VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE"

Transkript

1 VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to the Republic of South Africa Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/ Import permit number: Eksportland:/ Exporting country: DANMARK/ DENMARK Kompetent central myndighed:/ Competent central authority: FØDEVARESTYRELSEN/ THE DANISH VETERINARY AND FOOD ADMINISTRATION Kompetent udstedende myndighed:/ Competent issuing authority: I DYRENES OPRINDELSE / ORIGIN OF THE ANIMALS 1. Afsenders navn og adresse:/ Name and address of consignor: 2. Oprindelsesanlæggets navn og adresse:/ Name and address of zoo of origin: II BESKRIVELSE AF FORSENDELSEN / DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT 1. Samlet antal dyr:/ Total number of animals: La 23, Page 1 of 6 Sydafrika

2 2. Identifikation af dyrene:/ Identification of the animals: 1 Art:/ Species: Køn:/ Sex: Alder:/ Age: Mikrochipnr.:/ Microchip no: Placering af mikrochip:/ Position of microchip: Benyt skemaet sidst i certifikatet til yderligere dyr. Tomme rækker skal overstreges./ Use table at the end of the certificate for further animals. Empty row must be stroked out. 3. Transportmiddel:/ Means of transport: (Angiv identifikation af køretøj(er), togvogn(e), fly eller skib/ Specify the identification of road vehicle(s), railway wagon(s), aeroplane or ship) III DYRENES BESTEMMELSESSTED / DESTINATION OF ANIMALS 1. Modtagerens navn og adresse:/ Name and address of consignee: 2. Navn og adresse på bestemmelsesanlægget:/ Name and address of zoo of destination: IV SUNDHEDSOPLYSNINGER / HEALTH INFORMATION Undertegnede embedsdyrlæge/ I, the undersigned official government veterinarian, autoriseret dertil af Fødevarestyrelsen attesterer herved vedrørende dyrene beskrevet i del II, at:/ authorised thereto by the Danish Veterinary and Food Administration, certify that the animals described in Section II: La 23, Page 2 of 6 Sydafrika

3 1. Er blevet individuelt identificeret med et unikt tal i alfanumerisk kode, som er blevet påført dyrene permanent ved brug af en transponder (microchip) i korrelation med ISIS- og stambogsnummeret (hvis relevant). Alle identifikationsnumre er opgivet i dette certifikat (del II.2.)./ Have been individually identified with a unique number of alphanumeric code, permanently applied to the animals by means of a transponder (microchip), correlating with the ISIS- and Stud-book number (if applicable). All identification numbers should be stated in this certificate (Section II.2.). 2. Dyrene har kontinuerligt været i fangenskab på oprindelsesanlægget i Danmark, enten - siden fødslen (2) eller - i de sidste 12 (tolv) måneder, men mindre end 24 (fireogtyve) måneder (2) eller - i mere end 24 måneder (2)./ The animals have been continuously in captivity in the premises of origin in Denmark, either - since birth (2) or - for the last 12 (twelve) months but less than 24 (twenty-four) months (2) or - for more than 24 months (2). 3. Stammer fra et anlæg, hvor der ingen tilfælde har været af Rabies, Marburg virus, Ebola og Simian AIDS i løbet af de 6 måneder forud for eksporten til Sydafrika./ Originate from a premises where no cases of Rabies, Marburg, Ebola and Simian Aids occurred during the 6 months prior to export to South Africa. 4. Stammer fra et anlæg, hvor der ingen tilfælde har været af tuberkulose i bygningen eller indhegningen, hvori dyrene befinder sig, i de sidste 2 år forud for eksporten./ Originate from a premises where there has been no case of tuberculosis in the building or enclosure in which the animals reside, for the past 2 years prior to export. 5. Ingen tilfælde af Salmonella, Shigella eller Yersinia er blevet diagnosticeret indenfor de sidste 6 måneder hos primaterne i denne forsendelse eller hos nogen andre primater, som de kan have været i kontakt med på oprindelsesanlægget./ No cases of Salmonella, Shigella or Yersinia have been diagnosed in the last 6 months in the primates included in this shipment or in any other primates with which they may have been in contact at the premises of origin. 6. Stammer fra et område, der ikke er underlagt nogen veterinære restriktioner for enhver sygdom, som primater er modtagelige for./ Originate from an area which is not under any veterinary restriction for any disease to which primates are susceptible. 7. Stammer fra et land, der enten: - ikke er angivet af WHO som endemisk for gul feber (2), eller - der har ikke været nogen tilfælde i det eksporterende land i de sidste 12 måneder (2), eller - dyrene blev vaccineret mod gul feber mindst 10 dage forud for afrejsen til Sydafrika (2)./ Originate from a country either: - not listed by the WHO as endemic for Yellow Fever (2), or - there have been no cases in the exporting country for the past 12 months (2) or - the animals were inoculated against Yellow fever at least 10 days prior to departure for the Republic of South Africa (2). La 23, Page 3 of 6 Sydafrika

4 8. I tilfælde af makakabe-arter (2) : Stammer fra faciliteter, der er attesteret fri for Herpes B-virus, og har ikke været i kontakt med makakaber af lavere/ukendt sundhedsstatus./ In the case of macaques species (2) : Originate from facilities, certified free of Herpes-B virus and have not been in contact with any macaques of a lesser/unknown health status. 9. Har været holdt på en godkendt institution i 30 dage forud for eksport til Sydafrika (præ-eksport isolation). Denne isolationsfacilitet sikrer, at disse primater ikke har været i kontakt med primater af lavere sundhedsstatus eller nogle nye introduktioner af primater, og i denne periode er der ikke forekommet sygdom som følge af infektiøse sygdomme i denne gruppe af dyr til eksport./ Have been kept at an approved institution, for 30 days prior to export to South Africa (pre-export isolation). This isolation facility ensures that these primates have not been in contact with primates of a lesser health status or any new introductions of primates, and during this period, no illness due to infectious disease occurred in this export group of animals. 10. Er blevet undersøgt indenfor 10 dage forud for deres afrejse til Sydafrika, og blev fundet raske, klinisk fri for enhver infektiøs eller smitsom sygdom, som deres art er modtagelig for, og blev behandlet for endo- og ektoparasitter./ Have been examined within 10 days prior to their departure for the Republic of South Africa, and were found to be healthy, clinically free from any infectious or contagious diseases to which their species are susceptible, and were treated for internal and external parasites. V ATTESTERING / CERTIFICATION Udfærdiget i:/ Done at: Dato:/ Date: Officielt stempel (3) :/ Official stamp (3) : Embedsdyrlægens underskrift (3) / Signature of the official veterinarian (3) La 23, Page 4 of 6 Sydafrika

5 1. Navn med blokbogstaver:/ Name in block letters: 2. Adresse:/ Adresss: (1) Certifikatnummeret skal anføres på alle certifikatets sider. / The certificate number must be applied on all the pages of the certificate. (2) Det ikke relevante overstreges. / Delete as appropriate. (3) Certifikatet skal stemples og underskrives i en anden farve end det trykte. / The certificate must be stamped and signed in colour different to the printing. La 23, Page 5 of 6 Sydafrika

6 Bilag / Annex: Beskrivelse fortsat / Description continued 7 Art / Species Køn / Sex Alder / Age Mikrochip nr. / Microchip no Placering af microchip / Position of microchip Tomme rækker skal overstreges. / Empty row must be stroked out. La 23, Page 6 of 6 Sydafrika

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgning om forlængelse Application for renewal

Ansøgning om forlængelse Application for renewal OEKO-TEX - International Forening til Forskning og Prøvning på området Textiløkologi OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Ansøgning om forlængelse

Læs mere

Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009

Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009 Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009 17. august 2009. Nr. 32. Bekendtgørelse af aftalememorandum af 13. maj 2009 med Irak Den 13. maj 2009 blev der i Bagdad undertegnet et aftalememorandum mellem

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 Indholdsfortegnelse - Content 1. DANSK BESKRIVELSE (DANISH DESCRIPTION)... 1 1.1 FAKTURAFORMATET... 1 1.1.1 Specielle tegn...

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning... 2 1.1. Gennemførelse [artikel 18]... 2 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2]...

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME DRAWNDOWN PROSPECTUS DATED 19 November 2013 NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME (to be consolidated

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.2.3) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

Cancer incidens i Danmark 2000

Cancer incidens i Danmark 2000 CANCER INCIDENS I DANMARK 2000 2004 Cancer incidens i Danmark 2000 November 2004 Cancer incidens i Danmark 2000/Cancer Incidence in Denmark 2000 Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Referencematerialer Certifikater og mærkater

Referencematerialer Certifikater og mærkater DS-information DS/ISO Guide 31 1. udgave 2007-12-06 Referencematerialer Certifikater og mærkater Reference materials Contents of certificates and labels DS/ISO Guide 31 København DS projekt: M226503 ICS:

Læs mere