OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE"

Transkript

1 ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

2 Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går ud på, er der større sandsynlighed for, at du overtræder dem. Myndighederne kan gribe ind, selv om du ikke vidste, at du gjorde noget ulovligt. Kend alle de relevante regler Konkurrencerettens primære forbud kender de fleste. Fx at det er ulovligt at aftale med en konkurrent, hvem der skal vinde en kontrakt. Eller at dine forhandlere skal sælge produkterne til en bestemt pris. Men ved du også, at det kan være forbudt at udveksle prisoplysninger med konkurrenter? Eller ikke at tage afstand, hvis du deltager i et møde, hvor dine konkurrenter aftaler noget ulovligt? Beskyt dig også mod andre Når du ved, hvad der er tilladt og forbudt, kan du bedre undgå at overtræde loven og dermed de konsekvenser, som en overtrædelse kan have for din virksomhed. Når du kender reglerne, kan du også bedre beskytte dig mod, at andre overtræder reglerne og skader din virksomhed. Det kan fx være dine leverandører, der har indgået en kartelaftale, der medfører højere indkøbspriser for dig. Du kan tippe Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sådanne overtrædelser. OVERTRÆDELSER KAN SKADE DIN VIRKSOMHED 1. Dårligt omdømme Din virksomheds omdømme lider skade.! 2. Bøde og fængsel Din virksomhed risikerer bøde på op til 10 pct. af omsætningen. Direktøren og andre kan blive pålagt bøder. Der er også fængselsstraf for karteller. 3. Forretningen påvirkes En ulovlig aftale er automatisk ugyldig. Du skal ændre din adfærd. Og du skal bruge tid og penge på sagen. 4. Krav om erstatning Dine kunder og andre, der har lidt skade, kan rejse krav om erstatning. 5. Udelukkelse fra udbud Du kan blive udelukket fra at deltage i udbud.

3 Hvad kan jeg gøre for at overholde konkurrencereglerne? I mange virksomheder er arbejdet med at overholde konkurrencereglerne noget, der nemt og hurtigt kan gøres. Men ledelsen har måske ikke tænkt på det før. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet denne miniguide, der giver dig et hurtigt overblik over, hvordan du kan få tænkt konkurrencereglerne ind i din virksomheds dagligdag. Sund fornuft bringer dig langt men er ikke altid nok Undersøgelser viser, at virksomheder ofte bruger deres almindelige sunde fornuft, når de forholder sig til konkurrencereglerne. Den kan også bringe dem rigtig langt. Men der er regler, som de er nødt til at kende for at undgå overtrædelser. Arbejdet med at overholde konkurrencereglerne skaber større bevidsthed om reglerne i din virksomhed og skulle gerne gøre, at din virksomhed overholder dem.! Dit arbejde med at overholde konkurrencereglerne bliver først effektivt, når både ledelsen og de ansatte ønsker at undgå lovovertrædelser. Og du derved får skabt en kultur i din virksomhed om, at det er rigtigt og vigtigt, at alle overholder reglerne. Hvad kan jeg gøre? Man kan sige, at der er fire skridt, du må igennem, for bedre at sørge for, at du overholder konkurrencereglerne. De er gengivet nedenfor og er nærmere beskrevet på de næste par sider. For mange virksomheder vil skridtene smelte sammen og kan hurtigt gennemføres. HVAD KAN JEG GØRE? Skridt 1: Identificér din virksomheds mulige faldgruber Skridt 2: Udarbejd værktøjer, der bringer dig uden om faldgruberne Skridt 3: Få værktøjerne indarbejdet Skridt 4: Følg løbende op

4 Identificér din virksomheds mulige faldgruber Medmindre du har en meget stor virksomhed med mange aktiviteter, er det sikkert ikke alle områder af konkurrenceretten, der er relevant for dig. Det første, du må gøre, er derfor at finde ud af, hvad der er særligt relevant for din virksomhed. På den måde kan du målrette arbejdet og fokusere på det, der påvirker netop din virksomhed. Hvilke regler er relevante for din virksomhed? Lidt forenklet kan man sige, at konkurrencereglerne indeholder tre generelle forbud: FORBUDDET MOD KARTELLER OG KOORDINERING MED KONKUR- RENTER Aftaler med aktuelle eller potentielle konkurrenter, der begrænser konkurrencen, er blandt de mest alvorlige overtrædelser. Det er naturligvis ikke ulovligt, at indgå en aftale med en konkurrent. Det er de konkurrencebegrænsende aftaler, der er forbudte. En aftale er konkurrencebegrænsende, når den griber ind i de sædvanlige konkurrencevilkår på markedet. Det er fx ulovligt, hvis to konkurrenter aftaler, hvilken pris deres produkter skal sælges til. Eller at de ikke vil konkurrere med hinanden på deres respektive lokale markeder. Det er normalt også ulovligt, hvis en virksomhed afslører sin strategi for en konkurrent, fx ved at sende en med oplysninger om sine fremtidige priser. Det gælder, selv om den anden virksomhed sletter en og ikke tænker mere over den. Det er alle forhold, som virksomhederne skal beslutte uafhængig af hinanden. FORBUDDET MOD BEGRÆNSNINGER I AFTALER MED KUNDER EL- LER LEVERANDØRER Det er ikke kun aftaler med konkurrenter, der kan være problematiske. Aftaler med kunder eller leverandører kan også begrænse konkurrencen. Det er fx ulovligt at pålægge en forhandler, at forhandleren skal sælge produktet til en bestemt pris (en såkaldt bindende videresalgspris). Det er også forbudt at belønne forhandleren for at følge de vejledende videresalgspriser. Hvis en kunde eller en leverandør samtidig er en konkurrent, skal aftalen også vurderes under det ovennævnte forbud mod karteller og koordinering med konkurrenter. En aftale med en konkurrent, en kunde eller en leverandør, der umiddelbart er konkurrencebegrænsende, kan alligevel falde uden for forbuddet, hvis den skaber effektivitetsgevinster, der kommer forbrugerne til gode og nogle yderligere betingelser er opfyldt. Det kaldes en individuel fritagelse. Det er virksomhederne, der skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

5 FORBUDDET MOD MISBRUG AF DOMINERENDE STILLING Virksomheder, der er så stærke, at de kan agere uafhængig af deres konkurrenter og kunder må ikke misbruge denne markedsstyrke, fx ved at forbyde kunder at købe ind hos andre leverandører, at belønne kunder for at placere hovedparten af deres køb hos virksomheden eller opkræve urimelige priser for at ville levere. Forbuddet gælder alene for de virksomheder, der har markedsstyrke. Det har ikke noget med deres omsætning at gøre. Fx fandt Konkurrencestyrelsen i 2003, at Vollerup Strands Vandværk indtog en dominerende stilling, da kunderne i vandværkets naturlige forsyningsområde ikke havde mulighed for at købe vand fra andre kilder. Som en tommelfingerregel er en virksomhed normalt dominerende, hvis dens markedsandel er over 50 pct., men den kan også være det ved en lavere andel. De fleste virksomheder er ikke dominerende, men du må undersøge, om din er. Man kan være dominerende på nogle markeder, men ikke på andre og det er noget, der kan ændre sig over tid. Hertil kommer nogle yderligere regler, der kan være relevante for nogle virksomheder. Det omfatter bl.a. reglerne om opkøb af virksomheder (fusionskontrol). For virksomheder, der er aktive i andre lande, kan konkurrencereglerne i disse lande også være relevante. Hvad skal dit fokus være? Når du har fået afklaret hvilke regler, der er relevante for din virksomhed, må du derefter finde ud af hvilke områder, der særligt skal være fokus på. Hvis du kun er aktiv som udførende håndværker, behøver du fx normalt ikke fokusere på reglerne om salg af produkter igennem selvstændige forhandlere. Og hvis du kun er forhandler af produkter i detailleddet, behøver du fx normalt ikke fokusere på reglerne om forskningsog udviklingsaftaler. For at se, hvad det er for forhold, din virksomhed sidder med til hverdag, må du kigge på aftaler, du normalt indgår. Du må også tale med dine ansatte om deres forhold til konkurrenter, kunder og leverandører for at se, hvad der ligger ud over de skriftlige aftaler. EKSEMPEL: HVAD EN GENNEMGANG AF AFTALER KAN VISE En virksomhed sælger produkter igennem forhandlere. Ved en gennemgang af et antal forhandleraftaler kan virksomheden se, at følgende bestemmelse optræder i mange af dens aftaler: En tidsubegrænset pligt for forhandleren til ikke at forhandle konkurrerende produkter (en såkaldt konkurrence- eller eksklusivitetsklausul). Virksomheden ved herefter, at medarbejderne har behov for at vide hvornår og i hvor lang tid, det er tilladt at bruge konkurrence-/eksklusivitetsklausuler. EKSEMPEL: HVAD SAMTALER MED MEDARBEJDERE KAN AFDÆKKE En virksomhed afgiver løbende tilbud på mindre byggeopgaver, som sælgerne selv er ansvarlige for. Direktionen kommer alene ind over større opgaver. En gennemgang af de senest tilbud og dokumenter i den forbindelse indikerer ikke problemer. En drøftelse med sælgerne viser, at sælgerne forud for tilbudsafgivningen ringer til de største konkurrenter for at sikre, at tilbuddet ikke kommer til at stikke alt for meget ud i forhold til de andres, og det ikke altid er den samme virksomhed, der vinder kontrakten. Virksomheden er derfor i praksis involveret i et kartel, der ikke kunne afdækkes ud fra de skriftlige aftaler. Som i eksemplet ovenfor må det adresseres. Hvilke personer skal du særligt have fokus på? Sidste skridt er at få afklaret hvilke personer i virksomheden, der særligt skal fokuseres på. Det er typisk dem, der har kontakt til konkurrenter, kunder eller leverandører. Der er dog nogle hovedprincipper, som alle skal kende, fx forbuddet mod karteller.

6 TOMMELFINGERREGLER OM FORBUDDET MOD KONKURRENCEBE- GRÆNSENDE AFTALER Hvad er normalt tilladt og forbudt i forhold til konkurrenter? Købe eller sælge produkter til en konkurrent som led i helt sædvanlig samhandel Møde med en konkurrent, hvor der ikke drøftes konkurrenceretligt problematiske forhold Indhente oplysninger om konkurrenter fra offentlige kilder eller igennem kunder Udlevere en årsrapport eller anden helt offentlig information Aftaler om priser, rabatter eller forretningsbetingelser, fx at aftale, at I aldrig giver rabatter på mere end 10 pct. Markeds- eller kundedeling, fx at aftale, at du sælger på Sjælland og konkurrenten i Jylland? Koordinering af bud, fx at aftale, at du byder med 1 mio. og konkurrenten med 0,9 millioner Begrænsning af kapacitet, fx at aftale, at der max. sendes produkter på markedet Aftaler om boykot af kunder eller leverandører Hvad er normalt tilladt og forbudt i forhold til forhandlere? Oplyse en vejledende videresalgspris, som frit kan fraviges Fastsætte en maksimal videresalgspris, som forhandleren frit kan gå under Opsige en forhandler, der ikke opfylder lovlige forpligtelser i forhandleraftalen Fastsætte en bindende videresalgspris Fastsætte en mindstepris, som forhandleren ikke må gå under Belønne forhandleren for at holde et vist prisniveau Straffe forhandleren for ikke at holde et vist prisniveau Forbyde forhandleren at sælge til kunder, der selv henvender sig fra andre områder

7 Udarbejd værktøjer, der bringer dig uden om faldgruberne Når du kender din virksomheds mulige faldgruber, må du dernæst se, hvad du kan gøre for at komme uden om dem. Det afhænger helt af din virksomhed og de faldgruber, du har afdækket. Hvis du ofte deltager i tilbudsgivning (udbud) kan budkoordinering være en faldgrube. Et værktøj kan fx være, at sælgerne har en tjekliste, de skal anvende. Hvis du sælger produkter igennem forhandlere, kan bindende videresalgspriser være en faldgrube. Et værktøj kan fx være standardformuleringer, som sælgerne skal anvende. Når du udarbejder værktøjerne, skal de tilpasses netop din virksomhed. Det er vigtigt, at de er forståelige for de ansatte og rent faktisk kan bruges. Hvis du går til en advokat for at købe en pakkeløsning, skal du sørge for, at den bliver skræddersyet til din virksomhed. Du må også tage stilling til, om det skal have konsekvenser for den enkelte medarbejder, hvis der begås en overtrædelse. EKSEMPLER PÅ VÆRKTØJER Tjekliste for tilbud» Skriv ned, hvad der normalt er forbudt. Fx at aftale med en konkurrent, hvem der skal vinde eller hvilke priser, der skal bydes med, at låne bud af en konkurrent eller at indgive et fælles bud med en konkurrent. Standardkontrakter» Udarbejd en standard for fx en forhandleraftale, hvor bestemmelserne på forhånd er vurderet at være lovlige. Fx at forhandleren ikke forbydes at sælge til kunder, der selv henvender sig fra andre områder. Retningslinjer for priskommunikation med forhandlere» Bl.a. bindende videresalgspriser er forbudte. Du kan fx lave retningslinjer for, hvad sælgerne må kommunikere til kunderne. Ordning så spørgsmål kan blive besvaret» Hvad skal de ansatte gøre, hvis de har spørgsmål? Sørg for, at der er et sted, hvor de kan henvende sig, fx hos ledelsen. Undervisning af de ansatte» I mange virksomheder er det en god ide, at de ansatte deltager i undervisning. Det kan være internt eller fx i en brancheforening. Det behøver ikke være et langt forløb, men sørg for, at der bruges konkrete eksempler og øvelser, som de ansatte kan forholde sig til. Vejledning om konkurrencereglerne» En kort vejledning, der fortæller, hvad konkurrencereglerne går ud på og hvad de ansatte ikke må. Og lige så vigtigt: Hvad de ansatte må.

8 Få værktøjerne indarbejdet Det er ikke nok, at du udarbejder værktøjer; de skal også indarbejdes i virksomheden. Ledelsen har en central rolle De ansatte må aldrig være i tvivl om, at det er meget vigtigt, at de overholder reglerne. Ledelsen må derfor gå forrest og vise vejen. Sørg for, at der altid er én, der har ansvaret for værktøjerne For at undgå, at arbejdet langsomt går i glemmebogen, må du udpeger én, der har ansvaret for værktøjerne, og som sørger for at følge op på arbejdet. Ledelsen må også selv løbende følge op. De ansatte skal kende og bruge værktøjerne Indkald fx dine ansatte til et møde og indskærp vigtigheden af, at virksomheden overholder konkurrencereglerne. Fortæl dem også, hvad det er, de helt præcis skal gøre. EKSEMPEL: VIGTIGHEDEN AF ET KLART FORMULERET PROGRAM En virksomhed har udarbejdet en vejledning om konkurrencereglerne til medarbejderne. Det fremgår heraf, at det er ulovligt at indgå aftaler med konkurrenter om bl.a. priser. En medarbejder modtager en fra en bekendt hos konkurrenten. Det fremgår, at konkurrenten den kommende uge vil hæve sine priser med 20 pct. Kollegaen opfordrer virksomheden til at gøre det samme. Medarbejderen sletter en og siger til sig selv, at det var godt, at der ikke blev indgået nogen aftale. Det konkurrenceretlige aftalebegreb er imidlertid meget bredt. Da vejledningen alene omtaler aftaler, ved medarbejderne ikke, at modtagelse af konkurrencefølsomme oplysninger uden udtrykkelig afstandtagen også kan udgøre en aftale. Virksomheden burde have sikret, at medarbejderne var bekendt med dette brede aftalebegreb og at der følgelig skulle være taget udtrykkelig afstand fra konkurrentens . Hver enkelt har et ansvar for at overholde reglerne Det er vigtigt at gøre alle opmærksomme på, at de har et personligt ansvar for at sikre, at virksomheden overholder reglerne. Hvis de er usikre på noget, skal de spørge.

9 EKSEMPEL: INDARBEJDELSE AF VÆRKTØJER TIL AT UNDGÅ BUD- KOORDINERING En virksomhed har identificeret budkoordinering som sin største faldgrube. Alle tilbud bliver udarbejdet af en betroet medarbejder og de drøftes aldrig med andre end direktøren. I denne virksomhed er der særligt fem måder at få ud- og indarbejdet værktøjer på:» Medarbejderen kan have en tjekliste over, hvad der normalt er tilladt og forbudt ved afgivelse af tilbud. Fx at han ikke må aftale priser med konkurrenter, at han ikke må udveksle tilbud med konkurrenter og at han ikke må få indsigt i konkurrenternes omkostninger.» Medarbejderen må også instrueres om nødvendigheden af at inddrage direktøren, hvis der ønskes et samarbejde med en konkurrent, så direktøren i det enkelte tilfælde kan vurdere, om det er tilladt eller forbudt.» Medarbejderen må instrueres om, at oplysninger aldrig må videregives til andre i virksomheden (andet end direktøren) eller til tredjemand. Medmindre direktøren har godkendt det. Det må også sikres, at mappen med tilbud ikke er frit tilgængelig.» Alle i virksomheden skal vide, at de straks skal orientere direktøren, hvis en konkurrent retter henvendelse og giver oplysninger om priser m.v. eller opfordrer til et kartel. Direktøren skal vide, at hun klart skal tage afstand fra sådanne opfordringer.» Direktøren kan indkalde de ansatte til at møde, hvor hun indskærper vigtigheden af, at virksomheden overholder konkurrencereglerne og gør det klart for de ansatte, hvad de må og ikke må. EKSEMPEL: INDARBEJDELSE AF VÆRKTØJER TIL AT UNDGÅ BIN- DENDE VIDERESALGSPRISER En virksomhed har identificeret bindende videresalgspriser som sin største faldgrube. Virksomhedens produkter bliver solgt igennem en række forhandlere. Virksomheden har en række sælgere, der er ansvarlige for forhandlerne i hvert deres område. Virksomheden kan fx overveje følgende værktøjer:» Virksomheden kan udarbejde en standardforhandleraftale, der bl.a. fastsætter, at virksomheden kan kommunikere vejledende videresalgspriser, som det står forhandlerne frit for at fravige. Sælgerne kan ikke ændre formuleringen.» Sælgerne kan have en tjekliste over, hvad der normalt er tilladt og forbudt at kommunikere i forbindelse med priser. Fx at sælgerne ikke må fastsætte bindende videresalgspriser eller minimumspriser. Eller tilskynde til at følge de vejledende priser.» Sælgerne kan gives eksempler på formuleringer, de kan anvende i deres kommunikation med forhandlerne. Fx: Vejledende salgspris: 39,95 kr. Bemærk, at du frit kan fravige prisen i op- og nedadgående retning.» Direktøren kan indkalde de ansatte til et møde, hvor han indskærper vigtigheden af, at virksomheden overholder konkurrencereglerne og gør det klart for de ansatte, hvad de må og ikke må.

10 Følg løbende op Din virksomhed ændrer sig hele tiden. Du kan fx gå ind på nye markeder, introducere nye produkter eller indlede samarbejde med nye forretningsforbindelser. Værktøjerne skal løbende tilpasses Når din virksomhed ændrer sig, gør dens faldgruber det også. Du må derfor løbende tilpasse værktøjerne, så de hele tiden passer til din virksomheds situation. Det skal løbende undersøges, at reglerne bliver overholdt Du må løbende undersøge, om din virksomhed faktisk overholder konkurrencereglerne. Hvis du har interne retningslinjer, må du også sikre, at de bliver fulgt. Tjek løbende, om reglerne ændrer sig De grundlæggende forbud i konkurrenceretten har ikke ændret sig de sidste mange år. Men der sker selvfølgelig en udvikling. Du må derfor løbende undersøge, om reglerne eller praksis har ændret sig. Du kan fx tilmelde dig Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nyhedsbreve. Advokater og brancheforeninger orienterer typisk også om relevante ændringer. Hvor ofte skal der ske opfølgning? Der kan ikke siges noget generelt om, hvor ofte du skal følge op. Det afhænger helt af din virksomhed og dens aktiviteter. EKSEMPEL: TILPASNING AF VÆRKTØJERNE TIL NYE FALDGRUBER En møbelproducent har tidligere solgt sine produkter direkte til forbrugere i København og Aarhus samt ved tilbudsgivning (udbud) til staten. Møbelproducenten har tidligere identificeret budkoordinering som en faldgrube og har en tjekliste for, hvad der er tilladt og forbudt i den forbindelse. Møbelproducenten beslutter, at produkterne nu i stedet udelukkende skal sælges igennem uafhængige forhandlere. Ved valget af distributionssystem skal der fx udpeges eneforhandlere eller skal alle kunne sælge produkterne frit overalt? må det sikres, at systemet overholder konkurrencereglerne. Der er fx forbudt at forbyde forhandlere at sælge til kunder, der selv retter henvendelse fra andre områder. Forbuddet mod bindende videresalgspriser kan være en ny faldgrube. Møbelproducenten må sikre, at sælgerne ved, at de ikke må fastsætte bindende videresalgspris m.v. Det kræver udarbejdelse af nye værktøjer fx standardformuleringer sælgerne kan anvende eller tjeklister og indarbejdelse af dem.

11 Hvad hvis jeg opdager, jeg har overtrådt konkurrencereglerne? Arbejdet med at overholde konkurrencereglerne skulle gerne gøre, at din virksomhed undgår overtrædelser. Hvis din virksomhed alligevel overtræder reglerne, er den ikke fritaget for ansvar eller garanteret en lavere straf. Hvis du bliver opmærksom på, at din virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne, skal overtrædelsen straks bringes til ophør. Ved kartelaftaler må du overveje, om der er grundlag for at indgive en såkaldt leniencyansøgning (afsløring af kartellet) til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hvis du er den første, der går til myndighederne og afslører et kartel, kan du under visse betingelser gå fri for straf. Du kan læse mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside på Også ved andre typer overtrædelse kan det betale sig at samarbejde med myndighederne. Hjælp til oplysning af sagen kan føre til en lavere straf. Hvis du har gjort en aktiv indsats for at overholde konkurrencereglerne, kan det efter omstændighederne indebære en reduktion af den straf, som måtte komme på tale. Der er dog ingen automatik. At virksomhederne gør en indsats for at overholde konkurrencereglerne er naturligt de har netop en pligt til at overholde konkurrencereglerne, ganske som andre regler. EKSEMPEL: EN VIRKSOMHED FIK STRAFNEDSÆTTELSE PÅ GRUND AF SIT ARBEJDE MED AT OVERHOLDE KONKURRENCELOVEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt i 2013, at virksomheden Unilever havde opereret med ulovlige mindstepriser på visse isprodukter. Unilever accepterede at betale en bøde på 1,5 millioner kr. Det var en formildende omstændighed, at Unilever igennem flere år havde opereret med et omfattende og veldokumenteret complianceprogram, hvor ledelsen aktivt havde tilskyndet medarbejderne til at følge lovgivningen. Complianceprogrammets effektivitet havde på væsentlig måde medvirket til Unilevers samarbejde med myndighederne om oplysning af sagen.

12 YDERLIGERE INFORMATION Du kan læse endnu mere om, hvad du kan gøre for at overholde konkurrencereglerne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance. Du finder vejledningen på styrelsens hjemmeside på På konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside findes yderligere information om konkurrenceloven og afgørelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og domstolene. Du kan bl.a. også finde:» Vejledning om konkurrenceloven» Vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven» Vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver uformel vejledning til virksomheder om generelle konkurrenceretlige spørgsmål. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver derimod ikke konkret rådgivning om virksomhedens arbejde med at overholde konkurrencereglerne (om et complianceprogram fx er godt nok). Du kan finde kontaktoplysninger på styrelsens hjemmeside. Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Juni 2015

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

COMPLIANCE SEMINAR - konkurrenceret

COMPLIANCE SEMINAR - konkurrenceret COMPLIANCE SEMINAR - konkurrenceret HOS VELTEK 22. og 26. oktober 2015 Frederik André Bork 29901503 fab@lett.dk Kartelreglerne et overblik Agenda Sanktionsregler Introduktion til konkurrencereglerne Det

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

BRANCHEFORENINGER HVAD MÅ MAN TALE OM?

BRANCHEFORENINGER HVAD MÅ MAN TALE OM? side 1 BRANCHEFORENINGER HVAD MÅ MAN TALE OM? ARRANGEMENT OM KONKURRENCERET OG BRANCHEFORENINGERS INFORMATIONSUDVEKSLING Horten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Brancheforeningerne Asfaltindustrien Danske

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Konkurrenceret i Byggeriet

Konkurrenceret i Byggeriet Konkurrenceret i Byggeriet Konkurrenceret i Byggeriet Dansk Byggeri, juni 2013, Redaktion: Dansk Byggeri/Johan Iversen Møller. Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum. Foto: Erhvervsministeriets billedearkiv

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Lovlige konsortier og ulovlige karteller. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jesper Kaltoft og Peter Stig Jakobsen

Lovlige konsortier og ulovlige karteller. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jesper Kaltoft og Peter Stig Jakobsen Lovlige konsortier og ulovlige karteller Uddannelsesdagen 2017 Ved Jesper Kaltoft og Peter Stig Jakobsen 2 Motiver Omkostningsfordeling Risikofordeling Adgang til teknologi, nye markeder Forskning og udvikling

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA. Brancheforeninger LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA. Brancheforeninger LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KONKURRENCERET COMPLIANCE TEMA Brancheforeninger 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma Brancheforeninger er kendetegnet ved, at de er forum for samarbejde mellem konkurrenter. Et sådant samarbejde kan have mange

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed. Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller

Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed. Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller Brancheforeninger: Lovlig interessevaretagelse eller ulovlig kartelvirksomhed Uddannelsesdagen 2017 Ved Mark Gall og Pernille Skovgaard Møller 2 Program Hvad kan du bruge din brancheforening til? Hvad

Læs mere

NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG

NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG 8. oktober 2014 Specialkonsulent Cecilie Sivertsen og chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath NÅR KOMMUNIKATIONEN BLIVER ULOVLIG Ny vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger VEJLEDNING OM INFORMATIONSAKTIVITETER

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning gennemgår, hvordan man ansøger om straflempelse for deltagelse i et kartel. Hvordan ansøger jeg om straflempelse? Den bedste måde at søge om straflempelse

Læs mere

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. 2. 1) Loven

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM afsagt den 13. april 2016. Rettens nr. 8-3264/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Ank] agernyndigheden mod Hansen & Graversen Murennestre A/S cvr-nummer 12084587

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Informationsudveksling og konkurrencereglerne. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, partner Jesper Kaltoft, partner

Informationsudveksling og konkurrencereglerne. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, partner Jesper Kaltoft, partner Informationsudveksling og konkurrencereglerne Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, partner Jesper Kaltoft, partner Generelt om informationsudveksling og konkurrencereglerne Informationsudveksling i forskellige

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. FORMÅLET MED KONKURRENCEREGLERNE...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrenceret og kontrakter. Ved partner Jesper Kaltoft, Bech-Bruun

Konkurrenceret og kontrakter. Ved partner Jesper Kaltoft, Bech-Bruun Konkurrenceret og kontrakter Ved partner Jesper Kaltoft, Bech-Bruun 2 Overblik Konkurrencereglernes relevans i forbindelse med kommercielle kontrakter Oversigt over de relevante regler Særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling BfBE - Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Bjørn Bagge Dato: 27. marts 2017 Sag: BET-16/10871-6 Sagsbehandler: /SAB Vejledende

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Fra Nakkebølle til Grindsted - Perspektivering af konkurrencestraffesagerne, særligt kartellerne

Fra Nakkebølle til Grindsted - Perspektivering af konkurrencestraffesagerne, særligt kartellerne Fra Nakkebølle til Grindsted - Perspektivering af konkurrencestraffesagerne, særligt kartellerne DFK, den 6. oktober 2011 Af vicestatsadvokat Hans Jakob Folker (SØK) hjf001@politi.dk 10-10-2011 Side 1

Læs mere