B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Finn Volder Faigh Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Erik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Hardi Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Havrevangen 19 Knud Andreasen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Benno Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: samt fra kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Poul Huusom Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen met, at hun ikke mere kan drive salon. Hun har derfor måttet lukke salonen, da det desværre ikke var muligt at afhænde den til anden side. Herfra skal lyde en stor tak for den tid, hun har deltaget som sponsor i vores konkurrence, samt god bedring og held og lykke fremover. Velkommen til Kontakten. Som nævnt de foregående år er denne årets første udgave udskudt i mindst en måned pga. alle de mange beboermøder samt ikke mindst det første møde i hovedbestyrelsen/organisationsbestyrelsen, hvor nye medlemmer vil blive præsenteret. Da der derfor kun går små 2 måneder mellem udgivelsen af det første og det andet blad, er det på hovedbestyrelsesmødet den 20. januar 2004 besluttet, at Kontakten fremover kun skal udkomme 3 gange om året. Således er også dette første blad blevet udskudt til ny deadline. Deadline til Kontakten vil fremover være: Den 8. april, den 8. august og den 8. november. Af denne grund har jeg også været nødt til at spørge vore forretningsdrivende om det ændrer på deres sponsorering af gaver til bladet. Det har medført, at Salon Østparken samt Rughaven Minimarked fremover deltager hver gang. Endvidere deltager de øvrige som vanligt. Jeg siger på beboernes vegne mange tak for velvilligheden til alle sponsorer. Med beklagelse må jeg dog også konstatere, at en af vore trofaste sponsorer, indehaveren af Idé Klip i Rughaven Diana Boisen i efteråret var udsat for et færdselsuheld, hvilket har afstedkom- I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Boligselskabet Østparken på nettet. Lykkens Pamfilius. Ejby s farvehandel skifter navn. Indlæg under afd. 1 og 3: Nytårskur Årets aktiviteter. Julestuen Årets bankooversigt. Nyt fra beboerrådgiveren med bl.a. oplysninger om flytning, Ø-Gade Krøniken, Sankt Hans aften og Leg på plænen Indlæg under afd. 5 og 6: Ny i aktivitetsudvalget Tysklandsturen den 3. april Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. 3

4 I næste nummer af Kontakten præsenteres: Varmemestrene og ejendomsfunktionærerne. Endvidere vil en anden af vore forretningsdrivende fortælle om sig selv og sin forretning. Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 4, 2003: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Kend dit boligselskab fortsætter. Gæt hvilken afdeling billedet viser og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. En liste over dette blads ( Kontakten 1) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. august Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Byttelejlighed 2 1 /2 værelses første sals lejlighed med lukket altan på Fr. Nansensvej ønskes byttet med 2 værelses lejlighed i stuen eller første sal i en af Boligselskabet Østparken s afdelinger. Henvendelse: Inger Larsen Fr. Nansensvej 23 Telefon Bogø is, sandwich & SMØRREBRØD Bogøgade 2 Tlf

5 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Hovedbestyrelsen 2004 Fra venstre: Otto Holm Sørensen afd. 2/9-10, Palle Christensen, afd. 1, Leif Nielsen, afd. 4, formand Finn Volder Faigh, afd. 6, Jytte Faitanini, kontoret, Mogens Blicher Hansen, kontoret, Agnes Jensen, afd. 4, Brian Skræm, afd. 5, Christian Vestergaard, afd. 3, Beate Jakobsen, afd. 7, Troels Bank Olesen,, afd. 5 samt Erik Hansen, afd. 2/9-10 Formand Finn Volder Faigh Denne udgave af Kontakten er årets første. På mødet i organisationsbestyrelsen den 20. januar 2004, besluttede en enig bestyrelse sig for, at der fremover kun skal udkomme tre udgaver af Kontakten, i stedet for hidtil fire årlige udgaver, og hvorfor nu det spørger flere nok nu? Denne beslutning har vi taget fordi, årets første udgave af Kontakten altid er udkommet med store forsinkelser, grundet bl.a. beboermøder, repræsentantskabsmøder m.v. Efterfølgende har der i blad nummer to 5

6 ikke været ret meget med, fordi de to udgaver lå meget tæt på hinanden, og derfor tror vi med tre årlige udgivelser, at det bliver mere optimalt for vores beboere! Der har nu været afholdt beboermøder i samtlige afdelinger i selskabet, og jeg har, så vidt muligt, været med de fleste steder. Ingen beboermøder har været ens. Det ene mere spændende end det andet, og ligeledes med store forskelle i deltagerinteresse. Den største interesse for beboermøde viste sig at være i afdeling 1, hvor over 100 beboere mødte op. Godt gået afdeling 1. Afdeling 6 var den afdeling med næstflest deltagere. Her deltog 90 beboer, også godt gået her, afdeling 6. I afdeling 3, den største afdeling i selskabet, var det med godt og vel 80 deltagere lidt af en skuffelse i en afdeling med over 700 lejemål. Den lave deltagelse kan måske skyldes, at beboerne her er tilfredse i det daglige, og dermed ikke har behov for at komme til beboermødet. Men; det er altså på disse beboermøder, at eventuelle beslutninger tages, og hvis man vil have lidt indflydelse på beboerdemokratiet, bliver man altså nødt til at møde op den ene gang om året, for det kan altså ikke nytte at brokke sig bagefter! Mandag den 22. marts 2004 har der været afholdt repræsentantskabsmøde i selskabet, og denne gang blev mødet afholdt i selskabslokalerne i afdeling 4, Konvalvej. Mødet startede med at selskabets formand Finn Volder Faigh bød velkommen, hvorefter forretningsfører Mogens Blicher Hansen præsenterede repræsentantskabsmedlemmerne. Formanden foreslog Hugo Simonsen (afd.6) som dirigent, samt Heidi Huus (afd 6) som referent. Både Hugo Simonsen, og Heidi Huus valgtes. Hugo Simonsen takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og dagsordenen blev godkendt. Palle Christensen (afd.1), bad herefter forsamlingen om, at der blev tilføjet et ekstra punkt til dagsordenen, pkt. 6A, orientering ved forretningsfører Mogens Blicher Hansen vedr. renovati- KURT S KØKKEN Rughaven Aalborg Telefon Fax Prøv Kurt s nye stjerneskud med 5 forskellige slags fisk 70,- kr. pr. stk. 6

7 on, hvilket der ingen indvendinger var imod. Til stemmeudvalget valgtes, Henning Christensen (afd. 1), Kirsten Sørensen (afd. 4) samt Peter Jervild (afd. 6). Referat fra repræsentantskabsmødet den 11. november 2003, blev enstemmigt godkendt, uden kommentarer. Forretningsføreren gennemgik på sædvanlig grundig måde selskabets budgetter, hvorefter han gav repræsentantskabet en orientering om afdelingernes budgetter, som alle er blevet godkendt på beboermøderne i de respektive afdelinger. Forretningsføreren gav en orientering vedr. renovation, og at der evt. kunne blive problemer med meget affald i skakte, efter weekend, helligdage m.v. da man efter arbejdstilsynets opfattelse ikke må have kontakt med affaldet, når dette overskydende affald efter weekend af ejendomsfunktionærerne hældes over i andre poser, men forretningsføreren lovede at vende tilbage med mere information om emnet, når dette foreligger. Det eneste forslag, som var indkommet til repræsentantskabsmødet, gik på, at der fremover afholdes mindst fire årlige repræsentantskabsmøder, hvilket dog blev nedstemt med markant flertal. Christian Vestergaard (afd.3) blev uden modkandidat genvalgt som selskabets næstformand. Til organisationsbestyrelsen var der genvalg til Erik Hansen (afd. 2/9), samt Brian Skræm (afd. 5), mens Otto Holm Sørensen blev nyvalgt for afdeling 2/9, samt Troels Bank Olesen blev nyvalgt som ekstra medlem for afdeling 5 (turnusplads.) Dirigenten takkede for god ro og orden. (Ordinært referat, er udført af Heidi Huus fra afdeling 6) Finn Volder Faigh 7

8 Boligselskabet Østparken på Internettet Ja, så skete det også for vores boligselskab. Vi har fået vores egen hjemmeside på Internettet. For et par år siden blev det i hovedbestyrelsen vedtaget at vi på et tidspunkt skulle have oprettet en hjemmeside på Internettet. Dengang fik vi reserveret navnene ostparken.dk og oestparken.dk. I efteråret 2003 kom Brian C Skræm med et oplæg til en hjemmeside, som det blev vedtaget, at han skulle arbejde videre på. Senere blev dette endeligt godkendt og den 5. december 2003 resulterede det i denne side, der dog er blevet udbygget en del siden da. Siden kom i første omgang på adressen der kan ses af alle browsere. Kontoret kan i øvrigt kontaktes via på I februar blev det vedtaget også at få østparken.dk reserveret, og fra 19. marts 2004 kan vi også bruge hvilket dog ikke understøttes af Internet Explorer uden at der er installeret et plugin. Vil du installere dette plugin kan det gratis hentes fra følgende adresse: Siden vil løbende blive opdateret i takt med, at der kommer nye informationer fra administration og alle afdelingerne. Så kik endelig tit forbi. Har du forslag til siden eller et indlæg, som du mener kan bruges her, er du velkommen til at kontakte webmasteren på 8

9 Lykkens Pamfilius Ejby s farvehandel havde i julenummeret af Kontakten udlovet en særdeles flot gevinst, nemlig et weekendophold for 2 personer med Gourmet Menu med tilhørende vine på Rold Gammel Kro til en værdi af ca kr. Indehaverfruen Ulla var lykkens gudinde og hvem vandt andet end: EVA ANDERSEN Morsøgade 20. Vi må sige, at Eva er Lykkens Pamfilius. Hun har vundet mange gange i årenes løb, men hun deltager også trofast hver gang i vores lille konkurrence, så fat pennen og deltag selv. Alle har chancen. Også fra redaktørens side skal lyde et tillykke med den flotte gevinst. Jeg håber, du har haft en rigtig god oplevelse. Jens Bøgh lykønsker Eva Andersen med præmien Eva Andersen med det synlige bevis på gevinsten 9

10 Ny landsdækkende farvehandlerkæde Ejby s farvehandel har i vinterens løb også skiftet navn til FarveBasen, derfor denne artikel med kommentarer fra Jens Bøgh. Farvebasen er Danmarks nye, forbrugervenlige farverhandlerkæde. Udover et stort udvalg af kvalitetsprodukter og en top professionel rådgivning om maling og tapeter har den nye Farvebasen gardiner og andre tekstiler på tapetet. Én stue at sætte i stand, ét sted at handle maling og gardiner. Dén tanke kan flere danskere godt vænne sig til, når den nye, landsdækkende farvehandlerkæde, Farvebasen, åbner dørene. Kæden understreger, at den vil give folk mulighed for at købe maling og tekstiler ét sted hos deres lokale Farvebasen. Når mine kunder skal have malet deres stue, vil de ofte også skifte gardiner på samme tid, og den mulighed skal de have hos mig. Det er meget nemmere end at skulle ind i flere forskellige forretninger, siger Jens Bøgh, der er farvehandler i Farvebasen på Sjællandsgade 22 i Aalborg. Jens Bøgh lægger vægt på, at med den nye, landsdækkende Farvebasen-kæde i ryggen kan præsen- Ejby s farvehandels nye facade 10

11 som Lady og Demidekk fra den norske malingproducent Jotun. Som farvehandler i Farvebasen kan jeg høste væsentlige fordele, og det kommer kunderne til at kunne mærke, siger Jens Bøgh. Farvebasen er en sammenslutning af to tidligere professionelle farvehandlerkæder, Profa og Glodi, og har 85 butikker rundt om i landet. Yderligere oplysninger: Farvehandler i Farvebasen Jens Bøgh, Sjællandsgade 22, Aalborg. Telefon Adm. direktør i Farvebasen, Niels Jørgen Madsen, tlf.: E- mail: Mine kunder skal også have mulighed for at handle gardiner hos mig, siger Jens Bøgh, der er ny farvehandler i Farvebasen i Sjællandsgade 22, Aalborg. Prøvestue med nye gardiner tere sine kunder for de nyeste trends i farvesætning af boligen samtidig med en rådgivning, der fagligt er helt i top. Jens Bøgh glæder sig også over at kunne tilbyde folk et stort sortiment inden for maling og tilbehør, serier af kvalitetsprodukter samt mærkevarer 11

12 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1.th Næstformand: Thorsten Gudmundsen, Bogøgade 20, 2.tv Kasserer: Niels Peter Giliamsen, Bornholmsgade 74, 3tv Bestyrelsesmedlem: Dorthe Lyngby, Morsøgade 22 st.th. Bestyrelsesmedlem: Bjarne Frandsen, Morsøgade 10, 4tv Aktivitetsudvalg: Antenneforening: Ø-gade Samråd: Grønne områder: Integration/ Social udvalg: Lola Pedersen, Jette Frandsen, Dorthe Lyngby, Tanja Madsen Niels Peter Giliamsen Palle Christensen, Thorsten Gudmundsen Bestyrelsen, Lola Pedersen, Tommy Jørgensen Palle Christensen, Maren Koldborg, Lola Pedersen, Niels Peter Giliamsen, Thorsten Gudmundsen Repræsentantskabsmedlemmer ud over bestyrelsen: Henning Christensen, Morsøgade 18, 1th Maren Koldborg, Morsøgade 22,, 4tv Per Sørensen, Bogøgade 6,, 4tv Tanja Madsen, Bornholmsgade 76, 2th Lola Pedersen, Morsøgade 12, 4tv Suppleant til repræsentantskab: Finn Frederiksen, Bogøgade 20 12

13 Bestyrelsen fra venstre: Niels Peter Giliamsen, Thorsten Gudmundsen, Bjarne Frandsen, Dorthe Lyngby og formand Palle Christensen. Indlæg Afdelingsformand Palle Christensen Indlægget til beboerbladet fra bestyrelsen vil denne gang være koncentreret om beboermødet mandag den 9. februar 2004 på Skydepavillonen. Der var forhåndstilmeldt 118 personer til beboermødet. Som sædvanlig var der mange, der havde taget imod tilbuddet om at blive kørt i bus til Skydepavillonen. Det er en tradition, der godt nok er noget dyr økonomisk set, men det giver alle mulighed for på en nem måde at deltage i mødet. Efter velkomsten var der valg til dirigent. Efter at have spurgt ud i salen om der var en der ville påtage sig hvervet som dirigent, og ingen meldte sig, forslog bestyrelsen vores hovedbestyrelsesformand Finn Faigh som dirigent. Finn blev valgt. Herefter var det min tur til at aflægge beretningen for året der var gået. En stor del af beretningen handlede selvfølgelig om hele renoveringsprocessen, der jo er overstået for Sejrø og Bogøgades side. 13

14 Fra beboermødet den 9. februar 2004 Ekstraordinært beboermøde I november måned 2003 blev der afholdt ekstraordinær beboermøde for de tre resterende gader, vedrørende renoveringen. Der deltog omkring 125 personer fordelt på 96 lejemål. Her blev det vedtaget med 137 stemmer mod 35, at bygge en bue på altanen. Opstart på renovering

15 Prisen for renovering af bygninger og altanrenovering bliver en husleje stigning på 690 kr. pr. måned. Helt aktuelt er renoveringen allerede godt i gang i Bornholmsgade, når dette blad læses. Tørrerum Vedrørende de nye tiltag i tørrerummene så har det jo været sådan at der om vinteren tit har opstået problemer med at nå at tørre sit tøj i nogle af tørrerummene indenfor et døgn. Derfor har bestyrelsen prøvet at sanere i proceduren for at benytte tørrerum. I mange af tørrerummene er / var der godt nok en meget lille benyttelsesgrad, for ikke at sige at mange af rummene slet ikke bliver benyttet, medens der i andre rum er / var en noget større benyttelsesgrad. For at prøve at imødekomme tørreproblemerne er det som et forsøg, blevet lavet sådan, at der fremover er mulighed for at benytte tørrerummene til tøjet er tørt, dog max 3 dage. Samtidig er der ikke længere faste tørrerum til faste vasketider. Det vil sige at tørrerum kommer til at virke efter princippet først til mølle. I den forbindelse er nogle af de mest utilsvarende tørrerum blevet inddraget, så disse rum i stedet vil blive benyttet til udlejningsrum. Hvis behovet viser sig større end det nuværende tørrebehov, kan flere af de tørrerum der ligger i endegavle, deles op så der bliver to rum. Endvidere kan det komme på tale at prøve at lave en form for varme samtidig med en form for fugtighedsstyring i tørrerummene. Bestyrelsen håber, at vi kan få en bedre udnyttelse af de rum vi har, samtidig med at tørreprocessen bliver bedre end den nuværende. Dette tiltag er selvfølgelig ikke en opfordring til, at man kan besætte et tørrerum så lang tid man vil, men mere for at afhjælpe den enkelte i at få sit vasketøj ordentligt tørt inden det skal afhentes. Der skal også stadig benyttes vaskeklods, når man benytter tørrerummet. Jeg håber, at alle jer der helst vil tørre jeres tøj i tørrerum og ikke i tørretumblere vil være behjælpelige med at få dette nye tiltag til at fungere på bedst mulig måde. Der er blevet sat nye sedler op i de berørte vaskehuse, der omtaler den nye procedure. Hvis der ude blandt jer er nogen, der har gode ideer til tørrerum og mulighederne deri, hører jeg meget gerne fra jer. Spørgeskemaundersøgelse På mødet i 2003 spurgte jeg i beretningen om, hvor afdeling 1 var på vej hen i fremtiden. Siden da har der været mulighed for at besvare et tilfredsheds spørgeskema, hvor man kunne give udtryk for ens mening, ønsker, kritik eller bare vise hvordan man selv synes tingene er. Det skal her siges, at jeg godt kunne have ønsket mig at få en lidt større svardeltagelse tilbage, end tilfældet var. Der er ca. 1/3 af alle beboere eller omkring 30%, der har sendt spørgeskemaet retur i udfyldt stand. Svarene sådan helt overordnet på spørgsmålene er, at langt størstedelen af jer der besvarede er tilfreds med at bo i afdelingen. Om det så er et udtryk for at alle dem, der ikke har besvaret skemaet er utilfredse med afdelingen vil jeg ikke påstå, men alle har da i hvert fald haft muligheden for at give deres mening til kende. 15

16 Jeg håber, vi på et senere tidspunkt vender tilbage med et ny skema eller et forum, der prøver at stille nogle mere uddybende spørgsmål ud fra de svar, vi allerede har fundet, så vi ligesom graver os mere ned i dybden på tingene. Politisk vinkel I beretningen på beboermødet spurgte jeg forsamlingen angående en politisk vinkel. Afdelingsbestyrelserne igennem tiderne har efter hvad jeg kan se, altid efter bedste evne prøvet indenfor afstukne rammer at forme tilværelsen i afdelingen. Det har som regel været for afdelingens egne midler, som jo kommer fra de huslejer vi betaler for at bo i lejlighederne. Jeg kunne godt tænke mig at vi fremover skulle prøve at henvende os mere til de myndigheder og lokalvalgte politikere, der administrerer vores skattekroner for at høre, om der ikke var noget de kunne være behjælpelige med her i afdelingen. Første lille skridt er allerede taget med et brev jeg sendte med vores forretningsfører over til rådmand Henrik Thomsen, da Mogens Blicher Hansen var til møde i efteråret Jeg har efterfølgende det møde haft en markvandring med Henrik Thomsen her d. 22. januar, hvor vi spadserede en tur gennem alle gaderne i afdelingen. Rådmanden var faktisk rimelig imødekommende, men han meldte også klart ud, at det jo ikke er ham alene, der råder over alle kronerne, men at byrådet med alle partierne også skal tages i ed. Ikke desto mindre fik vi nogle gode tilkendegivelser til afdelingen, blandt andet ligger der 1 million kroner og venter på at blive brugt til genopretning af de grønne arealer i afdelingen. Vi får også et pænt tilskud til en ny legeplads i Saltholmsgade, fordi teknisk forvaltning her har erkendt, at det de byggede til os for tre år siden var for dårligt lavet. Rådmanden hævder også at renoveringen af de offentlige tekniske installationer samt fortov, gader og veje nok skal nå ned i vores område. Han fortalte mig også, at han er meget enig i de betragtninger, jeg havde givet udtryk for i det brev, han havde modtaget. Jeg vil her gerne tillade mig lige at citere lidt fra brevet: Citat start. Grundet kommunens ligegyldighed, laden stå til og manglende vedligeholdelse i mange år tilbage, er det generelle indtryk her i afdelingen at legepladser, de grønne arealer, fortove, vejbelægning samt lygtepæle er i en meget dårlig stand. Har vi her i afdeling 1 ingen ret til at have et godt og rart nærmiljø, hvor vores børn får en god opvækst? Er det ikke noget Aalborg Kommune ønsker at tage del i? Ønsker kommunen bare, at vi fortsat skal betale vores skat, og så er der ikke mere i den sag? Omvendt vil jeg gerne sige, at hvis der slet ikke kommer noget ud af denne henvendelse, så kommer der jo på et tidspunkt et kommunalvalg. Så må vi jo kende vores besøgelsestid. Citat slut. Alt dette jeg her har givet udtryk for skulle gerne danne grundlag for, at vi prøver at blive lidt mere politisk motiverede her i afdelingen, forstået på den måde, at vi skal høre de folkevalgte, der er valgt her i vores kreds om, hvad de 16

17 mener de kan være os behjælpelige med. Jeg synes tit, at det er som om, at vi vælgere bliver glemt mellem valgene. Det skyldes måske, at vi ikke er gode nok til selv at komme frem af busken med ønsker og krav til, hvad vi kunne tænke os. Nu er det ikke meningen, at afdelingen skal have en speciel politisk observans eller være medlem af et eller flere politiske partier, men jeg synes, vi skal prøve, om vi kan få lidt mere ørenlyd for vores ønsker her til afdelingen fremover, nemlig ved henvendelse til nogle politisk valgte fra forskellige partier. Forsamlingen på beboermødet havde ingen indvendinger til ovennævnte ide, så disse tanker er noget den nye sammensatte bestyrelse vil begynde at arbejde med. Andet fra afdelingen Vi har i alle opgange fået nye indgangsmåtter i stedet for de riste, der lå indenfor døren før. Der er indkøbt 2 stk. måtter til hver opgang. Det er så meningen, at de skal rokere rundt, eftersom hvor snavsede måtterne bliver. Der har også været foretaget 2 hovedrengøringer i det forløbne år, ud over den ugentlige rengøring. Helt aktuelt vedrørende rengøring, kan jeg fortælle at Østparken har opsagt vores rengøringsaftale. Det har vist sig, at den efterhånden ikke var tidssvarende mere, både med hensyn til indhold samt de aftaler der løbende er lavet. Derfor går hele boligselskabet ud i en licitation, for at få lavet en rengøringskontrakt der er ført helt op til nutidens krav og tendenser med hensyn til rengøringen på trapper, vaskehuse og selskabslokale. Grønne arealer: Vi skal som sagt også til at forberede os på overtagelsen af de grønne udendørs arealer. Her er planen, at det skal starte op allerede i år. Jeg regner med, vi kan få en ordning, hvor vi overtager de grønne arealer i gaderne en for en. Bestyrelsen vil anbefale, at vi starter med det grønne areal på bagsiden af Sejrøgade og forsiden af Bogøgade. I den forbindelse vil jeg gerne spørge, om der ikke er nogen, der har lyst til at deltage i et forum, der sammen med bestyrelse skal være med til at planlægge og udforme disse grønne arealer. Jeg synes, det er vigtigt, at der bliver mulighed for beboere til at deltage i dette, uden man behøver at deltage i andet beboerarbejde. Tænk over det, og hvis I har en kandidat eller selv ønsker at deltage så kontakt mig eller en fra bestyrelsen. Efter godkendelsen af beretningen var turen kommet til budget og regnskab ved forretningsfører Mogens Hansen. Mogens havde denne gang et nyt tiltag med til at vise alle tallene og lagkagerne nemlig en bærbar PC med projektor, der kunne vise det hele på et stort lærred. Herefter var der en grundig gennemgang af beboerundersøgelse, hvorefter vores beboerrådgiver Pernille Sørensen havde et indlæg. Helt konkret er Pernille i øjeblikket ved at lave en form for krønike over Øgadekvarteret. Herefter var der indkomne forslag. Det mest vidtrækkende var et forslag, der blev vedtaget om strafgebyr i vaskehuset, hvis man booker og ikke 17

18 afmelder eller bruger sin vaskebookning. Et andet forslag var en omformulering af punktet husdyr i husordenen. Dette forslag blev også vedtaget, og der bliver i den forbindelse omdelt en ny husorden, hvori teksten kan læses. Et forslag om anden placering af containere i Saltholmsgade blev tilbagetrukket, da bestyrelsen ikke umiddelbart kan bestemme placeringen af kommunale containere. Punktet vil blive taget op igen, når renoveringen af Bornholmsgade er færdig, med henblik på en bedre placering af containere og dette i samarbejde med kommunen. Herefter var der valg til bestyrelsen og repræsentantskabet samt valg af suppleanter. Andetsteds i bladet er alle navne på valgte til bestyrelse og repræsentantskab nævnt. Det sidste emne var eventuelt, men da klokken efterhånden var blevet mange, kom vi ikke ret langt under dette punkt. Bestyrelsen vil prøve at se på hele proceduren med beboermødet og dagsordenen inden næste gang. Til dette møde havde vi valgt at servere kaffe og brød, så snart vi var ankommet, og øl og vand i pausen. Det kan også være, at proceduren med alle valg skal fordeles anderledes på dagsordenen, og endelig kan det være, at vi skal starte en halv time før næste gang, men alt dette vil bestyrelsen som sagt prøve at undersøge. Her til sidst vil jeg vil jeg gerne opfordre jer til at benytte jer af jeres egen valgte bestyrelse, hvis der er et eller andet, I gerne vil have svar på. Husk på at det er for din skyld vi er her. På bestyrelsens vegne Palle Christensen Svar på indlæg I sidste nummer var der et indlæg fra Andersen Morsøgade 20, vedrørende tørretumblere og reservation af disse. Det er sådan, at brugere, der har booket /reserveret en vasketur, har fortrinsret til en tørretumbler. Det står også i regelsættet ophængt på tavlerne i vaskerierne. Grunden til at der ikke er reserveret en bestemt tørretumbler, er at nogle gerne vil benytte den gamle tumbler og andre vil benytte den nye. Der er imidlertid ingen tvivl om, at der skal være en tørretumbler til rådighed for booking maskinerne. Hvis der igen opstår problemer, vil jeg opfordre til, at man noterer dato og tidspunkt, hvor der er problemer. Selvtægt i forbindelse med at tage tøj ud af tumbler, vil jeg ikke opfordre til, i sådanne tilfælde er det bedre at kontakte vores varmemester, der så tager sig af problemet. Hjemmeside Afdeling 1 er i øvrigt kommet på Internettet sammen med resten af Østparken. Prøv at klikke ind på og find afdeling 1. Der er blandt andet billeder fra flere forskellige ting, der er sket her i afdelingen, såsom beboermøder, grønne områder, renovering og Østre Anlæg. Er der i den forbindelse noget, I kunne tænke jer som oplysning eller henvisning til, eller har du en ide til nogle andre emner eller ting, der kan være på sådan en hjemmeside, hører bestyrelsen gerne fra dig. 18

19 Julekonkurrence Vinderen af konkurrencen med juleudsmykning af altanen blev K. Møller - Sejrøgade 4. Udtrædelse af bestyrelsen Den 28. februar 2004 modtog jeg en anmodning om udtrædelse af bestyrelsen fra Knud Sørensen. Jeg vil hermed sige tak på beboernes vegne og fra bestyrelsen, for din indsats Knud. I stedet for Knud indtrådte Bjarne Frandsen i bestyrelsen og Per Sørensen i repræsentantskabet. Bjarne overtager en etårig plads og er derfor på valg næste år. Per overtager en toårig plads Kiosk Den glade vinder af juleudsmykning 2003 Begrundelsen givet af dommerpanelet var blandt andet det fælles spil af lys og udsmykning. Vinderen modtog en købmandskurv med mange gode sager, der kunne nydes i julen. I forbindelse med et tillykke til Tina Jacobsen for overtagelsen af Færøkiosken i sidste nummer havde jeg glemt at få et billede med til teksten. Det råder jeg bod på denne gang. Gebyr på vaskehuset På beboermødet i februar blev følgende vedtaget: Hvis du har reserveret en vasketur og ikke påbegynder vask eller sletter reservationen inden for den første time af vasketuren, bliver din reservation automatisk slettet, og du bliver pålagt et gebyr på 20 kr. Gebyret bliver opkrævet sammen med næste måneds øvrige betalinger til Østparken. Tina foran sin kiosk 19

20 Fællesaktiviteter for afdeling 1 og 3 Fra nytårskuren 2004 Nytårskur Søndag den 11. januar kl til afholdt afdeling nytårskur for alle beboere i de to afdelinger. Dette foregik i selskabslokalerne i Strynøgade. Det var et nyt tiltag, hvor der var mulighed for at møde de to bestyrelser. Der kunne stilles spørgsmål eller gives gode ideer til det fortsatte beboerarbejde. Der var også mulighed for at møde andre naboer, medens man kunne nyde et stykke kransekage og et lille glas. Det er meningen, at dette skal blive et årligt tilbagevendende arrangement, så næste år skal der meget gerne fremmøde flere, end de 50 personer til dette års arrangement. På vegne af bestyrelserne i afd Palle Christensen Nyt fra aktivitetsudvalget Aktivitetskalender for marts. Banko kl marts. Fællesspisning kl

21 15. april. Banko kl april. Forårsfest med dans og buffet. Kl april. Loppemarked. Kom og opstil en bod. 13. maj. Banko kl juni. Sankt hans fest i Østeranlæg. 22. august. Tur til urtehaven i Nørresundby og Lindholm høje. 16. september. Banko kl september. Høstfest med dans og buffet kl september. Loppemarked kom og sælg jeres lopper 14. oktober. Banko kl oktober. Fællesspisning kl november. Julemarked. Kom og sælg julesager, der vil være æbleskiver og gløgg. 11. november. Banko kl november. Julefrokost/fællesspisning/syng med kl december. Julestue for de ældre beboere 9. december. Julebanko kl Se også på vores hjemmeside. Aktivitetsudvalgene i afdeling 1 og 3 er så småt begyndt på nye arrangementer (se årskalenderen). Torsdag d. 19. februar afholdt vi fællesspisning, og det må siges at være en succes, det var først ud på de små timer at de sidste deltagere gik hjem. Vi vil i år fortsætte med en række foredrag, blandt andet arbejder vi på at få Jes Dige fra kræftens bekæmpelse til at komme og fortælle om det arbejde, han yder blandt kriseramte børn og unge. Jes Dige er kendt fra programmer på Tv 2, og derfor håber vi selvfølgelig på, at I vil støtte dette arrangement. Vi er så heldige, at vi har fået vores eget "husorkester, nemlig Vind og Skæv, og de vil stå for de musikalske indslag, når der er fællessang. Tak til alle jer der støtter vores arbejde, vi håber, at der kommer flere til i løbet af året, så fællesskabet i afdeling 1 og 3 bliver styrket. Nytårstaffelet vil vi også forsøge at gøre til en tilbagevendende begivenhed. På aktivitetsudvalgenes vegne Kirsten Frederiksen Julestuen 2003 Telefon Igen i år afholdt vi julehygge. Denne gang den 3. december om eftermiddagen for de ældre beboere i afdeling 1 og 3, og der var 35 af vore ældre beboere, der mødte op til en hyggelig eftermiddag. Vi startede med at servere gløgg og æbleskiver, og nød den gode musik, som Arne, Aase og Kaj underholdt os med. Lidt senere var der Luciaoptog, og det var 7 søde små piger fra dusordningen 21

22 Julestue for pensionisterne afd på Sønderbro Skole, der havde deres første optræden, og det gjorde de på hyggelig og højtidelig vis. Det var virkelig godt. Stor ros til dem og deres leder. Derefter fik vi kaffe, brød og godter. Der var en fin hygge, og vi sang flittigt med på sangene. Der bredte sig en rigtig julehygge. Senere raflede vi om nogle gaver, der var købt til formålet, så der var nogle af deltagerne, der også fik Luciapigernes optog gjorde stor glæde 22

23 en ting med hjem. Eftermiddagen sluttede med at alle fik en øl eller sodavand serveret, og vi sluttede af med at synge den traditionelle Sku`gammel venskab ren forgo Vi bringer her en stor tak til Palle, formand i afd. 1, som kom og hilste på og ønskede alle en glædelig jul. Også en stor tak til Ulla, Annelise og Inger, som altid er villige til at give en hånd med, når der er arrangementer. Det er mit håb, at vi alle ses igen til julehygge den 7. dec Og at der er endnu flere, der vil deltage. Ellinor Jensen tænker: Det var sørme ærgerligt, for det var sikkert en god chance for at lære nogle andre beboere at kende. Så stop med det! og ring til mig for vi kan altid bruge en mere og jeg garanterer for, at de øvrige er nogle ganske flinke og hyggelige mennesker. Beboerrådgiver Pernille Dalbjerg Sørensen, tlf / Beboerrådgiveren er flyttet Banko 2004 Der afholdes bankospil i beboerhuset Strynøgade 15 på følgende torsdage kl. 19. ( dørene åbnes kl ): Torsdag den 11. marts, 15. april og 13. maj, og derefter sommerferie. Efter sommerferien startes op: Torsdag 16. september, 14. oktober og 11. november. Året sluttes med et stort julespil torsdag den 9. december. Kom og vær med, der er endnu et par ledige pladser, og det er hyggeligt. Banko gruppen Sankt Hans? Nej! Det er altså ikke endnu Men når kalenderbladet viser den 23. juni og solen forhåbentligt står på fuld blus. Ja! så kan I der var der sidst (og selvfølgelig også jer, der ikke var der) altså igen i år regne med en stor og hyggelig fælles Skt. Hans fest i Østre Anlæg. Mange frivillige fra 6 boligafdelinger, DUI og FDF er allerede godt i gang med forberedelserne Og sidder du nu og Pernille er flyttet fra Bogøgade Men heldigvis ikke så langt væk Jeg har fremover kontor i Rømøgade 1 (gå ned af kældertrappen i opgangen og lige ind jeg kan nemlig ikke høre jer, hvis I banker på!) Mit tlf. nr./ er stadig / Hvad? Hvem? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Lørdag d. 14. feb. vejrede det lille Dannebrogsflag udenfor døren i beboerlokalet i Saltholmsgade for det var 23

24 som det første blevet sat ud ved indgangsdøren, da en pæn flok beboere med somalisk baggrund indtog lokalet. Indenfor summede der af mødeaktivitet, for repræsentanter fra 25 somaliske familier havde nemlig sat hinanden stævne til en indbyrdes snak om, hvordan man kommer mere med i livet og beboerdemokratiet i boligafdelingerne og kvarteret. Foranlediget af de forestående beboermøder Østparken luftede jeg først i januar en idé om at lave et informationsmøde for somalierne, bl.a. om hvad der sker på et afdelingsmøde, og hvordan beboerdemokratiet fungerer men måske også om andre ting i relation til det at bo her, som der kunne være behov for oplysning og diskussion af. Det var denne opfordring, der havde fået de somaliske beboere til at indkalde til møde lørdag d. 14. feb. I den korte tid jeg selv var til stede, fornemmede jeg en stor energi og positivitet blandt deltagerne, som var en god blanding af unge, ældre, kvinder og mænd. Og det var overraskende for mig at høre, at de 25 langt fra alle kendte hinanden på forhånd, og også derfor var glade for at mødes. Efterfølgende er meldingerne da også, at man meget gerne vil lære og snakke mere om, hvordan det der med at bo og få indflydelse i boligselskabet Østparken foregår. For som én efterfølgende har udtrykt sig: Så har de oplevelser, som mange af vi flygtninge har haft, fået os til at mistænkeliggøre alt, hvad der kommer fra danskerne. Og det er forståeligt, hvis man er på vagt i starten - men nu er vi jo ved at have boet her i længere tid, så der er noget galt, hvis ikke vi lukker os lidt mere op nu. Resultatet af mødet var da også en lang række konkrete temaer og forhold, som de generelt føler sig usikre på og gerne vil høre og snakke noget mere om. Så det arbejder jeg nu videre på, at vi kommer i gang med sammen med et lille udvalg, som de har valgt Beboerrådgiver Pernille Dalbjerg Sørensen, tlf / Øgade krøniken INDSAMLINGEN AF JERES FORTÆLLIN- GER ER BEGYNDT HUSKER DU? Om hundrede år er alting glemt, lyder en gammel vise MEN vi håber, at mange af kvarterets beboere har lyst til sammen at mindes og snakke om, hvordan livet var i Øgadekvarteret. Det betyder meget for eftertiden, børn og børnebørn, at jeres historier om livets almindelige gang bevares. For yderligere oplysninger hold øje med opslag i kasserne eller kontakt beboerrådgiver Pernille Sørensen tlf jeg høre også gerne fra dig, hvis du kender en, som bare skal være med til at fortælle kvarterets historie. Leg på plænen - gentager vi succen? Kan I huske det? - 5 mandage hver gang med børn og voksne i 24

25 høj sol på plænen foran Sønderbroskolen!!! Der er ingen tvivl om, at vi opfyldte et stort behov hos kvarterets børn for, at der skete noget i deres sommerferie. Og der er vist heller ingen tvivl om, at mange familier syntes, det var hyggeligt, når der blev tændt op i grillen. Til evalueringen var det DEJLIGT at høre, at den lille håndfuld frivillige fra sidste år havde lyst til også at hjælpe med at stable noget LEG PÅ PLÆNEN på benene igen i år. Øgadekvarterets Styregruppe (de fire kommunale forvaltninger, boligforeningerne, skole, Samråd m.fl.) har sagt ja til at medfinansiere, hvis vi vil lave leg på plænen igen i år. Kommunens Netværkskoordinator Vagn Christiansen og undertegnede står igen klar til at tage fat. Men såfremt vi skal gentage succes, så er det nødvendigt, at flere frivillige voksne står bag. Så summasumarum synes du, det er en god aktivitet for din (ellers andres) lille Peter, Katrine eller Amina så er det nødvendigt, at du melder dig til at give en hånd med lidt tid en af dagene Ring til mig, så skal vi nok finde ud af, hvordan du bedst kan hjælpe også selvom I har andre planer i sommerferien. Beboerrådgiver Pernille Dalbjerg Sørensen, tlf / Bjarne Bager v/ Bjarne Kjær-Jensen Sjællandsgade 22 - Tlf hverdag og fest er Bjarne s brød bedst«25

26 Indlæg fra afdeling 3 Bestyrelsen i afdeling 3: Formand: Christian Vestergaard, Strynøgade Næstformand: Henrik Yde, Samsøgade Kasserer: Bente Dahlgaard, Samsøgade 44 Sekretær: Klaus Nørgaard, Samsøgade 32 Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Nielsen, Samsøgade 42 Bestyrelsesmedlem: Ellinor Jensen, Sjællandsgade 20 Bestyrelsesmedlem: Kirsten Frederiksen, Strynøgade 13 Bestyrelsesmedlem: Jan Jensen, Samsøgade 38 Bestyrelsesmedlem: Ebbe Nielsen, Samsøgade 34 Synsmand: Poul Erik Nielsen Repræsentant i AN-TV: Christian Vestergaard Byggeudvalg: Poul Erik Nielsen, Kirsten Frederiksen, Ellinor Jensen og Jan Jensen Udearealudvalg: Kirsten Frederiksen, Bente Dahlgaard, Klaus Nørgaard, Poul Erik Nielsen, Ellinor Jensen, Jan Jensen og Holger Hansen (repr) Integrationsudvalg: Kirsten Frederiksen og Ellinor Jensen Ø-gade Samråd: Henrik Yde og Kirsten Frederiksen Velkomstudvalg: Kirsten Frederiksen, Henrik Yde, Ellinor Jensen og Ebbe Nielsen Beboersammensætningsudvalg: Henrik Yde og Christian Vestergaard Styregruppe for beboerrådgiver: Christian Vestergaard Repræsentantskabsmedlemmer ud over afdelingsbestyrelsen: Bent Frandsen, Samsøgade 38 Kirsten Mikkelsen, Bjørnøgade 15 Inger Hansen, Bjørnøgade 9 Lis Sørensen, Lyøgade 8 Holger Hansen, Sjællandsgade 32 Richard H. Jensen, Samsøgade 42 26

27 Bestyrelsen fra venstre: Christian Vestergaard, Bente Dahlgaard, Jan Jensen, Poul Erik Nielsen, Kirsten Frederiksen og Henrik Yde. Ellinor Jensen, Klaus Nørgaard og Ebbe Nielsen var fraværende ved fotograferingen. Afdelingsformand Christian Vestergaard Rekordlav deltagelse i beboermødet Den 24. februar var Skydepavillonen endnu en gang ramme for det ordinære afdelingsmøde i afdeling 3. Kun knapt 100 beboere havde valgt at bruge en aften på aktiv deltagelse i beboerdemokratiet, men til gengæld var der en del nye ansigter blandt de fremmødte, og det lover måske godt for fremtiden? I bestyrelsens beretning kom afdelingsformanden bl.a. ind på den mediestorm, der har været mod den almene boligbevægelse, og det blev her pointeret, at såvel vort revisonsfirma som den kommunale tilsynsmyndighed har fremhævet Østparken som et foretagende, hvor der ikke er nogen kritisable forhold. Et højt informationsniveau og størst mulig inddragelse af beboere i debatter og beslutningsproces var også et centralt tema, og i den forbindelse nævnte formanden bl.a. de nye temaog debatmøder for beboerne samt Internet hjemmesiderne, der er under fortsat udbygning. Formanden kom ligeledes ind på det fortsatte arbejde med at højne aktivitetsniveauet internt i afdelingen såvel som i kvarteret som helhed, og i den forbindelse lød rosende ord til Aktivitetsudvalget, Banko- og Håndarbejdsgrupperne samt til vores beboerrådgiver Pernille. 27

28 Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev beretningen enstemmigt godkendt. (Interesserede beboere kan få kopi af beretningen i sin helhed ved henvendelse til formanden). Efter beretningen gennemgik Mogens Blicher Hansen resultatet af beboerundersøgelsen dels for afdelingen og hele selskabet. Der var overvejende tilfredshed på alle områder, bortset fra badeværelser og den sociale kontakt mellem beboerne. Klaus Christensen, Arkitektfirmaet Nord A/S gennemgik renoveringsprojektet for afdelingens facader. Der kommer nærmere information, når man kan fortælle noget nærmere om økonomi og tidsplan. Herefter fulgte beretning fra Aktivitetsudvalget, der i 2003 har afholdt mange arrangementer - bl.a.: Fastelavnsfest, tur til Haven i Hune, høstfest/loppemarked, fællesspisninger/foredrag og nytårstaffel. Regnskabet forelå ikke, men vil blive bragt i Kontakten. Kirsten Mikkelsen orienterede fra Legatbestyrelsen, der har modtaget meget få henvendelser om tilskud til aktiviteter i afdelingen, og regnskabet blev forelagt uden kommentarer. Beboerrådgiver Pernille D. Sørensen fortalte bl.a. om nogle af de kommende arrangementer: Ø-gade Krøniken er et projekt med at indsamle lokalhistorie bl.a. ved et såkaldt erindringsværksted; i efterårsferien arrangeres Bedsteforældredag på naturskolen i St. Vildmose, og der blev efterlyst flere frivillige til det praktiske arbejde med Leg på plænen. Forretningsfører Mogens Blicher Hansen gav en orientering om det allerede godkendte regnskab som udviste et overskud på kr. efter tilskud fra selskabet. Resultatet overføres planlagt til periodisk vedligeholdelse. Mogens gennemgik ligeledes budgetforslaget for det kommende år, hvor de væsentligste stigninger er i ejendomsskatter, forsikringer og istandsættelse ved fraflytning. Budgettet, der medfører en huslejestigning på 5,71% pr. lejemål, blev godkendt. Der var indkommet en række forslag fra såvel beboere som bestyrelse: 1) Udskiftning af entredøre idet de gamle døre er utætte. Afdelingsbestyrelsen orienterede om de forskellige muligheder: Renovering af eksisterende døre (2,0 mill. kr.), nye døre (3,9 mill. kr.) og discount-løsning med tætningslister på eksisterende døre (0,3 mill. kr.). Ved håndsoprækning blev det tilkendegivet, at beboerne foretrækker en renovering af eksisterende døre, og bestyrelsen arbejder videre med dette. 2) Udlevering af affaldsposer bl.a. for at hindre svineri og lette gårdmændenes arbejde. Afdelingsbestyrelsen oplyste, at det ville koste ca /år + distributionsomkostninger, hvorefter forslaget blev nedstemt. 3) Tilladelse til at holde hunde og katte i afdelingens lejligheder. Forslagsstillerne indledte debatten om forslaget, hvor bestyrelsen anbefalede et nej. Forslaget blev forkastet. 4) Tilladelse til at holde katte i afdelingens lejligheder. Også her anbefalede bestyrelsen et nej, men Inger Hansen ønskede afstemning om forslaget skulle ud til urafstemning. Da denne afstemning var uklar begærede afd. formanden på bestyrelsens vegne forslaget til urafstemning. 5) Forbud mod at holde slanger og giftige krybdyr i afdelingens lejligheder. Forslaget blev vedtaget og indarbej- 28

29 des i husordenen. 6) Opkrævning af strafgebyr på kr. 50,- for ubenyttet vasketurs reservation. Afd.-bestyrelsen anbefalede forslaget, da det ofte er et problem med de mange ubenyttede reservationer. Forslaget blev vedtaget. 7) Fjernelse af de små tremmerum i kældrene. Afd.-bestyrelsen anbefaler et ja til forslaget og påpeger, at beboerne skal afgive rummene frivilligt eller ved fraflytning. Fjernelsen af tremmerummene vil lette fremtidig renovering kældrene. Forslaget blev vedtaget. Noget af det mest spændende ved et beboermøde er valg til tillidsposter: Til Legatbestyrelsen blev Bjarne Olsen og Kirsten Mikkelsen valgt, mens Svend Grabe meldte sig som revisor. Afdelingsformand Christian Vestergaard blev genvalgt uden modkandidat. Til bestyrelsen skulle vælges 4 medlemmer: Ann Andersen, Klaus Nørgaard og Henrik Yde blev genvalgt, mens Jan Jensen blev nyt medlem. Til Repræsentantskabet blev Ebbe Nielsen, Lis Sørensen og Holger Hansen valgt, mens Richard H. Jensen og Lillian Hansen blev suppleanter. På grund af de mange indkomne punkter samt diskussioner om afstemningsprocedurer blev det et meget langt møde, og afdelingsbestyrelsen vil til næste år prøve at sikre en mere smidig afvikling af mødet, så alle kan komme hjem i ordentlig tid. På afdelingsbestyrelsens vegne Henrik Yde og Christian Vestergaard Katteslagsmål i afdeling 3 Ét af de tilbagevendende stridspunkter i afdelingen er diskussionen om, hvilke kæledyr der skal være tilladte. Når det drejer sig om slanger og lignende ekso- Der var stor tilslutning til urafstemningen om kattehold 29

30 Stemmeudvalget i gang med at tælle stemmer tiske dyr, er der stor enighed om, at den slags ønsker vi ikke her i afdelingen, men kommer diskussionen ind på hunde og især katte, er meningerne mere delte, hvilket da også prægede årets beboermøde, hvor der var hele to forslag om at lempe reglerne. Fortalerne for forslagene anfører, at hunde og katte er med til at øge trivselen for den enkelte såvel som afdelingen samt, at en lempelse kan være med til at tiltrække og fastholde nye (børne) familier til afdelingen. Modstanderne herunder afdelingsbestyrelsen mener først og fremmest, at vore små lejligheder er uegnede til den slags kæledyr, og at det uvægerligt vil medfører gener både i forhold til naboer men også i forhold til gårdmændene pga. håndteringen af affaldet fra dyrene. Det første af dette års forslag, der omfattede både hund og kat, blev næsten enstemmigt nedstemt på beboermødet. Det andet forslag, der alene omfattede katte, havde flere tilhængere, og Inger Hansen ønskede forslaget til urafstemning. Da afstemningen herom var noget uklar, begærede afdelingsformanden på bestyrelsens vegne forslaget til urafstemning. Denne er nu overstået, og resultatet er heldigvis utvetydigt: Knapt en fjerdel af beboerne deltog i afstemningen, og heraf stemte 28,4% for forslaget, mens de resterende 71,6% var imod. Det er således fortsat i strid med husordenen, at holde kat. Både på beboermødet og i forbindelse med afstemningen er det fra mange sider nævnt, at der jo på trods af forbudet er mange beboere, der har kat, og at ingen gør noget ved det! Vi skal fra bestyrelsens side pointere, at vi ser meget alvorligt på katte- og hundehold i afdelingen. Så længe forbudet er en del af husordenen, er alle beboere forpligtede til at hjælpe med, at reglerne overholdes! Hvis man meddeler afdelingsbestyrelsen eller administrationen, at ens nabo har hund eller kat, bliver man derfor ikke opfattet som stikker men som en ansvarlig beboer, der er med til at overholde de regler, vi i fællesskab har aftalt! Jeg har derfor følgende budskab: 1) Hvis du har hund eller kat, skal du omgående skaffe dig af med den! 2) Hvis du har kendskab til, at en anden beboer har hund eller kat, bedes du meddele det til afdelingsbestyrelsen eller administrationen, der så vil sørge for, at dyret bliver fjernet. Overtrædelse af denne regel er nøjagtig lige så slem som alle andre husordensovertrædelser, der som bekendt kan medføre, at man mister sin lejlighed, såfremt man ikke retter sig efter påbud fra boligorganisationen. Som urafstemningen viser, er der langt fra enighed om dette punkt i husordenen, men når man vælger at flytte ind i en afdeling, hvor beboerne i fællesskab har vedtaget nogle regler, er man selvfølgelig forpligtet til at overholde disse regler også selv om man selv er uenig i reglens indhold. Man må så ad politisk 30

31 vej (- dvs. via beboermøderne) forsøge at få ændret reglerne, og jeg er da også ret sikker på, at det ikke er sidste gang, vi tager diskussionen om hunde- og kattehold. Christian Vestergaard p.v.a. afdelingsbestyrelsen SIDEN SIDST Nye ansigter i bestyrelsen Ved beboermødet genopstillede den hidtidige næstformand, Annette Ringtved, ikke, idet hun og Keld forlader afdelingen til fordel for et dejligt hus i Vejgaard. I stedet for Annette blev Jan Jensen fra Samsøgade valgt ind. Kort efter det konstituerende møde valgte Ann Andersen at trække sig fra bestyrelsen begrundet med længere tids uoverensstemmelser med bestyrelsesflertallet og utilfredshed med afdelingsformandens lederstil. På trods af gentagne forsøg på at få Ann til skifte mening valgte hun at fastholde sin beslutning, hvilket den samlede afdelingsbestyrelse beklager. Vi har derfor måttet indkalde førstesuppleanten, Ebbe Nielsen, til bestyrelsen, hvilket igen giver plads til Richard H. Jensen i Repræsentantskabet. Jeg vil gerne på hele bestyrelsens vegne rette en stor TAK til Annette og Ann for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet gennem årene og samtidigt vil jeg byde de nye VELKOMMEN i arbejdet. simpelt hen ville falde ned, hvilket faktisk skete i den ene af vaskegaragerne. Resultatet pynter gevaldigt på helhedsindtrykket, når man går gennem afdelingen, og vi håber, at lejerne af garagerne også nyder resultatet. Krav til fremtidig rengøring Som der blev orienteret om på beboermødet, er kontrakten med det hidtidige rengøringsfirma opsagt, og bestyrelsen har fremsendt sine krav til en ny kontrakt til administrationen. Dette munder før sommerferien ud i en licitation, og det forventes, at den nye kontrakt, (der omfatter såvel trapperengøring som rengøring af vaskerier og fælleshuset) træder i kraft 1. september. Til sidst vil jeg udtrykke ønsket om, at beboerne får en god og varm sommer med mange dejlige oplevelser. Christian Vestergaard afdelingsformand Nye garageporte Også afdelingen har fået en ansigtsløftning, idet garageportene er blevet skiftet. Dette sker lidt hurtigere end planlagt, idet flere af de gamle porte var i så dårlig stand, at der var fare for, at de 31

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2005 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/7 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Hanne Pedersen Per Olsen Finn Larsen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra Folehavens afdelingsmøde

Referat fra Folehavens afdelingsmøde Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling 1-3032 Folehaven Mødedato: torsdag den 9. september 2010 kl. 17.30 Sted: Beboerlokalet Vinhaven 4 Fremmødte husstande: 64 af 976 lejemål Fra administrationen:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009 Referat af Budgetmøde 7. september 2011 Afdeling:, Præstemarkshusene Dato: Onsdag den 7. september 2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Antal fremmødte: Ternehavens beboerhus 31 beboere, som repræsenterede 26 husstande

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere