PsykiatriNyt. Indhold. December Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet..."

Transkript

1 PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip Jørgensen, Lars Gundersen, Colourbox Redaktionen kan kontaktes på eller Leder Godt gået...side 2 Ny uddannelse Recovery på skemaet...side 3 Motion som terapi Det er godt for de unge at brænde krudt af...side 4 Farvel til Joint Commission International Fremover skal vi kun akkrediteres efter én model...side 5 Patienten i centrum Det er afdelingen, der skal tilpasse sig patienten...side 6 PS Kort Nyt...Side 8 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Godt gået Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen 2012 blev året, hvor først undersøgelsen og siden strømliningen af vores medicineringspraksis i høj grad satte dagsordenen. Mange ledere og medarbejdere har været direkte involveret i den målrettede indsats, vi det sidste halve år har gjort, for at rette op de steder, hvor praksis har fejlet. Det er en benhård indsats... Det handler om patienternes sikkerhed, og den går vi ikke på kompromis med. Julen nærmer sig, og vi har næsten nået afslutningen på et turbulent år i Region Hovedstadens Psykiatri blev året, hvor først undersøgelsen og siden strømliningen af vores medicineringspraksis i høj grad satte dagsordenen. Mange ledere og medarbejdere har været direkte involveret i den målrettede indsats, vi det sidste halve år har gjort, for at rette op de steder, hvor praksis har fejlet. Det er en benhård indsats, der fortsætter ind i det nye år, og som betyder, at medicineringspraksis fremover vil blive overvåget nøje. Det handler om patienternes sikkerhed, og den går vi ikke på kompromis med. De mange initiativer, vi har sat i gang for at sikre god og sikker medicinsk behandling i psykiatrien, indskriver sig i en lang række af andre tiltag i 2012, som vi kan være stolte af - fordi de gør os til en bedre psykiatri for patienter og deres pårørende. Jeg nævner blot nogle få: Vi har for alvor taget behandlingspakkerne i brug, så langt flere patienter i landets største region nu er sikret lige behandling ved samme behov. Vi er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, så vi alle følger vigtige standarder, der skal styrke patientsikkerheden. Vi har bygget stor, ny akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Ballerup og er godt på vej med ny retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans, så de mest forpinte og syge patienter får de bedst mulige rammer for behandlingen. Vi har samlet kompetencer og ressourcer i ét børne- og ungdomspsykiatrisk center, som fremover skal levere en samlet indsats for vores yngste patienter. Vi har fornyet vores aftaler om samarbejde med kommunerne, for at sikre sammenhæng for patienter, når de behandles på tværs af sektorerne. Vi har skruet op for blusset under den recovery-orienterede behandling og bl.a. etableret et kompetencecenter for recovery og rehabilitering, som skal sikre, at al behandling fremover tager udgangspunkt i patienternes egne ønsker og mål. Vi har etableret en PsykInfo og deltaget aktivt i kampagnen EN AF OS, fordi vi som behandlingspsykiatri både selv skal huske at se patienterne som borgere og mennesker, frem for blot en diagnose og fordi vi kan hjælpe alle andre med at få en bedre forståelse for psykiatri og psykisk sygdom. Dette og meget andet, har vi nået som samlet hospital alt i mens vi har behandlet og hjulpet patienter hver dag, døgnet rundt. Det er godt gået, synes jeg. Og jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med jer i Glædelig jul. Martin Lund Direktør 2/12

3 Ny uddannelse Recovery på skemaet En ny uddannelse skal gøre os mere bevidste om rehabiliterende tiltag i vores kliniske praksis. Hvad hæmmer og hvad fremmer patienternes recoveryproces? Der igangsættes en omfattende uddannelsesindsats med start i 2013, og Psykiatrisk Center Amager lægger ud med et pilotforløb i marts måned. Af kommunikationskonsulent Didde Welin Pilgaard - Vi vil gerne præsentere personalet for den internationale viden og erfaring, der findes om recovery, så vi får en fælles referenceramme om håb, muligheder og empowerment at tale sammen ud fra. - Kim Jørgensen, sygeplejerske, cand.cur., projektleder I løbet af 2013 skal en stor del af medarbejderne i Region Hovedstadens Psykiatri gennemføre en uddannelse i recovery. Målet er at sikre en fælles viden om recovery og at vi alle bliver mere bevidste om, hvordan vi kan understøtte recoveryprocessen hos patienterne. - Lange de fleste er enige i de overordnede tanker om recovery og en rehabiliterende tilgang til den psykiatriske behandling. Langt sværere er det rent faktisk at ændre indgroede vaner og traditioner. Der er tale om en kulturforandring, hvor man nogle steder er meget langt, mens man andre steder ikke er det. Denne uddannelse skal sikre, at vi har de samme mål, og at vi bliver mere bevidste om at indfri dem, fortæller centerchef Kristen Kistrup, der står i spidsen for udviklingen af uddannelsen. Fælles forståelse af recoverybegrebet Udgangspunktet for uddannelsen er den daglige praksis. Personalet skal blive bedre til at få øje på, hvad der fremmer recovery i den måde, man løser opgaverne på, så det kan bredes ud til flere arbejdsgange. Kim Jørgensen er sygeplejerske og cand.cur. fra Århus Universitet, og han er som projektleder ansvarlig for tilrettelæggelsen af uddannelsen: - Vi vil gerne indledningsvist præsentere personalet for den internationale viden og erfaring, der findes om recovery, så vi får en fælles referenceramme om håb, muligheder og empowerment at tale sammen ud fra. Dernæst skal vi have alle til at reflektere over, hvad der fungerer godt og recoveryunderstøttende i den daglige praksis, og hvor der skal justeres. Samlet set ønsker vi at skabe en større forståelse for, hvorfor dette er en rigtig god ide, fortæller Kim Jørgensen. Uddannelsen understøttes af den forskning og metodeudvikling, der foregår i Kompetencecenter for rehabilitering, recovery og shared care. Herudover er en række patientinddragelsesinitiativer ved at blive samlet i en strategi for patientog pårørendeinddragelse, der skal ligge klar i løbet af foråret. Tovholdere skal holde fokus fast Et essentielt element i den nye recoveryuddannelse er initiativer, der kan understøtte lederne til at gå forrest, når det gælder om at arbejde mere recoveryorienteret. Det er derfor planen, at der skal holdes ledertemadage, hvor man har mulighed for at dele udfordringer og gode ideer med andre ledere. Herudover er der ønsker om at etablere et netværk af særlige nøglepersoner, der skal hjælpe med at holde de nye tanker i live, og der er ligeledes ønske om på sigt at skabe en diplomuddannelse for ansatte med mellemlang videregående uddannelse samt kompetenceudvikling for assistenter. - Vi har endnu ikke alle rammer om de nye tiltag på plads, men vi har masser af gode ideer til, hvordan vi kan understøtte, at recoverytanken bliver en fast integreret del af den måde, vi tænker psykiatri på i Region Hovedstaden, siger Kim Jørgensen. 3/12

4 Forventede resultater På kort sigt: - Lære de unge at håndtere indre uro - Forebygge vold og aggres-siv adfærd - Forebygge overvægt På lang sigt: - Give de unge sociale færdigheder, så de kan trives bedre i samfundet - Skabe en adfærdsændring omkring de unges sundhed og motion Opfølgning Dokumentationsarbejdet omkring Motion som terapi er i gang og vil omfatte patientoplevelser og resultater for projektet. Hvis du vil vide mere kan du kontakte afsnitsledelsen, afsnit 62 BUC Glostrup; Overlæge: Peter Jantzen Afdelingssygeplejerske: Elisabeth Myhre. Motion som terapi Det er godt for de unge at brænde krudt af På Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup behandler man et stigende antal unge retspsykiatriske patienter. Nye udendørs motionsredskaber giver bedre muligheder for motion, leg og bevægelse under indlæggelsen, hvilket er en vigtig del af den miljøterapeutiske behandling. Af AC-medarbejder Cecilie Mahler, BUC Glostrup I takt med, at antallet af retspsykiatriske pladser blevet øget, var der behov for nye aktivitetsmuligheder for patienterne på det intensive ungdomsafsnit. Afsnitsledelsen skød derfor gang i projekt Motion som terapi. Projektbeskrivelsen tog form, pengene blev søgt og et halvt år senere blev seks udendørs motionsredskaber monteret i den indhegnede have. Målet med projektet er at sætte fokus på de unges adfærd omkring motion og sundhed. De fleste unge er indlagt over en længere periode og nogle må ikke forlade afsnittet, hvilket har udfordret mulighederne for fysisk aktivitet. Nu er der bedre muligheder for motion, leg og bevægelse under indlæggelsen. 60 minutter om dagen Afsnittet har otte patienter mellem 14 og 17 år. De unge indlægges til behandling af fx skizofreni, svær depression, svær personlighedsforstyrrelse eller som følge af en retslig kendelse og psykisk sygdom. De nye udendørsredskaber giver mulighed for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig motion for unge, og afsnittets fysioterapeut Beth Jensen har sat motion på ugeskemaet. Hun fortæller: - Det er godt for de unge at brænde noget krudt af og bruge træningen til at afreagere. Det er vigtigt for dem at kunne mærke sig selv. Den fysiske aktivitet indgår i dag i det miljøterapeutiske samt behandlingsmæssige arbejde med KRAM-faktorerne. Finansiering Pengene er søgt gennem TrygFondens indsatsområde, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Stor tak til TrygFonden for deres donation på kr. Projektet har gjort det muligt at gøre motion til en struktureret del af behandlingen og arbejde positivt med nogle af de bivirkninger, patienterne kan opleve ved deres medicin. Ofte har patienterne svært ved at finde ro, de tager på i vægt og deres selvbillede bliver udfordret. - Ved at arbejde med de store muskelgrupper får man en bedre regulering af stofskiftet, hvilket kan være med til at mindske konsekvenserne af medicinen, fortæller afsnittets overlæge Peter Jantzen. Projektet er altså både forebyggende og behandlende for de unges sundhed og trivsel. Samtidig giver projektet de unge en forståelse og fornemmelse af, at motion har stor betydning for deres fysiske og psykiske sundhed. Denne indsigt begynder under indlæggelsen, men endnu vigtigere efter udskrivelsen, hvor de igen skal fungere i deres hverdag. 4/12

5 Farvel til Joint Commission International Fremover skal vi kun akkrediteres efter én model Regionsrådet har besluttet, at Region Hovedstaden fremover kun skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel. God beslutning, lyder det fra direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund. Af journalist Ulf Joel Jensen - DDKM har udviklet sig positivt over årene - og nærmet sig JCI. På mange måder ligner standarderne i de to modeller hinanden, og derfor står medarbejdernes arbejdsindsats med en dobbelt akkreditering heller ikke længere mål med den værdi, vi får ud af det. En stor bedrift som fortjener anerkendelse - Det har været en fantastisk bedrift af medarbejderne, at de har bragt Region Hovedstadens Psykiatri gennem to akkrediteringer med stor udmærkelse. Der har været leveret et enormt stort stykke arbejde af alle medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, og det fortjener stor anerkendelse, indleder direktør Martin Lund, som selvom han mener, at den store indsats har båret frugt nu ser frem til, at organisationen fremover kun skal akkrediteres under Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). De to sæt standarder ligner hinanden - Jeg bakker fuldstændig op om regionsrådets beslutning. Jeg har også tidligere talt for denne løsning i de forskellige fokusgruppeinterviews, der har været gennemført blandt ledere og medarbejdere. DDKM har udviklet sig positivt over årene og nærmet sig JCI. På mange måder ligner standarderne i de to modeller hinanden, og derfor står medarbejdernes arbejdsindsats med en dobbelt akkreditering heller ikke længere mål med den værdi, vi får ud af det, forklarer Martin Lund. - Martin Lund, direktør, RHP Foto: Joakim Rode Vigtigt med fortsat udvikling Regionsrådet lægger i deres beslutning op til, at man skal fastholde det internationale perspektiv med supplerende aktiviteter ud over akkreditering under DDKM. - Det er en god idé. Det er vigtigt, at vi bevarer udsynet i kvalitetsarbejdet og det kan vi gøre ved at søge inspiration ud over landets grænser. Samtidig skal vi i Region Hovedstaden også bidrage til en fortsat udvikling af DDKM blandet ved at uddanne professionelle surveyers, siger Martin Lund. Medarbejderne belastes mindre Regionsrådets beslutning udspringer ikke af en tanke om at spare på udgifterne til kvalitetsarbejdet: Udgiften til selve akkrediteringen under JCI er i sig selv ikke den store post genvinsten ligger et andet sted: - Der hvor vi vinder noget, er hos medarbejderne. De skal ikke længere løbe ekstra for at opnå akkreditering under to systemer, som i stigende grad ligner hinanden. Og netop fordi udviklingen går den vej, så er jeg også sikker på, at vi fremover fortsat vil være i stand til at fastholde det høje kvalitetsniveau, som psykiatrien i Region Hovedstaden har i dag, slutter Martin Lund. 5/12

6 - Det er afgørende at gøre op med forestillingen om, at patienten er i centrum, for patienterne tilpasser sig hele tiden de rammer, der på et hospital. - Mari Holen, postdoc, Region Sjælland og RUC Patienten i centrum Det er afdelingen, der skal tilpasse sig patienten Mari Holen forsker i patientidentiteter og har fokus på, hvordan patienterne skal opføre sig for at blive gode patienter. PsykiatriNyt har mødt Mari Holen til en snak om både ulighed og medmenneskeligt engagement i sundhedsvæsenet. Af kommunikationskonsulent Hedvig Cecilie Andersen Hvad kan medarbejdere i psykiatrien gøre bedre for at sætte patienten i centrum? - Det er afgørende at gøre op med forestillingen om, at patienten er i centrum, for patienterne tilpasser sig hele tiden de rammer, der er på et hospital, siger Mari Holen. Hun har i sin forskning observeret, at de patienter, der gør sig tilgængelige og tilpasser sig de store krav til effektivitet, bliver betragtet som gode patienter. - Overført til psykiatrien, kan man sige, at patienterne skal tilrettelægge deres sind, så de passer ind i den psykiatriske behandlingsform, siger Mari Holen. Hun mener, at vi skal reflektere over den måde, vi som personale møder patienterne i sundhedsvæsenet. - Patienterne skal opføre sig på en bestemt måde for at blive til passende patienter, men det burde være hospitalet eller afdelingen, der indretter sig på patienterne, mener Mari Holen. Foto: Phillip Jørgensen Hvad oplever du som de største udfordringer i sundhedsvæsenet? - Jeg tror, at et af problemerne i sundhedsvæsenet er, at vi har nogle ideelle forestillinger om det perfekte sundhedsvæsen, hvor alle bliver behandlet ens. Det er ikke, fordi jeg ikke er enig - det er jeg tværtimod meget enig i - men det er som om, vi ikke forholder os til den virkelighed, som sundhedsvæsenet også er, siger Mari Holen. Hun mener, at sundhedsvæsenet også er præget af ulighed: - Der er ingen tvivl om, at vi har et stort problem med ulighed i 6/12

7 sundhedsvæsenet. Især inden for det psykiatriske felt. Og det kan vi ikke leve med som samfund, pointerer Mari Holen og giver udtryk for, at det er et samfundsansvar, at mennesker med psykisk sygdom dør 20 år tidligere end baggrundsbefolkningen. Hvad er dit vigtigste budskab til medarbejdere i psykiatrien? - Der er stor forskel på de politiske målsætninger om lighed og medinddragelse og de konkrete rammer på hospitalerne. Og det er afgørende at løfte de her problemstillinger op på et højere plan end at lade ansvaret hvile på den enkelte medarbejder, fastslår Mari Holen. Hun mener samtidig, at medarbejdere i psykiatrien skal blive ved med at finde de sprækker, hvor de kan gøre en forskel. Medmenneskelighed er nemlig essensen i fx plejepersonalets arbejde ifølge Mari Holen, som fortæller, at hun har mødt patienter, som, flere år efter deres behandling, kan huske sygeplejersker, som har været vigtige for dem i deres behandlingsforløb. - Det er ikke kun, hvad du gør, men også hvordan du gør det - din tilgang, din medmenneskelighed og din evne til at skabe relation til patienterne, siger Mari Holen. Hør Mari Holen fortælle om sin undersøgelse af patientidentiteter på sygeplejesymposiet Mari Holen - Det er ikke kun, hvad du gør, men også hvordan du gør det - din tilgang, din medmenneskelighed og din evne til at skabe relation til patienterne. - Mari Holen, postdoc, Region Sjælland og RUC OM MARI HOLEN Mari Holen er postdoc ved Psykiatrisk Forskningsenhed fra Region Sjælland og Center for Sundhedsfremmeforskning ved Roskilde Universitet. Mari Holen vandt en pris ved Informations ph.d.-cup i maj SYGEPLEJESYMPOSIUM 2013 Torsdag den 17. januar 2013 kl Professionshøjskolen Metropol Sigurdsgade 26, 2200 København N. - Det store auditorium i stueetagen. Du kan tilmelde dig på Søg på sygeplejesymposiet. Deltagerprisen er 100 kr. PATIENTIDENTITET Mari Holen forsker i patientidentiteter på de somatiske hospitaler, og hun synes, det er spændende at tænke forskningsresultaterne ind i en psykiatrisk sammenhæng. Mari Holen har identificeret fire skjulte krav i sundhedsvæsenet, som er styrende for, hvordan man bliver den gode patient; patienten skal tilpasse sig og gøre sig tilgængelig, patienten skal tage ansvar for sin egen sundhed, patienten skal opføre sig troværdigt, og patienten skal gøre et særligt indtryk på personalet. 7/12

8 PS Kort Nyt Koncerndirektør forlader Region Hovedstaden Koncerndirektør Katja Kayser forlader Region Hovedstaden for at tiltræde en stilling som administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Katja Kayser (Cand. Jur. og Master of Public Management) kom til Region Hovedstaden i august 2010 fra stillingen som direktør i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Hun har haft ansvar for psykiatri, handicap, kommunesamarbejde med sundhedsaftaler og en række udvalg herunder: Psykiatri- og handicapudvalget, Kommunekontaktudvalget, Sundhedskoordinationsudvalget og en række dialogfora. Jan Toftholm Andersen er ny centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup Jan Toftholm Andersen tiltræder pr. 1. januar 2013 stillingen som centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup. Jan har de sidste otte år været centerchef på Psykiatrisk Center Ballerup og har siden juli måned været konstitueret centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup. Jan er 47 år gammel og oprindeligt uddannet sygeplejerske. Han har sidenhen suppleret med en mastergrad i organsiationspsykologi og en executive mastergrad i administration. Ny centerchef for nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center Centerchef på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Anne-Rose Wang er pr. 1. januar 2013 ansat som centerchef for det nye center, der etableres som følge af fusionen mellem BUC Bispebjerg, BUC Glostrup og BUC Hillerød. Anne-Rose Wang har mange års ledererfaring og klinisk erfaring som børneog ungdomspsykiater, og hun ser frem til udfordringen der blandt andet vil indebære, at den faglige udvikling og forskningen i børne- og ungdomspsykiatri styrkes. Fusionen af BUC Bispebjerg, BUC Glostrup og BUC Hillerød er et led i implementeringen af Hospitals- og Psykiatriplan Effektiv System Adgang (ESA) Projekt Effektiv System Adgang er klar til at implementere single sign on i Region Hovedstadens Psykiatri efter nytår. Single sign on er en passwordhusker der gør, at man logger på som normalt én gang, hvorefter det kun tager ca. 5 sekunder per gang at få adgang til systemerne. Ambitionen er at halvere spildtiden til login for læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Det er muligt at læse meget mere om ESA og single sign on på denne side på regionens intranet REGI: Sundheds+it/ESA/ Nyt fælles nummer til it sevice desk Telefonnummeret til Servicedesk og Klinisk-it-Servicedesk er ændret fra lørdag den 1. december, og der er nye åbningstider. Alle hidtidige numre til Servicedesk og Klinisk-it-Servicedesk samles under ét nummer: Fra hovednummeret trykker du dig videre til den ønskede funktion via en tryk-selv menu. Nye åbningstider: Servicedesk: Alle årets dage - døgnet rundt Hjælp i kliniske it-systemer: Mandag-torsdag kl og fredag kl Ny regional presse- og kommunikationspolitik Region Hovedstaden har fået en ny, fælles presse- og kommunikationspolitik. Den sætter høje mål og stiller krav til alle ansatte i regionen om at have fokus på kommunikation. Målet er større åbenhed og dialog om de regionale prioriteringer og beslutninger. Det skal ske gennem dialog med de mange faggrupper, interessenter, brugere og borgere i regionen. Værdierne i kommunikationspolitikken er: Åben - medier er vores helt nødvendig med- og modspiller. Vi er gerne 8/12

9 på forkant, tilgængelige, modtagelig og tydelige. Troværdig - vi er faglige, kompetente, realistiske og præcise. Menneskelig - Vi er ordentlige, lyttende, accepterende og kommunikerende. På forkant - Vi venter ikke med at tage initiativer, men er beredte. PsykInfo flytter til indre København PsykInfo kan nu efter en længere proces se frem til at tage nye lokaler i brug i indre København. I Rosengården tæt ved Nørreport station er håndværkerne gået i gang, og PsykInfo kan forhåbentlig flytte ind i løbet af første kvartal De nye lokaler kommer til at rumme et åbent modtage- / informationsområde med indgang fra Rosengården, kontorer til PsykInfos medarbejdere, mødelokale og en mindre foredragssal. For mere information kontakt leder af PsykInfo Anette Echwald på Nye pakkeforløb 1. januar Danske Regioner har i deres kvalitetsprojekt anbefalet, at pakkeforløb på det psykiatriske område udbredes til alle regioner. Derfor er der nu udviklet landsdækkende pakkeforløb, som er klar til brug i det nye år. Til forskel fra de behandlingspakker, vi har arbejdet med hidtil, er der ikke længere basis / udvidet at vælge imellem. Der er altså én pakke per diagnose, og tidsforbruget i disse lægger sig op ad timeantallet i den tidligere udvidede pakke. Herudover er der afsat tid til screening for KRAM faktorer og somatisk undersøgelse, sikring af sammenhæng og kontinuitet, sundhedsmæssig støtte og vejledning samt pårørendesamtaler. Ud over de reviderede behandlingspakkeforløb er der udviklet en udredningspakke til patienter, der har behov for diagnostisk afklaring, inden de tildeles et pakkeforløb. Mere info findes på Central Visitations hjemmeside Komité for psykoterapi Psykoterapi er en væsentlig del af den psykiatriske behandling. Region Hovedstadens Psykiatri vil sætte fokus på dette område og etablere derfor en Komite for Psykoterapi. Komiteen er bredt fagligt sammensat og tæller desuden to medlemmer med brugerbaggrund. Komiteen har til opgave at sikre en begrebsafklaring af, hvad vi i RHP forstår ved psykoterapeutisk behandling. Komiteen skal derudover medvirke ved udarbejdelse af relevante vejledninger og instrukser samt rådgive om spørgsmål om psykoterapeutisk behandling. Formålet er at styrke og udvikle den psykoterapeutiske behandling. Komiteen har første møde den 17. januar 2013, og yderligere information kan fås ved komiteens sekretær, Ida Sørensen, på 12 er startet på uddannelse til specialpsykolog I september måned er fem psykologer startet på den fireårige uddannelse til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien, og 1. december fik de følge af syv psykologer på uddannelsen i voksenpsykiatrien. Dermed har de indledt et forløb, der skal gøre dem i stand til at varetage udrednings- og behandlingsopgaver på specialpsykologniveau. Næste år forventer man at kunne oprette fem uddannelsesstillinger mere i børne- og ungdomspsykiatrien og ni uddannelsesstillinger i voksenpsykiatrien på dette område. Reflex er i luften Den 1. december 2012 overgik Region Hovedstadens Psykiatri til REFLEX, regionens nye indkøbs- og økonomisystem. Mange har derfor allerede praktisk erfaring med systemet i form af varebestilling eller fakturabehandling. Der har været startproblemer, fx i forhold til brugernes tildelte roller og leveringsadresser. Alle fejl rapporteres løbende til SAP Kompetence Center, som tilretter så hurtigt som muligt. I løbet af de første to uger gennemførtes opfølgning på rekvirentundervisningen og der har været indkøbssupportere tilstede på de fleste centre for at hjælpe brugerne godt i gang med deres første bestillinger. Hvis der fortsat er behov for support, kan du på PsykIntra se, hvem du skal kontakte. 9/12

10 I begyndelsen af januar 2013 overgår Psykiatrisk Center Bornholm samt BUC Bispebjergs enhed på Bornholm også til Reflex samtidig med Bornholms Hospital. Ny strategi for patientinddragelse Region Hovedstadens Psykiatri ønsker at udvikle og styrke aktiv inddragelse af patienter, brugere og pårørende både i den daglige behandlingspraksis og i udviklingen af psykiatrien. Derfor udvikles der nu en samlet strategi for patient-, bruger- og pårørendeinddragelse. Strategien vil omhandle alle faser af et patientforløb både i psykiatrien, børne- og ungdomspsykiatrien og i botilbuddene i Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet er at udbrede viden om og metoder til inddragelse på tre niveauer: I den kliniske praksis, i opbygningen af de organisatoriske rammer og i formelle samarbejdsstrukturer. Strategien forventes færdig i foråret Projekt velfærdsledelse Kommune og psykiatri på Frederiksberg har i det seneste år arbejdet for at skabe et mere smidigt samarbejde. Ledere i begge organisationer har spillet en nøglerolle og har været inddraget i hele processen. Processen har givet et væsentligt indblik i hinandens organisationer, bevillinger, lovgivning og arbejdsvilkår, og det har skabt en gensidig respekt, som kan mærkes i det daglige samarbejde. Line nu arbejdes der både i kommune og psykiatri med at integrere de mange og meget konkrete ideer til forbedringer, og projekt velfærdsledelse afsluttes med en medarbejdernetværksdag i januar, hvor de ansatte i psykiatri og kommune sammen skal evaluere de nye tiltag, som lederne har introduceret. På mødet får de ansatte desuden samme mulighed som lederne for at lære hinanden og hinandens arbejdsområder bedre at kende. Sundhedsdage 2013 Der arbejdes allerede nu ihærdigt på at forberede Sundhedsdage 2013, der kommer til at foregå den marts 2013 i Øksnehallen. Sundhedsdage 2013 skal vise, hvor meget vi kan inden for sundhedsvæsenet nu og i fremtiden med særligt fokus på børn, unge og kronisk syge. Samtidig skal der være dialog mellem borgere og politikere om sundheds- og børnepolitik. Forventningen er, at Sundhedsdage 2013 bliver en folkelig event spækket med aktiviteter, viden og rådgivning, der både kan tiltrække børn, unge og voksne. Der er fire temaer i udstillingen: Folkesygdomme herunder kroniske sygdomme Akutområdet Fremtidens hospital herunder forskning Børn på hospitalet Region Hovedstadens Psykiatri deltager med stande i områderne Folkesygdomme (primært fokus på angst og depression), Børn og Unge (primært fokus på ADHD, spiseforstyrrelser og cutting) samt Fremtidens Hospital og Forskning (1:1 model af patientstue). Stolpegård 50 år Det er i år 50 år siden, at dag- og nathospitalet Montebello blev stiftet. I dag hedder det Psykoterapeutisk Center Stolpegård og behandler hvert år ca patienter for ikke-psykotiske lidelser. Jubilæet blev fejret med et fagligt arrangement i oktober og igen den 17. december med en reception med deltagelse af psykiatriudvalgets formand Arly Eskildsen. Info-skærme på de psykiatriske centre I starten af det nye år vil patienter og pårørende kunne læse oplysninger om behandling og tilbud på netop det afsnit, de befinder sig på. Tres infoskærme sættes op på de psykiatriske centre, og der udarbejdes informationstekster målrettet de enkelte patientgrupper, samt generel information om psykiatrien og resten af sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. 10/12

11 KRAM kampagne for et sundere liv Med støtte fra Trygfonden styrker Region Hovedstadens Psykiatri fokus på patienternes livsstil ved at øge opmærksomheden på de fire KRAM faktorer: Kost, Rygning, Alkohol og Motion. I foråret 2013 vil der blive uddannet såkaldte KRAM ambassadører blandt især social- og sundhedsassistenter i samarbejde med HRU huset. Herudover kommer der en række informationsmaterialer (foldere, film og en KRAM-håndbog), der kan bruges til at motivere og støtte patienterne i at leve et sundere liv. Skizofreniforeningen Psykiatrien er blevet en bruger-/pårørendeorganisation rigere. Skizofreniforeningen vil fremover arbejde for bedre vilkår for mennesker med skizofreni både i behandlingsforløb og i økonomiske og sociale forhold. Det er muligt at læse mere om foreningen på Medarbejdertopmøde Den blev der afholdt medarbejdertopmøde om innovation. Topmødet var et led i implementeringen af den kommende regionale innovationspolitik. 400 medarbejdere fra hele regionen var samlet for at komme med bud på, hvad der hæmmer og hvad der fremmer innovation i hverdagen, og de fremmødte kunne blandt andet lade sig inspirere af professor i offentlig forvaltning Jacob Torfing, der forsker i offentlig innovation. Med stor energi understregede han, at innovation ikke kun er den enestående originale ide det er også at adoptere andres gode ideer og blive såkaldte second movers. De mange input og pointer fra dagen samles nu og drøftes på det første møde i RegionH-MED i det nye år. Præsentationer, film og en opsamling fra dagen kan ses på det regionale intranet REGI. Direkte feedback fra patienterne Den 19. og den 28. november var patienter fra Region Hovedstadens Psykiatri inviteret indenfor for at fortælle om deres oplevelse med behandlingen i psykiatrien. Det blev nogle ærlige, åbenhjertige, nyttige og lærerige møder, hvor politikere fra Region Hovedstadens Psykiatriudvalg og repræsentanter fa Region Hovedstaden, Region Hovedstadens Psykiatri og bruger-/ pårørendeorganisationerne fik mange gode råd med hjem. Input fra møderne skal bruges i den fremtidige udvikling af psykiatrien og drøftes på det kommende møde i Psykiatriudvalget den 5. marts Referater fra alle fokusgrupper findes på Før MUS kommer GRUS Tilbagemeldingerne fra TrivselOP 2011 viste, at 27 % af medarbejderne i ringe grad eller slet ikke havde udbytte af deres MUS samtale. På denne baggrund startede Region Hovedstadens Psykiatri et pilotprojekt i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet og Ålborg Universitet på Psykiatrisk Center Frederksberg. Resultatet er blevet, at man anbefaler GRUS før MUS. GRUS står for gruppeudviklingssamtaler, og det dækker over en statussamtale i den samlede gruppe eller team, hvor man ser på det kommende års udfordringer og muligheder og taler om teamets rolle i disse. Erfaringerne fra PC Frederiksberg er, at medarbejderne oplevede en større forståelse for teamets placering i organisationen, og at der kom fokus på retninge i eget arbejde. Medarbejderne her oplevede det som gavnligt at se på, om de som team opfyldte de krav, organisationen stiller. På baggrund af erfaringerne fra PC Frederiksberg tilbydes alle centre nu introduktion til gruppeudviklingssamtaler og MUS som strategisk udviklingsværktøj. Fremtidens retspsykiatri på PC Sct. Hans Netop nu vurderer en komité af politikere, arkitekter og ingeniører seks bud på de fysiske rammer for fremtidens retspsykiatri i Region Hovedstaden. Vurderingen er en del af første fase i konkurrencen om Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vinderprojekterne i denne fase præsenteres onsdag den 30. januar 2013 på Kristineberg. Den endelige vinder af byggeprojektet udpeges i sommeren Målet med byggerierne på PC Sct. Hans er at skabe helt nye vilkår for nogle af de patienter, der har det sværest, samt skabe et modelcenter for retspsykiatri på internationalt niveau. Projektet omfatter m² nybyggeri og etablering af 11/12

12 126 nye sengepladser ved Psykiatrisk Center Sct. Hans, der i fremtiden vil danne rammen om en specialiseret, moderne retspsykiatri for hele Region Hovedstaden. Byggeriet sættes i gang i 2015 og forventes at stå færdigt i Læs mere på SATS-pulje midler til nationalt gennembrudsprojekt vedr. nedbringelse af tvang Region Hovedstadens Psykiatri har fået bevilget 5 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til det nationale gennembrudsprojekt om nedbringelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien. Projektet er en fortsættelse af tidligere gennembrudsprojekter i RHP og har til formål, at: Nedbringe omfang og varighed af tvangsforanstaltninger mest muligt Sikre at kvaliteten af den tvang, som anvendes er så høj som mulig set fra et organisatorisk, fagligt og patientoplevet perspektiv Udvikle tilbud om aktiviteter som redskaber til nedbringelsen af brugen af tvang fx undervisning, sociale tilbud som musik, motion, madlavning, dans m.v. Sikre spredning og fastholdelse af projektets tiltag og resultater til alle relevante afsnit. Psykiatrisk Center Nordsjælland, Psykiatrisk Center Hvidovre, Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Ballerup, BUC Bispebjerg og BUC Glostrup deltager i projektet. Hvert center har udpeget et eller to lukkede afsnit, der hver skal nedsætte et projektteam, der lokalt sikrer gennemførelsen af projektets initiativer. For at sikre spredning og fastholdelse af projektets tiltag, er der nedsat en implementeringsgruppe, der skal sikre udbredelsen af projektets gode resultater. Anette Lauritsen fra Psykiatrisk Center Frederiksberg er implementeringsgruppens tovholder. Projektet er forankret under Komité om Tvang. 12/12

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 02.06.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Centerchef

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø.

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planområde syd Dato: 18.03.2013 Kl.: 10.30 12.30 Sted: Psykiatrisk Center Glostrup Glostrup Hospital Ndr. Ringvej 57 Indgang

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Dagsorden og beslutningsreferat for Møde i Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 12. december 2013, kl. 16.00-17.20 Sted: PC Amager, Centerledelsen, Digevej 110, 1. sal, 2300 København

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 5: De professionelles rolle Oplæg: Hjælp via indsatser, der samarbejder NAPHA (Natjonalt Kompetensecenter for Psykisk Helsearbeid), oplægsholder er Trond

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 September 2009 Hillerød Hospital Forebyggelsesenheden Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 Udarbejdet af Forebyggelsesenheden Addie Just Februar 2009, godkendt september 2009 Indhold Indledning...3

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Status: akkrediteret Høj patienttilfredshed på akutmodtagelse og akutklinikker Early

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud)

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg midt Dato: 28.08.2014 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Bygning 2 (tæt ved indkørslen

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 2 Skolen for Recovery Efterår 2016 Indhold Velkommen til Skolen for Recovery... 5 Hvad kan du lære på kurserne... 6 Praktiske

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Der var lagt op til en dag med aktiv inddragelse af deltagerne, hvor der var indtænkt følgende:

Der var lagt op til en dag med aktiv inddragelse af deltagerne, hvor der var indtænkt følgende: Opsamling Regionerne har afholdt en faglig konference om bl.a. status og erfaringer med pakkeforløb i psykiatrien, kvalitetsmål vedr. pakkeforløb samt udrednings- og behandlingsrettens betydning for pakkeforløbene.

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere