VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN!"

Transkript

1 U G E 10 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! Der er med stor glæde vi byder velkommen til salgschef Bo Jensen, Svendborg, der fremover vil stå for annoncesalget til både Nyhedsbrevet og vort trykte magasin, der kommer igen til efteråret også i nyt udstyr. Bo Jensen er en erfaren mediemand og han skal medvirke til, at bringe ikke mindst vort trykte magasin tilbage på markedet, efter at have ligget stille siden 2012, og med et nyt layout, og nyt navn EUROPEMAGAZINE - lægger vi op til også at udkomme med både Nyhedsbrev og magasin også i en engelsk udgave fra Samarbejdet med Bo Jensen sker bl.a. på baggrund af den hastigt voksende læserskare vort Nyhedsbrev har oplevet det seneste år. Vi udsender nu vort ugentlige Nyhedsbrev til mere end 2200 modtagere (mere end 3000 læsere) og Nyhedsbrevet distribueres desuden sammen med letbaner.dk. FEMERN A/S MØDER VIRKSOMHEDER OVER HELE DANMARK - Uanset om det er en opgave til kr. eller 20 mio. kr., så er det nu, virksomhederne skal finde sammen og få skabt kontakt til de bydende entreprenørkonsortier, siger teknisk direktør Steen Lykke, Femern A/S Virksomheder landet over får nu mulighed for at høre, hvilke konkrete opgaver de kan løse, hvis de vil være leverandør til byggeriet af verdens største sænketunnel. På en række åbne møder over hele Danmark vil Femern A/S fortælle firmaerne om deres muligheder for at deltage i tunnelbyggeriet. Ni internationale konsortier er allerede i gang med at udarbejde tilbud på selve tunnelen under Femern Bælt og konsortierne har de kommende måneder behov for at komme i kontakt med en række underleverandører fra hele Danmark og Nordtyskland. Overblik Femern A/S har udarbejdet en vejledning, der beskriver konkrete opgaver, som kan være relevante for underleverandører til tunnelbyggeriet. Med vejledningen får mindre og mellemstore virksomheder et overblik over deres muligheder, og direkte kontaktinformation til de internationale entreprenørkonsortier, der er i gang med at udarbejde tilbud til Femern A/S. I løbet af marts og april 2014 arrangerer Femern A/S og Femern Belt Development sammen med Dansk Industris lokalafdelinger i alt fem informationsmøder fordelt over hele Danmark og der planlægges lignende møder i Lübeck og Flensburg.

2 Møderne finder sted således: 11. marts 2014, kl , ScandicAalborg, Hadsundvej 200, 9220Aalborg 12. marts 2014, kl , Nilles Kro, Hadstensvej 209, 8471Sabro (Aarhus) 12. marts 2014, kl , DOK5000, Havnegade 18, 5000Odense C 13. marts 2014, kl , EDT Center Padborg, Lyren 1, 6330Padborg 17. marts 2014, kl , Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100Ringsted Tilmelding kan ske ved at kontakte Heide Petersen på senest én uge inden hver mødedato. Ved tilmelding bedes du venligst udfylde -emnefeltet med bynavn og dato. Blandt underleverancerne til Femern Bælt tunnelen kan der fx være tale om servicearbejde på marint materiel som gravemaskiner og kranudstyr typisk svejseopgaver - vedligehold af diverse skibe, personalebåde, pramme, dykkerudstyr og lignende. Byggepladserne kan også få brug for assistance til at anskaffe og montere mindre bygninger, fx til kontorfaciliteter eller som mandskabsrum. Hertil kommer kantinedrift, rengøring, taxikørsel samt vagttjeneste og opsætning af hegn omkring byggepladserne. - Uanset om det er en opgave til kr. eller 20 mio. kr., så er det nu, virksomhederne skal finde sammen og få skabt kontakt til de bydende entreprenørkonsortier. Som statsejet selskab har vi en særlig forpligtelse til at informere bredt og med informationsmøderne vil vi gerne sikre, at virksomheder i hele landet kender deres muligheder for at få del i opgaverne på tunnelbyggeriet. Byggeriet af Femern Bælt-tunelen kommer til at skabe mange tusinde nye arbejdspladser især i Danmark. For hver eneste direkte beskæftiget hos entreprenørerne på byggeriet af tunnelen vil der være endnu en beskæftiget hos de virksomheder, der bliver underleverandører til projektet, siger teknisk direktør Steen Lykke, Femern A/S mandeår På informationsmøderne vil Femern A/S kontraktdirektører samt kommunikationsdirektør for Femern A/S, Ajs Dam sammen med direktør Stig Rømer Winter fra den regionale interesseorganisation Femern Belt Development orientere om de mange muligheder, virksomhederne har for at deltage i tunnelbygger. Analysefirmaet Copenhagen Economics skønner, at byggeriet vil skabe en beskæftigelse svarende til mandeår i alt. Heraf ligger de mandeår hos hovedentreprenørerne på byggepladserne på og omkring Femern Bælt, mens mandeår er indirekte beskæftigelse hos de mange underleverandører. Alene tunnelfabrikken vil give beskæftigelse til omkring ansatte. Femern Bælt tunnelen er et prioritetsprojekt i Europa I perioden har EU bevilget støtte på 200 millioner euro til projektering af den faste Femern Bælt forbindelse. Også i de kommende år kan tunnelprojektet modtage betydelig støtte fra programmet for det transeuropæiske transportnet TEN-T. Det fremgår af konceptet for støtte til infrastrukturprojekter, der blev fremlagt af EU's forvaltningsorgan i slutningen af Med TEN-T programmet (transeuropæisk transportnet) ønsker EU at skabe bedre sammenhæng på Europas indre marked og at indføre en vis standardisering af transportsystemerne. Konceptet, der blev vedtaget i slutningen af 2013, omhandler for første gang et hovednet af ni multimodale transportkorridorer, der forventes færdige senest i Infrastrukturprojekter, der som Femern Bælt-tunnelen ligger langs med korridorerne, står øverst på den officielle liste over støtteberettigede projekter. Parlamentet har tredoblet budgettet til 26,3 milliarder euro for perioden

3 TEN-T-programmet Skandinavien-Middelhavet". Den starter ved den russiske grænse i Finland, går gennem Sverige og Danmark over henholdsvis Storebælt og Femern Bælt og så videre gennem Tyskland og Italien til Malta. I den forbindelse udgør Femern Bælt en særligt vigtig delstrækning på nord-syd-aksen mellem Centraleuropa og Skandinavien, fordi tunnelen skal forbinde Europas byområder og samtidig fjerne flaskehalsene på tværs af landegrænserne. For Femern Bælt-tunnelen begynder en ny syvårig støtteperiode inden for rammerne af TEN- T-programmet i 2014, hvor Danmark vil søge om yderligere støtte til anlægsprojekter. Etableringen og finansieringen af de trans-europæiske transportnet påhviler medlemsstaterne og er dermed afhængig af de nationale planer og finansieringsmuligheder. GRØN GODSTRANSPORT Oslo Göteborg København er en af de to vigtigste godskorridorer for import/eksport i Skandinavien lastbiler passerer tællepunktet på Svinesund hvert døgn, og antallet vokser. Når Femern Bæltforbindelsen åbner i 2021, vil trafikken over Femern blive mere end fordoblet, og som en følge heraf skal der transporteres dobbelt så meget gods over Øresund. Udviklingen fører til køer, ulykker, enorme miljøudfordringer og et stort tab for erhvervslivet, som løbende oplever forsinkelser. Det skandinaviske tilfælde Transportinfrastruktur og mobilitet har gennem historien udgjort fundamentet for de skandinaviske landes økonomiske vækst og udvikling. Sammenlignet med vores europæiske naboer har vi altid måttet acceptere længere transportafstande til markeder og samarbejdspartnere. Vi har tidligere kompenseret for denne konkurrenceulempe ved at investere i højere effektivitet og kvalitet. De seneste 10 år har situationen imidlertid udviklet sig dramatisk i den forkerte retning. Infrastrukturen, som blev bygget for flere generationer siden, er forældet og kan ikke længere udbedres med enkelte reparationer. Især jernbanen kan ikke længere leve op til de kapacitets- og effektivitetskrav, som befolkningen og erhvervslivet stiller. Konsekvensen er, at både godstransport og persontransport foregår på vejene, og stadig flere af os tilbringer lang tid i bilkø. Dette fører til store økonomiske tab for erhvervslivet og for den enkelte. Vi er kommet i en situation, hvor den kritiske mangel på jernbaner og miljøvenlig infrastruktur truer forudsætningerne for vækst og udvikling på bekostning af befolkningens sikkerhed, sundhed og livskvalitet. Transport er blevet en af de største klimasyndere Ifølge OECD står transportsektoren for den største forøgelse af CO2-udledning i atmosfæren i de skandinaviske lande, og udviklingen er negativ. Selv om mængderne vokser, har jernbanens markedsandel aldrig været lavere. Mellem Oslo og Göteborg er jernbanens markedsandel kun 17 %, først og fremmest på grund af en udslidt og forældet infrastruktur, som ikke er tilpasset dagens krav til forudsigelighed, kapacitet og frekvens. Transportfirmaerne har derfor ikke andet valg end at transportere varerne på vejen. I Norge har regeringen længe haft en ambition om at fordoble godstrafikken på jernbanen, men udviklingen er gået i den modsatte retning. Alene i fjor blev containere, som skulle have været fragtet på jernbane, kørt på lastbil, fordi transportfirmaerne ikke har tillid til jernbanen. Dette har store samfundskonsekvenser i forhold til trafikulykker og miljø.

4 I Osloregionen er udledningen fra vejtrafikken den største klimaudfordring, og siden 1995 er udledningen blevet øget med 24 % og udgør nu 50 % af regionens samlede udledning af klimagasser (kilde: SSB). Hvordan vender vi udviklingen? Der er behov for omfattende strukturændringer, hvis man skal opfylde det forventede behov for transport hos både erhvervsliv og privatpersoner, samtidig med at der tages højde for ressourcer og miljørestriktioner. Det er hverken rationelt eller realistisk at udbygge vejene, så de har tilstrækkelig kapacitet. Selv om bilerne bliver stadigt mere miljøvenlige, slipper vi ikke for de udfordringer, der er i forhold til kapacitet og ulykker. At få lagt mere af transportarbejdet over på jernbane er derfor afgørende i forhold til både miljø og kapacitet og har længe været et mål både på nationalt niveau og for EU. Ved at sikre bedre konkurrencevilkår for godstransport på jernbane kan man, ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI), fordoble den nuværende import og eksport og samtidig reducere CO2-udledningen med 1/3. Dertil kommer en betydelig samfundsgevinst i form af færre ulykker og et bedre bymiljø som følge af mindre støj og udledning. Hvad har højhastighedstog med grøn godstransport at gøre? Jernbanens manglende konkurrenceevne skyldes først og fremmest de kapacitetsudfordringer, der opstår, når tog med forskellige hastigheder og stopmønstre anvender samme spor. De fleste, der har rejst med tog i Skandinavien, har oplevet, hvor let der kan opstå forsinkelser, når lokaltog og godstog benytter samme spor som InterCity-togene. Et sådant system er meget sårbart. Hvis f.eks. et lokaltog bliver forsinket, vil det også medføre forsinkelser for alle de andre tog, der befinder sig på sporet. Ved at bygge nye spor beregnet til højhastighedstog frigøres betydelig kapacitet på de eksisterende spor, fordi de hurtige tog kan køre på egne spor. Dermed får godstog og lokaltog, hvis hastigheder ligner hinanden, den kapacitet, de har brug for. Dekarbonisering af transportsektoren inden 2050 Vores mål er at udarbejde en køreplan for, hvordan de skandinaviske lande kan blive foregangsnationer, når det gælder implementering af løsninger for, hvordan transport hen over grænserne kan blive grønnere og mere konkurrencedygtig. Vi tror på helhedsløsninger og løsninger på tværs af sektorer som den vigtigste forudsætning for at bidrage til fremvæksten af nye transportmønstre, hvor store godsmængder og flere rejsende transporteres sammen til rejsemålet med den mest effektive og grønneste transportform. Foto venligst udlånt af San Francisco Municipal Office En satsning på moderne jernbane er i modsætning til fly- og vejudbygning transportreducerende i den forstand, at det favoriserer udviklingen af tætte bycentre i og omkring stationerne FAKTA Under fanen INFOBANK på lægger vi løbende rapporter og fakta ud, efterhånden som de foreligger. Vores ønske med denne webside er at bidrage til, at debatten om fremtidens transportløsninger foregår empirisk, objektivt og faktabaseret. Hvis du sidder inde med relevant viden om emnet, formidler vi den gerne! Du finder vores kontaktoplysninger under fanen OM OS. Du kan også komme i dialog med os via vores Facebookside:www.facebook.com/8millioncity

5 METROPOL ØRESUND en ny bog af fremtidsforskeren Uffe Palludan Udviklingen i Øresundsregionen er gået i stå. Årsagen er enkel: Der er ingen der har til opgave at tænke langsigtet på tværs, så alle initiativer bliver til enkeltstående tiltag uden langsigtet sammenhæng. I bogen Metropol Øresund foreslår Uffe Palludan, at der dannes et udviklingsselskab, der skal finansiere, etablere og drive to nye forbindelser over sundet. Og vigtigst er, at det også skal også have til opgave at udvikle de mentale bånd over sundet. Der er tale om en selvfinansierende samlet pakke: * En metro mellem København og Malmö * En jernbanetunnel mellem Helsingør og Helsingborg for persontog og biltog * Et ekstra spor på Kystbanen til gennemkørende hurtige tog * En ny takstpolitik * Udvikling af mentale bånd over sundet En jernbanetunnel ved Helsingør vil udover at kunne finansiere sig selv kunne finansiere metroen og nedsatte takster for kollektiv trafik over sundet. For biltrafikken vil taksterne også kunne sættes ned set i forhold til dagens færgetakster. Det skyldes at en tunnel som den skitserede isoleret set vil give den investerede kapital en forrentning på 20 %. Ved at binde de to tunnelprojekter finansielt sammen får Malmö interesse i HH-forbindelsen, da den kan medfinansiere metroen og lavere takster på broen. Samtidig får Helsingborg og Helsingør en interesse i at metroen etableres, da det er forudsætningen for Malmös og Københavns støtte til HH-forbindelsen og den opgraderede Kystbane. Et udviklingsselskab, vil det kunne se skabelsen af mentale bånd over sundet som en selvstændig investering, som vil forrente sig i form af øgede driftsindtægter fra de faste forbindelser. Sådan kan man skabe ny vækst Øresundsregionen og realisere den 20 år gamle vision byfusion og regionsdannelse. Metropol Øresund er på 168 sider og kan købes på palludan.dk. 198 kr. incl. moms PERNILLE HERMANN ANMELDER UFFE PALLUDANS NYE BOG: NYT FORSLAG OM KORT HH-TUNNEL OG EKSTRA SPOR PÅ KYSTBANEN Fremtidsforskeren Uffe Palludan vil have rejsetiden til København ned på en halv time. Og så skal taksterne ned, så flere rejser over Øresund, skriver han i sin nye bog. Af Pernille Hermann, Borgerredaktør og journalist, Helsingør Dagblad Helsingør: Både rejsetiden og taksterne skal ned for at gøre Øresundsregionen til en succes. Derfor skal der bygges en metro mellem København og Malmø og en togtunnel ved Helsingør, og et ekstra spor på Kystbanen skal bruges til gennemkørende tog, der kun stopper én gang undervejs mellem Helsingør og Klampenborg. Og så skal et nyt privat udviklingsselskab tage sig af både finansiering, byggeri og drift - herunder også de mentale broer over Sundet. Det er de meget konkrete forslag, som udgør konklusionen i en ny debatbog fra fremtidsforskeren Uffe Palludan med titlen Metropol Øresund. Helsingør Dagblad har haft lejlighed til at drøfte de lokale perspektiver med Palludan forud for udgivelsen. For Helsingør vil der være meget store perspektiver - og mange detaljer til nærmere undersøgelse - i den»pakkeløsning«, han fremlægger. 4 minutters tunneltur Uffe Palludan genopliver en gammel plan om en kun fire km lang togtunnel direkte fra Helsingør Station til Helsingborg. - Køreturen de fire km under Sundet tager kun fire minutter med 60 km/t. Hvis man antager, at der bare skal

6 være et tog hvert 20. minut, så er der kun behov for en enkeltsporet tunnel, og den kan laves for under 3 mia. kroner, forklarer han. - Det er tankevækkende i forhold til, at det såkaldte IBU-projekt med både togog biltunnel - og en ny Ring 5 gennem Nordsjælland - opererer med 63 km tunnelrør. Hvis man ofrer dobbeltspor i den korte tunnel, kan man også sætte biltog ind med tilslutning til motorvejen i Mørdrup. Tredje spor på Kystbanen Den korte HH-tunnelen skal kombineres med et ekstra spor på Kystbanen, understreger Uffe Palludan - og fremlægger et helt nyt forslag til, hvordan det kan lade sig gøre. - Jeg bidrog selv til rapporten, da Banestyrelsen i 2001 undersøgte mulighederne for en opgradering i Kystbanen. Den mundede ud i et forslag om at lægge S-togsspor på begge sider og bruge de nuværende skinner til gennemkørende tog. Men den løsning var helt urealistisk dyr, mener han. - Ét ekstra spor er nok, hvis der er skiftespor på halvvejen. Det kan laves uden de mange ekspropriationer, som der ellers var lagt op til, forklarer Uffe Palludan. Ideen er at udnytte hele banedæmningen i sin fulde bredde med lodrette sider, hvor det er nødvendigt for at skabe plads nok. På stationerne er det ifølge Palludan muligt at skære af perronerne, uden at de bliver for smalle. Hurtigtog med få stop - Den store fordel ved det tredje spor er, at man så kan køre fra både Helsingborg og Helsingør til København på under en halv time. På den måde kommer Helsingborg tættere på København, end Malmø er i dag, og dermed bliver det realistiske at arbejde med fælles udviklingsplaner for hele regionen, forklarer Uffe Palludan. - København og Malmø er ved at undersøge mulighederne for en direkte metro under sundet, og den kan halvere rejsetiden til et kvarter. Men allerede i dag er togene fulde mellem København og Malmø. Derfor er der store perspektiver i at give Helsingborg den samme korte rejsetid til København. Der bor halvt så mange i Helsingborgregionen som i Malmøregionen. Privat selvfinansiering Det samlede projekt for både tunnel og Kystbane vil ifølge Palludan kunne gennemføres for 7-10 mia. kroner. - Det er så beskedent et beløb, at projektet kan blive selvfinansierende og dermed kan blive privat finansieret.

7 Mit forslag er derfor, at hele»pakken«placeres i et dansk-svensk udviklingsselskab, der selv skaffer finansieringen, står for projektering og anlæg og får alle tunnel-indtægterne. - Det er Ørestadsselskabet i ny version, bare på private hænder. Og som en særlig pointe skal det selskab også sætte penge af til at investere i»mentale broer«over Øresund. Min bogstitel er Metropol Øresund, fordi vi har store muligheder i at smelte sammen til én plet på Europakortet. Men det går for langsomt, og der er for mange hindringer. Det er alle involverede enige om. Ned med taksterne! Med få minutters transittid i den korte tunnel og halveret rejsetid København-Helsingborg med tog vil infrastrukturen blive så attraktiv, at der er basis for en klækkelig takstnedsættelse, mener Uffe Palludan. - Et nyt takstsystem skal gøre det billigere at pendle over store afstande. Enkeltbilletter skal også gælde til returrejser samme dag, og man skal kunne komme helt til Helsingborg på sin billet til Kystbanen. Det vil stimulere pendlingen og øge oplandet til alt fra sportskampe til koncerter og konferencer. Og derfor også sikre den vækst, som tiltrækker og fastholder store internationale virksomheder og forskningsprojekter. - Om de så ligger i København eller Malmø, Helsingør eller Helsingborg - det betyder mindre, hvis både rejsetiden og prisen er overkommelig, lyder pointen. Småt og smart Uffe Palludan er forberedt på, at hans idé hurtigt vil blive skudt ned af eksperterne, men det tager han roligt. - Infrastrukturprojekter svulmer altid op og bliver projekterne så dyre, at de bliver forsinket i årevis. IBUprojektet er det aktuelle eksempel. - Jeg forsøger med et bud på noget enkelt og rigtigt, som kan hænge økonomisk sammen, og det skal nok blive til noget en dag, mener han. SCHENKER A/S ETABLERER EN AFDELING FOR BANETRANSPORT Gennem flere år har DB Schenker-koncernen i mange europæiske lande med succes drevet en forretningsenhed for banetransport RLF (Rail Logistics & Forwarding). Efter en meget tilfredsstillende forsøgsperiode i 2013 kan vi nu tage det fulde skridt og etablere RLF i Danmark, skriver Schenker i en pressemedelelse. Med en udvidelse af vores banetransport-services øger Schenker A/S sit fokus på tog trafikker til og fra Europa. Den nye RLF-afdeling vil proaktivt kunne løse vores kunders mange og meget spændende opgaver. Med vores nye setup kan vi tilbyde specialviden inden for heltogs løsninger samt såkaldte single wagons, altså gods i ganske almindelige jern bane vogne. Markedet efterspørger netop den slags løsninger: i eget netværk, miljøvenlige og til rette tid og pris. DB Schenker arbejder konstant henimod disse langsigtede løsninger, med udgangs punkt i kundeunikke cases. Derfor er det en naturlig udvikling i vores ambitiøse vækststrategi at fortsætte fokus og udvikling på vores togtrafikker. De nye togservices vil være et fint supple ment til vores intermodale transportløsninger. Læs mere her :

8 GASTRONOMI I BORDHØJDE: MIDDAG PÅ VESTJYSK FACON I BARCELONA! En historie om måltider med kvalitet Af chefredaktør Knud Meldgaard, Barcelona At rejse, er at leve, påstod H.C. Andersen, men at rejse er også at spise, og gerne godt, hvilket den gode digter jo vant til hjemmefra, særlig når han var inviteret, og det blev han tit. HCA førte statistik over mange ting i sit liv: sit sexliv (eller mangel på samme), sine sygdomme (han var frisk som en havørn, men ofte plaget af tandpine) og så førte han naturligvis regnskab/statistik over sit forbrug: hjemme som ude i verden. Statistik kan altså bruges til mange ting. Også til cementering af fordomme. Både om HCA, men også om mere nutidige og relevante ting, som sundhed og økologi, der jo ikke var opfundet på HCA s tid, da alt jo var økologisk. Statistikken fortæller os f.eks., at de bedste, sundeste, mest økologiske og dermed også de dyreste fødevarer købes af den mest velstående del af den danske befolkning. Det lyder jo både logisk og rigtigt men det er en sandhed med modifikationer! Vestjylland, hvor jeg har boet i flere år, hører vel ikke ligefrem til den del af landet, der kan forveksles med Nordsjælland. Der er både klimaet og husstandsindkomsten til forskel. Det betyder dog ikke, som nogen fejlagtigt tror, at Vestjyderne lever ringere end dem i Nordsjælland. Ofte tværtimod. For her, i Vestjylland, er kvaliteten af de fødevarer, der tilberedes til daglig, ofte fremstillet af de bedste råvarer, der, alt efter årstiden, er tilgængelige på markedet. Markedet behøver ikke nødvendigvis at være den lokale slagter eller det lokale supermarked, men er, som det ofte er tilfældet i de ydre provinser, lige så tit, hvad man nu har krejlet, byttet, skudt, fisket eller købt sig til - og ofte uden faktura. Drop papiret og red et træ, og træer er der jo ikke for mange af i Vestjylland, så vi taler jo næsten om samfundssind. Deja-vu På en ydmyg, lokal restaurant i udkanten af Barcelona, hvor vi (min fotograf og jeg) bl.a. nyder en fremragende helstegt vildkanin, får jeg et deja-vu, der bringer mig tilbage til et lignende måltid hos min gamle ven i Ramme ved Lemvig, Evald Olsen, kaldet STRIT, der 2 gange om året inviterer 5 middelaldrende herrer, af forskellig social observans, til en fremragende middag med tilhørende vine, spirituøse væsker, kaffe, cigarer - og kortspil! Den første middag, i løbet af efteråret, er altid stegte ål med hele svineriet, og ved den anden middag, i løbet af vinteren, bydes der på vildt, af en eller anden beskaffenhed. STRIT er en udmærket kok og jæger. Nak og Æd! Omgivelserne er ydmyge og opdækningen på den blomstrende voksdug er også ganske enkel: tallerken, kniv, gaffel, glas og papirserviet, der ofte har et Påske- eller Julemotiv, for STRIT smider nødigt noget ud. Altså ingen overflødig pjank, som blomster og lys, det er maden, sprutten og det gode, sociale samvær, der er i højsædet. I Barcelona, hvor opdækningen også er ydmyg, kan vi i vinduet se en væsentlig del af det store udbud af fisk, skaldyr og kød, der bydes på denne aften, hvor duften af stegt kød, krydderurter og friske hvidløg kildrer vore næsebor. Min stakkels fotograf må nu (igen) høre på mine sammenligninger af måltider indtaget under sydens sol, og så dem der er indtaget ved voksdugen hos STRIT, hvor den eneste sol er den Betlehemsstjerne, der altid hænger i vinduet og lyser året rundt!

9 Alt hvad hjertet kan begære Ting ta r tid. I Vestjylland, som i Barcelona. Om morgenen indtager vi vor morgenkaffe i et lille, lokalt Mercado Municipal (ca 500 kwm.), hvor der hver morgen åbnes og faldbydes alt hvad hjertet kan begære af superfriske råvarer. Man må gerne røre, føle, lugte, osv. Ved en af flere barer står de handlende i skøn samdrægtighed med professionelle restauratører og husmødre og nyder en kop kaffe eller en lille tidlig fadøl. Vi holder os til en caffe con leche (kaffe med varm mælk) og en Bogadillo con Jamon é Queso ( friskbagt baguette med god skinke og smagfuld ost) Da man også kan få en Fundador (spansk Brandy), der ellers er svær at opdrive, fordi alle nu vil drikke importerede varer, og Fundador er for arbejderklassen, ja, så nupper vi lige en sådan men udelukkende pga. solidaritet med den spanske arbejderklasse. Ligestillingen er ikke helt nået til Barcelona endnu, så det er Mor der handler - og det går ikke for stærkt. Alt vejes (i hånden), vurderes og lugtes til inden der træffes beslutning om hvad der skal på frokost- og middagsbordet i dag. Med al respekt for Netto, Aldi, Lidl og hvad de nu hedder her til lands (og som også findes i Spanien), så er det altså ikke discountvarer, der ryger over disken til den lille, jævne og sortklædte morlille, der bruger betydeligt flere penge på sine daglige indkøb end den danske husmor. Procentvis, naturligvis. De varer den spanske husmoder køber er af en kvalitet, som danske husmødre, stort set, ikke vil betale. Samtalekøkken Hjemme i Vestjylland vil STRIT gerne betale for kvalitet, men hans tilgang til friske råvarer er af en karakter, så det ikke er nødvendigt, at ofre formuer på en splendid middag og ej heller på den daglige kost, da kvaliteten altid er høj. Danmark er stadig et af de lande i verden, hvor der er flest samtalekøkkener. Problemet er bare, at der ikke føres mange samtaler fordi alle har travlt med at arbejde, for at kunne betale for samtalekøkkenet, mens de middage vi indtager her er ofte er hentet på den lokale grill. Vi glemmer desværre, at god mad koster lidt mere og at ting ta r tid både i Vestjylland og i Barcelona! Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion: Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * * Ansvarshavende redaktør: Knud Meldgaard Annoncer: Salgschef Bo Jensen * *

Femern A/S møder virksomheder over hele Danmark

Femern A/S møder virksomheder over hele Danmark Nyhedsbrev nr. 33 februar 2014 Indhold møder virksomheder over hele Danmark 1 i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner 3 Bedre overblik over danske regler 5 Femern Bælt-tunnelen er et prioritetsprojekt

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DAGENS PROGRAM Kl. 08.30-09.00

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER

KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER REGION NORDJYLLAND KOMBINEREDE GODSTRANSPORTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund og metode Region Nordjylland har

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

klar til nye udfordringer

klar til nye udfordringer klar til nye udfordringer 2 3 Grib chancen! Hvad kan projektet Klar til Femern Bælt 2012 gøre for din virksomhed? Styrk din virksomheds kompetencer ved at indgå i projektet Klar til Femern Bælt 2012. Hvis

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Professor Konference om Nordisk Infrastruktur 12/9-2008 Om indlægget Introduktion overblik over trafikken til, fra og gennem Øresundsregionen

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN

YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN UGE 36 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM ERHVERVSLIVET I ÖRESUNDSREGIONEN Nyt fra DI: FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 Regeringen offentliggjorde den 26. august 2014 sit forslag til finanslov

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

06. juni 2013 VELKOMMEN

06. juni 2013 VELKOMMEN 06. juni 2013 VELKOMMEN RÅHAVEGÅRD VIRKSOMHEDER Femern Belt Development Grønt Center Business LF Sydtek Grontmij A/S Landinspektør Jørgen Hansen White arkitekter A/S MISSION Building people - Building

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?)

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Banebranchen 2011 11. maj 11 Banebranchen 2011 Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Den politiske ramme -Danmark En grøn transportpolitik - januar 2009 Jernbanestrategien: debatoplæg september

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION?

KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION? KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION? Henrik Skovby Global Chairman, Dalberg December 2013 Indhold Hvorfor Skandinavisk integration er nødvendigt Hvad nøglespillerne

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Fremtidens jernbane Fremtidens jernbane Workshop på 80 minutter Ved Banebran årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Jernbane skal erstatte mere flytrafik Måske vil fremtiden umuliggøre indenrigsflyvninger!

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0044 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0044 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0044 Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. marts 2009 Dok.id J. nr. 129-57 Internationalt Kontor Steen Jonssen Telefon 33 92 34 01 sjo@trm.dk Grundnotat Grønbog:

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere