Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for september 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for 1999 5. september 2000"

Transkript

1 Satellit- og Kabelnævnets årsberetning for september 2000 Indledning Satellit- og Kabelnævnet er nedsat af kulturministeren i henhold til 41 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Det skal repræsentere juridisk, teknisk, økonomisk og mediemæssig sagkundskab. I 1999 har nævnet bestået af professor, dr. jur. Mogens Koktvedgaard (formand), afdelingsleder Bjarne D. Nielsen, advokat Merethe Stagetorn, vicedirektør Karen Juul Sørensen og informationschef Preben Sørensen. Satellit- og Kabelnævnet træffer den endelige administrative afgørelse om udstedelse af tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af satellit eller kabel, når programvirksomheden går ud over ét lokalt område. Derudover træffer nævnet den endelige administrative afgørelse i sager om inddragelse eller bortfald af tilladelse til sådan programvirksomhed samt påtaler overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven. Endvidere rådgiver nævnet ministeren om programvirksomhed ved hjælp af satellit eller kabel. Satellit- og Kabelnævnet har i 1999 kun afholdt et enkelt møde. Hovedparten af sagerne behandles skriftligt. Udstedelse af tilladelser Nævnet har i 1999 udstedt følgende nye tilladelser: Fem tilladelser til selskabet Musik Net/VICH 5586 ApS radiovirksomhed v.h.a. kabel. Det drejer sig om programmerne Jørn Hjortings Pladeparade, Lars Klingerts Pop & Soulbox, kabelradio, Annette Heicks Hitradio, Michael Juul Sørensens Evergreens, Klassisk med Kim Sjögren. Tilladelserne er udstedt den 19. maj En tilladelse til Effo Kabel TV A/S til fjernsynsvirksomhed ved hjælp af kabel. Programvirksomheden, der primært henvender sig til befolkningen i en række nordsjællandske kommuner, består af en blanding af primært dansksprogede fakta- og fiktionsprogrammer samt underholdningsprogrammer. Tilladelsen er udstedt den 27. januar To tilladelser til Nasco Holding A/S, DK 4 til digital fjernsynsvirksomhed ved hjælp af satellit. Det drejer sig om kanalerne Star Television og TV Ørestaden. Tilladelserne er udstedt den 17. maj En tilladelse til Main Media A/S Radio Energy digital radiovirksomhed ved hjælp af satellit. Programfladen retter sig mod Danmark og består af musik, nyheder og quizprogrammer for aldersgruppen år. Tilladelsen er udstedt den 19. maj 1999 En tilladelse til Nordisk Radioreklame/ the Voice Pop A/S til radioprogramvirksomhed ved hjælp af satellit, udstedt den 30. september Programvirksomheden omfatter primært musik præsenteret af studieværter for lyttere i aldersgruppen år. De udsendte programmer er primært dansksprogede. En tilladelse til Foreningen House of Classics om tilladelse til radiovirksomhed ved hjælp af kabel. Programvirksomheden retter sig mod Danmark og består af musik fra den populære del af det klassiske repertoire og underholdning beregnet for aldersgruppen år. Tilladelsen er udstedt den 19. maj En tilladelse til MIR-TV Aps om tilladelse til fjernsynsvirksomhed ved hjælp af kabel. Programvirksomheden er tænkt som en dansk parallel til MTV med popmusikvideoer, live koncerter, interviews mv. Tilladelsen er udstedt den 19. maj En tilladelse til Mesopotamia Broadcast (METV) A/S til fjernsynsvirksomhed ved hjælp af satellit. Programfladen består af tv om kurdisk kultur og politiske forhold henvendt til kurdere i Europa og Mellemøsten. Programvirksomheden vil foregår på kurdisk, turky, persisk, arabisk, azurisk samt dansk og engelsk. Tilladelsen er udstedt den 25. juni En tilladelse til Pay Per View Danmark A/S til fjernsynsvirksomhed ved hjælp af kabel til kanalen TV- Bio+. Tilladelsen er udstedt den 2. juli

2 En tilladelse til Uptown Broadcasting A/S om tilladelse til radiovirksomhed ved hjælp af satellit. Programfladen, der henvender sig til aldersgruppen år, er bredt sammensat med bl.a. musik og underholdning samt nyheder og orientering om kultur og sport. Tilladelsen er udstedt den 20. maj To tilladelser til selskabet RECOLTE v/ Marianne Nygart til radiovirksomhed ved hjælp af kabel. Det drejer sig programmerne Radio www og Klassisk Program 1 begge med klassisk musik. Tilladelserne er udstedt den 20. maj En tilladelse til selskabet EldoRadio Aps (tidligere Saga Productions) til digital radiovirksomhed ved hjælp af kabel. Programvirksomheden omfatter musikradio med dansk og international musik fra perioden 1950 til 1990 henvendt til et modent publikum samt interaktiv radio. Tilladelsen er udstedt den 20. maj Baggrunden for, at et forholdsvis stort antal radio- og tv- selskaber havde søgt om nye tilladelser i 1999, var, at radio- og tv-selskaber for at deltage i Tele Danmarks brugerafstemninger i august skulle indsende en ansøgning, hvori en tilladelse fra Satellit- og Kabelnævnet skulle indgå, til Tele Danmark senest den 21. maj Fornyelse af tilladelser Satellit- og Kabelnævnet har fornyet følgende tidligere udstedte tilladelser: CIAC A/S (DK4-kanalen) fik forlænget sin tilladelse til kabelfødt tv-programvirksomhed, udstedt den 13. oktober Programvirksomheden spænder over områderne politik, samfund og miljø - underholdning og kultur - undervisning - erhvervsstof - debatstof. Udsendelsesvirksomheden påbegyndtes i december Endvidere blev CIAC/DK4 s tilladelse til fjernsynsprogramvirksomhed ved hjælp af satellit, udstedt den 15. august 1997, forlænget. Udsendelsesfladen er den samme, som selskabet udsender via sin kabel-tilladelse. Danish Satellite TV A/S (Eurotica - Rendez-Vous) fik ligeledes sin tilladelse til tv-programvirksomhed ved hjælp af satellit forlænget. Tilladelsen blev udstedt den 13. december Programvirksomheden er såkaldt voksenunderholdning, dvs. hovedsagelig pornografiske programmer. Udsendelsesvirksomheden påbegyndtes 24. februar Selskabet Pay Per View Danmark A/S's (TV-Bio) tilladelse til tv-programvirksomhed ved hjælp af kabel, udstedt den 12. juni 1996, blev ligeledes forlænget. Programkategorierne er spillefilm, serier, anden form for underholdning, sportsbegivenheder, video-games, undervisningsprogrammer samt andre kulturelle programmer. Udsendelsesvirksomheden påbegyndtes den 1. november Radio 2 A/S fik sin tilladelse til radioprogramvirksomhed ved hjælp af satellit forlænget. Tilladelsen blev udstedt den 14. oktober 1996 og omfatter programmer af speciel interesse for årige, herunder kulturelle-, tematiske- og musikprogrammer. Udsendelsesvirksomheden påbegyndtes 1. marts Broadcast Danmark A/S s tilladelse til fjernsynsvirksomhed ved hjælp af satellit, udstedt den 1. marts 1997, blev ligeledes forlænget. Udsendelsesfladen består af en transmission af TvDanmarks programmer, som primært er et bredt udbud af underholdningsprogrammer. Programvirksomheden påbegyndtes den 14. juli Voice of Scandinavia fik ligeledes forlænget en tilladelse til radiovirksomhed ved hjælp af kabel, som var udstedt den 10. juli Kanalen hedder "Gold", og programvirksomheden omfatter primært musikprogrammer bestående af ældre hits. Programvirksomheden retter sig mod de årige og påbegyndtes den 1. oktober Hestesportens Trykcenter A/S fik ligeledes forlænget sin tilladelse, som var udstedt den 28. februar 1998, til fjernsynsvirksomhed ved hjælp af satellit. Programvirksomheden består af direkte dansksproget TVtransmission af af heste- og greyhoundløb fra danske væddeløbsbaner og påbegyndtes i foråret

3 Kvoteindberetninger Det følger af 3 i satellit- og kabelbekendtgørelsen, at indehaveren af en tilladelse til fjernsynsvirksomhed skal tilstræbe, at over halvdelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsprogrammer, reklamer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer. Indehaveren af en tilladelse til fjernsynsvirksomhed skal endvidere tilstræbe, at 10 % af den sendetid, der ikke består af de ovennævnte programtyper eller 10 % af programbudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tvforetagender, heraf en del nye værker, dvs værker der er mindre end 5 år gamle. Reglerne følger af EFdirektivet om "tv uden grænser" art. 4 og 5. Medlemsstaterne indsender hvert andet år indberetninger til Europa-Kommissionen vedrørende de nationale tv-foretagenders overholdelse af disse kvoter. Den 29. april 1999 sendte Kulturministeriet sin indberetning til Europa-Kommissionen om danske tvstationers overholdelse af kvoterne i perioden Heraf fremgik, at selskaberne PPV, DSTV og SBS Broadcast Danmark, som driver virksomhed i henhold til tilladelse fra Satellit- og Kabelnævnet, ikke har overholdt kvoterne i perioden. Følgende tabel - som indgik i Kulturministeriets kvoteindberetning - viser selskabernes andele i procent af henholdsvis europæiske værker, uafhængige produktioner og nye værker: Selskab Kanal Europæiske værker Uafhængige produktioner Nye værker PPV TV BIO DSTV Eurotica Rendez-Vous Broadcast Danmark TvDanmark Selskabet Pay Per View/TV BIO ændrede sin programflade i oktober 1997 som følge af en henvendelse fra Satellit- og Kabelnævnet om at selskabet skulle overholde de programmæssige mål i direktivets artikel 4 og 5. Andelen af europæiske programmer i Tv-Bio var fra på 31,6%. Fra var andelen 52%. Andelen for hele 1998 var på 50,06%. Selskabet DSTV/Eurotica Rendez-Vous har i et brev af 23. april 1999 oplyst overfor nævnet, at andelen af europæiske programmer i 1997 var 15 %, idet de europæiske producenter af voksenunderholdning traditionelt orienterer sig imod videokassettemarkedet og ikke er vant til at afsætte deres produkter til tv. I 1998 nåede andelen af europæiske programmer imidlertid op på 62 %, hvilket selskabet også forventer vil være niveauet i 1999 og Med hensyn til andelen af uafhængige produktioner oplyser selskabet, at på grund af produktionsforholdene i voksenunderholdningsbranchen vil der altid være tale om uafhængige produktioner, og da efterspørgselen efter nyt materiale er stor på dette marked, vil programmerne oftest være mindre end 5 år gamle. Med hensyn til Broadcast Danmark/TvDanmark bad nævnet i marts 1999 selskabet oplyse om andelen af europæiske programmer i SBS sendetid. SBS har på baggrund heraf oplyst, at europæiske programmer udgjorde henholdsvis 20 og 25% af SBS sendetid i 1997 og 1998, hvoraf henholdsvis 46 og 54% var produceret af uafhængige producenter. Nævnet fandt ikke, at andelen af den samlede sendetid afsat til europæiske programmer i var tilfredsstillende, og anmodede SBS om at oplyse, hvorledes man inden udgangen af 1999 vil opfylde tilladelsens krav. SBS har forklaret, at selskabet forventer en øgning i andelen af europæiske værker i 1999, primært baseret på indkøb af britiske dokumentarprogrammer og underholdningsserier, og henviser derudover til, at selskabet kun er forpligtet til at tilstræbe, at over halvdelen af selskabets programmer er europæiske. Nævnet har taget SBS forklaring til efterretning, men har samtidig anmodet SBS igen i 2000 at oplyse om andelen af europæiske programmer mv., idet nævnet i denne forbindelse vil lægge vægt på, at der fortsat sker en stigning i andelen af europæiske programmer. 3

4 Høringer I januar modtog nævnet en skrivelse fra Kulturministeriet med orientering om en ny bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse (nr. 809 af 19. november 1998). Meddelelsen gav ikke anledning til bemærkninger. I april modtog nævnet en høringsskrivelse fra Forskningsministeriet vedrørende Europa-Kommissionens meddelelse om konvergens mellem sektorerne telekommunikation, audiovisuelle medier og informationsteknologi og konsekvenser for regulering. Meddelelsen er afslutningen på en længere offentlig konsultation, som Kommissionen indledte med Grønbog om Konvergens fra Meddelelsen gav ikke anledning til bemærkninger fra nævnets side. Nævnets finansiering Satellit- og Kabelnævnets virke er gebyrdækket, idet det årlige gebyr er fastsat således, at det dækker udgifterne ved Satellit- og Kabelnævnets virksomhed. Gebyret betales forskudsvis med et acontobeløb. Det endelige beløb fastsættes ved årets udgang. Som det fremgår af vedlagte årsregnskab har nævnet i 1999 for 25 tilladelser opkrævet et gebyr på kr. pr. tilladelse og for én tilladelse et gebyr på kr. (Effo-kabel), i alt kr. Udgifterne til nævnets virksomhed var imidlertid ,93 kr. 25 tilladelseshavere har derfor efterfølgende modtaget refusion af ,08 kr. kr. pr. tilladelse og én (Effo-kabel) har modtaget refusion af ,08 kr. Mogens Koktvedgaard formand/ Julie Haagen Nævnssekretær Regnskab Udgifter: Regnskab 1999 Vederlag til nævnsmedlemmerne (inkl. feriepenge, 12,5% og 1%): Sekretariat: ,43 kr. 2/5 årsværk, fuldmægtig : kr. 2/5 årsværk, assistent : kr. Overhead : 30% à I alt: Udgifter i forbindelse med nævnets mødevirksomhed etc kr kr. 158,50 kr. Total: Indtægter: Fornyelse og udstedelse af tilladelser: 25 tilladelser à tilladelse à Difference: ,93 kr kr ,08 kr. 4

5 Udbetalt refusion pr. tilladelse: EFFO Kabeltv: Resterende 25 tilladelser Udbetalt refusion i alt: ,08 kr ,08 kr ,08 kr. 5

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6 PUBLIC SERVICE-BERETNING 2000 Indhold Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed.......... 6 Public service-regnskab Både TV 2 og DR fik fremgang.................... 10 Public service-regnskab............................

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 13 3. Indhold... 15 4. Handicap forpligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 11 3. Indhold... 14 4. Jordbaseret digitalt TV... 18 5. Arkiver... 19 6. Dialog med

Læs mere

indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s.

indledning Årets resultater s. 007 Public service i international konkurrence og koncerthus i verdensklasse s. 008 DR skal skabe fællesskab s. DR Årsrapport s. 002 s. 003 DR ÅRSRAPPORT 2008 Udgivet af DR Juridisk Politisk Sekretariat DR Medier DR Økonomicenter Redaktion Søs Holmdal Mads Fink Tina Foged Designkoncept og layout DR Design/ Christian

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere