B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Finn Volder Faigh Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Erik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Hardi Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Havrevangen 19 Knud Andreasen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Poul Huusom Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til juleudgaven af Kontakten Julen står for døren, og der skal handles, bages og skrives julehilsener til familie og venner. Gaverne skal pakkes ind og snart falder julefreden over os. Indtil da kan Kontakten s juleudgave blades igennem for se alle indlæggene fra vore energiske formænd og aktivitetsudvalg. Marken er majet, skoven er falmet, og bladene er for længst fejet bort af vore flittige ejendomsfunktionærer, og snart kan vi vente de første snebyger. Derfor har de en bøn til os alle om at hjælpe dem med at hjælpe os. Se inde i bladet. Konkurrencen var denne gang tilsyneladende en smule svær. Det har jeg fået fortalt rundt omkring. Jeg kan da også se det på antallet af indsendte løsninger, samt på at flere har skrevet forkerte svar. Bl.a. er der gættet på afd. 1, afd. 2 (Gundorfslund) og afd. 6, men der er også blevet gættet på Østermarken Skole, hvad jo ikke er en af Østparkens afdelinger. Den rigtige løsning er: Kærby Hvilehjem (afd. 8) FarveBASEN (Ejby s farvehandel) har også i denne juleudgave sponsoreret en gave af de større. Se hvem den heldige vinder er inde i bladet. Det er samtidig den sidste gevinst fra Ulla og Jens Bøgh, da de pr. 1. februar 2005 har søgt andre græsgange, men vi bliver ikke snydt, da den nye ejer, (Mogens Kollerup, Sadolin Farveland), har besluttet at følge i forgængernes fodspor. En stor tak til Ulla og Jens for deres engagement i vores blad og held og lykke på den anden side af fjorden, nærmere betegnet i Dronninglund, hvor de forhåbentlig de næste mange år kan slå deres folder. Velkommen til Mogens Kollerup som ligeledes ønskes held og lykke med sammenlægningen af Sadolin Farveland på hjørnet af Sjællandsgade og Fyensgade og Ejby s Farvehandel i Sjællandsgade, som fortsætter i Ejby s gamle lokaler under navnet Sadolin Farveland. Se artiklen om Mogens Kollerup i næste udgave af Kontakten. Malerfirmaet Eigil Koch s eftf. ved malermester Henrik Pedersen bosiddende i Østparkens lokaler i Rughaven, har meldt sig som sponsor i vores blad. Også han bydes velkommen i sponsorrækken. Jeg håber at kunne bringe en artikel om ham og hans firma i sommerudgaven af Kontakten Bestyrelserne, varmemestrene og ejendomsfunktionærerne samt administration og vores fastansatte håndværkere præsenteres fremover i hvert nummer under afdelingerne. I dette nummer starter en ny konkurrence, som vil komme til hedde: Hvem er formanden? I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Hovedformanden fortæller om sit job samt vejen til posten som formand. Hjælp os med at hjælpe dig. Ejendomsfunktionærerne 3

4 Til beboerne i Boligselskabet Østparken: Flemming Gregersen. Vedrørende paraboler: Mogens Blicher Hansen Vinder af FarveBASEN s flotte præmie: Bringes allerede i dette blad, da forretningen som før nævnt fra 1. februar 2005 skifter ejer. Har du tid eller kræfter i overskud. Af plejehjemsleder Jonna Kær. Indlæg under afd : Julehygge for de ældre i Strynøgade. Nyt fra bankogruppen. Bankospil oplevet af Palle Christensen. Jernalderen tur/retur Juletur til Hjortholm Bustur til Randers Regnskov ved Willy Jensen Præsentation af håndværkerafdelingen Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore formænd eller fastansatte vil fortælle om sig selv. Portræt af Sadolin Farveland ved Mogens Kollerup, som pr. 1. februar 2005 overtager FarveBASEN i Sjællandsgade (Ejby s Farvehandels). Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 2, 2004: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er formanden? Gæt hvilken afdeling den pågældende på billedet er formand for og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. En liste over dette blads ( Kontakten 3) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. april Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Herfra ønskes alle beboere, personalet og de forretningsdrivende en rigtig god jul og et lykkeligt nytår. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv., tlf.:

5 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Finn Volder Faigh Ja endnu et år er nu ved at være gået, og endnu en jul står for døren, og 2005 banker dermed på. Et år er gået, hvor jeg nok syntes, at vi i organisationsbestyrelsen har knoklet som gale, idet der har været flere projekter at arbejde med. Ikke mindst har der været og er der store renoveringer i selskabet, men her har de respektive afdelingsbestyrelser dog i meget tæt, og positivt samarbejde med administration, arkitekter, entreprenør osv., gjort et fantastisk stykke arbejd. Vel er der problemer, når man går i gang med renoveringer, og i sær så store renoveringer som f.eks. afdeling 1 i øjeblikket er i gang med at udføre. Men også her har man ved hårdt arbejde løst problemerne, dog også takket være I beboere, og til tider jeres tålmodighed, som ind imellem er blevet sat på hård prøve, men I har løst dem, tak for det! 2004 har også været et år, hvor vi nu skulle prøve og skifte rengøringsfirma. Det har også været en opgave, som skulle stå sin prøve, idet det jo ikke lige er sin sag, at få sådan en opgave sat på skinner, da alle afdelinger jo ikke ønsker den samme rengøring udført. Det lykkedes os dog at få tingene tilpasset, således at samme rengøringsfirma kunne overtage rengøringen i samtlige selskabets afdelinger. Således har Ida Service pr. 1. oktober overtaget al rengøringen i selskabet, og vi ser selvfølgelig alle frem til, at vi må få et godt samarbejde med firmaet. Året 2004, har også været året hvor man endnu en gang kunne læse i medierne om uregelmæssigheder, svindel m.v. i boligbevægelsen. Da alt dette i første omgang drejede sig om boligselskabet Limfjorden og dennes bestyrelse, og ikke mindst formand jamen så handlede Østparkens bestyrelse hurtigt, og kort tid efter havde bestyrelsen et møde med selskabets revisor for netop at høre om, hvordan og hvorledes revisionen foregik her i boligselskabet, da man absolut ikke ønskede at komme ud i evt. samme problemer som øvrige boligselskaber. Revisoren gav bestyrelsen en grundig, endda meget grundig orientering, og kunne bl.a. oplyse at revisionsfirmaet reviderer Østparken med jævnlige stikprøver, og der gennemgås jævnligt fakturaer m.v., for både selskabet og afdelingerne. Endvidere kunne revisoren oplyse, at byggeregnskaber følges meget nøje, og endvidere bliver lønninger hos personalet, samt kørselsgodtgørelse også gennemgået meget nøje hvert år. Ventelisterne som var en af de store uregelmæssigheder hos Limfjorden gennemgås ligeledes af dette selskabs revisor, på trods af, at dette ikke er en 5

6 obligatorisk del af revisionen. Det skal kraftig understreges, at Organisationsbestyrelsen i vores boligselskab tager kraftigt endda meget kraftigt afstand fra ulovligheder og fiflerier, og dermed tager vi også kraftigt afstand fra de ulovligheder, der blev lavet i Limfjorden og dennes organisationsbestyrelse. Vi i boligselskabet Østparken vil meget gerne medvirke til forebyggelse af evt. fremtidige ubehageligheder dog ønsker vi en fair behandling og vi vil ikke finde os i kollektiv afstraffelse heller ikke fra rådmanden. Selskabet afholdt tirsdag den 16. november 2004 repræsentantskabsmøde i selskabslokalerne Rughaven 7. Selskabets formand Finn Volder- Faigh startede med, at byde samtlige velkommen, hvorefter forretningsføreren præsenterede repræsentantskabet ved navneopråb. Formanden udbad sig emne til dirigent og Hugo Simonsen (afd. 6), blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og kunne konstatere, at mødet var lovligt varslet og indkaldt. Dirigenten udbad sig emner til stemmeudvalget, og Klaus Nørgaard (afd. 3), Kirsten Sørensen (afd. 4) samt Randi Christensen (afd. 6) blev valgt. Herefter blev referatet fra repræsentantskabsmødet den 22. marts 2004 enstemmigt godkendt, hvorefter man gik over til Organisationsbestyrelsens årsberetning. Selskabets formand Finn Volder-Faigh oplæste på rolig, og meget professionel måde årsberetningen, som uden nogen kommentar eller bemærkninger fra forsamlingen blev enstemmigt godkendt. Forretningsføreren orienterede som sædvanlig på grundig måde repræsentantskabet om selskabets regnskab 2003/2004, som uden nogen spørgsmål eller kommentar fra forsamlingen blev enstemmigt godkendt. Herefter gav forretningsføreren repræsentantskabet en orientering om salg af almene boliger et emne som en enig organisationsbestyrelse er imod og forretningsføreren kunne da også oplyse, at man endnu ikke har fået nogen beboerønsker om køb af boligerne i vores boligselskab. I denne forbindelse vil jeg dog godt i min egenskab som selskabets formand oplyse om, at uanset om man er for eller imod, er det noget, som vi i selskabet, og ikke mindst ude i afdelingerne skal og vil komme til at forholde os til. Jeg vil selvfølgelig her på siderne holde jer underrettet om, hvad der evt. sker og vil ske med hensyn til salg af almene boliger! Nå, tilbage til repræsentantskabet, hvor vi nu var kommet til indkomne forslag. Der var indkommet to forslag begge indsendt af afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 og begge forslag gik på at få karenstiden sat ned, altså tiden man skal bo i en lejlighed ved evt. bytte med anden lejlighed. Begge forslag blev med meget stort flertal nedstemt. Revisorfirmaet Deloitte blev enstemmigt genvalgt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Jeg vil gerne sige tak til Jytte Faitanini for udførelse af referatet fra repræsentantskabsmødet. Finn Volder-Faigh Formand 6

7 Hovedbestyrelsen 2004 Fra venstre: Otto Holm Sørensen afd. 2/9-10, Palle Christensen, afd. 1, Leif Nielsen, afd. 4, formand Finn Volder Faigh, afd. 6, Jytte Faitanini, kontoret, Mogens Blicher Hansen, kontoret, Agnes Jensen, afd. 4, Brian Skræm, afd. 5, Christian Vestergaard, afd. 3, Beate Jakobsen, afd. 7, Troels Bank Olesen,, afd. 5 samt Erik Hansen, afd. 2/9-10 7

8 Fraflytningsreglerne Jytte Faitanini Går man med tanken om at få sig en anden bolig, melder der sig mange spørgsmål omkring dette Hvor lang opsigelse har jeg? Hvornår skal jeg forlade lejligheden? Skal jeg selv gøre lejligheden i stand, eller skal jeg lade boligselskabet gøre det? Jeg vil her prøve at forklare lidt omkring en fraflytning. Giver man sig til at læse sin lejekontrakt, står der, at man kan sige op med 3 måneders varsel fra den 1. i en måned. I boligselskabet Østparken nøjes vi med 2 måneder, da vi kan nå at genudleje lejligheden i løbet af denne periode, og vi tager også opsigelser pr. den 15. i en måned. I tilfælde af at lejligheden, af en eller anden grund, ikke kan udlejes igen inden for de 2 måneder, hæfter man dog altid for huslejen i de 3 måneder. Dette har vi dog endnu ikke oplevet. Man kan altså sige op med 2 måneders varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. Lejligheden skal være tom for istandsættelse de sidste 14 dage af de 2 måneder. F.eks. hvis man den 1. april kommer på kontoret og siger op til den 1. juni, så skal lejligheden være tom og rengjort den 15. maj. Man vil omkring 14 dage før fraflytningen modtage et anbefalet brev med indkaldelse til syn på lejligheden. Har man boet kort tid, og dermed ikke har ret stor fraflyttefond (den procentdel af loft- og vægbehandling som boligselskabet betaler afhængig af hvor mange måneder, man har boet i lejligheden - højest 8 år og 4 måneder = 100%), kan man vælge selv at male lejligheden. Nogen er så heldig at have en maler i familien eller i sin omgangskreds, der kan hjælpe med det. Skulle man selv ønske at male sin lejlighed, bedes man fortælle det samtidig med, at man siger op. Nu vil man måske spørge sig selv Hvis jeg selv maler min lejlighed, skal den vel ikke stå tom i 14 dage, hvor jeg skal betale husleje?. Jo det skal den Vi er af og til ude for, at vi må kassere det malerarbejde, folk selv har lavet. I disse situationer skal vi bruge de 14 dage til at sætte malere på, så lejligheden er istandsat til nyindflytterne. Maler man selv, skal lejligheden på synstidspunktet fremstå nymalet i sådan en stand, at vor varmemester kan acceptere både lofter og vægge som håndværksmæssigt korrekt udført. De få fraflyttere, der selv maler (i 2003 ca.8%) og får godkendt deres malerarbejde vil, hvis der ikke er noget misligholdt i lejligheden, få deres indskud tilbagebetalt. Har man boet mange år og derved har stor fraflyttefond, har man ikke lyst/evner til selv at male lejligheden eller har man ikke tiden til det, vil boligselskabet sætte malere i gang med istandsættelsen straks efter synet af lejligheden. 8

9 Der indhentes tilbud på malerarbejdet fra 2 malermestre, hvor den billigste får arbejdet. Skulle man selv have en momsregistreret malermester, der skal give tilbud sammen med en af dem, boligselskabet benytter, skal man ved synet give besked til varmemesteren, der vil orientere om fremgangsmåden. Tilbuddene gives ud fra synsrapporten, og malingen til væggene leveres af Farvebasen i Sjællandsgade, hvor nyindflytterne vælger farver ud. Senest 14 dage efter synet på lejligheden, vil man modtage et brev med anslået pris på istandsættelsen, og så snart samtlige regninger fra håndværkerne er boligselskabet i hænde, vil der blive fremsendt en endelig flytteopgørelse. Skal man have penge tilbage på opgørelsen vedlægges en check. Skal man betale et beløb vedlægges et girokort, der skal betales inden 30 dage. Har man ikke mulighed for at betale beløbet på en gang, kan man kontakte kontoret og aftale en afdragsordning. Skulle man stadig gå med nogle spørgsmål, man gerne vil have belyst, er man altid velkommen til at ringe til kontoret. Administrationen KURT S KØKKEN Rughaven Aalborg Telefon Fax Prøv Kurt s nye stjerneskud med 5 forskellige slags fisk 9

10 Administrationen ønsker alle beboere en glædelig jul og et godt nytår Fra venstre ses: Mogens Blicher Hansen, Lilli Poulsen, Gitte Nielsen, Tove Andersen, Jytte Faitanini, Flemming Gregersen og Karina Andresen 10

11 HJÆLP os at HJÆLPE dig På fortovene står der mange cykler, som ikke bliver brugt dagligt. Disse cykler står i vejen for os, når vi skal feje sne eller salte for glatførebekæmpelse. Derfor beder vi ejerne af cyklerne om at stille dem ned i kælderen enten i de åbne eller i de aflåste tremmerum. (Nøgle kan købes hos varmemesteren). Med venlig hilsen Ejendomsfunktionærerne Driftsleder Flemming Gregersen Til beboerne i Boligselskabet Østparken Fredag den 22. november kl slog lynet ned i ejendommen konvalvej 23, og forårsagede stor vandskade i lejlighederne. Samtidig blev mange fjernsyn og elektriske ting ødelagt. Boligselskabets forsikring dækker for de skader, der skete på bygningen, men skader på beboernes møbler, tæpper, fjernsyn m.v. dækker boligselskabets forsikring ikke. Det er derfor vigtigt, at beboerne selv sørger for at få tegnet en indboforsikring, for hvis man ikke har tegnet en sådan, får man ingen erstatning for ødelagte ting, selv om man er uden skyld i skaderne. Samtidig dækker indboforsikringen også for genhusning, hvis lejligheden bliver ubeboelig efter en skade. Boligselskabets forsikring dækker ikke for genhusning, men kun for huslejetab i den periode lejligheden er ubeboelig. 11

12 Vedrørende paraboler Forretningsfører Mogens B. Hansen Det er ikke tilladt at sætte paraboler op uden tilladelse fra administrationen. Denne tilladelse gives kun, såfremt man ikke har mulighed for at modtage de tvprogrammer, man ønsker at se, enten via afdelingens antenneanlæg eller ved hjælp af en selector. Tilladelsen gives på følgende betingelser, efter man har ansøgt om den: Tilladelse til opsætning af parabolantenne Boligselskabet giver herved tilladelse til opsætning af parabolantenne, da det er oplyst til os, at de ønskede radio/tvkanaler ikke findes på afdelingens fællesantenneanlæg, og at der ikke er udsigt til, at de kommer foreløbig. 1. Parabolantennen skal sættes op efter afdelingens anvisning og forskrifter. Har afdelingen indkøbt særligt beslag til fastgørelse af parabolantenne, skal disse benyttes. Der skal en fagmand til at montere antennen, og denne skal være godkendt af boligselskabet. 2. Før tilladelse kan gives, skal der indbetales et depositum til selskabet, som skal dække eventuelle udgifter, der kan komme som følge af antennen. Depositum for denne installation udgør kr. 1500,00 3. Lejer er til enhver tid forpligtet til at have antennen forsikret for skader, som antennen kan forvolde på ejendommen eller skader på andre, og lejer skal på forlangende fremvise en forsikringspolice for at opretholde denne tilladelse til opsætning af parabolantennen. 4. Denne tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes af boligselskabet, lige som boligselskabet har lov til at foranledige at parabolantennen midlertidig nedtages i forbindelse med arbejder, der foregår på ejendommen. 12

13 Vinder af Ejbys gourmetmenu Ulla overrækker præmien til Joan Den flotte gevinst fra Ejby s Farvehandel blev igen vundet af én beboer fra Morsøgade. Denne gang lidt længere nede af gaden. Også denne gang var lykkens gudinde indehaverfruen Ulla, som udtrak: Joan Bertelsen, Morsøgade 10. Joan har også før vundet i vores konkurrence, men som jeg før har skrevet, er man nødt til at indsende en løsning for have en chance for at vinde. Tillykke til Joan herfra og god fornøjelse med oplevelsen. Velbekomme. Bogø is, sandwich & SMØRREBRØD Bogøgade 2 Tlf

14 Håndværkerne ved deres nye vognpark Fra venstre ses: Allan Jespersen (VVS), John Sørensen (Tømrer/Snedker), Keld Svendsen (Murer), Per Nielsen (VVS) og Hans Jørgensen (Elektriker) 14

15 Har du lidt til og kræfter tilovers? Kærby Hvilehjem og Kærbyområdet har mange ældre og svage borgere, som har større eller mindre behov for hjælp i det daglige. Kærbyområdet strækker sig fra Hotel Hvide hus til til Mariendals Mølle og fra Bejsebakkevej til Sønderbro. Aalborg Kommunes medarbejdere arbejder for at tilgodese disse borgeres behov, ud fra de retningslinier, der lovmæssigt er krav på. Der vil dog altid være enkelte opgaver eller behov, som ikke kan løses ad denne vej. Opgaver der kunne gøre den enkeltes hverdag lidt nemmere, lidt sjovere eller lidt mere indholdsrig. Her kunne en gruppe af frivillige være en stor gevinst for vore borgere, og en god samarbejdspartner for de medarbejdere, som kommer i de enkelte hjem. I Kærbyområdet er vi en kreds af ansatte og et Bruger- og Pårørenderåd ved Kærby Hvilehjem, som forsøger at få etableret en sådan gruppe. Hvilke opgaver kunne det så dreje sig om? Det kunne f.eks. være hjælp til en indkøbstur, hjælp til en gåtur eller en tur i en af områdets busser. Det kunne være hjælp til at slå et søm i til et nyt billede, ledsagelse i teater eller biograf eller måske til at arrangere en fest eller en søndagsklub. Mulighederne er mange, vi mangler bare personerne til at give en håndsrækning. Derfor: Hvis du har lidt tid og kræfter tilovers og har lyst til at være sammen med ældre mennesker og hjælpe dem til at opretholde en meningsfuld tilværelse, så kontakt: Plejehjemsleder Jonna Kær på telefon på hverdage mellem kl. 12 og 13. EJBYS FARVEHANDEL Sjællandsgade Aalborg Telefon

16 Præsentation af hovedformanden Formand Finn Volder Faigh Hvorfor lige boligbevægelsen? Jeg er 44 år, far til fem vidunderlige unger, to piger Betina 20, og Mette 14 år, samt tre drenge Rene 18, Morten 16 samt Mikkel 11 år. Tre af børnene er stadig hjemmeboende, mens de to ældste selvfølgelig bor i lejlighed i Østparken. Jeg har i nu snart 22 år været gift med min kone Helle, som arbejder som depotbestyrer på Nordjyske Stiftstidende. Jeg arbejder til dagligt som skraldemand hos Aalborg kommunes Renovationsvæsen, hvor jeg er chauffør på skraldebilen, som har distriktet i Aalborgs midtby. Jeg er meget glad for mit arbejde som skraldemand, hvor der til tider kan være en rå men trods alt hjertelig atmosfære blandt os kollegaer, dog vil jeg godt understege, at der er et utrolig godt, og tæt sammenhold på arbejdspladsen, et sammenhold jeg ikke tror findes på mange arbejdspladser! Jeg er valgt som talsmand for skraldemændene, og som sådan sidder jeg med i samarbejdsudvalget, to ting som jeg virkelig sætter stor pris på, idet det jo er ens arbejdskolleger, der peger på og vælger en til varetage deres opgaver, og dermed viser deres tillid til mig, en tillid som de ved, at man får tilbage 100% fra mig. Når jeg er med i noget, jamen så går jeg ind i det med liv og sjæl! Jeg blev i 1996 valgt ind i afdelingsbestyrelsen i afdeling 6, beliggende Rughaven samt Hørhaven, hvor jeg i 2000 efter utallige opfordringer, og efter jeg havde været afdelingens næstformand i ca. 2 år blev enstemmigt valgt som afdelingens formand, et valg jeg på intet tidspunkt endnu har fortrudt, også selv om dette hverv ind imellem kan give nogle skrammer også personlige. Allerede året efter blev jeg i fra flere sider opfordret til at stille op, som formand for hele boligselskabet, hvilket jeg efter ca. en måneds betænkningstid sagde ja tak til. I foråret 2001 blev jeg således valgt som formand for boligselskabet. Jeg har gennem hele mit liv været meget aktiv og er det selvfølgelig stadig. Jeg har været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 12 år, og gennem mit voksenliv har jeg været med i flere forskellige ting, bl.a. har jeg i flere år været ungdomstræner for micro fodboldspillere i Vejgaard Boldspilklub (VB), og jeg har været med i flere forældreråd, bl.a. i spejderbevægelsen. Selv om jeg gennem tiderne har været med i mange forskellige ting samt projekter, jamen så er det altså for boligbevægelsen, mit hjerte i øjeblikket banker, og selv om jeg også er med i et tillidshverv på min arbejdsplads, mener jeg sagtens godt, at man helhjertet kan være med i flere projekter, samt tillidshverv på en gang, blot interessen er der, og det er den, ingen tvivl om det. 16

17 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1.th Næstformand: Thorsten Gudmundsen, Bogøgade 20, 2.tv Kasserer: Niels Peter Giliamsen, Bornholmsgade 74, 3tv Bestyrelsesmedlem: Dorthe Lyngby, Morsøgade 22 st.th. Bestyrelsesmedlem: Bjarne Frandsen, Morsøgade 10, 4tv Aktivitetsudvalg: Antenneforening: Ø-gade Samråd: Grønne områder: Integration/ Social udvalg: Pt. er vores del af aktivitetsudvalget nedlagt Niels Peter Giliamsen Palle Christensen, Thorsten Gudmundsen Bestyrelsen og Tommy Jørgensen Palle Christensen, Maren Koldborg, Niels Peter Giliamsen, Thorsten Gudmundsen Repræsentantskabsmedlemmer ud over bestyrelsen: Henning Christensen, Morsøgade 18, 1th Maren Koldborg, Morsøgade 22,, 4tv Per Sørensen, Bogøgade 6,, 4tv Tanja Madsen, Bornholmsgade 76, 2th Finn Frederiksen, Bogøgade 20 Suppleant til repræsentantskab: Ingen Bestyrelsen fra venstre: Niels Peter Giliamsen, Thorsten Gudmundsen, Bjarne Frandsen, Dorthe Lyngby og formand Palle Christensen. 17

18 Rengøring Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til juleudgaven af Kontakten. Husk hvis du har et eller andet, du gerne vil have en forklaring på angående afdeling 1, eller noget du vil høre om så kontakt redaktøren eller en fra bestyrelsen. Østparken har pr. 1. oktober skiftet rengøringsselskab. Det nye rengøringsfirma hedder IDA service. For afdeling 1 s vedkommende har det umiddelbart den betydning, at vores rengøring er blevet billigere økonomisk. Det nye firma skønner endvidere, at det kun er nødvendigt at have en hovedrengøring om året. Hvis det holder stik, vil afdelingen også her spare på rengøringskontoen. Der har her i den første måneds tid, været nogle mindre indkøringsvanske- Udskiftning af altaner i Bornholmsgade 18

19 Bornholmsgade bag stilladser ligheder i forbindelse med den nye leverandør. Dette har blandt andet givet sig udslag i nogle af vaskehusene. Det nye firma skal lige have en fair chance til at komme ind i en rytme, inden vi som afdeling vil løfte pegefingeren. Når dette blad læses er alle småproblemerne forhåbentligt løst. Skulle der mod forventning være problemer med rengøringen, der hvor du/i bor, vil bestyrelsen meget gerne høre om det. Der kan enten rettes henvendelse til en fra bestyrelsen eller til varmemester Erik Hansen. Altankonkurrence Igen i år vil afdeling 1 prøve at afvikle en altan-julekonkurrence. Det består i sin enkelthed i, at et dommerpanel vil kåre den pæneste, smukkeste, sjoveste eller mest nydelige juleudsmykning af altanen. Alle altaner vil blive vurderet nede fra gadeplan, da det ikke er muligt at besøge hver enkelt, der har udsmykket altanen. Det giver ikke de øverste lejligheder mindre chance for at vinde. Sidste år var det en 4 sal, der vandt. Igen i år vil der være mulighed for at kunne deltage i dommerpanelet. Ring til mig så snart dette blad læses, hvis du har lyst til at være dommer. Husk i forbindelse med pyntningen af altanen, må der ikke laves skade på altan eller murværk. Dommerpanelet vil besigtige altanerne i løbet af uge

20 Nyt initiativ Afdeling 1 & 3 har i samarbejde etableret en gruppe, der kaldes Velkommengruppen. Gruppen består af repræsentanter fra de to afdelingers bestyrelser og repræsentantskaber. Endvidere er der en repræsentant fra gårdmænd og håndværkere samt vores beboerrådgiver. Alle nytilflyttere i de to afdelinger bliver kvartalvis inviteret til et aftenmøde, hvor der kan stilles spørgsmål om alt, der vedrører det at tilflytte og bo i Østparkens afdeling 1 & 3. Der bliver fra Velkommengruppen lavet indlæg om mange forskellige emner, blandt andet: Husorden, beboerdemokrati, vaskehuse, skakter, håndværkerafdelingen, fælles faciliteter osv. De grønne arealer Afdelingsbestyrelsen har besluttet sig til at sige endelig JA til overtagelsen af de grønne arealer i afdelingen. Det er efterhånden nogle år siden, det blev besluttet ved en beboerafstemning at sige ja, men det er først nu Kommunen har alle de relevante ting klar til en formel overtagelse. Det vil sige nu er sagen så langt, at den kan blive behandlet i Byrådet for endelig godkendelse. Lad det være sagt klart og tydeligt. Det er ikke en ovenud god aftale, der er udsigt til, men det er bestyrelsens opfattelse, at den er så meget bedre end det, vi kan frygte i fremtiden vil vise sig, hvis vi ikke på nuværende tidspunkt siger ja. Kommunen har meldt klart ud, at de under alle omstædigheder vil have dækket deres udgifter til renholdelse af de grønne arealer i boligkvarterer ind, så der ikke opstår tab for Kommunen. Derved er det bestyrelsens opfattelse at bidraget til Kommunen for renholdelse af arealerne vil stige de kommende år, og vi mener derfor, at afdelingen selv kan klare denne renholdelse billigere. De to nabo-boligselskaber til os har meddelt administrationen, at de gerne vil deltage i et samlet projekt, hvor de ligeledes overtager deres grønne arealer. Derved opnår alle en form for stordrift af vedligeholdelsen af de grønne arealer. Desværre ser det for nuværende ikke ud til at vores gode naboer i afdeling 3, vil/kan overtage deres arealer. Afdeling 1 er desuden stillet i udsigt at modtage kr. i genoprettelsesmidler, i forbindelse med overtagelsen. Det er i korte træk, hvor sagen står her sidst i oktober. Renoveringen Det er med fuldt overlæg, at der ikke denne gang i bladet vil blive fortalt så meget vedrørende renoveringen udover, at jeg vil fortælle, at der er åbnet for positiv dialog med hensyn til det fortsatte samarbejde med alle de involverede parter. Foreløbig skal afdelingsbestyrelsen og administrationen havde evalueret den første del af renoveringen af etape 2. Derefter skal vi have møder med teknikere og efterfølgende entreprenøren. Alt dette skal gerne munde ud i en MEGET bedre udførelse af det videre renoveringsprojekt, når der til foråret 20

21 2005, bliver startet op i Saltholmsgade og resten af Bornholmsgade. Der vil selvfølgelig på beboermødet i februar 2005, blive givet en grundig orientering om hele forløbet med renoveringen. En lille pudsig historie vedrørende første del af renoveringen: Jeg er blevet kontaktet af en fra afdelingsbestyrelsen i Rådhushaven i Fredensborg på Sjælland. De ville meget gerne høre noget om den altanløsning beboerne i Sejrø- og Bogøgade har fået. Vi har fra afdelingen sendt tekst og billedmateriale over til dem, så måske kommer der fremover til at hænge tro kopier af de altaner, vi efterhånden kender så godt, ovre i Rådhushaven. Tak til Lola og Henning Fra afdelingsbestyrelsens side skal der lyde en stor tak til Lola Pedersen og Henning Christensen for deres engagement i beboerarbejdet her i afdeling 1. Henning har gennem et stort åremål haft sin plads i enten afdelingsbestyrelsen eller repræsentantskabet. Henning har herved været med til at afstikke kursen for mange af de beslutninger, der har været udført i de sidste mange mange år. Da jeg selv blev formand for afdelingen, var det rart at have Henning med på holdet, for han var altid villig til at øse af sin erfaring med beboerarbejde. På beboernes og egne vegne vil jeg hermed sige, TAK for indsatsen Henning. Lola har gennem den sidste tid været beboerrepræsentant samt deltaget i afdelingens aktivitetsudvalg. Lola har medvirket til at få de fælles arrangementer med afdeling 3, til at fungere. Også her vil jeg på beboernes vegne sige, TAK for indsatsen. Grunden til disse ord er, at de begge har valgt at fraflytte afdelingen. På bedding Der er ikke nogle nye tiltag på bedding for nuværende. Vi arbejder med de projekter, der allerede er i gang, men skulle du have en god ide til noget, der kan have interesse for andre beboere i afdelingen, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen vil i øvrigt gerne appellere til, at du/i alvorligt begynder at overveje, om det er noget for en af jer at komme til at deltage i beboerarbejde. Som situationen ser ud her og nu, får vi brug for helt nye kræfter til den kommende bestyrelse og repræsentantskab. Husk på, selv om det er den mørke tid vi er i gang med, så glem ikke at være glad og smil en gang imellem. Sidste Vores afdelingsbeboermøde vil sandsynligvis blive afholdt i uge 7, mandag d.14. februar kl. 18,30 på Skydepavillionen. Det vil I selvfølgelig blive orienteret nærmere om med det rette varsel, når vi kommer til januar. Afdelingsbestyrelsen vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Formand for afdeling 1 Palle Christensen 21

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1 Side 1/6 Afdeling 16 Referat fra afdelingsmøde den 26. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 42 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Lis Andersen Tina Munkholm Bjarne Hajbert

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2005 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Formanden bød velkommen og konstaterede at 45 husstande var fremmødt. Efterfølgende blev "panelet" præsenteret. Fra Vibo: Dinah,

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere