Fakturafordeler Basisuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakturafordeler Basisuddannelse"

Transkript

1 IndFak Fakturafordeler Basisuddannelse

2 Dagsorden Præsentation Fakturafordelerens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang af IndFak opgaver Opgaver

3 Fakturafordelerens arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturafordeler, at have overblikket over alle indkomne dokumenter. En fakturafordeler kan vha. søgefunktionen se status for ordrer, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog og rykkere samt videresende de enkelte dokumenter til den rette modtager. Som fakturafordeler er dine primære opgaver: Behandle nye dokumenter i Indfakog fordele disse til rette personer. Overvåge dokumenter som afventer behandling af en anden person i IndFak.

4 Lærings mål Kendskab til dokument flow i IndFak Modtage fakturaer Dokument søgning Behandle fakturaer Omkontering Afvis/Genåbn faktura Opfølgning gpå afventende dokumenter Kreditnota/rykker/kontoudtog Opgaver

5 Dokumentflows i IndFak

6 Best Practice for Digitale Indkøb 1. Aftaleindgåelse 2. Leverandøroprettelse 3. Rekvisition 4. Ordreafsendelse 5. Lager 6. Leverancemodtagelse 7. Faktura 8. Kredit Kredit modtagelse nota Udlæg Bogføring Btli Betaling nota

7 Helikopter tilgang til IndFak Indkøbsprocessen Ordre processen Rekvirent Indkøber Disponent Rekvirent + Indkøber Disponent

8 Helikopter tilgang til IndFak - Varemodtagelse Varemodtagelse Rekvirent Indkøber Disponent Rekvirent/ Varemodtager

9 Helikopter tilgang til IndFak - Faktura Fakturahåndtering Fakturafordeler Disponent Fakturafordeler Rekvirent ki Disponent Fakturafordeler Rekvirent + Disponent

10 Gennemgang fakturafordelerens IndFak opgaver Ny faktura i IndFak Fremsøge dokumenter Fakturabehandling Ny kreditnota i IndFak Kreditnotabehandling Rykker Kontoudtog

11 Ny faktura i IndFak Fakturaen indeholder et ordrenummer Hvis leverandøren har angivet et ordrenummer på fakturaen, så vil fakturaen altid forsøge at blive matchen med ordre. Hvis ordre og faktura stemmer overens, så kan fakturaen blive autogodkendt og sendt til betaling. Hvis ordre og faktura ikke stemmer overens, så vil fakturaen blot lande i systemet, og du er derfor nød til at søge efter fakturaen og videresende den til rette person eller foretage manuelt match. Fakturaen har en reference person Hvis leverandøren har angivet en reference person på fakturaen, så vil fakturaen forsøge at finde referenceperson i IndFak, og dermed sendes direkte til bruger. Der er udpeget en standard fakturafordeler Hvis der er udpeget en standard fakturafordeler, så vil fakturaer, som ikke opfylder et af de to ovenstående kriterier, blive sendt direkte til standard fakturafordeler og lande på dennes forside. Ingen af ovenstående kriterier er opfyldt Hvis ingen af ovenstående krav er opfyldt, så vil fakturaen blot lande i systemet, og du er derfor nød til at søge efter fakturaen og videresende den til rette person.

12 Fremsøge dokumenter Faktura/ordrenummer Leverandør Organisation Gem søgeindstillinger Fakturastatus Ordrestatus Fakturatotal inkl. Moms Datointerval Søg ordre Faktura/ordre/ Søg Udlæg Søg Kontoudtog Søg Fritekst

13 Fremsøge dokumenter Behandling af søgeresultater Ikke betalt Delvist betalt Helt betalt Ingen betalingsinformation tilgængelig l

14 Opgave Søgen faktura 1. Gå til søgning fra forsiden 2. Søg efter fakturaer med faktura status Faktura uden ordre modtaget. Få hjælp i afsnit 3.1 Fakturafordeler manualen

15 Gennemgå faktura Åbn faktura

16 Gennemgå faktura Åbn faktura Rediger Klik Rediger i fakturaen for at viderebehandle fakturaen. Konverter til manuel I IndFak er det muligt at konverter en faktura til manuel. Konverteringen gør det muligt at redigere i fakturaen og bl.a. sammenlægge fakturalinierne. Når du konvertere fakturaen til en manuel vil der blive oprettet en kopi af den originale faktura og kopien vil få et andet fakturanavn. Afvis faktura Når en faktura afvises vil den ændre status til faktura afvist. Når det klikkes på Afvis faktura vil du blive bedt om at kontakte leverandøren eller skrive en besked til leverandøren. Hvorvidt du selv skal kontakte leverandøren, eller om IndFak kan sende en besked afhænger af leverandørens opsætning, og om leverandøren har mulighed for at modtage et svar fra IndFak. Send til en anden organisation Når en ny faktura modtages i IndFak, så er der muligt at sende den til anden organisationsenhed. Typisk vil der være flere underafdelinger til din organisationsenhed, som du har mulighed for at flytte fakturaen til, så du sende den til den korrekte modtager. Tilknyt ordre Det er muligt at tilknytte et ordrenummer til fakturaen. Indtast ordrenummeret i feltet og klik Tilknyt ordre. Kender IndFak ordre nummeret vil ordren blive matchet med fakturaen. Tilknyt kontraktnummer Det er muligt at tilknytte et kontraktnummer til fakturaen. Indtast kontraktnummeret i feltet og klik Tilknyt kontrakt nummer. Kender IndFak kontraktnummeret vil kontrakten blive matchet med fakturaen.

17 Rediger faktura Hoved kontering: I IndFak kan du påføre en hovedkontering, som kan gælder for hele fakturaen, medmindre der er påført en liniekontering, som så vil være gældende. Hovedkonteringen kan udfyldes af fakturafordeler, rekvirent og disponent Vis Kommentar: Hoved elektroniske kontering: format Det I kommentarfeltet IndFak er kk muligt kan du at påføre se kan den en du elektroniske lk hovedkontering, påføre en k kommentar. original. som kan gælder for hele hl fakturaen, fk medmindre d der er påført en liniekontering, som så vil være gældende. Hovedkonteringen kan udfyldes af fakturafordeler, rekvirent og disponent

18 Rediger faktura Send til varemodtagelse Når fakturaen er færdigbehandlet og korrekt, så klik på Send til Varemodtagelse for at sende fakturaen videre til en rekvirent. Gem faktura Du har mulighed for, at gemme en fakturaen på din personlige forside, imens du behandler den. Fakturaen vil forsvinde, så snart du har godkendt eller sendt den til en anden person. Hoved kontering: I IndFak kan du påføre en hovedkontering, som kan gælder for hele fakturaen, medmindre der er påført en liniekontering, som så vil være gældende. Hovedkonteringen kan udfyldes af fakturafordeler, rekvirent og disponent Split linie Somfakturafordeler har du mulighed for at splitte en fakturalinje op i flere fakturalinjer. Dette gøres ved at klikke på ikonet. Historik: I historik feltet har du mulighed for at se, hvor fakturaen tidligere har været. Kommentar: I kommentarfeltet kan du påføre en kommentar. Vis elektroniske format Det ermuligt at se den elektroniske original. Rekvirent Vælg en bruger med rekvirent rolle, som kan bekræfte varemodtagelsen på fakturaen. Hoved oedkontering: I IndFak kan du påføre en hovedkontering, som kan gælder for hele fakturaen, medmindre der er påført en liniekontering, som så vil være gældende. Hovedkonteringen kan udfyldes af fakturafordeler, rekvirent og disponent

19 Opgave Redigere faktura 1. Gå til Søgning og foretage en søgning med fakturastatus Faktura uden ordre modtaget 2. Åbn faktura 3. Klik på Rediger 4. Gennemgå fakturaen. 5. Udfyld hovedkontering og øvrige obligatoriske felter 6. Send til varemodtagelse? Når en bruger med Rekvirent rollen modtager en faktura; hvad skal hun/han gøre med den?? Nævn nogle eksempler hvor det kan være nødvendigt at foretage en linjekontering?

20 Behandle faktura Redigere fakturalinje Linie disponent Line kontering

21 Behandle faktura Kontering på flere fakturalinjer I IndFak er det muligt for fakturafordeler, at påføre en kontering på flere fakturalinier på en gang. Klik på Konter flere linier PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo

22 Behandle faktura Opsplitte fakturalinje Som fakturafordeler har du mulighed for at splitte en fakturalinie op i flere fakturalinier

23 Behandle faktura Opsplitte fakturalinje Du har nu på samme vis mulighed dfor at redigere hver enkel af de opsplittede fakturalinjer

24 Opgave Opsplit pp en fakturalinje 1. Gå til Søgning og foretage en søgning med faktura status Faktura uden ordre modtaget 2. Åbn faktura 3. Split en fk fakturalinje lij 2 underlinjer 4. Redigere i antal i underlinjer. Husk summen skal passe original linjen 5. Gem opsplitningen? Nævn nogle eksempler på hvornår det kan være nødvendigt at splitte en fakturalinje i flere underlinjer?

25 Behandle faktura Konverter til manuel

26 Kvittering

27 Opgave Konverter en faktura til manuel 1. Gå til Søgning og foretage en søgning med fakturastatus Faktura uden ordre modtaget 2. Åbn faktura 3. Klik Konverter faktura til manuel 4. Sammenfør evt. fakturalinje 5. Færdigbehandle fakturaen og send til varemodtagelse

28 Omkontering af godkendt faktura Anvend Søg faktura/ordre til at finde den faktura, som du ønsker at omkontere. Vælg Omkonter på den fremsøgte faktura. Den nye faktura vil oprettes. Den oprindelige faktura vil skifte status til Omkonteret faktura. Den nye faktura har fået nyt fakturanummer.

29 Omkontering af godkendt faktura

30 Omkontering af godkendt faktura PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo

31 Opgave Omkontere en faktura 1. Gå til Søgning og foretage en søgning med fakturastatus Faktura godkendt 2. Klik på Omkonter faktura 3. Send faktura til godkendelse.? Hvad er formålet med omkontering? PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo

32 Afvis/genåbn faktura

33 Opgave Genåbn faktura 1. Gå til Søgning og foretage en søgning med fakturastatus Faktura afvist 2. Klik på Genåbn 3. Søg fakturaen frem 4. Behandle fakturaen og send den videre til en anden bruger? Hvad er formålet med omkontering?

34 Behandling af faktura match fejlet Såfremt en faktura med et ordre nummer ikke kan autogodkendes i IndFak, vil fakturaen fejle og få status Faktura match fejlet. Som fakturafordeler er det din opgave, at sikrer at disse fakturaer, bliver videre sendt til den rigtige Disponent. Vælg derfor fk fakturamatch hfjl fejlet i fk fakturastatus, og søg. PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo

35 Behandling af faktura match fejlet

36 Opgave Videresend fakturamatch fejl 1. Gå til Søgning og foretage en søgning med fakturastatus Faktura match fejl 2. Åbn faktura 3. Send faktura til anden disponent? Hvornår vil faktura få status Faktura match fejl?? Hvorfor er det vigtigt for en fakturafordeler at holde øje med den faktura status?

37 Oprette et ny dokument manuelt I I df k dt li t t tt lkt ikfkt k dit t lt I I IndFak er det muligt at oprette en elektronisk faktura og kreditnota manuelt. I tilfælde af at I modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura

38 Oprette et ny dokument manuelt Du skal som minimum udfylde alle obligatoriske felter markeret med blåt. Derudover kan du selv bestemme, hvilke felter du finder relevante. Hvis leverandøren er kendt i Navision, kan du finde denne i leverandørlisten. Herved undgår du skal skulle taste Leverandør CVR nr. Når du er færdig med fakturahovedet, så skal du udfylde Faktura tillægsoplysninger.

39 Oprette et ny dokument manuelt I Faktura tillægsoplysninger skal du udfylde leverandørens betalingsoplysninger. Du skal være opmærksom på, at din Systemadministrator kan slå Faktura tillægsoplysninger fra, og området vil derfor ikke være synligt for dig. Når fakturaen er færdig udfyldt, så klik Næste>> for at komme videre. Her vil du have mulighed for at gennemgå fakturaen en sidste gang inden du videresender. Klik på Send til rekvirent, og fakturaen vil blive sendt til rekvirenten for varemodtagelse.

40 Opgave Opretny faktura 1. Opret en ny faktura fra din forside 2. Udfyld som minimum alle obligatoriske felter 3. Foretage linjekontering 4. Send fakturaen til varemodtagelse Få hjælp i afsnit 4. Fakturafordeler manualen

41 Ny kreditnota i IndFak Kreditnota indeholder et fakturanummer Hvis leverandøren har angivet et fakturanummer på kreditnotaen, så vil kreditnotaen altid forsøge at blive matchet med fakturaen. Kreditnota har en reference person Hvis leverandøren har angivet en reference person, så vil kreditnotaen forsøge at finde referenceperson, og dermed sendes direkte til bruger. Der er udpeget en standard fakturafordeler Hvis der er udpeget en standard fakturafordeler, så vil kreditnotaen, som ikke opfylder et af de to ovenstående kriterier, ki i blive sendt direkte til standard dfk fakturafordeler f dl og lande på dennes forside. I f tå d kit i fldt Ingen af ovenstående kriterier er opfyldt Hvis ingen af ovenstående krav er opfyldt, så vil kreditnotaen blot lande i systemet, og du skal derfor søge efter kreditnotaen og videresende den til rette person.

42 Gennemgå kreditnota

43 Gennemgå kreditnota Konverter til manuel Det er muligt at kontere kreditnotaen til en manuel. Ved at konvertere kreditnotaen til en manuel har du mulighed for at redigere i kreditnotaens indhold. Send til anden organisation Det er muligt at sende fakturaen til en anden organisatorisk enhed. Det kan være anvendeligt, såfremt fakturaen er modtaget i en forkert afdeling, og du kende den rigtige modtager afdeling. Afvis Kreditnota Du kan kun afvise en Kreditnota, hvis du mener at leverandøren har lavet en fejl på Kreditnotaen. Når du afviser en Kreditnota, så vil den skifte status til Kreditnota afvist, og du er derfor nød til at kontakte leverandøren, og bede om en kreditnota. Husk at bede leverandøren om at anføre Kreditnotanummeret på kreditnotaen, så kreditnota og Kreditnota kan sammenkobles. Vis elektroniske original Det er muligt at se den elektroniske original. Tilknyt faktura I IndFak har du mulighed for at tilknytte en kreditnota til en faktura og herved skabe en reference mellem faktura og kreditnota. Du får på denne måde mulighed for at sammenligne faktura og kreditnota. I feltet indtaster du fakturanummeret og herefter klikker du Tilknyt faktura.

44 Gennemgå kreditnota

45 Gennemgå kreditnota Send til Disponent Du kan også vælge at sende fakturaen direkte til en disponent. Send til rekvirent Du har mulighed for at sende kreditnotaen til en rekvirent til videre behandling. Gem Kreditnota Du har mulighed for at gemme Kreditnotaen på din personlige forside, imens du behandler den. Kreditnotaen vil forsvinde, så snart du har godkendt eller sendt den til en anden person. Vælg Rekvirent eller Disponent Hoved kontering: I IndFak kan du påføre en hovedkontering, som kan gælder for hele Kreditnotaen, medmindre der er påført en liniekontering, som så vil være gældende. Hovedkonteringen kan også udfyldes af en rekvirent eller en disponent, når du modtager Kreditnotaen. Da du også har mulighed for at redigere i hovedkontering, så vil det være dig som har den endelig ansvar for at konteringen er rigtig udfyldt. Historik: I historik feltet kan du se hvor Kreditnotaen tidligere har været hos. Kommentar: I kommentar feltet kan du påføre en kommentar. Det anbefales at du skriver en kommentar, såfremt du sender Kreditnotaen videre til en anden person, således at denne kan kende forudsætning for at modtage Kreditnotaen fra dig.

46 Påmindelse I IndFak er det muligt for leverandører at fremsende en rykker. En rykker fungere på samme måde som en faktura, men det er muligt at knytte påmindelse og faktura sammen. Når en påmindelse modtages i IndFak er der flere faktorer, som afgør hvor i jeres organisationsenhed, påmindelsen lander. Når en påmindelse modtages i IndFak, så vil den gennemgå nedenstående validering i nævnte rækkefølge. øg Påmindelse har en faktura reference Såfremt påmindelse har en faktura reference, så vil fakturaen knytte sig til fakturaen. Begge dokumenter vil skulle behandles. Påmindelsen har en reference person Hvis leverandøren har angivet en reference person på påmindelsen, så vil fakturaen forsøge at finde referenceperson i IndFak, og dermed sendes direkte til bruger. Der er udpeget en standard fakturafordeler Hvis der er udpeget en standard fakturafordeler, så vil påmindelser, som ikke opfylder ovenstående kriterium, blive sendt direkte til standard fakturafordeler og lande på dennes forside. Ingen af ovenstående kriterier er opfyldt Hvis ingen af ovenstående krav er opfyldt, py så vil rykkeren blot lande i systemet, og du er derfor nød til at søge efter den og videresende den til rette person. Det er muligt for en rykker at indeholder gebyr. Herved skal rykkeren konteres på samme måde som en faktura. Såfremt rykkeren ikke indeholder gebyr, så er det ikke muligt at kontere den.

47 Påmindelse

48 Kontoudtog

Fakturafordeler Ny faktura i IndFak

Fakturafordeler Ny faktura i IndFak Fakturafordeler Ny faktura i IndFak Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Ny faktura i IndFak...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Indkøber Basisuddannelse

Indkøber Basisuddannelse Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber

Læs mere

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse IndFak Indkøber Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag IndFak Fælles indkøbs

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

IndFak Fakturafordeler manual

IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual... 1 1. Fakturafordelers arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

IndFak Kontrakt manual

IndFak Kontrakt manual IndFak Kontrakt manual 1. Kontraktadministratorens arbejdsopgaver... 3 1.1 Login... 3 1.2 Personlige forside... 4 1.2.1 Hurtig menu... 4 1.3 Personlige indstillinger... 5 1.3.1 Opsætning... 5 1.3.2 Automatisk

Læs mere

IndFak. Systemadministrator Basis uddannelse

IndFak. Systemadministrator Basis uddannelse IndFak Systemadministrator Basis uddannelse Dagsorden Præsentation Systemadministratorens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang af IndFak opgaver Opgaver Systemadministratorens

Læs mere

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Fakturafordeler Udvidet uddannelse IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag

Læs mere

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Rekvirent Varemodtagelse på faktura Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

Disponent Godkend ordre

Disponent Godkend ordre Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...

Læs mere

Rekvirent Opret en rekvisition

Rekvirent Opret en rekvisition Rekvirent Opret en rekvisition Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.3 Personlige forside... 3 2. Opret ny rekvisition...

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

Rekvirent manual. Indholdsfortegnelse:

Rekvirent manual. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse... 7 4.1 Fakturahoved... 9 4.1.1 Oversigt... 10 4.1.1.1

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

IndFak Rekvirent manual

IndFak Rekvirent manual IndFak Rekvirent manual 1. Rekvirentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 5 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

IndFak Indkøber manual

IndFak Indkøber manual IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

IndFak: Nyt indkøbs- og fakturasystem tæt på take-off

IndFak: Nyt indkøbs- og fakturasystem tæt på take-off IndFak: Nyt indkøbs- og fakturasystem tæt på take-off Værktøjskonference 2009 Minikonference kl. 14.30-15.15 Dagsorden Rundt om IndFak - Introfilm om IndFak - De 5 h er: Hvad, hvem, hvorfor, hvordan og

Læs mere

Ordre Faktura match i IndFak

Ordre Faktura match i IndFak Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

Release note R2.0 2015. Mandag den 23. marts 2015. Autocore Salg

Release note R2.0 2015. Mandag den 23. marts 2015. Autocore Salg Release note R2.0 2015 Mandag den 23. marts 2015 Autocore Salg Semler Services 16-03-2015 Indhold Indledning... 3 Support for Browser... 3 FVS Salgsordre... 3 Indhold funktion:... 3 Listebillede:... 4

Læs mere

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

IndFak Disponent manual

IndFak Disponent manual IndFak Disponent manual 1. Disponentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

Drop papiret og spar tid på arkivering

Drop papiret og spar tid på arkivering Drop papiret og spar tid på arkivering Januar 2012 Mange institutioner bruger tid på at arkivere regnskabsmateriale fysisk samtidig med, at materialet findes elektronisk. Men det er unødvendigt arbejde,

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Import af fakturaer fra MI. Import af fakturaer fra MI. Indlæs og bearbejd fakturaer

Import af fakturaer fra MI. Import af fakturaer fra MI. Indlæs og bearbejd fakturaer Import af fakturaer fra MI Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra MI skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling - Periodiske aktiviteter Indlæs integrationsfaktura.

Læs mere

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Rettigheder og Roller i IndFak

Rettigheder og Roller i IndFak Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Systemet skal anvendes af alle statslige NS institutioner og kan anvendes

Læs mere

Generelt For at hente elektroniske fakturalinjer fra DK-Tec gå ind under Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter

Generelt For at hente elektroniske fakturalinjer fra DK-Tec gå ind under Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Import af fakturaer fra DK-Tec Generelt For at hente elektroniske fakturalinjer fra DK-Tec gå ind under Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Kør Indlæs Integrationsfaktura Dernæst vælges Integrationskladder:

Læs mere

Se nedenstående vejledninger til elektroniske bilag i RejsUd, Navision og IndFak.

Se nedenstående vejledninger til elektroniske bilag i RejsUd, Navision og IndFak. Håndsrækning Task Forcen Februar 2011 Drop papiret og spar tid på arkivering Mange institutioner bruger tid på at arkivere regnskabsmateriale fysisk, samtidig med, at materialet findes elektronisk. Men

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW SignFlow Faktura ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i en version 2016.1, som stilles til rådighed

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

IndFak Brugeradministration

IndFak Brugeradministration IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger.

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger. Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Ledelsestilsyn/Anvisning

Ledelsestilsyn/Anvisning Ledelsestilsyn/Anvisning 1. Anvisningsrapporten Åbnes i Portal... 3 1.1. Rapporten dannes det tager kun et øjeblik.... 4 2. Dykke ned i rapporten... 5 2.1. Saldo pr. dimension... 6 2.2. Finansposteringer...

Læs mere

Loginvejledning, tips og hjælp

Loginvejledning, tips og hjælp Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse gennemføres digitalt i ansøgningssystemet STADS-DANS.

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Med Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics NAV kan du oprette og vedligeholde data

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Opret vogn og chauffør Trin 1 - Opret en vogn Trin 2 - Opret en chauffør Trin 3 - Tildel en chauffør til en vogn Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør. Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør. Log ind Trin 1 - Log ind Trin 2 - Start dagen Opgaver Accepter / Afvis opgave Scanner Lasteoversigt Slut dag Accepter / Afvis opgave Denne guide hjælper

Læs mere

VERSION 3.1.20 JULI 2013

VERSION 3.1.20 JULI 2013 HIGHLIGHTS EPOS LØN VERSION 3.1.20 JULI 2013 Indholdsfortegnelse 1 Tag skærmprint af gemte kriterier... 3 2 Nyhed: Definér lønseddel pr. lønseddelgruppe... 4 3 Ny importskabelon lønkonteringsfordeling...

Læs mere

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 3. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2007 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE KRAV SIDE

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Procedure for udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende, herunder frister - ved stadfæstelse i statsråd

Procedure for udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende, herunder frister - ved stadfæstelse i statsråd Procedure for udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende, herunder frister - ved stadfæstelse i statsråd (df text 2003- og Lex Dania klientbrugere) 2. Det er herefter ministeriets egen opgave i df

Læs mere

Vedrørende Naturstyrelsens udbud af ny samlet webbutik af 15-08-2016, er der indkommet følgende spørgsmål og svar:

Vedrørende Naturstyrelsens udbud af ny samlet webbutik af 15-08-2016, er der indkommet følgende spørgsmål og svar: og svar og svar Vedrørende Naturstyrelsens udbud af ny samlet webbutik af 15-08-2016, er der indkommet følgende spørgsmål og svar: 1 om et tilbud der kun berører dagjagter vil komme i betragtning? Naturstyrelsens

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

Andelsboligforeningen Himmerland. EGBoligWeb

Andelsboligforeningen Himmerland. EGBoligWeb EGBoligWeb 30. oktober 2005 Indholdsfortegnelse Opstart og login...3 Menu-/værktøjslinie...5 Standard...6 Afslut e-bolig...6 Økonomi...7 Finansudskrifter...7 Vis kriterier...12 Lejer...13 Lejer kartotek...13

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-dialog Version : v1.01

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-dialog Version : v1.01 Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-dialog Version : v1.01 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Konceptet... 4 Oprettelse af konto... 5 Via sms1919.dk... 5 E-mailinterface... 5 Redigering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTO DEBITORBOGHOLDEREN Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.1.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.1.0 IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.1.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes:

Læs mere

1. Procedurer i forbindelse med sygemeldinger

1. Procedurer i forbindelse med sygemeldinger Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Oprettelsesdato 20-06-2016 Udarbejdet af TRIO/FOKUS råd. Journalnummer Dokumentnavn Sygemeldinger Dokumentnummer TS-1078636 1. Procedurer i forbindelse

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Bilag b Kravspecifikation

Bilag b Kravspecifikation Bilag b Kravspecifikation Side 1 af 6 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for IT-anskaffelsen af et webbaseret indkøbssystem som udbudt af Vallensbæk Kommune. Leverandøren

Læs mere

Umbraco manual Skolelederne.org. Manual for lokale foreninger 1 / 12

Umbraco manual Skolelederne.org. Manual for lokale foreninger 1 / 12 Umbraco manual Skolelederne.org Manual for lokale foreninger 1 / 12 Indhold 1. Umbraco grundfunktioner... 3 1.1. Login... 3 1.2. Overblik over Umbraco... 4 1.3. Kontektsmenuen... 5 1.3.1. Flere funktioner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite Manual Skive Kommune Umbraco subsite Du logger ind i Umbraco via adressen: subsite.skive.netmester.dk/umbraco uden at skrive https:// http:// eller www. foran. Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Login til den digitale ansøgningsportal

Login til den digitale ansøgningsportal Login til den digitale ansøgningsportal Vejledning om login til den digitale ansøgningsportal for kandidatansøgninger Login til den digitale ansøgningsportal sker via WAYF (Where Are You From), som er

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S)

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) Send Digitalt. Elementerne i Send Digitalt vinduet 1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) 2. Tjek kan anvendes til at kontrollere, om der kan sendes

Læs mere

Manual til Indbetalingsportal

Manual til Indbetalingsportal Manual til Indbetalingsportal HVORDAN OPRETTER JEG EN BRUGER?... 2 HVORDAN LOGGER JEG PÅ, EFTER JEG HAR OPRETTET EN BRUGER?... 3 HVORDAN INDBETALER JEG PENGE PÅ ET ARMBÅND?... 4 HVORDAN OPRETTER JEG AUTOMATISK

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund 22. april 2015 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

Versionsopdatering Epos HR 1 Highlights version November 2010

Versionsopdatering Epos HR 1 Highlights version November 2010 1 Highlights version November 2010 I denne versionsopdatering gennemgås de væsentligste ændringer pr. modul. Highlights gælder for både (Oracle), build 3504, samt (SQL), build 7880. 1.1 Basismodulet 1.1.1

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Vejledning - mitcfu.dk

Vejledning - mitcfu.dk 1 Vejledning - mitcfu.dk Denne vejledning er rettet mod pædagogiske konsulenter med henblik på anvendelse af mitcfu.dk som værktøj til berigelse af centrenes udlånsmaterialer. 1. Åben Internet Explorer

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Kødkvæg Dette hæfte er en kort introduktion til foderplanlægning til KødKvæg i DLBR NorFor Foderstyring. Med

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor man

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for slutbruger

SMARTair Genesis. Manual for slutbruger SMARTair Genesis Manual for slutbruger Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Genesis... 4 1.1 Brugsområder... 4 1.2 Adgangskort og brikker... 4 1.3 Zys læsere... 4 2 Daglig brug... 5 2.1 Tilgængelige funktioner...

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg. (Jobnet for virksomheder)

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg. (Jobnet for virksomheder) Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg (Jobnet for virksomheder) Version: 1.1 Oprettet den 12. juli 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 PILOTPROJEKT... 3 2. ADGANG TIL JOBAG... 3 2.1 LOGIN MED BRUGERKODER...

Læs mere

My Prospects. Ofte Stillede Spørgsmål PRODUKTINDEKS

My Prospects. Ofte Stillede Spørgsmål PRODUKTINDEKS My Prospects Ofte Stillede Spørgsmål PRODUKTINDEKS My Prospects - generelt 1. Hvad er My Prospects? 2. Hvor kan jeg finde My Prospects-appen, og hvordan downloader jeg den? 3. Hvilke anordninger kan jeg

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 9 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, før det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke

Læs mere

www. c ome n d o t e l e c om. c o m Guide til Comendo Switchboard

www. c ome n d o t e l e c om. c o m Guide til Comendo Switchboard www. c ome n d o t e l e c om. c o m Guide til Comendo Switchboard Interfacet......... 3 Typer af visninger............ 3 Kø visning.................. 3 Bruger visning.................. 3 Egne samtaler..................

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere