Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1

2 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI Kønsfordeling Aldersfordeling GEOGRAFI Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND Videregående uddannelse Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på kommunikationsuddannelsen DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE I FORHOLD TIL ANDRE KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Årsager til kommunikationsuddannelsen på DMJX som 1. prioritet INFORMATION OM UDDANNELSEN Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles oplysningsindsats

3 2. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de nye studerende på kommunikationsuddannelsen, der påbegyndte 1. semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) den 1. september af 52 nye studerende har svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 94,33% (i rapporten står der 92,45% baseret på 49 svar men mange af svarene har der været 50 respondenter på). Ud af de 52 studerende, som er begyndt på kommunikationsuddannelsen i efteråret 2014, er 39 kvinder og 13 er mænd (Databasetal). Det bør bemærkes, at flere spørgsmål vedrørende personlig tilgang til studiet og jobmuligheder fra undersøgelsen de forrige semestre ikke figurerede i 2014-versionen, og derfor er disse statistikker trukket ud af rapporten. Data på køn og alder er angivet ud fra tal fra databasen over de optagne studerende, da det er mest præcist. Det vil i givet fald fremgå af den pågældende tabel. Denne undersøgelse blev lavet for første gang i september 2011, og det er dermed fjerde gang den bliver foretaget. 3. Markante resultater Kun 25% af de nye studerende er mænd 94% har haft kommunikationsuddannelsen som 1. prioritet 38% har tidligere påbegyndt en anden videregående uddannelse 15,72% har afsluttet en anden videregående uddannelse 4. Generaliserbarhed Svarprocenten er på 94,23%, hvilket vurderes at være en høj nok svarprocent til, at svarene fra de 49 ud af 52 studerende er nok til at kunne generalisere til alle nye studerende startet i efteråret Det er som vanligt ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, der har svaret på spørgsmålet. 5. Demografi 5.1 Kønsfordeling I figur 1 ses fordelingen på køn over de sidste fire studiestarter. Der er siden 2011 en klar overvægt af kvindelige studerende på uddannelsen. Denne udvikling fortsættes i efterårssemestret % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 1: kønsfordeling. Her er anvendt databasetal Kønsfordeling 75% 72,70% 75% 55% 45% 25% 27,30% 25% E11 E12 E13 E14 Mænd Kvinder 3

4 5.2 Aldersfordeling I forhold til første optag på kommunikationsuddannelsen, så ligger aldersgennemsnittet ikke langt fra efteråret Det samlede snit ligger helt stabilt i forhold til sidste semester på 21,4 år. Det samme gælder, når mændenes og kvindernes aldersgennemsnit sammenholdes. Tabel 1: Oplysninger om de nye kommunikationsstuderendes alder. Her er anvendt databasetal Mænd Kvinder Samlet Alderssnit Yngste og Yngste og Yngste og Alderssnit Alderssnit ældste ældste ældste år 20 og 29 år 21,2 år 19 og 26 år 21,40 år 19 og 29 år år 19 og 29 år 21,3 år 18 og 24 år 21,45 år 18 og 29 år ,8 år 20 og 29 år 20,1 år 20 og 26 år 21,9 år 20 og 29 år ,78 år 19 og 30 år 21,96 år 19 og 47 år 22,34 år 19 og 47 år 6. Geografi 6.1. Primære bopæl de sidste 10 år Igen i 2014 kommer de fleste nye studerende fra Østjylland se tabel 2. Det drejer sig næsten om halvdelen. Derudover er der sket en lille stigning i antallet af studerende fra Syd- og Sønderjylland, mens også antallet fra Fyn er steget en smule. Tabel 2: Primære bopæl de seneste 10 år Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nordjylland 3 6,12% 2 5,88% 2 3,9% 3 6,38% Østjylland 23 46,94% 17 50% 25 48,1% 24 51,06% Midt- og Vestjylland 9 18,37% 10 29,41% 15 28,9% 11 23,40% Syd - og Sønderjylland 7 14,29% 2 5,88% 4 7,7% 4 8,51% Fyn 5 10% 2 5,88% 3 5,8% 2 4,26% København 1 2,04% 1 2,94% 2 3,9% 1 2,13% Nordsjælland ,13% Øvrige Sjælland ,9% - - Bornholm Andet 1 2,04% ,13% Total % % % Note: Nordjylland (postnr ), Østjylland (postnr ), Midt- og Vestjylland (postnr ), Syd - og Sønderjylland ( ), Fyn (postnr ), København (postnr ), Nordsjælland (postnr ), Øvrige Sjælland (postnr ). 4

5 6.2 Bopæl ved studiestart 46 af de 50 studerende, der har svaret på denne del af undersøgelsen, hvilket svarer til 92%, bor ved studiestart i Aarhus. Det er et fald i forhold til året før, hvor det gjaldt 94%. 7. Uddannelsesmæssig baggrund 7.1 Videregående uddannelse Som tabel 3 viser er der i 2014 lidt flere af de nye studerende, der tidligere har påbegyndt en anden videregående uddannelse samlet set. Antallet af studerende, der har været indskrevet på anden videregåendeuddannelse er for kvinderne steget, mens det for mændenes vedkommende er faldet. Andelen, der har afsluttet en anden videregående uddannelse er med 15,79% (3 ud af 19 svar) stigende i forhold til niveauet fra 2013 og de øvrige semestre generelt. Det kan skyldes, at 3.-gangsreglen er bortfaldet, og der dermed ikke er noget maks på antal forsøg af videregående uddannelse forud for optagelse på kommunikationsuddannelsen. Tabel 3: Andel studerende, der har påbegyndt eller afsluttet en videregående uddannelse for delt på mænd og kvinder Påbegyndt videregående uddannelse Mænd Kvinder Total Andel, der har Påbegyndt Andel, der har Påbegyndt afsluttet videregående afsluttet denne videregående denne *) uddannelse *) uddannelse Andel, der har afsluttet denne *) ,71% 7,14% 38,89% 14,29% 38% 15,79% ,44% 25% 28% 0% 32,35% 9,09% ,3% 8,3% 37,5% 7,5% 36,5% 7,7% ,6% 9,5% 34,6% 0 % 32,8% 7% *)Bemærk, at der er meget få respondenter i disse kategorier, da mange undlader at svare. Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere RUC - Humanistisk bachelor Markedsføringsøkonom Psykologi på Aarhus Universitet Politik og administration Multimediedesigner Virksomhedskommunikation med spansk og kommunikation Erhvervsøkonomi og Erhvervsjura (HA.jur) på BSS i Aarhus Tysk sprog, kultur og litteratur på AU Tysk og virksomhedskommunikation på AU Idræt Marketing and Management Communication (MMC) på Universitet Sydasienstudier Kinastudier Handelsøkonom med event management HA (Sport- og Eventmanagement) Statskundskab- AU Kommunikation og Engelsk på AU Journalistlinjen på RUC Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet 5

6 Æstetik og kultur på Århus universitet Jura HA (Sport- og Eventmanagement) SDU 7.2. Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på kommunikationsuddannelsen Figur 2 nedenfor viser fordelingen af antal år brugt mellem ungdomsuddannelse (UU) og studiestart på kommunikationsuddannelsen. Her gælder det stadigvæk, at andelen, der har brugt et eller to år, er størst, hvilket også er tilfældet for de seneste semestre generelt. Figur 2: Fordeling af antal år mellem ungdomsuddannelse og Kommunikationsuddannelsen 50% Antal år mellem endt UU og DMJX 39% 40% 37% 36% 36% 32% 29% 29% 29% 30% E11 19% 21% E12 20% 14% E13 12% 9% 10% 10% 7% 7% 8% 6% 7% 7% E14 2% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Flere end 5 * Ved undersøgelsen i efteråret 2011 var det ikke muligt at svare 0 år, hvorfor der ikke er nogle besvarelser i den kategori. Da alle har svaret, er det usikkert hvilke andre kategorier, der indeholder afsluttet ungdomsuddannelse i 2011 altså 0 år. Tabel 4: Fordeling af antal år mellem ungdomsuddannelse og Kommunikationsuddannelsen, fordelt på mænd og kvinder, efterår 2011, 2012, 2013 og Mænd E14 Mænd E13 Mænd E12 Mænd E11 Kvinder E14 Kvinder E13 Kvinder E12 Kvinder E11 7,14% % - 0 2,5% 1 35,71% 22,22% 16,7% 28,6% 25% 36% 43,2% 53,9% 2 35,71% 44,44% 41,7% 28,6% 55,56% 24% 37,8% 19,2% 3 7,14% 11,11% 16,7% 19,1% 11,11% 24% 10,8% 19,2% 4 7,14% 11,11% - 14,3% 2,78% 4% 2,7% Flere end 5 7,14% 11,11% 25,0% 9,5% 5,56% - 2,7% 7,7% 8. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i forhold til andre kommunikationsuddannelser 8.1. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Andelen, der har haft kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet er faldet fra 94% i efteråret 2012 til 82,35% i efteråret 2013, men er igen steget til 94% i efteråret 2014 se figur 4. 6

7 Figur 4: Andel studerende, der har valgt kommunikationsuddannelsen som 1. prioritet 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 87,20% DMJX som 1. prioritet 94,20% 82,35% 94% E11 E12 E13 F Årsager til kommunikationsuddannelsen på DMJX som 1. prioritet I tabel 5 nedenfor ses årsagerne til, at de nye studerende har valgt kommunikationsuddannelsen på DMJX som 1. prioritet. Kommentarer kan ses i tekstboksen på næste side. Det skal bemærkes, at flere af de studerende har angivet, at det kun var muligt at nævne en årsag. Derfor er procenterne lavere end på de tidligere semestre. De studerende har angivet deres svar i tekstboksen. Tabel 5: Årsager til studerendes valg af kommunikationsudannelsen som 1. prioritet Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles ry / omdømme Faglige årsager Geografiske årsager Forventninger til/viden om optagelse Størst kendskab til skolen Andre årsager ,02% 67,86% 67,4% 61,7% 92,86% 95,9% 6,38% 28,57% 22,5% 2,13 28,57% 34,7% - 3,57% 2,0% 2,13 10,71% 10,2% ,8% 74,5% 19,2% ,7% *Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100%. (Flere har angivet, at det kun var muligt at vælge en årsag) 7

8 Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til at vælge DMJX som 1. prioritet: En blanding mellem teori og praktisk tiltaler mig mere, i stedet for ren teori. Samtidig vil jeg gerne have en journalistisk vinkel på kommunikation også. Både faglige årsager og Danmarks Medie- og Journalisthøjskolens ry og omdømme (kan ikke vælge begge). Geografiske årsager + faglige årsager + Ry og omdømme + skolens omdømme Primært pga. uddannelsens længde og at der indgår praktik frem for en kommunikationsuddannelse på universitetet. Derudover pga. fagene, at uddannelsen ikke kun består af forelæsninger og uddannelsens samt skolens omdømme. Fordi det var en professionsbachelor i kommunikation, og ikke en almindelig bachelor Nr. 1, 2, 3 og 4 :) Samt kombinationen af teori og praksis. Faglige årsager Fokus på praktik og praktisk arbejde Uddannelsens opbygning - især de to semestre praktik. Faglige årsager, uddannelsens og skolens ry og omdømme Samt geografiske årsager, uddannelsens ry og omdømme og skolens ry og omdømme. Kun muligt at krydse et felt af. Faglige årsager, uddannelsens ry og omdømme, Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles ry og omdømme. Min store interesse for journalistik og kommunikation Uddannelsens og skolens ry og omdømme. Kommer med en kommunikationsbaggrund fra gymnasiet, og så var den geografiske placering afgørende for mig.+ Uddannelsen og skolens ry og omdømme Alle undtagen nr 1 og nr 6. Jeg kan samtidig godt lide, at der er mulighed for at forme sig selv og sin uddannelse efterfølgende. Det gør en mere fri Jeg kan kun vælge én grund. Men det var min første prioritet pga. geografi, uddannelsens ry og omdømme, og fordi jeg har en veninde, som har talt godt for uddannelsen. 9. Information om uddannelsen 9.1 Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles oplysningsindsats Som tabel 7 viser er det igen hjemmesiden og UG.dk, hvor de fleste henter information om uddannelsen. Det skal dog bemærkes, at DMJXs egen hjemmeside ikke har været listet som svarmulighed, hvorfor denne formentlig derfor ikke er så høj som tidligere. UG.dk er steget fra 55,88 i 2013 til 62% i Oplysninger hentet fra DMJXs pjece om uddannelsen er steget markant, og er gået fra 8,82% i 2013 til 14% i Herudover er Orientering om uddannelse på gymnasier/hf er faldet markant - fra 14,71% i 2013 til, mens også studievejledningen* på DMJX har oplevet et fald som informationskilde på næsten 50% - fra 23,53% i efterårssemestret 2013 til 12% i *Vi ved fra andre undersøgelser, at de studerende har svært ved at kende forskel på studievejledninge og studieadministrationen, hvorfor det kan have påvirket deres svar. Tabel 7: Informationskilder til oplysninger om kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Studievejledning på DMJX 14,29% 11,11% 12% - 32% 23,53% 8,3% 27,5% 23,1% 8

9 Studievejledning på tidligere uddannelsessted Studievalg Åbent Hus på DMJX DMJXs hjemmeside* Andre steder på Internettet DMJXs pjece om uddannelsen Familie og venner/bekendte UG.dk Orientering om uddannelse på gymnasier/ HF Andet 14,29% 11,11% 12% 22,22% 12% 14,71% 8,3% 5,0% 5,8% 14,29% 16,67% 16% - 24% 17,65% 25,0% 25,0% 25,0% 28,57% 47,22% 42% 44,44% 36% 38,24% 33,3% 45,0% 42,3% ,56% 72% 67,65% 75,0% 75,0% 75,0% 42,86% 27,78% 32% - 20% 14,71% 16,7% 20,0% 19,2% 14,29% 13,89% 14% 11,11% 8% 8,82% 16,7% 20,0% 19,2% 28,57% 55,56% 48% 44,44% 40% 41,18% 33,3% 40,0% 38,5% 64,29% 61,11% 62% 33,3% 64% 55,88% 58,3% 35,0% 40,4% 7,14% 2,78% 4% 22,22% 12% 14,71% - 2,5% 1,9% - 5,56% 4% - 8% 5,88 25% 2,5% 7,7% *Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100%. * Spørgsmålet om hjemmesiden er faldet ud, og har derfor ikke været en mulighed for de studerende. Nedenfor er listet de øvrige kilder, som de nye studerende har anvendt til at få information om uddannelsen. DMJX.dk DMJX hjemmeside og fagbeskrivelser bogen Hvad kan jeg blive Anbefaling fra ven 9

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere