Air Greenland A/S A/S Reg. Nr Postboks Nuuk Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Air Greenland A/S A/S Reg. Nr. 30672 Postboks 1012 3900 Nuuk Grønland www.airgreenland.com"

Transkript

1 Air Greenland A/S A/S Reg. Nr Postboks Nuuk Grønland

2 Årsrapport 2002

3 Koncernens hovedtal (mio. DKK) Nettoomsætning 572,6 610,8 647,5 688,9 677,2 Resultat før finansielle poster 32,5 28,6 8,2 32,5 57,5 Resultat før skat 13,2 9,9 (9,2) 17,6 43,9 Årets resultat 8,0 6,1 (5,9) 10,2 26,8 Materielle anlægsaktiver 693,9 691,5 552,9 532,0 519,1 Egenkapital 158,1 163,4 156,0 166,2 191,3 Balancesum 820,4 810,6 770,8 734,6 736,9 Investeringer i materielle anlægsaktiver 391,6 44,0 27,5 55,1 36,6 Antal medarbejdere (ultimo året) Overskudsgrad 5,7% 4,7% 1,3% 4,7% 8,5% Afkastningsgrad 4,0% 3,5% 1,1% 4,4% 7,8% Egenkapitalens forrentning 5,2% 3,8% -3,7% 6,3% 15,0% Soliditetsgrad 19,3% 20,2% 20,2% 22,6% 26,0% Hoved- og nøgletallene er tilpassede som følge af de i 2002 foretagne ændringer af anvendt regnskabspraksis, hvorimod hoved- og nøgletallene for ikke er tilpasset den i 2001 ændrede regnskabspraksis for periodisering af vedligehold, og der er således ikke fuld sammenlignelighed med Statistiske oplysninger Måleenhed Rutenettets længde Km Antal befløjne byer Byer Fløjne km i rutetrafik Flyvetimer i luften, i alt Timer Flyvetimer i luften, rute Timer Udbudte ton-km, rutetrafik Solgte ton-km, rutetrafik Total lastfaktor, rutetrafik Procent 56,1% 57,7% 58,7% 58,2% 57,8% Antal passagerer Udbudte sæde-km. rutetrafik Solgte sæde-km, rutetrafik Kabinefaktor, rutetrafik Procent 60,1% 59,1% 58,4% 59,9% 65,4% Gns. rejsestrækning i rutetrafik Km

4

5

6 Indholdsfortegnelse Koncernens hovedtal 2 Forord 5 Bestyrelse 7 Direktion & ledergruppe 8 Regnskabspåtegning 9 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning 11 - Hovedaktiviteter 12 - Aktionær-/koncernforhold 12 - Aktiviteter og hændelser Markedsudvikling 15 - Økonomisk udvikling 18 - Produktudvikling 19 - Omverdenens syn på Air Greenland 21 - Personale 23 - Uddannelse og karriere 23 - Forventninger til Flyflåde 27 Anvendt regnskabspraksis 29 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse pr Pengestrømsopgørelse for Noter til regnskabet 40 3

7 Mission Air Greenland vil være Grønlands motorvejsnet ved at tilbyde hurtige, effektive og lønsomme flytransporter i Grønland og til resten af verden. Vision Air Greenland vil i harmoni med det grønlandske samfund - og med de grønlandske virksomheder som samarbejdspartnere - udvikle det grønlandske samfund. Air Greenland vil være Grønlands mest attraktive arbejdsplads, den mest kompetente og dermed den foretrukne virksomhed til udvikling af den infrastruktur, der binder det grønlandske folk sammen. Fokusområder i 2003 Tidligere tilgængelige fartplaner Bedre image og større forståelse for flydrift i det grønlandske samfund Stærkt helårligt trafikprogram med attraktive afgangs- og ankomsttidspunkter Øget komfort/service Satsning på hurtige transportmuligheder Yderligere effektivisering Overordnede mål selskabet gerne vil vurderes på i 2003 Punktlighed/regularitet: Kommer vi til den lovede tid? Kundeoplevet kvalitet: Leverer vi, hvad kunderne forventer? Fortsat produktudvikling gennem en udbygning af dialog med vore kunder, f.eks. i form at interessentinterviews og -møder. Yderligere udvikling af Air Greenland som en attraktiv og kompetencegivende arbejdsplads, der kontinuerligt oparbejder viden og know-how hos sine medarbejdere, hvilket igen er til gavn for kunderne og virksomheden. Større åbenhed om forhold i Air Greenland ved løbende at give informationer om virksomhedens økonomiske og udviklingsrelaterede begivenheder, og dermed give alle interessenter mulighed for at følge virksomhedens opnåelse af sine mål. 4

8 Forord Air Greenland er en stor del af Grønlands infrastruktur og er i den forbindelse aktiv i debatten om den fremtidige infrastruktur. Selskabet har i mere end 40 år bragt mennesker sammen og været en forudsætning for det grønlandske samfunds udvikling. De senere år har medført en række store ændringer, blandt andet etableringen af flere landingsbaner, og fremtiden vil givetvis byde på lige så store ændringer og udfordringer. Air Greenland har som målsætning at være en væsentlig forudsætning for, at samfundet som helhed kan arbejde for større selvhjulpenhed og dermed større selvstændighed. Forandringernes år År 2002 vil blive husket som året, hvor Grønlandsfly skiftede navn til Air Greenland. Den 18. april begyndte det nye firma at sætte sit præg på den grønlandske hverdag. Denne ændring satte gang i diskussionerne både på gangene i firmaet og ude i samfundet. Hvad skulle det til for? Og hvad skulle selskabet dog med et nyt logo? I Air Greenlands ledelse var følelsen, at tiden var inde til at manifestere, at Air Greenland søger nye veje og er klar til at prøve nye tiltag for at nå vore mål. Liberalisering af flyvningen i Grønland, de mange besparelser, selskabet havde været igennem i de senere år, og et ønske om at få et bedre image i befolkningen lå til grund for at satse stort, ændre navn og udseende og byde SAS stærkere konkurrence på ruten Kangerlussuaq- København. Og Air Greenland er kommet langt i år endda meget længere end man troede, da selskabet udarbejdede årsberetningen for Air Greenland er nu ene om at beflyve Atlanten. Det, selskabet ser som en triumf - nemlig at få atlantbeflyvningen over på grønlandske hænder - har dog tirret andre, der ikke har været sene til at bruge ord som monopolmisbrug. Og det på trods af, at selskabets status som eneoperatør er opstået, fordi konkurrenten selv valgte at trække sig på ruten. Air Greenland har haft en sund konkurrence med SAS på Atlantruten, men har også haft mange års godt samarbejde. Nu er det op til Air Greenland at bevise, at Grønland kan og vil selv. En af de store udfordringer for selskabet i tiden fremover er derfor at blive så god til jobbet, at selvom der igen skulle komme flere selskaber over Atlanten, skulle størstedelen af kunderne gerne stadig se fordelene i at flyve med Air Greenland. Fornyelse i fartplanerne Den nye fartplan, der trådte i kraft i efteråret 2002, har flere klare forbedringer i forhold til tidligere år. Atlant- og indenrigsforbindelserne er koblet bedre sammen med ensartede ankomst- og afgangstider i løbet af ugen. Det giver også sammedagsforbindelse mellem en lang række byer på den grønlandske vestkyst, ligesom flere byer har fået ny sammedagsforbindelse til Danmark. Fartplanen er koordineret med bl.a. Arctic Umiaq Line og Air Alpha. De bærende værdier i selskabets videre udvikling Da Air Greenland i 2002 skiftede logo for at manifestere, at der var sket mange forbedringer indenfor fartplaner, servicekoncepter, administration og planlægning, havde selskabet en historisk god mulighed for at understrege dette via en veltilrettelagt PRkampagne. Den pludselige travlhed med implementering af den nye Air Bus gjorde dog, at dette arbejde ikke blev fulgt ordentligt til dørs. Men ligesom et fly ikke bliver nyt af en spand rød maling, bliver et image ikke fornyet af forkromede ord. For det første er der i befolkningen en utilfredshed med Air Greenlands prisniveau på billetter. (Dette og andre spørgsmål vedrørende billetter, tages op i Ledelsesberetningen side 11 og i kapitlet om omverdenens syn på Air Greenland på side 21.) Dertil kommer, at Air Greenland ikke altid har formået at give den service og information, som kunderne ønsker. Årsregnskabet fra 2001 indikerer, at en forbedringsproces er startet, men det mener selskabet ikke er nok. Der er derfor truffet beslutninger om hvilke områder, man ønsker at forbedre i indeværende og kommende år. Det har sat gang i en selvransagelse, der har ledt til de værdier, selskabet ønsker at fokusere på i det videre forbedringsarbejde. 5

9 Air Greenland vil være: Troværdig, ansvarsfuld og fornyende Det er tre store ord, der umiddelbart kan være svære at omdanne til handling, og derfor har vi til hvert begreb tilføjet en række følgepunkter, der skal hjælpe med at tydeliggøre disse værdier. Eksemplerne kan på den måde hjælpe og være en rettesnor til at implementere værdierne i Air Greenlands organisation. De enkelte værdier med underpunkter er beskrevet herunder: Troværdighed - Air Greenland vil: være ærlig - sige tingene som de er give proaktiv information være kundeorienteret og serviceminded have en høj grad af punktlighed og regularitet overholde aftaler - en aftale er en aftale ikke love mere end selskabet kan holde være konkurrencedygtig Ansvarsfuldhed - Air Greenland: står for sikkerhed i luften og på landjorden er fleksibel er samfundsbevidst ønsker at være værdiskabende Fornyende - Air Greenland: vil skabe fremgang for kunder, medarbejdere og selskabet er nytænkende er udfordrende er teknologisk innovativ har et positivt arbejdsliv og dermed topmotiverede medarbejdere Hvad siger krystalkuglen? I forbindelse med ovennævnte værdier og underpunkter, vil Air Greenland i 2003 samarbejde med repræsentanter fra firmaer, interesseorganisationer og den politiske sfære for at få klarhed over hvilke ønsker, de forskellige interessenter har. Kundeundersøgelser ombord på selskabets fly og en yderligere opmærksomhed overfor henvendelser fra kunder vil ligeledes øge dialogen med virksomhedens berøringsflader. For at implementere ovenstående værdier har man f.eks. også i kundeservice gennemført Kunden i Centrum kurser, hvor de ansatte selv har lavet handlingsplaner, der skal sikre, at selskabet overholder disse værdier og står stærkere rustet til at servicere selskabets kunder. Den linie fortsættes der med. Årets resultat Årets resultat for 2002 må betegnes som værende tilfredsstillende. Dog skal resultatet vurderes ud fra de investeringer, som selskabet står overfor med en betragtelig fornyelse af flyflåden, hvilket vil kræve en yderligere forbedring af selskabets økonomi med henblik på at opbygge det nødvendige kapitalgrundlag. Det vil derfor være nødvendigt med yderligere resultatforbedring i de kommende år. Nuuk d. 27. marts 2003 Finn Øelund Administrerende Direktør Peter Grønvold Samuelsen Bestyrelsesformand MÅL 2003 Leve op til vore værdier om troværdighed, ansvarsfuldhed og fornyelse 6

10 Bestyrelsen Bestyrelsesformand Direktør Peter Grønvold Samuelsen, Arbejdstagernes Pensionskasse SISA (Grønlands Hjemmestyre) Direktør Stig Rømer Winther Greenland Tourism (Grønlands Hjemmestyre) Tidligere Direktør Lars Tybjerg Økonomi- og Erhvervsministeriet (Den Danske Stat) Direktør Mads Kofod Bornholmstrafikken (Den Danske Stat) Flytekniker Lars Thue Christiansen Air Greenland A/S (Medarbejderne) Flytekniker Mogens Due Woldsgaard Air Greenland A/S (Medarbejderne) Kaptajn Sten Andersen Air Greenland A/S (Medarbejderne) (Tekst i parentes angiver udpeget af ) 7

11 Direktion og ledergruppe Finn Øelund Administrerende Direktør Ove Nielsen Økonomidirektør Michael Binzer Salgs- og Marketingdirektør Hans Peter Hansen Direktør Charter og Fragt Svend Hardenberg Personaledirektør & Direktionsassistent Wilhelm von Platen Flyvechef Ulrik Spange Teknisk Direktør Morten Nielsen Direktør, Kundeservice 8

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Air Greenland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 27. marts 2003 Direktion: Finn Øelund Administrerende direktør Bestyrelse: Peter Grønvold Samuelsen Bestyrelsesformand Stig Rømer Winther Lars Thue Christiansen Lars Tybjerg Mogens Due Woldsgaard Mads Kofod Sten Andersen 9

13 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Air Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for Air Greenland A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk d. 27. marts 2003 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Jansen statsautoriseret revisor Ole Sonntag statsautoriseret revisor 10

14 Ledelsesberetning Air Greenland i et samtidshistorisk perspektiv I oktober 2000 gennemførte Air Greenland en rationalisering og reducerede blandt andet medarbejderstaben med 11%. Indenrigsflyvning For indenrigsflyvningen blev der ved indførelse af den frie konkurrence i Grønland den 1. januar 2001 udarbejdet et nyt enkelt kilometerbaseret passagerpriskoncept med grønne, røde og takuss -priser, samt lidt senere, et nyt attraktivt fragt- og postprissystem. Nogle i Grønland hævdede, at det nye priskoncept medførte uacceptabelt store prisstigninger, og Konkurrencenævnet undersøgte sagen ud fra de udsagn. Konkurrencenævnets dom, der gav påstanden medhold, blev anket af Air Greenland til Grønlands Landsret, og der forventes dom i sagen medio Påstanden er under hele processen blevet totalt afvist af Air Greenland, der om nødvendigt vil føre sagen til højeste retsinstans for at tilbagevise påstanden. Dette sker også for at sikre, at Konkurrencenævnet fremover kan anvende dommen som retningsgivende for de vilkår, der gælder i det frie konkurrenceområde i Grønland. Det frie konkurrenceområde i Grønland betjenes for tiden alene af Air Greenland, idet ingen konkurrenter har haft lyst til at konkurrere med Air Greenland på frie konkurrencemæssige vilkår internt i Grønland. Det fri konkurrenceområde betjener Air Greenland med 6 DASH7-fly, der ved behov supporteres af 2 DASH6-fly. Området omfatter Narsarsuaq, Kangerlussuaq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat, Qaarsut, Uummannaq og Kulusuk. Herudover beflyver Air Greenland under servicekontrakt ruten Ilulissat-Upernavik- Qaanaaq for Grønlands Hjemmestyre med DASH7 to gange ugentligt. (Helikopterbeflyvningen omtales nærmere i kapitlet Aktiviteter og hændelser 2002, på side 14.) Udenrigsflyvning For udenrigsflyvningen skærpede Air Greenland ultimo 2001 konkurrencen overfor SAS på Kangerlussuaq med et nyt aggressivt trafikprogram under parolen "Først til Danmark og først hjemme igen" med nye lavere priser end SAS. Desuden indførtes bedre komfort i selskabets Boeing 757 samt bedre mad og vine. Et halvt år efter dette tiltag fra Air Greenlands side forlod SAS markedet. Air Greenland måtte derfor lease et nyt stort fly fra Airbus for at kunne dække Grønlands samlede behov for passagerer, fragt og post. Selskabets Boeing 757 var for lille såvel passagermæssigt som fragt- og postmæssigt både vinter og sommer. Flyet, et A , blev af Air Greenland indsat på rekordtid ultimo 2002 med uændrede priser og vilkår. Priser og vilkår er altså identiske med de priser og vilkår, der var gældende for Air Greenland under konkurrencen med SAS. Samtidig blev det fra politisk side opgivet at lukke Narsarsuaq lufthavn, hvilket tvang Air Greenland til at overveje at beholde Boeing 757-flyet. Dette medførte, at Air Greenland måtte se sig om efter nye markeder til at beskæftige flyet for at kunne dække flyets samlede omkostninger, idet indtægterne fra Narsarsuaq-ruten kun dækker de omkostninger, der er forbundet med selve ruten mellem Narsarsuaq og København. Det er således besluttet at åbne en rute mellem København og Akureyri på Island den 28. april Denne rute åbnes med to ugentlige frekvenser og allerede til næste år forventes det, at ruten kan "bære" fire ugentlige frekvenser året rundt. Yderligere kan det overvejes, om flyet skal beflyve andre ruter. Forlængelse af landingsbanerne i Nuuk og Ilulissat Indenrigs i Grønland ønsker Air Greenland at kunne tilbyde billigere flybilletter, men dette vil kræve forlængelse af landingsbanerne primært i Nuuk og Ilulissat til minimum meter. Der er ingen vej uden om, hvis billetpriserne skal sættes ned, idet mindre fly modsvarende vil medføre store billetprisstigninger. Det må forventes, at en yderligere udskydelse af forlængelsen af de nævnte baner vil medføre prisstigninger på flybilletterne indenrigs i Grønland. Dette er en følge af en uundgåelig stigning i vedligeholdelsesomkostninger for de 11

15 aldrende DASH7-fly. En forlængelse af banerne vil muliggøre udskiftning af DASH7-flyene til moderne og omkostningseffektive ATR eller lignende fly. Servicekontrakter med Grønlands Hjemmestyre og mulig kontrakt med US-Airforce Helikopterne S61 og Bell212 anvendes primært i Air Greenland for Grønlands Hjemmestyre under servicekontrakter med beflyvning af Sydgrønland, Qaarsut-Uummannaq ruten, samt distriktet i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq. Desuden udfører Air Greenland for Grønlands Hjemmestyre redningstjeneste (SAR) med en S61-helikopter stationeret i Nuuk. Servicekontrakterne løber i perioder op til 5 år og i 2003/2004 skal bl.a. Qaanaaq-distriktet og Ilullisat-Upernavik-Qaanaaq i udbud igen, og Air Greenland forventer at byde på begge servicekontrakter. Selskabet vil ligeledes byde på forsyningen af Thule Air Base i Pituffik fra København, efter at SAS har meddelt, at de trækker sig ud ved den nuværende kontrakts udløb ultimo i Air Greenland håber på at få gavn af synergieffekterne ved kun at drive én samlet driftorganisation i Pituffik til de to servicekontrakter for Grønlands Hjemmestyre og U.S. Air Force. Det kan give positive økonomiske effekter, som Grønland vil kunne få gavn af. Charter Udover atlantsystemet, indenrigssystemet og helikoptersystemet, de to sidstnævnte med tilhørende servicekontrakter, chartrer Air Greenland principielt alle sine fly ud. Disse aktiviteter forventes at fortsætte fremover som en naturlig del af luftfartselskabets aktiviteter, der dog i sin natur er meget konjunkturfølsom. Hovedaktiviteter Air Greenland udgør en vital del af den grønlandske infrastruktur. Det er selskabets opgave at transportere passagerer og fragt internt i Grønland såvel som over Atlanten. Air Greenland udfører redningstjenester og medicinske evakueringer, deltager i videnskabelig og kommerciel efterforskning og mange andre charteropgaver. Aktionær-/koncernforhold Grønlandsfly A/S blev stiftet i 1960 og skiftede navn til Air Greenland A/S i I dag ejes Air Greenland A/S af Grønlands Hjemmestyre, Den Danske Stat og SAS, der hver for sig besidder følgende aktieandele: Grønlands Hjemmestyre (37,5%) Den danske Stat (25,0%) SAS (37,5%) Air Greenland A/S, Nuuk Aktiekapital DKK 24 mio. fordelt på Grønlands Hjemmestyre Den danske Stat SAS A/S Hotel Arctic, Ilulissat Aktiekapital DKK 10 mio. (100% andel) DKK 9 mio. DKK 6 mio. DKK 9 mio. Grønlands Rejsebureau A/S, Nuuk Aktiekapital DKK 1,5 mio. (100% andel) 12

16 Datterselskaber Hotel Arctic, Ilulissat Hotel Arctic er et af Grønlands bedst indrettede hoteller til kurser og konferencer med op til 100 deltagere. Hotellet påtager sig samtidig incoming-opgaver, dvs. at hotellet tilbyder en samlet pakke bestående af hotelophold, rejse til og fra Ilulissat samt et oplevelsesprogram, der altid skræddersyes til den konkrete kunde. Gennem en aktiv markedsføring samt flere internationale arrangementer, er hotellet blevet kendt som et internationalt konference- og turisthotel, der er klassificeret med fire stjerner. Hotel Arctic har desuden som det eneste hotel i Grønland miljødiplomet "Den Grønne Nøgle". Grønlands Rejsebureau Grønlands Rejsebureaus hovedaktiviteter består i salg af Grønlandsrelaterede rejser og dertil knyttede services som formidling af rejseforsikringer, billeje og hotelbookinger, hvilket varetages gennem selskabets afdelinger i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og København, samt turproduktion til turister, der primært varetages i København. Grønlands Rejsebureau er IATA-certificeret og medlem af Danmarks Rejsebureau Forening bar tydeligt præg af samfundsmæssige krav om økonomisk opstramning, især hos det offentlige. Det betød, at en stadigt større del af bureauets billetsalg har bestået af billigere billettyper. Effekten er, at dækningsbidraget pr. solgt rejse bliver mindre, mens salgsarbejdet i forbindelse med disse billettyper er større. Indførelsen af lufthavnsafgifter i 2001 og en security afgift i 2002 betyder, at en væsentlig andel af selskabets totalomsætning ikke giver noget bidrag til rejsebureauets bruttofortjeneste. Egenproduktionen af ture til Grønland for turister især fra Danmark er fortsat stigende, og der har været et velfungerende samarbejde med Greenland Tourism, transportselskaber og andre turoperatører om markedsføring af Grønland. Implementering af mere effektive arbejdsgange og systemer i løbet af 2002 samt selskabets fortsatte fokus på et højt serviceniveau vil medvirke til et forbedret resultat for

17 Aktiviteter og hændelser 2002 De frie konkurrenceområder Fastvingede ruter på vestkysten fra Narsarsuaq i syd til Qaarsut i nord samt ruten til Kulusuk på østkysten Servicekontrakter med Grønlands Hjemmestyre Ilulissat-Upernavik-Qaanaaq t/r med DASH 7 fly Bygde -og distriktsbeflyvning i Qaanaaq-området med Bell 212 Bygde -og distriktsbeflyvning i Upernavik området med Bell 212 Bygde -og distriktsbeflyvning i Uummannaq området med Bell 212 Rutebeflyvning i Sydgrønland med S61 og Bell 212 Bygde -og distriktsbeflyvning i Sydgrønland (i storisperioden) med Bell 212 Servicekontrakter Servicekontrakter er aftaler, der gør det muligt for erhvervsliv og befolkning overalt i landet at få adgang til hurtige og hyppige flytransporter og indgår som et vigtigt led i Landsstyrets og Landstingets overordnede politik. Udover de mange rejser Hjemmestyret og de Hjemmestyreejede virksomheder foretager årligt, har Hjemmestyret i 2002 betalt Air Greenland DKK 58,6 millioner til servicekontrakter fordelt på de viste områder, svarende til 9,3% af årsomsætningen. Under servicekontrakterne fastsættes priser på billetter, post og fragt af Grønlands Hjemmestyre. Fartplaner, herunder frekvenser og serviceniveau, fastsættes i dialog med Grønlands Hjemmestyre. Derudover har Air Greenland en beredskabskontrakt med Grønlands Hjemmestyre omhandlende et stk. S61 helikopter udstyret med redningshoist stationeret i Nuuk. Dette er et led i redningsberedskabet i Vestgrønland. Kommercielle områder I august 2002 blev områder med direkte kontaktflade til kunderne samlet under én ledelse. Det drejer sig om charter og fragt, salg og marketing samt kundeservice. Der holdes månedlige koordineringsmøder for at være i stand til at reagere hurtigt og være serviceindstillet overfor de krav, kunderne stiller. MÅL 2003 Servicekontrakt til Thule Air Base 14

18 Markedsudvikling (Der henvises til skemaet på indersiden af omslaget side 2) Markedet for passagertrafik i, til og fra Grønland har i 2002 været på niveau med Passagermængderne har totalt set stabiliseret sig, dog er dette ulige fordelt på Air Greenlands rutenet. Atlanttrafikken har været inde i en positiv udvikling, primært som følge af Air Greenlands nye trafikprogram samt at SAS har valgt at stoppe sin Grønlandsrute pr. 28. oktober På servicekontraktruterne i Sydgrønland samt konkurrenceruterne er der siden 1999 sket en støt tilbagegang i antallet af passagerer. For Sydgrønlands vedkommende kan den negative udvikling tilskrives en kombination af bedre trafikbetjening med regionale skibe, samt at kapaciteten på helikopterbetjeningen er justeret i nedadgående retning, efter at området overgik til at blive et servicekontraktområde. Dette har medført et mindre udbud af flysæder totalt set for regionen. For konkurrenceruterne kan nedgangen primært tilskrives den generelle økonomiske afmatning i det grønlandske samfund. Implementering af Airbus Implementeringen af Air Greenlands store nye maskine, en Airbus , på kun 6 måneder mod normalt 9-12 måneder, har været en kæmpe udfordring for hele Air Greenlands organisation. En lang række faktorer skulle spille sammen for at implementere en ny, stor flytype i et selskab af Air Greenlands størrelse. Piloter, kabinebesætning og mekanikere skulle både uddannes og godkendes på maskinen. Stations- og fragtpersonalet skulle gøre sig kendt med både et større antal af passagerer og en større fragtmængde, mens en lang række tekniske, økonomiske og personalemæssige forhold også skulle afklares. Tidligt i processen blev der etableret et tværgående projektforløb for at holde styr på alle detaljer, samtidig med at der blev gennemført ugentlige statusmøder. Et eksempel på et sådant forløb har været stationen i Kangerlussuaq, der havde en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra stationstjenesten, fragtafdelingen samt teknisk afdeling. Gruppens primære opgave var at få planlagt og gennemført en turnaround tid på under én time, samt at løse de parkerings- og sikkerhedsmæssige forhold for Airbus-en i Kangerlussuaq. Arbejdsgruppen har i den forbindelse afholdt 17 møder hvor alle detaljer - store som små - har været vendt. Implementeringen og samarbejdet afdelingerne imellem er foregået yderst tilfredsstillende og har dannet skole for, hvordan lignende opgaver i Air Greenland vil blive løst fremover. Navnet NORSAQ blev fundet ved en landsdækkende navnekonkurrence blandt 602 indsendte forslag. Dommerpanelet vurderede ud fra følgende kriterier: Navnet skal symbolisere flyvning og det moderne Grønland. Desuden skal det være nemt at udtale på flere sprog. Valget faldt på Norsaq ud fra følgende begrundelse: Norsaq er et kastetræ til en harpun. Norsaq er en opfindelse, der mangedobler harpunens slagkraft og rækkevidde. Med en norsaq kan man skyde efter bytte, som ligger meget længere væk, end hvad man ellers kunne ramme. Airbus-en er Grønlands norsaq, som selskabet bruger til at komme hurtigere og længere ud at rejse med. Sara Skifte Lynge var én af tre vindere i navnekonkurrencen 15

19 Turismestrategi Air Greenland har igennem en årrække i væsentligt omfang bidraget økonomisk til både en udvikling og markedsføring af Grønland som turistmål i et tæt samarbejde med Arctic Umiaq Line, Greenland Tourism og de vigtigste turoperatører. Siden 1999 er der blevet gennemført en markedsføringskampagne i form af både TVreklamespots og annoncering i de danske dagblade. I samme periode har der været en behersket vækst i antallet af turister, som har gæstet Grønland. Udviklingen i passagergrundlaget i Grønland kan betegnes som værende svagt vigende. En vækst i passagergrundlaget for Air Greenland skal således fremover findes i turistsegmentet, hvor Air Greenland ønsker at være en aktiv partner i at lokalisere nye markeder. Dette skal ske gennem en målrettet satsning i Tyskland og England i et tæt samarbejde med Greenland Tourism og for visse produkters vedkommende Arctic Umiaq Line. Air Greenlands turismestrategi baseres i første omgang på udnyttelse af den nuværende eksisterende kapacitet med regionale, kommercielt betingede satsninger på destinationerne Nuuk, Sisimiut, Kangerlussuaq og Ilulissat. På grund af den uafklarede politiske situation omkring landingsbanen i Narsarsuaq, og som følge af annoncerede banereparationer i perioden 2003 til 2007, indgår Narsarsuaq ikke p.t. i disse betragtninger. Der vil ske en løbende tilpasning af kapaciteten i takt med, at der sker en dokumenteret stigning i antallet af passagerer. Afgifter Lufthavnenes åbningstider blev i 2001 generelt afkortet, og hvis lufthavnene ønskes åbnet udenfor de officielle åbningstider, sker det mod betaling af ikke ubetydelige ekstragebyrer. Dette har stadig stor indvirkning på flyvningen i Grønland. Afgifter til tredjepart i forbindelse med lufttrafik i Grønland. År 2000 DKK 34,0 mio. År 2001 DKK 67,7 mio. År 2002 DKK 64,2 mio. MÅL 2003 Turismestrategi udarbejdes 16

20 Chartermarkedet i Grønland Chartermarkedet udviklede sig i 2002 positivt - omsætningen steg i forhold til 2001 med DKK 7 millioner til over DKK 82 millioner internt i Grønland. Markedet forandrede sig på samme måde, som det er set over de senere år: Mere charter på de fastvingede fly og mindre på helikopterne - dette skyldtes naturligvis for en stor dels vedkommende de nyligt anlagte landingsbaner. Flyvningerne for den geologiske og videnskabelige efterforskning gik meget tilbage. Derfor afhændede Air Greenland igen i år en AS 350-B2 helikopter, der primært betjente dette segment ligesom en S61 helikopter blev retuneret. Til gengæld ser det ud til at turisme-relaterede flyvninger går frem år efter år, hvor specielt heliskiing omkring Maniitsoq tegnede godt i Året var også præget af nogle ret store internationale arrangementer i Grønland, hvor det største var Arctic Winter Games. Danmarks formandsskab for EU tilførte et par meget store besøg fra de øvrige EU lande med høj charteraktivitet såvel internt i Grønland som over Atlanten. I 2002 ændrede Air Greenland radikalt på strategien omkring chartersalg på selskabets atlantfly. I stedet for at satse på turoperatører, hvor flyvningernes totalansvar er Air Greenlands, satsede selskabet mere på at chartre Boeing 757 til andre selskabers flyvninger i udlandet, hvilket er et noget mindre marked. Denne strategiændring viste sig dog at være fornuftig, for selvom selskabets omsætning faldt markant, gav 2002 et positivt dækningsbidrag, hvilket ikke var tilfældet i 2001 med den højere omsætning. Turismecharter 2003 På chartersiden starter Air Greenland med et nyt turistprodukt i Ilulissatområdet i sommeren 2003, hvor flyvninger med Twin Otter med påmonterede ski tilbydes til Indlandsisen. Dette sker som afløsning for de kendte S61-ture. Fragt Fragtmængderne, som Air Greenland transporterede internt i Grønland faldt i forhold til 2001 med ca. 300 ton til ca ton gods. Over Atlanten løftedes med egne fly en anelse mere end i 2001, hvilket dog ikke skyldtes en opgang af totalmarkedet, men det faktum, at Norsaq indsattes i november, og SAS stoppede beflyvningen af Grønland. Post Postmængderne faldt naturligt nok ganske dramatisk, da POST Greenland indsatte eget postfly nr. 2 i konkurrence med Air Greenland på konkurrenceområderne og med Grønlands Hjemmestyre i servicekontraktområderne. Dette giver en dårligere udnyttelse af det allerede eksisterende trafiksystem. Internt transporterede Air Greenland ca. 700 ton post i 2002 imod næsten ton i 2001 og over ton i Over Atlanten transporteredes ca. 400 ton, hvilket er meget tæt på mængden i MÅL 2003 Nyt turistprodukt i Ilulissat-området Fragthandling integreres med stationstjenesten 17

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

A/S Reg. Nr. 30672. Årsrapport 2003

A/S Reg. Nr. 30672. Årsrapport 2003 A/S Reg. Nr. 30672 Årsrapport 2003 Koncernens hovedtal 2003 (mio. DKK) 1999 2000 2001 2002 2003 Omsætning 610,8 647,5 688,9 677,2 800,7 Resultat før finansielle poster 28,6 8,2 32,5 57,5 66,9 Resultat

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur

Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur Oktober 2001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Analyseresultater...4 3. Flytrafikstrukturens historiske baggrund...8 4. Politiske mål og tiltag

Læs mere

Air Greenland A/S - ejerkredsen

Air Greenland A/S - ejerkredsen Air Greenland A/S - ejerkredsen 25 % 37,5 % 37,5 % SAS Grønlands Selvstyre Den danske stat 2 2014 resultat før skat Air Greenland styrker lokalt En ansvarlig grønlandsk arbejdsplads, som er engageret i

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Havariet i Ilulissat Markedet i 2013 2013 i overskrifter 2013 i tal Strategi og fremtid OY-GRI havariet 15 personer om bord og ingen alvorlige personskader

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 46 + 3546 = 2. 354 214 = 3. 32 18 = Afrund til 1 decimal 14. 2,38 15. 1 6 4 4. 215 : 5 = Løs ligningen 5. x + 9 = 18 x = 6. 7 x = 35 x = 16. 17.

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319.

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319. NOTAT Job Notat om flytyper og banekrav Notat nr. 02 Date 25/08/2015 From To Checked by Frantz Buch Knudsen Tina Jensen ABK 1. Indledning Nærværende notatet beskriver hvilke flytyper, der kan beflyve forlængede

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 1 FLERE TURISTER TIL

Læs mere

Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S

Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S Reg. nr. 209.713 01.04.2014-30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Koncernoversigt 5 Selskabsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

STRATEGI FOR TELE-POST

STRATEGI FOR TELE-POST STRATEGI FOR TELE-POST 2017 2020 Ass. / Foto: Mads Pihl Ass. / Foto: Lars Svankjær Vision TELE-POST bringer verdenen tættere på Mission TELE-POST skaber national sammenhængskraft som pålidelig leverandør

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009

Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009 Kommune Kujalleq Trafik seminar 2009 Pitsi Høegh Jacky Simoud Niels Tækker Jepsen Hovedbudskabet: Vi håber på billige flybilletter i sommerperioden, med en god frekvens fordelt over ugen Vi håber videre

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2010

Halvårsmeddelelse for 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 1 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2010 Indhold: Beretning 3 Forventninger til resten af 2010 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af:

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af: Transportkommission i Grønland Præsenteret af: Jesper Nordskilde, Seniorfagleder [jno@cowi.dk] Stine Bendsen, Seniorprojektleder [sbd@cowi.dk] Indhold Kommissionens formål og sammensætning Organisering

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

GRØNLAND på vej til vækst

GRØNLAND på vej til vækst GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Beskyttelse af forbrugerne Hjælp til iværksættere Ny turismestrategi Trygt arbejdsmarked Mere

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 254 + 568 = 13. 29,85 2. 756 239 = 14. 88,16 3. 3 515 =

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 254 + 568 = 13. 29,85 2. 756 239 = 14. 88,16 3. 3 515 = AEU december 010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 54 + 568 = 13. 9,85. 756 39 = 14. 88,16 3. 3 515 = 4. 390 : 5 = Løs ligningen 5. x + 8 = 6 x = 6. 6x = 16 x = 7. 35 %

Læs mere

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 24. marts 2015 KOALITIONSAFTALEN Der

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2011 Indhold: Selskabsoplysninger 3 Beretning 2011 4 - Halvårsregnskabet 4 - Markedet 5 Forventninger til

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere