Ulykkesforebyggelse før ulykken sker. Lektor PhD Kirsten Jørgensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykkesforebyggelse før ulykken sker. Lektor PhD Kirsten Jørgensen"

Transkript

1 Ulykkesforebyggelse før ulykken sker Lektor PhD Kirsten Jørgensen

2 Indhold Ulykken som fænomen og forebyggelsespotentialet De banale risici og deres konsekvenser Risikoforståelsen og bevidsthed Umiddelbare og grundlæggende årsager Ulykkesrisici Sikkerhedsbarrierer Tænk sikkerhed i stedet for forebyggelse 2 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

3 Ulykken som fænomen og forebyggelsespotentialet En hændelse, hvor en person bliver skadet. Hændelse, sker pludselig og i øjeblikket uventet for den der skades. Det skadevoldende skader umiddelbart. Årsag til skaden ligger i hændelsen og det skadevoldende de umiddelbare årsag Årsag til hændelsen og det skadevoldende skal søges bag om ulykken de bagvedliggende årsager 3 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

4 Ulykken som fænomen og forebyggelsespotentialet En risiko kan være svært at se De risici man ser kan man som regel klare Det er de risici man ikke ser eller ikke er bevist om der fører til ulykker Det er næsten altid en kombination af forhold, der skaber en uventet risiko Denne kombination er vanskelig at forudse konsekvenserne af 4 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

5 Ulykken som fænomen og forebyggelsespotentialet Der er normalt stor fokus på det man kalder højrisici, som fx brand, eksplosion mv Mens fokus på de mere banale risici på det nærmeste ikke får nogen opmærksomhed 98% af alle ulykker er banale i både hændelsen og det skadevoldende Størsteparten af de ulykker der sker skyldes risici vi ikke tager alvorlige og derfor ikke får gjort noget ved. 5 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

6 Passiv sikkerhed og Aktiv sikkerhed Den sikkerhed der er indbygget i teknologien og arbejdspladsens udformning Den adfærd der er påkrævet af medarbejderne for at sikkerheden kan blive opretholdt 6 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

7 Barriere typer Uønsket hændelse Ulykke Forebyggende barrierer Aktive eller passive barrierer, som fungerer forebyggende på at uønskede hændelser opstår Beskyttende barrierer Aktive barrierer som beskytter mod skader Begrænsende barrierer Passive barrierer som minimerer konsekvenserne Hollnagel DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

8 Konsekvenserne fra ulykker Skader som Dødsfald Amputation Knoglebrud Rygskader Forstuvninger Sårskader Bløddelsskader Forgiftninger Ætsninger El-skader Brandskader Psykiske traumer Skader og tab Behandling og genoptræning Tab af Medarbejdere Bygninger Teknisk udstyr Produktion Kvalitet Kunder Økonomi 8 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

9 Ulykkeshændelsen Kombination af Kombination en række forhold af Kombination en række forhold af Kombination en række forhold af en række forhold Pludselig uventet hændelse Kontakt med skadevoldende forhold Fald og nedstyrtning Nedfald og udskridning Trafik sammenstød Brand og eksplosion Forkerte bevægelser Forkert bevægelse af farekilde Brud, sprængning Fordampning, udslip Aggressivitet Skarpe kanter Bevægende maskindele Højt pres, tryk Kinetiske energier Potentielle energier Varme, kulde Elektricitet Kemiske stoffer Blændende lys Kraftig lyd Tunge byrder Farlig stråling Vold Manglende ilt 9 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

10 Ulykkeshændelsen Kan faren opdages Ved man om faren er udløst Kan faren undgås Er der handlemuligheder Er der evne og tid til at handle Kombination af Kombination en række forhold af Kombination en række forhold af Kombination en række forhold af en række forhold Aktive skadesbegrænsende sikkerhed Pludselig uventet hændelse Passive skadesbegrænsende sikkerhed Kontakt med skadevoldende forhold Advarsels signaler Teknisk skades begrænsning Organiseret skades begrænsning Kulturel og uformel begrænsning 10 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

11 Umiddelbare årsager Erfaringsbaserede fejl, Regelbaserede fejl, Vidensbaserede fejl, Bevidste fejl Fejlhandlinger Kombination af forhold der fører til uønsket hændelse Fejlsituationer Bagvedliggende årsager Teknologien fungerer forkert, går i stykker, har sikkerhedsmæssige mangler mv. Produktet materialefejl, funktionsfejl, produktionsfejl mv. Opgaven andres fejl i rutiner, andres fejl i procedurer, svigt i kommunikation, unormale kryds af aktiviteter mv. Omgivelserne fejlskift i lys og lyd, vejrændring mv. 11 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

12 Umiddelbare årsager Tilbøjelighed til risikotagning Belønning, Tillid, Involvering, Accept, Kompetence, Motivation Medarbejder kultur Aktive og adfærd skadesbeskyttende sikkerhedsbarrierer Fejlhandlinger Kombination af forhold der fører til uønsket hændelse Bagvedliggende årsager Fejlsituationer Passive skadesbeskyttende sikkerhedsbarrierer Den operationelle sikkerhed Teknisk kontrol af risici Tydelig oplysning og risiko og konsekvens 12 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

13 Bagvedliggende årsager Mangler ved instruktion og oplæring, træning procedurer, standarder kommunikation planlægning Styringsmæssige årsager Ledelsesmæssige svagheder 13 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Teknologiske svagheder Umiddelbare årsager Mangler ved teknisk sikkerhed vedligehold renholdelse bygningsmæssige indretning miljømæssige belastninger usikre færdselsveje indretning af arbejdssteder

14 Mangler ved supervision opfølgning af regler positiv feedback konsekvens målopfyldelse Styringsmæssige årsager 14 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Bagvedliggende årsager Daglig ledelses kultur Aktive og adfærd forebyggende sikkerhedsbarrierer Ledelsesmæssige svagheder Teknologiske svagheder Passive forebyggende Den sikkerhedsbarrierer taktiske og tekniske sikkerhed Umiddelbare årsager Begrænset eller ingen kontrol Fejl i kontrol Begrænset eller ingen risikovurdering Fejlvurdering

15 Mangler ved sikkerhedsledelse ledelsestræning organ. regler læring af ulykker målsætning og styring evaluering Styringsmæssige årsager Strategiske svagheder Bagvedliggende årsager Ydre årsager Organisatoriske svagheder Mangler ved inspektioner konsekvens krav til teknologi, bygninger mv krav til planlægning krav til arbejdets tilrettelæggelse 15 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

16 Styringsmæssige årsager Mangler ved prioritering fokus ved beslutninger vilje til sikkerhed evne til troværdighed Ydre årsager Passive grundlæggende sikkerhedsbarrierer Den strategiske og styringsmæssige sikkerhed 16 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Overordnede ledelses kultur og adfærd Aktive grundlæggende sikkerhedsbarrierer Strategiske svagheder Organisatoriske svagheder Bagvedliggende årsager Mangler ved organisatorisk tilrettelæggelse af kontrolprocedurer fastsættelse af acceptgrænser for risici

17 Eksempel på en banal ulykke En sagsbehandler slår sit hovedet på en trappen, får flænge over venstre øje og briller bliver knust. Det sker, da hun på vej op ad trappen støder foden mod trinnet, mister balancen og falder. Grunden er at hun kan ikke se trinnet, da hun bærer et tykt opslået ringbind i armene Hun har hentet nogle sagsakter i arkivet, som ligger i kælderen, fordi hun har klient siddende og vente på kontoret, der ikke medbragt sine papirer til mødet. Da klienten sidder og venter føler hun at hun skal skynde sig. Oplysningerne kunne i øvrigt findes elektronisk, men hun er ikke fortrolig med pc programmet. Der er en elevator, men den benytter man kun, når man har materiale på rullebord, da det er sundere at tage trappen. Hun kan ikke holde i gelænder, da hun bruger begge hænder til at bære med, fordi hun har allerede fundet sagen i mappen, og ønsker derfor ikke at lukke ringbindet. 17 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

18 Ulykkesanalysen Får flænge over øjet Briller knuses Rammer trappen med hovedet Er på trappen Mister balancen og falder Skal bruge sagmappe Arkiv i kælderen Elevator benyttes begrænset Rammer trin med fod Bruger ikke gelænder Klienten har ikke sine papirer med Benytter ikke pcén Ser ikke trin Har travlt Bærer mappen med begge hænder Det var ikke skrevet i indkaldelsen Er ikke fortrolig med programmet Bærer mappen opslået Klienten venter Har fundet sagen 18 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

19 Risikoforståelse og - bevidsthed Tilstedeværelse af risici betyder ikke at der sker en ulykke Risici for ulykker er ikke nødvendigvis tilstede hele tiden Risici varierer fra job til job, fra person til person, fra tid til anden Læring fra ulykker, nærved-ulykker og farlige situationer kan hjælpe til at belyse hvor risici er og kan opstå 19 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

20 Kompetanceniveauer Trin 4 Ubevidst kompetence Jeg ved det, men gør det automatisk Trin 3 Bevidst kompetence Jeg ved, hvad jeg har behov for at vide og jeg ved det Trin 2 Bevidst inkompetence Jeg ved, hvad jeg har behov for at vide Trin 1 Ubevidst inkompetence Jeg ved ikke, hvad jeg har behov for at vide 20 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

21 Usikker adfærd Ubevidst handling Bevidst handling Smuttere Forglemmelser Misforståelser Opmærksomhedsfejl: Forstyrrelser Undladelser Forsømmelser Misforståelser Misopfattelser Mis timing Hukommelsesfejl: Glemmer en planlagt del Glemmer tid og sted Glemmer formål Regelbaseret misforståelse: Forkert brug af en god regel Anvendelse af forkert regel Vidensbaseret misforståelse: Ikke tilstrækkelig viden Ikke den rigtige viden Ikke eksisterende viden Mange andre former Reason J. 1990, Human Error Undladelser eller brud 21 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Rutine undladelser og brud på regler Exceptionelle undladelser og brud på regler Sabotage Præsentationens navn Kirsten Jørgensen

22 Fokus på Sikkerheds barrierer Faresituation Farekilde Tab / Skader Sikkerheds Barrierer Risiko scenarier Usikker adfærd Årsags undersøgelse Arbejdsplads faktorer Organisatoriske faktorer 22 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet James Reason 1990

23 Fokus på Sikkerheds barrierer The bow tie model Sikkerheds barrierer Hændelse Center hændelse Konsekvens Venstre side fejltræs analyse 23 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Højre side - årsagskonsekvens analyse

24 Fokus på Sikkerheds barrierer Hale & Figur 10 Guldenmund Barrierer, defineret og specificeret Fysiske barrierer Kombinati oner Adfærdsmæssige barrierer Livscyklus: 1. Anskaffet, konstrueret 2. Installeret 3. Anvendt 4. Kontrolleret 5. Vedligeholdt 24 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Interface Procedurer. Planer, regler og mål Tilgængelighed, mandskab, planlægning Kompetencer, tilpasning Forpligtigelse, konfliktløsninger Koordination, kommunikation

25 Ulykkesrisici Niveau 4 de primære risikotyper. 1. Se på der hvor du har dine ben og fødder, om der er risiko for fald 2. Se på dine omgivelser om der er risiko for at blive ramt af noget, støde ind i noget, komme i klemme, få noget ned over sig mv 3. Se på hvad du bruger dine hænder til om der er risiko for at skære sig, stikke sig, få klemt fingre, brænde sig, få stød mv 4. De særlige farlige risici som omfatter de specifikke højrisikoområder som brand, eksplosion, forgiftning, kvælning mv. 25 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

26 Ulykkesrisici niveau 17 og 64 A. Underlag, hvor der færdes, arbejdes 1. Arbejde i højde/fald Flytbare stiger, faste stiger, trappestiger, mobil stillads, fast stillads, op/ nedtagning af stillads, tage, områder med niveauforskelle, faste platforme, mobile platforme, lad, førerhus på køretøj, andet 2. Arbejde i niveau/fald Færden nær huller, fordybninger, fald på gulv, arealer, fald på trappe, færden i niveau overbelastning ved fx snublen, vriden om mv 26 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

27 B. Omgivelser hvor der færdes, arbejdes 3. Faldende genstande Kraner og hejse, Mekaniske løfteudstyr, Lastning på køretøjer, Tab, fald af genstand, andet fx lagre, opbevaring 4. Flyvende genstande Flyvende genstande fra bearbejdning,flyvende genstande fra sammenpresning 5. Rammer imod, imellem, af Ramt af køretøj, Ramt af vindblæste genstande, Ramt af rullende, glidende genstande, Ramt af andres håndværktøjer, Ramt af andres byrder, objekter, Nær hængende, svingende genstande, Mast imellem eller i mod, Ramme ind i objekter 6. Udskridning af materialer Færden ved ophobede materialer 7. Aggression Fra mennesker, Fra dyr 27 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

28 C. Hvad der arbejdes med, ved 8. Tekniske hjælpemidler Håndværktøj, Pasning af maskine, Vedligehold af maskine, Klargøring af maskine, Rengøring af maskine 9. Køretøj Mistet kontrol af køretøj 10. Elektricitet Arbejde med elektrisk udstyr, Arbejde med elektricitet 11. Varme, kulde Varme og kolde overflader, Varmt arbejde 12. Kemi i forhold til Åbne containere, lukkede containere, tilsætte/fjerne/ åbner container, Transport af container, Lukker container 13. Løfte, byrder Overbelastning, tunge løft 28 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

29 D. Omgivelser af særlig farlig karakter 14. Højspænding Arbejde med højspænding 15. Ild, brand Arbejde nær åben ild, Slukning af brand 16. Ilt probl. incl Vand, Arbejde i lukkede rum, Arbejde med åndedrætsværn, Arbejde i, på under vand, Arbejde nær vand 17. Eksplosion Fysisk eksplosion/overtryk, Eksplosionsfare - dampe, gasser, Eksplosionsfare - dampe, gasser, Eksplosionsfare støv, Eksplosiver, Eksplosionsfare - exoterme reaktioner 29 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

30 Risici sikkerhedsbarrierer og PIE s Den risikofyldte aktivitet Primære sikkerheds barrierer Støttendet sikkerheds barrierer Evaluerings kriterier PIE s Kontrol parametre Arbejde på en stige, med risiko for at falde ned 1. Stigens styrke 2. Stigens stabilitet 1. Typen af stige og dens bæreevne 2. Placeringen og beskyttelsen af stigen Stigens trins konditioner Kontrol af længde og bæreevne Vedligeholdelse og opbevaring Renholdelse Placeringen ved stigens fod Placeringen ved stigens top og vinkel Beskyttelse mod andre trafik, der kan skubbe stigen ud af balance 3. Brugerens stabilitet 3. Brugerens evne til at stå på stigen Hvor man star på stigen Personens kondition Brugen af begge hænder til andet end at holde fast Ydre kræfter som fx. blæst Hensigtsmæssighed i bevægelsen på stigen 30 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

31 INFO kort 31 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

32 INFO kort for 17 gruppering af farekilder Til arbejdsgiveren LEDELSE Fare: Arbejde i højde med risiko for fald til lavere niveau Omfatter ophold og arbejde på alle former for stiger, stilladser, platforme, niveauforskelle, tage mv. Til arbejdstageren Medarbejder Fare: Arbejde i højde Omfatter ophold og arbejde på alle former for stiger, stilladser, platforme, niveauforskelle, tage mv. Barrieretyper Observer/undersøg Forstå/tolk og vurder Handle/udfør Udstyrets styrke Behov for rækværk Udstyrets placering og fundering Brugerstabilitet Observer om udstyret er i orden, rengjort og vedligeholdt. Undersøg hvilket udstyr der er behov for til opgaverne og dets bæreevne. Undersøg om der er behov for andet udstyr til opgaverne. Observer om medarbejderne tilbage-melder når udstyret ikke er i orden. Observer medarbejdernes adfærd og anvendelse af udstyret. Observer behovet for rækværk Observer nødvendigt rækværks kvalitet Observer om rækværk er monteret korrekt og i god vedligeholdt tilstand Observer udstyrets placering of fundering Observer muligheden for ydre omstændigheder kan påvirke udstyret Observer behov for særlige foranstaltninger til sikring Observer medarbejdernes evne til at sikre udstyret Tjek godkendelse af udstyret Observer medarbejdernes helbredstilstand før de sendes I højden Observer vejrliget før opgaven starter op Observer medarbejdernes adfærd hen under fodtøj, frie hænder Vurder om konstruktionen er hensigtsmæssig til opgave. Vurder bæreevnen i forhold til opgaven. Vurder vedligeholdelsestilstanden. Vurder behov for afhjælpende foranstaltninger. Vurder behovet for information til medarbejdere og eventuelt. procedurer for arbejdet Vurder behovet for særlig instruktion. Vurder behovet for motiverende initiativer overfor medarbejderne. Vurder tilgængelighed, vedligeholdelse, styrke, opsætning af rækværker. Vurder motivation til at sikre vedligeholdelse af rækværkernes kvalitet. Vurder behovet for særlig instruktion. Vurder behovet for motiverende initiativer overfor medarbejderne. Vurder mulighed for udskridning, væltning Vurder mulighed for at nogen kan støde ind I eller påvirke udstyrets balance Vurder medarbejdernes evne og motivation til at opsætte og anvende udstyret korrekt Vurder om medarbejderne er OK Vurder om medarbejderne kan klare opgaven Vurder om medarbejderne ved hvordan adfærden bør være ved arbejde i højde Vurder medarbejdernes motivation til at udvise sikker adfærd Sørg for mangler udbedres Sørg for det rigtige udstyr kommer i anvendelse Fjern defekt udstyr Informer medarbejderne om hvilket udstyr de skal anvende Informer medarbejderne om hvilket udstyr der er defekt eller er under udbedring Sørg for procedurer for renholdelse og vedligeholdelse Motiver og instruer medarbejderne om hvordan du ønsker de skal forholde sig når de arbejder i højde og hvilke tilbagemeldinger de skal give, når de finder at tingene ikke er i orden Sørg for at mangler udbedres Informer medarbejderne om hvordan de skal forholde sig Motiver og instruer medarbejderne om hvordan du ønsker de skal forholde sig når rækværker mangler eller ikke er i orden. Sørg for at mangler udbedres Informer medarbejderne om hvad rigtig metode er og sørg for det sker Instruer om opstilling, fastgørelse, fundering, placering mv Motiver medarbejderne til at overholde procedurer Sørg for klare instruktioner/aftaler Sørg for god fordeling af ansvar og opgaver Skab positiv motivation til sikker adfærd Sørg for en konsekvent holdning overfor misligholdelse Barrieretyper Udstyrets styrke Behov for rækværk Udstyrets placering og fundering Bruger-stabilitet Observer/ undersøg Forstå/tolke vurder Handle/udfør Observer om udstyret er i Vurder om konstruktionen er Sørg for mangler udbedres orden, rengjort og hensigtsmæssig til opgave. Sørg for det rigtige udstyr kommer i vedligeholdt. Vurder bæreevnen i forhold til anvendelse Undersøg hvilket udstyr der opgaven. Fjern defekt udstyr er behov for til opgaverne Vurder vedligeholdelsestilstanden. Meddel arbejdsgiver og eventuelle og dets bæreevne. kollegaer hvis forholdene ikke er i orden Undersøg om der er behov Vurder behov for afhjælpende Følg de givne instruktioner og procedurer for andet udstyr til foranstaltninger. opgaverne. Observer behovet for rækværk Observer nødvendigt rækværks kvalitet og styrke Observer om rækværk er monteret korrekt og i god vedligeholdt tilstand Observer udstyrets placering of fundering Observer muligheden for ydre omstændigheder kan påvirke udstyret Observer behov for særlige foranstaltninger til sikring Tjek godkendelse af udstyret Observer din helbredstilstand før du går i højden Observer vejrliget før opgaven starter op Observer behov for særlig adfærd herunder fodtøj, frie hænder til at holde fast Vurder tilgængelighed, vedligeholdelse, styrke, opsætning af rækværker. Vurder mulighed for udskridning, væltning Vurder mulighed for at nogen kan støde ind I eller påvirke udstyrets balance Vurder din egen evne til at arbejde i højden Vurder om du kan klare opgaven Vurder hvilken adfærd der er behov for i arbejdsopgaven for din og dine kollegaers sikkerhed Vurder metode til transport af materialer og værktøj, som skal anvendes til arbejdet i højden. Sørg for at mangler udbedres Meddel arbejdsgiver og eventuelle kollegaer hvis der er mangler og hvilke forholdsregler der er nødvendige Følg de givne instruktioner og procedurer Sørg for at mangler udbedres Meddel arbejdsgiver og eventuelle kollegaer hvis der er mangler og hvilke forholdsregler der er nødvendige Følg de givne instruktioner og procedurer Kend til de nødvendige instruktioner/aftaler Kend til hvem der har ansvar og opgaver Sørg for hjælpemidler til at få hejst materialer og udstyr op, så du har en hånd fri til at kunne holde fast Udfør opgaven med en sikker og professionel adfærd 32 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens Kirsten Jørgensen navn

33 Problemet for risikobevidstheden Mennesker er udsatte for de banale risici i deres dagligdag på forskelligvis og oplever alligevel sjældent at der sker en ulykke Derfor får mange den opfattelse at ulykker ikke vil ske for dem og de ser ikke risikoen som en risiko 33 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

34 Alternativet er at kontrollere sikkerhedsbarriererne Øge bevidstheden om sikkerhedsbarriererne Sikre tilstedeværelsen af sikkerhedsbarrierer Sikre sikkerhedsbarrierernes anvendelse Erstat sikkerhedsbarriererne med andre, når der er behov Kontroler og vedlighold kvaliteten af sikkerhedsbarriererne 34 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

35 Resultater fra observationer i små og mellemstore virksomheder Både arbejdsgiver og arbejdstagere har behov for at være opmærksomme på behovet for sikkerhedsbarrierer Arbejdsgiveren har ansvaret for at tage ansvaret i de forberedende aktiviteter Arbejdstageren må taget et eget ansvar i den arbejdssituation han står i, hvor han ofte er på egen hånd 35 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

36 Arbejdsgiverens ansvar at det rigtige udstyr er til stede og i orden, at medarbejderne ved, hvordan han skal bruge det, at medarbejderen er motiveret for at bruge det rigtigt, at medarbejderen ved, hvad han skal gøre, når og hvis udstyret fejler eller ikke passer til opgaven. 36 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

37 Arbejdsgiverens ansvar At tilrettelægge arbejdet så, der er klarhed over, hvad han forventer af adfærd hos medarbejderen, at medarbejderen ved dette og er motiveret til at opfylde disse forventninger. 37 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

38 Arbejdsgiverens ansvar Arbejdsgiveren skal tage hensyn til medarbejderens kompetencer, når han tilrettelæggerarbejdet, og han skal medvirke til at forbedre disse kompetencer, når dette behøves af hensyn til opgavernes udførelse. 38 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

39 Den ansatte skal tage ansvar for At han ved hvilke sikkerhedsbarrierer, der skal være i orden, før han går i gang med arbejdet. 39 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

40 Den ansatte skal tage ansvar for At han har det rigtige udstyr og ved, hvordan det skal anvendes. Desuden skal han være motiveret til at bruge det. 40 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

41 Den ansatte skal tage ansvar for At han kender procedurer og arbejdslederens forventninger til arbejdets udførelse, og endelig have tilegnet sig de nødvendige kompetencer 41 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

42 Udviklingskurven Ulykkesfrekvens Ulykkes cyklus - Ingen kontinuerte forbedringer Den præsterende platform med kontinuert ledelses indsats, men uden kontinuerte forbedringer Den trinvise forandring mod kontinuert forbedring gennem medarbejder inddragelse Krause, T.R Employee-Driven Systems for Safe behavoiur 42 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

43 Forebyggelsesmuligheder Forebyggelsens evne og varighed Styrings mæssige årsager Grundlæg gende årsager Umiddelbare årsager Ulykkens hændelsen Skaden Forebyggelses synlighed 43 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

44 Forandringsledelse samt Målsætning og feedback som motivation til sikkerhed 44 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

45 Den sikkerhedsmæssige adfærd kan påvirkes ved: At øge den enkeltes fortrolighed ved at udføre arbejdet på en sikker måde At fokusere på de individuelle forbedringer i forhold til sikkerhedsmålsætninger For at dette skal blive en succes kræver det imidlertid: At målene skal være en udfordring men absolut opnåelige og At Feedback programmet skal være præcist og rettidigt 45 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

46 Særlige vigtige faktorer for at opnå en god effekt er: At det er obligatorisk at deltage det er altså noget ledelsen kræver og forventer At ledelsen tydeligt understøtter en udvikling både gennem topledelse og gennem den daglige ledelse At der er en styregruppe til at igangsætte initiativer, men at aktiviteter efterhånden skal integreres i de lokale enheder og hos medarbejderne. At der sker en træning baseret på et relevant og overskueligt program. 46 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

47 En lærende proces Hvor alle, der er involveret, får en viden om hvilke sikkerhedsproblemer, man gerne vil have løst og på hvilken måde. En politisk proces Hvor aktørerne i processen får roller og ansvar, muligvis særlige privilegier og magt, og hvor der etableres en koalition af aktører, der skal måle forandringerne. En symbolsk proces Hvor en ny kultur får en identitet gennem symboler, ritualer, belønning, historiefortælling og eget sprog. 47 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

48 Det er helt nødvendigt, at ledelsen forpligter sig til at ville opnå nye mål for sikkerheden i virksomheden, og at det bliver til et strategisk mål for virksomheden. Det kræver imidlertid en bevidsthed hos ledelsen om, at der er et problem, og at problemet kun kan løses gennem en forandring i virksomheden hos såvel ledelse som hos medarbejdere. 48 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

49 Forberedelse Kortlægning af risici Etablering af arbejds- styregruppe Fastlæggelse af mål og strategi Forankring af mål og strategi i linjeledelsen Fuld information til alle medarbejdere 49 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Kirsten Jørgensen, DTU Management Præsentationens navn

50 Programmets læringsproces 1. Et uddannelsesprogram om at forstå risici 2. Træning on the job i at se og handle på risici 3. Læring om og adgang til alle nødvendige informationer om sikkerhed 4. Læring fra ulykker, nærved ulykker 50 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

51 Programmets politiske proces 5. Inddragelse af medarbejderne i forandringer og især nye forandringer 6. Den daglige dialog mellem medarbejder og ledelse om sikkerhed og risici i arbejdet 7. Toolboks møder, især ved opgaver med flere deltagere om hvilke risici man i fællesskab skal være opmærksomme på 8. Intern audit om aftaler og handlinger på sikkerhedsområdet overholdes 51 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

52 Programmets symbolske proces 9. Ledelsens synlighed og troværdighed, Walk arounds 10. Sociale arrangementer, informationsmøder, events mv 52 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Kirsten Jørgensen, DTU Management Præsentationens navn

53 Tænk sikkerhed i stedet for forebyggelse Tænk belønning i stedet for straf Tænk ledelse i stedet for medarbejderadfærd Tænk motivation og medarbejder involvering Tænk linjeledelse og mellemlederansvar Tænk sikkerhed som noget der skaber profit Tænk sikkerhed som en højprioritet Tænk troværdighed ind i sikkerheden Tænk troværdighed ind i sikkerheden Tænk troværdighed ind i sikkerheden Sikkerhed er en ledelsesopgave, der kræver involvering af medarbejderne 53 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

54 Thank you for your attention 54 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

55 55 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Præsentationens navn

56 Ulykkesanalysen i bagklogskabens lys Analysen af ulykker er altid sket på grundlag af den viden man har om hvad der er sket, hvor det er let at se, hvad man skulle have gjot anderledes Det er imidlertid meget vanskeligere at forudse, hvad der er bedst at gøre før ulykkeshændelsen sker. En risikosituation er vanskelig at gennemskue og forstå. En given situation kan syntes at være normal uden særlige risici, men hvor en ny kombination af forhold kan skabe en forskel, der er vanskelig at gennemskue. Mange risici er normale i vores omgivelser og vi bliver vandte med, at vi magter at klare disse risici Det gør at vi glemmer at være opmærksomme i øjeblikket eller at vi blive blinde overfor risici 56 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

57 De banale ulykker De fleste ulykker syntes at være ganske simple at forklare når de er sket Når de opfattes som simple, så bliver der ikke brugt energi på at gennemføre en mere dybdegående undersøgelse eller analyse af årsager Mindst 60%-80% af de ulykker, der sker, også med ganske alvorlige følger er sådanne banale ulykker fx fald, snublen, løft, støden i mod Sådanne ulykker sker igen og igen uden at nogen tager sig af det eller lærer fra dem. Ingen indser at det må man tage fat på, på en meget mere kontant måde 57 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

58 Ydre årsager Nationale regler Internationale regler Uskrevne regler om gode tone Den offentlige mening Styringsmæssige årsager Samfundskrav politiske krav Lovgivning og regler Konkurrence, aftaler, konjunkturer Branchenormer Aftaleprincipper Markedssituation Lønvilkår Rekruteringsvilkår Konkurrencevilkår 58 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

59 Den politiske vilje Beslutningsmuligheder Den offentlige bevidsthed og accept Ydre årsager Den samfundspolitiske dagsorden Aktive politiske sikkerhedsbarrierer Lovgivning og regler Styringsmæssige årsager Samfundskrav politiske krav Konkurrence, aftaler, konjunkturer Myndighedskontrol Certificering Audit Forsikring Passive Faglige virksomhedspolitiske organisations aftaler Ydre krav, sikkerhedsbarrierer Forskning økonomiske pres, Koncernkrav 59 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

60 5 trin i virksomheders sikkerhedskulturer 5 GENERATIVE 4 PROACTIVE 1 NEGLECTFUL Ingen sikkerheds - program Ingen opmærk- somhed Ulykker er mandens egen skyld Sikkerhed er dyrt Regler er besværlige 2 REACTIVE Sikkerhed sker når der er sket en ulykke Regler følges når Arbejdstilsynet påbyder det Ingen program eller særlig opmærksomhed medmindre der stilles ydre krav 3 CALCULATIVE Program ifølge anvisninger Laver APV efter At+s liste Undersøger ulykker og retter op herefter Følger regler for at undgå påbud Lever op til krav når de stiles Har et udbygget sikkerhedsprogram Sørger for at alle instrueres og undervises Kortlægger risici og skaber forandring Gennemfører kampagner og initierer Er måske certificeret Undersøger ulykker og nærved hændelser Ser sikkerhed som en vigtig del af virksomhedens politik område Har en fuldt integreret intuitiv forståelse af sikkerhed i arbejdet Alle processer er gennemtænkt i forhold hertil Alle medarbejdere forstår virksomhedens mål og strategi for sikkerhed og respektere dette, samt indgår integreret i det opretholdelse og videre planlægning for en forsat og varig forandrings og forbedringsproces 60 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

Workshop - Ulykkesanalyse

Workshop - Ulykkesanalyse Workshop - Ulykkesanalyse Kirsten Jørgensen, DTU Management Engineering Fagligt Træf September 2014 Program Introduktion til ulykkes analysen Gruppearbejde med 3-4 cases Præsentation af gruppearbejdet

Læs mere

Ulykkesforebyggelse eller sikkerhed

Ulykkesforebyggelse eller sikkerhed Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 01, 2017 Ulykkesforebyggelse eller sikkerhed Jørgensen, Kirsten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Ulykker i social- og sundhedssektoren hvordan kan man forebygge dem? Fagligt træf, Nyborg Strand 27. september 2013 Lektor PhD Kirsten Jørgensen

Ulykker i social- og sundhedssektoren hvordan kan man forebygge dem? Fagligt træf, Nyborg Strand 27. september 2013 Lektor PhD Kirsten Jørgensen Ulykker i social- og sundhedssektoren hvordan kan man forebygge dem? Fagligt træf, Nyborg Strand 27. september 2013 Lektor PhD Kirsten Jørgensen Indhold 8.30 9.30 Ulykken som fænomen og Årsagshierarkiet

Læs mere

Sikkerhedskultur SAM arrangement d. 29.5.2012, Århus

Sikkerhedskultur SAM arrangement d. 29.5.2012, Århus Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Sikkerhedskultur SAM arrangement d. 29.5.2012, Århus Jørgensen, Kirsten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Hvordan få bedrifter og samfunn til å ta banal risiko på alvor?

Hvordan få bedrifter og samfunn til å ta banal risiko på alvor? Hvordan få bedrifter og samfunn til å ta banal risiko på alvor? Risikoforståelse av de hyppige ulykker forårsaket av banale risikoer Lektor PhD Kirsten Jørgensen Risiko opmærksomheden for Arbejdsulykker

Læs mere

Sikkerhedskultur som fundament for et højt sikkerhedsniveau på universitetet

Sikkerhedskultur som fundament for et højt sikkerhedsniveau på universitetet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Sikkerhedskultur som fundament for et højt sikkerhedsniveau på universitetet Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Forebyggelse af ulykker eller skabe et højt sikkerhedsniveau

Forebyggelse af ulykker eller skabe et højt sikkerhedsniveau Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 07, 2017 Forebyggelse af ulykker eller skabe et højt sikkerhedsniveau Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link back to

Læs mere

Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor Kirsten Jørgensen DTU

Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor Kirsten Jørgensen DTU NytLandbrug 2007 - Konference Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor DTU NytLandbrug 2007 - Konference Udviklingen Hvad er problemet Risici og farekilder Hvordan forebygge Sikkerhed og

Læs mere

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon,

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, pesu@orbicon.dk Forebyggelse gennem sikkerhedsrundering Indførelse af sikkerhedsrundering Forbedret sikkerhedsniveau Udpegning

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 1 Regler & vejledninger Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder At-vejledning F.0.7 Maj 2005

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen 0 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen og rensningsanlæg Ulykker inden for Kloakvæsen og

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige 7 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Øvrige service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og 5Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Velkommen til Sikkerhedskursus del 1

Velkommen til Sikkerhedskursus del 1 Velkommen til Sikkerhedskursus del 1 Det er ikke for sjov og derfor kan det her ikke vente Statistisk set sker der på et halv år 15 tilløb til skader 7 materielle skader 5 mindre arbejdsskader 2 alvorlige

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Indledning Ulykker kan have store konsekvenser. Det gælder ikke mindst for dem, der bliver ramt, men også for familien, virksomheden og hele samfundet. I værste

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

» Ledelsestræning med arbejdsmiljø og sikkerhed i fokus

» Ledelsestræning med arbejdsmiljø og sikkerhed i fokus » Ledelsestræning med arbejdsmiljø og sikkerhed i fokus Christian S. Jørgensen, Øens Murerfirma. Tlf: 32 64 87 11 Vibeke Rasmussen, Alectia Tlf: 22 22 21 14 Vi håber med dette kursus, at alle deltagere

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2 Dato Navn DAGENS PROGRAM Hjemmeopgave fra dag 1 Arbejdsulykker Hjertestarter Planlægning - de 7 strømme Toolbox 10 er (tipskupon) Mobiltelefoner Rygning Toiletter God tone

Læs mere

Kvalitet og arbejdsmiljørigtig projektering i bygge- og anlægsbranchen

Kvalitet og arbejdsmiljørigtig projektering i bygge- og anlægsbranchen Kvalitet og arbejdsmiljørigtig projektering i bygge- og anlægsbranchen - med særligt fokus på ulykkesforebyggelse Forsker Casper Siebken Schultz Lektor Kirsten Jørgensen 14. januar 2015 Arbejdsmiljøforskningsfondens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Guide til læring af ulykker

Guide til læring af ulykker Guide til læring af ulykker Virksomhed: Skadelidtes navn: Ulykkessted: Dato og tidspunkt: EASY nr.: Talt med: Beskriv hændelsesforløbet Hvad var medarbejderen i gang med, da ulykken skete? Fx transport

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

En taxonomi for arbejdsulykker En systematisk beskrivelse af årsagssammenhænge

En taxonomi for arbejdsulykker En systematisk beskrivelse af årsagssammenhænge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2015 En taxonomi for arbejdsulykker En systematisk beskrivelse af årsagssammenhænge Jørgensen, Kirsten Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.:

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.: »Risikovurdering Jasper Eriksen jaer@alectia.com Tlf.: 30109685 »Præsentation Jasper Eriksen Uddannet biolog Siden 1997 arbejdet med arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsleder i kommune ALECTIA A/S Arbejdsområder,

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Sikkerhedskassen. Odense, Arbejdsmiljø Topmøde Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Sikkerhedskassen. Odense, Arbejdsmiljø Topmøde Industriens Branchearbejdsmiljøråd Sikkerhedskassen Odense, 26-10-2016 Arbejdsmiljø Topmøde Industriens Branchearbejdsmiljøråd Pete Kines, Seniorforsker Psykolog og civilingeniør Arbejdsulykker og sikkerhed 5 emner og værktøjer Sikkerhedskultur

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

Risikovurdering og forebyggelse af arbejdsulykker

Risikovurdering og forebyggelse af arbejdsulykker Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Risikovurdering og forebyggelse af arbejdsulykker Jørgensen, Kirsten; Duijm, Nijs Jan; Troen, Hanne Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige

Læs mere

Brugsanvisning Risikovurdering

Brugsanvisning Risikovurdering Brugsanvisning Risikovurdering VEDRØRENDE : Mastekran fritstående SAG NR. : 16183 UFØRT AF : Alex Hansen DK Kraner REKVIRENT : ASC Aabenraa Sejl Club 1 12-05-2016 0.0 Indhold 0.0 Indhold...2 1.0 Anlægget...3

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning 6Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning Ulykker inden for Skorstensfejning 6.0 Forekomsten

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Projektet Nul Ulykker i Byggebranchen

Projektet Nul Ulykker i Byggebranchen Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 06, 2017 Projektet Nul Ulykker i Byggebranchen Jørgensen, Kirsten Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Forebyggelsesskema. Faldulykker. Navn: Ulykkesdato: Kopi til sikkerhedsudvalget. Erfaringsmæssigt hyppige årsager

Forebyggelsesskema. Faldulykker. Navn: Ulykkesdato: Kopi til sikkerhedsudvalget. Erfaringsmæssigt hyppige årsager Forebyggelsesskema Faldulykker Navn: Ulykkesdato: Kopi til sikkerhedsudvalget Erfaringsmæssigt hyppige årsager Arbejdssituation Ja Nej Forslag og muligheder for at reducere risici Var skadelidte en rutineret

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Tryghed forebygger vold og trusler

Tryghed forebygger vold og trusler AM 2012 Tryghed forebygger vold og trusler Seniorkonsulent Hans Jørgen Moltsen Tlf.: 40 72 33 45 Mail: hjmo@alectia.com Seniorkonsulent Sara Lundhus Tlf.: 30 10 96 23 Mail: salu@alectia.com Hvad er tryghed?

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen 9Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere