Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015"

Transkript

1 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Voksne 65+ Administration Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18+ Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Folkeskolen 6-16 år Pasningstilbud 6-10 år Børn og unge med særlige behov 0-22 år Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år Vejvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Region Sjælland Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Hele Landet

2 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Indholdsfortegnelse: Indledning Overblik for alle serviceområder Benchmark serviceområder 1. Administration 2. Børnepasning 0-5 år 3. Folkeskolen 6-16 år 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) 5. Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. 6. Natur- og miljøbeskyttelse 7. Vejvæsen 8. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år 9. Børn og unge med særlige behov 0-22 år 10. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 11. Voksne med særlige behov Voksne 65+ Økonomi og Ejendomme Dato: 11. august 2016 Side 2 af 47

3 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Indledning Sammenligningen af Roskilde Kommunes nettodriftsudgifter på serviceområderne baserer sig ligesom tidligere år på grupper af sammenligningskommuner. Kommunerne er i år ændret i forhold til tidligere på baggrund af vedtagelse i økonomiudvalget den 2. juni Der sammenlignes ligeledes fortsat med det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommunerne i hhv. Region Hovedstaden, Region Sjælland samt hele landet. Sammenligningskommunerne, også kaldet benchmarkgruppen, er valgt så deres udgiftsbehov på de enkelte serviceområder minder mest muligt om Roskilde Kommune. Herudover skal kommunerne minde om Roskilde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgiftsbehov og beskatningsgrundlag). Da udgiftsbehovet varierer på de enkelte serviceområder, er benchmarkgruppen også forskellige på hvert enkelt område. Fra i år bliver udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehovet for at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag. Dette sker ved, at der for hvert område tages højde for forskelle i de udgiftsdrivende faktorer sammenligningsgrupperne imellem, hvorved tallene bliver mere sammenlignelige. For Natur- og Miljøbeskyttelse korrigeres der fx for kommunens areal, da dette har betydning for udgiften til området. Hvis Roskilde Kommune har et udgiftsbehov på et område, der er højere end landsgennemsnittet, vil udgiftsniveauet således blive korrigeret nedad, hvorved den korrigerede udgift vil være lavere end den faktiske udgift på området. Den udgiftsbehovskorrigerede udgift er med andre ord et udtryk for hvad udgiften på området er, givet kommunens udgiftsbehov på området. Der bliver set på serviceområderne over en periode på 3 år. Dette giver mulighed for at se udviklingen i udgifterne i såvel Roskilde Kommune som sammenligningskommunerne. Tallene der anvendes er regnskabsdata for årene og er på den baggrund sammenlignelige på tværs af kommunerne. Sammenligningstallene skal ses som en indikator for niveauet af udgifterne i forhold til sammenligningskommunerne samt i hvilken retning udgifterne bevæger sig i forhold til sammenligningskommunerne. Sammenligningstallene kan derfor anvendes som en inspiration til, om der skal foretages dybdegående analyser på et eller flere af områderne. For alle områder fremgår udgiftsniveauet for den billigste kommune på det pågældende område. Den billigste kommune er dog ikke sammenlign elig med Roskilde Kommune med hensyn til det generelle ressourcepres, hvorfor udgiftsniveauet heller ikke skal sammenlignes direkte. Alle økonomidata anvendt i dette benchmark er data fra ECO-nøgletal/KORA ud fra de afgrænsninger af serviceområder som også har været anvendt ved tidligere års benchmark. De udgiftsbehovskorrigerede tal er beregnet og leveret af KORA. Den samlede udgift på områderne er beregnet ud fra ECO-nøgletallene og befolkningstallet på det pågældende område. I stil med tidligere års benchmark fremgår det desuden for hvert område, hvor meget større/mindre udgiften i Roskilde Kommune ville være, hvis udgiftsniveauet var det samme som i sammenligningsgrupperne. Disse tal er dannet ud fra befolkningstallet i Roskilde Kommune på det pågældende område og differencen mellem udgiftsniveauet i Roskilde Kommune og sammenligningsgrupperne. Der præsenteres tilgængelige aktivitetsdata på alle områder, som kan medvirke til at forklare forskelle i udgiftsniveauer. Der vil dog på alle områder være yderligere forklarende faktorer, som ikke fremgår af denne rapport. Kilden til øvrigt datamateriale fremgår af de enkelte tabeller/figurer. Side 3 af 47

4 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Overblik over alle serviceområder I figur 1 er vist en opsummering af udgiftsniveauet på de serviceområder, der er indeholdt i denne rapport. Figur 1 Indeks på udgifter på serviceområder regnskab 2015 (Hele landet = indeks 100) Voksne 65+ Administration Børnepasning 0-5 år 140 Voksne med særlige behov Folkeskolen 6-16 år 100 Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Pasningstilbud 6-10 år Børn og unge med særlige behov 0-22 år Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år Vejvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Region Sjælland Roskilde Benchmarkgruppe Region Hovedstaden Hele Landet Figuren viser indeksniveauet for udgifterne på de enkelte serviceområder der indgår i benchmarket. Tallene er korrigeret for udgiftsbehov. Et indeksniveau over 100 for Roskilde Kommune betyder, at kommunen har et højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet. Udgiftsniveauet kan ses som et udtryk for serviceniveauet. Side 4 af 47

5 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Hvis der ses på, hvor Roskilde Kommune ligger i forhold til sammenligningskommunerne ser det således ud, ekskl. den billigste kommune. Grøn = Roskilde Kommunes udgiftsniveau er lavere end alle sammenligningsgrupper Sundhedspleje og Tandlæge Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse Voksne med særlige behov Gul = Roskilde Kommunes udgiftsniveau er både over og under sammenligningsgrupperne Administration Børnepasning 0-5 år Rød = Roskilde Kommunes udgiftsniveau er højere end alle sammenligningsgrupper Folkeskolen Pasningstilbud 6-10 år Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur Vejvæsen Natur- og Miljøbeskyttelse Børn og unge med særlige behov Ældreområdet Oversigten viser på hvilke områder Roskilde Kommune (når der er korrigeret for udgiftsbehov) har: - lavere udgifter end alle sammenligningsgrupperne (grøn) - udgifter der ligger under nogen af sammenligningsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgifter end alle sammenligningsgrupperne (rød) På de følgende sider gennemgås de enkelte serviceområder, hvor ovenstående inddeling uddybes. Side 5 af 47

6 1. Administration Roskilde Kommune har en samlet udgift på administrationsområdet på 481,5 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. indbygger i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 1.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune (Vejle) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet på administrationsområdet. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en lavere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 40 mio. kr. større end det nuværende (tabel 1.1). 1 I udgiftsbehovet for administration indgår bl.a. indbyggertal og andel af indvandrere, andel af børn af enlige forsørgere mv. Indbyggertal betyder stordriftsfordele mens en større andel af indvandrere og enlige forsørgere betyder flere udgifter til administration. Side 6 af 47

7 1. Administration Tabel 1.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Administration Antal indbyggere i Roskilde Kommune Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune ,00% Benchmarkgruppe* ,57% Region Sjælland ,03% Region Hovedstaden ,07% Hele Landet ,69% Billigste kommune i 2015 (Vejle) ,15% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Greve, Furesø, Egedal og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 1.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har i Roskilde Kommune været stigende og i benchmarkgruppen været faldende sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 1.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på administration fra (Hele landet = indeks 100) Indeks Hele Landet Region Sjælland 93,51 93,94 92,63 Roskilde Kommune 93,36 94,12 95,52 Benchmarkgruppe 103,44 103,79 102,75 Billigste kommune 83,53 81,46 79,15 Region Hovedstaden 101,85 102,53 102,28 Side 7 af 47

8 1. Administration Øvrige data Figur 1.3 Årsværk til ledelse og administration pr indbyggere ,50 16,30 16,00 15,50 15,54 15,30 15,00 14,50 14,60 14,42 14,63 14,00 13,50 13,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Vejle) Årsværk til administration pr inb. Kilde: Social og Indenrigsministeriet Noegletal.dk Roskilde Kommune har tilsvarende årsværk niveau som benchmarkgruppen. Side 8 af 47

9 2. Børnepasning 0-5 år Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til børnepasning 0-5 år på 347,5 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. 0-5 årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 2.1 Udgift pr. 0-5 årig i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Udgift i kr. pr. 0-5 årig Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Hovedstanden Hele Landet Billigste Kommune (Jammerbugt) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er større end landsgennemsnittet på dagpasningsområdet. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift lavere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 5 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 2.1). 2 I udgiftsbehovet for dagpasning indgår bl.a. kvinders erhvervsfrekvens og andelen af enlige forsørgere samt arbejdsløshedsprocenten. Herudover er der en række andre faktorer der påvirker med en mindre grad. Høj andel af kvinder i arbejde samt lav arbejdsløshedsprocent vil betyde højt udgiftsbehov Side 9 af 47

10 2. Børnepasning 0-5 år Tabel 2.1: Udgifter pr. 0-5 årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Børnepasning Antal 0-5 årige i Roskilde Kommune Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildess nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune ,00% Benchmarkgruppe* ,50% Region Sjælland ,92% Region Hovedstaden ,64% Hele Landet ,68% Billigste kommune i 2015 (Jammerbugt) ,29% * Benchmarkgruppen består af Solrød, Fredensborg, Egedal, Køge og Frederiksberg. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 2.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har i såvel Roskilde Kommune som benchmarkgruppen været stigende sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 2.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på børnepasning fra (Hele landet = indeks 100) Indeks Hele Landet Region Sjælland 96,72 95,46 97,98 Roskilde Kommune 92,57 96,83 99,92 Benchmarkgruppe 93,84 98,96 99,24 Billigste kommune 79,38 71,53 71,19 Region Hovedstaden 97,75 105,28 104,57 Side 10 af 47

11 2. Børnepasning 0-5 år Øvrige data Figur 2.3 Gennemsnitlig institutionsstørrelse for aldersintegrerede institutioner ,0 100,0 100,9 95,8 90,0 89,6 80,0 74,0 70,0 66,4 65,3 60,0 50,0 40,0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (jammerbugt) Gns. Institutionsstørrelse Kilde: Danmarks Statistik, PAS 22 Ovenstående figur viser at Roskilde Kommune gennemsnitligt har mindre integrerede institutioner end benchmarkgruppen. Side 11 af 47

12 2. Børnepasning 0-5 år Figur 2.4 Andel af 0-5 årige i dagpleje ,00 10,00 10,91 11,32 8,00 6,00 4,00 3,98 3,17 3,64 4,28 2,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Jammerbugt) Kilde: Danmarks statistik, Folka1A, PAS22 Procentvis andel af børn i dagplejen i forhold til samlet antal 0-5 årige Roskilde Kommune har større andel af de 0-5 årige indskrevet i dagpleje end benchmarkgruppen. Side 12 af 47

13 3. Folkeskolen 6-16 år Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til folkeskolen 6-16 år på 892 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 3.1 Udgift pr årig i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune (Stevns) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (korrigeret for udgiftsbehov) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er mindre end landsgennemsnittet på folkeskoleområdet. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 82 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 3.1). 3 I udgiftsbehovet for folkeskolen indgår bl.a. andel af familier i bestemte boligtyper og andel børn i familier med lav uddannelse. Side 13 af 47

14 3. Folkeskolen 6-16 år Tabel 3.1: Udgifter pr årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Folkeskole Antal 6-16 årige i Roskilde Kommune Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune ,00% Benchmarkgruppe* ,95% Region Sjælland ,01% Region Hovedstaden ,18% Hele Landet ,78% Billigste kommune i 2015 (Stevns) ,64% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 3.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stigende i Roskilde Kommune og stabilt i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 3.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på folkeskole fra (Hele landet = indeks 100) Indeks Hele Landet Region Sjælland 101,18 101,15 100,87 Roskilde Kommune 110,75 113,24 113,36 Benchmarkgruppe 103,43 104,17 103,21 Billigste kommune 89,42 92,26 88,83 Region Hovedstaden 99,31 99,08 98,41 Side 14 af 47

15 3. Folkeskolen 6-16 år Øvrige data: Figur 3.3: Gennemsnitlig skolestørrelse ,55 580, ,86 391,29 434,07 471, Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Stevns) Gennemsnitlig skolestørrelse Kilde: FLIS-data Roskilde Kommune har i gennemsnit færre elever i skolerne end benchmarkgruppen. Tallet er dog større end landsgennemsnittet. Figur 3.4: Klassekvotient ,5 22,37 22, ,5 21,42 21,44 21, ,91 20,5 20 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Stevns) Klassekvotient, klasse Kilde: FLIS-data Det gennemsnitlige antal elever i hver klasse er i Roskilde Kommune under antallet i benchmarkgruppen. Side 15 af 47

16 3. Folkeskolen 6-16 år Figur 3.5: Andel af elever i offentligt skoletilbud ,49 76,23 74,29 73,62 75, , Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Stevns) Andel elever i off. skoletilbud, pct. Kilde: FLIS-data Roskilde Kommune har flere elever i de offentlige skoletilbud end man har i benchmarkgruppen. Figur 3.6: Segregeringsprocent klasse 2015* ,64 4,23 5,58 4,69 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Segregeringsprocent, klasse 4,77 Hele Landet 7,74 Billigste kommune (Stevns) Kilde: FLIS-data * Segregeringsprocenten fortæller hvor mange elever der går i et specialskoletilbud Roskilde Kommune har færre elever i specialskoletilbud i forhold til benchmarkgruppen. Side 16 af 47

17 3. Folkeskolen 6-16 år Figur 3.7 Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve ,86 7,52 7 6,70 7,11 6,98 6, Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Stevns) Gennemsnitlig karaktergennemsnit ved afgangsprøven Kilde: FLIS Roskilde Kommune har et højere karaktergennemsnit ved afgangsprøven i forhold til Benchmarkgruppen. Tallene er ikke korrigeret for forældres uddannelsesniveau og andre betydende faktorer. Side 17 af 47

18 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Roskilde Kommune har en samlet udgift til pasning i SFO og Klub på 125 mio. kr. ECO-nøgletal opgør udgifterne til SFO og Klub pr årig, selvom Klubtilbuddet gælder børn til og med 7. klassetrin. Figuren nedenunder viser derfor udgifterne til området pr årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 4.1 Udgift til pasning (SFO og Klub) pr årig i regnskab 2015 (2015-priser)og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune (Stevns) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet på pasning for SFO og Klub. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 45 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 4.1). 4 I udgiftsbehovet for folkeskolen indgår bl.a. andel af familier i bestemte boligtyper og andel børn i familier med lav uddannelse. Side 18 af 47

19 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Tabel 4.1: Udgifter pr årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Pasningstilbud SFO og Klub 6-10 årige Antal 6-10 årige i Roskilde Kommune Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune ,00% Benchmarkgruppe* ,88% Region Sjælland ,81% Region Hovedstaden ,77% Hele Landet ,88% Billigste kommune i 2015 (Stevns) ,38% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 4.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været faldende i Roskilde Kommune og stigende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 4.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på pasningstilbud (SFO og Klub) fra (Hele landet = indeks 100) Indeks Hele Landet Region Sjælland 90,82 91,34 91,65 Roskilde Kommune 179,58 165,99 169,14 Benchmarkgruppe 92,48 97,72 110,15 Billigste kommune 54,02 67,03 73,78 Region Hovedstaden 142,63 142,85 135,71 Side 19 af 47

20 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Øvrige data Figur 4.3 Taksten for pasning i SFO i Roskilde Benchmark gruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Landsgennemsnit Billigste kommune (Stevns) Takst til SFO Kilde: Social og Indenrigsministeriet Noegletal.dk Roskilde Kommune har en væsentligt lavere takst for pasning i SFO i forhold til benchmarkgruppen. Side 20 af 47

21 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Figur 4.4 Procentvis andel af uddannede pædagoger i SFO/Fritidshjem ,00 74,91 66,35 69,33 71,06 70,00 72,84 60,00 50,00 48,15 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Landsgennemsnit Billigste kommune (Stevns) Procentvis andel af pædagoger Kilde: Danmarks statistik, PAS33 Roskilde Kommune har en væsentligt større andel af uddannede pædagoger i forhold til samlet personale, end benchmarkgruppen. Side 21 af 47

22 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Figur 4.5 Antal indmeldte 6-10 årige i SFO/Fritidshjem pr. ansat i ,00 23,33 20,00 18,33 18,06 15,00 15,52 16,21 15,73 10,00 5,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Stevns) Normering Kilde: Danmarks statistik, PAS22, PAS33 Roskilde Kommune har en væsentligt lavere antal indmeldte 6-10 årige pr. ansat end benchmarkgruppen. Side 22 af 47

23 4. Pasningstilbud (SFO og Klub) Figur 4.6 Andel indmeldte i SFO/Fritidshjem i pct. i forhold til antal 6-10 årige 120,0 100,0 80,0 78,7 74,5 85,8 72,8 75,2 99,7 60,0 40,0 20,0 - Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Stevns) Andel indmeldte børn i aldersgruppen 6-10 år Kilde: Danmarks statistik, PAS22, FOLK1A Roskilde Kommune har en lidt højere andel indmeldte 6-10 årige end benchmarkgruppen. Side 23 af 47

24 5. Fritid, biblioteksvæsen og kultur Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift på fritid, biblioteksvæsen og kulturområdet på 229 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. indbygger i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 5.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret 5 Udgift i kr. pr. indbygger Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune (Sorø) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er højere end landsgennemsnittet til fritid, biblioteksvæsen og kultur. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift lavere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 42 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 5.1). 5 I udgiftsbehovet for fritid, biblioteksvæsen og kultur indgår andelen af indvandrere og andelen af enlige ældre som faktorer der øger udgifterne og andelen af indbyggere i landdistrikter, som en faktor der mindsker udgifterne Side 24 af 47

25 5. Fritid, biblioteksvæsen og kultur Tabel 5.1: Udgifter på fritid, biblioteksvæsen og kultur (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur mv. Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune ,00% Benchmarkgruppe* ,31% Region Sjælland ,75% Region Hovedstaden ,60% Hele Landet ,98% Billigste kommune i 2015 (Sorø) ,65% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Tårnby, Herlev, Køge, Kolding Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 5.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stigende i Roskilde Kommune og stabilt i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 5.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på fritid, biblioteksvæsen og kultur fra (Hele landet = indeks 100) Indeks Hele Landet Region Sjælland 96,01 96,64 96,50 Roskilde Kommune 120,97 125,84 126,55 Benchmarkgruppe 104,09 104,48 102,11 Billigste kommune 63,73 64,64 57,39 Region Hovedstaden 103,13 104,25 103,01 Side 25 af 47

26 5. Fritid, biblioteksvæsen og kultur Øvrige data Figur 5.3 Antal udlån pr. indbygger på folkebiblioteker ,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,83 6,72 5,98 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Sorø) 6,72 6,26 5,49 Antal udlån på folkebiblioteker pr. indbygger Kilde: Danmarks statistik, FOLK1A og BIB1 Roskilde Kommune har et væsentligt højere udlån af materialer pr. indbygger på folkebiblioteker end benchmarkgruppen. Side 26 af 47

27 6. Natur- og miljøbeskyttelse Roskilde Kommune har en samlet udgift til natur og miljøbeskyttelsesområdet på 14 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. indbygger i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 6.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune *(Ishøj) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) * Billigste kommune har indtægter på området, hvilket formegentlig skyldes forskelle i konteringspraksis på området. Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til natur- og miljøbeskyttelse. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 4,5 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 6.1). 6 I udgiftsbehovet for natur- og miljøbeskyttelse indgår arealet og kystlængden som faktorer der påvirker udgiftsbehovet i opadgående retning. Side 27 af 47

28 6. Natur- og miljøbeskyttelse Tabel 6.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Natur- miljøbeskyttelse Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune ,00% Benchmarkgruppe* ,82% Region Sjælland ,25% Region Hovedstaden ,34% Hele Landet ,88% Billigste kommune i 2015 (Ishøj) ,17% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Rødovre, Frederikssund, Køge og Gladsaxe. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 6.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stigende i Roskilde Kommune og faldende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 6.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på natur- og miljøbeskyttelse fra (Hele landet = indeks 100) Indeks Hele Landet Region Sjælland 98,86 98,76 105,49 Roskilde Kommune 109,93 124,48 151,24 Benchmarkgruppe 160,02 124,17 113,70 Billigste kommune -58,55-49,29-39,57 Region Hovedstaden 121,24 113,21 108,37 Side 28 af 47

29 7. Vejvæsen Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til vejvæsen på 41,5 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. indbygger i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 7.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Frederikshavn) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til vejvæsen. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 22 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 7.1). 7 I udgiftsbehovet for vejvæsen indgår vejlængde pr. indbygger som en faktor i opadgående retning. I nedadgående retning indgår indbyggertal og ressourcepres. Side 29 af 47

30 7. Vejvæsen Tabel 7.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Vejvæsen Indbyggere i Roskilde kommune: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde ,00% Benchmarkgruppen* ,38% Region Sjælland ,20% Region Hovedstaden ,44% Hele Landet ,44% Billigste kommune ,52% * Benchmarkgruppen består af Køge, Helsingør, Hillerød og Frederikssund. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 7.2) viser, at Roskilde Kommune i 2015 ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været faldende i såvel Roskilde Kommune som i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 7.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på vejvæsen fra (Hele landet = indeks 100) 158,00 138,00 118,00 Indeks 98,00 78,00 58,00 38,00 18, Hele Landet 100,00 100,00 100,00 Region Sjælland 97,62 95,44 91,94 Roskilde 147,06 150,47 139,74 Benchmarkgruppen 120,32 117,49 114,05 Billigste kommune 31,04 41,69 18,84 Region Hovedstaden 119,01 113,19 111,17 Side 30 af 47

31 7. Vejvæsen Øvrige data Figur 7.3 Udgift pr. m vej i regnskab 2015 i løbende priser og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmark gruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Frederikshavn) Udgift regnskab 2015 Kr. pr. km. Udgift regnskab 2015 Kr. pr. km udgiftskorrigeret Kilde: Vejvæsen, Danmarks statistik Roskilde kommune ligger væsentligt over udgiftsniveauet i forhold til benchmarkgruppen, målt i udgift pr. meter vej. Figur 7.4 Antal kilometer kommunevej pr indbyggere ,00 16,98 16,00 14,00 13,94 12,00 10,00 8,00 7,35 6,00 4,00 5,50 2,74 4,16 2,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Frederikshavn) Kilometer vej pr indbyggere Kilde: Vejdirektoratet og Danmarks Statistik FOLK1A Side 31 af 47

32 8. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år Roskilde Kommune har en samlet udgift til sundhedspleje og tandlæge 0-17 år på 41,6 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 8.1 Udgift pr årig i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste Kommune (Dragør) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til sundhedspleje og tandlæge 0-17 år. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en lavere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 6 mio. kr. større end det nuværende (tabel 8.1). 8 I udgiftsbehovet for sundhedspleje og tandpleje indgår andel af befolkningen i bestemte boligtyper og andel af personer med lavindkomst i opadgående retning. Side 32 af 47

33 8. Sundhedspleje og tandlæge 0-17 år Tabel 8.1: Udgifter pr årig (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år Antal 0-17 årige i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde Kommune ,00% Benchmarkgruppe* ,83% Region Sjælland ,63% Region Hovedstaden ,99% Hele Landet ,01% Billigste kommune i 2015 (Dragør) ,93% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Frederiksberg. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 8.2) viser, at Roskilde Kommune i 2015 ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været faldende i Roskilde Kommune og stigende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 8.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på sundhedspleje og tandlæge 0-17 år fra (Hele landet = indeks 100) Indeks Hele Landet Region Sjælland 93,48 94,21 94,09 Roskilde Kommune 93,21 94,76 92,58 Benchmarkgruppe 102,75 103,43 105,38 Billigste kommune 75,81 81,29 82,46 Region Hovedstaden 100,08 100,46 99,97 Side 33 af 47

34 9. Børn og unge med særlige behov 0-22 år Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til børn og unge med særlige behov 0-22 år på 230,6 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 9.1 Udgift pr årig i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Dragør) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til børn og unge med særlige behov 0-22 år. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 57 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 9.1). 9 I udgiftsbehovet for børn og unge med særlige behov indgår andel af familier i bestemte boligtyper, andel af børn der har flyttet kommune mere end tre gange, andel af 6-15 årige indvandrere og andel af førtidspensionister. Alle faktorerne øger udgiftsbehovet. Side 34 af 47

35 9. Børn og unge med særlige behov 0-22 år Tabel 9.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Børn og unge med særlige behov Antal 0-22 årige i Roskilde kommune: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde ,00% Benchmarkgruppen* ,64% Region Sjælland ,99% Region Hovedstaden ,83% Hele Landet ,22% Billigste kommune (Dragør) ,49% * Benchmarkgruppen består af Greve, Tårnby, Hvidovre, Køge og Frederiksberg. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 9.2) viser, at Roskilde Kommune i 2015 ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stigende i Roskilde Kommune og stabilt i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 9.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på børn og unge med særlige behov 0-22 år fra (Hele landet = indeks 100) Indeks 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75, Hele Landet 100,00 100,00 100,00 Region Sjælland 99,94 101,57 103,81 Roskilde 110,91 113,83 117,95 Benchmarkgruppen 93,78 92,29 93,60 Billigste kommune* 111,70 89,26 76,09 Region Hovedstaden 101,40 100,71 100,45 * Billigste kommune har oplevet et drastisk fald i udgiftsniveauet, hvilket fx kan skyldes ekstraordinære ændringer som følge af naturlig afgang fra aldersgruppen Side 35 af 47

36 9. Børn og unge med særlige behov 0-22 år Øvrige data: Figur 9.3 Gennemsnitlig varighed, anbringelser , , ,20 27, , Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Gennemsnitlig varighed, anbringelser Kilde: FLIS-data (Tårnby indgår i benchmarkgruppen og har ikke leveret data til FLIS. Benchmarkgruppen består derfor af de resterende 4 kommuner). Dragør er billigste kommune, men har ikke leveret data til FLIS. Side 36 af 47

37 10. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Roskilde Kommune har en samlet udgift til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse (inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering) på 362,5 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. indbygger i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 10.1 Udgift pr. indbygger i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Aalborg) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse børn og unge med særlige behov 0-22 år. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en lavere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 17 mio. kr. større end det nuværende (tabel 10.1). 10 I udgiftsbehovet for sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse indgår andelen af befolkningen i bestemte boligtyper, andel af handicappede, andel af førtidspensionister og andel af enlige ældre i forklaringen af udgiftsbehovet. Side 37 af 47

38 10. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Tabel 10.1: Udgifter pr. indbygger (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Sundhedsvæsen og forebyggelse Indbyggere i Roskilde kommune: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved indbyggere i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde ,00% Benchmarkgruppen* ,64% Region Sjælland ,31% Region Hovedstaden ,46% Hele Landet ,53% Billigste kommune (Aalborg) ,53% * Benchmarkgruppen består af Greve, Tårnby, Halsnæs, Køge og Kolding. Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 10.2) viser, at Roskilde Kommune i 2015 ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været stabilt i Roskilde Kommune og stabilt i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 10.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse fra (Hele landet = indeks 100) 110,00 105,00 Indeks 100,00 95,00 90,00 85, Hele Landet 100,00 100,00 100,00 Region Sjælland 103,92 103,51 105,75 Roskilde 99,67 97,34 99,48 Benchmarkgruppen 103,79 103,25 104,09 Billigste kommune 85,41 85,18 85,03 Region Hovedstaden 105,33 106,46 105,91 Side 38 af 47

39 10. Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Øvrige data Figur 10.3 Antal forebyggelige indlæggelser (65+ årige) pr årige ,00 80,00 70,00 60,00 63,57 70,89 58,56 76,28 62,25 50,00 44,70 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Aalborg) Antal forebyggelige indlæggelser pr årige Kilde: Danmarks statistik og KØS Figur 10.4 Antal færdigbehandlede dage pr. færdigbehandlingsforløb, somatik (liggedage) ,0 7,2 7,0 5,5 5,9 6,0 5,3 5,1 5,0 4,0 3,0 2,0 1,4 1,0 0,0 Roskilde Benchmarkgruppe Region Sjælland Region Hovedstaden Hele landet Billigste kommune (Aalborg) Færdigbehandlede dage i 2015 (liggedage) Kilde: esundhed, niveau 2 Side 39 af 47

40 11. Voksne med særlige behov 18+ Roskilde Kommune har en samlet udgift til voksne med særlige behov 18+ på 337,9 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. 18+ årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 11.1 Udgift pr. 18+ årig i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Rebild) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet til voksne med særlige behov 18+. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en lavere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 41 mio. kr. højere end det nuværende (tabel 11.1). 11 I udgiftsbehovet for voksne med særlige behov over 18 år indgår strafferetlige afgørelser pr. 15+ årig samt andel af handicappede. Der er dog en meget lav forklaringsgrad på ovenstående. Side 40 af 47

41 11. Voksne med særlige behov 18+ Tabel 11.1: Udgifter pr. 18+ årig med særlige behov (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Sundhedsvæsen og forebyggelse Antal 18+ årige i Roskilde kommune: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde ,00% Benchmarkgruppen* ,77% Region Sjælland ,94% Region Hovedstaden ,97% Hele Landet ,39% Billigste kommune (Rebild) ,16% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Herning Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år(figur 11.2) viser at, Roskilde Kommune i hele perioden ligger under landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år har været faldende i Roskilde Kommune og stigende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 11.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på voksne med særlige behov 18+ fra (Hele landet = indeks 100) 110,00 105,00 100,00 95,00 Indeks 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60, Hele Landet 100,00 100,00 100,00 Region Sjælland 98,89 98,38 98,69 Roskilde 97,36 90,69 90,59 Benchmarkgruppen 92,90 94,95 101,25 Billigste kommune 64,75 67,20 62,36 Region Hovedstaden 104,48 104,76 104,15 Side 41 af 47

42 11. Voksne med særlige behov 18+ Øvrige data Figur 11.3 Gns. antal visiterede timer pr. uge til personlig pleje pr. modtager under 65 år ,0 11,4 10,0 8,5 8,6 8,0 6,0 6,4 7,5 7,4 4,0 2,0 0,0 Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Rebild) Gennemsnitlig antal visiterede timer pr. uge pr. modtager under 65 Kilde: KL-materiale fra aktuel kommunaløkonomi Roskilde Kommune har et lavere antal visiterede timer pr. uge til personligt pleje pr. modtagere under 65 år end benchmarkgruppen. Side 42 af 47

43 12. Voksne 65+ Økonomidata Roskilde Kommune har en samlet udgift til ældreområdet på 675,7 mio. kr. Figuren nedenunder viser udgifterne til området pr. 65+ årig i både 2015-priser og korrigeret for udgiftsbehov. Figur 12.1 Udgift pr. voksne 65+ i regnskab 2015 (2015-priser) og udgiftsbehovskorrigeret Roskilde Benchmarkgruppen Region Sjælland Region Hovedstaden Hele Landet Billigste kommune (Fanø) Udgift regnskab 2015 Udgift regnskab 2015 (udgiftsbehovskorrigeret) Roskilde Kommune har et udgiftsbehov der er lavere end landsgennemsnittet på ældreområdet. Derfor er den udgiftsbehovskorrigerede udgift højere end den reelle udgift. Samlet set har Roskilde Kommune en højere udgift end sammenligningsgruppen, når der korrigeres for udgiftsbehov. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen ville det medføre et udgiftsniveau der var 51 mio. kr. mindre end det nuværende (tabel 12.1). 12 I udgiftsbehovet for ældre 65+ indgår andel af enlige ældre, aldersbetinget plejebolighyppighed mv. i forklaringsgrundlaget. Side 43 af 47

44 12. Voksne 65+ Tabel 12.1: Udgifter pr. 65+ (udgiftsbehovskorrigeret), sammenholdt med udgiftsniveau i øvrige kommuner Sundhedsvæsen og forebyggelse Antal 65+ årige i Roskilde kommune: Udgift pr. indbygger Forskel ifht. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Forskel i % - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen Roskilde ,00% Benchmarkgruppen* ,66% Region Sjælland ,50% Region Hovedstaden ,85% Hele Landet ,52% Billigste kommune (Fanø) ,01% * Benchmarkgruppen består af Hillerød, Greve, Tårnby, Køge og Herning Udviklingen i de udgiftsbehovskorrigerede udgifter over de sidste tre år (figur 12.2) viser, at Roskilde Kommune i hele perioden ligger over landsgennemsnittet i udgiftsniveau. Det samlede udgiftsniveau over de tre år er faldende i Roskilde Kommune og faldende i benchmarkgruppen sammenholdt med landsgennemsnittet. Figur 12.2 Indeksbaseret udgift (udgiftsbehovskorrigeret) på ældreområdet 65+ fra (Hele landet = indeks 100) 115,00 110,00 105,00 100,00 Indeks 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70, Hele Landet 100,00 100,00 100,00 Region Sjælland 95,48 95,54 95,65 Roskilde 110,21 112,74 109,31 Benchmarkgruppen 106,98 107,40 102,03 Billigste kommune 75,27 81,36 74,32 Region Hovedstaden 99,73 101,05 102,91 Side 44 af 47

45 12. Voksne 65+ Øvrige data Figur 12.3 Andel af borgere over 80 år der modtager hjemmehjælp ,93 42,92 43,35 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden 48,78 45,58 48,60 Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Fanø) Andel af borgere 80+ der modtager både prakisk hjælp og personlig pleje, pct. Kilde: FLIS-data (Tårnby indgår i benchmarkgruppen og har ikke leveret data til FLIS. Benchmarkgruppen består derfor af de resterende 4 kommuner) Roskilde Kommune har en højere andel af borgere over 80 år, der modtager hjemmehjælp end benchmarkgruppen. Side 45 af 47

46 12. Voksne 65+ Figur 12.4 Gennemsnitlig alder for nyvisiterede til hjemmehjælp ,50 79,00 78,83 79,12 78,94 78,83 79,16 78,50 78,00 77,50 77,26 77,00 76,50 76,00 Roskilde Benchmarkgruppen Region Hovedstaden Region Sjælland Hele Landet Billigste kommune (Fanø) Gns alder nyvisiterede hjemmehjælp Kilde: FLIS-data (Tårnby indgår i benchmarkgruppen og har ikke leveret data til FLIS. Benchmarkgruppen består derfor af de resterende 4 kommuner) Roskilde Kommune har i forhold til benchmarkgruppen en lavere gennemsnitsalder for nyvisiterede borgere til hjemmehjælp. Side 46 af 47

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Serviceudgifter pr. indbygger i B14 Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger fra B13 til B14 Driftsbalance iht. budgetlov i B14 pr. indbygger Udvikling i 0-16

Læs mere

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent Notat Sagsnr.: 2012/0001328 Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 222 Offentligt Undervisningsministeriet 9. september 2014 Notat om takstudviklingen i SFO i forlængelse af samråd den 9. september 2014 Undervisningsministeriet

Læs mere

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet.

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. 23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. Ældrerapporten og Benchmarkingsamarbejde Greve Kommune indgår normalt i et benchmarkingsamarbejde med følgende kommuner: Helsingør, Hillerød, Gentofte,

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Øk 7 onomi og indkomst

Øk 7 onomi og indkomst 238 7 Økonomi og indkomst 239 240 Sammenfatning I dette kapitel belyses udviklingen i kommunernes økonomi i perioden 2007 2013 samt enkelte sider af udviklingen i borgernes økonomiske situation. Udgangspunktet

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov KORAs kommunetal, februar 2017: Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov Nogle kommuner bruger næsten dobbelt så meget som andre kommuner på for eksempel børnepasning og folkeskole. Forskellen

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere