NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. LAOL Dir. tlf NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab august 2013 Sammenligning af Roskilde Kommunes serviceudgifter baserer sig i år på nye sammenligningskommuner, da Byrådet på mødet den 24. april 2013 besluttede at basere fremtidige nøgletal på specifikke udvalgte kommuner. Sammenligningskommunerne er valgt ud fra, at deres udgiftsbehov ligger tæt på Roskilde Kommunes, hvilket alt andet lige betyder, at udgiftsniveauet også bør ligge tæt på Roskilde kommune. Derudover skal kommunerne ligne Roskilde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgiftsbehov og beskatningsgrundlag). De udvalgte kommuner er derfor forskellige fra område til område. Nøgletallene tager ikke højde for sociale eller demografiske forskelle, men den nye udvalgsmetode mindsker disse faktorers indflydelse. De nøgletal, som benchmark-tallene bygger på, er informationer, der i kort og overskuelig form belyser områderne i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål og medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser ønskes. Der er tale om et øjebliksbillede i form af et regnskabstal og der vil derfor ofte allerede være besluttet nye initiativer for de kommende år. Dette gælder både for Roskilde Kommune og for de øvrige kommuner. Benchmark-tallene bør derfor ikke anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter, men bør danne grundlag for mere dybdegående analyser på relevante områder. I notatet er Roskilde Kommunes serviceudgifter fra regnskab 2012 sammenlignet med de udvalgte kommuner, Region Hovedstaden, Region Sjælland og hele landet.! "# $ #! # % # &. $ & '# ' # ( Oversigten viser på hvilke områder Roskilde Kommune har: - lavere udgifter end alle sammenligningskommunerne (grøn) - udgifter der ligger under nogen af sammenligningsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgifter end alle sammenligningskommunerne (rød) ) *+, &%$ # % På de følgende sider gennemgås områderne, og det illustreres, hvilke mindreudgifter/merudgifter Roskilde Kommune ville have, hvis udgiftsniveauet svarede til den pågældende sammenligningsgruppe.

2 Side2/15 1. Administration Figur 1.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 1.1: Administration, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 5,3 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 1,4 procent højere, jf. tabel 1.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 1.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Administration: Udgift Antal indbyggere i Roskilde pr. Kommune: indbyggere ved indbyggere i Forskel i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. For 4 udvalgte kommuner ,36 % Region Hovedstaden ,83 % Region Sjælland ,71 % Hele landet ,10 % Sammenligningskommuner: Horsens, Kolding, Vejle, Randers

3 Side3/15 2. Børnepasning 0-5 år Figur 2.1 viser, at Roskildes udgift pr. 0-5 årige ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end de udvalgte kommuner, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 2.1 Børnepasning, udgift pr. 0-5 årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 0-5 årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 15,9 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være knap 4,5 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 0-5 årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 16,4 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 4,4 procent højere, jf. tabel 2.1. Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 2.1: Udgift pr. 0-5 årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Børnepasning: Udgift Antal børn 0-5 år i Roskilde Kommune: pr. 0-5 årig i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,47 % Region Hovedstaden ,42 % Region Sjælland ,14 % Hele landet ,65 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Fredensborg, Egedal, Køge

4 Side4/15 3. Folkeskolen 6-16 år Figur 3.1 viser, at Roskildes udgift pr årig ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end sammenligningskommunerne, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 3.1 Folkeskolen, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 73,8 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 10,2 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 2,6 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 0,3 procent højere jf. tabel 3.1 Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 3.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årig fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Folkeskolen: Udgift Antal 6-16 årige i Roskilde Kommune: pr årig i nuværende udgiftsniveau ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,24 % Region Hovedstaden ,33 % Region Sjælland ,77 % Hele landet ,26 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

5 Side5/15 4. Pasningstilbud 6-10 år Figur 4.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 4.1 Pasningstilbud, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 58,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 50,1 procent lavere, jf. tabel 4.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Tabel 4.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent Pasningstilbud 6-10 årige: Antal 6-10 årige i Roskilde Kommune: Udgift pr årige i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,14 % Region Hovedstaden ,13 % Region Sjælland ,05 % Hele landet ,03 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

6 Side6/15 5. Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur m.v. Figur 5.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 5.1 Redningsberedskab, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 1,2 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 0,6 procent lavere jf. tabel 5.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Tabel 5.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur m.v.: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,58 % Region Hovedstaden ,84 % Region Sjælland ,58 % Hele landet ,49 % Sammenligningskommuner: Ballerup, Herlev, Tårnby, Køge

7 Side7/15 6. Natur- og miljøbeskyttelse Figur 6.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 6.1: Natur- og Miljøbeskyttelse, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskilde Kommunes samlede udgift være knap 3,5 mio. højere end Roskilde Kommune nuværende udgifter. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 45,7 procent højere, jf. tabel 6.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 6.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Natur- og miljøbeskyttelse: Udgift pr. indbygger Antal indbyggere i Roskilde Kommune: i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,72 % Region Hovedstaden ,57 % Region Sjælland ,22 % Hele landet ,72 % Sammenligningskommuner: Rødovre, Frederikssund, Køge, Lejre

8 Side8/15 7. Vejvæsen Figur 7.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 7.1 Vejvæsen, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 33,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 53,2 procent lavere, jf. tabel 7.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Figur 7.1 Vejvæsen, udgift pr. indbygger* Vejvæsen: Udgift pr. Antal indbyggere i Roskilde indbygger i Kommune: ved indbyggere i Forskel i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 3 udvalgte kommuner ,23 % Region Hovedstaden ,85 % Region Sjælland ,25 % Hele landet ,34 % *Forskellene i udgiftsniveau kan delvis forklares ved regnskabstekniske forskelle kommunerne imellem. Foruden antal indbyggere, afhænger udgiftsniveauet også af meter vej og ikke mindst fordelingen af by- og landzone. Der er derfor også foretaget en sammenligning på pr. meter vej.

9 Side9/15 Figur 7.2 viser, at Roskildes udgift pr. meter vej ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end Region Sjælland, men lavere udgifter end sammenligningskommunerne. Figur 7.2 Vejvæsen, udgift pr. meter vej Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de tre udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 29,9 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 180 procent. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som Region Sjælland, ville Roskildes samlede udgift være 8,4 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 102,5 procent lavere, jf. tabel 7.2. Tabellens gule farve indikerer at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 7.2: Udgift pr. meter vej, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Vejvæsen: Udgift pr. meter Antal indbyggere i Roskilde Kommune: vej ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 3 udvalgte kommuner ,95 % Region Hovedstaden ,89 % Region Sjælland ,54 % Hele landet ,98 % *Forskellene i udgiftsniveau kan delvis forklares ved regnskabstekniske forskelle kommunerne imellem. Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Gladsaxe, Tårnby

10 Side10/15 8. Redningsberedskab Figur 8.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 8.1 Redningsberedskab, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 4,2 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 25,1 procent højere, jf. tabel 8.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 8.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Redningsberedskab*: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner , 13 % Region Hovedstaden , 79 % Region Sjælland , 23 % Hele landet , 31 % *Der er fratrukket udgifter til forsikringer da disse ikke ses hos de udvalgte kommuner Sammenligningskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

11 Side11/15 9. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år Figur 9.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr årig sammenholdt med alle Figur 9.1: Sundhedspleje og Tandlæge, udgift 0-17 årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 2,5 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 6,5 procent højere, jf. tabel 9.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr årig. Tabel 9.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Sundhedspleje og Tandlæge: Antal 0-17 årige i Roskilde Kommune: Udgift pr årige i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,48 % Region Hovedstaden ,28 % Region Sjælland ,84 % Hele landet ,65 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

12 Side12/ Børn og unge med særlige behov 0-22 år Figur 10.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 10.1 Børn og unge med særlige behov, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 5,1 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 2,8 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 10.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Børn og unge med særlige behov,*'**: Antal 0-22 årige i Roskilde Udgift pr årig i ved årige i Kommune: Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,82 % Region Hovedstaden ,83 % Region Sjælland ,90 % Hele landet ,48 % *Forebyggende foranstaltninger udgør ca. 40 procent af de samlede udgifter i Roskilde og i gennemsnit ca. 32 procent i de øvrige sammenligningsgrupper. **Eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Sammenligningskommuner: Gladsaxe, Hvidovre, Tårnby, Køge

13 Side13/ Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse Figur 11.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 11.1 Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 35,2 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 11,2 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 11.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse*: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,18 % Region Hovedstaden ,27 % Region Sjælland ,03 % Hele landet ,76 % *Aktivitetsbestemt medfinansiering udgør ca. 83 procent af udgifterne. Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Albertslund, Tårnby, Køge

14 Side14/ Voksne med særlige behov 18+ år Figur 12.1 viser, at Roskildes udgift pr. 18+ årig ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end sammenligningskommunerne, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 12.1 Voksne med særlige behov, udgift pr 18+ årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 21,0 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 6,6 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 32,6 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 9,6 procent højere, jf. tabel 12.1 Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 12.1: Udgift pr. 18+ årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Voksne med særlige behov Antal 18+ årige i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved årige i -=Roskilde har større udgifter end Roskilde Kommune ,00 % Gns. For 4 kommuner ,58 % Region Hovedstaden ,57 % Region Sjælland ,73 % Hele landet ,49 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

15 Side15/ Ældreområdet 65+ år Figur 13.1 viser, at Roskildes udgift pr. 65+ årige ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end de fire udvalgte kommuner, men lavere udgifter end landsgennemsnittet. Figur 13.1: Ældreområdet, udgift pr. 65+ årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 65+ årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 25,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 4,4 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 65+ årig som landsgennemsnittet, ville Roskildes samlede udgift være 42,5 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 7 procent højere, jf. tabel Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 13.1: Udgift pr. 65+ årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent Ældreområdet i alt*: Antal 65+ årige i Roskilde Kommune: Udgift pr. 65+ årige i ved indbyggere i Roskildes merforbrug i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,41 % Region Hovedstaden ,42 % Region Sjælland ,77 % Hele landet ,09 % *Eksklusiv hjælpemidler Sammenligningskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 29. juli 2015 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009

Erhvervsmæssige. nøgle tal 2009 Erhvervsmæssige nøgle tal 9 di Hovedstaden Redaktion: Morten Ørnsholt og Marie Skov Christensen Tryk: Kailow Graphic ISBN: 98-8---..9 Lokale erhvervsvilkår: Kommunerne kan gøre en forskel Danske virksomheder

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Benchmarking samarbejde Nøgletal

Benchmarking samarbejde Nøgletal Benchmarking samarbejde udarbejdet af: Gladsaxe, Høje-Taastrup, Helsingør, Greve og Roskilde kommuner November 2004 lene er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af: Marcello Castrone, Gladsaxe

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme VÆRKTØJSKASSEN; sundhedspædagogiske øvelser 1 24 øvelser Reflektion og erfaringer Motivation og mål

Læs mere