K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Årsrapport Forskning & Innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Årsrapport 2013. Forskning & Innovation"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Årsrapport 2013 Forskning & Innovation Marts 2014

2 Forskning & Innovation på KU 4 Strategi og udviklingsaktiviteter 6 Samarbejde med omverdenen 6 Strategisk fokus på samarbejde med myndigheder og organisationer 6 KU s samarbejde med GTS-institutterne 7 CASE: Planteinnovation og prydplanter 7 Koordinering af KU s ansøgning til Climate KIC 8 Internt samarbejde på KU 8 Tværfakultært samarbejde 8 Ph.d.-området overflyttes fra US til F&I 9 KU s Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning (2016-puljen) 9 Professormiddag 10 ESOF-konference 10 Next Generation 10 Web og intranet 11 Fælles adgang til KU s forskningsfaciliteter og lokaler 11 Relancering af KU s Erhvervsportal 12 Forskerportal 12 Teknologioverførsel 13 Formidling på KU 13 Samarbejdsaftaler 14 Hvad forstår vi ved en samarbejdsaftale? 14 Indgåede Samarbejdsaftaler 15 Opfindelser 16 Anmeldte og overtagne opfindelser 16 Patentansøgninger 17 Kommercialisering 18 Licensaftaler 18 Copenhagen Cleantech Cluster 20 Internationale aktiviteter 20 2

3 Spin-outs 21 Case: Når kemi og biologi snakker sammen 21 EU-projekter 23 Afslutningen 23 Forberedelse 23 De nye udfordringer 25 Collaborative Projects (CP) 25 Marie Curie 26 European Research Council (ERC) 26 Case: Planteforskning i fuldt flor 27 KU's rolle i FP7-projekterne 27 Case: Innovativ stamcelleterapi skal hjælpe diabetespatienter 29 Værd at vide 29 Top 10 over institutter, der har hjemtaget flest midler fra FP7 30 3

4 Forskning & Innovation på KU Der har været travlhed på fakultetsadministrationer og institutter med at implementere erhvervsstrategi samt strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer. Der er ingen tvivl om, at budskabet om vores gode vilje til eksternt samarbejde er trængt ind hos vore samarbejdspartnere. Der er fokus på flere strategiske partnerskaber med store virksomheder og organisationer som fx GlaxoSmithKline og Københavns Kommune. Udfordringen har vist sig en kende større, når det drejer sig om at få de små og mellemstore virksomheder (SMV er) i spil. Her har vores strategiske satsning på GTS samarbejde endnu ikke ført til yderligere samarbejde. De 18 interdisciplinære stjerneprogrammer er nu ved at komme godt i gang, og det første erfa-møde på Carlsbergs Akademi i november viste stor entusiasme blandt forskerne. D. 15. januar vedtog LT en handleplan for at styrke innovation på KU. KUFIR var i november 2012 på inspirationstur til Imperial College of London, University of Cambridge og KU- Leuven og har i 2013 arbejdet med at konkretisere en handleplan for at understøtte en kulturændring, hvor flere tænker innovation ind i forskning og undervisning. Det er helt essentielt for, at KU kan få del i midler fra den nye Innovationsfond samt Horizon Der er dog allerede nu tegn på, at der er en kulturændring på vej: KUs forskere anmeldte 77 opfindelser i 2013 (mod 49 i 2012) og vi håber, at dette tal vil være støt stigende også de næste år. Der er stor fokus på tiltrækning af EU-midler. KU ligger på en Top 10 liste (nr. 9) over de universiteter, der tiltrækker flest projekter fra EU s 7 Rammeprogram (FP7) ifølge FP7 Monitoring Report fra KU samlede hjemtag fra FP7 udgør mere end 1,4 mia. kr. Året har været præget af forberedelse af det kommende rammeprogram, Horizon 2020, hvor KU skal bygge videre på successen fra FP7. I januar 2013 besluttede LT, at KU forskere, der er koordinator i et større samarbejdsprojekt under Horizon 2020, er berettiget til en belønning på en million kroner. I marts 2013 vedtog LT en arbejdsfordeling inden for F&I arbejdsopgaverne fordelt mellem FA-F&I og Fak-F&I for at sikre, at organisationen arbejder som én enhed, og at forskerne ved, hvor og til hvad de kan få assistance i en given situation. Det har medført at ERC og Marie Curie nu håndteres af fakultetsadministrationerne på HUM, SUND og SCIENCE. Ifølge tilfredshedsmålingen er forskerne stadig i tvivl om, hvor de kan søge assistance. Her er det store tværfakultære arbejde med etablering af en intern forskerportal et vigtigt redskab. Portalen forventes færdig til juni

5 I 2013 blev beskrivelsen af KU s tværgående styrkeområder på ku.forskning.dk færdiggjort. Det har været et meget stort arbejde for forskere og kommunikationsmedarbejdere, da organisationen ikke er struktureret til dette. Sitet er en stor succes. I perioden oktober til og med januar er siderne blevet besøgt 2169 gange. Otte ud af ti besøg på KU's tværgående styrkeområder kommer fra eksterne brugere. I 2013 blev KUFUR lagt ind under KUFIR. Det betyder at ph.d.-området nu er forankret i rektoratet under prorektor Thomas Bjørnholm og at Ph.d. området bliver fokusområde for KUFIR s arbejde i 2014 på samme måde som erhvervsstrategi var det i 2012 og innovationshandleplan var det i Ph.d. koordinatorstillinen er flyttet fra US til F&I. Den nyetablerede 3+5 ordning tager mange ressourcer fra fakulteter og F&I. Vi er nu 27 ansatte på basismidler og 10 på eksterne midler. Afdelingen er delt op i tre hovedområder: Kontoret for Strategi & Udvikling, EU Kontoret og Tech Trans Kontoret. I 2013 fik vi ansat en ph.d. koordinator og en KIC jurist til supportering af alle fakulteter. Ligesom sidste år har vi suppleret denne årsrapport med vedhæftede engelsksprogede slides, som kan anvendes direkte af dekaner, prodekaner, institutledere m.fl. og som vi håber I får glæde af. Anna Haldrup Vicedirektør, Forskning & Innovation 5

6 Strategi og udviklingsaktiviteter Kontoret for Strategi & Udvikling ledes af Anna Haldrup, Vicedirektør for Forskning & Innovation. Kontoret arbejder bl.a. med: Koordinering af centrale initiativer sammen med fakulteterne (Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd, KUFIR) Sekretariatsbetjening af KUFIR Sekretariatsbetjening af KANFI (KU s Administrative Netværk inden for Forskning og Innovation) Facilitering af strategi og samarbejde med erhvervsliv og offentlige organisationer Facilitering af GTS samarbejde Facilitering af tværdisciplinært forskningssamarbejde Profilering af forskning og samarbejde med private og offentlige aktører i samarbejde med fakulteter og KU Kommunikation (KOM) Tovholder på ny forskerportal Ledelsesbetjening af direktionen Koordinering af 2016-puljen Projektledelse af entreprenørskabsprojektet Next Generation Erhvervsportal inkl. beskrivelser af infrastruktur Koordinering af KU s deltagelse i ESOF-konferencen Afvikling af professormiddag Koordinering af Ph.d. området Samarbejde med omverdenen Strategisk fokus på samarbejde med myndigheder og organisationer I 2013 afsluttede KU sit arbejde med at udarbejde den anden af sine delstrategier for omverdensamarbejde: Københavns Universitets strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer Udkastet til strategi blev formuleret af F&I sammen med en særligt nedsat arbejdsgruppe og KUFIR op til årsskiftet, og på et dialog- 6

7 møde i festsalen den 11. december 2012 gav forskere, studerende og toneangivende repræsentanter fra myndigheder, organisationer, råd og fonde input til strategien. Den endelige udgave blev vedtaget og offentliggjort primo KU s samarbejde med GTS-institutterne I 2013 sekretariatsbetjente F&I i samarbejde med GTS-sekretariatet styregruppen for samarbejde mellem KU og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), der blev nedsat ultimo Gruppen skal sikre fremdrift i opfølgningen på Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&Ukapacitet via GTS, Der blev afholdt to styregruppemøder i maj og oktober 2013, hvor blandt andet samarbejde om ph.d.er, regler for kontraktindgåelse, fælles temamøder, Horizon 2020 og INNO+ var på dagsordenen. I casen nedenfor kan du læse om et konkret samarbejde mellem KU og GTS-instituttet AgroTech. CASE: Planteinnovation og prydplanter AgroTech har medarbejdere fysisk placeret på KU s faciliteter i Taastrup, som arbejder tæt sammen med forskere fra KU, gartnerierhvervet og landbruget. Samarbejdet har blandt andet ført til etablering af Laboratorium for Planteinnovation og bygning af et avanceret Væksthuslaboratorium, hvor interaktion mellem AgroTech, KU s forskere og virksomheder omsætter ny viden til innovative produkter og grønne teknologier. Et konkret resultat af samarbejdet er en teknologi til forædling af nye prydplanter, som ikke kræver brug af kemiske væksthæmmere. Centerchef Jesper Mazanti Aaslyng, AgroTech, udtaler: Det har betydet fantastisk meget for udviklingen af AgroTech at vi har haft mulighed for at leje faciliteter på Taastrup Campus. Den tætte kontakt til KU forskere og teknikere har været meget vigtig for vores udvikling af ydelser og services målrettet mindre og mellemstore danske virksomheder. Yderligere har det at kunne leje moderne infrastruktur hos KU været helt afgørende for både AgroTech og vores samarbejdspartnere. 7 Foto af væksthuslaboratoriet

8 Koordinering af KU s ansøgning til Climate KIC F&I koordinerede fra maj til december 2013 KU s bidrag til DTU s ansøgning om at oprette et nyt nordisk Co-Location Centre under den eksisterende Climate KIC (Knowledge and Innovation Community) og de efterfølgende opstartsaktiviteter i form af kontraktindgåelse, kick-off-møde, workshop-deltagelse mm. Dermed er det for første gang lykkedes for KU at komme med i en af de prestigefyldte KICs, der finansieres af European Institute for Innovation and Technology (EIT). Internt samarbejde på KU Tværfakultært samarbejde F&I sekretariatsbetjener både KUFIR og KANFI. KUFIR, Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd, med Thomas Bjørnholm som formand og med deltagelse af alle prodekaner for forskning og erhvervs- og myndighedssamarbejde samt vicedirektøren for F&I, har nu eksisteret i tre år. For at styrke koblingen til forskningsdimensionen godkendte LT den 15. maj 2013, at lægge Københavns Universitets Forskeruddannelsesråds (KUFUR) opgaver ind under KUFIR pr. 1. september Rådet er bl.a. faddere til 2016-puljen, KU s Review Panel, Handleplan til styrkelse af KU s evne til at indtænke innovation i forskning og forskeruddannelse , Erhvervsstrategien og Strategien for samarbejde med myndigheder og organisationer samt beskrivelsen af KU s ni Tværgående Styrkeområder, der profileres på hjemmesiden forskning.ku.dk. De tre sidstnævnte initiativer er begge med til at styrke og synliggøre samarbejdsmulighederne med private og offentlige organisationer. KANFI, Københavns Universitets Administrative Netværk inden for Forskning og Innovation, med Anna Haldrup som formand og deltagelse af fakulteternes F&I-chefer samt BRIC, er meget velfungerende og sikrer videndeling og samarbejde om blandt andet afholdelse af kurser, lobby-aktivitet og ansøgningshjælp til forskerne. I 2013 er der arbejdet med at skabe en klarere arbejdsopgavefordeling inden for F&I - både overfor TAP ere og VIP ere. 8

9 Ph.d.-området overflyttes fra US til F&I Fra sommeren 2013 overtog F&I ph.d.-området fra US, som en konsekvens af, at Thomas Bjørnholm også har fået ansvaret for ph.d.-uddannelsen, og at KUFUR blev lagt ind under KUFIR. Ph.d.-området har derfor nu fået en tydeligere forankring i ledelsen. Fra 1. oktober ansatte F&I en ph.d.-koordinator, der blandt andet skulle understøtte netværk mellem ph.d.-skolerne og sikre en god koordinering mellem afdelingerne i FA. Derudover har F&I overtaget den koordinerende rolle af implementeringen af 3+5- ordningen, som er KUs nye satsning inden for ph.d.-området. For at fastholde fokus på ph.d.-området blev det besluttet, at de tidligere repræsentanter fra det gamle KUFUR, dvs. ph.d.-skolelederne og ph.d.-studerende skal deltage i KUFIR-møderne, når der er ph.d.-relevante sager på dagsordenen. Fremover samles ph.d.-sagerne og KUFIR møderne kaldes Ph.d.-KUFIR møder. Foruden Ph.d.-KUFIR møderne koordinerer F&I desuden møder i det nyoprettede KUPE (Københavns Universitets Ph.d.-Erfagruppe). KUPE består af de seks ph.d.- skoleledere, 6 ph.d.-studerende samt 6 ph.d.-administratorer. Arbejdsgruppen mødes 4-5 gange årligt og er et forum for videndeling på tværs af fakulteterne, hvor der foretages uformelle drøftelser af ph.d.-relevante emne, og hvor der forberedes sager til videre behandling på Ph.d.-KUFIR møder. KU s Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning (2016-puljen) I januar 2013 blev i alt 400 millioner kroner fordelt til 18 forskningsprojekter som en del af KU s Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning også kendt som puljen. Formålet med forskningsinitiativerne er at fremme den excellente interdisciplinære forskning på KU og styrke KU s evne til at tiltrække ekstern finansiering, fx fra EU s nye rammeprogram Horizon 2020 og Danmarks Innovationsfond. F&I er administrativ tovholder på udmøntningen af forskningsprojekterne, der blev sat i gang i løbet af året og skal løbe over en femårig periode. I november 2013 var Thomas Bjørnholm som formand for KUFIR vært ved det første netværksmøde for PI s, Co-PI s, øvrige forskere og administratorer samt andre med interesse for projekterne. Fire oplæg fra 2016-bevillingshavere og en workshop om interdisciplinaritet ledet af institutleder Maja Horst udgjorde sammen med Carlsberg Akademi og ca. 70 tilmeldte rammen for udveksling af erfaringer og diskussion af ud- 9

10 fordringer i forhold til at gennemføre interdisciplinære projekter. Næste netværksmøde holdes den 4. september Professormiddag I 2013 organiserede F&I for første gang afholdelsen af Professors' Symposium and Dinner, hvor KU s 817 professorer blev inviteret til en faglig drøftelse på tværs af fakulteter og fagområder. Arrangementet tiltrak 400 tilmeldinger og blev afholdt i de nye, smukke bygninger på KUA. ESOF-konference Billede fra Professormiddagen den 29. januar I juni 2014 afholder Euro Science Open Forum (ESOF) en stor forskningsfestival og konference på Carlsberg, som arrangeres af Uddannelsesministeriet. KU er bredt repræsenteret både i festivallens program på konferencen, med over 20 deltagelser af vidt forskellig karakter. I F&I koordineres KU s samlede deltagelse for at skabe et tværfakultært fællesskab omkring deltagelsen og for at bidrage til at KU fremstilles bedst muligt i alle sine projekter. Next Generation F&I har fra begyndelsen af 2010 og frem til udgangen af 2013 været ansvarlig for projektet Next Generation, der sammen med CIEL udgør kernen af KU s entreprenørskabssatsning. Målet med projektet har været at integrere innovation og entreprenørskab (I&E) i undervisningen, styrke viden, interesse og kompetencer hos de studerende og koble innovation og iværksætteri tættere til de faglige miljøer samt forstærke samarbejdet på tværs af universiteterne. Målet er nået gennem fire store indsatsområder: Viden, fag og kurser: Der er i perioden afholdt 65 innovationsworkshops, hvor 99 undervisere og mere end 900 studerende har deltaget. Der er etableret en ordning for 10

11 innovationsspecialer i regi af Katapult på KU, hvor 43 specialeforløb er igangsat. Der er afholdt 4 tværuniversitære ECTS-givende sommerskoler á 3-4 ugers varighed. Awareness: Over 9000 studerende er blevet præsenteret for og fået kendskab til innovation og entreprenørskab på universiteterne bl.a. gennem eye-openerer arrangementer, konkurrencer og introforløb. Der er i perioden afholdt to internationale konferencer med i alt 433 deltagere. Tværfagligt underviserkorps: Målet har været, at flere undervisere tilegner sig og anvender innovativ pædagogik i undervisningen. I perioden er der afholdt 3 internater og 6 netværksarrangementer for i alt 33 undervisere. Der er sket integration af I&E i mere end 40 faglige forløb hos deltagende undervisere. Fra universitet til marked: Målet har været at understøtte realiseringen og kommercialiseringen af entreprenørielle studerendes projekter i en tidlig fase. I perioden har 98 studerende har modtaget Proof of Concept (PoC) medfinansiering. Ud af disse studerende har 60 % registreret virksomhed. 54 % har en positiv omsætning. Ca. 10 % har opnået anden finansiering, og 35 % oplever, at det er nemmere at opnå anden finansiering Billeder fra konference afholdt af Next Generation Web og intranet Fælles adgang til KU s forskningsfaciliteter og lokaler F&I er tovholder på et projekt om at udvide Erhvervsportalen med en fælles webadgang til den del af KU s forskningsfaciliteter og lokaler, der kan anvendes af eksterne brugere. Projektet skal gøre faciliteterne mere synlige og tilgængelige for eksterne samarbejdspartnere, så de kan udnyttes bedre, kan danne udgangspunkt for nye forskningssamarbejder og øge indtjeningen. Sitet blev lanceret i januar 2013 efter et tæt samarbejde med de forskere, der havde budt ind på at deltage i første runde. I løbet af 2013 har 11

12 F&I udbygget sitet betydeligt ved at tage kontakt til de mange forskere, der på trods af positive interessetilkendegivelser ikke havde tid til at udarbejde det nødvendige materiale i første runde. Relancering af KU s Erhvervsportal KU's Erhvervsportal skal relanceres, og i 2013 blev projektet i gangsat med forventet afslutning i 2014's første kvartal. Med en redesignet Erhvervsportal bliver indholdet strømlinet og navigationen enklere. Dette skal skabe et professionelt udtryk og signalere, at KU er en attraktiv samarbejdspartner. Forskerportal KU s forskerportal på intranettet er gennem 2013 blevet væsentligt udbygget med hjælp fra fakulteter og andre indholdsleverandører, og har løbende lanceret nyt indhold. Portalen forventes at være færdiggjort i løbet af andet kvartal Ambitionen med projektet er at give forskerne en samlet indgang til værktøjer, information og nyheder om blandt andet fondsmidler, publicering, kommercialisering og eksternt samarbejde. 12

13 Teknologioverførsel Tech Trans Kontoret (TT-Kontoret) ledes af Kontorchef Karen Laigaard. Kontoret vurderer nye opfindelser fra KU s forskningsmiljøer, beskytter immaterielle rettigheder, markedsfører opfindelser, forhandler aftaler og kontrakter med Intellectual Property Rights (IPR), herunder forskningssamarbejdsaftaler og licensaftaler med både eksisterende virksomheder og nye spin-outs. Tech Trans Kontoret har haft endnu et travlt år med mange aktiviteter og gode resultater. Formidling på KU Karen Laigaard Kontorchef for Teknologioverførsel Tech Trans Kontoret inviterede til flere seminarer for institutleder og administratorer om IPR. Her fik deltagerne lejlighed til at høre om procedurer vedr. opfindelser, om indgåelse af forskellige former for aftaler, hvem underskriver hvad samt Københavns Universitets overordnede retningslinjer og politikker for aftaler med IPR. Tech Trans Kontoret underviser på alle de todages kurser for god videnskabelig praksis, som holdes for ph.d.-studerende ved SUND og SCIENCE. Tech Trans Kontoret holder en times oplæg om opfindelser, patenteringsprocessen og kommercialisering på Københavns Universitet. I 2013 blev i alt 517 ph.d.-studerende undervist. Derudover afholder TT-kontoret en årlig undervisningsdag på Lunds Universitet om Bridging Academia and Industry om kommercialisering af forskningsresultater. Tech Trans Kontorets medarbejdere har desuden deltaget i en række oplæg og roadshows rundt omkring på KU, bl.a. på Biologisk Institut, på DIKU og på Institut for Ernæring og Idræt. I regi af Copenhagen Spin-outs har der også været afholdt en række præsentationer og workshop på institutniveau og faggruppeniveau på især SCIENCE og SUND, såvel som forskellige typer af kurser med eksterne foredragsholdere med fokus på forskere med interesse i at starte egen virksomhed. Road-shows, scouting og undervisning har i det hele taget fyldt meget i Indsatsen gav pote og resulterede i 77 nye anmeldelser af opfindelser i 2013, en betragtelig stigning i forhold til 2012 (hvor tallet var 49). 13

14 Samarbejdsaftaler Det er Tech Trans Kontoret, der forhandler og godkender samarbejdsaftaler om immaterielle rettigheder mellem Københavns Universitet og eksterne samarbejdspartnere. Når KU indgår samarbejdsaftaler med virksomheder eller offentlige organisationer er det et udtryk for, at omverdenen ser perspektiver i forskningen på KU, og at begge parter kan se en fordel i at indgå i et forskningssamarbejde. Derfor er antallet af indgåede samarbejdsaftaler og udviklingen i dette en vigtig parameter, når vi skal vurdere udviklingen i erhvervssamarbejde på KU. Hvad forstår vi ved en samarbejdsaftale? Med en samarbejdsaftale forstås enhver skriftlig aftale, der indgås mellem en KU-enhed (fx Fakultet, Institut, Center eller FA-afdeling) og en privat virksomhed eller offentlig organisation. Samarbejdsaftaler indgået med andre universiteter tælles også med. Samarbejdsaftaler omfatter følgende kategorier: Forskningssamarbejdsaftale Indtægtsdækket virksomhed Clinical Trial Agreements Fortrolighedsaftaler (CDA/NDA) Material Transfer Agreements (MTA) Ind- og udgående Samfinansieret PhD ErhvervsPhD EU Grant Agreements Kontrakter med Højteknologifonden Udvikling af kurser og e-læringsprogrammer til virksomheder Opbygning og vedligeholdelse af databaser Uddannelsessamarbejdsaftaler Der tælles kun aftaler indgået af KUenheder, dvs. at f.eks. konsulentaftaler og andre aftaler indgået mellem en enkelt forsker og en ekstern part ikke tæller med i denne definition. Aftaler tæller kun én gang og kun, når den er blevet underskrevet af alle parter og er blevet journaliseret. 14

15 Indgåede Samarbejdsaftaler I figuren nedenfor ses udviklingen i antallet af samarbejdsaftaler mellem en KU-enhed og en privat virksomhed eller offentlig organisation. Indgåede samarbejdsaftaler fra Udvikling i antallet af indgåede samarbejdsaftaler fra Bemærk det har ikke været muligt at kvalitetssikre antallet af aftaler fra Institut for Folkesundhedsvidenskab. Af figuren Samarbejdsaftaler fordelt på fakulteter ses, hvordan samarbejdsaftalerne fordelte sig på fakulteterne i SUND og SCIENCE bidrager med langt størstedelen af de i alt 623 samarbejdsaftaler, hhv. 48 % og 39 %. Samarbejdsaftaler fordelt på fakulteter Samarbejdsaftaler fordelt på fakulteter i 2013 (i alt 623) 15

16 Opfindelser Når forskere har produceret kommercielt interessante forskningsresultater (hvad enten det sker som del af et forskningssamarbejde eller uafhængigt heraf), skal disse anmeldes til Tech Trans Kontoret ved at forskerne udfylder og fremsender en Invention Disclosure Form (anmeldelsesskema). Skemaet kan downloades fra F&I s hjemmeside, fra forskerportalen eller Tech Trans Kontoret kan fremsende det direkte til forskeren. Tech Trans Kontorets videnskabelige/kommercielle medarbejdere foretager derefter en vurdering af det patentmæssige og kommercialiseringsmæssige potentiale i opfindelsen. KU har i en årrække ligget i front (blandt danske forskningsinstitutioner) med hensyn til antal indgåede licensaftaler med virksomheder på baggrund af patenterede opfindelser. Denne position beholdt vi også i Anmeldte og overtagne opfindelser I figuren nedenfor ses udviklingen i antallet af anmeldte og overtagne opfindelser i perioden 2008 til Efter nogle år med få anmeldelser steg tallet i 2013 til 77, altså en markant stigning. KU overtager så vidt muligt kun opfindelser, der skønnes at have de største chancer for at finde vej til markedet gennem kommercielle aftaler. Anmeldte og overtagne opfindelser Udvikling i antallet af anmeldte (i alt 343) og overtagne (i alt 113) opfindelser i perioden fra Af figuren Opfindelser 2013 fordelt på fakulteter fremgår det, at SCIENCE bidrager med 32 (42 %), mens SUND står for 41 anmeldte opfindelser svarende til 53 %. Derudover har BRIC anmeldt 3 opfindelser (4 %) og HUM har anmeldt 1 opfindelse (1 %). 16

17 For SCIENCE er 14 (44 %) af de anmeldte opfindelser blevet overtaget af KU, mens det for SUND er 13 (32 %), BRIC har fået overtaget den ene af deres 3 opfindelser Opfindelser 2013 fordelt på fakulteter Antallet af anmeldte og overtagne opfindelser fordelt på fakulteterne i 2013 Patentansøgninger Antallet af patentansøgninger i 2013 var 24. Dette er en markant stigning i forhold til 2012 men en logisk stigning, idet vi også modtog mange flere anmeldelser af opfindelser. Figuren Patentansøgninger fordelt på fakulteter 2013, illustrerer hvordan patentansøgninger var fordelt på henholdsvis SCIENCE med 54 % (13 ansøgninger) og SUND med 46 % (11 ansøgninger). Antal patentansøgninger Udviklingen i antallet af patentansøgninger på KU 17

18 Patentansøgninger fordelt på fakulteter 2013 Patentansøgninger fordelt på fakulteter i 2013 Kommercialisering På Københavns Universitet kommercialiseres opfindelser typisk gennem licensaftaler med danske eller udenlandske virksomheder, hvor KU overdrager udnyttelsesretten (men ikke ejendomsretten) til én eller flere opfindelser. KU indgår licensaftaler både med eksisterende og nye virksomheder (spin-outs) og disse aftaler kan være eksklusive eller non-eksklusive. Licensaftaler I 2013 indgik KU 17 licensaftaler og opfyldte dermed er målet i Udviklingskontrakten. Udviklingen i antallet af licensaftaler over årene er illustreret i figuren Indgå- Indgåede licensaftaler fra Udviklingen i antallet af licensaftaler på KU fra

19 ede licensaftaler fra Gennemsnitligt har KU årligt indgået 16 licensaftaler i denne femårige periode og totalt 79. Det høje antal aftaler i 2011 skyldes at der blev indgået hele seks licensaftaler baseret på én opfindelse. Samme opfindelse har dannet baggrund for endnu en licensaftale i 2012 og yderligere én blev forhandlet på plads nu i KU s licensportefølje består pt. af 113 licensaftaler. Nedenstående diagram (Licensaftaler på landsplan) illustrerer udviklingen i antallet af licensaftale fra Vi har på nuværende tidspunkt endnu ikke tal fra 2013 fra andre forskningsinstitutioner end KU. Det ses at KU i var den danske forskningsinstitution, der indgik flest licensaftaler baseret på patenterede opfindelser. Licensaftaler på landsplan Udviklingen i antallet af licensaftaler på landsplan fra Vi har på nuværende tidspunkt ikke tal fra de øvrige forskningsinstitutioner fra Licensaftaler fordelt på fakulteter i 2013 Licensaftaler fra 2013 fordelt på fakulteter 19

20 Copenhagen Cleantech Cluster Regionalfondsprojektet, Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), er forankret i Tech Trans Kontoret. Et af projektets mål er at kortlægge KU forskere, som arbejder inden for cleantech området, og at gøre den information tilgængelig for de potentielle samarbejdspartnere. I 2013 fortsatte vi arbejdet med at interviewe forskerne, og der er nu 48 navne på cleantech-listen, som kan findes på: Via CCC har lovende cleantech-opfindelser fra KU mulighed for at få adgang til såkaldte proof-of-concept midler. Midlerne gives til forskeren med det formål at modne opfindelsen til et stadie, hvor en ekstern partner kan kommercialisere den. Udover at give finansiel støtte til lovende projekter, bidrager CCC projektet til skabelsen af en bedre forståelse og større interesse for innovation og kommercialisering blandt KU s forskere. I 2013 igangsatte vi 5 nye proof-of-concept projekter, og dermed har vi nået målet på 10 projekter i CCC regi på KU. Da CCC projektet løber til udgangen af 2014 regner vi at kunne give støtte til modning af endnu flere lovende cleantech opfindelser. Fra 2015 overgår projektet til SCIENCE. Internationale aktiviteter Vi deltager aktivt i det nordiske netværk, METIS, som har deltagelse af tech trans kontorerne fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Campus Kjeller AS fra Norge og Universitetet for miljø- og biovitenskap i Norge. Tech Trans Kontoret var bl.a. vært for et netværksmøde i København i juni, hvor vi bl.a. diskuterede forskellige modeller for licensering og spin-out-etablering. I marts deltog Tech Trans Kontoret i seminar afholdt i Beijing i regi af IARU-netværkets arbejdsgruppe for teknologioverførsel. Karen Laigaard blev medlem af bestyrelsen for tech trans selskabet for Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet i Trondheim, NTNU TTO AS. Gennem SUND- FAKs store engagement og involvering i KIC en, InnoLIFE, er Tech Trans Kontoret involveret i den skandinaviske IP-gruppe. Gruppen består af repræsentanter for Karolinska, Uppsala og KTH (Den Kongelige Tekniske Højskole i Stockholm) og Københavns Universitet. Institutionerne samarbejder for at få etableret et funktionelt set-up for samarbejder og kommercialiseringsaktiviteter i det kommende KIC. Tech Trans Kontorets medarbejdere har i 2013 været repræsenteret i programkomiteen ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals). I 20

21 ASTP har kontorets medarbejdere været oplægsholdere på konferencer i Wien og Warsawa. Spin-outs Regionalfondsprojektet, Copenhagen Spin-outs, er forankret og ledet af KU s Tech Transfer Kontor. Projektet har som mål at skabe 21 biotek-spin-outs (virksomheder, der udspringer fra de deltagende universiteter og hospitaler) inden udgangen af På KU s Tech Transfer Kontor har vi ansat én projektleder samt to Technology Scouts, der i tæt samarbejde med kontorets andre medarbejdere har til opgave at sætte turbo på spin-out-aktiviteterne på Københavns Universitet. KU har til og med 2013 igangsat 12 potentielle spin-out-projekter og fik i 2013 spundet virksomhed nummer 5 ud med adgang til IPR fra KU i regi af i Copenhagen Spin-outs. Case: Når kemi og biologi snakker sammen Kemisk Biologi gruppen på Københavns Universitet har opdaget et helt nyt princip for udvikling af lægemidler og har opnået et afgørende gennembrud på smerteområdet. Det har resulteret i etableringen af et nyt firma Avilex Pharma, der skal bringe ideen til virkelighed. Avilex Pharma er en af de nyeste stjerner på biotekhimlen over Danmark. Det forskningsbaserede spin-out firma baserer sig på et helt nyt princip inden for proteinprotein interaktioner, som Kemisk-Biologi gruppen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har udviklet. Avilex Pharma er skabt af gruppens leder professor Kristian Strømgaard og postdoc Anders Bach, der står bag den nye forskning, der kan revolutionere måden, lægemidler virker på. Kemisk Biologi gruppen arbejder med både lægemiddelkemi, biokemi og molekylærbiologi, hvor man med Kristian Strømgaards ord får kemi og biologi til at tale sammen De lovende forskningsresultater har betydet, at Kristian Strømgaard og Anders Bach i parløb med Novo Seeds har etableret et nyt spin-out firma, Avilex Pharma. Fortsættes på næste side 21

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Fritz Henglein, afgående innovationsambassadør Kenny Erleben, tiltrædende innovationsambassadør KUs udviklingskontrakt 2006-08 Resultatmål: 14. Øge antallet af samarbejdskontrakter

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

AKTI VITETS PLAN 2015

AKTI VITETS PLAN 2015 AKTI V ITETS PLAN 2015 OVERSIGT OVER AKTIVITETER 2015 INTERESSEVARETAGELSE Videregive partnerskabet early warnings om Horizon 2020 arbejdsprogram for 2016-17. Følge udarbejdelsen af det kommende Horizon

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere