OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE"

Transkript

1 ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

2 Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går ud på, er der større sandsynlighed for, at du overtræder dem. Myndighederne kan gribe ind, selv om du ikke vidste, at du gjorde noget ulovligt. Kend alle de relevante regler Konkurrencerettens primære forbud kender de fleste. Fx at det er ulovligt at aftale med en konkurrent, hvem der skal vinde en kontrakt. Eller at dine forhandlere skal sælge produkterne til en bestemt pris. Men ved du også, at det kan være forbudt at udveksle prisoplysninger med konkurrenter? Eller ikke at tage afstand, hvis du deltager i et møde, hvor dine konkurrenter aftaler noget ulovligt? Beskyt dig også mod andre Når du ved, hvad der er tilladt og forbudt, kan du bedre undgå at overtræde loven og dermed de konsekvenser, som en overtrædelse kan have for din virksomhed. Når du kender reglerne, kan du også bedre beskytte dig mod, at andre overtræder reglerne og skader din virksomhed. Det kan fx være dine leverandører, der har indgået en kartelaftale, der medfører højere indkøbspriser for dig. Du kan tippe Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sådanne overtrædelser. OVERTRÆDELSER KAN SKADE DIN VIRKSOMHED 1. Dårligt omdømme Din virksomheds omdømme lider skade.! 2. Bøde og fængsel Din virksomhed risikerer bøde på op til 10 pct. af omsætningen. Direktøren og andre kan blive pålagt bøder. Der er også fængselsstraf for karteller. 3. Forretningen påvirkes En ulovlig aftale er automatisk ugyldig. Du skal ændre din adfærd. Og du skal bruge tid og penge på sagen. 4. Krav om erstatning Dine kunder og andre, der har lidt skade, kan rejse krav om erstatning. 5. Udelukkelse fra udbud Du kan blive udelukket fra at deltage i udbud.

3 Hvad kan jeg gøre for at overholde konkurrencereglerne? I mange virksomheder er arbejdet med at overholde konkurrencereglerne noget, der nemt og hurtigt kan gøres. Men ledelsen har måske ikke tænkt på det før. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet denne miniguide, der giver dig et hurtigt overblik over, hvordan du kan få tænkt konkurrencereglerne ind i din virksomheds dagligdag. Sund fornuft bringer dig langt men er ikke altid nok Undersøgelser viser, at virksomheder ofte bruger deres almindelige sunde fornuft, når de forholder sig til konkurrencereglerne. Den kan også bringe dem rigtig langt. Men der er regler, som de er nødt til at kende for at undgå overtrædelser. Arbejdet med at overholde konkurrencereglerne skaber større bevidsthed om reglerne i din virksomhed og skulle gerne gøre, at din virksomhed overholder dem.! Dit arbejde med at overholde konkurrencereglerne bliver først effektivt, når både ledelsen og de ansatte ønsker at undgå lovovertrædelser. Og du derved får skabt en kultur i din virksomhed om, at det er rigtigt og vigtigt, at alle overholder reglerne. Hvad kan jeg gøre? Man kan sige, at der er fire skridt, du må igennem, for bedre at sørge for, at du overholder konkurrencereglerne. De er gengivet nedenfor og er nærmere beskrevet på de næste par sider. For mange virksomheder vil skridtene smelte sammen og kan hurtigt gennemføres. HVAD KAN JEG GØRE? Skridt 1: Identificér din virksomheds mulige faldgruber Skridt 2: Udarbejd værktøjer, der bringer dig uden om faldgruberne Skridt 3: Få værktøjerne indarbejdet Skridt 4: Følg løbende op

4 Identificér din virksomheds mulige faldgruber Medmindre du har en meget stor virksomhed med mange aktiviteter, er det sikkert ikke alle områder af konkurrenceretten, der er relevant for dig. Det første, du må gøre, er derfor at finde ud af, hvad der er særligt relevant for din virksomhed. På den måde kan du målrette arbejdet og fokusere på det, der påvirker netop din virksomhed. Hvilke regler er relevante for din virksomhed? Lidt forenklet kan man sige, at konkurrencereglerne indeholder tre generelle forbud: FORBUDDET MOD KARTELLER OG KOORDINERING MED KONKUR- RENTER Aftaler med aktuelle eller potentielle konkurrenter, der begrænser konkurrencen, er blandt de mest alvorlige overtrædelser. Det er naturligvis ikke ulovligt, at indgå en aftale med en konkurrent. Det er de konkurrencebegrænsende aftaler, der er forbudte. En aftale er konkurrencebegrænsende, når den griber ind i de sædvanlige konkurrencevilkår på markedet. Det er fx ulovligt, hvis to konkurrenter aftaler, hvilken pris deres produkter skal sælges til. Eller at de ikke vil konkurrere med hinanden på deres respektive lokale markeder. Det er normalt også ulovligt, hvis en virksomhed afslører sin strategi for en konkurrent, fx ved at sende en med oplysninger om sine fremtidige priser. Det gælder, selv om den anden virksomhed sletter en og ikke tænker mere over den. Det er alle forhold, som virksomhederne skal beslutte uafhængig af hinanden. FORBUDDET MOD BEGRÆNSNINGER I AFTALER MED KUNDER EL- LER LEVERANDØRER Det er ikke kun aftaler med konkurrenter, der kan være problematiske. Aftaler med kunder eller leverandører kan også begrænse konkurrencen. Det er fx ulovligt at pålægge en forhandler, at forhandleren skal sælge produktet til en bestemt pris (en såkaldt bindende videresalgspris). Det er også forbudt at belønne forhandleren for at følge de vejledende videresalgspriser. Hvis en kunde eller en leverandør samtidig er en konkurrent, skal aftalen også vurderes under det ovennævnte forbud mod karteller og koordinering med konkurrenter. En aftale med en konkurrent, en kunde eller en leverandør, der umiddelbart er konkurrencebegrænsende, kan alligevel falde uden for forbuddet, hvis den skaber effektivitetsgevinster, der kommer forbrugerne til gode og nogle yderligere betingelser er opfyldt. Det kaldes en individuel fritagelse. Det er virksomhederne, der skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

5 FORBUDDET MOD MISBRUG AF DOMINERENDE STILLING Virksomheder, der er så stærke, at de kan agere uafhængig af deres konkurrenter og kunder må ikke misbruge denne markedsstyrke, fx ved at forbyde kunder at købe ind hos andre leverandører, at belønne kunder for at placere hovedparten af deres køb hos virksomheden eller opkræve urimelige priser for at ville levere. Forbuddet gælder alene for de virksomheder, der har markedsstyrke. Det har ikke noget med deres omsætning at gøre. Fx fandt Konkurrencestyrelsen i 2003, at Vollerup Strands Vandværk indtog en dominerende stilling, da kunderne i vandværkets naturlige forsyningsområde ikke havde mulighed for at købe vand fra andre kilder. Som en tommelfingerregel er en virksomhed normalt dominerende, hvis dens markedsandel er over 50 pct., men den kan også være det ved en lavere andel. De fleste virksomheder er ikke dominerende, men du må undersøge, om din er. Man kan være dominerende på nogle markeder, men ikke på andre og det er noget, der kan ændre sig over tid. Hertil kommer nogle yderligere regler, der kan være relevante for nogle virksomheder. Det omfatter bl.a. reglerne om opkøb af virksomheder (fusionskontrol). For virksomheder, der er aktive i andre lande, kan konkurrencereglerne i disse lande også være relevante. Hvad skal dit fokus være? Når du har fået afklaret hvilke regler, der er relevante for din virksomhed, må du derefter finde ud af hvilke områder, der særligt skal være fokus på. Hvis du kun er aktiv som udførende håndværker, behøver du fx normalt ikke fokusere på reglerne om salg af produkter igennem selvstændige forhandlere. Og hvis du kun er forhandler af produkter i detailleddet, behøver du fx normalt ikke fokusere på reglerne om forskningsog udviklingsaftaler. For at se, hvad det er for forhold, din virksomhed sidder med til hverdag, må du kigge på aftaler, du normalt indgår. Du må også tale med dine ansatte om deres forhold til konkurrenter, kunder og leverandører for at se, hvad der ligger ud over de skriftlige aftaler. EKSEMPEL: HVAD EN GENNEMGANG AF AFTALER KAN VISE En virksomhed sælger produkter igennem forhandlere. Ved en gennemgang af et antal forhandleraftaler kan virksomheden se, at følgende bestemmelse optræder i mange af dens aftaler: En tidsubegrænset pligt for forhandleren til ikke at forhandle konkurrerende produkter (en såkaldt konkurrence- eller eksklusivitetsklausul). Virksomheden ved herefter, at medarbejderne har behov for at vide hvornår og i hvor lang tid, det er tilladt at bruge konkurrence-/eksklusivitetsklausuler. EKSEMPEL: HVAD SAMTALER MED MEDARBEJDERE KAN AFDÆKKE En virksomhed afgiver løbende tilbud på mindre byggeopgaver, som sælgerne selv er ansvarlige for. Direktionen kommer alene ind over større opgaver. En gennemgang af de senest tilbud og dokumenter i den forbindelse indikerer ikke problemer. En drøftelse med sælgerne viser, at sælgerne forud for tilbudsafgivningen ringer til de største konkurrenter for at sikre, at tilbuddet ikke kommer til at stikke alt for meget ud i forhold til de andres, og det ikke altid er den samme virksomhed, der vinder kontrakten. Virksomheden er derfor i praksis involveret i et kartel, der ikke kunne afdækkes ud fra de skriftlige aftaler. Som i eksemplet ovenfor må det adresseres. Hvilke personer skal du særligt have fokus på? Sidste skridt er at få afklaret hvilke personer i virksomheden, der særligt skal fokuseres på. Det er typisk dem, der har kontakt til konkurrenter, kunder eller leverandører. Der er dog nogle hovedprincipper, som alle skal kende, fx forbuddet mod karteller.

6 TOMMELFINGERREGLER OM FORBUDDET MOD KONKURRENCEBE- GRÆNSENDE AFTALER Hvad er normalt tilladt og forbudt i forhold til konkurrenter? Købe eller sælge produkter til en konkurrent som led i helt sædvanlig samhandel Møde med en konkurrent, hvor der ikke drøftes konkurrenceretligt problematiske forhold Indhente oplysninger om konkurrenter fra offentlige kilder eller igennem kunder Udlevere en årsrapport eller anden helt offentlig information Aftaler om priser, rabatter eller forretningsbetingelser, fx at aftale, at I aldrig giver rabatter på mere end 10 pct. Markeds- eller kundedeling, fx at aftale, at du sælger på Sjælland og konkurrenten i Jylland? Koordinering af bud, fx at aftale, at du byder med 1 mio. og konkurrenten med 0,9 millioner Begrænsning af kapacitet, fx at aftale, at der max. sendes produkter på markedet Aftaler om boykot af kunder eller leverandører Hvad er normalt tilladt og forbudt i forhold til forhandlere? Oplyse en vejledende videresalgspris, som frit kan fraviges Fastsætte en maksimal videresalgspris, som forhandleren frit kan gå under Opsige en forhandler, der ikke opfylder lovlige forpligtelser i forhandleraftalen Fastsætte en bindende videresalgspris Fastsætte en mindstepris, som forhandleren ikke må gå under Belønne forhandleren for at holde et vist prisniveau Straffe forhandleren for ikke at holde et vist prisniveau Forbyde forhandleren at sælge til kunder, der selv henvender sig fra andre områder

7 Udarbejd værktøjer, der bringer dig uden om faldgruberne Når du kender din virksomheds mulige faldgruber, må du dernæst se, hvad du kan gøre for at komme uden om dem. Det afhænger helt af din virksomhed og de faldgruber, du har afdækket. Hvis du ofte deltager i tilbudsgivning (udbud) kan budkoordinering være en faldgrube. Et værktøj kan fx være, at sælgerne har en tjekliste, de skal anvende. Hvis du sælger produkter igennem forhandlere, kan bindende videresalgspriser være en faldgrube. Et værktøj kan fx være standardformuleringer, som sælgerne skal anvende. Når du udarbejder værktøjerne, skal de tilpasses netop din virksomhed. Det er vigtigt, at de er forståelige for de ansatte og rent faktisk kan bruges. Hvis du går til en advokat for at købe en pakkeløsning, skal du sørge for, at den bliver skræddersyet til din virksomhed. Du må også tage stilling til, om det skal have konsekvenser for den enkelte medarbejder, hvis der begås en overtrædelse. EKSEMPLER PÅ VÆRKTØJER Tjekliste for tilbud» Skriv ned, hvad der normalt er forbudt. Fx at aftale med en konkurrent, hvem der skal vinde eller hvilke priser, der skal bydes med, at låne bud af en konkurrent eller at indgive et fælles bud med en konkurrent. Standardkontrakter» Udarbejd en standard for fx en forhandleraftale, hvor bestemmelserne på forhånd er vurderet at være lovlige. Fx at forhandleren ikke forbydes at sælge til kunder, der selv henvender sig fra andre områder. Retningslinjer for priskommunikation med forhandlere» Bl.a. bindende videresalgspriser er forbudte. Du kan fx lave retningslinjer for, hvad sælgerne må kommunikere til kunderne. Ordning så spørgsmål kan blive besvaret» Hvad skal de ansatte gøre, hvis de har spørgsmål? Sørg for, at der er et sted, hvor de kan henvende sig, fx hos ledelsen. Undervisning af de ansatte» I mange virksomheder er det en god ide, at de ansatte deltager i undervisning. Det kan være internt eller fx i en brancheforening. Det behøver ikke være et langt forløb, men sørg for, at der bruges konkrete eksempler og øvelser, som de ansatte kan forholde sig til. Vejledning om konkurrencereglerne» En kort vejledning, der fortæller, hvad konkurrencereglerne går ud på og hvad de ansatte ikke må. Og lige så vigtigt: Hvad de ansatte må.

8 Få værktøjerne indarbejdet Det er ikke nok, at du udarbejder værktøjer; de skal også indarbejdes i virksomheden. Ledelsen har en central rolle De ansatte må aldrig være i tvivl om, at det er meget vigtigt, at de overholder reglerne. Ledelsen må derfor gå forrest og vise vejen. Sørg for, at der altid er én, der har ansvaret for værktøjerne For at undgå, at arbejdet langsomt går i glemmebogen, må du udpeger én, der har ansvaret for værktøjerne, og som sørger for at følge op på arbejdet. Ledelsen må også selv løbende følge op. De ansatte skal kende og bruge værktøjerne Indkald fx dine ansatte til et møde og indskærp vigtigheden af, at virksomheden overholder konkurrencereglerne. Fortæl dem også, hvad det er, de helt præcis skal gøre. EKSEMPEL: VIGTIGHEDEN AF ET KLART FORMULERET PROGRAM En virksomhed har udarbejdet en vejledning om konkurrencereglerne til medarbejderne. Det fremgår heraf, at det er ulovligt at indgå aftaler med konkurrenter om bl.a. priser. En medarbejder modtager en fra en bekendt hos konkurrenten. Det fremgår, at konkurrenten den kommende uge vil hæve sine priser med 20 pct. Kollegaen opfordrer virksomheden til at gøre det samme. Medarbejderen sletter en og siger til sig selv, at det var godt, at der ikke blev indgået nogen aftale. Det konkurrenceretlige aftalebegreb er imidlertid meget bredt. Da vejledningen alene omtaler aftaler, ved medarbejderne ikke, at modtagelse af konkurrencefølsomme oplysninger uden udtrykkelig afstandtagen også kan udgøre en aftale. Virksomheden burde have sikret, at medarbejderne var bekendt med dette brede aftalebegreb og at der følgelig skulle være taget udtrykkelig afstand fra konkurrentens . Hver enkelt har et ansvar for at overholde reglerne Det er vigtigt at gøre alle opmærksomme på, at de har et personligt ansvar for at sikre, at virksomheden overholder reglerne. Hvis de er usikre på noget, skal de spørge.

9 EKSEMPEL: INDARBEJDELSE AF VÆRKTØJER TIL AT UNDGÅ BUD- KOORDINERING En virksomhed har identificeret budkoordinering som sin største faldgrube. Alle tilbud bliver udarbejdet af en betroet medarbejder og de drøftes aldrig med andre end direktøren. I denne virksomhed er der særligt fem måder at få ud- og indarbejdet værktøjer på:» Medarbejderen kan have en tjekliste over, hvad der normalt er tilladt og forbudt ved afgivelse af tilbud. Fx at han ikke må aftale priser med konkurrenter, at han ikke må udveksle tilbud med konkurrenter og at han ikke må få indsigt i konkurrenternes omkostninger.» Medarbejderen må også instrueres om nødvendigheden af at inddrage direktøren, hvis der ønskes et samarbejde med en konkurrent, så direktøren i det enkelte tilfælde kan vurdere, om det er tilladt eller forbudt.» Medarbejderen må instrueres om, at oplysninger aldrig må videregives til andre i virksomheden (andet end direktøren) eller til tredjemand. Medmindre direktøren har godkendt det. Det må også sikres, at mappen med tilbud ikke er frit tilgængelig.» Alle i virksomheden skal vide, at de straks skal orientere direktøren, hvis en konkurrent retter henvendelse og giver oplysninger om priser m.v. eller opfordrer til et kartel. Direktøren skal vide, at hun klart skal tage afstand fra sådanne opfordringer.» Direktøren kan indkalde de ansatte til at møde, hvor hun indskærper vigtigheden af, at virksomheden overholder konkurrencereglerne og gør det klart for de ansatte, hvad de må og ikke må. EKSEMPEL: INDARBEJDELSE AF VÆRKTØJER TIL AT UNDGÅ BIN- DENDE VIDERESALGSPRISER En virksomhed har identificeret bindende videresalgspriser som sin største faldgrube. Virksomhedens produkter bliver solgt igennem en række forhandlere. Virksomheden har en række sælgere, der er ansvarlige for forhandlerne i hvert deres område. Virksomheden kan fx overveje følgende værktøjer:» Virksomheden kan udarbejde en standardforhandleraftale, der bl.a. fastsætter, at virksomheden kan kommunikere vejledende videresalgspriser, som det står forhandlerne frit for at fravige. Sælgerne kan ikke ændre formuleringen.» Sælgerne kan have en tjekliste over, hvad der normalt er tilladt og forbudt at kommunikere i forbindelse med priser. Fx at sælgerne ikke må fastsætte bindende videresalgspriser eller minimumspriser. Eller tilskynde til at følge de vejledende priser.» Sælgerne kan gives eksempler på formuleringer, de kan anvende i deres kommunikation med forhandlerne. Fx: Vejledende salgspris: 39,95 kr. Bemærk, at du frit kan fravige prisen i op- og nedadgående retning.» Direktøren kan indkalde de ansatte til et møde, hvor han indskærper vigtigheden af, at virksomheden overholder konkurrencereglerne og gør det klart for de ansatte, hvad de må og ikke må.

10 Følg løbende op Din virksomhed ændrer sig hele tiden. Du kan fx gå ind på nye markeder, introducere nye produkter eller indlede samarbejde med nye forretningsforbindelser. Værktøjerne skal løbende tilpasses Når din virksomhed ændrer sig, gør dens faldgruber det også. Du må derfor løbende tilpasse værktøjerne, så de hele tiden passer til din virksomheds situation. Det skal løbende undersøges, at reglerne bliver overholdt Du må løbende undersøge, om din virksomhed faktisk overholder konkurrencereglerne. Hvis du har interne retningslinjer, må du også sikre, at de bliver fulgt. Tjek løbende, om reglerne ændrer sig De grundlæggende forbud i konkurrenceretten har ikke ændret sig de sidste mange år. Men der sker selvfølgelig en udvikling. Du må derfor løbende undersøge, om reglerne eller praksis har ændret sig. Du kan fx tilmelde dig Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nyhedsbreve. Advokater og brancheforeninger orienterer typisk også om relevante ændringer. Hvor ofte skal der ske opfølgning? Der kan ikke siges noget generelt om, hvor ofte du skal følge op. Det afhænger helt af din virksomhed og dens aktiviteter. EKSEMPEL: TILPASNING AF VÆRKTØJERNE TIL NYE FALDGRUBER En møbelproducent har tidligere solgt sine produkter direkte til forbrugere i København og Aarhus samt ved tilbudsgivning (udbud) til staten. Møbelproducenten har tidligere identificeret budkoordinering som en faldgrube og har en tjekliste for, hvad der er tilladt og forbudt i den forbindelse. Møbelproducenten beslutter, at produkterne nu i stedet udelukkende skal sælges igennem uafhængige forhandlere. Ved valget af distributionssystem skal der fx udpeges eneforhandlere eller skal alle kunne sælge produkterne frit overalt? må det sikres, at systemet overholder konkurrencereglerne. Der er fx forbudt at forbyde forhandlere at sælge til kunder, der selv retter henvendelse fra andre områder. Forbuddet mod bindende videresalgspriser kan være en ny faldgrube. Møbelproducenten må sikre, at sælgerne ved, at de ikke må fastsætte bindende videresalgspris m.v. Det kræver udarbejdelse af nye værktøjer fx standardformuleringer sælgerne kan anvende eller tjeklister og indarbejdelse af dem.

11 Hvad hvis jeg opdager, jeg har overtrådt konkurrencereglerne? Arbejdet med at overholde konkurrencereglerne skulle gerne gøre, at din virksomhed undgår overtrædelser. Hvis din virksomhed alligevel overtræder reglerne, er den ikke fritaget for ansvar eller garanteret en lavere straf. Hvis du bliver opmærksom på, at din virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne, skal overtrædelsen straks bringes til ophør. Ved kartelaftaler må du overveje, om der er grundlag for at indgive en såkaldt leniencyansøgning (afsløring af kartellet) til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hvis du er den første, der går til myndighederne og afslører et kartel, kan du under visse betingelser gå fri for straf. Du kan læse mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside på Også ved andre typer overtrædelse kan det betale sig at samarbejde med myndighederne. Hjælp til oplysning af sagen kan føre til en lavere straf. Hvis du har gjort en aktiv indsats for at overholde konkurrencereglerne, kan det efter omstændighederne indebære en reduktion af den straf, som måtte komme på tale. Der er dog ingen automatik. At virksomhederne gør en indsats for at overholde konkurrencereglerne er naturligt de har netop en pligt til at overholde konkurrencereglerne, ganske som andre regler. EKSEMPEL: EN VIRKSOMHED FIK STRAFNEDSÆTTELSE PÅ GRUND AF SIT ARBEJDE MED AT OVERHOLDE KONKURRENCELOVEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt i 2013, at virksomheden Unilever havde opereret med ulovlige mindstepriser på visse isprodukter. Unilever accepterede at betale en bøde på 1,5 millioner kr. Det var en formildende omstændighed, at Unilever igennem flere år havde opereret med et omfattende og veldokumenteret complianceprogram, hvor ledelsen aktivt havde tilskyndet medarbejderne til at følge lovgivningen. Complianceprogrammets effektivitet havde på væsentlig måde medvirket til Unilevers samarbejde med myndighederne om oplysning af sagen.

12 YDERLIGERE INFORMATION Du kan læse endnu mere om, hvad du kan gøre for at overholde konkurrencereglerne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance. Du finder vejledningen på styrelsens hjemmeside på På konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside findes yderligere information om konkurrenceloven og afgørelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og domstolene. Du kan bl.a. også finde:» Vejledning om konkurrenceloven» Vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven» Vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver uformel vejledning til virksomheder om generelle konkurrenceretlige spørgsmål. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver derimod ikke konkret rådgivning om virksomhedens arbejde med at overholde konkurrencereglerne (om et complianceprogram fx er godt nok). Du kan finde kontaktoplysninger på styrelsens hjemmeside. Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Juni 2015

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Informationsudveksling og konkurrencereglerne. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, partner Jesper Kaltoft, partner

Informationsudveksling og konkurrencereglerne. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, partner Jesper Kaltoft, partner Informationsudveksling og konkurrencereglerne Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, partner Jesper Kaltoft, partner Generelt om informationsudveksling og konkurrencereglerne Informationsudveksling i forskellige

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG

NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG 8. oktober 2014 Specialkonsulent Cecilie Sivertsen og chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG Ny vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger VEJLEDNING OM INFORMATIONSAKTIVITETER

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Af Gitte Holtsø, fuldmægtig Louise Tandrup Christensen og fuldmægtig Asbjørn Godsk Fallesen Afgørelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Hvornår gælder kartelreglerne?

Hvornår gælder kartelreglerne? Hvornår gælder kartelreglerne? Ved partner Jesper Kaltoft og specialistadvokat Christian Nielsen Uddannelsesdagen 2014 2 3 Den lange rejse På en forretningsrejse fra Nigeria til Italien blev Pisciotti

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Administrativ temadag. 3. december 2013

Administrativ temadag. 3. december 2013 Administrativ temadag Administrativ temadag 3. december 2013 tirsdag den 3. december 2013 Danske Havnes standardkontrakt for arealudleje Danske Havnes standardkontrakt v/nete Herskind for arealudleje Danske

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere