UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN"

Transkript

1 Referat af møde d UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 09. september Tidspunkt: Mødenr.: 36 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Deltagere: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen, Poul A. Larsen, John Lademann, Mia H. Pedersen, Karl Top NB. Ingrid Kaagh har meddelt, at hun bliver forsinket. Ankommet kl Keld Andersen har meddelt, at han bliver et kvarter forsinket. Ankom Ron ankom kl Der er ikke valgt elevrepræsentanter endnu. Søren inviteret til at informere om klubsituationen. Fraværende: Afbud:

2 Søren orienterede om junior/ungdomsklub tilmeldinger p.t. Tingagerskolen har stillet sig velvilligt for at supporte juniorklub. Er behjælpelig med diverse papirer incl. tilmeldinger. Ringe u-klub vokser hurtigt. Fra 38 til 80 p.t. Klubben er ved at få bredde. Klubberne i Ryslinge og Kværndrup vokser, men er ikke oppe på beregningsgrundlaget. Punkt 267. Flytning af vinterferie ved Susanne Sommer Fagsekretariat Undervisning anmoder hermed om bestyrelsernes udtalelse til forslag om at flytte vinterferien til uge 7 med virkning fra vinteren 2015 (skoleåret 2014/2015). Høringssvar bedes indsendt til senest den 1. oktober Økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune har på sit møde i juni 2013 drøftet en henvendelse fra Borgmesterforum Fyn om flytning af vinterferien fra uge 8 til uge 7. Ud fra især et samfundsøkonomisk perspektiv har der været peget på det uhensigtsmæssige i, at vinterferien på Fyn afholdes i uge 8 og ikke i uge 7 som i det meste af landet. Erhvervslivet oplever nedsat produktion, og en besværlighed der strækker sig over to uger fremfor en, fordi vinterferien er placeret forskudt. Også undervisningssektoren oplever en række planlægningsmæssige udfordringer omkring vinterferien. Endelig giver det en række udfordringer for den moderne familie, hvor det langtfra er usædvanligt, at forældre og børn bor og arbejder i forskellige landsdele. Odense Kommune har med baggrund i ovenstående spurgt uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, skole- og institutionsbestyrelser samt medarbejdere i Odense Kommune, om vinterferien i Odense Kommune burde flyttes fra uge 8 til uge 7. Der er i Odense kommune overvejende tilslutning til, at vinterferien flyttes til uge 7. Flere anfører dog, at tilslutningen sker under forudsætning af, at de øvrige fynske kommuner tilslutter sig forslaget. Odense Kommune har fremlagt undersøgelsens resultater for Borgmesterforum Fyn, som udtrykker opbakning til forslaget og anbefaler, at man lokalt laver en tilsvarende høring som i Odense Kommune. Økonomiudvalget og koncernledelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har derfor besluttet, at der skal foretages en høring af forslaget ved bl.a. skolebestyrelserne på de kommunale skoler og bestyrelserne på øvrige uddannelsesinstitutioner. Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til drøftelse og beslutning. Beslutning: Side 2

3 Bestyrelsen bakker op om ens ferietidspunkt i Danmark. Der anbefales uge 7 Punkt 268. Ungdomsskolens almene tilbud i skoleåret samt brochure ved Poul A. Larsen Ungdomsskolens brochure for denne sæson gennemgås. Desuden orienteres der om hjemmeside samt administrative hold i LARA. Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at beretningen tages til efterretning. Karl orienterede om Pr. del. Der er lavet en folder til omdeling. Han redegjorde for ny strategi på skolebesøg. Primært 7 kl. Lars deltager i diverse forældremøder. Forældre er blevet til focusgruppe. Næste år laves en video til orientering på skoler. Opdeling af klubtilbud og almene tilbud. Forenkling på hjemmesiden. Poul orienterede om de almene tilbud gennem Lara. Punkt 269. Budget 2014 ved Mia H. Pedersen Der orienteres om budget 2014 set med ungdomsskolebriller. Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at der udfærdiges et høringssvar til kommunalbestyrelsen til indsendelse senest den kl Mia udleverede diverse bilag. Beslutning: Vi finder det vigtigt at fastholde takten i renoveringen af Byskolen. Bestyrelsen afventer møde i morgen (Susanne, Mia, Tonny og regnskabsafdeling) Efterfølgende mødes Kristian, Bo, Mia og Susanne til udarbejdelse af høringssvar vedrørende Ungdomsskolens økonomiske/tildelingsmæssige forhold. Punkt 270. Ledelsesudvikling: Mission, Vision, Værdier ved Susanne Sommer Lederne i FMUS har arbejdet med ungdomsskolens mission, vision og værdier. Resultatet skal der arbejdes videre med i MED-udvalg og på pædagogiske møder i afdelingerne. Ungdomsskolelederen indstiller punktet til drøftelse og udtalelse. Side 3

4 Susanne orienterede om ledelsesudvikling og ændring af ledelsesstruktur. Nøgleordet er dialog mellem grupperne. Dynamisk udvikling. Punkt 271. Demografi ved Mia H. Pedersen og Susanne Sommer Opsamling på sagen om demografi. Hvad blev resultatet af beslutningen i Børne- og Undervisningsudvalget. Hvilke konsekvenser kan vi imødese. Ungdomsskoleinspektøren indstiller punktet til orientering. Orientering: Susanne orienterede fra møde med udvalget. Der afgaves en redegørelse over forløbet. Punkt 272. Orientering ved alle Formanden Ungdomsskoleinspektøren Byens leg o Vi har ikke ressourcer til at indgå i projektet. Borgmesterbesøg o Vi glæder borgmesteren med diverse aktiviteter. Besøget varer 1,5 time. Videoovervågning se bilag A Souschefen Elevtal Cpr-tal:1103 Holdelevtal : 1364 Samarbejdet med IT-afdelingen Forretningsføreren Budgetopfølgning o Ser fornuftigt ud lige nu. Afdelingsleder for SSP SSPforedrag Afdelingsleder for dagundervisning Dagundervisning i skoleåret 2013 og 2014 o Samarbejde med Sundskolen vedr. eksklusion Ikke uddannelsesparate elever o 8 stk p.t. Har søgt kr ,- til dette Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne Side 4

5 Intet nyt Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet Intet nyt Medarbejderrepræsentanterne Intet nyt Elevrepræsentanterne Punkt 273. Evt. ved formanden Kommende møder / punkter 31. oktober Kommunikationsplan ved Karl Top GAVN ved Thomas Therkelsen SSP årsrapport ved Karl Top Ungdomskriminalitet i FMK 6. december julekomsammen 30. januar 20. marts 22. maj Punkt 274. Godkendelse af mødereferat ved formanden Beslutning: Bilag A Videoovervågning Kære skoleleder Vi er godt igang med at installere videoovervågning på alle skoler. Efter planen bliver anlægget sat i drift den 4. oktober I må gerne orientere jeres skolebestyrelse på det kommende møde. Til hjælp for jeres orientering vedlægges ITV instruksen, som meget godt beskriver hvorfor og hvordan. Vi er ved at lave små info-ting til jeres personale og børn/forældre, som vi kan lægge på skoleintra og hænge på opslagstavlen. Personalet tænker jeg vi også skal informere på et personalemøde. Mere herom senere. Sig endelig til, hvis der spørgsmål. Side 5

6 venlig hilsen Lennart - forsikringen Faaborg-Midtfyn Kommune Fællessekretariatet Instruks for videoovervågning i Faaborg-Midtfyn Kommune Videoovervågningen har til formal at beskytte kommunens ejendom og værdier, og øge sikkerheden for personalet samt sikre beviser for eventuel kriminalitet. Instruksen fastsættes med baggrund i den vedtagne ITV politik. Udvendig overvågning Forsikrings- og risikostyringsafdelingen kan med baggrund i den forebyggende indsats opsætte udvendige kameraer. Opsætningen sker i samarbejde med den pågældende aftaleholder. Arealer i tilknytning til kommunens egne indgange og facader må overvåges, ligesom egne pladser og arealer på materialegårdene må overvåges. Indvendig overvågning Forsikrings- og risikostyringsafdelingen kan opsætte indvendige kameraer med lyd i publi-kumsområder, når det er til øget sikkerhed for personalet, eller hvor særlige forhold nød-vendiggør det. Iværksættelse af overvågningen sker i tæt samarbejde med aftaleholderen og det berørte MED-udvalg. Enkeltmandskontorer må ikke overvåges. Mødelokaler og samtalerum må overvåges, når der er tydeligt skiltet herom. Selvbetjente biblioteker må overvåges, når der er tydeligt skiltet herom. Optagelse af lyd fordrer, at mindst 1 af deltagerne i den samtale, der optages har givet sit samtykke. Hvem må se eller høre optagelserne Optagelserne er lagret på central server, og det er alene medarbejdere i forsikrings- og risikostyringsafdelingen, der kan tilgå optagelserne og arbejde med billeder eller lydfiler. Hvem må få udleveret optagelser Det er alene politiet, der kan få udleveret optagelser. Optagelser må videregives til andre, hvis den eller de personer, som er på optagelserne har givet deres udtrykkelige samtykke. Side 6

7 Hvem må se live billeder Kommunens vægterordning kan samtidig med en tyverialarm få live billeder sendt til deres vægter, så han umiddelbart kan orientere sig om hvor indbruddet foregår. Vægterordningen kan også anvende live billederne til at nedprioritere fejl alarmer, så vægteren bliver sendt til de vigtige opgaver først. Der skal etableres en databehandleraftale med det vagtselskab, som forestår kommunens vægterordning. Hvor længe opbevares optagelser Alle optagelser bliver gemt i max. 30 dage, hvorefter de automatisk bliver slettet. Optagelser, der skal anvendes i opklaringsøjemed udtages på særligt medie og må gem-mes så længe efterforskningen foregår. Hvem opbevarer optagelserne Optagelserne opbevares af Faaborg-Midtfyn Kommune, og lagres på centrale servere i IT Staben. Hvem servicerer serverne og videoudstyr Alt udstyr tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune og serviceres af IT Staben. Adgang til serverne kræver særligt adgangskort, og adgangen til serverrummet logges. Adgang til optagelserne kræver log-in og password. Skiltning I forbindelse med al overvågning skal der opsættes skilte. Informationspligt Det faste personale på det sted, som tv-overvåges, skal altid informeres om overvågnin-gen inden denne sættes i drift. Børn og unge, deres forældre, fritidsbrugere m.v. skal informeres om overvågningen, hvis deres institution overvåges inden for almindelig åbningstid. Finansiering De centrale risikostyringsmidler afholder udgiften til installation og drift af hele ITV anlæg-get. Fællessekretariatet, august 2013 Inge Dam, sekretariatschef Side 7

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN:

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. Referat. ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat ONSDAG DEN 24. august 2011 KL. 19.00 I RØNBJERG DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af sidste referat. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Samlæsning samarbejde

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16. MØDESTED: MØDEDATO: Torvegade 10, 3. sal, Skive 12-03-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Børne- og Familieudvalget 13.00 16.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere