DF December vilkår for hundeforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring"

Transkript

1 DF December 2013 vilkår for hundeforsikring

2 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Danske Forsikring, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Danske Forsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer.

3 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Hundeforsikringen...4 Et par ord om Dyreafdelingen....4 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Hvad er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Hvornår ophører forsikringen? Flytning og risikoændring Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af en anden forsikring Hvis skadelidte selv har en forsikring Krig, naturkatastrofer og atomenergi Ankenævn Lovgivning...9 Lovpligtig Hundeansvarsforsikring 17. Hvilket ansvar er dækket? Hvilket ansvar er ikke dækket? Forsikringssum Udvidet Hundeansvarsforsikring 20. Hvilket ansvar er dækket? Hvilket ansvar er ikke dækket? Forsikringssum Generelle vilkår for Sygeforsikringen og Hundelivsforsikringen 23. Hvilke hunde kan syge- og livsforsikres? Karenstid Tidligere og eksisterende sygdom Særlige vilkår for Sygeforsikringen 26. Forsikringssum for Sygeforsikringen Selvrisiko og behandlingsperiode Hvornår ophører Sygeforsikringen? Sygeforsikringen 29. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke Sygeforsikring Plus 31. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke Hundelivsforsikringen 33. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker ikke Forsikringssum Selvrisiko Hvornår ophører Hundelivsforsikringen? Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en *

4 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Et par ord om Hundeforsikringen I dette vilkår kan du læse om Danske Forsikrings Hundeforsikring, som indeholder ansvarsforsikring, sygeforsikring og livsforsikring. Din police indeholder oplysning om, hvilke dækninger din Hundeforsikring har. Sygeforsikringen dækker udgifter til dyrlægebehandling ved sygdom og tilskadekomst*. Sygeforsikring Plus er en tilvalgsdækning til Sygeforsikringen. Den dækker udgifter til receptpligtig medicin* og genoptræning. Et par ord om Dyreafdelingen Du kan anmelde skader på eller ringe til vores Dyreafdeling på telefon

5 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? A Ansvarsforsikringen Forsikringstageren og personer, der besidder* hunden(e) samt deres husstande*. B Sygeforsikringen og Hundelivsforsikringen Forsikringstageren, som ejer den forsikrede hund. 2. Hvad er forsikret? A Ansvarsforsikringen Ansvarsforsikringen omfatter den/de hund(e), der er nævnt i policen. Hvis den/de forsikrede hund(e) får hvalpe, er disse omfattet, indtil de er 4 måneder gamle. Det er en betingelse, at de befinder sig hos tæven. B Sygeforsikringen og Hundelivsforsikringen Sygeforsikringen og Hundelivsforsikringen omfatter den hund, der er nævnt i policen, hvis det fremgår af policen, at der er oprettet en eller flere af disse dækninger. 3. Hvor dækker forsikringen? A Danmark Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland). B Europa Forsikringen dækker under ophold i Europa (inklusiv Færøerne og Grønland) i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Det er en betingelse, at forsikringstager har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt Folkeregistret. 4. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Danske Forsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Opkrævningen bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Danske Forsikring have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Danske Forsikring et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Danske Forsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso.

6 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Gebyr Gebyr for serviceydelser Danske Forsikring har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. 6. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Danske Forsikring bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 7. Selvrisiko A Betaling af selvrisiko Har forsikringen en selvrisiko, fremgår beløbet af policen, opkrævningen eller under den enkelte dækning i vilkårene. Forsikringstageren betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet, efter at erstatningen er opgjort. Selvrisikobeløbet består af en fast og en variabel selvrisiko. Danske Forsikring lægger ikke selvrisikobeløb ud. B Mindre skader eller krav Forsikringstageren behandler og betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Samarbejde med dyrlæger Hvis Danske Forsikring har indgået en samarbejdsaftale med din dyrlæge, kan dyrlægen sørge for at indsende din kvitterede dyrlægeregning til Danske Forsikring. Forudsat at der er tale om tilskadekomst eller en sygdom, som er dækket af forsikringen, kan Danske Forsikring afregne dit erstatningsbeløb direkte over for dyrlægen efter fradrag af din selvrisiko. Det betyder, at du kun skal betale selvrisikoen og eventuelle andre udgifter, som ikke er dækket af forsikringen, til dyrlægen. Hvis Danske Forsikring derimod konstaterer, at der er tale om tilskadekomst eller sygdom, som ikke er dækket af forsikringen, vil du efterfølgende modtage en opkrævning fra dyrlægen på hele dyrlægeregningen, som du så selv skal betale. Du kan til enhver tid vælge selv at betale hele dyrlægeregningen og derefter anmelde skaden til Danske Forsikring, hvis du foretrækker dette. 8. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Danske Forsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring.

7 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December B Opsigelse eller ændring ved skade 1. Fra den dag Danske Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Danske Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Danske Forsikring - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen, forhøje en eksisterende selvrisiko eller ved at kræve foranstaltninger for at begrænse fremtidige skader. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked inden. 3. Der gælder særlige regler for ophør af Hundelivsforsikring under pkt. 9 B. Ændring af vilkår og pris 1. Danske Forsikring kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Danske Forsikring vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 9. Hvornår ophører forsikringen? A Forsikringen ophører, hvis hunden skifter ejer. B Hundelivsforsikringen ophører automatisk, når hunden fylder 10 år. Sygeforsikringen er livsvarig - se dog pkt. 26 B. Hvis den lovpligtige ansvarsforsikring bliver opsagt af enten forsikringstager eller af Danske Forsikring, ophører samtlige dækninger på hundeforsikringen pr. opsigelsesdatoen. 10. Flytning og risikoændring A Hvornår skal Danske Forsikring have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår der gælder for forsikringen, skal Danske Forsikring have besked, hvis: 1. forsikringstageren flytter til en anden adresse 2. hunden skifter ejer 3. antallet af hunde ændres. Hvalpe, der er hos tæven er dog dækket på tævens ansvarsforsikring, indtil de er 4 måneder gamle. Hvalpene er ikke dækket på Sygeforsikringen og Hundelivsforsikringen. B Når Danske Forsikring har fået besked Når vi har fået besked om ændringen, tager vi stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Hvis Danske Forsikring ikke får besked Hvis vi ikke får besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 11. Hvis skaden sker A Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til Danske Forsikring Sker der en skade, skal vi have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på eller pr. telefon. Når du anmelder en skade, gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler.

8 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December B Ansvarsskader Sker der en ansvarsskade, skal du altid overlade det til Danske Forsikring at tage stilling til, om du eller andre af de forsikrede er erstatningsansvarlig for den skete skade. Anerkender du eller andre af de forsikrede selv erstatningspligten eller kravet, risikerer du selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for Danske Forsikring. Sygdom eller tilskadekomst* Hvis hunden bliver syg eller kommer til skade, skal du sende den originale og kvitterede dyrlægeregning til Danske Forsikring. Forsikringsnummeret skal stå på regningen. Dyrlægen skal tydeligt notere hundens identitet (registreringsnummer/chipnummer, race, navn, køn, alder), behandlingsdato, behandlingens/undersøgelsens specificerede diagnose og indhold. D Dokumentation Får vi brug for oplysninger og dokumentation til vurdering og behandling af den anmeldte skade/sygdom, fx fra dyrlægen, skal forsikringstageren fremskaffe og indsende dette til Danske Forsikring for egen regning. E F Behandling og forebyggelse af smitsomme sygdomme 1. Forsikringstageren skal sørge for at holde en syg eller tilskadekommen hund under dyrlægebehandling. Forsikringstageren skal også sørge for løbende vaccination/sygdomsforebyggelse, hvis en smitsom sygdom truer den forsikrede hund, og hvis det er anbefalet af veterinærmedicinsk fagkundskab og offentlige forskrifter. Dette gælder også, hvis der opstår nye sygdomme. 2. Forsikringstageren skal for egen regning sørge for, at hunden bliver vaccineret samt revaccineret efter de alment gældende veterinære anbefalinger. Hvis hunden dør 1. Ved hundens død som følge af sygdom eller tilskadekomst* oplyser Danske Forsikring forsikringstageren om, hvilken form for dokumentation selskabet forlanger, før en eventuel forsikringsudbetaling kan ske. 2. Hvis Danske Forsikring forlanger hunden obduceret, betaler selskabet omkostningerne til obduktionen. 12. Hvis skaden også er dækket af en anden forsikring Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 13. Hvis skadelidte selv har en forsikring Efter reglerne i erstatningsansvarsloven skal det forsikringsselskab, der har bil-, hus-, indbo-, eller ulykkesforsikring for skadelidte, behandle den skete skade på skadelidtes forsikring. Det gælder også, selvom en af de forsikrede er erstatningsansvarlig for skaden. 14. Krig, naturkatastrofer og atomenergi Sygeforsikringen og Hundelivsforsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse med den forsikrede hund uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede og den forsikrede hund ikke 1. rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer 2. selv deltager i handlingerne.

9 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, Færøerne og Grønland. Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. D Epidemier Epidemier, der rammer hundebestande, og som erklæres som epidemi af relevant offentlig myndighed i Danmark eller under rejse i udlandet. 15. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Danske Forsikring om forsikringsforholdet og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan forsikrede klage Du kan sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. Danske Forsikring 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed danner grundlag for forsikringsaftalen. Lovpligtig Hundeansvarsforsikring 17. Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, ting og dyr, forvoldt af hunden, og som de forsikrede efter gældende lovgivning og retspraksis er blevet erstatningsansvarlige for, mens forsikringen er i kraft. 18. Hvilket ansvar er ikke dækket? A Personskade, som hunden forvolder på forsikringstageren eller personer, der tilhører dennes husstand*, samt besidder* og personer i dennes husstand*. B Skade på dyr og ting, som forsikringstageren, besidderen* eller deres husstande* ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, bearbejdning, behandling, befordring, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i deres varetægt. Skade, der er forårsaget med vilje, hvis personen, der har ansvaret for hunden, er fyldt 14 år.

10 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Forsikringssum A Forsikringen dækker med indtil 10 millioner kr. ved personskade og med indtil 2 millioner kr. ved skade på dyr og ting. Summerne bliver ikke indeksreguleret. B Forsikringen betaler også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, hvis det er efter aftale med Danske Forsikring, selv om forsikringssummerne skulle blive overskredet. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er dækket af forsikringen. Forsikringen betaler også de sagsomkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af forsikrede. Udvidet Hundeansvarsforsikring Tillæg til den Lovpligtige Hundeansvarsforsikring. Dækningen gælder kun, hvis det fremgår af policen. 20. Hvilket ansvar er dækket? A Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, ting og dyr, forvoldt af hunden, og som de forsikrede efter gældende lovgivning og retspraksis er blevet erstatningsansvarlige for under deltagelse i et hundeklub- eller hundeforeningsarrangement. Dette gælder også, selvom skadelidte ved sin deltagelse selv har medvirket til skaden. B Forsikringen betaler også erstatninger for 1. personskade som hunden forvolder på personer i forsikringstagers husstand, når disse personer er under 14 år 2. personskade på hundepasseren* og dennes husstand* uden aldersbegrænsning. 21. Hvilket ansvar er ikke dækket? A Ansvar for skade som hunden forvolder på dyr og ting, som er ejet eller lånt af forsikringstageren, besidderen*, hundepasseren* eller deres husstande*. B Skade på figuranters beskyttelsespåklædning. Skade der er forårsaget med vilje. 22. Forsikringssum A Forsikringen dækker med indtil 10 millioner kr. ved personskade og med indtil 2 millioner kr. ved skade på dyr og ting. Summerne bliver ikke indeksreguleret. B Forsikringen betaler også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, hvis det er efter aftale med Danske Forsikring, selv om forsikringssummerne skulle blive overskredet. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er dækket af forsikringen. Forsikringen betaler også de sagsomkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af forsikrede.

11 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Generelle vilkår for Sygeforsikringen og Hundelivsforsikringen På policen kan du se, om du har valgt Sygeforsikring og Hundelivsforsikring. Forsikringerne omfatter den hund, som er nævnt i policen. 23. Hvilke hunde kan syge- og livsforsikres? A Danske Forsikring forsikrer sunde og raske hunde, som er fyldt 8 uger, men endnu ikke 6 år. Er hunden fyldt 4 år, men endnu ikke 6 år, skal der foreligge en sundhedsattest eller journaludskrift fra dyrlægen, hvor hundens sygehistorik fremgår. Sundhedsattesten eller journaludskriften må ikke være over 14 dage gammel, når Danske Forsikring modtager den. B Hunden skal være vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirusdiarré. Den skal revaccineres efter gældende og godkendte vaccinationsanbefaling af Lægemiddelstyrelsen og med de korrekte intervaller for den pågældende vaccine. Hunden skal være ID mærket i form af microchipning, øre- eller lysketatovering. Hunden skal også være registreret i Dansk Hunderegister. 24. Karenstid A Der er en karenstid på 30 dage fra forsikringen er trådt i kraft. Udgifter til behandling og efterbehandling af sygdomme eller skader der opstår og er symptomgivende de første 30 dage efter forsikringens ikraftdato er ikke dækket. Dette gælder også skjulte lidelser. Tilskadekomst* er dog dækket fra den dag, forsikringen træder i kraft. B Hvis en hundesygeforsikring bliver overtaget fra et andet selskab og Danske Forsikring kan acceptere forsikringen med samme dækningsomfang og begrænsninger som det tidligere selskabs forsikring, falder karenstiden bort. Hvis hunden skifter ejer, og den nye ejer ønsker at videreføre forsikringen og Danske Forsikring kan acceptere forsikringen på samme vilkår som den tidligere forsikring, falder karenstiden bort. 25. Tidligere og eksisterende sygdom Forsikringen dækker ikke udgifter til skader og efterbehandling af skader, der er opstået før forsikringens ikraftdato. Dette gælder også skjulte lidelser. Særlige vilkår for Sygeforsikring Din police indeholder oplysninger om hvilke dækninger, din Hundeforsikring har. Sygeforsikringen omfatter den hund, som er nævnt i policen. 26. Forsikringssum for Sygeforsikringen A Forsikringens dækningsmaksimum fremgår af policen. Beløbet gælder pr. forsikringsår*. B Forsikringssummen falder med 20 % om året i 3 år, fra din hund fylder enten 8 eller 10 år. Du kan se i din police, hvornår nedsættelsen begynder.

12 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Den maksimale nedsættelse er 60 % af den oprindelige forsikringssum efter indeksregulering. Forsikringssummen vil, efter den er blevet nedsat, fortsætte på 40 % af den oprindelige forsikringssum efter indeksregulering. 27. Selvrisiko og behandlingsperiode A Der bliver beregnet en selvrisiko pr. diagnose i hver behandlingsperiode. Behandling af flere sygdomme samt ordineret medicin* i samme konsultation eller behandlingsforløb udløser derfor en selvrisiko for hver sygdom. B En behandlingsperiode kan højst vare 120 dage fra første dyrlægekonsultation, herefter vil der blive opkrævet en ny selvrisiko. Selvrisikoen består af en fast selvrisiko og en variabel selvrisiko og fungerer på denne måde: 1. Først fratrækker vi den faste selvrisiko af de dækkede udgifter. Forsikringstager betaler selv dette beløb. 2. Derefter dækker vi 90 % af de resterende udgifter. De sidste 10 % af udgifterne, der udgør den variable selvrisiko, betaler forsikringstageren. Den faste selvrisiko udgør det beløb, der står anført i policen. Selvrisikobeløbet bliver ikke indeksreguleret. Eksempel på erstatningsberegning på Sygeforsikringen: Fast selvrisiko på 750 kr. og 10 % i variabel selvrisiko: Samlet dyrlægeudgift: kr. - fast selvrisiko 750 kr. Restbeløb kr. - variabel selvrisiko på 10 % 925 kr. Samlet erstatning betalt af Danske Forsikring: kr. Din samlede selvrisiko: Fast + variabel selvrisiko: 750 kr kr. = kr. Du betaler kr. Danske Forsikring dækker kr. 28. Hvornår ophører Sygeforsikringen? Forsikringen er livsvarig (se dog pkt. 8 og 9 i Fælles vilkårene). Sygeforsikringen Dækningen gælder kun, hvis det fremgår af policen. 29. Hvad dækker forsikringen? A Udgifter i forbindelse med hundens sygdom tilskadekomst* Det er et krav, at undersøgelser og behandlinger bliver foretaget af en veterinæruddannet dyrlæge eller sygeplejerske. Behandlingen skal desuden være medicinsk begrundet og i overensstemmelse med dokumenteret videnskab og erfaringer i Danmark og følge gældende retningslinjer i henhold til dyreværnsloven.

13 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December B Udgifter til 1. Selve undersøgelsen og behandlingen. 2. Operation inkl. narkose og relevante materialer. 3. Medicin*, som anvendes af dyrlægen under konsultation og behandling på klinik eller dyrehospital, dog ikke depotmedicin*, der bliver givet til hunden i forbindelse med behandlingen. 4. Forbindingsmateriale, der bliver anvendt i direkte tilslutning til behandlingen på klinik eller dyrehospital. 5. Hundens nødvendige ophold på klinik eller dyrehospital, hvor der er døgnbemandet overvågning. 6. Diagnostiske laboratorieundersøgelser samt udtagelse af materialet til undersøgelsen. 7. Ekstraomkostninger ved aften- og helligdagskonsultation, hvis der er tale om tilskadekomst* eller sygdom, der kræver øjeblikkelig dyrlægebehandling. 8. Diagnostiske undersøgelser herunder røntgenfotografering, kontrastundersøgelse, elektrokardiografi* og endoskopi. T og MR scanning er kun dækket, hvis det er aftalt på forhånd med Danske Forsikring. 9. Traumatisk fraktur* og fissur*, som fremkommer i benets knoglevæv, og som er frie for tegn på artroseforandringer*. 10. Tand- og kæbebehandling på blivende tænder i forbindelse med tilskadekomst*. 11. Sårskader. 12. Kejsersnit er kun dækket ved fødselskomplikationer hos hunderacer, som ellers kan føde på normal vis, og hvis hunden ikke tidligere har fået kejsersnit. Se dog de undtagelser der er for visse racer under pkt. 30 B, Neutralisering, hvis det er dokumenteret ved diabetes, epilepsi, prostatahypertrofi, tumor i testes, perianalfister, perianalhernie. Ved pyometra på hunde under 2 år er det et krav, at der samtidig er forhøjet infektionsværdier i blodet og/eller tydelige forandringer i livmoderen på røntgen- eller scanningsbilleder. Forsikringen dækker operation, efterbehandling og eventuelle komplikationer som følge af operationen. 14. Undersøgelse, behandling og operation af korsbåndsskade én gang pr. knæ i hundens liv. 15. Undersøgelse, behandling og operation for diskusprolaps. Se dog undtagelser under pkt. 30 B, Undersøgelse og behandling for allergi. Anvendte allergener til hyposensibilisering dækkes højst 1 gang i hundens liv, inden for en behandlingsperiode på højst 12 mdr. Se dog de undtagelser, der er for visse racer, under pkt. 30 B, Kemobehandling og strålebehandling er kun dækket, hvis det er aftalt på forhånd med Danske Forsikring. 18. Behandling af sygdomme som hunden kan vaccineres imod, herunder hundesyge, leptospirose*, leverbetændelse og parvovirusdiarré, erstattes kun, hvis vaccination har fundet sted, og er gentaget med de korrekte tidsintervaller, der er godkendt af lægemiddelstyrelsen for den pågældende vaccine. 19. Amputation af lemmer. 20. Indsættelse af proteser er kun dækket, hvis det er aftalt på forhånd med Danske Forsikring. 21. Aflivning og standard kremering er dækket, hvis det efter dyrlægens skøn sker som følge af en dækket skade. 30. Forsikringen dækker ikke A Undersøgelse, behandling og efterbehandling af sygdomme og lidelser, der ikke er en direkte følge af hundens sygdom eller tilskadekomst*. B Udgifter til 1. Medfødte sygdomme* eller arveligt betingede sygdomme* eller lidelser herunder navlebrok, kryptochisme og udviklingsforstyrrelser herunder dysplasi. 2. Skade eller sygdom der er forårsaget eller forværret af manglende forebyggelse af sygdom eller undladelse af at opsøge dyrlæge i tide. 3. Forebyggende undersøgelser og behandlinger. 4. Behandling udført af personer, der ikke er veterinæruddannede.

14 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Undersøgelser med henblik på attestudstedelser og sundhedseftersyn. 6. Skade eller sygdom som følge af uforsvarlig behandling af hunden, herunder mishandling, vanrøgt, underernæring, fejlagtig eller manglende fodring, pasning eller pleje, hvis dette er i strid med dyreværnsloven og ifølge veterinærfaglig vurdering dokumenterer at have forværret sygdommen eller skaden. 7. Tandrensning og tandstensbehandling eller komplikationer som følge af dårlig tandstatus. Tandsygdomme herunder tandbylder, caries, komplikationer til tandsten, paradentose, fjernelse af mælketænder samt forlænget blød gane og bidefejl. 8. Alternativ behandling, som ikke er alment anerkendt af veterinærmedicinsk fagkundskab, herunder akupunktur, guldakupunktur, Kranio-Sakral terapi, homøopatisk medicin og zoneterapi. 9. Udgifter til røntgenfotografering for hofte- og albueledsdysplasi og heraf afledte lidelser herunder osteochondrose*. 10. Alle slidgigtforandringer i hofte- og albueled på hunde under 4 år, medmindre slidgigtforandringerne er opstået efter tilskadekomst*. 11. Artroskopi (diagnostisk undersøgelse og operation) på hunde under 2 år. 12. Patellaluksation hos hunde under 2 år. 13. Re-operation af tidligere opererede korsbånd. 14. Behandling og operation for diskusprolaps på Gravhunde eller blandingsracer, hvor denne race indgår. 15. Organtransplantation. 16. Plastikkosmetiske indgreb herunder indgreb, hvis formål er at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere hundens fysiske fremtoning, uanset om disse er racetypiske. 17. Hud- og læbefoldsoperationer og fjernelse af overflødig hud. 18. Udgifter i forbindelse med alle former for allergi herunder allergier mod hårsækmider samt anvendte allergener til hyposensibilisering* hos racerne Mops, Shar Pei, Mastino Napolitano, Fransk Bulldog, Engelsk Bulldog, Amerikansk Bulldog, how how, West Highland White Terrier, Schæfer eller blandingsracer, hvor disse racer indgår. 19. Øjenlidelserne distichiasis, trichiasis, entropion, ektropion og cherry eye på hunde under 2 år. 20. Undersøgelse og behandling af hormonelle forstyrrelser eller lidelser ved falsk drægtighed, forebyggende hormonbehandling som p-sprøjte og kemisk kastration. 21. Ultralydsscanning, røntgen eller test for løbetid med henblik på drægtighedsundersøgelse. 22. Fødselskomplikationer herunder kejsersnit hos hunderacerne Bostonterrier, Engelskog Fransk Bulldog, hihuahua, Mops eller blandingsracer, hvor disse racer indgår. 23. Undersøgelse, behandling og efterbehandling af komplikationer eller skader, der er opstået som følge af en behandling, der ikke er dækket af forsikringen. 24. Medicin* som dyrlægen har udleveret eller ordineret på recept til viderebehandling herunder depotmedicin* samt recepthonorar og andre gebyrer. (Se dog Sygeforsikring Plus) 25. Udgifter til vaccination og insulin. 26. Udgifter til behandling mod orm samt medicinske bade og midler mod lus, lopper og andet utøj. 27. Udgifter til vitamin- og mineralbehandling samt kosttilskud. 28. Alle former for foder, shampoo og andre produkter ordineret af dyrlægen. 29. Massage samt genoptræning herunder fysioterapi, kiropraktik og laserbehandling i forbindelse med rehabilitering og smertebehandling (se dog Sygeforsikring Plus). 30. Transport i forbindelse med undersøgelse, behandling eller indlæggelse. 31. Behandling af psykisk sygdom, herunder adfærdsbehandling, aggression og karakterfejl.

15 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Sygeforsikring Plus Sygeforsikring Plus er en tilvalgsdækning til Sygeforsikringen. Dækningen gælder kun, hvis det fremgår af policen. 31. Hvad dækker forsikringen? A Udgifter til dyrlægeordineret medicin* enten udleveret eller receptudskrevet herunder depotmedicin* med indtil kr. (2013) pr. forsikringsår*. B Udgifter til genoptræning efter en dækket sygdom eller tilskadekomst*, herunder laserbehandling, kiropraktik, svømning, massage eller water-walking i forbindelse med behandling af diagnosticerede sygdomme som fx ledsygdomme, ledskader, frakturer* og diskusprolaps i indtil 8 måneder efter sygdommen eller skaden er konstateret. Behandlingen skal udføres af en veterinæruddannet behandler med relevant dokumenteret uddannelse og erfaring inden for genoptræning af hunde. Erstatning kan højst være kr. (2013) pr. forsikringsår*. 32. Forsikringen dækker ikke A Udgifter til behandling af eller genoptræning efter sygdom eller lidelse hos hunden, der er opstået, før forsikringen trådte i kraft. B Udgifter til skader, der ikke er dækket af Sygeforsikringen (se pkt. 30). Hundelivsforsikringen Dækningen gælder kun, hvis det fremgår af policen. 33. Hvad dækker forsikringen? A Livsforsikringssummen kommer til udbetaling, hvis hunden dør eller ifølge dyrlægeerklæring må aflives på grund af alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst*. Det er et krav, at der indsendes dyrlægeerklæring til Danske Forsikring. B Hundelivsforsikringen dækker desuden udgiften ved aflivning og standardkremering, hvis en dyrlæge vurderer, at hunden skal aflives som følge af en alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst*, der er omfattet af Sygeforsikringen, uanset om denne dækning er købt. Danske Forsikring dækker udgiften til aflivning ud over livsforsikringssummen. 34. Forsikringen dækker ikke Livsforsikringssummen kommer ikke til udbetaling, hvis hunden A dør eller må aflives på grund af sygdomme, som hunden kan vaccineres imod herunder hundesyge, leverbetændelse, parvovirusdiarre, parainfluenza eller leptospirose*, medmindre det kan dokumenteres, at hunden er blevet vaccineret og revaccineret med de korrekte tidsintervaller, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen for den pågældende vaccine. B D må aflives som følge af aggressivitet eller psykiske lidelser. dør eller må aflives som følge af arveligt betingede sygdomme* eller lidelser herunder spondylose*, osteochondrose*, albueledsdysplasi og hofteledsdysplasi. dør eller må aflives på grund af komplikationer opstået som følge af eller under behandling af en sygdom eller lidelse, der ikke er dækket af Sygeforsikringen, uanset om denne dækning er købt.

16 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December E F G dør eller må aflives som følge af en sygdom, lidelse eller skade, som hunden fik inden Hundelivsforsikringen trådte i kraft. dør som følge af deltagelse i eller træning til konkurrenceløb eller væddeløb. dør som følge af deltagelse i eller træning til organiseret hundeslagsmål. H dør som følge af uforsvarlig eller forsætlig behandling af hunden, hvis dette er i strid med dyreværnsloven. I bliver stjålet eller forsvinder. 35. Forsikringssum Erstatningen kan højst udgøre prisen på en hvalp af tilsvarende race på udbetalingstidspunktet, dog højst kr. (2013). 36. Selvrisiko Der er ingen selvrisiko på Hundelivsforsikringen. 37. Hvornår ophører Hundelivsforsikringen? Hundelivsforsikringen ophører automatisk, når hunden fylder 10 år.

17 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en *. Akromegali Akromegali er betegnelsen for forøget produktion af væksthormon. Analadenom Analadenom er betegnelsen for svulst ved endetarmsåbningen. Anvendte allergener til hyposensibilisering Anvendte allergener til hyposensibilisering er betegnelsen for allergivaccination. Artroseforandringer Artroseforandringer er betegnelsen for sygelige forandringer i ægte led. Artroskopi Artroskopi er en kikkertundersøgelse af led. Arveligt betingede sygdomme Ved arveligt betingede sygdomme forstår vi sygdomme, som hunden genetisk har arvet. Besidder En besidder forstår vi som den person, der til enhver tid har ansvaret for hunden. Depotmedicin Depotmedicin forstår vi som medicin, der gives til hunden, og gradvist bliver udløst i hundens krop. Depotmedicin erstatter på denne måde hundeejerens daglige dosering af medicin til hunden i form af fx piller. Elektrokardiografi Elektrokardiografi (EKG) er en måde at måle hjertets ledningsevne på. Endoskopi Endoskopi er betegnelsen for en kikkertundersøgelse. Fissur Fissur er betegnelsen for en revnet knogle. Forsikringsår Forsikringsår er den årlige dækningsperiode fra forsikringens årsdag til den næste årsdag. Fraktur Fraktur er betegnelsen for knoglebrud. Hundepasseren En hundepasser forstår vi som den person, der på forsikringstagerens vegne passer hunden. Husstand Ved husstand forstår vi familiemedlemmer herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren og delebørn, når de opholder sig hos forsikringstageren. Personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn er også en del af hustanden. For at være omfattet af forsikringen skal de nævnte personer være tilmeldt Folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. Leptospirose Leptospirose er en sygdomsfremkaldende bakterie. Medfødte sygdomme Ved medfødte sygdomme forstår vi sygdomme, som hunden er født med.

18 Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF December Medicin Medicin forstår vi som receptpligtige præparater herunder antibiotika og smertestillende lægemidler. Neutralisering Neutralisering er en fælles betegnelse for sterilisation og kastration af hhv. tæver og hanhunde. Osteochondrose Osteochondrose er betegnelsen for ledmus. Patellaluksation Patellaluksation er betegnelsen for løse knæskaller Perinealbrok Perinealbrok er betegnelsen for brok ved siden af endetarmen. Spondylose Spondylose er en ikke-infektiøs lidelse i ryggen på hunden, som ofte viser sig ved stivhed i ryg og eventuelt gangbesvær. Tilskadekomst Ved tilskadekomst forstår vi en pludselig hændelse, der forårsager skade på hundens legeme. Sygdom, sygdomsanlæg eller lidelser betragter vi ikke som tilskadekomst. Uretrafistel Uretrafistel er en hulrumsdannelse ved urinrøret.

19 Danske Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon VR-nr

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 6570-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring DF20180-2 December 2013 vilkår for katteforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF20180-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår for Katteforsikring 6580-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser 1.1 Sikrede 2 1.2 Geografisk område 2 1.3 Forsikringens betaling og gebyrer 2 1.4 Regulering af præmie og forsikringssummer

Læs mere

Kæledyrsforsikring til hund

Kæledyrsforsikring til hund Kæledyrsforsikring til hund Betingelser nr. 32-4 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 090-001/2013 Hundens Forsikring 1 Selandia Forsikring FORSIKRINGSVILKÅR HUNDEFORSIKRING Hundeansvar Figurantdækning Hundesyge- og ulykkesforsikring Forsikringsvilkår nr. 090-001/2013

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P50 Betingelser 110210 Side Fællesbetingelser... 2 1 Præmiens betaling

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 01.05.2016 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 HUNDEANSVARSFORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 1.1 Forsikret hund... 4 1.2 Dækningsområde...

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 10 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 12 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Forsikringsbetingelser P52-01 Hundeforsikringens hvem hvad hvor? 1 1. Hvem omfatter forsikringen? 2 2. Hvor dækker forsikringen? 2 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen? 2 Skade 11 10. Skadebehandling

Læs mere

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning.

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning. Betingelser Hundeforsikring Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar Syge- og ulykkesdækning Begrænset livdækning Fuldstændig livdækning Hundeforsikring Nr 6727 Indholdsfortegnelse Side 2 Afsnit 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE A. SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1.0 Hvilke hunde dækkes 1 2.0 Hvor dækker

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1. Hvilke hunde dækkes 1 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp privat - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

KATTEFORSIKRING VERSION

KATTEFORSIKRING VERSION KATTEFORSIKRING VERSION 2151006 Forsikringsvilkår af november 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 5 Katteforsikring afsnit 15 18 Side 5 Dækningskema afsnit 19 Side 6 GuldKat

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151006 Gælder fra november 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 14 Side 3 2. Katteforsikring afsnit 15 18 Side 6 3. Dækningskema afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere