DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014"

Transkript

1 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2 FORORD INDHOLD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi er Center for VækstAnalyse i samarbejde med al Udvikling i gang med et større analyseprojekt, der skal beskrive udviklingen i Sjælland. Denne analyserapport, Demografi, Bosætning, Mobilitet & Uddannelse, er den anden af tre analyser, som sammen skal danne et faktabaseret grundlag for den kommende strategi. Analysen er samtidig den anden af de to Grundlagsanalyser, som udarbejdes for Sjælland. Den første Grundlagsanalyse har fokus på, Erhverv, vækst og beskæftigelse i Sjælland. Analysen består, ligesom Grundlagsanalyse 1, af to dele: Denne hovedrapport med opsummering af resultater og konklusioner og en bilagsrapport med dybdegående analyser af fire temaområder. De fire temaområder er udvalgt, fordi de sammen og hver for sig er betydningsfulde for regionens udvikling. Demografikapitlet beskriver befolkningsudviklingen, bosætningskapitlet analyserer flyttemønstre, uddannelseskapitlet undersøger uddannelsestendenser, og mobilitetsafsnittet ser nærmere på pendlingens udvikling HOVEDKONKLUSIONER 4 Bosætning og befolkningsudvikling hænger sammen 5 Et integreret sjællandsk arbejdsmarked 6 Uddannelse betaler sig DEMOGRAFI 8 Fra positiv til negativ befolkningsudvikling 10 Kommunale forskelle 11 Tendens til lokal urbanisering BOSÆTNING 12 Færre flytter til Sjælland 13 Kommunale forskelle i nettotilflytning 14 Tilflyttere er med til at hæve uddannelsesniveauet 15 Hus, job & service Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, Vordingborg Tlf.: Sjælland Alleen Sorø Tlf.: DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE: HOVEDRAPPORT Udarbejdet af: Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, Anne Lind og Thomas Trøster, Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland. Marts 2014 Layout: Helle Hauskov FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT: Center for VækstAnalyse Væksthus Sjælland vaekstanalyse.dk 16 MOBILITET 16 Et integreret sjællandsk arbejdsmarked 17 Intern pendling i Sjælland 18 Pendling til Hovedstaden 20 Kortere rejsetider på vej 21 UDDANNELSE 21 Mange faglærte i Sjælland 22 Stigende uddannelsesniveau 23 Uddannelsesmuligheder 25 Stigende optag på regionens uddannelser 27 Hver anden studerende læser i hovedstaden

3 4 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 5 HOVEDKONKLUSIONER BOSÆTNING OG BEFOLKNINGSUDVIKLING HÆNGER SAMMEN Siden 2009 har indbyggertallet i Sjælland været faldende. Den primære årsag til det faldende indbyggertal er, at færre flytter til Sjælland. Det er særligt tilflytterne fra hovedstaden, der ikke i samme grad som tidligere flytter til. Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet og i Sjælland hænger tæt sammen. Hvert år flytter mange unge ind til Hovedstadsregionen, fordi de skal starte på en uddannelse. Hvis der ikke også kommer nogen den anden vej, så vil befolkningsudviklingen i Sjælland være negativ. Set i lyset af at det især er de unge, der flytter til hovedstaden, vil det ligeledes medføre en aldrende befolkning. Det er denne udvikling, der siden 2009 karakteriserer befolkningsudviklingen i Sjælland. Der er færre unge, færre børnefamilier der flytter til regionen, og flere ældre. Der er generelt færre fra hovedstaden, der flytter til Sjælland. Udviklingen kan ikke isoleres til enkelte faggrupper. Der er både færre tilflyttere med videregående og faglærte uddannelser samt færre ufaglærte tilflyttere. Fraflytningen fra Sjælland har i hele perioden fra 2000 til 2013 været nogenlunde stabil, selvom tendensen ganske vist har været stigende de seneste år. Dette skyldes til dels en stigning i søgningen til de videregående uddannelser, der særligt ligger i Hovedstadsregionen. Ikke alle områder i Sjælland er påvirket på samme måde af befolkningsfaldet. Særligt yderområderne har oplevet markante fald i tilflytningen. Kommunerne tæt på hovedstadsområdet, såsom Roskilde og Ringsted, har derimod haft en mere stabil udvikling i tilflytningen. NETTOTILFLYTNING TIL REGION SJÆLLAND Nettotilflytning til Sjælland: 2005: : Nettotilflytning til Sjællland 2005: : Siden 2009 er der blevet færre unge, færre børnefamilier og flere ældre i Sjælland. Siden 2009 er der blevet færre unge, færre børnefamilier og flere ældre i Sjælland. ET INTEGRERET SJÆLLANDSK ARBEJDSMARKED Sjællands arbejdsmarked er tæt integreret både med Hovedstaden og internt i regionen. Den interne pendling mellem Sjællands kommuner er ganske betydelig og overgår for flere kommuners vedkommende pendlingen til og fra Hovedstaden. De sjællandske virksomheder benytter i højere grad arbejdskraft fra deres sjællandske nabokommuner end fra Hovedstaden. På samme måde gælder det for flertallet af kommunerne, at der er flere som pendler til et job i en af nabokommunerne, end der er pendlere til hovedstaden. Den primære pendlingsstrøm går dog fra Sjælland til Hovedstaden. Og denne pendling har afgørende betydning for både beskæftigelsen og velstanden i Sjælland. Omkring pendler fra Sjælland til et arbejde i Hovedstaden, og det svarer til hver fjerde beskæftiget med bopæl i Sjælland. Det er særligt pendlernes høje indkomster, der har stor betydning for velstanden i Sjælland. Pendlerne har i gennemsnit en markant større indkomst end det generelt er tilfældet for de beskæftigede på de sjællandske arbejdspladser. Næsten hver tredje tjente krone for borgerne i Sjælland tjenes i Hovedstaden. Omkring pendler mod strømmen, dvs. fra hovedstaden til Sjælland. Nærheden til København giver de sjællandske virksomheder adgang til arbejdskraft, der kan være svær at finde blandt borgerne i Sjælland. 29 procent af alle med en lang videregående uddannelse, der arbejder i Sjælland, pendler fra hovedstaden. I modsætning til den generelle pendlingsaktivitet, der har været faldende, så er der i de senere år blevet flere, der pendler fra hovedstaden til Sjælland. PENDLING PÅ TVÆRS AF KOMMUNER OG REGIONER Knap hver 3. tjente krone i Sjælland tjenes i Hovedstaden

4 6 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 7 UDDANNELSE BETALER SIG I Sjælland er der færre, der har en videregående uddannelse, og flere, der har en faglig uddannelse i forhold til landsgennemsnittet. Generelt er uddannelsesniveauet dog på vej op, og tendensen er, at flere tager mere uddannelse. Antallet af personer med en videregående uddannelse er steget i Sjælland. Siden 2006 er denne gruppe vokset med 11 procent, hvilket dog er mindre end i de øvrige danske regioner. Selvom der stadig optages flere på regionens videregående uddannelser, så er der færre studerende i Sjælland end i de øvrige danske regioner. Særligt inden for de tekniske og naturvidenskabelige studieområder optages få studerende på regionens uddannelsesinstitutioner, ligesom antallet af personer med en teknisk videregående uddannelse i Sjælland er lavere i dag end for syv år siden. I de øvrige regioner er studieoptaget for de tekniske videregående uddannelser steget. Der er en tendens til, at de studerende bliver boende, der hvor de boede, da de studerede. Uddannelsesmulighederne i Sjælland har derfor stor betydning for at kunne forsyne fremtidens arbejdsmarked med kvalificeret arbejdskraft. Beskæftigelsesudviklingen de senere år viser, at desto mere uddannelse man har, desto bedre er mulighederne for at finde et job. Ifølge fremskrivninger forventes denne udvikling at fortsætte frem mod 2020 og PERSONER MED EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE, OPTAG OG UDVIKLING I UDDANNELSESNIVEAU siden Antallet af personer med en videregående uddannelse er steget % I Sjælland optages 18 pr beskæftigede På landsplan optages 24 pr beskæftigede 11% Sjælland ( ) Danmark

5 8 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 9 DEMOGRAFI FRA POSITIV TIL NEGATIV BEFOLKNINGSUDVIKLING Befolkningsudviklingen fra 2000 til 2013 kan opdeles i to perioder; før og efter Indtil 2009 var indbyggertallet i Sjælland stigende, siden er kurven fladet ud og indbyggertallet er faldet en smule. Set over hele perioden 2000 til 2013 er indbyggertallet steget med ca personer. Det er nettotilflytningen, der sammen med nettoindvandringen driver befolkningsudviklingen i Sjælland. Særligt nettotilflytningen er afgørende for udviklingen, og at indbyggertallet i Sjælland er faldet siden 2009 skyldes primært, at der er færre der flytter til. BEFOLKNINGSUDVIKLING I REGION SJÆLLAND ( ) BEFOLKNINGSUDVIKLING EFTER BEVÆGELSER ( ) Befolkningstilvækst Nettoindvandrede* Nettotilflyttede Fødselsoverskud *Nettoindvandring består af tilflytning fra udlandet minus fraflytning til udlandet.

6 10 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 11 KOMMUNALE FORSKELLE Det er ikke alle kommuner, der mærker den negative befolkningsudvikling i Sjælland. De hovedstadsnære kommuner har under hele perioden 2007 til 2012 haft positiv befolkningsvækst, mens det generelt er de kommuner, der ligger længere væk fra København, der er ramt af negativ befolkningsvækst. TENDENS TIL LOKAL URBANISERING Inden for kommunegrænserne er der også forskel på befolkningsudviklingen. Nogle kommuner har en stabil til positiv befolkningstilvækst i stort set alle områder i kommunen. I andre kommuner er det kun i området omkring kommunens største by, at der er en stabil til positiv befolkningsvækst, mens den i resten af kommunen er negativ. Befolkningsvæksten i Sjælland retter sig i højere grad imod områderne i og omkring de større byer, særligt i byernes udkant, end mod landområderne. BEFOLKNINGSTILVÆKST PR INDBYGGERE > < -10 > < -10 > + 10% 5% - 10% 0% - 5% -5% - 0% -10% - -5% < - 10% BEFOLKNINGSUDVIKLING I REGION SJÆLLAND FORDELT PÅ SOGNE ( ) > 1 % -2 % - 1% < - 2 %

7 12 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 13 BOSÆTNING FÆRRE FLYTTER TIL REGION SJÆLLAND Tilflytning er afgørende for befolkningsudviklingen i Sjælland, som vist tidligere. Op igennem 00 erne var flytningen til Sjælland stigende, men i 2005 vender udviklingen, og det begynder at gå den modsatte vej. Det er især ændringen i nettotilflytningen fra hovedstaden, der har haft stor betydning for denne udvikling. NETTOTILFLYTNING TIL REGION SJÆLLAND, FORDELT EFTER REGION ( ) KOMMUNALE FORSKELLE I NETTOTILFLYTNING Der er betydelige kommunale forskelle i udviklingen i nettotilflytningen. Nogle kommuner har set et markant fald i nettotilflytningen, mens andre kommuner har fastholdt et nogenlunde stabilt niveau i perioden fra 2000 til Efter 2008 er det kun få af de sjællandske kommuner, der har positiv nettotilflytning, ligesom mange kommuner har haft et faldende indbyggertal. Tilflytningen til Sjælland er koncentreret omkring nogle få kommuner. Det er kommunerne tæt på hovedstadsområdet i form af, Roskilde, Solrød, Køge og Lejre sammen med Ringsted, der i dag har positiv nettotilflytning. Ligesom med befolkningsudviklingen, så er det særligt de kommuner, der ligger langt fra København, som har set en markant nedgang i antallet af tilflyttere. Det samlede regnestykke for Sjælland er dog negativt, og tilflytningen, der nu er koncentreret omkring disse kommuner, er langt fra tilstrækkelig til at opveje det markante fald i tilflytningen til regionens øvrige kommuner Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Syddanmark NETTOTILFLYTTEDE PR INDBYGGERE ( ) > < -10 > + 10% 5% - 10% 0% - 5% Det er særligt tilflytningen fra hovedstaden, der er faldet. Fraflytningen har faktisk i hele perioden ligget nogenlunde stabilt mellem og personer, dog med en svagt stigende tendens siden % - 0% -10% - -5% < - 10% FLYTNING MELLEM REGION SJÆLLAND OG HOVEDSTADEN ( ) Hovedst aden Sjælland Sjælland Hovedstaden

8 14 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 15 TILFLYTTERE ER MED TIL AT HÆVE UDDANNELSESNIVEAUET Der er stor forskel på uddannelsesniveauet blandt til- og fraflytterne. Ca. 23 procent af tilflytterne har en videregående Uddannelsesniveau uddannelse, blandt tilflyttere ca. 30 procent til er Sjælland faglærte ( ) og ca. 47 procent er ufaglærte. Blandt fraflytterne er ca. to-tredjedele ufaglærte. Dette skal i høj grad forklares ved, at der blandt fraflytterne er mange unge, ofte med en gymnasial uddannelse. Disse unge er i forbindelse med deres fraflytning ufaglærte, da de endnu ikke har taget en 47 kompetencegivende % uddannelse. 30 % 23 % Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Uddannelsesniveau blandt tilflyttere til Sjælland ( ) UDDANNELSESNIVEAU BLANDT TILFLYTTERE TIL REGION SJÆLLAND Kilde: SAM-K/Line ( ) - al Udvikling Sjælland og CfVA HUS, JOB & SERVICE Uddannelse og job har stor betydning for mobilitet. De unge flytter, når de skal have en uddannelse, og når uddannelsen er afsluttet, og de unge skal ud på arbejdsmarkedet, er der en del, der igen flytter ud fra de store byer. For nogle sker dette ryk ud af storbyen først når familien er forøget og ønsket om mere plads og bedre boligforhold bliver mere udtalt. Ønsker til hvor og hvordan man vil bo vejer tungt, når familier skal træffe beslutning om at flytte. En af de væsentligste årsager til at man flytter er utilfredshed med nuværende boligsituation. En undersøgelse foretaget af SBI viser, at drømmen om parcelhuset har særlig stor betydning og er meget udbredt. Eget enfamilieshus med have foretrækkes af 80 procent af befolkningen. 47 % 30 % 23 % Uddannelsesniveau blandt tilflyttere fra Sjælland ( ) Ufaglært Faglært Videregående uddannelse UDDANNELSESNIVEAU BLANDT FRAFLYTTERE FRA REGION SJÆLLAND ( ) Kilde: SAM-K/Line - al Udvikling Sjælland og CfVA 68 % 21 % 11 % 80 % FORETRÆKKER EGET ENFAMILIES HUS MED HAVE Kilde: SBI - Når teltpælene rykkes op - Geografisk mobiliteti Danmark og dens årsager Ufaglært Faglært Faglært Videregående Videregående uddannelse uddannelse Uddannelsesniveau blandt tilflyttere fra Sjælland ( ) Kilde: SAM-K/Line - al Udvikling Sjælland og CfVA Kilde: SAM-K/Line - al Udvikling Sjælland og CfVA 68 % 21 % 11 % Befolkningens uddannelsesniveau i Sjælland (2012) Da 23 procent af tilflytterne har en videregående uddannelse, er tilflytning dermed med til at løfte det gennemsnitlige uddannelsesniveau Ufaglært i de sjællandske Faglært kommuner. Videregående I 2012 var uddannelse andelen af befolkningen med videregående uddannelse 43 % i Sjælland ca. 20 procent. 36 % 21 % Kilde: SAM-K/Line - al Udvikling Sjælland og CfVA Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Befolkningens uddannelsesniveau i Sjælland (2012) Kilde: estatistik og CfVA 43 % 36 % 21 % Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Kilde: estatistik og CfVA Selv om jobskifte ofte ikke er den primære årsag til at vi flytter, så er der en sammenhæng mellem flytning og jobskifte. Der er kun knap 20 procent af tilflyttere, der angiver, at jobsituationen er den primære årsag til at flytte. Men næsten 70 procent af flytningerne er forbundet med et jobskifte. Det er beslutningen om at flytte, der kommer først, men denne beslutning medfører i mange tilfælde også en beslutning om af skifte job. Efterhånden som pendlerlivet slider på balancen mellem familie- og arbejdsliv, vælger en del derfor at finde et job i lokalområdet. Det betyder, at arbejdsmarkedets udvikling har stor betydning for bosætningsmønstret, da det er vigtigt, at der fortsat er jobmuligheder i lokalområdet for at kunne tiltrække og fastholde tilflytterne. 68 % AF FLYTNINGER ER FORBUNDET MED JOBSKIFTE Kilde: SFI - Derfor flytter vi - Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke For yderområderne er det særligt forestillingen om et idyllisk liv på landet med en stress-fri hverdag, der lokker. Tre-fjerdedele af tilflytterne til yderområderne vælger at bosætte sig i en landsby eller længere ude på landet. Tilflytterne forventer, at bosætningen skal indfri ønsket om landsbyidyl. Samtidig forventer de, at serviceniveauet er på højde med det område, de flyttede fra, som ofte er storbyerne. Særligt serviceniveauet lever i mange tilfælde ikke op til forventningerne og fører til, at en stor andel af tilflytterne hurtigt fraflytter yderområderne igen. 25 % FLYTTER FRA YDEROMRÅDERNE IGEN EFTER KUN AT HAVE BOET DER ET ÅR Kilde: SFI - Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

9 16 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 17 MOBILITET ET INTEGRERET SJÆLLANDSK ARBEJDSMARKED Sjælland udgør sammen med Hovedstaden et integreret arbejdsmarked. Knap pendler fra Sjælland til en arbejdsplads i Hovedstaden. Hver fjerde beskæftiget med bopæl i Sjælland har således deres arbejdsplads i Hovedstaden. INTERN PENDLING I REGION SJÆLLAND Den interne pendling inden for Sjælland er ligeledes ganske betydelig og overgår i mange tilfælde pendlingen til og fra Hovedstaden. Og for 12 ud af de 17 kommuner gælder det, at pendlingen til Sjællands kommuner overgår pendlingen til Hovedstaden. 24 % AF DE BESKÆFTIGEDE MED BOPÆL I REGION SJÆLLAND HAR DERES ARBEJDSPLADS I REGION HOVEDSTADEN PENDLER FRA EN BOPÆL I REGION SJÆLLAND TIL EN ARBEJDSPLADS I EN AF REGIONENS ANDRE KOMMUNER ARBEJDSPENDLING UD AF OG IND AF REGION SJÆLLAND (2013) ARBEJDSSTED FOR BORGERE I REGION SJÆLLANDS KOMMUNER (2013) Arbejdssted for borgere i s Sjællands kommuner (2013) Solrød 22 % 25 % 51 % Greve 29 % 11 % 59 % Lejre 29 % 32 % 38 % Stevns 40 % 35 % 24% Faxe 44 % 32 % 23% Sorø 44 % 37 % 17 % Roskilde 44 % 11 % 44 % Køge Ringsted 45 % 20 % 34 % 46 % 29 % 24 % Holbæk Næstved 55 % 23 % 21 % 60 % 24 % 15 % Vordingborg Odsherred Slagelse 60 % 26 % 12 % 63 % 24 % 12 % 66 % 21 % 11 % Kalundborg Guldborgsund 66 % 24 % 9 % 73 % 19 % 7 % Lolland 80 % 15 % 4 % Egen Egen kommune kommune Øvrig Øvrige Sjælland Sjælland Hovedstaden Hovedstaden Andre Andre regioner regioner

10 18 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 19 PENDLING TIL REGION HOVEDSTADEN Pendlerne til Hovedstaden har en betydelig større indkomst end de beskæftigede med arbejdssted i Sjælland. Det hænger blandt andet sammen med at pendlerne har et højere uddannelsesniveau. Pendlingsaktiviteten fra Sjælland til Hovedstaden er faldet med 5,6 procent som følge af den økonomiske tilbagegang, der har fundet sted både i Hovedstaden og Sjælland siden % AF ALLE BESKÆFTIGEDE MED EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I REGION SJÆLLAND BOR I REGION HOVEDSTADEN Pendlingsaktiviteten fra Hovedstaden til Sjælland er øget med omkring 7 procent i løbet af de seneste år, og flere fra hovedstadsområdet har således fundet arbejde i Sjælland. Den nedenstående figur viser udviklingen i pendlingsaktiviteten for de forskellige pendlingstyper. 38 % AF PENDLERNE TIL REGION HOVEDSTADEN HAR EN ÅRLIG INDKOMST PÅ OVER KR. 30 % AF DEN SAMLEDE LØNINDKOMST FOR BORGERNE I REGION SJÆLLAND TJENES AF PENDLERNE TIL REGION HOVEDSTADEN 73 % AF PENDLERNE TIL REGION HOVEDSTADEN ARBEJDER I DEN PRIVATE SEKTOR PENDLING FRA HOVEDSTADEN TIL REGION SJÆLLAND Omkring pendler mod strømmen, dvs. fra Hovedstaden til Sjælland. Omkring halvdelen af alle disse, pendler til Roskilde og Greve Kommune. Pendlerne fra Hovedstaden har generelt et højere uddannelsesniveau end de beskæftigede i Sjælland. 29 procent af det samlede antal beskæftigede i Sjælland med en lang videregående uddannelse, pendler fra Hovedstaden. UDVIKLING I BESKÆFTIGELSEN BLANDT PENDLINGSGRUPPER ( ) Indeks 100 = Pendlere fra Hovedstaden til Sjælland Pendlere fra Sjælland til Hovedstaden Beskæftigede med bopæl og arbejdssted i Hovedstaden Beskæftigede med bopæl og arbejdssted i Sjælland

11 20 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 21 KORTERE REJSETIDER PÅ VEJ En række nye transportforbindelser vil blive etableret i Sjælland i løbet af den næste årrække. Dette vil forkorte rejsetiden for mange pendlere og kunne medføre ændringer i arbejdskraftens mobilitet. København-Ringsted-banen, der skal stå færdig i 2018, samt de efterfølgende forbedringer på jernbanenettet i forbindelse med Timemodellen, 2 forventes at reducere rejsetiden med tog fra København til stort set alle byer i Sjælland. Befolkningens transport med tog står dog i dag kun for omkring 9 procent af den samlede transportaktivitet i Sjælland. 3 Når den faste Femern Bælt-forbindelse står færdig i 2021, forventes trafikken over Femern Bælt at blive øget. Dette gælder særligt godstogstrafikken. Flere erhvervsaktører 4 forventer dog, at den største effekt på mobiliteten i Sjælland kommer som følge af forbedringer på togforbindelserne mellem Ringsted og Rødby, imens pendlingen over Femern forventes at være af mindre omfang. En potentiel sjællandsk tværforbindelse mellem Næstved, Slagelse og Kalundborg vil endvidere kunne øge pendlingsstrømmene på tværs af regionen og derved generelt øge arbejdskraftens mobilitet. En sådan forbindelse er dog endnu ikke politisk vedtaget. En ny motorvejsforbindelse fra Næstved til Rønnede er i projektering og vil kunne øge pendlingsaktiviteten mellem Næstved og Faxe kommune, samtidig med at pendlingsaktiviteten til og fra Næstved mod Hovedstaden kan øges. PLANLAGTE OG POTENTIELLE FORBEDRINGER AF TRANSPORTSYSTEMET I REGION SJÆLLAND Motorvej Potentiel motorvej Jernbane forbedringer Femern-forbindelsen UDANNELSE MANGE FAGLÆRTE I REGION SJÆLLAND Sjælland ligger på niveau med Nordjylland og Syddanmark hvad angår befolkningens højeste fuldførte uddannelsesniveau (15-69 årige). en skiller sig ud med landets højeste andel af faglærte på 37 procent og landets laveste andel med en videregående uddannelse. HØJESTE FULDFØRTE UDANNELSESNIVEAU FOR BEFOLKNINGEN (2013) Nordjylland Syddanmark Sjælland Midtjylland Hovedstaden Hele landet Ufaglærte 39 % 39 % 38 % 38 % 36 % 38 % 32 % 4 % 15 % 8 % Ufaglært Mellemlang videregående uddannelser Korte videregående uddanneser Lange videregående uddannelser 35 % 4 % 13 % 5 % 35 % 4 % 14 % 4 % 37 % 4 % 13 % 4 % 33 % 5 % 15 % 6 % 25 % 4 % 17 % 13 % Faglærte Kilde: Danmarks Korte Statistik videregående og CfVA uddannelser Lange Faglærte videregående Uoplyst uddannelser Mellemlange videregående Kilde: uddannelser Danmarks Statistik og CfVA Uoplyst De beskæftigede i Sjælland har generelt et højere uddannelsesniveau end befolkningen i regionen. Det vil sige, at der er færre ufaglærte, men flere faglærte og flere med en videregående uddannelse, der er i arbejde. Dette afspejler, at erhvervsfrekvensen er højere for personer med en uddannelse, samt det faktum, at pendlere til Sjælland generelt har et højere uddannelsesniveau end befolkningen i regionen. 5 Ses der udelukkende på de privat beskæftigede, så er der flere ufaglærte og faglærte, men færre med en videregående uddannelse. Det vil sige, at uddannelsesniveauet i den private sektor generelt er lavere end i den offentlige sektor. Dette billede er ikke et sjællandsk fænomen, men et billede, der går igen i samtlige af landets regioner. Tendensen er dog tydeligst i Sjælland. Motorvej Potentiel motorvej Jernbane forbedringer Femern-forbindelsen 2 Trafikstyrelsen og Banedanmark (2013), Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane (Timemodellen) 3 DTU (2013), Transportvaneundersøgelse 4 COWI (2013), al labour market effects of an improved transportation system 5 Se ligeledes afsnittet om mobilitet.

12 22 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 23 STIGENDE UDDANNELSESNIVEAU Udviklingen går generelt i retning af at flere får en videregående uddannelse. Dette gælder også i Sjælland, hvor der har været en stigning i antallet af personer med en videregående uddannelse på 11 procent fra 2006 til Landets øvrige regioner har dog set procentmæssige større stigninger end Sjælland. 11 % FLERE HAR FÅET EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I REGION SJÆLLAND FRA 2006 TIL % FLERE HAR FÅET EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PÅ LANDSPLAN FRA 2006 TIL 2013 Beskæftigelsesudviklingen blandt de forskellige uddannelsesgrupper afspejler, hvilke uddannelsesgrupper, der efterspørges af arbejdsmarkedet. Her viser beskæftigelsesudviklingen i Sjælland en klar tendens. Jo højere uddannelsesniveau desto højere vækst i beskæftigelsen. Det er altså de ufaglærte, der har størst risiko for at miste deres job i disse år, mens der skabes flere job til personer med en videregående uddannelse. UDDANNELSESMULIGHEDER Uddannelsesinstitutioner er med til at skabe regional forankring. Der er således en udpræget tendens til efter endt uddannelse, at bosætte sig i den region man boede i gennem studietiden. 6 Det har derfor stor betydning for Sjælland, at de unge bliver boende i regionen mens de tager en uddannelse. Uddannelsesmulighederne og tilgængeligheden til disse har derfor stor betydning for regionens fremtidige arbejdskraft. LÆNGST REJSETID TIL HHX OG HTX Afstanden til uddannelse har betydning for de unges uddannelsesvalg og dermed også fremtidige karrieremuligheder. 7 En kortlægning af den geografiske uddannelsesdækning for ungdomsuddannelser i Sjælland viser, at der overordnet set er bedre tilgængelighed til de almene gymnasiale uddannelser end til regionens erhvervsgymnasiale uddannelser, HHX og HTX. Det er således omkring hver anden husstand i regionen, der inden for 30 minutter kan komme til en uddannelsesinstitution med offentlig transport, der udbyder HHX eller HTX, mens dette gælder to ud af tre hustande for STX, HF og EUD. Udviklingen i antallet af personer med en videregående uddannelse varierer mellem de forskellige studieområder. Særlig stor har stigningen været for personer med samfundsvidenskabelige, humanistiske og naturvidenskabelige uddannelser. Antallet af personer med tekniske videregående uddannelser er derimod faldende i Sjælland. Faldet i antallet af personer med en teknisk videregående uddannelse ser ud til at være et særligt sjællandsk fænomen. Det er således kun i Sjælland, at der ikke har været vækst i antallet af personer med teknisk videregående uddannelse fra 2006 til GEOGRAFISK UDDANNELSESDÆKNING I REGION SJÆLLAND 100% 8% 10% 8% 12% 80% 22% 20% 25% 30% 60% 14% 29% Over 60 min. opland 60 min. opland 45 min. opland 30 min. opland 40% 20% 66% 66% 63% 52% 49% UDVIKLING I ANTALLET AF PERSONER MED EN TEKNISK VIDEREGÅENDE UDDANNELSE SOM HØJEST FULDFØRTE UDDANNELSESNIVEAU ( ) 11% 11% 12% 0 % STX HF EUD HHX Kilde: Sjælland (2013) Uddannelsesanalyse. Tabellen viser, hvilke ungdomsuddannelser det er muligt at nå inden for hhv. 30, 45, 60, 75 og 90 min. med offentlig transport fra regionens husstande. HTX -2% 4% Der er store kommunale forskelle i den geografiske uddannelsesdækning. Således har husstandene i kommunerne Odsherred, Lejre og Stevns overordnet set længst transporttid til ungdomsuddannelsesstederne. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 6 Danske regioner (2009), Kvalificeret arbejdskraft 7 Ibid.

13 24 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 25 OPTAG PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER I REGION SJÆLLAND (2013) STIGENDE OPTAG PÅ REGIONENS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Optaget på videregående uddannelser har den seneste årrække været stigende i Sjælland. Størst stigning ses inden for akademiske bacheloruddannelser og kandidatuddannelser. Et billede der går igen på landsplan, hvor samtlige regioner har set en betydelig fremgang i optaget på videregående uddannelser siden Sjælland er dog den region, hvor der er færrest optagne på regionens videregående uddannelser. Dette hænger blandt andet sammen med, at der er færre muligheder for uddannelse end i de øvrige regioner. Sjællands videregående uddannelser optager årligt kun 18 personer pr beskæftigede i regionen, imens landsgennemsnittet er på 24 optagne pr beskæftigede. Dette skal dog ses i sammenhæng med at halvdelen af de studerende, der har bopæl i Sjælland, læser på en uddannelsesinstitution beliggende i Hovedstaden (se side 27) ANTAL OPTAGNE PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER EFTER INSTITUTIONERNES PLACERING (2013) OPTAG VIA KOT (2013) Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland Syddanmark Kilde: FIVU og CfVA Kilde: FIVU og CfVA Merkantile Tekniske og Naturvidenskabelige Samfundsvidenskabelige Humanistiske Medicin, Sundhed og Pædagogik Erhvervsøkonomi, Erhvervssprog, Leisure Management, Service-, Logistik-, Finans- og Markedsføringsøkonom Naturvidenskabelig bachelor, Humanistisk-teknologisk bachelor, Bioanalytiker, Bygningskonstruktør, Datamatiker, Installatør, Multimediedesigner, Laborant, Jordbrugsteknolog Samfundsvidenskabelig basisuddannelse, Offentlig administration Humanistisk basisuddannelse Sygeplejeske, Pædagog, Folkeskolelærer, Fysio- og Ergoterapeut, Ernæring og sundhed, Socialrådgiver

14 26 Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport Demografi, bosætning, mobilitet & uddannelse: Hovedrapport 27 De private virksomheder benytter i overvejende grad personer med merkantile, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. 8 Derfor er det særligt interessant at se på, hvor mange personer, der bliver optaget på netop uddannelser inden for disse områder i forhold til størrelsen af den private sektor. HVER ANDEN STUDERENDE LÆSER I HOVEDSTADEN En forklaring på det lave optag på videregående uddannelser i Sjælland i forhold til landets øvrige regioner ligger i at mange sjællandske studerende vælger en uddannelse i Hovedstaden. Omkring hver anden studerende med bopæl i Sjælland studerer i Hovedstaden. Særligt mange læser på Københavns Universitet, der tiltrækker 15 procent af Sjællands studerende PERSONER OPTAGES ÅRLIGT PÅ TEKNISKE, NATURVIDENSKABELIGE OG MERKANTILE UDDANNELSER PR BESKÆFTIGET I DEN PRIVATE SEKTOR I REGION SJÆLLAND Sjælland er den region, hvor der optages færrest studerende på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Særligt inden for lange og mellemlange videregående tekniske uddannelser er optaget meget lille, imens der optages væsentlig flere på uddannelser inden for samfund, medicin, sundhed og pædagogik i forhold til de øvrige regioner. På regionens tekniske, naturvidenskabelige og merkantile videregående uddannelser optages der årligt 11 personer pr beskæftigede i den private sektor. I Nordjylland er dette tal 20 og på landsplan 18. UDDANNELSESINSTITUTIONER FOR STUDERENDE MED BOPÆL I REGION SJÆLLAND (2013) Øvrige i andre regioner Syddansk Universitet, Odense 7,7% 4,5% Øvrige 23,6% UC Sjælland OPTAG PÅ KORTE, MELLEMLANGE, OG LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER (2013) Nordjylland 17 % 30 % 9 % 13 % 31 % Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Merkantile 22 % 18 % 19 % 20 % 27 % 10 % 13 % 28 % 31 % 4 % 9 % 37 % 18 % 12 % 13 % 37 % 29 % 9 % 13 % 29 % Tekniske og Naturvidenskabelige Samfundsvidenskabelige Humanistiske Medicin, Sundhed og Pædagogik Kilde: FIVU og CfVA Øvrige videregående uddannelser i Hovedstaden UCC Metropol 16,4% 3,3% 4,1% DTU 5% Hovedstaden 6,5% CBS Sjælland 15,4% 5,1% 1,9% Københavns Universitet 6,5% Erhvervsakademi Sjælland Roskilde Universitet Syddansk Universitet, Slagelse Kilde: Uni-C og CfVA 8 Det fremgår af en række danske dimittendundersøgelser fra perioden 2007 til 2012 at dimittender, der har taget en teknisk, naturvidenskabelig eller merkantil uddannelse oftere bliver ansat i den private sektor end i den offentlige. Ifølge maximum likelihood er det dermed mere sandsynligt, at denne type uddannelser efterfølgende fører til ansættelse i den private sektor. 8 Med i dette er kun medregnet de studerende, der aktuelt har bopæl i Sjælland. Studerende, der er opvokset i Sjælland, men er flyttet til Hovedstaden for at studere er ikke inkluderet.

15 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland vaekstanalyse.dk

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Oplæggets indhold Lidt om befolkningsændringer i Yderområderne Hvad er geografisk mobilitet og hvad

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2014

Uddannelsesanalyse 2014 Uddannelsesanalyse 2014 1 2 Udgivelse: Region Sjælland 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 212-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.85 14.1 13.579 13.594 13.695 13.12 12.75 11.24 11.143 11.88 11.1 11.138 11.123 11.123 1.78 1.55 1.57 1.157 9.68 21.722

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2015

UDDANNELSES- ANALYSE 2015 UDDANNELSES- ANALYSE 2015 INDHOLD De unges vej igennem uddannelsessystemet Mobilitet og beskæftigelse i Region Sjælland De unges flyttemønstre Beskæftigelse, uddannelse og forsørgelse blandt de unge Veluddannet

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 forord Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 FORORD Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Videregående uddannelser og regional udvikling

Videregående uddannelser og regional udvikling Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Videregående uddannelser og regional udvikling 4. november 2015, Udvalget for

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Uddannelsesmobilitet Region Hovedstaden Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 1.2 1.3 Formål 3 Data og metode 3 Læsevejledning

Læs mere

faxe VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

faxe VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

VækstTendens. 2013 Vækst og beskæftigelse i de sjællandske kommuner. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. 2013 Vækst og beskæftigelse i de sjællandske kommuner. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2013 Vækst og i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstTendens 2013 VækstTendens 2013 3 forord Indhold Der er økonomisk vækst i Sjælland og produktiviteten

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2015

UDDANNELSES- ANALYSE 2015 UDDANNELSES- ANALYSE 2015 INDHOLD De unges vej igennem uddannelsessystemet Mobilitet og beskæftigelse i Region Sjælland De unges flyttemønstre Beskæftigelse, uddannelse og forsørgelse blandt de unge Veluddannet

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 Uddannelsesanalyse 2016 3 INDHOLD 6 Fakta om Region Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Flytteanalyser og bosætning

Flytteanalyser og bosætning Flytteanalyser og bosætning Thomas Jensen, COWI (toje@cowi.dk) Aalborg, 19. juni 2014 1 Intro Lidt om mig selv Civilingeniør i byplanlægning Arbejder i COWI Aalborg: - Digitale kommuneplaner - Letbaner

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2014

UDDANNELSES- ANALYSE 2014 UDDANNELSES- ANALYSE 2014 1 2 3 Udgivelse: 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 500 stk. Ekstra

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedsrådene på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, september 2006 Indholdsfortegnelse 0. Forord...4 1. Arbejdskraftbalancen

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

roskilde VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

roskilde VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

lolland VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lolland VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering

Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering Juni 2013 Regional udvikling i arbejdspladsernes og befolkningens placering I to analyser, som AE-rådet har lavet for DeFacto fokuseres der på udviklingen i jobskabelse og pendlingsmønstre gennem de seneste

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne ud i oplandet D en 26. juni 2014 Mens det for en del yder- og landkommuner kan være en udfordring at tiltrække nye borgere generelt, kan det være en særlig

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv greve VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 1000 NYE JOB Siden

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere