Autologs elektroniske kørebøger til puljebiler. løsningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autologs elektroniske kørebøger til puljebiler. løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 Autologs elektroniske kørebøger til puljebiler løsningsbeskrivelse

2 Løsningsbeskrivelse Autolog til puljebiler Indhold 1. Beskrivelse af Autolog s kørebogsløsning til puljebiler Autolog Software Funktioner i Autolog s poletløsning Autolog s Hardware Autolog s Fastmonteret GSM/GPRS/GPS enhed Autolog s ID-poletlæser samt ID-poletter Datatrafikken Datasikkerhed Konkrete fordele ved Autolog og referencer Autolog referencer Kvalitetssikring Autologs løsningsbeskrivelse Side 1 af 10

3 1. Beskrivelse af Autolog s kørebogsløsning til puljebiler 1.1 Autolog Software Autolog leverer en softwareløsning der håndterer kørselsregnskaberne på baggrund af den GPS-baserede kørselsdata 1. Ved hjælp af GPS koordinater for kørslen, kan Autolog levere et udførligt regnskab over hvor der har været kørt samt hvem der har kørt bilen. Autolog har en række standardløsninger til forskellige behov, som er bygget op efter SKAT s krav til de forskellige kørselsregnskaber (f.eks. den ansatte, den selvstændige eller gulpladebilen). Løsningen vi her beskriver, indeholder muligheden for at kunne dokumentere for al kørsel i bilerne, inkl. tidspunkter og afstemning med kilometertælleren fordelt på de medarbejdere der benytter bilerne. Denne løsning kan også håndtere 25 dages reglen samt udfærdige rapporter der inkluderer: hver bils benyttelsesgrad, hver bils kørte kilometer fordelt på turene, antallet af kørte ture fordelt på medarbejderne, en specifikation over den enkelte medarbejders forbrug af 25 dages reglen. Autolog s softwareprogram installeres på en eller flere administratorers PC er. Herfra kan de se en oversigt over al kørslen i en given bil eller for en given medarbejder, samt generere ovenstående rapporter Funktioner i Autolog s poletløsning I dette afsnit redegøres for, hvorledes Autolog håndterer registreringen af kørsel i bilerne, fordeling af kørsel på brugerniveau, samt håndtering af SKATs 25 dages regel Registrering af al kørsel med angivelse af tid, sted og kilometertællerstatus Systemet registrerer automatisk dato, tid og sted når tjenestebilen parkeres og når den startes igen. Alle ruterne på en given bil eller person vil blive listet op med angivelse af dato, tid og adresser samt antallet af kørte kilometer og en opdateret status på kilometertælleren. 1 Se afsnit 1.2 Autologs Hardware Autologs løsningsbeskrivelse Side 2 af 10

4 Adresseoplysninger Autolog programmet indeholder et adressekartotek hvor alle kunde-, kontor- og privatadresser kan importeres, overføres eller tastes ind. Hvis der køres til en af disse adresser, vil Autolog automatisk påføre navnet på destinationen på ruten sammen med adressen. Dette medfører at der altid vil være påført kundens/kontorets navn og adresse på en rute, selvom der parkeres ved naboens adresse. Funktionen bruges også til at kunne beregne 25 dages reglen. Prædefineret adresse i kørebogen: Adressen tages automatisk fra adressekartoteket og registreres på ruten, hvis denne er inden for en radius af 100 m. af opholdet. Hvis der køres til en ukendt adresse, vil systemet slå adressen op i en ekstern adressedatabase. Det er muligt manuelt at foretage rettelser i en adresse hvis det ønskes. Kilometertællerstatus Systemet viser automatisk kilometertællerens udvisende før og efter en kørsel. Systemet beregner kilometertællerens udvisende efter hver rute iht. GPS målingerne, når først den aflæste kilometerstand er tastet ind i systemet Registrering af den enkelte medarbejders brug af tjenestebilerne Autolog s kørebog kan via hardwaren registrere den enkelte medarbejders kørsel. Dette sker ved, at hver medarbejder har en polet de har siddende i deres nøglebundt. Når de starter bilen skal de identificere sig ved at berøre poletten på en lille læser der registrerer brugeren, ellers lyder en hyletone. Alle kørselsdata logges nu på bilen, men også på den enkelte bruger, idet hver polet er unik for brugeren. Autologs løsningsbeskrivelse Side 3 af 10

5 Registrering af 25 dages reglen på den enkelte medarbejder Autolog s automatiske kørebog kan administrere 25 dages reglen. 25 dages reglen er SKATs regel der gør det muligt at benytte bilen mellem hjem og arbejdsplads op til 25 gange om året. Reglen medfører dog nogle specifikke krav som Autolog tager højde for: Systemet tæller automatisk 1 op hver gang bilen køres fra en kontoradresse til medarbejderens registrerede hjemmeadresse, hvis bilen benyttes erhvervsmæssigt den efterfølgende dag. Systemet tæller automatisk 2 op hver gang bilen køres fra medarbejderens registrerede hjemmeadresse til en kontoradresse, hvis bilen dagen forinden har været benyttet erhvervsmæssigt. Systemet tæller med rullende 12 md. 2 Køres bilen til medarbejderens registrerede hjemmeadresse i andre situationer end ovennævnte, f.eks. ved at bilen køres hjem fra kontoret hvorefter der køres tilbage til kontoret, gælder dette ikke ind under 25 dages reglen og er derfor ikke tilladt. Alle besøg ved medarbejderens registrerede hjemmeadresse vises i en separat rapport der kan sammenholdes med opgørelsen af 25 dages reglen for at se om der er uoverensstemmelser. Systemet adviserer kunden, som vist nedenfor, hvor langt medarbejderen er i optællingen, således at en medarbejder kan informeres inden grænsen overskrides Statistikoplysninger Autolog programmet kan automatisk generere statistiske rapporter, som bl.a. indeholder følgende oplysninger: Den enkelte tjenestebils benyttelsesgrad. Antallet af kørte km i den enkelte tjenestebil specificeret pr. tjenesterejse. Antallet af kørte ture i tjenestebilerne, registreret på den enkelte medarbejder. Specifikation af den enkelte medarbejders brug af 25-dages reglen indenfor 12 på hinanden følgende måneder. 2 Håndteringen af 25 dages reglen er udfærdiget i henhold til SKATs vejledning SKM SKAT Autologs løsningsbeskrivelse Side 4 af 10

6 1.2 Autolog s Hardware Til denne løsning benyttes Autolog s fastmonterede GSM/GPRS/GPS enhed som skal monteres skjult, men permanent i bilen. Denne enhed indgår i Autolog s standard produktsortiment der i dag sælges i både Danmark og Norge og kræver ingen særlige tekniske forudsætninger for at blive benyttet. Som et tillæg til denne enhed, vil der være en ID-polet læser samt en ID-polet til hver medarbejder, så der automatisk kan registreres hvem der kører bilen Autolog s Fastmonteret GSM/GPRS/GPS enhed Autolog s GPS enhed er en fastmonteret GSM/GPRS/GPS enhed som monteres skjult og med permanent strøm. Enheden monteres som regel under instrumentpanelet inde i bilen. Denne enhed giver en sikker registrering af al kørsel, da enheden registrerer og sender koordinator hvert 12. sekund. Enheden sender alle data via GSM nettet til Autolog s webserver, hvorfra administratoren senere kan hente dem ind i computeren. Hvis enheden befinder sig udenfor GSM dækning, vil data blive lagret på enheden indtil den igen får dækning. Datatrafikken er dækket af den årlige licens. Autolog kan via sine servere løbende teste enheden og kan uploade nye firmware settings via GSM nettet. Enheden kan monteres af Telenor Montage som er en autoriseret Autolog montør. Fordele: Enheden registrerer automatisk al kørsel i bilen Enheden er fastmonteret og skjult, men kan nemt placeres så signalopfattelsen bliver optimal. Enheden vågner automatisk når bilen startes og går i dvale når bilen slukkes. Enheden skal ikke oplades, men kører på bilens batteri. Der er ingen manuel håndtering af enheden Autolog s ID-poletlæser samt ID-poletter Sammen med GPS/GSM enheden monteres en lille ID-polet læser. Denne læser sørger for at chaufføren kan identificere sig, hver gang bilen startes. Hver bruger får udleveret en lille ID-polet der let kan sættes i personens nøglebundt. Hvis ikke brugeren registrerer sig ved hjælp af ID-poletten, vil ID-polet læseren udsende en hyletone. Når brugeren er registreret, vil kørslen registreres på den identificerede bruger. Autologs løsningsbeskrivelse Side 5 af 10

7 1.3 Datatrafikken GPS enheden sender løbende data til Autolog s enhedsserver som gemmer det i en SQL- database så den altid er tilgængelig. Al data til Autolog klientprogrammet bliver hentet ud via en webservice fra Autolog s webserver. Dette er en fysisk adskilt maskine, for at minimere loadet og sikre stabilitet på enhedsserveren. Fra Autolog programmet kan administratoren derfor altid hente opdaterede rapporter over kørslen og brugen af bilerne Datasikkerhed Autolog systemet er bygget op omkring 3 servere som alle er hostet ved Comendo A/S i deres hosting center i Søborg. Backup bliver foretaget dagligt og bliver sendt til en ekstern server således at data altid er sikret. Alle servere er tilsluttet internettet igennem Comendo s redundante internet linjer, og er beskyttet af en firewall. I hosting centret forefindes der 2 nødstrømsanlæg, det ene er af typen UPS som tager over ved pludselig opstået strømsvigt, derudover er der en diesel generator som starter automatisk i tilfælde af længerevarende strømsvigt. Autologs løsningsbeskrivelse Side 6 af 10

8 2. Konkrete fordele ved Autolog og referencer Autolog er i sin form designet som et værktøj der skal kunne benyttes af alle. Det vil sige, at der fra starten af er lagt stor vægt på brugervenlighed og simplicitet. Der kræves altså ingen særlige IT kompetencer for at benytte systemet, hvilket gør det let at implementere. Der er mange fordele ved at benytte Autolog s automatiske system til at føre kørselsregnskabet. Her kan nævnes: Der spares tid for medarbejderne Autolog udfærdiger kørselsregnskabet helt automatisk, lige fra indhentning af data til databehandling. Medarbejderne får derfor mere tid til at fokusere på de primære arbejdsopgaver. Virksomheden opnår sikker dokumentation af brug af bilerne Da alle data registreres automatisk og ved hjælp af GPS koordinater, vil det registrerede data være meget nøjagtigt, hvilket giver et meget præcist og korrekt kørselsregnskab. Administrationen lettes ved central samling af data Medarbejdernes kørebøger kan overføres direkte til ERP systemet, hvilket sparer tid i bogholderiet. Kørselsdata i forbindelse med puljebiler kan samles centralt ved én eller flere administratorer, som let kan trække rapporter på den samlede kørsel, såvel som på den enkelte bil eller bruger, uden først at skulle sammenholde de mange forskellige kørebøger for at få et samlet resultat. Det er et kendt og afprøvet system Da Autolog kun arbejder med standardløsninger (med mulighed for tilføjelser), er disse blevet gennemtestet over årene af de over 7000 brugere Autolog har. Dette sikrer et højt kvalitetsniveau af produktet. Autolog har samtidig stor erfaring med levering af kørebogsløsninger til større (såvel som mindre) firmaer og implementering af systemet. Se et udvalg af Autologs referencer samt en række kundeudtalelser i afsnit 2.1. Systemet har en høj kvalitet og brugervenlighed Autolog udvikles in-house på baggrund af skatteregler og brugererfaringer. Systemet bliver derfor løbende optimeret for at kunne efterleve krav og forventninger i forbindelse med brugerefterspørgsel, skatteændringer, brugervenlighed, kapacitet, svartider med mere. Læs mere om kvalitetssikring i afsnit 3. Mulighed for efterfølgende udvidelser Da Autolog er et udviklingshus og har en række ekstra services, kan løsningen udvides efter behov. Det er muligt både at få specialtilpasset den til egne behov, eller udvide med en af Autologs standardløsninger. Autologs løsningsbeskrivelse Side 7 af 10

9 2.1 Autolog referencer I dette afsnit beskrives 3 cases på Autolog referencer og der nævnes en række øvrige referencer. Kunde Projekt (beskrivelse) År Arbejdstilsynet Off. Virksomhed Kontaktperson: Lene Beckmann Arbejdstilsynet havde behov for et automatisk system til at føre kørebog for de 370 tilsynsførende der kører i deres privatbiler. Systemet skulle kunne overføre kørselsdata online og programmet skulle kunne tilgås via deres Citrix server. Det skulle samtidig kunne integreres med deres eksisterende systemer, heriblandt RejsUd. Autolog kunne her levere en standardløsning med kun få tilpasninger og udvikling af en integration til de eksisterende systemer Københavns Kommune Off. Virksomhed Kontaktperson: Freddy Klovgaard Lassen Københavns Kommune havde behov for et system der kunne give et geografisk overblik over deres biler, således at de ved hastesager hurtigt kunne sende nærmeste bil, uden at skulle ringe dem alle igennem først. Derudover havde de også behov for automatisk at kunne dokumentere bilernes brug overfor SKAT, for at erstatte deres tidligere tidskrævende papirkørebøger. Da der var flere brugere om hver bil skulle det også dokumenteres hvem der kørte bilerne på de givne tidspunkter. Løsningen blev en kombination af Autolog s standard kørebogsløsning og flådestyringsløsning. Derved fik kommunen et aktuelt overblik over bilernes placeringer, samt dokumentation for den tidligere kørsel. Ved at udvikle identifikationspoletter til medarbejderne og installere en ID-poletlæser i bilerne, kunne Autolog også identificere hvilke medarbejdere der havde benyttet bilerne på de givne tidspunkter COOP Danmark Logistik A/S Privat virksomhed Kontaktperson: Steen Aagaard COOP Logistik havde behov for at få en elektronisk vished for, at deres ca. 500 vognmænd ankom til butikkerne som aftalt, indenfor de aftalte leveringstidsvinduer. Der var et teknisk krav om at GPS udstyret ikke skulle være permanent installeret i vognene, så de kunne skifte mellem lastbiler. Til at dække det behov, fik hver vognmand udleveret Autologs standard GPS enhed. Autolog udviklede en speciel funktion i programmet således at kørslen kunne dokumenteres med specifikke tidspunkter for afgangs-, ankomst- og opholdstider. Der blev samtidig udviklet og produceret en separat hardware tømningsenhed, så flere enheder kunne tømmes samtidig ved samme pc Blandt andre referencer kan nævnes SKAT, AO Johansen, NCC Construction, Lejerbo, Würth Danmark, over 30 kommuner samt adskillige andre private og offentlige virksomheder. Autologs løsningsbeskrivelse Side 8 af 10

10 Nedenfor er samlet en række udtalelser fra nogle af Autolog s kunder. Efter en del problemer med Told og Skat vedrørende registreringen af kørsel rundt i kommunen for Teknik og Miljø, tog vi i 2006 kontakt til Autolog, som havde et nemt system til at registrere kørsel i egen bil. Vi har efterfølgende indkøbt adskillige autologger til brug ved kørsel i egen bil for kommunen, og det er et rigtigt godt tidsbesparende værktøj som er med til at lette dagligdagen for unødig tidsforbrug. Den hjælper også med at holde styr på hvor vi har været rundt og lavet tilsyn. Poul Erik Christiansen, Driftsleder i Rudersdal Kommune Vi er inden for både service og entreprise, så bilerne skifter arbejdsopgaver og værktøjer hele tiden. Det giver så meget kørsel, at det er uoverkommeligt at føre kørebog for hver eneste kørsel. Men det skal der jo, for at jeg kan dokumentere at vores kørsel er korrekt, i tilfælde af at SKAT kommer på besøg. Hvis jeg ikke kan det, risikerer jeg jo at skulle betale moms på alle bilerne. Ved at indføre Autolog, kan jeg nu overkomme opgaven da den automatisk registrerer al kørsel. Jeg kan blot nøjes med at tage stikprøver i de automatiske kørselsbøger for at kontrollere, at bilerne ikke blevet misbrugt. Frank Larsen, Direktør i VVS Henning-Sørensen A/S Vi har igennem Autolog systemet fået indiskutabel dokumentation vedr. transportforløbet pga. det elektroniske fingeraftryk som autolog giver når vi ankommer til en butik. Eftersom dokumentationen er 100% troværdig, har det givet os en nemmere/kortere dialog med vores butikker samt vognmænd. Desuden har vi med succes brugt systemet til at efterkalkulere gennemsnitshastigheder og køreafstande i vores ruteplanlægningssystem Roadshow, til gavn for alle parter i logistikflowet. Steen Aagaard, Forhandlingschef hos COOP Danmark A/S Autolog har siden sommeren 2009 hjulpet os med at få styr på tidsregistreringen af vores leverancer hos de enkelte kunder. Både under det indledende forløb, og under selve implementeringen har der været en god og åben dialog, og Autolog er kommet med mange gode indvendinger undervejs til hvordan løsningen kunne forbedres. Vi er meget tilfredse med den endelige løsning der er blevet implementeret, og Autolog har været en yderst professionel leverandør igennem hele forløbet. Bent Sørensen, Logistik Direktør hos AO Johansen Autologs løsningsbeskrivelse Side 9 af 10

11 3. Kvalitetssikring Autolog s fokus de sidste 4 år har været på automatisk GPS-baseret kørselsregistrering og firmaet kender derfor til de mange behov og skattemæssige regler vedr. kørselsregistrering. Ved at tage udgangspunkt i standardiserede løsninger, har firmaet fået nogle solide og gennemtestede løsninger af høj kvalitet. Al Autolog s udvikling foregår inhouse, hvilket sikrer en høj kvalitet og at softwaret altid er opdateret efter de nyeste regler og markedsbehov. For at fastholde en høj kvalitet i udviklingen, har Autolog en procedure for systemudvikling og vedligeholdelse. Autolog videreudvikler og fejlretter løbende programmet. Derfor indeholder programmet en automatisk update funktion, således at de nyeste opdateringer altid er tilgængelige. Autologs løsningsbeskrivelse Side 10 af 10

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdensførende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdensførende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdensførende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Kørebogen. Indholdsfortegnelse

Kørebogen. Indholdsfortegnelse Kørebogen Indholdsfortegnelse Kørebogen... 1 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kom godt igang... 5 Opret brugere... 5 Se nærmere i afsnittet Brugere.... 5 Opret biler... 5 Efter at de fornødne

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato Forfatter: Dato og Version Helle Randrup Møhl 2/9-2010 IT-kvalitetsansvarlig Amgros I/S Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indledning... 3 3.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

Automatisk kørebog på Trackstick

Automatisk kørebog på Trackstick Automatisk kørebog på Trackstick Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og dermed

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Factory 17. januar 2014 Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Hermed har vi fornøjelsen at udsende nyt om Danmarks bedste IT løsninger til produktionsstyring. Indhold Det er stadig

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

November 2013 IT til danske fonde efond er en internetbaseret arbejdsplads lavet til dig der arbejder med ansøgninger. efond sparer tid, bl.a. ved automatisk kvalitetskontrol af ansøgningerne og ved at

Læs mere

Ny version! muligheder! Vigtigt! Installer i dag! Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system.

Ny version! muligheder! Vigtigt! Installer i dag! Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system. Ny version! Vigtig opdatering af Mamut Business Software Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system. Side 2-5 Mamut One Næste generations forretningssystem kombinerer software

Læs mere

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 INDEX TIP - naviger med links i pdf-versionen Introduktion Velkommen til Continia Software Side 3 Det siger brugerne om vores produkter Side

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere