NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. LAOL Dir. tlf NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab august 2013 Sammenligning af Roskilde Kommunes serviceudgifter baserer sig i år på nye sammenligningskommuner, da Byrådet på mødet den 24. april 2013 besluttede at basere fremtidige nøgletal på specifikke udvalgte kommuner. Sammenligningskommunerne er valgt ud fra, at deres udgiftsbehov ligger tæt på Roskilde Kommunes, hvilket alt andet lige betyder, at udgiftsniveauet også bør ligge tæt på Roskilde kommune. Derudover skal kommunerne ligne Roskilde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgiftsbehov og beskatningsgrundlag). De udvalgte kommuner er derfor forskellige fra område til område. Nøgletallene tager ikke højde for sociale eller demografiske forskelle, men den nye udvalgsmetode mindsker disse faktorers indflydelse. De nøgletal, som benchmark-tallene bygger på, er informationer, der i kort og overskuelig form belyser områderne i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål og medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser ønskes. Der er tale om et øjebliksbillede i form af et regnskabstal og der vil derfor ofte allerede være besluttet nye initiativer for de kommende år. Dette gælder både for Roskilde Kommune og for de øvrige kommuner. Benchmark-tallene bør derfor ikke anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter, men bør danne grundlag for mere dybdegående analyser på relevante områder. I notatet er Roskilde Kommunes serviceudgifter fra regnskab 2012 sammenlignet med de udvalgte kommuner, Region Hovedstaden, Region Sjælland og hele landet.! "# $ #! # % # &. $ & '# ' # ( Oversigten viser på hvilke områder Roskilde Kommune har: - lavere udgifter end alle sammenligningskommunerne (grøn) - udgifter der ligger under nogen af sammenligningsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgifter end alle sammenligningskommunerne (rød) ) *+, &%$ # % På de følgende sider gennemgås områderne, og det illustreres, hvilke mindreudgifter/merudgifter Roskilde Kommune ville have, hvis udgiftsniveauet svarede til den pågældende sammenligningsgruppe.

2 Side2/15 1. Administration Figur 1.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 1.1: Administration, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 5,3 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 1,4 procent højere, jf. tabel 1.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 1.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Administration: Udgift Antal indbyggere i Roskilde pr. Kommune: indbyggere ved indbyggere i Forskel i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. For 4 udvalgte kommuner ,36 % Region Hovedstaden ,83 % Region Sjælland ,71 % Hele landet ,10 % Sammenligningskommuner: Horsens, Kolding, Vejle, Randers

3 Side3/15 2. Børnepasning 0-5 år Figur 2.1 viser, at Roskildes udgift pr. 0-5 årige ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end de udvalgte kommuner, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 2.1 Børnepasning, udgift pr. 0-5 årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 0-5 årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 15,9 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være knap 4,5 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 0-5 årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 16,4 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 4,4 procent højere, jf. tabel 2.1. Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 2.1: Udgift pr. 0-5 årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Børnepasning: Udgift Antal børn 0-5 år i Roskilde Kommune: pr. 0-5 årig i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,47 % Region Hovedstaden ,42 % Region Sjælland ,14 % Hele landet ,65 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Fredensborg, Egedal, Køge

4 Side4/15 3. Folkeskolen 6-16 år Figur 3.1 viser, at Roskildes udgift pr årig ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end sammenligningskommunerne, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 3.1 Folkeskolen, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 73,8 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 10,2 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 2,6 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 0,3 procent højere jf. tabel 3.1 Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 3.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årig fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Folkeskolen: Udgift Antal 6-16 årige i Roskilde Kommune: pr årig i nuværende udgiftsniveau ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,24 % Region Hovedstaden ,33 % Region Sjælland ,77 % Hele landet ,26 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

5 Side5/15 4. Pasningstilbud 6-10 år Figur 4.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 4.1 Pasningstilbud, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 58,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 50,1 procent lavere, jf. tabel 4.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Tabel 4.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent Pasningstilbud 6-10 årige: Antal 6-10 årige i Roskilde Kommune: Udgift pr årige i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,14 % Region Hovedstaden ,13 % Region Sjælland ,05 % Hele landet ,03 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

6 Side6/15 5. Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur m.v. Figur 5.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 5.1 Redningsberedskab, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 1,2 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 0,6 procent lavere jf. tabel 5.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Tabel 5.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur m.v.: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,58 % Region Hovedstaden ,84 % Region Sjælland ,58 % Hele landet ,49 % Sammenligningskommuner: Ballerup, Herlev, Tårnby, Køge

7 Side7/15 6. Natur- og miljøbeskyttelse Figur 6.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 6.1: Natur- og Miljøbeskyttelse, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskilde Kommunes samlede udgift være knap 3,5 mio. højere end Roskilde Kommune nuværende udgifter. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 45,7 procent højere, jf. tabel 6.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 6.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Natur- og miljøbeskyttelse: Udgift pr. indbygger Antal indbyggere i Roskilde Kommune: i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,72 % Region Hovedstaden ,57 % Region Sjælland ,22 % Hele landet ,72 % Sammenligningskommuner: Rødovre, Frederikssund, Køge, Lejre

8 Side8/15 7. Vejvæsen Figur 7.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 7.1 Vejvæsen, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 33,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 53,2 procent lavere, jf. tabel 7.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Figur 7.1 Vejvæsen, udgift pr. indbygger* Vejvæsen: Udgift pr. Antal indbyggere i Roskilde indbygger i Kommune: ved indbyggere i Forskel i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 3 udvalgte kommuner ,23 % Region Hovedstaden ,85 % Region Sjælland ,25 % Hele landet ,34 % *Forskellene i udgiftsniveau kan delvis forklares ved regnskabstekniske forskelle kommunerne imellem. Foruden antal indbyggere, afhænger udgiftsniveauet også af meter vej og ikke mindst fordelingen af by- og landzone. Der er derfor også foretaget en sammenligning på pr. meter vej.

9 Side9/15 Figur 7.2 viser, at Roskildes udgift pr. meter vej ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end Region Sjælland, men lavere udgifter end sammenligningskommunerne. Figur 7.2 Vejvæsen, udgift pr. meter vej Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de tre udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 29,9 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 180 procent. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som Region Sjælland, ville Roskildes samlede udgift være 8,4 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 102,5 procent lavere, jf. tabel 7.2. Tabellens gule farve indikerer at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 7.2: Udgift pr. meter vej, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Vejvæsen: Udgift pr. meter Antal indbyggere i Roskilde Kommune: vej ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 3 udvalgte kommuner ,95 % Region Hovedstaden ,89 % Region Sjælland ,54 % Hele landet ,98 % *Forskellene i udgiftsniveau kan delvis forklares ved regnskabstekniske forskelle kommunerne imellem. Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Gladsaxe, Tårnby

10 Side10/15 8. Redningsberedskab Figur 8.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 8.1 Redningsberedskab, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 4,2 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 25,1 procent højere, jf. tabel 8.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 8.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Redningsberedskab*: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner , 13 % Region Hovedstaden , 79 % Region Sjælland , 23 % Hele landet , 31 % *Der er fratrukket udgifter til forsikringer da disse ikke ses hos de udvalgte kommuner Sammenligningskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

11 Side11/15 9. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år Figur 9.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr årig sammenholdt med alle Figur 9.1: Sundhedspleje og Tandlæge, udgift 0-17 årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 2,5 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 6,5 procent højere, jf. tabel 9.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr årig. Tabel 9.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Sundhedspleje og Tandlæge: Antal 0-17 årige i Roskilde Kommune: Udgift pr årige i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,48 % Region Hovedstaden ,28 % Region Sjælland ,84 % Hele landet ,65 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

12 Side12/ Børn og unge med særlige behov 0-22 år Figur 10.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 10.1 Børn og unge med særlige behov, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 5,1 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 2,8 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 10.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Børn og unge med særlige behov,*'**: Antal 0-22 årige i Roskilde Udgift pr årig i ved årige i Kommune: Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,82 % Region Hovedstaden ,83 % Region Sjælland ,90 % Hele landet ,48 % *Forebyggende foranstaltninger udgør ca. 40 procent af de samlede udgifter i Roskilde og i gennemsnit ca. 32 procent i de øvrige sammenligningsgrupper. **Eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Sammenligningskommuner: Gladsaxe, Hvidovre, Tårnby, Køge

13 Side13/ Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse Figur 11.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 11.1 Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 35,2 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 11,2 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 11.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse*: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,18 % Region Hovedstaden ,27 % Region Sjælland ,03 % Hele landet ,76 % *Aktivitetsbestemt medfinansiering udgør ca. 83 procent af udgifterne. Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Albertslund, Tårnby, Køge

14 Side14/ Voksne med særlige behov 18+ år Figur 12.1 viser, at Roskildes udgift pr. 18+ årig ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end sammenligningskommunerne, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 12.1 Voksne med særlige behov, udgift pr 18+ årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 21,0 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 6,6 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 32,6 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 9,6 procent højere, jf. tabel 12.1 Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 12.1: Udgift pr. 18+ årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Voksne med særlige behov Antal 18+ årige i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved årige i -=Roskilde har større udgifter end Roskilde Kommune ,00 % Gns. For 4 kommuner ,58 % Region Hovedstaden ,57 % Region Sjælland ,73 % Hele landet ,49 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

15 Side15/ Ældreområdet 65+ år Figur 13.1 viser, at Roskildes udgift pr. 65+ årige ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end de fire udvalgte kommuner, men lavere udgifter end landsgennemsnittet. Figur 13.1: Ældreområdet, udgift pr. 65+ årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 65+ årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 25,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 4,4 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 65+ årig som landsgennemsnittet, ville Roskildes samlede udgift være 42,5 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 7 procent højere, jf. tabel Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 13.1: Udgift pr. 65+ årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent Ældreområdet i alt*: Antal 65+ årige i Roskilde Kommune: Udgift pr. 65+ årige i ved indbyggere i Roskildes merforbrug i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,41 % Region Hovedstaden ,42 % Region Sjælland ,77 % Hele landet ,09 % *Eksklusiv hjælpemidler Sammenligningskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Voksne 65+ Administration 180 160 Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18+ Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 140 120 100 80

Læs mere

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent Notat Sagsnr.: 2012/0001328 Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Serviceudgifter pr. indbygger i B14 Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger fra B13 til B14 Driftsbalance iht. budgetlov i B14 pr. indbygger Udvikling i 0-16

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Øk 7 onomi og indkomst

Øk 7 onomi og indkomst 238 7 Økonomi og indkomst 239 240 Sammenfatning I dette kapitel belyses udviklingen i kommunernes økonomi i perioden 2007 2013 samt enkelte sider af udviklingen i borgernes økonomiske situation. Udgangspunktet

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov KORAs kommunetal, februar 2017: Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov Nogle kommuner bruger næsten dobbelt så meget som andre kommuner på for eksempel børnepasning og folkeskole. Forskellen

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere