Nyhedsbrev omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen"

Transkript

1 Nyhedsbrev omkring E-Mobilitet i Nordsøregionen Kære samarbejdspartnere Vi har besluttet at samarbejdspartnere løbende skal holdes informeret om hvad vi laver i og omkring e- mobility. Dette er vores første nyhedsbrev hvor vi forsøger at skitsere projektet og gøre status. E-mobility-projektgruppen* i Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup og el-mobilitet I den seneste tid har flere byer og regioner i Europa samt i Nordsøregionen udviklet strategier, planer og mål for at fremme brugen af el-køretøjer til transportformål (i følgende benævnt E-mobilitet). For at nå de opstillede mål etableres der i hele Europa for tiden en række forskellige initiativer med henblik på at udvikle potentialet i E-mobilitet i forbindelse med den lokale og regionale trafik. Det EU støttede projekt E-Mobilitet i Nordsøregionen skal hjælpe med at skabe gode forudsætninger for at fremme en fælles udvikling af E-mobilitet i Nordsøregionen. Projektet E-Mobilitet i Nordsøregionen gennemføres i perioden oktober 2011 til september Samarbejdspartnere og arbejdsopgaver E-mobility projektet er opdelt i følgende arbejdspakker: Arbejdspakke 1: Projektstyring og administration (HAW Hamburg, DE) Arbejdspakke 2: Information og kommunikation (HAW Hamburg, DE) Arbejdspakke 3: Videndeling om det tekniske niveau og analyse af interessenter (TU Delft, NL) Arbejdspakke 4: Udvikling af en transnational E-mobilitetsplan (Lindholmen Science Park, SE) Arbejdspakke 5: Smart grid løsninger (Region Flandern, repræsenteret af TransEnergy (son), BE) Arbejdspakke 6: Indretning af transnationale elbilsinformationscentre" (EMIC, Electric Mobility Information Centres) (Høje-Taastrup Kommune, DK) Arbejdspakke 7: Fremme af effektive transportløsninger til logistikløsninger i byerne. Herunder forbedring af den regionale tilgængelighed (FDT, Foreningen af Danske Transport- og Logistikcentre, DK).

2 Høje-Taastrup kommunes arbejdspakke Høje-Taastrup Kommune er ansvarlig for arbejdspakke 6 (WP6) i det overordnede E-Mobility NSR projekt. WP6 har overskriften: Set up of Transnational Electric Mobility Information Centres (EMIC) Direkte oversat til dansk: Regional etablering af Elektrisk Mobilitet Informations Centre (EMIC) Forventningen er, at information om E-Mobility vil medvirke til at facilitere udbredelsen lokalt i områderne omkring de deltagende partnere og regionalt i Nordsø-regionen. De overordnede formål med WP6 er: At skabe fokus på E-Mobility-muligheder både lokalt og regionalt At gøre det muligt for private og virksomheder i Nordsø-regionen at træffe et kvalificeret valg i relation til de til enhver tid tilgængelige E-Mobility-løsninger, der findes i regionen Høje-Taastrup Kommune (HTK) har fået til opgave at styrke informationsindsatsen overfor potentielle brugere af elbiler, elcykler og scootere i forbindelse med etableringen af et virtuelt, i form af hjemmeside, mobil-apps, og fysisk E-mobility center (EMIC). Hedehusene danner rammen for det kommende EMIC center, som skal udbrede troværdig, neutral information og effektive værktøjer til at klæde borgerne på til at skifte til elbil, eller andet eldrevet køretøj. Projektet forløber planmæssigt, og HTK er i færd med at udvikle en hjemmeside, som skal afdække borgernes informationsbehov. Høje Taastrup kommune er frontrunner i indsatsen for at få elbilerne ud på vejene, og det er kommunens ansatte og borgerne generelt som er projektets primære målgruppe. Via flere tiltag gennem de seneste måneder i form af informationsmøder, test af elbiler, fremvisninger af elbiler, og lign. events med elbiler har HTK været med til at bane vejen for e-mobility og kendskabet til elbiler. Eksempler på el-bils events Borgmesterræs I slutningen af januar var HTK vært ved et klimaarrangement for borgmestre og direktører fra 35 klimakommuner, der var inviteret til at se solcelleanlægget på Rådhusets tag, som er et af landets største solcelleanlæg. Nok var temaet for denne dag solceller, men der blev også slået et slag for initiativer if. elbiler. Alle gæster ankom i en kortege af elbiler til Rådhuset fra Høje Taastrup station og det var en stolt borgmester, som udtalte:

3 Vi viser, at vi tager vores status som klimakommune meget alvorligt ved bl.a. at skabe en ordentlig infrastruktur for elbiler og lade kommunen som virksomhed gå foran med energirenoveringer og solcelleanlæg. Bilræs i stearinlysets tegn Der var ikke meget bilvæddeløb over det el-bils-ræs som seks lokale borgere deltog lørdag aften den 31. marts på Earth Hour i Hedehusene. Det var nu heller ikke noget særligt traditionelt bilvæddeløb som kommunens E-mobility-projekt og elbilsudbyderen ChoosEV indbød til. Tværtimod! Det handlede om at kunne køre mest energiøkonomisk. Testkørerne var meget opmærksomme, ikke på speedometeret men på strømmåleren, der viste hvorvidt man kørte grøn kørsel eller var i det røde felt. Det handlede om at udnytte bilens egen acceleration, afpasse hastigheden i forhold til lysreguleringen m.v. Når testen med at køre miljørigtigt i en elbil var henlagt til denne aften hænger det sammen med at det var Earth Hour kl til En time hvor alle blev opfordret til at slukke for lyset for at markere klodens behov for at vi begrænser vores energiforbrug. Det synes vi passer fint at koble sammen med det vi må betragte som fremtidens individuelle og energivenlige transportform, nemlig elbilen, fastslår kommunens klimakonsulent Steen Olesen.

4 Alt dette er led i Klimakommunesamarbejdet, som betyder at HTK har forpligtet sig til over for Danmarks Naturfredningsforening at nedbringe kommunens CO2 udslip med 10% inden Ud over at gøre det muligt at køre tværs igennem Nordeuropa i elbil søger kommunen at skabe grobund for projekter af bæredygtig karakter inden for energi, klima og miljø. (se venligst nedenstående klimavideo med Michael Ziegler, Borgmester i HTK.) Interessenter Projektgruppen ønsker at inddrage bidragydere i det konkrete arbejde med at gennemføre projektet. Disse bidragydere kan være både interne og eksterne fælles for begge grupper er, at de ikke har en direkte kommerciel interesse i projektet. Projektet er stadig åbent overfor tilgang af nye interessenter. Indtil nu: Vi har netop gennemført den forberedende fase i E-mobility projektet med fokus på informationsbehov hos slutbrugeren i forbindelse med fremtidigt køb af en elbil. Her har vi haft brug for at trække på ekspertise fra projektpartnere, der kunne bidrage med: 1. Overblik over, hvad der allerede findes af analyser, forsøg, datagrundlag o. lign., der kan belyse, hvilke informationsbehov målgruppen har, når der skal træffes kvalificerede valg omkring E- Mobility. 2. I fald det konstateres, at det eksisterende datagrundlag ikke er tilstrækkeligt, er der behov for en eller flere projektpartnere, der kan assistere med at gennemføre en egentlig analyse af informationsbehovet. Første milepæl består af en præsentation af resultaterne og konklusionerne fra arbejdet det første halve år. Her har det været naturligt at orientere projektpartnerne, som har bidraget med at fremskaffe resultaterne. Projektpartnernes rolle kan have formidlingskarakter og desuden bestå af praktisk involvering i at få udbredt budskaberne i eks. pressemeddelelser, if. events, på seminarer o. lign. Konkret interessent-samarbejde En af interessenterne er FDM som er helt bevidste om at de i stigende grad må forholde sig til el-biler. De vil bl.a. kunne bidrage med testresultater fra prøvekørsler, vurdering af batterier m.v. De har forudsætningerne for at kunne foretage uvildig sammenligning i forhold til konventionelle biler. E-mobility projektet vil kunne understøtte i formidling virtuelt og fysisk. I sidste del af maj vil vi sammen konfirmere denne aftale formelt.

5 Det næste halve år Næste etape bliver at udarbejde og lancere en transnational hjemmeside. Opgaven bliver at definere og specificere de informationsværktøjer, der skal danne rygraden i den endelige EMIC-løsning (både den virtuelle og den fysiske). Der skal udvikles et sitemap, der i skemaform gør rede for, hvordan hjemmesiden skal struktureres og hvilke elementer, der skal indgå på de enkelte sider. HTK skal forestå den egentlige udvikling af EMIC hjemmesiden. Denne del spænder helt fra navngivning og grafisk udtryk over konkret programmering af de enkelte sider til host og test før endelig offentliggørelse ved næste partnermøde i Gøteborg medio oktober Frem mod præsentationen af den transnationale hjemmeside kan det være relevant at inddrage de samme projektpartnere, som deltog i forbindelse med indeværende milepæl. Derfor er det planen at HTK er vært ved en website workshop i uge 25 i Høje- Taastrup, hvor alle partnerlande er inviterede til at brainstorme på et skelet til den forestående internationale EMIC hjemmeside. Projektpartnernes rolle kan også i dette tilfælde have formidlingskarakter og desuden bestå af praktisk involvering i at få udbredt budskaberne i eks. pressemeddelelser, ifm. events, på seminarer o. lign.). Næste nyhedsbrev Næste nyhedsbrev udsendes ultimo oktober, i kølvandet på Milepæl2 og et veloverstået Interreg. Partnermøde i Gøteborg, hvor vi forhåbentlig kan lancere EMIC hjemmesiden. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vore interessenter en god sommer og ser frem til vores fortsatte samarbejde. Med venlig hilsen, og på vegne af holdet bag WP6 Steen Olesen, Klimakonsulent * projektgruppen består af Steen Olesen, klimakonsulent, Lasse Altmann, konsulent, Lars Dyreborg- Gunslev, EU-fundraiser, Knud A. Iversen, projektmedarbejder, Tina Faber, projektkoordinator tlf.: Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup - DK

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK. Udarbejdet af Tetraplan og Formel M

Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK. Udarbejdet af Tetraplan og Formel M Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK Udarbejdet af Tetraplan og Formel M 2. udgave, marts 2014 1 SUMP-manualen 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt

Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt Rapporten er udarbejdet for Fonden Østdank Turisme og Ostsee-Holstein Tourismus e.v. Evaluering af projekt Destination Fehmarnbelt DAMVAD A/S Badstuestræde

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere