NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. LAOL Dir. tlf NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab august 2013 Sammenligning af Roskilde Kommunes serviceudgifter baserer sig i år på nye sammenligningskommuner, da Byrådet på mødet den 24. april 2013 besluttede at basere fremtidige nøgletal på specifikke udvalgte kommuner. Sammenligningskommunerne er valgt ud fra, at deres udgiftsbehov ligger tæt på Roskilde Kommunes, hvilket alt andet lige betyder, at udgiftsniveauet også bør ligge tæt på Roskilde kommune. Derudover skal kommunerne ligne Roskilde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgiftsbehov og beskatningsgrundlag). De udvalgte kommuner er derfor forskellige fra område til område. Nøgletallene tager ikke højde for sociale eller demografiske forskelle, men den nye udvalgsmetode mindsker disse faktorers indflydelse. De nøgletal, som benchmark-tallene bygger på, er informationer, der i kort og overskuelig form belyser områderne i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål og medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser ønskes. Der er tale om et øjebliksbillede i form af et regnskabstal og der vil derfor ofte allerede være besluttet nye initiativer for de kommende år. Dette gælder både for Roskilde Kommune og for de øvrige kommuner. Benchmark-tallene bør derfor ikke anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter, men bør danne grundlag for mere dybdegående analyser på relevante områder. I notatet er Roskilde Kommunes serviceudgifter fra regnskab 2012 sammenlignet med de udvalgte kommuner, Region Hovedstaden, Region Sjælland og hele landet.! "# $ #! # % # &. $ & '# ' # ( Oversigten viser på hvilke områder Roskilde Kommune har: - lavere udgifter end alle sammenligningskommunerne (grøn) - udgifter der ligger under nogen af sammenligningsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgifter end alle sammenligningskommunerne (rød) ) *+, &%$ # % På de følgende sider gennemgås områderne, og det illustreres, hvilke mindreudgifter/merudgifter Roskilde Kommune ville have, hvis udgiftsniveauet svarede til den pågældende sammenligningsgruppe.

2 Side2/15 1. Administration Figur 1.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 1.1: Administration, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 5,3 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 1,4 procent højere, jf. tabel 1.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 1.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Administration: Udgift Antal indbyggere i Roskilde pr. Kommune: indbyggere ved indbyggere i Forskel i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. For 4 udvalgte kommuner ,36 % Region Hovedstaden ,83 % Region Sjælland ,71 % Hele landet ,10 % Sammenligningskommuner: Horsens, Kolding, Vejle, Randers

3 Side3/15 2. Børnepasning 0-5 år Figur 2.1 viser, at Roskildes udgift pr. 0-5 årige ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end de udvalgte kommuner, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 2.1 Børnepasning, udgift pr. 0-5 årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 0-5 årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 15,9 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være knap 4,5 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 0-5 årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 16,4 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 4,4 procent højere, jf. tabel 2.1. Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 2.1: Udgift pr. 0-5 årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Børnepasning: Udgift Antal børn 0-5 år i Roskilde Kommune: pr. 0-5 årig i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,47 % Region Hovedstaden ,42 % Region Sjælland ,14 % Hele landet ,65 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Fredensborg, Egedal, Køge

4 Side4/15 3. Folkeskolen 6-16 år Figur 3.1 viser, at Roskildes udgift pr årig ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end sammenligningskommunerne, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 3.1 Folkeskolen, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 73,8 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 10,2 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 2,6 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 0,3 procent højere jf. tabel 3.1 Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 3.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årig fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Folkeskolen: Udgift Antal 6-16 årige i Roskilde Kommune: pr årig i nuværende udgiftsniveau ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,24 % Region Hovedstaden ,33 % Region Sjælland ,77 % Hele landet ,26 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

5 Side5/15 4. Pasningstilbud 6-10 år Figur 4.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 4.1 Pasningstilbud, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 58,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 50,1 procent lavere, jf. tabel 4.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Tabel 4.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent Pasningstilbud 6-10 årige: Antal 6-10 årige i Roskilde Kommune: Udgift pr årige i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,14 % Region Hovedstaden ,13 % Region Sjælland ,05 % Hele landet ,03 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

6 Side6/15 5. Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur m.v. Figur 5.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 5.1 Redningsberedskab, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 1,2 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 0,6 procent lavere jf. tabel 5.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Tabel 5.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Fritid, Biblioteksvæsen, Kultur m.v.: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,58 % Region Hovedstaden ,84 % Region Sjælland ,58 % Hele landet ,49 % Sammenligningskommuner: Ballerup, Herlev, Tårnby, Køge

7 Side7/15 6. Natur- og miljøbeskyttelse Figur 6.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 6.1: Natur- og Miljøbeskyttelse, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskilde Kommunes samlede udgift være knap 3,5 mio. højere end Roskilde Kommune nuværende udgifter. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 45,7 procent højere, jf. tabel 6.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 6.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Natur- og miljøbeskyttelse: Udgift pr. indbygger Antal indbyggere i Roskilde Kommune: i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,72 % Region Hovedstaden ,57 % Region Sjælland ,22 % Hele landet ,72 % Sammenligningskommuner: Rødovre, Frederikssund, Køge, Lejre

8 Side8/15 7. Vejvæsen Figur 7.1 viser, at Roskildes udgift pr. indbygger er højere end alle i Figur 7.1 Vejvæsen, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 33,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 53,2 procent lavere, jf. tabel 7.1. Tabellens røde farve indikerer, at Roskilde Kommune har højere udgifter end Figur 7.1 Vejvæsen, udgift pr. indbygger* Vejvæsen: Udgift pr. Antal indbyggere i Roskilde indbygger i Kommune: ved indbyggere i Forskel i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 3 udvalgte kommuner ,23 % Region Hovedstaden ,85 % Region Sjælland ,25 % Hele landet ,34 % *Forskellene i udgiftsniveau kan delvis forklares ved regnskabstekniske forskelle kommunerne imellem. Foruden antal indbyggere, afhænger udgiftsniveauet også af meter vej og ikke mindst fordelingen af by- og landzone. Der er derfor også foretaget en sammenligning på pr. meter vej.

9 Side9/15 Figur 7.2 viser, at Roskildes udgift pr. meter vej ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end Region Sjælland, men lavere udgifter end sammenligningskommunerne. Figur 7.2 Vejvæsen, udgift pr. meter vej Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de tre udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 29,9 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 180 procent. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som Region Sjælland, ville Roskildes samlede udgift være 8,4 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 102,5 procent lavere, jf. tabel 7.2. Tabellens gule farve indikerer at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 7.2: Udgift pr. meter vej, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Vejvæsen: Udgift pr. meter Antal indbyggere i Roskilde Kommune: vej ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 3 udvalgte kommuner ,95 % Region Hovedstaden ,89 % Region Sjælland ,54 % Hele landet ,98 % *Forskellene i udgiftsniveau kan delvis forklares ved regnskabstekniske forskelle kommunerne imellem. Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Gladsaxe, Tårnby

10 Side10/15 8. Redningsberedskab Figur 8.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 8.1 Redningsberedskab, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 4,2 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 25,1 procent højere, jf. tabel 8.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 8.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Redningsberedskab*: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner , 13 % Region Hovedstaden , 79 % Region Sjælland , 23 % Hele landet , 31 % *Der er fratrukket udgifter til forsikringer da disse ikke ses hos de udvalgte kommuner Sammenligningskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

11 Side11/15 9. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år Figur 9.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr årig sammenholdt med alle Figur 9.1: Sundhedspleje og Tandlæge, udgift 0-17 årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 2,5 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 6,5 procent højere, jf. tabel 9.1. Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr årig. Tabel 9.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Sundhedspleje og Tandlæge: Antal 0-17 årige i Roskilde Kommune: Udgift pr årige i ved årige i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,48 % Region Hovedstaden ,28 % Region Sjælland ,84 % Hele landet ,65 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

12 Side12/ Børn og unge med særlige behov 0-22 år Figur 10.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 10.1 Børn og unge med særlige behov, udgift pr årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være knap 5,1 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 2,8 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 10.1: Udgift pr årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Børn og unge med særlige behov,*'**: Antal 0-22 årige i Roskilde Udgift pr årig i ved årige i Kommune: Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,82 % Region Hovedstaden ,83 % Region Sjælland ,90 % Hele landet ,48 % *Forebyggende foranstaltninger udgør ca. 40 procent af de samlede udgifter i Roskilde og i gennemsnit ca. 32 procent i de øvrige sammenligningsgrupper. **Eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Sammenligningskommuner: Gladsaxe, Hvidovre, Tårnby, Køge

13 Side13/ Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse Figur 11.1 viser, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger sammenholdt med alle Figur 11.1 Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse, udgift pr. indbygger Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 35,2 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 11,2 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve indikerer, at Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Tabel 11.1: Udgift pr. indbygger, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved indbyggere fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Sundhedsvæsen, Genoptræning og Forebyggelse*: Antal indbyggere i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved indbyggere i Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,18 % Region Hovedstaden ,27 % Region Sjælland ,03 % Hele landet ,76 % *Aktivitetsbestemt medfinansiering udgør ca. 83 procent af udgifterne. Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Albertslund, Tårnby, Køge

14 Side14/ Voksne med særlige behov 18+ år Figur 12.1 viser, at Roskildes udgift pr. 18+ årig ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end sammenligningskommunerne, men lavere udgifter end Region Hovedstaden. Figur 12.1 Voksne med særlige behov, udgift pr 18+ årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 21,0 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 6,6 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som Region Hovedstaden, ville Roskildes samlede udgift være 32,6 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 9,6 procent højere, jf. tabel 12.1 Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 12.1: Udgift pr. 18+ årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent. Voksne med særlige behov Antal 18+ årige i Roskilde Kommune: Udgift pr. indbygger i ved årige i -=Roskilde har større udgifter end Roskilde Kommune ,00 % Gns. For 4 kommuner ,58 % Region Hovedstaden ,57 % Region Sjælland ,73 % Hele landet ,49 % Sammenligningskommuner: Frederiksberg, Egedal, Solrød, Lejre

15 Side15/ Ældreområdet 65+ år Figur 13.1 viser, at Roskildes udgift pr. 65+ årige ligger både over og under For eksempel har Roskilde Kommune højere udgifter end de fire udvalgte kommuner, men lavere udgifter end landsgennemsnittet. Figur 13.1: Ældreområdet, udgift pr. 65+ årig Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 65+ årig som de fire udvalgte kommuner, ville Roskildes samlede udgift være 25,3 mio. lavere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 4,4 procent lavere. Hvis Roskilde derimod havde samme udgiftsniveau pr. 65+ årig som landsgennemsnittet, ville Roskildes samlede udgift være 42,5 mio. højere end den nuværende. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 7 procent højere, jf. tabel Tabellens gule farve indikerer, at Roskilde Kommune har både højere og lavere udgifter end Tabel 13.1: Udgift pr. 65+ årig, sammenligningsgruppernes udgiftsniveau ved årige fratrukket Roskildes udgiftsniveau, samt forskellen i procent Ældreområdet i alt*: Antal 65+ årige i Roskilde Kommune: Udgift pr. 65+ årige i ved indbyggere i Roskildes merforbrug i % Roskilde Kommune ,00 % Gns. for 4 udvalgte kommuner ,41 % Region Hovedstaden ,42 % Region Sjælland ,77 % Hele landet ,09 % *Eksklusiv hjælpemidler Sammenligningskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse

Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner En landsdækkende undersøgelse UdviklingsForum februar 2004 Kommunernes kostordninger og kostpolitik i daginstitutioner. En landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere