Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning"

Transkript

1 Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning

2 Malernes sundhedsordning 1. Sundhedsrådgivning 2. Telefonisk krisepsykologhjælp 3. Dækning af udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og fysiurgisk massør 4. Betaling og beskatning 5. Forsikringsbetingelser

3 Sundhedsordningen gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning. Sundhedsordningen er etableret i samarbejde med Alka Forsikring og SOS International A/S. I det følgende kan du læse om, hvordan ordningen kan hjælpe og støtte dig. 1. Sundhedsrådgivning SUNDHEDS- ORDNINGEN ER EN DEL AF DIN OVERENSKOMST 3

4 1. Sundhedsrådgivning Du kan frit benytte sundhedsrådgivningen, til at få svar på dine spørgsmål, og som hjælp og vejledning til bedre sundhed eller i tilfælde af sygdom. Råd og vejledning om sundhed og sygdom Sundhedsrådgivningen gør det nemt at få svar på alt om sundhed, forebyggelse og sygdom. Et netværk af specialister, står klar til at svare på dine spørgsmål, og hjælpe dig indenfor disse områder: Sygdomme: Du kan få viden og hjælp vedrørende mange sygdomme. Eksempelvis: Hvad er de typiske symptomer, hvordan foregår behandlingen? Er sygdommen arvelig? Og kan den forebygges? Motion og øvelser: Overvejer du at begynde at motionere, eller er du allerede i gang, men har brug for inspiration eller gode råd til at forebygge eller behandle skader, kan du med fordel bruge Sundhedsrådgivningen. Kostvejledning: Få gode råd og vejledning om kost, hvis du eks. vil tabe dig, eller lider af en sygdom, hvor kosten spiller en vigtig rolle. Rygeafvænning: Få råd og vejledning, hvis du overvejer et rygestop. Stress: Hvorfor får man stress? Hvad er symptomerne? og hvordan kan du forebygge stress? Få råd og vejledning. Børn og trivsel: Få råd og vejledning både under graviditeten, ved børnesygdomme, vaccinationer og meget andet. Rejsevaccination og medicin: Skal du vaccineres inden rejsen, og hvilken medicin skal du tage med? Vi giver råd om sundhed og sygdom før turen. Hjælp og støtte ved sygdom Bliver du syg, har du brug for tryghed og ro til at blive rask igen. Men der er ofte mange ting du skal tage stilling til: frit sygehusvalg, behandlingsgaranti, ventetider, transportregler og så videre. Vi står klar til at hjælpe og støtte dig. Vi laver en plan, der beskriver det typiske behandlingsforløb, ventetider og muligheder på både andre og dit normale sygehus, og sikrer dig det bedste behandlingsforløb. 4

5 2. Telefonisk Krisepsykologhjælp Får du problemer i arbejds- eller privatlivet, har du mulighed for at få telefonisk hjælp og rådgivning fra et tværfagligt team, bestående af psykologer, psykiatriske sygeplejersker, psykoterapeuter og socialrådgivere. Den hjælp, som du kan få, består af: en telefonisk samtale omkring din konkrete problemstilling støtte og afklaring som du kan anvende for at afhjælpe problemet ved behov for et egentligt behandlingsforløb hos en psykolog, får du besked om muligheder, rettigheder og eventuelt andre rådgivningstilbud Vi bestræber os altid på at hjælpe dig med det samme og maksimalt indenfor 24 timer. Ved akutte tilfælde går der maksimalt et par timer. Akutte tilfælde vil sige efter en hændelse, der er sket indenfor de seneste 72 timer. Sundhedsprofil Du kan få lavet en sundhedsprofil. Vi stiller dig en række spørgsmål om sundhed og sygdom. Det er spørgsmål om højde og vægt. Vi spørger til dine vaner i forhold til kost, motion, rygning, alkohol og andre relevante områder. På den måde kan vi vurdere din samlede sundhedssituation, og bagefter får du råd og vejledning om, på hvilke områder du kan forbedre sundheden, og hvordan du kan gøre det. Hvis du ønsker det, laver vi en personlig handlingsplan, til at hjælpe dig i gang. Sundhedssiden Du har også adgang til en sundhedshjemmeside. Her finder du viden om sygdomme, forebyggelse, sundhed, vejledninger og mange andre relevante ting. Du kan også udarbejde din egen sundhedsprofil. 5

6 3. Dækning af udgifter til fysioterapeut, kiropraktor og fysiurgisk massør. Malernes sundhedsordning dækker også, hvis du skal behandles hos fysioterapeut, kiropraktor og fysiurgisk massør. Du vælger selv hvem, du vil behandles af, og du kan få dækket dine udgifter, hvis behandlingerne opfylder følgende betingelser: Dine behandlingerne er udført på behandlerens faste klinik. Behandlinger, der gennemføres ved behandlerens besøg i dit hjem, på din arbejdsplads eller lignede, er ikke dækket. Behandlinger hos kiropraktor og fysioterapeut skal være med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring. For at få tilskud til fysioterapi skal du inden behandlingen have en henvisning fra din læge. Det er ikke nødvendigt ved kiropraktik. Behandlinger hos fysiurgisk massør skal være udført af en massør, som enten er registreret som RABbehandler (brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere), eller som er tilknyttet en fysioterapi- eller kiropraktorklinik, som har aftale med Den Offentlige Sygesikring. Du kan se de præcise betingelser på side 7. Behandling af skader og lidelser, der opstår i fritiden eller som følge af sport, er ikke dækket. Sådan får du dækket dine udgifter: 1. Du vælger selv en behandler. 2. Når du er blevet behandlet, sender du en anmeldelse til os sammen med regninger og kvitteringer for, at du har betalt. 3. Vi behandler din anmeldelse og overfører erstatningen direkte til din konto. Anmeldelsen finder du ved at gå ind på eller du kan få den tilsendt ved at ringe på telefon Din arbejdsgiver har også fået tilsendt nogle eksemplarer. 4. Betaling og beskatning Det er arbejdsgiveren, der betaler hele præmien for sundhedsordningen. En del af sundhedsordningen er skattepligtig og beskattes via lønsedlen. 6

7 5. Forsikringsbetingelser På de næste sider findes de fulde betingelser for dækning af udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller fysiurgisk massør. Forsikringsbetingelser for Malernes Sundhedsordning Dækning af udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller fysiurgisk massør. 1. Aftalen Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. januar 2014 for Malernes sundhedsordning, herefter kaldet forsikringen, der er oprettet på baggrund af overenskomst mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre, herefter kaldet overenskomstparterne. Forsikringen tegnes i Forsikrings-Aktieselskabet Alka, herefter kaldet Alka. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, medmindre den er fraveget i forsikringsbetingelserne. 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen er obligatorisk for alle medarbejdere, herefter kaldet forsikrede, der ifølge overenskomsten eller anden tiltrædelsesaftale er berettiget til forsikringen. 3. Hvornår er man omfattet af forsikringen? Den forsikrede er omfattet fra det tidspunkt, hvor forsikringen i henhold til overenskomsten eller anden tiltrædelsesaftale udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Forsikringen følger desuden den til overenskomsten eller anden tilslutningsaftale tilhørende pensionsordning. Den forsikrede optages i forsikringen på baggrund af arbejdsgiverens indberetning og indbetaling til pensionsordningen. Det er en forudsætning for dækning, at arbejdsgiveren senest 2 lønudbetalingsperioder efter, at forsikringen udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, 7

8 har indberettet og indbetalt pensionsbidrag til pensionsordningen for den enkelte forsikrede. Går der mere end 2 lønudbetalingsperioder, er den pågældende forsikrede først omfattet af forsikringen fra det tidspunkt, hvor indbetalingen til pensionsordningen er foretaget. 4. Hvornår udtræder man af forsikringen? Den forsikrede udtræder automatisk af forsikringen i den situation, som indtræffer først: Samtidig med at den forsikrede ikke længere er omfattet af overenskomstens eller anden tiltrædelsesaftales bestemmelse om forsikringen. Samtidig med, at arbejdsgiveren ophører med indbetaling af det overenskomstaftalte pensionsbidrag for den forsikrede. Hvis præmien ikke betales jf. punkt 9. Ved den forsikredes død. Har den forsikrede påbegyndt et behandlingsforløb inden udtræden, dækkes op til 5 behandlinger inden for 3 måneder efter udtræden, hvis de pågældende behandlinger i øvrigt er en del af det påbegyndte behandlingsforløb. 5. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker visse udgifter til behandling af den forsikrede hos kiropraktor, fysioterapeut og massør. Der ydes alene erstatning for behandlinger af arbejdsrelaterede lidelser og skader. Behandlingerne skal være foretaget indenfor det tidsrum, hvor den forsikrede har været omfattet af forsikringen. For alle behandlinger gælder det, at de skal være udført på behandlerens faste klinik. Behandlinger i forbindelse med behandlerens besøg i forsikredes hjem, arbejdsplads eller lignede, er ikke dækket. 8

9 For behandling hos kiropraktor og fysioterapeut gælder det, at behandlingen skal være udført af en autoriseret behandler, og med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring. Forsikringen dækker patientandelen af de behandlingshonorarer, som er fastsat i gældende overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og henholdsvis Dansk Kiropraktorforening og Dansk Fysioterapeuter. For behandling hos massør gælder det, at der alene skal være tale om fysiurgisk massage udført af en massør, som enten er registreret som RAB-behandler (brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere), eller som er tilknyttet en fysioterapi- eller kiropraktorklinik, som har aftale med Den Offentlige Sygesikring. 5.1 Erstatningens størrelse Forsikringen dækker de udgifter til behandling jf. punkt 5, som ikke er dækket af andre, herunder, men ikke begrænset til, Den offentlige Sygesikring og andre forsikringer. Erstatningen fastsættes på baggrund af regningen fra behandleren med fradrag af det beløb, som den forsikrede har krav på andre steder fra. Erstatningen kan aldrig overstige dette beløb. Hvis den forsikrede har modtaget større erstatning end berettiget, skal det overskydende beløb tilbagebetales til Alka. 6. Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke følgende: Udgifter til behandling af lidelser og skader, der er opstået i fritiden eller som følge af sport. Tillæg for behandlingsydelser uden for sædvanlig arbejdstid. Tillæg for behandlingsydelser i hjemmet. Gebyr på grund af udeblivelse fra behandling. Behandlinger, der er ydet af den forsikrede selv eller dennes virksomhed eller af den forsikredes ægtefælle/ samlever eller dennes virksomhed. Udgifter til attester. Behandlinger, der er en direkte eller indirekte følge af naturforstyrrelser, krig, krigslignende forhold, terror eller terrorlignende forhold, foranstaltninger til værn mod sådanne, optøjer, oprør, borgerkrige eller borgerlige uroligheder samt skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller en følge af atomkernereaktioner. 7. Anmeldelse og udbetaling Den forsikrede skal sammen med anmeldelsen sende den originale regning eller det offentliges tilskudsbilag til Alka. Den originale regning skal være specificeret, kvitteret og forsynet med CPR-nr. Hvis regningen er betalt på giro eller via netbank, indsendes den originale regning sammen med postvæsenets originale kvittering eller med print af kvittering fra netbanken. Får Alka brug for oplysninger fra en behandler, skal den forsikrede give Alka samtykke til at indhente relevante oplysninger. Hvis den forsikrede ikke giver sit samtykke eller adgang til nødvendige oplysninger, kan Alka afvise at behandle skaden eller eventuelt vælge at betale erstatning efter et skøn. 9

10 Alle udbetalinger af erstatning sker direkte til den forsikrede og indbetales på den anviste konto i et dansk pengeinstitut. 7.1 Andre dækninger Ved anmodning om udbetaling af erstatning skal den forsikrede oplyse Alka, hvis hele eller dele af behandlingsudgiften, er dækket andre steder fra eller af anden forsikring. Alka bestemmer herefter, om der skal gennemføres et eventuelt regreskrav. 8. Forældelse Hvis den forsikrede ikke skriftligt har fremsat et eventuelt krav på erstatning før sin død, bortfalder kravet. Hvis den forsikrede udtræder af forsikringen, skal et krav om udbetaling af erstatning skriftligt fremsættes overfor Alka inden 6 måneder efter udtrædelsen. De samme regler gælder, hvis forsikringen ophører. Forsikringsaftalelovens regler om forældelse gælder i øvrigt for forsikringen. 9. Forsikringspræmie Alka opkræver præmien kvartalsvis forud. 9.1 Forskudspræmie Alka opkræver en forskudspræmie direkte hos de arbejdsgivere, som har indbetalt pensionsbidrag jf. punkt 3. Forskudspræmien fastsættes kvartalsvis ud fra det antal medarbejdere, som arbejdsgiveren har indbetalt pensionsbidrag for i den forgangne periode. Forskudspræmien skal indbetales til Alka senest ved de anførte præmieforfaldsdage. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er Alka berettiget til at opkræve sædvanlig porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke efter påkrav, sender Alka en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt ved udløbet af den tidsfrist, der er anført i påmindelsen. For præmier, som indbetales efter sidste rettidige indbetalingsdag, er Alka berettiget til at opkræve et rentetillæg samt et ekspeditionsgebyr. 9.2 Reguleringspræmie En gang årligt regulerer Alka præmien på baggrund af det faktiske antal omfattede medarbejdere i det seneste kalenderår. For meget eller for lidt betalt præmie refunderes henholdsvis opkræves i den efterfølgende præmieopkrævning. 9.3 Indeksregulering af præmien Præmien indeksreguleres hver 1. januar på grundlag af det tidligere kalenderårs gennemsnitlige takstreguleringer i overenskomsterne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og henholdsvis Dansk Kiropraktorforening og Dansk Fysioterapeuter. 10. Ændring eller opsigelse af forsikringen Alka er berettiget til at foretage ændringer i forsikringsbetingelser 10

11 eller præmie pr. 1. januar. Ændringer, udover indeksregulering, skal ske med minimum 3 måneders skriftlig varsel til overenskomstparterne. Forsikringen kan af overenskomstparterne eller Alka opsiges til en 1. januar. Opsigelsen skal ske med minimum 3 måneders varsel, dog kun med 1 måned fra overenskomstparternes side, hvis en fra Alka varslet ændring ikke kan accepteres. 11. Ankenævn Den forsikrede kan klage til Ankenævnet for Forsikring på et særligt klageskema, der rekvireres hos Alka, Forbrugerrådet, Forsikringsoplysningen eller Ankenævnet. Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Ankenævnets adresse er; Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, Tlf mellem kl og Behandling af personoplysninger Forsikringen er et led i overenskomsten eller en tiltrædelsesaftale jf. punkt 1 og den til overenskomsten hørende pensionsordning. Når arbejdsgiveren indberetter og indbetaler pensionsbidrag til PensionDanmark modtager Alka herfra sædvanlige kundeoplysninger om den forsikrede, herunder navn, adresse og CPR-nr. Oplysningerne registreres i Alka og bruges til at administrere forsikringen. Den forsikrede kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Alka har registreret. Den forsikrede kan også anmode om, at bestemte oplysninger slettes. Hvis ind sigelsen findes berettiget, slettes oplysningerne straks. 11

12 Sådan bruger du Malernes sundhedsrådgivning: Ring på telefon Der er åbent alle hverdage mellem Eller besøg Sundhedssiden på Malernes Sundhedsordning Telefon

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv

Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv Version 2.2, Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund T: 7020 4647 CVR-nr. 35 80 41 61 FORTRYDELSESRET En indgået

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og 7880-1 November 2012 Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring PLUS for Firmapension Topdanmark Livsforsikring A/S CVR-nr. 19625087 - Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Erhverv E 05 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS E-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår

Falck Trivsel. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Trivsel Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Erhverv Falck Trivsel: 1 Akutberedskab 2 Klippekort abonnement 3 Din virksomheds dækning 4 Sådan kan

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere