Ulykkesforebyggelse før ulykken sker. Lektor PhD Kirsten Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykkesforebyggelse før ulykken sker. Lektor PhD Kirsten Jørgensen"

Transkript

1 Ulykkesforebyggelse før ulykken sker Lektor PhD Kirsten Jørgensen

2 Indhold Ulykken som fænomen og forebyggelsespotentialet De banale risici og deres konsekvenser Risikoforståelsen og bevidsthed Umiddelbare og grundlæggende årsager Ulykkesrisici Sikkerhedsbarrierer Tænk sikkerhed i stedet for forebyggelse 2 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

3 Ulykken som fænomen og forebyggelsespotentialet En hændelse, hvor en person bliver skadet. Hændelse, sker pludselig og i øjeblikket uventet for den der skades. Det skadevoldende skader umiddelbart. Årsag til skaden ligger i hændelsen og det skadevoldende de umiddelbare årsag Årsag til hændelsen og det skadevoldende skal søges bag om ulykken de bagvedliggende årsager 3 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

4 Ulykken som fænomen og forebyggelsespotentialet En risiko kan være svært at se De risici man ser kan man som regel klare Det er de risici man ikke ser eller ikke er bevist om der fører til ulykker Det er næsten altid en kombination af forhold, der skaber en uventet risiko Denne kombination er vanskelig at forudse konsekvenserne af 4 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

5 Ulykken som fænomen og forebyggelsespotentialet Der er normalt stor fokus på det man kalder højrisici, som fx brand, eksplosion mv Mens fokus på de mere banale risici på det nærmeste ikke får nogen opmærksomhed 98% af alle ulykker er banale i både hændelsen og det skadevoldende Størsteparten af de ulykker der sker skyldes risici vi ikke tager alvorlige og derfor ikke får gjort noget ved. 5 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

6 Passiv sikkerhed og Aktiv sikkerhed Den sikkerhed der er indbygget i teknologien og arbejdspladsens udformning Den adfærd der er påkrævet af medarbejderne for at sikkerheden kan blive opretholdt 6 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

7 Barriere typer Uønsket hændelse Ulykke Forebyggende barrierer Aktive eller passive barrierer, som fungerer forebyggende på at uønskede hændelser opstår Beskyttende barrierer Aktive barrierer som beskytter mod skader Begrænsende barrierer Passive barrierer som minimerer konsekvenserne Hollnagel DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

8 Konsekvenserne fra ulykker Skader som Dødsfald Amputation Knoglebrud Rygskader Forstuvninger Sårskader Bløddelsskader Forgiftninger Ætsninger El-skader Brandskader Psykiske traumer Skader og tab Behandling og genoptræning Tab af Medarbejdere Bygninger Teknisk udstyr Produktion Kvalitet Kunder Økonomi 8 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

9 Ulykkeshændelsen Kombination af Kombination en række forhold af Kombination en række forhold af Kombination en række forhold af en række forhold Pludselig uventet hændelse Kontakt med skadevoldende forhold Fald og nedstyrtning Nedfald og udskridning Trafik sammenstød Brand og eksplosion Forkerte bevægelser Forkert bevægelse af farekilde Brud, sprængning Fordampning, udslip Aggressivitet Skarpe kanter Bevægende maskindele Højt pres, tryk Kinetiske energier Potentielle energier Varme, kulde Elektricitet Kemiske stoffer Blændende lys Kraftig lyd Tunge byrder Farlig stråling Vold Manglende ilt 9 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

10 Ulykkeshændelsen Kan faren opdages Ved man om faren er udløst Kan faren undgås Er der handlemuligheder Er der evne og tid til at handle Kombination af Kombination en række forhold af Kombination en række forhold af Kombination en række forhold af en række forhold Aktive skadesbegrænsende sikkerhed Pludselig uventet hændelse Passive skadesbegrænsende sikkerhed Kontakt med skadevoldende forhold Advarsels signaler Teknisk skades begrænsning Organiseret skades begrænsning Kulturel og uformel begrænsning 10 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

11 Umiddelbare årsager Erfaringsbaserede fejl, Regelbaserede fejl, Vidensbaserede fejl, Bevidste fejl Fejlhandlinger Kombination af forhold der fører til uønsket hændelse Fejlsituationer Bagvedliggende årsager Teknologien fungerer forkert, går i stykker, har sikkerhedsmæssige mangler mv. Produktet materialefejl, funktionsfejl, produktionsfejl mv. Opgaven andres fejl i rutiner, andres fejl i procedurer, svigt i kommunikation, unormale kryds af aktiviteter mv. Omgivelserne fejlskift i lys og lyd, vejrændring mv. 11 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

12 Umiddelbare årsager Tilbøjelighed til risikotagning Belønning, Tillid, Involvering, Accept, Kompetence, Motivation Medarbejder kultur Aktive og adfærd skadesbeskyttende sikkerhedsbarrierer Fejlhandlinger Kombination af forhold der fører til uønsket hændelse Bagvedliggende årsager Fejlsituationer Passive skadesbeskyttende sikkerhedsbarrierer Den operationelle sikkerhed Teknisk kontrol af risici Tydelig oplysning og risiko og konsekvens 12 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

13 Bagvedliggende årsager Mangler ved instruktion og oplæring, træning procedurer, standarder kommunikation planlægning Styringsmæssige årsager Ledelsesmæssige svagheder 13 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Teknologiske svagheder Umiddelbare årsager Mangler ved teknisk sikkerhed vedligehold renholdelse bygningsmæssige indretning miljømæssige belastninger usikre færdselsveje indretning af arbejdssteder

14 Mangler ved supervision opfølgning af regler positiv feedback konsekvens målopfyldelse Styringsmæssige årsager 14 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Bagvedliggende årsager Daglig ledelses kultur Aktive og adfærd forebyggende sikkerhedsbarrierer Ledelsesmæssige svagheder Teknologiske svagheder Passive forebyggende Den sikkerhedsbarrierer taktiske og tekniske sikkerhed Umiddelbare årsager Begrænset eller ingen kontrol Fejl i kontrol Begrænset eller ingen risikovurdering Fejlvurdering

15 Mangler ved sikkerhedsledelse ledelsestræning organ. regler læring af ulykker målsætning og styring evaluering Styringsmæssige årsager Strategiske svagheder Bagvedliggende årsager Ydre årsager Organisatoriske svagheder Mangler ved inspektioner konsekvens krav til teknologi, bygninger mv krav til planlægning krav til arbejdets tilrettelæggelse 15 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

16 Styringsmæssige årsager Mangler ved prioritering fokus ved beslutninger vilje til sikkerhed evne til troværdighed Ydre årsager Passive grundlæggende sikkerhedsbarrierer Den strategiske og styringsmæssige sikkerhed 16 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Overordnede ledelses kultur og adfærd Aktive grundlæggende sikkerhedsbarrierer Strategiske svagheder Organisatoriske svagheder Bagvedliggende årsager Mangler ved organisatorisk tilrettelæggelse af kontrolprocedurer fastsættelse af acceptgrænser for risici

17 Eksempel på en banal ulykke En sagsbehandler slår sit hovedet på en trappen, får flænge over venstre øje og briller bliver knust. Det sker, da hun på vej op ad trappen støder foden mod trinnet, mister balancen og falder. Grunden er at hun kan ikke se trinnet, da hun bærer et tykt opslået ringbind i armene Hun har hentet nogle sagsakter i arkivet, som ligger i kælderen, fordi hun har klient siddende og vente på kontoret, der ikke medbragt sine papirer til mødet. Da klienten sidder og venter føler hun at hun skal skynde sig. Oplysningerne kunne i øvrigt findes elektronisk, men hun er ikke fortrolig med pc programmet. Der er en elevator, men den benytter man kun, når man har materiale på rullebord, da det er sundere at tage trappen. Hun kan ikke holde i gelænder, da hun bruger begge hænder til at bære med, fordi hun har allerede fundet sagen i mappen, og ønsker derfor ikke at lukke ringbindet. 17 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

18 Ulykkesanalysen Får flænge over øjet Briller knuses Rammer trappen med hovedet Er på trappen Mister balancen og falder Skal bruge sagmappe Arkiv i kælderen Elevator benyttes begrænset Rammer trin med fod Bruger ikke gelænder Klienten har ikke sine papirer med Benytter ikke pcén Ser ikke trin Har travlt Bærer mappen med begge hænder Det var ikke skrevet i indkaldelsen Er ikke fortrolig med programmet Bærer mappen opslået Klienten venter Har fundet sagen 18 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

19 Risikoforståelse og - bevidsthed Tilstedeværelse af risici betyder ikke at der sker en ulykke Risici for ulykker er ikke nødvendigvis tilstede hele tiden Risici varierer fra job til job, fra person til person, fra tid til anden Læring fra ulykker, nærved-ulykker og farlige situationer kan hjælpe til at belyse hvor risici er og kan opstå 19 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

20 Kompetanceniveauer Trin 4 Ubevidst kompetence Jeg ved det, men gør det automatisk Trin 3 Bevidst kompetence Jeg ved, hvad jeg har behov for at vide og jeg ved det Trin 2 Bevidst inkompetence Jeg ved, hvad jeg har behov for at vide Trin 1 Ubevidst inkompetence Jeg ved ikke, hvad jeg har behov for at vide 20 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

21 Usikker adfærd Ubevidst handling Bevidst handling Smuttere Forglemmelser Misforståelser Opmærksomhedsfejl: Forstyrrelser Undladelser Forsømmelser Misforståelser Misopfattelser Mis timing Hukommelsesfejl: Glemmer en planlagt del Glemmer tid og sted Glemmer formål Regelbaseret misforståelse: Forkert brug af en god regel Anvendelse af forkert regel Vidensbaseret misforståelse: Ikke tilstrækkelig viden Ikke den rigtige viden Ikke eksisterende viden Mange andre former Reason J. 1990, Human Error Undladelser eller brud 21 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Rutine undladelser og brud på regler Exceptionelle undladelser og brud på regler Sabotage Præsentationens navn Kirsten Jørgensen

22 Fokus på Sikkerheds barrierer Faresituation Farekilde Tab / Skader Sikkerheds Barrierer Risiko scenarier Usikker adfærd Årsags undersøgelse Arbejdsplads faktorer Organisatoriske faktorer 22 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet James Reason 1990

23 Fokus på Sikkerheds barrierer The bow tie model Sikkerheds barrierer Hændelse Center hændelse Konsekvens Venstre side fejltræs analyse 23 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Højre side - årsagskonsekvens analyse

24 Fokus på Sikkerheds barrierer Hale & Figur 10 Guldenmund Barrierer, defineret og specificeret Fysiske barrierer Kombinati oner Adfærdsmæssige barrierer Livscyklus: 1. Anskaffet, konstrueret 2. Installeret 3. Anvendt 4. Kontrolleret 5. Vedligeholdt 24 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Interface Procedurer. Planer, regler og mål Tilgængelighed, mandskab, planlægning Kompetencer, tilpasning Forpligtigelse, konfliktløsninger Koordination, kommunikation

25 Ulykkesrisici Niveau 4 de primære risikotyper. 1. Se på der hvor du har dine ben og fødder, om der er risiko for fald 2. Se på dine omgivelser om der er risiko for at blive ramt af noget, støde ind i noget, komme i klemme, få noget ned over sig mv 3. Se på hvad du bruger dine hænder til om der er risiko for at skære sig, stikke sig, få klemt fingre, brænde sig, få stød mv 4. De særlige farlige risici som omfatter de specifikke højrisikoområder som brand, eksplosion, forgiftning, kvælning mv. 25 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

26 Ulykkesrisici niveau 17 og 64 A. Underlag, hvor der færdes, arbejdes 1. Arbejde i højde/fald Flytbare stiger, faste stiger, trappestiger, mobil stillads, fast stillads, op/ nedtagning af stillads, tage, områder med niveauforskelle, faste platforme, mobile platforme, lad, førerhus på køretøj, andet 2. Arbejde i niveau/fald Færden nær huller, fordybninger, fald på gulv, arealer, fald på trappe, færden i niveau overbelastning ved fx snublen, vriden om mv 26 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

27 B. Omgivelser hvor der færdes, arbejdes 3. Faldende genstande Kraner og hejse, Mekaniske løfteudstyr, Lastning på køretøjer, Tab, fald af genstand, andet fx lagre, opbevaring 4. Flyvende genstande Flyvende genstande fra bearbejdning,flyvende genstande fra sammenpresning 5. Rammer imod, imellem, af Ramt af køretøj, Ramt af vindblæste genstande, Ramt af rullende, glidende genstande, Ramt af andres håndværktøjer, Ramt af andres byrder, objekter, Nær hængende, svingende genstande, Mast imellem eller i mod, Ramme ind i objekter 6. Udskridning af materialer Færden ved ophobede materialer 7. Aggression Fra mennesker, Fra dyr 27 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

28 C. Hvad der arbejdes med, ved 8. Tekniske hjælpemidler Håndværktøj, Pasning af maskine, Vedligehold af maskine, Klargøring af maskine, Rengøring af maskine 9. Køretøj Mistet kontrol af køretøj 10. Elektricitet Arbejde med elektrisk udstyr, Arbejde med elektricitet 11. Varme, kulde Varme og kolde overflader, Varmt arbejde 12. Kemi i forhold til Åbne containere, lukkede containere, tilsætte/fjerne/ åbner container, Transport af container, Lukker container 13. Løfte, byrder Overbelastning, tunge løft 28 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

29 D. Omgivelser af særlig farlig karakter 14. Højspænding Arbejde med højspænding 15. Ild, brand Arbejde nær åben ild, Slukning af brand 16. Ilt probl. incl Vand, Arbejde i lukkede rum, Arbejde med åndedrætsværn, Arbejde i, på under vand, Arbejde nær vand 17. Eksplosion Fysisk eksplosion/overtryk, Eksplosionsfare - dampe, gasser, Eksplosionsfare - dampe, gasser, Eksplosionsfare støv, Eksplosiver, Eksplosionsfare - exoterme reaktioner 29 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

30 Risici sikkerhedsbarrierer og PIE s Den risikofyldte aktivitet Primære sikkerheds barrierer Støttendet sikkerheds barrierer Evaluerings kriterier PIE s Kontrol parametre Arbejde på en stige, med risiko for at falde ned 1. Stigens styrke 2. Stigens stabilitet 1. Typen af stige og dens bæreevne 2. Placeringen og beskyttelsen af stigen Stigens trins konditioner Kontrol af længde og bæreevne Vedligeholdelse og opbevaring Renholdelse Placeringen ved stigens fod Placeringen ved stigens top og vinkel Beskyttelse mod andre trafik, der kan skubbe stigen ud af balance 3. Brugerens stabilitet 3. Brugerens evne til at stå på stigen Hvor man star på stigen Personens kondition Brugen af begge hænder til andet end at holde fast Ydre kræfter som fx. blæst Hensigtsmæssighed i bevægelsen på stigen 30 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

31 INFO kort 31 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

32 INFO kort for 17 gruppering af farekilder Til arbejdsgiveren LEDELSE Fare: Arbejde i højde med risiko for fald til lavere niveau Omfatter ophold og arbejde på alle former for stiger, stilladser, platforme, niveauforskelle, tage mv. Til arbejdstageren Medarbejder Fare: Arbejde i højde Omfatter ophold og arbejde på alle former for stiger, stilladser, platforme, niveauforskelle, tage mv. Barrieretyper Observer/undersøg Forstå/tolk og vurder Handle/udfør Udstyrets styrke Behov for rækværk Udstyrets placering og fundering Brugerstabilitet Observer om udstyret er i orden, rengjort og vedligeholdt. Undersøg hvilket udstyr der er behov for til opgaverne og dets bæreevne. Undersøg om der er behov for andet udstyr til opgaverne. Observer om medarbejderne tilbage-melder når udstyret ikke er i orden. Observer medarbejdernes adfærd og anvendelse af udstyret. Observer behovet for rækværk Observer nødvendigt rækværks kvalitet Observer om rækværk er monteret korrekt og i god vedligeholdt tilstand Observer udstyrets placering of fundering Observer muligheden for ydre omstændigheder kan påvirke udstyret Observer behov for særlige foranstaltninger til sikring Observer medarbejdernes evne til at sikre udstyret Tjek godkendelse af udstyret Observer medarbejdernes helbredstilstand før de sendes I højden Observer vejrliget før opgaven starter op Observer medarbejdernes adfærd hen under fodtøj, frie hænder Vurder om konstruktionen er hensigtsmæssig til opgave. Vurder bæreevnen i forhold til opgaven. Vurder vedligeholdelsestilstanden. Vurder behov for afhjælpende foranstaltninger. Vurder behovet for information til medarbejdere og eventuelt. procedurer for arbejdet Vurder behovet for særlig instruktion. Vurder behovet for motiverende initiativer overfor medarbejderne. Vurder tilgængelighed, vedligeholdelse, styrke, opsætning af rækværker. Vurder motivation til at sikre vedligeholdelse af rækværkernes kvalitet. Vurder behovet for særlig instruktion. Vurder behovet for motiverende initiativer overfor medarbejderne. Vurder mulighed for udskridning, væltning Vurder mulighed for at nogen kan støde ind I eller påvirke udstyrets balance Vurder medarbejdernes evne og motivation til at opsætte og anvende udstyret korrekt Vurder om medarbejderne er OK Vurder om medarbejderne kan klare opgaven Vurder om medarbejderne ved hvordan adfærden bør være ved arbejde i højde Vurder medarbejdernes motivation til at udvise sikker adfærd Sørg for mangler udbedres Sørg for det rigtige udstyr kommer i anvendelse Fjern defekt udstyr Informer medarbejderne om hvilket udstyr de skal anvende Informer medarbejderne om hvilket udstyr der er defekt eller er under udbedring Sørg for procedurer for renholdelse og vedligeholdelse Motiver og instruer medarbejderne om hvordan du ønsker de skal forholde sig når de arbejder i højde og hvilke tilbagemeldinger de skal give, når de finder at tingene ikke er i orden Sørg for at mangler udbedres Informer medarbejderne om hvordan de skal forholde sig Motiver og instruer medarbejderne om hvordan du ønsker de skal forholde sig når rækværker mangler eller ikke er i orden. Sørg for at mangler udbedres Informer medarbejderne om hvad rigtig metode er og sørg for det sker Instruer om opstilling, fastgørelse, fundering, placering mv Motiver medarbejderne til at overholde procedurer Sørg for klare instruktioner/aftaler Sørg for god fordeling af ansvar og opgaver Skab positiv motivation til sikker adfærd Sørg for en konsekvent holdning overfor misligholdelse Barrieretyper Udstyrets styrke Behov for rækværk Udstyrets placering og fundering Bruger-stabilitet Observer/ undersøg Forstå/tolke vurder Handle/udfør Observer om udstyret er i Vurder om konstruktionen er Sørg for mangler udbedres orden, rengjort og hensigtsmæssig til opgave. Sørg for det rigtige udstyr kommer i vedligeholdt. Vurder bæreevnen i forhold til anvendelse Undersøg hvilket udstyr der opgaven. Fjern defekt udstyr er behov for til opgaverne Vurder vedligeholdelsestilstanden. Meddel arbejdsgiver og eventuelle og dets bæreevne. kollegaer hvis forholdene ikke er i orden Undersøg om der er behov Vurder behov for afhjælpende Følg de givne instruktioner og procedurer for andet udstyr til foranstaltninger. opgaverne. Observer behovet for rækværk Observer nødvendigt rækværks kvalitet og styrke Observer om rækværk er monteret korrekt og i god vedligeholdt tilstand Observer udstyrets placering of fundering Observer muligheden for ydre omstændigheder kan påvirke udstyret Observer behov for særlige foranstaltninger til sikring Tjek godkendelse af udstyret Observer din helbredstilstand før du går i højden Observer vejrliget før opgaven starter op Observer behov for særlig adfærd herunder fodtøj, frie hænder til at holde fast Vurder tilgængelighed, vedligeholdelse, styrke, opsætning af rækværker. Vurder mulighed for udskridning, væltning Vurder mulighed for at nogen kan støde ind I eller påvirke udstyrets balance Vurder din egen evne til at arbejde i højden Vurder om du kan klare opgaven Vurder hvilken adfærd der er behov for i arbejdsopgaven for din og dine kollegaers sikkerhed Vurder metode til transport af materialer og værktøj, som skal anvendes til arbejdet i højden. Sørg for at mangler udbedres Meddel arbejdsgiver og eventuelle kollegaer hvis der er mangler og hvilke forholdsregler der er nødvendige Følg de givne instruktioner og procedurer Sørg for at mangler udbedres Meddel arbejdsgiver og eventuelle kollegaer hvis der er mangler og hvilke forholdsregler der er nødvendige Følg de givne instruktioner og procedurer Kend til de nødvendige instruktioner/aftaler Kend til hvem der har ansvar og opgaver Sørg for hjælpemidler til at få hejst materialer og udstyr op, så du har en hånd fri til at kunne holde fast Udfør opgaven med en sikker og professionel adfærd 32 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens Kirsten Jørgensen navn

33 Problemet for risikobevidstheden Mennesker er udsatte for de banale risici i deres dagligdag på forskelligvis og oplever alligevel sjældent at der sker en ulykke Derfor får mange den opfattelse at ulykker ikke vil ske for dem og de ser ikke risikoen som en risiko 33 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

34 Alternativet er at kontrollere sikkerhedsbarriererne Øge bevidstheden om sikkerhedsbarriererne Sikre tilstedeværelsen af sikkerhedsbarrierer Sikre sikkerhedsbarrierernes anvendelse Erstat sikkerhedsbarriererne med andre, når der er behov Kontroler og vedlighold kvaliteten af sikkerhedsbarriererne 34 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

35 Resultater fra observationer i små og mellemstore virksomheder Både arbejdsgiver og arbejdstagere har behov for at være opmærksomme på behovet for sikkerhedsbarrierer Arbejdsgiveren har ansvaret for at tage ansvaret i de forberedende aktiviteter Arbejdstageren må taget et eget ansvar i den arbejdssituation han står i, hvor han ofte er på egen hånd 35 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

36 Arbejdsgiverens ansvar at det rigtige udstyr er til stede og i orden, at medarbejderne ved, hvordan han skal bruge det, at medarbejderen er motiveret for at bruge det rigtigt, at medarbejderen ved, hvad han skal gøre, når og hvis udstyret fejler eller ikke passer til opgaven. 36 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

37 Arbejdsgiverens ansvar At tilrettelægge arbejdet så, der er klarhed over, hvad han forventer af adfærd hos medarbejderen, at medarbejderen ved dette og er motiveret til at opfylde disse forventninger. 37 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

38 Arbejdsgiverens ansvar Arbejdsgiveren skal tage hensyn til medarbejderens kompetencer, når han tilrettelæggerarbejdet, og han skal medvirke til at forbedre disse kompetencer, når dette behøves af hensyn til opgavernes udførelse. 38 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

39 Den ansatte skal tage ansvar for At han ved hvilke sikkerhedsbarrierer, der skal være i orden, før han går i gang med arbejdet. 39 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

40 Den ansatte skal tage ansvar for At han har det rigtige udstyr og ved, hvordan det skal anvendes. Desuden skal han være motiveret til at bruge det. 40 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

41 Den ansatte skal tage ansvar for At han kender procedurer og arbejdslederens forventninger til arbejdets udførelse, og endelig have tilegnet sig de nødvendige kompetencer 41 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

42 Udviklingskurven Ulykkesfrekvens Ulykkes cyklus - Ingen kontinuerte forbedringer Den præsterende platform med kontinuert ledelses indsats, men uden kontinuerte forbedringer Den trinvise forandring mod kontinuert forbedring gennem medarbejder inddragelse Krause, T.R Employee-Driven Systems for Safe behavoiur 42 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

43 Forebyggelsesmuligheder Forebyggelsens evne og varighed Styrings mæssige årsager Grundlæg gende årsager Umiddelbare årsager Ulykkens hændelsen Skaden Forebyggelses synlighed 43 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

44 Forandringsledelse samt Målsætning og feedback som motivation til sikkerhed 44 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

45 Den sikkerhedsmæssige adfærd kan påvirkes ved: At øge den enkeltes fortrolighed ved at udføre arbejdet på en sikker måde At fokusere på de individuelle forbedringer i forhold til sikkerhedsmålsætninger For at dette skal blive en succes kræver det imidlertid: At målene skal være en udfordring men absolut opnåelige og At Feedback programmet skal være præcist og rettidigt 45 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

46 Særlige vigtige faktorer for at opnå en god effekt er: At det er obligatorisk at deltage det er altså noget ledelsen kræver og forventer At ledelsen tydeligt understøtter en udvikling både gennem topledelse og gennem den daglige ledelse At der er en styregruppe til at igangsætte initiativer, men at aktiviteter efterhånden skal integreres i de lokale enheder og hos medarbejderne. At der sker en træning baseret på et relevant og overskueligt program. 46 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

47 En lærende proces Hvor alle, der er involveret, får en viden om hvilke sikkerhedsproblemer, man gerne vil have løst og på hvilken måde. En politisk proces Hvor aktørerne i processen får roller og ansvar, muligvis særlige privilegier og magt, og hvor der etableres en koalition af aktører, der skal måle forandringerne. En symbolsk proces Hvor en ny kultur får en identitet gennem symboler, ritualer, belønning, historiefortælling og eget sprog. 47 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

48 Det er helt nødvendigt, at ledelsen forpligter sig til at ville opnå nye mål for sikkerheden i virksomheden, og at det bliver til et strategisk mål for virksomheden. Det kræver imidlertid en bevidsthed hos ledelsen om, at der er et problem, og at problemet kun kan løses gennem en forandring i virksomheden hos såvel ledelse som hos medarbejdere. 48 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

49 Forberedelse Kortlægning af risici Etablering af arbejds- styregruppe Fastlæggelse af mål og strategi Forankring af mål og strategi i linjeledelsen Fuld information til alle medarbejdere 49 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Kirsten Jørgensen, DTU Management Præsentationens navn

50 Programmets læringsproces 1. Et uddannelsesprogram om at forstå risici 2. Træning on the job i at se og handle på risici 3. Læring om og adgang til alle nødvendige informationer om sikkerhed 4. Læring fra ulykker, nærved ulykker 50 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

51 Programmets politiske proces 5. Inddragelse af medarbejderne i forandringer og især nye forandringer 6. Den daglige dialog mellem medarbejder og ledelse om sikkerhed og risici i arbejdet 7. Toolboks møder, især ved opgaver med flere deltagere om hvilke risici man i fællesskab skal være opmærksomme på 8. Intern audit om aftaler og handlinger på sikkerhedsområdet overholdes 51 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

52 Programmets symbolske proces 9. Ledelsens synlighed og troværdighed, Walk arounds 10. Sociale arrangementer, informationsmøder, events mv 52 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Kirsten Jørgensen, DTU Management Præsentationens navn

53 Tænk sikkerhed i stedet for forebyggelse Tænk belønning i stedet for straf Tænk ledelse i stedet for medarbejderadfærd Tænk motivation og medarbejder involvering Tænk linjeledelse og mellemlederansvar Tænk sikkerhed som noget der skaber profit Tænk sikkerhed som en højprioritet Tænk troværdighed ind i sikkerheden Tænk troværdighed ind i sikkerheden Tænk troværdighed ind i sikkerheden Sikkerhed er en ledelsesopgave, der kræver involvering af medarbejderne 53 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

54 Thank you for your attention 54 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

55 55 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

56 Ulykkesanalysen i bagklogskabens lys Analysen af ulykker er altid sket på grundlag af den viden man har om hvad der er sket, hvor det er let at se, hvad man skulle have gjot anderledes Det er imidlertid meget vanskeligere at forudse, hvad der er bedst at gøre før ulykkeshændelsen sker. En risikosituation er vanskelig at gennemskue og forstå. En given situation kan syntes at være normal uden særlige risici, men hvor en ny kombination af forhold kan skabe en forskel, der er vanskelig at gennemskue. Mange risici er normale i vores omgivelser og vi bliver vandte med, at vi magter at klare disse risici Det gør at vi glemmer at være opmærksomme i øjeblikket eller at vi blive blinde overfor risici 56 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

57 De banale ulykker De fleste ulykker syntes at være ganske simple at forklare når de er sket Når de opfattes som simple, så bliver der ikke brugt energi på at gennemføre en mere dybdegående undersøgelse eller analyse af årsager Mindst 60%-80% af de ulykker, der sker, også med ganske alvorlige følger er sådanne banale ulykker fx fald, snublen, løft, støden i mod Sådanne ulykker sker igen og igen uden at nogen tager sig af det eller lærer fra dem. Ingen indser at det må man tage fat på, på en meget mere kontant måde 57 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

58 Ydre årsager Nationale regler Internationale regler Uskrevne regler om gode tone Den offentlige mening Styringsmæssige årsager Samfundskrav politiske krav Lovgivning og regler Konkurrence, aftaler, konjunkturer Branchenormer Aftaleprincipper Markedssituation Lønvilkår Rekruteringsvilkår Konkurrencevilkår 58 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

59 Den politiske vilje Beslutningsmuligheder Den offentlige bevidsthed og accept Ydre årsager Den samfundspolitiske dagsorden Aktive politiske sikkerhedsbarrierer Lovgivning og regler Styringsmæssige årsager Samfundskrav politiske krav Konkurrence, aftaler, konjunkturer Myndighedskontrol Certificering Audit Forsikring Passive Faglige virksomhedspolitiske organisations aftaler Ydre krav, sikkerhedsbarrierer Forskning økonomiske pres, Koncernkrav 59 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

60 5 trin i virksomheders sikkerhedskulturer 5 GENERATIVE 4 PROACTIVE 1 NEGLECTFUL Ingen sikkerheds - program Ingen opmærk- somhed Ulykker er mandens egen skyld Sikkerhed er dyrt Regler er besværlige 2 REACTIVE Sikkerhed sker når der er sket en ulykke Regler følges når Arbejdstilsynet påbyder det Ingen program eller særlig opmærksomhed medmindre der stilles ydre krav 3 CALCULATIVE Program ifølge anvisninger Laver APV efter At+s liste Undersøger ulykker og retter op herefter Følger regler for at undgå påbud Lever op til krav når de stiles Har et udbygget sikkerhedsprogram Sørger for at alle instrueres og undervises Kortlægger risici og skaber forandring Gennemfører kampagner og initierer Er måske certificeret Undersøger ulykker og nærved hændelser Ser sikkerhed som en vigtig del af virksomhedens politik område Har en fuldt integreret intuitiv forståelse af sikkerhed i arbejdet Alle processer er gennemtænkt i forhold hertil Alle medarbejdere forstår virksomhedens mål og strategi for sikkerhed og respektere dette, samt indgår integreret i det opretholdelse og videre planlægning for en forsat og varig forandrings og forbedringsproces 60 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

Velkommen til Sikkerhedskursus del 1

Velkommen til Sikkerhedskursus del 1 Velkommen til Sikkerhedskursus del 1 Det er ikke for sjov og derfor kan det her ikke vente Statistisk set sker der på et halv år 15 tilløb til skader 7 materielle skader 5 mindre arbejdsskader 2 alvorlige

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder et historieværksted med billeder Metoden Sæt sikkerhed på dagsordenen en APV med billeder er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og DTU, IPL Institut for Produktion og Ledelse. Det er sket i forbindelse med

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur Sikkerhedskultur hvorfor nu det? Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sikkerhedskulturen i rederiet. Bortset fra grundstødninger

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af alle arbejdsulykker. Værktøjet

Læs mere