Forårets konference AF Birgit Erichsen, Nete Breum og Jens Peder Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forårets konference 21-3 2015 AF Birgit Erichsen, Nete Breum og Jens Peder Jensen"

Transkript

1 Fra styregruppen Vi er i styregruppen meget kede af, at dette blad er nogle måneder forsinket. Til gengæld kan vi nu præsentere GF s kommende konference den Denne vil blive nærmere beskrevet inde i bladet. Vi har vi på et nyligt styregruppemøde taget en lang række beslutninger. For at blive i bladets verden, har vi besluttet at gå med strømmen og fremover ikke som udgangspunkt sende bladet ud i papirudgave. I stedet bliver det sendt via mailinglisten og uploadet på GFs Facebook side. Der er altid mulighed for at bede om at få det tilsendt i en trykt version. Vi vil holde det i et format, hvor det stadig er et blad, når det bliver printet ud. Der er også ændringer i redaktionen, idet Kirsten Nordahl kommer til at deltage i redaktionen og formentlig på længere sigt vil overtage og forhåbentlig knytte andre personer til sig, Vi har også set på, om vi kunne overgå til en anden form for styring af indbetaling af kontingent og administration af medlemslister. Vi er i øjeblikket ved at etablere en klub aftale med en bank. I vil så som medlemmer blive nødt til at melde jer til igen på et link, I vil modtage på jeres mail-adresse. Herefter opkræves kontingentet automatisk, så længe I vil være er medlemmer. Der kommer så desværre et gebyr på 15 kr. per opkrævning oven i kontingentet. Vi har i forbindelse med vores granskning af virkelig mange restancer konstateret, at det er svært at tolke, hvordan man skal bruge det (bank)kontonummer, der er oplyst i bladet og andre steder. Det er rettet nu. Se venligst på indersiden af dette blad inden I betaler! Hvis I ikke har betalt for 2014, må I meget gerne betale nu! Vi vil meget gerne høre, om der er nogen, der er interesseret i at indgå aktiviteter i GFs regi gennemsnitsalderen blandt de aktive er efterhånden ganske høj og det er vist af mange grunde på tide med nogle friske kræfter. I Birgit Erichsen, red. og medlem af styregruppen. 1

2 Forårets konference AF Birgit Erichsen, Nete Breum og Jens Peder Jensen Gestaltterapeutisk Forums konferencegruppe har nu den store glæde at kunne præsentere den 7. internationale konference. Konferencen er mødested for foreningens medlemmer og andre interesserede og den er også i høj grad vores ansigt udadtil. Den er et væsentligt mødested og diskussionsforum for gestaltterapeuter og vores flagskib. Det er her, vi kan få de spændende diskussioner. Igen i år er det lykkedes at finde gode og inspirerende oplægsholdere, der på hver sin måde har en markant profil inden for deres område. I år har vi med vores valg af oplægsholdere gået efter også skabe en dialog med verden uden for gestalt. Lad os se om forskellen gør en forskel og om vi kan mødes i en frugtbar dialog. Konferencens tema er Mødet mellem terapeut og klient Hvad er i spil i relationen? Vi vil i det følgende kort beskrive nogle af de faglige overvejelser, der har ligget bag vores valg af tema og oplægsholdere og så småt lukke op for lidt af, hvad vi håber at kunne komme til at diskutere på konferencen. Som psykoterapeut næsten uanset terapeutisk tilgang ved man, at der er noget særligt i spil i den terapeutiske relation. Sigmund Freud betegnede det, som sker mellem terapeut og klient, som. overføring og modoverføring han var også optaget af modstand, hvilket i hans perspektiv var et fænomen, der udfoldede sig hos klienten og skulle analyseres. Mange, mange terapiformer har udvikles sig siden da der er også gået langt over 100 år. Men med undtagelse af de fundamentalistiske behavioristiske tilgange, er alle terapiformer udfordret af, at det, der foregår mellem terapeut og klient er af stor betydning for både forløbet og effekten af terapien. Det er nok den væsentligste såkaldte non-specifikke faktor. 2

3 Vi har inviteret Jay Levin som repræsentant for gestaltterapien. Jay er en sydafrikansk /amerikansk gestaltterapeut, som er meget tro mod gestaltterapiens grundlæggende ideer. I gestaltterapien har vi med udgangspunkt i Martin Buber s I and Thou netop lagt vægt på det relationelle på en særlig dialogisk måde, ligesom vi også har lagt vægt på, hvordan klientens særlige måde at gestalte på, sætter sig i gennem i relationen her og nu. Det har ført til arbejde med kontaktafbrydelser og et meget direkte fænomenologisk arbejde i form af undersøgelse af klientens måde at relatere til terapeuten. Man kan læse Jay Levins præsentation af sig selv på side 18. Vi har også denne gang valgt at invitere en forsker med en markant profil fra universitetsverdenen, ligesom vi tidligere har inviteret vores egen, Jan Tønnesvang fra Aarhus Universitet. I år er valget faldet på Stig Poulsen, som er lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Stig Poulsen er ikke gestaltterapeut, men mere ovre i de psykodynamiske tradition, herunder den tilknytningsbaserede terapi, som er en tradition, der vinder mere og mere indpas i uddannelse, behandling og forskning. Den er ligesom gestaltterapien en metode, der fokuserer på, hvordan klienten relaterer til terapeuten og det at man kan anvende arbejdet i relationen som en kurativ faktor. Det er det fælles. Når det så er sagt er der også mange forskelle, navnlig på grund af den overordnede tilgang, metoderne hver især er indlejret i. Man kan læse Stig Poulsens præsentation af sig selv på side 18. Vores tredje foredragsholder, psykoterapeut Judith Beermann Zeligson beskæftiger sig ligeledes med det, som foregår mellem klienten og terapeuten. Hun har udkrystalliseret sin terapeutiske erfaring fra gestaltterapi og Somatic Experience i en model (FAMA (Skandinavisk forkortelse for Field Analysis with Awareness,), hvor hun søger at fange og forstå fænomener i samspillet mellem terapeut og klienten. Det er en gestaltdiagnostisk model, hvor klientens destruktive relations- og livsmønstre rummes uden patologisering og statiske diagnoser. Mønstrene ses som tilpasning og udtryk for en livshistorie, der gentager sig 3

4 her og nu. Man kan læse Judith Bergmann Zeligsson præsentation af sig selv på side 19. Konferencen har til formål at lade de tre tilgange til, hvad der er spil i den terapeutiske relation, gå i dialog med hinanden. Vi håber, at det at lade forskelligheder mødes, vil blive til forskellen, der gør en forskel. Strukturen for konferencen er som på de tidligere konferencer, at der er relativt korte oplæg, herefter summegrupper og så dialog med oplægsholderen. Afslutningsvis indgår oplægsholderne i et panel, der kan debattere med hinanden og med publikum. Konferencens program findes nemt tilgængeligt på side 20. Desværre kan vi ikke på nuværende tidspunkt bringe titlerne på de enkelte oplæg. Fra Frederick Perls: In and Out the Garbage Pail, Real People Press

5 Hanne havde noget på hjerte Af Kirsten Bro D var der medlemsmøde i Gestaltterapeutisk Forum i Jylland. Udenfor faldt en mild forårsregn. En deltager udtrykte det således: Der er grøde i luften. Indenfor stillede Hanne Hostrup spørgsmålet: Hvad skete der med den eksistentielle approach i gestaltterapi? Et spørgsmål, der lagde op til eftertanke og muligvis revitaliseret forståelse af gestaltterapi hos de 42 mennesker, der var mødt op. Spørgsmålet kunne være initieret af, at Hanne altid har været optaget af det eksistentielle livssyn og ser det eksistentialistiske perspektiv, som værende det mest grundlæggende i hendes gestaltterapeutiske praksis. Når hun lytter til debatten og indlæggene i den gestaltterapeutiske offentlighed vækkes en faglig bekymring, hvilket hun ønsker at kaste lys på i mødet med fagfæller på dette medlemsmøde. Måske kan budskabet sammenfattes i følgende opråb. 5

6 Hello terapeuter, vi skal passe på, at vi ikke lander med at ville fikse folk i stedet for at få klarhed i de dilemmaer, der er. Det går ud på, at hjælpe klienten med, at hun finder ud af, hvem hun er, ikke at fjerne hendes problem! Grundlæggende er der 3 forskellige linser, vi skal have opmærksomhed på, og som er nødvendige i den gestaltterapeutiske proces. Den fænomenologiske, den gestaltpsykologiske og den eksistentielle tilgang. De bidrager hver især til, at man kan være opmærksom på og få klarhed om det, der viser sig i kontakten, selvreguleringen i gestaltformationen og til at klienten kan tage ansvar for og træffe de nødvendige valg i livet. I den terapeutiske proces vil disse tilgange være i fokus på forskellig vis. Når vi arbejder fænomenologisk, betyder det, at der arbejdes med fænomenerne, som de opleves af klienten og af terapeuten. Sammen undersøges, hvordan gestaltdannelsesprocessen finder sted. I gennem dette arbejde vil der være åbninger til at arbejde med, hvordan klienten forholder sig til de grundlæggende eksistentielle vilkår og tager ansvar for eget liv. Der er flere fortolkninger af gestaltterapi, der gennem tiderne har misforstået, hvad det hele går ud på, og hvor den løbende faglige debat har skabt retning for Hanne og hendes forståelse af gestaltterapien. Aktuelt vurderer hun, at forskellige teknikker ukritisk blandes i den gestaltterapeutiske praksis, hvilket giver uklarhed i forhold til opgaveforståelse og etisk fordring. F.eks. er der forskel på, om opgaven er at udføre psykoterapi eller at vejlede. Hvis vi ikke er bevidst herom og ikke er stringente i vores praksis, kan vi komme til at støtte folk i at forblive uklare. Vi kan utilsigtet komme til at forhindre afdækning af figurdannelsen i gestaltformationsprocessen. 6

7 Konkret peger Hanne på, at awareness-træning ikke nødvendigvis er det samme som mindfulness i og med, at disse teknikker er udviklet fra forskellige traditioner og dermed kan have forskelligt mål. Awareness handler om at forholde sig til sin eksistens og de dilemmaer, der er i et jordisk liv, hvis præmis bl.a. er, at vi skal dø. Mindfulness, inspireret af buddhismen, har et liv efter døden som præmis, hvilket rummer risici for, at der snarere bliver tale om, at ville vejlede eller hele klienten i det jordiske liv, og gøre hende klar til et andet liv efter døden. I grundforståelsen bag begge teknikker er der enighed om, at den enkelte lever i forbundethed og er ansvarlig for det levede liv, men der er uenighed om, hvad målet med livet er. 7

8 Sagt med afsæt i et eksistentielt tema, nemlig dilemmaet mellem mening og absurditet, så kan en terapeutisk praksis, med en sammenblanding af de her fremførte teknikker, der har et forskelligt mål med processen, være udtryk for undgåelse af at konfrontere eksistensens absurditet. Udtryk for ikke at have et eksistentielt livssyn. Og spørgsmålet er så, om der er tale om gestaltterapi? Ifølge Hanne er det ikke gestaltterapi med et fænomenologisk-eksistentielt livssyn. Foredraget blev fulgt af en engageret og livlig diskussion med et veloplagt og talstærkt fremmødt publikum. Arrangementet gav også en god lejlighed til at møde gestaltfæller og få gode snakke indbyrdes. Tak til Hanne og til styregruppen. Skype-konsultation anno 2014 af Kirsten Nordahl Skype er kun én tjeneste af flere virtuelle muligheder for at nå hinanden over store afstande, måske er det mest korrekt at tale om virtuel-konsultation. Mine erfaringer stammer fra Skype, derfor vil jeg holde mig til denne platform. Mine egne betænkeligheder og overvejelser, inden jeg sprang ud i det, gør, at jeg med det samme har lyst til at slå fast, at hverken fænomenologien eller den eksistentielle dimension går tabt ved Skype. Her-og nu er den virtuelle virkelighed og virkelig nok. Klient og terapeut sidder foran hinanden, nu i hvert vores rum i et møde over afstand og tid. Hos klienten er det måske aften og hos mig dag, her er det efterår og hos ham er det sommer vi mødes i et direkte video-billede på skærmen, du hos mig, jeg hos dig. En del af sanseligheden som er til stede i den ordinære session, er udelukket. Berøring og duft, f.eks. Til gengæld er øjenkontakten mere intens og hørelsen skærpet. Skype- billedet er i 8

9 reglen begrænset til overkroppen/ ansigtet, så den kropslige sensation bliver anderledes. Øjenkontakten og samtale spiller derfor en anden rolle end i min almindelige konsultationer. MEN altså, virtuel kontakt, det er vores fælles virkelighed - her og nu, fænomenologisk og autentisk, bare anderledes end i den almindelige terapeutiske setting. Feltet er nyt og spændende med muligheder og begrænsninger, med gaver i form af ny opmærksomhed på det at være gestaltterapeut i virtuel kontakt. Jeg holder mig til Laura Perls *, der skriver, at terapiens opgave er, at udvikle hensigtsmæssig støtte til at genorganisere og genoplade energien. Skype- konsultation er helt ok til dette. Det gestaltorienterede fokus er det samme. Forgrund /baggrund, selvregulering/støtte/organisering, klienten som et sundt menneske, det paradoksale forandringsaspekt, polaritet, feltperspektivering osv., uanset hvor langt der er imellem os. Skype konsultationerne har, som en velkommen sideeffekt, skærpet min opmærksomhed på især kontaktfænomenet (stil eller forstyrrelse alt efter hvem man spørger). Den bringer jeg med over i mine almindelige konsultationer, ret interessant. Jeg oplever at terapierne virker. Da jeg er én af dem der ikke kan og vil mærke klienterne inden i mig jeg har fuldt op at gøre med at mærke mig selv og alt det det sker i sessionen, er Skype jo fint. Det filter, Skype mediet naturligvis lægger hen over relationen, forstyrrer ikke kontakten, skærper blot fænomenet og udfordrer nye flader mellem du og jeg. Men spejlneoronerne har trange tider i en spejlkonsultation så vidt jeg kan vurdere. Men jeg ved ikke nok om disse i en virtuel virkelighed. Andre udfordringer ligger i setting /kontrakt herunder også tavshedspligt, anonymitet og privathed, og i at bruge og blive fortrolig med selve mediet. Måske ikke så overraskende, men tankevækkende nok. Endelig er terapierne mere samtalende og mindre eksperimentelle. De fysiske sensationer og nogle af gestalt terapiens teknikker kan udmærket bringes ind og belyses, mens stolearbejde f.eks. stadig ligger uden for min tekniske erfaring i Skype rummet. 9

10 Arbejdet i en fysisk direkte setting, med større mulighed for at eksperimentere samt muligheden for at opleve de kropslige sensationer, gør at jeg stadig har den ordinære konsultation som min foretrukne. Måske en gang, det bliver nemmere i det virtuelle rum, det kan jeg godt forestille mig. Jeg vil slet ikke udelukke et stolearbejde i den setting og måske kan jeg en dag dufte min klient selv om vi sidder på hver vores planet. Det siger sig selv, at nogle problematikker ikke er velegnede til Skype- sessioner, f.eks. selvmordstruede, svært depressive, voldsomt angste (panik) m.fl. og at mediet kræver en særlig vågenhed her. Med dette i baghovedet konstaterer jeg, at Skype fungerer godt og udbyder det fra min konsultation med den ydmyghed, der bør være om alt der er nyt og i sin vorden. Der kan sagtens være aspekter jeg ikke er opmærksom på, det vil være fint at få talt videre om og få ny opmærksomhed på. Jeg har funderet en del over, om der kan være en fordel ved virtuel kontakt. En fordel i at være på dejlig (hensigtsmæssig) afstand, så både klient og terapeut er fri for al indtrængende støj og kan arbejde i fred og ro, stadig med (øjen-)kontakten som et af de bærende aspekter. Kan man blive fanget ind af relationer og hvad skal vi med dem i forhold til klienterne. Hjælper Skype nogen gange, kan det være en idé at putte ind i et ordinært forløb som en del af en undersøgelse af kontaktstile? Skype-konsultationen er på én måde en stor udfordring i at være tryg ved afstanden og klientens styrke i sit eget rum og samtidig være der og støtte, være betydningsfuld og med til et genetablere energien. Nogle træk i de Skype forløb som er bagrunden for mine erfaringer: Klienten (-erne) er ude i verden - eller også er jeg. Alle har i forvejen været brugere og fortrolige med Skypes begrænsninger og muligheder. De har alle valgt terapi over nettet fordi de gerne ville have en psykoterapeut med samme sprog og kulturbaggrund. 10

11 De har alle en tilknytning til Danmark og taler dansk og har dansk statsborgerskab (på nær en supervisand, hvor sproget har været engelsk/ asiatisk kulturbaggrund). På nær 2 personer, har alle kendt mig på forhånd eller haft kendskab til mig. Alle på nær én, har valgt at få mindst 1 almindelig terapi hos mig når det var muligt, dvs. når de var hjemme eller jeg ude og valgt en kombination. De har samstemmende sagt, at det var rart lige at mødes og se mig, (en sjov skelnen, vi bestiller jo ikke andet når vi Skyper men det siger noget om oplevelsen af den begrænsning der er indbygget i the- long- distancecontact ). Jeg har indtil videre haft 9 individuelle forløb, en enkelt par- terapi, samt 3 rådgivningskonsultationer og 1 supervision (på engelsk). Betalingen er det samme som for en almindelig konsultation, men en session er kortere (45 min.) Alle har afsluttet i god kontakt og efter aftale på nær en enkelt. En enkelt er fortsat i terapi efter hjemvendelse fra endt udstationering. Setting er meget anderledes end i terapilokalet. Det mest overraskende (og meget lærerige) har været dette at komme hjem til klienten, det på trods af mange års erfaring fra hjemmebesøg via familiearbejde hvor jeg er vant til at give lidt slip, åbne op for hjemmebanefordelen, og overraskelser. Der er et eller andet ved den lethed vi bevæger os rundt på i det virtuelle rum der er meget fascinerende, men som kræver ret præcise aftaler og rammer. Det må være op til de enkelte, hvordan de skal se ud men de skal være der. Her et par eksempler på forstyrrelser som har gjort mig klogere og hjulpet mig til at få setting på plads ved første samtale. 11

12 Et halvstort barn kommer hjem midt under sessionen og bliver introduceret, efter sessionen. En klient valgte nyt rum hver gang, det skærpede min opmærksom på mit eget rum. Ville formodentlig have brugt dette, hvis det havde været relevant, det vurderede jeg det ikke var. MEN jeg sidder i mit terapilokale på samme sted hver session og gør opmærksom på en evt. ændring når vi starter. Et andet barn var voldsomt forstyrrende og blev ved med at larme og kalde på mor udenfor, på gangen. Jeg valgte at stoppe og finde et andet tidspunkt. Nybagte forældre viser den lille nye frem, ny kæreste siger goddag, hunden vælter et eller andet eller gør - jo, der er nok at forholde sig til. Det er derfor særligt vigtigt, at snakke om, at terapien kræver et privat rum og stille de krav til samarbejdet, man har brug for og finde ud af om, og hvordan det kan lade sig gøre, samt arbejde med grænser- både her og der. Du og din klient kommer i hinandens kontakt-kartotek (her kan der være nogle regler omkring tavshedspligten, som jeg ikke ved nok om, men siger det til klienten på samme måde som jeg spørger, om jeg må have vedkommendes mobilnummer i min tlf. med den risiko der er forbundet hermed). Etablering af Skype-kontakt og start. Det kan være en idé at lade klienten gøre arbejdet med at få kontakten etableret- oplys dit Skype navn og aftal at klienten sender dig en invitation, så han har mulighed for at vise sin seriøsitet og umiddelbare kendskab til mediet, Mange mennesker har Skype til at åbne automatisk, når de tænder for deres PC./ mobil etc. Slå den funktion fra i perioder hvor du har Skype- klienter (på den måde sikrer du, at I har netfred for hinanden uden for terapierne). Jeg afinstallerer f.eks. app en på mobilen den er hurtig at geninstallere. Vær opmærksom på dit billede og din fremtoning lav en test inden du går på (skriv eller ring til mig, hvis du har brug for hjælp). 12

13 Skype er sårbart, forbindelsen er nogle gange dårlig/ falder ud. Lav aftaler om, hvordan I kommer videre ved et udfald. Jeg laver som regel 15 minutters pause, hvis ikke forbindelsen kommer op at stå med det samme. Forsætter den så laver jeg en ny tid. Skype kun med billede (selv om det hjælper på kvaliteten af lyden at slå videoen fra), dette at gå ud af det billedlige rum til et telefonisk(lyd alene), oplever jeg som alt for forstyrrende for kontakten. Sessionen er slut, når du har lagt på. Skriv ikke videre i chatten. Slet klienten (efter aftale) fra din kontakt liste når forløbet er slut (I kan altid genetablere hvis nødvendigt) minutter er god skype-tid, det er som regel så lang tid kontakten holder i det virtuelle rum. Som ved alle andre mistanker om, at der er mere i henvendelsen end vi kan klare/ ligger ud over Skype konsultationen formåen, vil jeg altid forsøge at sikre mig et tilsagn og et kontakt nummer i netværket (fx udstationeringsfirmaet). Der findes forskellige hjælpeorganisationer som hjælper akut og de fleste klienter, i en udesituation, har en forsikring de er dækket ind af. Det kan man evt. hjælpe med at få aktiveret, ligesom ambassaden(konsulatet) træder til i nødstilfælde. Endelig, der er ingen tvivl om at de polariteter, der ligger mellem den virtuelle konsultation og den almindelige, er med til at skærpe begge. Indrømmet, jeg foretrækker den gammeldags terapi i fuld kropsstørrelse, direkte kontakt med hele sansefeltet og tomme stole inden for rækkevidde. Om 100 år findes det måske slet ikke mere, så vil de sidde og fnise som vi andre gør, når vi ser F. Perls og klienten sidde og ryge under sessionen. Rigtig god fornøjelse. * Laura Perls, Concepts and Misconceptions of Gestalt Therapy, European Association for Transactional analysis Seefeld/ Austria

14 Nekrolog Todd Burley Af Jan Tønnesvang, Mikael Sonne og James Hammink Det er med stor sorg, at vi har erfaret, at vores meget gode ven og højt respekterede kollega, professor Todd Burley, ikke længere er blandt os. Todd sov ind på et hospice i sin hjemby Los Angeles den 31.5 efter i et år at have kæmpet med meget stærk vilje og stor optimisme mod en kræftsygdom, der desværre var ham for overvældende. Vi har gennem mange år kendt Todd som en af de tre core faculty medlemmer af GATLA (Gestalt Associates Training Los Angeles), og vi mødte ham første gang i Danmark ved den 2. internationale Gestaltkonference i 2005, hvor vi havde inviteret ham til at tale om kreativitetens neurologi og afholde workshop. Todd viste ved den lejlighed og ved alle de senere lejligheder, hvor vi fik mulighed for at være sammen med ham, at han besad den sjældne gave at kunne kombinere et stort intellektuelt format med en suveræn praktisk gestalt stil. Dette altid med en legende og humoristisk indstilling, der konstant var med på at tænke nye spor og veje for den fortsatte udvikling af de grundlæggende måder at forstå og arbejde med mennesker på. Todd var blandt de absolutte spydspidser inden for den moderne Gestalt, og det var en stor inspiration og udsøgt fornøjelse for os at være sammen med ham til de årlige 3-dages møder i Aarhus Research Group in Gestalt, som vi har afholdt siden Todd var en uvurderlig inspirationskilde for nytænkningen inden for gestalt og vi gik altid beriget på både sjæl og intellekt fra vores samvær med ham. Hans eget igangværende arbejde med at udvikle en procestilgang til diagnosticering, som følger de grundlæggende principper for gestaltdannelse, rummer stort originalt potentiale til at forbedre vores måde at diagnosticere og behandle psykopatologi. På den lange bane var disse for ham tænkt som et led i at skabe et grundlag for en almen generisk terapiform, der ikke er bundet til en bestemt stilart. Todd har så ofte sagt, at om nogle år, så er der ikke længere noget, der hedder kognitiv terapi, adfærdsterapi osv., så er der blot psykoterapi. Og der var ingen tvivl for ham om, at de grundlæggende felt-, organisme, og gestaltningsprincipper fra gestaltterapien ville indtage en central placering i en sådan almen terapiform. Nu hvor 14

15 Todd desværre ikke længere kan være motor for denne udvikling, vil det utvivlsomt vare længere, inden den sker. Ud over at være en professionel kapacitet og intellektuel legekammerat, var Todd et generøst og meget kærligt menneske, der også vandt vores families hjerter ved hans besøg i Danmark. Børnene derhjemme så hvert år frem til den spændende og glade aften med ham professoren fra USA. Vi mærkede også til fulde Todds generøsitet ved et besøg sammen med ham hos hans datter Tanya og hendes familie i Nappa Valley i Da Todd hørte, at vi kom til denne egn, tog han prompte flyveren derop, hvor vi i 3 dage holdt kombineret forskerseminar og vinsmagning sammen med ham og gæstfrie Tanya, der lagde logi til os alle. Om aftenen var der stunder, hvor de to børnebørn kravlede legende rundt på deres bedstefar, som de åbenlyst elskede meget højt. Med Todd er en stor kapacitet alt for tidligt bort i forhold til de mange idéer og visioner han bar i sin positive energi for fremtidens nye veje. Hvad der nu ikke længere er på jord vil forblive levende i ånden. Æret være Todds minde Todd Burley 9-6, maj 2014 Birgit Erichsen om Todd Burley Som tilføjelse til de smukke ord i nekrologen, skal det fremhæves at mange mennesker har haft glæde af Todds støtte og generøsitet, både uddannelsesmæssigt og personligt. Han har for eksempel hjulpet kolleger og / eller deres familie, der af forskellige grunde havde vanskeligheder i deres hjemlande af etniske eller politiske grunde til USA og lukket sit hjem op for dem. Til hans ære tjener, at han var et beskedent og ydmygt menneske. 15

16 Gestalt Therapy Around the World. Af Mikael Sonne og Jan Tønnesvang Har man lyst til at få et overblik over, hvad der rører sig på gestaltfronten rundt i verden, så udkom der i 2013 en bog med ovenstående titel. Det er Elinor O Leary fra Irland, som har redigeret bogen. Der er 17 kapitler skrevet af gestaltfolk fra 17 forskellige lande i verden. Kapitlet om Gestalt i Danmark er forfattet af psykologerne Jan Tønnesvang, Mikael Sonne og James Hammink. Vi redegør for gestaltterapiens indtog i Danmark, giver et historisk rids, et overblik over gestaltinstitutter samt dansk produceret gestalt litteratur. Og vi beskriver nogle af de udfordringer gestalt står overfor i Danmark i dag. Kapitlet slutter således: Our proposal for the future development of gestalt therapy will be that we as a community look at the definitions of all basic gestalt therapy concepts to review their degree of accordance with the vocabulary of the general scientific knowledge base in psychology. The result could then be a basis for developing a cogent theoretical foundation for gestalt therapy based on the fact of the gestalt formation process in the organism/environment field being the essential focus for gestalt theory and practice. Using an integrative framework may provide the necessary superstructure for such a theoretical revision/updating. Combined with clear definitions of the most central core concepts in gestalt therapy this would give a basis for understanding why and how gestalt therapy is truly positioned in the middle of (or beneath) the kingdom of the cognitive, systemic, narrative, humanistic, and newer psychoanalytic approaches to psychotherapy. Obviously, this is not a challenge for the Danish gestalt therapy community alone. Bogen kan I sin helhed findes på Google Books (red.) 16

17 7. Internationale Gestalt Konference Mødet mellem terapeut og klient Hvad er i spil i relationen Lørdag den 21. marts 2015 Fra Mødecenter Odense Buchwaldsgade Odense C Tæt ved banegården i Odense Konferencegebyr: Inden : Medlemmer: 700kr. Ikke-medlemmer 800kr. Efter : Medlemmer: 800kr.Ikke-medlemmer 900kr. Indbetales på kontonummer: Formiddagskaffe og brød, frokost og eftermiddagskaffe med kage er inkluderet i prisen. 17

18 Key Note speakers Stig Poulsen, Ph.D. is Associate Professor at the Department of Psychology, University of Copenhagen, Denmark. As a psychotherapy researcher he has studied both the process and outcome of psychotherapy, with a particular focus on client experience of psychotherapy and the importance of attachment for psychotherapy. His most recent focus of interest is adaptation of psychotherapy to the individual client and he is currently preparing a large-scale naturalistic study of psychotherapists responsivity to the client. He is trained as a group-analytic psychotherapist and certified as a specialist in psychotherapy and supervision by the Danish Psychological Association. Jay Levin MA (Clin Psych), LMHC has practiced and taught counseling and psychotherapy for over 20 years. His interest in how values shape personal behavior and therapeutic interventions is mirrored in published articles that reflect his vision of a more hospitable world. Trained in Gestalt therapy and certified by Los Angeles Gestalt Therapy Institute. Professional Member of the American Psychological Association (APA) and a Supervising Member of the European Association for Gestalt Therapy. (EAGT), as well as Training Director for the Gestalt Institute of the Gulf Coast. 18

19 Judith Beermann Zeligson Gestalt psychotherapist & supervisor, Somatic Experiencing -practitioner, Mindfulness & meditation instructor, family therapist, B.A. Social Science. Her 40 years of running a private practice includes 20 years at the faculty of Gestalt Academy of Scandinavia, Developing Existential Leadership training program as well as addressing Collective Wounds by conducting Peace Workshops, supervising at Red Ross Centre for Rehabilitation of traumatised refugees and initiating Children with scars without wounds - a project for offspring s of Holocaust survivors and the Resistance movement from WW II. The impact from meeting with people from many walks of life and ages -and the frustration over static diagnostic models not compatible with a Gestalt perspective - fuelled her to develop a dynamic diagnostic navigation model that supports dialogue and mutual influence FAMA ( Scandinavian short for Field Analysis with Awareness,) is based on two major influences : Allowing the preciousness of the present moment and awareness of the constant organising and reorganising of the field in chaotic, polarised, flexible or integrating ways. Thus interaction and interventions may be designed to respond to the relevant need in the field, be it short or long-term processes. The FAMA model - as well as all her work- invites us to open to humility, compassion and respect. 19

20 PROGRAM Mødet mellem terapeut og klient Hvad er i spil i relationen Den Kl : Kl : Kl : Kl : Kl.11.45: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Stille og rolig ankomst og indchekning. Der er stillet kaffe/ te og morgenbrød frem indtil kl Velkomsttale Jay Levin Summegrupper diskuterer og udarbejder spørgsmål til Jay dialog mellem Jay og publikum Frokost Stig Poulsen Summegrupper diskuterer og udarbejder spørgsmål til Stig dialog mellem Stig og publikum Judith Beermann Zeligson Summegrupper diskuterer og udarbejder spørgsmål til Judith - dialog mellem Judith og publikum Paneldebat Afslutningstale Konferencen slutter 20

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse inden for den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært til psykologer,

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation.

Dance Movement. Metoder er Dans og bevægelsesterapi, coaching, procesfacilitering og procesorienteret samtaleteknik samt meditation. Dance Movement Omdrejningspunktet hos Dance Movement er bevægelsespsykologien, som et afsæt til at skabe forandrings- og lærerprocesser gennem forståelse for kroppens og bevægelsens sprog. Dance Movement

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

? INDSIGT. KONFERENCEN - IGEN. Nu lukker vi snart dørene op for Anden Danske Gestalt-konference, derfor indeholder dette nummer

? INDSIGT. KONFERENCEN - IGEN. Nu lukker vi snart dørene op for Anden Danske Gestalt-konference, derfor indeholder dette nummer 1 KONFERENCEN - IGEN. Nu lukker vi snart dørene op for Anden Danske Gestalt-konference, derfor indeholder dette nummer overvejende konferenceprogrammet igen, så alle kan se, hvad der sker 16. april og

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske Terapeuten Af Carsten René Jørgensen Terapeuten selv og det terapeutiske udbytte Hvordan påvirker terapeutens egen historie og mere personlige karakteristika den terapeutiske proces. Og hvordan kan terapeuten

Læs mere

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Digital trivsel og forældresamarbejde Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Tænkepause Hvor mange af jer har en mobil? Hvor mange er på nettet dagligt? Hvor mange er på Facebook? Hvor

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Historisk udvikling. Copyright: Ruth Skovgaard

Historisk udvikling. Copyright: Ruth Skovgaard The Cape Cod Model Historisk udvikling Fritz Perls Sonia og Edwin Nevis Joseph Zinker Cleveland Institute Cape Cod work-shops/ Small Systems Cape Cod Institute/ the Cape Cod Model The Cycle of Experience

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Velkommen til Børnekonferencen 2012 Børnekonferencen 2012 bliver afholdt tirsdag d. 20. marts 2012 på

Læs mere

PS Landsforenings generalforsamling 2009. "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann

PS Landsforenings generalforsamling 2009. At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann PS Landsforenings generalforsamling 2009 "At være pårørende til mennesker der kæmper med spiseforstyrrelser" Psykolog Susanne Bargmann 1 Forældre-perspektiv: Skyld - hvor er det jeg har fejlet som mor/far?

Læs mere

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn 0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte 0-2 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager:

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: 14; varighed 1,5 time Introduktion: mit baggrund som

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Velkommen tilbage fra sommerferie, og sommerlejre. Vi håber de har været sjove, inspirerende og lærerige.

Velkommen tilbage fra sommerferie, og sommerlejre. Vi håber de har været sjove, inspirerende og lærerige. Michelle Dahl Fra: Sendt: 2. september 2013 13:52 Til: Michelle Dahl Emne: Nyhedsbrev - Landsdel 1 - september 2013 Kære alle FDF'ere i Landsdel 1 Velkommen tilbage fra sommerferie, og sommerlejre. Vi

Læs mere

Psykoterapi er noget fis, fordi

Psykoterapi er noget fis, fordi Psykoterapi er noget fis, fordi Om tre indvendinger mod psykoterapi Psykoterapi er noget meget privat. Faktisk kan jeg ikke umiddelbart forestille mig et mellemmenneskeligt forhold, der er mere privat

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

# $ % & ' % # ) * * + # ' # '

# $ % & ' % # ) * * + # ' # ' ! " " # $ % & ' ( &) % # ) + # ' # ', -. (. /! 0'$$ " 1 ) 1 2 & () 2 & 2 3 ) ) # & 2 3 ), ) 2 2 2 3 # 2 4 & 2 2 2 & 2 & 5 & & &) ) & & ) & ) 6&2 & ) & 2 ) ( & ) 2 3 2, ) & ) 2 & & Opgavens opbygning, afgrænsning

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Hvad gør en god behandler god?

Hvad gør en god behandler god? Hvad gør en god behandler god? Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Supervision af andre faggrupper

Supervision af andre faggrupper Supervision af andre faggrupper Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer April 2011 Torben Schjødt 1 Supervision af andre faggrupper 1. Hvem og hvad 2. Supervisionens målm 3. Vilkårene 4. Supervisors opgave

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere