Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne"

Transkript

1 Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer (ophørende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) med Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) og Jyske Invest Japanske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) med Jyske Invest Globale Aktier (fortsættende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) og Jyske Invest Latinamerikanske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) Jyske Invest Russiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) Jyske Invest Tyrkiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) og Jyske Invest Brasilianske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) med Jyske Invest Nye Aktiemarkeder (fortsættende afdeling) (SE-nr ) (FT-nr ) alle Investeringsforeningen Jyske Invest (CVR-nr ) (FT-nr ) c/o Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg

2 1. Konklusion Jyske Invest indstiller til fusion af seks afdelinger. En obligationsafdeling og fem aktieafdelinger, fordelt på tre fortsættende afdelinger med dækkende investeringspolitik. Investorer i de ophørende afdelinger får ombyttet deres andele til andele i samme forhold i de fortsættende afdelinger, som er Jyske Invest Lange Obligationer, Jyske Invest Globale Aktier og Jyske Invest Nye Aktiemarkeder. De afdelinger, der ophører, er afdeling Jyske Invest Indeksobligationer (afd.nr. 36 og SE-nr ), afdeling Jyske Invest Japanske Aktier (afd.nr. 13 og SE-nr ), afdeling Jyske Invest Latinamerikanske Aktier (afd.nr. 18 og SE-nr ), afdeling Jyske Invest Russiske Aktier (afd.nr. 19 og SE-nr ), afdeling Jyske Invest Tyrkiske Aktier (afd.nr. 31 og SE-nr ) og afdeling Jyske Invest Brasilianske Aktier (afd.nr. 35 og SE-nr ), alle under Investeringsforeningen Jyske Invest. 2. Baggrund Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har den 24. november 2015 godkendt fusionsplan og redegørelse om at fusionere de nævnte seks afdelinger til de nævnte tre afdelinger. Fusionen sker efter lov om investeringsforeninger m.v. 119 ff. og bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS (herefter fusionsbekendtgørelsen ). Bestyrelsen forudsætter, at fusionen er skattefri, og at godkendelse opnås fra Finanstilsynet. 3. Redegørelse Bestyrelsen skal i henhold til fusionsbekendtgørelsens 4 1. begrunde fusionen 2. oplyse om forskel i investeringspolitik mellem ophørende og fortsættende afdelinger, herunder om risiko ved investering er den samme 3. oplyse om forskel i omkostningsniveau og 4. redegøre for fastsættelsen af vederlaget til medlemmerne i de ophørende afdelinger, herunder oplyse om, hvordan eventuelle overskydende beløb, der opstår ved ombytning af andele, udbetales og beskattes Begrundelse for fusionen Derfor sker der fusion af afdelingerne Årsagen til fusionen er, at afdelingerne ikke længere har investorernes interesse og har en lav formue. Det er derfor ikke rentabelt at drive dem videre. Afdelingernes formue ses nedenfor i oversigt. Det gælder for alle afdelingerne Jyske Invest søger løbende for at forenkle og tilpasse strukturen i foreningen til gældende markedsog afsætningsforhold. Formålet er at opnå enkelthed i udbud og administration og mere effektiv anvendelse af ressourcerne. Det direkte omkostningsniveau for investorerne vil ikke blive påvirket lige efter fusionen, men på længere sigt og indirekte forventer vi besparelser ved det reducerede ressourcetræk. Fusion af afdelingerne gennemføres som skattefri fusion. Det vælger vi primært for at undgå at fremrykke skattepligt for investorerne ved slutudlodning i de ophørende afdelinger. Alle afdelinger er bevisudstedende og optaget til handel på NASDAQ OMX. Alle afdelinger er udloddende. Alle afdelingers investeringspolitik og formue fremgår nedenfor. Bestyrelsen indstiller 2

3 Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at de seks afdelinger fusioneres ind i de tre fortsættende afdelinger, alle som skattefri fusion. Det er bestyrelsens opfattelse, at fusionen er i medlemmernes interesse Forskel i investeringspolitik mellem ophørende og fortsættende afdelinger, herunder om risiko ved investering er den samme Investeringspolitik og risikoindikator ifølge prospektet. Indeksobligationer ind i Lange Obligationer Ophørende afdeling Investeringspolitik Fortsættende afdeling Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: Danske og udenlandske indeksobligationer med hovedvægten på obligationer udstedt af europæiske udstedere. Afdelingen investerer primært i indeksobligationer udstedt af stater og realkreditinstitutter. Hovedparten af afdelingens formue vil blive investeret i obligationer med en rating på minimum BBB-fra S&P eller Baa3 fra Moody s. Obligationerne er forbundet med en vis kreditrisiko. Investeringer i udenlandsk valuta vil som udgangspunkt blive valutakurssikret overfor DKK. Der er ikke noget krav til størrelsen af udstedelserne eller andre specifikke krav til likviditeten af disse. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i Mi- FID-direktivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Risikoindikator Afdelingens midler skal udelukkende investeres i fast eller variabelt forrentede danske obligationer og i udenlandske fast eller variabelt forrentede obligationer for højest 25% af formuen samt i indeksobligationer. Der investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller garanteret af stater, realkreditinstitutter og internationale organisationer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i MiFIDdirektivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen investerer højst 50% af dens midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan ikke investere i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter

4 Japanske Aktier ind i Globale Aktier Ophørende afdeling Investeringspolitik 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Fortsættende afdeling 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingen skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Japan eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere sektorer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i Mi- FID-direktivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Risikoindikator Afdelingen skal fortrinsvis investere i en globalt sammensat aktieportefølje. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i MiFIDdirektivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 6 5 Latinamerikanske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Investeringspolitik 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingen skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Latinamerika, eller som indgår i 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i et land, som er inde i eller på vej mod en industrialisering, eller som indgår i 4

5 afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere lande og sektorer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i Mi- FID-direktivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. afdelingens benchmark. Der investeres typisk i aktier fra Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i MiFIDdirektivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Risikoindikator Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 6 6 Russiske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder Ophørende afdeling Investeringspolitik 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingen skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Rusland, eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere sektorer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i Mi- FID-direktivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som Fortsættende afdeling 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i et land, som er inde i eller på vej mod en industrialisering, eller som indgår i afdelingens benchmark. Der investeres typisk i aktier fra Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i MiFIDdirektivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af 5

6 er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Risikoindikator 7 6 Tyrkiske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder Ophørende afdeling Investeringspolitik 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Fortsættende afdeling 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingen skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Tyrkiet eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere sektorer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i Mi- FID-direktivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Risikoindikator Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i et land, som er inde i eller på vej mod en industrialisering, eller som indgår i afdelingens benchmark. Der investeres typisk i aktier fra Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i MiFIDdirektivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter

7 Brasilianske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder Ophørende afdeling Investeringspolitik 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingen skal fortrinsvis investere i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted, eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i Brasilien, eller som indgår i afdelingens benchmark. Selskaberne er spredt på flere sektorer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i Mi- FID-direktivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Fortsættende afdeling 21 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i en aktieportefølje sammensat af selskaber med hjemsted eller som har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) i et land, som er inde i eller på vej mod en industrialisering, eller som indgår i afdelingens benchmark. Der investeres typisk i aktier fra Asien, Latinamerika, Afrika og Østeuropa. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer. som er omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i MiFIDdirektivet, samt på øvrige regulerede markeder i EU og tredjelande, der er medlem af World Federation of Exchanges (WFE) eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), og som er godkendt af bestyrelsen. De af bestyrelsen godkendte markeder er oplistet i Bilag 2 til foreningens vedtægter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i investeringsbeviser i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Risikoindikator 6 6 Det vurderes samlet set, også på baggrund af risikoindikator ovenfor, at risikoprofilen er den samme eller lavere for de fortsættende afdelinger alt andet lige. Formue pr : Ophørende afdeling Fortsættende afdeling 7

8 Indeksobligationer ind i Lange Obligationer Japanske Aktier ind i Globale Aktier Latinamerikanske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder Russiske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder Tyrkiske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder Brasilianske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder Formue DKK Cirkulerende antal andele á 100 Formue DKK Cirkulerende antal andele á Forskel i omkostningsniveau Omkostninger Indeksobligationer ind i Lange Obligationer % Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Emissions-/indtrædelsesomkostninger 1,00 0,30 Indløsnings-/udtrædelsesomkostninger 0,25 0,10 Formidlingsprovision 0,25 0,25 Rådgivningsprovision 0,05 0,10 Japanske Aktier ind i Globale Aktier % Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Emissions-/indtrædelsesomkostninger 1,50 1,55 Indløsnings-/udtrædelsesomkostninger 0,25 0,25 Formidlingsprovision 0,75 0,75 Rådgivningsprovision 0,40 0,40 Latinamerikanske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder % Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Emissions-/indtrædelsesomkostninger 1,75 1,70 Indløsnings-/udtrædelsesomkostninger 0,45 0,55 Formidlingsprovision 0,75 0,75 8

9 Rådgivningsprovision 0,50 0,50 Russiske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder % Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Emissions-/indtrædelsesomkostninger 1,75 1,70 Indløsnings-/udtrædelsesomkostninger 0,40 0,55 Formidlingsprovision 0,75 0,75 Rådgivningsprovision 0,50 0,50 Tyrkiske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder % Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Emissions-/indtrædelsesomkostninger 1,80 1,70 Indløsnings-/udtrædelsesomkostninger 0,60 0,55 Formidlingsprovision 0,75 0,75 Rådgivningsprovision 0,50 0,50 Brasilianske Aktier ind i Nye Aktiemarkeder % Ophørende afdeling Fortsættende afdeling Emissions-/indtrædelsesomkostninger 1,70 1,70 Indløsnings-/udtrædelsesomkostninger 0,45 0,55 Formidlingsprovision 0,75 0,75 Rådgivningsprovision 0,50 0,50 Omkostningsniveauet for de fortsættende afdelinger er stort set på niveau med de ophørende afdelinger. Kun emissions- og indløsningsomkostninger er marginalt forskellige, hvilket alene skyldes forskel i handelsomkostningerne. Det vurderes, at omkostningerne for investorerne ved fusion ind i de fortsættende afdelinger alt andet lige er uændrede Fastsættelse af vederlaget for andele i de ophørende afdelinger - ombytningstidspunktet Ombytningerne forventes at finde sted snarest muligt efter opgørelsesdatoen den 14. april 2016, under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse af fusionen. Såfremt godkendelse af fusionen endnu ikke foreligger på den nævnte dato, er bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte en ny dato for opgørelse og for ombytning. Den nye ombytningsdag bliver offentliggjort på afdelingernes hjemmeside jyskeinvest.dk. Ombytning af andele i de ophørende afdelinger sker på Jyske Invest Fund Management A/S foranstaltning ved registrering i værdipapircentralen umiddelbart efter opgørelsestidspunktet den 14. april 2016, medmindre en ny ombytningsdag er fastlagt, jf. ovenfor. I givet fald sker ombytningen på den offentliggjorte dato. - sådan bliver andele i de ophørende afdelinger ombyttet Medlemmerne i de ophørende afdelinger får i forbindelse med fusionen ombyttet deres nuværende andele med andele i den fortsættende afdeling samt udbetalt et eventuelt restudligningsbeløb. Antal af andele, som medlemmerne i de ophørende afdelinger vil modtage, vil afhænge af forholdet mellem den indre værdi pr. investeringsbevis i de fusionerende afdelinger pr. opgørelsesdagen. Den 9

10 indre værdi opgøres i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Ombytning af andele foretages snarest muligt efter opgørelsesdagen, forudsat at Finanstilsynet har godkendt fusionen. De nye andele i de fortsættende afdelinger giver ret til udbytte for regnskabsåret Øvrige rettigheder indtræder fra gennemførelse af fusionen. Andelene vil fortsat være optaget til handel som børsnoterede. Fra ombytningsdagen ophører noteringen af andele i de ophørende afdelinger ved sletning fra NASDAQ OMX. - sådan bliver investorerne i den fortsættende afdeling beskattet Der vil ikke være skattemæssige konsekvenser for investorerne i de fortsættende afdelinger. - sådan bliver investorerne i de ophørende afdelinger beskattet Investorerne i de ophørende afdelinger bliver ikke beskattet i forbindelse med en skattefri fusion. De nye andele behandles skattemæssigt, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede andele. Hvis de ombyttede andele eller en del heraf er købt forud for 1/ og ligger i en skattefri beholdning, kommer de nye andele tilsvarende til at ligge i en skattefri beholdning. Ombytningsforholdet beregnes på baggrund af indre værdi pr. opgørelsesdagen. Der opstår et restudligningsbeløb, da ombytningsforholdet kun undtagelsesvis svarer til et helt antal andele i den fortsættende afdeling. Differencen (restudligningsbeløbet) bliver derfor udbetalt til de enkelte investorer i de ophørende afdelinger. Der bliver indeholdt 27% udbytteskat, medmindre restudligningsbeløbet kommer fra en obligationsafdeling, eller medmindre andelene indgår i en pensionsordning eller lignende. - udlodning i de ophørende udloddende afdelinger Der vil ikke ske udlodning i de ophørende afdelinger i forbindelse med en skattefri fusion. - revisors erklæring om kreditorernes stilling og ombytningsforholdet Revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab v/statsautoriseret revisor Per Kloborg afgiver erklæring om kreditorernes stilling, se bilag 2, herunder at kreditorerne i de ophørende afdelinger må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. Efter opgørelsesdagen udarbejder og afgiver revisor erklæring om beregningen af ombytningsforholdet, jf. fusionsbekendtgørelsens Bestyrelsens fælles fusionsplan Bestyrelsen har oprettet fusionsplanen efter fusionsbekendtgørelsens De omfattede afdelingers navne og hjemsted Der er 9 afdelinger omfattet af fusionen. Seks som ophørende og tre som fortsættende. Alle hører under Investeringsforeningen Jyske Invest. Samtlige omfattede afdelinger har hjemsted i Silkeborg Kommune. Jyske Invest Indeksobligationer blev stiftet 5. maj Jyske Invest Lange Obligationer blev stiftet 1. januar

11 Jyske Invest Japanske Aktier blev stiftet 1. juni Jyske Invest Globale Aktier blev stiftet 7. juni Jyske Invest Latinamerikanske Aktier blev stiftet 1. marts Jyske Invest Russiske Aktier blev stiftet 1. marts Jyske Invest Tyrkiske Aktier blev stiftet 13. juni Jyske Invest Brasilianske Aktier blev stiftet 11. januar Jyske Invest Nye Aktiemarkeder blev stiftet 30. marts Ingen af afdelingerne har binavne eller får optaget binavne i forbindelse med fusionen. Afdelingerne fusioneres uafhængigt af hinanden, så vedtagelsen af en afdelings fusion forudsætter ikke vedtagelse af de andre afdelingers fusion Vederlag for andelene og ombytning Vederlaget til medlemmerne i de ophørende afdelinger erlægges med dels andele i de fortsættende afdelinger og dels udbetaling af et kontant restudligningsbeløb. Stykstørrelsen i de ophørende afdelinger er nominelt 100 dkr. Bytteforholdet fastsættes pr. opgørelsesdagen. Ombytningen vil ske på baggrund af de principper, som fremgår ovenfor under afsnittet Fastsættelse af vederlaget for andele i de ophørende afdelinger Fusionstidspunkt Forslag om fusionen fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling den 23. december 2015 i Investeringsforeningen Jyske Invest til vedtagelse i de ophørende afdelinger. Bestyrelsen vil på den ekstraordinære generalforsamling informere om eventuelle begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem fusionsplanens underskrivelse og generalforsamlingen. For de fortsættende afdelinger træffer bestyrelsen beslutning om fusion. Herefter sendes fusionsdokumenterne og vedtægtsændringer til Finanstilsynet med henblik på at opnå godkendelse af fusionen og vedtægtsændringer. De forskellige tiltag er ikke indbyrdes forbundne eller forudsætninger for hinanden, således de bliver behandlet og fremmet uafhængigt af hinanden og på separat vis. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i fusionsdokumenterne, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets godkendelse. Det forventes, at dato for den endelige godkendelse fra Finanstilsynet ligger i umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling, se ovenfor under afsnittet Fastsættelse af vederlaget for andele i de ophørende afdelinger. 11

12 Fusionen forudsættes gennemført som skattefri fusion, hvorved den ophørende og den fortsættende afdeling skattemæssigt betragtes som en enhed pr. 1. januar Den ophørende afdelings rettigheder og forpligtelser skal regnskabsmæssigt anses for overgået til den fortsættende afdeling, når Finanstilsynet har godkendt den af generalforsamlingen vedtagne fusion, når ombytning har fundet sted og når revisor har afgivet erklæring om ombytningsforholdet. Når medlemmerne i den ophørende afdeling har fået ombyttet deres andele til andele i den fortsættende afdeling, får disse medlemmer rettigheder i den fortsættende afdeling, betinget af Finanstilsynets godkendelse, at ombytning har fundet sted og revisor har afgivet erklæring om ombytningsforholdet Vedtægtsændringer Vedtægterne for Investeringsforeningen Jyske Invest ændres i forbindelse med fusionen i overensstemmelse med det som bilag 1 til dette dokument vedhæftede forslag til nye vedtægter for foreningen. Ændringerne består i, at omtalen af de ophørende afdelinger i 6, stk. 6, stk. 21, stk. 24, stk. 25, stk. 29 og stk. 30 bortfalder i sin helhed. Resten af bestemmelsen justeres til, så stk rykker frem til ledige pladser og bliver samlet til stk Vedtægternes omtale af de fortsættende afdelinger ændres ikke, da der ikke sker ændringer i de fortsættende afdelingers investeringspolitik mv. som følge af fusionen. Vedtagelse af ændring af vedtægternes 6, stk. 6, 21, 24, 25, 29 og 30 er ikke en forudsætning for gennemførelse af fusionen, hverken indbyrdes eller i det hele taget Særlige rettigheder Der findes ikke andele i de berørte afdelinger med særlige rettigheder, og der er ikke tillagt noget vederlag eller andre fordele til bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Jyske Invest eller direktionen i foreningernes investeringsforvaltningsselskab i forbindelse med fusion Offentliggørelse Investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management A/S vil på vegne af Investeringsforeningen Jyske Invest senest fire (4) uger før den ekstraordinære generalforsamling offentliggøre fusionsdokumenterne på foreningens hjemmeside og anmode Statstidende om at bekendtgøre, at fusionsdokumenterne kan ses på hjemmesiden eller rekvireres fra foreningens kontor Anmeldelse Fusionen anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest to (2) uger efter Finanstilsynets godkendelse og til SKAT senest 1 måned fra godkendelsesdagen Forudsætninger Fusionen er betinget af, 12

13 at fusionen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling den 23. december 2015 i Investeringsforeningen Jyske Invest at Finanstilsynet meddeler tilladelse til fusionen, jf. lov om investeringsforeninger m.v. 119 og fusionsbekendtgørelsens 2, stk Bemyndigelse Til brug for anmeldelse af fusionen er bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest berettiget til at foretage de nødvendige ekstraheringer i fusionsdokumenterne, hvis en eller flere af afdelingerne ikke vedtager fusionen eller ikke vedtager fusionen samtidigt med de andre. 5. Fusionsdokumenter fremlagt til eftersyn for medlemmerne Senest fire (4) uger før den ekstraordinære generalforsamling er der på Investeringsforeningen Jyske Invests kontor og hjemmesiden jyskeinvest.dk fremlagt følgende fusionsdokumenter til eftersyn for medlemmerne: 1. Fusionsplan og redegørelse, bilagt forslag til ændrede vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest. 2. Vurderingsmandens erklæring om kreditorernes stilling i de ophørende afdelinger i henhold til fusionsbekendtgørelsens Halvårsrapport 2015 for de fusionerede afdelinger, dvs. for Investeringsforeningen Jyske Invest. 6. Omkostninger De med fusionen forbundne omkostninger afholdes forholdsmæssigt mellem afdelingerne, men anslås at være af ubetydelig størrelse, set i forhold til afdelingernes formue. Bilag: Bilag 1 - Forslag til vedtægtsændringer for Investeringsforeningen Jyske Invest Bilag 2 - Vurderingsmandserklæring Bilag 3 - Halvårsrapport for 2015 for Investeringsforeningen Jyske Invest 13

14 Silkeborg, den 24. november 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest Hans Frimor Soli Preuthun Steen Konradsen Bo Sandemann Rasmussen Formand Næstformand 14

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Plan for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Hedgeforeningen Jyske Invest (Etableret den 9. februar 2006 og registreret i Finanstilsynet 23. maj 2006) (CVR-nr.

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Lange Obligationer KL (SE-nr.: 30111850) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN Maj Invest (CVR-nr.: 28 70 59 21) (FT-nr.: 11.158) AFDELING Europa Aktier (den ophørende afdeling) (SE-nr.: 30 10

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Investeringsforeningen Alfred Berg Invest afholder Ekstraordinær Generalforsamling Torsdag den 30. juni 2011 kl. 9.00 på foreningens

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 27. marts 2014 kl. 10.00 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Læs mere

PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest

PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest - Offentliggørelse af opdateret prospekt på grund af nyetablering af afdelingen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL med forventet første handelsdag

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Fusionsplan for fusion af Aktieselskabet Schouw & Co. (CVR-nr. 63 96 58 12) og BioMar Holding A/S (CVR-nr. 41 95 18 18) Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Aktieselskabet Schouw & Co. og

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013 013 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2013 s.2 I Generalforsamling 2013 Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Prospekt Jyske Invest

Prospekt Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Fælles ordinær generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2011 kl. 17.30 i Jysk Musik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vurderingsmændenes udtalelse om ombytningsforhold afgivet af uafhængig

Vurderingsmændenes udtalelse om ombytningsforhold afgivet af uafhængig Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vurderingsmændenes udtalelse

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Emerging Market Equities (Mondrian) (den ophørende enhed)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 15. november 2016 kl. 17.00 i Jyske Invests lokaler Vestergade

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Jyske Invest 1 Vedtægter for Investeringsforeningen Jyske Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Jyske Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere