LELY S KOORDINERING AF PRISER OG MARKEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LELY S KOORDINERING AF PRISER OG MARKEDER"

Transkript

1 /03634 /LVS/LKH AFGØRELSE LELY S KOORDINERING AF PRISER OG MARKEDER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING Indledning Aktører Markedsbeskrivelse Franchiseaftaler mellem Lely scandinavia og deres forhandlere Beskrivelse af adfærden Priskoordinering Eksempler på Lely Scandinavia og Lely Centrenes priskoordinering Markedsdeling Eksempler på Lely Scandinavias og Lely Centrenes foranstaltninger med henblik på at opdele markederne Korrespondance mellem Lely Scandinavia, Lely Centre og udlandet Høringssvar VURDERING Markedsafgrænsning Det relevante produktmarked Det relevante geografiske marked Konklusion vedrørende markedsafgrænsning Samhandelspåvirkning Konkurrencelovens 6 og TEUF Artikel Virksomhedsbegrebet Aftale Lely Scandinavias og Lely Centrenes priskoordinering Lely Scandinavias og Lely Centrenes markedsdeling Til formål eller følge at begrænse konkurrencen... 84

3 Priskoordinering og markedsdeling har til formål at begrænse konkurrencen Mærkbar konkurrencebegrænsning Konklusion vedrørende 6 og TEUF artikel Fritagelse Aftalen er ikke omfattet af Den vertikale gruppefritagelse Aftalen opfylder ikke betingelserne for en individuel fritagelse Konklusion AFGØRELSE BILAG

4 1 RESUMÉ 1 Denne sag handler om, at den danske virksomhed Lely Scandinavia A/S ( Lely Scandinavia ) og Lely Scandinavia s danske franchisetagere, som sælger malkerobotter til landbruget, Lely Center Herrup 1, Lely Center Rødekro 2, Lely Center Tarm 3 og Lely Center Viborg 4 ( Lely Centre ), har koordineret priser og opdelt markeder i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6 og TEUF artikel I Lely Scandinavia s franchisekoncept er der fastsat et geografisk område, hvor det enkelte Lely Center eksklusivt må udøve aktivt salg. Denne sag drejer sig for så vidt angår markedsdelingen om den begrænsning, der sker af det passive salg af Lely-produkter på tværs af Lely Centrenes geografiske områder. 3 Lely Scandinavia og Lely Centrene har brugt priskoordineringen og markedsdelingen til at begrænse den intrabrandkonkurrence, der ellers ville have været mellem dem på (i) markedet for salg af malkesystemer til landmænd i Danmark, (ii) markedet for salg af service og reparation af malkesystemer til landmænd i Danmark eller i et snævrere geografisk område, dog som minimum et område, der er afgrænset ved, at der er op til 2 timers køretid fra den enkelte serviceteknikers bopæl, og (iii) markedet for salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer til landmænd i Danmark eller et bredere geografisk område. Kendetegnende for begrænsninger af konkurrencen ved priskoordinering og markedsdeling er, at de griber direkte ind i det, der ellers gerne skulle blive resultatet af konkurrence mellem virksomheder, nemlig lavere priser, større udbud og forbedret kvalitet. 4 Lely Scandinavia og Lely Centrenes adfærd kan medføre, at Lely s malkerobotter bliver dyrere og forøger udgiften ved malkning med Lely s malkerobotter til skade for de landmænd, som afholder omkostningerne. I sidste ende kan det medføre højere priser for forbrugerne, idet det må forventes, at landmandens højere omkostninger til malkning med Lely s malkerobotter helt eller delvist kan væltes over på forbrugeren ved køb af mælkeprodukter. 5 Sagen udspringer af henvendelser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog i foråret Henvendelserne gav styrelsen en formodning om, at 1 B.F. Malketeknik A/S. 2 Sydjysk Malke og StandTeknik ApS. 3 Vestjysk Staldteknik ApS. 4 JA Malketeknik A/S. 4

5 der på markederne for salg og efterfølgende service og reparation af malkerobotter til landmænd i Danmark foregår konkurrencebegrænsende aktiviteter i form af bl.a. priskoordinering og opdeling af markeder. 6 På den baggrund foretog styrelsen kontrolundersøgelser i november 2011, i samarbejde med konkurrencemyndighederne i Nederlandene og Tyskland. Der blev foretaget kontrolundersøgelser hos Lely s hovedsæde i Nederlandene, Lely Industries N.V. ( Lely Industries ), hos Lely Scandinavia i Fredericia, hos Lely Center Rødekro og Lely Center Nyborg 5 i Danmark samt hos et tysk Lely center, Agrarhandel & Service Gmbh ( AHS ) i Lindtstedt i Tyskland. 7 De indhentede oplysninger dokumenterer, at der mellem Lely Scandinavia og Lely Centrene foregår en koordinering af priser for Lely-produkter i Danmark. 8 I flere tilfælde har styrelsen identificeret mødereferater og s, hvoraf det fremgår, at Lely Centrene i en periode på godt fire år fra juni 2007 til september 2011 diskuterer priser for Lely-produkter og iværksætter tiltag med henblik på koordinering af priser. Aktiviteterne kan især ses på møder, hvor Lely Centrene mødes med Lely Scandinavia, som deltager i priskoordineringen. 9 Endelig har styrelsen fundet materiale, der dokumenterer, at Lely Centrene i perioden fra marts 2007 til august 2010 på møder og ved udveksling af e- mails diskuterer markedsdeling for Lely-produkter og iværksætter tiltag med henblik på at dele markedet mellem sig, og at Lely Scandinavia deltager i markedsdelingen. 10 Det fundne materiale dokumenterer, at Lely Scandinavia og Lely Centrene på de omhandlede møder og ved udveksling af s i den omhandlede periode på godt fire år har haft til hensigt at bidrage til det fælles mål, som virksomhederne som helhed forfulgte, nemlig at koordinere priserne på Lelyprodukter og opdele markedet for så vidt angår Lely-produkter mellem sig. Virksomhederne har endvidere vist, at de hver især havde kendskab til de konkrete handlinger, som de øvrige virksomheder havde planlagt eller foretaget med det samme mål for øje, eller at de med rimelighed kunne forudse dem, og at de var indstillet på at løbe den dermed forbundne risiko. 11 Der er tale om en samlet overtrædelse, som indeholder en lang række horisontale elementer, hvor parterne koordinerer priser og opdeler markeder, samt enkelte vertikale elementer. 5 Lely Center Nyborg (Lely Center Nyborg A/S) er efterfølgende lukket og indgår derfor ikke i denne sag. 5

6 12 På denne baggrund vurderes det samlet set, at Lely Scandinavia, Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg over en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har indgået en samlet aftale om koordinering af priser for Lely-produkter og opdeling af markedet for produkterne og herved har overtrådt forbuddet mod priskoordinering og markedsopdeling i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og c. 6

7 2 AFGØRELSE 13 Konkurrencerådet træffer afgørelse om: (Lely Scandinavia) 14 At det meddeles Lely Scandinavia, at selskabet i en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og litra c, ved i forlængelse af sin franchiseaftale med sine forhandlere i Danmark, Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg - at have indgået aftale med Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg om koordinering af priser og markedsdeling på markederne for salg af malkesystemer, salg af reparation og service af malkesystemer samt salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer. 15 At Lely Scandinavia i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - omgående at bringe overtrædelsen, som beskrevet under punkt 14, til ophør, og - fremover at afstå fra at indgå aftaler med Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm, Lely Center Viborg og med Lely centre, der fremtidigt måtte blive etableret i Danmark, som har samme eller tilsvarende formål eller følge som beskrevet under punkt At Lely Scandinavia endvidere i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - at orientere samtlige af sine forhandlere i Danmark om, at det er i strid med den danske og Den Europæiske Unions konkurrencelovgivning at indgå aftaler om priser og opdeling af markeder, og at Lely Scandinavia af de danske konkurrencemyndigheder er blevet påbudt at bringe overtrædelsen til ophør, og - at dokumentere over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Lely Scandinavia har orienteret sine forhandlere som anført senest den 2. juli (Lely Center Herrup) 17 At det meddeles Lely Center Herrup, at selskabet i en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har overtrådt forbuddet mod 7

8 konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og litra c, ved i forlængelse af sin franchiseaftale med Lely Scandinavia - at have indgået aftale med Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm, Lely Center Viborg og Lely Scandinavia om koordinering af priser og markedsdeling på markederne for salg af malkesystemer, salg af reparation og service af malkesystemer samt salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer. 18 At Lely Center Herrup i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - omgående at bringe overtrædelsen, som beskrevet under punkt 17 til ophør, og - fremover at afstå fra at indgå aftaler med Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg og Lely Scandinavia samt med Lely centre, der fremtidigt måtte blive etableret i Danmark, som har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet under punkt 17. (Lely Center Rødekro) 19 At det meddeles Lely Center Rødekro, at selskabet i en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og litra c, ved i forlængelse af sin franchiseaftale med Lely Scandinavia - at have indgået aftale med Lely Center Herrup, Lely Center Tarm, Lely Center Viborg og Lely Scandianvia om koordinering af priser og markedsdeling på markederne for salg af malkesystemer, salg af reparation og service af malkesystemer samt salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer. 20 At Lely Center Rødekro i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - omgående at bringe overtrædelsen, som beskrevet under punkt 19 til ophør, og - fremover at afstå fra at indgå aftaler med Lely Center Herrup, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg og Lely Scandinavia samt med Lely centre, der fremtidigt måtte blive etableret i Danmark, som har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet under punkt 19. 8

9 (Lely Center Viborg) 21 At det meddeles Lely Center Viborg, at selskabet i en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og litra c, ved i forlængelse af sin franchiseaftale med Lely Scandinavia - at have indgået aftale med Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Scandinavia om koordinering af priser og markedsdeling på markederne for salg af malkesystemer, salg af reparation og service af malkesystemer samt salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer. 22 At Lely Center Viborg i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - omgående at bringe overtrædelsen, som beskrevet under punkt 21, til ophør, og - fremover at afstå fra at indgå aftaler med Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro og Lely Center Tarm og Lely Scandinavia samt med Lely centre, der fremtidigt måtte blive etableret i Danmark, som har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet under punkt 21. (Lely Center Tarm) 23 At det meddeles Lely Center Tarm, at selskabet i en periode på 4 ½ år fra marts 2007 til september 2011 har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a og litra c, ved i forlængelse af sin franchiseaftale med Lely Scandinavia - at have indgået aftale med Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Viborg og Lely Scandinavia om koordinering af priser og markedsdeling på markederne for salg af malkesystemer, salg af reparation og service af malkesystemer samt salg af reservedele og tilbehør til malkesystemer. 24 At Lely Center Tarm i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, 1. pkt., jf. 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf. konkurrencelovens 24, påbydes - omgående at bringe overtrædelsen, som beskrevet under punkt 23, til ophør, og - fremover at afstå fra at indgå aftaler med Lely Center Rødekro, Lely Center Herrup, Lely Center Viborg og Lely Scandinavia samt med Lely 9

10 centre, der fremtidigt måtte blive etableret i Danmark, som har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet under punkt

11 3 SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 25 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog i foråret 2011 flere klager over Lely s forretningsmodel og metoder, der efter de modtagne oplysninger skulle indeholde konkurrencebegrænsende aktiviteter bl.a. i form af priskoordinering og opdeling af markeder. 26 Klagernes oplysninger om Lely s adfærd blev støttet af en række artikler om Lely Scandinavia i landbrugsmagasinet Effektivt Landbrug 6, hvor utilfredse landmænd havde klaget over de samme forhold og havde fremført kritik om manglende konkurrence indenfor malkerobotter. 27 Efter klagernes opfattelse forhindrer Lely Industries, som er Lely s moderselskab i Nederlandene, og Lely Scandinavia via en stram styring af Lely Centre, at landmænd i Danmark kan købe Lely-produkter andre steder end hos deres lokale forhandler. Ved køb af malkerobotter og reservedele i Tyskland og Nederlandene kunne landmændene ellers spare betydelige beløb på identiske Lely-produkter. 28 Ifølge klagerne indskærper Lely Scandinavia i Danmark lokalt over for sine forhandlere (Lely Centrene), at de ikke må sælge uden for deres geografiske område. Ringer en landmand til en forhandler uden for sit område, skal landmanden afvises. Det samme gælder, hvis landmanden ringer til en autoriseret forhandler i udlandet. Derudover fastsætter Lely Scandinavia bindende videresalgspriser over for sine forhandlere. 29 Styrelsen gennemførte kontrolundersøgelser i november 2011, i samarbejde med konkurrencemyndighederne i Nederlandene og Tyskland. Kontrolundersøgelserne blev foretaget hos Lely s hovedsæde i Nederlandene, Lely Industries, hos Lely Scandinavia i Fredericia, hos to Lely Centre i Danmark (Rødekro og Nyborg) samt hos et tysk Lely center, Agrarhandel & Service Gmbh ( AHS ) i Lindstedt i Tyskland. 3.2 AKTØRER 30 Sagens aktører er: 6 Artikler i landbrugsmargasinet Effektivt Landbrug af henholdsvis 8. oktober, 12. oktober og 22. oktober

12 Lely Industries 7 Lely Scandinavia Lely Center Herrup Lely Center Rødekro Lely Center Tarm Lely Center Viborg Lely Industries 8 31 Lely Industries er Lely-koncernens hovedsæde og ligger i Maassluis i nærheden af Rotterdam i Nederlandene. 32 Lely Industries består af et antal selskaber, der fokuserer på udvikling, produktion og distribution af high-tech og innovative produkter samt serviceydelser til landbrugserhvervet i almindelighed og til mælkeproduktionssektoren i særdeleshed. 33 Af punkt 1.2 i Lely Scandinavias konceptmanual for Lely Centre fremgår følgende: I mere end 60 år har navnet Lely været synonym for produkter, serviceydelser og løsninger, der er relevante og betydningsfulde for kvægbrugere. Innovationer, der indfrier specifikke ønsker, har resulteret i Lely-organisationens succes. Lely er den ubestridte markedsfører i salget og serviceringen af automatiske malkesystemer. 34 Lely Scandinavias konceptmanual for Lely Centre, oktober 2009, er vedlagt som bilag Hertil kommer, at Lely Industries ifølge konceptmanualen for Lely Centre indtager en stærk position inden for området fodringssystemer, fodringsprodukter, staldudstyr og forbrugsvarer. Produktionsfaciliteterne hos Lely Industries befinder sig i Nederlandene og i Tyskland. 9 7 Lely Industries er ikke part i denne sag. 8 Jf. Konceptmanual for Lely Centre, oktober Manualen beskriver Lely-organisationen i og Lely s franchisemodel. 9 Jf. Konceptmanual for Lely Centre, oktober 2009, punkt

13 36 Lely Industries består desuden af en række distributionsvirksomheder i adskillige lande over hele verden. Lely Industries har organiseret distribution af sit malkeudstyr gennem Lely s franchisesystem. Lely Scandinavia og Lely Centre 37 Lely Scandinavia fungerer som franchisegiver for franchisetagerne benævnt Lely Centre. 10 Lely Scandinavia er ansvarlig for oprettelsen af Lely Centre i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland. 38 Som franchisegiver bistår Lely Scandinavia Lely Centrene med support og er bindeled mellem produktionen i Nederlandene og Tyskland og de enkelte Lely Centre. Der er f.eks. døgnbemandet teknisk helpdisk support, hvilket indebærer, at hvis eksempelvis en malkerobot er gået i stykker hos en kunde, så kan en tekniker fra Lely Centret, som er hos kunden, hele døgnet opnå telefonisk og online support fra Lely Scandinavia med henblik på at løse problemet. 39 Lely Scandinavia sælger ikke aktuelt Lely-produkter til slutbrugere, men ifølge Lely Scandinavias franchisekontrakter med Lely Centrene har Lely Scandinavia forbeholdt sig (potentielt) at kunne sælge Lely-produkter til slutbrugere i form af et internetbaseret salg Desuden udfører Lely Scandinavia bl.a.: Produkt- og service-træning af teknikere Produkt-træning af sælgere Introduktion af nye produkter Videreformidling af information fra Lely Industries i Nederlandene til Lely Centre/Lely Center Gennemførelse af kampagner Kontakt til nationale samarbejdspartnere som f.eks. Dansk Kvæg- og Mejeriforening 10 Franchisetagerne i Danmark benævnes i det følgende Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg eller (generisk) Lely Center/Lely Centre, og hvor det undtagelsesvist er mest hensigtsmæssigt ud fra sammenhængen benævnes de franchisetager/franchisetagere henholdsvis forhandler/forhandlere. 11 Jf. Lely Scandinavias franchisekontrakt med Lely Centrene, paragraf 2.1. Franchiseaftalerne er nærmere omtalt under afsnit 3.4. Franchisekontrakt mellem Lely Scandinavia og Lely Center Rødekro er vedlagt som bilag 2. 13

14 Farm Audits for at sikre, at Lely Centre udfører service korrekt (kvalitetssikring) Rapportering af tekniske problemer til Lely Industries i Nederlandene Arrangement af nationale messer samt national produktannoncering 41 Lely Scandinavia er hjemmehørende i Fredericia, hvor der også er lokaler og udstyr til produkttræning mv., træningsrobotter samt diverse andet staldudstyr. 42 Lely Scandinavia har ansvaret for support til Lely Centre i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland. I Danmark er der i dag følgende fire franchisetagere/forhandlere - eller Lely Centre, som de kaldes i koncernen: 43 Lely Center Herrup, Lely Center Rødekro, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg. Lely Centrene er ofte tidligere smede, der har købt en franchise og derved er blevet autoriserede Lely-forhandlere. 44 Alle produkter til Lely Centrene leveres direkte af fabrikken i Nederlandene og indkøbsfaktura kommer også direkte fra Lely Industries til det enkelte Lely Center. Indtægten hos Lely Scandinavia fra Lely Centrene er udelukkende en franchise fee, som betales pr. leveret enhed For sagen centrale personer i Lely Scandinavia er direktør Jan Brøgger Rasmussen og salgschef Søren Vad Jensen. Det danske firma er 100 pct. ejet af koncernen i Nederlandene, og i bestyrelsen sidder personer fra Lely-koncernens ledelse. 46 Centrale personer i Lely Industries, Lely Scandinavia og Lely Centrene, som er nævnt i denne afgørelse eller i bilagene hertil, er i oversigtsform følgende: Virksomhed Initialer Navn Stilling Lely AVL Alexander van der CEO for Lely gruppen Industries 13 Lely Lely Industries FDL Fred de Lange Manager for nogle Lely ejede Lely Center, pt. I 12 Paragraf 13 i Lely Scandinavias franchisekontrakt med Lely Centrene regulerer de vederlag (fee), som Lely Centrene skal betale til Lely Scandinavia som vederlag for de rettigheder, der gives Lely Centrene efter kontrakten (kontrakterne er nærmere omtalt under afsnit 3.4). Ud over et startvederlag skal Lely Centrene betale en fee pr. leveret enhed. Tillæg D til franchisekontrakterne indeholder en oversigt over beregnede vederlag pr. solgt/installeret malkerobot. 13 Lely Industries er ikke part i denne sag. 14

15 Tyskland, Holland og Frankrig Lely Industries SC Stephane Charles Tidligere medlem af bestyrelsen i Lely gruppen, tidligere ansvarlig for salg og distribution i Lely gruppen Lely Scandinavia JBR Jan Brøgger Rasmussen Direktør/manager for Lely Scandinavia Lely Scandinavia SVJ Søren Vad Jensen Salgschef/sales manager for Danmark Lely Center Herrup EC Erik Christensen Tidligere sælger for Lely Center Herrup Lely Center Herrup PP/BP/ FK Per Poulsen og/eller Bjarne Pedersen og/eller Flemming Kobborg Per Poulsen er sælger for Lely Center Viborg Bjarne Pedersen er tidligere delejer af Lely Center Herrup (50 pct.) Flemming Kobborg er nuværende ejer af Lely Center Herrup (100 pct.) Lely Center Nyborg 14 MS Mads Spangsgård Tidligere delejer af Lely Center Nyborg (33 pct.) Lely Center Nyborg PA Peter Andersen Tidligere delejer af Lely Center Nyborg (33 pct.) Lely Center Rødekro KL Kim Lei Delejer af Lely Center Rødekro (50 pct.) Lely Center Rødekro CB Claus Brodersen Delejer af Lely Center Rødekro (50 pct.) Lely Center Tarm MP Martin Pilgaard Delejer af Lely Center Tarm (50 pct.) Lely Center Tarm JS Jesper Sørensen Delejer af Lely Center Tarm (50 pct.) Lely Center JA Johnny Andersen Ejer af Lely Center Viborg Lely Center Viborg Viborg OA Ole Andersen Ole Andersen er tidligere delejer af Lely 14 Lely har oplyst, at Lely Center Nyborg efterfølgende er lukket, og Lely Center Nyborg indgår derfor ikke som part i denne sag. 15

16 Center Viborg (50 pct.) 47 Lely Scandinavia og de enkelte Lely Centre i Danmark har adgang til Lelykoncernens centrale it-system. Ud over det modtager centrene en række vejledninger og andre typer af informationer fra Lely Scandinavia. 48 Lely Scandinavia har over for styrelsen oplyst, at der én gang årligt afholdes et møde, hvor repræsentanter fra Lely Centrene og Lely Scandinavia deltager. 15 Eksempler på dagsordener fra møder i 2012 og 2013 omfatter emner af relevans for centrene som eksempelvis Nyt fra Lely og Input fra franchisetagerne til Lely, ligesom for eksempel indlæg fra eksterne deltagere forekommer, herunder fra landbrugskonsulenter, advokater og lignende. Derudover afholder Lely Scandinavia ad hoc møder med Lely Centrene, hvis der er særlig anledning til det. Ifølge materialet fra kontrolundersøgelserne i sagen afholdes ad hoc møder i form af såkaldte Lely Center Manager møder, Lely Center Ejer møder og LSRmøder (sælgermøder) mv. Lely s forskellige malkerobotter og servicekontrakter 49 Lely Scandinavia har over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyst, at Lely Industries producerer og sælger Lely Astronaut A4 malkerobotter og reservedele til malkerobotterne til Lely Centrene. Herudover findes Astronaut A2, Astronaut A3 og Astronaut A3 Next malkerobotter, som Lely Industries sælger brugte til Lely Centrene. De brugte malkerobotter certificeres hos Lely Industries, og Lely Centrene tilbyder disse malkerobotter med en ny garanti og med tilvalg af opgraderingsprogram Herudover tilbyder Lely Centrene servicekontrakter til sine produkter. For A2 malkerobotter tilbydes 3 forskellige servicekontrakter, for A3 og A3 Next malkerobotter tilbydes 2 forskellige servicekontrakter og for A4 malkerobotter 2 forskellige servicekontrakter. Ordreproces og kalkulationsark i Lely 51 Lely Scandinavia har over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyst, at hvert Lely Center afgiver ordre på de produkter, som de sælger eller ønsker at sælge, 15 Jf. Lely Scandinavias franchisekontrakter med Lely Centrene, punkt 26.1 (den engelsksprogede udgave). Franchiseaftalerne er nærmere omtalt under afsnit Jf. 16

17 via en såkaldt Orderform hos Lely Industries. Orderform er et Excelark, hvor Lely Centret kan indtaste, hvor mange stk., de ønsker af de enkelte produkter. Excelarket udregner automatisk, hvor meget deres indkøbspris er på indkøb hos Lely Industries. Hvis eksempelvis et Lely Center har solgt to Astronaut malkerobotter til en landmand, indføres landmandens navn, leveringsadresse, antal robotter, antal dele af ekstraudstyr osv., der skal leveres, samt ønsket leveringstidspunkt i Excelarket. Landmanden modtager en med en ordrebekræftelse. 52 Lely Scandinavia har endvidere oplyst, at der generelt på baggrund af oplysningerne i ordreformen dannes et såkaldt kalkulationsark, som ligeledes er et Excelark. Kalkulationsarket kan anvendes af det enkelte Lely Center til at kalkulere en pris til slutkunden. Kalkulationen baserer sig på netto-priser på deres indkøb fra Lely Industries. 3.3 MARKEDSBESKRIVELSE 53 De produkter, der berøres af denne sag, er Lely malkerobotter (også betegnet automatiske malkesystemer ), service og reparation af Lely malkerobotter og reservedele og tilbehør til Lely malkerobotter. 54 I 2010 var der 4245 landbrugsbedrifter med malkekvæg i Danmark. 17 Ca. hvert fjerde kvægbrug i Danmark har malkerobotter Overordnet er der to forskellige typer malkesystemer. Der er henholdsvis malkerobotter og konventionelle malkesystemer. Konventionelle malkesystemer er bl.a. gruppemalkningssystemer og malkekarruseller. Ved konventionelle malkesystemer vil der skulle anvendes mandetimer til, at en person fysisk hjælper med at malke koen, herunder forberedelse, aftørring, påsætning af malkesæt og efterbehandling. 19 Ved malkning med malkerobot er fokus i højere grad på driftsledelse fremfor manuelt arbejde. 20 Ved malkning med en malkerobot er det koen, der bestemmer, hvornår den malkes, mens det ved malkning med et konventionelt malkesystem er landmanden Malkerobot er betegnelsen for et staldanlæg, hvor køerne malkes automatisk. I forhold til anlæg med konventionel malkning er der stor forskel på selve 17 Jf. 18 Jf. https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/kostalde/ams-automatiskemalkesystemer/sider/startside.aspx 19 Jf. af 6. november 2013 fra Kromann Reumert til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 20 Jf. fra af 25. oktober 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen og 21 Jf. 17

18 produktionsformen, herunder driftsledelse, fodring, medarbejderforhold og teknik. Malkerens arbejde ændres til mere driftsledelse med overvågning og inspektion. Et automatisk malkesystem påvirker hele bedriften, og kan ikke alene ses som et system, der giver mulighed for ikke at have mennesker involveret i malkningen. 22 På en bedrift med et automatisk malkesystem er den malketekniske del af arbejdet baseret på en eller flere automatiske malkeenheder, med en eller flere malkebokse Både malkerobotter og konventionelle malkesystemer har samme grundlæggende funktionalitet, nemlig malkning af landmandens køer. Valget mellem en malkerobot og andre malkesystemer afhænger hovedsageligt af driftsøkonomien og ønsket om fleksibilitet hos den pågældende landmand. Anlægsomkostningerne er størst ved malkerobotter, mens driftsomkostningerne er størst ved brug af andre malkesystemer. 24 Der opnås en forøget kapacitet ved brug af malkerobotter fremfor andre malkesystemer. Herudover frigiver en malkerobot arbejdstimer og giver landmanden en større fleksibilitet end andre malkesystemer. Landmanden foretager således en afvejning mellem anlægsomkostninger og driftsomkostninger i forhold til malkeanlægget i sit valg mellem malkerobotter og konventionelle malkesystemer Leverandører af malkerobotter i Danmark er Lely, DeLaval, SAC, Gea Farm Technologies og Fullwood Leverandører af konventionelle malkeanlæg i Danmark er bl.a. DeLaval, SAC, GEA Farm Technologies, Fullwood, BouMatic og DairyMaster Lely Scandinavia har oplyst, at en Lely malkerobot koster mellem kr. og kr. Adspurgt har Lely Scandinavia ikke oplyst en estimeret pris på konventionelle malkesystemer. Lely Scandinavia har oplyst, at det er billigere for en landmand at købe et konventionelt malkesystem, men at driftsomkostningerne til et konventionelt malkesystem er højere end til en malkerobot Jf. 23 Jf. https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/kostalde/ams-automatiskemalkesystemer/sider/definitioner_paa_ams.aspx. 24 Jf. af 25. oktober 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 25 Jf. af 2. december 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 26 Jf. af 6. november 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 27 Jf. af 2. december 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 28 Jf. s af henholdsvis 6. november 2013 og 11. november 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 18

19 61 Lely Industries og Lely Centrene sælger både nye og brugte malkerobotter. En Astronaut A4 sælges som ny, mens Astronaut A3, Astronaut A3 Next og Astronaut A2 sælges brugte. De brugte malkerobotter sættes i stand hos Lely Industries og bliver Taurus-certificeret og sælges herefter til Lely Centrene, som videresælger dem til landmændene med en ny garanti Sagen berører også salg af service og reparation af Lely malkerobotter til landmænd. Parterne har oplyst, at det er nødvendigt for en landmand at have en serviceaftale, således at en malkerobot kan blive repareret hurtigt ved et eventuelt nedbrud. Dette er begrundet i hensynet til mælkeproduktion og til køerne, som kan få infektioner, hvis de ikke bliver malket til tiden. 30 Af Lely s konceptmanual fremgår, at Lely Centeret skal fastlægge en planlægningsprocedure for serviceaktiviteterne. 31 Herudover skal landmanden have mulighed for at ringe til Lely Centeret hele døgnet i forbindelse med teknisk svigt af malkerobotten Lely Scandinavia har oplyst, at når en kunde køber en malkerobot, er første års servicekontrakt ofte omfattet af købsprisen. Herefter kan kunden selv beslutte, om kunden vil indgå en servicekontrakt med det pågældende Lely Center. Da malkerobotter er automatiserede, er det efter det oplyste nødvendigt med særligt uddannet personale til service og reparation. 33 Ofte vil en lokal montør ikke kunne gennemføre normale reparationer og eftersyn på en malkerobot. Derfor vil en landmand, der køber en malkerobot, i højere grad end landmænd, der køber et konventionelt malkesystem, indgå en servicekontrakt med leverandøren Lely Scandinavia har oplyst, at deres omsætning for 2012 udgjorde ca. [xx] kr. Herudover har Lely Scandinavia på vegne af Lely Centrene oplyst, at Lely Center Herrup i 2012 havde en omsætning på [xx] kr., Lely Center Rødekro en omsætning på [xx] kr., Lely Center Tarm en omsætning på [xx] kr. og Lely Center Viborg en omsætning på [xx] kr. 65 Udover salg af malkerobotter samt salg af service og reparation af Lely malkerobotter berører sagen salg af reservedele og tilbehør til Lely malkerobotter til landmænd. Der kan i visse tilfælde anvendes de samme reservedele til malkerobotter fra forskellige producenter, mens reservedele til Jf. af 6. november 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 31 Jf. Konceptmanual for Lely Centre fra oktober 2009, punkt 4.4.2, vedlagt som bilag Ibid punkt Jf. af 6. november 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 34 Jf. https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/stalde/kvaegstalde/kostalde/ams-automatiskemalkesystemer/sider/tilsyn_og_service.aspx 19

20 malkerobotter ikke kan anvendes til konventionelle malkesystemer og omvendt FRANCHISEAFTALER MELLEM LELY SCANDINAVIA OG DERES FORHANDLERE 66 I dette afsnit beskrives de franchiseaftaler, som er indgået mellem på den ene side Lely Scandinavia og på den anden side de enkelte Lely Centre om distribution af Lely s produkter. Franchiseaftalerne giver centrene en eksklusiv ret til at forhandle Lely s produkter i et bestemt geografisk område i Danmark. Af punkt 2.8 i Lely Scandinavias konceptmanual for Lely Centre fremgår følgende: Franchisegiver [Lely Scandinavia] skal meddele prisforhold til Lelycentrene Af franchiseaftale af 16. marts 2011 mellem Lely Scandinavia og Lely Center Rødekro fremgår under pkt. 4 om franchisetagers område og forpligtelser: 4.6. Franchisetager skal begrænse sit virke til salg indenfor Området. Franchisetager må derfor ikke aktivt henvende sig til slutbrugere bosiddende i en anden franchisetagers eksklusive Område eller reserveret til LELY selv, fx ved at udnævne repræsentanter eller ved at sende skrivelser til et sådant Område. 68 Lely Scandinavias franchisekontrakt med Lely Center Rødekro af 16. marts 2011 er vedlagt som bilag Franchiseaftalerne mellem Lely Scandinavia og Lely Center Herrup, Lely Center Tarm og Lely Center Viborg indeholder en lignende bestemmelse om franchisetagers område og forpligtelser. 70 Aftalerne fastslår således, at franchisetageren ikke aktivt må sælge til kunder uden for sit område, f.eks. ved at opsøge kunder. Franchiseaftalen indeholder ikke bestemmelser om, at Lely Centret ikke passivt må sælge til kunder uden for sit område, der selv henvender sig til Lely Centret med et ønske om at købe. 35 Jf. af 2. december 2013 fra Kromann Reumert til styrelsen. 36 Jf. Konceptmanual for Lely Centre, oktober 2009, vedlagt som bilag Den dansksprogede udgave af kontrakten er vedlagt som bilag 2. Ifølge punkt 1.2 i kontrakten anerkender begge parter, at aftalen er indgået på engelsk samt på det lands sprog, hvor franchisetager har base. Begge aftaler er gyldige og kan håndhæves. Såfremt en tvist opstår i forbindelse med aftalen, har den engelske udgave af aftalen forrang. Det årlige møde, der skal afholdes mellem Lely Scandinavia og Lely Centrene, fremgår af den engelske udgave af franchisekontrakten, men ikke af den danske udgave. 20

K E N D E L S E. mod. Lely Nordic og Lely Centrene har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

K E N D E L S E. mod. Lely Nordic og Lely Centrene har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. september 2015 i sag nr. KL-3-2014 Lely Nordic A/S, Lely Center Herrup B.F. Malketeknik A/S, Lely Center Rødekro Sydjysk Malke og StaldTeknik ApS,

Læs mere

LELY CENTER INFO KÆRE KUNDE. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra:

LELY CENTER INFO KÆRE KUNDE. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra: LELY CENTER INFO Nr. 3 - September 2013 www.lely.com KÆRE KUNDE Et fint sommervejr har bevirket, at de fleste landmænd har fået høsten i hus uden større problemer. Tørvejrsdage har der i hvert fald været

Læs mere

Julehilsen og på gensyn i 2014 Jan Brøgger Rasmussen Lely Scandinavia A/S

Julehilsen og på gensyn i 2014 Jan Brøgger Rasmussen Lely Scandinavia A/S LELY CENTER INFO Nr. 4 - december 2013 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE KUNDE Året er snart slut, og vi håber alle kunder og Lely ansatte kan se tilbage på 2013 som et godt og spændende år.

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

LELY NEWS KÆRE KUNDE. www.lely.com. innovators in agriculture

LELY NEWS KÆRE KUNDE. www.lely.com. innovators in agriculture LELY NEWS Nr. 1 - februar 2015 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE KUNDE Vinteren og de dystre økonomiske udsigter for dansk landbrug er ikke noget som ligefrem giver et godt humør. Lely Center

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Julehilsen og på gensyn i 2014 Jan Brøgger Rasmussen Lely Scandinavia A/S

Julehilsen og på gensyn i 2014 Jan Brøgger Rasmussen Lely Scandinavia A/S LELY CENTER INFO Nr. 4 - december 2013 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE KUNDE Året er snart slut, og vi håber alle kunder og Lely ansatte kan se tilbage på 2013 som et godt og spændende år.

Læs mere

Agromek 2014 er slut! Mange tak til alle de Lely Kunder, som besøgte os på standen og i Lely Loungen.

Agromek 2014 er slut! Mange tak til alle de Lely Kunder, som besøgte os på standen og i Lely Loungen. LELY CENTER INFO Nr. 4 - december 2014 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE KUNDE Agromek 2014 er slut! Mange tak til alle de Lely Kunder, som besøgte os på standen og i Lely Loungen. I uge 46 var

Læs mere

Julehilsen og på gensyn i 2014 Jan Brøgger Rasmussen Lely Scandinavia A/S

Julehilsen og på gensyn i 2014 Jan Brøgger Rasmussen Lely Scandinavia A/S LELY CENTER INFO Nr. 4 - december 2013 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE KUNDE Året er snart slut, og vi håber alle kunder og Lely ansatte kan se tilbage på 2013 som et godt og spændende år.

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

LELY CENTER INFO KÆRE KUNDE. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra:

LELY CENTER INFO KÆRE KUNDE. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra: LELY CENTER INFO Nr. 3 - September 2013 www.lely.com KÆRE KUNDE Et fint sommervejr har bevirket, at de fleste landmænd har fået høsten i hus uden større problemer. Tørvejrsdage har der i hvert fald været

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE LELY NEWS Nr. 4 - december 2015 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE LELY KUNDE Det er en fornøjelse at se, at der stadig er mælkeproducenter i Danmark, som tror positivt på fremtiden og har bygget

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE LELY NEWS Nr. 4 -december 2016 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE LELY KUNDE Først og fremmest tak til alle som besøgte os på Agromek 2016 i Herning. Det var nogle gode dage på udstillingen med

Læs mere

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE LELY NEWS Nr. 2 - maj 2015 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE LELY KUNDE Lav mælkepris, frigivne mælkekvoter samt forskellige støtte- og investeringsordninger fra regeringen er noget, som giver

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

LELY CENTER INFO KÆRE KUNDE. www.lely.com. innovators in agriculture

LELY CENTER INFO KÆRE KUNDE. www.lely.com. innovators in agriculture LELY CENTER INFO Nr. 3 - september 2014 www.lely.com innovators in agriculture KÆRE KUNDE Høsten er i hus, og det er tid til majshøst, inden efteråret for alvor sætter ind. Den 4. september præsenterede

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

LELY CENTER INFO. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra:

LELY CENTER INFO. Nyhedsbrevet er en fælles udgave fra: LELY CENTER INFO Nr. 2 - Maj 2013 www.lely.com KÆRE KUNDE Så kom foråret endelig og det lod vente på sig i lang tid. Hvis du er kommet i forårshumør, så er vores forhandlere altid klar med et godt tilbud,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

OK/DK s pristilkendegivelser

OK/DK s pristilkendegivelser Punkt 3 Rådsmødet den 29. april 2009 29-04-2009 ITE 4/0120-0289-0072 /AFJ/MBD OK/DK s pristilkendegivelser 1. Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt energiselskaberne OK a.m.b.a. og DK Benzin A/S

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE. Vi håber, at I er kommet godt i gang med høsten og bjærgning af halmen. Og snart venter det sidste slæt græs og majshøsten.

LELY NEWS KÆRE LELY KUNDE. Vi håber, at I er kommet godt i gang med høsten og bjærgning af halmen. Og snart venter det sidste slæt græs og majshøsten. LELY NEWS Nr. 3 - september 2015 www.lely.com KÆRE LELY KUNDE Vi håber, at I er kommet godt i gang med høsten og bjærgning af halmen. Og snart venter det sidste slæt græs og majshøsten. Længe ventet Lely

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)?

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)? Spørgsmål stillet i forbindelse med Energistyrelsens udbud af rammekontrakt om uvildig rådgivning af bygningsejere i forbindelse med udskiftning af olie- og naturgasfyr med en VE-baseret opvarmningsform.

Læs mere

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads.

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Holmbladsgade 76 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 8. september 2010.

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere