for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China"

Transkript

1 OPRINDELSES- OG SUNDHEDSCERTIFIKAT / CERTIFICATE OF IGIN AND HEALTH for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/ Import permit number: Eksportland:/ Exporting country: DANMARK/ DENMARK Kompetent central myndighed:/ Competent central authority: FØDEVARESTYRELSEN/ THE DANISH VETERINARY AND FOOD ADMINISTRATION Kompetent udstedende myndighed:/ Competent issuing authority: I DYRENES OPRINDELSE / IGIN OF THE ANIMALS 1. Afsenders navn og adresse:/ Name and address of consignor: 2. Oprindelsesbedriftens navn, adresse og land:/ Name, address and country of holding of origin: La 23, Page 1 of 7 Kina

2 3. Navn og adresse på præ-eksportkarantænefaciliteten:/ Name and address of the pre-export quarantine facility: II BESKRIVELSE AF FSENDELSEN / DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT 1. Afsendelsesdato:/ departure: 2. Samlet antal dyr:/ Total number of animals: 3 Identifikation af dyrene:/ Identification of the animals: Race:/ Breed: Køn:/ Sex: Alder:/ Age: Individuel identifikation:/ Individual identification: Om nødvendigt fortsættes der på et vedlagt skema, der er underskrevet og stemplet af embedsdyrlægen eller en godkendt dyrlæge. Tomme rækker skal streges./ Continue if necessary on an attached schedule signed and stamped by the official or approved veterinarian. Empty row must be stroked out. 4. Identifikation af transportmidlet, som transporterer svinene bestemt til eksport til Kina fra karantænefaciliteten til udgangsstedet:/ Identification of the means of transport that transports the swine intended for export to People s Republic of China from the quarantine facility to the point of exit: 5. Flynummer:/ Flight number: La 23, Page 2 of 7 Kina

3 III INFMATION OM BESTEMMELSESSTEDET / INFMATION ABOUT DESTINATION 1. Modtagerens navn og adresse:/ Name and address of consignee: 2. Navn og adresse på bestemmelsesstedet i Kina:/ Name and address of holding of destination in People s Republic of China: IV SUNDHEDSOPLYSNINGER / HEALTH INFMATION Jeg, undertegnede embedsdyrlæge aterer herved, at ovenfor beskrevne svin lever op til alle krav beskrevet i Protokollen mellem AQSIQ og FVST om karantæne- og sundhedskrav for svin, der eksporteres fra Danmark til Kina, og at:/ I, the undersigned official veterinarian officer hereby certify concerning that the swine described above meet all requirements of the Protocol between AQSIQ and DVFA on quarantine and health requirements for swine to be exported from Denmark to China, and that: 1. Danmark er i henhold til OIE s retningslinjer fri for afrikansk svinepest, mund- og klovesyge, smitsom blæreudslæt hos svin, vesikulær stomatitis, klassisk svinepest, aujezsky s sygdom, tuberkulose, teschenvirus encephalomyelitis og overførbar gastroenteritis./ Denmark is, based on OIE standards, free of african swine fever, foot- and mouth disease, infectious swine vesicular disease, vesicular stomatis, classical swine fever, pseudorabies, tuberculosis, teschenvirus encephalomyelitis and transmissible gastroenteritis. 2. Besætningerne, hvorfra svinene, der eksporteres, kommer fra lever op til følgende krav :/ The holdings from where the swine for export originate meet the following requirements : 2.a. Der har inden for de seneste 2 år ikke været kliniske symptomer på svinedysenteri (Brachyspira hyodysenteriae infektion), leptospirose, hemagglutinating encephalomyelitis, toxoplasmose, almindelig lungesyge (Mycoplasma hyopneumoniae), brucellose, ondartet lungesyge (Actinobacillus pleuropneumoniae), atrofisk rhinitis, Porcin reproduktions- og respirationssyndrom (PRRS) og ny influenza A/H1N1 (2009)./ During the previous 2 years, there were no clinical symptoms of swine dysentery (Brachyspira hyodysenteriae infection), leptospirosis, hemagglutinating encephalomyelitis, toxoplasmosis, mycoplasmal pneumonia (Mycoplasma hyopneumoniae), brucellosis, contagious swine pleuropneumonia (Actinobacillus pleuropneumoniae), atrophic rhinitis, porcine reproductive and respiratory syndrome(prrs) and novel A/H1N1 (2009). La 23, Page 3 of 7 Kina

4 2.b. Der har inden for de seneste 3 måneder ikke været kliniske symptomer på postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) eller porcine dermatitis and nephropathy syndrome (PDNS)./ During the previous 3 months, there were no clinical symptoms related to postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) or porcine dermatitis and nephropathy syndrome (PDNS). 3. I besætningen hvorfra svinene, der eksporteres, stammer fra, er svinene, der eksporteres blever undersøgt og fundet klinisk fri for de infektiøse sygdomme, som er nævnt i IV, 1. og IV, 2. i dette certifikat./ On the holding where the swine for export originate from, the swine for export are examined and found to be clinically free of the infectious diseases mentioned in IV, 1. and IV 2. of this certificate. Dato for den kliniske undersøgelse:/ the clinical examination: 4. I besætningen er svinene, der eksporteres, holdt separat fra svin, der ikke er bestemt for eksport til Kina, og de er med negativt resultat blevet et for følgende sygdommen inden for 30 dage forud for indsættelsen i karantænefaciliteten: (2) / On the holding the swine for export were kept separate from swine not intended for export to China and were ed for the following diseases with 30 days prior to entry into the quarantine facility with negative results: (2) Sygdom:/ Disease: Svinedysenteri (B. hyodysenteriae)/ Swine dysentery (B. hyodysenteriae) Brucellose (negativt resultat ved mindre end 30 IE/ml)/ Brucellosis (negative result at less than 30 IU/ml) Dato for prøvetagning:/ sampling: Testdato:/ ing: Navn og adresse på laboratorie(r):/ Name and address of lab(s): Testmetode:/ Test method: Isolation (culture of faecal swabs) Immunofluorescence Tube agglutination Resultat:/ Result: Alm. Lungesyge (M. hyopneumoniae)/ Mycoplasmal pneumonia Ondartet lyngesyge, A. pleuropneumoniae (for antigen typerne 2, 6 and 12 med negativt resultat ved en fortyndig på 1:10)/ Contagious swine pleuropneumoniae (using antigen types 2, 6 and 12 with negative result at a dilution of 1:10) PRRS (både amerikanske og den europæiske stammer)/ PRRS (both American and Europe strains) CF La 23, Page 4 of 7 Kina

5 5. Kun svin med negative resultater, jf. IV, 4. i dette certifikat, må påbegynde præ-eksport karantæneperioden./ Only the swine with negative results, according to IV, 4. of this certificate, may begin the pre-export quarantine period. 6. Forud for afsendelsen, har svinene, der eksporteres, været holdt i karantæne i mindst 30 dage på en officielt godkendt karantænefacilitet. Svinene i karantænen har ikke haft i kontakt med dyr, der ikke er egnet til eksport til Kina. Under karantæneperioden er hvert svin blevet underkastet en klinisk undersøgelse og er med negativt resultat et for: (2) / Prior to export the swine for export have been kept in quarantine for at least 30 days in an officially approved quarantine facility. The swine in the quarantine have had no contact with animals that are not eligible for export to China. During the quarantine period each swine were subjected to clinical examination and were with negative results ed for: (2) Sygdom:/ Disease: Svinedysenteri (B. hyodysenteriae)/ Swine dysentery (B. hyodysenteriae) Dato for prøvetagning:/ sampling: Testdato:/ ing: Navn og adresse på laboratorie(r):/ Name and address of lab(s): Testmetode:/ Test method: Isolation (culture of faecal swabs) Immunofluorescence Resultat: (3) / Result: (3) Brucellose (negativt resultat ved mindre end 30 IE/ml)/ Brucellosis (negative result at less than 30 IU/ml) Tube agglutination Ondartet lyngesyge, A. pleuropneumoniae (for antigen typerne 2, 6 and 12 med negativt resultat ved en fortyndig på 1:10)/ Contagious swine pleuropneumoniae (using antigen types 2, 6 and 12 with negative result at a dilution of 1:10) CF PRRS (både amerikanske og den europæiske stammer)/ PRRS (both American and Europe strains) Ny influenza A/H1N1 (2009) virus infektion (3 svaberprøver poolet til én prøve)/ Novel A/H1N1 (2009) virus infection (3 swab samples mixed as one ing sample) PCR on nasal swabs 7. Svinene, der eksporteres, er i præ-eksport karantæneperioden blevet behandlet mod leptospirose med et langtidsvirkende tetracyklinmiddel ved den anbefalede dosis./ The swine for export have in the pre-export quarantine period been treated against leptospirosis with a long acting tetracycline drug in dosage of recommendation. Produkt navn:/ Name of product: Det aktive stof:/ The active ingredient: Dosis:/ Dose: Behandlingsdato:/ treatment: La 23, Page 5 of 7 Kina

6 8. Svinene, der eksporteres, er i præ-eksport karantæneperioden blevet behandlet mod svinedysenteri med Tiamulin i 2 uger./ The swine for export have in the pre-export quarantine period been treated against swine dysentery with Tiamulin for 2 weeks. Produkt navn:/ Name of product: Det aktive stof:/ The active ingredient: Dosis:/ Dose: Behandlingsdato:/ treatment: 9. Svinene, der eksporteres, er i præ-eksport karantæneperioden blevet behandlet mod endo- og ektoparasitter med officielt godkendte effektive parasitære midler./ The swine for export have in the pre-export quarantine period been treated against internal and external parasites with officially approved effective parasiticides. Produkt navn:/ Name of product: Det aktive stof:/ The active ingredient: Dosis:/ Dose: Behandlingsdato:/ treatment: 10. Svinene, der eksporteres, er i præ-eksport karantæneperioden og ikke senere end 14 dage før afsendelsen blevet vaccineret imod parvovirus. Svinene, der eksporteres, er ikke vaccineret mod andre sygdomme end parvovirus./ The swine for export have in the pre-export quarantine period and not later than 14 days before embarkation been inoculated against parvovirus. The swine for export have not been vaccinated against other diseases beside parvovirus. Vaccineproducentens navn:/ Name of the producer of the vaccine: Vaccinens navn:/ Name of the vaccine: Batch nr.:/ Batch No.: Vaccinationsdato:/ vaccine: 11. Alle kasser, køretøjer, skibe eller fly, der skal anvendes til transport af svin er rengjort og desinficeret med officielt godkendte effektive desinfektionsmidler./ All crates, vehicles, ships or aircrafts to be used for transportation of the swine have been cleaned and disinfected with officially approved effective disinfectants. 12. Svinene, der eksporteres er klinisk undersøgt inden for 24 timer før eksporten og er fundet raske og fri for tegn på infektiøse og smitsomme sygdomme./ The swine for export have clinically been examined within 24 hours prior of export and found to be healthy and free from signs of infectious and contagious diseases. 13. Foder og strøelse, der anvendes i karantæneperioden og vil anvendes under transporten af svinene stammer ikke fra områder underlagt officielle restriktioner som følge af svinesygdomme, og det imødekommer veterinære hygiejne krav./ Feed and bedding used during the quarantine period and that will be used during the transportation of the swine does not originate from official restricted areas associated with swine disease and it meets veterinary hygienic requirements. La 23, Page 6 of 7 Kina

7 14. Svinene, der eksporteres, har ikke under karantæneperioden befundet sig i et område underlagt officielle restriktioner som følge af svinesygdomme. Transporten fra karantænen til afsendelsesstedet og herfra til Kina vil ikke gå igennem områder, der er underlagt officielle restriktioner som følge af svinesygdomme, og svinene, der eksporteres, vil ikke komme i kontakt med andre dyr, der ikke stammer fra samme forsendelse./ The swine for export have under the quarantine period not been held in official restricted areas associated with swine disease. The transport from the quarantine to the point of exit and from here to China will not go through official restricted areas associated with swine disease, and the swine for export will not come into contact with other animals not of the same consignment. 15. Svinene, der eksporteres, transporteres til indgangsstedet i Kina ad den anførte rute og inden for den udspecificerede tidsperiode, der fremgår af importtilladelsen udstedt af AQSIQ./ The swine for export are being transported to the point of entry in China through designated route and within the specified time period presented on the import permit issued by AQSIQ. V ATTESTERING / CERTIFICATION Udfærdiget i:/ Done at: Dato:/ Date: Officielt stempel (4) :/ Official stamp (4) : Embedsdyrlægens underskrift (4) / Signature of the official veterinarian (4) 1. Navn med blokbogstaver:/ Name in block letters: (1) Certifikatnummeret skal anføres på alle certifikatets sider. / The certificate number must be applied on all the pages of the certificate. (2) Laboratorierapporterne skal vedhæftes. / The laboratory reports must be attached. (3) Hvis der findes positive resultater for ny influenza A/H1N1 (2009), må alle svinene i samme karantænefacilitet ikke eksporteres til Kina. Hvis der findes positive resultater for andre sygdommen end ny influenza A/H1N1 (2009), fjernes de svin, der har reageret positivt. De øvrige svin med negative resultater kan eksporteres til Kina. / If positive results are found for other diseases except novel A/H1N1 (2009), the positive swine must be removed. The other negative swine can be exported to China. If positive results are found for novel A/H1N1 (2009), all of the swine in the same quarantine facility may not be exported to China. (4) Certifikatet skal stemples og underskrives i en anden farve end det trykte. / The certificate must be stamped and signed in colour different to the printing. La 23, Page 7 of 7 Kina

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid

Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid university of copenhagen Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009

Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009 Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009 17. august 2009. Nr. 32. Bekendtgørelse af aftalememorandum af 13. maj 2009 med Irak Den 13. maj 2009 blev der i Bagdad undertegnet et aftalememorandum mellem

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgning om forlængelse Application for renewal

Ansøgning om forlængelse Application for renewal OEKO-TEX - International Forening til Forskning og Prøvning på området Textiløkologi OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Ansøgning om forlængelse

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 4. november 2014 Ref.: STIM J.nr.: 2014-14-22-00532 Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 3.-4. november 2014; kl.

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Toksiske alger og algetoksiner. Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2004

Toksiske alger og algetoksiner. Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2004 Toksiske alger og algetoksiner Mikrobiologisk klassificering & forureningsovervågning i muslingefiskeriet 2004 Toxic algae and algal toxins microbiological classification & chemical contamination surveillance

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Dansk Selskab for Rejsemedicin Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV AUGUST 2007 NUMMER 7 Rejseforsikringer Kære medlem! Hermed endnu et nummer af nyhedsbrevet til tiden. Vi håber, I finder det

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1

efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1 Indholdsfortegnelse - Content 1. DANSK BESKRIVELSE (DANISH DESCRIPTION)... 1 1.1 FAKTURAFORMATET... 1 1.1.1 Specielle tegn...

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 MELLEM Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne som garant OG [*] som rekvirent DATO [*] 2010 1 Dette udkast til aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0065 DA 11.11.2010 011.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere