Agria Hund. Gælder fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agria Hund. Gælder fra 01.01.2013"

Transkript

1 Agria Hund Gælder fra

2 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en vigtig del af vores kundepolitik. Nedenfor kan du læse vores retningslinjer for behandling af personoplysninger. Agria indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter og andre tilknyttede ydelser. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og adresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger eller oplysninger om skader. De afgivne oplysninger registreres med henblik på administration, rådgivning, kundepleje og markedsføring. Som udgangspunkt giver vi ikke dine personoplysninger videre, da vi har tavshedspligt og behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Vi kan udveksle dine oplysninger med andre forsikringsselskaber i Agria Koncernen, eksterne samarbejdspartnere og CPR-registret. Agria Dyreforsikring er ansvarlig for bearbejdning af oplysninger om forsikringstagere, skadelidte og skadevoldere. Misligholder du dine forpligtigelser overfor Agria, kan Agria videregive oplysninger om dig til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning. Desuden videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder, hvis lovgivningen kræver det. Som kunde hos Agria har du altid mulighed for indsigt i dine personlige oplysninger og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. En sådan henvendelse sendes til Agria Dyreforsikring, Postboks 744, 2730 Herlev. FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du for eksempel får vilkårene mandag den 1. i måneden, kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Giver du skriftlig besked for eksempel pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til: Agria Dyreforsikring Postboks Herlev telefon eller Provision Vi kan oplyse, at nogle af Agrias medarbejdere og forsikringsombud får provision eller bonus, når de sælger en forsikring.

3 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring... 4 A.1 Dette er forsikringsvilkårene... 4 A.2 Tjek din forsikring... 4 A.3 Direkte skadesrefusion... 4 A.4 Hvem gælder forsikringen for... 4 A.5 Hvornår gælder forsikringen... 4 A.6 Hvor gælder forsikringen... 4 A.7 Forsikret dyr... 4 A.8 Importerede og ældre dyr... 4 A.9 Hvor stor bliver erstatningen... 4 A.10 Karenstid... 4 A.11 Selvrisiko... 4 B Agria Sygeforsikring... 5 B.1 Forsikringssum... 5 B.2 Dyrlægebehandling... 5 B.3 Særlige begrænsninger... 5 B.4 Begrænsninger... 6 C Agria Tillægsforsikringer... 7 C.1 Agria Medicin... 7 C.2 Agria Genoptræning... 7 C.3 Agria Led... 7 C.4 Agria Special... 7 C.5 Agria Tryghed (indgår i Agria Special)... 8 D Agria Liv... 9 D.1 Forsikringssum... 9 D.2 Forsikringen omfatter... 9 D.3 Forsikringen ophører... 9 D.4 Krav til visse diagnoser... 9 D.5 Begrænsninger D.6 Selvrisiko E Agria Brugshunde E.1 Forsikringssum E.2 Forsikringen omfatter E.3 Forsikringen ophører E.4 Begrænsninger E.5 Selvrisiko F Agria Avl F.1 Hvornår gælder forsikringen F.2 Hvor gælder forsikringen F.3 Forsikret dyr F.4 Forsikringssum F.5 Dyrlægebehandling F.6 Tabt forplantningsevne F.7 Dyrlægebehandling af svage hvalpe F.8 Dyrlægebehandling af hvalp F.9 Skjulte Fejl Forsikring F.10 Begrænsninger G Agria Skjulte Fejl G.1 Hvem gælder forsikringen for G.2 Definition af en skjult fejl G.3 Hvornår gælder forsikringen G.4 Hvor gælder forsikringen G.5 Forsikret dyr G.6 Forsikringssum G.7 Dyrlægebehandling, aflivning og kremering G.8 Livsforsikring G.9 Obduktion G.10 Karenstid G.11 Begrænsninger G.12 Selvrisiko H Agria Hvalpeforsikring H.1 Hvem gælder forsikringen for H.2 Hvornår gælder forsikringen H.3 Hvor gælder forsikringen H.4 Forsikrede dyr H.5 Forsikringssum H.6 Forsikringen omfatter H.7 Karenstid H.8 Begrænsninger H.9 Selvrisiko I Agria Ansvarsforsikring for hunde I.1 Forsikret dyr I.2 Forsikringssum I.3 Hvad gælder forsikringen for I.4 Udvidet Ansvarsforsikring I.5 Vores forpligtelser I.6 Karenstid I.7 Begrænsninger I.8 Selvrisiko Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer Dette er forsikringsvilkårene Hvor og hvornår gælder forsikringen Forsikringsperioden Agrias Ansvar Karenstid Karensfrihed Forbehold Fornyelse og opsigelse Fornyelse af forsikringen Opsigelse og ændring Betaling af forsikringen Præmien For sen præmiebetaling Tilbagebetaling af præmie Præmie og afgifter Indeksregulering Hvis skaden sker Når skaden er sket Trafikulykker, dyrplageri eller overfald af anden hund: Din forpligtelse til at deltage i skadesopgørelsen Reducering af forsikringserstatning Forældelse Omkostninger for eget personale Generelt om erstatningen Forsikringsbeløb Udbetaling af erstatning Dobbeltforsikring Regreskrav Hvis vi ikke er enige Ordliste

4 A Velkommen til Agria Dyreforsikring A.1 Dette er forsikringsvilkårene I dette hæfte finder du forsikringsvilkårene for Agrias hundeforsikringer samt de generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer fra 1. januar Dine vilkår består af tre dele: policen, vilkårene for den forsikring/de forsikringer du har tegnet og de generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer. Desuden relevante love og regler. A.2 Tjek din forsikring Så snart du har modtaget din forsikringspolice, er det vigtigt at du kontrollerer om oplysningerne er korrekte og i overensstemmelse med den forsikring du ønsker. Såfremt der er uoverensstemmelser, bedes du omgående kontakte Agria og få rettet fejlen. Får du ikke rettet fejlen, gælder det som fremgår af forsikringspolicen. A.3 Direkte skadesrefusion Mange dyreklinikker kan anmelde skader direkte til Agria på dine vegne. Du kan spørge din dyreklinik, om de har indgået en samarbejdsaftale med Agria. Hvis din skade omfattes af forsikringen, betaler Agria erstatningen direkte til klinikken. På klinikken behøver du blot betale din selvrisiko og de omkostninger, som ikke dækkes af forsikringen. En forudsætning, for at kunne lave direkte skadesrefusion, er at forsikringen er betalt. Agria forbeholder sig ret til, at afvise direkte skadesrefusion. A.4 Hvem gælder forsikringen for Agria Sygeforsikring herunder tillægsforsikringerne og ansvarsforsikring gælder for både forsikringstageren og andre som har folkeregisteradresse i Danmark og som har hunden i deres pleje, f.eks. medejere. Forsikringen kan ikke tegnes af personer, der har folkeregisteradresse på Grønland eller Færøerne. Agria Livsforsikring herunder Agria Brugshunde og Agria Avl gælder for forsikringstageren, der har folkeregisteradresse i Danmark, og som er ejer af hunden, hvis forsikringstageren ikke ejer hunden, gælder forsikringen for: - ejere, der er medlem af forsikringstagerens husstand. A.5 Hvornår gælder forsikringen Forsikringen dækker krav vedrørende skade, der opstår i forsikringsperioden. Vores forsikringer kan tegnes for hunde, som er mindst seks uger gamle. Livsforsikringen kan ikke tegnes for hunde, som er fyldt seks år. Hunderacer der tilhører Aldersgruppe 8 år (se pkt. D.3), kan ikke tegne livsforsikring, efter de er fyldt tre år. Agria Sygeforsikring er livslang. Ovenstående er gældende medmindre andet er specificeret i vilkårene. A.6 Hvor gælder forsikringen Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark. Den gælder også under ophold i højst et år på Grønland og Færøerne samt i øvrige EU-lande, Norge eller Schweiz, regnet fra afrejsedagen fra Danmark, medmindre andet fremgår af vilkårene. A.7 Forsikret dyr Forsikringen gælder for den hund eller de hunde som angives i forsikringspolicen. Hunden skal være ID-mærket og tilstrækkeligt vaccineret mod parvovirusinfektion, hundesyge og smitsom leverbetændelse (HCC) i henhold til veterinærmedicinsk anbefaling. Den skal være revaccineret efter de alment gældende veterinære anbefalinger i henhold til de korrekte og godkendte vejledninger for den pågældende vaccine, der skal være godkendt i Danmark. A.8 Importerede og ældre dyr Hunde som importeres, med undtagelse af fra Sverige og Norge, og som ikke har været i Danmark mere end 4 måneder, skal have en Agria dyrlægeattest udfyldt af en dansk dyrlæge. For hunde, som er over 3 år behøves der en dyrlægeattest for at kunne tegne sygeforsikring og livsforsikring. Attesten må ikke være ældre end 30 dage når forsikringen tegnes. A.9 Hvor stor bliver erstatningen Forsikringerne erstatter maksimalt op til forsikringsbeløbet. Hvor stort forsikringsbeløbet er, fremgår af vilkårene og din forsikringspolice. A.10 Karenstid Alle Agrias forsikringer har en karenstid på 20 dage, medmindre andet fremgår af vilkårene. Karenstid betyder, at forsikringen ikke dækker sygdom, skader eller andre skadelige hændelser, der har fundet sted eller er påbegyndt inden for 20 dage efter, at forsikringen trådte i kraft eller efter udvidelse af forsikringsdækning. For mere information se de generelle bestemmelser punkt. 2.3 og 2.4. A.11 Selvrisiko Sygeforsikringerne og tillægsforsikringerne har en fast og en variabel selvrisiko. Vi fratrækker den faste selvrisiko en gang pr selvrisikoperiode, uanset antallet af diagnoser. Den variable selvrisiko fratrækkes de omkostninger, som overstiger den faste selvrisiko. Den faste og variable selvrisiko, som du har valgt, fremgår af forsikringspolicen. Forsikringen har en selvrisikoperiode på 125 dage, der starter fra dagen, hvorpå du tidligst gør krav på erstatning. 4

5 B Agria Sygeforsikring (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) B.1 Forsikringssum Forsikringssummen, der er eller kroner, angives i policen og er det maksimale erstatningsbeløb du kan få ud af forsikringen pr. forsikringsår. Forsikringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og med det år hunden bliver otte år. Beløbet reduceres med kroner årligt, hvis du har valgt kroner (til ikke mindre end kroner) og med kroner årligt, hvis du vælger kroner (til ikke mindre end kroner). B.2 Dyrlægebehandling Du kan få erstatning op til forsikringssummen for dine udgifter, når en dyrlæge undersøger, behandler eller plejer din hund på grund af ulykke eller sygdom, som indtræffer i forsikringsperioden og som omfattes af forsikringen. B.3 Særlige begrænsninger A Kejsersnit Vi erstatter et kejsersnit, forudsat at tæven ikke tidligere er blevet forløst ved kejsersnit. Kejsersnit erstattes kun, hvis et af følgende punkter er opfyldt: Hvis tæven ikke reagerer tilfredsstillende på behandlingen med vestimulerende medicin. Hvis fejlplacering af foster gør kirurgisk behandling nødvendig. Hvis tævens almentilstand er så påvirket, at kirurgi er nødvendig. Hvis fosterets eller fostrenes almentilstand er så påvirket, at kirurgisk behandling er nødvendig. For bostonterrier, amerikansk, engelsk og fransk bulldog, chihuahua og pomeranian erstattes et kejsersnit, hvis samtlige af tævens tidligere kuld er født uden kejsersnit og tæven har efterladt mindst et levedygtigt kuld uden kejsersnit. B Tandpleje Behandlingen skal være for en traumatisk tandfraktur på en blivende tand. Nedslidte tænder, tandsten eller andre komplikationer til dårlig tandstatus erstattes ikke. C MR- og CT-undersøgelser (magnetresonans og computertomografi) Kan erstattes efter forhåndsgodkendelse fra Agria. D Kastration af hanhund, sterilisation af tæve Du kan få erstatning for omkostninger til operation, efterbehandling og komplikationer ved kirurgi. Operationen skal være en del af behandlingen af diabetes mellitus eller akromegali hos tæver, livmodersygdomme med tydelige kliniske symptomer, fødselsskader, vaginalprolaps, prostatasygdomme, perinealbrok, analadenom, testikelbetændelse, testikelomvridning, tumorer i testiklerne, vagina eller æggestokke, eller ved dannelse af uretrafistel hos hanhunde med urinsten. Operationen dækkes ikke som del af behandlingen af hudsygdomme, epilepsi, adfærdsforstyrrelser, falsk drægtighed, unormal løbetid, mælkekirtelkræft eller cyster på æggestokkene. E Korsbånds- og meniskskade Du kan få erstatning for udgifter til undersøgelse, operation og behandling af korsbånd og menisker, hvis hunden er sygeforsikret, inden den er fire måneder eller sygeforsikret og er symptomfri i mindst et år hos Agria. F Albueledssygdom eller hofteledssygdom og osteochondrose i alle led Hunden skal være registreret og stambogsført i Dansk Kennel Klub. Hunden skal være sygeforsikret før den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse. Ved hofteledssygdom (HD) eller albueledssygdom (AD/ED), skal de berørte led være røntgenfotograferede. Billederne skal være registrerede og gennemset af Dansk Kennel Klub. Findes der avlsrestriktioner for ledsygdommen, skal også forældredyrenes ledstatus for det aktuelle led være godkendt af Dansk Kennel Klub. Hvis hunden ikke opfylder kravene i dette punkt, godtgøres op til kroner for undersøgelse indtil diagnose(r) stilles. Denne begrænsning gælder ikke, hvis albue- eller hofteled tidligere er erklærede raske (med resultaterne AA/00) efter røntgenundersøgelse og resultaterne er registrerede hos Dansk Kennel Klub. Du kan da få erstatning, hvis der opstår problemer i det tidligere erklærede raske led. G Patellaluksation, short ulna eller Calvé-Legg-Perthes Følgende betingelser skal være opfyldt for at erstatning kan udbetales: Hunden skal være sygeforsikret inden den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse. Hvis racen tilhører et sundhedsprogram, skal forældredyrenes knæled være undersøgt med tilfredsstillende resultat og officielt registreret hos Dansk Kennel Klub. H Cherry Eye Hunden skal være sygeforsikret før den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse. I Plastikoperation Du kan få erstatning for dine udgifter til plastikkirurgi (herunder, entropion og ektropion), hvis afvigelser i dyrets forfatning eller udseende forårsager helbredsmæssige problemer, forudsat at hunden er sygeforsikret, før den er fire måneder og derefter fortsat forsikret 5

6 uden afbrydelse. For bostonterrier, engelsk og fransk bulldog samt mops erstattes ikke udgifter til operation af luftrøret, blød gane, næsebor eller forsnævring i halsen eller dens følger. For chow chow erstattes ikke udgifter til operation af øjne, øjenlåg eller dens følger. For shar pei og mastino napolitano erstattes ikke udgifter til plastikoperationer af øjne og ører eller dens følger. J Aflivning og kremering Du kan få refunderet dine udgifter til aflivning og kremering af din hund, hvis den i henhold til veterinærmedicinsk vurdering skal aflives og en yderligere behandling ville være dækket af sygeforsikringen. Du kan få dækket udgifter på op til kroner af den samlede forsikringssum. B.4 Begrænsninger Generelle begrænsninger Du kan ikke få erstatning for udgifter til: Forebyggende behandlinger og undersøgelser så som vaccination. Genoptræning, herunder svømmetræning, massage, fysioterapi og lignende. Navlebrok eller kryptorchisme. Operation med indsættelse af ledproteser eller ledimplantat herunder guldimplantat/goldtreat. Transplantationer. Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner. Strålebehandling eller kemoterapi af tumorer eller opfølgende behandling. Dog erstattes opfølgende undersøgelser ved cushings syndrom. Alternativ behandling, f.eks. akupunktur, kiropraktik, trykbølgeterapi eller laserbehandling. Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, administrative gebyrer og rådgivningsudgifter. Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, hvis det ikke er medicinsk motiveret. Akuttillæg, aften- og weekendtillæg dækkes, hvis det er medicinsk motiveret. Medicin (recept udskrevet eller medicin udleveret af dyrlægen). Medicinsk/special foder, shampoo eller andre produkter ordineret eller solgt af en dyrlæge. Dyrlægens rejser, transport af hunden, forsikringstagerens rejser eller andre rejser. Tandsygdomme og korrektion af forkert bid. Kataraktoperationer. Fertilitetsundersøgelse og behandling. Undersøgelse og behandling af falsk drægtighed. Kemisk kastration og p-sprøjte/tabletter. Komplikationer til sygdom eller skade som ellers ikke erstattes, udover ved komplikationer til forebyggende kirurgisk kastrering/sterilisering eller vaccination. Racespecifikke begrænsninger For shar pei og mastino napolitano erstattes ikke udgifter til ører- og øjensygdomme inklusiv plastikoperationer eller til hudsygdomme. For shar pei desuden shar pei feber. For chow chow erstattes ikke udgifter til øjensygdomme inklusiv plastikoperationer. For greyhound og whippet refunderes ikke udgifter ved ulykker eller sygdom, der opstår i udlandet i forbindelse med træning og konkurrencer. For bostonterrier, amerikansk, engelsk og fransk bulldog, chihuahua og pomeranian erstattes et kejsersnit, hvis samtlige af tævens tidligere kuld er født uden kejsersnit og tæven har efterladt mindst et levedygtigt kuld uden kejsersnit. For bostonterrier, engelsk og fransk bulldog samt mops erstattes ikke udgifter til operation af luftrøret, blød gane, næsebor eller forsnævring i halsen eller dens følger. Ovenstående racespecifikke begrænsninger gælder også for blandingsracer, hvor en eller flere af overnævnte racer indgår. 6

7 C Agria Tillægsforsikringer (Alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) Tillægsforsikringerne kan kun tegnes som et tillæg til Agria Sygeforsikring. Forsikringsbeløbet ligger ud over det totale forsikringsbeløb, som du har valgt i Agria Sygeforsikring. På forsikringsbrevet fremgår det, hvilken eller hvilke tillægsforsikringer du har valgt. For tillægsforsikringerne gælder i øvrigt de samme vilkår som Agria Sygeforsikring og vores generelle bestemmelser, hvis intet andet angives. C.1 Agria Medicin Du kan få refunderet dine udgifter til receptpligtig medicin med op til kroner udover maksimum dækningen for sygeforsikringen pr. forsikringsår. Du skal indsende en detaljeret kvittering fra den behandlende dyrlæge eller kopi af recept og kvittering fra apoteket. C.2 Agria Genoptræning Genoptræning i form af svømmetræning, massage, fysioterapi og vandløbebånd erstattes i forbindelse med behandling af diagnosticeret ledsygdom, ledskader, knoglebrud, muskel- & seneskade eller diskusprolaps. Genoptræning bør gennemføres senest tre måneder efter ordinering fra behandlende dyrlæge og ikke begynde senere end en måned efter ordinering. Det er en betingelse, at den der udfører genoptræningen har tilstrækkelig uddannelse og erfaring i genoptræning af dyr. For genoptræning, der udføres i andre genoptræningscentre end i den behandlende klinik, skal dyrlægens henvisning til den angivne klinik/behandler vedlægges skadesanmeldelsen. Der erstattes kun én gang pr. skadestilfælde/diagnose og du kan maksimalt få erstatning for en tre måneders periode pr. skadestilfælde/diagnose ved erstatningsbare skader. Du kan få dækket udgifter på op til kroner udover den maksimale erstatningssum på sygeforsikringen pr. forsikringsår. C.3 Agria Led Du kan få erstatning med op til forsikringssummen på sygeforsikringen for dine udgifter til hofteledssygdomme, albueledssygdomme og osteochondrose i alle led, hvis din hund er forsikret med Agria Led inden den fylder 4 måneder og siden fortsat forsikret uden afbrydelse hos Agria. Agria Led kan tegnes til alle hunde under 4 måneder gamle, der ikke er stambogsført i Dansk Kennel Klub. C.4 Agria Special Forsikringen erstatter udover maksimum for sygeforsikringen op til kroner for specialistpleje (punkt C4 A, B, C og D), og yderligere kroner for Agria Tryghed (rejseudgifter og indkvarterings-/pasningsomkostninger se punkt C5) pr. forsikringsår. Nedenstående behandlinger erstattes kun, hvis behandlingen er anbefalet af behandlende dyrlæge. A Kataraktoperation (grå stær) Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special for operationsomkostninger for grå stær pr. forsikringsår frem til det år hunden bliver henholdsvis 12, 10 og 8 år gammel, afhængig af race. Aldersgruppe 12 år: Bichon havanais, border terrier, cairn terrier, chihuahua, chinese crested, dværgpuddel, dværgschnauzer, finsk lapphund, finsk spids, fox terrier, islandsk fårehund, jack russel terrier, lhasa apso, mellempuddel, kleiner münsterländer, norrbottenspids, norsk buhund, papillon, phalene, mellem schnauzer, shih tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier, toypuddel, västgötaspids, welsh springer spaniel, west highland white terrier og whippet. Aldersgruppe 10 år: Øvrige racer og blandingshunde udover de racer som angives i aldersgruppen 12 år og aldersgruppen 8 år. Aldersgruppe 8 år: Berner sennen, grand danois, irsk ulvehund, leonberger, mastino napolitano, newfoundland, pyrenéer og st. bernhard. B Ledimplantat, dog ikke guldimplantat/goldtreat Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special pr. forsikringsår for operationsomkostninger i forbindelse med ledimplantatoperation under forudsætning af, at hunden er under 6 år, og hunden har været uafbrudt forsikret siden den fyldte 4 måneder, er stambogsført og registreret i Dansk Kennel Klub, samt at Dansk Kennel Klubs avlsrestriktioner for den aktuelle race og led er fulgt. C Tandbehandlinger Du kan få erstatning på op til forsikringssummen for Agria Special pr. forsikringsår for følgende medicinsk betingede tandbehandlinger: Forkert bid. Vedvarende mælketænder. Fraktur på mælketænder. Rodspidsabscesser. Rodfyldning på grund af tandsygdom. Kariesangreb. Krav ved erstatning af korrektion af forkert bid, vedvarende mælketænder og fraktur på mælketænder er, at hunden har været forsikret inden den fylder 4 måneder og siden har været uafbrudt forsikret hos Agria. Forsikringen erstatter ikke skader og sygdomme på grund af tandsten eller dårlig tandstatus. D Kemoterapi og strålebehandling Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special pr. forsikringsår ved behandling af kræftsygdom med kemoterapi eller strålebehandling, under forudsætning af, at hunden er under 6 år gammel på tidspunktet for sygdommens indtræden. 7

8 C.5 Agria Tryghed (indgår i Agria Special) Forsikringssummen som er kroner angives i forsikringspolicen, og er den højeste erstatning du kan få fra forsikringen pr. forsikringsår. A Indkvartering Din læge skal udstede en erklæring hvor det fremgår, at du grundet ufrivillig fysisk sygdom ikke fysisk kan tage vare på din hund. Du kan få erstatning fra og med tredje indkvarterings- eller pasningsdag. Er hunden en tæve med hvalpe, kan du også få erstatning på 80 kroner pr. dag for indkvartering af hvalpekuldet. Erstatning gives ikke for kuld, der er ældre end 12 uger. Hundepensionat Du kan under ovenstående forudsætninger få erstatning, på op til 80 procent af udgifterne til indkvartering af din hund, på et registreret hundepensionat. Privat indkvartering og pasning Du kan få erstatning på 80 kroner pr. dag til at indkvartere hunden hos en privatperson. Du kan også få erstatning på 50 kroner pr. dag for at hyre nogen til at hjælpe dig med at passe din hund uden overnatning. Den person du hyrer, må ikke tilhøre din husstand. Dødsfald Ved forsikringstagerens død, gives erstatning ifølge ovenstående, i op til 60 dage fra dødsdatoen. Kvitteringer For at Agria skal kunne vurdere din ret til erstatning, skal du fremsende tydelige kvitteringer, der er udstedt af den person, der har passet hunden. Navn, adresse, telefonnummer og personnummer på den person eller cvr-nummer for det pensionat, der har passet hunden, datoen for pasningen, samt omhyggelig omkostningsspecifikation skal angives på kvitteringen. B Afbestillingsudgifter rejser Du kan få erstatning for dine afbestillingsudgifter op til forsikringssummen, hvis du må afbestille en privat rejse, fordi din hund får en akut skade eller sygdom, som kræver øjeblikkelig dyrlægebehandling. Hvis du skulle have rejst i selskab med en anden, og det også var nødvendigt at aflyse dennes rejse, kan vi også erstatte denne persons afbestillingsudgifter. Det er en betingelse, at rejseledsageren er medlem af din husstand eller er nært beslægtet. Du skal opgive beløbet som er blevet tilbagebetalt af rejsebureauet og andre omkostninger, der spares. C Afbrudt rejse I tilfælde, hvor din hund bliver akut syg eller kommer til skade og kræver kritisk pleje, mens du er bortrejst og din rejse må afbrydes, erstatter forsikringen de meromkostninger op til forsikringsbeløbet, der opstår ved ombookning af billetter. fra og med dag tre med op til 500 kroner om dagen op til forsikringssummen. E Karenstid Forsikringen har ingen karenstid. F Generelle begrænsninger mennesker Ved sygdomme, lidelser eller skader som du har haft inden for de seneste 12 måneder inden du tegnede forsikringen, er du ikke berettiget til godtgørelse for logi eller pasningshjælp. Du kan ikke få erstatning for udgifter som følge af sådanne skader på dit helbred, som ifølge lægelig vurdering skyldes misbrug af alkohol, narkotika og andre rusmidler, sedativ eller andre lægemidler. Du kan heller ikke få erstatning ved problemer af psykisk art (f.eks. depression, træthedssyndrom osv.). Skader, der erstattes af et andet forsikringsselskab, erstattes ikke af Agria. Erstatning for privat indkvartering eller pasningshjælp til nogen der tilhører din husstand. G Generelle begrænsninger hund Du kan ikke få erstatning for afbestillingsgebyrer eller omkostninger for forlænget ophold i følgende tilfælde: Hundens sygdom eller skade er ikke livstruende i henhold til veterinærmedicinsk vurdering. Hundens sygdom eller skade er direkte eller indirekte forvoldt af forsikringstageren eller forsikringstagerens husstand. Hundens sygdom eller skade skyldes manglende vaccination eller undladelse af anden forebyggende behandling, som anbefales af myndigheder eller veterinærer før eller under rejser. Hvis rejsen afbestilles som følge af en skade eller sygdom som har vist symptomer, eller burde have været opdaget før rejsen blev bestilt. Hvis rejsen afbestilles, afbrydes eller bliver forlænget pga. en lidelse/sygdom for hvilken hunden har et forbehold på egen sygeforsikring. Skader, der erstattes af et andet forsikringsselskab, erstattes ikke af Agria. H Selvrisiko Der fratrækkes ikke fast selvrisiko for Agria Tryghed, kun variabel. D Forlænget ophold på grund af hundens sygdom I tilfælde, hvor din hund er for alvorligt syg eller skadet, til at kunne transporteres under opholdet i udlandet, vil forsikringen dække udgifterne til logi som opstår, fordi du må forlænge dit ophold 8

9 D Agria Liv (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) D.1 Forsikringssum Forsikringssummen fremgår af forsikringspolicen og er den højeste erstatning du kan modtage fra forsikringen. En hund som ikke er stambogsført og registreret i Dansk Kennel Klub eller en af Agria godkendt organisation kan højst forsikres op til kroner. Registrerede og stambogsførte hunde kan forsikres for op til kroner. Hvis hunden har udstillings- eller brugsmeritter, er det muligt at forhøje forsikringssummen. Dyrlægeattest er påkrævet ved livsforsikring på mere end kroner. Forsikringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og med det år hunden, afhængigt af race (se punkt D.3), bliver 9, 7 eller 5 år. Beløbet reduceres med 20 procent om året, dog som det laveste til mindst kroner. Beløbet afrundes til nærmeste hundrede kroner. Fra det år, hvor hunden, afhængig af race, bliver 11, 9 eller 7 år, er den maksimale forsikringssum kroner. D.2 Forsikringen omfatter Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hund på grund af sygdom eller ulykke bliver skadet så svært, at den dør eller ifølge vurdering fra dyrlæge ikke kan overleve og skal aflives. Særlige vilkår: Hvis hunden har både livs- og sygeforsikring, kan vi tillade aflivning og betale livserstatning, hvis det er klart, at en erstatning fra sygeforsikringen skulle overstige forsikringssummen for livsforsikringen. Du skal kontakte os for en vurdering af, om livsforsikringen kan komme til udbetaling. D.3 Forsikringen ophører Forsikringen ophører ved forsikringstidens udløb fra det år hunden, afhængig af race, bliver 8, 10 eller 12 år. Aldersgruppe 12 år: Bichon havanais, border terrier, cairn terrier, chihuahua, chinese crested, dværgpuddel, dværgschnauzer, finsk lapphund, finsk spids, fox terrier, islandsk fårehund, jack russel terrier, lhasa apso, mellempuddel, kleiner münsterländer, norrbottenspids, norsk buhund, papillon, phalene, mellem schnauzer, shih tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier, toypuddel, västgötaspids, welsh springer spaniel, west highland white terrier og whippet. Aldersgruppe 10 år: Øvrige racer og blandingshunde udover dem som angives i aldersgruppe 12 år og aldersgruppe 8 år. Aldersgruppe 8 år: Berner sennen, grand danois, irsk ulvehund, leonberger, mastino napolitano, newfoundland, pyrenéer og st. bernhard. D.4 Krav til visse diagnoser A Albueledssygdom eller hofteledssygdom og osteochondrose i alle led Følgende vilkår skal være opfyldt, for at erstatning skal kunne udbetales: Hunden skal være registreret og stambogsført i Dansk Kennel Klub. Hunden skal være livsforsikret inden den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse hos Agria. Ved hofteledssygdom (HD) eller albueledssygdom (AD/ED) skal de berørte led være røntgenfotograferede. Billederne skal være registrerede og gennemset af Dansk Kennel Klub. Findes der avlsrestriktioner for ledsygdommen, skal forældredyrenes aktuelle led også være godkendt af Dansk Kennel Klub. Ovenstående krav gælder ikke, hvis albue- eller hofteledene tidligere er erklærede raske (med resultaterne AA/00) efter røntgenundersøgelse og resultaterne er registrerede hos Dansk Kennel Klub. Du kan få erstatning, hvis der opstår problemer i det tidligere erklærede raske led. B Patellaluksation, short ulna & Calvé-Legg-Perthes Følgende betingelser skal være opfyldt, for at erstatning kan udbetales: Hunden skal være livsforsikret inden den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse hos Agria. Hvis racen tilhører et sundhedsprogram, skal forældredyrenes knæled være undersøgt med tilfredsstillende resultat og officielt registreret hos Dansk Kennel Klub. C Særskilte krav ved ukendt dødsårsag, unge eller nyforsikrede dyr Hvis hunden er død eller er blevet aflivet uden at den underliggende årsag er blevet fastsat, kan vi kræve en obduktion. Det samme gælder, hvis hunden er yngre end to år, forsikringens dækning er blevet ændret i løbet af det sidste år, livsværdien er mere end kroner eller hvis hunden har været forsikret i mindre end et år hos os. Du skal kontakte os for en vurdering. Hvis du ikke kontakter os, kan du miste din erstatning. Du kan få erstatning med op til kroner udover forsikringssummen for dine omkostninger til obduktion, herunder forsendelse og normalkremering, hvis hunden er død eller er blevet aflivet på grund af en erstatningsbar skade og Agria har anmodet om obduktion. Hvis skaden viser sig ikke at være erstatningsberettiget, skal du selv afholde alle udgifter til obduktion, forsendelse og kremering. Vi godkender ikke, at en obduktion udføres på en hund, som har været frosset, begravet, eller på anden måde er uegnet til undersøgelse. Medmindre andet er aftalt vil Agria kun godkende obduktioner udført på Veterinærinstituttet. 9

10 I de tilfælde, hvor vi ikke kræver en obduktion, kan vi kræve, at du møder op med hunden hos en dyrlæge og lader ham udstede en dyrlægeattest. D Bortløben eller stjålen hund Du kan få dækket op til 50 procent af forsikringssummen, hvis din hund er løbet væk eller er blevet stjålet og ikke fundet inden for tre måneder. Du skal straks anmelde dens forsvinden til politiet, søge efter hunden og efterlyse den i en lokalavis, samt fremlægge et dokument, hvor to vitterlighedsvidner bekræfter, at hunden er forsvundet. I givet fald skal du samtidig registrere avlsforbud på din forsvundne hund hos Dansk Kennel Klub. Du kan derimod ikke få erstatning, hvis hunden er blevet væk på grund af ulovlig disponering eller besiddelse. D.5 Begrænsninger Generelle begrænsninger Du kan ikke få erstatning, hvis hunden er død eller er blevet aflivet som følge af: Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner. Tandsygdom eller forkert bid. Komplikationer til sygdom eller skade som ellers ikke erstattes fra Agria Sygeforsikring (selvom hunden ikke er sygeforsikret), udover ved komplikationer til forebyggende kirurgisk kastrering/sterilisering eller vaccination. D.6 Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko. 10

11 E Agria Brugshunde (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) E.1 Forsikringssum Kan kun tegnes som tillæg til Agria Livsforsikring og det er samme forsikringssum, som for hundens livsforsikring, der gælder. Den forsikringssum du har valgt for hundens livsforsikring, er dermed den højeste erstatning du kan få totalt. Når du gør brug af brugshundeforsikringen, så ophører livsforsikringen. E.2 Forsikringen omfatter Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hund bliver syg eller kommer så svært til skade, at den ifølge veterinærmedicinsk vurdering permanent mister sin anvendelighed som arbejdshund. En dyrlæge skal have forsøgt, at helbrede hunden med målrettet og tilstrækkelig behandling. Hunden skal beviseligt have haft en for arbejdet vigtig færdighed og skal indtil skadeshændelsen kontinuerligt have været anvendt i praktisk arbejde eller officielle konkurrencer. Hvis skaden er erstatningsberettiget, skal du skriftligt love, at du ikke bruger hunden til arbejde, træning eller konkurrence eller tillader andre at gøre det. E.3 Forsikringen ophører Forsikringen ophører ved forsikringstidens udløb, to år inden livsforsikringens ophør se vilkårspunkt D.3. For greyhound og whippet udløber forsikringen, når hunden bliver fem år. E.4 Begrænsninger Samme generelle og racespecifikke begrænsninger som for hundens livsforsikring gælder. Du kan heller ikke få erstatning, hvis hunden har mistet sin anvendelighed som følge af: Albueleds- og hofteledssygdomme eller osteochondrose. For en tidligere røntgenfotograferet hund, som har fået vedvarende problemer i det tidligere erklæret raske led (med resultaterne AA/00) kan erstatning dog gives. Kosmetiske fejl/ydre fejl. E.5 Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko. 11

12 F Agria Avl (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) F.1 Hvornår gælder forsikringen Forsikringen gælder for forsikringskrav, som opstår i forsikringsperioden. Forsikringen dækker ikke tab af forplantningsevne (punkt F.6) efter forsikringsperiodens udløb fra og med det år hunden bliver otte år. F.2 Hvor gælder forsikringen Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne. F.3 Forsikret dyr Forsikringen gælder for den hund som angives i forsikringspolicen og som er registreret og stambogsført i Dansk Kennel Klub eller af en af Agria godkendt organisation. Forsikringens punkter F.7 F.9 gælder for en forsikret tæves hvalpe. F.4 Forsikringssum For dyrlægebehandling (punkt F.5) gælder samme forsikringssum som for hundens sygeforsikring og det er den maksimale erstatning du kan få ud af syge- og avlsforsikringen tilsammen. Ved tab af forplantningsevne (punkt F.6) gælder samme forsikringssum som for hundens livsforsikring hos Agria. For tæver gælder også Dyrlægeudgift til behandling af hvalp (punkt F.8) erstattes udover forsikringssummen med op til kroner pr. hvalp. F.5 Dyrlægebehandling Du kan få erstatning for dine dyrlægeudgifter til: Fertilitetsundersøgelse, hvis hanhunden mistænkes for, at være infertil eller for tæver, der ikke bliver drægtig efter parring. Hunden skal være forsikret i Agria Avl før den fylder fire måneder og derefter uafbrudt forsikret hos Agria. Du kan også få erstatning for fertilitetsudredning, hvis hunden beviseligt har efterladt et hvalpekuld i den tid, den har været forsikret med Agria Avl, selvom den er forsikret efter den fylder 4 måneder. Det er samme selvrisiko som for hundens sygeforsikring. Vi erstatter yderligere et kejsersnit, forudsat at tæven ikke er blevet forløst med mere end et kejsersnit tidligere. Kejsersnit erstattes kun, hvis et af følgende punkter er opfyldt: Hvis tæven ikke reagerer tilfredsstillende på behandlingen med vestimulerende medicin. Hvis fejlplacering af foster gør kirurgisk behandling nødvendig. Hvis tævens almentilstand er så påvirket, at kirurgi er nødvendig. Hvis fosteret eller fostrenes almentilstand er så påvirket, at kirurgisk behandling er nødvendig. F.6 Tabt forplantningsevne (kun hvis livsforsikring er gældende) For at få kompensation for steriliteten, skal hunden være forsikret i Agria Avl inden den fylder fire måneder og derefter uafbrudt forsikret hos Agria. Du kan også få erstatning for tab af forplantningsevne, hvis hunden beviseligt har efterladt et hvalpekuld i den tid den har været forsikret med Agria Avl, dette gælder også selvom hunden blev indforsikret efter den fyldte 4 måneder. Du kan få erstatning op til forsikringssummen på hundens livsforsikring, når din hund permanent har mistet sin forplantningsevne gennem kastration/sterilisation, som direkte følge af nogen af nedenstående årsager: Hanhund Tumorsygdom i testikler. Prostatasygdomme. I forbindelse med, at en permanent uretrafistel er opstået som en følge af urinsten. Perinealbrok. Analadenom. Testikelbetændelse. Testikelforvridning. Med permanent tab af forplantningsevne menes også de tilfælde, hvor hanhunden ved to sædprøver med seks måneders mellemrum, har vist sig at være steril. Hanhunden skal være dyrlægeundersøgt, hvor dyrlægen har foretaget en klinisk undersøgelse med kontrol af kønsorganer og der skal udtages to sædprøver med seks måneders mellemrum, for at udelukke midlertidig sygdomstilstand. Tæve Tumorsygdom i livmoder, vagina eller æggestokke. Livmodersygdom med kliniske symptomer. Skader på livmoderen umiddelbart efter forløsning og drægtighed. Vaginalprolaps. Diabetes mellitus. Akromegali. Med permanent tab af forplantningsevne henvises også til tilfælde, hvor tæven efter tre parringer med forskellige frugtbare hanhunde ikke er blevet drægtig. Tæven skal være dyrlægeundersøgt, hvor dyrlægen har foretaget en klinisk undersøgelse med kontrol af kønsorganer samt ultralyd af livmoder og æggestokke. Undersøgelsen skal udelukke midlertidig sygdomstilstand. Fælles Hvis hunden mister sin forplantningsevne og har efterladt registreret afkom efter sig, vil du modtage erstatning på op til livsforsikringssummen. I de tilfælde, hvor hunden mister sin evne til at reproducere uden at have efterladt noget registreret afkom efter 12

13 sig, får du såkaldt delvis erstatning af op til 50 procent af livsforsikringens beløb. Hvis hundens sygdom eller defekt er medfødt, skal hunden være forsikret af Agria Avl inden den fylder fire måneder og sygdommen eller defekten må ikke være kendt, når forsikringen tegnes. Når vi har vurderet, at du er berettiget til erstatning, ved sterilitet eller hvis der er gemt sæd, skal du, før der kan udbetales erstatning, registrere avlsforbud på hunden hos Dansk Kennel Klub. Særlige vilkår: Du kan aldrig få erstatning for tab af forplantningsevne for hunde som er fyldt seks år og ikke har registreret afkom. Du kan heller ikke få erstatning for tæver, der har haft tre eller flere kuld, eller for hanhunde, der tilhører racer, som antalsmæssigt registrerer flere end 100 individer pr. år, hvor den aktuelle hund har været ophav til 25 eller flere afkom, indtil skadesanmeldelsens ansøgningsdato. For hanhunde som tilhører racer, som antalsmæssigt registrerer færre end 100 individer pr. år, betales ikke erstatning, hvis den aktuelle hund har været ophav til 12 afkom eller flere frem til skadesanmeldelsens ansøgningsdato. F.7 Dyrlægebehandling af svage hvalpe Du kan få godtgjort dine udgifter, når en dyrlæge behandler en svag hvalp, som inden for 24 timer fra fødslen har brug for behandling for at overleve den første tid. Du kan få godtgjort udgifter til behandling, som udføres indtil denne hvalp er syv dage gammel. Erstatningen udbetales fra tævens sygeforsikring. F.8 Dyrlægebehandling af hvalp Du kan få dækket udgifter på op til kroner pr. hvalp, udover forsikringssummen, når en dyrlæge behandler en hvalp for en erhvervet sygdom, skade eller ulykke, hvis hvalpen er mellem fem og tolv uger, men senest til og med dagen den leveres til ny ejer eller medejer. Hvalpen skal være under registrering eller registreret og stambogsført i Dansk Kennel Klub. Medfødte defekter/sygdomme erstattes ikke, da skaden eller sygdommen efter veterinærmedicinsk vurdering ikke må være påbegyndt før hvalpen fylder fem uger. Hele kuldet omfattes af én fælles fast selvrisiko, som trækkes én gang pr. kuld. Selvrisikobeløbet er det samme, som du har valgt for tævens sygeforsikring. F.9 Skjulte Fejl Forsikring Hvalpe til en tæve, som er forsikret i Agria Avl, er omfattet af Agria Skjulte Fejl Forsikring. Se vilkårene for Agria Skjulte Fejl Forsikring. F.10 Begrænsninger Generelle begrænsninger Du kan ikke få erstatning for følger af: Kosmetiske/ydre fejl, som ikke påvirker hundens helbred eller funktion som selskabshund. Sygdom eller skade, som er opstået som følge af, at hundens forældre parrede sig i strid med Dansk Kennel Klubs avlsregler for den respektive race. Hofteleds-, albueleds- eller knæledssygdomme for forsikret hund eller dens afkom. Skader på tæve som er blevet forløst med kejsersnit to gange eller mere. I øvrigt gælder samme begrænsninger som for hundens livs- og sygeforsikringer. G Agria Skjulte Fejl (Alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) G.1 Hvem gælder forsikringen for Forsikringen gælder for forsikringstagere som har folkeregister adresse i Danmark og som er opdrættere og for personer, der erhverver sig en hvalp, der er omfattet af denne forsikring. Forsikringen kan ikke tegnes af opdrættere på Grønland og Færøerne. Erstatningen kan udbetales til den som har skadesudgiften, dvs. opdrætteren eller hvalpekøberen. G.2 Definition af en skjult fejl Med en skjult fejl, mener vi en sygdom eller defekt, som er begyndt at udvikles før sundhedsundersøgelsen i forbindelse med leveringen, men som ikke forud for denne har vist symptomer eller ellers har været kendt. Det er veterinærmedicinsk vurdering, der afgør, hvornår en sygdom eller defekt anses som værende påbegyndt. Sygdomme og defekter, som burde have været opdaget ved sundhedsundersøgelsen, eller som er af arvelig karakter og ikke er begyndt at udvikles før leveringen, er ikke skjulte fejl. G.3 Hvornår gælder forsikringen For hvalpe, der overdrages til en ny ejer, en medejer eller gives til en fodervært, gælder forsikringen fra levering, som tidligst må ske fra hvalpen fylder otte uger. Hvalpen skal være kontrolleret af en dyrlæge før levering til ny ejer og inden for 7. til 12. leveuge. Forsikringen gælder ikke for hvalpe, som dyrlægekontrolleres før 7. leveuge eller efter 12. leveuge, uanset om den levereres til ny ejer eller beholdes af opdrætter. For hvalpe, som opdrætteren beholder, gælder forsikringen tidligst fra den dag, hvor hvalpene er otte uger gammel, forudsat at de er kontrolleret af dyrlæge inden for syv dage inden hvalpene er blevet otte uger. Kontrolleres hvalpene efter den er fyldt otte uger, gælder forsikringen fra inspektionsdatoen. Forsikringen ophører med at gælde, når hvalpen bliver to år og tre måneder. Forsikringen kan ikke fornyes. 13

14 G.4 Hvor gælder forsikringen Forsikringen gælder forsikringskrav, der forekommer i Danmark. Hvis en hvalp er flyttet til nye ejere, eller gives til medejer, med fast bopæl uden for Danmark, gælder forsikringen også i den nye ejers eller i medejerens hjemland. G.5 Forsikret dyr Hvis en tæve er forsikret i Agria Avl, indgår Skjulte Fejl Forsikring for hvalpe til tæven, hvis hele kuldet er blevet registreret og stambogsført hos Dansk Kennel Klub. Hvis Agria Avl ophører af andre årsager end at tæven dør, ophører også Skjulte Fejl Forsikringen. Du kan derefter tegne separat Skjulte Fejl Forsikring for den resterende tid. Hvis du ønsker en højere forsikringssum end kroner pr. hvalp, kan du tegne en særskilt Skjulte Fejl Forsikring. Købsaftale eller udstationeringsaftale og dyrlægeattest, der er lavet mellem 7. og 12. leveuge, skal være udfærdiget for at forsikringen er gældende. G.6 Forsikringssum Forsikringen består af to dele: livsforsikring og sygeforsikring. Du kan få erstatning op til forsikringssummen for hver del. For hvalpe til en tæve, som er forsikret i Agria Avl, er forsikringssummen lig med salgsprisen, dog højst kroner pr. hvalp. For forsikring som er tegnet separat, fremgår den aftalte forsikringssum af forsikringspolicen. G.7 Dyrlægebehandling, aflivning og kremering Du kan få erstatning op til forsikringssummen for dine udgifter, hvis en hvalp undersøges, behandles eller plejes af en dyrlæge på grund af en skjult fejl. Dette dækker også udgifter til medicin, aflivning og normalkremering. G.8 Livsforsikring Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis hvalpen dør eller ifølge en vurdering fra en dyrlæge skal aflives på grund af en skjult fejl. Hvalpen skal obduceres, medmindre Agria gør en undtagelse. G.10 Karenstid Forsikringen har ingen karenstid. G.11 Begrænsninger Du kan ikke få erstatning, hvis hvalpen er blevet behandlet, er død eller er blevet aflivet som følge af: Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner. Fejl som ikke alvorligt påvirker hvalpens helbred eller dens funktion som selskabshund. Fejl som er anmærket i forbindelse med øjenlysning eller på sundhedsattesten. Parvovirusinfektion, hundesyge eller smitsom leverbetændelse (HCC), hvis tæven og hvalpen ikke er tilstrækkeligt vaccineret i overensstemmelse med dyrlægeanbefalinger. Hofteleds- og albueledssygdomme, patellaluksation eller osteochondrose. Navlebrok, kryptorchisme eller haleknæk. Tandsygdomme eller forkert bid. Du kan ikke få erstatning for udgifter til: Genoptræning, herunder svømmetræning, massage, fysioterapi og lignende. Transplantationer. Strålebehandling eller kemoterapi af tumorer eller opfølgende behandling. Alternativ behandling, f.eks. akupunktur, kiropraktik, trykbølgeterapi eller laserbehandling. Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, administrative gebyrer og rådgivningsudgifter. Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, hvis det ikke er medicinsk motiveret. Akuttillæg, aften- og weekendtillæg dækkes, hvis det er medicinsk motiveret. Medicinsk/special foder, shampoo eller andre produkter ordineret eller solgt af en dyrlæge. Dyrlægens rejser, transport af hunden, forsikringstagerens rejser eller andre rejser. G.12 Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko. G.9 Obduktion Du kan få erstatning op til kroner udover forsikringssummen for dine omkostninger til obduktion, herunder forsendelse og normalkremering, hvis hvalpen er død eller er blevet aflivet på grund af en skjult fejl og Agria har anmodet om obduktion. Hvis skaden viser sig ikke at være erstatningsberettiget, skal du selv afholde alle udgifter til obduktion, forsendelse og kremering. Vi godkender ikke, at en obduktion udføres på en hund, som har været frosset, begravet, eller på anden måde er uegnet til undersøgelse. Medmindre andet er aftalt vil Agria kun godkende obduktioner udført på Veterinærinstituttet. 14

15 H Agria Hvalpeforsikring Agria Hvalpeforsikring er en præmiefri livsforsikring for hvalpe, som er registreret og stambogført hos Dansk Kennel Klub. H.7 Karenstid Forsikringen har ingen karenstid. H.1 Hvem gælder forsikringen for Forsikringen gælder for opdrættere, der har folkeregister adresse i Danmark eller på Færøerne og som ejer hvalpen. H.2 Hvornår gælder forsikringen Forsikringen dækker krav, der udspringer af en ulykke eller sygdom som opstår i forsikringsperioden. H.3 Hvor gælder forsikringen Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark og på Færøerne. Forsikringen omfatter ikke hvalpe opdrættet på Grønland. H.8 Begrænsninger Du kan ikke få erstatning, hvis din hvalp er død eller er blevet aflivet som følge af: Parvovirusinfektion, hundesyge eller smitsom leverbetændelse (HCC), hvis tæven og hvalpen ikke er tilstrækkeligt vaccineret i overensstemmelse med dyrlægeanbefalinger. Defekter, sygdomme eller skader, der er medfødte. Sygdomme eller skader, der er opstået eller har udvist symptomer før hvalpen er fyldt 5 uger. Du kan ikke få erstatning for udgifter til: Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, administrative gebyrer og rådgivningsudgifter. H.4 Forsikrede dyr Forsikringen gælder for de hvalpe som er registreret og stambogsført hos Dansk Kennel Klub. En hvalp omfattes fra fem uger til tidspunktet for leveringen til en ny ejer, dog maksimalt indtil hvalpen er blevet tolv uger. H.9 Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko H.5 Forsikringssum Forsikringssummen er kroner pr. hvalp. Beløbet indeksreguleres ikke. H.6 Forsikringen omfatter Livserstatning: Du kan få erstatning, hvis din hvalp dør som følge af akut opstået sygdom eller ulykke efter den er fyldt 5 uger. Det er en veterinærmedicinsk vurdering, der afgør, om hvalpen kan overleve eller skal aflives. Særlige krav: Hvalpen skal obduceres, medmindre Agria gør en undtagelse. Du kan få erstatning op til kroner udover forsikringssummen for dine omkostninger til obduktion, herunder forsendelse og normalkremering af hvalpen, hvis den er død eller er blevet aflivet på grund af en erstatningsbar skade. Hvis skaden viser sig ikke at være erstatningsberettiget, skal du selv afholde alle udgifter til obduktion, forsendelse og kremering. I de tilfælde, vi ikke kræver en obduktion, skal du fremvise din hvalp til en dyrlæge og lade ham udstede en dyrlægeattest. Vi godkender ikke, at en obduktion udføres på en hvalp, som har været frosset, begravet eller på anden måde er uegnet til undersøgelse. Medmindre andet er aftalt vil Agria kun godkende obduktioner udført på Veterinærinstituttet. 15

16 I Agria Ansvarsforsikring for hunde I.1 Forsikret dyr Forsikringen gælder for den hund, som angives i forsikringspolicen. Medforsikrede hundehvalpe Hundehvalpe, som endnu ikke er fyldt 4 måneder og som opholder sig hos moderdyret, er medforsikret. I.2 Forsikringssum Forsikringssum angiver det beløb, som skader, efterforskning, forhandlings-, rettergangs- og redningsomkostninger i alt er forsikret til. Samlet forsikringssum for personskade udgør kr. Samlet forsikringssum for skade på ejendom udgør kr. Forsikringsselskabets ansvar er begrænset til forsikringssummen ved hver skade. Beløbene bliver ikke indeksreguleret. I.7 Begrænsninger Forsikringen gælder ikke for: Skade, som forårsager dødsfald for personer, der er omfattet af forsikringen. Skade på ejerens/indehaverens person eller på person som har hunden i sin varetægt og på personer tilhørende dennes husstand. Skade som personen, der er omfattet af forsikringen og som er over 14 år har forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. Skader på personlige ejendele, som personen der er omfattet af forsikringen ejer, lejer, leaser, låner eller anvender. Den del, som personen, der er omfattet af forsikringen har påtaget sig ansvar for, over gældende ret eller hvis en sådan person uden vores tilladelse indrømmer ansvar, accepterer erstatningsbeløb eller betaler erstatning. Skade på figuranters udstyr. I.8 Selvrisiko Forsikringen har ingen selvrisiko I.3 Hvad gælder forsikringen for Forsikringen dækker erstatningsansvar for skade på uskyldige mennesker (sagesløse) samt skade på ting og skade på ejendom, herunder skader på dyr, forvoldt af hunden og hvor ejeren eller indehaveren er ansvarlig i henhold til lov om hunde og retspraksis. Forsikringen dækker også skader opstået under deltagelse i aktiviteter som hvalpetræning, lydighed, agility samt udstillinger og stævner organiseret af en hundeklub. I.4 Udvidet Ansvarsforsikring Udover dækningen på Agria Ansvarsforsikring, dækker den Udvidede Ansvarsforsikring erstatningsansvar for skader på ikke uskyldige mennesker (ikke sagesløse) samt skade på ting og skade på ejendom, herunder skader på dyr, forvoldt af hunden ved deltagelse i egentligt figurant arbejde (inklusiv træning, konkurrencer og stævner) organiseret af en hundeklub. Eksempler på egentligt figurantarbejde er IPO træning, fastholdelses- og bidearbejde. I.5 Vores forpligtelser Ved fordringer, som kan dækkes af forsikringen, forpligter virksomheden sig til over for den forsikrede at: Undersøge, om erstatningsansvar foreligger. Forhandle med den person, som kræver erstatning. Holde den forsikredes sag for en domstol og betale sagens omkostninger for den forsikrede eller omkostninger, den forsikrede pålægges at betale og som denne ikke kan få modparten eller en anden til at betale og betale erstatning, som den forsikrede er ansvarlig for. I.6 Karenstid Forsikringen har ingen karenstid. 16

17 Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer fra 1. januar Dette er forsikringsvilkårene Medmindre andet er aftalt består dine forsikringsvilkår af tre dele: Forsikringspolicen, vilkårene for den forsikring du har tegnet (produktvilkår) og de generelle bestemmelser. Herudover gælder dansk lovgivning herunder forsikringsaftaleloven og lov om finansiel virksomhed. Hvis et punkt i de generelle bestemmelser og et punkt i produktvilkårene modsiger hinanden, er det altid produktvilkårene, der gælder. 2. Hvor og hvornår gælder forsikringen 2.1. Forsikringsperioden Under forudsætning at forsikringen bevilges gælder følgende: Forsikringen træder i kraft dagen efter den dato (den kommende midnat), vi bevilger forsikringen, medmindre andet er aftalt, forudsat, at præmien betales. Ansvaret slutter ved udgangen af forsikringsperiodens sidste dag. Det er en forudsætning at der er afgivet korrekte helbredsoplysninger for dyret. Forsikringsperioden er et år fra den dato vi bevilger forsikringen, medmindre andet er aftalt, fremgår af forsikringspolicen eller af omstændighederne. Hvis den lovpligtige ansvarsforsikring bliver opsagt af enten forsikringstager eller af Agria, ophører samtlige dækninger på forsikringen fra opsigelsesdatoen Agrias Ansvar Vores ansvar løber i den periode forsikringen er gældende og forsikringen dækker omkostninger, som du har haft i forsikringsperioden og udspringer af sygdom, ulykke eller skade, der er omfattet af forsikringen. Behandlingen skal være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med videnskabelige og dokumenterede behandlingsmetoder. Omkostninger samt liv- og brugshundeskader, der opstår efter vores ansvar er ophørt f.eks. på grund af forsikringens ophør, erstattes ikke. vedrører dette dog kun udvidelsen. Denne begrænsning gælder også for konsekvenserne af sådanne sygdomme eller skader og også for skjulte fejl. Det er veterinærmedicinsk fagkundskab og erfaring, som danner grundlaget for vurderingen af, hvornår en sygdom eller skade skal anses for værende påbegyndt. Begrænsningen gælder også, hvis skadeshændelsen er kendt af os og uanset om aftalen har særlige forbehold (begrænsninger) Karenstid Karenstid betyder, at forsikringen ikke dækker sygdom, skader eller andre skadelige hændelser samt følger af disse, der har fundet sted eller er påbegyndt en vis periode efter, at forsikringen trådte i kraft eller efter udvidelse af forsikringsdækning. Ved udvidelse af forsikringsdækningen, vedrører dette dog kun udvidelsen. Hvor lang karenstiden er, fremgår af vilkårene, for de enkelte forsikringer. Hvis du betaler for sent, regnes karenstiden fra og med betalingsdatoen Karensfrihed Ved ulykker eller ved direkte overflytning af tilsvarende forsikring fra andet forsikringsselskab, eller anden forsikringstager inden for Agria, anvendes ingen karenstid. Med ulykker forstås en tilfældig, uforudsigelig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med påviselig skade af dette og evt. død til følge. Med ulykke menes også, at en dyrlæge har konstateret, at dyret har slugt et fremmedlegeme eller er blevet akut forgiftet. Med ulykker eller sygdom menes ikke hedeslag eller forfrysninger. Hvis du tegner forsikring på en hvalp registreret i Dansk Kennel Klub inden den fylder 12 uger eller en kattekilling inden den fylder 15 uger, som er registreret i Felis Danica eller en anden af Agria godkendt organisation indenfor 10 dage fra levering, bliver forsikringen karensfri. Forsikringen er også karensfri, hvis den tegnes direkte ved levering af hvalpen eller kattekillingen, hvis moderen har en gældende Agria Avlsforsikring. Husk på at forsikringen ikke gælder for sygdomme eller skader, som er påbegyndt inden forsikringen blev tegnet Forbehold Vi har ret til at afvise erstatning for sygdomme og skader, som viste symptomer før forsikringen trådte i kraft uanset om vi har kendskab til sygdommen eller skaden, når forsikringen bliver tegnet. Selvom der ikke er lavet forbehold for tidligere sygdomme og skader gælder Agrias ansvar jf. punkt 2.2 fjerde afsnit. Hvis vi udsteder forsikringen med et forbehold, gælder dette også for følgevirkningerne af de sygdomme, skader eller andre skadeshændelser der er omfattet af forbeholdet. Hvis forbeholdet kan revurderes, fremgår det af forsikringspolicen. Forsikringen dækker ikke sygdomme eller skader som anses som værende medfødte, der eksisterede eller var påbegyndt før forsikringsperioden startede eller før udvidelse af forsikringsdækningen. Ved udvidelse af forsikringsdækningen, 17

18 3. Fornyelse og opsigelse 4. Betaling af forsikringen 3.1. Fornyelse af forsikringen Ved forsikringsperiodens udgang fornyer vi automatisk forsikringen med de samme betingelser og forsikringsperiode, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. Dyrets Avls-, Brugshunde- og Livsforsikring ophører, når forsikringsperioden slutter fra det år, hvor dyret har nået en vis alder, se betingelserne for hver type forsikring. Hvis vi ændrer vilkårene for fornyelse, vil vi underrette dig skriftligt med mindst en måneds varsel. Hvis vi ønsker at annullere forsikringen ved forsikringsperiodens udløb, vil vi underrette dig skriftligt senest en måned før. Hvis vi sender beskeden senere, forlænges kontrakten med det samme antal dage, som meddelelsen er forsinket Opsigelse og ændring Du har ret til at opsige forsikringen med en måneds varsel ved forsikringsperiodens udløb (hovedforfald) uden gebyr ved skriftlig eller telefonisk henvendelse. Du har også ret til at opsige forsikringen på følgende måde: Med mindst en måneds varsel, til udgangen af en måned, mod betaling af et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også oplyses ved henvendelse til Agria. Med 14 dages varsel, men inden for en måned efter, at Agria har betalt erstatning eller afvist en skade. Agria har ret til skriftligt at ophæve forsikringen inden forsikringsperioden slutter: Med 14 dages varsel, regnet fra den tid, Agria har sendt meddelelsen, men inden for en måned efter, at Agria har betalt erstatning eller afvist en skade. I stedet for at opsige forsikringen kan Agria - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, forhøje prisen, forhøje en eksisterende selvrisiko eller ved at kræve foranstaltninger for at begrænse fremtidige skader. Ved dødsfald eller salg/overdragelse af et forsikret dyr opsiges forsikringen til udgangen af måneden regnet fra den dato, hvor Agria bliver bekendt hermed. Ved salg/overdragelse til ny ejer kan forsikringen overdrages, hvis den nye ejer kontakter Agria inden forsikringen opsiges Præmien Den første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse og skal betales senest den dato, der er fastsat i præmieopkrævningen. Præmien for efterfølgende præmieperioder og fornyelsespræmie skal betales senest den dato, der er angivet på præmieopkrævningen. Hvis du har tilmeldt Agria til betalingsservice, sender vi dig oplysning om præmiebeløbet samt betalingsdato For sen præmiebetaling Betales præmien ikke rettidigt sender vi en påmindelse. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i påmindelsen, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev vi sender, har vi lov til at opkræve et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Agria. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. Betales der ikke rettidigt kan Agria opsige forsikringen. Hvis du betaler efter forsikringen er ophørt pga. manglende betaling, anses betalingen som en ansøgning om en ny forsikring fra betalingsdatoen Tilbagebetaling af præmie Hvis forsikringen opsiges af dig eller Agria, tilbagebetaler vi den del af præmien, som du har ret til. Se også punkt 3.2. Præmie under 100 kroner tilbagebetales ikke Præmie og afgifter Præmien fastsættes i overensstemmelse med Agrias gældende takster. Sammen med præmien opkræver vi skades forsikringsafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning Indeksregulering Forsikringssummer, selvrisikobeløb, priser og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang årligt den 1. januar med indvirkning på forsikringen til først kommende hovedforfald. Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Agria bruge et andet tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik. 18

19 5. Hvis skaden sker 5.1. Når skaden er sket Sygeforsikring: Ved dyrlægebehandling sendes de originale kvitteringer hurtigst muligt til Agria. Det er ikke nødvendigt at udfylde en skadesanmeldelse. Husk at påføre dit policenummer og bankkontonummer på kvitteringen. Livsskader: Ved livsskader skal du udskrive en blanket til skadesanmeldelsen på Din anmeldelse skal indeholde en detaljeret beskrivelse af skaden og diagnose(r). Der skal desuden være en erklæring fra din dyrlæge. Der kan være krav om obduktion. Ansvarsforsikring: Ved ansvarsskader skal du udskrive en blanket til skadesanmeldelsen på Din anmeldelse skal indeholde en detaljeret beskrivelse af skaden og en specificeret opgørelse over omkostningerne skal fremgå. Tag evt. billeder af skaden og vedlæg skadesanmeldelsen. Sker der en ansvarsskade, skal du altid overlade det til os at tage stilling til, om du eller andre af de forsikrede er erstatningsansvarlig(e) for skaden. Hvis du eller andre af de forsikrede selv anerkender erstatningspligten eller kravet, risikerer du selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for Agria. Skadesanmeldelser sendes til: Post: Agria Dyreforsikring, Postboks 744, 2730 Herlev. (som pdf): Fax: Trafikulykker, dyrplageri eller skade efter overfald af anden hund: Trafikulykker: Du skal give oplysninger om føreren, køretøjets registreringsnummer og forsikringsselskabet, hvor køretøjet er forsikret. Kender du ikke registreringsnummeret eller er føreren ukendt, skal du indberette sagen til politiet. Dyrplageri og/eller uforsvarlig behandling af dyr: Du skal anmelde hændelsen til politiet. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes eller forværres af mishandling, vanrøgt eller forsømmelig, uforsvarlig behandling af dyret begået af ejeren eller nogen i ejerens husstand. Skade efter overfald af anden hund: Hvis dit dyr har en sygeforsikring, skal du anmelde skaden til dyrets sygeforsikring først. Det som sygeforsikringen ikke dækker (selvrisiko og andre udgifter, der er undtaget forsikringen), anmeldes efterfølgende til modpartens hundeansvarsforsikring. Du sørger selv for at anmelde skaden til den modpartens hundeansvarsforsikring, når du har modtaget skadesopgørelsen fra sygeforsikringen Din forpligtelse til at deltage i skadesopgørelsen Du er forpligtet til at bistå i efterforskningen af skadeshændelsen og give os alle relevante oplysninger af betydning for vurdering af forsikringskravet og vores ansvar. Du skal være i stand til at fremvise sundhedsattester, epikrise fra dyrlægen, undersøgelsesresultater, kvitteringer, fakturaer, politirapporter m.v. Omkostningerne skal være tilstrækkeligt specificeret og beviserne må ikke være udarbejdet af ukvalificerede personer. Du bemyndiger os til at indhente oplysninger direkte fra dyrlægen og andre relevante parter. Du skal angive, om du er momspligtig og om skaden er dækket af en anden forsikring, uanset om du har rapporteret hændelsen til det andet forsikringsselskab. Efter anmodning, skal du lade os eller vores repræsentanter inspicere dyret eller det sted, hvor dyret blev skadet. Vi har ret til at udpege specifik dyrlæge eller dyreklinik, hvis der er behov for sekundær vurdering i forbindelse med skadesopgørelsen. Skulle Agria tilbyde direkte erstatning til dyrlægen er det en forudsætning, at forsikringen er betalt. Er den ikke betalt, kan vi trække præmien fra skadeserstatningen. Du er forpligtiget til at give os alle tilgængelige oplysninger om forhold, som kan være af betydning for bedømmelsen af forsikringsbegivenheden, for fastsættelsen af det beløb, vi skal dække eller erstatte, eller for de dækningskrav, vi måtte have mod andre. Hvis du ikke bidrager til undersøgelsen, kan vi reducere erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i lov om forsikring. Hvis du angiver forkert kontonummer til udbetaling af skadeserstatning, er Agria ikke ansvarlig for dette Reducering af forsikringserstatning I visse tilfælde kan din forsikringserstatning reduceres, hvis du ikke har opfyldt dine forpligtelser jævnfør vilkårene, lovgivningen eller myndighederne. A Fejlagtige oplysninger Hvis du har givet os fejlagtige oplysninger, da du tegnede forsikringen eller har undladt at oplyse os om ændringer, der ligger til grund for forsikringen, kan erstatningen reduceres. Det samme gælder, hvis du ikke har opfyldt kravet i afsnittet Hvis skaden sker. Hvor stor reduktionen bliver, afhænger af omstændighederne, blandt andet uagtsomhedens betydning for skaden. B Oplysningspligt Du skal give os præcise oplysninger og oplyse os om, omstændigheder af betydning for forsikringsaftalen og bedømmelse af et skadestilfælde. Har du forsømt din oplysningspligt, gælder bestemmelserne i dansk lovgivning om forsikring og forsikringsvirksomhed. 19

20 C Sikkerhedsforholdsregler Du skal overholde følgende forholdsregler for at forhindre eller begrænse skader på dyret: - Du skal behandle dyret godt og beskytte det mod unødig lidelse og sygdom. Du skal også sikre, at det modtager egnet og tilstrækkelig føde, vand og pleje. Du skal overholde dyreværnsloven og andre love, bekendtgørelser og forordninger, der har til formål at forebygge sygdom og skader hos dyr. Du skal også overholde forskrifter, beslutninger og kendelser afsagt af dyrlæge eller myndighed. Du skal overholde Dansk Kennel Klubs regler, og/eller forskrifter for Felis Danicas opdræt, hvis du er avler eller opdrætter. Du skal give dyret den nødvendige pleje. Hvis dyret er sygt eller tilskadekommet eller viser tegn på sygdom, sløvhed eller afmagring, skal du straks opsøge eller tilkalde dyrlægen. Du skal følge dyrlægens anvisninger og anbefalinger for pleje, behandling og efterbehandling samt genoptræning af dyret. Du skal opsøge eller tilkalde dyrlægen igen, hvis dyrets sundhedstilstand ikke forbedres under behandling, pleje og genoptræning. Hvis du ikke har fulgt ovennævnte regler, vil vi nedsætte erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i forsikringsaftaleloven. D Fremkaldelse af forsikringssag Har du forsætligt fremkaldt forsikringssagen gives der ingen erstatning. Det samme gælder i det omfang, at du bevidst har forværret konsekvenserne af en forsikringssag. Har du uagtsomt forårsaget forsikringssagen eller forværret dens følger, kan vi reducere erstatningen helt eller delvist i henhold til bestemmelserne i forsikringsaftaleloven Forældelse Krav i anledning af at forsikringsaftalen forældes efter reglerne i forældelsesloven. Er en skade inden forældelsesfristens udløb anmeldt til selskabet, indtræder forældelse af krav, som skaden giver anledning til, tidligst 1 år efter selskabets meddelelse om, at det helt eller delvist afviser kravet. Hvis selskabet anerkender, at der foreligger en dækningsberettiget skade, men anmoder om yderligere oplysninger med henblik på opgørelse af kravets størrelse, indtræder forældelse 3 år efter selskabets meddelelse herom Omkostninger for eget personale Forsikringen dækker ikke udgifter til efterforskning, behandling eller pleje som udføres af en ansat hos forsikringstageren eller nogen, der har tilsvarende forhold til denne person. 6. Generelt om erstatningen 6.1. Forsikringsbeløb Forsikringen dækker op til forsikringsbeløbet. Hvor stort beløbet er, fremgår af vilkårene og forsikringspolicen. Livsforsikringsbeløbet baseres på dyrets markedsværdi. Med markedsværdi, menes hvad det umiddelbart forud for forsikringskravet ville have kostet, at købe et tilsvarende dyr. Du må selv sørge for, at dyret har den korrekte livsforsikringsværdi. Vi ser bort fra de sygdomme og skader, der har foranlediget forsikringssagen og som er opstået efter forsikringsperiodens begyndelse. En forsikring må ikke medføre, at du opnår en fortjeneste. Vi betaler derfor ikke mere erstatning end den tilsvarende markedsværdi, selv om forsikringssummen skulle være højere. Når vi betaler erstatning for et dyr, der er forsvundet, bliver vi ejere af dyret. Hvis dyret bliver fundet, er du forpligtet til at informere os. Hvis du vil beholde dyret, skal du derefter tilbagebetale erstatningen. Hvis det forsikrede dyr er dødt, er blevet dræbt eller er forsvundet, har vi ret til at indkræve evt. pas og stamtavle før udbetaling af erstatning. Fra erstatningen fratrækker vi: Moms, hvis du er momspligtig. Omkostninger, der ikke er dækket af forsikringen. Eventuel selvrisiko. Nedsættelse, hvis du ikke har fulgt gældende forskrifter. Præmie og øvrige fordringer som er forfaldne til betaling, som du ikke har betalt. Erstatning, som du har modtaget fra en myndighed eller andetsteds fra Udbetaling af erstatning Forsikringserstatningen kan forventes udbetalt 14 dage efter, at vi har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af skadeshændelsen og fastsættelse af forsikringserstatningens størrelse. Dette gælder ikke ved ansvarsforsikring for den skadelidtes krav mod selskabet. Erstatning eller renter under 100 kroner udbetales ikke, men modregnes ved næste præmieopkrævning. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, der måtte opstå, hvis udredningen vedrørende forsikringskrav eller betalingen forsinkes Dobbeltforsikring Du er forpligtet til at give Agria underretning om, hos hvilke selskaber der tillige er tegnet forsikring. 20

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2016 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 6 D Agria Liv 8 E Agria Brugshunde 9 F Agria

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 8 E Agria Brugshunde 9 F Agria

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2013

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2013 Agria Kat Gælder fra 01.01.2013 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 01.05.2016 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 HUNDEANSVARSFORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 1.1 Forsikret hund... 4 1.2 Dækningsområde...

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2016 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 6 E Agria Avl 7 F Agria Skjulte

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2012

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2012 Agria Kat Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 6 E Agria Avl 7 F Agria Skjulte

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Gælder fra 1. januar 2017 Min

Gælder fra 1. januar 2017 Min Agria Hundeforsikring Gælder fra 1. januar 2017 Min Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 6 D Agria Liv 8 E Agria Brugshunde 9

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

A Velkommen til Agria Dyreforsikring

A Velkommen til Agria Dyreforsikring A Velkommen til Agria Dyreforsikring tegne livsforsikring, efter de er fyldt 3 år. Agria Sygeforsikring er livslang. Ovenstående er gældende medmindre andet er specificeret i vilkårene. A.1 Dette er forsikringsvilkårene

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2016 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Agria Smådyr- og Fugleforsikringer. Gælder fra 01.01.2016

Agria Smådyr- og Fugleforsikringer. Gælder fra 01.01.2016 Agria Smådyr- og Fugleforsikringer Gælder fra 01.01.2016 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Liv 4 Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Agria Kat Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Altid Hundeforsikring

Agria Altid Hundeforsikring Agria Altid Hundeforsikring Gælder fra 1. januar 2017 Tryghed hele livet... VIGTIGT: Agria Altid Hundeforsikring kan kun tegnes, hvis din hund er under 4 måneder på nytegningstidspunktet! Indholdsfortegnelse

Læs mere

Agria Smådyr- og Fugleforsikringer. Gælder fra 01.01.2015

Agria Smådyr- og Fugleforsikringer. Gælder fra 01.01.2015 Agria Smådyr- og Fugleforsikringer Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Liv 5 Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer

Læs mere

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1

Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Kæledyrsforsikring til hund

Kæledyrsforsikring til hund Kæledyrsforsikring til hund Betingelser nr. 32-4 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P50 Betingelser 110210 Side Fællesbetingelser... 2 1 Præmiens betaling

Læs mere

Gælder fra 1. januar 2018 Min

Gælder fra 1. januar 2018 Min Agria Hundeforsikring Gælder fra 1. januar 2018 Min Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 6 D Agria Liv 7 E Agria Brugshunde 9

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Min

Agria Hundeforsikring. Min Agria Hundeforsikring Min Gælder fra 01.01.2017 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Agria Altid Hundeforsikring

Agria Altid Hundeforsikring Agria Altid Hundeforsikring Gælder fra 1. januar 2018 Tryghed hele livet... VIGTIGT: Agria Altid Hundeforsikring kan kun tegnes, hvis din hund er under 4 måneder på nytegningstidspunktet! Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 12 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser 1.1 Sikrede 2 1.2 Geografisk område 2 1.3 Forsikringens betaling og gebyrer 2 1.4 Regulering af præmie og forsikringssummer

Læs mere

Agria Altid Hundeforsikring

Agria Altid Hundeforsikring Agria Altid Hundeforsikring Tryghed hele livet... Gælder fra 1. januar 2017 VIGTIGT: Agria Altid Hundeforsikring kan kun tegnes, hvis din hund er under 4 måneder på nytegningstidspunktet! Agria skaber

Læs mere

Agria Katteforsikring. Min

Agria Katteforsikring. Min Agria Katteforsikring Min Gælder fra 01.01.2017 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Agria Altid Katteforsikring

Agria Altid Katteforsikring Agria Altid Katteforsikring Tryghed hele livet... Gælder fra 1. januar 2017 VIGTIGT: Agria Altid Katteforsikring kan kun tegnes, hvis din kat er under 4 måneder på nytegningstidspunktet! Agria skaber tryghed

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Katteforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Katteforsikring Gælder fra 01.01.2016 Tæt samarbejde skaber succes Agria samarbejder med dyreorganisationer og dyrlæger i alle de nordiske lande. Sammen med vores samarbejdspartnere udvikler vi ikke

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 10 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Agria Hesteforsikring

Agria Hesteforsikring Agria Hesteforsikring Safe, Racing, Breeding, Limited Min tryghed Gælder fra 1. januar 2017 1 Den rigtige forsikring giver ekstra tryghed Agria Dyreforsikring har forsikringer der passer til alle heste

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Gælder fra 1. januar 2017 Min

Gælder fra 1. januar 2017 Min Agria Katteforsikring Gælder fra 1. januar 2017 Min Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 6 E Agria Avl Sygeforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 6570-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Agria Smådyrog Fugleforsikringer. Gælder fra

Agria Smådyrog Fugleforsikringer. Gælder fra Agria Smådyrog Fugleforsikringer Gælder fra 01.01.2017 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Liv 4 Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Agria Altid Katteforsikring

Agria Altid Katteforsikring Agria Altid Katteforsikring Gælder fra 1. januar 2017 Tryghed hele livet... VIGTIGT: Agria Altid Katteforsikring kan kun tegnes, hvis din kat er under 4 måneder på nytegningstidspunktet! Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE A. SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1.0 Hvilke hunde dækkes 1 2.0 Hvor dækker

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Forsikringsbetingelser P52-01 Hundeforsikringens hvem hvad hvor? 1 1. Hvem omfatter forsikringen? 2 2. Hvor dækker forsikringen? 2 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen? 2 Skade 11 10. Skadebehandling

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning.

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning. Betingelser Hundeforsikring Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar Syge- og ulykkesdækning Begrænset livdækning Fuldstændig livdækning Hundeforsikring Nr 6727 Indholdsfortegnelse Side 2 Afsnit 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Gælder fra 1. januar 2018 Min

Gælder fra 1. januar 2018 Min Agria Katteforsikring Gælder fra 1. januar 2018 Min Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 6 E Agria Avl Sygeforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 14G4

Hund Forsikringsbetingelser nr. 14G4 Hund Forsikringsbetingelser nr. 14G4 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER

M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER M AGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER FORSIKRINGSOVERSIGT FOR HUND OG KAT 2017 Dyrlægemagasinets Forsikringsoversigt 2017 HUND 2017 Agria Dyreforsikring Alm. Brand Codan Lovpligtig ansvarsforsikring Med

Læs mere

Agria Altid Katteforsikring

Agria Altid Katteforsikring Agria Altid Katteforsikring Gælder fra 1. januar 2018 Tryghed hele livet... VIGTIGT: Agria Altid Katteforsikring kan kun tegnes, hvis din kat er under 4 måneder på nytegningstidspunktet! Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere