B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Finn Volder Faigh Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Erik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Hardi Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Havrevangen 19 Knud Andreasen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Poul Huusom Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til juleudgaven af Kontakten Julen står for døren, og der skal handles, bages og skrives julehilsener til familie og venner. Gaverne skal pakkes ind og snart falder julefreden over os. Indtil da kan Kontakten s juleudgave blades igennem for se alle indlæggene fra vore energiske formænd og aktivitetsudvalg. Marken er majet, skoven er falmet, og bladene er for længst fejet bort af vore flittige ejendomsfunktionærer, og snart kan vi vente de første snebyger. Derfor har de en bøn til os alle om at hjælpe dem med at hjælpe os. Se inde i bladet. Konkurrencen var denne gang tilsyneladende en smule svær. Det har jeg fået fortalt rundt omkring. Jeg kan da også se det på antallet af indsendte løsninger, samt på at flere har skrevet forkerte svar. Bl.a. er der gættet på afd. 1, afd. 2 (Gundorfslund) og afd. 6, men der er også blevet gættet på Østermarken Skole, hvad jo ikke er en af Østparkens afdelinger. Den rigtige løsning er: Kærby Hvilehjem (afd. 8) FarveBASEN (Ejby s farvehandel) har også i denne juleudgave sponsoreret en gave af de større. Se hvem den heldige vinder er inde i bladet. Det er samtidig den sidste gevinst fra Ulla og Jens Bøgh, da de pr. 1. februar 2005 har søgt andre græsgange, men vi bliver ikke snydt, da den nye ejer, (Mogens Kollerup, Sadolin Farveland), har besluttet at følge i forgængernes fodspor. En stor tak til Ulla og Jens for deres engagement i vores blad og held og lykke på den anden side af fjorden, nærmere betegnet i Dronninglund, hvor de forhåbentlig de næste mange år kan slå deres folder. Velkommen til Mogens Kollerup som ligeledes ønskes held og lykke med sammenlægningen af Sadolin Farveland på hjørnet af Sjællandsgade og Fyensgade og Ejby s Farvehandel i Sjællandsgade, som fortsætter i Ejby s gamle lokaler under navnet Sadolin Farveland. Se artiklen om Mogens Kollerup i næste udgave af Kontakten. Malerfirmaet Eigil Koch s eftf. ved malermester Henrik Pedersen bosiddende i Østparkens lokaler i Rughaven, har meldt sig som sponsor i vores blad. Også han bydes velkommen i sponsorrækken. Jeg håber at kunne bringe en artikel om ham og hans firma i sommerudgaven af Kontakten Bestyrelserne, varmemestrene og ejendomsfunktionærerne samt administration og vores fastansatte håndværkere præsenteres fremover i hvert nummer under afdelingerne. I dette nummer starter en ny konkurrence, som vil komme til hedde: Hvem er formanden? I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Hovedformanden fortæller om sit job samt vejen til posten som formand. Hjælp os med at hjælpe dig. Ejendomsfunktionærerne 3

4 Til beboerne i Boligselskabet Østparken: Flemming Gregersen. Vedrørende paraboler: Mogens Blicher Hansen Vinder af FarveBASEN s flotte præmie: Bringes allerede i dette blad, da forretningen som før nævnt fra 1. februar 2005 skifter ejer. Har du tid eller kræfter i overskud. Af plejehjemsleder Jonna Kær. Indlæg under afd : Julehygge for de ældre i Strynøgade. Nyt fra bankogruppen. Bankospil oplevet af Palle Christensen. Jernalderen tur/retur Juletur til Hjortholm Bustur til Randers Regnskov ved Willy Jensen Præsentation af håndværkerafdelingen Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore formænd eller fastansatte vil fortælle om sig selv. Portræt af Sadolin Farveland ved Mogens Kollerup, som pr. 1. februar 2005 overtager FarveBASEN i Sjællandsgade (Ejby s Farvehandels). Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 2, 2004: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er formanden? Gæt hvilken afdeling den pågældende på billedet er formand for og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. En liste over dette blads ( Kontakten 3) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. april Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Herfra ønskes alle beboere, personalet og de forretningsdrivende en rigtig god jul og et lykkeligt nytår. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv., tlf.:

5 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Finn Volder Faigh Ja endnu et år er nu ved at være gået, og endnu en jul står for døren, og 2005 banker dermed på. Et år er gået, hvor jeg nok syntes, at vi i organisationsbestyrelsen har knoklet som gale, idet der har været flere projekter at arbejde med. Ikke mindst har der været og er der store renoveringer i selskabet, men her har de respektive afdelingsbestyrelser dog i meget tæt, og positivt samarbejde med administration, arkitekter, entreprenør osv., gjort et fantastisk stykke arbejd. Vel er der problemer, når man går i gang med renoveringer, og i sær så store renoveringer som f.eks. afdeling 1 i øjeblikket er i gang med at udføre. Men også her har man ved hårdt arbejde løst problemerne, dog også takket være I beboere, og til tider jeres tålmodighed, som ind imellem er blevet sat på hård prøve, men I har løst dem, tak for det! 2004 har også været et år, hvor vi nu skulle prøve og skifte rengøringsfirma. Det har også været en opgave, som skulle stå sin prøve, idet det jo ikke lige er sin sag, at få sådan en opgave sat på skinner, da alle afdelinger jo ikke ønsker den samme rengøring udført. Det lykkedes os dog at få tingene tilpasset, således at samme rengøringsfirma kunne overtage rengøringen i samtlige selskabets afdelinger. Således har Ida Service pr. 1. oktober overtaget al rengøringen i selskabet, og vi ser selvfølgelig alle frem til, at vi må få et godt samarbejde med firmaet. Året 2004, har også været året hvor man endnu en gang kunne læse i medierne om uregelmæssigheder, svindel m.v. i boligbevægelsen. Da alt dette i første omgang drejede sig om boligselskabet Limfjorden og dennes bestyrelse, og ikke mindst formand jamen så handlede Østparkens bestyrelse hurtigt, og kort tid efter havde bestyrelsen et møde med selskabets revisor for netop at høre om, hvordan og hvorledes revisionen foregik her i boligselskabet, da man absolut ikke ønskede at komme ud i evt. samme problemer som øvrige boligselskaber. Revisoren gav bestyrelsen en grundig, endda meget grundig orientering, og kunne bl.a. oplyse at revisionsfirmaet reviderer Østparken med jævnlige stikprøver, og der gennemgås jævnligt fakturaer m.v., for både selskabet og afdelingerne. Endvidere kunne revisoren oplyse, at byggeregnskaber følges meget nøje, og endvidere bliver lønninger hos personalet, samt kørselsgodtgørelse også gennemgået meget nøje hvert år. Ventelisterne som var en af de store uregelmæssigheder hos Limfjorden gennemgås ligeledes af dette selskabs revisor, på trods af, at dette ikke er en 5

6 obligatorisk del af revisionen. Det skal kraftig understreges, at Organisationsbestyrelsen i vores boligselskab tager kraftigt endda meget kraftigt afstand fra ulovligheder og fiflerier, og dermed tager vi også kraftigt afstand fra de ulovligheder, der blev lavet i Limfjorden og dennes organisationsbestyrelse. Vi i boligselskabet Østparken vil meget gerne medvirke til forebyggelse af evt. fremtidige ubehageligheder dog ønsker vi en fair behandling og vi vil ikke finde os i kollektiv afstraffelse heller ikke fra rådmanden. Selskabet afholdt tirsdag den 16. november 2004 repræsentantskabsmøde i selskabslokalerne Rughaven 7. Selskabets formand Finn Volder- Faigh startede med, at byde samtlige velkommen, hvorefter forretningsføreren præsenterede repræsentantskabet ved navneopråb. Formanden udbad sig emne til dirigent og Hugo Simonsen (afd. 6), blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og kunne konstatere, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. Dirigenten udbad sig emner til stemmeudvalget, og Klaus Nørgaard (afd. 3), Kirsten Sørensen (afd. 4) samt Randi Christensen (afd. 6) blev valgt. Herefter blev referatet fra repræsentantskabsmødet den 22. marts 2004 enstemmigt godkendt, hvorefter man gik over til Organisationsbestyrelsens årsberetning. Selskabets formand Finn Volder-Faigh oplæste på rolig, og meget professionel måde årsberetningen, som uden nogen kommentar eller bemærkninger fra forsamlingen blev enstemmigt godkendt. Forretningsføreren orienterede som sædvanlig på grundig måde repræsentantskabet om selskabets regnskab 2003/2004, som uden nogen spørgsmål eller kommentar fra forsamlingen blev enstemmigt godkendt. Herefter gav forretningsføreren repræsentantskabet en orientering om salg af almene boliger et emne som en enig organisationsbestyrelse er imod og forretningsføreren kunne da også oplyse, at man endnu ikke har fået nogen beboerønsker om køb af boligerne i vores boligselskab. I denne forbindelse vil jeg dog godt i min egenskab som selskabets formand oplyse om, at uanset om man er for eller imod, er det noget, som vi i selskabet, og ikke mindst ude i afdelingerne skal og vil komme til at forholde os til. Jeg vil selvfølgelig her på siderne holde jer underrettet om, hvad der evt. sker og vil ske med hensyn til salg af almene boliger! Nå, tilbage til repræsentantskabet, hvor vi nu var kommet til indkomne forslag. Der var indkommet to forslag begge indsendt af afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 og begge forslag gik på at få karenstiden sat ned, altså tiden man skal bo i en lejlighed ved evt. bytte med anden lejlighed. Begge forslag blev med meget stort flertal nedstemt. Revisorfirmaet Deloitte blev enstemmigt genvalgt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Jeg vil gerne sige tak til Jytte Faitanini for udførelse af referatet fra repræsentantskabsmødet. Finn Volder-Faigh Formand 6

7 Hovedbestyrelsen 2004 Fra venstre: Otto Holm Sørensen afd. 2/9-10, Palle Christensen, afd. 1, Leif Nielsen, afd. 4, formand Finn Volder Faigh, afd. 6, Jytte Faitanini, kontoret, Mogens Blicher Hansen, kontoret, Agnes Jensen, afd. 4, Brian Skræm, afd. 5, Christian Vestergaard, afd. 3, Beate Jakobsen, afd. 7, Troels Bank Olesen,, afd. 5 samt Erik Hansen, afd. 2/9-10 7

8 Fraflytningsreglerne Jytte Faitanini Går man med tanken om at få sig en anden bolig, melder der sig mange spørgsmål omkring dette Hvor lang opsigelse har jeg? Hvornår skal jeg forlade lejligheden? Skal jeg selv gøre lejligheden i stand, eller skal jeg lade boligselskabet gøre det? Jeg vil her prøve at forklare lidt omkring en fraflytning. Giver man sig til at læse sin lejekontrakt, står der, at man kan sige op med 3 måneders varsel fra den 1. i en måned. I boligselskabet Østparken nøjes vi med 2 måneder, da vi kan nå at genudleje lejligheden i løbet af denne periode, og vi tager også opsigelser pr. den 15. i en måned. I tilfælde af at lejligheden, af en eller anden grund, ikke kan udlejes igen inden for de 2 måneder, hæfter man dog altid for huslejen i de 3 måneder. Dette har vi dog endnu ikke oplevet. Man kan altså sige op med 2 måneders varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Lejligheden skal være tom for istandsættelse de sidste 14 dage af de 2 måneder. F.eks. hvis man den 1. april kommer på kontoret og siger op til den 1. juni, så skal lejligheden være tom og rengjort den 15. maj. Man vil omkring 14 dage før fraflytningen modtage et anbefalet brev med indkaldelse til syn på lejligheden. Har man boet kort tid, og dermed ikke har ret stor fraflyttefond (den procentdel af loft- og vægbehandling som boligselskabet betaler afhængig af hvor mange måneder, man har boet i lejligheden - højest 8 år og 4 måneder = 100%), kan man vælge selv at male lejligheden. Nogen er så heldig at have en maler i familien eller i sin omgangskreds, der kan hjælpe med det. Skulle man selv ønske at male sin lejlighed, bedes man fortælle det samtidig med, at man siger op. Nu vil man måske spørge sig selv Hvis jeg selv maler min lejlighed, skal den vel ikke stå tom i 14 dage, hvor jeg skal betale husleje?. Jo det skal den Vi er af og til ude for, at vi må kassere det malerarbejde, folk selv har lavet. I disse situationer skal vi bruge de 14 dage til at sætte malere på, så lejligheden er istandsat til nyindflytterne. Maler man selv, skal lejligheden på synstidspunktet fremstå nymalet i sådan en stand, at vor varmemester kan acceptere både lofter og vægge som håndværksmæssigt korrekt udført. De få fraflyttere, der selv maler (i 2003 ca.8%) og får godkendt deres malerarbejde vil, hvis der ikke er noget misligholdt i lejligheden, få deres indskud tilbagebetalt. Har man boet mange år og derved har stor fraflyttefond, har man ikke lyst/evner til selv at male lejligheden eller har man ikke tiden til det, vil boligselskabet sætte malere i gang med istandsættelsen straks efter synet af lejligheden. 8

9 Der indhentes tilbud på malerarbejdet fra 2 malermestre, hvor den billigste får arbejdet. Skulle man selv have en momsregistreret malermester, der skal give tilbud sammen med en af dem, boligselskabet benytter, skal man ved synet give besked til varmemesteren, der vil orientere om fremgangsmåden. Tilbuddene gives ud fra synsrapporten, og malingen til væggene leveres af Farvebasen i Sjællandsgade, hvor nyindflytterne vælger farver ud. Senest 14 dage efter synet på lejligheden, vil man modtage et brev med anslået pris på istandsættelsen, og så snart samtlige regninger fra håndværkerne er boligselskabet i hænde, vil der blive fremsendt en endelig flytteopgørelse. Skal man have penge tilbage på opgørelsen vedlægges en check. Skal man betale et beløb vedlægges et girokort, der skal betales inden 30 dage. Har man ikke mulighed for at betale beløbet på en gang, kan man kontakte kontoret og aftale en afdragsordning. Skulle man stadig gå med nogle spørgsmål, man gerne vil have belyst, er man altid velkommen til at ringe til kontoret. Administrationen KURT S KØKKEN Rughaven Aalborg Telefon Fax Prøv Kurt s nye stjerneskud med 5 forskellige slags fisk 9

10 Administrationen ønsker alle beboere en glædelig jul og et godt nytår Fra venstre ses: Mogens Blicher Hansen, Lilli Poulsen, Gitte Nielsen, Tove Andersen, Jytte Faitanini, Flemming Gregersen og Karina Andresen 10

11 HJÆLP os at HJÆLPE dig På fortovene står der mange cykler, som ikke bliver brugt dagligt. Disse cykler står i vejen for os, når vi skal feje sne eller salte for glatførebekæmpelse. Derfor beder vi ejerne af cyklerne om at stille dem ned i kælderen enten i de åbne eller i de aflåste tremmerum. (Nøgle kan købes hos varmemesteren). Med venlig hilsen Ejendomsfunktionærerne Driftsleder Flemming Gregersen Til beboerne i Boligselskabet Østparken Fredag den 22. november kl slog lynet ned i ejendommen konvalvej 23, og forårsagede stor vandskade i lejlighederne. Samtidig blev mange fjernsyn og elektriske ting ødelagt. Boligselskabets forsikring dækker for de skader, der skete på bygningen, men skader på beboernes møbler, tæpper, fjernsyn m.v. dækker boligselskabets forsikring ikke. Det er derfor vigtigt, at beboerne selv sørger for at få tegnet en indboforsikring, for hvis man ikke har tegnet en sådan, får man ingen erstatning for ødelagte ting, selv om man er uden skyld i skaderne. Samtidig dækker indboforsikringen også for genhusning, hvis lejligheden bliver ubeboelig efter en skade. Boligselskabets forsikring dækker ikke for genhusning, men kun for huslejetab i den periode lejligheden er ubeboelig. 11

12 Vedrørende paraboler Forretningsfører Mogens B. Hansen Det er ikke tilladt at sætte paraboler op uden tilladelse fra administrationen. Denne tilladelse gives kun, såfremt man ikke har mulighed for at modtage de tvprogrammer, man ønsker at se, enten via afdelingens antenneanlæg eller ved hjælp af en selector. Tilladelsen gives på følgende betingelser, efter man har ansøgt om den: Tilladelse til opsætning af parabolantenne Boligselskabet giver herved tilladelse til opsætning af parabolantenne, da det er oplyst til os, at de ønskede radio/tvkanaler ikke findes på afdelingens fællesantenneanlæg, og at der ikke er udsigt til, at de kommer foreløbig. 1. Parabolantennen skal sættes op efter afdelingens anvisning og forskrifter. Har afdelingen indkøbt særligt beslag til fastgørelse af parabolantenne, skal disse benyttes. Der skal en fagmand til at montere antennen, og denne skal være godkendt af boligselskabet. 2. Før tilladelse kan gives, skal der indbetales et depositum til selskabet, som skal dække eventuelle udgifter, der kan komme som følge af antennen. Depositum for denne installation udgør kr. 1500,00 3. Lejer er til enhver tid forpligtet til at have antennen forsikret for skader, som antennen kan forvolde på ejendommen eller skader på andre, og lejer skal på forlangende fremvise en forsikringspolice for at opretholde denne tilladelse til opsætning af parabolantennen. 4. Denne tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes af boligselskabet, lige som boligselskabet har lov til at foranledige at parabolantennen midlertidig nedtages i forbindelse med arbejder, der foregår på ejendommen. 12

13 Vinder af Ejbys gourmetmenu Ulla overrækker præmien til Joan Den flotte gevinst fra Ejby s Farvehandel blev igen vundet af én beboer fra Morsøgade. Denne gang lidt længere nede af gaden. Også denne gang var lykkens gudinde indehaverfruen Ulla, som udtrak: Joan Bertelsen, Morsøgade 10. Joan har også før vundet i vores konkurrence, men som jeg før har skrevet, er man nødt til at indsende en løsning for have en chance for at vinde. Tillykke til Joan herfra og god fornøjelse med oplevelsen. Velbekomme. Bogø is, sandwich & SMØRREBRØD Bogøgade 2 Tlf

14 Håndværkerne ved deres nye vognpark Fra venstre ses: Allan Jespersen (VVS), John Sørensen (Tømrer/Snedker), Keld Svendsen (Murer), Per Nielsen (VVS) og Hans Jørgensen (Elektriker) 14

15 Har du lidt til og kræfter tilovers? Kærby Hvilehjem og Kærbyområdet har mange ældre og svage borgere, som har større eller mindre behov for hjælp i det daglige. Kærbyområdet strækker sig fra Hotel Hvide hus til til Mariendals Mølle og fra Bejsebakkevej til Sønderbro. Aalborg Kommunes medarbejdere arbejder for at tilgodese disse borgeres behov, ud fra de retningslinier, der lovmæssigt er krav på. Der vil dog altid være enkelte opgaver eller behov, som ikke kan løses ad denne vej. Opgaver der kunne gøre den enkeltes hverdag lidt nemmere, lidt sjovere eller lidt mere indholdsrig. Her kunne en gruppe af frivillige være en stor gevinst for vore borgere, og en god samarbejdspartner for de medarbejdere, som kommer i de enkelte hjem. I Kærbyområdet er vi en kreds af ansatte og et Bruger- og Pårørenderåd ved Kærby Hvilehjem, som forsøger at få etableret en sådan gruppe. Hvilke opgaver kunne det så dreje sig om? Det kunne f.eks. være hjælp til en indkøbstur, hjælp til en gåtur eller en tur i en af områdets busser. Det kunne være hjælp til at slå et søm i til et nyt billede, ledsagelse i teater eller biograf eller måske til at arrangere en fest eller en søndagsklub. Mulighederne er mange, vi mangler bare personerne til at give en håndsrækning. Derfor: Hvis du har lidt tid og kræfter tilovers og har lyst til at være sammen med ældre mennesker og hjælpe dem til at opretholde en meningsfuld tilværelse, så kontakt: Plejehjemsleder Jonna Kær på telefon på hverdage mellem kl. 12 og 13. EJBYS FARVEHANDEL Sjællandsgade Aalborg Telefon

16 Præsentation af hovedformanden Formand Finn Volder Faigh Hvorfor lige boligbevægelsen? Jeg er 44 år, far til fem vidunderlige unger, to piger Betina 20, og Mette 14 år, samt tre drenge Rene 18, Morten 16 samt Mikkel 11 år. Tre af børnene er stadig hjemmeboende, mens de to ældste selvfølgelig bor i lejlighed i Østparken. Jeg har i nu snart 22 år været gift med min kone Helle, som arbejder som depotbestyrer på Nordjyske Stiftstidende. Jeg arbejder til dagligt som skraldemand hos Aalborg kommunes Renovationsvæsen, hvor jeg er chauffør på skraldebilen, som har distriktet i Aalborgs midtby. Jeg er meget glad for mit arbejde som skraldemand, hvor der til tider kan være en rå men trods alt hjertelig atmosfære blandt os kollegaer, dog vil jeg godt understege, at der er et utrolig godt, og tæt sammenhold på arbejdspladsen, et sammenhold jeg ikke tror findes på mange arbejdspladser! Jeg er valgt som talsmand for skraldemændene, og som sådan sidder jeg med i samarbejdsudvalget, to ting som jeg virkelig sætter stor pris på, idet det jo er ens arbejdskolleger, der peger på og vælger en til varetage deres opgaver, og dermed viser deres tillid til mig, en tillid som de ved, at man får tilbage 100% fra mig. Når jeg er med i noget, jamen så går jeg ind i det med liv og sjæl! Jeg blev i 1996 valgt ind i afdelingsbestyrelsen i afdeling 6, beliggende Rughaven samt Hørhaven, hvor jeg i 2000 efter utallige opfordringer, og efter jeg havde været afdelingens næstformand i ca. 2 år blev enstemmigt valgt som afdelingens formand, et valg jeg på intet tidspunkt endnu har fortrudt, også selv om dette hverv ind imellem kan give nogle skrammer også personlige. Allerede året efter blev jeg i fra flere sider opfordret til at stille op, som formand for hele boligselskabet, hvilket jeg efter ca. en måneds betænkningstid sagde ja tak til. I foråret 2001 blev jeg således valgt som formand for boligselskabet. Jeg har gennem hele mit liv været meget aktiv og er det selvfølgelig stadig. Jeg har været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 12 år, og gennem mit voksenliv har jeg været med i flere forskellige ting, bl.a. har jeg i flere år været ungdomstræner for micro fodboldspillere i Vejgaard Boldspilklub (VB), og jeg har været med i flere forældreråd, bl.a. i spejderbevægelsen. Selv om jeg gennem tiderne har været med i mange forskellige ting samt projekter, jamen så er det altså for boligbevægelsen, mit hjerte i øjeblikket banker, og selv om jeg også er med i et tillidshverv på min arbejdsplads, mener jeg sagtens godt, at man helhjertet kan være med i flere projekter, samt tillidshverv på en gang, blot interessen er der, og det er den, ingen tvivl om det. 16

17 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1.th Næstformand: Thorsten Gudmundsen, Bogøgade 20, 2.tv Kasserer: Niels Peter Giliamsen, Bornholmsgade 74, 3tv Bestyrelsesmedlem: Dorthe Lyngby, Morsøgade 22 st.th. Bestyrelsesmedlem: Bjarne Frandsen, Morsøgade 10, 4tv Aktivitetsudvalg: Antenneforening: Ø-gade Samråd: Grønne områder: Integration/ Social udvalg: Pt. er vores del af aktivitetsudvalget nedlagt Niels Peter Giliamsen Palle Christensen, Thorsten Gudmundsen Bestyrelsen og Tommy Jørgensen Palle Christensen, Maren Koldborg, Niels Peter Giliamsen, Thorsten Gudmundsen Repræsentantskabsmedlemmer ud over bestyrelsen: Henning Christensen, Morsøgade 18, 1th Maren Koldborg, Morsøgade 22,, 4tv Per Sørensen, Bogøgade 6,, 4tv Tanja Madsen, Bornholmsgade 76, 2th Finn Frederiksen, Bogøgade 20 Suppleant til repræsentantskab: Ingen Bestyrelsen fra venstre: Niels Peter Giliamsen, Thorsten Gudmundsen, Bjarne Frandsen, Dorthe Lyngby og formand Palle Christensen. 17

18 Rengøring Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til juleudgaven af Kontakten. Husk hvis du har et eller andet, du gerne vil have en forklaring på angående afdeling 1, eller noget du vil høre om så kontakt redaktøren eller en fra bestyrelsen. Østparken har pr. 1. oktober skiftet rengøringsselskab. Det nye rengøringsfirma hedder IDA service. For afdeling 1 s vedkommende har det umiddelbart den betydning, at vores rengøring er blevet billigere økonomisk. Det nye firma skønner endvidere, at det kun er nødvendigt at have en hovedrengøring om året. Hvis det holder stik, vil afdelingen også her spare på rengøringskontoen. Der har her i den første måneds tid, været nogle mindre indkøringsvanske- Udskiftning af altaner i Bornholmsgade 18

19 Bornholmsgade bag stilladser ligheder i forbindelse med den nye leverandør. Dette har blandt andet givet sig udslag i nogle af vaskehusene. Det nye firma skal lige have en fair chance til at komme ind i en rytme, inden vi som afdeling vil løfte pegefingeren. Når dette blad læses er alle småproblemerne forhåbentligt løst. Skulle der mod forventning være problemer med rengøringen, der hvor du/i bor, vil bestyrelsen meget gerne høre om det. Der kan enten rettes henvendelse til en fra bestyrelsen eller til varmemester Erik Hansen. Altankonkurrence Igen i år vil afdeling 1 prøve at afvikle en altan-julekonkurrence. Det består i sin enkelthed i, at et dommerpanel vil kåre den pæneste, smukkeste, sjoveste eller mest nydelige juleudsmykning af altanen. Alle altaner vil blive vurderet nede fra gadeplan, da det ikke er muligt at besøge hver enkelt, der har udsmykket altanen. Det giver ikke de øverste lejligheder mindre chance for at vinde. Sidste år var det en 4 sal, der vandt. Igen i år vil der være mulighed for at kunne deltage i dommerpanelet. Ring til mig så snart dette blad læses, hvis du har lyst til at være dommer. Husk i forbindelse med pyntningen af altanen, må der ikke laves skade på altan eller murværk. Dommerpanelet vil besigtige altanerne i løbet af uge

20 Nyt initiativ Afdeling 1 & 3 har i samarbejde etableret en gruppe, der kaldes Velkommengruppen. Gruppen består af repræsentanter fra de to afdelingers bestyrelser og repræsentantskaber. Endvidere er der en repræsentant fra gårdmænd og håndværkere samt vores beboerrådgiver. Alle nytilflyttere i de to afdelinger bliver kvartalvis inviteret til et aftenmøde, hvor der kan stilles spørgsmål om alt, der vedrører det at tilflytte og bo i Østparkens afdeling 1 & 3. Der bliver fra Velkommengruppen lavet indlæg om mange forskellige emner, blandt andet: Husorden, beboerdemokrati, vaskehuse, skakter, håndværkerafdelingen, fælles faciliteter osv. De grønne arealer Afdelingsbestyrelsen har besluttet sig til at sige endelig JA til overtagelsen af de grønne arealer i afdelingen. Det er efterhånden nogle år siden, det blev besluttet ved en beboerafstemning at sige ja, men det er først nu Kommunen har alle de relevante ting klar til en formel overtagelse. Det vil sige nu er sagen så langt, at den kan blive behandlet i Byrådet for endelig godkendelse. Lad det være sagt klart og tydeligt. Det er ikke en ovenud god aftale, der er udsigt til, men det er bestyrelsens opfattelse, at den er så meget bedre end det, vi kan frygte i fremtiden vil vise sig, hvis vi ikke på nuværende tidspunkt siger ja. Kommunen har meldt klart ud, at de under alle omstædigheder vil have dækket deres udgifter til renholdelse af de grønne arealer i boligkvarterer ind, så der ikke opstår tab for Kommunen. Derved er det bestyrelsens opfattelse at bidraget til Kommunen for renholdelse af arealerne vil stige de kommende år, og vi mener derfor, at afdelingen selv kan klare denne renholdelse billigere. De to nabo-boligselskaber til os har meddelt administrationen, at de gerne vil deltage i et samlet projekt, hvor de ligeledes overtager deres grønne arealer. Derved opnår alle en form for stordrift af vedligeholdelsen af de grønne arealer. Desværre ser det for nuværende ikke ud til at vores gode naboer i afdeling 3, vil/kan overtage deres arealer. Afdeling 1 er desuden stillet i udsigt at modtage kr. i genoprettelsesmidler, i forbindelse med overtagelsen. Det er i korte træk, hvor sagen står her sidst i oktober. Renoveringen Det er med fuldt overlæg, at der ikke denne gang i bladet vil blive fortalt så meget vedrørende renoveringen udover, at jeg vil fortælle, at der er åbnet for positiv dialog med hensyn til det fortsatte samarbejde med alle de involverede parter. Foreløbig skal afdelingsbestyrelsen og administrationen havde evalueret den første del af renoveringen af etape 2. Derefter skal vi have møder med teknikere og efterfølgende entreprenøren. Alt dette skal gerne munde ud i en MEGET bedre udførelse af det videre renoveringsprojekt, når der til foråret 20

21 2005, bliver startet op i Saltholmsgade og resten af Bornholmsgade. Der vil selvfølgelig på beboermødet i februar 2005, blive givet en grundig orientering om hele forløbet med renoveringen. En lille pudsig historie vedrørende første del af renoveringen: Jeg er blevet kontaktet af en fra afdelingsbestyrelsen i Rådhushaven i Fredensborg på Sjælland. De ville meget gerne høre noget om den altanløsning beboerne i Sejrø- og Bogøgade har fået. Vi har fra afdelingen sendt tekst og billedmateriale over til dem, så måske kommer der fremover til at hænge tro kopier af de altaner, vi efterhånden kender så godt, ovre i Rådhushaven. Tak til Lola og Henning Fra afdelingsbestyrelsens side skal der lyde en stor tak til Lola Pedersen og Henning Christensen for deres engagement i beboerarbejdet her i afdeling 1. Henning har gennem et stort åremål haft sin plads i enten afdelingsbestyrelsen eller repræsentantskabet. Henning har herved været med til at afstikke kursen for mange af de beslutninger, der har været udført i de sidste mange mange år. Da jeg selv blev formand for afdelingen, var det rart at have Henning med på holdet, for han var altid villig til at øse af sin erfaring med beboerarbejde. På beboernes og egne vegne vil jeg hermed sige, TAK for indsatsen Henning. Lola har gennem den sidste tid været beboerrepræsentant samt deltaget i afdelingens aktivitetsudvalg. Lola har medvirket til at få de fælles arrangementer med afdeling 3, til at fungere. Også her vil jeg på beboernes vegne sige, TAK for indsatsen. Grunden til disse ord er, at de begge har valgt at fraflytte afdelingen. På bedding Der er ikke nogle nye tiltag på bedding for nuværende. Vi arbejder med de projekter, der allerede er i gang, men skulle du have en god ide til noget, der kan have interesse for andre beboere i afdelingen, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vil i øvrigt gerne appellere til, at du/i alvorligt begynder at overveje, om det er noget for en af jer at komme til at deltage i beboerarbejde. Som situationen ser ud her og nu, får vi brug for helt nye kræfter til den kommende bestyrelse og repræsentantskab. Husk på, selv om det er den mørke tid vi er i gang med, så glem ikke at være glad og smil en gang imellem. Sidste Vores afdelingsbeboermøde vil sandsynligvis blive afholdt i uge 7, mandag d.14. februar kl. 18,30 på Skydepavillionen. Det vil I selvfølgelig blive orienteret nærmere om med det rette varsel, når vi kommer til januar. Afdelingsbestyrelsen vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Formand for afdeling 1 Palle Christensen 21

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

Farlig dille. Elefanter i Vejlby. Den store brand i vejlby. det var de Afdelingsmøder

Farlig dille. Elefanter i Vejlby. Den store brand i vejlby. det var de Afdelingsmøder Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Juli 2006-18. årgang - nr. 63 Farlig dille Går man en tur rundt i vores bydel og kigger ned i græsset, går der ikke lang tid før man får øje på små

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere