K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Årsrapport Forskning & Innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Årsrapport 2013. Forskning & Innovation"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Årsrapport 2013 Forskning & Innovation Marts 2014

2 Forskning & Innovation på KU 4 Strategi og udviklingsaktiviteter 6 Samarbejde med omverdenen 6 Strategisk fokus på samarbejde med myndigheder og organisationer 6 KU s samarbejde med GTS-institutterne 7 CASE: Planteinnovation og prydplanter 7 Koordinering af KU s ansøgning til Climate KIC 8 Internt samarbejde på KU 8 Tværfakultært samarbejde 8 Ph.d.-området overflyttes fra US til F&I 9 KU s Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning (2016-puljen) 9 Professormiddag 10 ESOF-konference 10 Next Generation 10 Web og intranet 11 Fælles adgang til KU s forskningsfaciliteter og lokaler 11 Relancering af KU s Erhvervsportal 12 Forskerportal 12 Teknologioverførsel 13 Formidling på KU 13 Samarbejdsaftaler 14 Hvad forstår vi ved en samarbejdsaftale? 14 Indgåede Samarbejdsaftaler 15 Opfindelser 16 Anmeldte og overtagne opfindelser 16 Patentansøgninger 17 Kommercialisering 18 Licensaftaler 18 Copenhagen Cleantech Cluster 20 Internationale aktiviteter 20 2

3 Spin-outs 21 Case: Når kemi og biologi snakker sammen 21 EU-projekter 23 Afslutningen 23 Forberedelse 23 De nye udfordringer 25 Collaborative Projects (CP) 25 Marie Curie 26 European Research Council (ERC) 26 Case: Planteforskning i fuldt flor 27 KU's rolle i FP7-projekterne 27 Case: Innovativ stamcelleterapi skal hjælpe diabetespatienter 29 Værd at vide 29 Top 10 over institutter, der har hjemtaget flest midler fra FP7 30 3

4 Forskning & Innovation på KU Der har været travlhed på fakultetsadministrationer og institutter med at implementere erhvervsstrategi samt strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer. Der er ingen tvivl om, at budskabet om vores gode vilje til eksternt samarbejde er trængt ind hos vore samarbejdspartnere. Der er fokus på flere strategiske partnerskaber med store virksomheder og organisationer som fx GlaxoSmithKline og Københavns Kommune. Udfordringen har vist sig en kende større, når det drejer sig om at få de små og mellemstore virksomheder (SMV er) i spil. Her har vores strategiske satsning på GTS samarbejde endnu ikke ført til yderligere samarbejde. De 18 interdisciplinære stjerneprogrammer er nu ved at komme godt i gang, og det første erfa-møde på Carlsbergs Akademi i november viste stor entusiasme blandt forskerne. D. 15. januar vedtog LT en handleplan for at styrke innovation på KU. KUFIR var i november 2012 på inspirationstur til Imperial College of London, University of Cambridge og KU- Leuven og har i 2013 arbejdet med at konkretisere en handleplan for at understøtte en kulturændring, hvor flere tænker innovation ind i forskning og undervisning. Det er helt essentielt for, at KU kan få del i midler fra den nye Innovationsfond samt Horizon Der er dog allerede nu tegn på, at der er en kulturændring på vej: KUs forskere anmeldte 77 opfindelser i 2013 (mod 49 i 2012) og vi håber, at dette tal vil være støt stigende også de næste år. Der er stor fokus på tiltrækning af EU-midler. KU ligger på en Top 10 liste (nr. 9) over de universiteter, der tiltrækker flest projekter fra EU s 7 Rammeprogram (FP7) ifølge FP7 Monitoring Report fra KU samlede hjemtag fra FP7 udgør mere end 1,4 mia. kr. Året har været præget af forberedelse af det kommende rammeprogram, Horizon 2020, hvor KU skal bygge videre på successen fra FP7. I januar 2013 besluttede LT, at KU forskere, der er koordinator i et større samarbejdsprojekt under Horizon 2020, er berettiget til en belønning på en million kroner. I marts 2013 vedtog LT en arbejdsfordeling inden for F&I arbejdsopgaverne fordelt mellem FA-F&I og Fak-F&I for at sikre, at organisationen arbejder som én enhed, og at forskerne ved, hvor og til hvad de kan få assistance i en given situation. Det har medført at ERC og Marie Curie nu håndteres af fakultetsadministrationerne på HUM, SUND og SCIENCE. Ifølge tilfredshedsmålingen er forskerne stadig i tvivl om, hvor de kan søge assistance. Her er det store tværfakultære arbejde med etablering af en intern forskerportal et vigtigt redskab. Portalen forventes færdig til juni

5 I 2013 blev beskrivelsen af KU s tværgående styrkeområder på ku.forskning.dk færdiggjort. Det har været et meget stort arbejde for forskere og kommunikationsmedarbejdere, da organisationen ikke er struktureret til dette. Sitet er en stor succes. I perioden oktober til og med januar er siderne blevet besøgt 2169 gange. Otte ud af ti besøg på KU's tværgående styrkeområder kommer fra eksterne brugere. I 2013 blev KUFUR lagt ind under KUFIR. Det betyder at ph.d.-området nu er forankret i rektoratet under prorektor Thomas Bjørnholm og at Ph.d. området bliver fokusområde for KUFIR s arbejde i 2014 på samme måde som erhvervsstrategi var det i 2012 og innovationshandleplan var det i Ph.d. koordinatorstillinen er flyttet fra US til F&I. Den nyetablerede 3+5 ordning tager mange ressourcer fra fakulteter og F&I. Vi er nu 27 ansatte på basismidler og 10 på eksterne midler. Afdelingen er delt op i tre hovedområder: Kontoret for Strategi & Udvikling, EU Kontoret og Tech Trans Kontoret. I 2013 fik vi ansat en ph.d. koordinator og en KIC jurist til supportering af alle fakulteter. Ligesom sidste år har vi suppleret denne årsrapport med vedhæftede engelsksprogede slides, som kan anvendes direkte af dekaner, prodekaner, institutledere m.fl. og som vi håber I får glæde af. Anna Haldrup Vicedirektør, Forskning & Innovation 5

6 Strategi og udviklingsaktiviteter Kontoret for Strategi & Udvikling ledes af Anna Haldrup, Vicedirektør for Forskning & Innovation. Kontoret arbejder bl.a. med: Koordinering af centrale initiativer sammen med fakulteterne (Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd, KUFIR) Sekretariatsbetjening af KUFIR Sekretariatsbetjening af KANFI (KU s Administrative Netværk inden for Forskning og Innovation) Facilitering af strategi og samarbejde med erhvervsliv og offentlige organisationer Facilitering af GTS samarbejde Facilitering af tværdisciplinært forskningssamarbejde Profilering af forskning og samarbejde med private og offentlige aktører i samarbejde med fakulteter og KU Kommunikation (KOM) Tovholder på ny forskerportal Ledelsesbetjening af direktionen Koordinering af 2016-puljen Projektledelse af entreprenørskabsprojektet Next Generation Erhvervsportal inkl. beskrivelser af infrastruktur Koordinering af KU s deltagelse i ESOF-konferencen Afvikling af professormiddag Koordinering af Ph.d. området Samarbejde med omverdenen Strategisk fokus på samarbejde med myndigheder og organisationer I 2013 afsluttede KU sit arbejde med at udarbejde den anden af sine delstrategier for omverdensamarbejde: Københavns Universitets strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer Udkastet til strategi blev formuleret af F&I sammen med en særligt nedsat arbejdsgruppe og KUFIR op til årsskiftet, og på et dialog- 6

7 møde i festsalen den 11. december 2012 gav forskere, studerende og toneangivende repræsentanter fra myndigheder, organisationer, råd og fonde input til strategien. Den endelige udgave blev vedtaget og offentliggjort primo KU s samarbejde med GTS-institutterne I 2013 sekretariatsbetjente F&I i samarbejde med GTS-sekretariatet styregruppen for samarbejde mellem KU og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), der blev nedsat ultimo Gruppen skal sikre fremdrift i opfølgningen på Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&Ukapacitet via GTS, Der blev afholdt to styregruppemøder i maj og oktober 2013, hvor blandt andet samarbejde om ph.d.er, regler for kontraktindgåelse, fælles temamøder, Horizon 2020 og INNO+ var på dagsordenen. I casen nedenfor kan du læse om et konkret samarbejde mellem KU og GTS-instituttet AgroTech. CASE: Planteinnovation og prydplanter AgroTech har medarbejdere fysisk placeret på KU s faciliteter i Taastrup, som arbejder tæt sammen med forskere fra KU, gartnerierhvervet og landbruget. Samarbejdet har blandt andet ført til etablering af Laboratorium for Planteinnovation og bygning af et avanceret Væksthuslaboratorium, hvor interaktion mellem AgroTech, KU s forskere og virksomheder omsætter ny viden til innovative produkter og grønne teknologier. Et konkret resultat af samarbejdet er en teknologi til forædling af nye prydplanter, som ikke kræver brug af kemiske væksthæmmere. Centerchef Jesper Mazanti Aaslyng, AgroTech, udtaler: Det har betydet fantastisk meget for udviklingen af AgroTech at vi har haft mulighed for at leje faciliteter på Taastrup Campus. Den tætte kontakt til KU forskere og teknikere har været meget vigtig for vores udvikling af ydelser og services målrettet mindre og mellemstore danske virksomheder. Yderligere har det at kunne leje moderne infrastruktur hos KU været helt afgørende for både AgroTech og vores samarbejdspartnere. 7 Foto af væksthuslaboratoriet

8 Koordinering af KU s ansøgning til Climate KIC F&I koordinerede fra maj til december 2013 KU s bidrag til DTU s ansøgning om at oprette et nyt nordisk Co-Location Centre under den eksisterende Climate KIC (Knowledge and Innovation Community) og de efterfølgende opstartsaktiviteter i form af kontraktindgåelse, kick-off-møde, workshop-deltagelse mm. Dermed er det for første gang lykkedes for KU at komme med i en af de prestigefyldte KICs, der finansieres af European Institute for Innovation and Technology (EIT). Internt samarbejde på KU Tværfakultært samarbejde F&I sekretariatsbetjener både KUFIR og KANFI. KUFIR, Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd, med Thomas Bjørnholm som formand og med deltagelse af alle prodekaner for forskning og erhvervs- og myndighedssamarbejde samt vicedirektøren for F&I, har nu eksisteret i tre år. For at styrke koblingen til forskningsdimensionen godkendte LT den 15. maj 2013, at lægge Københavns Universitets Forskeruddannelsesråds (KUFUR) opgaver ind under KUFIR pr. 1. september Rådet er bl.a. faddere til 2016-puljen, KU s Review Panel, Handleplan til styrkelse af KU s evne til at indtænke innovation i forskning og forskeruddannelse , Erhvervsstrategien og Strategien for samarbejde med myndigheder og organisationer samt beskrivelsen af KU s ni Tværgående Styrkeområder, der profileres på hjemmesiden forskning.ku.dk. De tre sidstnævnte initiativer er begge med til at styrke og synliggøre samarbejdsmulighederne med private og offentlige organisationer. KANFI, Københavns Universitets Administrative Netværk inden for Forskning og Innovation, med Anna Haldrup som formand og deltagelse af fakulteternes F&I-chefer samt BRIC, er meget velfungerende og sikrer videndeling og samarbejde om blandt andet afholdelse af kurser, lobby-aktivitet og ansøgningshjælp til forskerne. I 2013 er der arbejdet med at skabe en klarere arbejdsopgavefordeling inden for F&I - både overfor TAP ere og VIP ere. 8

9 Ph.d.-området overflyttes fra US til F&I Fra sommeren 2013 overtog F&I ph.d.-området fra US, som en konsekvens af, at Thomas Bjørnholm også har fået ansvaret for ph.d.-uddannelsen, og at KUFUR blev lagt ind under KUFIR. Ph.d.-området har derfor nu fået en tydeligere forankring i ledelsen. Fra 1. oktober ansatte F&I en ph.d.-koordinator, der blandt andet skulle understøtte netværk mellem ph.d.-skolerne og sikre en god koordinering mellem afdelingerne i FA. Derudover har F&I overtaget den koordinerende rolle af implementeringen af 3+5- ordningen, som er KUs nye satsning inden for ph.d.-området. For at fastholde fokus på ph.d.-området blev det besluttet, at de tidligere repræsentanter fra det gamle KUFUR, dvs. ph.d.-skolelederne og ph.d.-studerende skal deltage i KUFIR-møderne, når der er ph.d.-relevante sager på dagsordenen. Fremover samles ph.d.-sagerne og KUFIR møderne kaldes Ph.d.-KUFIR møder. Foruden Ph.d.-KUFIR møderne koordinerer F&I desuden møder i det nyoprettede KUPE (Københavns Universitets Ph.d.-Erfagruppe). KUPE består af de seks ph.d.- skoleledere, 6 ph.d.-studerende samt 6 ph.d.-administratorer. Arbejdsgruppen mødes 4-5 gange årligt og er et forum for videndeling på tværs af fakulteterne, hvor der foretages uformelle drøftelser af ph.d.-relevante emne, og hvor der forberedes sager til videre behandling på Ph.d.-KUFIR møder. KU s Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning (2016-puljen) I januar 2013 blev i alt 400 millioner kroner fordelt til 18 forskningsprojekter som en del af KU s Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning også kendt som puljen. Formålet med forskningsinitiativerne er at fremme den excellente interdisciplinære forskning på KU og styrke KU s evne til at tiltrække ekstern finansiering, fx fra EU s nye rammeprogram Horizon 2020 og Danmarks Innovationsfond. F&I er administrativ tovholder på udmøntningen af forskningsprojekterne, der blev sat i gang i løbet af året og skal løbe over en femårig periode. I november 2013 var Thomas Bjørnholm som formand for KUFIR vært ved det første netværksmøde for PI s, Co-PI s, øvrige forskere og administratorer samt andre med interesse for projekterne. Fire oplæg fra 2016-bevillingshavere og en workshop om interdisciplinaritet ledet af institutleder Maja Horst udgjorde sammen med Carlsberg Akademi og ca. 70 tilmeldte rammen for udveksling af erfaringer og diskussion af ud- 9

10 fordringer i forhold til at gennemføre interdisciplinære projekter. Næste netværksmøde holdes den 4. september Professormiddag I 2013 organiserede F&I for første gang afholdelsen af Professors' Symposium and Dinner, hvor KU s 817 professorer blev inviteret til en faglig drøftelse på tværs af fakulteter og fagområder. Arrangementet tiltrak 400 tilmeldinger og blev afholdt i de nye, smukke bygninger på KUA. ESOF-konference Billede fra Professormiddagen den 29. januar I juni 2014 afholder Euro Science Open Forum (ESOF) en stor forskningsfestival og konference på Carlsberg, som arrangeres af Uddannelsesministeriet. KU er bredt repræsenteret både i festivallens program på konferencen, med over 20 deltagelser af vidt forskellig karakter. I F&I koordineres KU s samlede deltagelse for at skabe et tværfakultært fællesskab omkring deltagelsen og for at bidrage til at KU fremstilles bedst muligt i alle sine projekter. Next Generation F&I har fra begyndelsen af 2010 og frem til udgangen af 2013 været ansvarlig for projektet Next Generation, der sammen med CIEL udgør kernen af KU s entreprenørskabssatsning. Målet med projektet har været at integrere innovation og entreprenørskab (I&E) i undervisningen, styrke viden, interesse og kompetencer hos de studerende og koble innovation og iværksætteri tættere til de faglige miljøer samt forstærke samarbejdet på tværs af universiteterne. Målet er nået gennem fire store indsatsområder: Viden, fag og kurser: Der er i perioden afholdt 65 innovationsworkshops, hvor 99 undervisere og mere end 900 studerende har deltaget. Der er etableret en ordning for 10

11 innovationsspecialer i regi af Katapult på KU, hvor 43 specialeforløb er igangsat. Der er afholdt 4 tværuniversitære ECTS-givende sommerskoler á 3-4 ugers varighed. Awareness: Over 9000 studerende er blevet præsenteret for og fået kendskab til innovation og entreprenørskab på universiteterne bl.a. gennem eye-openerer arrangementer, konkurrencer og introforløb. Der er i perioden afholdt to internationale konferencer med i alt 433 deltagere. Tværfagligt underviserkorps: Målet har været, at flere undervisere tilegner sig og anvender innovativ pædagogik i undervisningen. I perioden er der afholdt 3 internater og 6 netværksarrangementer for i alt 33 undervisere. Der er sket integration af I&E i mere end 40 faglige forløb hos deltagende undervisere. Fra universitet til marked: Målet har været at understøtte realiseringen og kommercialiseringen af entreprenørielle studerendes projekter i en tidlig fase. I perioden har 98 studerende har modtaget Proof of Concept (PoC) medfinansiering. Ud af disse studerende har 60 % registreret virksomhed. 54 % har en positiv omsætning. Ca. 10 % har opnået anden finansiering, og 35 % oplever, at det er nemmere at opnå anden finansiering Billeder fra konference afholdt af Next Generation Web og intranet Fælles adgang til KU s forskningsfaciliteter og lokaler F&I er tovholder på et projekt om at udvide Erhvervsportalen med en fælles webadgang til den del af KU s forskningsfaciliteter og lokaler, der kan anvendes af eksterne brugere. Projektet skal gøre faciliteterne mere synlige og tilgængelige for eksterne samarbejdspartnere, så de kan udnyttes bedre, kan danne udgangspunkt for nye forskningssamarbejder og øge indtjeningen. Sitet blev lanceret i januar 2013 efter et tæt samarbejde med de forskere, der havde budt ind på at deltage i første runde. I løbet af 2013 har 11

12 F&I udbygget sitet betydeligt ved at tage kontakt til de mange forskere, der på trods af positive interessetilkendegivelser ikke havde tid til at udarbejde det nødvendige materiale i første runde. Relancering af KU s Erhvervsportal KU's Erhvervsportal skal relanceres, og i 2013 blev projektet i gangsat med forventet afslutning i 2014's første kvartal. Med en redesignet Erhvervsportal bliver indholdet strømlinet og navigationen enklere. Dette skal skabe et professionelt udtryk og signalere, at KU er en attraktiv samarbejdspartner. Forskerportal KU s forskerportal på intranettet er gennem 2013 blevet væsentligt udbygget med hjælp fra fakulteter og andre indholdsleverandører, og har løbende lanceret nyt indhold. Portalen forventes at være færdiggjort i løbet af andet kvartal Ambitionen med projektet er at give forskerne en samlet indgang til værktøjer, information og nyheder om blandt andet fondsmidler, publicering, kommercialisering og eksternt samarbejde. 12

13 Teknologioverførsel Tech Trans Kontoret (TT-Kontoret) ledes af Kontorchef Karen Laigaard. Kontoret vurderer nye opfindelser fra KU s forskningsmiljøer, beskytter immaterielle rettigheder, markedsfører opfindelser, forhandler aftaler og kontrakter med Intellectual Property Rights (IPR), herunder forskningssamarbejdsaftaler og licensaftaler med både eksisterende virksomheder og nye spin-outs. Tech Trans Kontoret har haft endnu et travlt år med mange aktiviteter og gode resultater. Formidling på KU Karen Laigaard Kontorchef for Teknologioverførsel Tech Trans Kontoret inviterede til flere seminarer for institutleder og administratorer om IPR. Her fik deltagerne lejlighed til at høre om procedurer vedr. opfindelser, om indgåelse af forskellige former for aftaler, hvem underskriver hvad samt Københavns Universitets overordnede retningslinjer og politikker for aftaler med IPR. Tech Trans Kontoret underviser på alle de todages kurser for god videnskabelig praksis, som holdes for ph.d.-studerende ved SUND og SCIENCE. Tech Trans Kontoret holder en times oplæg om opfindelser, patenteringsprocessen og kommercialisering på Københavns Universitet. I 2013 blev i alt 517 ph.d.-studerende undervist. Derudover afholder TT-kontoret en årlig undervisningsdag på Lunds Universitet om Bridging Academia and Industry om kommercialisering af forskningsresultater. Tech Trans Kontorets medarbejdere har desuden deltaget i en række oplæg og roadshows rundt omkring på KU, bl.a. på Biologisk Institut, på DIKU og på Institut for Ernæring og Idræt. I regi af Copenhagen Spin-outs har der også været afholdt en række præsentationer og workshop på institutniveau og faggruppeniveau på især SCIENCE og SUND, såvel som forskellige typer af kurser med eksterne foredragsholdere med fokus på forskere med interesse i at starte egen virksomhed. Road-shows, scouting og undervisning har i det hele taget fyldt meget i Indsatsen gav pote og resulterede i 77 nye anmeldelser af opfindelser i 2013, en betragtelig stigning i forhold til 2012 (hvor tallet var 49). 13

14 Samarbejdsaftaler Det er Tech Trans Kontoret, der forhandler og godkender samarbejdsaftaler om immaterielle rettigheder mellem Københavns Universitet og eksterne samarbejdspartnere. Når KU indgår samarbejdsaftaler med virksomheder eller offentlige organisationer er det et udtryk for, at omverdenen ser perspektiver i forskningen på KU, og at begge parter kan se en fordel i at indgå i et forskningssamarbejde. Derfor er antallet af indgåede samarbejdsaftaler og udviklingen i dette en vigtig parameter, når vi skal vurdere udviklingen i erhvervssamarbejde på KU. Hvad forstår vi ved en samarbejdsaftale? Med en samarbejdsaftale forstås enhver skriftlig aftale, der indgås mellem en KU-enhed (fx Fakultet, Institut, Center eller FA-afdeling) og en privat virksomhed eller offentlig organisation. Samarbejdsaftaler indgået med andre universiteter tælles også med. Samarbejdsaftaler omfatter følgende kategorier: Forskningssamarbejdsaftale Indtægtsdækket virksomhed Clinical Trial Agreements Fortrolighedsaftaler (CDA/NDA) Material Transfer Agreements (MTA) Ind- og udgående Samfinansieret PhD ErhvervsPhD EU Grant Agreements Kontrakter med Højteknologifonden Udvikling af kurser og e-læringsprogrammer til virksomheder Opbygning og vedligeholdelse af databaser Uddannelsessamarbejdsaftaler Der tælles kun aftaler indgået af KUenheder, dvs. at f.eks. konsulentaftaler og andre aftaler indgået mellem en enkelt forsker og en ekstern part ikke tæller med i denne definition. Aftaler tæller kun én gang og kun, når den er blevet underskrevet af alle parter og er blevet journaliseret. 14

15 Indgåede Samarbejdsaftaler I figuren nedenfor ses udviklingen i antallet af samarbejdsaftaler mellem en KU-enhed og en privat virksomhed eller offentlig organisation. Indgåede samarbejdsaftaler fra Udvikling i antallet af indgåede samarbejdsaftaler fra Bemærk det har ikke været muligt at kvalitetssikre antallet af aftaler fra Institut for Folkesundhedsvidenskab. Af figuren Samarbejdsaftaler fordelt på fakulteter ses, hvordan samarbejdsaftalerne fordelte sig på fakulteterne i SUND og SCIENCE bidrager med langt størstedelen af de i alt 623 samarbejdsaftaler, hhv. 48 % og 39 %. Samarbejdsaftaler fordelt på fakulteter Samarbejdsaftaler fordelt på fakulteter i 2013 (i alt 623) 15

16 Opfindelser Når forskere har produceret kommercielt interessante forskningsresultater (hvad enten det sker som del af et forskningssamarbejde eller uafhængigt heraf), skal disse anmeldes til Tech Trans Kontoret ved at forskerne udfylder og fremsender en Invention Disclosure Form (anmeldelsesskema). Skemaet kan downloades fra F&I s hjemmeside, fra forskerportalen eller Tech Trans Kontoret kan fremsende det direkte til forskeren. Tech Trans Kontorets videnskabelige/kommercielle medarbejdere foretager derefter en vurdering af det patentmæssige og kommercialiseringsmæssige potentiale i opfindelsen. KU har i en årrække ligget i front (blandt danske forskningsinstitutioner) med hensyn til antal indgåede licensaftaler med virksomheder på baggrund af patenterede opfindelser. Denne position beholdt vi også i Anmeldte og overtagne opfindelser I figuren nedenfor ses udviklingen i antallet af anmeldte og overtagne opfindelser i perioden 2008 til Efter nogle år med få anmeldelser steg tallet i 2013 til 77, altså en markant stigning. KU overtager så vidt muligt kun opfindelser, der skønnes at have de største chancer for at finde vej til markedet gennem kommercielle aftaler. Anmeldte og overtagne opfindelser Udvikling i antallet af anmeldte (i alt 343) og overtagne (i alt 113) opfindelser i perioden fra Af figuren Opfindelser 2013 fordelt på fakulteter fremgår det, at SCIENCE bidrager med 32 (42 %), mens SUND står for 41 anmeldte opfindelser svarende til 53 %. Derudover har BRIC anmeldt 3 opfindelser (4 %) og HUM har anmeldt 1 opfindelse (1 %). 16

17 For SCIENCE er 14 (44 %) af de anmeldte opfindelser blevet overtaget af KU, mens det for SUND er 13 (32 %), BRIC har fået overtaget den ene af deres 3 opfindelser Opfindelser 2013 fordelt på fakulteter Antallet af anmeldte og overtagne opfindelser fordelt på fakulteterne i 2013 Patentansøgninger Antallet af patentansøgninger i 2013 var 24. Dette er en markant stigning i forhold til 2012 men en logisk stigning, idet vi også modtog mange flere anmeldelser af opfindelser. Figuren Patentansøgninger fordelt på fakulteter 2013, illustrerer hvordan patentansøgninger var fordelt på henholdsvis SCIENCE med 54 % (13 ansøgninger) og SUND med 46 % (11 ansøgninger). Antal patentansøgninger Udviklingen i antallet af patentansøgninger på KU 17

18 Patentansøgninger fordelt på fakulteter 2013 Patentansøgninger fordelt på fakulteter i 2013 Kommercialisering På Københavns Universitet kommercialiseres opfindelser typisk gennem licensaftaler med danske eller udenlandske virksomheder, hvor KU overdrager udnyttelsesretten (men ikke ejendomsretten) til én eller flere opfindelser. KU indgår licensaftaler både med eksisterende og nye virksomheder (spin-outs) og disse aftaler kan være eksklusive eller non-eksklusive. Licensaftaler I 2013 indgik KU 17 licensaftaler og opfyldte dermed er målet i Udviklingskontrakten. Udviklingen i antallet af licensaftaler over årene er illustreret i figuren Indgå- Indgåede licensaftaler fra Udviklingen i antallet af licensaftaler på KU fra

19 ede licensaftaler fra Gennemsnitligt har KU årligt indgået 16 licensaftaler i denne femårige periode og totalt 79. Det høje antal aftaler i 2011 skyldes at der blev indgået hele seks licensaftaler baseret på én opfindelse. Samme opfindelse har dannet baggrund for endnu en licensaftale i 2012 og yderligere én blev forhandlet på plads nu i KU s licensportefølje består pt. af 113 licensaftaler. Nedenstående diagram (Licensaftaler på landsplan) illustrerer udviklingen i antallet af licensaftale fra Vi har på nuværende tidspunkt endnu ikke tal fra 2013 fra andre forskningsinstitutioner end KU. Det ses at KU i var den danske forskningsinstitution, der indgik flest licensaftaler baseret på patenterede opfindelser. Licensaftaler på landsplan Udviklingen i antallet af licensaftaler på landsplan fra Vi har på nuværende tidspunkt ikke tal fra de øvrige forskningsinstitutioner fra Licensaftaler fordelt på fakulteter i 2013 Licensaftaler fra 2013 fordelt på fakulteter 19

20 Copenhagen Cleantech Cluster Regionalfondsprojektet, Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), er forankret i Tech Trans Kontoret. Et af projektets mål er at kortlægge KU forskere, som arbejder inden for cleantech området, og at gøre den information tilgængelig for de potentielle samarbejdspartnere. I 2013 fortsatte vi arbejdet med at interviewe forskerne, og der er nu 48 navne på cleantech-listen, som kan findes på: Via CCC har lovende cleantech-opfindelser fra KU mulighed for at få adgang til såkaldte proof-of-concept midler. Midlerne gives til forskeren med det formål at modne opfindelsen til et stadie, hvor en ekstern partner kan kommercialisere den. Udover at give finansiel støtte til lovende projekter, bidrager CCC projektet til skabelsen af en bedre forståelse og større interesse for innovation og kommercialisering blandt KU s forskere. I 2013 igangsatte vi 5 nye proof-of-concept projekter, og dermed har vi nået målet på 10 projekter i CCC regi på KU. Da CCC projektet løber til udgangen af 2014 regner vi at kunne give støtte til modning af endnu flere lovende cleantech opfindelser. Fra 2015 overgår projektet til SCIENCE. Internationale aktiviteter Vi deltager aktivt i det nordiske netværk, METIS, som har deltagelse af tech trans kontorerne fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Campus Kjeller AS fra Norge og Universitetet for miljø- og biovitenskap i Norge. Tech Trans Kontoret var bl.a. vært for et netværksmøde i København i juni, hvor vi bl.a. diskuterede forskellige modeller for licensering og spin-out-etablering. I marts deltog Tech Trans Kontoret i seminar afholdt i Beijing i regi af IARU-netværkets arbejdsgruppe for teknologioverførsel. Karen Laigaard blev medlem af bestyrelsen for tech trans selskabet for Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet i Trondheim, NTNU TTO AS. Gennem SUND- FAKs store engagement og involvering i KIC en, InnoLIFE, er Tech Trans Kontoret involveret i den skandinaviske IP-gruppe. Gruppen består af repræsentanter for Karolinska, Uppsala og KTH (Den Kongelige Tekniske Højskole i Stockholm) og Københavns Universitet. Institutionerne samarbejder for at få etableret et funktionelt set-up for samarbejder og kommercialiseringsaktiviteter i det kommende KIC. Tech Trans Kontorets medarbejdere har i 2013 været repræsenteret i programkomiteen ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals). I 20

21 ASTP har kontorets medarbejdere været oplægsholdere på konferencer i Wien og Warsawa. Spin-outs Regionalfondsprojektet, Copenhagen Spin-outs, er forankret og ledet af KU s Tech Transfer Kontor. Projektet har som mål at skabe 21 biotek-spin-outs (virksomheder, der udspringer fra de deltagende universiteter og hospitaler) inden udgangen af På KU s Tech Transfer Kontor har vi ansat én projektleder samt to Technology Scouts, der i tæt samarbejde med kontorets andre medarbejdere har til opgave at sætte turbo på spin-out-aktiviteterne på Københavns Universitet. KU har til og med 2013 igangsat 12 potentielle spin-out-projekter og fik i 2013 spundet virksomhed nummer 5 ud med adgang til IPR fra KU i regi af i Copenhagen Spin-outs. Case: Når kemi og biologi snakker sammen Kemisk Biologi gruppen på Københavns Universitet har opdaget et helt nyt princip for udvikling af lægemidler og har opnået et afgørende gennembrud på smerteområdet. Det har resulteret i etableringen af et nyt firma Avilex Pharma, der skal bringe ideen til virkelighed. Avilex Pharma er en af de nyeste stjerner på biotekhimlen over Danmark. Det forskningsbaserede spin-out firma baserer sig på et helt nyt princip inden for proteinprotein interaktioner, som Kemisk-Biologi gruppen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har udviklet. Avilex Pharma er skabt af gruppens leder professor Kristian Strømgaard og postdoc Anders Bach, der står bag den nye forskning, der kan revolutionere måden, lægemidler virker på. Kemisk Biologi gruppen arbejder med både lægemiddelkemi, biokemi og molekylærbiologi, hvor man med Kristian Strømgaards ord får kemi og biologi til at tale sammen De lovende forskningsresultater har betydet, at Kristian Strømgaard og Anders Bach i parløb med Novo Seeds har etableret et nyt spin-out firma, Avilex Pharma. Fortsættes på næste side 21

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT FRAFORSKNI NG TI LFAKTURA -HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT TJENEPENGEPÅFORSKNI NG? Bi l agsr appor t : Casest udi eraft eknol ogi over f ør sel si ndsat sen påudval gt euni ver si t et er INDLEDNING OG

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Fra forskning til faktura. hvad kan vi lære af ti års forsøg på at tjene penge på forskning?

Fra forskning til faktura. hvad kan vi lære af ti års forsøg på at tjene penge på forskning? Fra forskning til faktura hvad kan vi lære af ti års forsøg på at tjene penge på forskning? Indhold 4 13 17 17 19 22 23 23 25 27 34 34 36 40 47 56 Sammenfatning og hovedbudskaber Hvor kom det øgede fokus

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 AgroTech Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut Dansk Fundamental

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Fakta og resultater 2014

Fakta og resultater 2014 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2014 INDHOLD Koncernens organisation (Flap) Novo Nordisk Fond Koncernens governance 2 Kort om Novo Nordisk Fonden 3 Kort om Novo Nordisk Fond Koncernen 4

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere