Aktivitetsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsberetning 2013"

Transkript

1 Aktivitetsberetning 2013

2

3 EU s bank en loyal innovator: Innovative projekter skaber nye arbejdspladser Innovative finansieringsløsninger Innovative partnerskaber giver maksimale resultater Indhold 2 EIB i 2013 i tal 4 Meddelelse fra formanden 6 SMV er får adgang til finansiering 12 Udvikling af innovation og kompetencer til en økonomi i vækst 18 Opbygning af strategisk infrastruktur 24 Bæredygtig handling beskytter klimaet 30 Stimulering af vækst inden og uden for EU s grænser 32 Forretningerne understøttes af finansiel styrke 34 EIB s ledelse At fremme bæredygtig vækst for at støtte jobskabelse er EIB s vigtigste udlånsprioritet. I 2013 støttede EIB- Gruppen ca SMV er i Europa med omkring 21, 9mia. EUR I juli 2013 blev Kroatien Den Europæiske Unions 28. medlemsstat. Vores første forretning efter tiltrædelsen udgjorde en direkte støtte til små og mellemstore virksomheder rygraden i Kroatiens økonomi og den vigtigste drivkraft for vækst og beskæftigelse.

4 Strategisk infrastruktur Gruppens finansiering til SMV er og mid cap-selskaber støtter 2, 8mio. arbejdspladser i Europa 15, 9 mia. EIB investerer i europæisk strategisk infrastruktur EUR 4 2 mia. støtter intelligente europæiske byer EUR Lancering af nye kriterier for energilån til projekter vedrørende bæredygtig energi De to første projekter støttet med projektobligationsinitiativet 2013 I TAL EIB-Gruppen spiller en fast rolle i EU s strategi for håndteringen af de vedvarende konsekvenser af den finansielle krise Intelligente finansieringsinstrumenter kan få Europas økonomi på fode igen. Finansiering til klimatiltag 19 Finansiering på mia. til fremme af klimatiltag EUR Rekordhøjt beløb på 1, 4bmia. i klimabevidsthedsobligationer EUR EIB s 214 mio. afsat til syv innovative klimafonde EUR Lancering af EIB s klimaerklæring

5 Adgang til finansiering 21, 9mia. for SMV er og mid cap-selskaber EUR Gruppen støtter SMV er og mid cap-selskaber i Europa med De første handelsfinansieringsforretninger sættes i værk i Grækenland og Cypern 9, 1mia. EUR afsat til kompetencer og beskæftigelse til unge i EU Kapitalforhøjelsen anvendes produktivt til at støtte drivkræfterne for vækst og beskæftigelse. 75, 1 mia. EUR EIB-Gruppens finansiering på har fokus på projekter med en effekt på vækst og arbejdspladser Innovation og kompetencer Gruppen afsatte 17, 2mia. EUR til innovation og kompetencer i Europa Lancering af vækstfinansieringsinitiativ for at fremme innovative mid cap-selskaber mio. til innovative EUR universiteter og forskningscentre støttet af EIB SMV er via det EIF-administrerede risikodelingsinstrument

6 Meddelelse fra formanden 2013 var et år med mange udfordringer for Den Europæiske Investeringsbank, EU s bank. For et år siden meddelte jeg, at vores ejere, EU s medlemsstater, havde vist os den tillid at vedtage en kapitalforhøjelse på 10 mia. EUR. Herved blev EIB i stand til at spille en konjunkturudjævnende rolle i krisetider ved at øge långivningen og fungere som en pålidelig partner på markeder, som forretningsbanker havde opgivet, eller hvor de i hvert fald havde reduceret deres långivning i betydelig grad. I dag kan jeg med stolthed meddele, at vi har opfyldt vores løfter. Vi øgede Gruppens samlede finansieringsaktiviteter med 37 % til 75,1 mia. EUR. Dette er endnu mere imponerende, hvis vi ser på Europa alene, hvor en finansiering på 67,1 mia. EUR repræsenterer en stigning på 42 % i forhold til Støtten til Europas SMV er blev fordoblet i 2013 og nåede op på 21,9 mia. EUR. Vores investeringer mobiliserede over 50 mia. EUR til omkring SMV er og mid cap-selskaber, hvorved vi bevarede 2,8 mio. arbejdspladser i Europa. Vi koncentrerede os først og fremmest om de lande, som var hårdest ramt af krisen, især Grækenland, Cypern, Irland, Portugal og Spanien, hvor SMV-lån alene udgjorde næsten 7 mia. EUR. Selv om næsten 30 % af investeringerne gik til SMV er i 2013, lagde vi fortsat stor vægt på vores andre prioriterede indsatsområder. Europæisk forskning og udvikling modtog finansiering fra Gruppen på 17,2 mia. EUR, mens 15,9 mia. EUR gik til strategisk infrastruktur i Europa og 19 mia. EUR til globale klimatiltag var året, hvor vi greb til værktøjer uden for vores traditionelle værktøjskasse. Vi anvendte en skræddersyet tilgang, hvor vores finansielle løsninger blev tilpasset medlemsstaternes specifikke behov. Nogle eksempler er de prisvindende handelsfinansieringsfaciliteter i Grækenland og Cypern, en græsk SMV-garantifond og en innovativ porteføljestatsgaranti i Portugal. Desuden satte vi pilotfasen i Europa 2020-initiativet med projektobligationer i gang. To projekter blev kreditforbedret i 2013, og der blev skabt en konstant kø af yderligere projekter. Oprettelsen af et projektobligationsmarked i Europa skrider for alvor frem. 4 Aktivitetsberetning 2013

7 Meddelelse fra formanden Projektobligationsordningen er bare et af flere initiativer, som er udslag af et udvidet samarbejde med vores kolleger i andre EU-institutioner. I juni anmodede Det Europæiske Råd os om at levere et relevant bidrag til bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed. Vi udviklede vores program Skills and Jobs Investing for Youth som et bidrag til indsatsen for at forhindre, at en hel generation af kvalificerede europæiske arbejdstagere går tabt. Vi gik ud over det oprindelige mål på 6 mia. EUR og indgik låneaftaler på ca. 9,1 mia. EUR i andet halvår 2013 med det formål at få unge i uddannelse og sikre dem varige beskæftigelsesmuligheder. Vores arbejde i Europa ville ikke være fyldestgørende uden det effektive redskab, som Den Europæiske Investeringsfond er. Fonden råder over en bred vifte af værktøjer og ydede 3,4 mia. EUR i støtte til SMV er, iværksætteri og innovation. I 2014 har EIF eksisteret i 20 år, og vi forventer endnu et exceptionelt år. Banken, som er den største ejer, har besluttet at forhøje Fondens kapital med 1,5 mia. EUR, og samtidig vil vi udvide dens virksomhed med et mandat på 4 mia. EUR over de næste syv år. Desuden bliver 2014 et vigtigt år for Europa med EU-valg, et nyt parlament og en ny kommission. Alt i alt må vi nu begynde at se ud over krisen. Når vi gør det, ser vi en tredobbelt udfordring, nemlig et alvorligt investeringsgab, EU s produktivitet, der halter bagefter den amerikanske og japanske, og først og fremmest en beskæftigelseskrise. Kort sagt står vi med en innovationsudfordring. I de kommende år vil EIB i stigende grad fokusere på alle de sektorer, der har en afgørende indflydelse på Europas konkurrenceevne på de globale markeder, især forskning og udvikling. Vi har en klar rolle, som består i at bidrage til opbygningen af et stærkt og konkurrencedygtigt Europa i en globaliseret verden og udvikle varige relationer med partnerlande til gavn for vores borgere. Jeg er overbevist om, at jeg om et års tid vil kunne gentage budskabet: EIB-Gruppen skaber de lovede resultater. Werner Hoyer Selv om Europa er vores fokus som EU-28 s bank, støtter vi EU s eksterne prioriteter og udnytter vores erfaring i Unionen til gavn for vores partnerlande. Udlån på 7,7 mia. EUR understreger vores engagement i finansiering af infrastruktur, SMVaktiviteter og klimaprojekter i vores østlige partnerlande, Middelhavsområdet, Afrika, Asien og Latinamerika. Det glæder os, at det eksterne udlånsmandat under EU-budgetgarantien vil sikre 27 mia. EUR med mulighed for yderligere 3 mia. EUR i perioden Gennem hele året optog vi lån på stærkt konkurrenceprægede markeder og bevarede en stabil AAA-rating. EIB s finansielle styrke blev tydeligt demonstreret via et finansieringsprogram på 72 mia. EUR. Og med 44 % af obligationerne placeret hos investorer uden for EU konsoliderede vi vores rolle som kanal for investeringer fra resten af verden ind i Unionen. Lad mig slutte med at kaste et blik på fremtiden. Der er konkrete tegn på et genopsving i Europa Aktivitetsberetning 5

8 SMV'er skaber vækst og arbejdspladser IDÉ Mezzaninordning for vækst Garantier og securitisation VÆKST Støtte fra EIBI til forskning Teknologioverførsel Risikodelingsinstrument for innovative SMV'er FORSKNING Business angels-fond Mikrofinansiering Formidlede lån til SMV'er Kompetencer og arbejdspladser: investeringer til fordel for unge og ARBEJDS- PLADSER JASMINE: teknisk bistand Venturekapital og vækstkapital Vækstfinansieringsinitiativet for innovative mid cap-selskaber MARKED Adgang til finansiering 6 Aktivitetsberetning 2013

9 Adgang til finansiering for SMV er SMV er får adgang til finansiering SMV er er nøglen til at åbne op for økonomisk potentiale og skabe et stærkere Europa på dets vej ud af krisen. Europas 16 mio. SMV er repræsenterer 98 % af alle virksomheder, og hele 70 % af arbejdskraften i den private sektor er beskæftiget i små og mellemstore virksomheder. Alligevel har denne vigtige del af erhvervslivet notoriske problemer med at få adgang til finansiering. Vi er blevet en af Europas hovedaktører, hvad angår finansiering af SMV er. Gælds-, egenkapital-, garanti- og venturekapitalinstrumenter bidrager til at imødekomme de forskellige behov hos små virksomheder i de 160 lande, hvor EIB opererer, og i EU og udvidelseslandene for EIF s vedkommende. Vores långivning har været koncentreret om udviklingen af innovative produkter og partnerskaber, der gør det nemmere for SMV er at få adgang til finansiering i alle faser af deres udvikling. Hermed forsøger vi at øge beskæftigelsesmulighederne, navnlig for Europas unge. Både EIB og EIF mobiliserede finansiel og teknisk ekspertise i 2013 og fungerede som katalysatorer for investeringer fra den offentlige såvel som den private sektor. Som helhed arbejder Gruppen sammen med nationale og regionale myndigheder for at skræddersy vores løsninger til individuelle behov. Takket være EIB-Gruppens fælles indsats er der skabt en effektiv respons, som er målrettet de sektorer og lande, hvor behovet er størst. SMV ers adgang til finansiering: højdepunkter i , 9mia. til SMV er støtter 2,8 mio. ansatte EUR Et rekordstort beløb på 21,9 mia. EUR til SMV er en stigning på 50 % fra 2012 udløste over 50 mia. EUR i støtte til Europas små virksomheder Ekstraordinære foranstaltninger for at fremme SMV ers adgang til finansie ing, bl.a.: EIB-finansie ing til driftskapital EIB s første handelsfinansie ingsforretninger i Grækenland og Cypern 9,1 mia. EUR i godkendt støtte til EIB-initiativet Skills and Jobs Investing for Youth Et rekordstort beløb på 3,4 mia. EUR i EIF-støtte til SMV er EIB-støtte til landbruget 2013 Aktivitetsberetning 7

10 EIB-Gruppens SMV-aktiviteter At frigøre finansiering til Europas SMV er er vores øverste prioritet. I 2013 helligede vi næsten 30 % af vores virksomhed til at støtte omkring SMV er og mid cap-selskaber, som tilvejebringer ca. 2,8 mio. arbejdspladser. Vi har udviklet særligt tilpassede garantiordninger i samarbejde med EU s medlemsstater for at yde ekstra støtte til lande med alvorlige likviditetsbegrænsninger: En porteføljestatsgaranti i samarbejde med Portugal støtter landets bestræbelser på at fremme vækst og beskæftigelse, især investeringer, som gennemføres af SMV er. Iværksætterordningen for Cypern sætter staten og forretningsbanker i stand til at yde lån til SMV er på grundlag af risikodeling, hvorved der skabes støtte til deres investerings- og driftskapitalbehov. Vi foretog en omfattende evaluering af vores lån til SMV er ( ), som bekræftede, at de har spillet en afgørende rolle ved at sikre en vedvarende kreditstrøm under krisen. SMV er får adgang til lån på overkommelige vilkår og bidrager til vækst og beskæftigelse. Evalueringen viste, at det er nødvendigt at tilskynde bankerne til at yde lån til mere risikobetonede SMV er. Mid cap-selskaber, dvs. virksomheder med mellem 250 og ansatte, er blevet en vigtigere kundegruppe for EIB. Vi lancerede vores mid cap-initiativ og vækstfinansieringsinitiativ for at stimulere lån, især til innovative mid cap-selskaber. Der blev i 2013 indgået aftaler om mid cap-lån til i alt 37 mio. EUR inden for vækstfinansieringsinitiativet. EIF fejrer 20-års-jubilæum i Også i 2013 var Fonden et centralt instrument for målrettet støtte til Europas SMV er. 1,5 mia. EUR i egenkapital-/mezzanininvesteringer udløste 7,1 mia. EUR i støtte til SMV er, og 1,8 mia. EUR i garantier og securitisationer i løbet af året var katalysator for 8,6 mia. EUR. Banken understreger Fondens rolle i indsatsen for at skabe vækst, arbejdspladser og innovation i Europa ved at støtte en forhøjelse på 1,5 mia. EUR i EIF s tegnede kapital og udstede et mandat på 4 mia. EUR som støtte til yderligere EIF-garantier over de næste syv år. Vi arbejder side om side i Gruppen med forberedelser af yderligere fælles støtte til SMV-sektoren i Europa. En familieejet vinfremstillingsvirksomhed i det centrale Grækenland fik i januar 2013 en saltvandsindsprøjtning i form af et EIB-lån på EUR til indkøb af udstyr til en ny produktionslinje. Lånet bærer tydelig frugt: 12 nye arbejdspladser og en forventet omsætningsstigning på ca. 50 % i forhold til Aktivitetsberetning 2013

11 Adgang til finansiering for SMV er Mikrofinansiering fremmer social og finansiel inddragelse Mikrofinansiering er blevet et vægtigt og voksende segment på de finansielle markeder i EU, delvis som følge af de vedvarende barske økonomiske forhold. Mikrovirksomheder udgør 91 % af alle europæiske virksomheder og er en konstant kilde til beskæftigelse og social inddragelse. Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress er et EU-program, som Europa- Kommissionen og EIB finansierer i fællesskab. Det sætter EIF i stand til, som partner i Gruppen, at yde mikrofinansiering til institutioner, som støtter de europæiske iværksættere og mikrovirksomheder, der har svært ved at få adgang til traditionelle banktjenester var et rekordår for mikrofinansiering i EU med 26 forretninger til en samlet værdi af 54 mio. EUR var også det første år, EIB ydede mikrofinansiering i Europa. Et lån på 60 mio. EUR til Micro- Bank i Spanien vil støtte mikrovirksomheders og iværksætteres projekter og herved bidrage til at imødegå landets høje arbejdsløshed. På verdensplan antages omkring 1,4 mia. mennesker at leve i ekstrem fattigdom uden adgang til grundlæggende finansielle tjenester. Uden for Europa er mikrofinansiering et nøgleredskab til at opnå finansiel inddragelse. De finansielle tjenester, som EIB s mikrofinansieringsinvesteringer har skabt mulighed for, er kommet 8 mio. mennesker til gode. Med over 75,5 mio. EUR afsat til mikrofinansieringsaktiviteter uden for Europa i 2013 er EIB en stor global aktør inden for mikrokredit. Grøntsagsavler Anton byggede et nyt drivhus for to år siden og har planer om at udvide det og øge produktionen. Via den bulgarske mikrofinansieringsudbyder, Mikrofond, fik han et lån på EUR til finansiering af drivhusudvidelsen. Som følge af den ekstra arbejdsbyrde ansætter han langtidsledige sæsonarbejdere fra det lokale romasamfund. I 2013 ydede vi vores første mikrofinansieringslån i Palæstina, hvor en investering på 1 mio. USD støtter det arabiske center for landbrugsudvikling (Arab Center for Agricultural Development, ACAD). Fåreavler Nethmia Salameh modtog EUR. Jeg vil gerne bruge dette lån til at købe fem nye får, som kan give mig mere i indtægt og være med til at betale min søns universitetsuddannelse Aktivitetsberetning 9

12 For første gang i EIB s historie: handelsfinansiering I 2013 vedtog Banken to banebrydende tiltag. Et lån på op til 500 mio. EUR støtter græske SMV er, der handler med udlandet, og yderligere 150 mio. EUR vil blive stillet til rådighed til cypriotiske SMV er. Inden for dette initiativ nød Virksomheden SABO S.A. godt af et lån til dens handelsforretninger via Eurobank og Commerzbank. Virksomheden fremstiller nøglefærdige fabrikker til produktion af mursten og tagsten. SABO har fokus på eksport og har solgt og opført skræddersyede fabrikker i alle verdensdele undtagen Australien. Personalet har en gennemsnitsalder på 27 år, og Sabo støtter således Bankens bestræbelser på at stimulere beskæftigelse af unge. Langfristet finansiering til strategiske projekter, som understøtter Den Europæiske Unions politiske mål, har præget EIB s udlånsstrategi. Derfor har kortfristede kreditinstrumenter som f.eks. handelsfinansiering ikke været en del af vores produktportefølje. Men usædvanlige tider kræver ekstraordinære foranstaltninger. Handelen et stabilt økonomisk segment set i historisk perspektiv er sårbar i krisetider, hvor transaktionsrisici og systemiske risici i forbindelse med udvikling af handelsstrømme hæmmer den økonomiske udvikling. Den græske regering var den første medlemsstat, som anmodede EIB om at påtage sig rollen som et sikkert bindeled mellem indenlandske og udenlandske banker til gavn for SMV er i import-/eksportsektoren. Gennem handelsfinansieringsfaciliteten yder EIB udenlandske banker passende garantier for kreditbevillinger til de indenlandske banker. Dette mindsker de begrænsende krav om kontant sikkerhedsstillelse, som ellers pålægges SMV er, og øger adgangen til internationale handelsinstrumenter. Der er stor efterspørgsel efter de eksisterende handelsfinansieringsfaciliteter Cypern var den anden medlemsstat, som fik glæde af dem og EU s bank tilpasser mekanismen til behovene på konkrete markeder. Endvidere arbejder EIB hårdt for at undgå forvridninger på markederne, hvilket giver alle parter fleksibilitet med hensyn til fastlæggelse af prissætningen i uafhængige forhandlinger. I 2013 udnævnte det førende verdensomspændende tidsskrift inden for finansiering af handel og udbudskæde, Trade & Forfaiting Review (TFR), EIB s handelsfinansieringsfacilitet til Grækenland som Deal of the Year ud af omkring 140 forretninger, som var foreslået. 10 Aktivitetsberetning 2013

13 Adgang til finansiering for SMV er Kompetencer og arbejdspladser investeringer til gavn for Europas unge Ungdomsarbejdsløshed er en af Europas største udfordringer. For at imødegå den beskæftigelseskrise, som rammer EU s årige, lancerede EIB-Gruppen i juli 2013 programmet Skills and Jobs Investing for Youth. I tråd med EU s og medlemsstaternes beskæftigelsespolitik er programmet specifikt målrettet mod at støtte unge. Det er koncentreret om finansiering af faciliteter inden for erhvervsuddannelse og studerendes og lærlinges mobilitet, og formålet er at imødegå manglen på arbejdspladser til unge. I 2013 godkendte vi støtte på i alt 4,5 mia. EUR til kompetenceudvikling og næsten 4,6 mia. EUR til ungdomsbeskæftigelse, hvorved programmets mål på 6 mia. EUR blev overgået med 50 %. Desuden gjorde Banken også en særlig indsats for at prioritere kreditlinjer til SMV er i regioner med en ungdomsarbejdsløshed på over 25 %. Til at investere i kompetencer gjorde vi brug af både store direkte lån og formidlede finansieringsløsninger: Både mikrokredit, långivning gennem formidlere og store direkte lån er blevet anvendt i Gruppens indsats for at støtte arbejdspladser til unge. Et lån på 200 mio. EUR formidlet af Santander Bank i Spanien vil finansiere foranstaltninger for at støtte unge, som skal ud og søge job for første gang, og lån til unge iværksættere. Det vil også blive brugt til at finansiere behov for videregående uddannelse. Franske uddannelsesfaciliteter fik et lån på 400 mio. EUR til opførelse og modernisering af 85 gymnasier, 14 erhvervsskoler og syv højere læreanstalter i Centre-regionen, hvor arbejdsløsheden er på 28 % Aktivitetsberetning 11

14 Innovation og kompetencer Små private virksomheder/iværksættere Små o entlige fonde Gælds-/ egenkapital- og garantiinstrumenter EIB-lån til SMV'er Innovative mid cap-selskaber Vækstfinansi - ringsinitiativet EIB SOM INNOVATIONS- CENTRUM Teknologioverførsel og EIB-lån Større universiteter/ forskningscentre EIB-lån og finansieringso dningen med risikodeling Større innovative virksomheder 12 Aktivitetsberetning 2013

15 Udvikling af innovation og kompetencer til en økonomi i vækst Udvikling af innovation og kompetencer til en økonomi i vækst EIB har fokus på investeringer i innovation som en drivkraft for beskæftigelse, en værktøjskasse til udvikling af kompetencer og en mekanisme til løsning af morgendagens problemer i dag. EIB-Gruppen er parat til at yde et konkret bidrag til Europas mål om at bruge 3 % af BNP på forskning og innovation i 2020 og herved skabe 3,7 mio. arbejdspladser. På grund af EIB-Gruppens finansiering af innovation og forskning spiller den en vigtig rolle for Europas vækst, velstand og konkurrenceevne. Banken og Fonden gør brug af en bred vifte af instrumenter til at katalysere udviklingen af innovative projekter og holde strømmen af finansiering fra den offentlige og private sektor flydende. Gruppen har udviklet effektive partnerskaber, især med Europa-Kommissionen, som har ført frem til finansieringsordningen med risikodeling, der som det mest virkningsfulde af vores redskaber til finansiering af innovation har skabt mange resultater. Den første fase af ordningen blev sat i værk i 2007 og havde overgået forventningerne, da den afsluttedes i Innovationspartnerskaber er også et nøglebegreb for EIF. Fonden danner partnerskaber med store virksomheder via Corporate Innovation Platform, der som katalysator udløser private investeringer i innovation og bidrager til at omsætte idéer til konkrete forretningsmuligheder. Innovation og kompetencer: højdepunkter i 2013 EUR17, 2mia. afsat i EIB-Gruppen til fremme af innovation De første forretninger inden for vækstfinansie ingsinitiativet udvikling af kundegruppen bestående af mid cap-selskaber 856 mio. EUR investeret i innovative SMV er via risikodelingsinstrumentet under RSFF Forberedelse af RSFF s afløser inden or den nye fle årige finansielle amme 111 mio. EUR i EIF-støtte til teknologioverførsel i ni forretninger 2013 Aktivitetsberetning 13

16 EIB-Gruppen et innovationscentrum Krisen har gjort den private sektor tøvende over for at investere i nystartede virksomheder og innovative iværksættere. For at bygge bro over denne kløft i krisetider har EIB ydet ekstra støtte til finansiering af forskning, udvikling og innovation i akademiske institutioner og den private sektor og opfordrer til videndeling mellem de to sektorer. Virksomhedsinnovation EIB har lånt næsten 1 mia. EUR til Renault siden Vores investeringer har været målrettet forskning og udvikling inden for elektriske køretøjer og konventionelle drivaggregater. Et lån på 400 mio. EUR i 2013 skal finansiere forskning i og udvikling af en ny generation af effektive og miljøvenlige biler til en overkommelig pris. Forskningscentre, der arbejder til fælles gavn I 2008 indgik vi aftale om et lån på 50 mio. EUR til opførelsen af et klinisk forskningscenter i Pavia, som skal udvikle behandlinger af konkrete kræftformer ved brug af avancerede innovative nukleare applikationer. Der er planlagt et nyt lån til finansiering af udvikling og optimering af kræftbehandlingsplaner samt grundforskning inden for radiobiologi. Finansiering af teknologiske gennembrud EIF afsatte 15 mio. EUR til GO CAPITAL Amorçage, en fransk fond for tværregional teknologioverførsel, som støtter oprettelsen af højteknologivirksomheder. Investeringen støtter iværksætternetværket i Frankrigs vestregion. Vores innovationscentrum understøtter også Europas digitale økonomi I 2013 fortsatte EIB sin støtte til internetbaseret informations- og kommunikationsteknologi, som stimulerer teknologisk innovation. Der blev indgået låneaftaler for 3 mia. EUR til gavn for telekommunikationssektoren. Vi gav tilsagn om 36 mio. EUR til finansiering af et bredbåndsnet med meget høj hastighed til Frankrigs Haute-Savoie-region i Alperne. Projektet fremmer Frankrigs mål om, at 70 % af befolkningen i 2020 skal have forbindelse til bredbånd med meget høj hastighed. 14 Aktivitetsberetning 2013

17 Udvikling af innovation og kompetencer til en økonomi i vækst Finansielle løsninger til innovative nystartede virksomheder I 2013 videreudviklede EIB-Gruppen sin konjunkturudlignende indsats for at fremme innovative nystartede virksomheder katalysatoren for vækst og beskæftigelse. EIF, som inden for Gruppen har specialiseret sig i at påtage sig SMV-risici for at gøre det lettere at finansiere SMV er, iværksatte en række initiativer til at støtte innovative små virksomheder i alle udviklingsfaser. Meget af det arbejde, der gøres på universiteter og forskningscentre, har potentiale til at blive udviklet til konkrete forretningsidéer, der munder ud i oprettelsen af små virksomheder. Imidlertid anses forskning ofte for at være for risikabelt at flytte ud af laboratoriet og blive finansieret af traditionelle investorer. Teknologioverførsel omdanner resultaterne af forskning, udvikling og innovation til produkter og tjenester, der kan sælges, f.eks. med etableringen af nye virksomheder eller spin-off-virksomheder fra universiteterne. I 2013 investerede EIF 111 mio. EUR til fremme af teknologioverførsel i ni forretninger, idet der er bemærket en stærk vækst på markedet. Desuden udnytter EIF venturekapital og vækstkapital til at støtte innovation og iværksætterånd. I 2013 indgik Fonden for tredje år i træk låneaftaler i rekordhøjt omfang, idet den gav tilsagn om 1,5 mia. EUR (en stigning fra 1,3 mia. EUR i 2012 og 1,2 mia. EUR i 2011) til 68 seed-, venture- og vækstkapitalfonde. Vi både koncentrerer os om konkrete sektorer og tilpasser venturekapitalaktiviteter til landenes behov. I 2013 blev der foretaget de første investeringer inden for det nederlandske ventureinitiativ (Dutch Venture Initiative) og den baltiske innovationsfond (Baltic Innovation Fund). Faciliteten for SMV er i hurtig vækst og innovative SMV er inden for EU s rammeprogram for konkurrenceevne og innovation, som administreres af EIF, stillede i 2013 ligeledes risikokapital til rådighed for innovative SMV er i de tidlige faser og ekspansionsfasen. Indtil nu har dette rammeprogram støttet over SMV er i 17 lande. Vi har også oparbejdet en betydelig ekspertise inden for biovidenskab, ren teknologi og informations- og kommunikationsteknologi. Med under to års virke og tre år foran tidsplanen er European Angels-fondens 70 mio. EUR i Tyskland allerede næsten afsat, og beløbet vil blive øget i I december 2013 blev European Angels Fund oprettet i yderligere to lande (Spanien og Østrig) Aktivitetsberetning 15

18 Risikoen deles, og der skabes vellykket innovation En af de mest overbevisende roller, Banken har spillet gennem det sidste årti, har været som katalysator for finansiering af innovation. I vores samarbejde med projektinitiativtagere, banker og finansieringspartnere kan vi bære en del af den risiko, som uvægerlig følger med innovative tiltag. I sidste ende kommer det Europas innovative virksomheder store virksomheder, mid cap-selskaber såvel som SMV er til gode. Finansieringsordningen med risikodeling (Risk Sharing Finance Facility, RSFF), der er et samarbejde mellem EIB og Europa-Kommissionen, blev lanceret i 2007 for at tilskynde til investeringer i langsigtet forskning, udvikling og innovation med en højere risiko. Ordningens første rådighedsperiode sluttede i 2013, hvor den havde finansieret omkring 114 projekter inden for forskning, udvikling og innovation med ikke mindre end 11,3 mia. EUR. RSFF skønnes at have udløst yderligere 37,2 mia. EUR i private investeringer i europæisk innovation. Efterfølgeren til RSFF er under udvikling for perioden og vil sandsynligvis have et samlet budget på omkring 2,5 mia. EUR. I 2013 ydede EIB et lån på 150 mio. EUR til H. Lundbeck i Danmark til finansiering af udviklingen af innovativ medicin til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. RSFFinvesteringen vil være med til at bevare og skabe beskæftigelsesmuligheder inden for forskning, udvikling og innovation og vil styrke denne mellemstore europæiske virksomheds konkurrenceevne. I 2013 oprettede EIB vækstfinansieringsinitiativet (Growth Financing Initiative, GFI) for at give innovative europæiske mid cap-selskaber en vifte af skræddersyede finansieringsløsninger, lige fra direkte gældsinstrumenter til egenkapitallignende risiko- og mezzanininstrumenter. EIB vil stille finansiering på mellem 7,5 mio. EUR og 25 mio. EUR til rådighed i støtte til op til 50 % af virksomhedernes europæiske investeringer i forskning, udvikling og innovation. GFI modtog en indledende kapitalstøtte på 150 mio. EUR under RSFF. Den belgiske virksomhed EVS Broadcast Equipment SA modtog et lån på 12 mio. EUR til dens ambitiøse forsknings-, udviklingsog innovationsprogram for at stimulere konkurrenceevnen i virksomheden og skabe arbejde til flere hundrede nuværende og fremtidige ingeniører. 16 Aktivitetsberetning 2013

19 Udvikling af innovation og kompetencer til en økonomi i vækst Risikofinansiering: en effektiv støtte til innovative SMV er Et andet aspekt af RSFF er fremme af innovation på selve SMV-markedet. Risikodelingsinstrumentet vandt endnu mere indpas i 2013 og skabte mange resultater som et redskab til at støtte finansieringen af innovative SMV er og små mid cap-selskaber. Ordningen, som administreres af EIF og finansieres inden for RSFF, yder garantier og modgarantier til banker og leasingselskaber for at tilskynde til yderligere lån og leasingaftaler til innovative virksomheder på attraktive vilkår. Da EIF dækker op til 50 % af et eventuelt tab på et nyt lån til en innovationsfokuseret SMV, tilskynder Fonden herved finansielle formidlere til at tage yderligere risici for at øge resultaterne af forskning, udvikling og innovation. En nederlandsk innovativ SMV, Trotter Holding International, arbejder med industrielle reklametavler til markedet for mobile udendørs reklamer. Et driftslån fra ABN Amro med en EIF-garanti på 50 % inden for risikodelingsinstrumentet betød, at Trotter kunne begynde at udvide virksomheden og komme ind på nye markeder. Siden risikodelingsinstrumentet blev lanceret i 2012, har det været ansvarligt for garantier til en samlet værdi af 1,2 mia. EUR (856 mio. EUR i 2013 alene) i 14 EU-lande og førtiltrædelseslande via 25 finansielle transaktioner. I 2013 blev ordningen udvidet til yderligere fem lande, nemlig Tyskland, Polen, Portugal, Sverige og Tyrkiet. Blandt højdepunkterne i 2013 var den allerførste garantiaftale inden for ordningen i Portugal til innovative virksomheder som et tydeligt bevis på vores engagement i bestræbelserne på at støtte den økonomiske udvikling i landet. Banco Português de Investimento (BPI) indgik en aftale på 160 mio. EUR med EIF. Zeta Biopharma er en østrigsk virksomhed med 237 ansatte, som konstruerer forsknings- og udviklingsudstyr til store lægemiddelvirksomheder. Et lån på 2,5 mio. EUR fra østrigske UniCredit Bank, garanteret af risikodelingsinstrumentet, dækker Zetas høje krav til driftskapital i de lange perioder, det tager at konstruere og fremstille udstyret Aktivitetsberetning 17

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

2012 EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank www.eib.org info@eib.org Den Europæiske Investeringsfond www.eif.org info@eif.org

2012 EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank www.eib.org info@eib.org Den Europæiske Investeringsfond www.eif.org info@eif.org Aktivitetsberetning 2012 Forskning og udvikling i den svenske højteknologiske ingeniørkoncern Sandvik er med til at styrke Europas førerposition inden for industriel teknologi. EIB støtter innovation

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk Et kig i krystalkuglen Michael Møller mm.fi@cbs.dk Om erhvervsobligationer som suppesten Erhvervsobligationer sælges som glimrende løsning på finansieringsproblem. Løsningen bliver dog ekstra god, hvis

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Aktivitetsberetning. Del 1. Årsberetning 2010

Aktivitetsberetning. Del 1. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe Del 1 Aktivitetsberetning Årsberetning 2010 Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt AARHUS Modtager(e): Europaudvalget Angående foretræde for Folketingets Europaudvalg, fredag den 22. maj 2015 I forbindelse med vores foretræde for

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2011 KOM(2011) 195 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Gennemførelse

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Øget udlån til økonomien: Gennemførelse af EIB s kapitalforøgelse samt Kommissionens og EIB s fælles initiativer

Øget udlån til økonomien: Gennemførelse af EIB s kapitalforøgelse samt Kommissionens og EIB s fælles initiativer Øget udlån til økonomien: Gennemførelse af EIB s kapitalforøgelse samt Kommissionens og EIB s fælles initiativer Fælles rapport fra Kommissionen og EIB til Det Europæiske Råd den 27. og 28. juni 2013 Øget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere