Tekniske bilag og montagevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske bilag og montagevejledning"

Transkript

1 Brandventilationscentral type 30A V Max. belastning 30A / 36V DC 2 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe 30A (2x15A) for motorer med maks. 60s åbningstid MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 36

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Liste over figurer Skitse over centralen Installation Generelt Forskrifter og monteringsanvisninger Bestemmelser vedrørende forebyggelse af ulykker Centralens konstruktion Tilslutning af brandventilationscentralen Oversigtsdiagram Tilslutning af motoråbner Fastlæggelse af ledningstværsnit Kabeltyper Tilslutning af brandtryk Tilslutning af komforttryk og vind- og regnmeldeanlæg Videresendelse af alarmer og fejl Tilslutning af batterierne Parametrering af ventilationsgrupperne Funktionsbeskrivelse Alarmfunktion Ventilationsfunktion Åbn-signal Komfortventilationsmodulets monteringssted Tilslutning af vind / regn modul WRA Idriftsætning Betjening Signal- og betjeningselementer på printkortet Akustiske signaler Sikringer på printkortet Leveringstilstand Programmering (SETUP) Fejlfinding Vedligeholdelse Tekniske data Tillæg strømskemaer Side 1.1 Liste over figurer Fig. 1: Oversigt over brandventilationscentralen 30A V... 4 Fig. 2: Klemmebestykning... 6 Fig. 3: Oversigtsdiagram for brandventilationscentral... 8 Fig. 4: Brandtryk 6 og Fig. 7: Tilslutning af vind- og regnmeldere samt komforttryk Fig. 5: Fejl- og alarmrelæ Side 2 af 36

3 Fig. 6: Batteritilslutning Fig. 8: Tilslutning vind / regn WRA Fig. 9: Signal- og betjeningselementer Skitse over centralen Side 3 af 36

4 Akku 12V 12Ah Fig. 1: Oversigt over brandventilationscentralen 30A V Side 4 af 36

5 3 Installation 3.1 Generelt Installation, idriftsætning, reparation og vedligeholdelse af brandventilationscentralen må kun udføres af af kvalificeret tekniker. 3.2 Forskrifter og monteringsanvisninger I forbindelse med installation, montering og idriftsætning skal følgende forskrifter og anvisninger overholdes: Det nationale bygningsreglement (BTV 27). DIN Brandsikring i erhvervsbygninger VDS-bestemmelse 2098 De ansvarlige brandmyndigheders gældende bestemmelser Bestemmelsen ZH 1/494 for kraftbetjente vinduer, døre og porte VDE 0100, VDE 0108 Forskrifterne fra det ansvarlige energiforsyningsselskab Centralen skal monteres således, at der er fri adgang til centralen i forbindelse med senere vedligeholdelses- og reparationsarbejder Kabinettet skal fastgøres på væggen Vigtig anvisning Før centralen tages i brug, skal batterierne lades op i mindst 12 timer. Når batterierne sluttes til, er det meget vigtigt at overholde den rigtige polaritet!! 3.3 Bestemmelser vedrørende forebyggelse af ulykker De generelle ulykkesforebyggende forskrifter vedrørende kraftbetjente vinduer, døre og porte samt installationsforskrifterne fra VDE skal overholdes. Vigtig advarsel Spændingen til anlægget skal afbrydes, inden der afmonteres komponenter i anlægget. Afbryd først 230V netspændingen Afbryd dernæst batteritilslutningen For at beskytte de elektroniske komponenter skal montøren sørge for jordforbindelse dvs. berøre jordtilslutningen med en finger, inden han påbegynder arbejder på printkortet Ved genindkobling skal spændingerne sluttes til i omvendt rækkefølge Side 5 af 36

6 3.4 Centralens konstruktion Brandventilationscentralen 30A-2-1 råder over 2 motorlinjer, 1 brandtryklinje, 1 automatisk detektorlinje og en indgang til brandalarmcentralen og giver således mulighed for at tilslutte følgende komponenter: Motorer: Der kan i alt tilsluttes 36V motorer med dertilhørende ekstern lastafbryder. Den maksimale udgangsstrøm for hver motorlinje er 15A, hvor maksimalstrømmen på 30A til centralen ikke må overskrides. Detektorer: I brandtryklinjen kan der tilsluttes op til 10 brandtryk. I den automatiske detektorlinje kan der ligeledes tilsluttes op til 10, eller 26 til 50 styk (kan indstilles via SETUP) automatiske detektorer [optiske røgdetektorer, termodetektorer eller differentielle termodetektorer]. 3.5 Tilslutning af brandventilationscentralen Brandventilationscentralen 30A-2-1 er forsynet med tilslutningsklemmer på printkortet, som samtlige tilslutninger, både udgående og indgående, sluttes til. Ledningerne føres ind bagfra gennem den dertil beregnede åbning i kabinetbunden. Ledningerne kan føres oppefra eller nedefra og om bag kabinetbunden. Nedenstående billede viser de enkelte klemmers position på printkortet: Forsyningsspænding Fejlrelæ Alarmrelæ Tilslutning af motorer Røg- og termodetekter ABA vind- og centraler regnmelder Brandtryk komfortryk Trafo batteri Trafo Fig. 2: Klemmebestykning Alle klemmer er placeret i den øverste del af printkortet og er lette at nå med en passende skruetrækker. Brandventilationscentralens overskueligt placerede betjenings- og signalfelt Side 6 af 36

7 befinder sig i højre side. Sikringerne SI1 SI2 til motorlinjen er placeret under skifterelæet. Sikringen SI6 for netstrømsforsyningen er placeret under transformatoren. Side 7 af 36

8 RWA - Central 75A Power consumption: 230V AC / 50 Hz / 120VA Temperature area 3 (-5 C bis +40 C ) Kapslingsklasse: IP54 Date of production: WINTECH Hvedemarken 8 DK Hobro Tel.: VED BRAND SLÅ GLASSET ITU OK TRYK! VED BRAND SLÅ GLASSET ITU TRYK 3.6 Oversigtsdiagram Nedenstående billede viser hele brandventilationsanlægget med dertilhørende eksterne komponenter. Alt efter anvendelsesformål er der ikke brug for samtlige eksterne komponenter, men for fuldstændighedens skyld er de alligevel alle medtaget her. Brandventilationscentral Fig. 3: Oversigtsdiagram for brandventilationscentral Nedenfor vises, hvordan og hvor de enkelte eksterne komponenter sluttes til brandventilationscentralen. Inden de forskellige apparater, som f.eks. detektorer, motorer, osv. kobles til, skal tilslutningen først kontrolleres nøje Side 8 af 36

9 i strømskemaerne i tillægget. 3.7 Tilslutning af motoråbner Brandventilationscentralen råder over 2 motorlinjer med en maks. udgangsstrøm på 30A. Hver enkelt linje må dog ikke belastes med mere end 15A. Disse motorer skal altid sluttes til i forbindelse med en ekstern lastafbryder. Ved tilslutning af kædedrev og eksterne drev er det vigtigt at overholde de separate strømskemaer i tillægget. Hvis der til en motorlinje ikke tilsluttes en motoråbner af typen: JM DC2 LC... med dertilhørende lastafbryder, skal linjen afsluttes med en 33 kω modstand. Ved hjælp af denne modstand overvåges motorlinjen for trådbrud. Hvis der tilsluttes eksterne drev med frakobling via endestopkontakt i slutpositionerne kræves ligeledes en afslutningsmodstand på 33 kω. Den placeres ved motoren over + og klemmen Fastlæggelse af ledningstværsnit Når der anvendes 24V DC motoråbnere er længden på motorens forsyningsledning begrænset på grund af spændingsfald. Mærkestrømmen for de tilsluttede drev i en motorlinje samt ledningstværsnittet er her afgørende for den maksimalt tilladte ledningslængde. Nedenstående tabel viser den maksimalt tilladte ledningslængde afhængig af de tilsluttede motoråbneres mærkestrøm samt ledningstværsnittet: Strømforbrug ( I ) for hver motorlinje i [A] Antallet af nødvendige ledere (uden beskyttelsesleder) Indtil 4A 2 x 1,5mm² 84m Indtil 4A 2 x 2,5mm² 140m Indtil 4A 2 x 4mm² 224m Indtil 4A 4 x 2,5mm² 280m Indtil 4A 2 x 6mm² 337m 7,5A 2 x 1,5mm² 44m 7,5A 2 x 2,5mm² 74m 7,5A 2 x 4mm² 119m 7,5A 4 x 2,5mm² 149m 7,5A 2 x 6mm² 179m 12A 2 x 1,5mm² 28m 12A 2 x 2,5mm² 46m 12A 2 x 4mm² 74m 12A 4 x 2,5mm² 93m 12A 2 x 6mm² 112m 12A 4 x 4mm² 149m 12A 2 x 10mm² 187m 15A 2 x 1,5mm² 22m 15A 2 x 2,5mm² 37m Maksimalt tilladt enkelt ledningslængde frem til sidste motor i [m] Side 9 af 36

10 15A 2 x 4mm² 59m 15A 4 x 2,5mm² 75m 15A 2 x 6mm² 89m Kabeltyper Samtlige kabeltyper skal godkendes af de ansvarlige bygnings- og brandsikringsmyndigheder eller det lokale brandvæsen. I forbindelse med brandventilation skal der bruges IEC godkendt kabel til: Spindelmotor (36V DC ) Brandtryk (24V DC) Røg- og Thermodetektor (24V DC) (2 ledere) (3 eller 7 ledere) (2 ledere) Alm. installationskabel: Tilgang til central (230V AC) PVIK-J Daglig ventilationstryk (24V DC) Mellem brandventilations-, vind- og regnmeldercentral (24V DC) Mellem vind- og regnmeldercentral og vind- og regnføler (24V AC) (3 ledere) (3 ledere) (2 ledere) (5 ledere) Side 10 af 36

11 3.8 Tilslutning af brandtryk Nedenstående billede viser tilslutningen af brandtryk til brandventilationscentralen 60A-4-1. Kabelføringen af brandtrykkene (brandtryk 6 og/eller brandtryk7) skal alt efter type være med 7 eller 3 ledere. Linjen afsluttes lige som den automatiske detektorlinje med en 33 kω modstand til ledningsovervågning i den sidste melder. Der skelnes mellem 2 typer brandtryk alt efter signal- og funktionsmuligheder: Brandtryk 6: (Hovedkontrolpanel) Tast Alarm (aktivering af brandtryk) Tast Reset Tast Ned (luk) Alarmindikator Alarm Fejlindikator Fejl Driftsindikator Funktion Brandtryk 7: (Underkontrolpanel) Tast Alarm (aktivering af brandtryk) Alarmindikator Alarm Nedenstående billeder viser de to brandtryk: VED BRAND SLÅ GLASSET ITU OK VED BRAND SLÅ GLASSET ITU! TRYK TRYK Brandtryk 6 Brandtryk 7 Fig. 4: Brandtryk 6 og 7 Hvis der tilsluttes flere brandtryk, er det vigtigt at sørge for, at ledningen føres fra brandtryk til brandtryk. Kun på den måde kan man sikre en korrekt linjeovervågning ved hjælp af en 33 kω modstand. Side 11 af 36

12 Side 12 af 36

13 3.9 Tilslutning af komforttryk og vind- og regnmeldeanlæg Nedenstående billede viser tilslutningen af komforttryk (dobbelt vippekontakt uden gensidig lås) og tilslutningen af vind- og regnmeldeanlæg til brandventilationscentralen. Fig. 7: Tilslutning af vind- og regnmeldere samt komforttryk Der kan tilsluttes et vilkårligt antal komforttryk for hver motorlinje. Ledningsføringen til komforttrykkene udføres med 3-leder-kabler. Til prioriteret lukning af åbningsapparaterne i ventilationsfunktion kan der tilsluttes et vind- og regnmeldeanlæg til brandventilationscentralen. Ovenstående billede viser tilslutningen af (vind-) regnmeldeanlægget (W)RM 401/C og tilslutningen af regnmelderen RM 301. Der kan dog også tilsluttes et eksternt produkt, såfremt det råder over en potentialfri sluttekontakt. For at sikre vind-regnmelderens korrekte funktion er det vigtigt at overholde vind- og regnmelderens tekniske dokumentation Videresendelse af alarmer og fejl Til videresendelse af alarm- og fejltilstanden forefindes 2 relæer med hver en potentialfri skiftekontakt (se fig.). Fejlrelæet (klemme 5, 6, 7) bruges til videresendelse af fejl. Alarmrelæet (klemme 8, 9, 10) bruges til videresendelse af alarmer. Begge relæer (potentialfrie skiftekontakter) kan koble ved 60V AC 3A eller 24V DC 3A. Fejlrelæet er sluttet i normaltilstand og brudt ved fejl. Kontakt sluttet: (ingen vind/regn) alarm Kl : Fejl (vind/regn) Kl : Ingen fejl Kl : Alarm Kl : Ingen Fig. 5: Fejl- og alarmrelæ Side 13 af 36

14 Tilslutning af batterierne Det er meget vigtigt at overholde den korrekte polaritet, når batterierne sluttes til. Hvis batterierne tilsluttes forkert, vil printkortet omgående blive ødelagt. Den røde tråd markerer altid batteriets pluspol og den blå tråd markerer altid batteriets minuspol. Til tilslutning af batterierne bruges klemmerne 64 og 65 på printkortet. Fig. 6: Batteritilslutning Nødstrømsforsyningen består af 3 batterier 12V / 12Ah, der er serieforbundet, så spændingen adderes til 36V DC. Til dette formål forbindes det ene batteris + pol med det andet batteris pol. De to frie poler forbindes så med printkortets loddeflige. (Rød plus / blå minus) Side 14 af 36

15 ON 3.12 Parametrering af ventilationsgrupperne Brandventilationscentralen råder over i alt 2 ventilationsgrupper (2 motorlinjer), som efter ønske kan forbindes med hinanden via jumpere. Til det formål er der placeret små jumpere under motorudgangsklemmerne. I alt forefindes 1 jumper-par til samling af ventilationsgrupperne (se fig. nedenfor). Hvis venstre jumper-par sættes i vandret, forbindes motorudgangene 1 og 2 til én ventilationsgruppe. Ved en samling af ventilationsgrupper skal komforttrykkene sluttes til de dertil beregnede klemmer for en af de forbundne ventilationsgrupper. Parametreringen af komfort-ventilationsmodulerne, der fås som ekstraudstyr, berøres ikke heraf. De skal nemlig altid parametreres eller frikobles via Setup. L N PE Gruppe Polarität beachten SI2 JP1 Summer O.K. Störung Auslösung Lüftungsverbot Akku / - Ladegerät RWA - Taster Test Setup Auslösung Reset Melder BMZ - Eingang Motor 1 Zu SI 6 SI Motor 2 Motor 3 Motor 4 Lampentest Motor Wartung Side 15 af 36

16 Fig. 7: Parametrering af ventilationsgrupperne 4 Funktionsbeskrivelse Brandventilationscentralen er et brandventilationsanlæg med 72 timers nødstrømsforsyning ved strømsvigt. Centralen bruges til åbning og lukning af el-motorstyrede røgaftræk i tilfælde af brand og i forbindelse med den daglige ventilation. Funktionsbeskrivelsen holdes her i ret generelle vendinger. De enkelte betjenings- og signalelementers funktion beskrives detaljeret i næste afsnit. Der skelnes mellem to grundlæggende funktioner: 4.1 Alarmfunktion I tilfælde af brand (alarm via brandtryk, røgdetektor eller termodetektor eller via ABA-anlægget) åbnes de tilsluttede åbningselementer. Alarmfunktionen er altid overordnet ventilationsfunktionen og ved hjælp af batterierne sikres, at anlægget stadig kan lukkes én eller to gange indtil 72 timer efter strømsvigt (alarmfunktion). En alarm kan udløses manuelt ved at trykke på tasten Alarm på de eksterne brandtryk eller automatisk ved udløsning af en automatisk detektor eller ABAcentralen. Muligheden for at udløse en alarm er også sikret ved strømsvigt ud over 72 timer. Såfremt det er nødvendigt, eller brandvæsnet ønsker det, kan de tilsluttede åbningselementer lukkes igen efter en reset-kommando. Dette gøres i første omgang ved at kvittere alarmen ved hjælp af Reset -tasten på brandtrykket eller på printkortet. Derefter kan åbningselementerne lukkes igen ved hjælp af Zu -tasten på brandtryk 6, de enkelte komforttryk eller Zu -tasten på printkortet. Alarmfunktionen har altid første prioritet i forhold til ventilationsfunktionen, dvs. at der under en alarm ikke kan udføres ventilationsfunktioner. 4.2 Ventilationsfunktion Der kan indstilles tre ventilationsfunktioner (konstant drift / rykvis drift kun Åbn / rykvis drift Åbn og Luk) på printkortet. Indstillingen foretages i Setup (se Programmering (SETUP). De tilsluttede åbningselementer kan åbnes og lukkes ved hjælp af de enkelte komforttryk. I driftsarten Konstant køres i åben slutposition, når der trykkes på Auf -tasten på komforttrykket og til lukket slutposition, når der trykkes på Zu -tasten. Når der trykkes på Auf - og Zu -tasten samtidig, kan motoren standses i en mellemstilling. I driftsarten Rykvis drift kan motoren kun køre i Åbn-retning, så længe der trykkes på Auf -tasten på komforttrykket. Hvis der trykkes på Zu -tasten på komforttrykket, kører motoren i lukket slutposition (driftsart Rykvis drift kun Åbn ). I driftsarten Rykvis drift Åbn og Luk kører motoren rykvis også i Luk-retning. Hvis der er tilsluttet en vind- og regnmelder, har dens funktion første prioritet i forhold til den normale ventilationsfunktion, dvs. ved et vind- eller regnsignal vil de tilsluttede åbningselementer Side 16 af 36

17 automatisk blive lukket og vil først kunne åbnes manuelt igen, når regn- eller vindsignalet ikke længere er aktivt. Ved strømsvigt er ventilationsfunktionen ikke længere mulig, og motorerne slukkes automatisk. Såfremt der registreres for lav batterispænding (batteriet kan ikke tillade yderligere ventilation, da der så ikke ville være mulighed for 72 timers nødstrømsdrift), vil det ligeledes udløse et ventilationsstop. Dette indikeres ved hjælp af en rød lysdiode Lüftungsverbot på printkortet. 4.3 Åbn-signal Brandventilationscentralen har en udgang (24V DC, 50 ma) til et Åbn-signal. Når det tilsluttede drev aktiveres i Åbn-retning, aktiveres udgangen. Når det tilsluttede drev efter en lukkekommando er i Luk-stilling i mindst 8 minutter, slukkes Åbn-signalet (udgangen resettes). Åbn-signalet virker uden tilbagemelding fra drevet, idet det antages, at drevet er slukket, hvis det har kørt i Luk-retning i mindst 1 minutter. Så slukkes Åbn-signalet. Hver gang drevet aktiveres i Åbn-retning, reaktiveres Åbn-signalet. Forsøger at åben igen for hvert 2 minut i ½ time. 4.4 Komfortventilationsmodulets monteringssted De enkelte moduler må kun monteres og afmonteres, når spændingen til brandventilationscentralen er afbrudt (både batteri og netspænding er afbrudt). Stikpladsen til komfortventilationsmodulet fremgår af funktionerne i nedenstående tabel. Der kan maks. anvendes fire moduler. Ved hjælp af setup-indstillingerne kan man sammenfatte nabogrupper. Stikpladsen til netop Deres specifikke anvendelse fremgår af nedenstående tabel. Funktionsområde Stikpl. 1 Stikpl. 2 Stikpl. 3 Stikpl. 4 Stikpl. 5 Stikpl. 6 Gruppe 1 Ja Gruppe 1+2 Ja Gruppe 2 - Ja Komfortventilationsmodulets funktionsområde skal indstilles tilsvarende i centralens setup (som beskrevet på s. 22). Ved KL-MOD-fordelingen alle enkeltvis er modulstikpladserne 1..2 fast tildelt de enkelte ventilationsgrupper. Dvs. at f.eks. et KL-MOD i ventilationsgruppe 2 skal sidde på modulstikplads 2. Hvis der i setup indstilles kombinationer i forbindelse med KL-MOD-fordelingen, er det nok med et KL-MOD for hver kombination. Det skal så sættes i den laveste stikplads for de kombinerede ventilationsgrupper. Side 17 af 36

18 Side 18 af 36

19 4.5 Tilslutning af vind / regn modul WRA 501 Figuren nedenfor viser tilslutningen af vind / regn modul WR-MOD 501 med vind / regn sensor WRF 501 til RWA centraler. Vind / regn enheden er beregnet til at installere i RWA centraler. Sættet består af en vind / regn modul WR-MOD 501 samt vind /regnsensor WRF 501 Fig. 8: Tilslutning vind / regn WRA 501 Vind/regn modulet overstyrer vinduerne således de lukkers ved aktiv signal vind/regn sensor. Ovenstående billede viser tilslutningen af vind / regn modul WR-MOD 501 samt tilslutning af vind / regn sensor WRF 501. For en korrekt funktion af vind / regn modulet, skal den tekniske dokumentation gennemlæses. Side 19 af 36

20 5 Idriftsætning Når alle de nødvendige eksterne apparater er sluttet til, og trådføringen og batterierne er kontrolleret én gang til, kan anlægget tages i drift. I første omgang sikres spændingsforsyningen. Først når batterierne er sluttet til, må der tændes for netspændingen (230V AC), og den grønne lysdiode O.K. på printkortet og brandtryk 6 lyser. Det er meget vigtigt at overholde den korrekte polaritet, når batterierne sluttes til. Hvis batterierne tilsluttes forkert, vil printkortet omgående blive ødelagt. Brandventilationscentralen er nu klar til drift, og de enkelte funktioner kan kontrolleres én efter én. Under idriftsætningen skal følgende funktioner kontrolleres: Ventilationsfunktion: Komforttryk i Åbn-retning - Motorerne åbner Komforttryk samtidig i Åbn- og Luk-retning - Motorerne standser Komforttryk i Luk-retning - Motorerne lukker Udløs en regnmelding på regnmelderen (tryk på testtasten, såfremt en sådan forefindes) - Alle motorer lukker Motorerne bør være kørt i åben stilling!!! Alarmfunktion: Placér driftsartskontakten i stilling Test og udløs en alarm ved hjælp af den røde Auslöse -tast på printkortet Gør brandventilationscentralen driftsklar igen med Reset -tasten på printkortet. Tryk dernæst på Zu -tasten på printkortet for at få motorerne til at lukke. (Driftsartkontakten Betrieb skal fortsat stå i stilling Test ) Udløs en alarm på brandtrykket ved at trykke på tasten Auslösung (Driftsartkontakten Betrieb skal fortsat stå i stilling Test ) Gør brandventilationscentralen driftsklar igen med Reset -tasten på brandtrykket. Tryk dernæst på Zu - tasten på brandtrykket for at få motorerne til at lukke (Driftsartkontakten Betrieb skal fortsat stå i stilling Test ) Udløs en alarm på den automatiske melder type ECO via testenheden for melderserie type ECO 1000RTU (Driftsartkontakten Betrieb skal fortsat stå i stilling Test ) Gør brandventilationscentralen driftsklar igen med Reset -tasten på printkortet. Tryk dernæst på Zu -tasten - Den grønne driftsindikator O.K. på printkortet blinker (testfunktion) - Alle motorer åbner - Den røde alarmindikator Auslösung på printkortet og på brandtrykkene blinker - Summeren udsender lydsignal med alternerende frekvens - Alle motorer lukker - Den røde alarmindikator Auslösung slukker - Summeren deaktiveres - Den grønne driftsindikator O.K. på printkortet blinker (testfunktion) - Alle motorer åbner - Den røde alarmindikator Auslösung på printkortet og på brandtrykkene blinker - Summeren udsender lydsignal med alternerende frekvens - Den grønne driftsindikator O.K. på printkortet blinker (testfunktion) - Alle motorer lukker - Den røde alarmindikator Auslösung slukker - Summeren deaktiveres - Den grønne driftsindikator O.K. på printkortet blinker (testfunktion) - Alle motorer åbner - Den røde alarmindikator Auslösung på printkortet og på brandtrykkene blinker - Summeren udsender lydsignal med alternerende frekvens - Den grønne driftsindikator O.K. på printkortet blinker (testfunktion) - Alle motorer lukker - Den røde alarmindikator Auslösung slukker Side 20 af 36

21 på printkortet for at få motorerne til at lukke. (Placér nu driftsartkontakten Betrieb i stilling Normal ) - Summeren deaktiveres - Den grønne driftsindikator O.K. på printkortet lyser konstant (normal drift) Side 21 af 36

22 6 Betjening 6.1 Signal- og betjeningselementer på printkortet Brandventilationscentralen har et stort antal betjenings- og signalelementer på printkortet for at kunne vise de enkelte driftstilstande og fejl så overskueligt og detaljeret som muligt. Ved hjælp af betjeningselementerne kan der udføres forskellige indstillinger og funktioner på brandventilationscentralen. Nedenstående billede viser betjeningselementerne på printkortet i brandventilationscentralen : Med undtagelse af ventilationsfunktionen kan brandventilationscentralen betjenes udelukkende fra printkortet. Til det formål er der følgende betjeningselementer til rådighed: Tast Auslösung (alarm) Tast Reset Tast Zu (luk) Tast Lampentest Skydekontakt Test Skydekontakt Setup Derudover står følgende signalelementer til rådighed: Grøn driftsindikator O.K. Rød alarmindikator Auslösung Gul fejlindikator Störung Rød lysdiode Lüftungsverbot (ventilationsforbud) Rød batteriindikator Akku/Ladeg. Rød lysdiode RWA-Taster (brandtryk) Rød lysdiode Melder Rød lysdiode BMZ- Eingang (brandalarmcentralindgang) Rød lysdiode Motor 1 Rød lysdiode Motor 2 Rød serviceindikator Wartung Fig. 9: Signal- og betjeningselementer Side 22 af 36

23 Nedenstående tabel viser i overskuelig form de enkelte betjeningselementers funktioner og indstillinger på printkortet i brandventilationscentralen: Betjening Tryk på alarmtasten Auslösung Tryk på tasten Reset Tryk på Luk-tasten Zu Tryk på tasten Lampentest Jumper Summer (til højre ved siden af transformatoren) Skydekontakt Test i position ON Funktion / virkning Alle motorer åbner Den røde alarmindikator Auslösung på printkortet og på brandtrykkene blinker Summeren udsender lydsignal med alternerende frekvens Autom. videresendelse af alarm er aktiv Alarmen resettes Summeren deaktiveres Autom. videresendelse af alarm er inaktiv Den røde alarmindikator Auslösung på printkortet og på brandtrykkene slukker Alle motorer lukker (kun hvis der ikke foreligger en alarm) Ventilation Lukket Samtlige lysdioder på printkortet og på de tilsluttede brandtryk lyser. De slukker igen, når der trykkes på reset-tasten Summeren udsender et lydsignal, så længe der trykkes på tasten Lampentest Efter 15 min afsluttes lampetesten automatisk Hvis jumperen er sat i, tændes den interne summer ved alarm og fejl Hvis jumperen ikke er sat i, aktiveres den interne summer ikke Brandventilationscentralen er i testfunktion Den grønne driftsindikator "O.K. på printkortet blinker Autom. videresendelse af alarm er inaktiv Ved strømsvigt kan diagnose-lysdioderne på printkortet hermed aktiveres Skydekontakt Test i position OFF Skydekontakt Setup i position OFF Skydekontakt Setup i position ON [tryk samtidig på tasten Reset og tasten Lampentest ] Signal Driftsindikator O.K. Centralens normaltilstand Brandrelæet aktiveres ved alarm Normal driftstilstand Setup-modus aktiv (se programmering) Nogle lysdioder blinker meget hurtigt Tilstand Lyser, så længe der ikke registreres nogen fejl Side 23 af 36

24 Alarmindikator Auslösung Fejlindikator Störung Lysdioden Lüftungsverbot (ventilationsforbud) Batteriindikator Akku / Ladegerät Lysdiode RWA-Taster (brandtryk) Lysdiode Melder Lysdiode BMZ- Eingang (brandalarmcentral-indgang) Blinker i testfunktion Slukker, hvis der foreligger en aktiv fejl eller det er tid til vedligeholdelse Blinker ved alarm Blinker ved registreret fejl Lyner ved spændingssvigt Blinker, hvis det er tid til vedligeholdelse (se serviceindikator Wartung ) Lyser ved aktiv vind-/regnmelding Blinker eller lyner ved for lav batterikapacitet (72 timer nødstrømsforsyning som minimum) Blinker ved ikke registreret batteri Lyner ved for lav batterikapacitet (batterispænding < 27V), slukker igen ved batterispænding > 30V Fejl i brandtryklinjen Lyser, hvis der udløses en alarm via brandtryklinjen. Blinker ved ledningsafbrydelse Lyner ved ledningskortslutning (kun hvis der er indstillet 18k i setup) Fejl i melder-linjen Lyser, hvis der udløses en alarm via den automatiske melderlinje. Blinker ved ledningsafbrydelse Lyner ved ledningskortslutning Fejl i brandalarmcentral-linjen Lyser ved alarm udløst via den eksterne brandalarmcentral. Blinker ved ledningsafbrydelse Lyner ved ledningskortslutning Lysdiode Motor 1 Fejl i motorlinje 1 Blinker ved ledningsafbrydelse / motorsikring SI1 defekt (kortslutning i motorlinjen) Lysdiode Motor 2 Fejl i motorlinje 2 Blinker ved ledningsafbrydelse / motorsikring SI2 defekt (kortslutning i motorlinjen) Lysdiode Motor 3 Fejl i motorlinje 3 Blinker ved ledningsafbrydelse / motorsikring SI3 defekt (kortslutning i motorlinjen) Lysdiode Motor 4 Fejl i motorlinje 4 Blinker ved ledningsafbrydelse / motorsikring SI4 defekt (kortslutning i motorlinjen) Serviceindikator Wartung Blinker, når det er tid til vedligeholdelse Side 24 af 36

25 6.2 Akustiske signaler Under driften udsender brandventilationscentralen via summeren forskellige akustiske signaler, som skyldes fejltilstande og udførte handlinger: Vigtigt! For at kunne høre lydsignalerne, skal Summer -jumperen være sat i! Konstant lydsignal: Fejltilstand (lysdioderne oplyser om årsagen) eller Der trykkes på Lampentest -tasten (alle lysdioder lyser). Konstant lydsignal med skiftende tonehøjde: Alarmtilstand. Den røde alarmindikator Auslösung blinker. 1x langt bip (bekræftelsestone) efter at være gået ud af SETUP-modus: Indstillingerne er gemt 6.3 Sikringer på printkortet For at beskytte elektronikken er der placeret to sikringer på printkortet i brandventilationscentralen. Nedenstående tabel viser de enkelte sikringers funktion og værdi: Betegnelse: Funktion: Værdi: SI6 Sekundærsikring (glasrørssikringer 5 x 20mm) 2,5 A træg SI1 Sikring motorlinje 1 type FKS 80V 15 A træg SI2 Sikring motorlinje 2 type FKS 80V 15 A træg Side 25 af 36

26 Side 26 af 36

27 6.4 Leveringstilstand På grund af de mange paramentreringsmuligheder, der er beskrevet for brandventilationscentralen sammenfattes centralens leveringstilstand nedenfor i tabelform: Skydekontakt Test Skydekontakt Setup Jumper Summer Skydekontakten Test befinder sig i position OFF automatisk videresendelse af alarm ved aktivering af brandtryk Skydekontakten Setup er i position OFF Jumper er sat i summer er aktiv Følgende funktioner og indstillinger er indstillet i programmeringsmodus (Setup): Ventilationsfunktion gruppe 1 Indstillet på Dauer (konstant) Ventilationsfunktion gruppe 2 Indstillet på Dauer (konstant) Fordeling komfortventilationsmoduler Indstillet på alle einzeln (alle enkeltvis) Seriemodstand Indstillet på 18k (kortslutningsovervågning af funktion 0R / 18k brandtryklinjen aktiveret) Detektorafhængighed Indstillet til 1 detektor Aktivering ved fejl Frakoblet Antal detektorer Indstillet til 1-10 automatiske detektorer Side 27 af 36

28 Side 28 af 36

29 7 Programmering (SETUP) I SETUP-modus kan der programmeres mange specialfunktioner og indstillinger: Til dette formål anvendes DIP-switchen Setup, der for at ændre programmeringen skal stilles på ON samtidig med at der trykkes på tasten Reset og Lampentest. Lysdioden Lüftungsverbot på printkortet blinker nu i en meget hurtig rytme for at vise, at setup-funktionen er slået til. Ændringer i funktionerne udføres ved hjælp af 2 taster på printkortet og vises via lysdioderne: De 4 lysdioder O.K., Auslösung, Störung og Lüftungsverbot viser, hvilken funktion der er valgt, og de 7 små, røde lysdioder viser, hvilken indstilling denne funktion aktuelt har. Lysdiode Konst./rykv. Gruppe 1 Konst./rykv. Gruppe 2 Funktion Software VX.XX W2 N.C. N.C. N.C. KL-MODfordeling O.K. Auslösung (alarm) Störung (fejl) Lüftungsverbot (ventilationsforbud) ( LED blinker LED mørk) Indstilling BMZ- Eingang (brandalarmcen.-indg.) Motor Motor Motor , 3+4 Motor Motor 5 ÅBN/LUK rykv. ÅBN/LUK rykv. 2+3 Wartung Kun ÅBN rykv. Kun ÅBN rykv. 1+2 (vedligeholdelse) (Alle 7 LED er slukket) Konstant Konstant Alle enkeltvis Lysdiode N.C. 0R/ 18k Service Periode Melderafhængighed Funktion Alarm ved fejl Antal meldere Fejl relæ VdS- Konform O.K. Auslösung (alarm) Störung (fejl) Lüftungsverbot (ventilationsforbud) ( LED blinker LED mørk) Indstilling Melder BMZ- Eingang (brandalarmc.-indg.) Motor Motor Alt Motor Afbrydelse ORM130 Motor 4-24 måneder - ABA linje ORM130 Motor 5-18 måneder 2 detektorer Detektor ECO Alarm - med forvarsel Wartung (vedligeholdelse) 0R 15 måneder 2 detektorer Brandtryk ECO Vind / regn Nej (Alle 7 LED er slukket) 18k 12 måneder 1 detektor Fra ECO Fejl Ja Funktionerne kan vælges og deres indstilling ændres med de 2 printkort-taster Reset og Lampentest : Reset -tast Næste funktion (1 spalte mod højre i ovenstående tabel) Lampentest -tast Indstillingen flyttes én position opad (én række op i ovenstående tabel) Side 29 af 36

30 En ændret indstilling virker straks på brandventilationscentralens funktion, men den eller de ændrede indstillinger er først varigt sikret mod strømsvigt, når DIP-switchen Setup står på OFF igen! Ca. 60 sekunder efter, der sidst er trykket på en tast, går anlægget automatisk ud af SETUP-modus og indstillingerne gemmes. Side 30 af 36

31 8 Fejlfinding Samtlige fejl kan registreres og lokaliseres ved hjælp af diagnose lysdioderne på printkortet. Fejl, der skyldes forkert trådføring af komponenterne, kan naturligvis ikke diagnosticeres. Skulle der forekomme fejlfunktioner, som ikke kan registreres ved hjælp af diagnose-lysdioderne, er det i første omgang vigtigt at kontrollere trådføringen af de eksterne komponenter. Hvis brandventilationscentralen har registreret en fejl, slukker den grønne driftsindikator Betrieb og den gule fejlindikator Störung blinker. Signal fra diagnoselysdiode på printkortet Årsag Afhjælpning Rød lysdiode Melder blinker Linjeafbrydelse i detektorlinjen modstand Afslut detektorlinjen med en 33K Undersøg kablet for afbrydelser Rød lysdiode Melder blinker Kortslutning i detektor-linjen Undersøg kablet for kortslutning Rød lysdiode Melder lyser Alarm via autom. detektor Tryk på reset Rød alarmindikator RWA-Taster Linjeafbrydelse i blinker brandtryklinjen Rød alarmindikator RWA-Taster lyser Rød alarmindikator RWA-Taster blinker Rød lysdiode BMZ- Eingang (brandalarmcentral-indgang) blinker Alarm via brandtryk Tryk på reset Afslut brandtryklinjen med en 33 K modstand Undersøg kablet for afbrydelser Kortslutning i brandtryklinjen Undersøg kablet for kortslutning Linjeafbrydelse i brandalarmcentral-linjen Rød lysdiode BMZ- Eingang Kortslutning i (brandalarmcentral-indgang) blinker brandalarmcentrallinjen Rød lysdiode BMZ- Eingang Alarm via (brandalarmcentral-indgang) blinker brandalarmcentralen Rød lysdiode Motorlinje (1-5) blinker Linjeafbrydelse i den pågældende motorlinje eller motorsikring defekt Rød lysdiode Lüftungsverbot (ventilationsforbud) blinker Rød lysdiode Lüftungsverbot (ventilationsforbud) lyser Afslut brandalarmcentrallinjen med en 33 K modstand Undersøg kablet for afbrydelser Undersøg kablet for kortslutning Tryk på reset Kontrollér motorsikringer SI til SI2 Undersøg kablet for kortslutning Undersøg kablet for afbrydelser Brug en 33 K modstand ved eksterne drev For lav batterikapacitet Vent, indtil batteriet er fuldt opladet Aktiv vind- eller regnmelding eller fejl på vind- eller regnmelder Vent, indtil vind- eller regnmeldingen er stoppet Kontrollér den tilsluttede vind- eller regnmelder Rød batteriindikator Akku/Ladegerät Batteriet er ikke sluttet til Kontrollér batteriet og slut det om blinker nødvendigt til Rød batteriindikator Akku/Ladegerät Batteriet er helt afladet Tilslut nye batterier!! blinker (U<27V) Gul fejlindikator Störung blinker Strømsvigt Kontrollér netspændingen 230V AC Kontrollér sekundærsikring SI6 Fejlfunktion Årsag Afhjælpning Tilsluttede autom. meldere udløser ikke Fejlfunktion på brandtrykket "RWA- Taster Forkert polaritet Kontrollér tilslutningernes polaritet og foretag korrekt tilslutning Forkert trådføring Kontrollér trådføringen Side 31 af 36

32 Side 32 af 36

33 9 Vedligeholdelse Brandventilationsanlæg er sikkerhedsanlæg, der skal beskytte menneskeliv, helbred og materielle værdier. Der skal derfor regelmæssigt udføres vedligeholdelsesarbejder på brandventilationsanlægget, mindst én gang årligt, iht. DIN 18232, VdS, BVS 27 bestemmelserne og producentens anvisninger. Idriftsætning samt vedligeholdelse og evt. reparation af brandventilationsanlægget må kun udføres af dertil kvalificeret tekniker. Når det er tid til vedligeholdelse indikeres dette akustisk af en summer og optisk af fejlindikatoren Störung på brandtrykket og af serviceindikatoren Wartung på brandventilationscentralens printkort. Før der udføres arbejder på en åben central, skal montøren først sørge for jordforbindelse ved hjælp af jordskruen!!!! Vigtigt!! Ved videresendelse af alarmer og fejl til brandvæsen eller CTS-anlæg via det integrerede alarmrelæ eller fejlrelæ skal en evt. funktionskontrol først aftales med rette vedkommende. Brandventilationscentral: Visuel kontrol af brandventilationscentralen Kontrollér 230V AC netspændingen Kontrollér sikringerne SI1 til SI6 Kontrollér ladespændingen (ca. 41,4V DC). Kontrollér batterikapacitet Efter 3 år skal batterierne skiftes ud og de gamle batterier bortskaffes Kontrollér, at klemmeforbindelserne ikke er løse Kontrollér kabler for eventuelle skader Udfør en funktionskontrol (se 5 Idriftsætning), placér skydekontakten Test i position ON Kontrollér alle brandventilationscentralens funktioner ved at aktivere alle tilsluttede eksterne brandtryk, automatiske detektorer og komforttryk Kontrollér signalelementerne på de eksternt tilsluttede brandtryk og automatiske detektorer Kontrollér testen af videresendelsen af fejl og alarmer. Til dette formål skal skydekontakten Test placeres i position OFF Side 33 af 36

34 10 Tekniske data Type: Brandventilationscentral 30A-2-1 Kabinet: Kabinet i stålplade med 2 vridelåse Mål B/H/D: 335/525/210 [mm] Farve: Lysgrå RAL 7035 Kapslingsklasse: IP 30 Temperaturområde: Temperaturklasse iht. VdS 2581 (-5 C til 40 C) Temperaturklasse iht. VdS 2593 (-5 C til 40 C) Mærkespænding: 230V AC / 50 Hz Mærkeeffekt: 100 VA Mærkespænding, batteri: 36V DC (3 x 12V DC) Mærkekapacitet, batteri: 12Ah Skifteeffekt motorlinje: Skifteeffekt central: Maks. 15A mærkestrøm for 60s Maks. 30A mærkestrøm for 60s Antal motorlinjer: 2 Antal ventilationsgrupper: 2 Antal alarmgrupper: 1 Antal brandalarmcentrallinjer: 1 Antal brandtryk 6, 7: 10 Antal automatiske detektorer: 1 10; eller stk (se programmering) (røgdetektor ECO1003, termodetektor ECO1005T) ÅBN-signal-udgange: 24V, maks. hver 50mA Klemmer: Motorklemmer: Nettilslutningsklemmer: Fejl- og alarmrelæ: Øvrige klemmer: Linjeovervågning: Alarmrelæ: Fejlrelæ eller vind- og regnrelæ: 4 mm² (fintrådet) 6 mm² (fast) 2,5 mm² stikbar 2,5 mm² 1,5 mm² (fintrådet) 2,5 mm² (fast) Motorlinje for ledningsbrud / sikringstilfælde Brandtryklinje for ledningsbrud og kortslutning Brandalarmcentrallinje for ledningsbrud og kortslutning Detektorlinje for ledningsbrud og kortslutning Batterilinje for ledningsbrud Skifteeffekt 60V AC / 3A eller 24V DC / 3A Skifteeffekt 60V AC / 3A eller 24V DC / 3A Side 34 af 36

35 Side 35 af 36

36 11 Tillæg strømskemaer Side 36 af 36

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 75A 5 1 36V Max. belastning 75A / 36V DC 5 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe 75A (5x15A) for motorer med maks. 60s åbningstid MONTAGEVEJLEDNING Tekniske

Læs mere

Teknisk bilag og montagevejledning

Teknisk bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 15A 1 1-36V Max. belastning 15A / 36V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe kun for motorer med maks. 60s åbningstid INSTALLATIONSVEJLEDNING Teknisk

Læs mere

Brandventilationscentral type 30A(20A) 2 1-24V

Brandventilationscentral type 30A(20A) 2 1-24V Brandventilationscentral type 30A(20A) 2 1-24V Max. belastning 30A / 24V DC 2 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe 30A (2x15A) for motorer med maks. 60s åbningstid 20A (2x10A) for motorer

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Røykventilasjon Type 15A V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Røykventilasjon Type 15A V Styresentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Røykventilasjon Type 15A-1-1 36V STYRESENTRAL Innhold 1 Indholdsfortegnelse 2 1.1 Liste over figurer 2 2 Skitse over centralen 3 3 Installation

Læs mere

Brandventilationscentral type EN 230V/24V 15A A A A 5 1

Brandventilationscentral type EN 230V/24V 15A A A A 5 1 Brandventilationscentral type EN 230V/24V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5 1 Lad venligst denne vejledning blive i centralen! INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og Montagevejledning - 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V Styresentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Type 15A-1-1-36V STYRESENTRAL Innhold 1 Indholdsfortegnelse 2 1.1 Liste over figurer 2 2 Skitse over centralen 3 3 Installation 4 3.1 Generelt

Læs mere

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 30A-2-1-36V

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 30A-2-1-36V Styresentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Type 30A-2-1-36V STYRESENTRAL Innhold 1 Indholdsfortegnelse 2 1.1 Liste over figurer 2 2 Skitse over centralen 3 3 Installation 4 3.1 Generelt

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Brannventilasjonssentral Type RWA 20A V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Brannventilasjonssentral Type RWA 20A V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Brannventilasjonssentral Type RWA 20A-4-1 24V 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1 Liste over figurer... 2 2 Skitse over centralen...

Læs mere

Brandventilationscentral type 2A 1 1. Max. Belastning 2,2A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe BAUART GEPRÜFT

Brandventilationscentral type 2A 1 1. Max. Belastning 2,2A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe BAUART GEPRÜFT Brandventilationscentral type 2A 1 1 Max. Belastning 2,2A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe BAUART GEPRÜFT TÜV Rheinland Product Safety TYPE APPROVED INSTALLATIONSVEJLEDNING

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Brannventilasjonssentral Type 5A-1-1

Teknisk bilag og montasjeveiledning Brannventilasjonssentral Type 5A-1-1 Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Brannventilasjonssentral Type 5A-1-1 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1 Liste over figurer... 2 2 Skitse over centralen...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Teknisk bilag og montagevejledning

Teknisk bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 15A 1 1-36V Max. Belastning 15A / 36V DC 15A: Åbningstid < 60s 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Teknisk bilag og montagevejledning

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Modulopbygget brandventilationscentral Type Classic-24/36V

Modulopbygget brandventilationscentral Type Classic-24/36V Modulopbygget brandventilationscentral Type lassic-24/36v INSTLLTIONSVJLNING Tekniske bilag og montagevejledning 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1 Liste over figurer... 2 2 Oversigt

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Brandventilationscentral type 8 4 1- A tændsats INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 8 4 1- A tændsats INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning randventilationscentral type 8 4 1- tændsats Max. elastning 48 tændsats 24V 1 x randventilationsgruppe INSTLLTIONSVJLNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 ør montering... 3 2 unktionsprincip...

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Vind- og Regnmelder type WR-MOD 501 Ret til ændringer uden varsel

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Brandventilationscentral type 16 4 1- A INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 16 4 1- A INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning randventilationscentral type 6 4 - Max. elastning 7,6 / 4V 4 x Komfortventilationsgrupper x randventilationsgruppe INSTLLTIONSVJLNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTH /S HVMRKN 8 K-9500 Hobro

Læs mere

Brandventilationscentral type A INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type A INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning randventilationscentral type 8 2 1- Max. elastning 8,8 / 24V 2 x Komfortventilationsgrupper 1 x randventilationsgruppe INSTLLTIONSVJLNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 ør montering...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brandventilationscentral type F INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type F INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning randventilationscentral type 2 1 1- Max. elastning 2,2 / 24V 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x randventilationsgruppe INSTLLTIONSVJLNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 ør montering...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

Koblingsmodul for brand- og komfort KMRL V1.0

Koblingsmodul for brand- og komfort KMRL V1.0 Montage- og betjeningsanvisning Udgave: DK3 Gældende fra: 29.11.2001 Koblingsmodul for brand- og komfort KMRL V1.0 Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Sammenkobling af flere ABV-modulcentraler

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Brandventilationscentral Type: WSC 308 01

Brandventilationscentral Type: WSC 308 01 Betjeningsvejledning / Teknisk Information Brandventilationscentral Type: WSC 308 01 Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsforskrifter Betjeningselementer, diagnose LEDs, sikringsoversigt og klemmer Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

RWA Central 1-1-1 24 V DC

RWA Central 1-1-1 24 V DC 24 V DC T E K N I S K B I L A G O G M ONTASJE V EILEDNING BVS Brannvernsystemer AS Ryfylkegaten 22 N-4014 Stavanger Tel: +47 51547200 / Fax: +47 51547202 Email: post@brannvernsystemer.no Internett: www.brannprodukter.no

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere