Bruttooversigt over høringssvar fra Region Nordjylland til Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål og supplerende spørgsmål fra Danske Regioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruttooversigt over høringssvar fra Region Nordjylland til Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål og supplerende spørgsmål fra Danske Regioner"

Transkript

1 Version DFN/ Bruttooversigt over høringssvar fra Region Nordjylland til Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål og supplerende spørgsmål fra Danske Regioner - i forbindelse med Dimensioneringsplan Høringsaktører i Region Nordjylland: De 7 faglige specialeudvalg i Region Nordjylland Billeddiagnostisk Specialeudvalg Gynækologisk-Obstetrisk Specialeudvalg Medicinsk Specialeudvalg Kirurgisk Specialeudvalg Laboratorie Specialeudvalg Ortopædkirurgisk Specialeudvalg Pædiatrisk Specialeudvalg Psykiatri- og sygehusledelserne ved Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Sygehus Himmerland Psykiatrien Nordjylland

2 Modtaget høringssvar fra aktører i Region Nordjylland Høringsaktør Modtaget høringssvar til Modtaget høringssvar til Sundhedsstyrelsen Danske Regioner Aalborg Sygehus: Reumatologisk Afdeling ja nej Medicinsk Gastroenterologisk Afd. nej ja Geriatrisk Afdeling ja nej Nyremedicinsk Afdeling ja ja Neurologisk Afdeling nej ja Lungemedicinsk Afdeling ja nej Kardiologi nej nej Infektionsmedicinsk Afdeling ja nej Hæmatologisk Afdeling nej ja Karkirurgisk Afdeling nej (ja) Thoraxkirurgisk Afdeling nej ja FBE Øre-, Næse, Halskirurgisk Afd. ja nej FBE Klinisk Biokemi Syd ja ja Klinisk Mikrobiologisk Afdeling nej ja Klinisk Genetisk Afdeling Børneafdelingen nej ja Anæstesien ja ja Sygehus Vendsyssel: ja Børneafdelingen nej ja Samlede høringssvar nej ja Sygehus Thy-Mors: Samlede høringssvar nej (ja) Sygehus Himmerland: nej nej Psykiatrien Nordjylland: nej ja Billeddiagnostisk Specialeudvalg: diagnostisk radiologi nej ja Gynækologisk-Obstetrisk Specialeudvalg: gynækologi-obstetrik nej nej Medicinsk Specialeudvalg nefrologi (nyremedicin) nej nej reumatologi ja nej medicinsk gastroenterologi ja nej kardiologi nej nej lungemedicin ja nej infektionsmedicin ja nej geriatri ja nej neurologi nej ja hæmatologi nej ja Kirurgisk Specialeudvalg: urologi ja Ja kirurgi ja nej Laboratorie Specialeudvalg: patologisk anatomi og cytologi nej ja klinisk biokemi nej nej klinisk immunologi nej nej klinisk fysiologi og nuklearmedicin nej nej klinisk mikrobiologi nej ja Ortopædkirurgisk Specialeudvalg: ortopædkirurgi nej nej Pædiatrisk Specialeudvalg pædiatri nej ja

3 Høringspart Speciale Billeddiagnostisk Specialeudvalg, Region Nordjylland Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Diagnostisk radiologi Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål (generelt niveau) Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål 1: Er der bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning af speciallæger? Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i specialet? Spørgsmål 3: Er der særlige regionale forskelle i efterspørgslen og udbuddet som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for? Spørgsmål 4: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter speciallæger de kommende år at være større end det forventede udbud, jf. figur 5? Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 5: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet af speciallæger i specialet? Spørgsmål vedrørende dimensionering Spørgsmål 6: Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden , og med hvilken begrundelse? Spørgsmål 7: Hvilken ration introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes nødvendig for dels at sikre et passende antal ansøgere og dels at sikre at læger introduceres til specialet? Supplerende høringsspørgsmål fra Danske Regioner (regionsspecifikt niveau) 1. Efterspørgslen efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 1.1: Hvordan forventes udviklingen i være på kort sigt ( ) i Region Spørgsmål 1.2: Hvordan forventes udviklingen i være på længere sigt (2018 og frem) i Region Spørgsmål 1.3: Som uddybelse af spørgsmål 1.1. og 1.2., hvilke udviklingstendenser forventes så at have betydning for efterspørgslen efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland? Og hvilken betydning vil de få for udviklingen i efterspørgslen? Herunder f.eks.: Frederikshavn: efterspørgslen forventes at stige fra 2 til 3 speciallæger Hjørring: efterspørgslen forventes at stige fra 4 til 6 speciallæger Sygehus Himmerland: forventer status qua på 5 speciallæger Aalborg: efterspørgslen forventes at stige fra 4 til 8 speciallæger I alt forventes efterspørgslen efter speciallæger at stige med 7. Foruden pension og frafald på grund af befolkningens sygdomsfrekvens forudses en stærkt øget efterspørgsel på radiologiske ydelser, især MR og CT, som for øjeblikket er på mellem 5 og 10 % pr år. Forbehold for teleradiologi, der kan ændre billedet. Foruden dem, som er talt til 2017 skal man regne med 10 ekstra speciallæger, foruden frafald. Nye behandlingsmetoder, der tages i brug i regionen? Ja, i stor udstrækning. Eksempel reumatologi, hvor rtg rygge erstattes af MR, CT angiografier, hvor man tidligere ikke kunne / ville foretage alm angio + CT KAG med meget mere. MR staging og kontrol af diverse cancerpatienter (prostata er ny). CT colonografi. Den økonomiske situation? Så længe afdelingerne ikke betaler for radiologiske ydelser er der ikke incitament til at spare. Ændringer i specialets fordeling på regionens sygehuse? Vi har teleradiologi. Kun Ultralyd, intervention og konkret undervisning kræver direkte tilstedeværelse. Etablering af fælles akutafdelinger: vil f.eks. fagområdet akutmedicin have betydning for efterspørgslen af speciallæger i specialet? Marginal øget efterspørgsel, da man må vente speciallæger i forvagt Vil en ændret opgavevaretagelse mellem sygehusvæsenet og almen praksis have betydning for efterspørgslen efter speciallæger i specialet? Næppe. Spørgsmål 1.4: Hvilken udvikling forventes i andelen af speciallæger i specialet, der er beskæftiget på henholdsvis hovedfunktionsniveau, specialfunktionsniveau og højtspecialiseret funktionsniveau? Spørgsmål 1.5: Når den hidtidige udvikling i sundhedsvæsenets forbrug af speciallæger sammenlignes med Sundhedsstyrelsens Andet? Tendens til at ville have billeder af alt, og risikominimering spiller ind. Defensiv medicin. Forvente en vis øgning af undersøgelser på mere specialiseret niveau. Generel flytning opad Forvente flere højt specialiserede funktioner i regionen. Hvilke muligheder er der eksempelvis for opgaveflytning mellem forskellige lægegrupper, eller mellem læger og andre personalegrupper? Tal kan ikke angives.

4 prognose for det fremtidige udbud af speciallæger, synes det umiddelbart at være en udfordring at sikre en fremtidig ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. (Se bl.a. vedhæftede bilag 2: Udviklingen i forbruget af speciallæger samt forventet fremtidig udvikling i udbuddet af speciallæger ). Beskrivende radiografer. Ultralydsscanning af radiografer. CAD systemer. Teleradiologi (Indien m.m.). Hvis klinikerne følger gældende kliniske retningslinjer / grundig visitering. Der ønskes på den baggrund en besvarelse af, hvordan efterspørgslen efter speciallæger kan reduceres, eller væksten i efterspørgslen kan dæmpes? Hvilke tiltag kan anvendes for at reducere efterspørgslen efter speciallæger i specialet? Så vidt muligt bedes om en vurdering af, hvad det betyder for efterspørgslen efter speciallæger i antal eller procent? Hvilke muligheder er der eksempelvis for opgaveflytning mellem forskellige lægegrupper, eller mellem læger og andre personalegrupper? 2. Udbuddet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 2.1: Figur 5 i Sundhedsstyrelsens Ja. høringsmateriale viser Sundhedsstyrelsens prognose for udbuddet af speciallæger i specialet på landsplan. Forventes udviklingen i antallet af speciallæger i specialet at være tilsvarende på kort sigt ( ) i Region Nordjylland? Spørgsmål 2.2: Forventes udviklingen i antallet af Ja. speciallæger i specialet i Region Nordjylland at svare til Sundhedsstyrelsens landsdækkende prognose på længere sigt (2018 og frem)? Spørgsmål 2.3: Hvilken betydning vurderes alders- og kønsfordelingen for speciallæger i specialet at få for udbuddet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland i de kommende år? (se bl.a. figur 1-4 i SST s høringsmateriale). Kønsfordeling: Flere kvinder vælger radiologien. Følger den generelle fordeling i medicinen. Venter lidt senere med uddannelse til speciallæge. Usikkert, om det har betydning, at radiologien bliver kvindedomineret. Alder: I dag en del ældre, meget erfarne og produktive radiologer. De nyuddannede speciallæger er yngre, mindre uddannet, og har ikke set så mange undersøgelser, som de gamle. Dermed mindre kvalitet, mindre kapacitet. Derfor behov for flere læger. 3. Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 3.1: Er der på nuværende tidspunkt mangel på speciallæger i specialet i Region Nordjylland, er der flere speciallæger end stillinger, eller passer udbud og efterspørgsel? Spørgsmål 3.2: Hvilken udvikling forventes fremover i balancen mellem udbud af og efterspørgsel efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland? 4. Dimensionering af speciallægeuddannelsen Spørgsmål 4.1: Hvilken dimensionering anbefales for hoveduddannelsesforløb i specialet i perioden , for at opfylde behovet for speciallæger i Region Nordjylland? Her tænkes særligt på Nord. Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 4.2: Hvilken ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb anbefales for at sikre, at nok læger introduceres til specialet, uden at mange kvalificerede ansøgere må afvises? Her tænkes særligt på Nord Bemærkninger: Ja, der mangler mindst 7-8 speciallæger i øjeblikket (Aalborg). Der forventes fortsat problemer med at rekruttere til periferien. Derfor ubalance i efterspørgslen. Dog er teleradiologien en usikker faktor. Både indenfor regionen og udenfor region/landet. Der er behov for uddannelse af flere speciallæger, vores dilemma er, at der er relativt få læger fast ansat til at uddanne alle disse uddannelsesforløb. Nytænkning i forhold til fordeling af kursisterne kunne overvejes. Der er brug for at kunne vælge kursister, og ikke som nu bare tage, hvad der kommer. Derfor bør ratio øges til mindst 3:1. Hellere afvise uegnede.

5 Høringspart Speciale Laboratorie Specialeudvalg Patologisk Institut, Aalborg Sygehus Patologisk anatomi og cytologi Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål (generelt niveau) Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål 1: Er der bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning af speciallæger? Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i specialet? Spørgsmål 3: Er der særlige regionale forskelle i efterspørgslen og udbuddet som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for? Spørgsmål 4: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter speciallæger de kommende år at være større end det forventede udbud, jf. figur 5? Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 5: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet af speciallæger i specialet? Spørgsmål vedrørende dimensionering Spørgsmål 6: Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden , og med hvilken begrundelse? Spørgsmål 7: Hvilken ration introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes nødvendig for dels at sikre et passende antal ansøgere og dels at sikre at læger introduceres til specialet? Supplerende høringsspørgsmål fra Danske Regioner (regionsspecifikt niveau) 1. Efterspørgslen efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 1.1: Hvordan forventes udviklingen i være på kort sigt ( ) i Region Spørgsmål 1.2: Hvordan forventes udviklingen i være på længere sigt (2018 og frem) i Region Spørgsmål 1.3: Som uddybelse af spørgsmål 1.1. og 1.2., hvilke udviklingstendenser forventes så at have betydning for efterspørgslen efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland? Og hvilken betydning vil de få for udviklingen i efterspørgslen? Herunder f.eks.: Det forventes, at efterspørgslen efter patoanatomiske diagnostiske ydelser og dermed speciallæger i patologi ud fra faglige grunde på såvel kort som langt sigt samlet set vil øges i Region Nordjylland. Nye behandlingsmetoder, der tages i brug i regionen? Den økonomiske situation? Ændringer i specialets fordeling på regionens sygehuse? Etablering af fælles akutafdelinger: vil f.eks. fagområdet akutmedicin have betydning for efterspørgslen af speciallæger i specialet? Vil en ændret opgavevaretagelse mellem sygehusvæsenet og almen praksis have betydning for efterspørgslen efter speciallæger i specialet? Andet? Ud fra en faglig begrundelse vil efterspørgslen efter patoanatomiske ydelser og dermed speciallæger i patologi anatomi og cytologi forventeligt øges pga. Den demografiske udvikling med relativt flere ældre og dermed flere cancersygdomme Krav om mere specifik patoanatomisk diagnostik for at kunne tilbyde patienterne en målrettet (targeteret) behanding Nye diagnostiske metoder Flere og nye screeningsprogrammer med deraf følgende øget behov for patoanatomiske ydelser. Følgende faktorer kan mindske efterspørgslen Økonomiske stramninger i sundhedssektoren Opgaveglidning fra læger til andre personalegrupper eller til teknologi Flytning af behandlingstilbud til større centre (fx Århus og Rigshospitalet) Funktionel arbejdsdeling mellem patologiafdelingerne Fusion af patologiafdelinger til færre og større enheder. Det er ikke muligt give en vurdering af effekten heraf uden en konkret

6 analyse af disse tiltag. Spørgsmål 1.4: Hvilken udvikling forventes i andelen af speciallæger i specialet, der er beskæftiget på henholdsvis hovedfunktionsniveau, specialfunktionsniveau og højtspecialiseret funktionsniveau? Spørgsmål 1.5: Når den hidtidige udvikling i sundhedsvæsenets forbrug af speciallæger sammenlignes med Sundhedsstyrelsens prognose for det fremtidige udbud af speciallæger, synes det umiddelbart at være en udfordring at sikre en fremtidig ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. (Se bl.a. vedhæftede bilag 2: Udviklingen i forbruget af speciallæger samt forventet fremtidig udvikling i udbuddet af speciallæger ). Der forventes ingen ændring pga. etablering af akutafdelinger eller ændret arbejdsdeling mellem praksis og sygehussektor. Det forventes, at efterspørgslen efter ydelser på hovedfunktionsniveau vil være uændret eller falde, mens efterspørgslen på ydelser på regionsfunktions- og højt specialiseret funktionsniveau vil øges i takt med den tiltagende specialisering af behandlingstilbuddene. Se 1.3. Der ønskes på den baggrund en besvarelse af, hvordan efterspørgslen efter speciallæger kan reduceres, eller væksten i efterspørgslen kan dæmpes? Hvilke tiltag kan anvendes for at reducere efterspørgslen efter speciallæger i specialet? Så vidt muligt bedes om en vurdering af, hvad det betyder for efterspørgslen efter speciallæger i antal eller procent? Hvilke muligheder er der eksempelvis for opgaveflytning mellem forskellige lægegrupper, eller mellem læger og andre personalegrupper? 2. Udbuddet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 2.1: Figur 5 i Sundhedsstyrelsens høringsmateriale viser Sundhedsstyrelsens prognose for udbuddet af speciallæger i specialet på landsplan. Forventes udviklingen i antallet af speciallæger i specialet at være tilsvarende på kort sigt ( ) i Region Nordjylland? Fremskrivningen beskrevet i figur 5 i SSTs høringsmateriale bygger på den forudsætning i dimensioneringsplan , at der skal oplås og besættes 15 hoveduddannelsesforløb årligt med gradvist yderligere udvidelse, når rekrutteringsgrundlaget forbedres. Tabel 5 i SSTs høringsmateriale viser, at denne forudsætning ikke er opfyldt på landsplan for årene frem til og med 2009, men først fra 2010 (og 2011) med minimumstallet 15 besatte forløb. I Region Nord (og dermed Region Nordjylland) er denne forudsætning endnu ikke opfyldt, idet der i 2010 var 1 ubesat og i ubesatte hoveduddannelsesforløb. Derfor vil stigningen i antal speciallæger på landsplan og i Region Nordjylland indfinde sig senere end prognosticeret. Dette støttes af tal fra Danske Patologers Organisation, som har kortlagt populationen af speciallæger i patologi anatomi og cytologi ansat i Danmark pr til at være 180. Dette tal svarer til tallet for 2009 i SSTs prognose og er lavere end SSTs prognose for populationen i 2010, hvor tallet er 187. Kønssammensætningen med en betydelig dominans af kvinder blandt yngre speciallæger (figur 1) og uddannelsessøgende i specialet vil ligeledes medvirke til en lavere stigningstakt pga. barselsorlov, ønsker om flere deltidsstillinger og forventet tidligere pensionsalder. Spørgsmål 2.2: Forventes udviklingen i antallet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland at svare til Sundhedsstyrelsens landsdækkende prognose på længere sigt (2018 og frem)? Spørgsmål 2.3: Hvilken betydning vurderes alders- og kønsfordelingen for speciallæger i specialet at få for udbuddet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland i de kommende år? (se bl.a. figur 1-4 i SST s høringsmateriale). Såfremt man forudsætter, at udviklingen i Region Nordjylland skal bedømmes ud fra de i regionen aktuelt ansatte speciallæger samt, at tilgangen af speciallæger kun sker ved uddannelsessøgende uddannet i Region Nordjylland, må man forvente en lavere stigningstakt, evt. et fald i antal speciallæger, i , end forudsat for hele landet i SSTs prognose. Såfremt den nuværende uddannelseskapacitet opretholdes, forventes udviklingen i Region Nordjylland på længere sigt at modsvare SSTs landsdækkende prognose. Kønssammensætningen med en betydelig dominans af kvinder blandt yngre speciallæger (figur 1) og uddannelsessøgende i specialet vil ligeledes medvirke til en lavere stigningstakt pga. barselsorlov, ønsker om flere deltidsstillinger og forventet tidligere pensionsalder.

7 3. Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 3.1: Er der på nuværende tidspunkt Der er aktuelt mangel på speciallæger i Region Nordjylland (AAS 10 mangel på speciallæger i specialet i Region vakante stillinger; SV? vakante stillinger). Nordjylland, er der flere speciallæger end stillinger, eller passer udbud og efterspørgsel? Spørgsmål 3.2: Hvilken udvikling forventes fremover i balancen mellem udbud af og efterspørgsel efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland? 4. Dimensionering af speciallægeuddannelsen Spørgsmål 4.1: Hvilken dimensionering anbefales for hoveduddannelsesforløb i specialet i perioden , for at opfylde behovet for speciallæger i Region Nordjylland? Her tænkes særligt på Nord. Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 4.2: Hvilken ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb anbefales for at sikre, at nok læger introduceres til specialet, uden at mange kvalificerede ansøgere må afvises? Her tænkes særligt på Nord Der forventes i de kommende 5 år større efterspørgsel end udbud Region Nordjylland. Der anbefales en uændret dimensionering, dvs. 17 årlige hoveduddannelsesforløb, og en uændret regional fordeling, dvs. 7 i Region Nord. I en kommende dimensioneringsplan er det vigtigt at tænke nationalt og ikke snævert regionalt. Derfor bør en vurdering af uddannelseskapaciteten (antal speciallæger pr. uddannelseslæge) tænkes ind. Der er regionale forskelle i såvel udbud som efterspørgsel. I Region Øst er der aktuelt balance mellem udbud og efterspørgsel. I Region Syd og Region Nord er der aktuelt større efterspørgsel end udbud. Tabel 2-4 viser fordelingen af speciallæger mellem de 3 regioner. Heraf ses, at mere end halvdelen af alle speciallæger i 2009 (96 af 180) var ansat i Region Øst. I Region Syd og Region Nord er der aktuelt speciallægemangel med en del vakante stillinger og på kortere sigt ( ) udsigt til et faldende antal speciallæger pga. aldersfordelingen blandt speciallægerne samtidig med, at der har været ubesatte hoveduddannelsesforløb i disse to regioner i årene (tabel 5) og i Region Nord også i Der er således behov for en øget uddannelseskapacitet i disse regioner. Opfyldelse af dette snævert regionalt i disse to regioner vil imidlertid give en betydelig skævvridning af det optimale forhold mellem uddannelseslæger og speciallæger med et forringet uddannelsesudbytte til følge. Det vil derfor være nødvendigt og ønskeligt, at uddannelseskapaciteten i Region Øst fortsættes udnyttes maksimalt, selv om efterspørgslen snævert set regionalt i denne region svarer til udbuddet. Ratio mellem introduktionsforløb og hovedudddannelsesforløb bør være mindst 1:2, optimalt 1:3. Bemærkninger: På vegne af Patologisk Institut, Aalborg Sygehus og Patologisk Institut, Sygehus Vendsyssel Anni Grove, overlæge, Patologisk Institut, Aalborg Sygehus, formand for specialerådet for patologisk anatomi og cytologi, Region Nordjylland Lisbet Hjorth, uddannelsesansvarlig overlæge, Patologisk Institut, Sygehus Vendsyssel, næstformand for specialerådet for patologisk anatomi og cytologi, Region Nordjylland Lene Agerbo, overlæge, Patologisk Institut, Sygehus Vendsyssel, medlem af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Astrid Petersen, uddannelsesansvarlig overlæge, Patologisk Institut, Aalborg Sygehus

8 Høringspart Speciale Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål (generelt niveau) Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål 1: Er der bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning af speciallæger? Laboratorie Specialeudvalg Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Klinisk Mikrobiologi Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i specialet? Spørgsmål 3: Er der særlige regionale forskelle i efterspørgslen og udbuddet som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for? Spørgsmål 4: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter speciallæger de kommende år at være større end det forventede udbud, jf. figur 5? Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 5: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet af speciallæger i specialet? Spørgsmål vedrørende dimensionering Spørgsmål 6: Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden , og med hvilken begrundelse? Spørgsmål 7: Hvilken ration introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes nødvendig for dels at sikre et passende antal ansøgere og dels at sikre at læger introduceres til specialet? Supplerende høringsspørgsmål fra Danske Regioner (regionsspecifikt niveau) 1. Efterspørgslen efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 1.1: Hvordan forventes udviklingen i være på kort sigt ( ) i Region Spørgsmål 1.2: Hvordan forventes udviklingen i være på længere sigt (2018 og frem) i Region Spørgsmål 1.3: Som uddybelse af spørgsmål 1.1. og 1.2., hvilke udviklingstendenser forventes så at have betydning for efterspørgslen efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland? Og hvilken betydning vil de få for udviklingen i efterspørgslen? Herunder f.eks.: Frem til 2017 vil der efterspørges 4-5 speciallæger i klinisk mikrobiologi i Region Nordjylland. Efter 2018 forventes der en efterspørgsel på yderligere 3-4 speciallæger. Antallet vil afhænge af den aldersmæssige sammensætning ved besættelse af de aktuelle 3 vakante stillinger. Nye behandlingsmetoder, der tages i brug i regionen? Den økonomiske situation? Ændringer i specialets fordeling på regionens sygehuse? Etablering af fælles akutafdelinger: vil f.eks. fagområdet akutmedicin have betydning for efterspørgslen af speciallæger i specialet? Vil en ændret opgavevaretagelse mellem sygehusvæsenet og almen praksis have betydning for efterspørgslen efter speciallæger i specialet? Andet? KMA har netop hjemtaget et stort kontingent analyser fra Statens Serum Institut. Analysemønstrene vil ændre sig indenfor de hjemtagne analyser med forventet større vægt på molekylærbiologiske metoder, typningsmetoder og resistensbestemmelsesmetoder. KMA er regionsdækkende og optageområdet er netop justeret til at dække Thy- Mors også. Spørgsmål 1.4: Hvilken udvikling forventes i andelen af speciallæger i specialet, der er beskæftiget på henholdsvis hovedfunktionsniveau, specialfunktionsniveau og højtspecialiseret funktionsniveau? Spørgsmål 1.5: Når den hidtidige udvikling i sundhedsvæsenets forbrug af speciallæger Der forventes ikke store udsving i opgaverne for sygehusene, men snarere omlægninger indenfor eksisterende opgaveområder i de næste 7-8 år. KMA betjener både primær- og sekundær sektorerne. Ændringer mellem disse sektorer vil forventes at øge efterspørgslen af rådgivning til primærsektoren. Dette kan allerede nu ses i øget efterspørgsel på rådgivning vedrørende behandlings- og infektionshygiejniske spørgsmål i forbindelse med hjemskrivning af patienter med infektioner. Der forventes ingen ændringer indenfor de respektive funktionsniveauer. Klinisk Mikrobiologi har været inde i en periode med hastig vækst pga. fremkomst af nye infektionssygdomme, udvikling af nye hurtigere

9 sammenlignes med Sundhedsstyrelsens prognose for det fremtidige udbud af speciallæger, synes det umiddelbart at være en udfordring at sikre en fremtidig ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. (Se bl.a. vedhæftede bilag 2: Udviklingen i forbruget af speciallæger samt forventet fremtidig udvikling i udbuddet af speciallæger ). Der ønskes på den baggrund en besvarelse af, hvordan efterspørgslen efter speciallæger kan reduceres, eller væksten i efterspørgslen kan dæmpes? Hvilke tiltag kan anvendes for at reducere efterspørgslen efter speciallæger i specialet? Så vidt muligt bedes om en vurdering af, hvad det betyder for efterspørgslen efter speciallæger i antal eller procent? Hvilke muligheder er der eksempelvis for opgaveflytning mellem forskellige lægegrupper, eller mellem læger og andre personalegrupper? 2. Udbuddet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 2.1: Figur 5 i Sundhedsstyrelsens høringsmateriale viser Sundhedsstyrelsens prognose for udbuddet af speciallæger i specialet på landsplan. Forventes udviklingen i antallet af speciallæger i specialet at være tilsvarende på kort sigt ( ) i Region Nordjylland? Spørgsmål 2.2: Forventes udviklingen i antallet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland at svare til Sundhedsstyrelsens landsdækkende prognose på længere sigt (2018 og frem)? Spørgsmål 2.3: Hvilken betydning vurderes alders- og kønsfordelingen for speciallæger i specialet at få for udbuddet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland i de kommende år? (se bl.a. figur 1-4 i Sundhedsstyrelsens høringsmateriale). analysemetoder, herunder molekylærbiologi, samt øget efterspørgsel vedrørende diagnostik og behandling. Overvågning og efterspørgsel vedrørende hygiejneforanstaltninger er øget i takt med fremkomst af infektioner med resistente mikroorganismer i Danmark. Styring af antibiotikaforbrug vil fortsat være et vigtigt emne inden for specialet. Speciallægeuddannelsen i Region Nordjylland er relativt ny, og blev først fuldt udbygget i 2008, således at Region Nordjylland nu uddanner 3 speciallæger i løbet af en 4-årig periode. På kort sigt ( ) vil det betyde, at RN vil være i stand til at besætte de vakante stillinger fra egen speciallæge-uddannelse inden for de næste 4 år. På længere sigt skønnes det, at den aktuelle dimensionering af uddannelsesstillingerne i RN vil kunne holde speciallægestillingerne besat. Den molekylærbiologiske udbygning kan styrkes gennem ansættelse af biologer med molekylærbiologi som speciale. Region Nordjylland vil uddanne 3 speciallæger i klinisk mikrobiologi i perioden Dette skønnes at være tilstrækkeligt til at dække behovet i denne periode. Det skal dog bemærkes, at der helt akut er 3 speciallægestillinger vakante, og at disse delvist forventes besat af nyuddannede speciallæger i Ja, det skønnes, at frem til 2030 vil en stigning fra 7,5 speciallægestillinger til 10,5 speciallægestillinger være realistisk i Region Nordjylland. Aldersfordelingen blandt nuværende og kommende speciallæger i RN vil ligge med overvægt på den yngre side i forhold til fordelingen i både Videreuddannelsesregion Syd og Øst. Der vil derfor være mulighed for at fylde op i de vakante stillinger, inden ældre speciallæger træder ud af specialet. Der vil dog også være risiko for, at RN mister speciallæger til de andre regioner. 3. Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 3.1: Er der på nuværende tidspunkt I Region Nordjylland mangler p.t. 3 speciallæger til at udfylde vakante mangel på speciallæger i specialet i Region overlægestillinger. Nordjylland, er der flere speciallæger end stillinger, eller passer udbud og efterspørgsel? Spørgsmål 3.2: Hvilken udvikling forventes fremover i balancen mellem udbud af og efterspørgsel efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland? 4. Dimensionering af speciallægeuddannelsen Spørgsmål 4.1: Hvilken dimensionering anbefales for hoveduddannelsesforløb i specialet i perioden , for at opfylde behovet for speciallæger i Region Nordjylland? Her tænkes særligt på Nord. Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 4.2: Hvilken ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb anbefales for at sikre, at nok læger introduceres til specialet, uden at mange kvalificerede ansøgere må afvises? Her tænkes særligt på Nord Bemærkninger: Det forventes, at der kommer balance i udbud og efterspørgsel i løbet af de næste 3-4 år. Den nuværende fordeling med 2 introduktionsstillinger og 3 hoveduddannelsesstillinger I Region Nordjylland ønskes bevaret i Ligeledes ønskes de øvrige hoveduddannelses stillinger i Videreuddannelsesregion Nord opretholdt, idet der også her vil være behov for at uddanne til egne rækker. Den aktuelle ratio mellem introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger er passende.

10 Høringspart Speciale FBE Klinisk Biokemi Syd, Aalborg Sygehus Klinisk Biokemi Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål (generelt niveau) Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål 1: Er der bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning af speciallæger? Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i specialet? Spørgsmål 3: Er der særlige regionale forskelle i efterspørgslen og udbuddet som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for? Spørgsmål 4: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter speciallæger de kommende år at være større end det forventede udbud, jf. figur 5? Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 5: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet af speciallæger i specialet? Spørgsmål vedrørende dimensionering Spørgsmål 6: Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden , og med hvilken begrundelse? Spørgsmål 7: Hvilken ration introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes nødvendig for dels at sikre et passende antal ansøgere og dels at sikre at læger introduceres til specialet? Udbud af speciallæger er væsentligt mindre end efterspørgslen. Der er regionale forskelle. Mangelen på speciallæger er nok størst i RN, men ikke negligeabel i andre regioner. Efterspørgslen forventes i en række år at være større end udbuddet. Væsentlige faktorer for behov for speciallæger vil udover den relativt store andel af ældre speciallæger, som vil gå på pension, være afgang til andre funktioner og evt. nye højt specialiserede områder, hvor der må forventes at komme en del. I henhold til tabel 5 skulle der årligt uddannes 3 speciallæger om året i Videreuddannelsesregion Nord; men det kan da ikke passe? Det er vel 3 pr 2,5 år eller noget i den retning? En ratio mellem introduktions og HU-stillinger på 2-2,5 er i underkanten. Dels er det ikke alle introduktionslæger, der fortsætter i en uddannelsesstilling i specialet, og dels er der behov for introduktionsstillinger til læger fra andre specialer, som ønsker at udbygge deres kendskab til det klinisk biokemiske speciale. Hensigtsmæssig ratio 3-3,5. Supplerende høringsspørgsmål fra Danske Regioner (regionsspecifikt niveau) 1. Efterspørgslen efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 1.1: Hvordan forventes udviklingen i være på kort sigt ( ) i Region Der er i øjeblikket 6 speciallæger ansat i RN. Desuden er der to vakante stillinger, én i Thisted og én i Hjørring (Sygehus Vendsyssel). Der burde også være minimum 3 speciallæger i Hjørring/Thisted, hvor der er akutmodtagefunktion, jf. Sundhedsstyrelsens regler herfor. Aldersfordeling af speciallæger i RN er således, at 4 er mellem 55 og 59 år, de øvrige to er mellem 45 og 54 år. I Aalborg burde der være én speciallæge mere på grund af afdelingens størrelse og mange speciallægefunktioner, heraf en del på højt specialiseret niveau. Nye områder er på vej, og det må forventes, at der vil være behov for minimum én stilling yderligere i løbet af få år for bl.a. at opgradere den molekylærbiologiske funktion og evt. udvide denne i samarbejde med Patologisk Institut. Nuværende situation: Mangel på speciallæger nu: 3 Inden for de næste år: Yderligere min. 4-5 speciallægestillinger. Afgang fra specialet sker i høj grad ikke kun på grund af pensionering. Traditionelt vil en del speciallæger i klinisk biokemi vælge en anden stilling end sygehusfunktion med overgang til i) forskningsstillinger ii) stillinger i medicinalfirmaer iii) administrative stillinger Spørgsmål 1.2: Hvordan forventes udviklingen i være på længere sigt (2018 og frem) i Region Spørgsmål 1.3: Som uddybelse af spørgsmål 1.1. og 1.2., hvilke udviklingstendenser forventes så at Afgang af denne grund vil altså kunne øge behov for tilførsel af nye speciallæger. I henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, bør der være 3 speciallæger til at varetage en højt specialiseret funktion, og dette vil ligeledes kunne øge behov. Omvendt vil en centralisering af funktioner medføre mindre attraktive stillinger andre steder, og det vil kunne ændre markedet. Efterspørgslen forventes i en række år at være større end udbuddet. Den nuværende speciallægemangel samt den naturlige afgang vil overstige tilgangen til specialet (se indledende oversigt). Nye behandlingsmetoder, der tages i brug i regionen? Den økonomiske situation?

11 have betydning for efterspørgslen efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland? Og hvilken betydning vil de få for udviklingen i efterspørgslen? Herunder f.eks.: Ændringer i specialets fordeling på regionens sygehuse? Etablering af fælles akutafdelinger: vil f.eks. fagområdet akutmedicin have betydning for efterspørgslen af speciallæger i specialet? Vil en ændret opgavevaretagelse mellem sygehusvæsenet og almen praksis have betydning for efterspørgslen efter speciallæger i specialet? Andet? Spørgsmål 1.4: Hvilken udvikling forventes i andelen af speciallæger i specialet, der er beskæftiget på henholdsvis hovedfunktionsniveau, specialfunktionsniveau og højtspecialiseret funktionsniveau? Spørgsmål 1.5: Når den hidtidige udvikling i sundhedsvæsenets forbrug af speciallæger sammenlignes med Sundhedsstyrelsens prognose for det fremtidige udbud af speciallæger, synes det umiddelbart at være en udfordring at sikre en fremtidig ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. (Se bl.a. vedhæftede bilag 2: Udviklingen i forbruget af speciallæger samt forventet fremtidig udvikling i udbuddet af speciallæger ). Der ønskes på den baggrund en besvarelse af, hvordan efterspørgslen efter speciallæger kan reduceres, eller væksten i efterspørgslen kan dæmpes? Hvilke tiltag kan anvendes for at reducere efterspørgslen efter speciallæger i specialet? Så vidt muligt bedes om en vurdering af, hvad det betyder for efterspørgslen efter speciallæger i antal eller procent? Hvilke muligheder er der eksempelvis for opgaveflytning mellem forskellige lægegrupper, eller mellem læger og andre personalegrupper? 2. Udbuddet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 2.1: Figur 5 i Sundhedsstyrelsens Se den indledende oversigt over situationen. høringsmateriale viser Sundhedsstyrelsens prognose for udbuddet af speciallæger i specialet på landsplan. Forventes udviklingen i antallet af speciallæger i specialet at være tilsvarende på kort sigt ( ) i Region Nordjylland? Spørgsmål 2.2: Forventes udviklingen i antallet af Se den indledende oversigt over situationen. speciallæger i specialet i Region Nordjylland at svare til Sundhedsstyrelsens landsdækkende prognose på længere sigt (2018 og frem)? Spørgsmål 2.3: Hvilken betydning vurderes Se den indledende oversigt over situationen. alders- og kønsfordelingen for speciallæger i specialet at få for udbuddet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland i de kommende år? (se bl.a. figur 1-4 i Sundhedsstyrelsens høringsmateriale). 3. Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 3.1: Er der på nuværende tidspunkt Udbud af speciallæger er væsentligt mindre end efterspørgslen. Der er mangel på speciallæger i specialet i Region regionale forskelle. Mangelen på speciallæger er nok størst i Region Nordjylland, er der flere speciallæger end Nordjylland, men ikke negligeabel i andre regioner. stillinger, eller passer udbud og efterspørgsel? Spørgsmål 3.2: Hvilken udvikling forventes Se den indledende oversigt over situationen. fremover i balancen mellem udbud af og efterspørgsel efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland? 4. Dimensionering af speciallægeuddannelsen Spørgsmål 4.1: Hvilken dimensionering anbefales Se den indledende oversigt over situationen. for hoveduddannelsesforløb i specialet i perioden , for at opfylde behovet for speciallæger i Region Nordjylland? Her tænkes særligt på Nord. Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 4.2: Hvilken ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb

12 anbefales for at sikre, at nok læger introduceres til specialet, uden at mange kvalificerede ansøgere må afvises? Her tænkes særligt på Nord Bemærkninger:

13 Høringspart Speciale Pædiatrisk Specialeudvalg Børneafdelingen, Aalborg Sygehus Børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel Pædiatri Sundhedsstyrelsens høringsspørgsmål (generelt niveau) Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel Spørgsmål 1: Er der bemærkninger til lægeprognosens fremskrivning af speciallæger? Spørgsmål 2: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i specialet? Spørgsmål 3: Er der særlige regionale forskelle i efterspørgslen og udbuddet som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for? Spørgsmål 4: Vurderes udviklingen i efterspørgslen efter speciallæger de kommende år at være større end det forventede udbud, jf. figur 5? Med hvilken begrundelse? Spørgsmål 5: Hvilke faktorer forventes at kunne få indflydelse på behovet af speciallæger i specialet? Spørgsmål vedrørende dimensionering Spørgsmål 6: Hvilken uddannelseskapacitet anbefales for perioden , og med hvilken begrundelse? Spørgsmål 7: Hvilken ration introduktions- og hoveduddannelsesforløb vurderes nødvendig for dels at sikre et passende antal ansøgere og dels at sikre at læger introduceres til specialet? Supplerende høringsspørgsmål fra Danske Regioner (regionsspecifikt niveau) 1. Efterspørgslen efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 1.1: Hvordan forventes udviklingen i være på kort sigt ( ) i Region Der er som udgangspunkt et betydeligt misforhold mellem antallet af pædiatriske speciallæger i forhold til indbyggerantal, når vi ser på de 3 uddannelsesregioner. Videreuddannelsesregion Nord (og Syd) har således færre speciallæger på de enkelte afdelinger til at dække de mange forskellige fagområder (subspecialer). Endnu mere skævt bliver det samlede regnskab for Region Nordjylland, idet mere end 1/3 af videreuddannelsesregionens 101 pædiatere er ansat på Skejby Sygehus. Skulle vi bestykkes blot svarende til landsgennemsnittet for pædiatriske speciallæger i forhold til indbyggerantal mangler vi måske op til 13 speciallæger i Region Nordjylland. I Aalborg er der aktuelt behov for et lidt større antal speciallæger for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens krav til vore specialiserede regionale og højt specialiserede funktioner, men også for at kunne have speciallæger i (neonatal) tilstedeværelsesvagt, og på lidt længere sigt utvivlsomt også behov for ikke-neonatologer i tilstedeværelsesvagt, f.eks. i forhold til FAM. Spørgsmål 1.2: Hvordan forventes udviklingen i være på længere sigt (2018 og frem) i Region Spørgsmål 1.3: Som uddybelse af spørgsmål 1.1. og 1.2., hvilke udviklingstendenser forventes så at have betydning for efterspørgslen efter På kort sigt forventes efterspørgslen at være relativt stor på grund af en forventet relativt stor afvandring på grund af pensionering indenfor de næste 2-5 år. Derudover vil en ændring af vagtberedskaberne med et krav om speciallæger i tilstedeværelsesvagt på børneafdelingerne øge behovet for flere speciallæger. Ud over ovenstående behov for opnormering, er vi et antal ældre pædiatere (4-5), der inden for få år må forventes at forlade arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at der på landsplan arbejdes hen imod etablering af udvidede aldersgrænser for det pædiatriske arbejdsområde, omfattende børn og unge op til 18 år. Arbejdsfeltet år er i vore nabolande en naturlig del af pædiatrien, og en sådan ændring af patientgrundlaget vil medføre behov for adolscens-orienterede pædiatere. På længere sigt vil behovet formentligt blive lidt mindre. Nye behandlingsmetoder, der tages i brug i regionen? Den økonomiske situation? Ændringer i specialets fordeling på regionens sygehuse?

14 speciallæger i specialet i Region Nordjylland? Og hvilken betydning vil de få for udviklingen i efterspørgslen? Herunder f.eks.: Etablering af fælles akutafdelinger: vil f.eks. fagområdet akutmedicin have betydning for efterspørgslen af speciallæger i specialet? Vil en ændret opgavevaretagelse mellem sygehusvæsenet og almen praksis have betydning for efterspørgslen efter speciallæger i specialet? Andet? Adolescensmedicin. Intensiv neonatologi der bliver en mere og mere krævende disciplin med nødvendig tilstedeværelse af speciallæger i døgnets 24 timer. Transportordning for nyfødte i samarbejde med anæstesisektoren. Ud over neonatologien er der i en række fagområder behov for mere end én speciallæge, for at kunne sikre kompetent udredning og behandling alle ugens dage. (Onkologi, endokrinologi, gastroenterologi m.fl.) Den økonomiske situation sætter naturligvis nogle begrænsninger, som vi lever med p.t., men som også giver os problemer i forhold til patientkontinuitet og uddannelse. Med de argumenter jeg har nævnt ovenfor, finder jeg det nødvendigt med et øget antal speciallæger på afdelingen i Aalborg, mens bemandingen i regionen i øvrigt formodentlig nogenlunde dækker behov i forhold til funktion. Etablering af fælles akutmodtagelse på det nye sygehus i Aalborg omfatter også modtagelse af børn, men det er planen, at det bliver børnepersonale (læger og sygeplejersker), der tager sig af børnene, hvis der da ikke er en oplagt kirurgisk problemstilling. Vi forventer at pædiatriske speciallæger skal være til rådighed for de akutte pædiatriske patienter, mens evt. akutmedicinere koncentrerer sig om ikke-pædiatriske patienter. Selv om hovedparten af de yngre almen medicinere i dag har en god pædiatrisk uddannelse og forståelse, er det ikke min oplevelse at vi af den grund ser færre akutte patienter. Der er ofte et ønske eller behov for en second opinion fra lægen eller ikke sjældent forældrene. Bortset fra økonomien er der ikke meget der tyder på behov for færre speciallæger (i Aalborg) i perioden Med beslutningen om fordeling af fælles akut modtagelser med dels Aalborg Sygehus og dels Sygehus Vendsyssel, samt en forventning om at der stadig skal være fødsler af en vis kompleksitet ved Sygehus Vendsyssel, forventes der ikke nogen ændring i specialets fordeling på regionens børneafdelinger, udover de forandringer, der allerede er iværksat som følge af Sundhedsstyrelsens specialegennemgang. Der kan formentlig forventes en ændring i henvisningsmønstret fra almen praksis til enten speciallægepraksis eller sygehusenes børneafdelinger som følge af en stigende brug af såkaldt second opinion vurderinger. Endvidere et stigende forældrekrav for at deres barn vurderes ved speciallæge. Spørgsmål 1.4: Hvilken udvikling forventes i andelen af speciallæger i specialet, der er beskæftiget på henholdsvis hovedfunktionsniveau, specialfunktionsniveau og højtspecialiseret funktionsniveau? Spørgsmål 1.5: Når den hidtidige udvikling i sundhedsvæsenets forbrug af speciallæger sammenlignes med Sundhedsstyrelsens prognose for det fremtidige udbud af speciallæger, synes det umiddelbart at være en udfordring at En formentlig fortsat tiltagende specialisering vil ikke medføre de store ændringer i kvantiteten af kontakter til sundhedsvæsnet, da der er tale om små sygdomsområder numerisk set. Som nævnt ovenfor er der behov for at styrke de mange fagområder i Aalborg på specialfunktionsniveau og højt specialiseret niveau med et antal speciallæger. Patienterne på hovedfunktionsniveau medfører formodentlig ikke yderligere forskydninger, idet begge regionens børneafdelinger modtager disse patienter uden begrænsninger som hidtil. Fordelingen af speciallæger på henholdsvis hovedfunktionsniveau, specialfunktionsniveau og højtspecialiseret funktionsniveau er formentlig allerede foretaget og forventes ikke at ændre sig væsentligt indenfor de næste 10 år. Da specialet er eftertragtet, er der få knapper at skrue på. Reduktion af udbud af stillinger kan opnås ved at reducere antallet af uddannelsesstillinger eller afgive funktioner/fagområder. Det første vil utvivlsomt ramme region nord og syd hårdest, idet vi i

15 sikre en fremtidig ligevægt mellem udbud og efterspørgsel. (Se bl.a. vedhæftede bilag 2: Udviklingen i forbruget af speciallæger samt forventet fremtidig udvikling i udbuddet af speciallæger ). Der ønskes på den baggrund en besvarelse af, hvordan efterspørgslen efter speciallæger kan reduceres, eller væksten i efterspørgslen kan dæmpes? Hvilke tiltag kan anvendes for at reducere efterspørgslen efter speciallæger i specialet? Så vidt muligt bedes om en vurdering af, hvad det betyder for efterspørgslen efter speciallæger i antal eller procent? Hvilke muligheder er der eksempelvis for opgaveflytning mellem forskellige lægegrupper, eller mellem læger og andre personalegrupper? forvejen har forholdsvis færre speciallæger. Det vil give yderligere udtynding i fagområdedækning og øget vagtbelastning, begge dele betyder mindre attraktiv arbejdsplads, og rekrutteringsproblemer. Afgivelse af funktioner harmonerer dårligt med den kommende status som universitetshospital. Med en noget længere tidshorisont kan en samling på færre enheder måske give rationaliseringsgevinster og en faglig robusthed, men vil på den anden side kræve meget store ombygninger, idet ingen af vore to afdelinger har megen geografisk reservekapacitet (Vi har i det sidste halve år haft 100 % belægning) Det er således ikke aktuelt i perspektiv, men personligt tror jeg, at antallet af danske børneafdelinger i løbet af de næste år vil blive noget reduceret. Vi forsøger allerede i dag opgaveglidning i form af ekspert-sygeplejerske ambulatorier, lægesuperviseret. Lægerne (også speciallægerne) udfører mange sekretær-opgaver som med fordel kunne udføres af sekretærer (hvis der var tilstrækkeligt mange) 2. Udbuddet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 2.1: Figur 5 i Sundhedsstyrelsens høringsmateriale viser Sundhedsstyrelsens prognose for udbuddet af speciallæger i specialet på landsplan. Forventes udviklingen i antallet af speciallæger i specialet at være tilsvarende på kort sigt ( ) i Region Nordjylland? Spørgsmål 2.2: Forventes udviklingen i antallet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland at svare til Sundhedsstyrelsens landsdækkende prognose på længere sigt (2018 og frem)? Spørgsmål 2.3: Hvilken betydning vurderes alders- og kønsfordelingen for speciallæger i specialet at få for udbuddet af speciallæger i specialet i Region Nordjylland i de kommende år? (se bl.a. figur 1-4 i Sundhedsstyrelsens høringsmateriale). Formentlig er den eneste måde at reducere efterspørgslen efter speciallæger, at der reduceres i antallet af uddannelsesstillinger, således at udbuddet bliver mindre. Opgaveflytning mellem forskellige faggrupper, herunder fra læger til sygeplejersker, er allerede i fuld gang og vil formentlig fortsætte i årene fremover. Da der er tale om et udstrakt grad af samarbejde og supervision i forhold til opgaveflytningen, betyder det ikke nødvendigvis en mindre arbejdsbelastning for speciallægerne, men en bedre udnyttelse og en mere effektiv anvendelse af deres specialistviden. Dette under henvisning til at efterspørgslen efter ydelser fra speciallæger formentlig vil fortsætte med at stige i årene fremover. På kort sigt er der formodentlig ikke nogen større opdrift i udbuddet af speciallæger i Region Nordjylland, dog er der måske en tendens til at ikke alle nyuddannede speciallæger på forhånd har sikret sig ansættelse efter færdiguddannelse i modsætning til tidligere. Udviklingen i antallet af speciallæger i pædiatri i Nordjylland forventes at svare til Sundhedsstyrelsens prognose for udbuddet af speciallæger i pædiatri på landsplan. Såvel på kort som på længere sigt. Det er formodentlig en realistisk prognose, selv om det ideelt ville være ønskeligt med en justering, således at Region Nordjylland nærmer sig en speciallæge-tæthed, der svarer til landsgennemsnittet. Udviklingen i antallet af speciallæger i pædiatri i Nordjylland forventes at svare til Sundhedsstyrelsens prognose for udbuddet af speciallæger i pædiatri på landsplan. Såvel på kort som på længere sigt. Der bliver formodentlig en overvægt af kvindelige speciallæger i fremtiden, hvilket ikke nødvendigvis har betydning for varetagelse af vagtforpligtelser. De fleste yngre læger uanset køn prioriterer familie og fritid på linje med arbejdet, og har derfor ønsker om et begrænset antal vagter. Bortset fra de mest seniore læger forventes alle speciallæger fremover at deltage i vagterne. Aktuelt er vi 4-5 læger over 60, mens resten af speciallægerne har en jævn aldersfordeling uden pukler på kurven. Alders- og kønsfordelingen for speciallæger kan have betydning for varetagelsen af vagtforpligtigelsen, men det er dog meget svært at vurdere hvor meget det kommer til at betyde. 3. Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland Spørgsmål 3.1: Er der på nuværende tidspunkt Ja, Region Nordjylland mangler speciallæger, som anført under punkt 1.1. mangel på speciallæger i specialet i Region Nordjylland, er der flere speciallæger end På nuværende tidspunkt er der relativ mangel på speciallæger i pædiatri. stillinger, eller passer udbud og efterspørgsel? Spørgsmål 3.2: Hvilken udvikling forventes fremover i balancen mellem udbud af og efterspørgsel efter speciallæger i specialet i Region Nordjylland? Når (eller hvis) vi når op på ca. 40 speciallæger i Region Nordjylland vil der være nogenlunde balance. På sigt forventes der at være balance mellem efterspørgsel og udbud af speciallæger. 4. Dimensionering af speciallægeuddannelsen Spørgsmål 4.1: Hvilken dimensionering anbefales I det aktuelle tidsrum er der behov for uændret dimensionering, også set i

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION HOVEDSTADEN

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Enhed for Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 27. november 2006 Høringssvar vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi (DSKO) vil

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i radiologi?

Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og efterspørgslen på speciallæger i radiologi? Til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab. 31.oktober 2016. Dansk Radiologisk Selskabs svar på Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 i specialet

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen De specialevidenskabelige selskaber Danske Regioner De Regionale videreuddannelsessekretariater Lægeforeningen Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 28-212 Hermed fremsendes

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dimensioneringsplanen 2013-2017

Dimensioneringsplanen 2013-2017 Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region Syddanmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syddanmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Danske Regioners svar på Sundhedsstyrelsens høring vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners svar på Sundhedsstyrelsens høring vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen N O T A T Danske Regioners svar på Sundhedsstyrelsens høring vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 11-12-2006 Sag nr. 06/4703 Dokumentnr. 76644/06 Sagsbehandler Thomas I. Jensen Tel. 35298198

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At revidere tidligere estimater (2005, 2007 og 2009) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer,

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER 2016 Lægeprognose 2015-2040 Udbuddet af læger og speciallæger Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl. DNKS Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.dk 1. november 2006 Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedrørende

Læs mere

Dimensioneringsplan

Dimensioneringsplan Dimensioneringsplan 2018-2022 Høringssvar fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd samt Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse: Høringssvar:... 3 Oversigt over anbefalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030

lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 2010 lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2010-2030 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord: Uddannelse; læger; speciallæger

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

København, den 28. oktober 2016

København, den 28. oktober 2016 Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og Beredskab Islands Brygge 67 2300 København S Att: Fuldmægtig, cand.scient.san.publ. Stine Schou Mikkelsen HØRINGSSVAR: SPECIALE: OFTALMOLOGI Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012 Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 01 Kombinationsansættelse med forskning Ansættelse i speciallægeuddannelsen kan kombineres med forskningsansættelse på deltid - eller skiftevis på fuld

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 1 Svar fra Dansk Karkirurgisk Selskab Spørgsmål 1: I oktober var der nedenstående alders- og kønsfordeling inden for dansk karkirurgi (Figur

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) om. Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Høringssvar fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) om. Dimensionering af speciallægeuddannelsen Høringssvar fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) om Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 I den senest udsendte Lægeprognose for 2015-2040 forventes flere læger. Den peger

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

journaler journaler journaler

journaler journaler journaler Region Nordjylland - Opgørelse for indlagte patienter som skal have tildelt, Efterår 2013 Sygehus Thy-Mors Indlagte patienter i den almindelige gruppe som skal have tildelt efter 48 timer indenfor 48 timer

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Danish Society of Obstetrics and Gynaecology

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Danish Society of Obstetrics and Gynaecology København d. 26. november 2006 Til Eva Hammershøj, kontorchef, overlæge Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Høringssvar i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2008-2012

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Sagsnr. 2014-7633 Doknr. 133400 Dato 10-04-2014 FolketingetsSundheds-

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt

Lægeforeningen. Notat. Baggrund. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 102 Offentligt Lægeforeningen 27. november 2008 Notat Jr. 2006-154/204867 JAS Emne: Til: Fra: Rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger

Notat vedr. udeblivelser og aflysninger Patientforløb Planlægning AC Fuldmægtig Maj-Britt Madsen Direkte +4521169444 majbritt.madsen@rn.dk 04.05.2017 Notat vedr. udeblivelser og aflysninger 1. Indledning I forlængelse af orienteringen til Regionsrådet

Læs mere