VidarNyt Oktober Oktober n o VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VidarNyt Oktober 2002. Oktober 2 0 0 2 n o 0 16. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte"

Transkript

1 Oktober n o 0 16 VidarNyt Oktober 2002 VidarNyt Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1

2 Kære læser Dialog var temaet på det årlige stævne for lærere på Rudolf Steiner skoler i Danmark. Vidar Skolen stod i år for at afholde stævnet, og som noget helt nyt var forældre og tidligere elever også inviteret med. Vi bringer tre beretninger fra stævnet: et referat af foredragene, og to forældres synspunkter på stævnet, af med deres bud på hvad der er vigtig for en god dialog. Stævnet var bygget op om den tyske børnelæge Michalea Glöcklers foredrag. Deltagerne gik bagefter ud i samtalegrupper for arbejde videre med hvordan man kan skabe en god dialog. En oversættelse af foredragene samt referater af samtalegruppernes arbejde kan læses på Vidar Skolens hjemmeside. À propos hjemmeside, måske har du allerede set den, Vidar Skolens nye hjemmeside. Her kan du orientere dig om hvad der sker, om vigtigere arrangementer og selvfølgelig om hvad Vidar Skolen står for. Vi vil opfordre dig til at tage et kig på hjemmesiden en gang i mellem. Adressen er: I dette nummer af VidarNyt kan du også læse lærerberetninger fra undervisningen, en artikel om de nye muligheder for at blive optaget på universitetet efter 12. klasse, en dementering af rygter omkring skolens økonomi og om de forskellige aktiviteter til forberedelse af basaren. God læselyst! Red. Tegningen på forsiden tegnet af Anna Michala, 4. kl.

3 VidarNyt Oktober 2002 no o 16 Indhold Dialoger der skaber sundhed... 4 Forælder på lærerstævne... 8 Lærestævne set med forældreøjne... 9 Musikundervisningen i 1. og 2. Klasse kl. på Roskilde Vikingeskibsmuseum Københavns Universitet anerkender nu Skolens Økonomi: rygter myter fakta Basarnyt Basar-Værksteder Kalender Opslagstavle Politikernes skole og/eller næringslivets skole? Vidarskolens børnehave trues af lukning... 31

4 Oktober 2002 VidarNyt Dialoger der skaber sundhed Af Bettina B. Pedersen, mor i 6. og 4. klasse Nå, spurgte Michaela Glöckler som det første, da vi hentede hende i lufthavnen, hvad er det I gerne vil have jeg taler om? Hvordan skal jeg begynde? Katastrofen tegnede sig for mit indre. Hele lærerstævnet var bygget op omkring fru Glöcklers foredrag. Vidste fru Glöckler ikke, hvad hun skulle tale om, faldt hele stævnet til jorden. Det var hendes foredrag, der skulle give stof og inspiration til gruppearbejdet hele lørdagen. Først skulle man i grupperne referere indholdet i foredragene for hinanden, dernæst skulle hver person notere for sig selv, hvilke temaer han/hun fandt mest interessante og gruppen skulle derefter i fællesskab, udfra de noterede temaer, vælge, hvilket tema den ville arbejde videre med resten af dagen. Heldigvis vidste Michaela Glöckler godt, hvad hun skulle tale om. Hendes referenceramme, viden og fleksibilitet er bare så stor, at hun kunne indrette sig efter præcis, hvor vi var henne i temaets spørgsmål lige nu. Som hun sagde i foredraget fredag aften, ville hun prøve ikke kun at tale om dialog, men også at have en dialog med os. Så turen fra lufthavnen op til hendes hotel i Vedbæk og videre til Vidarskolen blev brugt til en intensiv briefing. Som respons på stævnets hovedspørgsmål: Hvordan opstår konflikter? Hvordan løses de? Hvordan skaber vi en god dialog? kom hun med klare og anvendelige synspunkter og anvisninger. Lærerstævnet blev holdt som et led i den tradition, der er for at alle de danske steinerskolers lærere mødes en weekend en gang om året. At forældrene også var inviteret med i år, var en nyskabelse som Vidarskolens lærere var blevet inspireret til udfra stævnet i Og det var ikke kun på selve stævnet forældrene var blevet inviteret med, men også til forberedelsen af stævnet. På stævnet kom i alt 220 deltagere hvoraf ca. 25% ikke var lærere. Vi mødtes fredag aften til middag og foredrag, lørdag morgen kom endnu et foredrag og derefter 3 gange 1 ½ times gruppearbejde vekslende med pauser til at pleje det sociale samvær og nyde den veltillavede mad. Dagen sluttede med festbanket, humor og dans til sigøjnermusik. Søndagen var forbeholdt lærerne. (En disposition vi, set i bagklogskabens lys, skulle have gjort anderledes.) 4

5 VidarNyt Oktober 2002 Fredag aften talte Michaela Glöckler udfra 3 forskellige indfaldsvinkler: 1) Idet Michaela Glöckler forudsatte, at en god dialog er helsebringende præsenterede hun Antonovskis salutogenetiske koncept: Hvordan skal jeg opføre mig, tale, udføre mit arbejde, møde mennesker, komme ind i en dialog på en måde så mennesker, der er sammen med mig bagefter føler sig en smule sundere end før? (Saluto-genese betyder grundlaget for sundhed.) Det salutogenetiske koncept gør det nødvendigt at udvikle en sans for sammenhæng. Vi har brug for tre kvaliteter for at udvikle denne sans for sammenhæng : Emner skal være forståelige og klare Emner skal være meningsfyldte og logiske, så der kan skabes en følelsesmæssig forbindelse til dem. Emner skal være håndterlige. Der skal være klarhed over, hvad der nu skal gøres. 2) Dernæst præsenterede Michaela Glöckler tre typiske konfliktgrunde (hun nøjedes med tre for ikke at overbebyrde os): Den rationelle, der er præget af udtalte eller uudtalte forventninger og som kan overkommes med klare, forståelige og gennemsigtige aftaler. Den følelsesmæssige, som bunder i manglende interesse for hinanden og hjerteløs kommunikation. Her er det nødvendigt at styrke det positive, så der kan blive mindre af det negative. Tal om gode ting når du kan, og om dårlige når du er nødt til det. Den viljesmæssige, som med magtmisbrug, selvviskhed og guruagtig opførsel fører til magtkampe. Her er brug for gennemsigtighed, accept af den anden og respekt for hver enkelts selvforvaltning og selvbestemmelse. 3) Den tredje indfaldsvinkel var den åndelige: Virkelig sunde mennesker er spirituelle. Kan vi hver for sig forstå vores opgave som forældre og lærere åndeligt? Kan vi bringe ånden ind i dialogen? Herefter gennemgik Michaela Glöckler psykologen Maslows 14 punkter, som kendetegner et sundt menneske: God til at observere Accepterer sig selv og andre som de er Naturlige, spontane og enkle Problemorienterede og ikke ego orienterede Længes efter et privatliv, og kan være alene uden ubehag 5

6 Oktober 2002 VidarNyt Aktive og autentiske, elsker udvikling og elsker selvbestemmelse Undres og har ærefrygt og denne evne bliver ikke gammel Indre åndelige oplevelser, eller kamp for at opnå dem Evnen til at identificere sig med andre, nære sympati og holde af Kan forlade sin egen identitet uden at frygte at tabe sig selv Demokratisk struktur Beskæftiger sig med etiske spørgsmål Humoren er filosofisk og nedgør aldrig andre Kreative og kæmper imod afretning I første del af lørdagens foredrag talte Michaela Glöckler om viljen udfra et spørgsmål om, hvordan viljen til samarbejde kan opstå. Vi lever i viljens mysterietid. Det er udelukkende igennem vores vilje vi kan finde den åndelige verden. Ikke den gode vilje på græsk telemato, men bea, den grusomme, rå og udyrkede vilje. Viljen til at blive, viljen til at gøre, viljen til at være. I vor tid er visdom, information tilgængelig for alle. Men, at vide alting, at have al information, betyder slet, slet ikke, at man er i stand til at gøre noget. Så mennesker i vor tid er informerede, men de forstår ikke. De ved, men de har intet ønske om at handle. I oldtidens visdomsmysterier foregik indvielsen skridt for skridt som en indvielse i visdom. Nu er visdommen offentlig. Og mennesker må nu lære og dette er det vigtige i fuldkommen frihed og individuelt, hvorledes de vil forbinde sig til kundskab, til visdom, til det ene og det andet. De må blive egne vejledere, egne guruer. Det er viljens vej, vejen til selvindvielse. Det er den helt nye kvalitet i alle dialoger, i dialogen med en selv, i dialogen med andre, i dialogen inden for et fællesskab. At vi hjælper hinanden på vores indvielsesveje. Fordi hvis vi stræber og siden spørger andre, får vi flere muligheder, indsigter, aspekter. I slutningen af foredraget besvarede hun en række spørgsmål, der var fremkommet efter fredagens foredrag, og var blev givet hende skriftligt på små papirlapper. Hun talte bl.a. om de 3 dialoger: Den fysisk-eteriske: Hvor vi prøver at overtale hinanden. Hvor vi er selvbevidste, véd ting, og dømmer. Den astrale: Hvor vi elsker, at se på forskellige synsvinkler, et inspirerende ping-pong, men uden konklusion og konsekvens. Jeg-dialogen: Her starter vi med et spørgsmål. Vi er begge ude på en 6

7 VidarNyt Oktober 2002 rejse mod vores mål. Vi tænker på, hvad der er godt for os begge. Vi leder efter det menneskelige. Vi fører ikke dialogen for at undervise eller for at lege, men for at udvikle os i verden. I en sådan dia-logos er der mulighed for at skabe et åbent rum, hvor et tredje element, Kristus, kan indtræde og skabe noget, der før var ukendt, således at begge parter kan blive næret. For en god dialog er det nødvendigt at tage sine medmennesker ligeså seriøst som sig selv! I søndagens foredrag kategoriserede Michaela Glöckler bl.a. de problemer forældre kunne have i forhold til Steinerskolerne som: 1. Problemer med indhold og metoder. Når forældre eller elever spørger hvorfor gør I sådan og sådan? har de brug for et svar. Føler en lærer sig usikker på svaret, bør han ringe rundt i sin egen eller andre skoler, for at finde en kollega, der kan hjælpe. 2. Problemer med lærernes loyalitet overfor hinanden og overfor skolen. Glöckler opdeler loyalitet i legitim loyalitet og forkert loyalitet. Hvordan man bedømmer om det er en rigtig loyalitet eller en forkert én er, at man spørger sig selv: Er denne handling, der nu sker, så god en handling, at jeg kan sige ja til den, også selvom jeg ikke kan se alle niveauerne i den? Kan jeg have tillid? Tilliden er det, som gør det til en legitim loyalitet. Hvis man ærligt kan stole på sin virksomhed eller skole eller kollegiet. Og i processen mærker, at skolen er på en god udviklingsvej, eller at lærer-forældre samarbejdet bliver fremmet ved loyalitet. Det er jo Waldorf skolens mål. At undervise gode udviklingsstrategier. Og hvis udviklingen bliver blokeret på grund af loyaliteten, er loyaliteten forkert. Så virksomhedens eller skolens positive fremskridt er det ene kriterium for ens bedømmelse, og ens egen samvittighed er det andet. Men inden man bryder en loyalitet taler man naturligvis med de andre om det. 3. Problemer med hele den sociale og økonomiske situation. Dvs. problemer som har at gøre med fjernsyn, kriminalitet, vanrøgt af børn, mishandling af børn osv. Vi har brug for lærer/forældre grupper, som arbejder på disse problemer som partnere. Foredragene er i øjeblikket ved at blive oversat til dansk og vil dels blive lagt ud på internettet i deres helhed og trykt i det næste nummer af Vidarnyt i uddrag. 7

8 Oktober 2002 VidarNyt Som del af planlægningsgruppen var det en stor glæde at opleve det engagement Vidarskolens lærere og øvrige ansatte lagde i deres rolle som værter under stævnet. Enhver påtog sig opgaver og aftaler blev overholdt, så både den praktiske og den indholdsmæssige del af stævnet fungerede. Vi forsøgte med stævnet at skabe rammerne for et menneskemøde: Solen skinnede, skolen var shinet op, der var blomster på bordene, bål i gården, god mad og kage, festlig aften med musik og dans, interessante og vedkommende foredrag og et udfordrende gruppearbejde. Så det var glædeligt at stævnedeltagerne med hele deres sjæl og sind og gode vilje gik ind i rammerne og skabte en varm, åbenhjertig og positiv stemning på stævnet. Tak for det.. P.S. Er der nogle i forældrekredsen, som vil være med til at forme et kommende dialog-arrangement for Vidarskolens lærere og forældre kan jeg kontaktes på tlf Forælder på lærerstævne Af Britt, Aisha fra 2. klasses mor Om paraplyer Kære læser, tænk at vi sidder her inde under den samme paraply i tørvejr for åndløshed og ikkesjungende tunger, computere og læseforcering, og meget andet. Tænk at sidde under Vidarskolens paraply sammen med alle de andre forældre og lærere, og ville det fælles gode for vores børn. Under lærerstævnet blev det klart for mig, hvor vigtigt og hvor frugtbart det er, som indgangsvinkel til enhver dialog mellem os alle; at vi sidder under én og samme paraply og vil det fælles gode for vores børn. Om dialog Det er dejligt at vide at jeg deler en kraftfuld oplevelse fra lærerstævnet med mange omkring mig på skolen, at vi kender nogle fælles redskaber for at skabe det bedste for vores børn, og at jeg er kommet lidt nærmere skolen og den mig! Se nu f.eks. lige dette udmærket stykke værktøj (fra lærerstævnet) for frugtbar samtale; 1) Emnet for samtalen skal være helt klart for alle parter 2) Alle parter skal kunne finde en mening og interesse i emnet, og 8

9 VidarNyt Oktober ) Vi skal alle kunne klare konsekvensen af samtalen Om engagement Jeg må indrømme, at jeg synes det kan være dybt anstrengende og angstprovokerende med alt det fantastiske og kompetente engagement og ansvar, der lægges for dagen i dette miljø, men når det så er sagt, har det jo også en stærk afsmittende virkning. Når jeg tør træde det lidt nærmere og så opdager, at det ikke bare bringer mig glæde, men også virker som det fælles gode for vores børn, så bliver det pludseligt noget, hvormed jeg kan opleve mig selv, som en vigtig del af helheden. Så står jeg i og ikke udenfor. Så er der nærvær. Så tændes gnisten. Og så kan meget ske Om lytten Når du hele tiden taler modtager du intet er der blevet sagt. Og med det som indgangsvinkel til dialog, har lytten en god chance for at blive hørt, og for at skabe åndfulde samtaler i stedet for modargumenterende diskussioner. Det er SÅ dejligt, når det sker, og det skete også under lærerstævnet og jeg så pludseligt 10 mennesker, som ændrede sig fra at have været mest interesseret i, hvad de selv sagde og mente, til at fatte interesse for hinanden med filosofisk eftertanke. Det var smukt! Sådan skal det også være på vores skole, (i endnu højere grad) mellem forældrene, lærer/forældre, legestuepædagoger/lærer osv. Det kunne være så fedt og det vil JEG medvirke til at vi nærmer os bare fordi jeg var med på lærerstævne! Lærestævne set med forældreøjne Af Merete Maschke, forældre Ved årets landslærerstævne på VIDAR skolen havde man besluttet, at også forældre kunne deltage. Enkelte tog denne udfordring op, og vi er blevet bedt om at sætte nogle ord på stævnet. Min nysgerrighed blev vakt ved titlen på stævnet Om menneskemødet samarbejde og dialog! alligevel var det med lidt tøven, at jeg meldte mig - kommer der andre, jeg kender andre forældre? Emnet DIALOG kan vel egentlig ikke være mere relevant for et lærerstævne med skolen som ar- 9

10 Oktober 2002 VidarNyt bejdsplads. SAMARBEJDET lærere/elever elever/forældre - forældre/lærere lærere/lærere og forældre/forældre. Der er mangfoldige risici for, at dialogen mislykkes og måske dermed også samarbejdet men egentlig ganske enkle midler for, at den kan lykkes men det enkle er tit det sværeste. Efter foredraget lørdag morgen gik vi med bl.a. ordene, at alt starter med den gode vilje til at kommunikere, ud i samtalegrupper, der hver blev ledet af en lærer fra Vidarskolen. I vores gruppe var vi 9 deltagere. Vi blev bedt om at præsentere os og dernæst give ét eksempel på en dialog, der var lykkedes. Tænke, tænke, tænke åh jo dér var det gode eksempel. Det viste sig, at det gode eksempel hurtigt dukkede op hos alle. Man kunne næsten mærke suget i maven, når de respektive fortalte om netop deres vellykkede dialog. - Det fortæller også lidt om de dialoger, der ikke lykkes!! - Af en eller anden forunderlig grund vedblev dialogen at køre næsten mere end perfekt i vores gruppe endog uden ordstyrer. Vanskelige situationer for lærerne blev belyst, og ud fra disse eksempler, blev diskussionen bygget op. Det er svært kort at beskrive flere timers koncentreret samtale/ diskussion, men jeg gik hjem med den klare overbevisning om, at målet er viljen til den gode dialog nedenstående grupper imellem. F O F O E L L Æ L Æ R <-> R <-> E <-> R <-> R Æ Æ V E E L D E R L < > D E R R R Det lyder jo ganske lige til, men, men - Alle 3 grupper har brug for hinanden ingen af grupperne kan arbejde alene. Det er grupperne imellem og indbyrdes der skal uddybe VILJEN til DIALOGEN. Flere forældre efterlyses på næste års stævne til yderligere uddybning af vanskelige og/eller gode situationer. Mens vi i grupperne havde arbejdet hårdt - og danset folkedans uh, det var godt arbejdede et superteam af lærere og forældre fra Vidar skolen med hver 2. time at servere kaffe, te, saft, kage, boller og frugt i skolegår- 10

11 VidarNyt Oktober 2002 den, hvor solen skinnede på os fra en skyfri himmel. Lørdag kl åbnede de dørene til en utrolig flot pyntet festsal med orange-gul-røde sommerfugle hængende ned fra loftet, som eleverne havde lavet fredag formiddag. Lange borde med levende lys og et orgie af mad stod dækket til os. Som toastmaster og entertainer var Niels Grønne tilsagt og dét gik ikke stille af, han var formidabel. Som en del af underholdningen kunne man som gruppe risikere/få mulighed for at fremlægge et kort resumé fra samtalerne i grupperne!! her fik humoren lov at udfolde sig ikke mindst ved Niels hjælp. Tårene trillede, lysene blafrede og latteren rungede helt ud i skolegården. Aftenen sluttede med levende musik - et Balkanorkester bestående af saxofon, klarinet, fløjte, to elguitarer, et janitsharsæt og 3-4 forstærkere. Ja, det var der! De indledte med stille og rolig at pointere, at det egentlig var dansemusik, de spillede, så hvis nogen havde lyst til at danse så To min. inde i andet nummer summede hele salen af dansende, festende og klappende mennesker, og orkestret spillede så sveden drev, og taget var ved at lette. Det blev sent og udenfor var stjernerne begyndt at lyse ned til os fra himlen - små bål var sat op i skolegården og lyste igen fra jorden - og - ja - det kan varmt anbefales at gå til lærerstævne. Musikundervisningen i 1. og 2. Klasse Af Charlotte Lundstöm, musiklærer I disse år forskes der meget i emnet musik og livskvalitet. Et af de største forskningsprojekter på verdensplan foregår i Sverige ved bl.a. Uppsala universitet. Her forskes i menneskets fysiske og psykiske påvirkning af musik, og der er indsamlet et meget stort materiale om stærke musikoplevelser af åndelig og religiøs karakter. Kan den levende musik formidlet direkte fra menneske til menneske (uden brug af elektroniske medier) forbedre vores livskvalitet? Som musiker og musiklærer her på skolen, kender jeg allerede svaret, men det er interessant hvorfor spørgsmålet er så aktuelt lige nu. Hvorfor har forskerne ikke fundet interesse i dette tidligere? Har vi distanceret os så meget fra den levende musik i dag, at vi først nu 11

12 Oktober 2002 VidarNyt mærker at der mangler noget? Trænger vi overhovedet til at forbedre vores livskvalitet? Måske få en bedre forståelse og dybere dialog med vores medmennesker? Musikken er ikke svaret på alle vores trængsler, men musikken er et godt svar, og det benytter vi os af i musikundervisningen. Gennem musikken finder et vigtigt menneskemøde sted, et menneskemøde eleverne imellem og med læreren. Som musiklærer må jeg hver uge varmes og henrykkes over de 30 par stjerneøjne i 1. og 2. klasse, som uforbeholdent møder mig på vej ind til musik. Og hvad laver vi så? Ifølge waldorfpædagogikken lever barnet i 1. og 2. klasse i kvintstemningen. Kvintens mystik er ikke ubegrundet. Undersøgelser om børn og intervaller, foretaget af forsker og eurytmist Göran Krantz, viser at langt det mest foretrukne interval blandt børnene er kvinten. Den beskrives med ord som: glæde, åbenhed, stabil, sikker, harmoni, håb, skønhed og lys. Det nærmeste jeg kan komme en beskrivelse af kvintstemningen er, at barnet lever mere i sine omgivelser end ud fra sig selv. Barnet lever hengivent til verden omkring sig, og derfor møder vi barnet i det musikalske med enkle (gerne pentatone) sange og sanglege om solen, månen, stjernerne, planter, dyr, følger årstidernes gang o.s.v. Vi øver også på den pentatone fløjte. Hele klassen efterligner klasselæreren/mig, og eleverne spiller enkeltvis. Den pentatone musik egner sig godt til barnet i 1. og 2. klasse. Pentaton betyder en 5-tonig skala bestående af heltonetrin (de sorte tangenter på klaveret). Med sin åbne og flydende stemning, ofte uden en egentlig grundtonefornemmelse, imødekommer den barnet i kvintstemningen. Musik og bevægelse er ét for det lille barn i skolen, så vi øver mange sanglege. Vi laver enkle rytmeøvelser, hvor vi sender forskellige rytmer videre til hinanden i kreds. Her træner vi øret og hukommelsen, og også at stå stille, når det ikke er min tur! Vi øver os i at lytte til tonerne og til stilheden mellem tonerne, og ikke mindst til hinanden. Vi øver os i at være mennesker. Som vores slutvers lyder: Nu er sidste tone spillet måske har en enkelt drillet men vi øver, øver, øver næste gang igen vi prøver. 12

13 VidarNyt Oktober kl. på Roskilde Vikingeskibsmuseum Af Signe Vestergaard, klasselærer i 4. klasse Fortællestoffet i 4.kl. er bl.a. Nordisk mytologi. Efter Rubicon er de kraftfulde billeder i gudefortællingerne lige noget de kan bruge. Blodet ruller raskere i børnenes årer, de er landet, inkarneret på jorden. Den nordiske mytologi og guderne levede vikingerne med som realiteter. Guderne er englevæsner med hver deres opgave, for at hjæpe mennesket på vej. Odins tale er fuld af gåder. Han gav Ask og Embla, de to første mennesker i urfjern fortid, åndedrættet. Pustede i dem, besjælede dem, som i Biblen, og Gud blæste livets ånde i Adams næse. Med åndedrættet fik mennesket sproget fra Odin. Tor er den som opflammer selvsikkerhed, jeg-styrken i os. Jeget lever i vores blod. Loke har i tidernes morgen blandet blod med Odin, og Odin har lovet aldrig at drikke mjød uden Loke også bliver budt. Han har som de andre guder ikke sit eget sted i Asgård, er hjemløs. Loke har ikke fulgt med udviklingen, er fra en tidligere jordtilstand, og er stadig tvekønnet. Han har sat de tre utyske væsner i verden, Fenrisulven, Midgårdsormen og Hel. Loke forsøger at gemme disse væsner men Odin ser alt, og får snart øje på dem. Midgårdsormen kaster Odin i havet, sjælehavet. Den lever i sjælelivet og dens næring, det den vokser af er menneskets egoisme. Fenrisulven er til at begynde med en hyggelig lille fætter. Den løber omkring i Asgård og Tyr fodrer den. Den vokser dog hurtigt, meget hurtigt til gudernes store bekymring. Dens næring er al den løgn der kommer ud af menneskets mund. Den bliver bundet til sidst, og Tyr mister sin hånd ved den episode, som I jo nok husker. Hel, dødsgudinden, har råderet over den onde del af dødsriget. Hendes hus hedder Nød, bordet Hunger og brødet Sult. Hendes rige minder på mange måder om den kristne tro om Skærsilden, hvor sjælen skal renses for begær, som ikke kan mættes når kroppen/legemet er borte. Igennem Lokes afkom har mennesket fået tre fjender at kæmpe med. Selvkærlighed/egoisme, usandheden/løgnen og kroppens begær som piner os i Hels hus. 13

14 Oktober 2002 VidarNyt Dette er noget af det som ligger bag det enorme billedsprog i den Nordiske Mytologi. Ligesom Folkeeventyret rummer urtidsbilleder, sandheder gør den Nordiske Mytologi det også. Det fortæller vi selvfølgelig ikke børnene, kun historierne. Det andet lever i os, og bag os når vi fortæller historierne. Børnene i 4. kl. elsker disse historier, og kan p.g.a. deres egen sjæletilstand ved deres alder forbinde sig med Tor, der ruller i deres blod, den energi, kraft og rastløshed der kommer over dem efter Rubicon. Stavrimene med mægtige billeder, og som ved hvert tramp inkarnerer dem, er de også vilde med. Når vi er ved den Nordiske Mytologi kan vi ikke komme uden om vikingerne. De levede med disse guder, ofrede til dem, gik i krig for dem, hærgede og regerede. Lidt det samme som børnene i 4. kl. kan finde på. Der er så meget drøn på efter sjæleforandringen i 3.kl., det vi relaterer til som Rubicon. En fantastisk måde at få en fornemmelse for hvordan vikingerne levede og gebærdede sig, kan man få på Vikingeskibsmuseet. Jeg ringede til museet og vi fik lov til at besøge dem tirsdag d Det koster pr. barn. Det er umiddelbart mange penge, men i betragtning af hvad vi fik af oplevelser, synes jeg det er rimeligt. Vi kørte af sted efter morgensang i ni biler. Søde forældre som havde tid, stillede biler og dem selv til rådighed. Trods myldretid var vi fremme kl Vi blev delt i to grupper. Den ene Tegning af Andreas P. skulle starte med at sejle, den anden skulle i værksted. Grupperne blev yderligere delt i to. Sejlgruppen fik redningsveste på, og kom i to både, med hver sin kaptajn. Otte børn i hver båd. Vi roede/sejlede i kopier af færøske fiskerjoller, og der sad to børn ved hver åre. Kaptajnen i den båd jeg var med i, var en yngre flot fyr fra New Zealand, som havde gået på Steinerskole i 12 år dér. Han startede med at checke at vi fulgte 14

15 VidarNyt Oktober 2002 lærerplanen med stavrim og Odin fortællinger. Så blev børnene instrueret i hvordan man ror, vender, styrer osv. Det var lettere kaotisk til at begynde med, men pludselig roede de i takt. Fantastisk. Ude på fjorden blev årene halet ind, og to sejl sat op. Børnene skiftedes til at være henholdsvis første roer og styrmand. Vi sejlede halvanden time, og da vi kom i land var det frokosttid. Mathias havde fødselsdag, og havde sørget for desserten. Efter frokost byttede vi. Nu skulle den gruppe jeg var med i værksted. Det ene værksted lavede træarbejde Det var en meget flot dag og en stor inspiration for alle. Se blot de flotte vikingeskibe, alle 33 er lige flotte. At så mange forældre havde lyst og mulighed for at deltage var en stor gave, både for børnene og læreren, og forhåbentlig også for forældrene. En sidste bemærkning, skolen hedder Vidarskolen. Vidar er en af de nordiske guder. Han er kendt som den tavse as. Han sagde ikke noget, og var den eneste Loke ikke havde noget på i det berømte Kvad om Lokes hån af guderne inden Ragnarok. Da Vidar altid har holdt sin mund, har han til en skib der bygges på i øjeblikket, det Tegning af Annika styrke til at overvinde Fenrisulven, andet værksted lavede reb. De fleste af os kom hjem med et lille fint rebarmbånd. Museumsfolkene er nogle meget dygtige, pædagogiske og varme mennesker. Da vi igen var samlet gik vi op til selve museet. Der er en del vikingeskibe samlet i store lyse rum. Der er også et par kopier med udklædningstøj og våben, som børnene måtte lege med. Et runealfabet blev flittigt nedskrevet løgnen. På sin fod har Vidar en meget særlig sko. Den er syet af de læderrester skomageren skærer fra ved tåen og hælen. Han sætter foden i ulvegabet og dens tænder kan ikke bide igennem. Skoen er lavet af det som ikke opbruges i livets gang. Overskuddet er givet frit, i frihed og det kan ulven ikke få bugt med. Vidar er en af de få som overlever Ragnarok. af flere. 15

16 Oktober 2002 VidarNyt Københavns Universitet anerkender nu den 12- årige skolegang som adgangsgivende Af Ingrid Schächter, lærer og FUUvejleder Københavns Universitet har fra og med maj måned ændret optagelsesproceduren for elever med 12 års skolegang fra Rudolf Steinerskoler i Danmark. Ændringen betyder, at vores elever fremover får lettere adgang til hovedstadens universitet, og i det hele taget stilles bedre, når de søger ind på de videregående uddannelser. Vidar Skolens faglige standard og bredde er blevet vurderet på baggrund af 10 af skolens vidnesbyrd vedrørende elever, som har gennemført det 12-årige skoleforløb, og som efter lærerkollegiets skøn vil være egnede til at gennemføre et videregående studium. Universitets studieadministration har haft de ti vidnesbyrd til gennemsyn i foråret - et initiativ der blev taget efter tabet af Den Fri Ungdomsuddannelse. Resultatet af dette gennemsyn beskrives i et brev fra Universitetet, hvori Vidar Skolens 12-årige skoleforløb sidestilles med en gymnasieuddannelse, men samtidig vurde- res det, at det ikke er muligt at oversætte vidnesbyrdet til karakterer: Rudolf Steiner skolen bygger på et andet skolesyn end folkeskolens og fri- og privatskoler i øvrigt. Man har haft de centrale fag, som i gymnasiet samt nogle flere kunstneriske fag og håndværksfag (...) Afgangsvidnesbyrdene lader sig ikke umiddelbart omsætte til den sædvanlige 13-skala, ligesom de enkelte fags niveau ikke umiddelbart lader sig indpasse i gymnasiale A-B og C-niveauer. Her følger de regler, som gælder nu: Elever fra Rudolf Steiner Skoler behandles fremover som dispensater. I første omgang vurderes det, som deres afgangsvidnesbyrd indebærer, at de har det niveau, der mindst svarer til, at de har bestået en gymnasial uddannelse. Har de ikke det, henvises de til at tage min. 5 HF-fag, evt. flere. Vurderes en ansøger til at være på et niveau, der mindst svarer til en gymnasial uddannelse (jf. 1), ses der på, hvilke uddannelser på KU vedkommende har søgt optagelse på. A: er der tale om uddannelse, hvor kvotientkravet i kvote 1 ligger på 8,4 eller herunder, kan vedkommende optages, hvis det vurderes, at ansøgerens standpunkt matcher kvote 1 karakterkravet. B: Er der 16

17 VidarNyt Oktober 2002 tale om uddannelse, der forventes at kræve mere end 8,4 for en kvote 1- plads, vil ansøgeren sædvanligvis blive henvist til at tage 3-4 relevante gymnasiale enkeltfag. Karaktererne i disse fag vil blive tillagt stor betydning, når det skal vurderes, om ansøgeren kan opnå en plads. I undtagelsestilfælde, hvor afgangsvidnesbyrdene er meget overbevisende, kan det sædvanlige krav om gymnasiale enkeltfag fraviges helt eller delvist. Søger en Rudolf Steiner-elev en uddannelse med specifikke adgangskrav, er det op til universitetet at vurdere, om ansøgeren skal henvises til gymnasiale enkeltfag i de pågældende fag eller ej. Disse nye regler er et stort og vigtigt skridt på vejen mod en egentlig anerkendelse af skolens 11. og 12. klasse, og det siger sig selv, at den glædelige nyhed blev fejret af skolens lærere og de ældste elever i maj, da brevet kom. Skolens Økonomi rygter myter fakta Af Patrick Howaldt, formand for bestyrelsen Vi har i skolens ledelse i de sidste par måneder hørt en lang række rygter om skolens dårlige økonomi, endda om forestående mulig lukning af skolen. Jeg vil meget gerne slå fast med det samme, at skolens økonomi er grundlæggende sund og at der ikke er nogen som helst grund til, på nogen måde, at bekymre sig om dens fremtidige eksistens. Når det er sagt, må vi konstatere at nedlæggelsen af den Frie Ungdomsuddannelse (FUU) har sat skolen økonomisk tilbage, således at vi tilskudsmæssigt nu er tilbage til den situation som vi var i inden FUUordningen blev etableret og introduceret på skolen i Konkret betyder nedlæggelsen af FUU-ordningen, at vi ikke længere har statstilskud til undervisningen i 11.og 12. klasse, og at vi dermed heller ikke har finansiering til vejledning for de børn som befinder sig i FUU-forløbet. Denne nye situation medfører at vi forældre, 17

18 Oktober 2002 VidarNyt både de forældre som har børn er i 11.og 12.klasse, men også forældre som ikke har børn på disse klassetrin, via vores skolepengebetaling, finansierer undervisningen i disse for skolens helhed så vigtige klasser. I år betyder dette, at vi indtil starten af juli måned har haft tilskud til 12. klasse, og til vejledningen, men konsekvenserne begynder at vise sig nu, hvor vores nuværende 12. klasse ikke er med i FUU. Vi har besluttet, at vi indtil juni 2003 opretholder vejledningen af de tidligere elever som er i et FUU-forløb og som uddanner sig på basis af en uddannelsesplan, som er udarbejdet i samarbejde med skolens FUUvejledere. For skoleåret 2002/2003 skal vi på ny tage stilling til hvilken form for vejledning vi kan tilbyde, for de elever som stadig er i FUU. I juni 2003 vil der kun være få elever tilbage, men det har vist sig, at vejledning i 11. og 12. klasse og det første år som følger Vidarskolen, har en betydelig positiv effekt for elevernes muligheder for at finde deres rigtig hylde. Herudover oplever skolen generelt et behov for vejledning i overskolen, og der arbejdes videre med hvordan en sådan vejledning kan etableres på skolen i en mere formaliseret form. Som konsekvens af nedlæggelsen af FUU og den dermed ændrede økonomi, har skolens lærerkollegium i samarbejde med skolens bestyrelse, allerede tidligt i år startet på en meget målrettet besparelsesplan, som har medført betydelig omkostningsreduktion. En række af besparelserne er kun af kortfristet karakter, og der er fuld enighed om at disse ikke kan og skal bibeholdes i længere perioder. Som følge heraf tegner skolens økonomi for 2002 et svagt positivt resultat, og dermed regner vi også med, at vi for budgetåret 2003 kan finde vej til at få økonomien til at balancere. Dette gode resultat må væsentligst tilskrives lærerkollegiets indsats og baner da også vejen for, at skolens økonomi fortsat vil være sund, trods manglende tilskud til 11. og 12. klasse. Væsentligt for skolen i fremtiden bliver at skolens elevtal bevares, hvilket er lykkedes i år, trods en relativ lille 1. klasse (26 børn), fordi vi har haft en tilgang af elever på andre klassetrin at vort arbejde for en fuld anerkendelse af vores vidnesbyrd i 12. klasse som adgangsgivende til videregående uddannelser, krones af 18

19 VidarNyt Oktober 2002 en anerkendelse, som også danner basis for fuld statstilskud til 11.og 12. klasse, et forhold som vi mener at vi med god grund fortjener. Både i vores skoleregi, men også i Sammenslutningen af Rudolf Steiner skoler bliver der arbejdet med dette emne. Desværre er der ikke alt for stor audiens for dette tema hos den nuværende undervisningsminister, men vi er fortrøstningsfulde og tror at vi i løbet af nogle år kan finde en løsning på dette vigtige spørgsmål. Så alt i alt skal vi være omkostningsbevidste, prøve at fastholde klassekvotienterne i alle klasser, og sørge for at få vores uddannelse formelt anerkendt, så politikerne ikke kan undgå at tage 11. og 12. klasse på finansloven i løbet af de kommende år. (Se også indlæg af Ingrid Schächter om skrivelse fra Københavns Universitet) Det vigtigste er at holde fast i, at skolen har det godt, at økonomien er sund, at vi har et særdeles velfungerende lærerkollegium, en stor og meget engageret forældregruppe og vigtigst, mange dejlige børn. Der er derfor ingen grund til rygtedannelse og dommedagsprofetier, og jeg håber, at vi hermed kan få lukket af for falske rygter. BASARNY ARNYT Basar-Værksteder Kære forældre Nu er der brug for jeres engagement og vilje til at gi skolen en hånd! Julebasaren den 23. november nærmer sig. Håndværksboden som 4. klasse står for, skal fyldes med uimodståelige fristelser for enhver god smag. Varerne skabes enten i de af 4. klasse arrangerede basarværksteder eller åbne lørdage - eller I producerer dem hjemme. Alle skolens familier SKAL forsyne boden med en eller flere produktioner. Ring og meld jer eller gå selv til den. Arbejder I hjemme så ring og sig hvad I bidrager med og kom med det i god tid inden den 23. november. Vi glæder os til at høre fra jer. På 4. klasses vegne Kærlige håndværkshilsener fra Kathinka Elizabeth Heindorff

20 Oktober 2002 VidarNyt Sy-lørdage Sy sammen med andre. Medbring dit eget sytøj, eller kom og vær med på vores syprojekter. Vi syr tørklæder og fekjoler. Tag også gerne dine børn med, samt lidt spiseligt og drikkeligt til at holde energien gående. Lørdage d. 2., 9. og 16. November Kl Henriette og Michala tlf.: Lær at lave dine egne smykker. Vi sætter perler på silkesnor, laver sølvkæder med sten sat imellem (ankelkæder, armkæder etc.), eller vi kan vikle smykker med sølvtråd og perler. Første gang er tirsdag d kl. 19:30-22:00 i Vidarskolens 4. klasse. Her aftaler vi hvornår I bedst kan, og hvad I har behov for. NB! Stort materialelager haves som kan købes. Tilmelding hos Natasja Trolle ( / ) eller Jeanne Dorte Andersen ( jd. 20

VidarNyt. Kalender nummer. VidarNyt September 2002. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte. September 2 0 0 2 n o 0 15

VidarNyt. Kalender nummer. VidarNyt September 2002. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte. September 2 0 0 2 n o 0 15 September 2 0 0 2 n o 0 15 VidarNyt September 2002 VidarNyt Skolebladet for Vidar Skolen Kalender nummer Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 BASARNY ARNYT Nu er det igen tid at

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Sidste Skoledag Fredag den 27. juni er der afslutning i klasserne kl. 8.05, og kl. 10.00 er der afslutning i salen. 1. klasse spiller skuespil, og der vil være korsang og fællessang.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium SOMMER HØJSKOLE L EM MEL N N E E M S K E R 4.-9. august 2013 Seminarium SOMMER PÅ Marjatta inviterer til en uge med spiritualitet, kunst og menneskemøder Engagerede mennesker skaber inter essante synsvinkler.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere