IndFak Rekvirent manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IndFak Rekvirent manual"

Transkript

1 IndFak Rekvirent manual

2 1. Rekvirentens arbejdsopgaver Indledende forklaring til IndFak Indkøbsprocessen Varemodtagelse Fakturaprocessen Opsamling Login Personlige forside Hurtig menu Personlige indstillinger Opsætning Automatisk kontering Skift adgangskode E mail notifikationer Søge dokumenter Søg rekvisition: Søg ordre: Søg faktura/ordre: Søg fritekst: Søg kontoudtog Søg udlæg Opret ny rekvisition Opret tekst rekvisition Find varer på markedspladsen Indstillinger på markedspladsen Varesøgning Tilføj til indkøbskurv Sammenlign varer Gem indkøbskurv Tilføj til favoritliste Check ud>>

3 6. Færdigbehandling af rekvisition Færdigbehandling af rekvisitionslinje Færdigbehandling af rekvisitionshoved Udprint af rekvisition Foretage varemodtagelse på egne ordre Bekræft varemodtagelse på faktura uden e ordre Behandling af faktura fra forside Behandling af faktura Kontering på fakturalinjer Opsplitte en faktura Send fakturalinje til godkendelse hos en disponent Færdigbehandling af faktura Genåbning af en afvist faktura Find afvist faktura og genåbn Bekræft varemodtagelse på kreditnota Gennemse kreditnota Kreditnota hoved Kreditnotalinier Forsendelses muligheder Kvittering Tilknyt faktura til kreditnota Konto udtog

4 1. Rekvirentens arbejdsopgaver I IndFak er rekvirenten den person, der har det konkrete behov for en vare eller ydelse. Rekvirenten har som udgangspunkt kun et begrænset kendskab til indkøb, og har dermed fx ikke forudsætninger for at foretage indkøb på områder dækket af fælles, obligatoriske indkøbsaftaler eller andre områder hvor der er fastsat særlige regler for indkøbet. En rekvirent har som udgangspunkt følgende arbejdsopgaver i IndFak. 1. Oprette en rekvisition og sende den til en Indkøber 2. Registrere varemodtagelse i IndFak. 3. Foretage varemodtagelse på faktura, hvor ordren ikke er afgivet i IndFak 4. Udføre kontering på rekvisition og faktura En rekvirent kan lave en rekvisition ved varesøgning på markedspladsen eller lave tekstrekvisitioner, der sendes til organisationens indkøbere. Når rekvirenten har modtaget den pågældende vare eller ydelse, er det rekvirentens opgave at sikre, at varemodtagelse på ordren registreres i IndFak. Såfremt rekvirenten har foretaget indkøbet vha. et andet medie som fx telefonen, så vil rekvirenten skulle foretage varemodtagelsen på fakturaen. I denne manual vil det blive gennemgået hvordan rekvirenten har mulighed for at udføre ovenstående arbejdsopgaver. 1.1 Indledende forklaring til IndFak Velkommen til IndFak! Du skal nu til at anvende IndFak, som et redskab til at løse nogle af dine arbejdsopgaver. IndFak anvendes primært til at håndtere Statens elektroniske indkøb og fakturahåndtering. For at du kan opnå den største forståelse for IndFak, vil dette indledende afsnit forsøge at forklare, hvordan IndFak fungerer; set fra et helikopterperspektiv. IndFak er et system, som er bygget op om nogle fastlagte processer, hvor der indgår nogle roller. En rolle tildeles en bruger, for at denne kan udføre en del af processen. En rolle fx en indkøber rolle giver altså brugeren rettigheder til at udføre nogle fastdefinerede opgaver. Det er muligt for en bruger at få tildelt flere roller, og brugeren kan således udføre flere opgaver. I de nedenstående afsnit vil indkøb og fakturahåndterings processerne i IndFak forklares ud fra et overordnet perspektiv. 4

5 1.1.1 Indkøbsprocessen I IndFak er det muligt at afsende en ordre til leverandøren. Inden ordren afsendes, så vil en række roller skulle ind over. Det ser derfor sådan ud: En bruger med rollen rekvirent har et behov. Rekvirenten opretter en rekvisition og sender den til en indkøber. En bruger med rollen indkøber behandler rekvisitionen og det er nu brugerens prokura, som afgør om rekvisitionen skal sendes til leverandøren eller om den skal godkendes af en bruger med rollen disponent. Der behøver altså ikke være en bruger med disponent rolle inde over en rekvisition. Hvis en bruger har rollerne rekvirent og indkøber, så kan brugeren selv oprette rekvisitionen, behandle den og lade sin prokura afgøre om rekvisitionen sendes til leverandøren eller om den skal godkendes af en bruger med rollen disponent. Brugeren skal have rollerne rekvirent og indkøber fordi rekvirent rollen udtrykker, hvem der har behovet Varemodtagelse Når den afsendte ordre modtages, så er det vigtigt at varemodtagelsen registreres i IndFak. Da det var brugeren med rollen rekvirent som havde behovet, så vil det også være denne bruger, som skal registrere varemodtagelsen i IndFak. Da det ikke altid er brugeren med rollen rekvirent, som forestår varemodtagelsen, så er det også muligt for en bruger med rollen varemodtager at registrere varemodtagelsen i IndFak. Det er vigtigt for fakturaprocessen, at ordren er registreret som varemodtaget i IndFak Fakturaprocessen I IndFak vil en faktura forsøge at matche med den varemodtagne ordre. Hvis faktura og ordre matcher med hinanden og der ikke er nogen difference mellem ordre og faktura, så kan fakturaen autogodkendes og sendes til bogføring i Navision. Såfremt der er en difference mellem ordre og faktura, så kan fakturaen ikke autogodkendes, men skal manuelt godkendes af en bruger med disponent rollen. Hvis en ordre ikke er afgivet i IndFak, men fx over telefonen, så kan fakturaen ikke finde ordren i IndFak, og der kan derfor ikke skabes et match mellem faktura og ordre. Fakturaen skal derfor behandles med følgende roller: 5

6 En bruger med rollen Fakturafordeler vil finde den modtagne faktura i IndFak, og videresende den til en bruger med rollen rekvirent. Brugeren med rollen rekvirent vil skulle bekræfte varemodtagelsen på fakturaen, og sende den videre til en bruger med rollen disponent, som skal godkende fakturaen inden den bogføres i Navision Opsamling Formålet med ovenstående afsnit har været at give et overordnet indblik i hvordan IndFak fungerer. Hvis du ønsker en mere udtømmende forklaring af den enkelte brugers arbejdsopgaver og muligheder i IndFak, så henvises der til brugermanualen for den enkelte rolle. 1.2 Login Når du skal logge ind i IndFak, skal du taste virksomhed, brugernavn og password. Hvis du er i tvivl om disse oplysninger kan din systemadministrator hjælpe dig. Du skal være opmærksom på, at din systemadministrator af sikkerhedsmæssige årsager kan have sat alle adgangskoder til at udløbe i løbet af X antal dage, hvilket betyder, at IndFak kan bede om, at du ændrer din nuværende adgangskode. Du skal huske på, at adgangskoden til IndFak skal indeholde store og små bogstaver samt tal, og skal desuden være på mindst otte karakterer. Følgende krav er gældende for adgangskoder i IndFak: Adgangskoder skal minimum være 8 tegn, indeholde både store (A Z) og små bogstaver (a z), indeholde tal (0 9) eller specialtegn (f.eks.,!, $, #, %). Adgangskoden må ikke tidligere have været anvendt af brugeren. 6

7 1.3 Personlige forside I IndFak har du din egen personlige forside. På forsiden har du under Igangværende arbejde mulighed for at få overblik over alle de dokumenter, som du har modtaget. Når du arbejder med et dokument, har du mulighed for at gemme det, således at du fx kan gå til frokost uden at bekymre dig om at nogle informationer forsvinder. Når du har gemt et dokument, vil det ligge under Gemte dokumenter på din forside. I Quicks Search kan du hurtigt søge efter ordre eller fakturanummer. Yderst i højre side af skærmen finder du en informationsboks, hvor det er muligt at hente vigtige informationer omkring IndFak status. I navigeringsbaren har du en række navigeringsmuligheder. Navigeringsbaren tilpasses efter de roller, som du har fået tildelt. Hvis du har fået tildelt roller i flere organisationsenheder, har du mulighed for at skifte organisationsenhed fra din forside. Øverst i højre hjørne af skærmbilledet finder du dags dato, dit navn og brugernavn, samt hvilken organisatorisk enhed du befinder dig i. Hvis du fører din markør henover dit navn, har du mulighed for at se, hvilke roller du har i den pågældende organisation. Du skal være opmærksom på, at du kan have fået tildelt Hurtig menu I IndFak har du også mulighed for at anvende en hurtig menu fra din personlige forside. Med hurtigmenuen har du mulighed for at behandle et dokument uden at åbne det. Du skal eksempelvis blot markere ordren i venstre side og herefter klikke på en relevant knap i hurtig menuen. Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle knapper i hurtig menuen, der er relevante for det dokument, som du skal behandle. NB: Det anbefales naturligvis, at du gennemgår dokumentet inden du videresender det. 7

8 1.4 Personlige indstillinger Hvis du klikker på indstillinger, vil du få mulighed for at tilrette de personlige indstillinger. Som skærmbilledet viser, har du 4 faner under indstillinger: 1. Opsætning 2. Automatisk kontering 3. Skift adgangskode 4. E mail notifikationer Opsætning Hvis du fx skal på ferie, og du ønsker at en kollega skal varetage dine opgaver, så kan du her vælge din kollega som stedfortræder. Som stedfortræder kan en anden person overtage dine roller i Indfak. Det vil blive registreret på dokumentet, at det er din stedfortræder, som har udført opgaven. Din stedfortræder vil ligeledes modtage alle dine E mail notifikationer. Du har også mulighed for at ændre sprog. Her kan du vælge imellem dansk, engelsk, norsk og svensk. Nederst i skærmbilledet kan du vælge en standardadresse, som automatisk vil blive påført, hvis du opretter en rekvisition eller ordre Automatisk kontering 8

9 Under fanen Automatisk kontering har du mulighed for at opsætte en standard kontering, som vil blive påført på de dokumenter, som du opretter eller får tilsendt, såfremt en kollega ikke allerede har udfyldt konteringsfeltet. På billedet vil du opleve, at enkelte felter er Låst for editering. Dette skyldes, at systemadministratoren har valgt, at du ikke må anføre en standard kontering for den pågældende dimension. Du kan således opleve, at alle felter er Låst for editering. NB: Du skal være opmærksom på, at opsætter du Automatisk kontering, så vil værdierne blive påført på linjekonteringen. Det kan have konsekvens, hvis ikke alle obligatoriske felter kan udfyldes. Det skyldes, at når linje kontering er påbegyndt, så skal den færdig udfyldes Skift adgangskode Du har altid mulighed for, at ændre din adgangskode til IndFak under fanen Skift adgangskode. Du skal huske på, at adgangskode til IndFak skal indeholde både store og små bogstaver samt tal, og skal desuden være på mindst otte karakterer. NB: Følgende krav er gældende for adgangskoder i IndFak: Adgangskoder skal minimum være 8 tegn, indeholde både store (A Z) og små bogstaver (a z), indeholde tal (0 9) eller specialtegn (f.eks.,!, $, #, %). Adgangskoden må ikke tidligere have været anvendt af brugeren. 9

10 1.4.4 E mail notifikationer I IndFak er det muligt at opsætte specifikt hvilke E mail notifikationer, du ønsker at modtage, såfremt systemadministratoren tillader det. På billedet ses det ved, at brugeren kun har mulighed for at redigere i et felt. Såfremt du ikke ønsker, at modtage nogle af de E mail notifikationer, som du er opsat til at modtage, skal du kontakte din systemadministrator og bede denne om at fravælge dette for dig. I feltet E mailadresse skal du anføre den adresse, som du ønsker at modtage dine mails på. 2. Søge dokumenter Under Søgning i navigeringsbaren øverst i skærmbilledet har du mulighed for, at søge efter dokumenter IndFak. Det kan fx være en faktura eller en ordre, som du tidligere har behandlet. Det er muligt for systemadministratoren at afgøre, om du skal have mulighed for at søge efter dokumenter, som dine kollegaer har behandlet. 2.1 Søg rekvisition: 10

11 Under fanen Søg rekvisition har du mulighed for, at fremsøge tidligere behandlet rekvisitioner. Du kan fx søge på Rekvisitionsnummeret. Hvis du ikke kan huske de specifikke numre, har du også mulighed for at indsnævre dit søgeresultat ved vælge Organisation, Rekvirent samt Rekvisitionsstatus. Du kan enten kombinere dine søgekriterier eller blot søge på et enkelt kriterium. Datofeltet vil som standard have en startdato, som lyder en måned tidligere end dags dato. Du har mulighed for at redigere i datoen, såfremt du fx ønsker at finde et dokument, som går længere tilbage. Hvis du klikker på kalender ikonet vil en kalender dukke op, og du har mulighed for at vælge en specifik dato herfra. Hvis du markerer Gem søgeindstillinger, vil IndFak gemme de søgekriterier, som du har valgt. 2.2 Søg ordre: I Søg ordre kan du søge efter et specifikt ordrenummer. Du kan også forsøge at fremsøge ordren ved, at søge på et af de andre søgekriterier eller ved at kombinere dem. Datofeltet vil som standard have en startdato, som lyder en måned tidligere end dags dato. Du har mulighed for at redigere i datoen, såfremt du fx ønsker at finde et dokument, som går længere tilbage. Hvis du klikker på kalender ikonet vil en kalender dukke op, og du har mulighed for at vælge en specifik dato herfra. Du har også mulighed for at vælge, om du vil søge efter en ordre, som er ikke disponerede, hvilket betyder, at en disponent ikke har godkendt ordren, inden den er sendt til leverandøren. Ligeledes har du mulighed for, at vælge om du kun ønsker at søge på ordrer, som kun er oprettet af dig. Hvis du markerer Gem søgeindstillinger, vil IndFak gemme de søgekriterier, som du har valgt. 2.3 Søg faktura 11

12 I Søg faktura kan du søge efter et specifikt faktura eller kreditnotanummer. Du kan også forsøge, at fremsøge dokumentet ved, at søge på et af de andre søgekriterier eller ved at kombinere dem. Datofeltet vil som standard have en startdato, som lyder en måned tidligere end dags dato. Du har mulighed for, at redigere i datoen, såfremt du fx ønsker at finde et dokument, som går længere tilbage. Hvis du klikker på kalender ikonet vil en kalender dukke op, og du har mulighed for at vælge en specifik dato herfra. I feltet Fakturatotal inkl. moms har du mulighed for at søge efter beløbet på en faktura. Hvis du markerer Gem søgeindstillinger, vil IndFak gemme de søgekriterier, som du har valgt. 2.4 Søg kreditnota I Søg kreditnota kan du søge efter et specifikt kreditnotanummer. Du kan også forsøge, at finde dokumentet ved, at søge på et af de andre søgekriterier eller ved at kombinere dem. Datofeltet vil som standard have en startdato, som lyder en måned tidligere end dags dato. Du har mulighed for, at redigere i datoen, såfremt du fx ønsker at finde et dokument, som går længere tilbage. Hvis du trykker på kalender ikonet vil en kalender dukke op, og du har mulighed for at vælge en specifik dato herfra. Hvis du sætter flueben i Gem søgeindstillinger, vil IndFak gemme de søgekriterier, som du har valgt. 2.5 Søg fritekst: Under fanen Søg fritekst kan du søge på indhold i fx ordrer, fakturaer og kreditnotaer. Hvis du fx blot husker enkelte dele af indholdet i en fakturalinje, kan du indtaste det i Søg fritekst feltet og på den måde finde frem til det ønskede dokument. Du har mulighed for at begrænse dit søgeresultat ved at vælge, hvilken dokumenttype du ønsker at søge efter fx en faktura. Hvis du markerer Gem søgeindstillinger, vil IndFak gemme de søgekriterier, som du har indtastet. 12

13 2.6 Søg kontoudtog Under fanen Søg kontoudtog har du mulighed for at søge efter kontoudtog. Du kan fx søge på kontoudtogsnummeret eller også blot vælge et datointerval, som du ved at kontoudtoget er modtaget indenfor. 2.6 Søg udlæg I Søg udlæg kan du søge efter udlæg, som du tidligere har oprettet. Vælg et datointerval, som udlægget er oprettet indenfor, og søg evt. også efter den rekvirent som har oprettet udlægget. 3. Opret ny rekvisition Når du vil oprette en ny rekvisition, skal du klikke på fanen Ny rekvisition fra din forside. 13

14 Du skal nu oprette din rekvisitionslinie. På rekvisitionslinien angives den vare du ønsker at rekvirere. Dette kan gøres på følgende måder: 1. Du kan vælge om rekvisitionen skal oprettes på baggrund af varer/ydelser, som findes på markedspladsen. Hvis du ønsker, at finde dine varer på markedspladsen, skal du klikke på knappen Udfør indkøb på markedspladsen. Vil du finde dine varer på markedspladsen, skal du gå til afsnit 5: Find varer på markedspladsen. 2. Du kan vælge selv, at oprette rekvisitionslinierne manuelt. Typisk gøres dette hvis varerne/ydelserne ikke er tilgængelige på markedspladsen. Hvis du ønsker selv, at oprette din bestilling manuelt, skal du klikke på Tilføj linje under rekvisitionslinier. Opretter du selv rekvisitionslinierne, skal du gå til afsnit 4: Opret tekst rekvisition. Når du opretter dine rekvisitionslinier, kan du kombinere ovenstående oprettelsesmetoder. Du kan altså både finde varer på markedspladsen, samt oprette rekvisitionslinjer manuelt på samme rekvisition. 4. Opret tekst rekvisition 14

15 Du kan oprette din rekvisitionslinie manuelt ved, at klikke på knappen Tilføj Linie. Herefter skal du udfylde de blå felter. De blå felter er obligatoriske for dig at udfylde, og du bør være præcis i din formulering og udfyldelse af felterne. Dette er for, at indkøberen nemt kan viderebehandle din rekvisition. Beskrivelse: Her angives en kort og præcis beskrivelse af varen. Kategori: Klik på ikonet til højre for feltet og vælg den kategori, der passer til din vare. Lev.dato: Her angives dato for ønsket levering af din vare. Klik på ikonet til højre for feltet og vælg dato. Varenr.: Her angives det unikke varenummer, som hører til varen. Enhed.: Klik på rullegardinet og vælg den aktuelle enhed som varen sælges i. Stykpris: Her angives prisen i relation til enheden. Antal: Her angives antallet af varen, som du ønsker at rekvirere. Leverandør: Ved at klikke på rullegardinet kan du vælge den leverandør, som du ønsker at handle med. Valuta: Ved at klikke på rullegardinet kan du vælge den valuta, som du ønsker at handle i. Her bør du vælge ud fra leverandørens oprindelsesland. Vedhæft fil på linie: Klikker du på ikonet af en klips, får du mulighed for at vedhæfte en fil på rekvisitionslinien. Klik på knappen Browse og vælg den fil du ønsker at vedhæfte. Klik dernæst på knappen Åbn, og filen er klar til at blive vedhæftet. Afslut med at klikke på knappen Upload og filen er nu vedhæftet rekvisitionslinien. 15

16 Afslut nu med at klikke på ikonet gemmer du din rekvisitionslinie. i højre siden af skærmen ud fra rekvisitionslinien. Ved klik på ikonet For at du kan se, hvordan du færdigbehandler din rekvisition, skal du klikke på knappen Næste. Gå til til afsnit 6: Færdigbehandling af rekvisition. 16

17 5. Find varer på markedspladsen Som rekvirent har du adgang til elektroniske kataloger på markedspladsen. Her kan du søge efter den vare, som du ønsker at rekvirere. Ved at finde varen på markedspladsen, slipper du for selv, at udfylde rekvisitionslinierne manuelt. Samtidigt letter du indkøberens videre arbejde med din rekvisition. For at søge efter varer på markedspladsen, skal du klikke på knappen Udfør indkøb på markedspladsen. Du vil nu automatisk blive dirigeret over på markedspladsen. 5.1 Indstillinger på markedspladsen Her har du adgang til en række faner og indstillinger, som kan hjælpe digt til at konfigurere din markedsplads. Fanerne hjælper dig med at administrere dine brugerindstillinger, favoritlister og indkøbskurve på markedspladsen. Kataloger: Her kan du søge i de kataloger, som er godkendt af din indholdsansvarlige i din organisation. Kategorier: Her får du adgang til en oversigt over alle UNSPSC kategorier v UNSPSC 17

18 kategorier(united Nations Standard Products and Services Code) 1 benyttes af leverandører til at klassificere produkter og ydelser i et elektronisk varekatalog. Indkøbskurv: Indkøbskurven giver dig altid et overblik over hvilke varer du er ifærd med at rekvirere. Det betyder at, når du har fundet en vare, som du ønsker at rekvirere bliver denne tilføjet til din indkøbskurv. Husk du kan sagtens tilføje varer fra flere leverandører til samme indkøbskurv! Indstillinger: Du har mulighed at ændre dine brugerindstillinger til markedspladsen samt administrere dine favoritlister og indkøbskurve. Hjælp: Her kan du søge hjælp til brugen af markedspladsen. Check out: Når du klikker på check out returnerer du til det oprindelige billede. Du kan nu færdiggøre eller annullere din rekvisition. 5.2 Varesøgning Du har flere muligheder for at søge varer på, og du kan opsætte kriterier for din søgning.herved kan du præcisere og minimere antallet af hits, så du nemmere kan sortere og udvælge de varer, som du har behov for. Alm. Søgning: Fritekstsøgning på alle søgbare kategorier i leverandørernes kataloger. Giver ofte et større antal hits. Søg kun i varenumre: Fritekstsøgning på varenummer. Kendes varenummeret på den ønskede varer kan denne søgning benyttes. Søg kun i favoritlister: Fritekstsøgning i alle dine personlige favoritlister samt de korcernfavoritlister som er tilgængelige for dig. 1 UNSPSC kodelisten er et hierarkisk opbygget klassifikationssystem, der er internationalt og kan fungere på tværs af sprogbarrierer. Målet er at lette den elektroniske handel i Danmark og gøre samhandlen med udlandet nemmere. 18

19 Søg kun i kategorier: Nummersøgning på UNSPSC kategorier. Klik på fanen Kategorier for at få vist UNSPSC kategorierne. Avanceret søgning: Avanceret søgning giver dig mulighed for, at opstille kriterier for din søgning. Her kan du vælge, at kombinere dine kriterier, for at præsicere din søgning. Du kan sortere din søgning på leverandør, Kategori, egenskab, pris og enhed. Derudover kan du vælge, at angive om din søgning skal ske i søg kun i forhandlede priser. Forhandlede priser er betegnelsen på priser som er godkendt af en indholdsansvarlig i din organisation. Ved anvendelse af egenskab og pris kriterierne skal du angive værdien i feltet til højre. Fx. Pris = 100,00 Vis favoritliste: Du kan vælge at få vist favoritlister, så du nemt kan tilgå varer, du tidligere har bestilt. Du kan både vælge mellem dine personlige favoritlister og gruppefavoritlister. Du kan nu begynde at søge efter varer på markedspladsen. Du kan fx. angive en søgetekst i feltet Søgning og afslutte ved at klikke på knappen Søg. 5.3 Tilføj til indkøbskurv Når du har fundet den vare, som du ønsker at rekvirere, kan du tilføje denne til din indkøbskurv. Varen tilføjes til indkøbskurven ved at angive det ønskede antal og dernæst klikke på Køb knappen. 19

20 +/ : Her kan du markere fremsøgte varer. Dette benyttes typisk ved sammenligning af varer. Beskrivelse: Kort beskrivelse af varen. Beskrivelsen er leverandørens beskrivelse af produktet. Varenr.: Unikt varenummer for produktet. Varenummeret er leverandørens varenummer for produktet. Leverandør: Leverandøren som tilbyder varen. Mærkning: Her er der tale om varer/ydelser som er mærket. Det kunne fx. være et energimærke Kategori: Varens kategori. Kategorien er udvalgt af leverandøren ud fra UNSPSC kategorierne. Prisoplysninger: Her angives særlige oplysninger til prisen. Fx. hvis der er tale om en pris, der tilhører en SKI eller FM aftale. Enhed: Enhed for den mængde varen sælges i. Enheden er leverandørens betegnelse for varen. Pris: Prisen for hvad varen koster. Prisen er leverandørens pris. Antal: Her skal du angive hvor mange antal af varen, du ønsker at rekvirere. 20

21 Du kan altid følge med i din indkøbkurv i øverste højre hjørne af skærmen. Her opdateres din indkøbskurv hver gang, du tilføjer flere varer til indkøbskurven. Dette giver dig altid overblik over antallet af varer, som du har tilføjet indkøbskurven samt den akkumulerede pris Sammenlign varer Du har mulighed for at sammenligne 2 eller flere varer. Denne funktion kan du med fordel anvende inden, du beslutter dig for, hvilken vare du ønsker at rekvirere. For at sammenligne varer markerer du dem i venstre side af skærmen. Herefter klikker du på knappen Sammenlign. 21

22 Nu opstilles varerne ved siden af hinanden, så du nemt kan sammenligne kategorierne. Når du har besluttet dig for, hvilken vare du ønsker at rekvirere, kan du angive antallet i feltet Antal. Klik dernæst på knappen Køb og varen tilføjes til din indkøbskurv Gem indkøbskurv Du har mulighed for at gemme din indkøbskurv, hvis du bliver afbrudt i dit arbejde. Det giver dig mulighed for at vende tilbage til din indkøbskurv og færdiggøre bestillingen. Samtidig har du her mulighed for at angive gemme antallet af varer, du ønsker at rekvirere. Dette er velegnet, hvis du skal foretage frekvensindkøb, hvor du ofte rekvirerer de samme varer og samme volumen. Klik på fanen Indkøbskurv for at få vist dinindkøbskurv. Herfra har du mulighed for at gemme din indkøbskurv. klik på knappen Gem. Herefter skal du angive et navn for din indkøbskurv. Afslut ved at klikke på knappen Ok. Nu er din indkøbskurv gemt, og du vil kunne hente den frem igen på et senere tidspunkt. 22

23 Når du skal hente din indkøbskurv frem, skal du klikke på fanen indkøbskurv. Herefter skal du klikke på rullegardinet Gemte indkøbskurve og vælge den ønskede Indkøbskurv. Har du behov for at slette en vare i din gemte indkøbskurv, markerer du først varen med et flueben i venste side af skærmen. Dernæst klikker du på knappen Slet. Varen er nu slettet fra din indkøbskurv. 5.4 Tilføj til favoritliste Du har mulighed at tilføje varer til en favoritliste. Dette vil kunne lette din arbejdsdag, hvis du ofte rekvirerer de samme varer til din organisation. Du har nemlig mulighed for nemt at finde de samme varer frem igen. Når du har fundet en vare, som du ønsker at tilføje til en favoritliste, skal du markere varen ud i venstre side af skærmen med et flueben. Dernæst skal du klikke på rullegardinet Tilføj til favoritliste og vælge Opret ny favoritliste. Du skal nu angive et navn på din nye favoritliste. Afslut med Ok. Du har nu oprettet en favoritliste, som du kan vælge at tilføje flere varer til efterfølgende. For at tilføje varer til en oprettet favoritliste, markeres varen i venstre side af skærmen med et flueben. Dernæst skal du klikke på rullegardinet Tilføj til favoritliste og vælge den favoritliste varen skal tilføjes til. 23

24 Herefter bliver varen vist i favoritlisten ved, at klikke på rullegardinet Vis favoritliste og vælge den aktuelle favoritliste. 5.5 Check ud>> Ønsker du ikke at tilføje flere varer til din indkøbskurv, kan du afslutte din varesøgning på markedspladsen ved at klikke på knappen Check ud. Efter du har afsluttet din varesøgning, returnerer du til det oprindelige skærmbillede, hvor du startede din rekvisition. Det er her, du skal færdigbehandle din rekvisition. 6. Færdigbehandling af rekvisition 6.1. Færdigbehandling af rekvisitionslinje Du kan nu se, at dine fundne varer fra markedspladsen, er oprettet i din rekvisition som rekvisitionslinjer. 24

25 Har du valgt at oprette rekvisitionslinierne manuelt, vil linjerne på samme vis vises i feltet. Varelinjerne er iovenstående skærmbillede hentet fra leverandørens katalog. Har du rettelser til din rekvisitionslinie kan du vælge at klikke på ikonet. Du får nu mulighed for, at redigere din rekvisitionslinie og rette i felterne. Ønsker du at slette en rekvisitionslinie, kan du gøre dette ved at klikke på ikonet. Når du har færdigbehandlet dine rekvisitionslinjer, skal du klikke på knappen Næste i nederste venstre hjørne Færdigbehandling af rekvisitionshoved Du skal nu behandle rekvisitionshovedet. Rekvisitionshovedet er det sted på rekvisitionen, hvor du skal angive fælles information, som dækker hele rekvisitionen. 25

26 Rekvisition: Her kan du angive en titel til din rekvisition Indkøber: Her skal du angive en indkøber. Klik på rullegardinet og vælg den indkøber, som rekvisitionen skal sendes til. Disponent: Her kan du angive en disponent. Klik på rullegardinet og vælg den disponent, som rekvisitionen senere skal sendes til. Bemærk at det stadig vil være muligt for indkøberen at ændre valget af disponent på rekvisitionen. Leveringsadresse: Her kan du angive en leveringsadresse. Klik på rullegardinet og vælg den leveringsadresse, hvor varerne skal sendes til. Slå automatch fra på ordren: Du kan vælge at ordren som dannes på baggrund af din rekvisition ikke må automatches 2 med en faktura i IndFak. Dette gøres ved at sætte et flueben i feltet. Bemærk at det stadig vil være muligt for indkøberen at ændre denne option. Tillad ikke delvis leverance: Du kan vælge at varemodtagelsen i IndFak kun kan foretages på det samlede antal af bestilte varer. Dette gøres ved at sætte et flueben i feltet. 2 Reference til automatch 26

27 Du har også mulighed for at knytte kontering til din rekvisition. Du kan vælge at udfylde en eller flere af dimensionerne. Dette gøres ved, at klikke på rullegardinet ud for den dimension, som du ønsker at udfylde. Vælg dernæst den aktuelle konto eller værdi, som du ønsker at angive i dimensionen. Bemærk at indkøberen og disponenten har mulighed for, at ændre valget af konto og værdier, som du har angivet på rekvisitionen. Når du har færdigbehandlet rekvisitionshovedet, skal du klikke på knappen Næste. Ønsker du derimod at vende tilbage til det forrige skærmbillede, hor du oprettede dine rekvisitionslinjer, skal du klikke på knappen Forrige. 27

28 Inden du kan videresende din rekvisition, har du mulighed for at bekræfte at al information på din rekvisition er korrekt. Her kan du ikke ændre i felterne på rekvisitionen. Opdager du en fejl på din rekvisition, så skal du klikke på knappen Forrige Herved får du mulighed for at ændre i den information, som du har angivet på din rekvisition. Er alt korrekt skal du klikke på knappen Afslut og send, og rekvisitionen sendes til indkøberen. Du har nu færdigbehandlet din rekvisition. Du modtager altid en bekræftelse i IndFak, når du videresender dine rekvisitioner til en indkøber. Her kan du se dokumenttype, rekvisitionsnummer, dato, organisation og modtageren Udprint af rekvisition Du kan printe din rekvisition både undervejs i din udarbejdelse af din rekvisition og ved færdigbehandlingen af rekvisitionen. Det er dog ikke nødvendigt, at printe rekvisitionen. Alle rekvisitioner gemmes i IndFak, og du har altid mulighed for, at søge rekvisitionen frem. Se afsnit 2: Søge dokumenter. Det er heller ikke et krav fra Rigsrevisionen, at dokumentet er printet. 28

29 Klik på Print, og der åbnes et nyt printervenligt billedet i en ny browser. Du skal nu vælge den printer, som du ønsker at sende dit udprint til. Afslut ved at klikke på knappen Udskriv. Bemærk at hvis det nye billede ikke automatisk åbner sig, skal du tillade, at der må åbnes pop up meddelser fra dette site. Hvis du ikke selv har mulighed for at ændre denne indstilling i din browser, skal du kontakte din lokale IT afdeling. 6. Foretage varemodtagelse på egne ordre Efter at din rekvisition er omdannet til en indkøbsordre og sendt til leverandøren er det din opgave, at registrere varemodtagelsen i IndFak, når varerne er leveret. Det gøres nemt i IndFak. 29

30 Efter du er logget ind i IndFak ligger alle dine bestillinger, som er blevet omdannet til ordrer, på din forside Du kan nu vælge at varemodtage en ordre enten ved at klikke på knappen Hurtig modtag. Bemærk at ordrer med manglende varemodtagelse kun vises på din forside, hvis din systemadministrator har givet tilladelse til dette. Du kan også klikke på selve ordren, hvis der fx er tale om en delleverance, som skal registreres modtaget på ordren. (Udpensle delvis varemodtage lidt mere) 30

31 Kommentar til varemodtagelse: Her kan du angive en kommentar i forbindelse med registrering af varemodtagelse. Modtaget nu: Her angiver du antallet af varer, som du vil registrere som modtaget. Bemærk at der på ordren kan være angivet at der ikke tillades delleverance. Bliver dine ordrer ikke vist på din forside skal du søge ordren frem for derefter at registrere varemodtagelse. Se afsnit 2: Søge dokumenter. Når du har fremsøgt din ordre, skal du klikke på ordren for at åbne den. Du kan nu registrere varemodtagelsen på samme måde, som hvis ordren lå på din forside. Dette er beskrevet ovenfor. Det er vigtigt, at varemodtagelsen registreres på ordren i IndFak, da registreringen er en forudsætning for, at der automatisk kan matches en faktura med din ordre! Det gælder også for fakturaer, som skal matche med en delleverance på ordren. Husk at registrere al varemodtagelse i IndFak! 31

32 7. Bekræft varemodtagelse på faktura uden e ordre Varemodtagelse på fakturaer registreres, når der ikke kan forekomme et match mellem en faktura og ordre dannet i IndFak. Fakturaen kan blive sendt til dig som rekvirent fra en fakturafordeler. Hvis din systemadministrator har tilladt autoroutning af faktura, kan fakturaen lande direkte hos dig som referenceperson på fakturaen, dvs. uden om fakturafordeleren. Når du logger ind i IndFak vises dine fakturaer, som afventer varemodtagelse. 32

33 7.1. Behandling af faktura fra forside 33

34 7.2. Behandling af faktura Du kan også åbne fakturaen, som ligger på din forside. Du åbner fakturaen ved at klikke på fakturaen. Herefter ses fakturaens indhold. Hvis du ville have sikkerhed for de fakturaer, som du skal behandle, er det en god idé at åbne fakturaerne først. Du har hermed mulighed for at ændre de felter som ikke er korrekte. Du skal være opmærksom på at ikke alle felter er redigerbare. Bl.a. er felter som indeholder beløb ikke redigerbare. 34

35 Du skal vælge hvilken disponent, som du skal sende fakturaen til. Dette gør du ved, at klikke på rullegardinet ved siden af Disponent. Her vælger du så den aktuelle disponent. Som rekvirent har du mulighed for at angive kontering på fakturaen. I Indfak kan man kontere fakturaer både på headeren og på fakturalinjen. Headerkonteringen er definition for en samlet kontering, som vil gælde for samtlige fakturalinjer på fakturaen, hvis fakturalinjerne ikke er konteret. Dvs. at det til en hver tid er fakturalinjekonteringen, der er den styrende og gældende kontering. 7.3 Kontering på fakturalinjer Du kan vælge at angive konteringen på fakturalinjerne. Dette gøres ved at klikke på ikonet pågældende fakturalinje. ud fra den 35

36 Fakturalinjen åbnes herefter, og du har mulighed for at påføre linjen kontering og angive en note til fakturalinjen. Når du har angivet din kontering, afslutter du med at klikke på ikonet fakturalinjekontering gemt.. Hermed er din 36

37 7.4 Opsplitte en faktura Som rekvirent har du mulighed for at splitte en fakturalinje op i flere fakturalinjer. Dette gøres ved at klikke på ikonet. Du kan vælge hvor mange linjer fakturaen skal splittes op i. Dette gøres ved at angive antallet i feltet til højre for knappen Split. Klik dernæst på knappen Split. Herefter vises de opsplittede fakturalinjer. Du har nu på samme vis mulighed for at editere hver enkel af de opsplittede fakturalinjer. Dette gøres ved at klikke på ikonet. Se afsnit: 7.3. Kontering på fakturalinje. 37

38 Hermed har du mulighed for påføre kontering og redigere i antallet eller total på hver enkel opsplittet fakturalinje. NB! Ændrer du i antal eller total på de opsplittede fakturalinjer, skal summeringen til slut give det samme antal og total, som står på den oprindelige fakturalinje. Husk at afsluttet ved at klikke på ikonet. Når du har færdigbehandlet dine opsplittede fakturalinjer skal du afslutte med knappen Gem. Vil du derimod annullere fakturasplittet, skal du klikke på knappen Fortryd. Du returneres nu til forrige skærmbillede af fakturaen, hvor du kan se din fakturalinje er opsplittet i x antal fakturalinjer. 38

39 7.5 Send fakturalinje til godkendelse hos en disponent Du kan vælge at sende dine fakturalinjer til forskellige disponenter i IndFak. Dette gøres ved at klikke på ikonet. Bemærk at du kun kan vælge de disponenter, der har prokura til at godkende beløbet, som fakturalinjen lyder på. Du har nu mulighed for at angive en disponent på fakturalinjen. Klik i feltet Disponent og vælg den ønskede disponent. Du behøver nødvendigvis ikke angive en disponent på hver enkel fakturalinje.når du har valgt en disponent, skal du afslutte ved at klikke på ikonet. NB! Selv om du har valgt en disponent på en fakturalinje, skal du også huske at vælge en disponent på fakturahovedet angivet med et blåt felt. 39

40 7.6 Færdigbehandling af faktura Når du har angivet en eller flere disponenter på fakturaen, skal du bekræfte varemodtagelsen på fakturaen. Dette gøres ved at klikke på knappen Bekræft varemodtagelse. Hermed sendes fakturaen til disponenterne. Du modtager en bekræftelse i IndFak på at din faktura er videresendt til en eller flere disponenter. 8. Genåbning af en afvist faktura Det er i forrige afsnit blevet belyst, at du har mulighed for at afvise en faktura, hvis du mener, at der er fejl på fakturaen. Når du afviser en faktura, så vil den skifte status til Faktura afivst. Da du afviste fakturaen, kontaktede du også leverandøren og bad denne sende en faktura, som kunne udligne hele eller en del af fakturaen. 40

41 8.1 Find afvist faktura og genåbn Anvend Søg faktura til at finde den faktura, som du ønsker at genåbne. Klik Vælg ud fra fakturaen, du vil åbne. Du har nu mulighed for at genåbne fakturaen. Klik på knappen Genåbn. 41

42 9. Acceptér en kreditnota Når du modtager en kreditnota, som kræver din accept, så vil du modtage en E mail notifikation. I E mailen vil der være et link, som sender dig til IndFak login. Når du er logget ind, vil du komme direkte ind på den kreditnota, som du skal godkende. Kreditnota vil du også kunne finde på din forside. At acceptere en kreditnota foregår på samme måde, som at bekræfte varemodtagelse på en faktura. På kreditnotaen har du dog mulighed for at tilknytte en faktura, og herved sammenligne kreditnota og faktura. 9.1 Gennemse kreditnota Når du modtager en Kreditnota skal gennemse, og herudfra afgøre hvorvidt du kan behandle den. Du kan opdele gennemgangen af Kreditnotaen i tre dele: Kreditnota hoved: I Kreditnota hovedet, som er den øverste del af Kreditnotaen finder du generelle informationer om Kreditnotaen. Kreditnota linier: Forsendelsesmuligheder Du har mulighed for at sende Kreditnota tilbage til afsender eller videre til en anden person. Du kan læse mere om de tre ovenstående punkter i de kommende afsnit. 42

43 9.1.1 Kreditnota hoved Som rekvirent skal du være opmærksom på følgende når du gennemgår den øverste del af en Kreditnota, Kreditnota hovedet. Leverandør Leverandøren(Kreditor) som har afsendt kreditnotaen Kreditnotanummer: Nummeret på kreditnotaens. Skal være unikt fra leverandøren. Fakturanummer: Det er muligt at tilknytte et ordre eller kontraktnummer til Kreditnotaen. Herved at det muligt at matche de dokumenter, og på denne måde sammenligne dem. Tilknyt faktura: I IndFak har du mulighed for at tilknytte en kreditnota til en faktura og herved skabe en reference mellem faktura og kreditnota. Du får på denne måde mulighed for at sammenligne faktura og kreditnota. I feltet indtaster du fakturanummeret og herefter klikker du Tilknyt faktura. Se også afsnit 9.2 Tilknyt faktura til kreditnota. Disponent: Du skal vælge en disponent som kan godkende(assistere) på kreditnotaen. Felter er markeret fordi det er påkrævet at du udfylder feltet. Kommentar: I kommentar feltet kan du påføre en kommentar. Det anbefales at du skriver en kommentar, 43

44 såfremt du sender kreditnotaen videre til en anden person, således at denne kan kende forudsætning for at modtage kreditnotaen fra dig. Historik: I historik feltet kan du se hvem kreditnotaen tidligere har været hos. Hoved kontering: I IndFak kan du påføre en hovedkontering, som kan gælde for hele kreditnotaen, medmindre der er påført en liniekontering, som så vil være gældende. Hovedkonteringen kan være udfyldt af fakturafordeler eller en rekvirent, når du modtager kreditnotaen. Da du også har mulighed for at redigere i hovedkontering, så vil det være dig som har den endelig ansvar for at konteringen er rigtig udfyldt Kreditnotalinier Under kreditnotalinier skal du være opmærksom på hvad der bliver faktureret for. På den enkelte kreditnotalinie har du mulighed for at påføre en liniekontering og en linie disponent. Ligledes har du mulighed for at opsplitte den enkelte kreditnotalinie i flere underlinier. Se hvordan i de kommende afsnit Forsendelses muligheder Når du modtager en kreditnota, så har du flere forsendelses muligheder. Retur til fakturamanager Anvend Retur til fakturamanager, når du mener at kreditnotaen er sendt til den forkerte organisationsenhed, eller hvis du er i tvivl. Send til anden rekvirent Hvis du ikke mener at en anden rekvirent bør bekræfte varemodtagelsen, har du mulighed for at videresende kreditnotaen. Gem kreditnota Du har mulighed for at gemme en kreditnotaen på din personlige forside imens du behandler den. kreditnotaen vil forsvinde, så snart du har godkendt eller sendt den til en anden person. Afvis kreditnota Du kan kun afvise en kreditnota, hvis du mener at leverandøren har lavet en fejl på kreditnotaen. Når du afviser en kreditnota, så vil den skifte status til kreditnota afvist, og du er derfor nød til at kontakte leverandøren 44

45 Acceptér kreditnota Acceptér en kreditnota når du mener at kreditnotaen er rigtig og udfyldt korrekt. Når du acceptér en kreditnota, så vil den blive sendt til den valgte disponent Kvittering Når du har bekræftet varemodtagelsen på en Kreditnota, så vil du modtage en kvittering. Du har mulighed for at printe kreditnotaen, men det anfaldes ikke at gøre det. Du har altid mulighed for, at finde kreditnotaen på et senere tidspunkt i IndFak. Det er ligeledes heller ikke et krav fra Rigsrevision. 9.2 Tilknyt faktura til kreditnota I IndFak kan du tilknytte en faktura til en kreditnota og herved få mulighed for at sammenholde de to dokumenter. Når du tilknytter en faktura til kreditnota, som beskrevet i tidsligere afsnit, så vil det blive afspejlet i fanebladene, hvor fakturaen og kreditnotaen vil være tilgængelig. Indtast fakturanummeret til feltet og klik på Tilknyt faktura En faktura kan også have en ordre tilknyttet. Hvis du har en kreditnota, som refererer til en faktura, hvor fakturaen også referer til en ordre, så vil der vises 4 faneblade, nemlig ordre, varemodtagelsen, faktura og kreditnota. 45

46 10. Konto udtog Det er IndFak muligt at modtage et kontoudtog fra leverandøren, med en oversigt over leverandørens fakturaer forsendelser for en given periode. Såfremt du får fremsendt et kontoudtog, så vil du modtage en E mail notifikation. Kontoudtoget vil du også kunne finde på din personlige forside. Når du har åbnet kontoudtoget, så har du følgende muligheder for at behandle kontoudtoget: Vis elektroniske original Klik på Vis elektroniske original og den vil fremkomme i et nyt skærmbillede. Ok Ved at klikke Ok vil du returnere til din personlige forside. Send til anden bruger Vælg en anden bruger fra listen og klik Send til anden bruger. Hvis at en anden bruger skal godkende eller blot gennemgå udlægget. 46

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Rekvirent Varemodtagelse på faktura Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse

Læs mere

IndFak Indkøber manual

IndFak Indkøber manual IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Disponent Godkend ordre

Disponent Godkend ordre Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...

Læs mere

Rekvirent Opret en rekvisition

Rekvirent Opret en rekvisition Rekvirent Opret en rekvisition Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.3 Personlige forside... 3 2. Opret ny rekvisition...

Læs mere

IndFak Fakturafordeler manual

IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual... 1 1. Fakturafordelers arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

IndFak Brugeradministration

IndFak Brugeradministration IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en

Læs mere

Indkøber Basisuddannelse

Indkøber Basisuddannelse Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber

Læs mere

IndFak Kontrakt manual

IndFak Kontrakt manual IndFak Kontrakt manual 1. Kontraktadministratorens arbejdsopgaver... 3 1.1 Login... 3 1.2 Personlige forside... 4 1.2.1 Hurtig menu... 4 1.3 Personlige indstillinger... 5 1.3.1 Opsætning... 5 1.3.2 Automatisk

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

Fakturafordeler Ny faktura i IndFak

Fakturafordeler Ny faktura i IndFak Fakturafordeler Ny faktura i IndFak Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Ny faktura i IndFak...

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept

Læs mere

IndFak Disponent manual

IndFak Disponent manual IndFak Disponent manual 1. Disponentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Fakturafordeler Udvidet uddannelse IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

E-SHOPPEN. Brugervejledning

E-SHOPPEN. Brugervejledning E-SHOPPEN Brugervejledning KOM GODT I GANG MED WÜRTHS ONLINE LØSNING Denne manual er lavet for at hjælpe dig godt på vej til at bruge Würths e-shop. Den guider dig igennem med billeder og kan også anvendes

Læs mere

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...

Læs mere

Fakturafordeler Basisuddannelse

Fakturafordeler Basisuddannelse IndFak Fakturafordeler Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Fakturafordelerens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang af IndFak opgaver Opgaver Fakturafordelerens arbejdsopgaver

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Ordre Faktura match i IndFak

Ordre Faktura match i IndFak Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere

Læs mere

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller er Søg indkøbsordrer Hvad Kommentar Tast Søgning på /ordre Du kan altid søge i systemet på de er, du eller din gruppe har lavet. Du kan også altid se, hvilken status

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen NORM Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på NORM gennemføres.

Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen NORM Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på NORM gennemføres. Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på gennemføres. Start: Internet browser Adresse: Online.bane.dk Gennemgang

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Rettigheder og Roller i IndFak

Rettigheder og Roller i IndFak Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

Quick guide til Bording-online.dk

Quick guide til Bording-online.dk Quick guide til Bording-online.dk www.bording-online.dk www.bording-online.dk Kom godt i gang med Bording-online.dk. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse IndFak Indkøber Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag IndFak Fælles indkøbs

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune.

KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune. KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune. Detaljeoplysninger på varelinjeniveau Formål: I forbindelse med et indkøb i E-indkøb skal man på trin 2 i ens indkøb påføre en række detaljer til ens indkøbsvogn.

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Quick guide. tvilums e-shop.

Quick guide. tvilums e-shop. Quick guide tvilums e-shop www.tvilum.com Quick Guide Tvilums e-shop Vi er stolte af at kunne præsentere Tvilums nye hjemmeside med e-shop. Vi håber at den vil skabe merværdi for din forretning som forhandler

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Du finder webshoppen ved at gå ind på www.arvidnilsson.com og vælge dit lokale sprog. I topmenuens højre side finder du knappen WEBSHOP, som du klikker på -

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen TILSTAND Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på TILSTAND gennemføres.

Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen TILSTAND Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på TILSTAND gennemføres. Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på gennemføres. Start: Internet browser Adresse: Online.bane.dk Gennemgang

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Vejledning http://portal.mi.dk

Vejledning http://portal.mi.dk Vejledning http://portal.mi.dk Indtast Kundenr, Brugernavn og Adgangskode og tryk på log på Fritekst søgning: Søger på varenummer, beskrivelse og produktnavn. Eks: Søgning på Torx giver 180 produkter.

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere