VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN!"

Transkript

1 U G E 10 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! Der er med stor glæde vi byder velkommen til salgschef Bo Jensen, Svendborg, der fremover vil stå for annoncesalget til både Nyhedsbrevet og vort trykte magasin, der kommer igen til efteråret også i nyt udstyr. Bo Jensen er en erfaren mediemand og han skal medvirke til, at bringe ikke mindst vort trykte magasin tilbage på markedet, efter at have ligget stille siden 2012, og med et nyt layout, og nyt navn EUROPEMAGAZINE - lægger vi op til også at udkomme med både Nyhedsbrev og magasin også i en engelsk udgave fra Samarbejdet med Bo Jensen sker bl.a. på baggrund af den hastigt voksende læserskare vort Nyhedsbrev har oplevet det seneste år. Vi udsender nu vort ugentlige Nyhedsbrev til mere end 2200 modtagere (mere end 3000 læsere) og Nyhedsbrevet distribueres desuden sammen med letbaner.dk. FEMERN A/S MØDER VIRKSOMHEDER OVER HELE DANMARK - Uanset om det er en opgave til kr. eller 20 mio. kr., så er det nu, virksomhederne skal finde sammen og få skabt kontakt til de bydende entreprenørkonsortier, siger teknisk direktør Steen Lykke, Femern A/S Virksomheder landet over får nu mulighed for at høre, hvilke konkrete opgaver de kan løse, hvis de vil være leverandør til byggeriet af verdens største sænketunnel. På en række åbne møder over hele Danmark vil Femern A/S fortælle firmaerne om deres muligheder for at deltage i tunnelbyggeriet. Ni internationale konsortier er allerede i gang med at udarbejde tilbud på selve tunnelen under Femern Bælt og konsortierne har de kommende måneder behov for at komme i kontakt med en række underleverandører fra hele Danmark og Nordtyskland. Overblik Femern A/S har udarbejdet en vejledning, der beskriver konkrete opgaver, som kan være relevante for underleverandører til tunnelbyggeriet. Med vejledningen får mindre og mellemstore virksomheder et overblik over deres muligheder, og direkte kontaktinformation til de internationale entreprenørkonsortier, der er i gang med at udarbejde tilbud til Femern A/S. I løbet af marts og april 2014 arrangerer Femern A/S og Femern Belt Development sammen med Dansk Industris lokalafdelinger i alt fem informationsmøder fordelt over hele Danmark og der planlægges lignende møder i Lübeck og Flensburg.

2 Møderne finder sted således: 11. marts 2014, kl , ScandicAalborg, Hadsundvej 200, 9220Aalborg 12. marts 2014, kl , Nilles Kro, Hadstensvej 209, 8471Sabro (Aarhus) 12. marts 2014, kl , DOK5000, Havnegade 18, 5000Odense C 13. marts 2014, kl , EDT Center Padborg, Lyren 1, 6330Padborg 17. marts 2014, kl , Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100Ringsted Tilmelding kan ske ved at kontakte Heide Petersen på senest én uge inden hver mødedato. Ved tilmelding bedes du venligst udfylde -emnefeltet med bynavn og dato. Blandt underleverancerne til Femern Bælt tunnelen kan der fx være tale om servicearbejde på marint materiel som gravemaskiner og kranudstyr typisk svejseopgaver - vedligehold af diverse skibe, personalebåde, pramme, dykkerudstyr og lignende. Byggepladserne kan også få brug for assistance til at anskaffe og montere mindre bygninger, fx til kontorfaciliteter eller som mandskabsrum. Hertil kommer kantinedrift, rengøring, taxikørsel samt vagttjeneste og opsætning af hegn omkring byggepladserne. - Uanset om det er en opgave til kr. eller 20 mio. kr., så er det nu, virksomhederne skal finde sammen og få skabt kontakt til de bydende entreprenørkonsortier. Som statsejet selskab har vi en særlig forpligtelse til at informere bredt og med informationsmøderne vil vi gerne sikre, at virksomheder i hele landet kender deres muligheder for at få del i opgaverne på tunnelbyggeriet. Byggeriet af Femern Bælt-tunelen kommer til at skabe mange tusinde nye arbejdspladser især i Danmark. For hver eneste direkte beskæftiget hos entreprenørerne på byggeriet af tunnelen vil der være endnu en beskæftiget hos de virksomheder, der bliver underleverandører til projektet, siger teknisk direktør Steen Lykke, Femern A/S mandeår På informationsmøderne vil Femern A/S kontraktdirektører samt kommunikationsdirektør for Femern A/S, Ajs Dam sammen med direktør Stig Rømer Winter fra den regionale interesseorganisation Femern Belt Development orientere om de mange muligheder, virksomhederne har for at deltage i tunnelbygger. Analysefirmaet Copenhagen Economics skønner, at byggeriet vil skabe en beskæftigelse svarende til mandeår i alt. Heraf ligger de mandeår hos hovedentreprenørerne på byggepladserne på og omkring Femern Bælt, mens mandeår er indirekte beskæftigelse hos de mange underleverandører. Alene tunnelfabrikken vil give beskæftigelse til omkring ansatte. Femern Bælt tunnelen er et prioritetsprojekt i Europa I perioden har EU bevilget støtte på 200 millioner euro til projektering af den faste Femern Bælt forbindelse. Også i de kommende år kan tunnelprojektet modtage betydelig støtte fra programmet for det transeuropæiske transportnet TEN-T. Det fremgår af konceptet for støtte til infrastrukturprojekter, der blev fremlagt af EU's forvaltningsorgan i slutningen af Med TEN-T programmet (transeuropæisk transportnet) ønsker EU at skabe bedre sammenhæng på Europas indre marked og at indføre en vis standardisering af transportsystemerne. Konceptet, der blev vedtaget i slutningen af 2013, omhandler for første gang et hovednet af ni multimodale transportkorridorer, der forventes færdige senest i Infrastrukturprojekter, der som Femern Bælt-tunnelen ligger langs med korridorerne, står øverst på den officielle liste over støtteberettigede projekter. Parlamentet har tredoblet budgettet til 26,3 milliarder euro for perioden

3 TEN-T-programmet Skandinavien-Middelhavet". Den starter ved den russiske grænse i Finland, går gennem Sverige og Danmark over henholdsvis Storebælt og Femern Bælt og så videre gennem Tyskland og Italien til Malta. I den forbindelse udgør Femern Bælt en særligt vigtig delstrækning på nord-syd-aksen mellem Centraleuropa og Skandinavien, fordi tunnelen skal forbinde Europas byområder og samtidig fjerne flaskehalsene på tværs af landegrænserne. For Femern Bælt-tunnelen begynder en ny syvårig støtteperiode inden for rammerne af TEN- T-programmet i 2014, hvor Danmark vil søge om yderligere støtte til anlægsprojekter. Etableringen og finansieringen af de trans-europæiske transportnet påhviler medlemsstaterne og er dermed afhængig af de nationale planer og finansieringsmuligheder. GRØN GODSTRANSPORT Oslo Göteborg København er en af de to vigtigste godskorridorer for import/eksport i Skandinavien lastbiler passerer tællepunktet på Svinesund hvert døgn, og antallet vokser. Når Femern Bæltforbindelsen åbner i 2021, vil trafikken over Femern blive mere end fordoblet, og som en følge heraf skal der transporteres dobbelt så meget gods over Øresund. Udviklingen fører til køer, ulykker, enorme miljøudfordringer og et stort tab for erhvervslivet, som løbende oplever forsinkelser. Det skandinaviske tilfælde Transportinfrastruktur og mobilitet har gennem historien udgjort fundamentet for de skandinaviske landes økonomiske vækst og udvikling. Sammenlignet med vores europæiske naboer har vi altid måttet acceptere længere transportafstande til markeder og samarbejdspartnere. Vi har tidligere kompenseret for denne konkurrenceulempe ved at investere i højere effektivitet og kvalitet. De seneste 10 år har situationen imidlertid udviklet sig dramatisk i den forkerte retning. Infrastrukturen, som blev bygget for flere generationer siden, er forældet og kan ikke længere udbedres med enkelte reparationer. Især jernbanen kan ikke længere leve op til de kapacitets- og effektivitetskrav, som befolkningen og erhvervslivet stiller. Konsekvensen er, at både godstransport og persontransport foregår på vejene, og stadig flere af os tilbringer lang tid i bilkø. Dette fører til store økonomiske tab for erhvervslivet og for den enkelte. Vi er kommet i en situation, hvor den kritiske mangel på jernbaner og miljøvenlig infrastruktur truer forudsætningerne for vækst og udvikling på bekostning af befolkningens sikkerhed, sundhed og livskvalitet. Transport er blevet en af de største klimasyndere Ifølge OECD står transportsektoren for den største forøgelse af CO2-udledning i atmosfæren i de skandinaviske lande, og udviklingen er negativ. Selv om mængderne vokser, har jernbanens markedsandel aldrig været lavere. Mellem Oslo og Göteborg er jernbanens markedsandel kun 17 %, først og fremmest på grund af en udslidt og forældet infrastruktur, som ikke er tilpasset dagens krav til forudsigelighed, kapacitet og frekvens. Transportfirmaerne har derfor ikke andet valg end at transportere varerne på vejen. I Norge har regeringen længe haft en ambition om at fordoble godstrafikken på jernbanen, men udviklingen er gået i den modsatte retning. Alene i fjor blev containere, som skulle have været fragtet på jernbane, kørt på lastbil, fordi transportfirmaerne ikke har tillid til jernbanen. Dette har store samfundskonsekvenser i forhold til trafikulykker og miljø.

4 I Osloregionen er udledningen fra vejtrafikken den største klimaudfordring, og siden 1995 er udledningen blevet øget med 24 % og udgør nu 50 % af regionens samlede udledning af klimagasser (kilde: SSB). Hvordan vender vi udviklingen? Der er behov for omfattende strukturændringer, hvis man skal opfylde det forventede behov for transport hos både erhvervsliv og privatpersoner, samtidig med at der tages højde for ressourcer og miljørestriktioner. Det er hverken rationelt eller realistisk at udbygge vejene, så de har tilstrækkelig kapacitet. Selv om bilerne bliver stadigt mere miljøvenlige, slipper vi ikke for de udfordringer, der er i forhold til kapacitet og ulykker. At få lagt mere af transportarbejdet over på jernbane er derfor afgørende i forhold til både miljø og kapacitet og har længe været et mål både på nationalt niveau og for EU. Ved at sikre bedre konkurrencevilkår for godstransport på jernbane kan man, ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI), fordoble den nuværende import og eksport og samtidig reducere CO2-udledningen med 1/3. Dertil kommer en betydelig samfundsgevinst i form af færre ulykker og et bedre bymiljø som følge af mindre støj og udledning. Hvad har højhastighedstog med grøn godstransport at gøre? Jernbanens manglende konkurrenceevne skyldes først og fremmest de kapacitetsudfordringer, der opstår, når tog med forskellige hastigheder og stopmønstre anvender samme spor. De fleste, der har rejst med tog i Skandinavien, har oplevet, hvor let der kan opstå forsinkelser, når lokaltog og godstog benytter samme spor som InterCity-togene. Et sådant system er meget sårbart. Hvis f.eks. et lokaltog bliver forsinket, vil det også medføre forsinkelser for alle de andre tog, der befinder sig på sporet. Ved at bygge nye spor beregnet til højhastighedstog frigøres betydelig kapacitet på de eksisterende spor, fordi de hurtige tog kan køre på egne spor. Dermed får godstog og lokaltog, hvis hastigheder ligner hinanden, den kapacitet, de har brug for. Dekarbonisering af transportsektoren inden 2050 Vores mål er at udarbejde en køreplan for, hvordan de skandinaviske lande kan blive foregangsnationer, når det gælder implementering af løsninger for, hvordan transport hen over grænserne kan blive grønnere og mere konkurrencedygtig. Vi tror på helhedsløsninger og løsninger på tværs af sektorer som den vigtigste forudsætning for at bidrage til fremvæksten af nye transportmønstre, hvor store godsmængder og flere rejsende transporteres sammen til rejsemålet med den mest effektive og grønneste transportform. Foto venligst udlånt af San Francisco Municipal Office En satsning på moderne jernbane er i modsætning til fly- og vejudbygning transportreducerende i den forstand, at det favoriserer udviklingen af tætte bycentre i og omkring stationerne FAKTA Under fanen INFOBANK på lægger vi løbende rapporter og fakta ud, efterhånden som de foreligger. Vores ønske med denne webside er at bidrage til, at debatten om fremtidens transportløsninger foregår empirisk, objektivt og faktabaseret. Hvis du sidder inde med relevant viden om emnet, formidler vi den gerne! Du finder vores kontaktoplysninger under fanen OM OS. Du kan også komme i dialog med os via vores Facebookside:www.facebook.com/8millioncity

5 METROPOL ØRESUND en ny bog af fremtidsforskeren Uffe Palludan Udviklingen i Øresundsregionen er gået i stå. Årsagen er enkel: Der er ingen der har til opgave at tænke langsigtet på tværs, så alle initiativer bliver til enkeltstående tiltag uden langsigtet sammenhæng. I bogen Metropol Øresund foreslår Uffe Palludan, at der dannes et udviklingsselskab, der skal finansiere, etablere og drive to nye forbindelser over sundet. Og vigtigst er, at det også skal også have til opgave at udvikle de mentale bånd over sundet. Der er tale om en selvfinansierende samlet pakke: * En metro mellem København og Malmö * En jernbanetunnel mellem Helsingør og Helsingborg for persontog og biltog * Et ekstra spor på Kystbanen til gennemkørende hurtige tog * En ny takstpolitik * Udvikling af mentale bånd over sundet En jernbanetunnel ved Helsingør vil udover at kunne finansiere sig selv kunne finansiere metroen og nedsatte takster for kollektiv trafik over sundet. For biltrafikken vil taksterne også kunne sættes ned set i forhold til dagens færgetakster. Det skyldes at en tunnel som den skitserede isoleret set vil give den investerede kapital en forrentning på 20 %. Ved at binde de to tunnelprojekter finansielt sammen får Malmö interesse i HH-forbindelsen, da den kan medfinansiere metroen og lavere takster på broen. Samtidig får Helsingborg og Helsingør en interesse i at metroen etableres, da det er forudsætningen for Malmös og Københavns støtte til HH-forbindelsen og den opgraderede Kystbane. Et udviklingsselskab, vil det kunne se skabelsen af mentale bånd over sundet som en selvstændig investering, som vil forrente sig i form af øgede driftsindtægter fra de faste forbindelser. Sådan kan man skabe ny vækst Øresundsregionen og realisere den 20 år gamle vision byfusion og regionsdannelse. Metropol Øresund er på 168 sider og kan købes på palludan.dk. 198 kr. incl. moms PERNILLE HERMANN ANMELDER UFFE PALLUDANS NYE BOG: NYT FORSLAG OM KORT HH-TUNNEL OG EKSTRA SPOR PÅ KYSTBANEN Fremtidsforskeren Uffe Palludan vil have rejsetiden til København ned på en halv time. Og så skal taksterne ned, så flere rejser over Øresund, skriver han i sin nye bog. Af Pernille Hermann, Borgerredaktør og journalist, Helsingør Dagblad Helsingør: Både rejsetiden og taksterne skal ned for at gøre Øresundsregionen til en succes. Derfor skal der bygges en metro mellem København og Malmø og en togtunnel ved Helsingør, og et ekstra spor på Kystbanen skal bruges til gennemkørende tog, der kun stopper én gang undervejs mellem Helsingør og Klampenborg. Og så skal et nyt privat udviklingsselskab tage sig af både finansiering, byggeri og drift - herunder også de mentale broer over Sundet. Det er de meget konkrete forslag, som udgør konklusionen i en ny debatbog fra fremtidsforskeren Uffe Palludan med titlen Metropol Øresund. Helsingør Dagblad har haft lejlighed til at drøfte de lokale perspektiver med Palludan forud for udgivelsen. For Helsingør vil der være meget store perspektiver - og mange detaljer til nærmere undersøgelse - i den»pakkeløsning«, han fremlægger. 4 minutters tunneltur Uffe Palludan genopliver en gammel plan om en kun fire km lang togtunnel direkte fra Helsingør Station til Helsingborg. - Køreturen de fire km under Sundet tager kun fire minutter med 60 km/t. Hvis man antager, at der bare skal

6 være et tog hvert 20. minut, så er der kun behov for en enkeltsporet tunnel, og den kan laves for under 3 mia. kroner, forklarer han. - Det er tankevækkende i forhold til, at det såkaldte IBU-projekt med både togog biltunnel - og en ny Ring 5 gennem Nordsjælland - opererer med 63 km tunnelrør. Hvis man ofrer dobbeltspor i den korte tunnel, kan man også sætte biltog ind med tilslutning til motorvejen i Mørdrup. Tredje spor på Kystbanen Den korte HH-tunnelen skal kombineres med et ekstra spor på Kystbanen, understreger Uffe Palludan - og fremlægger et helt nyt forslag til, hvordan det kan lade sig gøre. - Jeg bidrog selv til rapporten, da Banestyrelsen i 2001 undersøgte mulighederne for en opgradering i Kystbanen. Den mundede ud i et forslag om at lægge S-togsspor på begge sider og bruge de nuværende skinner til gennemkørende tog. Men den løsning var helt urealistisk dyr, mener han. - Ét ekstra spor er nok, hvis der er skiftespor på halvvejen. Det kan laves uden de mange ekspropriationer, som der ellers var lagt op til, forklarer Uffe Palludan. Ideen er at udnytte hele banedæmningen i sin fulde bredde med lodrette sider, hvor det er nødvendigt for at skabe plads nok. På stationerne er det ifølge Palludan muligt at skære af perronerne, uden at de bliver for smalle. Hurtigtog med få stop - Den store fordel ved det tredje spor er, at man så kan køre fra både Helsingborg og Helsingør til København på under en halv time. På den måde kommer Helsingborg tættere på København, end Malmø er i dag, og dermed bliver det realistiske at arbejde med fælles udviklingsplaner for hele regionen, forklarer Uffe Palludan. - København og Malmø er ved at undersøge mulighederne for en direkte metro under sundet, og den kan halvere rejsetiden til et kvarter. Men allerede i dag er togene fulde mellem København og Malmø. Derfor er der store perspektiver i at give Helsingborg den samme korte rejsetid til København. Der bor halvt så mange i Helsingborgregionen som i Malmøregionen. Privat selvfinansiering Det samlede projekt for både tunnel og Kystbane vil ifølge Palludan kunne gennemføres for 7-10 mia. kroner. - Det er så beskedent et beløb, at projektet kan blive selvfinansierende og dermed kan blive privat finansieret.

7 Mit forslag er derfor, at hele»pakken«placeres i et dansk-svensk udviklingsselskab, der selv skaffer finansieringen, står for projektering og anlæg og får alle tunnel-indtægterne. - Det er Ørestadsselskabet i ny version, bare på private hænder. Og som en særlig pointe skal det selskab også sætte penge af til at investere i»mentale broer«over Øresund. Min bogstitel er Metropol Øresund, fordi vi har store muligheder i at smelte sammen til én plet på Europakortet. Men det går for langsomt, og der er for mange hindringer. Det er alle involverede enige om. Ned med taksterne! Med få minutters transittid i den korte tunnel og halveret rejsetid København-Helsingborg med tog vil infrastrukturen blive så attraktiv, at der er basis for en klækkelig takstnedsættelse, mener Uffe Palludan. - Et nyt takstsystem skal gøre det billigere at pendle over store afstande. Enkeltbilletter skal også gælde til returrejser samme dag, og man skal kunne komme helt til Helsingborg på sin billet til Kystbanen. Det vil stimulere pendlingen og øge oplandet til alt fra sportskampe til koncerter og konferencer. Og derfor også sikre den vækst, som tiltrækker og fastholder store internationale virksomheder og forskningsprojekter. - Om de så ligger i København eller Malmø, Helsingør eller Helsingborg - det betyder mindre, hvis både rejsetiden og prisen er overkommelig, lyder pointen. Småt og smart Uffe Palludan er forberedt på, at hans idé hurtigt vil blive skudt ned af eksperterne, men det tager han roligt. - Infrastrukturprojekter svulmer altid op og bliver projekterne så dyre, at de bliver forsinket i årevis. IBUprojektet er det aktuelle eksempel. - Jeg forsøger med et bud på noget enkelt og rigtigt, som kan hænge økonomisk sammen, og det skal nok blive til noget en dag, mener han. SCHENKER A/S ETABLERER EN AFDELING FOR BANETRANSPORT Gennem flere år har DB Schenker-koncernen i mange europæiske lande med succes drevet en forretningsenhed for banetransport RLF (Rail Logistics & Forwarding). Efter en meget tilfredsstillende forsøgsperiode i 2013 kan vi nu tage det fulde skridt og etablere RLF i Danmark, skriver Schenker i en pressemedelelse. Med en udvidelse af vores banetransport-services øger Schenker A/S sit fokus på tog trafikker til og fra Europa. Den nye RLF-afdeling vil proaktivt kunne løse vores kunders mange og meget spændende opgaver. Med vores nye setup kan vi tilbyde specialviden inden for heltogs løsninger samt såkaldte single wagons, altså gods i ganske almindelige jern bane vogne. Markedet efterspørger netop den slags løsninger: i eget netværk, miljøvenlige og til rette tid og pris. DB Schenker arbejder konstant henimod disse langsigtede løsninger, med udgangs punkt i kundeunikke cases. Derfor er det en naturlig udvikling i vores ambitiøse vækststrategi at fortsætte fokus og udvikling på vores togtrafikker. De nye togservices vil være et fint supple ment til vores intermodale transportløsninger. Læs mere her :

8 GASTRONOMI I BORDHØJDE: MIDDAG PÅ VESTJYSK FACON I BARCELONA! En historie om måltider med kvalitet Af chefredaktør Knud Meldgaard, Barcelona At rejse, er at leve, påstod H.C. Andersen, men at rejse er også at spise, og gerne godt, hvilket den gode digter jo vant til hjemmefra, særlig når han var inviteret, og det blev han tit. HCA førte statistik over mange ting i sit liv: sit sexliv (eller mangel på samme), sine sygdomme (han var frisk som en havørn, men ofte plaget af tandpine) og så førte han naturligvis regnskab/statistik over sit forbrug: hjemme som ude i verden. Statistik kan altså bruges til mange ting. Også til cementering af fordomme. Både om HCA, men også om mere nutidige og relevante ting, som sundhed og økologi, der jo ikke var opfundet på HCA s tid, da alt jo var økologisk. Statistikken fortæller os f.eks., at de bedste, sundeste, mest økologiske og dermed også de dyreste fødevarer købes af den mest velstående del af den danske befolkning. Det lyder jo både logisk og rigtigt men det er en sandhed med modifikationer! Vestjylland, hvor jeg har boet i flere år, hører vel ikke ligefrem til den del af landet, der kan forveksles med Nordsjælland. Der er både klimaet og husstandsindkomsten til forskel. Det betyder dog ikke, som nogen fejlagtigt tror, at Vestjyderne lever ringere end dem i Nordsjælland. Ofte tværtimod. For her, i Vestjylland, er kvaliteten af de fødevarer, der tilberedes til daglig, ofte fremstillet af de bedste råvarer, der, alt efter årstiden, er tilgængelige på markedet. Markedet behøver ikke nødvendigvis at være den lokale slagter eller det lokale supermarked, men er, som det ofte er tilfældet i de ydre provinser, lige så tit, hvad man nu har krejlet, byttet, skudt, fisket eller købt sig til - og ofte uden faktura. Drop papiret og red et træ, og træer er der jo ikke for mange af i Vestjylland, så vi taler jo næsten om samfundssind. Deja-vu På en ydmyg, lokal restaurant i udkanten af Barcelona, hvor vi (min fotograf og jeg) bl.a. nyder en fremragende helstegt vildkanin, får jeg et deja-vu, der bringer mig tilbage til et lignende måltid hos min gamle ven i Ramme ved Lemvig, Evald Olsen, kaldet STRIT, der 2 gange om året inviterer 5 middelaldrende herrer, af forskellig social observans, til en fremragende middag med tilhørende vine, spirituøse væsker, kaffe, cigarer - og kortspil! Den første middag, i løbet af efteråret, er altid stegte ål med hele svineriet, og ved den anden middag, i løbet af vinteren, bydes der på vildt, af en eller anden beskaffenhed. STRIT er en udmærket kok og jæger. Nak og Æd! Omgivelserne er ydmyge og opdækningen på den blomstrende voksdug er også ganske enkel: tallerken, kniv, gaffel, glas og papirserviet, der ofte har et Påske- eller Julemotiv, for STRIT smider nødigt noget ud. Altså ingen overflødig pjank, som blomster og lys, det er maden, sprutten og det gode, sociale samvær, der er i højsædet. I Barcelona, hvor opdækningen også er ydmyg, kan vi i vinduet se en væsentlig del af det store udbud af fisk, skaldyr og kød, der bydes på denne aften, hvor duften af stegt kød, krydderurter og friske hvidløg kildrer vore næsebor. Min stakkels fotograf må nu (igen) høre på mine sammenligninger af måltider indtaget under sydens sol, og så dem der er indtaget ved voksdugen hos STRIT, hvor den eneste sol er den Betlehemsstjerne, der altid hænger i vinduet og lyser året rundt!

9 Alt hvad hjertet kan begære Ting ta r tid. I Vestjylland, som i Barcelona. Om morgenen indtager vi vor morgenkaffe i et lille, lokalt Mercado Municipal (ca 500 kwm.), hvor der hver morgen åbnes og faldbydes alt hvad hjertet kan begære af superfriske råvarer. Man må gerne røre, føle, lugte, osv. Ved en af flere barer står de handlende i skøn samdrægtighed med professionelle restauratører og husmødre og nyder en kop kaffe eller en lille tidlig fadøl. Vi holder os til en caffe con leche (kaffe med varm mælk) og en Bogadillo con Jamon é Queso ( friskbagt baguette med god skinke og smagfuld ost) Da man også kan få en Fundador (spansk Brandy), der ellers er svær at opdrive, fordi alle nu vil drikke importerede varer, og Fundador er for arbejderklassen, ja, så nupper vi lige en sådan men udelukkende pga. solidaritet med den spanske arbejderklasse. Ligestillingen er ikke helt nået til Barcelona endnu, så det er Mor der handler - og det går ikke for stærkt. Alt vejes (i hånden), vurderes og lugtes til inden der træffes beslutning om hvad der skal på frokost- og middagsbordet i dag. Med al respekt for Netto, Aldi, Lidl og hvad de nu hedder her til lands (og som også findes i Spanien), så er det altså ikke discountvarer, der ryger over disken til den lille, jævne og sortklædte morlille, der bruger betydeligt flere penge på sine daglige indkøb end den danske husmor. Procentvis, naturligvis. De varer den spanske husmoder køber er af en kvalitet, som danske husmødre, stort set, ikke vil betale. Samtalekøkken Hjemme i Vestjylland vil STRIT gerne betale for kvalitet, men hans tilgang til friske råvarer er af en karakter, så det ikke er nødvendigt, at ofre formuer på en splendid middag og ej heller på den daglige kost, da kvaliteten altid er høj. Danmark er stadig et af de lande i verden, hvor der er flest samtalekøkkener. Problemet er bare, at der ikke føres mange samtaler fordi alle har travlt med at arbejde, for at kunne betale for samtalekøkkenet, mens de middage vi indtager her er ofte er hentet på den lokale grill. Vi glemmer desværre, at god mad koster lidt mere og at ting ta r tid både i Vestjylland og i Barcelona! Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion: Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * * Ansvarshavende redaktør: Knud Meldgaard Annoncer: Salgschef Bo Jensen * *

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport //René Strandbygaard, DSB.dk //Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S. 150 mia.kr.

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 11 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FOKUS PÅ GODS: BANE OG HAVN VI INVESTERER MARKANT I INFRASTRUKTUR - OGSÅ TIL FORDEL FOR GODSTRANSPORTEN Den

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE U G E 12 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR DIVERSITETEN ER AFGØRENDE Transport fra A til B er kun en lille del af opgaven for Schenker A/S Henrik Dam

Læs mere

+ København = Melodi Grand Prix i Malmø

+ København = Melodi Grand Prix i Malmø EKSPANSIV STORBYREGION Lover stor indsats mod grænsehindringer Dansk og svensk økonomi taber hvert år milliarder på svært overkommelige grænsehindringer. Nu lover Danmarks og Sveriges ministre for nordisk

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS entreprenøren NR. 1/2015 MARTS YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS 2 Fotograf: Ty Stange Arkitekt: KBP.EU KARRES EN BRANDS & POLYFORM entreprenøren INDHOLD: YDEROMRÅDERNES

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark

Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark Center for Trafik og Transport (CTT) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jens Rørbech Fremtidsscenarier for transport i Danmark Fremtidsscenarier vedr. transport i Danmark Til: Fra: Ugebladet Ingeniøren

Læs mere

gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse

gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse Dette er et annoncetillæg fra vejgodstransportens brancheorganisation ITD gods på vej KONKURRENCEEVNEN UNDER PRES: Svært at klare sig på danske plader Ny transportuddannelse Dansk vejgodstransport i bevægelse

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Analysebrev nr. 8/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Akut mangel på arbejdskraft er hovedårsagen til, at danske bygge-

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES FOKUS: VÆKSTCENTRET NO.13 04 / Kollegaer og konkurrenter 06 / Vækstcentret 15 / Syddanmark I TAL 24 / Ham fra Danfoss 28 / Den mest ambitiøse plan 30 / Mindset og tillid 34

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere