LELY S KOORDINERING AF PRISER OG MARKEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LELY S KOORDINERING AF PRISER OG MARKEDER"

Transkript

1 /03634 /LVS/LKH AFGØRELSE LELY S KOORDINERING AF PRISER OG MARKEDER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING Indledning Aktører Markedsbeskrivelse Franchiseaftaler mellem Lely scandinavia og deres forhandlere Beskrivelse af adfærden Priskoordinering Eksempler på Lely Scandinavia og Lely Centrenes priskoordinering Markedsdeling Eksempler på Lely Scandinavias og Lely Centrenes foranstaltninger med henblik på at opdele markederne Korrespondance mellem Lely Scandinavia, Lely Centre og udlandet Høringssvar VURDERING Markedsafgrænsning Det relevante produktmarked Det relevante geografiske marked Konklusion vedrørende markedsafgrænsning Samhandelspåvirkning Konkurrencelovens 6 og TEUF Artikel Virksomhedsbegrebet Aftale Lely Scandinavias og Lely Centrenes priskoordinering Lely Scandinavias og Lely Centrenes markedsdeling Til formål eller følge at begrænse konkurrencen... 84

3 Priskoordinering og markedsdeling har til formål at begrænse konkurrencen Mærkbar konkurrencebegrænsning Konklusion vedrørende 6 og TEUF artikel Fritagelse Aftalen er ikke omfattet af Den vertikale gruppefritagelse Aftalen opfylder ikke betingelserne for en individuel fritagelse Konklusion AFGØRELSE BILAG

4 1 RESUMÉ 1 Denne sag handler om, at den danske virksomhed Lely Scandinavia A/S ( Lely Scandinavia ) og Lely Scandinavia s danske franchisetagere, som sælger malkerobotter til landbruget, Lely Center Herrup 1, Lely Center Rødekro 2, Lely Center Tarm 3 og Lely Center Viborg 4 ( Lely Centre ), har koordineret priser og opdelt markeder i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6 og TEUF artikel I Lely Scandinavia s franchisekoncept er der fastsat et geografisk område, hvor det enkelte Lely Center eksklusivt må udøve aktivt salg. Denne sag drejer sig for så vidt angår markedsdelingen om den begrænsning, der sker af det passive salg af Lely-produkter på tværs af Lely Centrenes geografiske områder. 3 Lely Scandinavia og Lely Centrene har brugt priskoordineringen og markedsdelingen til at begrænse den intrabrandkonkurrence, der ellers ville have været mellem dem på (i) markedet for salg af malkesystemer til landmænd i Danmark, (ii) markedet for salg af service og reparation af malkesystemer til landmænd i Danmark eller i et snævrere geografisk område, dog som minimum et område, der er afgrænset ved, at der er op til 2 timers køretid fra den enkelte serviceteknikers bopæl, og (iii) markedet for salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer til landmænd i Danmark eller et bredere geografisk område. Kendetegnende for begrænsninger af konkurrencen ved priskoordinering og markedsdeling er, at de griber direkte ind i det, der ellers gerne skulle blive resultatet af konkurrence mellem virksomheder, nemlig lavere priser, større udbud og forbedret kvalitet. 4 Lely Scandinavia og Lely Centrenes adfærd kan medføre, at Lely s malkerobotter bliver dyrere og forøger udgiften ved malkning med Lely s malkerobotter til skade for de landmænd, som afholder omkostningerne. I sidste ende kan det medføre højere priser for forbrugerne, idet det må forventes, at landmandens højere omkostninger til malkning med Lely s malkerobotter helt eller delvist kan væltes over på forbrugeren ved køb af mælkeprodukter. 5 Sagen udspringer af henvendelser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog i foråret Henvendelserne gav styrelsen en formodning om, at 1 B.F. Malketeknik A/S. 2 Sydjysk Malke og StandTeknik ApS. 3 Vestjysk Staldteknik ApS. 4 JA Malketeknik A/S. 4

5 der på markederne for salg og efterfølgende service og reparation af malkerobotter til landmænd i Danmark foregår konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af bl.a. priskoordinering og opdeling af markeder. 6 På den baggrund foretog styrelsen kontrolundersøgelser i november 2011, i samarbejde med konkurrencemyndighederne i Nederlandene og Tyskland. Der blev foretaget kontrolundersøgelser hos Lely s hovedsæde i Nederlandene, Lely Industries N.V. ( Lely Industries ), hos Lely Scandinavia i Fredericia, hos Lely Center Rødekro og Lely Center Nyborg 5 i Danmark samt hos et tysk Lely center, Agrarhandel & Service Gmbh ( AHS ) i Lindtstedt i Tyskland. 7 De indhentede oplysninger dokumenterer, at der mellem Lely Scandinavia og Lely Centrene foregår en koordinering af priser for Lely-produkter i Danmark. 8 I flere tilfælde har styrelsen identificeret mødereferater og s, hvoraf det fremgår, at Lely Centrene i en periode på godt fire år fra juni 2007 til september 2011 diskuterer priser for Lely-produkter og iværksætter tiltag med henblik på koordinering af priser. Aktiviteterne kan især ses på møder, hvor Lely Centrene mødes med Lely Scandinavia, som deltager i priskoordineringen. 9 Endelig har styrelsen fundet materiale, der dokumenterer, at Lely Centrene i perioden fra marts 2007 til august 2010 på møder og ved udveksling af e- mails diskuterer markedsdeling for Lely-produkter og iværksætter tiltag med henblik på at dele markedet mellem sig, og at Lely Scandinavia deltager i markedsdelingen. 10 Det fundne materiale dokumenterer, at Lely Scandinavia og Lely Centrene på de omhandlede møder og ved udveksling af s i den omhandlede periode på godt fire år har haft til hensigt at bidrage til det fælles mål, som virksomhederne som helhed forfulgte, nemlig at koordinere priserne på Lelyprodukter og opdele markedet for så vidt angår Lely-produkter mellem sig. Virksomhederne har endvidere vist, at de hver især havde kendskab til de konkrete handlinger, som de øvrige virksomheder havde planlagt eller foretaget med det samme mål for øje, eller at de med rimelighed kunne forudse dem, og at de var indstillet på at løbe den dermed forbundne risiko. 11 Der er tale om en samlet overtrædelse, som indeholder en lang række horisontale elementer, hvor parterne koordinerer priser og opdeler markeder, samt enkelte vertikale elementer. 5 Lely Center Nyborg (Lely Center Nyborg A/S) er efterfølgende lukket og indgår derfor ikke i denne sag. 5

6 12 På denne baggrund vurderes det samlet set, at Lely Scandinavia, Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg over en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har indgået en samlet aftale om koordinering af priser for Lely-produkter og opdeling af markedet for produkterne og herved har overtrådt forbuddet mod priskoordinering og markedsopdeling i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og c. 6

7 2 AFGØRELSE 13 Konkurrencerådet træffer afgørelse om: (Lely Scandinavia) 14 At det meddeles Lely Scandinavia, at selskabet i en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og litra c, ved i forlængelse af sin franchiseaftale med sine forhandlere i Danmark, Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg - at have indgået aftale med Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg om koordinering af priser og markedsdeling på markederne for salg af malkesystemer, salg af reparation og service af malkesystemer samt salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer. 15 At Lely Scandinavia i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - omgående at bringe overtrædelsen, som beskrevet under punkt 14, til ophør, og - fremover at afstå fra at indgå aftaler med Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm, Lely Center Viborg og med Lely centre, der fremtidigt måtte blive etableret i Danmark, som har samme eller tilsvarende formål eller følge som beskrevet under punkt At Lely Scandinavia endvidere i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - at orientere samtlige af sine forhandlere i Danmark om, at det er i strid med den danske og Den Europæiske Unions konkurrencelovgivning at indgå aftaler om priser og opdeling af markeder, og at Lely Scandinavia af de danske konkurrencemyndigheder er blevet påbudt at bringe overtrædelsen til ophør, og - at dokumentere over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Lely Scandinavia har orienteret sine forhandlere som anført senest den 2. juli (Lely Center Herrup) 17 At det meddeles Lely Center Herrup, at selskabet i en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har overtrådt forbuddet mod 7

8 konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og litra c, ved i forlængelse af sin franchiseaftale med Lely Scandinavia - at have indgået aftale med Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm, Lely Center Viborg og Lely Scandinavia om koordinering af priser og markedsdeling på markederne for salg af malkesystemer, salg af reparation og service af malkesystemer samt salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer. 18 At Lely Center Herrup i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - omgående at bringe overtrædelsen, som beskrevet under punkt 17 til ophør, og - fremover at afstå fra at indgå aftaler med Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg og Lely Scandinavia samt med Lely centre, der fremtidigt måtte blive etableret i Danmark, som har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet under punkt 17. (Lely Center Rødekro) 19 At det meddeles Lely Center Rødekro, at selskabet i en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og litra c, ved i forlængelse af sin franchiseaftale med Lely Scandinavia - at have indgået aftale med Lely Center Herrup, Lely Center Tarm, Lely Center Viborg og Lely Scandianvia om koordinering af priser og markedsdeling på markederne for salg af malkesystemer, salg af reparation og service af malkesystemer samt salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer. 20 At Lely Center Rødekro i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - omgående at bringe overtrædelsen, som beskrevet under punkt 19 til ophør, og - fremover at afstå fra at indgå aftaler med Lely Center Herrup, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg og Lely Scandinavia samt med Lely centre, der fremtidigt måtte blive etableret i Danmark, som har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet under punkt 19. 8

9 (Lely Center Viborg) 21 At det meddeles Lely Center Viborg, at selskabet i en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og litra c, ved i forlængelse af sin franchiseaftale med Lely Scandinavia - at have indgået aftale med Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Scandinavia om koordinering af priser og markedsdeling på markederne for salg af malkesystemer, salg af reparation og service af malkesystemer samt salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer. 22 At Lely Center Viborg i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - omgående at bringe overtrædelsen, som beskrevet under punkt 21, til ophør, og - fremover at afstå fra at indgå aftaler med Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro og Lely Center Tarm og Lely Scandinavia samt med Lely centre, der fremtidigt måtte blive etableret i Danmark, som har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet under punkt 21. (Lely Center Tarm) 23 At det meddeles Lely Center Tarm, at selskabet i en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og litra c, ved i forlængelse af sin franchiseaftale med Lely Scandinavia - at have indgået aftale med Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Viborg og Lely Scandinavia om koordinering af priser og markedsdeling på markederne for salg af malkesystemer, salg af reparation og service af malkesystemer samt salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer. 24 At Lely Center Tarm i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - omgående at bringe overtrædelsen, som beskrevet under punkt 23, til ophør, og - fremover at afstå fra at indgå aftaler med Lely Center Rødekro, Lely Center Herrup, Lely Center Viborg og Lely Scandinavia samt med Lely 9

10 centre, der fremtidigt måtte blive etableret i Danmark, som har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet under punkt

11 3 SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 25 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog i foråret 2011 flere klager over Lely s forretningsmodel og metoder, der efter de modtagne oplysninger skulle indeholde konkurrencebegrænsende aktiviteter bl.a. i form af priskoordinering og opdeling af markeder. 26 Klagernes oplysninger om Lely s adfærd blev støttet af en række artikler om Lely Scandinavia i landbrugsmagasinet Effektivt Landbrug 6, hvor utilfredse landmænd havde klaget over de samme forhold og havde fremført kritik om manglende konkurrence indenfor malkerobotter. 27 Efter klagernes opfattelse forhindrer Lely Industries, som er Lely s moderselskab i Nederlandene, og Lely Scandinavia via en stram styring af Lely Centre, at landmænd i Danmark kan købe Lely-produkter andre steder end hos deres lokale forhandler. Ved køb af malkerobotter og reservedele i Tyskland og Nederlandene kunne landmændene ellers spare betydelige beløb på identiske Lely-produkter. 28 Ifølge klagerne indskærper Lely Scandinavia i Danmark lokalt over for sine forhandlere (Lely Centrene), at de ikke må sælge uden for deres geografiske område. Ringer en landmand til en forhandler uden for sit område, skal landmanden afvises. Det samme gælder, hvis landmanden ringer til en autoriseret forhandler i udlandet. Derudover fastsætter Lely Scandinavia bindende videresalgspriser over for sine forhandlere. 29 Styrelsen gennemførte kontrolundersøgelser i november 2011, i samarbejde med konkurrencemyndighederne i Nederlandene og Tyskland. Kontrolundersøgelserne blev foretaget hos Lely s hovedsæde i Nederlandene, Lely Industries, hos Lely Scandinavia i Fredericia, hos to Lely Centre i Danmark (Rødekro og Nyborg) samt hos et tysk Lely center, Agrarhandel & Service Gmbh ( AHS ) i Lindstedt i Tyskland. 3.2 AKTØRER 30 Sagens aktører er: 6 Artikler i landbrugsmargasinet Effektivt Landbrug af henholdsvis 8. oktober, 12. oktober og 22. oktober

12 Lely Industries 7 Lely Scandinavia Lely Center Herrup Lely Center Rødekro Lely Center Tarm Lely Center Viborg Lely Industries 8 31 Lely Industries er Lely-koncernens hovedsæde og ligger i Maassluis i nærheden af Rotterdam i Nederlandene. 32 Lely Industries består af et antal selskaber, der fokuserer på udvikling, produktion og distribution af high-tech og innovative produkter samt serviceydelser til landbrugserhvervet i almindelighed og til mælkeproduktionssektoren i særdeleshed. 33 Af punkt 1.2 i Lely Scandinavias konceptmanual for Lely Centre fremgår følgende: I mere end 60 år har navnet Lely været synonym for produkter, serviceydelser og løsninger, der er relevante og betydningsfulde for kvægbrugere. Innovationer, der indfrier specifikke ønsker, har resulteret i Lely-organisationens succes. Lely er den ubestridte markedsfører i salget og serviceringen af automatiske malkesystemer. 34 Lely Scandinavias konceptmanual for Lely Centre, oktober 2009, er vedlagt som bilag Hertil kommer, at Lely Industries ifølge konceptmanualen for Lely Centre indtager en stærk position inden for området fodringssystemer, fodringsprodukter, staldudstyr og forbrugsvarer. Produktionsfaciliteterne hos Lely Industries befinder sig i Nederlandene og i Tyskland. 9 7 Lely Industries er ikke part i denne sag. 8 Jf. Konceptmanual for Lely Centre, oktober Manualen beskriver Lely-organisationen i og Lely s franchisemodel. 9 Jf. Konceptmanual for Lely Centre, oktober 2009, punkt

13 36 Lely Industries består desuden af en række distributionsvirksomheder i adskillige lande over hele verden. Lely Industries har organiseret distribution af sit malkeudstyr gennem Lely s franchisesystem. Lely Scandinavia og Lely Centre 37 Lely Scandinavia fungerer som franchisegiver for franchisetagerne benævnt Lely Centre. 10 Lely Scandinavia er ansvarlig for oprettelsen af Lely Centre i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland. 38 Som franchisegiver bistår Lely Scandinavia Lely Centrene med support og er bindeled mellem produktionen i Nederlandene og Tyskland og de enkelte Lely Centre. Der er f.eks. døgnbemandet teknisk helpdisk support, hvilket indebærer, at hvis eksempelvis en malkerobot er gået i stykker hos en kunde, så kan en tekniker fra Lely Centret, som er hos kunden, hele døgnet opnå telefonisk og online support fra Lely Scandinavia med henblik på at løse problemet. 39 Lely Scandinavia sælger ikke aktuelt Lely-produkter til slutbrugere, men ifølge Lely Scandinavias franchisekontrakter med Lely Centrene har Lely Scandinavia forbeholdt sig (potentielt) at kunne sælge Lely-produkter til slutbrugere i form af et internetbaseret salg Desuden udfører Lely Scandinavia bl.a.: Produkt- og service-træning af teknikere Produkt-træning af sælgere Introduktion af nye produkter Videreformidling af information fra Lely Industries i Nederlandene til Lely Centre/Lely Center Gennemførelse af kampagner Kontakt til nationale samarbejdspartnere som f.eks. Dansk Kvæg- og Mejeriforening 10 Franchisetagerne i Danmark benævnes i det følgende Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg eller (generisk) Lely Center/Lely Centre, og hvor det undtagelsesvist er mest hensigtsmæssigt ud fra sammenhængen benævnes de franchisetager/franchisetagere henholdsvis forhandler/forhandlere. 11 Jf. Lely Scandinavias franchisekontrakt med Lely Centrene, paragraf 2.1. Franchiseaftalerne er nærmere omtalt under afsnit 3.4. Franchisekontrakt mellem Lely Scandinavia og Lely Center Rødekro er vedlagt som bilag 2. 13

14 Farm Audits for at sikre, at Lely Centre udfører service korrekt (kvalitetssikring) Rapportering af tekniske problemer til Lely Industries i Nederlandene Arrangement af nationale messer samt national produktannoncering 41 Lely Scandinavia er hjemmehørende i Fredericia, hvor der også er lokaler og udstyr til produkttræning mv., træningsrobotter samt diverse andet staldudstyr. 42 Lely Scandinavia har ansvaret for support til Lely Centre i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland. I Danmark er der i dag følgende fire franchisetagere/forhandlere - eller Lely Centre, som de kaldes i koncernen: 43 Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg. Lely Centrene er ofte tidligere smede, der har købt en franchise og derved er blevet autoriserede Lely-forhandlere. 44 Alle produkter til Lely Centrene leveres direkte af fabrikken i Nederlandene og indkøbsfaktura kommer også direkte fra Lely Industries til det enkelte Lely Center. Indtægten hos Lely Scandinavia fra Lely Centrene er udelukkende en franchise fee, som betales pr. leveret enhed For sagen centrale personer i Lely Scandinavia er direktør Jan Brøgger Rasmussen og salgschef Søren Vad Jensen. Det danske firma er 100 pct. ejet af koncernen i Nederlandene, og i bestyrelsen sidder personer fra Lely-koncernens ledelse. 46 Centrale personer i Lely Industries, Lely Scandinavia og Lely Centrene, som er nævnt i denne afgørelse eller i bilagene hertil, er i oversigtsform følgende: Virksomhed Initialer Navn Stilling Lely AVL Alexander van der CEO for Lely gruppen Industries 13 Lely Lely Industries FDL Fred de Lange Manager for nogle Lely ejede Lely Center, pt. I 12 Paragraf 13 i Lely Scandinavias franchisekontrakt med Lely Centrene regulerer de vederlag (fee), som Lely Centrene skal betale til Lely Scandinavia som vederlag for de rettigheder, der gives Lely Centrene efter kontrakten (kontrakterne er nærmere omtalt under afsnit 3.4). Ud over et startvederlag skal Lely Centrene betale en fee pr. leveret enhed. Tillæg D til franchisekontrakterne indeholder en oversigt over beregnede vederlag pr. solgt/installeret malkerobot. 13 Lely Industries er ikke part i denne sag. 14

15 Tyskland, Holland og Frankrig Lely Industries SC Stephane Charles Tidligere medlem af bestyrelsen i Lely gruppen, tidligere ansvarlig for salg og distribution i Lely gruppen Lely Scandinavia JBR Jan Brøgger Rasmussen Direktør/manager for Lely Scandinavia Lely Scandinavia SVJ Søren Vad Jensen Salgschef/sales manager for Danmark Lely Center Herrup EC Erik Christensen Tidligere sælger for Lely Center Herrup Lely Center Herrup PP/BP/ FK Per Poulsen og/eller Bjarne Pedersen og/eller Flemming Kobborg Per Poulsen er sælger for Lely Center Viborg Bjarne Pedersen er tidligere delejer af Lely Center Herrup (50 pct.) Flemming Kobborg er nuværende ejer af Lely Center Herrup (100 pct.) Lely Center Nyborg 14 MS Mads Spangsgård Tidligere delejer af Lely Center Nyborg (33 pct.) Lely Center Nyborg PA Peter Andersen Tidligere delejer af Lely Center Nyborg (33 pct.) Lely Center Rødekro KL Kim Lei Delejer af Lely Center Rødekro (50 pct.) Lely Center Rødekro CB Claus Brodersen Delejer af Lely Center Rødekro (50 pct.) Lely Center Tarm MP Martin Pilgaard Delejer af Lely Center Tarm (50 pct.) Lely Center Tarm JS Jesper Sørensen Delejer af Lely Center Tarm (50 pct.) Lely Center JA Johnny Andersen Ejer af Lely Center Viborg Lely Center Viborg Viborg OA Ole Andersen Ole Andersen er tidligere delejer af Lely 14 Lely har oplyst, at Lely Center Nyborg efterfølgende er lukket, og Lely Center Nyborg indgår derfor ikke som part i denne sag. 15

16 Center Viborg (50 pct.) 47 Lely Scandinavia og de enkelte Lely Centre i Danmark har adgang til Lelykoncernens centrale it-system. Ud over det modtager centrene en række vejledninger og andre typer af informationer fra Lely Scandinavia. 48 Lely Scandinavia har over for styrelsen oplyst, at der én gang årligt afholdes et møde, hvor repræsentanter fra Lely Centrene og Lely Scandinavia deltager. 15 Eksempler på dagsordener fra møder i 2012 og 2013 omfatter emner af relevans for centrene som eksempelvis Nyt fra Lely og Input fra franchisetagerne til Lely, ligesom for eksempel indlæg fra eksterne deltagere forekommer, herunder fra landbrugskonsulenter, advokater og lignende. Derudover afholder Lely Scandinavia ad hoc møder med Lely Centrene, hvis der er særlig anledning til det. Ifølge materialet fra kontrolundersøgelserne i sagen afholdes ad hoc møder i form af såkaldte Lely Center Manager møder, Lely Center Ejer møder og LSRmøder (sælgermøder) mv. Lely s forskellige malkerobotter og servicekontrakter 49 Lely Scandinavia har over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyst, at Lely Industries producerer og sælger Lely Astronaut A4 malkerobotter og reservedele til malkerobotterne til Lely Centrene. Herudover findes Astronaut A2, Astronaut A3 og Astronaut A3 Next malkerobotter, som Lely Industries sælger brugte til Lely Centrene. De brugte malkerobotter certificeres hos Lely Industries, og Lely Centrene tilbyder disse malkerobotter med en ny garanti og med tilvalg af opgraderingsprogram Herudover tilbyder Lely Centrene servicekontrakter til sine produkter. For A2 malkerobotter tilbydes 3 forskellige servicekontrakter, for A3 og A3 Next malkerobotter tilbydes 2 forskellige servicekontrakter og for A4 malkerobotter 2 forskellige servicekontrakter. Ordreproces og kalkulationsark i Lely 51 Lely Scandinavia har over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyst, at hvert Lely Center afgiver ordre på de produkter, som de sælger eller ønsker at sælge, 15 Jf. Lely Scandinavias franchisekontrakter med Lely Centrene, punkt 26.1 (den engelsksprogede udgave). Franchiseaftalerne er nærmere omtalt under afsnit Jf. 16

17 via en såkaldt Orderform hos Lely Industries. Orderform er et Excelark, hvor Lely Centret kan indtaste, hvor mange stk., de ønsker af de enkelte produkter. Excelarket udregner automatisk, hvor meget deres indkøbspris er på indkøb hos Lely Industries. Hvis eksempelvis et Lely Center har solgt to Astronaut malkerobotter til en landmand, indføres landmandens navn, leveringsadresse, antal robotter, antal dele af ekstraudstyr osv., der skal leveres, samt ønsket leveringstidspunkt i Excelarket. Landmanden modtager en med en ordrebekræftelse. 52 Lely Scandinavia har endvidere oplyst, at der generelt på baggrund af oplysningerne i ordreformen dannes et såkaldt kalkulationsark, som ligeledes er et Excelark. Kalkulationsarket kan anvendes af det enkelte Lely Center til at kalkulere en pris til slutkunden. Kalkulationen baserer sig på netto-priser på deres indkøb fra Lely Industries. 3.3 MARKEDSBESKRIVELSE 53 De produkter, der berøres af denne sag, er Lely malkerobotter (også betegnet automatiske malkesystemer ), service og reparation af Lely malkerobotter og reservedele og tilbehør til Lely malkerobotter. 54 I 2010 var der 4245 landbrugsbedrifter med malkekvæg i Danmark. 17 Ca. hvert fjerde kvægbrug i Danmark har malkerobotter Overordnet er der to forskellige typer malkesystemer. Der er henholdsvis malkerobotter og konventionelle malkesystemer. Konventionelle malkesystemer er bl.a. gruppemalkningssystemer og malkekarruseller. Ved konventionelle malkesystemer vil der skulle anvendes mandetimer til, at en person fysisk hjælper med at malke koen, herunder forberedelse, aftørring, påsætning af malkesæt og efterbehandling. 19 Ved malkning med malkerobot er fokus i højere grad på driftsledelse fremfor manuelt arbejde. 20 Ved malkning med en malkerobot er det koen, der bestemmer, hvornår den malkes, mens det ved malkning med et konventionelt malkesystem er landmanden Malkerobot er betegnelsen for et staldanlæg, hvor køerne malkes automatisk. I forhold til anlæg med konventionel malkning er der stor forskel på selve 17 Jf. 18 Jf. https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/kostalde/ams-automatiskemalkesystemer/sider/startside.aspx 19 Jf. af 6. november 2013 fra Kromann Reumert til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 20 Jf. fra af 25. oktober 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen og 21 Jf. 17

18 produktionsformen, herunder driftsledelse, fodring, medarbejderforhold og teknik. Malkerens arbejde ændres til mere driftsledelse med overvågning og inspektion. Et automatisk malkesystem påvirker hele bedriften, og kan ikke alene ses som et system, der giver mulighed for ikke at have mennesker involveret i malkningen. 22 På en bedrift med et automatisk malkesystem er den malketekniske del af arbejdet baseret på en eller flere automatiske malkeenheder, med en eller flere malkebokse Både malkerobotter og konventionelle malkesystemer har samme grundlæggende funktionalitet, nemlig malkning af landmandens køer. Valget mellem en malkerobot og andre malkesystemer afhænger hovedsageligt af driftsøkonomien og ønsket om fleksibilitet hos den pågældende landmand. Anlægsomkostningerne er størst ved malkerobotter, mens driftsomkostningerne er størst ved brug af andre malkesystemer. 24 Der opnås en forøget kapacitet ved brug af malkerobotter fremfor andre malkesystemer. Herudover frigiver en malkerobot arbejdstimer og giver landmanden en større fleksibilitet end andre malkesystemer. Landmanden foretager således en afvejning mellem anlægsomkostninger og driftsomkostninger i forhold til malkeanlægget i sit valg mellem malkerobotter og konventionelle malkesystemer Leverandører af malkerobotter i Danmark er Lely, DeLaval, SAC, Gea Farm Technologies og Fullwood Leverandører af konventionelle malkeanlæg i Danmark er bl.a. DeLaval, SAC, GEA Farm Technologies, Fullwood, BouMatic og DairyMaster Lely Scandinavia har oplyst, at en Lely malkerobot koster mellem kr. og kr. Adspurgt har Lely Scandinavia ikke oplyst en estimeret pris på konventionelle malkesystemer. Lely Scandinavia har oplyst, at det er billigere for en landmand at købe et konventionelt malkesystem, men at driftsomkostningerne til et konventionelt malkesystem er højere end til en malkerobot Jf. 23 Jf. https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/kostalde/ams-automatiskemalkesystemer/sider/definitioner_paa_ams.aspx. 24 Jf. af 25. oktober 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 25 Jf. af 2. december 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 26 Jf. af 6. november 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 27 Jf. af 2. december 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 28 Jf. s af henholdsvis 6. november 2013 og 11. november 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 18

19 61 Lely Industries og Lely Centrene sælger både nye og brugte malkerobotter. En Astronaut A4 sælges som ny, mens Astronaut A3, Astronaut A3 Next og Astronaut A2 sælges brugte. De brugte malkerobotter sættes i stand hos Lely Industries og bliver Taurus-certificeret og sælges herefter til Lely Centrene, som videresælger dem til landmændene med en ny garanti Sagen berører også salg af service og reparation af Lely malkerobotter til landmænd. Parterne har oplyst, at det er nødvendigt for en landmand at have en serviceaftale, således at en malkerobot kan blive repareret hurtigt ved et eventuelt nedbrud. Dette er begrundet i hensynet til mælkeproduktion og til køerne, som kan få infektioner, hvis de ikke bliver malket til tiden. 30 Af Lely s konceptmanual fremgår, at Lely Centeret skal fastlægge en planlægningsprocedure for serviceaktiviteterne. 31 Herudover skal landmanden have mulighed for at ringe til Lely Centeret hele døgnet i forbindelse med teknisk svigt af malkerobotten Lely Scandinavia har oplyst, at når en kunde køber en malkerobot, er første års servicekontrakt ofte omfattet af købsprisen. Herefter kan kunden selv beslutte, om kunden vil indgå en servicekontrakt med det pågældende Lely Center. Da malkerobotter er automatiserede, er det efter det oplyste nødvendigt med særligt uddannet personale til service og reparation. 33 Ofte vil en lokal montør ikke kunne gennemføre normale reparationer og eftersyn på en malkerobot. Derfor vil en landmand, der køber en malkerobot, i højere grad end landmænd, der køber et konventionelt malkesystem, indgå en servicekontrakt med leverandøren Lely Scandinavia har oplyst, at deres omsætning for 2012 udgjorde ca. [xx] kr. Herudover har Lely Scandinavia på vegne af Lely Centrene oplyst, at Lely Center Herrup i 2012 havde en omsætning på [xx] kr., Lely Center Rødekro en omsætning på [xx] kr., Lely Center Tarm en omsætning på [xx] kr. og Lely Center Viborg en omsætning på [xx] kr. 65 Udover salg af malkerobotter samt salg af service og reparation af Lely malkerobotter berører sagen salg af reservedele og tilbehør til Lely malkerobotter til landmænd. Der kan i visse tilfælde anvendes de samme reservedele til malkerobotter fra forskellige producenter, mens reservedele til Jf. af 6. november 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 31 Jf. Konceptmanual for Lely Centre fra oktober 2009, punkt 4.4.2, vedlagt som bilag Ibid punkt Jf. af 6. november 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 34 Jf. https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/kostalde/ams-automatiskemalkesystemer/sider/tilsyn_og_service.aspx 19

20 malkerobotter ikke kan anvendes til konventionelle malkesystemer og omvendt FRANCHISEAFTALER MELLEM LELY SCANDINAVIA OG DERES FORHANDLERE 66 I dette afsnit beskrives de franchiseaftaler, som er indgået mellem på den ene side Lely Scandinavia og på den anden side de enkelte Lely Centre om distribution af Lely s produkter. Franchiseaftalerne giver centrene en eksklusiv ret til at forhandle Lely s produkter i et bestemt geografisk område i Danmark. Af punkt 2.8 i Lely Scandinavias konceptmanual for Lely Centre fremgår følgende: Franchisegiver [Lely Scandinavia] skal meddele prisforhold til Lelycentrene Af franchiseaftale af 16. marts 2011 mellem Lely Scandinavia og Lely Center Rødekro fremgår under pkt. 4 om franchisetagers område og forpligtelser: 4.6. Franchisetager skal begrænse sit virke til salg indenfor Området. Franchisetager må derfor ikke aktivt henvende sig til slutbrugere bosiddende i en anden franchisetagers eksklusive Område eller reserveret til LELY selv, fx ved at udnævne repræsentanter eller ved at sende skrivelser til et sådant Område. 68 Lely Scandinavias franchisekontrakt med Lely Center Rødekro af 16. marts 2011 er vedlagt som bilag Franchiseaftalerne mellem Lely Scandinavia og Lely Center Herrup, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg indeholder en lignende bestemmelse om franchisetagers område og forpligtelser. 70 Aftalerne fastslår således, at franchisetageren ikke aktivt må sælge til kunder uden for sit område, f.eks. ved at opsøge kunder. Franchiseaftalen indeholder ikke bestemmelser om, at Lely Centret ikke passivt må sælge til kunder uden for sit område, der selv henvender sig til Lely Centret med et ønske om at købe. 35 Jf. af 2. december 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 36 Jf. Konceptmanual for Lely Centre, oktober 2009, vedlagt som bilag Den dansksprogede udgave af kontrakten er vedlagt som bilag 2. Ifølge punkt 1.2 i kontrakten anerkender begge parter, at aftalen er indgået på engelsk samt på det lands sprog, hvor franchisetager har base. Begge aftaler er gyldige og kan håndhæves. Såfremt en tvist opstår i forbindelse med aftalen, har den engelske udgave af aftalen forrang. Det årlige møde, der skal afholdes mellem Lely Scandinavia og Lely Centrene, fremgår af den engelske udgave af franchisekontrakten, men ikke af den danske udgave. 20

Julehilsen og på gensyn i 2014 Jan Brøgger Rasmussen Lely Scandinavia A/S

Julehilsen og på gensyn i 2014 Jan Brøgger Rasmussen Lely Scandinavia A/S LELY CENTER INFO Nr. 4 - december 2013 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE KUNDE Året er snart slut, og vi håber alle kunder og Lely ansatte kan se tilbage på 2013 som et godt og spændende år.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

LELY CENTER INFO KÆRE KUNDE. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra:

LELY CENTER INFO KÆRE KUNDE. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra: LELY CENTER INFO Nr. 3 - September 2013 www.lely.com KÆRE KUNDE Et fint sommervejr har bevirket, at de fleste landmænd har fået høsten i hus uden større problemer. Tørvejrsdage har der i hvert fald været

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

LELY CENTER INFO. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra:

LELY CENTER INFO. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra: LELY CENTER INFO Nr. 2 - Maj 2013 www.lely.com KÆRE KUNDE Så kom foråret endelig og det lod vente på sig i lang tid. Hvis du er kommet i forårshumør, så er vores forhandlere altid klar med et godt tilbud,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

LELY CENTER INFO KÆRE KUNDE. www.lely.com. innovators in agriculture

LELY CENTER INFO KÆRE KUNDE. www.lely.com. innovators in agriculture LELY CENTER INFO Nr. 3 - september 2014 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE KUNDE Høsten er i hus, og det er tid til majshøst, inden efteråret for alvor sætter ind. Den 4. september præsenterede

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Punkt 2. Rådsmødet den 24. november 2010

Punkt 2. Rådsmødet den 24. november 2010 24. november 2010 Punkt 2 4/0120-0289-0119 /MEM/HK Rådsmødet den 24. november 2010 Witt Hvidevarer A/S styring af videresalgspriser og hindring af parallelhandel 1. Resumé... 3 2. Indstilling... 7 3. Sagsfremstilling...

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM

VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM FODERVOGN HERD NAVIGATOR AKTIVITETSMÅLER SYSTEM KARRUSEL MALKESTALD VMS, AUTOMATISK MALKE SYSTEM MALKESTALD RØRMALKNING Hver dag skal du træffe hundredvis af beslutninger på gården. Og uanset hvor små

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)?

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)? Spørgsmål stillet i forbindelse med Energistyrelsens udbud af rammekontrakt om uvildig rådgivning af bygningsejere i forbindelse med udskiftning af olie- og naturgasfyr med en VE-baseret opvarmningsform.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

ERFA dag. 26. september 2014

ERFA dag. 26. september 2014 ERFA dag. 26. september 2014 11:10 12:00 DVs teknikere Eftersyn af vinger Skader på vinger på store møller Hvad ser vi på nye møller Eftersyn ved skift af servicefirma Slid af krøjeplader på Bonus møller

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere