Femern A/S møder virksomheder over hele Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Femern A/S møder virksomheder over hele Danmark"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 33 februar 2014 Indhold møder virksomheder over hele Danmark 1 i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner 3 Bedre overblik over danske regler 5 Femern Bælt-tunnelen er et prioritetsprojekt i Europa 6 Lokal beskæftigelse og EUregler 7 Dansk-tysk-svensk initiativ støtter samarbejde mellem teknologivirksomheder 9 Besøg femern.dk for flere informationer om den faste forbindelse over Femern Bælt eller find os på facebook. facebook.dk/ femern Vester Søgade 10 DK-1601 Kopenhagen V T F E møder virksomheder over hele Danmark Virksomheder landet over får nu mulighed for at høre, hvilke konkrete opgaver de kan løse, hvis de vil være leverandør til byggeriet af verdens største sænketunnel. På en række åbne møder over hele Danmark vil Femern A/S fortælle firmaerne om deres muligheder for at deltage i tunnelbyggeriet. Ni internationale konsortier er allerede i gang med at udarbejde tilbud på selve tunnelen under Femern Bælt og konsortierne har de kommende måneder behov for at komme i kontakt med en række underleverandører fra hele Danmark og Nordtyskland. har udarbejdet en vejledning, der beskriver konkrete opgaver, som kan være relevante for underleverandører til tunnelbyggeriet. Med vejledningen får mindre og mellemstore virksomheder et overblik over deres muligheder, og direkte kontaktinformation til de internationale entreprenørkonsortier, der er i gang med at udarbejde tilbud til. I løbet af marts og april 2014 arrangerer og Femern Belt Development sammen med Dansk Industris lokalafdelinger i alt fem informationsmøder fordelt over hele Danmark og der planlægges lignende møder i Lübeck og Flensburg. Side 1/10

2 Møderne finder sted således: Tirsdag den 11. marts 2014 kl Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg. Onsdag den 12. marts 2014 kl Nilles Kro, Hadstensvej 209, 8471 Sabro (Aarhus) Onsdag den 12. marts 2014 kl DOK5000, Havnegade 18, 5000 Odense C Torsdag den 13. marts 2014 kl EDT Center Padborg, Lyren 1, 6330 Padborg Mandag den 17. marts 2014 kl Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Tilmelding kan ske ved at kontakte Heide Petersen på senest én uge inden hver mødedato. Ved tilmelding bedes du venligst udfylde -emnefeltet med bynavn og dato. Blandt underleverancerne til Femern Bælt tunnelen kan der fx være tale om servicearbejde på marint materiel som gravemaskiner og kranudstyr typisk svejseopgaver - vedligehold af diverse skibe, personalebåde, pramme, dykkerudstyr og lignende. Byggepladserne kan også få brug for assistance til at anskaffe og montere mindre bygninger, fx til kontorfaciliteter eller som mandskabsrum. Hertil kommer kantinedrift, rengøring, taxikørsel samt vagttjeneste og opsætning af hegn omkring byggepladserne. Uanset om det er en opgave til kr. eller 20 mio. kr., så er det nu, virksomhederne skal finde sammen og få skabt kontakt til de bydende entreprenørkonsortier. Som statsejet selskab har vi en særlig forpligtelse til at informere bredt og med informationsmøderne vil vi gerne sikre, at virksomheder i hele landet kender deres muligheder for at få del i opgaverne på tunnelbyggeriet. Byggeriet af Femern Bælt-tunelen kommer til at skabe mange tusinde nye arbejdspladser især i Danmark. For hver eneste direkte beskæftiget hos entreprenørerne på byggeriet af tunnelen vil der være endnu en beskæftiget hos de virksomheder, der bliver underleverandører til projektet, siger teknisk direktør Steen Lykke,. På informationsmøderne vil kontraktdirektører samt kommunikationsdirektør for, Ajs Dam sammen med direktør Stig Rømer Winter fra den regionale interesseorganisation Femern Belt Development orientere om Side 2/10

3 de mange muligheder, virksomhederne har for at deltage i tunnelbyggeriet. Analysefirmaet Copenhagen Economics skønner, at byggeriet vil skabe en beskæftigelse svarende til mandeår i alt. Heraf ligger de mandeår hos hovedentreprenørerne på byggepladserne på og omkring Femern Bælt, mens mandeår er indirekte beskæftigelse hos de mange underleverandører. Alene tunnelfabrikken vil give beskæftigelse til omkring ansatte. Se også Vejledning for underentreprenører i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner Ledige skal opkvalificeres, og unge skal have målrettede uddannelser. Det er kernen i det samarbejde, har indledt med flere uddannelsesinstitutioner. Region Sjælland har en ledighed, der er noget højere end landsgennemsnittet. Ledigheden rammer især mange unge, som har svært ved enten at skaffe et arbejde eller en praktikplads. Det er en af grundene til, at har indledt et samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Når man er bygherre for så stort et anlægsprojekt som Femern forbindelsen, er det helt naturligt at tage et samfundsmæssigt ansvar. Derfor er vi interesseret i at gå i dialog og udveksle erfaringer med alle uddannelsesinstitutioner, der måtte ønske det. Foreløbig er vi i tæt kontakt med Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF) og EUC Sjælland, og vi er åbne for at tale med flere, siger kommunikationsdirektør i, Ajs Dam. Allerede nu er der byggeaktivitet i området omkring Rødbyhavn, hvor er i fuld gang med de fremrykkede aktiviteter. De går blandt andet ud på at udvide og forbedre veje og etablere forsyning af el, vand og kloakering til det område, hvor tunnelelementfabrikken skal ligge, og hvor byggeriet skal foregå. Analysefirmaet Copenhagen Economics skønner en samlet beskæftigelseseffekt på mandår for hele projektet (entreprenører og underleverandører) og alene tunnelfabrikken vil give beskæftigelse til omkring ansatte. har Side 3/10

4 endvidere et erklæret mål om at skabe elevpladser svarende til op mod 500 mandår. Vi ønsker den bedste og mest kvalificerede arbejdskraft på projektet. Derfor arbejder vi sammen med uddannelsesinstitutionerne for at sikre, at der udbydes efteruddannelse, der giver de kompetencer, vi får brug for. Det vil især kunne komme de ledige i området til gode. Det er også vigtigt, vi får fortalt de ledige, hvilke konkrete jobmuligheder, der ligger i Femern-projektet og hvornår, siger Ajs Dam. Følger anbefalinger Samarbejdet mellem og uddannelsesinstitutionerne ligger i øvrigt helt i tråd med de 12 anbefalinger, et ekspertudvalg under Beskæftigelsesministeriet det såkaldte Leo Larsen-udvalg - er kommet med. Anbefalingerne går blandt andet på at opkvalificere ledige og informere dem om jobmuligheder i bygge- og anlægssektoren og anvende sociale klausuler i udbudskontrakter. Michael Bang, administrerende direktør for CELF, som sad i udvalget, ser det som en selvfølge, at CELF holder sig tæt på, når en bygherre skal generere store byggerier, som Femern tunnelen er. Vi får blandt andet vejledning fra om de konsortier, der forventes at byde på opgaven. Mange af virksomhederne i konsortierne er udenlandske, og sætter stor pris på den rådgivning og service, som vi tilbyder dem. De får råd og viden om, hvordan lærlingesystemet fungerer i Danmark, så de får lyst til at opfylde de sociale klausuler ved at ansætte danske lærlinge siger Michael Bang. Han tilføjer, at CELF også samarbejder med jobcentrene om efteruddannelse af ledige, og når byggeriet går i gang, etablerer CELF sig med et kontor tæt på byggepladsen i Rødbyhavn. Sammen med Lolland og Guldborgsund kommuner og de tyske samarbejdspartnere Agentur für Arbeit, Handwerkskammer og IHK agter CELF også at etablere kontor i Lübeck. Jobcentrene i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner er i øvrigt gået sammen om et initiativ, som skal hjælpe de kommende entreprenører med at finde arbejdskraft til de store anlægsarbejder på Femern Bælt tunnelen og Storstrømsbroen. Vores nye tjeneste bliver one point of contact. På vores møde med de prækvalificerede konsortier har vi erfaret, at det er et meget stort ønske med kun ét kontaktpunkt og det ønske agter vi at efterkomme fuldt og helt, siger direktør i Lolland Kommune, Klaus Marius Hansen. Side 4/10

5 Karin Parbst, praktikcenterchef ved EUC Sjælland mener også, det er meget vigtigt, skoler og virksomheder samarbejder systematisk om at sikre nok praktikpladser. Vi skal nok hjælpe med at få puslespillet til at gå op og formidle kontakten. Der er mange muligheder for fleksible læreraftaler - fra en måned op til flere år. Hvis en entreprenør har brug for en elev til en bestemt opgave af kortere varighed, er det også muligt, siger hun. Bedre overblik over danske regler Erhvervsstyrelsen åbner en ny service for udenlandske virksomheder, som vejleder i alle relevante love og regler samlet ét sted. Den nye service består af en hjemmeside og en hotline, hvor virksomheder kan ringe eller skrive ind. For udenlandske virksomheder er det ikke altid nemt at få overblikket over danske regler, men reglerne skal selvfølgelig overholdes af alle. Derfor har Erhvervsstyrelsen oprettet en ny vejledningsservice Business in Denmark. Her kan virksomhederne få vejledning om reglerne på det danske marked, så de ved, hvilke pligter de har. Business in Denmark giver de udenlandske virksomheder overblik over de relevante regler samlet ét sted og på engelsk. På får udenlandske virksomheder et overblik over de mest relevante regler og registreringskrav. Business in Denmark kan eksempelvis hjælpe med virksomhedsregistrering eller reglerne om autorisation som elinstallatør. Alle informationer er på engelsk, mens der også findes mindre dele oversat til tysk og polsk. Business in Denmark drives af Erhvervsstyrelsen i tæt samarbejde med de relevante myndigheder som bl.a. SKAT, og Arbejdstilsynet. Samtidig med Business in Denmark lancerer Erhvervsstyrelsen et nyt og mere brugervenligt RUT-register, Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser. Det nye RUT-register gør det nemmere for udenlandske virksomheder at anmelde sig korrekt. Udenlandske virksomheder skal som udgangspunkt anmelde deres midlertidige opgaver i Danmark i RUT-registeret. Se mere på Udenlandske virksomheder kan også få personlig vejledning på tlf Side 5/10

6 Femern Bælt-tunnelen er et prioritetsprojekt i Europa I perioden har EU bevilget støtte på 200 millioner euro til projektering af den faste Femern Bælt forbindelse. Også i de kommende år kan tunnelprojektet modtage betydelig støtte fra programmet for det transeuropæiske transportnet TEN-T. Det fremgår af konceptet for støtte til infrastrukturprojekter, der blev fremlagt af EU's forvaltningsorgan i slutningen af Med TEN-T programmet (transeuropæisk transportnet) ønsker EU at skabe bedre sammenhæng på Europas indre marked og at indføre en vis standardisering af transportsystemerne. Konceptet, der blev vedtaget i slutningen af 2013, omhandler for første gang et hovednet af ni multimodale transportkorridorer, der forventes færdige senest i Infrastrukturprojekter, der som Femern Bælt-tunnelen ligger langs med korridorerne, står øverst på den officielle liste over støtteberettigede projekter. Parlamentet har tredoblet budgettet til 26,3 milliarder euro for perioden I alt er der to nord-syd-korridorer og tre øst-vest-korridorer samt fire yderligere korridorer, der løber diagonalt over Europa. En af de vigtigste europæiske transportkorridorer er den såkaldte "korridor Skandinavien-Middelhavet". Den starter ved den russiske grænse i Finland, går gennem Sverige og Danmark over henholdsvis Storebælt og Femern Bælt og så videre gennem Tyskland og Italien til Malta. I den forbindelse udgør Femern Bælt en særligt vigtig delstrækning på nord-syd-aksen mellem Centraleuropa og Skandinavien, fordi tunnelen. skal forbinde Europas byområder og samtidig fjerne flaskehalsene på tværs af landegrænserne. For Femern Bælt-tunnelen begynder en ny syvårig støtteperiode inden for rammerne af TEN-T-programmet i 2014, hvor Danmark vil søge om yderligere støtte til anlægsprojekter. Etableringen og finansieringen af de transeuropæiske transportnet påhviler medlemsstaterne og er dermed afhængig af de nationale planer og finansieringsmuligheder. Side 6/10

7 Lokal beskæftigelse og EU-regler Folketingets transportudvalg har bedt transportministeren svare på, hvordan regeringen har prioriteret lokal beskæftigelse ved Femern Bælt projektet, alt imens man overholder EUudbudsdirektiverne. Transportminister Magnus Heunicke har 11. februar 2014 svaret: Jeg har forelagt spørgsmålet for, der forestår projektering af og udbud af anlægsaktiviteter vedrørende kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt. Selskabet oplyser følgende: Forligspartierne bag den faste forbindelse over Femern Bælt (Regeringen (S, RV), V, DF, SF, LA og K) besluttede den 1. juni 2011 at følge indstilling om at placere produktionen af standard-tunnelelementer ved Rødby-havn. Dermed ligger det fast, at en meget stor del af arbejdspladserne på projektet kommer til at ligge i dette område. Opgaverne med at støbe, nedsænke og udstyre tunnelen under Femern Bælt sker således i altovervejende grad med udgangspunkt i Rødbyhavn på Lolland. Samlet set kommer projektet til at skabe mange tusinde nye arbejdspladser især i Danmark, men også i Nordtyskland. En beregning af den direkte og indirekte beskæftigelse, som analysefirmaet Copenhagen Economics gennemførte for, og som blev offentliggjort på hjemmeside i juni 2013, viser, at for hver eneste direkte beskæftiget hos hovedentreprenørerne på byggeriet af tunnelen vil der være endnu en ny medarbejder hos de virksomheder, der bliver underleverandører til projektet. Copenhagen Economics skønner, at byggeriet af verdens længste sænketunnel vil skabe en beskæftigelse svarende til mandeår i alt. Heraf ligger de mandeår hos hovedentreprenørerne på byggepladserne på og omkring Femern Bælt, mens mandeår er indirekte beskæftigelse hos de mange underleverandører. Disse skøn er i sagens natur behæftet med usikkerhed. Erfaringen fra de store anlægsprojekter på Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen viser, at op mod en tredjedel af kontraktsummen for de store kontrakter sendes videre til underleverandører, mange af dem i lokalområdet og i regionen. Det vurderes, at der bliver brug for virksomheder og medarbejdere fra hele Danmark. har derfor udarbejdet en vejledning til potentielle underleverandører. Vejledningen beskriver de konkrete opgaver, som kan være relevante for underleverandørerne. Det kan for eksempel være inden for stål- og svejsearbejde, levering af Side 7/10

8 maritimt materiel eller tjenester inden for vagtvirksomhed og catering mm. Med vejledningen kan de mindre og mellemstore virksomheder danne sig et overblik over deres muligheder, og samtidig får de direkte kontakt-information til de store internationale hovedentreprenørkonsortier, der er i gang med at udarbejde tilbud til. følger EU s udbudsdirektiver, når de store entreprenørkontrakter skal udbydes. Typisk er disse kontrakter meget store og kræver, at danske, tyske og internationale entreprenører og rådgivere går sammen i joint-ventures for at kunne byde på opgaverne. I forbindelse med de fire store kontrakter for gravearbejder, portaler og støbningen af selve tunnelen er ni store internatio-nale konsortier prækvalificeret og i gang med at udforme deres tilbud på opgaverne. EU s udbudsregler betyder, at selskaber fra alle lande kan byde på lige fod, og at bygherren har pligt til at sørge for, at der er ligebehandling og lige adgang til at byde på kontrakterne. Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 20. marts 2013 et aktstykke om frem-rykning af en række aktiviteter i forbindelse med anlæggelsen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Formålet med fremrykningen er primært at forberede området for anlæggelse af de store byggepladser ved Rødby for derved at sikre øget robusthed i tidsplanen, men også at bidrage til at skabe øget økonomisk aktivitet og flere arbejdspladser i området. De fremrykkede aktiviteter drejer sig i første omgang om anlæg af mindre veje i området ved Rødbyhavn med tilhørende etablering af vandforsyning og kloakering. Herudover arbejdes blandt andet med projektering af yderligere veje, hovedvandforsyning til tunnelbyggepladsen, etablering af en ny pumpestation samt cykelbroer over den eksisterende jernbane og motorvej. Der er tale om en lang række forholdsvis små udbud, hvor også mindre og lokale entreprenører har gode muligheder for at byde ind på opgaverne. har i efteråret 2013 påbegyndt det fysiske arbejde med anlægget af to nye adgangsveje i området ved Rødbyhavn med etablering af tilhørende cykelstier og forsyningsforhold (vand, kloakering mv.). De to første opgaver er blevet vundet af henholdsvis entreprenørvirksomheden MSE A/S fra Nørre Alslev og virksomheden Barslund A/S fra Kvistgård, Sjælland. En række andre opgaver i forbindelse med de fremrykkede aktiviteter, som pt. er under projektering og myndighedsbehandling, forventes ligeledes at have en karakter, som gør dem attraktive for mindre og lokale entreprenører. Uanset om arbejdet foregår i Danmark eller Tyskland, og uanset hvor entreprenøren kommer fra, skal arbejdet på Side 8/10

9 byggepladserne i Danmark og Tyskland udføres efter de gældende regler i det pågældende land. Af hensyn til den fri og lige konkurrence kan ikke stille krav om arbejdernes nationalitet. Selskabet stiller imidlertid klare krav til både de danske og udenlandske entreprenører i kontrakterne om såvel løn- og ansættelsesforhold som ansættelse af elever. Dansk-tysk-svensk initiativ støtter samarbejde mellem teknologivirksomheder Kontant støtte til udstationering af medarbejdere i forskningstunge erhverv. Det er nu en mulighed for virksomheder, der arbejder med medikoteknik, bioteknologi eller biovidenskab i Danmark, det sydlige Sverige eller det nordlige Tyskland. Bag initiativet står "FBÖ TransTechTrans" fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i Danmark, det tyske industri- og handelskammer i Lübeck (IHK zu Lübeck) og Region Skåne i Sverige. "Vi er gået sammen for at hjælpe erhvervs- og forskningsvirksomheder med at samarbejde med partnere i regionen omkring Femern Bælt og Øresund," siger Friederike C. Kühn, der er formand for initiativtageren IHK zu Lübeck. "FBÖ TransTechTrans-initiativet ansporer virksomheder og forskningsinstitutioner inden for brancherne medikoteknik, bioteknologi og biovidenskab til sammen at udvikle projekter på tværs af landegrænserne. Vi ser et enormt potentiale her, og vi vil gerne gøre det lettere for virksomhederne og forskningsinstitutionerne at udnytte dette potentiale bedre især i betragtning af den bedre sammenhængskraft i fremtiden som følge af Femern Bælt-tunnelen." De tre projektpartnere stiller i alt euro til rådighed for virksomheder, der vil udstationere medarbejdere på tværs af landegrænserne i en periode på op til fire uger. I den periode skal partnerne sammen udarbejde projekter, udvikle idéer til nyskabelser og identificere finansieringsmuligheder med henblik på at realisere dem. Projektets pilotfase løber til udgangen af juni 2014 og sætter fokus på brancherne medikoteknik, bioteknologi og biovidenskab, som i alle tre lande er vigtige arbejds- og innovationsområder. Fx er der i "Medicon Valley" i Øresundsregionen, i "Medicon Village" i Lund og i hele Lübecks BioMedTec Wissenschaftscampus mange forskellige Side 9/10

10 virksomheder og forskningsinstitutioner, som kan drage nytte af et styrket samarbejde. I øjeblikket etableres der fx samarbejder mellem firmaer, der fungerer som testcentre for medikoteknik på hver sin side af Femern Bælt, eller som beskæftiger sig med medicinsk billedbehandling. FBÖ TransTechTrans-initiativet gør yderligere samarbejder mulige. Ud over det konkrete projektarbejde fremmer initiativet også den generelle forskning og udvikling i Femern Bælt- og Øresund-regionen. Virksomheder, der er interesseret i at søge om støtte, kan indhente yderligere oplysninger hos et af de nationale kontaktpunkter i Danmark, Sverige eller Tyskland. "IHK zu Lübeck, det danske ministerium for forskning, innovation og videregående uddannelser eller Region Skåne yder rådgivning i denne indledende fase og hjælper gerne med at identificere egnede partnere," siger dr. Dirk Hermsmeyer, der har ansvaret for initiativet for IHK zu Lübeck. "Ansøgningsproceduren er meget enkel. Vi håber, at vi stadig kan vække mange flere virksomheders interesse for arbejdet på tværs af landegrænserne." En international jury med jurymedlemmer fra Danmark, Tyskland og Sverige afgør, om ansøgerne er berettiget til støtte. Ansøgninger kan indleveres løbende og behandles næste gang i begyndelsen af marts Flere informationer om initiativet og ansøgningsbetingelser kan findes her. Kontaktinformation af de nationale kontaktpunkter kan findes her. Side 10/10

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Stor succes for Femern Industry Day

Stor succes for Femern Industry Day Nyhedsbrev nr. 32 januar 2014 Indhold Stor succes for Femern Industry Day 1 Sådan oplevede deltagerne Industry Day 3 Femern projekt løser gåden om vanskeligt ler 9 Dansk-tysk samarbejde om sikkerhed i

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Årsrapport 2013 www.femern.dk

Årsrapport 2013 www.femern.dk Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 13 Totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19 Ledelsespåtegning 38

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK De store byggerier vil få afgørende betydning for udviklingen af byggeriet som helhed og have en afsmittende effekt på resten

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Forord Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Forord Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2014 Indhold Forord Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Totalindkomstopgørelse 3 4 16 17 Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014

Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014 Nyheder om byggeri og entrepriseret marts 2014 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Moderne fiskerhuse på tidligere efterskoles grund Et nyt stort byggeprojekt er i støbeskeen på grunden, hvor Efterskolen

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT BRANCHEANALYSE PÅ HJEMMESERVICEOMRÅDET

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT BRANCHEANALYSE PÅ HJEMMESERVICEOMRÅDET SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT BRANCHEANALYSE PÅ HJEMMESERVICEOMRÅDET August 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud Indhold 1 5 7 7 8 8 9 9

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere