Aktivitetsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsberetning 2013"

Transkript

1 Aktivitetsberetning 2013

2

3 EU s bank en loyal innovator: Innovative projekter skaber nye arbejdspladser Innovative finansieringsløsninger Innovative partnerskaber giver maksimale resultater Indhold 2 EIB i 2013 i tal 4 Meddelelse fra formanden 6 SMV er får adgang til finansiering 12 Udvikling af innovation og kompetencer til en økonomi i vækst 18 Opbygning af strategisk infrastruktur 24 Bæredygtig handling beskytter klimaet 30 Stimulering af vækst inden og uden for EU s grænser 32 Forretningerne understøttes af finansiel styrke 34 EIB s ledelse At fremme bæredygtig vækst for at støtte jobskabelse er EIB s vigtigste udlånsprioritet. I 2013 støttede EIB- Gruppen ca SMV er i Europa med omkring 21, 9mia. EUR I juli 2013 blev Kroatien Den Europæiske Unions 28. medlemsstat. Vores første forretning efter tiltrædelsen udgjorde en direkte støtte til små og mellemstore virksomheder rygraden i Kroatiens økonomi og den vigtigste drivkraft for vækst og beskæftigelse.

4 Strategisk infrastruktur Gruppens finansiering til SMV er og mid cap-selskaber støtter 2, 8mio. arbejdspladser i Europa 15, 9 mia. EIB investerer i europæisk strategisk infrastruktur EUR 4 2 mia. støtter intelligente europæiske byer EUR Lancering af nye kriterier for energilån til projekter vedrørende bæredygtig energi De to første projekter støttet med projektobligationsinitiativet 2013 I TAL EIB-Gruppen spiller en fast rolle i EU s strategi for håndteringen af de vedvarende konsekvenser af den finansielle krise Intelligente finansieringsinstrumenter kan få Europas økonomi på fode igen. Finansiering til klimatiltag 19 Finansiering på mia. til fremme af klimatiltag EUR Rekordhøjt beløb på 1, 4bmia. i klimabevidsthedsobligationer EUR EIB s 214 mio. afsat til syv innovative klimafonde EUR Lancering af EIB s klimaerklæring

5 Adgang til finansiering 21, 9mia. for SMV er og mid cap-selskaber EUR Gruppen støtter SMV er og mid cap-selskaber i Europa med De første handelsfinansieringsforretninger sættes i værk i Grækenland og Cypern 9, 1mia. EUR afsat til kompetencer og beskæftigelse til unge i EU Kapitalforhøjelsen anvendes produktivt til at støtte drivkræfterne for vækst og beskæftigelse. 75, 1 mia. EUR EIB-Gruppens finansiering på har fokus på projekter med en effekt på vækst og arbejdspladser Innovation og kompetencer Gruppen afsatte 17, 2mia. EUR til innovation og kompetencer i Europa Lancering af vækstfinansieringsinitiativ for at fremme innovative mid cap-selskaber mio. til innovative EUR universiteter og forskningscentre støttet af EIB SMV er via det EIF-administrerede risikodelingsinstrument

6 Meddelelse fra formanden 2013 var et år med mange udfordringer for Den Europæiske Investeringsbank, EU s bank. For et år siden meddelte jeg, at vores ejere, EU s medlemsstater, havde vist os den tillid at vedtage en kapitalforhøjelse på 10 mia. EUR. Herved blev EIB i stand til at spille en konjunkturudjævnende rolle i krisetider ved at øge långivningen og fungere som en pålidelig partner på markeder, som forretningsbanker havde opgivet, eller hvor de i hvert fald havde reduceret deres långivning i betydelig grad. I dag kan jeg med stolthed meddele, at vi har opfyldt vores løfter. Vi øgede Gruppens samlede finansieringsaktiviteter med 37 % til 75,1 mia. EUR. Dette er endnu mere imponerende, hvis vi ser på Europa alene, hvor en finansiering på 67,1 mia. EUR repræsenterer en stigning på 42 % i forhold til Støtten til Europas SMV er blev fordoblet i 2013 og nåede op på 21,9 mia. EUR. Vores investeringer mobiliserede over 50 mia. EUR til omkring SMV er og mid cap-selskaber, hvorved vi bevarede 2,8 mio. arbejdspladser i Europa. Vi koncentrerede os først og fremmest om de lande, som var hårdest ramt af krisen, især Grækenland, Cypern, Irland, Portugal og Spanien, hvor SMV-lån alene udgjorde næsten 7 mia. EUR. Selv om næsten 30 % af investeringerne gik til SMV er i 2013, lagde vi fortsat stor vægt på vores andre prioriterede indsatsområder. Europæisk forskning og udvikling modtog finansiering fra Gruppen på 17,2 mia. EUR, mens 15,9 mia. EUR gik til strategisk infrastruktur i Europa og 19 mia. EUR til globale klimatiltag var året, hvor vi greb til værktøjer uden for vores traditionelle værktøjskasse. Vi anvendte en skræddersyet tilgang, hvor vores finansielle løsninger blev tilpasset medlemsstaternes specifikke behov. Nogle eksempler er de prisvindende handelsfinansieringsfaciliteter i Grækenland og Cypern, en græsk SMV-garantifond og en innovativ porteføljestatsgaranti i Portugal. Desuden satte vi pilotfasen i Europa 2020-initiativet med projektobligationer i gang. To projekter blev kreditforbedret i 2013, og der blev skabt en konstant kø af yderligere projekter. Oprettelsen af et projektobligationsmarked i Europa skrider for alvor frem. 4 Aktivitetsberetning 2013

7 Meddelelse fra formanden Projektobligationsordningen er bare et af flere initiativer, som er udslag af et udvidet samarbejde med vores kolleger i andre EU-institutioner. I juni anmodede Det Europæiske Råd os om at levere et relevant bidrag til bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed. Vi udviklede vores program Skills and Jobs Investing for Youth som et bidrag til indsatsen for at forhindre, at en hel generation af kvalificerede europæiske arbejdstagere går tabt. Vi gik ud over det oprindelige mål på 6 mia. EUR og indgik låneaftaler på ca. 9,1 mia. EUR i andet halvår 2013 med det formål at få unge i uddannelse og sikre dem varige beskæftigelsesmuligheder. Vores arbejde i Europa ville ikke være fyldestgørende uden det effektive redskab, som Den Europæiske Investeringsfond er. Fonden råder over en bred vifte af værktøjer og ydede 3,4 mia. EUR i støtte til SMV er, iværksætteri og innovation. I 2014 har EIF eksisteret i 20 år, og vi forventer endnu et exceptionelt år. Banken, som er den største ejer, har besluttet at forhøje Fondens kapital med 1,5 mia. EUR, og samtidig vil vi udvide dens virksomhed med et mandat på 4 mia. EUR over de næste syv år. Desuden bliver 2014 et vigtigt år for Europa med EU-valg, et nyt parlament og en ny kommission. Alt i alt må vi nu begynde at se ud over krisen. Når vi gør det, ser vi en tredobbelt udfordring, nemlig et alvorligt investeringsgab, EU s produktivitet, der halter bagefter den amerikanske og japanske, og først og fremmest en beskæftigelseskrise. Kort sagt står vi med en innovationsudfordring. I de kommende år vil EIB i stigende grad fokusere på alle de sektorer, der har en afgørende indflydelse på Europas konkurrenceevne på de globale markeder, især forskning og udvikling. Vi har en klar rolle, som består i at bidrage til opbygningen af et stærkt og konkurrencedygtigt Europa i en globaliseret verden og udvikle varige relationer med partnerlande til gavn for vores borgere. Jeg er overbevist om, at jeg om et års tid vil kunne gentage budskabet: EIB-Gruppen skaber de lovede resultater. Werner Hoyer Selv om Europa er vores fokus som EU-28 s bank, støtter vi EU s eksterne prioriteter og udnytter vores erfaring i Unionen til gavn for vores partnerlande. Udlån på 7,7 mia. EUR understreger vores engagement i finansiering af infrastruktur, SMVaktiviteter og klimaprojekter i vores østlige partnerlande, Middelhavsområdet, Afrika, Asien og Latinamerika. Det glæder os, at det eksterne udlånsmandat under EU-budgetgarantien vil sikre 27 mia. EUR med mulighed for yderligere 3 mia. EUR i perioden Gennem hele året optog vi lån på stærkt konkurrenceprægede markeder og bevarede en stabil AAA-rating. EIB s finansielle styrke blev tydeligt demonstreret via et finansieringsprogram på 72 mia. EUR. Og med 44 % af obligationerne placeret hos investorer uden for EU konsoliderede vi vores rolle som kanal for investeringer fra resten af verden ind i Unionen. Lad mig slutte med at kaste et blik på fremtiden. Der er konkrete tegn på et genopsving i Europa Aktivitetsberetning 5

8 SMV'er skaber vækst og arbejdspladser IDÉ Mezzaninordning for vækst Garantier og securitisation VÆKST Støtte fra EIBI til forskning Teknologioverførsel Risikodelingsinstrument for innovative SMV'er FORSKNING Business angels-fond Mikrofinansiering Formidlede lån til SMV'er Kompetencer og arbejdspladser: investeringer til fordel for unge og ARBEJDS- PLADSER JASMINE: teknisk bistand Venturekapital og vækstkapital Vækstfinansieringsinitiativet for innovative mid cap-selskaber MARKED Adgang til finansiering 6 Aktivitetsberetning 2013

9 Adgang til finansiering for SMV er SMV er får adgang til finansiering SMV er er nøglen til at åbne op for økonomisk potentiale og skabe et stærkere Europa på dets vej ud af krisen. Europas 16 mio. SMV er repræsenterer 98 % af alle virksomheder, og hele 70 % af arbejdskraften i den private sektor er beskæftiget i små og mellemstore virksomheder. Alligevel har denne vigtige del af erhvervslivet notoriske problemer med at få adgang til finansiering. Vi er blevet en af Europas hovedaktører, hvad angår finansiering af SMV er. Gælds-, egenkapital-, garanti- og venturekapitalinstrumenter bidrager til at imødekomme de forskellige behov hos små virksomheder i de 160 lande, hvor EIB opererer, og i EU og udvidelseslandene for EIF s vedkommende. Vores långivning har været koncentreret om udviklingen af innovative produkter og partnerskaber, der gør det nemmere for SMV er at få adgang til finansiering i alle faser af deres udvikling. Hermed forsøger vi at øge beskæftigelsesmulighederne, navnlig for Europas unge. Både EIB og EIF mobiliserede finansiel og teknisk ekspertise i 2013 og fungerede som katalysatorer for investeringer fra den offentlige såvel som den private sektor. Som helhed arbejder Gruppen sammen med nationale og regionale myndigheder for at skræddersy vores løsninger til individuelle behov. Takket være EIB-Gruppens fælles indsats er der skabt en effektiv respons, som er målrettet de sektorer og lande, hvor behovet er størst. SMV ers adgang til finansiering: højdepunkter i , 9mia. til SMV er støtter 2,8 mio. ansatte EUR Et rekordstort beløb på 21,9 mia. EUR til SMV er en stigning på 50 % fra 2012 udløste over 50 mia. EUR i støtte til Europas små virksomheder Ekstraordinære foranstaltninger for at fremme SMV ers adgang til finansie ing, bl.a.: EIB-finansie ing til driftskapital EIB s første handelsfinansie ingsforretninger i Grækenland og Cypern 9,1 mia. EUR i godkendt støtte til EIB-initiativet Skills and Jobs Investing for Youth Et rekordstort beløb på 3,4 mia. EUR i EIF-støtte til SMV er EIB-støtte til landbruget 2013 Aktivitetsberetning 7

10 EIB-Gruppens SMV-aktiviteter At frigøre finansiering til Europas SMV er er vores øverste prioritet. I 2013 helligede vi næsten 30 % af vores virksomhed til at støtte omkring SMV er og mid cap-selskaber, som tilvejebringer ca. 2,8 mio. arbejdspladser. Vi har udviklet særligt tilpassede garantiordninger i samarbejde med EU s medlemsstater for at yde ekstra støtte til lande med alvorlige likviditetsbegrænsninger: En porteføljestatsgaranti i samarbejde med Portugal støtter landets bestræbelser på at fremme vækst og beskæftigelse, især investeringer, som gennemføres af SMV er. Iværksætterordningen for Cypern sætter staten og forretningsbanker i stand til at yde lån til SMV er på grundlag af risikodeling, hvorved der skabes støtte til deres investerings- og driftskapitalbehov. Vi foretog en omfattende evaluering af vores lån til SMV er ( ), som bekræftede, at de har spillet en afgørende rolle ved at sikre en vedvarende kreditstrøm under krisen. SMV er får adgang til lån på overkommelige vilkår og bidrager til vækst og beskæftigelse. Evalueringen viste, at det er nødvendigt at tilskynde bankerne til at yde lån til mere risikobetonede SMV er. Mid cap-selskaber, dvs. virksomheder med mellem 250 og ansatte, er blevet en vigtigere kundegruppe for EIB. Vi lancerede vores mid cap-initiativ og vækstfinansieringsinitiativ for at stimulere lån, især til innovative mid cap-selskaber. Der blev i 2013 indgået aftaler om mid cap-lån til i alt 37 mio. EUR inden for vækstfinansieringsinitiativet. EIF fejrer 20-års-jubilæum i Også i 2013 var Fonden et centralt instrument for målrettet støtte til Europas SMV er. 1,5 mia. EUR i egenkapital-/mezzanininvesteringer udløste 7,1 mia. EUR i støtte til SMV er, og 1,8 mia. EUR i garantier og securitisationer i løbet af året var katalysator for 8,6 mia. EUR. Banken understreger Fondens rolle i indsatsen for at skabe vækst, arbejdspladser og innovation i Europa ved at støtte en forhøjelse på 1,5 mia. EUR i EIF s tegnede kapital og udstede et mandat på 4 mia. EUR som støtte til yderligere EIF-garantier over de næste syv år. Vi arbejder side om side i Gruppen med forberedelser af yderligere fælles støtte til SMV-sektoren i Europa. En familieejet vinfremstillingsvirksomhed i det centrale Grækenland fik i januar 2013 en saltvandsindsprøjtning i form af et EIB-lån på EUR til indkøb af udstyr til en ny produktionslinje. Lånet bærer tydelig frugt: 12 nye arbejdspladser og en forventet omsætningsstigning på ca. 50 % i forhold til Aktivitetsberetning 2013

11 Adgang til finansiering for SMV er Mikrofinansiering fremmer social og finansiel inddragelse Mikrofinansiering er blevet et vægtigt og voksende segment på de finansielle markeder i EU, delvis som følge af de vedvarende barske økonomiske forhold. Mikrovirksomheder udgør 91 % af alle europæiske virksomheder og er en konstant kilde til beskæftigelse og social inddragelse. Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress er et EU-program, som Europa- Kommissionen og EIB finansierer i fællesskab. Det sætter EIF i stand til, som partner i Gruppen, at yde mikrofinansiering til institutioner, som støtter de europæiske iværksættere og mikrovirksomheder, der har svært ved at få adgang til traditionelle banktjenester var et rekordår for mikrofinansiering i EU med 26 forretninger til en samlet værdi af 54 mio. EUR var også det første år, EIB ydede mikrofinansiering i Europa. Et lån på 60 mio. EUR til Micro- Bank i Spanien vil støtte mikrovirksomheders og iværksætteres projekter og herved bidrage til at imødegå landets høje arbejdsløshed. På verdensplan antages omkring 1,4 mia. mennesker at leve i ekstrem fattigdom uden adgang til grundlæggende finansielle tjenester. Uden for Europa er mikrofinansiering et nøgleredskab til at opnå finansiel inddragelse. De finansielle tjenester, som EIB s mikrofinansieringsinvesteringer har skabt mulighed for, er kommet 8 mio. mennesker til gode. Med over 75,5 mio. EUR afsat til mikrofinansieringsaktiviteter uden for Europa i 2013 er EIB en stor global aktør inden for mikrokredit. Grøntsagsavler Anton byggede et nyt drivhus for to år siden og har planer om at udvide det og øge produktionen. Via den bulgarske mikrofinansieringsudbyder, Mikrofond, fik han et lån på EUR til finansiering af drivhusudvidelsen. Som følge af den ekstra arbejdsbyrde ansætter han langtidsledige sæsonarbejdere fra det lokale romasamfund. I 2013 ydede vi vores første mikrofinansieringslån i Palæstina, hvor en investering på 1 mio. USD støtter det arabiske center for landbrugsudvikling (Arab Center for Agricultural Development, ACAD). Fåreavler Nethmia Salameh modtog EUR. Jeg vil gerne bruge dette lån til at købe fem nye får, som kan give mig mere i indtægt og være med til at betale min søns universitetsuddannelse Aktivitetsberetning 9

12 For første gang i EIB s historie: handelsfinansiering I 2013 vedtog Banken to banebrydende tiltag. Et lån på op til 500 mio. EUR støtter græske SMV er, der handler med udlandet, og yderligere 150 mio. EUR vil blive stillet til rådighed til cypriotiske SMV er. Inden for dette initiativ nød Virksomheden SABO S.A. godt af et lån til dens handelsforretninger via Eurobank og Commerzbank. Virksomheden fremstiller nøglefærdige fabrikker til produktion af mursten og tagsten. SABO har fokus på eksport og har solgt og opført skræddersyede fabrikker i alle verdensdele undtagen Australien. Personalet har en gennemsnitsalder på 27 år, og Sabo støtter således Bankens bestræbelser på at stimulere beskæftigelse af unge. Langfristet finansiering til strategiske projekter, som understøtter Den Europæiske Unions politiske mål, har præget EIB s udlånsstrategi. Derfor har kortfristede kreditinstrumenter som f.eks. handelsfinansiering ikke været en del af vores produktportefølje. Men usædvanlige tider kræver ekstraordinære foranstaltninger. Handelen et stabilt økonomisk segment set i historisk perspektiv er sårbar i krisetider, hvor transaktionsrisici og systemiske risici i forbindelse med udvikling af handelsstrømme hæmmer den økonomiske udvikling. Den græske regering var den første medlemsstat, som anmodede EIB om at påtage sig rollen som et sikkert bindeled mellem indenlandske og udenlandske banker til gavn for SMV er i import-/eksportsektoren. Gennem handelsfinansieringsfaciliteten yder EIB udenlandske banker passende garantier for kreditbevillinger til de indenlandske banker. Dette mindsker de begrænsende krav om kontant sikkerhedsstillelse, som ellers pålægges SMV er, og øger adgangen til internationale handelsinstrumenter. Der er stor efterspørgsel efter de eksisterende handelsfinansieringsfaciliteter Cypern var den anden medlemsstat, som fik glæde af dem og EU s bank tilpasser mekanismen til behovene på konkrete markeder. Endvidere arbejder EIB hårdt for at undgå forvridninger på markederne, hvilket giver alle parter fleksibilitet med hensyn til fastlæggelse af prissætningen i uafhængige forhandlinger. I 2013 udnævnte det førende verdensomspændende tidsskrift inden for finansiering af handel og udbudskæde, Trade & Forfaiting Review (TFR), EIB s handelsfinansieringsfacilitet til Grækenland som Deal of the Year ud af omkring 140 forretninger, som var foreslået. 10 Aktivitetsberetning 2013

13 Adgang til finansiering for SMV er Kompetencer og arbejdspladser investeringer til gavn for Europas unge Ungdomsarbejdsløshed er en af Europas største udfordringer. For at imødegå den beskæftigelseskrise, som rammer EU s årige, lancerede EIB-Gruppen i juli 2013 programmet Skills and Jobs Investing for Youth. I tråd med EU s og medlemsstaternes beskæftigelsespolitik er programmet specifikt målrettet mod at støtte unge. Det er koncentreret om finansiering af faciliteter inden for erhvervsuddannelse og studerendes og lærlinges mobilitet, og formålet er at imødegå manglen på arbejdspladser til unge. I 2013 godkendte vi støtte på i alt 4,5 mia. EUR til kompetenceudvikling og næsten 4,6 mia. EUR til ungdomsbeskæftigelse, hvorved programmets mål på 6 mia. EUR blev overgået med 50 %. Desuden gjorde Banken også en særlig indsats for at prioritere kreditlinjer til SMV er i regioner med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 %. Til at investere i kompetencer gjorde vi brug af både store direkte lån og formidlede finansieringsløsninger: Både mikrokredit, långivning gennem formidlere og store direkte lån er blevet anvendt i Gruppens indsats for at støtte arbejdspladser til unge. Et lån på 200 mio. EUR formidlet af Santander Bank i Spanien vil finansiere foranstaltninger for at støtte unge, som skal ud og søge job for første gang, og lån til unge iværksættere. Det vil også blive brugt til at finansiere behov for videregående uddannelse. Franske uddannelsesfaciliteter fik et lån på 400 mio. EUR til opførelse og modernisering af 85 gymnasier, 14 erhvervsskoler og syv højere læreanstalter i Centre-regionen, hvor arbejdsløsheden er på 28 % Aktivitetsberetning 11

14 Innovation og kompetencer Små private virksomheder/iværksættere Små o entlige fonde Gælds-/ egenkapital- og garantiinstrumenter EIB-lån til SMV'er Innovative mid cap-selskaber Vækstfinansi - ringsinitiativet EIB SOM INNOVATIONS- CENTRUM Teknologioverførsel og EIB-lån Større universiteter/ forskningscentre EIB-lån og finansieringso dningen med risikodeling Større innovative virksomheder 12 Aktivitetsberetning 2013

15 Udvikling af innovation og kompetencer til en økonomi i vækst Udvikling af innovation og kompetencer til en økonomi i vækst EIB har fokus på investeringer i innovation som en drivkraft for beskæftigelse, en værktøjskasse til udvikling af kompetencer og en mekanisme til løsning af morgendagens problemer i dag. EIB-Gruppen er parat til at yde et konkret bidrag til Europas mål om at bruge 3 % af BNP på forskning og innovation i 2020 og herved skabe 3,7 mio. arbejdspladser. På grund af EIB-Gruppens finansiering af innovation og forskning spiller den en vigtig rolle for Europas vækst, velstand og konkurrenceevne. Banken og Fonden gør brug af en bred vifte af instrumenter til at katalysere udviklingen af innovative projekter og holde strømmen af finansiering fra den offentlige og private sektor flydende. Gruppen har udviklet effektive partnerskaber, især med Europa-Kommissionen, som har ført frem til finansieringsordningen med risikodeling, der som det mest virkningsfulde af vores redskaber til finansiering af innovation har skabt mange resultater. Den første fase af ordningen blev sat i værk i 2007 og havde overgået forventningerne, da den afsluttedes i Innovationspartnerskaber er også et nøglebegreb for EIF. Fonden danner partnerskaber med store virksomheder via Corporate Innovation Platform, der som katalysator udløser private investeringer i innovation og bidrager til at omsætte idéer til konkrete forretningsmuligheder. Innovation og kompetencer: højdepunkter i 2013 EUR17, 2mia. afsat i EIB-Gruppen til fremme af innovation De første forretninger inden for vækstfinansie ingsinitiativet udvikling af kundegruppen bestående af mid cap-selskaber 856 mio. EUR investeret i innovative SMV er via risikodelingsinstrumentet under RSFF Forberedelse af RSFF s afløser inden or den nye fle årige finansielle amme 111 mio. EUR i EIF-støtte til teknologioverførsel i ni forretninger 2013 Aktivitetsberetning 13

16 EIB-Gruppen et innovationscentrum Krisen har gjort den private sektor tøvende over for at investere i nystartede virksomheder og innovative iværksættere. For at bygge bro over denne kløft i krisetider har EIB ydet ekstra støtte til finansiering af forskning, udvikling og innovation i akademiske institutioner og den private sektor og opfordrer til videndeling mellem de to sektorer. Virksomhedsinnovation EIB har lånt næsten 1 mia. EUR til Renault siden Vores investeringer har været målrettet forskning og udvikling inden for elektriske køretøjer og konventionelle drivaggregater. Et lån på 400 mio. EUR i 2013 skal finansiere forskning i og udvikling af en ny generation af effektive og miljøvenlige biler til en overkommelig pris. Forskningscentre, der arbejder til fælles gavn I 2008 indgik vi aftale om et lån på 50 mio. EUR til opførelsen af et klinisk forskningscenter i Pavia, som skal udvikle behandlinger af konkrete kræftformer ved brug af avancerede innovative nukleare applikationer. Der er planlagt et nyt lån til finansiering af udvikling og optimering af kræftbehandlingsplaner samt grundforskning inden for radiobiologi. Finansiering af teknologiske gennembrud EIF afsatte 15 mio. EUR til GO CAPITAL Amorçage, en fransk fond for tværregional teknologioverførsel, som støtter oprettelsen af højteknologivirksomheder. Investeringen støtter iværksætternetværket i Frankrigs vestregion. Vores innovationscentrum understøtter også Europas digitale økonomi I 2013 fortsatte EIB sin støtte til internetbaseret informations- og kommunikationsteknologi, som stimulerer teknologisk innovation. Der blev indgået låneaftaler for 3 mia. EUR til gavn for telekommunikationssektoren. Vi gav tilsagn om 36 mio. EUR til finansiering af et bredbåndsnet med meget høj hastighed til Frankrigs Haute-Savoie-region i Alperne. Projektet fremmer Frankrigs mål om, at 70 % af befolkningen i 2020 skal have forbindelse til bredbånd med meget høj hastighed. 14 Aktivitetsberetning 2013

17 Udvikling af innovation og kompetencer til en økonomi i vækst Finansielle løsninger til innovative nystartede virksomheder I 2013 videreudviklede EIB-Gruppen sin konjunkturudlignende indsats for at fremme innovative nystartede virksomheder katalysatoren for vækst og beskæftigelse. EIF, som inden for Gruppen har specialiseret sig i at påtage sig SMV-risici for at gøre det lettere at finansiere SMV er, iværksatte en række initiativer til at støtte innovative små virksomheder i alle udviklingsfaser. Meget af det arbejde, der gøres på universiteter og forskningscentre, har potentiale til at blive udviklet til konkrete forretningsidéer, der munder ud i oprettelsen af små virksomheder. Imidlertid anses forskning ofte for at være for risikabelt at flytte ud af laboratoriet og blive finansieret af traditionelle investorer. Teknologioverførsel omdanner resultaterne af forskning, udvikling og innovation til produkter og tjenester, der kan sælges, f.eks. med etableringen af nye virksomheder eller spin-off-virksomheder fra universiteterne. I 2013 investerede EIF 111 mio. EUR til fremme af teknologioverførsel i ni forretninger, idet der er bemærket en stærk vækst på markedet. Desuden udnytter EIF venturekapital og vækstkapital til at støtte innovation og iværksætterånd. I 2013 indgik Fonden for tredje år i træk låneaftaler i rekordhøjt omfang, idet den gav tilsagn om 1,5 mia. EUR (en stigning fra 1,3 mia. EUR i 2012 og 1,2 mia. EUR i 2011) til 68 seed-, venture- og vækstkapitalfonde. Vi både koncentrerer os om konkrete sektorer og tilpasser venturekapitalaktiviteter til landenes behov. I 2013 blev der foretaget de første investeringer inden for det nederlandske ventureinitiativ (Dutch Venture Initiative) og den baltiske innovationsfond (Baltic Innovation Fund). Faciliteten for SMV er i hurtig vækst og innovative SMV er inden for EU s rammeprogram for konkurrenceevne og innovation, som administreres af EIF, stillede i 2013 ligeledes risikokapital til rådighed for innovative SMV er i de tidlige faser og ekspansionsfasen. Indtil nu har dette rammeprogram støttet over SMV er i 17 lande. Vi har også oparbejdet en betydelig ekspertise inden for biovidenskab, ren teknologi og informations- og kommunikationsteknologi. Med under to års virke og tre år foran tidsplanen er European Angels-fondens 70 mio. EUR i Tyskland allerede næsten afsat, og beløbet vil blive øget i I december 2013 blev European Angels Fund oprettet i yderligere to lande (Spanien og Østrig) Aktivitetsberetning 15

18 Risikoen deles, og der skabes vellykket innovation En af de mest overbevisende roller, Banken har spillet gennem det sidste årti, har været som katalysator for finansiering af innovation. I vores samarbejde med projektinitiativtagere, banker og finansieringspartnere kan vi bære en del af den risiko, som uvægerlig følger med innovative tiltag. I sidste ende kommer det Europas innovative virksomheder store virksomheder, mid cap-selskaber såvel som SMV er til gode. Finansieringsordningen med risikodeling (Risk Sharing Finance Facility, RSFF), der er et samarbejde mellem EIB og Europa-Kommissionen, blev lanceret i 2007 for at tilskynde til investeringer i langsigtet forskning, udvikling og innovation med en højere risiko. Ordningens første rådighedsperiode sluttede i 2013, hvor den havde finansieret omkring 114 projekter inden for forskning, udvikling og innovation med ikke mindre end 11,3 mia. EUR. RSFF skønnes at have udløst yderligere 37,2 mia. EUR i private investeringer i europæisk innovation. Efterfølgeren til RSFF er under udvikling for perioden og vil sandsynligvis have et samlet budget på omkring 2,5 mia. EUR. I 2013 ydede EIB et lån på 150 mio. EUR til H. Lundbeck i Danmark til finansiering af udviklingen af innovativ medicin til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. RSFFinvesteringen vil være med til at bevare og skabe beskæftigelsesmuligheder inden for forskning, udvikling og innovation og vil styrke denne mellemstore europæiske virksomheds konkurrenceevne. I 2013 oprettede EIB vækstfinansieringsinitiativet (Growth Financing Initiative, GFI) for at give innovative europæiske mid cap-selskaber en vifte af skræddersyede finansieringsløsninger, lige fra direkte gældsinstrumenter til egenkapitallignende risiko- og mezzanininstrumenter. EIB vil stille finansiering på mellem 7,5 mio. EUR og 25 mio. EUR til rådighed i støtte til op til 50 % af virksomhedernes europæiske investeringer i forskning, udvikling og innovation. GFI modtog en indledende kapitalstøtte på 150 mio. EUR under RSFF. Den belgiske virksomhed EVS Broadcast Equipment SA modtog et lån på 12 mio. EUR til dens ambitiøse forsknings-, udviklingsog innovationsprogram for at stimulere konkurrenceevnen i virksomheden og skabe arbejde til flere hundrede nuværende og fremtidige ingeniører. 16 Aktivitetsberetning 2013

19 Udvikling af innovation og kompetencer til en økonomi i vækst Risikofinansiering: en effektiv støtte til innovative SMV er Et andet aspekt af RSFF er fremme af innovation på selve SMV-markedet. Risikodelingsinstrumentet vandt endnu mere indpas i 2013 og skabte mange resultater som et redskab til at støtte finansieringen af innovative SMV er og små mid cap-selskaber. Ordningen, som administreres af EIF og finansieres inden for RSFF, yder garantier og modgarantier til banker og leasingselskaber for at tilskynde til yderligere lån og leasingaftaler til innovative virksomheder på attraktive vilkår. Da EIF dækker op til 50 % af et eventuelt tab på et nyt lån til en innovationsfokuseret SMV, tilskynder Fonden herved finansielle formidlere til at tage yderligere risici for at øge resultaterne af forskning, udvikling og innovation. En nederlandsk innovativ SMV, Trotter Holding International, arbejder med industrielle reklametavler til markedet for mobile udendørs reklamer. Et driftslån fra ABN Amro med en EIF-garanti på 50 % inden for risikodelingsinstrumentet betød, at Trotter kunne begynde at udvide virksomheden og komme ind på nye markeder. Siden risikodelingsinstrumentet blev lanceret i 2012, har det været ansvarligt for garantier til en samlet værdi af 1,2 mia. EUR (856 mio. EUR i 2013 alene) i 14 EU-lande og førtiltrædelseslande via 25 finansielle transaktioner. I 2013 blev ordningen udvidet til yderligere fem lande, nemlig Tyskland, Polen, Portugal, Sverige og Tyrkiet. Blandt højdepunkterne i 2013 var den allerførste garantiaftale inden for ordningen i Portugal til innovative virksomheder som et tydeligt bevis på vores engagement i bestræbelserne på at støtte den økonomiske udvikling i landet. Banco Português de Investimento (BPI) indgik en aftale på 160 mio. EUR med EIF. Zeta Biopharma er en østrigsk virksomhed med 237 ansatte, som konstruerer forsknings- og udviklingsudstyr til store lægemiddelvirksomheder. Et lån på 2,5 mio. EUR fra østrigske UniCredit Bank, garanteret af risikodelingsinstrumentet, dækker Zetas høje krav til driftskapital i de lange perioder, det tager at konstruere og fremstille udstyret Aktivitetsberetning 17

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 FORELØBIG TEKST TALEN SOM OPTAGET I MØDEREFERATET ERSTATTER MANUSKRIPTET. Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 Mine damer og herrer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

2012 EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank www.eib.org info@eib.org Den Europæiske Investeringsfond www.eif.org info@eif.org

2012 EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank www.eib.org info@eib.org Den Europæiske Investeringsfond www.eif.org info@eif.org Aktivitetsberetning 2012 Forskning og udvikling i den svenske højteknologiske ingeniørkoncern Sandvik er med til at styrke Europas førerposition inden for industriel teknologi. EIB støtter innovation

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. oktober 2008 (10.10) (OR. en) 13266/2/08 REV 2 ECOFIN 348 UEM 169 ENER 269 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål. Finansieringsinstrumenter

En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål. Finansieringsinstrumenter En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål , medfinansieret af de europæiske struktur- og investeringsfonde, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011.

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0659 Bilag 1 Offentligt Notat 22. november 2011 INT/AKJ Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 26. marts 2002 PE 309.074/1-18 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 Udkast til udtalelse Caroline Lucas Kommissionens

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk Et kig i krystalkuglen Michael Møller mm.fi@cbs.dk Om erhvervsobligationer som suppesten Erhvervsobligationer sælges som glimrende løsning på finansieringsproblem. Løsningen bliver dog ekstra god, hvis

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

EU s bank. Aktivitetsberetning

EU s bank. Aktivitetsberetning EU s bank Aktivitetsberetning 2011 Med 55 turbiner i Nordsøen er Belwind Belgiens største energiprojekt. EIB er den førende finansieringskilde inden for vindenergi med lån til en værdi af 1,7 mia. i 2011.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling medfinansieret via Den Europæiske Fond for Regional Udvikling er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere