er et samarbejde mellem Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, Esbjerg Erhvervsudvikling og Udvikling Fyn. Desuden er ca. 60 virksomheder og uddannelsesinstitutioner partnere i projektet. Best Brains har gennem udviklingen af tiltræknings- og fastholdelsesaktiviteter medvirket til, at regionen ved udgangen af 2014 har tiltrukket 900 højtuddannede og/eller specialister. Det er en strategisk målsætning, at Best Brains projektet videreføres i en langsigtet løsningsmodel, der gavner virksomhederne og regionen, samt gerne landets øvrige talentaktører. Derfor har Best Brains igangsat nærværende forundersøgelse, der skal afdække hvordan værdifuld viden og erfaringer formidles så bredt som muligt, samt sikre at Best Brains hverveportal Careerindenmark.com bliver inddraget og forankret i et kommende nationalt initiativ. Best Brains og DI (Expat in Denmark) tog i foråret 2014 initiativ til at samle en række klynger (Medicon Valley Alliance, Danish Food Cluster, CLEAN, Offshoreenergy.dk, Wellfare Tech), Copenhagen Capacity og alle enedes om, at en sådan forankringsmodel vil være værdiskabende for virksomhederne og for Danmark. Forankringsmodellen giver anbefalinger til, hvordan en fremadrettet indsats kan organiseres. 3

4 Ide/inspiration Ligesom at internationale lufthavnsselskaber arbejder sammen om områder af fælles interesse f.eks. sikkerhed eller lovgivning, er det nødvendigt at samarbejde tværregionalt om talentindsatsen og skabe en formaliseret tiltrækningsstruktur på nationalt plan. Derved kan vi skabe de bedste betingelser for virksomhederne i Danmark i forhold til at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Lone Koch, Erhvervschef, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter 4

5 Metode Forundersøgelsen er baseret på desk research og kvalitative interviews med en række centrale erhvervsklynger, der repræsenterer danske styrkepositioner, samt udvalgte talentaktører og organisationer. Expat in Denmark (DI) har medvirket til forundersøgelsen og bidraget til indsamle viden, deltaget i dialogen med erhvervsklyngerne og andre talentaktører, samt bidraget med anbefalinger til den fremadrettet forankring. Forundersøgelsen er endvidere baseret på en mapping af alle relevante nationale og regionale indsatser, der arbejder fokuseret med talentdagsordenen. 5

6 Executive summary Baggrund Best Brains har igangsat nærværende forundersøgelse, der skal afdække hvordan værdifuld viden og erfaringer formidles så bredt som muligt, samt sikre at Best Brains hverveportal Careerindenmark.com bliver inddraget og forankret i et kommende nationalt initiativ. Udfordringer og potentialer ved talenttiltrækning: Usammenhængende og fragmenterede indsatser. Manglende international og national synlighed. Virksomhederne har ikke adgang til tilstrækkelig, kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Løsninger og behov: Der er behov for en national, klyngebaseret talentindsats med tilhørende markedsdrevne aktiviteter, der med afsæt i erhvervslivet, klyngeaktører og kommunernes behov, leverer konkrete produkter som efterspørges på markedet. 6

7 Executive summary Anbefalinger Indsatsen bør fremadrettet forankres i én sammenhængende forretningsmodel på tværs af relevante offentlige og private aktører Organisering: En enhed, der er politisk og geografisk uafhængig og som udvikles under en forening. Etablering af et konsortium, der sikrer relevans af indsatser samt et advisory board, der sikrer at indsatserne er markedsrelevante og aktuelle. Finansiering: Modellen skal baseres på efterspørgsel og markedsdrevne indsatser og skal som udgangspunkt finansieres via et offentligt privat samarbejde og af virksomheder samt kommuner. Marketing: Målrettet national branding (overfor erhvervslivet) og international branding (overfor talenterne), der er baseret på virksomhedernes behov, men som fungerer som en fælles og samlende overligger. Hverveportalen Careerindenmark.com er et eksempel på en eksisterende regional løsning, der kan videreudvikles og bruges på nationalt plan og fx versioneres til brug i andre regioner. 7

8 Udfordringer Den nuværende og fremtidige talentindsats defineres af en række udfordringer og potentialer, som der skal tages afsæt i, hvis en fremadrettet effektiv indsats succesfuldt skal implementeres. 8

9 Vækstudfordringer Talentdagsordenen skal sikre, at vores virksomheder i den globale konkurrence får adgang til de talenter, der skal være med til at løfte danske virksomheders innovation, produktion og vækst. Ifølge DI s seneste topmøde rapport er den vigtigste a rsag til, at virksomhederne ansætter udlændinge, mangel pa arbejdskraft og efterspørgsel efter unik viden og kompetencer (DI; 2014). Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vurderer, at behovet for faglært og højtuddannet arbejdskraft øges med mod Udenlandske medarbejdere skaber i gennemsnit værdi for 1,5 mio. kr. om året, hvilket svarer til, hvad der produceres på lidt over to gennemsnitlige arbejdspladser i Danmark (DI; 2014). Danmark kan ikke selv producere det antal kvalificerede medarbejdere, som erhvervslivet efterspørger. 9

10 Indflydelse på virksomhedernes bundlinje I virksomheder med højtuddannede udenlandske eksperter er produktiviteten mellem 15-40% højere en de virksomheder de sammenligner sig med (Malchow-Møller; 2009). En global undersøgelse fra Manpower Group fra 2013 viste, at 35 procent af de adspurgte virksomheder, havde vanskeligheder med at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer (Manpower; 2013). Adgang til de rette kompetencer er ikke en udfordring, som virksomhederne skal løfte alene. Kommuner, regioner og relevante organisationer og aktører skal målrettet bistå virksomhederne med at få adgang til de rette talenter. Hvis ikke der leveres på dette konkurrenceparameter vil virksomhederne fravælge Danmark, som sted, hvor viden og produkter udvikles. 10

11 Virksomhedernes udfordringer på tværs af regioner Små og mellemstore virksomheder Der skal flere eksperter ind i SMV erne, hvis deres vækstpotentiale skal indfries. De internationale talenter bidrager med viden, kendskab til internationale markeder og øget produktivitet. En lang række SMV er er slet ikke klar over det potentiale, som internationale talenter repræsenterer og hvorledes de vil kunne styrke virksomhedens konkurrencekraft. De adspurgte klyngeorganisationer i undersøgelsen fremhæver behovet for en fokuseret indsats overfor de små og mellemstore virksomheder. De små og mellemstore virksomheder har hverken ressourcerne eller kompetencerne til at finde de rette medarbejdere, og efterfølgende geare virksomheden til at skabe nogle gode rammer og fastholde dem. 11

12 Virksomhedernes udfordringer på tværs af regioner De store virksomheder De store virksomheder har langt hen ad vejen ressourcer til at tiltrække og fastholde udenlandsk kvalificeret arbejdskraft. Men hvis ikke virksomhederne hjælpes til at kunne tiltrække og fastholde medarbejderne i Danmark er tendensen, at de placerer aktiviteterne i udlandet og dermed arbejdspladserne og væksten til udlandet. 12

13 Øget global konkurrence Den globale konkurrence mellem lokaliteter er i fuld gang: Lande som Canada, Australien, USA og Singapore og flere asiatiske lande har en række af indsatser og politikker på plads for at tiltrække de bedste og klogeste, og allerede nu tiltrækker de talenter i stort antal. Kendskabet til Danmark og hele Skandinavien er lavt og adskillige. kendskabsanalyser viser, at Metropoler og megametropoler, som New York, Shanghai, London, Paris, Barcelona og Berlin, står langt foran, når det gælder talenters valg af nyt sted at leve og bo. København er som hovedstad i konkurrence med en lang række mindre metropoler som Amsterdam, Stockholm, Hamborg, Dublin og Geneve m.fl. En konkurrence, som vi pt. taber. Det kendskab der er, består af viden om store globale koncerner som Danfoss, Lego, Vestas, Mærsk og Grundfos m.fl. Staten har haft nedprioriteret/fravalgt en fokuseret og langsigtet indsats, for at sikre Danmark som attraktivt land at leve og arbejde i for internationale eksperter. De lande som Danmark konkurrerer med har i mange tilfælde en stærkere international profil og har samtidig på nationalt plan en strategi og indsats for, at tiltrække og fastholde talenter. 13

14 Udfordring og konsekvens Der er ubalance mellem efterspurgt og udbudt arbejdskraft - globalt mismatch - hvor virksomheder og regioner mangler specialister inden for bestemte områder, og kompetencerne er ikke til stede i nærgeografien. Talenter stiller højere krav, agerer som nomader, der med danske øjne drager for hurtigt hjem eller videre, hvis ikke de hurtigt får et stærkt tilhørsforhold til landet. Store omkostninger for danske virksomheder, da de i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft investerer i nærheden af 1. mio. kr. til lokalisering, integrering, skole, kurser og boligtilskud m.m. I 2011 blev den gennemsnitlige expat 3 år og 5 måneder i hovedstadsregionen. Dette tal er lavere for andre af landets regioner og omkostningstungt for virksomhederne. De små og mellemstore virksomheder taber, da det er meget ressourcetungt, at få adgang til de rette talenter. (Oxford Research; 2013) 14

15 Potentialer Talentindsatser i blandt andet både Holland og Singapore viser, at hvis man seriøst og målrettet arbejder for at skabe de rette produkter og services for internationale talenter, som formidles til den rigtige målgruppe, så kan man opnå resultater, der direkte understøtter erhvervslivets efterspørgsel. 15

16 Potentialer overordnet De identificerede udfordringer giver også en række muligheder og potentialer, som det er afgørende at udnytte. Det gælder om at sikre og igangsætte en sammenhængende indsats, der er inkluderende, markedsbaseret og resultatorienteret. Når det gælder tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter, er forholdene de seneste år forbedret på flere områder. Udgangspunktet for at skabe en seriøs og resultatorienteret indsats eksisterer. Hvis de gode intentioner og initiativer skal skabe direkte værdi for virksomhederne er det afgørende, at styrke samarbejdet på tværs og udnytte de styrker, som de enkelte organisationer besidder. At optimere de synergieffekter, der endnu er uforløste, er altafgørende for, at Danmark fremadrettet kan vinde terræn i det internationale talentkapløb (OECD 2009). 16

17 Potentiale for en klyngebaseret talentindsats Gennem dialog med en række klynger er følgende fælles behov og krav identificeret: Primært behov for en fælles tværgående branding og tiltrækningsindsats. Virksomhederne har ikke adgang eller ressourcer til at tiltrække og rekruttere på egen hånd. Interesse for en fælles national indsats på tværs af branche og geografiske opdelinger. Ønsker at pulje indsatser på tværs af klynger og relevante aktører. Markedsdrevne og fleksible indsatser, der løbende justeres efter virksomhedernes behov. Indsatsen kan etableres som et offentligt privat samarbejde (OPS). En vedvarende indsats, der ikke alene baseres på projektmidler, men som tilbyder konkrete produkter, virksomhederne efterspørger og betaler for. En løsning, der inkluderer og komplementerer eksisterende tiltag. Klyngerne vil gerne deltage i at formidle indsatserne ud til virksomhederne og anvende deres markedsnetværk. 17

18 Regionale talentindsatser fra Talenter Kandidater Tiltrækning Talent Journey Rekruttering Jobskabelse Modtagelse & fastholdelse Jobs Virksomheder 18 Kilde: expatviden.dk

19 Manglende synlighed overfor både talenter og danske virksomheder Der er i de senere år taget mange initiativer for at forbedre virksomhedernes muligheder for både at tiltrække, rekruttere og fastholde udenlandske højtuddannede, specialister, fagtekniske kandidater og PHD-studerende. Som enkeltvirksomhed (SMV er) er det dog vanskeligt at få adgang til de rette relevante og kvalificerede talenter, som virksomheden efterspørger. Ifølge DI har hver sjette virksomhed, der har forsøgt at rekruttere, oplevet problemer med at få de rette folk. Virksomheder rekrutterer forgæves til både ufaglærte job, faglærte job og specialistjob. Hver tredje virksomhed forventer at rekruttere udenlandske medarbejdere (DI; 2014). At skabe interesse og reel tilgang i antallet af udenlandske arbejdstagere, og at fastholde de bosiddende udenlandske arbejdstagere, kræver en stærk national, innovativ indsats, der kan understøtte de danske virksomheders stigende behov for udenlandske talenter. Det er essentielt, at der skabes synergi mellem værdifulde, eksisterende indsatser på tværs af regionale og lokale tiltag samtidig med, at der udvikles nye aktiviteter, som kan medvirke til at gøre opmærksom på danske virksomheder og mulighederne for at skabe sig en karriere og et godt liv i Danmark. Med de nuværende enkeltstående regionale og kommunale initiativer, er det svært for de udenlandske talenter at få øje på Danmark og danske virksomheder, som en mulighed for at opnå en attraktiv karriere og ikke bare et job. 19

20 CLEAN Hvis tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft foregår på nationalt niveau, kan vi selvfølgelig blive stærkere i kampen om talenterne. Det er dog afgørende, at talenterne fortsat oplever og mødes med regionale og lokale tiltag undervejs i processen. Morten Weeth, Senior Director, CLEAN 20

21 Talent indsatser regionale og nationale Tal i mio. kr. Talent Attraction 24 International Brainstormers 21,5 Work in Denmark * 132 InterResource 5,8 Best Brains 13,6 Fastholdelse af internationale studerende 10,7 Mentorfamilier 1,6 Come & Stay 0,8 Copenhagen Talent Bridge 40 Embrace 1,8 Work Live Stay 8,6 IC 39,6 Expat in Denmark ** 4,5 Velkomstcentre 20 IC 30 STARS (Studiejob til alle i Region syd) *** Expat in Denmark ** 2, Kilde: Jyllandsposten; 2013, expatviden.dk * 22 millioner om året, finansieret på Finansloven ** 4,5 mio. kr , 2,4 mio. kr *** Beløb Ikke oplyst 21

22 Potentiale for en sammenhængende og koordinerende vedvarende indsats Fælles for de eksisterende initiativer er, at de er baserede på projektmidler, der kun løber over en årrække, for derefter at skulle forankres på anden vis eller forsvinde. Mange af projekterne ophører inden udgangen af 2015, hvilket betyder, at der er fare for at Danmark og danske virksomheder går glip af tilbud, viden og aktiviteter, som understøtter deres behov for talenter. En lang række aktører ansøger formodentligt om finansiering af nye projekter, men det løser ikke det grundlæggende problem med, at der ikke tænkes i langsigtet forankring og koordinering projekterne imellem. Resultaterne, viden og erfaringerne bliver typisk ikke videreført, men lukkes og afvikles. Best Brains projektet står netop i denne situation og videreformidler derfor deres værktøjer og careerindenmark.com via Best- Brains.dk, så det bliver tilgængeligt for andre aktører. Der findes ikke en national indsats for tiltrækning af international arbejdskraft. Pt. er der kun Talent Attraction, der på tværs af tre regioner forsøger at løfte indsatsen. 22

23 National klyngebaseret løsning Der bør findes en løsning på, hvordan værdifulde enkeltindsatser forankres i en tværgående national indsats. Der er især et behov for et nationalt talenttiltrækningstiltag i Danmark, der samler og skaber synergi mellem enkelte relevante aktører og som baseres på en deltagelse fra erhvervsklynger. En fælles styrket indsats vil fremme danske virksomheders muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Klyngerne i Danmark repræsenterer brancher, som er kendt for at være first-movers. Det er attraktivt for udenlandske eksperter og specialister, som er den målgruppe der er størst efterspørgsel på. En fælles indsats vil derfor være et win for ba de udenlandske talenter, danske virksomheder og dansk økonomi. Careerindenmark.com er et eksempel på en aktivitet, som kan forankres i en national klyngebaseret udgave. 23

24 BrainsBusiness Det er genialt at skabe et tværgående samarbejde med erhvervsklyngerne omkring talentindsatsen. Klyngeorganisationerne kan bidrage til at skabe adgang til en kritisk masse af udenlandsk arbejdskraft, og samtidig levere branchespecifik viden og konkretisere den aktuelle efterspørgsel, samt agere som formidlingskanal overfor virksomhederne i forhold til at sikre kendskabet til og brug af indsatserne. Birgit Pia Nøhr, Co-Cluster Manager, BrainsBusiness 24

25 Nuværende kontaktniveau Tiltrækning Rekruttering Kontakt på virksomhedsniveau Ansvaret ligger primært hos virksomhederne (SMV erne), men de har ikke ressourcerne til at gennemføre det. Modtagelse & fastholdelse Primært offentligt kontaktniveau Ansvaret for modtagelse og fastholdelse er ofte fordelt mellem offentlige aktører (kommuner, erhvervscentre, regionale tiltag) og den enkelte virksomhed. 25

26 Klyngerne som potent kompetence-magnet Ifølge DI er de hyppigste årsager til, at virksomhederne ansætter udenlandske medarbejdere, at de har manglende adgang til arbejdskraft med den rette viden og kompetencer, på det danske arbejdsmarked (DI; 2014). En klynge har i mange henseender dét, der skal til for at blive en potent kompetence-magnet: Mange virksomheder og jobmuligheder inden for samme sektor, knyttet til et geografisk begrænset område. Samtidig er de danske klynger alle koblet op til hver deres globale netværk med andre klynger, samarbejdsorganisationer og markedsnetværk. Det giver mulighed for at skabe en effektiv infrastruktur for globale talenter indenfor de enkelte brancher og uddannelsesretninger. De adspurgte klynger er villige til at arbejde tværgående og herigennem aktivt bidrage til en klyngebaseret talenttiltrækningsindsats. 26

27 Klyngebaseret talenttiltrækning Klyngeorganisationerne kan og bør bruges til at etablere stærke markedsnetværk for talenttiltrækning og adgang til branchespecifik værdifuld viden om de aktuelle markedsbehov. Branchenetværk Ambassadører Internationale klynger Events Universitetssamarbejder Fora 27

28 Cluster Excellence Denmark Vores indtryk er, at klyngernes medlemmer har brug for kvalificeret og veluddannet arbejdskraft. Men for langt de fleste danske klynger er denne service ikke det primære forretningsområde. En tværgående talenttiltrækningsindsats kan være et add-on til de andre services, klyngerne tilbyder deres medlemmer. Merete Daniel Nielsen, Direktør, Cluster Excellence Denmark 28

29 Potentiel adgang til talenter via etablerede klyngenetværk Klynger Offshoreenergy.dk CLEAN Internationale samarbejder og netværk Offshore Center Angola, Offshore Center Brasilien, Stavanger Business Forum, Grønlands Arbejdsgiverforening, East of England Energy Group, German Wind. ECO-Cluster ICN: Copenhagen Cleantech Cluster, Denmark; Aclima, Spain; Colorado Clean Energy Cluster (CCEC), Colorado U.S.; Eco World Styria, Austria; Lombardy Energy Cluster, Italy; Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC), Norway; Singapore Sustainability Alliance (SSA), Singapore; Research Triangle Cleantech Cluster (RTCC), North Carolina U.S.; Tenerrdis, France og Renewable Energy Hamburg, Germany. Danish Food Cluster Interactive Denmark Medicon Valley Alliance CCS: Masdar Institute, Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater; Marilia kommune, Sao Paulo i Brasilien; Miljøministeriet i Hong Kong; Krasnodar kommune i Rusland; Regional udviklingsmyndighed, Anatolien i Tyrkiet; Bratislava kommune i Slovakiet samt en række kontakter og projekter i Indien og Kina. European Food Alliance, Ska ne Food Innovation Network og Food Valley NL Computerspilzonen samarbejder med de nordiske spilorganisationer i regi af Nordic Game Programmet, herunder Producentforeningerne i Norge og Island, NEOGAMES i Finland og Dataspilsbranchen i Sverige. Generelt samarbejder Computerspilzonen med mange typer internationale organisationer og virksomheder og uddannelsesinstitutioner, bl.a. det danske innovationscenter i San Francisco. Det primære fokus er at styrke kreative digitale iværksætteres adgang til nye markeder, netværk, forretningsudvikling og kapital. BayBio (San Francisco, USA), BioCom (Southern California, USA), MassBio (Massachusetts, USA), One Nucleus (UK), Oslo Cancer Cluster, BioJapan (Japan) samt andre mindre organisationer i Japan og Syd Korea. Kilde: (Netmatch, 2014) 29

30 Potentiel adgang til talenter via etablerede klyngenetværk Klynger Wellfare Tech Brains Business Internationale samarbejder og netværk Age Platform Europe, Belgien; Ancitel Toscana, Italien; South Denmark European Office, Belgien; MikroVerkstedet AS, Norge; Enterprise Europe Network, Belgien; Brainport Development, Holland; Technology Strategy Board, Storbritannien; Bundesministerium fu r Verkehr, Innovation und Technologie, Tyskland; Bureau Cosyn VOF, Belgien; Stanford University, USA; Caretag AB, Sverige; Centre e-sante, Frankrig; City of Funabashi, Japan; Clusterland Obero sterreich, Østrig; Continua Health Alliance, USA; Elevdata AB, Sverige; Høgskolen i Gjøvik, Norge; Induct Software, Norge; HIMMS, Belgien; Research Executive Agency, Belgien; Sony, Japan; Smart Homes, Holland; The Province of Noord-Brabant, Wissenschaftszentrum Kiel GmbH, Tyskland; Swansea University, Storbritannien; Universitat de Girona, Spanien; Innovation Center Denmark, Mu nchen, Tyskland og Innovation Center Denmark, Silicon Valley, USA European Cluster Collaboration Platform, TCI (The Competitiveness Institute), European Cluster Managers Club. Cluster 55 (S), IKT Grenland (N), Mobile Heights (S), Hermia (SF), Visorial Information Technology (Litauen), Latvian IT Cluster (Letland), Tra dlo s Framtid/Oslo Teknopol (N), Forum Virium (SF), Future Position X (S), Mobkom.net (D), ICT West Pomerania (PL), Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (PL), Pomerania ICT Cluster (PL), Oslo Medtech (N), Culiminatum Centre for Excellence in Living Business (SF), Ska ne Food Innovation Network (S), Triple-Steelix (S), Airport Cluster Finland (SF), Go teborgbio (S), NCE Subsea (N), NCE Culinology (N), ICT Cluster Bern (Schweiz), BICCNet (D), DSP Valley (B) Kilde: (Netmatch, 2014) 30

31 Anbefalinger Anbefalinger overordnet Organisering Finansiering Markedsføring Forretningsmodel Fremadrettet proces 31

32 Anbefalinger overordnet I dag er der for stor afstand mellem erhvervslivets efterspørgsel og ønsker til tiltrækning af talenter og så den indsats, der prioriteres og gennemføres. Der skal fremadrettet ageres på nationalt og klyngebaseret niveau, for at styrke Danmarks udgangspunkt i den internationale konkurrence om talenter. Hvis der konkurreres internt på tværs af byer, regioner og aktører i Danmark, så taber alle. Overordnet set er der behov for en national klyngebaseret forretningsmodel som inkluderer: - En uafhængig geografisk og politisk organisering, der samler, understøtter og komplementerer eksisterende tiltag og igangsætter nye. - En markedsdreven produkt- og finansieringsmodel. - En talent og virksomhedsbaseret brandingmodel, der udnytter eksisterende værdifulde regionale løsninger og udbreder disse på nationalt plan som fx Careerindenmark.com. Dette gennemgås nærmere i følgende: 32

33 Organisering Organisering overordnet Offentlig Privat Samarbejde Struktur 33

34 Anbefalet organisering 1. Forankring af en national talentindsats i et organ, der er uafhængig politisk og geografisk. 2. En organisering, der kan varetage udvikling og salg af markedsdrevne services og produkter indenfor talenttiltrækning og -fastholdelse, der løbende justeres til de konkrete markedsbehov for at generere kvalificeret arbejdskraft. 3. Organiseringen skal varetage en løbende indhentning af viden om nationale og internationale markedsbehov og potentialer og gennemfører indsatser på baggrund af egentlig efterspørgsel. Udviklingskonsortium Advisory Board Enhed Forretningsudvikling Marketing Salg Administration 34

35 Anbefalet organisering 1. Der skal etableres formelle partnerskaber for at skabe en national og klyngebaseret talentplatform og tilhørende indsatser, hvor bl.a. Eksisterende aktørers løsninger (fx Best Brains, Work Live Stay, Work in Denmark, Expat in Denmark, Copenhagen Capacity m.v.) understøttes og/eller videreføres og nye udvikles. 1. Etablering af et konsortium bestående af offentlige og private klyngeaktører, talentaktører, samt virksomheder, der sikrer relevansen og koordineringen af øvrige indsatser. Etablering af et advisory board fx bestående af virksomheder, erhvervscentre, organisationer mv., der løbende kvalificerer, at de enkelte produkter er anvendelige for virksomhederne. Udviklingskonsortium Advisory Board Enhed Forretningsudvikling Marketing Salg Administration 35

36 Expat in Denmark / DI Der bør etableres et Center of Excellence, klyngerne kan levere branchespecifik viden ind til, og som kan varetage en målrettet brandingen af Danmark på baggrund af disse indsigter. Lise Thomsen, Sekretariatsleder, Expat in Denmark, DI 36

37 Markedsdreven enhed En markedsdreven enhed skal løbende kunne håndtere og facilitere en række områder for at kunne udvikle, drive og eksponere relevante services overfor internationale og nationale talenter, samt overfor virksomhederne og de regionale og kommunale aktører. Marketingaktiviteter Forretningsudvikling Partnerdialog Målgrupper Videndeling Center Su of Excellence Indsigter Support Salg Målgrupper Det skal løbende kvalificeres hvilke markeder og målgrupper, der er relevante for virksomhederne. Indsigter Der skal løbende indhentes indsigt fra klyngerne vedrørende virksomhederne og andre aktørers behov. Support Der skal være en direkte adgang for partnere og virksomheder til at få assistance til brug og udvikling af services. Forretningsudvikling Der skal løbende udvikles nye indsatser og eksisterende tilpasses og justeres til virksomhedernes konkrete behov og til den pågældende markedssituation, rammevilkårene mv. 37

38 Markedsdreven enhed Marketingaktiviteter Aktiviteterne gøres generiske i en vis udstrækning, så de kan anvendes på tværs af målgrupperne og samtidig er det afgørende, at de kan versioneres og dermed bruges på tværs af en lang række aktører. Marketingaktiviteter Forretningsudvikling Partnerdialog Målgrupper Videndeling Enhed Su Indsigter Support Salg Salg Alle indsatser skal udvikles så de bliver let tilgængelig og anvendelige for virksomhederne, kommunerne og andre aktører. Partnerdialog Det er afgørende for indsatsernes succes at der skabes en vedvarende dialog med relevante talent- og erhvervsfremmeaktører. Hvis ikke der skabes en fælles indsats på tværs af relevante aktører bliver det meget svært at opnå en ønsket stærk effekt af den fremadrettede indsats. Videndeling Det er væsentligt at udbrede kendskabet til de virksomhedsrettede tiltag med henblik på at skabe en høj volumen på anvendelsen af dem. Yderligere er det væsentligt at dokumentere resultaterne af indsatserne for at sikre opbakning fra partnerne. 38

39 Finansiering Finansieringsmodel Finansieringskilder 39

40 Finansieringsmodel Finansieringen skal på sigt være opretholdt af partner- og medlemsfinansiering. Dog anbefales det, at det offentlige i opstartsdelen skal være med til at sikre finansieringen. De offentlige aktører skal indgå med medfinansiering i forhold til udarbejdelsen af den fælles nationale talentplatform, hvorunder der udvikles en fælles markedsførings- og brandingindsats i forhold til talenttiltrækning. Fx drives Careerindenmark.com videre af Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, men der er behov for en videreudvikling af denne og andre tiltag under en fælles indsats. Funding Bemanding Udvikle aktiviteter Partneraftaler Udvikle aktiviteter og indsatsområder Salg/medlemsfinansiering Services/aktiviteter for virksomheder, erhvervscentre, talenter 40

41 Finansieringskilder Det er afgørende at inddrage forskellige regionale og kommune aktører for løbende at kunne skabe relevante markedsdrevne indsatser, der komplementerer eksisterende og samtidig for at sikre en solid finansieringen. Klynger Fonde Virksomheder Uafhængig enhed Regionale aktører Universiteter Kommunale aktører 41

42 Brandingmodel Brandingmodel En samlet talentindsats Versionerede services Relevante marketingaktiviteter Konkrete forslag til videreudvikling 42

43 Danish Food Cluster I en national markedsføringsindsats over for talenterne, skal budskabet om Danmark som et land of opportunities kommunikeres. Lone Ryg Olsen, CEO, Danish Food Cluster 43

44 Brandingmodel - National talentindsats med 4 overordnede områder Internationalt marked (netværk og fælles indsatser) Talent services (markedsdrevne indsatser) Brandingmodel Digital tilstedeværelse (versioneringer) Erhvervsservices (nemt tilgængelige) - Etablering af markedsnetværk inden for talenttiltrækning fx anvendelse af klyngernes internationale netværk. - Talent services, der baseres på en systematisk vurdering af erhvervslivets behov og som synliggør attraktive jobs på markedsvilkår. - Digital løsninger, der kan anvendes via versioneringer på tværs af aktører. - Intensiv indsats overfor virksomhederne for at udbrede kendskabet og anvendelsen af eksisterende og fremadrettede talenttiltag, fx via klyngerne. - Talentindsatserne koordineres og brandingen sikrer, at der fortælles den samme historie, dog i forskellige versioner. 44

45 En samlet overordnet talentindsats aktiviteterne samles og koordineres Fra en potentiel expat eksponeres for en dansk talentindsats til personen er etableret og bosat i Danmark, bør denne person og familien så vidt muligt mødes med en sammenhængende række af tilbud/services. Tillige er det også mest fordelagtigt for virksomhederne, at skulle forholde sig til en samlet indsats, der sagtens kan distribueres via forskellige løsninger. Branding Talent Attraction Rekruttering Career in Denmark Work in Denmark Modtagelse Best-Brains.dk Move to DK Fastholdelse Expat in Denmark 45

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Særskilt projektrapport Projekt ID: ESFD-11-0076 CVR. 32816940

Særskilt projektrapport Projekt ID: ESFD-11-0076 CVR. 32816940 CVR. 32816940 Udarbejdet af Lone Koch, Birgitte Skouhus Junge og Anett Selvejer 1/21 Udviklingen af projektforløbet Opfyldelse af projektets resultatmål Redegørelse for hvilke tiltag der har været gennemført

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Nikolaj Lubanski Ph.d., mag.art. Director - Talent Department Email: nl@copcap.com Direct:0045

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB INTRODUKTION TIL KLYNGELANDSKABET I DANMARK - OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB Kommunernes Landsforening Oktober/november 2017 SLIDE NR. 1 CLUSTER EXCELLENCE DENMARK Skal udvikle

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Bycirklens Kina-erhvervsstrategi

Bycirklens Kina-erhvervsstrategi Bycirklens Kina-erhvervsstrategi GODKENDT SEPTEMBER 2013, OPDATERET MARTS 2014, 2013-2016 Strategi for Kina samarbejdets indsats på erhvervsområdet Indhold Baggrund... 3 Strategiens hensigt og formål...

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Projekt nr. 1: Vision 2020 etablering af Science Learning Lab

Projekt nr. 1: Vision 2020 etablering af Science Learning Lab Projekt nr. 1: Vision 2020 etablering af Science Learning Lab 1 Projekt nr. 1: Vision 2020 etablering af Science Learning Lab 2 Projekt nr. 2: Understøtning af aktiviteter i tilflytterservice, et evt.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere