VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN!"

Transkript

1 U G E 10 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! Der er med stor glæde vi byder velkommen til salgschef Bo Jensen, Svendborg, der fremover vil stå for annoncesalget til både Nyhedsbrevet og vort trykte magasin, der kommer igen til efteråret også i nyt udstyr. Bo Jensen er en erfaren mediemand og han skal medvirke til, at bringe ikke mindst vort trykte magasin tilbage på markedet, efter at have ligget stille siden 2012, og med et nyt layout, og nyt navn EUROPEMAGAZINE - lægger vi op til også at udkomme med både Nyhedsbrev og magasin også i en engelsk udgave fra Samarbejdet med Bo Jensen sker bl.a. på baggrund af den hastigt voksende læserskare vort Nyhedsbrev har oplevet det seneste år. Vi udsender nu vort ugentlige Nyhedsbrev til mere end 2200 modtagere (mere end 3000 læsere) og Nyhedsbrevet distribueres desuden sammen med letbaner.dk. FEMERN A/S MØDER VIRKSOMHEDER OVER HELE DANMARK - Uanset om det er en opgave til kr. eller 20 mio. kr., så er det nu, virksomhederne skal finde sammen og få skabt kontakt til de bydende entreprenørkonsortier, siger teknisk direktør Steen Lykke, Femern A/S Virksomheder landet over får nu mulighed for at høre, hvilke konkrete opgaver de kan løse, hvis de vil være leverandør til byggeriet af verdens største sænketunnel. På en række åbne møder over hele Danmark vil Femern A/S fortælle firmaerne om deres muligheder for at deltage i tunnelbyggeriet. Ni internationale konsortier er allerede i gang med at udarbejde tilbud på selve tunnelen under Femern Bælt og konsortierne har de kommende måneder behov for at komme i kontakt med en række underleverandører fra hele Danmark og Nordtyskland. Overblik Femern A/S har udarbejdet en vejledning, der beskriver konkrete opgaver, som kan være relevante for underleverandører til tunnelbyggeriet. Med vejledningen får mindre og mellemstore virksomheder et overblik over deres muligheder, og direkte kontaktinformation til de internationale entreprenørkonsortier, der er i gang med at udarbejde tilbud til Femern A/S. I løbet af marts og april 2014 arrangerer Femern A/S og Femern Belt Development sammen med Dansk Industris lokalafdelinger i alt fem informationsmøder fordelt over hele Danmark og der planlægges lignende møder i Lübeck og Flensburg.

2 Møderne finder sted således: 11. marts 2014, kl , ScandicAalborg, Hadsundvej 200, 9220Aalborg 12. marts 2014, kl , Nilles Kro, Hadstensvej 209, 8471Sabro (Aarhus) 12. marts 2014, kl , DOK5000, Havnegade 18, 5000Odense C 13. marts 2014, kl , EDT Center Padborg, Lyren 1, 6330Padborg 17. marts 2014, kl , Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100Ringsted Tilmelding kan ske ved at kontakte Heide Petersen på senest én uge inden hver mødedato. Ved tilmelding bedes du venligst udfylde -emnefeltet med bynavn og dato. Blandt underleverancerne til Femern Bælt tunnelen kan der fx være tale om servicearbejde på marint materiel som gravemaskiner og kranudstyr typisk svejseopgaver - vedligehold af diverse skibe, personalebåde, pramme, dykkerudstyr og lignende. Byggepladserne kan også få brug for assistance til at anskaffe og montere mindre bygninger, fx til kontorfaciliteter eller som mandskabsrum. Hertil kommer kantinedrift, rengøring, taxikørsel samt vagttjeneste og opsætning af hegn omkring byggepladserne. - Uanset om det er en opgave til kr. eller 20 mio. kr., så er det nu, virksomhederne skal finde sammen og få skabt kontakt til de bydende entreprenørkonsortier. Som statsejet selskab har vi en særlig forpligtelse til at informere bredt og med informationsmøderne vil vi gerne sikre, at virksomheder i hele landet kender deres muligheder for at få del i opgaverne på tunnelbyggeriet. Byggeriet af Femern Bælt-tunelen kommer til at skabe mange tusinde nye arbejdspladser især i Danmark. For hver eneste direkte beskæftiget hos entreprenørerne på byggeriet af tunnelen vil der være endnu en beskæftiget hos de virksomheder, der bliver underleverandører til projektet, siger teknisk direktør Steen Lykke, Femern A/S mandeår På informationsmøderne vil Femern A/S kontraktdirektører samt kommunikationsdirektør for Femern A/S, Ajs Dam sammen med direktør Stig Rømer Winter fra den regionale interesseorganisation Femern Belt Development orientere om de mange muligheder, virksomhederne har for at deltage i tunnelbygger. Analysefirmaet Copenhagen Economics skønner, at byggeriet vil skabe en beskæftigelse svarende til mandeår i alt. Heraf ligger de mandeår hos hovedentreprenørerne på byggepladserne på og omkring Femern Bælt, mens mandeår er indirekte beskæftigelse hos de mange underleverandører. Alene tunnelfabrikken vil give beskæftigelse til omkring ansatte. Femern Bælt tunnelen er et prioritetsprojekt i Europa I perioden har EU bevilget støtte på 200 millioner euro til projektering af den faste Femern Bælt forbindelse. Også i de kommende år kan tunnelprojektet modtage betydelig støtte fra programmet for det transeuropæiske transportnet TEN-T. Det fremgår af konceptet for støtte til infrastrukturprojekter, der blev fremlagt af EU's forvaltningsorgan i slutningen af Med TEN-T programmet (transeuropæisk transportnet) ønsker EU at skabe bedre sammenhæng på Europas indre marked og at indføre en vis standardisering af transportsystemerne. Konceptet, der blev vedtaget i slutningen af 2013, omhandler for første gang et hovednet af ni multimodale transportkorridorer, der forventes færdige senest i Infrastrukturprojekter, der som Femern Bælt-tunnelen ligger langs med korridorerne, står øverst på den officielle liste over støtteberettigede projekter. Parlamentet har tredoblet budgettet til 26,3 milliarder euro for perioden

3 TEN-T-programmet Skandinavien-Middelhavet". Den starter ved den russiske grænse i Finland, går gennem Sverige og Danmark over henholdsvis Storebælt og Femern Bælt og så videre gennem Tyskland og Italien til Malta. I den forbindelse udgør Femern Bælt en særligt vigtig delstrækning på nord-syd-aksen mellem Centraleuropa og Skandinavien, fordi tunnelen skal forbinde Europas byområder og samtidig fjerne flaskehalsene på tværs af landegrænserne. For Femern Bælt-tunnelen begynder en ny syvårig støtteperiode inden for rammerne af TEN- T-programmet i 2014, hvor Danmark vil søge om yderligere støtte til anlægsprojekter. Etableringen og finansieringen af de trans-europæiske transportnet påhviler medlemsstaterne og er dermed afhængig af de nationale planer og finansieringsmuligheder. GRØN GODSTRANSPORT Oslo Göteborg København er en af de to vigtigste godskorridorer for import/eksport i Skandinavien lastbiler passerer tællepunktet på Svinesund hvert døgn, og antallet vokser. Når Femern Bæltforbindelsen åbner i 2021, vil trafikken over Femern blive mere end fordoblet, og som en følge heraf skal der transporteres dobbelt så meget gods over Øresund. Udviklingen fører til køer, ulykker, enorme miljøudfordringer og et stort tab for erhvervslivet, som løbende oplever forsinkelser. Det skandinaviske tilfælde Transportinfrastruktur og mobilitet har gennem historien udgjort fundamentet for de skandinaviske landes økonomiske vækst og udvikling. Sammenlignet med vores europæiske naboer har vi altid måttet acceptere længere transportafstande til markeder og samarbejdspartnere. Vi har tidligere kompenseret for denne konkurrenceulempe ved at investere i højere effektivitet og kvalitet. De seneste 10 år har situationen imidlertid udviklet sig dramatisk i den forkerte retning. Infrastrukturen, som blev bygget for flere generationer siden, er forældet og kan ikke længere udbedres med enkelte reparationer. Især jernbanen kan ikke længere leve op til de kapacitets- og effektivitetskrav, som befolkningen og erhvervslivet stiller. Konsekvensen er, at både godstransport og persontransport foregår på vejene, og stadig flere af os tilbringer lang tid i bilkø. Dette fører til store økonomiske tab for erhvervslivet og for den enkelte. Vi er kommet i en situation, hvor den kritiske mangel på jernbaner og miljøvenlig infrastruktur truer forudsætningerne for vækst og udvikling på bekostning af befolkningens sikkerhed, sundhed og livskvalitet. Transport er blevet en af de største klimasyndere Ifølge OECD står transportsektoren for den største forøgelse af CO2-udledning i atmosfæren i de skandinaviske lande, og udviklingen er negativ. Selv om mængderne vokser, har jernbanens markedsandel aldrig været lavere. Mellem Oslo og Göteborg er jernbanens markedsandel kun 17 %, først og fremmest på grund af en udslidt og forældet infrastruktur, som ikke er tilpasset dagens krav til forudsigelighed, kapacitet og frekvens. Transportfirmaerne har derfor ikke andet valg end at transportere varerne på vejen. I Norge har regeringen længe haft en ambition om at fordoble godstrafikken på jernbanen, men udviklingen er gået i den modsatte retning. Alene i fjor blev containere, som skulle have været fragtet på jernbane, kørt på lastbil, fordi transportfirmaerne ikke har tillid til jernbanen. Dette har store samfundskonsekvenser i forhold til trafikulykker og miljø.

4 I Osloregionen er udledningen fra vejtrafikken den største klimaudfordring, og siden 1995 er udledningen blevet øget med 24 % og udgør nu 50 % af regionens samlede udledning af klimagasser (kilde: SSB). Hvordan vender vi udviklingen? Der er behov for omfattende strukturændringer, hvis man skal opfylde det forventede behov for transport hos både erhvervsliv og privatpersoner, samtidig med at der tages højde for ressourcer og miljørestriktioner. Det er hverken rationelt eller realistisk at udbygge vejene, så de har tilstrækkelig kapacitet. Selv om bilerne bliver stadigt mere miljøvenlige, slipper vi ikke for de udfordringer, der er i forhold til kapacitet og ulykker. At få lagt mere af transportarbejdet over på jernbane er derfor afgørende i forhold til både miljø og kapacitet og har længe været et mål både på nationalt niveau og for EU. Ved at sikre bedre konkurrencevilkår for godstransport på jernbane kan man, ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI), fordoble den nuværende import og eksport og samtidig reducere CO2-udledningen med 1/3. Dertil kommer en betydelig samfundsgevinst i form af færre ulykker og et bedre bymiljø som følge af mindre støj og udledning. Hvad har højhastighedstog med grøn godstransport at gøre? Jernbanens manglende konkurrenceevne skyldes først og fremmest de kapacitetsudfordringer, der opstår, når tog med forskellige hastigheder og stopmønstre anvender samme spor. De fleste, der har rejst med tog i Skandinavien, har oplevet, hvor let der kan opstå forsinkelser, når lokaltog og godstog benytter samme spor som InterCity-togene. Et sådant system er meget sårbart. Hvis f.eks. et lokaltog bliver forsinket, vil det også medføre forsinkelser for alle de andre tog, der befinder sig på sporet. Ved at bygge nye spor beregnet til højhastighedstog frigøres betydelig kapacitet på de eksisterende spor, fordi de hurtige tog kan køre på egne spor. Dermed får godstog og lokaltog, hvis hastigheder ligner hinanden, den kapacitet, de har brug for. Dekarbonisering af transportsektoren inden 2050 Vores mål er at udarbejde en køreplan for, hvordan de skandinaviske lande kan blive foregangsnationer, når det gælder implementering af løsninger for, hvordan transport hen over grænserne kan blive grønnere og mere konkurrencedygtig. Vi tror på helhedsløsninger og løsninger på tværs af sektorer som den vigtigste forudsætning for at bidrage til fremvæksten af nye transportmønstre, hvor store godsmængder og flere rejsende transporteres sammen til rejsemålet med den mest effektive og grønneste transportform. Foto venligst udlånt af San Francisco Municipal Office En satsning på moderne jernbane er i modsætning til fly- og vejudbygning transportreducerende i den forstand, at det favoriserer udviklingen af tætte bycentre i og omkring stationerne FAKTA Under fanen INFOBANK på lægger vi løbende rapporter og fakta ud, efterhånden som de foreligger. Vores ønske med denne webside er at bidrage til, at debatten om fremtidens transportløsninger foregår empirisk, objektivt og faktabaseret. Hvis du sidder inde med relevant viden om emnet, formidler vi den gerne! Du finder vores kontaktoplysninger under fanen OM OS. Du kan også komme i dialog med os via vores Facebookside:www.facebook.com/8millioncity

5 METROPOL ØRESUND en ny bog af fremtidsforskeren Uffe Palludan Udviklingen i Øresundsregionen er gået i stå. Årsagen er enkel: Der er ingen der har til opgave at tænke langsigtet på tværs, så alle initiativer bliver til enkeltstående tiltag uden langsigtet sammenhæng. I bogen Metropol Øresund foreslår Uffe Palludan, at der dannes et udviklingsselskab, der skal finansiere, etablere og drive to nye forbindelser over sundet. Og vigtigst er, at det også skal også have til opgave at udvikle de mentale bånd over sundet. Der er tale om en selvfinansierende samlet pakke: * En metro mellem København og Malmö * En jernbanetunnel mellem Helsingør og Helsingborg for persontog og biltog * Et ekstra spor på Kystbanen til gennemkørende hurtige tog * En ny takstpolitik * Udvikling af mentale bånd over sundet En jernbanetunnel ved Helsingør vil udover at kunne finansiere sig selv kunne finansiere metroen og nedsatte takster for kollektiv trafik over sundet. For biltrafikken vil taksterne også kunne sættes ned set i forhold til dagens færgetakster. Det skyldes at en tunnel som den skitserede isoleret set vil give den investerede kapital en forrentning på 20 %. Ved at binde de to tunnelprojekter finansielt sammen får Malmö interesse i HH-forbindelsen, da den kan medfinansiere metroen og lavere takster på broen. Samtidig får Helsingborg og Helsingør en interesse i at metroen etableres, da det er forudsætningen for Malmös og Københavns støtte til HH-forbindelsen og den opgraderede Kystbane. Et udviklingsselskab, vil det kunne se skabelsen af mentale bånd over sundet som en selvstændig investering, som vil forrente sig i form af øgede driftsindtægter fra de faste forbindelser. Sådan kan man skabe ny vækst Øresundsregionen og realisere den 20 år gamle vision byfusion og regionsdannelse. Metropol Øresund er på 168 sider og kan købes på palludan.dk. 198 kr. incl. moms PERNILLE HERMANN ANMELDER UFFE PALLUDANS NYE BOG: NYT FORSLAG OM KORT HH-TUNNEL OG EKSTRA SPOR PÅ KYSTBANEN Fremtidsforskeren Uffe Palludan vil have rejsetiden til København ned på en halv time. Og så skal taksterne ned, så flere rejser over Øresund, skriver han i sin nye bog. Af Pernille Hermann, Borgerredaktør og journalist, Helsingør Dagblad Helsingør: Både rejsetiden og taksterne skal ned for at gøre Øresundsregionen til en succes. Derfor skal der bygges en metro mellem København og Malmø og en togtunnel ved Helsingør, og et ekstra spor på Kystbanen skal bruges til gennemkørende tog, der kun stopper én gang undervejs mellem Helsingør og Klampenborg. Og så skal et nyt privat udviklingsselskab tage sig af både finansiering, byggeri og drift - herunder også de mentale broer over Sundet. Det er de meget konkrete forslag, som udgør konklusionen i en ny debatbog fra fremtidsforskeren Uffe Palludan med titlen Metropol Øresund. Helsingør Dagblad har haft lejlighed til at drøfte de lokale perspektiver med Palludan forud for udgivelsen. For Helsingør vil der være meget store perspektiver - og mange detaljer til nærmere undersøgelse - i den»pakkeløsning«, han fremlægger. 4 minutters tunneltur Uffe Palludan genopliver en gammel plan om en kun fire km lang togtunnel direkte fra Helsingør Station til Helsingborg. - Køreturen de fire km under Sundet tager kun fire minutter med 60 km/t. Hvis man antager, at der bare skal

6 være et tog hvert 20. minut, så er der kun behov for en enkeltsporet tunnel, og den kan laves for under 3 mia. kroner, forklarer han. - Det er tankevækkende i forhold til, at det såkaldte IBU-projekt med både togog biltunnel - og en ny Ring 5 gennem Nordsjælland - opererer med 63 km tunnelrør. Hvis man ofrer dobbeltspor i den korte tunnel, kan man også sætte biltog ind med tilslutning til motorvejen i Mørdrup. Tredje spor på Kystbanen Den korte HH-tunnelen skal kombineres med et ekstra spor på Kystbanen, understreger Uffe Palludan - og fremlægger et helt nyt forslag til, hvordan det kan lade sig gøre. - Jeg bidrog selv til rapporten, da Banestyrelsen i 2001 undersøgte mulighederne for en opgradering i Kystbanen. Den mundede ud i et forslag om at lægge S-togsspor på begge sider og bruge de nuværende skinner til gennemkørende tog. Men den løsning var helt urealistisk dyr, mener han. - Ét ekstra spor er nok, hvis der er skiftespor på halvvejen. Det kan laves uden de mange ekspropriationer, som der ellers var lagt op til, forklarer Uffe Palludan. Ideen er at udnytte hele banedæmningen i sin fulde bredde med lodrette sider, hvor det er nødvendigt for at skabe plads nok. På stationerne er det ifølge Palludan muligt at skære af perronerne, uden at de bliver for smalle. Hurtigtog med få stop - Den store fordel ved det tredje spor er, at man så kan køre fra både Helsingborg og Helsingør til København på under en halv time. På den måde kommer Helsingborg tættere på København, end Malmø er i dag, og dermed bliver det realistiske at arbejde med fælles udviklingsplaner for hele regionen, forklarer Uffe Palludan. - København og Malmø er ved at undersøge mulighederne for en direkte metro under sundet, og den kan halvere rejsetiden til et kvarter. Men allerede i dag er togene fulde mellem København og Malmø. Derfor er der store perspektiver i at give Helsingborg den samme korte rejsetid til København. Der bor halvt så mange i Helsingborgregionen som i Malmøregionen. Privat selvfinansiering Det samlede projekt for både tunnel og Kystbane vil ifølge Palludan kunne gennemføres for 7-10 mia. kroner. - Det er så beskedent et beløb, at projektet kan blive selvfinansierende og dermed kan blive privat finansieret.

7 Mit forslag er derfor, at hele»pakken«placeres i et dansk-svensk udviklingsselskab, der selv skaffer finansieringen, står for projektering og anlæg og får alle tunnel-indtægterne. - Det er Ørestadsselskabet i ny version, bare på private hænder. Og som en særlig pointe skal det selskab også sætte penge af til at investere i»mentale broer«over Øresund. Min bogstitel er Metropol Øresund, fordi vi har store muligheder i at smelte sammen til én plet på Europakortet. Men det går for langsomt, og der er for mange hindringer. Det er alle involverede enige om. Ned med taksterne! Med få minutters transittid i den korte tunnel og halveret rejsetid København-Helsingborg med tog vil infrastrukturen blive så attraktiv, at der er basis for en klækkelig takstnedsættelse, mener Uffe Palludan. - Et nyt takstsystem skal gøre det billigere at pendle over store afstande. Enkeltbilletter skal også gælde til returrejser samme dag, og man skal kunne komme helt til Helsingborg på sin billet til Kystbanen. Det vil stimulere pendlingen og øge oplandet til alt fra sportskampe til koncerter og konferencer. Og derfor også sikre den vækst, som tiltrækker og fastholder store internationale virksomheder og forskningsprojekter. - Om de så ligger i København eller Malmø, Helsingør eller Helsingborg - det betyder mindre, hvis både rejsetiden og prisen er overkommelig, lyder pointen. Småt og smart Uffe Palludan er forberedt på, at hans idé hurtigt vil blive skudt ned af eksperterne, men det tager han roligt. - Infrastrukturprojekter svulmer altid op og bliver projekterne så dyre, at de bliver forsinket i årevis. IBUprojektet er det aktuelle eksempel. - Jeg forsøger med et bud på noget enkelt og rigtigt, som kan hænge økonomisk sammen, og det skal nok blive til noget en dag, mener han. SCHENKER A/S ETABLERER EN AFDELING FOR BANETRANSPORT Gennem flere år har DB Schenker-koncernen i mange europæiske lande med succes drevet en forretningsenhed for banetransport RLF (Rail Logistics & Forwarding). Efter en meget tilfredsstillende forsøgsperiode i 2013 kan vi nu tage det fulde skridt og etablere RLF i Danmark, skriver Schenker i en pressemedelelse. Med en udvidelse af vores banetransport-services øger Schenker A/S sit fokus på tog trafikker til og fra Europa. Den nye RLF-afdeling vil proaktivt kunne løse vores kunders mange og meget spændende opgaver. Med vores nye setup kan vi tilbyde specialviden inden for heltogs løsninger samt såkaldte single wagons, altså gods i ganske almindelige jern bane vogne. Markedet efterspørger netop den slags løsninger: i eget netværk, miljøvenlige og til rette tid og pris. DB Schenker arbejder konstant henimod disse langsigtede løsninger, med udgangs punkt i kundeunikke cases. Derfor er det en naturlig udvikling i vores ambitiøse vækststrategi at fortsætte fokus og udvikling på vores togtrafikker. De nye togservices vil være et fint supple ment til vores intermodale transportløsninger. Læs mere her :

8 GASTRONOMI I BORDHØJDE: MIDDAG PÅ VESTJYSK FACON I BARCELONA! En historie om måltider med kvalitet Af chefredaktør Knud Meldgaard, Barcelona At rejse, er at leve, påstod H.C. Andersen, men at rejse er også at spise, og gerne godt, hvilket den gode digter jo vant til hjemmefra, særlig når han var inviteret, og det blev han tit. HCA førte statistik over mange ting i sit liv: sit sexliv (eller mangel på samme), sine sygdomme (han var frisk som en havørn, men ofte plaget af tandpine) og så førte han naturligvis regnskab/statistik over sit forbrug: hjemme som ude i verden. Statistik kan altså bruges til mange ting. Også til cementering af fordomme. Både om HCA, men også om mere nutidige og relevante ting, som sundhed og økologi, der jo ikke var opfundet på HCA s tid, da alt jo var økologisk. Statistikken fortæller os f.eks., at de bedste, sundeste, mest økologiske og dermed også de dyreste fødevarer købes af den mest velstående del af den danske befolkning. Det lyder jo både logisk og rigtigt men det er en sandhed med modifikationer! Vestjylland, hvor jeg har boet i flere år, hører vel ikke ligefrem til den del af landet, der kan forveksles med Nordsjælland. Der er både klimaet og husstandsindkomsten til forskel. Det betyder dog ikke, som nogen fejlagtigt tror, at Vestjyderne lever ringere end dem i Nordsjælland. Ofte tværtimod. For her, i Vestjylland, er kvaliteten af de fødevarer, der tilberedes til daglig, ofte fremstillet af de bedste råvarer, der, alt efter årstiden, er tilgængelige på markedet. Markedet behøver ikke nødvendigvis at være den lokale slagter eller det lokale supermarked, men er, som det ofte er tilfældet i de ydre provinser, lige så tit, hvad man nu har krejlet, byttet, skudt, fisket eller købt sig til - og ofte uden faktura. Drop papiret og red et træ, og træer er der jo ikke for mange af i Vestjylland, så vi taler jo næsten om samfundssind. Deja-vu På en ydmyg, lokal restaurant i udkanten af Barcelona, hvor vi (min fotograf og jeg) bl.a. nyder en fremragende helstegt vildkanin, får jeg et deja-vu, der bringer mig tilbage til et lignende måltid hos min gamle ven i Ramme ved Lemvig, Evald Olsen, kaldet STRIT, der 2 gange om året inviterer 5 middelaldrende herrer, af forskellig social observans, til en fremragende middag med tilhørende vine, spirituøse væsker, kaffe, cigarer - og kortspil! Den første middag, i løbet af efteråret, er altid stegte ål med hele svineriet, og ved den anden middag, i løbet af vinteren, bydes der på vildt, af en eller anden beskaffenhed. STRIT er en udmærket kok og jæger. Nak og Æd! Omgivelserne er ydmyge og opdækningen på den blomstrende voksdug er også ganske enkel: tallerken, kniv, gaffel, glas og papirserviet, der ofte har et Påske- eller Julemotiv, for STRIT smider nødigt noget ud. Altså ingen overflødig pjank, som blomster og lys, det er maden, sprutten og det gode, sociale samvær, der er i højsædet. I Barcelona, hvor opdækningen også er ydmyg, kan vi i vinduet se en væsentlig del af det store udbud af fisk, skaldyr og kød, der bydes på denne aften, hvor duften af stegt kød, krydderurter og friske hvidløg kildrer vore næsebor. Min stakkels fotograf må nu (igen) høre på mine sammenligninger af måltider indtaget under sydens sol, og så dem der er indtaget ved voksdugen hos STRIT, hvor den eneste sol er den Betlehemsstjerne, der altid hænger i vinduet og lyser året rundt!

9 Alt hvad hjertet kan begære Ting ta r tid. I Vestjylland, som i Barcelona. Om morgenen indtager vi vor morgenkaffe i et lille, lokalt Mercado Municipal (ca 500 kwm.), hvor der hver morgen åbnes og faldbydes alt hvad hjertet kan begære af superfriske råvarer. Man må gerne røre, føle, lugte, osv. Ved en af flere barer står de handlende i skøn samdrægtighed med professionelle restauratører og husmødre og nyder en kop kaffe eller en lille tidlig fadøl. Vi holder os til en caffe con leche (kaffe med varm mælk) og en Bogadillo con Jamon é Queso ( friskbagt baguette med god skinke og smagfuld ost) Da man også kan få en Fundador (spansk Brandy), der ellers er svær at opdrive, fordi alle nu vil drikke importerede varer, og Fundador er for arbejderklassen, ja, så nupper vi lige en sådan men udelukkende pga. solidaritet med den spanske arbejderklasse. Ligestillingen er ikke helt nået til Barcelona endnu, så det er Mor der handler - og det går ikke for stærkt. Alt vejes (i hånden), vurderes og lugtes til inden der træffes beslutning om hvad der skal på frokost- og middagsbordet i dag. Med al respekt for Netto, Aldi, Lidl og hvad de nu hedder her til lands (og som også findes i Spanien), så er det altså ikke discountvarer, der ryger over disken til den lille, jævne og sortklædte morlille, der bruger betydeligt flere penge på sine daglige indkøb end den danske husmor. Procentvis, naturligvis. De varer den spanske husmoder køber er af en kvalitet, som danske husmødre, stort set, ikke vil betale. Samtalekøkken Hjemme i Vestjylland vil STRIT gerne betale for kvalitet, men hans tilgang til friske råvarer er af en karakter, så det ikke er nødvendigt, at ofre formuer på en splendid middag og ej heller på den daglige kost, da kvaliteten altid er høj. Danmark er stadig et af de lande i verden, hvor der er flest samtalekøkkener. Problemet er bare, at der ikke føres mange samtaler fordi alle har travlt med at arbejde, for at kunne betale for samtalekøkkenet, mens de middage vi indtager her er ofte er hentet på den lokale grill. Vi glemmer desværre, at god mad koster lidt mere og at ting ta r tid både i Vestjylland og i Barcelona! Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion: Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * * Ansvarshavende redaktør: Knud Meldgaard Annoncer: Salgschef Bo Jensen * *

Femern A/S møder virksomheder over hele Danmark

Femern A/S møder virksomheder over hele Danmark Nyhedsbrev nr. 33 februar 2014 Indhold møder virksomheder over hele Danmark 1 i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner 3 Bedre overblik over danske regler 5 Femern Bælt-tunnelen er et prioritetsprojekt

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen.

Ide til ny forbindelse i stedet for Storstrømsbroen. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Spørgsmål 135 Offentligt Ide til ny forbindelse i stedet for Baggrund: Femernbelt forbindelsen vil øge antallet af godstog over Storstrømsbroen med 78 til 96 pr døgn.

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Danmark i det internationale transportsystem 2011 Side 2 Danmark i det internationale

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg

Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg Jernbanegods - Hvorfor er det så svært? Debatoplæg Lasse Toylsbjerg-Petersen, oktober 2013 Der er masser af gods i Danmark på lastbiler Der kommer masser af gods ind over grænserne til Danmark Antallet

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Nye rammer for drift på banen

Nye rammer for drift på banen Nye rammer for drift på banen Thomas S. Hedegaard, Kommerciel direktør, A/S Jernbanens udfordringer Den danske banekonference 21. maj 2013 Indhold Den brændende platform. Barrierer for den nødvendige udvikling.

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012

PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 PROGRAM NETVÆRK FOR FORRETNING d. 15. marts 2012 Holmegaard Park, Glasværksvej 54, 4864 Holmegaard DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid DAGENS PROGRAM Kl. 08.30-09.00

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere