GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons"

Transkript

1 GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et bredt flertal i Folketinget, som skulle gøre reglerne lettere at forstå og anvende i dagligdagen i virksomhederne. Håndværksrådet havde igennem længere tid påpeget, at de væsentligste problemer var den manglende harmonisering mellem moms- og skattereglerne for gulpladebiler samt reglerne for privatbenyttelse og skiftende arbejdssteder. Da forliget blev indgået, kunne dele af reglerne ændres ved rent administrativt at ændre praksis, mens andre dele skulle gennem Folketinget. Regelændringen blev vedtaget i december, og er dermed trådt i kraft pr. 1. januar Reglerne er stadig komplicerede, men den harmonisering, der er sket mellem moms- og skatteområdet, betyder, at det nu er muligt at inddele gulpladebilerne i 3 kategorier, som dækker samtlige biler. Det er i det mindste en væsentlig forsimpling. De 3 kategorier er: Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons Denne vejledning vil kaste lys over de nye regler og gøre dem lettere at forstå ved hjælp af eksempler. For at gøre ændringerne overskuelige er der en oversigt for hver af de tre kategorier over de nye regler i forhold til de tidligere. 1

2 Gulpladebiler op til 3 tons almindelig indretning Du skal som virksomhed vurdere, om du vil indregistrere gulpladebilen til ren erhvervsmæssig brug eller til blandet privat/erhvervsmæssig brug. Ren erhvervsmæssig kørsel Hvis du vælger at indregistrere varebilen til ren erhvervsmæssig brug, kan du trække hele momsen af både købet af gulpladebilen og den løbende drift fra i dit regnskab. Du må ikke bruge varebilen til at køre svinkeærinder, købe ind på vej til og fra arbejde, hente børn eller køre privat kørsel i weekenden. Blandet privat/erhvervsmæssig kørsel Hvis du vælger at indregistrere varebilen til blandet privat/erhvervsmæssig kørsel, skal du betale moms af hele indkøbsprisen på varebilen, men kan trække hele den løbende driftsmoms fra. Desuden skal du betale ½ privatbenyttelsesafgift. Når gulpladebilen er indregistreret til blandet privat/erhvervsmæssig kørsel, kan du bruge bilen til privat kørsel såsom at hente børn, købe ind, køre til fritidsaktiviteter, køre med haveaffald med videre. Væsentlige ændringer for gulpladebiler op til 3,0 tons med almindelig indretning Medarbejderne kan nu i løbet af arbejdstiden bruge gulpladebilen til at køre til spisning eller hente mad. Tidligere var det opfattet som privat kørsel. Undtagelsesvis kørsel (op til 25 gange om året) mellem hjem og arbejde er nu også tilladt i momsreglerne, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt. Tidligere var det kun tilladt i skattelovgivningen. Vagtordninger. Det er ikke længere et krav, at en vagtordning sker til uvisse adresser. En vagtordning kan dog stadig ikke være permanent. Dagsbeviser. De nye dagsbeviser giver mulighed for at købe gulpladebilen fri af alle regler, så den kan bruges på lige fod med en privatbil. Der kan købes 20 dagsbeviser pr. gulpladebil om året. Hvert dagsbevis koster 225 kr. Malermester Hansen har en Volkswagen Golf Plus på gule plader, der har en tilladt totalvægt på under 3,0 tons, og som er indregistreret til ren erhvervsmæssig kørsel. Så Hansen har ikke betalt moms ved købet. Hansen har skiftende arbejdssteder i forhold til 60-dages reglen, så han kører altid hjem i gulpladebilen efter arbejde. På vej hjem stopper Hansen i supermarkedet for at købe ind, men på vej ud fra parkeringspladsen bliver han vinket ind til siden af SKAT og politiet, som er ved at kontrollere alle gulpladebiler. Da SKAT konstaterer, at Hansens gulpladebil er indregistreret til ren erhvervsmæssig kørsel, og han derfor hverken har betalt moms af købet eller privatbenyttelsesafgift, falder hammeren. SKAT vurderer nemlig, at gulpladebilen også bruges privat udover den erhvervsmæssige kørsel i firmaet. Konsekvens: Hansen risikerer at skulle betale moms af købet af bilen, men ikke af de løbende udgifter til driften, da gulpladebilen har en tilladt totalvægt på under 3,0 tons. Hansen risikerer desuden at skulle betale ½ privatbenyttelsesafgift og skat af fri bil. 2

3 Gulpladebil op til 3,0 tons almindelig indretning Skiftende arbejdspladser. Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads hver dag. Op til km privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel. Må betale for at køre privat i gulpladebilen. Må bruges til at køre hjem, når der er tale om en vagtordning. Må bruges til en permanent vagtordning. vis i en virksomhed uden ansatte. Regler efter 1. januar dages reglen gælder nu både i moms- og skattereglerne. Er justeret, så du nu må køre hjem med varebilen og direkte ud til arbejdsstedet, hvis du ikke er på den samme plads mere end 60 gange på 12 måneder. Der gælder desuden en formodningsregel, så hvis du har tilstrækkeligt mange skiftende arbejdssteder, forventer SKAT, at reglen er overholdt, uden at du skal bevise det. Bevisbyrden ligger i stedet for på SKAT. Er tilladt. Er kun tilladt, hvis der er tale om skiftende arbejdssteder, eller hvis gulpladebilen er indregistreret til blandet privat/ erhvervsmæssig brug. Er ikke tilladt, med mindre gulpladebilen er indregistreret til blandet privat/ erhvervsmæssig brug. Der kan købes 20 dagsbeviser á 225 kr., som gør al privat kørsel tilladt. Er tilladt, uanset om der er tale om uvisse eller kendte arbejdssteder, når der er tale om en vagtordning. Er ikke tilladt. En vagtordning kan ikke være permanent. Heller ikke i en virksomhed uden ansatte. En gulpladebil, der ikke er specialindrettet, må i udgangspunkt ikke bruges til at køre mellem hjem og arbejde, med mindre der er tale om skiftende arbejdssteder. Regler før 60-dages reglen gjaldt kun i skattelovgivningen, men ikke i momsreglerne. Det betød, at du kunne køre hjem med varebilen og direkte ud til arbejdsstedet næste dag, hvis du ikke var på den samme plads mere end 60 gange på 24 måneder. Blev regnet som privatkørsel. Var ikke tilladt. Reglerne var de samme før ændringerne Reglerne var de samme før ændringerne Ingen mulighed. Var kun tilladt, hvis der var tale om uvisse arbejdssteder. Reglerne var de samme før ændringerne 3

4 Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning En specialindrettet gulpladebil er typisk en kassevogn uden ruder i varerummet med fastmonterede reoler til opbevaring af værktøj eller udstyr, som fylder det meste af varerummet. En specialindrettet varebil kan også være en varebil, som lugter ubehageligt, eller er meget beskidt som følge af den erhvervsmæssige brug. SKAT har udgivet en pjece med 7 billedeksempler og en liste over erhverv, hvor varebilerne med stor sandsynlighed er specialindrettede. Det drejer sig om vvs ere, elektrikere, servicemontører, murere, malere og fiskesælgere. Gulpladebiler op til 3,0 tons med specialindretning kan bruges til privatkørsel i højere grad end gulpladebiler med almindelig indretning, og regelforenklingerne i 2008 har gjort det endnu mere attraktivt at få godkendt sin varebil som specialindrettet. Harmoniseringen mellem moms- og skattereglerne betyder nemlig, at kørsel, der tidligere kun var tilladt i skattelovgivningen, men forbudt i forhold til momsreglerne, nu er tilladt både i moms- og skattereglerne. Det gælder blandt andet kørsel mellem hjem og arbejde, som tidligere kun var tilladt ved skiftende arbejdssteder, men nu er tilladt uden begrænsninger, hvis du kører i en specialindrettet varebil. Samtidig gælder de gamle regler om svinkeærinder stadig. Det betyder i praksis, at du kan bruge en specialindrettet varebil til at køre mellem hjem og arbejde og til at hente børn, købe ind og foretage andre private svinkeærinder på vej til og fra arbejde, så længe den samlede afvigelse fra den korteste rute mellem hjem og arbejde ikke er på mere end km årligt. Du må ikke bruge gulpladebilen til at køre private ærinder, efter at du er kommet hjem om aftenen eller i weekenden. Væsentlige ændringer for gulpladebiler op til 3,0 tons med specialindretning Kørsel mellem hjem og arbejde i en specialindrettet gulpladebil er nu tilladt hver dag både i moms- og skattelovgivningen. Tidligere var det kun tilladt i skattelovgivningen. Reglerne for svinkeærinder er ligeledes blevet harmoniseret, så det er tilladt både er i moms- og skattereglerne at hente og bringe børn, købe ind i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel. Tidligere var det kun tilladt i skattereglerne. Medarbejderne kan nu i løbet af arbejdstiden bruge gulpladebilen til at køre til spisning eller hente mad. Tidligere var det opfattet som privat kørsel. Vagtordninger. Det er ikke længere et krav, at en vagtordning sker til uvisse adresser. En vagtordning kan dog stadig ikke være permanent. En specialindrettet gulpladebil må dog altid anvendes til at køre mellem hjem og arbejde. Dagsbeviser. De nye dagsbeviser giver mulighed for at købe gulpladebilen fri af alle regler, så den kan bruges på lige fod med en privatbil. Der kan købes 20 dagsbeviser pr. gulpladebil om året. Hvert dagsbevis koster 225 kr. Tømrermester Pedersen har en Toyota Hiace med en tilladt totalvægt på under 3,0 tons, der er specialindrettet som et værksted med alt det nødvendige værktøj. Gulpladebilen er indregistreret til ren erhvervsmæssig kørsel. Pedersen arbejder for det meste på den samme arbejdsplads, men tager alligevel gulpladebilen med hjem, da det er det hurtigste. På vej hjem fra arbejde om eftermiddagen henter Pedersen børnene og køber ind. På vej hjem fra arbejde med 2 børn på forsædet bliver Pedersen stoppet af SKAT og politiet. Da SKAT kan se, at gulpladebilen er specialindrettet, lader de Pedersen køre videre. En lørdag kører Pedersen igen i supermarkedet for at købe et nyt køleskab, og derfor har han taget varebilen, som har bedre plads til køleskabet end hans privatbil. Pedersen bliver stoppet igen, men denne gang sker kørslen ikke i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel, og det er derfor privat kørsel. Konsekvens: Pedersen risikerer nu at skulle betale købsmoms af gulpladebilen, betale privatbenyttelsesafgift samt at betale skat af fri bil for de år, hvor han har haft gulpladebilen til rådighed. 4

5 Mortensen kører i en tilsvarende Toyota Hiace, der også er specialindrettet. Han har planlagt at købe ny fryser i den samme weekend og har derfor købt et af de nye dagsbeviser, så han kan bruge gulpladebilen privat om lørdagen. Det har kostet ham 225 kr., men betyder, at hvis han bliver stoppet af politiet, lader de ham køre, uden at hans privatkørsel i gulpladebilen får nogen konsekvenser. Jørgensen er automekaniker og har 4 servicevogne til at køre ud til kunderne og udføre mindre reparationer og service, som kan foretages på stedet, uden at bilen skal ind på værkstedet. Jørgensens servicevogne er specialindrettede, og han har allerede, før de nye regelændringer trådte i kraft, betalt moms af én af servicevognene, for at han selv kunne køre hjem efter arbejde i servicevognen, når det var nødvendigt. Efter de nye regler er der sket en harmonisering af moms- og skattereglerne for specialindrettede gulpladebiler under 3,0 tons, så man kan bruge disse til at køre frit mellem hjem og arbejde. Det betyder for Jørgensen, at han fortsat kan bruge sin specialindrettede servicevogn, som der er betalt moms af, til at køre mellem hjem og arbejde. Men under de nye harmoniserede regler kan Jørgensen også lade sine medarbejdere køre hjem efter arbejde, fordi servicevognene er specialindrettede. Medarbejderne kan også køre mindre svinkeærinder i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel såsom at hente børn og købe ind, blot det ikke giver en omvejskørsel på mere end km om året. Servicevognene må dog ikke bruges i weekenden eller om aftenen efter at Jørgensen og hans medarbejdere først er kørt hjem, med mindre der købes et dagsbevis til 225 kr. Gulpladebil op til 3,0 tons specialindrettet Definition af specialindrettede. Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads hver dag. Op til km privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel. Må betale for at køre privat i gulpladebilen. Må bruges til at køre hjem, når der er tale om en vagtordning. Må bruges til en permanent vagtordning. vis i en virksomhed uden ansatte. Regler efter 1. januar 2009 SKAT har udarbejdet positivliste over brancher, hvor varebilerne i udgangspunkt forventes at være specialindrettede, og lavet en vejledning med 7 billedeksempler. Er tilladt. Er tilladt i både moms- og skattelovgivningen, uanset om der er tale om en vagtordning eller skiftende arbejdssteder. Er tilladt i både moms- og skattelovgivningen. Der kan købes 20 dagsbeviser á 225 kr., som gør al privat kørsel tilladt. Er tilladt, uanset om der er tale om uvisse eller kendte arbejdssteder, når der er tale om en vagtordning. Er ikke tilladt. En vagtordning kan ikke være permanent. Heller ikke i en virksomhed uden ansatte. En specialindrettet gulpladebil må dog altid anvendes til at køre mellem hjem og arbejde under de nye regler. Regler før Der lå en række konkrete afgørelser fra domstolene til grund for vurderingen af, om en varebil var specialindrettet. Blev regnet som privatkørsel. Var ikke tilladt. Var tidligere kun tilladt i skattelovgivningen. Der skulle betales moms i forhold til reglerne for gulpladebiler under 3 tons. Var tidligere kun tilladt i skattelovgivningen. Der skulle betales moms i forhold til reglerne for gulpladebiler under 3 tons. Ingen mulighed. Var kun tilladt, hvis der var tale om uvisse arbejdssteder. Var ikke tilladt. En vagtordning kunne ikke være permanent. Heller ikke i en virksomhed uden ansatte. 5

6 Gulpladebiler over 3,0 tons Hvis du har en gulpladebil med en tilladt totalvægt på over 3,0 tons, skal du beslutte om den skal indregistreres til ren erhvervsmæssig kørsel eller til blandet privat/erhvervsmæssig kørsel. Ren erhvervsmæssig kørsel Hvis du vælger at indregistrere varebilen til ren erhvervsmæssig brug, gælder de samme regler som for varebiler under 3,0 tons. Det vil sige, at du kan trække hele momsen af både købet af gulpladebilen og den løbende drift fra i dit regnskab. Blandet privat/erhvervsmæssig kørsel Hvis du vælger at indregistrere varebilen til blandet privat/erhvervsmæssig kørsel, skal du på forhånd vurdere, hvor meget du forventer at bruge varebilen privat i forhold til erhvervsmæssigt. Du skal nemlig betale split-moms af både købet af varebilen og driften i forhold til, hvor meget varebilen bruges privat og erhvervsmæssigt. Hvis du eksempelvis bruger varebilen 85 % til erhverv og 15 % til privat kørsel, kan du fratrække 85 % af momsen af købet og tilsvarende fratrække 85 % af driftsmomsen i dit regnskab. Når du betaler split-moms, kan du bruge bilen privat til at hente/bringe børn, købe ind og køre med private ting i weekenden, i det omfang du har opgivet til SKAT, at du bruger varebilen privat. Væsentlige ændringer for gulpladebiler over 3,0 tons Medarbejderne kan nu i løbet af arbejdstiden bruge gulpladebilen til at køre til spisning eller hente mad. Tidligere var det opfattet som privat kørsel. Vagtordninger. Det er ikke længere et krav, at en vagtordning sker til uvisse adresser. En vagtordning kan dog stadig ikke være permanent. Dagsbeviser. De nye dagsbeviser giver mulighed for at købe gulpladebilen fri af alle regler, så den kan bruges på lige fod med en privatbil. Der kan købes 20 dagsbeviser pr. gulpladebil om året. Hvert dagsbevis koster 225 kr. Frandsen er vvs-installatør og kører i en specialindrettet varebil med en tilladt totalvægt på over 3,0 tons. Varebilen er indregistreret til ren erhvervsmæssig kørsel. Frandsen har skiftende arbejdssteder og kører direkte hjemad fra den sidste kunde, henter børnene og går på posthuset på vejen. En dag bliver han stoppet med børnene i bilen af SKAT og politiet, som konstaterer, at hans varebil er specialindrettet, men også at den er over 3,0 tons. Konsekvensen. Da moms- og skattereglerne for svinkeærinder kun er harmoniseret for gulpladebiler under 3,0 tons, vurderer SKAT, at det er privat kørsel i forhold til momsloven, når Frandsen har hentet sine børn. Han risikerer derfor at skulle betale moms af bilen samt privatbenyttelsesafgift. Da varebilen er specialindrettet, har han dog ikke overtrådt skattereglerne, selvom han har hentet sine børn på vej hjem fra arbejde, da det falder ind under reglerne for svinkeærinder. Madsen er byggeleder og kører i en firehjulstrækker på gule plader, der er normalindrettet. Han har indregistreret sin gulpladebil til blandet privat/erhvervsmæssig kørsel. Han har skønnet, at han bruger gulpladebilen 90 % erhvervsmæssigt og 10 % privat. Madsen er glad for golf og tager tit på golfbanen i weekenden. Der er ikke plads til den store golftaske i hans lille privatbil, så han tager gulpladebilen. Ved golfbanen bliver han stoppet af SKAT og politiet, som konstaterer, at gulpladebilen er indregistreret til blandet privat/erhvervsmæssig kørsel. De lader derfor Madsen køre, men kræver, at han fremover fører kørselsregnskab over fordelingen mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, da de tvivler på, at han kun bruger gulpladebilen 10 % privat. 6

7 Gulpladebil over 3,0 tons Regler efter 1. januar 2009 Regler før Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads hver dag. Op til km privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel. Må betale for at køre privat i gulpladebilen. Må bruges til at køre hjem, når der er tale om en vagtordning. Må bruges til en permanent vagtordning. vis i en virksomhed uden ansatte. Er tilladt. Er tilladt, hvis der er tale om skiftende arbejdssteder. Hvis bilen er specialindrettet er det tilladt skattemæssigt, men ikke i momsreglerne. Hvis bilen er indregistreret til blandet kørsel, er det tilladt. Er tilladt skattemæssigt, hvis bilen er specialindrettet, men ikke i momsreglerne. Er tilladt i både moms- og skattereglerne, hvis der betales splitmoms. Der kan købes 20 dagsbeviser á 225 kr., som gør al privat kørsel tilladt. Er tilladt, uanset om der er tale om uvisse eller kendte arbejdssteder, når der er tale om en vagtordning. Er ikke tilladt. En vagtordning kan ikke være permanent. Heller ikke i en virksomhed uden ansatte. En gulpladebil over 3,0 tons må i udgangspunktet ikke bruges til at køre mellem hjem og arbejde, med mindre der er tale om skiftende arbejdssteder. Blev regnet som privatkørsel. Var ikke tilladt. Reglerne var de samme før ændringerne. Reglerne var de samme før ændringerne. Ingen mulighed. Var kun tilladt, hvis der er tale om uvisse arbejdssteder. Var ikke tilladt. En vagtordning kunne ikke være permanent. Heller ikke i en virksomhed uden ansatte. 7

8 Nye nummerplader Den 1. januar 2009 kom der en ny type nummerplader på gaden til biler, der er indregistreret til blandet privat/erhvervsmæssig kørsel. De nye papegøjeplader har 2 farver, nemlig gul og hvid, og symboliserer på den måde, at det er en bil, der er indregistreret til blandet privat/erhvervsmæssig kørsel. De nye nummerplader erstatter de besværlige klistermærker, som ejerne har skullet have i bagruden. Biler indregistreret til blandet brug før den 1. januar 2009 skal dog ikke skifte nummerpladen ud med den nye papegøjeplade, men kan nøjes med klistermærket. Hvis en bil omregistreres fra ren erhvervsmæssig kørsel til blandet privat/erhvervsmæssig brug, skal ejeren have de nye papegøjeplader. Folketinget har besluttet, at prisen for de nye nummerplader skal være 160 kroner, hvilket svarer til kostprisen for trykningen af nummerpladerne. Dagsbeviser en ny mulighed for privat kørsel i gulpladebilen De nye regler for gulpladebiler betyder også, at det fremover skal være muligt for ejerne at købe et dagsbevis til privat kørsel, som gør det muligt for ejeren at bruge gulpladebilen fuldstændig som en privat bil, selvom gulpladebilen er indregistreret til ren erhvervsmæssig brug. Det vil sige uden nogen form for begrænsninger i forhold til hverken moms- eller skattelovgivningen. Den nye lov giver ejerne af alle gulpladebiler med en tilladt totalvægt under 4 tons mulighed for at købe 20 dagsbeviser om året. Et dagsbevis koster 225 kroner pr. dag. 2. marts

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler

Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler Vejleder: Anders Lützhøft Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012, juridisk institut Underskrift Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler Jens

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere