Agria Hund. Gælder fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agria Hund. Gælder fra 01.01.2013"

Transkript

1 Agria Hund Gælder fra

2 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en vigtig del af vores kundepolitik. Nedenfor kan du læse vores retningslinjer for behandling af personoplysninger. Agria indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter og andre tilknyttede ydelser. Det kan f.eks. være kontaktoplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og adresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger eller oplysninger om skader. De afgivne oplysninger registreres med henblik på administration, rådgivning, kundepleje og markedsføring. Som udgangspunkt giver vi ikke dine personoplysninger videre, da vi har tavshedspligt og behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Vi kan udveksle dine oplysninger med andre forsikringsselskaber i Agria Koncernen, eksterne samarbejdspartnere og CPR-registret. Agria Dyreforsikring er ansvarlig for bearbejdning af oplysninger om forsikringstagere, skadelidte og skadevoldere. Misligholder du dine forpligtigelser overfor Agria, kan Agria videregive oplysninger om dig til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning. Desuden videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder, hvis lovgivningen kræver det. Som kunde hos Agria har du altid mulighed for indsigt i dine personlige oplysninger og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. En sådan henvendelse sendes til Agria Dyreforsikring, Postboks 744, 2730 Herlev. FORTRYDELSESRET Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du for eksempel får vilkårene mandag den 1. i måneden, kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Giver du skriftlig besked for eksempel pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til: Agria Dyreforsikring Postboks Herlev telefon eller Provision Vi kan oplyse, at nogle af Agrias medarbejdere og forsikringsombud får provision eller bonus, når de sælger en forsikring.

3 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring... 4 A.1 Dette er forsikringsvilkårene... 4 A.2 Tjek din forsikring... 4 A.3 Direkte skadesrefusion... 4 A.4 Hvem gælder forsikringen for... 4 A.5 Hvornår gælder forsikringen... 4 A.6 Hvor gælder forsikringen... 4 A.7 Forsikret dyr... 4 A.8 Importerede og ældre dyr... 4 A.9 Hvor stor bliver erstatningen... 4 A.10 Karenstid... 4 A.11 Selvrisiko... 4 B Agria Sygeforsikring... 5 B.1 Forsikringssum... 5 B.2 Dyrlægebehandling... 5 B.3 Særlige begrænsninger... 5 B.4 Begrænsninger... 6 C Agria Tillægsforsikringer... 7 C.1 Agria Medicin... 7 C.2 Agria Genoptræning... 7 C.3 Agria Led... 7 C.4 Agria Special... 7 C.5 Agria Tryghed (indgår i Agria Special)... 8 D Agria Liv... 9 D.1 Forsikringssum... 9 D.2 Forsikringen omfatter... 9 D.3 Forsikringen ophører... 9 D.4 Krav til visse diagnoser... 9 D.5 Begrænsninger D.6 Selvrisiko E Agria Brugshunde E.1 Forsikringssum E.2 Forsikringen omfatter E.3 Forsikringen ophører E.4 Begrænsninger E.5 Selvrisiko F Agria Avl F.1 Hvornår gælder forsikringen F.2 Hvor gælder forsikringen F.3 Forsikret dyr F.4 Forsikringssum F.5 Dyrlægebehandling F.6 Tabt forplantningsevne F.7 Dyrlægebehandling af svage hvalpe F.8 Dyrlægebehandling af hvalp F.9 Skjulte Fejl Forsikring F.10 Begrænsninger G Agria Skjulte Fejl G.1 Hvem gælder forsikringen for G.2 Definition af en skjult fejl G.3 Hvornår gælder forsikringen G.4 Hvor gælder forsikringen G.5 Forsikret dyr G.6 Forsikringssum G.7 Dyrlægebehandling, aflivning og kremering G.8 Livsforsikring G.9 Obduktion G.10 Karenstid G.11 Begrænsninger G.12 Selvrisiko H Agria Hvalpeforsikring H.1 Hvem gælder forsikringen for H.2 Hvornår gælder forsikringen H.3 Hvor gælder forsikringen H.4 Forsikrede dyr H.5 Forsikringssum H.6 Forsikringen omfatter H.7 Karenstid H.8 Begrænsninger H.9 Selvrisiko I Agria Ansvarsforsikring for hunde I.1 Forsikret dyr I.2 Forsikringssum I.3 Hvad gælder forsikringen for I.4 Udvidet Ansvarsforsikring I.5 Vores forpligtelser I.6 Karenstid I.7 Begrænsninger I.8 Selvrisiko Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer Dette er forsikringsvilkårene Hvor og hvornår gælder forsikringen Forsikringsperioden Agrias Ansvar Karenstid Karensfrihed Forbehold Fornyelse og opsigelse Fornyelse af forsikringen Opsigelse og ændring Betaling af forsikringen Præmien For sen præmiebetaling Tilbagebetaling af præmie Præmie og afgifter Indeksregulering Hvis skaden sker Når skaden er sket Trafikulykker, dyrplageri eller overfald af anden hund: Din forpligtelse til at deltage i skadesopgørelsen Reducering af forsikringserstatning Forældelse Omkostninger for eget personale Generelt om erstatningen Forsikringsbeløb Udbetaling af erstatning Dobbeltforsikring Regreskrav Hvis vi ikke er enige Ordliste

4 A Velkommen til Agria Dyreforsikring A.1 Dette er forsikringsvilkårene I dette hæfte finder du forsikringsvilkårene for Agrias hundeforsikringer samt de generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer fra 1. januar Dine vilkår består af tre dele: policen, vilkårene for den forsikring/de forsikringer du har tegnet og de generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer. Desuden relevante love og regler. A.2 Tjek din forsikring Så snart du har modtaget din forsikringspolice, er det vigtigt at du kontrollerer om oplysningerne er korrekte og i overensstemmelse med den forsikring du ønsker. Såfremt der er uoverensstemmelser, bedes du omgående kontakte Agria og få rettet fejlen. Får du ikke rettet fejlen, gælder det som fremgår af forsikringspolicen. A.3 Direkte skadesrefusion Mange dyreklinikker kan anmelde skader direkte til Agria på dine vegne. Du kan spørge din dyreklinik, om de har indgået en samarbejdsaftale med Agria. Hvis din skade omfattes af forsikringen, betaler Agria erstatningen direkte til klinikken. På klinikken behøver du blot betale din selvrisiko og de omkostninger, som ikke dækkes af forsikringen. En forudsætning, for at kunne lave direkte skadesrefusion, er at forsikringen er betalt. Agria forbeholder sig ret til, at afvise direkte skadesrefusion. A.4 Hvem gælder forsikringen for Agria Sygeforsikring herunder tillægsforsikringerne og ansvarsforsikring gælder for både forsikringstageren og andre som har folkeregisteradresse i Danmark og som har hunden i deres pleje, f.eks. medejere. Forsikringen kan ikke tegnes af personer, der har folkeregisteradresse på Grønland eller Færøerne. Agria Livsforsikring herunder Agria Brugshunde og Agria Avl gælder for forsikringstageren, der har folkeregisteradresse i Danmark, og som er ejer af hunden, hvis forsikringstageren ikke ejer hunden, gælder forsikringen for: - ejere, der er medlem af forsikringstagerens husstand. A.5 Hvornår gælder forsikringen Forsikringen dækker krav vedrørende skade, der opstår i forsikringsperioden. Vores forsikringer kan tegnes for hunde, som er mindst seks uger gamle. Livsforsikringen kan ikke tegnes for hunde, som er fyldt seks år. Hunderacer der tilhører Aldersgruppe 8 år (se pkt. D.3), kan ikke tegne livsforsikring, efter de er fyldt tre år. Agria Sygeforsikring er livslang. Ovenstående er gældende medmindre andet er specificeret i vilkårene. A.6 Hvor gælder forsikringen Forsikringen gælder for forsikringskrav som indtræffer i Danmark. Den gælder også under ophold i højst et år på Grønland og Færøerne samt i øvrige EU-lande, Norge eller Schweiz, regnet fra afrejsedagen fra Danmark, medmindre andet fremgår af vilkårene. A.7 Forsikret dyr Forsikringen gælder for den hund eller de hunde som angives i forsikringspolicen. Hunden skal være ID-mærket og tilstrækkeligt vaccineret mod parvovirusinfektion, hundesyge og smitsom leverbetændelse (HCC) i henhold til veterinærmedicinsk anbefaling. Den skal være revaccineret efter de alment gældende veterinære anbefalinger i henhold til de korrekte og godkendte vejledninger for den pågældende vaccine, der skal være godkendt i Danmark. A.8 Importerede og ældre dyr Hunde som importeres, med undtagelse af fra Sverige og Norge, og som ikke har været i Danmark mere end 4 måneder, skal have en Agria dyrlægeattest udfyldt af en dansk dyrlæge. For hunde, som er over 3 år behøves der en dyrlægeattest for at kunne tegne sygeforsikring og livsforsikring. Attesten må ikke være ældre end 30 dage når forsikringen tegnes. A.9 Hvor stor bliver erstatningen Forsikringerne erstatter maksimalt op til forsikringsbeløbet. Hvor stort forsikringsbeløbet er, fremgår af vilkårene og din forsikringspolice. A.10 Karenstid Alle Agrias forsikringer har en karenstid på 20 dage, medmindre andet fremgår af vilkårene. Karenstid betyder, at forsikringen ikke dækker sygdom, skader eller andre skadelige hændelser, der har fundet sted eller er påbegyndt inden for 20 dage efter, at forsikringen trådte i kraft eller efter udvidelse af forsikringsdækning. For mere information se de generelle bestemmelser punkt. 2.3 og 2.4. A.11 Selvrisiko Sygeforsikringerne og tillægsforsikringerne har en fast og en variabel selvrisiko. Vi fratrækker den faste selvrisiko en gang pr selvrisikoperiode, uanset antallet af diagnoser. Den variable selvrisiko fratrækkes de omkostninger, som overstiger den faste selvrisiko. Den faste og variable selvrisiko, som du har valgt, fremgår af forsikringspolicen. Forsikringen har en selvrisikoperiode på 125 dage, der starter fra dagen, hvorpå du tidligst gør krav på erstatning. 4

5 B Agria Sygeforsikring (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) B.1 Forsikringssum Forsikringssummen, der er eller kroner, angives i policen og er det maksimale erstatningsbeløb du kan få ud af forsikringen pr. forsikringsår. Forsikringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og med det år hunden bliver otte år. Beløbet reduceres med kroner årligt, hvis du har valgt kroner (til ikke mindre end kroner) og med kroner årligt, hvis du vælger kroner (til ikke mindre end kroner). B.2 Dyrlægebehandling Du kan få erstatning op til forsikringssummen for dine udgifter, når en dyrlæge undersøger, behandler eller plejer din hund på grund af ulykke eller sygdom, som indtræffer i forsikringsperioden og som omfattes af forsikringen. B.3 Særlige begrænsninger A Kejsersnit Vi erstatter et kejsersnit, forudsat at tæven ikke tidligere er blevet forløst ved kejsersnit. Kejsersnit erstattes kun, hvis et af følgende punkter er opfyldt: Hvis tæven ikke reagerer tilfredsstillende på behandlingen med vestimulerende medicin. Hvis fejlplacering af foster gør kirurgisk behandling nødvendig. Hvis tævens almentilstand er så påvirket, at kirurgi er nødvendig. Hvis fosterets eller fostrenes almentilstand er så påvirket, at kirurgisk behandling er nødvendig. For bostonterrier, amerikansk, engelsk og fransk bulldog, chihuahua og pomeranian erstattes et kejsersnit, hvis samtlige af tævens tidligere kuld er født uden kejsersnit og tæven har efterladt mindst et levedygtigt kuld uden kejsersnit. B Tandpleje Behandlingen skal være for en traumatisk tandfraktur på en blivende tand. Nedslidte tænder, tandsten eller andre komplikationer til dårlig tandstatus erstattes ikke. C MR- og CT-undersøgelser (magnetresonans og computertomografi) Kan erstattes efter forhåndsgodkendelse fra Agria. D Kastration af hanhund, sterilisation af tæve Du kan få erstatning for omkostninger til operation, efterbehandling og komplikationer ved kirurgi. Operationen skal være en del af behandlingen af diabetes mellitus eller akromegali hos tæver, livmodersygdomme med tydelige kliniske symptomer, fødselsskader, vaginalprolaps, prostatasygdomme, perinealbrok, analadenom, testikelbetændelse, testikelomvridning, tumorer i testiklerne, vagina eller æggestokke, eller ved dannelse af uretrafistel hos hanhunde med urinsten. Operationen dækkes ikke som del af behandlingen af hudsygdomme, epilepsi, adfærdsforstyrrelser, falsk drægtighed, unormal løbetid, mælkekirtelkræft eller cyster på æggestokkene. E Korsbånds- og meniskskade Du kan få erstatning for udgifter til undersøgelse, operation og behandling af korsbånd og menisker, hvis hunden er sygeforsikret, inden den er fire måneder eller sygeforsikret og er symptomfri i mindst et år hos Agria. F Albueledssygdom eller hofteledssygdom og osteochondrose i alle led Hunden skal være registreret og stambogsført i Dansk Kennel Klub. Hunden skal være sygeforsikret før den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse. Ved hofteledssygdom (HD) eller albueledssygdom (AD/ED), skal de berørte led være røntgenfotograferede. Billederne skal være registrerede og gennemset af Dansk Kennel Klub. Findes der avlsrestriktioner for ledsygdommen, skal også forældredyrenes ledstatus for det aktuelle led være godkendt af Dansk Kennel Klub. Hvis hunden ikke opfylder kravene i dette punkt, godtgøres op til kroner for undersøgelse indtil diagnose(r) stilles. Denne begrænsning gælder ikke, hvis albue- eller hofteled tidligere er erklærede raske (med resultaterne AA/00) efter røntgenundersøgelse og resultaterne er registrerede hos Dansk Kennel Klub. Du kan da få erstatning, hvis der opstår problemer i det tidligere erklærede raske led. G Patellaluksation, short ulna eller Calvé-Legg-Perthes Følgende betingelser skal være opfyldt for at erstatning kan udbetales: Hunden skal være sygeforsikret inden den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse. Hvis racen tilhører et sundhedsprogram, skal forældredyrenes knæled være undersøgt med tilfredsstillende resultat og officielt registreret hos Dansk Kennel Klub. H Cherry Eye Hunden skal være sygeforsikret før den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse. I Plastikoperation Du kan få erstatning for dine udgifter til plastikkirurgi (herunder, entropion og ektropion), hvis afvigelser i dyrets forfatning eller udseende forårsager helbredsmæssige problemer, forudsat at hunden er sygeforsikret, før den er fire måneder og derefter fortsat forsikret 5

6 uden afbrydelse. For bostonterrier, engelsk og fransk bulldog samt mops erstattes ikke udgifter til operation af luftrøret, blød gane, næsebor eller forsnævring i halsen eller dens følger. For chow chow erstattes ikke udgifter til operation af øjne, øjenlåg eller dens følger. For shar pei og mastino napolitano erstattes ikke udgifter til plastikoperationer af øjne og ører eller dens følger. J Aflivning og kremering Du kan få refunderet dine udgifter til aflivning og kremering af din hund, hvis den i henhold til veterinærmedicinsk vurdering skal aflives og en yderligere behandling ville være dækket af sygeforsikringen. Du kan få dækket udgifter på op til kroner af den samlede forsikringssum. B.4 Begrænsninger Generelle begrænsninger Du kan ikke få erstatning for udgifter til: Forebyggende behandlinger og undersøgelser så som vaccination. Genoptræning, herunder svømmetræning, massage, fysioterapi og lignende. Navlebrok eller kryptorchisme. Operation med indsættelse af ledproteser eller ledimplantat herunder guldimplantat/goldtreat. Transplantationer. Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner. Strålebehandling eller kemoterapi af tumorer eller opfølgende behandling. Dog erstattes opfølgende undersøgelser ved cushings syndrom. Alternativ behandling, f.eks. akupunktur, kiropraktik, trykbølgeterapi eller laserbehandling. Udarbejdelse af dokumentation, attestudskrivning, administrative gebyrer og rådgivningsudgifter. Døgnafgifter og tilsvarende udgifter, hvis det ikke er medicinsk motiveret. Akuttillæg, aften- og weekendtillæg dækkes, hvis det er medicinsk motiveret. Medicin (recept udskrevet eller medicin udleveret af dyrlægen). Medicinsk/special foder, shampoo eller andre produkter ordineret eller solgt af en dyrlæge. Dyrlægens rejser, transport af hunden, forsikringstagerens rejser eller andre rejser. Tandsygdomme og korrektion af forkert bid. Kataraktoperationer. Fertilitetsundersøgelse og behandling. Undersøgelse og behandling af falsk drægtighed. Kemisk kastration og p-sprøjte/tabletter. Komplikationer til sygdom eller skade som ellers ikke erstattes, udover ved komplikationer til forebyggende kirurgisk kastrering/sterilisering eller vaccination. Racespecifikke begrænsninger For shar pei og mastino napolitano erstattes ikke udgifter til ører- og øjensygdomme inklusiv plastikoperationer eller til hudsygdomme. For shar pei desuden shar pei feber. For chow chow erstattes ikke udgifter til øjensygdomme inklusiv plastikoperationer. For greyhound og whippet refunderes ikke udgifter ved ulykker eller sygdom, der opstår i udlandet i forbindelse med træning og konkurrencer. For bostonterrier, amerikansk, engelsk og fransk bulldog, chihuahua og pomeranian erstattes et kejsersnit, hvis samtlige af tævens tidligere kuld er født uden kejsersnit og tæven har efterladt mindst et levedygtigt kuld uden kejsersnit. For bostonterrier, engelsk og fransk bulldog samt mops erstattes ikke udgifter til operation af luftrøret, blød gane, næsebor eller forsnævring i halsen eller dens følger. Ovenstående racespecifikke begrænsninger gælder også for blandingsracer, hvor en eller flere af overnævnte racer indgår. 6

7 C Agria Tillægsforsikringer (Alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) Tillægsforsikringerne kan kun tegnes som et tillæg til Agria Sygeforsikring. Forsikringsbeløbet ligger ud over det totale forsikringsbeløb, som du har valgt i Agria Sygeforsikring. På forsikringsbrevet fremgår det, hvilken eller hvilke tillægsforsikringer du har valgt. For tillægsforsikringerne gælder i øvrigt de samme vilkår som Agria Sygeforsikring og vores generelle bestemmelser, hvis intet andet angives. C.1 Agria Medicin Du kan få refunderet dine udgifter til receptpligtig medicin med op til kroner udover maksimum dækningen for sygeforsikringen pr. forsikringsår. Du skal indsende en detaljeret kvittering fra den behandlende dyrlæge eller kopi af recept og kvittering fra apoteket. C.2 Agria Genoptræning Genoptræning i form af svømmetræning, massage, fysioterapi og vandløbebånd erstattes i forbindelse med behandling af diagnosticeret ledsygdom, ledskader, knoglebrud, muskel- & seneskade eller diskusprolaps. Genoptræning bør gennemføres senest tre måneder efter ordinering fra behandlende dyrlæge og ikke begynde senere end en måned efter ordinering. Det er en betingelse, at den der udfører genoptræningen har tilstrækkelig uddannelse og erfaring i genoptræning af dyr. For genoptræning, der udføres i andre genoptræningscentre end i den behandlende klinik, skal dyrlægens henvisning til den angivne klinik/behandler vedlægges skadesanmeldelsen. Der erstattes kun én gang pr. skadestilfælde/diagnose og du kan maksimalt få erstatning for en tre måneders periode pr. skadestilfælde/diagnose ved erstatningsbare skader. Du kan få dækket udgifter på op til kroner udover den maksimale erstatningssum på sygeforsikringen pr. forsikringsår. C.3 Agria Led Du kan få erstatning med op til forsikringssummen på sygeforsikringen for dine udgifter til hofteledssygdomme, albueledssygdomme og osteochondrose i alle led, hvis din hund er forsikret med Agria Led inden den fylder 4 måneder og siden fortsat forsikret uden afbrydelse hos Agria. Agria Led kan tegnes til alle hunde under 4 måneder gamle, der ikke er stambogsført i Dansk Kennel Klub. C.4 Agria Special Forsikringen erstatter udover maksimum for sygeforsikringen op til kroner for specialistpleje (punkt C4 A, B, C og D), og yderligere kroner for Agria Tryghed (rejseudgifter og indkvarterings-/pasningsomkostninger se punkt C5) pr. forsikringsår. Nedenstående behandlinger erstattes kun, hvis behandlingen er anbefalet af behandlende dyrlæge. A Kataraktoperation (grå stær) Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special for operationsomkostninger for grå stær pr. forsikringsår frem til det år hunden bliver henholdsvis 12, 10 og 8 år gammel, afhængig af race. Aldersgruppe 12 år: Bichon havanais, border terrier, cairn terrier, chihuahua, chinese crested, dværgpuddel, dværgschnauzer, finsk lapphund, finsk spids, fox terrier, islandsk fårehund, jack russel terrier, lhasa apso, mellempuddel, kleiner münsterländer, norrbottenspids, norsk buhund, papillon, phalene, mellem schnauzer, shih tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier, toypuddel, västgötaspids, welsh springer spaniel, west highland white terrier og whippet. Aldersgruppe 10 år: Øvrige racer og blandingshunde udover de racer som angives i aldersgruppen 12 år og aldersgruppen 8 år. Aldersgruppe 8 år: Berner sennen, grand danois, irsk ulvehund, leonberger, mastino napolitano, newfoundland, pyrenéer og st. bernhard. B Ledimplantat, dog ikke guldimplantat/goldtreat Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special pr. forsikringsår for operationsomkostninger i forbindelse med ledimplantatoperation under forudsætning af, at hunden er under 6 år, og hunden har været uafbrudt forsikret siden den fyldte 4 måneder, er stambogsført og registreret i Dansk Kennel Klub, samt at Dansk Kennel Klubs avlsrestriktioner for den aktuelle race og led er fulgt. C Tandbehandlinger Du kan få erstatning på op til forsikringssummen for Agria Special pr. forsikringsår for følgende medicinsk betingede tandbehandlinger: Forkert bid. Vedvarende mælketænder. Fraktur på mælketænder. Rodspidsabscesser. Rodfyldning på grund af tandsygdom. Kariesangreb. Krav ved erstatning af korrektion af forkert bid, vedvarende mælketænder og fraktur på mælketænder er, at hunden har været forsikret inden den fylder 4 måneder og siden har været uafbrudt forsikret hos Agria. Forsikringen erstatter ikke skader og sygdomme på grund af tandsten eller dårlig tandstatus. D Kemoterapi og strålebehandling Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special pr. forsikringsår ved behandling af kræftsygdom med kemoterapi eller strålebehandling, under forudsætning af, at hunden er under 6 år gammel på tidspunktet for sygdommens indtræden. 7

8 C.5 Agria Tryghed (indgår i Agria Special) Forsikringssummen som er kroner angives i forsikringspolicen, og er den højeste erstatning du kan få fra forsikringen pr. forsikringsår. A Indkvartering Din læge skal udstede en erklæring hvor det fremgår, at du grundet ufrivillig fysisk sygdom ikke fysisk kan tage vare på din hund. Du kan få erstatning fra og med tredje indkvarterings- eller pasningsdag. Er hunden en tæve med hvalpe, kan du også få erstatning på 80 kroner pr. dag for indkvartering af hvalpekuldet. Erstatning gives ikke for kuld, der er ældre end 12 uger. Hundepensionat Du kan under ovenstående forudsætninger få erstatning, på op til 80 procent af udgifterne til indkvartering af din hund, på et registreret hundepensionat. Privat indkvartering og pasning Du kan få erstatning på 80 kroner pr. dag til at indkvartere hunden hos en privatperson. Du kan også få erstatning på 50 kroner pr. dag for at hyre nogen til at hjælpe dig med at passe din hund uden overnatning. Den person du hyrer, må ikke tilhøre din husstand. Dødsfald Ved forsikringstagerens død, gives erstatning ifølge ovenstående, i op til 60 dage fra dødsdatoen. Kvitteringer For at Agria skal kunne vurdere din ret til erstatning, skal du fremsende tydelige kvitteringer, der er udstedt af den person, der har passet hunden. Navn, adresse, telefonnummer og personnummer på den person eller cvr-nummer for det pensionat, der har passet hunden, datoen for pasningen, samt omhyggelig omkostningsspecifikation skal angives på kvitteringen. B Afbestillingsudgifter rejser Du kan få erstatning for dine afbestillingsudgifter op til forsikringssummen, hvis du må afbestille en privat rejse, fordi din hund får en akut skade eller sygdom, som kræver øjeblikkelig dyrlægebehandling. Hvis du skulle have rejst i selskab med en anden, og det også var nødvendigt at aflyse dennes rejse, kan vi også erstatte denne persons afbestillingsudgifter. Det er en betingelse, at rejseledsageren er medlem af din husstand eller er nært beslægtet. Du skal opgive beløbet som er blevet tilbagebetalt af rejsebureauet og andre omkostninger, der spares. C Afbrudt rejse I tilfælde, hvor din hund bliver akut syg eller kommer til skade og kræver kritisk pleje, mens du er bortrejst og din rejse må afbrydes, erstatter forsikringen de meromkostninger op til forsikringsbeløbet, der opstår ved ombookning af billetter. fra og med dag tre med op til 500 kroner om dagen op til forsikringssummen. E Karenstid Forsikringen har ingen karenstid. F Generelle begrænsninger mennesker Ved sygdomme, lidelser eller skader som du har haft inden for de seneste 12 måneder inden du tegnede forsikringen, er du ikke berettiget til godtgørelse for logi eller pasningshjælp. Du kan ikke få erstatning for udgifter som følge af sådanne skader på dit helbred, som ifølge lægelig vurdering skyldes misbrug af alkohol, narkotika og andre rusmidler, sedativ eller andre lægemidler. Du kan heller ikke få erstatning ved problemer af psykisk art (f.eks. depression, træthedssyndrom osv.). Skader, der erstattes af et andet forsikringsselskab, erstattes ikke af Agria. Erstatning for privat indkvartering eller pasningshjælp til nogen der tilhører din husstand. G Generelle begrænsninger hund Du kan ikke få erstatning for afbestillingsgebyrer eller omkostninger for forlænget ophold i følgende tilfælde: Hundens sygdom eller skade er ikke livstruende i henhold til veterinærmedicinsk vurdering. Hundens sygdom eller skade er direkte eller indirekte forvoldt af forsikringstageren eller forsikringstagerens husstand. Hundens sygdom eller skade skyldes manglende vaccination eller undladelse af anden forebyggende behandling, som anbefales af myndigheder eller veterinærer før eller under rejser. Hvis rejsen afbestilles som følge af en skade eller sygdom som har vist symptomer, eller burde have været opdaget før rejsen blev bestilt. Hvis rejsen afbestilles, afbrydes eller bliver forlænget pga. en lidelse/sygdom for hvilken hunden har et forbehold på egen sygeforsikring. Skader, der erstattes af et andet forsikringsselskab, erstattes ikke af Agria. H Selvrisiko Der fratrækkes ikke fast selvrisiko for Agria Tryghed, kun variabel. D Forlænget ophold på grund af hundens sygdom I tilfælde, hvor din hund er for alvorligt syg eller skadet, til at kunne transporteres under opholdet i udlandet, vil forsikringen dække udgifterne til logi som opstår, fordi du må forlænge dit ophold 8

9 D Agria Liv (alle nævnte beløb følger 2011 årsindeks) D.1 Forsikringssum Forsikringssummen fremgår af forsikringspolicen og er den højeste erstatning du kan modtage fra forsikringen. En hund som ikke er stambogsført og registreret i Dansk Kennel Klub eller en af Agria godkendt organisation kan højst forsikres op til kroner. Registrerede og stambogsførte hunde kan forsikres for op til kroner. Hvis hunden har udstillings- eller brugsmeritter, er det muligt at forhøje forsikringssummen. Dyrlægeattest er påkrævet ved livsforsikring på mere end kroner. Forsikringssummen reduceres ved hver fornyelse fra og med det år hunden, afhængigt af race (se punkt D.3), bliver 9, 7 eller 5 år. Beløbet reduceres med 20 procent om året, dog som det laveste til mindst kroner. Beløbet afrundes til nærmeste hundrede kroner. Fra det år, hvor hunden, afhængig af race, bliver 11, 9 eller 7 år, er den maksimale forsikringssum kroner. D.2 Forsikringen omfatter Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hund på grund af sygdom eller ulykke bliver skadet så svært, at den dør eller ifølge vurdering fra dyrlæge ikke kan overleve og skal aflives. Særlige vilkår: Hvis hunden har både livs- og sygeforsikring, kan vi tillade aflivning og betale livserstatning, hvis det er klart, at en erstatning fra sygeforsikringen skulle overstige forsikringssummen for livsforsikringen. Du skal kontakte os for en vurdering af, om livsforsikringen kan komme til udbetaling. D.3 Forsikringen ophører Forsikringen ophører ved forsikringstidens udløb fra det år hunden, afhængig af race, bliver 8, 10 eller 12 år. Aldersgruppe 12 år: Bichon havanais, border terrier, cairn terrier, chihuahua, chinese crested, dværgpuddel, dværgschnauzer, finsk lapphund, finsk spids, fox terrier, islandsk fårehund, jack russel terrier, lhasa apso, mellempuddel, kleiner münsterländer, norrbottenspids, norsk buhund, papillon, phalene, mellem schnauzer, shih tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier, toypuddel, västgötaspids, welsh springer spaniel, west highland white terrier og whippet. Aldersgruppe 10 år: Øvrige racer og blandingshunde udover dem som angives i aldersgruppe 12 år og aldersgruppe 8 år. Aldersgruppe 8 år: Berner sennen, grand danois, irsk ulvehund, leonberger, mastino napolitano, newfoundland, pyrenéer og st. bernhard. D.4 Krav til visse diagnoser A Albueledssygdom eller hofteledssygdom og osteochondrose i alle led Følgende vilkår skal være opfyldt, for at erstatning skal kunne udbetales: Hunden skal være registreret og stambogsført i Dansk Kennel Klub. Hunden skal være livsforsikret inden den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse hos Agria. Ved hofteledssygdom (HD) eller albueledssygdom (AD/ED) skal de berørte led være røntgenfotograferede. Billederne skal være registrerede og gennemset af Dansk Kennel Klub. Findes der avlsrestriktioner for ledsygdommen, skal forældredyrenes aktuelle led også være godkendt af Dansk Kennel Klub. Ovenstående krav gælder ikke, hvis albue- eller hofteledene tidligere er erklærede raske (med resultaterne AA/00) efter røntgenundersøgelse og resultaterne er registrerede hos Dansk Kennel Klub. Du kan få erstatning, hvis der opstår problemer i det tidligere erklærede raske led. B Patellaluksation, short ulna & Calvé-Legg-Perthes Følgende betingelser skal være opfyldt, for at erstatning kan udbetales: Hunden skal være livsforsikret inden den fylder fire måneder og siden hen fortsat forsikret uden afbrydelse hos Agria. Hvis racen tilhører et sundhedsprogram, skal forældredyrenes knæled være undersøgt med tilfredsstillende resultat og officielt registreret hos Dansk Kennel Klub. C Særskilte krav ved ukendt dødsårsag, unge eller nyforsikrede dyr Hvis hunden er død eller er blevet aflivet uden at den underliggende årsag er blevet fastsat, kan vi kræve en obduktion. Det samme gælder, hvis hunden er yngre end to år, forsikringens dækning er blevet ændret i løbet af det sidste år, livsværdien er mere end kroner eller hvis hunden har været forsikret i mindre end et år hos os. Du skal kontakte os for en vurdering. Hvis du ikke kontakter os, kan du miste din erstatning. Du kan få erstatning med op til kroner udover forsikringssummen for dine omkostninger til obduktion, herunder forsendelse og normalkremering, hvis hunden er død eller er blevet aflivet på grund af en erstatningsbar skade og Agria har anmodet om obduktion. Hvis skaden viser sig ikke at være erstatningsberettiget, skal du selv afholde alle udgifter til obduktion, forsendelse og kremering. Vi godkender ikke, at en obduktion udføres på en hund, som har været frosset, begravet, eller på anden måde er uegnet til undersøgelse. Medmindre andet er aftalt vil Agria kun godkende obduktioner udført på Veterinærinstituttet. 9

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Tillægsforsikringer 5 D Agria Liv 8 E Agria Brugshunde 9 F Agria

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Kat Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 FAMILIEDYRSFORSIKRING - HUND FORSIKRINGSBETINGELSER NR. Hund for Livet 501-1 Forsikringen omfatter de

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hund

Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser for Hund Forsikringsbetingelser nr. 14T4 Gælder fra 19.02.215 TJM 517 (01.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/30 Tjenestemændenes Forsikriing Hund Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 090-001/2013 Hundens Forsikring 1 Selandia Forsikring FORSIKRINGSVILKÅR HUNDEFORSIKRING Hundeansvar Figurantdækning Hundesyge- og ulykkesforsikring Forsikringsvilkår nr. 090-001/2013

Læs mere

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring DF20180-2 December 2013 vilkår for katteforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF20180-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404

Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Hund Forsikringsbetingelser nr. 1404 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår for Katteforsikring 6580-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Vilkår for Hesteforsikring

Vilkår for Hesteforsikring Vilkår for Hesteforsikring 5991-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106

Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106 Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106 Side 1 af 8 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten. 1. Hvem gælder forsikringsaftalen for? Forsikringen

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere