PsykiatriNyt. Indhold. December Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet..."

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip Jørgensen, Lars Gundersen, Colourbox Redaktionen kan kontaktes på eller Leder Godt gået...side 2 Ny uddannelse Recovery på skemaet...side 3 Motion som terapi Det er godt for de unge at brænde krudt af...side 4 Farvel til Joint Commission International Fremover skal vi kun akkrediteres efter én model...side 5 Patienten i centrum Det er afdelingen, der skal tilpasse sig patienten...side 6 PS Kort Nyt...Side 8 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Godt gået Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen 2012 blev året, hvor først undersøgelsen og siden strømliningen af vores medicineringspraksis i høj grad satte dagsordenen. Mange ledere og medarbejdere har været direkte involveret i den målrettede indsats, vi det sidste halve år har gjort, for at rette op de steder, hvor praksis har fejlet. Det er en benhård indsats... Det handler om patienternes sikkerhed, og den går vi ikke på kompromis med. Julen nærmer sig, og vi har næsten nået afslutningen på et turbulent år i Region Hovedstadens Psykiatri blev året, hvor først undersøgelsen og siden strømliningen af vores medicineringspraksis i høj grad satte dagsordenen. Mange ledere og medarbejdere har været direkte involveret i den målrettede indsats, vi det sidste halve år har gjort, for at rette op de steder, hvor praksis har fejlet. Det er en benhård indsats, der fortsætter ind i det nye år, og som betyder, at medicineringspraksis fremover vil blive overvåget nøje. Det handler om patienternes sikkerhed, og den går vi ikke på kompromis med. De mange initiativer, vi har sat i gang for at sikre god og sikker medicinsk behandling i psykiatrien, indskriver sig i en lang række af andre tiltag i 2012, som vi kan være stolte af - fordi de gør os til en bedre psykiatri for patienter og deres pårørende. Jeg nævner blot nogle få: Vi har for alvor taget behandlingspakkerne i brug, så langt flere patienter i landets største region nu er sikret lige behandling ved samme behov. Vi er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, så vi alle følger vigtige standarder, der skal styrke patientsikkerheden. Vi har bygget stor, ny akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Ballerup og er godt på vej med ny retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans, så de mest forpinte og syge patienter får de bedst mulige rammer for behandlingen. Vi har samlet kompetencer og ressourcer i ét børne- og ungdomspsykiatrisk center, som fremover skal levere en samlet indsats for vores yngste patienter. Vi har fornyet vores aftaler om samarbejde med kommunerne, for at sikre sammenhæng for patienter, når de behandles på tværs af sektorerne. Vi har skruet op for blusset under den recovery-orienterede behandling og bl.a. etableret et kompetencecenter for recovery og rehabilitering, som skal sikre, at al behandling fremover tager udgangspunkt i patienternes egne ønsker og mål. Vi har etableret en PsykInfo og deltaget aktivt i kampagnen EN AF OS, fordi vi som behandlingspsykiatri både selv skal huske at se patienterne som borgere og mennesker, frem for blot en diagnose og fordi vi kan hjælpe alle andre med at få en bedre forståelse for psykiatri og psykisk sygdom. Dette og meget andet, har vi nået som samlet hospital alt i mens vi har behandlet og hjulpet patienter hver dag, døgnet rundt. Det er godt gået, synes jeg. Og jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med jer i Glædelig jul. Martin Lund Direktør 2/12

3 Ny uddannelse Recovery på skemaet En ny uddannelse skal gøre os mere bevidste om rehabiliterende tiltag i vores kliniske praksis. Hvad hæmmer og hvad fremmer patienternes recoveryproces? Der igangsættes en omfattende uddannelsesindsats med start i 2013, og Psykiatrisk Center Amager lægger ud med et pilotforløb i marts måned. Af kommunikationskonsulent Didde Welin Pilgaard - Vi vil gerne præsentere personalet for den internationale viden og erfaring, der findes om recovery, så vi får en fælles referenceramme om håb, muligheder og empowerment at tale sammen ud fra. - Kim Jørgensen, sygeplejerske, cand.cur., projektleder I løbet af 2013 skal en stor del af medarbejderne i Region Hovedstadens Psykiatri gennemføre en uddannelse i recovery. Målet er at sikre en fælles viden om recovery og at vi alle bliver mere bevidste om, hvordan vi kan understøtte recoveryprocessen hos patienterne. - Lange de fleste er enige i de overordnede tanker om recovery og en rehabiliterende tilgang til den psykiatriske behandling. Langt sværere er det rent faktisk at ændre indgroede vaner og traditioner. Der er tale om en kulturforandring, hvor man nogle steder er meget langt, mens man andre steder ikke er det. Denne uddannelse skal sikre, at vi har de samme mål, og at vi bliver mere bevidste om at indfri dem, fortæller centerchef Kristen Kistrup, der står i spidsen for udviklingen af uddannelsen. Fælles forståelse af recoverybegrebet Udgangspunktet for uddannelsen er den daglige praksis. Personalet skal blive bedre til at få øje på, hvad der fremmer recovery i den måde, man løser opgaverne på, så det kan bredes ud til flere arbejdsgange. Kim Jørgensen er sygeplejerske og cand.cur. fra Århus Universitet, og han er som projektleder ansvarlig for tilrettelæggelsen af uddannelsen: - Vi vil gerne indledningsvist præsentere personalet for den internationale viden og erfaring, der findes om recovery, så vi får en fælles referenceramme om håb, muligheder og empowerment at tale sammen ud fra. Dernæst skal vi have alle til at reflektere over, hvad der fungerer godt og recoveryunderstøttende i den daglige praksis, og hvor der skal justeres. Samlet set ønsker vi at skabe en større forståelse for, hvorfor dette er en rigtig god ide, fortæller Kim Jørgensen. Uddannelsen understøttes af den forskning og metodeudvikling, der foregår i Kompetencecenter for rehabilitering, recovery og shared care. Herudover er en række patientinddragelsesinitiativer ved at blive samlet i en strategi for patientog pårørendeinddragelse, der skal ligge klar i løbet af foråret. Tovholdere skal holde fokus fast Et essentielt element i den nye recoveryuddannelse er initiativer, der kan understøtte lederne til at gå forrest, når det gælder om at arbejde mere recoveryorienteret. Det er derfor planen, at der skal holdes ledertemadage, hvor man har mulighed for at dele udfordringer og gode ideer med andre ledere. Herudover er der ønsker om at etablere et netværk af særlige nøglepersoner, der skal hjælpe med at holde de nye tanker i live, og der er ligeledes ønske om på sigt at skabe en diplomuddannelse for ansatte med mellemlang videregående uddannelse samt kompetenceudvikling for assistenter. - Vi har endnu ikke alle rammer om de nye tiltag på plads, men vi har masser af gode ideer til, hvordan vi kan understøtte, at recoverytanken bliver en fast integreret del af den måde, vi tænker psykiatri på i Region Hovedstaden, siger Kim Jørgensen. 3/12

4 Forventede resultater På kort sigt: - Lære de unge at håndtere indre uro - Forebygge vold og aggres-siv adfærd - Forebygge overvægt På lang sigt: - Give de unge sociale færdigheder, så de kan trives bedre i samfundet - Skabe en adfærdsændring omkring de unges sundhed og motion Opfølgning Dokumentationsarbejdet omkring Motion som terapi er i gang og vil omfatte patientoplevelser og resultater for projektet. Hvis du vil vide mere kan du kontakte afsnitsledelsen, afsnit 62 BUC Glostrup; Overlæge: Peter Jantzen Afdelingssygeplejerske: Elisabeth Myhre. Motion som terapi Det er godt for de unge at brænde krudt af På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup behandler man et stigende antal unge retspsykiatriske patienter. Nye udendørs motionsredskaber giver bedre muligheder for motion, leg og bevægelse under indlæggelsen, hvilket er en vigtig del af den miljøterapeutiske behandling. Af AC-medarbejder Cecilie Mahler, BUC Glostrup I takt med, at antallet af retspsykiatriske pladser blevet øget, var der behov for nye aktivitetsmuligheder for patienterne på det intensive ungdomsafsnit. Afsnitsledelsen skød derfor gang i projekt Motion som terapi. Projektbeskrivelsen tog form, pengene blev søgt og et halvt år senere blev seks udendørs motionsredskaber monteret i den indhegnede have. Målet med projektet er at sætte fokus på de unges adfærd omkring motion og sundhed. De fleste unge er indlagt over en længere periode og nogle må ikke forlade afsnittet, hvilket har udfordret mulighederne for fysisk aktivitet. Nu er der bedre muligheder for motion, leg og bevægelse under indlæggelsen. 60 minutter om dagen Afsnittet har otte patienter mellem 14 og 17 år. De unge indlægges til behandling af fx skizofreni, svær depression, svær personlighedsforstyrrelse eller som følge af en retslig kendelse og psykisk sygdom. De nye udendørsredskaber giver mulighed for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig motion for unge, og afsnittets fysioterapeut Beth Jensen har sat motion på ugeskemaet. Hun fortæller: - Det er godt for de unge at brænde noget krudt af og bruge træningen til at afreagere. Det er vigtigt for dem at kunne mærke sig selv. Den fysiske aktivitet indgår i dag i det miljøterapeutiske samt behandlingsmæssige arbejde med KRAM-faktorerne. Finansiering Pengene er søgt gennem TrygFondens indsatsområde, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Stor tak til TrygFonden for deres donation på kr. Projektet har gjort det muligt at gøre motion til en struktureret del af behandlingen og arbejde positivt med nogle af de bivirkninger, patienterne kan opleve ved deres medicin. Ofte har patienterne svært ved at finde ro, de tager på i vægt og deres selvbillede bliver udfordret. - Ved at arbejde med de store muskelgrupper får man en bedre regulering af stofskiftet, hvilket kan være med til at mindske konsekvenserne af medicinen, fortæller afsnittets overlæge Peter Jantzen. Projektet er altså både forebyggende og behandlende for de unges sundhed og trivsel. Samtidig giver projektet de unge en forståelse og fornemmelse af, at motion har stor betydning for deres fysiske og psykiske sundhed. Denne indsigt begynder under indlæggelsen, men endnu vigtigere efter udskrivelsen, hvor de igen skal fungere i deres hverdag. 4/12

5 Farvel til Joint Commission International Fremover skal vi kun akkrediteres efter én model Regionsrådet har besluttet, at Region Hovedstaden fremover kun skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel. God beslutning, lyder det fra direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund. Af journalist Ulf Joel Jensen - DDKM har udviklet sig positivt over årene - og nærmet sig JCI. På mange måder ligner standarderne i de to modeller hinanden, og derfor står medarbejdernes arbejdsindsats med en dobbelt akkreditering heller ikke længere mål med den værdi, vi får ud af det. En stor bedrift som fortjener anerkendelse - Det har været en fantastisk bedrift af medarbejderne, at de har bragt Region Hovedstadens Psykiatri gennem to akkrediteringer med stor udmærkelse. Der har været leveret et enormt stort stykke arbejde af alle medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, og det fortjener stor anerkendelse, indleder direktør Martin Lund, som selvom han mener, at den store indsats har båret frugt nu ser frem til, at organisationen fremover kun skal akkrediteres under Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). De to sæt standarder ligner hinanden - Jeg bakker fuldstændig op om regionsrådets beslutning. Jeg har også tidligere talt for denne løsning i de forskellige fokusgruppeinterviews, der har været gennemført blandt ledere og medarbejdere. DDKM har udviklet sig positivt over årene og nærmet sig JCI. På mange måder ligner standarderne i de to modeller hinanden, og derfor står medarbejdernes arbejdsindsats med en dobbelt akkreditering heller ikke længere mål med den værdi, vi får ud af det, forklarer Martin Lund. - Martin Lund, direktør, RHP Foto: Joakim Rode Vigtigt med fortsat udvikling Regionsrådet lægger i deres beslutning op til, at man skal fastholde det internationale perspektiv med supplerende aktiviteter ud over akkreditering under DDKM. - Det er en god idé. Det er vigtigt, at vi bevarer udsynet i kvalitetsarbejdet og det kan vi gøre ved at søge inspiration ud over landets grænser. Samtidig skal vi i Region Hovedstaden også bidrage til en fortsat udvikling af DDKM blandet ved at uddanne professionelle surveyers, siger Martin Lund. Medarbejderne belastes mindre Regionsrådets beslutning udspringer ikke af en tanke om at spare på udgifterne til kvalitetsarbejdet: Udgiften til selve akkrediteringen under JCI er i sig selv ikke den store post genvinsten ligger et andet sted: - Der hvor vi vinder noget, er hos medarbejderne. De skal ikke længere løbe ekstra for at opnå akkreditering under to systemer, som i stigende grad ligner hinanden. Og netop fordi udviklingen går den vej, så er jeg også sikker på, at vi fremover fortsat vil være i stand til at fastholde det høje kvalitetsniveau, som psykiatrien i Region Hovedstaden har i dag, slutter Martin Lund. 5/12

6 - Det er afgørende at gøre op med forestillingen om, at patienten er i centrum, for patienterne tilpasser sig hele tiden de rammer, der på et hospital. - Mari Holen, postdoc, Region Sjælland og RUC Patienten i centrum Det er afdelingen, der skal tilpasse sig patienten Mari Holen forsker i patientidentiteter og har fokus på, hvordan patienterne skal opføre sig for at blive gode patienter. PsykiatriNyt har mødt Mari Holen til en snak om både ulighed og medmenneskeligt engagement i sundhedsvæsenet. Af kommunikationskonsulent Hedvig Cecilie Andersen Hvad kan medarbejdere i psykiatrien gøre bedre for at sætte patienten i centrum? - Det er afgørende at gøre op med forestillingen om, at patienten er i centrum, for patienterne tilpasser sig hele tiden de rammer, der er på et hospital, siger Mari Holen. Hun har i sin forskning observeret, at de patienter, der gør sig tilgængelige og tilpasser sig de store krav til effektivitet, bliver betragtet som gode patienter. - Overført til psykiatrien, kan man sige, at patienterne skal tilrettelægge deres sind, så de passer ind i den psykiatriske behandlingsform, siger Mari Holen. Hun mener, at vi skal reflektere over den måde, vi som personale møder patienterne i sundhedsvæsenet. - Patienterne skal opføre sig på en bestemt måde for at blive til passende patienter, men det burde være hospitalet eller afdelingen, der indretter sig på patienterne, mener Mari Holen. Foto: Phillip Jørgensen Hvad oplever du som de største udfordringer i sundhedsvæsenet? - Jeg tror, at et af problemerne i sundhedsvæsenet er, at vi har nogle ideelle forestillinger om det perfekte sundhedsvæsen, hvor alle bliver behandlet ens. Det er ikke, fordi jeg ikke er enig - det er jeg tværtimod meget enig i - men det er som om, vi ikke forholder os til den virkelighed, som sundhedsvæsenet også er, siger Mari Holen. Hun mener, at sundhedsvæsenet også er præget af ulighed: - Der er ingen tvivl om, at vi har et stort problem med ulighed i 6/12

7 sundhedsvæsenet. Især inden for det psykiatriske felt. Og det kan vi ikke leve med som samfund, pointerer Mari Holen og giver udtryk for, at det er et samfundsansvar, at mennesker med psykisk sygdom dør 20 år tidligere end baggrundsbefolkningen. Hvad er dit vigtigste budskab til medarbejdere i psykiatrien? - Der er stor forskel på de politiske målsætninger om lighed og medinddragelse og de konkrete rammer på hospitalerne. Og det er afgørende at løfte de her problemstillinger op på et højere plan end at lade ansvaret hvile på den enkelte medarbejder, fastslår Mari Holen. Hun mener samtidig, at medarbejdere i psykiatrien skal blive ved med at finde de sprækker, hvor de kan gøre en forskel. Medmenneskelighed er nemlig essensen i fx plejepersonalets arbejde ifølge Mari Holen, som fortæller, at hun har mødt patienter, som, flere år efter deres behandling, kan huske sygeplejersker, som har været vigtige for dem i deres behandlingsforløb. - Det er ikke kun, hvad du gør, men også hvordan du gør det - din tilgang, din medmenneskelighed og din evne til at skabe relation til patienterne, siger Mari Holen. Hør Mari Holen fortælle om sin undersøgelse af patientidentiteter på sygeplejesymposiet Mari Holen - Det er ikke kun, hvad du gør, men også hvordan du gør det - din tilgang, din medmenneskelighed og din evne til at skabe relation til patienterne. - Mari Holen, postdoc, Region Sjælland og RUC OM MARI HOLEN Mari Holen er postdoc ved Psykiatrisk Forskningsenhed fra Region Sjælland og Center for Sundhedsfremmeforskning ved Roskilde Universitet. Mari Holen vandt en pris ved Informations ph.d.-cup i maj SYGEPLEJESYMPOSIUM 2013 Torsdag den 17. januar 2013 kl Professionshøjskolen Metropol Sigurdsgade 26, 2200 København N. - Det store auditorium i stueetagen. Du kan tilmelde dig på Søg på sygeplejesymposiet. Deltagerprisen er 100 kr. PATIENTIDENTITET Mari Holen forsker i patientidentiteter på de somatiske hospitaler, og hun synes, det er spændende at tænke forskningsresultaterne ind i en psykiatrisk sammenhæng. Mari Holen har identificeret fire skjulte krav i sundhedsvæsenet, som er styrende for, hvordan man bliver den gode patient; patienten skal tilpasse sig og gøre sig tilgængelig, patienten skal tage ansvar for sin egen sundhed, patienten skal opføre sig troværdigt, og patienten skal gøre et særligt indtryk på personalet. 7/12

8 PS Kort Nyt Koncerndirektør forlader Region Hovedstaden Koncerndirektør Katja Kayser forlader Region Hovedstaden for at tiltræde en stilling som administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Katja Kayser (Cand. Jur. og Master of Public Management) kom til Region Hovedstaden i august 2010 fra stillingen som direktør i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Hun har haft ansvar for psykiatri, handicap, kommunesamarbejde med sundhedsaftaler og en række udvalg herunder: Psykiatri- og handicapudvalget, Kommunekontaktudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget og en række dialogfora. Jan Toftholm Andersen er ny centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup Jan Toftholm Andersen tiltræder pr. 1. januar 2013 stillingen som centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup. Jan har de sidste otte år været centerchef på Psykiatrisk Center Ballerup og har siden juli måned været konstitueret centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup. Jan er 47 år gammel og oprindeligt uddannet sygeplejerske. Han har sidenhen suppleret med en mastergrad i organsiationspsykologi og en executive mastergrad i administration. Ny centerchef for nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center Centerchef på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Anne-Rose Wang er pr. 1. januar 2013 ansat som centerchef for det nye center, der etableres som følge af fusionen mellem BUC Bispebjerg, BUC Glostrup og BUC Hillerød. Anne-Rose Wang har mange års ledererfaring og klinisk erfaring som børneog ungdomspsykiater, og hun ser frem til udfordringen der blandt andet vil indebære, at den faglige udvikling og forskningen i børne- og ungdomspsykiatri styrkes. Fusionen af BUC Bispebjerg, BUC Glostrup og BUC Hillerød er et led i implementeringen af Hospitals- og Psykiatriplan Effektiv System Adgang (ESA) Projekt Effektiv System Adgang er klar til at implementere single sign on i Region Hovedstadens Psykiatri efter nytår. Single sign on er en passwordhusker der gør, at man logger på som normalt én gang, hvorefter det kun tager ca. 5 sekunder per gang at få adgang til systemerne. Ambitionen er at halvere spildtiden til login for læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Det er muligt at læse meget mere om ESA og single sign on på denne side på regionens intranet REGI: Sundheds+it/ESA/ Nyt fælles nummer til it sevice desk Telefonnummeret til Servicedesk og Klinisk-it-Servicedesk er ændret fra lørdag den 1. december, og der er nye åbningstider. Alle hidtidige numre til Servicedesk og Klinisk-it-Servicedesk samles under ét nummer: Fra hovednummeret trykker du dig videre til den ønskede funktion via en tryk-selv menu. Nye åbningstider: Servicedesk: Alle årets dage - døgnet rundt Hjælp i kliniske it-systemer: Mandag-torsdag kl og fredag kl Ny regional presse- og kommunikationspolitik Region Hovedstaden har fået en ny, fælles presse- og kommunikationspolitik. Den sætter høje mål og stiller krav til alle ansatte i regionen om at have fokus på kommunikation. Målet er større åbenhed og dialog om de regionale prioriteringer og beslutninger. Det skal ske gennem dialog med de mange faggrupper, interessenter, brugere og borgere i regionen. Værdierne i kommunikationspolitikken er: Åben - medier er vores helt nødvendig med- og modspiller. Vi er gerne 8/12

9 på forkant, tilgængelige, modtagelig og tydelige. Troværdig - vi er faglige, kompetente, realistiske og præcise. Menneskelig - Vi er ordentlige, lyttende, accepterende og kommunikerende. På forkant - Vi venter ikke med at tage initiativer, men er beredte. PsykInfo flytter til indre København PsykInfo kan nu efter en længere proces se frem til at tage nye lokaler i brug i indre København. I Rosengården tæt ved Nørreport station er håndværkerne gået i gang, og PsykInfo kan forhåbentlig flytte ind i løbet af første kvartal De nye lokaler kommer til at rumme et åbent modtage- / informationsområde med indgang fra Rosengården, kontorer til PsykInfos medarbejdere, mødelokale og en mindre foredragssal. For mere information kontakt leder af PsykInfo Anette Echwald på Nye pakkeforløb 1. januar Danske Regioner har i deres kvalitetsprojekt anbefalet, at pakkeforløb på det psykiatriske område udbredes til alle regioner. Derfor er der nu udviklet landsdækkende pakkeforløb, som er klar til brug i det nye år. Til forskel fra de behandlingspakker, vi har arbejdet med hidtil, er der ikke længere basis / udvidet at vælge imellem. Der er altså én pakke per diagnose, og tidsforbruget i disse lægger sig op ad timeantallet i den tidligere udvidede pakke. Herudover er der afsat tid til screening for KRAM faktorer og somatisk undersøgelse, sikring af sammenhæng og kontinuitet, sundhedsmæssig støtte og vejledning samt pårørendesamtaler. Ud over de reviderede behandlingspakkeforløb er der udviklet en udredningspakke til patienter, der har behov for diagnostisk afklaring, inden de tildeles et pakkeforløb. Mere info findes på Central Visitations hjemmeside Komité for psykoterapi Psykoterapi er en væsentlig del af den psykiatriske behandling. Region Hovedstadens Psykiatri vil sætte fokus på dette område og etablere derfor en Komite for Psykoterapi. Komiteen er bredt fagligt sammensat og tæller desuden to medlemmer med brugerbaggrund. Komiteen har til opgave at sikre en begrebsafklaring af, hvad vi i RHP forstår ved psykoterapeutisk behandling. Komiteen skal derudover medvirke ved udarbejdelse af relevante vejledninger og instrukser samt rådgive om spørgsmål om psykoterapeutisk behandling. Formålet er at styrke og udvikle den psykoterapeutiske behandling. Komiteen har første møde den 17. januar 2013, og yderligere information kan fås ved komiteens sekretær, Ida Sørensen, på 12 er startet på uddannelse til specialpsykolog I september måned er fem psykologer startet på den fireårige uddannelse til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien, og 1. december fik de følge af syv psykologer på uddannelsen i voksenpsykiatrien. Dermed har de indledt et forløb, der skal gøre dem i stand til at varetage udrednings- og behandlingsopgaver på specialpsykologniveau. Næste år forventer man at kunne oprette fem uddannelsesstillinger mere i børne- og ungdomspsykiatrien og ni uddannelsesstillinger i voksenpsykiatrien på dette område. Reflex er i luften Den 1. december 2012 overgik Region Hovedstadens Psykiatri til REFLEX, regionens nye indkøbs- og økonomisystem. Mange har derfor allerede praktisk erfaring med systemet i form af varebestilling eller fakturabehandling. Der har været startproblemer, fx i forhold til brugernes tildelte roller og leveringsadresser. Alle fejl rapporteres løbende til SAP Kompetence Center, som tilretter så hurtigt som muligt. I løbet af de første to uger gennemførtes opfølgning på rekvirentundervisningen og der har været indkøbssupportere tilstede på de fleste centre for at hjælpe brugerne godt i gang med deres første bestillinger. Hvis der fortsat er behov for support, kan du på PsykIntra se, hvem du skal kontakte. 9/12

10 I begyndelsen af januar 2013 overgår Psykiatrisk Center Bornholm samt BUC Bispebjergs enhed på Bornholm også til Reflex samtidig med Bornholms Hospital. Ny strategi for patientinddragelse Region Hovedstadens Psykiatri ønsker at udvikle og styrke aktiv inddragelse af patienter, brugere og pårørende både i den daglige behandlingspraksis og i udviklingen af psykiatrien. Derfor udvikles der nu en samlet strategi for patient-, bruger- og pårørendeinddragelse. Strategien vil omhandle alle faser af et patientforløb både i psykiatrien, børne- og ungdomspsykiatrien og i botilbuddene i Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet er at udbrede viden om og metoder til inddragelse på tre niveauer: I den kliniske praksis, i opbygningen af de organisatoriske rammer og i formelle samarbejdsstrukturer. Strategien forventes færdig i foråret Projekt velfærdsledelse Kommune og psykiatri på Frederiksberg har i det seneste år arbejdet for at skabe et mere smidigt samarbejde. Ledere i begge organisationer har spillet en nøglerolle og har været inddraget i hele processen. Processen har givet et væsentligt indblik i hinandens organisationer, bevillinger, lovgivning og arbejdsvilkår, og det har skabt en gensidig respekt, som kan mærkes i det daglige samarbejde. Line nu arbejdes der både i kommune og psykiatri med at integrere de mange og meget konkrete ideer til forbedringer, og projekt velfærdsledelse afsluttes med en medarbejdernetværksdag i januar, hvor de ansatte i psykiatri og kommune sammen skal evaluere de nye tiltag, som lederne har introduceret. På mødet får de ansatte desuden samme mulighed som lederne for at lære hinanden og hinandens arbejdsområder bedre at kende. Sundhedsdage 2013 Der arbejdes allerede nu ihærdigt på at forberede Sundhedsdage 2013, der kommer til at foregå den marts 2013 i Øksnehallen. Sundhedsdage 2013 skal vise, hvor meget vi kan inden for sundhedsvæsenet nu og i fremtiden med særligt fokus på børn, unge og kronisk syge. Samtidig skal der være dialog mellem borgere og politikere om sundheds- og børnepolitik. Forventningen er, at Sundhedsdage 2013 bliver en folkelig event spækket med aktiviteter, viden og rådgivning, der både kan tiltrække børn, unge og voksne. Der er fire temaer i udstillingen: Folkesygdomme herunder kroniske sygdomme Akutområdet Fremtidens hospital herunder forskning Børn på hospitalet Region Hovedstadens Psykiatri deltager med stande i områderne Folkesygdomme (primært fokus på angst og depression), Børn og Unge (primært fokus på ADHD, spiseforstyrrelser og cutting) samt Fremtidens Hospital og Forskning (1:1 model af patientstue). Stolpegård 50 år Det er i år 50 år siden, at dag- og nathospitalet Montebello blev stiftet. I dag hedder det Psykoterapeutisk Center Stolpegård og behandler hvert år ca patienter for ikke-psykotiske lidelser. Jubilæet blev fejret med et fagligt arrangement i oktober og igen den 17. december med en reception med deltagelse af psykiatriudvalgets formand Arly Eskildsen. Info-skærme på de psykiatriske centre I starten af det nye år vil patienter og pårørende kunne læse oplysninger om behandling og tilbud på netop det afsnit, de befinder sig på. Tres infoskærme sættes op på de psykiatriske centre, og der udarbejdes informationstekster målrettet de enkelte patientgrupper, samt generel information om psykiatrien og resten af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. 10/12

11 KRAM kampagne for et sundere liv Med støtte fra Trygfonden styrker Region Hovedstadens Psykiatri fokus på patienternes livsstil ved at øge opmærksomheden på de fire KRAM faktorer: Kost, Rygning, Alkohol og Motion. I foråret 2013 vil der blive uddannet såkaldte KRAM ambassadører blandt især social- og sundhedsassistenter i samarbejde med HRU huset. Herudover kommer der en række informationsmaterialer (foldere, film og en KRAM-håndbog), der kan bruges til at motivere og støtte patienterne i at leve et sundere liv. Skizofreniforeningen Psykiatrien er blevet en bruger-/pårørendeorganisation rigere. Skizofreniforeningen vil fremover arbejde for bedre vilkår for mennesker med skizofreni både i behandlingsforløb og i økonomiske og sociale forhold. Det er muligt at læse mere om foreningen på Medarbejdertopmøde Den blev der afholdt medarbejdertopmøde om innovation. Topmødet var et led i implementeringen af den kommende regionale innovationspolitik. 400 medarbejdere fra hele regionen var samlet for at komme med bud på, hvad der hæmmer og hvad der fremmer innovation i hverdagen, og de fremmødte kunne blandt andet lade sig inspirere af professor i offentlig forvaltning Jacob Torfing, der forsker i offentlig innovation. Med stor energi understregede han, at innovation ikke kun er den enestående originale ide det er også at adoptere andres gode ideer og blive såkaldte second movers. De mange input og pointer fra dagen samles nu og drøftes på det første møde i RegionH-MED i det nye år. Præsentationer, film og en opsamling fra dagen kan ses på det regionale intranet REGI. Direkte feedback fra patienterne Den 19. og den 28. november var patienter fra Region Hovedstadens Psykiatri inviteret indenfor for at fortælle om deres oplevelse med behandlingen i psykiatrien. Det blev nogle ærlige, åbenhjertige, nyttige og lærerige møder, hvor politikere fra Region Hovedstadens Psykiatriudvalg og repræsentanter fa Region Hovedstaden, Region Hovedstadens Psykiatri og bruger-/ pårørendeorganisationerne fik mange gode råd med hjem. Input fra møderne skal bruges i den fremtidige udvikling af psykiatrien og drøftes på det kommende møde i Psykiatriudvalget den 5. marts Referater fra alle fokusgrupper findes på Før MUS kommer GRUS Tilbagemeldingerne fra TrivselOP 2011 viste, at 27 % af medarbejderne i ringe grad eller slet ikke havde udbytte af deres MUS samtale. På denne baggrund startede Region Hovedstadens Psykiatri et pilotprojekt i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet og Ålborg Universitet på Psykiatrisk Center Frederksberg. Resultatet er blevet, at man anbefaler GRUS før MUS. GRUS står for gruppeudviklingssamtaler, og det dækker over en statussamtale i den samlede gruppe eller team, hvor man ser på det kommende års udfordringer og muligheder og taler om teamets rolle i disse. Erfaringerne fra PC Frederiksberg er, at medarbejderne oplevede en større forståelse for teamets placering i organisationen, og at der kom fokus på retninge i eget arbejde. Medarbejderne her oplevede det som gavnligt at se på, om de som team opfyldte de krav, organisationen stiller. På baggrund af erfaringerne fra PC Frederiksberg tilbydes alle centre nu introduktion til gruppeudviklingssamtaler og MUS som strategisk udviklingsværktøj. Fremtidens retspsykiatri på PC Sct. Hans Netop nu vurderer en komité af politikere, arkitekter og ingeniører seks bud på de fysiske rammer for fremtidens retspsykiatri i Region Hovedstaden. Vurderingen er en del af første fase i konkurrencen om Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vinderprojekterne i denne fase præsenteres onsdag den 30. januar 2013 på Kristineberg. Den endelige vinder af byggeprojektet udpeges i sommeren Målet med byggerierne på PC Sct. Hans er at skabe helt nye vilkår for nogle af de patienter, der har det sværest, samt skabe et modelcenter for retspsykiatri på internationalt niveau. Projektet omfatter m² nybyggeri og etablering af 11/12

12 126 nye sengepladser ved Psykiatrisk Center Sct. Hans, der i fremtiden vil danne rammen om en specialiseret, moderne retspsykiatri for hele Region Hovedstaden. Byggeriet sættes i gang i 2015 og forventes at stå færdigt i Læs mere på SATS-pulje midler til nationalt gennembrudsprojekt vedr. nedbringelse af tvang Region Hovedstadens Psykiatri har fået bevilget 5 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til det nationale gennembrudsprojekt om nedbringelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien. Projektet er en fortsættelse af tidligere gennembrudsprojekter i RHP og har til formål, at: Nedbringe omfang og varighed af tvangsforanstaltninger mest muligt Sikre at kvaliteten af den tvang, som anvendes er så høj som mulig set fra et organisatorisk, fagligt og patientoplevet perspektiv Udvikle tilbud om aktiviteter som redskaber til nedbringelsen af brugen af tvang fx undervisning, sociale tilbud som musik, motion, madlavning, dans m.v. Sikre spredning og fastholdelse af projektets tiltag og resultater til alle relevante afsnit. Psykiatrisk Center Nordsjælland, Psykiatrisk Center Hvidovre, Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Ballerup, BUC Bispebjerg og BUC Glostrup deltager i projektet. Hvert center har udpeget et eller to lukkede afsnit, der hver skal nedsætte et projektteam, der lokalt sikrer gennemførelsen af projektets initiativer. For at sikre spredning og fastholdelse af projektets tiltag, er der nedsat en implementeringsgruppe, der skal sikre udbredelsen af projektets gode resultater. Anette Lauritsen fra Psykiatrisk Center Frederiksberg er implementeringsgruppens tovholder. Projektet er forankret under Komité om Tvang. 12/12

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Referat for møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 27. marts 2014 kl. 16.00-17.20. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110, 2300 København S (Vers.

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder...

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder... PsykiatriNyt TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 11.08.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 Brugerinddragelse i psykiatriens byggeprojekter Til dialogmøde om det retspsykiatriske nybyggeri...side 3 KRAM Støt patienterne til en sundere

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010

PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010 PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010 Indhold Leder Der løber en rød tråd fra de overordnede krav og vilkår til vores kerneydelse - den gode patientbehandling...side 2 Virksomhedsplan 2010 - patienterne

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Et styrket sundhedsvæsen for os alle SF ønsker et styrket sundhedsvæsen for alle borgere. Det kræver ressourcer og nye måder

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5.

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 12. maj 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Klinikchef Psykiatrisk Center Ballerup

Klinikchef Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup Adresse Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange

Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange 2. Bliv frivillig eller vær aktiv i SIND Lokalforeningerne i Ballerup-Furesø-Herlev, Gladsaxe-Gentofte-Lyngby, Rødovre og Vestegnen værdsætter MEGET, hvis du har lyst til at være aktiv i bestyrelsesarbejdet.

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referatet godkendt 26. april 2010. Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 216-221 NM/BKK/jen Referat

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere