K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Årsrapport Forskning & Innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Årsrapport 2013. Forskning & Innovation"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Årsrapport 2013 Forskning & Innovation Marts 2014

2 Forskning & Innovation på KU 4 Strategi og udviklingsaktiviteter 6 Samarbejde med omverdenen 6 Strategisk fokus på samarbejde med myndigheder og organisationer 6 KU s samarbejde med GTS-institutterne 7 CASE: Planteinnovation og prydplanter 7 Koordinering af KU s ansøgning til Climate KIC 8 Internt samarbejde på KU 8 Tværfakultært samarbejde 8 Ph.d.-området overflyttes fra US til F&I 9 KU s Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning (2016-puljen) 9 Professormiddag 10 ESOF-konference 10 Next Generation 10 Web og intranet 11 Fælles adgang til KU s forskningsfaciliteter og lokaler 11 Relancering af KU s Erhvervsportal 12 Forskerportal 12 Teknologioverførsel 13 Formidling på KU 13 Samarbejdsaftaler 14 Hvad forstår vi ved en samarbejdsaftale? 14 Indgåede Samarbejdsaftaler 15 Opfindelser 16 Anmeldte og overtagne opfindelser 16 Patentansøgninger 17 Kommercialisering 18 Licensaftaler 18 Copenhagen Cleantech Cluster 20 Internationale aktiviteter 20 2

3 Spin-outs 21 Case: Når kemi og biologi snakker sammen 21 EU-projekter 23 Afslutningen 23 Forberedelse 23 De nye udfordringer 25 Collaborative Projects (CP) 25 Marie Curie 26 European Research Council (ERC) 26 Case: Planteforskning i fuldt flor 27 KU's rolle i FP7-projekterne 27 Case: Innovativ stamcelleterapi skal hjælpe diabetespatienter 29 Værd at vide 29 Top 10 over institutter, der har hjemtaget flest midler fra FP7 30 3

4 Forskning & Innovation på KU Der har været travlhed på fakultetsadministrationer og institutter med at implementere erhvervsstrategi samt strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer. Der er ingen tvivl om, at budskabet om vores gode vilje til eksternt samarbejde er trængt ind hos vore samarbejdspartnere. Der er fokus på flere strategiske partnerskaber med store virksomheder og organisationer som fx GlaxoSmithKline og Københavns Kommune. Udfordringen har vist sig en kende større, når det drejer sig om at få de små og mellemstore virksomheder (SMV er) i spil. Her har vores strategiske satsning på GTS samarbejde endnu ikke ført til yderligere samarbejde. De 18 interdisciplinære stjerneprogrammer er nu ved at komme godt i gang, og det første erfa-møde på Carlsbergs Akademi i november viste stor entusiasme blandt forskerne. D. 15. januar vedtog LT en handleplan for at styrke innovation på KU. KUFIR var i november 2012 på inspirationstur til Imperial College of London, University of Cambridge og KU- Leuven og har i 2013 arbejdet med at konkretisere en handleplan for at understøtte en kulturændring, hvor flere tænker innovation ind i forskning og undervisning. Det er helt essentielt for, at KU kan få del i midler fra den nye Innovationsfond samt Horizon Der er dog allerede nu tegn på, at der er en kulturændring på vej: KUs forskere anmeldte 77 opfindelser i 2013 (mod 49 i 2012) og vi håber, at dette tal vil være støt stigende også de næste år. Der er stor fokus på tiltrækning af EU-midler. KU ligger på en Top 10 liste (nr. 9) over de universiteter, der tiltrækker flest projekter fra EU s 7 Rammeprogram (FP7) ifølge FP7 Monitoring Report fra KU samlede hjemtag fra FP7 udgør mere end 1,4 mia. kr. Året har været præget af forberedelse af det kommende rammeprogram, Horizon 2020, hvor KU skal bygge videre på successen fra FP7. I januar 2013 besluttede LT, at KU forskere, der er koordinator i et større samarbejdsprojekt under Horizon 2020, er berettiget til en belønning på en million kroner. I marts 2013 vedtog LT en arbejdsfordeling inden for F&I arbejdsopgaverne fordelt mellem FA-F&I og Fak-F&I for at sikre, at organisationen arbejder som én enhed, og at forskerne ved, hvor og til hvad de kan få assistance i en given situation. Det har medført at ERC og Marie Curie nu håndteres af fakultetsadministrationerne på HUM, SUND og SCIENCE. Ifølge tilfredshedsmålingen er forskerne stadig i tvivl om, hvor de kan søge assistance. Her er det store tværfakultære arbejde med etablering af en intern forskerportal et vigtigt redskab. Portalen forventes færdig til juni

5 I 2013 blev beskrivelsen af KU s tværgående styrkeområder på ku.forskning.dk færdiggjort. Det har været et meget stort arbejde for forskere og kommunikationsmedarbejdere, da organisationen ikke er struktureret til dette. Sitet er en stor succes. I perioden oktober til og med januar er siderne blevet besøgt 2169 gange. Otte ud af ti besøg på KU's tværgående styrkeområder kommer fra eksterne brugere. I 2013 blev KUFUR lagt ind under KUFIR. Det betyder at ph.d.-området nu er forankret i rektoratet under prorektor Thomas Bjørnholm og at Ph.d. området bliver fokusområde for KUFIR s arbejde i 2014 på samme måde som erhvervsstrategi var det i 2012 og innovationshandleplan var det i Ph.d. koordinatorstillinen er flyttet fra US til F&I. Den nyetablerede 3+5 ordning tager mange ressourcer fra fakulteter og F&I. Vi er nu 27 ansatte på basismidler og 10 på eksterne midler. Afdelingen er delt op i tre hovedområder: Kontoret for Strategi & Udvikling, EU Kontoret og Tech Trans Kontoret. I 2013 fik vi ansat en ph.d. koordinator og en KIC jurist til supportering af alle fakulteter. Ligesom sidste år har vi suppleret denne årsrapport med vedhæftede engelsksprogede slides, som kan anvendes direkte af dekaner, prodekaner, institutledere m.fl. og som vi håber I får glæde af. Anna Haldrup Vicedirektør, Forskning & Innovation 5

6 Strategi og udviklingsaktiviteter Kontoret for Strategi & Udvikling ledes af Anna Haldrup, Vicedirektør for Forskning & Innovation. Kontoret arbejder bl.a. med: Koordinering af centrale initiativer sammen med fakulteterne (Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd, KUFIR) Sekretariatsbetjening af KUFIR Sekretariatsbetjening af KANFI (KU s Administrative Netværk inden for Forskning og Innovation) Facilitering af strategi og samarbejde med erhvervsliv og offentlige organisationer Facilitering af GTS samarbejde Facilitering af tværdisciplinært forskningssamarbejde Profilering af forskning og samarbejde med private og offentlige aktører i samarbejde med fakulteter og KU Kommunikation (KOM) Tovholder på ny forskerportal Ledelsesbetjening af direktionen Koordinering af 2016-puljen Projektledelse af entreprenørskabsprojektet Next Generation Erhvervsportal inkl. beskrivelser af infrastruktur Koordinering af KU s deltagelse i ESOF-konferencen Afvikling af professormiddag Koordinering af Ph.d. området Samarbejde med omverdenen Strategisk fokus på samarbejde med myndigheder og organisationer I 2013 afsluttede KU sit arbejde med at udarbejde den anden af sine delstrategier for omverdensamarbejde: Københavns Universitets strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer Udkastet til strategi blev formuleret af F&I sammen med en særligt nedsat arbejdsgruppe og KUFIR op til årsskiftet, og på et dialog- 6

7 møde i festsalen den 11. december 2012 gav forskere, studerende og toneangivende repræsentanter fra myndigheder, organisationer, råd og fonde input til strategien. Den endelige udgave blev vedtaget og offentliggjort primo KU s samarbejde med GTS-institutterne I 2013 sekretariatsbetjente F&I i samarbejde med GTS-sekretariatet styregruppen for samarbejde mellem KU og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), der blev nedsat ultimo Gruppen skal sikre fremdrift i opfølgningen på Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&Ukapacitet via GTS, Der blev afholdt to styregruppemøder i maj og oktober 2013, hvor blandt andet samarbejde om ph.d.er, regler for kontraktindgåelse, fælles temamøder, Horizon 2020 og INNO+ var på dagsordenen. I casen nedenfor kan du læse om et konkret samarbejde mellem KU og GTS-instituttet AgroTech. CASE: Planteinnovation og prydplanter AgroTech har medarbejdere fysisk placeret på KU s faciliteter i Taastrup, som arbejder tæt sammen med forskere fra KU, gartnerierhvervet og landbruget. Samarbejdet har blandt andet ført til etablering af Laboratorium for Planteinnovation og bygning af et avanceret Væksthuslaboratorium, hvor interaktion mellem AgroTech, KU s forskere og virksomheder omsætter ny viden til innovative produkter og grønne teknologier. Et konkret resultat af samarbejdet er en teknologi til forædling af nye prydplanter, som ikke kræver brug af kemiske væksthæmmere. Centerchef Jesper Mazanti Aaslyng, AgroTech, udtaler: Det har betydet fantastisk meget for udviklingen af AgroTech at vi har haft mulighed for at leje faciliteter på Taastrup Campus. Den tætte kontakt til KU forskere og teknikere har været meget vigtig for vores udvikling af ydelser og services målrettet mindre og mellemstore danske virksomheder. Yderligere har det at kunne leje moderne infrastruktur hos KU været helt afgørende for både AgroTech og vores samarbejdspartnere. 7 Foto af væksthuslaboratoriet

8 Koordinering af KU s ansøgning til Climate KIC F&I koordinerede fra maj til december 2013 KU s bidrag til DTU s ansøgning om at oprette et nyt nordisk Co-Location Centre under den eksisterende Climate KIC (Knowledge and Innovation Community) og de efterfølgende opstartsaktiviteter i form af kontraktindgåelse, kick-off-møde, workshop-deltagelse mm. Dermed er det for første gang lykkedes for KU at komme med i en af de prestigefyldte KICs, der finansieres af European Institute for Innovation and Technology (EIT). Internt samarbejde på KU Tværfakultært samarbejde F&I sekretariatsbetjener både KUFIR og KANFI. KUFIR, Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd, med Thomas Bjørnholm som formand og med deltagelse af alle prodekaner for forskning og erhvervs- og myndighedssamarbejde samt vicedirektøren for F&I, har nu eksisteret i tre år. For at styrke koblingen til forskningsdimensionen godkendte LT den 15. maj 2013, at lægge Københavns Universitets Forskeruddannelsesråds (KUFUR) opgaver ind under KUFIR pr. 1. september Rådet er bl.a. faddere til 2016-puljen, KU s Review Panel, Handleplan til styrkelse af KU s evne til at indtænke innovation i forskning og forskeruddannelse , Erhvervsstrategien og Strategien for samarbejde med myndigheder og organisationer samt beskrivelsen af KU s ni Tværgående Styrkeområder, der profileres på hjemmesiden forskning.ku.dk. De tre sidstnævnte initiativer er begge med til at styrke og synliggøre samarbejdsmulighederne med private og offentlige organisationer. KANFI, Københavns Universitets Administrative Netværk inden for Forskning og Innovation, med Anna Haldrup som formand og deltagelse af fakulteternes F&I-chefer samt BRIC, er meget velfungerende og sikrer videndeling og samarbejde om blandt andet afholdelse af kurser, lobby-aktivitet og ansøgningshjælp til forskerne. I 2013 er der arbejdet med at skabe en klarere arbejdsopgavefordeling inden for F&I - både overfor TAP ere og VIP ere. 8

9 Ph.d.-området overflyttes fra US til F&I Fra sommeren 2013 overtog F&I ph.d.-området fra US, som en konsekvens af, at Thomas Bjørnholm også har fået ansvaret for ph.d.-uddannelsen, og at KUFUR blev lagt ind under KUFIR. Ph.d.-området har derfor nu fået en tydeligere forankring i ledelsen. Fra 1. oktober ansatte F&I en ph.d.-koordinator, der blandt andet skulle understøtte netværk mellem ph.d.-skolerne og sikre en god koordinering mellem afdelingerne i FA. Derudover har F&I overtaget den koordinerende rolle af implementeringen af 3+5- ordningen, som er KUs nye satsning inden for ph.d.-området. For at fastholde fokus på ph.d.-området blev det besluttet, at de tidligere repræsentanter fra det gamle KUFUR, dvs. ph.d.-skolelederne og ph.d.-studerende skal deltage i KUFIR-møderne, når der er ph.d.-relevante sager på dagsordenen. Fremover samles ph.d.-sagerne og KUFIR møderne kaldes Ph.d.-KUFIR møder. Foruden Ph.d.-KUFIR møderne koordinerer F&I desuden møder i det nyoprettede KUPE (Københavns Universitets Ph.d.-Erfagruppe). KUPE består af de seks ph.d.- skoleledere, 6 ph.d.-studerende samt 6 ph.d.-administratorer. Arbejdsgruppen mødes 4-5 gange årligt og er et forum for videndeling på tværs af fakulteterne, hvor der foretages uformelle drøftelser af ph.d.-relevante emne, og hvor der forberedes sager til videre behandling på Ph.d.-KUFIR møder. KU s Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning (2016-puljen) I januar 2013 blev i alt 400 millioner kroner fordelt til 18 forskningsprojekter som en del af KU s Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning også kendt som puljen. Formålet med forskningsinitiativerne er at fremme den excellente interdisciplinære forskning på KU og styrke KU s evne til at tiltrække ekstern finansiering, fx fra EU s nye rammeprogram Horizon 2020 og Danmarks Innovationsfond. F&I er administrativ tovholder på udmøntningen af forskningsprojekterne, der blev sat i gang i løbet af året og skal løbe over en femårig periode. I november 2013 var Thomas Bjørnholm som formand for KUFIR vært ved det første netværksmøde for PI s, Co-PI s, øvrige forskere og administratorer samt andre med interesse for projekterne. Fire oplæg fra 2016-bevillingshavere og en workshop om interdisciplinaritet ledet af institutleder Maja Horst udgjorde sammen med Carlsberg Akademi og ca. 70 tilmeldte rammen for udveksling af erfaringer og diskussion af ud- 9

10 fordringer i forhold til at gennemføre interdisciplinære projekter. Næste netværksmøde holdes den 4. september Professormiddag I 2013 organiserede F&I for første gang afholdelsen af Professors' Symposium and Dinner, hvor KU s 817 professorer blev inviteret til en faglig drøftelse på tværs af fakulteter og fagområder. Arrangementet tiltrak 400 tilmeldinger og blev afholdt i de nye, smukke bygninger på KUA. ESOF-konference Billede fra Professormiddagen den 29. januar I juni 2014 afholder Euro Science Open Forum (ESOF) en stor forskningsfestival og konference på Carlsberg, som arrangeres af Uddannelsesministeriet. KU er bredt repræsenteret både i festivallens program på konferencen, med over 20 deltagelser af vidt forskellig karakter. I F&I koordineres KU s samlede deltagelse for at skabe et tværfakultært fællesskab omkring deltagelsen og for at bidrage til at KU fremstilles bedst muligt i alle sine projekter. Next Generation F&I har fra begyndelsen af 2010 og frem til udgangen af 2013 været ansvarlig for projektet Next Generation, der sammen med CIEL udgør kernen af KU s entreprenørskabssatsning. Målet med projektet har været at integrere innovation og entreprenørskab (I&E) i undervisningen, styrke viden, interesse og kompetencer hos de studerende og koble innovation og iværksætteri tættere til de faglige miljøer samt forstærke samarbejdet på tværs af universiteterne. Målet er nået gennem fire store indsatsområder: Viden, fag og kurser: Der er i perioden afholdt 65 innovationsworkshops, hvor 99 undervisere og mere end 900 studerende har deltaget. Der er etableret en ordning for 10

11 innovationsspecialer i regi af Katapult på KU, hvor 43 specialeforløb er igangsat. Der er afholdt 4 tværuniversitære ECTS-givende sommerskoler á 3-4 ugers varighed. Awareness: Over 9000 studerende er blevet præsenteret for og fået kendskab til innovation og entreprenørskab på universiteterne bl.a. gennem eye-openerer arrangementer, konkurrencer og introforløb. Der er i perioden afholdt to internationale konferencer med i alt 433 deltagere. Tværfagligt underviserkorps: Målet har været, at flere undervisere tilegner sig og anvender innovativ pædagogik i undervisningen. I perioden er der afholdt 3 internater og 6 netværksarrangementer for i alt 33 undervisere. Der er sket integration af I&E i mere end 40 faglige forløb hos deltagende undervisere. Fra universitet til marked: Målet har været at understøtte realiseringen og kommercialiseringen af entreprenørielle studerendes projekter i en tidlig fase. I perioden har 98 studerende har modtaget Proof of Concept (PoC) medfinansiering. Ud af disse studerende har 60 % registreret virksomhed. 54 % har en positiv omsætning. Ca. 10 % har opnået anden finansiering, og 35 % oplever, at det er nemmere at opnå anden finansiering Billeder fra konference afholdt af Next Generation Web og intranet Fælles adgang til KU s forskningsfaciliteter og lokaler F&I er tovholder på et projekt om at udvide Erhvervsportalen med en fælles webadgang til den del af KU s forskningsfaciliteter og lokaler, der kan anvendes af eksterne brugere. Projektet skal gøre faciliteterne mere synlige og tilgængelige for eksterne samarbejdspartnere, så de kan udnyttes bedre, kan danne udgangspunkt for nye forskningssamarbejder og øge indtjeningen. Sitet blev lanceret i januar 2013 efter et tæt samarbejde med de forskere, der havde budt ind på at deltage i første runde. I løbet af 2013 har 11

12 F&I udbygget sitet betydeligt ved at tage kontakt til de mange forskere, der på trods af positive interessetilkendegivelser ikke havde tid til at udarbejde det nødvendige materiale i første runde. Relancering af KU s Erhvervsportal KU's Erhvervsportal skal relanceres, og i 2013 blev projektet i gangsat med forventet afslutning i 2014's første kvartal. Med en redesignet Erhvervsportal bliver indholdet strømlinet og navigationen enklere. Dette skal skabe et professionelt udtryk og signalere, at KU er en attraktiv samarbejdspartner. Forskerportal KU s forskerportal på intranettet er gennem 2013 blevet væsentligt udbygget med hjælp fra fakulteter og andre indholdsleverandører, og har løbende lanceret nyt indhold. Portalen forventes at være færdiggjort i løbet af andet kvartal Ambitionen med projektet er at give forskerne en samlet indgang til værktøjer, information og nyheder om blandt andet fondsmidler, publicering, kommercialisering og eksternt samarbejde. 12

13 Teknologioverførsel Tech Trans Kontoret (TT-Kontoret) ledes af Kontorchef Karen Laigaard. Kontoret vurderer nye opfindelser fra KU s forskningsmiljøer, beskytter immaterielle rettigheder, markedsfører opfindelser, forhandler aftaler og kontrakter med Intellectual Property Rights (IPR), herunder forskningssamarbejdsaftaler og licensaftaler med både eksisterende virksomheder og nye spin-outs. Tech Trans Kontoret har haft endnu et travlt år med mange aktiviteter og gode resultater. Formidling på KU Karen Laigaard Kontorchef for Teknologioverførsel Tech Trans Kontoret inviterede til flere seminarer for institutleder og administratorer om IPR. Her fik deltagerne lejlighed til at høre om procedurer vedr. opfindelser, om indgåelse af forskellige former for aftaler, hvem underskriver hvad samt Københavns Universitets overordnede retningslinjer og politikker for aftaler med IPR. Tech Trans Kontoret underviser på alle de todages kurser for god videnskabelig praksis, som holdes for ph.d.-studerende ved SUND og SCIENCE. Tech Trans Kontoret holder en times oplæg om opfindelser, patenteringsprocessen og kommercialisering på Københavns Universitet. I 2013 blev i alt 517 ph.d.-studerende undervist. Derudover afholder TT-kontoret en årlig undervisningsdag på Lunds Universitet om Bridging Academia and Industry om kommercialisering af forskningsresultater. Tech Trans Kontorets medarbejdere har desuden deltaget i en række oplæg og roadshows rundt omkring på KU, bl.a. på Biologisk Institut, på DIKU og på Institut for Ernæring og Idræt. I regi af Copenhagen Spin-outs har der også været afholdt en række præsentationer og workshop på institutniveau og faggruppeniveau på især SCIENCE og SUND, såvel som forskellige typer af kurser med eksterne foredragsholdere med fokus på forskere med interesse i at starte egen virksomhed. Road-shows, scouting og undervisning har i det hele taget fyldt meget i Indsatsen gav pote og resulterede i 77 nye anmeldelser af opfindelser i 2013, en betragtelig stigning i forhold til 2012 (hvor tallet var 49). 13

14 Samarbejdsaftaler Det er Tech Trans Kontoret, der forhandler og godkender samarbejdsaftaler om immaterielle rettigheder mellem Københavns Universitet og eksterne samarbejdspartnere. Når KU indgår samarbejdsaftaler med virksomheder eller offentlige organisationer er det et udtryk for, at omverdenen ser perspektiver i forskningen på KU, og at begge parter kan se en fordel i at indgå i et forskningssamarbejde. Derfor er antallet af indgåede samarbejdsaftaler og udviklingen i dette en vigtig parameter, når vi skal vurdere udviklingen i erhvervssamarbejde på KU. Hvad forstår vi ved en samarbejdsaftale? Med en samarbejdsaftale forstås enhver skriftlig aftale, der indgås mellem en KU-enhed (fx Fakultet, Institut, Center eller FA-afdeling) og en privat virksomhed eller offentlig organisation. Samarbejdsaftaler indgået med andre universiteter tælles også med. Samarbejdsaftaler omfatter følgende kategorier: Forskningssamarbejdsaftale Indtægtsdækket virksomhed Clinical Trial Agreements Fortrolighedsaftaler (CDA/NDA) Material Transfer Agreements (MTA) Ind- og udgående Samfinansieret PhD ErhvervsPhD EU Grant Agreements Kontrakter med Højteknologifonden Udvikling af kurser og e-læringsprogrammer til virksomheder Opbygning og vedligeholdelse af databaser Uddannelsessamarbejdsaftaler Der tælles kun aftaler indgået af KUenheder, dvs. at f.eks. konsulentaftaler og andre aftaler indgået mellem en enkelt forsker og en ekstern part ikke tæller med i denne definition. Aftaler tæller kun én gang og kun, når den er blevet underskrevet af alle parter og er blevet journaliseret. 14

15 Indgåede Samarbejdsaftaler I figuren nedenfor ses udviklingen i antallet af samarbejdsaftaler mellem en KU-enhed og en privat virksomhed eller offentlig organisation. Indgåede samarbejdsaftaler fra Udvikling i antallet af indgåede samarbejdsaftaler fra Bemærk det har ikke været muligt at kvalitetssikre antallet af aftaler fra Institut for Folkesundhedsvidenskab. Af figuren Samarbejdsaftaler fordelt på fakulteter ses, hvordan samarbejdsaftalerne fordelte sig på fakulteterne i SUND og SCIENCE bidrager med langt størstedelen af de i alt 623 samarbejdsaftaler, hhv. 48 % og 39 %. Samarbejdsaftaler fordelt på fakulteter Samarbejdsaftaler fordelt på fakulteter i 2013 (i alt 623) 15

16 Opfindelser Når forskere har produceret kommercielt interessante forskningsresultater (hvad enten det sker som del af et forskningssamarbejde eller uafhængigt heraf), skal disse anmeldes til Tech Trans Kontoret ved at forskerne udfylder og fremsender en Invention Disclosure Form (anmeldelsesskema). Skemaet kan downloades fra F&I s hjemmeside, fra forskerportalen eller Tech Trans Kontoret kan fremsende det direkte til forskeren. Tech Trans Kontorets videnskabelige/kommercielle medarbejdere foretager derefter en vurdering af det patentmæssige og kommercialiseringsmæssige potentiale i opfindelsen. KU har i en årrække ligget i front (blandt danske forskningsinstitutioner) med hensyn til antal indgåede licensaftaler med virksomheder på baggrund af patenterede opfindelser. Denne position beholdt vi også i Anmeldte og overtagne opfindelser I figuren nedenfor ses udviklingen i antallet af anmeldte og overtagne opfindelser i perioden 2008 til Efter nogle år med få anmeldelser steg tallet i 2013 til 77, altså en markant stigning. KU overtager så vidt muligt kun opfindelser, der skønnes at have de største chancer for at finde vej til markedet gennem kommercielle aftaler. Anmeldte og overtagne opfindelser Udvikling i antallet af anmeldte (i alt 343) og overtagne (i alt 113) opfindelser i perioden fra Af figuren Opfindelser 2013 fordelt på fakulteter fremgår det, at SCIENCE bidrager med 32 (42 %), mens SUND står for 41 anmeldte opfindelser svarende til 53 %. Derudover har BRIC anmeldt 3 opfindelser (4 %) og HUM har anmeldt 1 opfindelse (1 %). 16

17 For SCIENCE er 14 (44 %) af de anmeldte opfindelser blevet overtaget af KU, mens det for SUND er 13 (32 %), BRIC har fået overtaget den ene af deres 3 opfindelser Opfindelser 2013 fordelt på fakulteter Antallet af anmeldte og overtagne opfindelser fordelt på fakulteterne i 2013 Patentansøgninger Antallet af patentansøgninger i 2013 var 24. Dette er en markant stigning i forhold til 2012 men en logisk stigning, idet vi også modtog mange flere anmeldelser af opfindelser. Figuren Patentansøgninger fordelt på fakulteter 2013, illustrerer hvordan patentansøgninger var fordelt på henholdsvis SCIENCE med 54 % (13 ansøgninger) og SUND med 46 % (11 ansøgninger). Antal patentansøgninger Udviklingen i antallet af patentansøgninger på KU 17

18 Patentansøgninger fordelt på fakulteter 2013 Patentansøgninger fordelt på fakulteter i 2013 Kommercialisering På Københavns Universitet kommercialiseres opfindelser typisk gennem licensaftaler med danske eller udenlandske virksomheder, hvor KU overdrager udnyttelsesretten (men ikke ejendomsretten) til én eller flere opfindelser. KU indgår licensaftaler både med eksisterende og nye virksomheder (spin-outs) og disse aftaler kan være eksklusive eller non-eksklusive. Licensaftaler I 2013 indgik KU 17 licensaftaler og opfyldte dermed er målet i Udviklingskontrakten. Udviklingen i antallet af licensaftaler over årene er illustreret i figuren Indgå- Indgåede licensaftaler fra Udviklingen i antallet af licensaftaler på KU fra

19 ede licensaftaler fra Gennemsnitligt har KU årligt indgået 16 licensaftaler i denne femårige periode og totalt 79. Det høje antal aftaler i 2011 skyldes at der blev indgået hele seks licensaftaler baseret på én opfindelse. Samme opfindelse har dannet baggrund for endnu en licensaftale i 2012 og yderligere én blev forhandlet på plads nu i KU s licensportefølje består pt. af 113 licensaftaler. Nedenstående diagram (Licensaftaler på landsplan) illustrerer udviklingen i antallet af licensaftale fra Vi har på nuværende tidspunkt endnu ikke tal fra 2013 fra andre forskningsinstitutioner end KU. Det ses at KU i var den danske forskningsinstitution, der indgik flest licensaftaler baseret på patenterede opfindelser. Licensaftaler på landsplan Udviklingen i antallet af licensaftaler på landsplan fra Vi har på nuværende tidspunkt ikke tal fra de øvrige forskningsinstitutioner fra Licensaftaler fordelt på fakulteter i 2013 Licensaftaler fra 2013 fordelt på fakulteter 19

20 Copenhagen Cleantech Cluster Regionalfondsprojektet, Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), er forankret i Tech Trans Kontoret. Et af projektets mål er at kortlægge KU forskere, som arbejder inden for cleantech området, og at gøre den information tilgængelig for de potentielle samarbejdspartnere. I 2013 fortsatte vi arbejdet med at interviewe forskerne, og der er nu 48 navne på cleantech-listen, som kan findes på: Via CCC har lovende cleantech-opfindelser fra KU mulighed for at få adgang til såkaldte proof-of-concept midler. Midlerne gives til forskeren med det formål at modne opfindelsen til et stadie, hvor en ekstern partner kan kommercialisere den. Udover at give finansiel støtte til lovende projekter, bidrager CCC projektet til skabelsen af en bedre forståelse og større interesse for innovation og kommercialisering blandt KU s forskere. I 2013 igangsatte vi 5 nye proof-of-concept projekter, og dermed har vi nået målet på 10 projekter i CCC regi på KU. Da CCC projektet løber til udgangen af 2014 regner vi at kunne give støtte til modning af endnu flere lovende cleantech opfindelser. Fra 2015 overgår projektet til SCIENCE. Internationale aktiviteter Vi deltager aktivt i det nordiske netværk, METIS, som har deltagelse af tech trans kontorerne fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Campus Kjeller AS fra Norge og Universitetet for miljø- og biovitenskap i Norge. Tech Trans Kontoret var bl.a. vært for et netværksmøde i København i juni, hvor vi bl.a. diskuterede forskellige modeller for licensering og spin-out-etablering. I marts deltog Tech Trans Kontoret i seminar afholdt i Beijing i regi af IARU-netværkets arbejdsgruppe for teknologioverførsel. Karen Laigaard blev medlem af bestyrelsen for tech trans selskabet for Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet i Trondheim, NTNU TTO AS. Gennem SUND- FAKs store engagement og involvering i KIC en, InnoLIFE, er Tech Trans Kontoret involveret i den skandinaviske IP-gruppe. Gruppen består af repræsentanter for Karolinska, Uppsala og KTH (Den Kongelige Tekniske Højskole i Stockholm) og Københavns Universitet. Institutionerne samarbejder for at få etableret et funktionelt set-up for samarbejder og kommercialiseringsaktiviteter i det kommende KIC. Tech Trans Kontorets medarbejdere har i 2013 været repræsenteret i programkomiteen ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals). I 20

21 ASTP har kontorets medarbejdere været oplægsholdere på konferencer i Wien og Warsawa. Spin-outs Regionalfondsprojektet, Copenhagen Spin-outs, er forankret og ledet af KU s Tech Transfer Kontor. Projektet har som mål at skabe 21 biotek-spin-outs (virksomheder, der udspringer fra de deltagende universiteter og hospitaler) inden udgangen af På KU s Tech Transfer Kontor har vi ansat én projektleder samt to Technology Scouts, der i tæt samarbejde med kontorets andre medarbejdere har til opgave at sætte turbo på spin-out-aktiviteterne på Københavns Universitet. KU har til og med 2013 igangsat 12 potentielle spin-out-projekter og fik i 2013 spundet virksomhed nummer 5 ud med adgang til IPR fra KU i regi af i Copenhagen Spin-outs. Case: Når kemi og biologi snakker sammen Kemisk Biologi gruppen på Københavns Universitet har opdaget et helt nyt princip for udvikling af lægemidler og har opnået et afgørende gennembrud på smerteområdet. Det har resulteret i etableringen af et nyt firma Avilex Pharma, der skal bringe ideen til virkelighed. Avilex Pharma er en af de nyeste stjerner på biotekhimlen over Danmark. Det forskningsbaserede spin-out firma baserer sig på et helt nyt princip inden for proteinprotein interaktioner, som Kemisk-Biologi gruppen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har udviklet. Avilex Pharma er skabt af gruppens leder professor Kristian Strømgaard og postdoc Anders Bach, der står bag den nye forskning, der kan revolutionere måden, lægemidler virker på. Kemisk Biologi gruppen arbejder med både lægemiddelkemi, biokemi og molekylærbiologi, hvor man med Kristian Strømgaards ord får kemi og biologi til at tale sammen De lovende forskningsresultater har betydet, at Kristian Strømgaard og Anders Bach i parløb med Novo Seeds har etableret et nyt spin-out firma, Avilex Pharma. Fortsættes på næste side 21

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Marts 2015 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 STRATEGISKE AKTIVITETER... 5 Stjerneprogrammer... 5 2016-puljen... 5 Ph.d.-handlingsplan og 3+5... 5 Copenhagen Science

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement

Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement DU IO Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement Kære forsker En grundsten i universitetets strategi er, at vi skal skabe værdi for og med samfundet. Det gør vi på mange måder, for der findes

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Forskere i dobbeltroller

Forskere i dobbeltroller Forskere i dobbeltroller Forskeres økonomiske interesser Dobbeltroller eller udfylder vi blot vores rolle som forsker? Sven Frøkjær Dekan, professor Det Farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet Destination

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Fritz Henglein, afgående innovationsambassadør Kenny Erleben, tiltrædende innovationsambassadør KUs udviklingskontrakt 2006-08 Resultatmål: 14. Øge antallet af samarbejdskontrakter

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G

I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dekanen Det Humanistiske Fakultet MEFs strategi-indmelding 4. JUNI 2012 Institutterne

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Årsrapport for Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR) Sagsbehandler: Caroline Reipurth Kristensen

Årsrapport for Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR) Sagsbehandler: Caroline Reipurth Kristensen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T 7. FEBRUAR 2012 Vedr.: Årsrapport 2010-2011 for Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR) Sagsbehandler: Caroline Reipurth

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

GAP- funding kan ikke anvendes til at støtte rene forskningsformål eller aktiviteter, som overvejende er forskningspræget karakter.

GAP- funding kan ikke anvendes til at støtte rene forskningsformål eller aktiviteter, som overvejende er forskningspræget karakter. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T GAP-funding fra Copenhagen Cleantech Cluster på KU S A G S N O T A T 25. MAJ 2011 Vedr.: Kriterier, ansøgning og afrapportering i forbindelse med CCC Gap-funding

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Indhold Målgrupper for samarbejde...

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab Møde torsdag den 23. februar 2017, kl. 13.00-17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2017) Udkast til referat Mødet blev holdt i Frandsensalen Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget Aarhus Universitet Deltagere: Prorektor Nina Smith (formand) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager Prodekan Else Tønnesen (SUN)

Læs mere

Årsrapport 2014 for Københavns Universitets Forskningsog Innovationsråd (KUFIR) Sagsbehandler: Caroline Reipurth Kristensen

Årsrapport 2014 for Københavns Universitets Forskningsog Innovationsråd (KUFIR) Sagsbehandler: Caroline Reipurth Kristensen KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 17. DECEMBER 2014 Vedr.: Årsrapport 2014 for Københavns Universitets Forskningsog Innovationsråd (KUFIR) Sagsbehandler: Caroline Reipurth Kristensen Indledning Københavns

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

CITI strategi for 2013-2015

CITI strategi for 2013-2015 CITI strategi for 2013-2015 Udfordringer og muligheder Center for IT Innovation (CITI) har siden 2008 bidraget til vækst i tværfaglig it i uddannelser og forskning på Københavns Universitet (KU). I perioden

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser

Indhold. Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektplan for: Tværfaglige og tværfakultære uddannelser Projektleder Jens Dolin, Institutleder, Institut for Naturfagenes Didaktik, SCIENCE Øster Voldgade 3 1350 København K Telefon: +45 353-20420 Telefon

Læs mere

Bestyrelse. Rektor. Prorektor for forskning og innovation Direktør SCIENCE. Fakultet s. 7. Fakultet s. 8. Fakultet. s. 6

Bestyrelse. Rektor. Prorektor for forskning og innovation Direktør SCIENCE. Fakultet s. 7. Fakultet s. 8. Fakultet. s. 6 Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 9. Bilag 1 Bilag 1 Københavns Universitet: Organisationsdiagram* Bestyrelse Rektor Prorektor for forskning og innovation Direktør Prorektor for uddannelse

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

One-Stop-Science-Shop

One-Stop-Science-Shop One-Stop-Science-Shop - én indgang til universitetet for erhvervslivet Betydningen af OSSS for DTU og andre universiteter Knut Conradsen Professor, DTU Informatik Industribeskæftigelsen 1995-2009 FoU udgifter

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Om patentering og kommercialisering. 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet

Om patentering og kommercialisering. 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet gratis KURSUS FOR FORSKERE Om patentering og kommercialisering 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet Forskning, patentering, kommercialisering, innovation og teknologioverførsel er rigtige plusord i dagens

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

TTO miniseminarer På Fair vis retur. Seminar 24.2

TTO miniseminarer På Fair vis retur. Seminar 24.2 TTO miniseminarer På Fair vis retur Seminar 24.2 Deltagere 24. februar Institutleder (og formand for patentudvalget) Erik Østergaard Jensen (NAT) Professor Flemming Besenbacher (NAT) Institutleder Klaus

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation AARHUS UNIVERSITET Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020 Anja Skjoldborg Hansen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Indhold Baggrund for Horizon 2020 Væsentligste forskelle

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015

Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015 Department of Computer Science Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015 Christen Artagnan Sørensen DIKU Research Support Udvalgte muligheder for tilskud til samarbejder Tilskud til ansættelse

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

Innovation indenfor sundhedsteknologi

Innovation indenfor sundhedsteknologi Region Midtjylland Innovation indenfor sundhedsteknologi Science: conversion og money to knowledge Innovation: conversion of knowledge to money Jens K. Gundersen24. august 2007 Struktur Baggrund Hvorfor

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE

københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE københavns universitet VÆKSTHUS FOR STUDERENDE HVAD ER KATAPULT? Væksthuset Katapult er et tilbud til studerende på de naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser på Københavns Universitet. Vi er

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1 Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi 2018-2023 Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 4. Bilag 1 13-10-2017 2 Et samlet og fokuseret KU, der arbejder i samme retning Ny

Læs mere

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U )

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) J A K O B S T O U S T R U P P R O D E K A N, A A U - T E C H UHR- M N T, UIO, 2 7. O K T O B E R, 2 0 1 7 AAU organisation

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere