B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Finn Volder Faigh Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Erik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Hardi Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Havrevangen 19 Knud Andreasen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Poul Huusom Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til juleudgaven af Kontakten Julen står for døren, og der skal handles, bages og skrives julehilsener til familie og venner. Gaverne skal pakkes ind og snart falder julefreden over os. Indtil da kan Kontakten s juleudgave blades igennem for se alle indlæggene fra vore energiske formænd og aktivitetsudvalg. Marken er majet, skoven er falmet, og bladene er for længst fejet bort af vore flittige ejendomsfunktionærer, og snart kan vi vente de første snebyger. Derfor har de en bøn til os alle om at hjælpe dem med at hjælpe os. Se inde i bladet. Konkurrencen var denne gang tilsyneladende en smule svær. Det har jeg fået fortalt rundt omkring. Jeg kan da også se det på antallet af indsendte løsninger, samt på at flere har skrevet forkerte svar. Bl.a. er der gættet på afd. 1, afd. 2 (Gundorfslund) og afd. 6, men der er også blevet gættet på Østermarken Skole, hvad jo ikke er en af Østparkens afdelinger. Den rigtige løsning er: Kærby Hvilehjem (afd. 8) FarveBASEN (Ejby s farvehandel) har også i denne juleudgave sponsoreret en gave af de større. Se hvem den heldige vinder er inde i bladet. Det er samtidig den sidste gevinst fra Ulla og Jens Bøgh, da de pr. 1. februar 2005 har søgt andre græsgange, men vi bliver ikke snydt, da den nye ejer, (Mogens Kollerup, Sadolin Farveland), har besluttet at følge i forgængernes fodspor. En stor tak til Ulla og Jens for deres engagement i vores blad og held og lykke på den anden side af fjorden, nærmere betegnet i Dronninglund, hvor de forhåbentlig de næste mange år kan slå deres folder. Velkommen til Mogens Kollerup som ligeledes ønskes held og lykke med sammenlægningen af Sadolin Farveland på hjørnet af Sjællandsgade og Fyensgade og Ejby s Farvehandel i Sjællandsgade, som fortsætter i Ejby s gamle lokaler under navnet Sadolin Farveland. Se artiklen om Mogens Kollerup i næste udgave af Kontakten. Malerfirmaet Eigil Koch s eftf. ved malermester Henrik Pedersen bosiddende i Østparkens lokaler i Rughaven, har meldt sig som sponsor i vores blad. Også han bydes velkommen i sponsorrækken. Jeg håber at kunne bringe en artikel om ham og hans firma i sommerudgaven af Kontakten Bestyrelserne, varmemestrene og ejendomsfunktionærerne samt administration og vores fastansatte håndværkere præsenteres fremover i hvert nummer under afdelingerne. I dette nummer starter en ny konkurrence, som vil komme til hedde: Hvem er formanden? I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Hovedformanden fortæller om sit job samt vejen til posten som formand. Hjælp os med at hjælpe dig. Ejendomsfunktionærerne 3

4 Til beboerne i Boligselskabet Østparken: Flemming Gregersen. Vedrørende paraboler: Mogens Blicher Hansen Vinder af FarveBASEN s flotte præmie: Bringes allerede i dette blad, da forretningen som før nævnt fra 1. februar 2005 skifter ejer. Har du tid eller kræfter i overskud. Af plejehjemsleder Jonna Kær. Indlæg under afd : Julehygge for de ældre i Strynøgade. Nyt fra bankogruppen. Bankospil oplevet af Palle Christensen. Jernalderen tur/retur Juletur til Hjortholm Bustur til Randers Regnskov ved Willy Jensen Præsentation af håndværkerafdelingen Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore formænd eller fastansatte vil fortælle om sig selv. Portræt af Sadolin Farveland ved Mogens Kollerup, som pr. 1. februar 2005 overtager FarveBASEN i Sjællandsgade (Ejby s Farvehandels). Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 2, 2004: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er formanden? Gæt hvilken afdeling den pågældende på billedet er formand for og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. En liste over dette blads ( Kontakten 3) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. april Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Herfra ønskes alle beboere, personalet og de forretningsdrivende en rigtig god jul og et lykkeligt nytår. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv., tlf.:

5 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Finn Volder Faigh Ja endnu et år er nu ved at være gået, og endnu en jul står for døren, og 2005 banker dermed på. Et år er gået, hvor jeg nok syntes, at vi i organisationsbestyrelsen har knoklet som gale, idet der har været flere projekter at arbejde med. Ikke mindst har der været og er der store renoveringer i selskabet, men her har de respektive afdelingsbestyrelser dog i meget tæt, og positivt samarbejde med administration, arkitekter, entreprenør osv., gjort et fantastisk stykke arbejd. Vel er der problemer, når man går i gang med renoveringer, og i sær så store renoveringer som f.eks. afdeling 1 i øjeblikket er i gang med at udføre. Men også her har man ved hårdt arbejde løst problemerne, dog også takket være I beboere, og til tider jeres tålmodighed, som ind imellem er blevet sat på hård prøve, men I har løst dem, tak for det! 2004 har også været et år, hvor vi nu skulle prøve og skifte rengøringsfirma. Det har også været en opgave, som skulle stå sin prøve, idet det jo ikke lige er sin sag, at få sådan en opgave sat på skinner, da alle afdelinger jo ikke ønsker den samme rengøring udført. Det lykkedes os dog at få tingene tilpasset, således at samme rengøringsfirma kunne overtage rengøringen i samtlige selskabets afdelinger. Således har Ida Service pr. 1. oktober overtaget al rengøringen i selskabet, og vi ser selvfølgelig alle frem til, at vi må få et godt samarbejde med firmaet. Året 2004, har også været året hvor man endnu en gang kunne læse i medierne om uregelmæssigheder, svindel m.v. i boligbevægelsen. Da alt dette i første omgang drejede sig om boligselskabet Limfjorden og dennes bestyrelse, og ikke mindst formand jamen så handlede Østparkens bestyrelse hurtigt, og kort tid efter havde bestyrelsen et møde med selskabets revisor for netop at høre om, hvordan og hvorledes revisionen foregik her i boligselskabet, da man absolut ikke ønskede at komme ud i evt. samme problemer som øvrige boligselskaber. Revisoren gav bestyrelsen en grundig, endda meget grundig orientering, og kunne bl.a. oplyse at revisionsfirmaet reviderer Østparken med jævnlige stikprøver, og der gennemgås jævnligt fakturaer m.v., for både selskabet og afdelingerne. Endvidere kunne revisoren oplyse, at byggeregnskaber følges meget nøje, og endvidere bliver lønninger hos personalet, samt kørselsgodtgørelse også gennemgået meget nøje hvert år. Ventelisterne som var en af de store uregelmæssigheder hos Limfjorden gennemgås ligeledes af dette selskabs revisor, på trods af, at dette ikke er en 5

6 obligatorisk del af revisionen. Det skal kraftig understreges, at Organisationsbestyrelsen i vores boligselskab tager kraftigt endda meget kraftigt afstand fra ulovligheder og fiflerier, og dermed tager vi også kraftigt afstand fra de ulovligheder, der blev lavet i Limfjorden og dennes organisationsbestyrelse. Vi i boligselskabet Østparken vil meget gerne medvirke til forebyggelse af evt. fremtidige ubehageligheder dog ønsker vi en fair behandling og vi vil ikke finde os i kollektiv afstraffelse heller ikke fra rådmanden. Selskabet afholdt tirsdag den 16. november 2004 repræsentantskabsmøde i selskabslokalerne Rughaven 7. Selskabets formand Finn Volder- Faigh startede med, at byde samtlige velkommen, hvorefter forretningsføreren præsenterede repræsentantskabet ved navneopråb. Formanden udbad sig emne til dirigent og Hugo Simonsen (afd. 6), blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og kunne konstatere, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. Dirigenten udbad sig emner til stemmeudvalget, og Klaus Nørgaard (afd. 3), Kirsten Sørensen (afd. 4) samt Randi Christensen (afd. 6) blev valgt. Herefter blev referatet fra repræsentantskabsmødet den 22. marts 2004 enstemmigt godkendt, hvorefter man gik over til Organisationsbestyrelsens årsberetning. Selskabets formand Finn Volder-Faigh oplæste på rolig, og meget professionel måde årsberetningen, som uden nogen kommentar eller bemærkninger fra forsamlingen blev enstemmigt godkendt. Forretningsføreren orienterede som sædvanlig på grundig måde repræsentantskabet om selskabets regnskab 2003/2004, som uden nogen spørgsmål eller kommentar fra forsamlingen blev enstemmigt godkendt. Herefter gav forretningsføreren repræsentantskabet en orientering om salg af almene boliger et emne som en enig organisationsbestyrelse er imod og forretningsføreren kunne da også oplyse, at man endnu ikke har fået nogen beboerønsker om køb af boligerne i vores boligselskab. I denne forbindelse vil jeg dog godt i min egenskab som selskabets formand oplyse om, at uanset om man er for eller imod, er det noget, som vi i selskabet, og ikke mindst ude i afdelingerne skal og vil komme til at forholde os til. Jeg vil selvfølgelig her på siderne holde jer underrettet om, hvad der evt. sker og vil ske med hensyn til salg af almene boliger! Nå, tilbage til repræsentantskabet, hvor vi nu var kommet til indkomne forslag. Der var indkommet to forslag begge indsendt af afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 og begge forslag gik på at få karenstiden sat ned, altså tiden man skal bo i en lejlighed ved evt. bytte med anden lejlighed. Begge forslag blev med meget stort flertal nedstemt. Revisorfirmaet Deloitte blev enstemmigt genvalgt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Jeg vil gerne sige tak til Jytte Faitanini for udførelse af referatet fra repræsentantskabsmødet. Finn Volder-Faigh Formand 6

7 Hovedbestyrelsen 2004 Fra venstre: Otto Holm Sørensen afd. 2/9-10, Palle Christensen, afd. 1, Leif Nielsen, afd. 4, formand Finn Volder Faigh, afd. 6, Jytte Faitanini, kontoret, Mogens Blicher Hansen, kontoret, Agnes Jensen, afd. 4, Brian Skræm, afd. 5, Christian Vestergaard, afd. 3, Beate Jakobsen, afd. 7, Troels Bank Olesen,, afd. 5 samt Erik Hansen, afd. 2/9-10 7

8 Fraflytningsreglerne Jytte Faitanini Går man med tanken om at få sig en anden bolig, melder der sig mange spørgsmål omkring dette Hvor lang opsigelse har jeg? Hvornår skal jeg forlade lejligheden? Skal jeg selv gøre lejligheden i stand, eller skal jeg lade boligselskabet gøre det? Jeg vil her prøve at forklare lidt omkring en fraflytning. Giver man sig til at læse sin lejekontrakt, står der, at man kan sige op med 3 måneders varsel fra den 1. i en måned. I boligselskabet Østparken nøjes vi med 2 måneder, da vi kan nå at genudleje lejligheden i løbet af denne periode, og vi tager også opsigelser pr. den 15. i en måned. I tilfælde af at lejligheden, af en eller anden grund, ikke kan udlejes igen inden for de 2 måneder, hæfter man dog altid for huslejen i de 3 måneder. Dette har vi dog endnu ikke oplevet. Man kan altså sige op med 2 måneders varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Lejligheden skal være tom for istandsættelse de sidste 14 dage af de 2 måneder. F.eks. hvis man den 1. april kommer på kontoret og siger op til den 1. juni, så skal lejligheden være tom og rengjort den 15. maj. Man vil omkring 14 dage før fraflytningen modtage et anbefalet brev med indkaldelse til syn på lejligheden. Har man boet kort tid, og dermed ikke har ret stor fraflyttefond (den procentdel af loft- og vægbehandling som boligselskabet betaler afhængig af hvor mange måneder, man har boet i lejligheden - højest 8 år og 4 måneder = 100%), kan man vælge selv at male lejligheden. Nogen er så heldig at have en maler i familien eller i sin omgangskreds, der kan hjælpe med det. Skulle man selv ønske at male sin lejlighed, bedes man fortælle det samtidig med, at man siger op. Nu vil man måske spørge sig selv Hvis jeg selv maler min lejlighed, skal den vel ikke stå tom i 14 dage, hvor jeg skal betale husleje?. Jo det skal den Vi er af og til ude for, at vi må kassere det malerarbejde, folk selv har lavet. I disse situationer skal vi bruge de 14 dage til at sætte malere på, så lejligheden er istandsat til nyindflytterne. Maler man selv, skal lejligheden på synstidspunktet fremstå nymalet i sådan en stand, at vor varmemester kan acceptere både lofter og vægge som håndværksmæssigt korrekt udført. De få fraflyttere, der selv maler (i 2003 ca.8%) og får godkendt deres malerarbejde vil, hvis der ikke er noget misligholdt i lejligheden, få deres indskud tilbagebetalt. Har man boet mange år og derved har stor fraflyttefond, har man ikke lyst/evner til selv at male lejligheden eller har man ikke tiden til det, vil boligselskabet sætte malere i gang med istandsættelsen straks efter synet af lejligheden. 8

9 Der indhentes tilbud på malerarbejdet fra 2 malermestre, hvor den billigste får arbejdet. Skulle man selv have en momsregistreret malermester, der skal give tilbud sammen med en af dem, boligselskabet benytter, skal man ved synet give besked til varmemesteren, der vil orientere om fremgangsmåden. Tilbuddene gives ud fra synsrapporten, og malingen til væggene leveres af Farvebasen i Sjællandsgade, hvor nyindflytterne vælger farver ud. Senest 14 dage efter synet på lejligheden, vil man modtage et brev med anslået pris på istandsættelsen, og så snart samtlige regninger fra håndværkerne er boligselskabet i hænde, vil der blive fremsendt en endelig flytteopgørelse. Skal man have penge tilbage på opgørelsen vedlægges en check. Skal man betale et beløb vedlægges et girokort, der skal betales inden 30 dage. Har man ikke mulighed for at betale beløbet på en gang, kan man kontakte kontoret og aftale en afdragsordning. Skulle man stadig gå med nogle spørgsmål, man gerne vil have belyst, er man altid velkommen til at ringe til kontoret. Administrationen KURT S KØKKEN Rughaven Aalborg Telefon Fax Prøv Kurt s nye stjerneskud med 5 forskellige slags fisk 9

10 Administrationen ønsker alle beboere en glædelig jul og et godt nytår Fra venstre ses: Mogens Blicher Hansen, Lilli Poulsen, Gitte Nielsen, Tove Andersen, Jytte Faitanini, Flemming Gregersen og Karina Andresen 10

11 HJÆLP os at HJÆLPE dig På fortovene står der mange cykler, som ikke bliver brugt dagligt. Disse cykler står i vejen for os, når vi skal feje sne eller salte for glatførebekæmpelse. Derfor beder vi ejerne af cyklerne om at stille dem ned i kælderen enten i de åbne eller i de aflåste tremmerum. (Nøgle kan købes hos varmemesteren). Med venlig hilsen Ejendomsfunktionærerne Driftsleder Flemming Gregersen Til beboerne i Boligselskabet Østparken Fredag den 22. november kl slog lynet ned i ejendommen konvalvej 23, og forårsagede stor vandskade i lejlighederne. Samtidig blev mange fjernsyn og elektriske ting ødelagt. Boligselskabets forsikring dækker for de skader, der skete på bygningen, men skader på beboernes møbler, tæpper, fjernsyn m.v. dækker boligselskabets forsikring ikke. Det er derfor vigtigt, at beboerne selv sørger for at få tegnet en indboforsikring, for hvis man ikke har tegnet en sådan, får man ingen erstatning for ødelagte ting, selv om man er uden skyld i skaderne. Samtidig dækker indboforsikringen også for genhusning, hvis lejligheden bliver ubeboelig efter en skade. Boligselskabets forsikring dækker ikke for genhusning, men kun for huslejetab i den periode lejligheden er ubeboelig. 11

12 Vedrørende paraboler Forretningsfører Mogens B. Hansen Det er ikke tilladt at sætte paraboler op uden tilladelse fra administrationen. Denne tilladelse gives kun, såfremt man ikke har mulighed for at modtage de tvprogrammer, man ønsker at se, enten via afdelingens antenneanlæg eller ved hjælp af en selector. Tilladelsen gives på følgende betingelser, efter man har ansøgt om den: Tilladelse til opsætning af parabolantenne Boligselskabet giver herved tilladelse til opsætning af parabolantenne, da det er oplyst til os, at de ønskede radio/tvkanaler ikke findes på afdelingens fællesantenneanlæg, og at der ikke er udsigt til, at de kommer foreløbig. 1. Parabolantennen skal sættes op efter afdelingens anvisning og forskrifter. Har afdelingen indkøbt særligt beslag til fastgørelse af parabolantenne, skal disse benyttes. Der skal en fagmand til at montere antennen, og denne skal være godkendt af boligselskabet. 2. Før tilladelse kan gives, skal der indbetales et depositum til selskabet, som skal dække eventuelle udgifter, der kan komme som følge af antennen. Depositum for denne installation udgør kr. 1500,00 3. Lejer er til enhver tid forpligtet til at have antennen forsikret for skader, som antennen kan forvolde på ejendommen eller skader på andre, og lejer skal på forlangende fremvise en forsikringspolice for at opretholde denne tilladelse til opsætning af parabolantennen. 4. Denne tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes af boligselskabet, lige som boligselskabet har lov til at foranledige at parabolantennen midlertidig nedtages i forbindelse med arbejder, der foregår på ejendommen. 12

13 Vinder af Ejbys gourmetmenu Ulla overrækker præmien til Joan Den flotte gevinst fra Ejby s Farvehandel blev igen vundet af én beboer fra Morsøgade. Denne gang lidt længere nede af gaden. Også denne gang var lykkens gudinde indehaverfruen Ulla, som udtrak: Joan Bertelsen, Morsøgade 10. Joan har også før vundet i vores konkurrence, men som jeg før har skrevet, er man nødt til at indsende en løsning for have en chance for at vinde. Tillykke til Joan herfra og god fornøjelse med oplevelsen. Velbekomme. Bogø is, sandwich & SMØRREBRØD Bogøgade 2 Tlf

14 Håndværkerne ved deres nye vognpark Fra venstre ses: Allan Jespersen (VVS), John Sørensen (Tømrer/Snedker), Keld Svendsen (Murer), Per Nielsen (VVS) og Hans Jørgensen (Elektriker) 14

15 Har du lidt til og kræfter tilovers? Kærby Hvilehjem og Kærbyområdet har mange ældre og svage borgere, som har større eller mindre behov for hjælp i det daglige. Kærbyområdet strækker sig fra Hotel Hvide hus til til Mariendals Mølle og fra Bejsebakkevej til Sønderbro. Aalborg Kommunes medarbejdere arbejder for at tilgodese disse borgeres behov, ud fra de retningslinier, der lovmæssigt er krav på. Der vil dog altid være enkelte opgaver eller behov, som ikke kan løses ad denne vej. Opgaver der kunne gøre den enkeltes hverdag lidt nemmere, lidt sjovere eller lidt mere indholdsrig. Her kunne en gruppe af frivillige være en stor gevinst for vore borgere, og en god samarbejdspartner for de medarbejdere, som kommer i de enkelte hjem. I Kærbyområdet er vi en kreds af ansatte og et Bruger- og Pårørenderåd ved Kærby Hvilehjem, som forsøger at få etableret en sådan gruppe. Hvilke opgaver kunne det så dreje sig om? Det kunne f.eks. være hjælp til en indkøbstur, hjælp til en gåtur eller en tur i en af områdets busser. Det kunne være hjælp til at slå et søm i til et nyt billede, ledsagelse i teater eller biograf eller måske til at arrangere en fest eller en søndagsklub. Mulighederne er mange, vi mangler bare personerne til at give en håndsrækning. Derfor: Hvis du har lidt tid og kræfter tilovers og har lyst til at være sammen med ældre mennesker og hjælpe dem til at opretholde en meningsfuld tilværelse, så kontakt: Plejehjemsleder Jonna Kær på telefon på hverdage mellem kl. 12 og 13. EJBYS FARVEHANDEL Sjællandsgade Aalborg Telefon

16 Præsentation af hovedformanden Formand Finn Volder Faigh Hvorfor lige boligbevægelsen? Jeg er 44 år, far til fem vidunderlige unger, to piger Betina 20, og Mette 14 år, samt tre drenge Rene 18, Morten 16 samt Mikkel 11 år. Tre af børnene er stadig hjemmeboende, mens de to ældste selvfølgelig bor i lejlighed i Østparken. Jeg har i nu snart 22 år været gift med min kone Helle, som arbejder som depotbestyrer på Nordjyske Stiftstidende. Jeg arbejder til dagligt som skraldemand hos Aalborg kommunes Renovationsvæsen, hvor jeg er chauffør på skraldebilen, som har distriktet i Aalborgs midtby. Jeg er meget glad for mit arbejde som skraldemand, hvor der til tider kan være en rå men trods alt hjertelig atmosfære blandt os kollegaer, dog vil jeg godt understege, at der er et utrolig godt, og tæt sammenhold på arbejdspladsen, et sammenhold jeg ikke tror findes på mange arbejdspladser! Jeg er valgt som talsmand for skraldemændene, og som sådan sidder jeg med i samarbejdsudvalget, to ting som jeg virkelig sætter stor pris på, idet det jo er ens arbejdskolleger, der peger på og vælger en til varetage deres opgaver, og dermed viser deres tillid til mig, en tillid som de ved, at man får tilbage 100% fra mig. Når jeg er med i noget, jamen så går jeg ind i det med liv og sjæl! Jeg blev i 1996 valgt ind i afdelingsbestyrelsen i afdeling 6, beliggende Rughaven samt Hørhaven, hvor jeg i 2000 efter utallige opfordringer, og efter jeg havde været afdelingens næstformand i ca. 2 år blev enstemmigt valgt som afdelingens formand, et valg jeg på intet tidspunkt endnu har fortrudt, også selv om dette hverv ind imellem kan give nogle skrammer også personlige. Allerede året efter blev jeg i fra flere sider opfordret til at stille op, som formand for hele boligselskabet, hvilket jeg efter ca. en måneds betænkningstid sagde ja tak til. I foråret 2001 blev jeg således valgt som formand for boligselskabet. Jeg har gennem hele mit liv været meget aktiv og er det selvfølgelig stadig. Jeg har været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 12 år, og gennem mit voksenliv har jeg været med i flere forskellige ting, bl.a. har jeg i flere år været ungdomstræner for micro fodboldspillere i Vejgaard Boldspilklub (VB), og jeg har været med i flere forældreråd, bl.a. i spejderbevægelsen. Selv om jeg gennem tiderne har været med i mange forskellige ting samt projekter, jamen så er det altså for boligbevægelsen, mit hjerte i øjeblikket banker, og selv om jeg også er med i et tillidshverv på min arbejdsplads, mener jeg sagtens godt, at man helhjertet kan være med i flere projekter, samt tillidshverv på en gang, blot interessen er der, og det er den, ingen tvivl om det. 16

17 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1.th Næstformand: Thorsten Gudmundsen, Bogøgade 20, 2.tv Kasserer: Niels Peter Giliamsen, Bornholmsgade 74, 3tv Bestyrelsesmedlem: Dorthe Lyngby, Morsøgade 22 st.th. Bestyrelsesmedlem: Bjarne Frandsen, Morsøgade 10, 4tv Aktivitetsudvalg: Antenneforening: Ø-gade Samråd: Grønne områder: Integration/ Social udvalg: Pt. er vores del af aktivitetsudvalget nedlagt Niels Peter Giliamsen Palle Christensen, Thorsten Gudmundsen Bestyrelsen og Tommy Jørgensen Palle Christensen, Maren Koldborg, Niels Peter Giliamsen, Thorsten Gudmundsen Repræsentantskabsmedlemmer ud over bestyrelsen: Henning Christensen, Morsøgade 18, 1th Maren Koldborg, Morsøgade 22,, 4tv Per Sørensen, Bogøgade 6,, 4tv Tanja Madsen, Bornholmsgade 76, 2th Finn Frederiksen, Bogøgade 20 Suppleant til repræsentantskab: Ingen Bestyrelsen fra venstre: Niels Peter Giliamsen, Thorsten Gudmundsen, Bjarne Frandsen, Dorthe Lyngby og formand Palle Christensen. 17

18 Rengøring Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til juleudgaven af Kontakten. Husk hvis du har et eller andet, du gerne vil have en forklaring på angående afdeling 1, eller noget du vil høre om så kontakt redaktøren eller en fra bestyrelsen. Østparken har pr. 1. oktober skiftet rengøringsselskab. Det nye rengøringsfirma hedder IDA service. For afdeling 1 s vedkommende har det umiddelbart den betydning, at vores rengøring er blevet billigere økonomisk. Det nye firma skønner endvidere, at det kun er nødvendigt at have en hovedrengøring om året. Hvis det holder stik, vil afdelingen også her spare på rengøringskontoen. Der har her i den første måneds tid, været nogle mindre indkøringsvanske- Udskiftning af altaner i Bornholmsgade 18

19 Bornholmsgade bag stilladser ligheder i forbindelse med den nye leverandør. Dette har blandt andet givet sig udslag i nogle af vaskehusene. Det nye firma skal lige have en fair chance til at komme ind i en rytme, inden vi som afdeling vil løfte pegefingeren. Når dette blad læses er alle småproblemerne forhåbentligt løst. Skulle der mod forventning være problemer med rengøringen, der hvor du/i bor, vil bestyrelsen meget gerne høre om det. Der kan enten rettes henvendelse til en fra bestyrelsen eller til varmemester Erik Hansen. Altankonkurrence Igen i år vil afdeling 1 prøve at afvikle en altan-julekonkurrence. Det består i sin enkelthed i, at et dommerpanel vil kåre den pæneste, smukkeste, sjoveste eller mest nydelige juleudsmykning af altanen. Alle altaner vil blive vurderet nede fra gadeplan, da det ikke er muligt at besøge hver enkelt, der har udsmykket altanen. Det giver ikke de øverste lejligheder mindre chance for at vinde. Sidste år var det en 4 sal, der vandt. Igen i år vil der være mulighed for at kunne deltage i dommerpanelet. Ring til mig så snart dette blad læses, hvis du har lyst til at være dommer. Husk i forbindelse med pyntningen af altanen, må der ikke laves skade på altan eller murværk. Dommerpanelet vil besigtige altanerne i løbet af uge

20 Nyt initiativ Afdeling 1 & 3 har i samarbejde etableret en gruppe, der kaldes Velkommengruppen. Gruppen består af repræsentanter fra de to afdelingers bestyrelser og repræsentantskaber. Endvidere er der en repræsentant fra gårdmænd og håndværkere samt vores beboerrådgiver. Alle nytilflyttere i de to afdelinger bliver kvartalvis inviteret til et aftenmøde, hvor der kan stilles spørgsmål om alt, der vedrører det at tilflytte og bo i Østparkens afdeling 1 & 3. Der bliver fra Velkommengruppen lavet indlæg om mange forskellige emner, blandt andet: Husorden, beboerdemokrati, vaskehuse, skakter, håndværkerafdelingen, fælles faciliteter osv. De grønne arealer Afdelingsbestyrelsen har besluttet sig til at sige endelig JA til overtagelsen af de grønne arealer i afdelingen. Det er efterhånden nogle år siden, det blev besluttet ved en beboerafstemning at sige ja, men det er først nu Kommunen har alle de relevante ting klar til en formel overtagelse. Det vil sige nu er sagen så langt, at den kan blive behandlet i Byrådet for endelig godkendelse. Lad det være sagt klart og tydeligt. Det er ikke en ovenud god aftale, der er udsigt til, men det er bestyrelsens opfattelse, at den er så meget bedre end det, vi kan frygte i fremtiden vil vise sig, hvis vi ikke på nuværende tidspunkt siger ja. Kommunen har meldt klart ud, at de under alle omstædigheder vil have dækket deres udgifter til renholdelse af de grønne arealer i boligkvarterer ind, så der ikke opstår tab for Kommunen. Derved er det bestyrelsens opfattelse at bidraget til Kommunen for renholdelse af arealerne vil stige de kommende år, og vi mener derfor, at afdelingen selv kan klare denne renholdelse billigere. De to nabo-boligselskaber til os har meddelt administrationen, at de gerne vil deltage i et samlet projekt, hvor de ligeledes overtager deres grønne arealer. Derved opnår alle en form for stordrift af vedligeholdelsen af de grønne arealer. Desværre ser det for nuværende ikke ud til at vores gode naboer i afdeling 3, vil/kan overtage deres arealer. Afdeling 1 er desuden stillet i udsigt at modtage kr. i genoprettelsesmidler, i forbindelse med overtagelsen. Det er i korte træk, hvor sagen står her sidst i oktober. Renoveringen Det er med fuldt overlæg, at der ikke denne gang i bladet vil blive fortalt så meget vedrørende renoveringen udover, at jeg vil fortælle, at der er åbnet for positiv dialog med hensyn til det fortsatte samarbejde med alle de involverede parter. Foreløbig skal afdelingsbestyrelsen og administrationen havde evalueret den første del af renoveringen af etape 2. Derefter skal vi have møder med teknikere og efterfølgende entreprenøren. Alt dette skal gerne munde ud i en MEGET bedre udførelse af det videre renoveringsprojekt, når der til foråret 20

21 2005, bliver startet op i Saltholmsgade og resten af Bornholmsgade. Der vil selvfølgelig på beboermødet i februar 2005, blive givet en grundig orientering om hele forløbet med renoveringen. En lille pudsig historie vedrørende første del af renoveringen: Jeg er blevet kontaktet af en fra afdelingsbestyrelsen i Rådhushaven i Fredensborg på Sjælland. De ville meget gerne høre noget om den altanløsning beboerne i Sejrø- og Bogøgade har fået. Vi har fra afdelingen sendt tekst og billedmateriale over til dem, så måske kommer der fremover til at hænge tro kopier af de altaner, vi efterhånden kender så godt, ovre i Rådhushaven. Tak til Lola og Henning Fra afdelingsbestyrelsens side skal der lyde en stor tak til Lola Pedersen og Henning Christensen for deres engagement i beboerarbejdet her i afdeling 1. Henning har gennem et stort åremål haft sin plads i enten afdelingsbestyrelsen eller repræsentantskabet. Henning har herved været med til at afstikke kursen for mange af de beslutninger, der har været udført i de sidste mange mange år. Da jeg selv blev formand for afdelingen, var det rart at have Henning med på holdet, for han var altid villig til at øse af sin erfaring med beboerarbejde. På beboernes og egne vegne vil jeg hermed sige, TAK for indsatsen Henning. Lola har gennem den sidste tid været beboerrepræsentant samt deltaget i afdelingens aktivitetsudvalg. Lola har medvirket til at få de fælles arrangementer med afdeling 3, til at fungere. Også her vil jeg på beboernes vegne sige, TAK for indsatsen. Grunden til disse ord er, at de begge har valgt at fraflytte afdelingen. På bedding Der er ikke nogle nye tiltag på bedding for nuværende. Vi arbejder med de projekter, der allerede er i gang, men skulle du have en god ide til noget, der kan have interesse for andre beboere i afdelingen, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vil i øvrigt gerne appellere til, at du/i alvorligt begynder at overveje, om det er noget for en af jer at komme til at deltage i beboerarbejde. Som situationen ser ud her og nu, får vi brug for helt nye kræfter til den kommende bestyrelse og repræsentantskab. Husk på, selv om det er den mørke tid vi er i gang med, så glem ikke at være glad og smil en gang imellem. Sidste Vores afdelingsbeboermøde vil sandsynligvis blive afholdt i uge 7, mandag d.14. februar kl. 18,30 på Skydepavillionen. Det vil I selvfølgelig blive orienteret nærmere om med det rette varsel, når vi kommer til januar. Afdelingsbestyrelsen vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Formand for afdeling 1 Palle Christensen 21

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2005 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere