VidarNyt Oktober Oktober n o VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VidarNyt Oktober 2002. Oktober 2 0 0 2 n o 0 16. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte"

Transkript

1 Oktober n o 0 16 VidarNyt Oktober 2002 VidarNyt Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1

2 Kære læser Dialog var temaet på det årlige stævne for lærere på Rudolf Steiner skoler i Danmark. Vidar Skolen stod i år for at afholde stævnet, og som noget helt nyt var forældre og tidligere elever også inviteret med. Vi bringer tre beretninger fra stævnet: et referat af foredragene, og to forældres synspunkter på stævnet, af med deres bud på hvad der er vigtig for en god dialog. Stævnet var bygget op om den tyske børnelæge Michalea Glöcklers foredrag. Deltagerne gik bagefter ud i samtalegrupper for arbejde videre med hvordan man kan skabe en god dialog. En oversættelse af foredragene samt referater af samtalegruppernes arbejde kan læses på Vidar Skolens hjemmeside. À propos hjemmeside, måske har du allerede set den, Vidar Skolens nye hjemmeside. Her kan du orientere dig om hvad der sker, om vigtigere arrangementer og selvfølgelig om hvad Vidar Skolen står for. Vi vil opfordre dig til at tage et kig på hjemmesiden en gang i mellem. Adressen er: I dette nummer af VidarNyt kan du også læse lærerberetninger fra undervisningen, en artikel om de nye muligheder for at blive optaget på universitetet efter 12. klasse, en dementering af rygter omkring skolens økonomi og om de forskellige aktiviteter til forberedelse af basaren. God læselyst! Red. Tegningen på forsiden tegnet af Anna Michala, 4. kl.

3 VidarNyt Oktober 2002 no o 16 Indhold Dialoger der skaber sundhed... 4 Forælder på lærerstævne... 8 Lærestævne set med forældreøjne... 9 Musikundervisningen i 1. og 2. Klasse kl. på Roskilde Vikingeskibsmuseum Københavns Universitet anerkender nu Skolens Økonomi: rygter myter fakta Basarnyt Basar-Værksteder Kalender Opslagstavle Politikernes skole og/eller næringslivets skole? Vidarskolens børnehave trues af lukning... 31

4 Oktober 2002 VidarNyt Dialoger der skaber sundhed Af Bettina B. Pedersen, mor i 6. og 4. klasse Nå, spurgte Michaela Glöckler som det første, da vi hentede hende i lufthavnen, hvad er det I gerne vil have jeg taler om? Hvordan skal jeg begynde? Katastrofen tegnede sig for mit indre. Hele lærerstævnet var bygget op omkring fru Glöcklers foredrag. Vidste fru Glöckler ikke, hvad hun skulle tale om, faldt hele stævnet til jorden. Det var hendes foredrag, der skulle give stof og inspiration til gruppearbejdet hele lørdagen. Først skulle man i grupperne referere indholdet i foredragene for hinanden, dernæst skulle hver person notere for sig selv, hvilke temaer han/hun fandt mest interessante og gruppen skulle derefter i fællesskab, udfra de noterede temaer, vælge, hvilket tema den ville arbejde videre med resten af dagen. Heldigvis vidste Michaela Glöckler godt, hvad hun skulle tale om. Hendes referenceramme, viden og fleksibilitet er bare så stor, at hun kunne indrette sig efter præcis, hvor vi var henne i temaets spørgsmål lige nu. Som hun sagde i foredraget fredag aften, ville hun prøve ikke kun at tale om dialog, men også at have en dialog med os. Så turen fra lufthavnen op til hendes hotel i Vedbæk og videre til Vidarskolen blev brugt til en intensiv briefing. Som respons på stævnets hovedspørgsmål: Hvordan opstår konflikter? Hvordan løses de? Hvordan skaber vi en god dialog? kom hun med klare og anvendelige synspunkter og anvisninger. Lærerstævnet blev holdt som et led i den tradition, der er for at alle de danske steinerskolers lærere mødes en weekend en gang om året. At forældrene også var inviteret med i år, var en nyskabelse som Vidarskolens lærere var blevet inspireret til udfra stævnet i Og det var ikke kun på selve stævnet forældrene var blevet inviteret med, men også til forberedelsen af stævnet. På stævnet kom i alt 220 deltagere hvoraf ca. 25% ikke var lærere. Vi mødtes fredag aften til middag og foredrag, lørdag morgen kom endnu et foredrag og derefter 3 gange 1 ½ times gruppearbejde vekslende med pauser til at pleje det sociale samvær og nyde den veltillavede mad. Dagen sluttede med festbanket, humor og dans til sigøjnermusik. Søndagen var forbeholdt lærerne. (En disposition vi, set i bagklogskabens lys, skulle have gjort anderledes.) 4

5 VidarNyt Oktober 2002 Fredag aften talte Michaela Glöckler udfra 3 forskellige indfaldsvinkler: 1) Idet Michaela Glöckler forudsatte, at en god dialog er helsebringende præsenterede hun Antonovskis salutogenetiske koncept: Hvordan skal jeg opføre mig, tale, udføre mit arbejde, møde mennesker, komme ind i en dialog på en måde så mennesker, der er sammen med mig bagefter føler sig en smule sundere end før? (Saluto-genese betyder grundlaget for sundhed.) Det salutogenetiske koncept gør det nødvendigt at udvikle en sans for sammenhæng. Vi har brug for tre kvaliteter for at udvikle denne sans for sammenhæng : Emner skal være forståelige og klare Emner skal være meningsfyldte og logiske, så der kan skabes en følelsesmæssig forbindelse til dem. Emner skal være håndterlige. Der skal være klarhed over, hvad der nu skal gøres. 2) Dernæst præsenterede Michaela Glöckler tre typiske konfliktgrunde (hun nøjedes med tre for ikke at overbebyrde os): Den rationelle, der er præget af udtalte eller uudtalte forventninger og som kan overkommes med klare, forståelige og gennemsigtige aftaler. Den følelsesmæssige, som bunder i manglende interesse for hinanden og hjerteløs kommunikation. Her er det nødvendigt at styrke det positive, så der kan blive mindre af det negative. Tal om gode ting når du kan, og om dårlige når du er nødt til det. Den viljesmæssige, som med magtmisbrug, selvviskhed og guruagtig opførsel fører til magtkampe. Her er brug for gennemsigtighed, accept af den anden og respekt for hver enkelts selvforvaltning og selvbestemmelse. 3) Den tredje indfaldsvinkel var den åndelige: Virkelig sunde mennesker er spirituelle. Kan vi hver for sig forstå vores opgave som forældre og lærere åndeligt? Kan vi bringe ånden ind i dialogen? Herefter gennemgik Michaela Glöckler psykologen Maslows 14 punkter, som kendetegner et sundt menneske: God til at observere Accepterer sig selv og andre som de er Naturlige, spontane og enkle Problemorienterede og ikke ego orienterede Længes efter et privatliv, og kan være alene uden ubehag 5

6 Oktober 2002 VidarNyt Aktive og autentiske, elsker udvikling og elsker selvbestemmelse Undres og har ærefrygt og denne evne bliver ikke gammel Indre åndelige oplevelser, eller kamp for at opnå dem Evnen til at identificere sig med andre, nære sympati og holde af Kan forlade sin egen identitet uden at frygte at tabe sig selv Demokratisk struktur Beskæftiger sig med etiske spørgsmål Humoren er filosofisk og nedgør aldrig andre Kreative og kæmper imod afretning I første del af lørdagens foredrag talte Michaela Glöckler om viljen udfra et spørgsmål om, hvordan viljen til samarbejde kan opstå. Vi lever i viljens mysterietid. Det er udelukkende igennem vores vilje vi kan finde den åndelige verden. Ikke den gode vilje på græsk telemato, men bea, den grusomme, rå og udyrkede vilje. Viljen til at blive, viljen til at gøre, viljen til at være. I vor tid er visdom, information tilgængelig for alle. Men, at vide alting, at have al information, betyder slet, slet ikke, at man er i stand til at gøre noget. Så mennesker i vor tid er informerede, men de forstår ikke. De ved, men de har intet ønske om at handle. I oldtidens visdomsmysterier foregik indvielsen skridt for skridt som en indvielse i visdom. Nu er visdommen offentlig. Og mennesker må nu lære og dette er det vigtige i fuldkommen frihed og individuelt, hvorledes de vil forbinde sig til kundskab, til visdom, til det ene og det andet. De må blive egne vejledere, egne guruer. Det er viljens vej, vejen til selvindvielse. Det er den helt nye kvalitet i alle dialoger, i dialogen med en selv, i dialogen med andre, i dialogen inden for et fællesskab. At vi hjælper hinanden på vores indvielsesveje. Fordi hvis vi stræber og siden spørger andre, får vi flere muligheder, indsigter, aspekter. I slutningen af foredraget besvarede hun en række spørgsmål, der var fremkommet efter fredagens foredrag, og var blev givet hende skriftligt på små papirlapper. Hun talte bl.a. om de 3 dialoger: Den fysisk-eteriske: Hvor vi prøver at overtale hinanden. Hvor vi er selvbevidste, véd ting, og dømmer. Den astrale: Hvor vi elsker, at se på forskellige synsvinkler, et inspirerende ping-pong, men uden konklusion og konsekvens. Jeg-dialogen: Her starter vi med et spørgsmål. Vi er begge ude på en 6

7 VidarNyt Oktober 2002 rejse mod vores mål. Vi tænker på, hvad der er godt for os begge. Vi leder efter det menneskelige. Vi fører ikke dialogen for at undervise eller for at lege, men for at udvikle os i verden. I en sådan dia-logos er der mulighed for at skabe et åbent rum, hvor et tredje element, Kristus, kan indtræde og skabe noget, der før var ukendt, således at begge parter kan blive næret. For en god dialog er det nødvendigt at tage sine medmennesker ligeså seriøst som sig selv! I søndagens foredrag kategoriserede Michaela Glöckler bl.a. de problemer forældre kunne have i forhold til Steinerskolerne som: 1. Problemer med indhold og metoder. Når forældre eller elever spørger hvorfor gør I sådan og sådan? har de brug for et svar. Føler en lærer sig usikker på svaret, bør han ringe rundt i sin egen eller andre skoler, for at finde en kollega, der kan hjælpe. 2. Problemer med lærernes loyalitet overfor hinanden og overfor skolen. Glöckler opdeler loyalitet i legitim loyalitet og forkert loyalitet. Hvordan man bedømmer om det er en rigtig loyalitet eller en forkert én er, at man spørger sig selv: Er denne handling, der nu sker, så god en handling, at jeg kan sige ja til den, også selvom jeg ikke kan se alle niveauerne i den? Kan jeg have tillid? Tilliden er det, som gør det til en legitim loyalitet. Hvis man ærligt kan stole på sin virksomhed eller skole eller kollegiet. Og i processen mærker, at skolen er på en god udviklingsvej, eller at lærer-forældre samarbejdet bliver fremmet ved loyalitet. Det er jo Waldorf skolens mål. At undervise gode udviklingsstrategier. Og hvis udviklingen bliver blokeret på grund af loyaliteten, er loyaliteten forkert. Så virksomhedens eller skolens positive fremskridt er det ene kriterium for ens bedømmelse, og ens egen samvittighed er det andet. Men inden man bryder en loyalitet taler man naturligvis med de andre om det. 3. Problemer med hele den sociale og økonomiske situation. Dvs. problemer som har at gøre med fjernsyn, kriminalitet, vanrøgt af børn, mishandling af børn osv. Vi har brug for lærer/forældre grupper, som arbejder på disse problemer som partnere. Foredragene er i øjeblikket ved at blive oversat til dansk og vil dels blive lagt ud på internettet i deres helhed og trykt i det næste nummer af Vidarnyt i uddrag. 7

8 Oktober 2002 VidarNyt Som del af planlægningsgruppen var det en stor glæde at opleve det engagement Vidarskolens lærere og øvrige ansatte lagde i deres rolle som værter under stævnet. Enhver påtog sig opgaver og aftaler blev overholdt, så både den praktiske og den indholdsmæssige del af stævnet fungerede. Vi forsøgte med stævnet at skabe rammerne for et menneskemøde: Solen skinnede, skolen var shinet op, der var blomster på bordene, bål i gården, god mad og kage, festlig aften med musik og dans, interessante og vedkommende foredrag og et udfordrende gruppearbejde. Så det var glædeligt at stævnedeltagerne med hele deres sjæl og sind og gode vilje gik ind i rammerne og skabte en varm, åbenhjertig og positiv stemning på stævnet. Tak for det.. P.S. Er der nogle i forældrekredsen, som vil være med til at forme et kommende dialog-arrangement for Vidarskolens lærere og forældre kan jeg kontaktes på tlf Forælder på lærerstævne Af Britt, Aisha fra 2. klasses mor Om paraplyer Kære læser, tænk at vi sidder her inde under den samme paraply i tørvejr for åndløshed og ikkesjungende tunger, computere og læseforcering, og meget andet. Tænk at sidde under Vidarskolens paraply sammen med alle de andre forældre og lærere, og ville det fælles gode for vores børn. Under lærerstævnet blev det klart for mig, hvor vigtigt og hvor frugtbart det er, som indgangsvinkel til enhver dialog mellem os alle; at vi sidder under én og samme paraply og vil det fælles gode for vores børn. Om dialog Det er dejligt at vide at jeg deler en kraftfuld oplevelse fra lærerstævnet med mange omkring mig på skolen, at vi kender nogle fælles redskaber for at skabe det bedste for vores børn, og at jeg er kommet lidt nærmere skolen og den mig! Se nu f.eks. lige dette udmærket stykke værktøj (fra lærerstævnet) for frugtbar samtale; 1) Emnet for samtalen skal være helt klart for alle parter 2) Alle parter skal kunne finde en mening og interesse i emnet, og 8

9 VidarNyt Oktober ) Vi skal alle kunne klare konsekvensen af samtalen Om engagement Jeg må indrømme, at jeg synes det kan være dybt anstrengende og angstprovokerende med alt det fantastiske og kompetente engagement og ansvar, der lægges for dagen i dette miljø, men når det så er sagt, har det jo også en stærk afsmittende virkning. Når jeg tør træde det lidt nærmere og så opdager, at det ikke bare bringer mig glæde, men også virker som det fælles gode for vores børn, så bliver det pludseligt noget, hvormed jeg kan opleve mig selv, som en vigtig del af helheden. Så står jeg i og ikke udenfor. Så er der nærvær. Så tændes gnisten. Og så kan meget ske Om lytten Når du hele tiden taler modtager du intet er der blevet sagt. Og med det som indgangsvinkel til dialog, har lytten en god chance for at blive hørt, og for at skabe åndfulde samtaler i stedet for modargumenterende diskussioner. Det er SÅ dejligt, når det sker, og det skete også under lærerstævnet og jeg så pludseligt 10 mennesker, som ændrede sig fra at have været mest interesseret i, hvad de selv sagde og mente, til at fatte interesse for hinanden med filosofisk eftertanke. Det var smukt! Sådan skal det også være på vores skole, (i endnu højere grad) mellem forældrene, lærer/forældre, legestuepædagoger/lærer osv. Det kunne være så fedt og det vil JEG medvirke til at vi nærmer os bare fordi jeg var med på lærerstævne! Lærestævne set med forældreøjne Af Merete Maschke, forældre Ved årets landslærerstævne på VIDAR skolen havde man besluttet, at også forældre kunne deltage. Enkelte tog denne udfordring op, og vi er blevet bedt om at sætte nogle ord på stævnet. Min nysgerrighed blev vakt ved titlen på stævnet Om menneskemødet samarbejde og dialog! alligevel var det med lidt tøven, at jeg meldte mig - kommer der andre, jeg kender andre forældre? Emnet DIALOG kan vel egentlig ikke være mere relevant for et lærerstævne med skolen som ar- 9

10 Oktober 2002 VidarNyt bejdsplads. SAMARBEJDET lærere/elever elever/forældre - forældre/lærere lærere/lærere og forældre/forældre. Der er mangfoldige risici for, at dialogen mislykkes og måske dermed også samarbejdet men egentlig ganske enkle midler for, at den kan lykkes men det enkle er tit det sværeste. Efter foredraget lørdag morgen gik vi med bl.a. ordene, at alt starter med den gode vilje til at kommunikere, ud i samtalegrupper, der hver blev ledet af en lærer fra Vidarskolen. I vores gruppe var vi 9 deltagere. Vi blev bedt om at præsentere os og dernæst give ét eksempel på en dialog, der var lykkedes. Tænke, tænke, tænke åh jo dér var det gode eksempel. Det viste sig, at det gode eksempel hurtigt dukkede op hos alle. Man kunne næsten mærke suget i maven, når de respektive fortalte om netop deres vellykkede dialog. - Det fortæller også lidt om de dialoger, der ikke lykkes!! - Af en eller anden forunderlig grund vedblev dialogen at køre næsten mere end perfekt i vores gruppe endog uden ordstyrer. Vanskelige situationer for lærerne blev belyst, og ud fra disse eksempler, blev diskussionen bygget op. Det er svært kort at beskrive flere timers koncentreret samtale/ diskussion, men jeg gik hjem med den klare overbevisning om, at målet er viljen til den gode dialog nedenstående grupper imellem. F O F O E L L Æ L Æ R <-> R <-> E <-> R <-> R Æ Æ V E E L D E R L < > D E R R R Det lyder jo ganske lige til, men, men - Alle 3 grupper har brug for hinanden ingen af grupperne kan arbejde alene. Det er grupperne imellem og indbyrdes der skal uddybe VILJEN til DIALOGEN. Flere forældre efterlyses på næste års stævne til yderligere uddybning af vanskelige og/eller gode situationer. Mens vi i grupperne havde arbejdet hårdt - og danset folkedans uh, det var godt arbejdede et superteam af lærere og forældre fra Vidar skolen med hver 2. time at servere kaffe, te, saft, kage, boller og frugt i skolegår- 10

11 VidarNyt Oktober 2002 den, hvor solen skinnede på os fra en skyfri himmel. Lørdag kl åbnede de dørene til en utrolig flot pyntet festsal med orange-gul-røde sommerfugle hængende ned fra loftet, som eleverne havde lavet fredag formiddag. Lange borde med levende lys og et orgie af mad stod dækket til os. Som toastmaster og entertainer var Niels Grønne tilsagt og dét gik ikke stille af, han var formidabel. Som en del af underholdningen kunne man som gruppe risikere/få mulighed for at fremlægge et kort resumé fra samtalerne i grupperne!! her fik humoren lov at udfolde sig ikke mindst ved Niels hjælp. Tårene trillede, lysene blafrede og latteren rungede helt ud i skolegården. Aftenen sluttede med levende musik - et Balkanorkester bestående af saxofon, klarinet, fløjte, to elguitarer, et janitsharsæt og 3-4 forstærkere. Ja, det var der! De indledte med stille og rolig at pointere, at det egentlig var dansemusik, de spillede, så hvis nogen havde lyst til at danse så To min. inde i andet nummer summede hele salen af dansende, festende og klappende mennesker, og orkestret spillede så sveden drev, og taget var ved at lette. Det blev sent og udenfor var stjernerne begyndt at lyse ned til os fra himlen - små bål var sat op i skolegården og lyste igen fra jorden - og - ja - det kan varmt anbefales at gå til lærerstævne. Musikundervisningen i 1. og 2. Klasse Af Charlotte Lundstöm, musiklærer I disse år forskes der meget i emnet musik og livskvalitet. Et af de største forskningsprojekter på verdensplan foregår i Sverige ved bl.a. Uppsala universitet. Her forskes i menneskets fysiske og psykiske påvirkning af musik, og der er indsamlet et meget stort materiale om stærke musikoplevelser af åndelig og religiøs karakter. Kan den levende musik formidlet direkte fra menneske til menneske (uden brug af elektroniske medier) forbedre vores livskvalitet? Som musiker og musiklærer her på skolen, kender jeg allerede svaret, men det er interessant hvorfor spørgsmålet er så aktuelt lige nu. Hvorfor har forskerne ikke fundet interesse i dette tidligere? Har vi distanceret os så meget fra den levende musik i dag, at vi først nu 11

12 Oktober 2002 VidarNyt mærker at der mangler noget? Trænger vi overhovedet til at forbedre vores livskvalitet? Måske få en bedre forståelse og dybere dialog med vores medmennesker? Musikken er ikke svaret på alle vores trængsler, men musikken er et godt svar, og det benytter vi os af i musikundervisningen. Gennem musikken finder et vigtigt menneskemøde sted, et menneskemøde eleverne imellem og med læreren. Som musiklærer må jeg hver uge varmes og henrykkes over de 30 par stjerneøjne i 1. og 2. klasse, som uforbeholdent møder mig på vej ind til musik. Og hvad laver vi så? Ifølge waldorfpædagogikken lever barnet i 1. og 2. klasse i kvintstemningen. Kvintens mystik er ikke ubegrundet. Undersøgelser om børn og intervaller, foretaget af forsker og eurytmist Göran Krantz, viser at langt det mest foretrukne interval blandt børnene er kvinten. Den beskrives med ord som: glæde, åbenhed, stabil, sikker, harmoni, håb, skønhed og lys. Det nærmeste jeg kan komme en beskrivelse af kvintstemningen er, at barnet lever mere i sine omgivelser end ud fra sig selv. Barnet lever hengivent til verden omkring sig, og derfor møder vi barnet i det musikalske med enkle (gerne pentatone) sange og sanglege om solen, månen, stjernerne, planter, dyr, følger årstidernes gang o.s.v. Vi øver også på den pentatone fløjte. Hele klassen efterligner klasselæreren/mig, og eleverne spiller enkeltvis. Den pentatone musik egner sig godt til barnet i 1. og 2. klasse. Pentaton betyder en 5-tonig skala bestående af heltonetrin (de sorte tangenter på klaveret). Med sin åbne og flydende stemning, ofte uden en egentlig grundtonefornemmelse, imødekommer den barnet i kvintstemningen. Musik og bevægelse er ét for det lille barn i skolen, så vi øver mange sanglege. Vi laver enkle rytmeøvelser, hvor vi sender forskellige rytmer videre til hinanden i kreds. Her træner vi øret og hukommelsen, og også at stå stille, når det ikke er min tur! Vi øver os i at lytte til tonerne og til stilheden mellem tonerne, og ikke mindst til hinanden. Vi øver os i at være mennesker. Som vores slutvers lyder: Nu er sidste tone spillet måske har en enkelt drillet men vi øver, øver, øver næste gang igen vi prøver. 12

13 VidarNyt Oktober kl. på Roskilde Vikingeskibsmuseum Af Signe Vestergaard, klasselærer i 4. klasse Fortællestoffet i 4.kl. er bl.a. Nordisk mytologi. Efter Rubicon er de kraftfulde billeder i gudefortællingerne lige noget de kan bruge. Blodet ruller raskere i børnenes årer, de er landet, inkarneret på jorden. Den nordiske mytologi og guderne levede vikingerne med som realiteter. Guderne er englevæsner med hver deres opgave, for at hjæpe mennesket på vej. Odins tale er fuld af gåder. Han gav Ask og Embla, de to første mennesker i urfjern fortid, åndedrættet. Pustede i dem, besjælede dem, som i Biblen, og Gud blæste livets ånde i Adams næse. Med åndedrættet fik mennesket sproget fra Odin. Tor er den som opflammer selvsikkerhed, jeg-styrken i os. Jeget lever i vores blod. Loke har i tidernes morgen blandet blod med Odin, og Odin har lovet aldrig at drikke mjød uden Loke også bliver budt. Han har som de andre guder ikke sit eget sted i Asgård, er hjemløs. Loke har ikke fulgt med udviklingen, er fra en tidligere jordtilstand, og er stadig tvekønnet. Han har sat de tre utyske væsner i verden, Fenrisulven, Midgårdsormen og Hel. Loke forsøger at gemme disse væsner men Odin ser alt, og får snart øje på dem. Midgårdsormen kaster Odin i havet, sjælehavet. Den lever i sjælelivet og dens næring, det den vokser af er menneskets egoisme. Fenrisulven er til at begynde med en hyggelig lille fætter. Den løber omkring i Asgård og Tyr fodrer den. Den vokser dog hurtigt, meget hurtigt til gudernes store bekymring. Dens næring er al den løgn der kommer ud af menneskets mund. Den bliver bundet til sidst, og Tyr mister sin hånd ved den episode, som I jo nok husker. Hel, dødsgudinden, har råderet over den onde del af dødsriget. Hendes hus hedder Nød, bordet Hunger og brødet Sult. Hendes rige minder på mange måder om den kristne tro om Skærsilden, hvor sjælen skal renses for begær, som ikke kan mættes når kroppen/legemet er borte. Igennem Lokes afkom har mennesket fået tre fjender at kæmpe med. Selvkærlighed/egoisme, usandheden/løgnen og kroppens begær som piner os i Hels hus. 13

14 Oktober 2002 VidarNyt Dette er noget af det som ligger bag det enorme billedsprog i den Nordiske Mytologi. Ligesom Folkeeventyret rummer urtidsbilleder, sandheder gør den Nordiske Mytologi det også. Det fortæller vi selvfølgelig ikke børnene, kun historierne. Det andet lever i os, og bag os når vi fortæller historierne. Børnene i 4. kl. elsker disse historier, og kan p.g.a. deres egen sjæletilstand ved deres alder forbinde sig med Tor, der ruller i deres blod, den energi, kraft og rastløshed der kommer over dem efter Rubicon. Stavrimene med mægtige billeder, og som ved hvert tramp inkarnerer dem, er de også vilde med. Når vi er ved den Nordiske Mytologi kan vi ikke komme uden om vikingerne. De levede med disse guder, ofrede til dem, gik i krig for dem, hærgede og regerede. Lidt det samme som børnene i 4. kl. kan finde på. Der er så meget drøn på efter sjæleforandringen i 3.kl., det vi relaterer til som Rubicon. En fantastisk måde at få en fornemmelse for hvordan vikingerne levede og gebærdede sig, kan man få på Vikingeskibsmuseet. Jeg ringede til museet og vi fik lov til at besøge dem tirsdag d Det koster pr. barn. Det er umiddelbart mange penge, men i betragtning af hvad vi fik af oplevelser, synes jeg det er rimeligt. Vi kørte af sted efter morgensang i ni biler. Søde forældre som havde tid, stillede biler og dem selv til rådighed. Trods myldretid var vi fremme kl Vi blev delt i to grupper. Den ene Tegning af Andreas P. skulle starte med at sejle, den anden skulle i værksted. Grupperne blev yderligere delt i to. Sejlgruppen fik redningsveste på, og kom i to både, med hver sin kaptajn. Otte børn i hver båd. Vi roede/sejlede i kopier af færøske fiskerjoller, og der sad to børn ved hver åre. Kaptajnen i den båd jeg var med i, var en yngre flot fyr fra New Zealand, som havde gået på Steinerskole i 12 år dér. Han startede med at checke at vi fulgte 14

15 VidarNyt Oktober 2002 lærerplanen med stavrim og Odin fortællinger. Så blev børnene instrueret i hvordan man ror, vender, styrer osv. Det var lettere kaotisk til at begynde med, men pludselig roede de i takt. Fantastisk. Ude på fjorden blev årene halet ind, og to sejl sat op. Børnene skiftedes til at være henholdsvis første roer og styrmand. Vi sejlede halvanden time, og da vi kom i land var det frokosttid. Mathias havde fødselsdag, og havde sørget for desserten. Efter frokost byttede vi. Nu skulle den gruppe jeg var med i værksted. Det ene værksted lavede træarbejde Det var en meget flot dag og en stor inspiration for alle. Se blot de flotte vikingeskibe, alle 33 er lige flotte. At så mange forældre havde lyst og mulighed for at deltage var en stor gave, både for børnene og læreren, og forhåbentlig også for forældrene. En sidste bemærkning, skolen hedder Vidarskolen. Vidar er en af de nordiske guder. Han er kendt som den tavse as. Han sagde ikke noget, og var den eneste Loke ikke havde noget på i det berømte Kvad om Lokes hån af guderne inden Ragnarok. Da Vidar altid har holdt sin mund, har han til en skib der bygges på i øjeblikket, det Tegning af Annika styrke til at overvinde Fenrisulven, andet værksted lavede reb. De fleste af os kom hjem med et lille fint rebarmbånd. Museumsfolkene er nogle meget dygtige, pædagogiske og varme mennesker. Da vi igen var samlet gik vi op til selve museet. Der er en del vikingeskibe samlet i store lyse rum. Der er også et par kopier med udklædningstøj og våben, som børnene måtte lege med. Et runealfabet blev flittigt nedskrevet løgnen. På sin fod har Vidar en meget særlig sko. Den er syet af de læderrester skomageren skærer fra ved tåen og hælen. Han sætter foden i ulvegabet og dens tænder kan ikke bide igennem. Skoen er lavet af det som ikke opbruges i livets gang. Overskuddet er givet frit, i frihed og det kan ulven ikke få bugt med. Vidar er en af de få som overlever Ragnarok. af flere. 15

16 Oktober 2002 VidarNyt Københavns Universitet anerkender nu den 12- årige skolegang som adgangsgivende Af Ingrid Schächter, lærer og FUUvejleder Københavns Universitet har fra og med maj måned ændret optagelsesproceduren for elever med 12 års skolegang fra Rudolf Steinerskoler i Danmark. Ændringen betyder, at vores elever fremover får lettere adgang til hovedstadens universitet, og i det hele taget stilles bedre, når de søger ind på de videregående uddannelser. Vidar Skolens faglige standard og bredde er blevet vurderet på baggrund af 10 af skolens vidnesbyrd vedrørende elever, som har gennemført det 12-årige skoleforløb, og som efter lærerkollegiets skøn vil være egnede til at gennemføre et videregående studium. Universitets studieadministration har haft de ti vidnesbyrd til gennemsyn i foråret - et initiativ der blev taget efter tabet af Den Fri Ungdomsuddannelse. Resultatet af dette gennemsyn beskrives i et brev fra Universitetet, hvori Vidar Skolens 12-årige skoleforløb sidestilles med en gymnasieuddannelse, men samtidig vurde- res det, at det ikke er muligt at oversætte vidnesbyrdet til karakterer: Rudolf Steiner skolen bygger på et andet skolesyn end folkeskolens og fri- og privatskoler i øvrigt. Man har haft de centrale fag, som i gymnasiet samt nogle flere kunstneriske fag og håndværksfag (...) Afgangsvidnesbyrdene lader sig ikke umiddelbart omsætte til den sædvanlige 13-skala, ligesom de enkelte fags niveau ikke umiddelbart lader sig indpasse i gymnasiale A-B og C-niveauer. Her følger de regler, som gælder nu: Elever fra Rudolf Steiner Skoler behandles fremover som dispensater. I første omgang vurderes det, som deres afgangsvidnesbyrd indebærer, at de har det niveau, der mindst svarer til, at de har bestået en gymnasial uddannelse. Har de ikke det, henvises de til at tage min. 5 HF-fag, evt. flere. Vurderes en ansøger til at være på et niveau, der mindst svarer til en gymnasial uddannelse (jf. 1), ses der på, hvilke uddannelser på KU vedkommende har søgt optagelse på. A: er der tale om uddannelse, hvor kvotientkravet i kvote 1 ligger på 8,4 eller herunder, kan vedkommende optages, hvis det vurderes, at ansøgerens standpunkt matcher kvote 1 karakterkravet. B: Er der 16

17 VidarNyt Oktober 2002 tale om uddannelse, der forventes at kræve mere end 8,4 for en kvote 1- plads, vil ansøgeren sædvanligvis blive henvist til at tage 3-4 relevante gymnasiale enkeltfag. Karaktererne i disse fag vil blive tillagt stor betydning, når det skal vurderes, om ansøgeren kan opnå en plads. I undtagelsestilfælde, hvor afgangsvidnesbyrdene er meget overbevisende, kan det sædvanlige krav om gymnasiale enkeltfag fraviges helt eller delvist. Søger en Rudolf Steiner-elev en uddannelse med specifikke adgangskrav, er det op til universitetet at vurdere, om ansøgeren skal henvises til gymnasiale enkeltfag i de pågældende fag eller ej. Disse nye regler er et stort og vigtigt skridt på vejen mod en egentlig anerkendelse af skolens 11. og 12. klasse, og det siger sig selv, at den glædelige nyhed blev fejret af skolens lærere og de ældste elever i maj, da brevet kom. Skolens Økonomi rygter myter fakta Af Patrick Howaldt, formand for bestyrelsen Vi har i skolens ledelse i de sidste par måneder hørt en lang række rygter om skolens dårlige økonomi, endda om forestående mulig lukning af skolen. Jeg vil meget gerne slå fast med det samme, at skolens økonomi er grundlæggende sund og at der ikke er nogen som helst grund til, på nogen måde, at bekymre sig om dens fremtidige eksistens. Når det er sagt, må vi konstatere at nedlæggelsen af den Frie Ungdomsuddannelse (FUU) har sat skolen økonomisk tilbage, således at vi tilskudsmæssigt nu er tilbage til den situation som vi var i inden FUUordningen blev etableret og introduceret på skolen i Konkret betyder nedlæggelsen af FUU-ordningen, at vi ikke længere har statstilskud til undervisningen i 11.og 12. klasse, og at vi dermed heller ikke har finansiering til vejledning for de børn som befinder sig i FUU-forløbet. Denne nye situation medfører at vi forældre, 17

18 Oktober 2002 VidarNyt både de forældre som har børn er i 11.og 12.klasse, men også forældre som ikke har børn på disse klassetrin, via vores skolepengebetaling, finansierer undervisningen i disse for skolens helhed så vigtige klasser. I år betyder dette, at vi indtil starten af juli måned har haft tilskud til 12. klasse, og til vejledningen, men konsekvenserne begynder at vise sig nu, hvor vores nuværende 12. klasse ikke er med i FUU. Vi har besluttet, at vi indtil juni 2003 opretholder vejledningen af de tidligere elever som er i et FUU-forløb og som uddanner sig på basis af en uddannelsesplan, som er udarbejdet i samarbejde med skolens FUUvejledere. For skoleåret 2002/2003 skal vi på ny tage stilling til hvilken form for vejledning vi kan tilbyde, for de elever som stadig er i FUU. I juni 2003 vil der kun være få elever tilbage, men det har vist sig, at vejledning i 11. og 12. klasse og det første år som følger Vidarskolen, har en betydelig positiv effekt for elevernes muligheder for at finde deres rigtig hylde. Herudover oplever skolen generelt et behov for vejledning i overskolen, og der arbejdes videre med hvordan en sådan vejledning kan etableres på skolen i en mere formaliseret form. Som konsekvens af nedlæggelsen af FUU og den dermed ændrede økonomi, har skolens lærerkollegium i samarbejde med skolens bestyrelse, allerede tidligt i år startet på en meget målrettet besparelsesplan, som har medført betydelig omkostningsreduktion. En række af besparelserne er kun af kortfristet karakter, og der er fuld enighed om at disse ikke kan og skal bibeholdes i længere perioder. Som følge heraf tegner skolens økonomi for 2002 et svagt positivt resultat, og dermed regner vi også med, at vi for budgetåret 2003 kan finde vej til at få økonomien til at balancere. Dette gode resultat må væsentligst tilskrives lærerkollegiets indsats og baner da også vejen for, at skolens økonomi fortsat vil være sund, trods manglende tilskud til 11. og 12. klasse. Væsentligt for skolen i fremtiden bliver at skolens elevtal bevares, hvilket er lykkedes i år, trods en relativ lille 1. klasse (26 børn), fordi vi har haft en tilgang af elever på andre klassetrin at vort arbejde for en fuld anerkendelse af vores vidnesbyrd i 12. klasse som adgangsgivende til videregående uddannelser, krones af 18

19 VidarNyt Oktober 2002 en anerkendelse, som også danner basis for fuld statstilskud til 11.og 12. klasse, et forhold som vi mener at vi med god grund fortjener. Både i vores skoleregi, men også i Sammenslutningen af Rudolf Steiner skoler bliver der arbejdet med dette emne. Desværre er der ikke alt for stor audiens for dette tema hos den nuværende undervisningsminister, men vi er fortrøstningsfulde og tror at vi i løbet af nogle år kan finde en løsning på dette vigtige spørgsmål. Så alt i alt skal vi være omkostningsbevidste, prøve at fastholde klassekvotienterne i alle klasser, og sørge for at få vores uddannelse formelt anerkendt, så politikerne ikke kan undgå at tage 11. og 12. klasse på finansloven i løbet af de kommende år. (Se også indlæg af Ingrid Schächter om skrivelse fra Københavns Universitet) Det vigtigste er at holde fast i, at skolen har det godt, at økonomien er sund, at vi har et særdeles velfungerende lærerkollegium, en stor og meget engageret forældregruppe og vigtigst, mange dejlige børn. Der er derfor ingen grund til rygtedannelse og dommedagsprofetier, og jeg håber, at vi hermed kan få lukket af for falske rygter. BASARNY ARNYT Basar-Værksteder Kære forældre Nu er der brug for jeres engagement og vilje til at gi skolen en hånd! Julebasaren den 23. november nærmer sig. Håndværksboden som 4. klasse står for, skal fyldes med uimodståelige fristelser for enhver god smag. Varerne skabes enten i de af 4. klasse arrangerede basarværksteder eller åbne lørdage - eller I producerer dem hjemme. Alle skolens familier SKAL forsyne boden med en eller flere produktioner. Ring og meld jer eller gå selv til den. Arbejder I hjemme så ring og sig hvad I bidrager med og kom med det i god tid inden den 23. november. Vi glæder os til at høre fra jer. På 4. klasses vegne Kærlige håndværkshilsener fra Kathinka Elizabeth Heindorff

20 Oktober 2002 VidarNyt Sy-lørdage Sy sammen med andre. Medbring dit eget sytøj, eller kom og vær med på vores syprojekter. Vi syr tørklæder og fekjoler. Tag også gerne dine børn med, samt lidt spiseligt og drikkeligt til at holde energien gående. Lørdage d. 2., 9. og 16. November Kl Henriette og Michala tlf.: Lær at lave dine egne smykker. Vi sætter perler på silkesnor, laver sølvkæder med sten sat imellem (ankelkæder, armkæder etc.), eller vi kan vikle smykker med sølvtråd og perler. Første gang er tirsdag d kl. 19:30-22:00 i Vidarskolens 4. klasse. Her aftaler vi hvornår I bedst kan, og hvad I har behov for. NB! Stort materialelager haves som kan købes. Tilmelding hos Natasja Trolle ( / ) eller Jeanne Dorte Andersen ( jd. 20

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte November 2001 no 0 10 VidarNyt VidarNyt November 2001 Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Her får du endnu engang et kalendernummer. Vi

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH

Karrierelæring i gymnasiet. Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH Karrierelæring i gymnasiet Ved Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet CpH En rapport og et oplæg i to dele Del 1: De unge i gymnasiet Del 2: Karrierelæring i gymnasiet Resultater

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

VidarNyt. Kalender nummer. VidarNyt September Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte. September 2001 no 0 8

VidarNyt. Kalender nummer. VidarNyt September Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte. September 2001 no 0 8 September 2001 no 0 8 VidarNyt Skolebladet for Vidar Skolen VidarNyt September 2001 Kalender nummer Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 VidarNyt September 2001 no o 8 Kære læser

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår!

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! [deadline mandag kl. 8.30] Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! Tirsdag den 17. dec. Fredag den 20. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Juleafslutning i klasserne og julespil i

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Til Herrens tjeneste -4

Til Herrens tjeneste -4 Til Herrens tjeneste -4 Indsigt som gave fra Helligånden (kende ånder, visdomsord og kundskabsord). Mål: At vide, at Helligånden giver os indsigt, visdom og kundskab som gaver. Disse gaver hjælper os til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

BUSVENDEPLADSEN. De beder om akut vagt, således at bussen kan komme frit frem og tilbage -sikkert og trygt for børnene.

BUSVENDEPLADSEN. De beder om akut vagt, således at bussen kan komme frit frem og tilbage -sikkert og trygt for børnene. [deadline mandag kl. 8.30] BUSVENDEPLADSEN Sidste vinter havde vi en lang kampagne for at undgå trafikale problemer på busvendepladsen! Det resulterede i et Indkørsel forbudt skilt for personbiler fra

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Hver morgen holder vi morgensamling på stuen. Ved morgensamlingen taler vi om, hvem der er kommet i dag, hvem der kommer senere,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn De pædagogiske processer, i samarbejde med barnets forældre, skal lede henimod, at barnet ved slutningen af tiden på Spilopstuen, med lyst, har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter barnet i stand

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 6.januar 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 6.januar 2012 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 6.januar 2012 Kom til 14.14! Hvornår? I dag 14.14 Et nyt år, og en mulighed for at møde op og hygge sig med bekendte, venner, medforældre og alle dem du har tilgode

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere