Uddannelsesanalyse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesanalyse 2014"

Transkript

1 Uddannelsesanalyse

2 2 Udgivelse: Region Sjælland 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 500 stk. Ekstra eksemplarer fås hos: Region Sjælland Regional Udvikling Alléen 15, 4180 Sorø Tlf.:

3 3 4side 19 side Veluddannet 25 side arbejdskraft til Flere af regionens Ud af unge skal have komfortzonen fremtidens en kompetencegivende på alle vækst- kompetenceløft uddannelse niveauer sektorer

4 4

5 5 Uddannelsesanalyse 2014 er en opfølgning på Uddannelsesanalyse Analysen følger op på visse nationale målsætninger og på en række af målsætningerne i Kompetenceparat Kompetenceparat 2020 er en fælles langsigtet uddannelsessatsning. Bag Kompetenceparat 2020 står Regionsråd, de sjællandske kommuner og uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland. Uddannelsesanalyse 2014 Fordi analysen er blevet til på baggrund af et samarbejde mellem kommuner og region, vil der løbende i analysen blive opgjort data på både kommune og regionsniveauer, hvor det er muligt. Det skal give parterne mulighed for at følge deres egen udvikling og være basis for at drage nogle sammenligninger med andre på samme niveau. Analysen belyser både faktiske data, modeldata (prognoser) og fremskrivninger. De faktiske data har den styrke, at de giver reel indsigt i, hvad status er i forhold til målsætningerne i et konkret år, mens data fra bl.a. Profilmodellen viser status på, hvor langt fra målene kommuner og regioner er i 2020, hvis udviklingen fortsætter, som den har gjort de sidste 5 år. De faktiske data giver mulighed for at justere en indsats, så det bliver mere realistisk at nå de nationale målsætninger.

6 6 Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Første afsnit af analysen omhandler mobiliteten igennem uddannelsessystemet. Med mobilitet forstås bevægelse mellem uddannelsesniveauerne, her med særligt fokus på, at de unge får en kompetencegivende uddannelse, det kan være enten studie- eller erhvervskompetence. Flere unge i Region Sjælland skal gennemføre en ungdomsuddannelse, for at leve op til målsætningen om at 9 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I analysen findes tal på status i 2014 samt gennemgang af udviklingen det sidste år eller siden 2010, hvor det er relevant. Analysen stiller skarpt på gennemførslen i grundskoler og ungdomsuddannelser og belyser samtidig vigtigheden af, at de unge får et godt fundament fra grundskolen at bygge ovenpå. Den kommende erhvervsskolereform forstærker vigtigheden af at eleverne i folkeskolen får et solidt fagligt niveau i grundskolen, der kan give de unge mulighed for at træffe et informeret uddannelsesvalg. Analysens øvrige data afspejler i hvilken grad der bliver uddannet den nødvendige arbejdskraft på sigt, som kan bidrage til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse, hvilket er hovedformålet i den regionale vækst og udviklingsstrategi. I analysens konklusion fremhæves en række centrale udfordringer, der skal løses for at kunne nå de politiske målsætninger. Det er hensigten, at en tættere overvågning og løbende opfølgning på udviklingen inden for af uddannelsesområdet udfordringer fremover kan danne grundlag for en endnu mere kvalificeret dialog, om hvordan vi kan støtte den regionale udvikling.

7 7 3 Hvordan understøtter vi beskæftigelsen og erhvervslivet, hvis hver femte ung ingen uddannelse har?... 33% 31% 31% 31% Andel af den unge befolkning der uddanner sig, baseret på årgangen der i 2002 afsluttede 9. klasse % 23% 2 22% 24% 1 16% 1 16% 16% 14% 1 18% 2 22% 21% 2 1 4% 4% 4% 6% 4% LVU MVU KVU EFU GYMNASIAL UDDANNELSE INGEN UDD. Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Indikator 1.1, viser de reelle andele af unge fra årgang 2002, som 10 år efter afsluttet 9. klasse, i 2012, har gennemført ovenstående uddannelsesniveauer. Opgørelsen er baseret på elevernes bopæl i 9. klasse (ført tilbage til bopæl før eventuelle efterskoleophold) og deres højest fuldførte uddannelsesniveau. Indikatoren viser, at Region Sjælland har den næsthøjeste andel af elever, 21 %, der ingen uddannelse har 10 år efter afslutningen af 9. klasse. Der tages dog forbehold for, at en del af denne gruppe kan være i gang med anden uddannelse, som endnu ikke er gennemført. Det fremgår endvidere, at Region Sjælland ikke adskiller sig væsentligt fra de øvrige regioner set i forhold til de øvrige uddannelsesniveauer. Af de faktiske data fremgår, at 79 % i 2012 har gennemført en ungdomsuddannelse, 32 % har gennemført en videregående uddannelse og 31 % har gennemført en erhvervsuddannelse i Region Sjælland på 10 år. De poltiske målsætninger er, at 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 60 % en videregående uddannelse og 35 % en erhvervsuddannelse i Således sammenholdt er Region Sjælland kun halvt i mål, når det gælder andelen på videregående uddannelser, mens der ligeledes må arbejdes intensivt på den overordnede målsætning om 95 %.

8 8 1.2 Andel elever i 9. og 10. kl., der søger en erhvervsuddannelse (EUD) eller gymnasial uddannelse, og ikke er vurderet uddannelsesparat i Vordingborg Indikator 1.2 viser, andelen af elever fra 9. og 10. klasse Stevns der er vurderet ikke-uddannelsesparate til hhv. gymnasial og erhvervsuddannelse af ungdommens uddan- Sorø Solrød nelsesvejledning. Slagelse Eleverne vurderes primært ikke-uddannelsesparate Roskilde til de gymnasiale uddannelser. Gennemsnittet for Ringsted vurderingerne ligger på niveau med de øvrige regioner, Odsherred men der er stor spredning fra kommune til kommune. Næstved I Region Sjælland er 6 % vurderet ikke-parat til de gymnasiale uddannelser, svarende til 434 elever og 2 Lolland %, svarende til 48 elever, er vurderet ikke-parat til erhvervsuddannelserne. Det er også værd at bemærke, at Lejre Køge der i visse kommuner er en større andel elever, som er Kalundborg vurderet ikke-uddannelsesparat til erhvervsuddannelserne, end de der er vurderet ikke-uddannelsesparate Holbæk til de gymnasiale uddannelser. Guldborgsund Greve Til sammenligning var der i Region Sjælland i Faxe %, svarende til 51 elever, der blev vurderet ikke-uddannelsesparate til erhvervsuddannelserne og 7 % ligeledes Region Sjælland i 2010, svarende til 526 elever, der blev vurderet Region ikkeuddannelsesparate til de gymnasiale uddannelser. Region Nordjylland Syddanmark Niveauet har været stabilt i perioden fra 2010 til Region Midtjylland Region Hovedstaden Hele landet Region Hovedstaden 4% Region Syddanmark 8% 12% Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Region Sjælland Region Midtjylland Region Nordjylland Solrød Køge Greve Lolland Slagelse Holbæk Kalundborg Guldborgsund Vordingborg Sorø Roskilde Ringsted Odsherred Lejre Faxe Næstved Stevns 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 11% 11% 11% INGEN UD 4% 8% 12% Nordjylland Midtjylland Syddanmark

9 9 Når for mange elever ikke er kvalificerede til uddannelse hvordan skal de så blive klar til job? 1.3 Andel af eleverne, der i afgangseksamen i 9. klasse får mindst 02 i karakter i dansk og matematik i skoleåret 2013/ % 83% 84% 84% 8 86% % 93% 93% 94% 9 Lolland Sorø Odsherred Guldborgsund Vordingborg Faxe Slagelse Holbæk Kalundborg Lejre Næstved Greve Hele landet Stevns Køge Roskilde Ringsted Solrød Indikator 1.3 viser andelen af elever fordelt på kommuner, der i skoleåret 2013/2014 fik mindst 02 i karakter i fagene dansk og matematik. I data er kun medregnet kommunale skoler. Privat-, fri-, og efterskoler er ikke medregnet i opgørelsen og kun elever der har aflagt alle prøver i dansk og matematik tæller med. Ovenstående data forventes dermed at være et konservativt estimat. Det er ikke muligt at få tal på regionsniveau til denne indikator. Andelen af afgangselever i Region Sjælland, der har lavere karakterer end 02 i dansk og matematik udgør en større andel end gennemsnittet for hele landet. Der er store forskelle kommunerne imellem. I Solrød Kommune er det kun 2,9 %, der ikke opnår karakteren 02, mens det i Lolland Kommune er 22,6 % af en årgang, der ikke opnår karakteren 02. Når eleverne ikke opnår mindst 02 i dansk og matematik, er de efter den nye erhvervsuddannelsesreform ikke berettiget til optag på en erhvervsuddannelse. Det vil få konsekvenser i forhold til at opretholde en arbejdsstyrke med mange erhvervsuddannede og dermed også den type af erhvervsliv, som er kendetegnet for Region Sjælland. Gruppen af erhvervsuddannede er en gruppe, der forventes efterspørgsel på i de kommende år og andelen på 37 % i Region Sjællands arbejdsstyrke ønskes bevaret.

10 Andel elever i 9. og 10. kl., der tilmelder sig en erhvervsuddannelse (EUD), gymnasial uddannelse eller særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i De unge står over for et valg og lidt mor og far! Hvordan får vi flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse? Holbæk Ringsted Kalundborg Slagelse Guldborgsund Sorø Roskilde Solrød Region Nordjylland Region Sjælland Greve Næstved Odsherred Region Hovedstaden Hele landet Lolland Lejre Region Midtjylland Køge Region Syddanmark Vordingborg Faxe Stevns 21% 24% 24% 2 26% 23% 18% % 16% % % 21% % 1 18% 76% 73% 72% 72% 66% 72% 78% 76% 6 72% 76% 74% 76% 7 73% 64% 76% 71% 73% 71% 63% 6 72% Målsætning 1% 1% 2% 4% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 10 Indikator 1.4 viser andelen af elever, der tilmelder sig hhv. en gymnasial, erhvervs- eller særlig tilrettelagt uddannelse efter 9. eller 10. klasse i kommunerne og i de fem regioner. 94 % af de elever, der gennemførte 9. eller 10. klasse i 2014 i Region Sjælland, tilmeldte sig efterfølgende en ungdomsuddannelse. Siden 2010 har 1 %-point flere tilmeldet sig en gymnasial ungdomsuddannelse og 2 %-point flere i 2014 tilmelder sig en STU. Samlet set er der en positiv udvikling i andelen der tilmelder sig ungdomsuddannelse, hvilket 95 pct. af grundskoleeleverne i Region Sjælland gør. I 2010 var dette tal på 92 pct. Denne udvikling forventes at give en stigning i antallet af elever, der også gennemfører en ungdomsuddannelse. På kommunalt niveau ses, at visse kommuner har en langt større andel der overgår til STU end andre kommuner. Forklaringen er, at nogle kommuner har flere special-efterskoler og specialtilrettelagt undervisningstilbud på folkeskoleniveau med kosttilbud, som tiltrækker elever fra hele landet. Når de elever overgår til ungdomsuddannelse er den uddannelsesinstitution de kommer fra beliggende i den pågældende kommune, med stor andel elever, der overgår til STU. Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser

11 11 1.5A 93% 91% 88% 88% 88% % 86% % 84% 83% % 1.5 Andel der enten er i gang med en uddannelse eller har gennemført 1.5 B, C, D, E Sorø Solrød Holbæk Faxe Lejre Næstved Roskilde Slagelse Greve Køge Ringsted Kalundborg Guldborgsund 2013 STX 2013 HHX Odsherred Vordingborg Hele landet 84% Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland 84% 8 8 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Syddanmark 8 Region Midtjylland Region Nordjylland 8 Region Syddanmark 2013 HF 2013 HTX Hele landet Region Hovedstaden 7 6 Hele landet Region Sjælland Region Sjælland Region Syddanmark 6 6 Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland 71% Region Midtjylland Region Nordjylland 7 Region Nordjylland Kilde: Aktuel data fra UU-centre i Region Sjælland (1.5 A). UVM data, modelberegende gennemførelsesprocenter Stevns Lolland 81% 73% 78% 82% 84% 84% % % Indikatorerne viser gennemførelsesprocenter på udvalgte ungdomsuddannelser. Indikator 1.5 A viser antallet af elever fra afgangsåret 2009, som har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, sat i forhold til det samlede antal afgangselever. Status er opgjort pr. november Unge, som hverken har gennemført en uddannelse eller er påbegyndt en kan være frafaldet, og/eller kan være i vejledning eller anden midlertidig udviklende eller forberedende aktivitet. Andelen af afgangselever fra 2009 som i dag er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, varierer fra 93 % i Sorø til 76 % på Lolland. Dermed er der stor forskel på hvor lang tid der går fra en årgang forlader grundskolen til de påbegynder og færdiggører en ungdomsuddannelse. En stor del elever er derfor i en midlertidig udviklende eller forbedrende aktiviteter og må forventes at påbegynde en ungdomsuddannelse på et senere tidspunkt. Generelt ligger Region Sjælland lavere end de andre regioner når der ses på gennemførelsesprocenterne i Region Sjælland. Siden 2010 er fire uddannelser faldet mens HTX alene er steget. Dermed er der stadig potentiale for at øge gennemførelsespro centen og derigennem øge antallet af unge som få en ungdomsuddannelse i Region Sjælland. Note *: HF inkluderer og VUC som har en generel lavere gennemførelsesprocent end HF studiet alene. Note **: Ved sammenligning på region,- eller kommuneniveau indgår både private og offentlige institutioner. Herlufsholm skole har en gennemførelsesprocent der ligger næsten 10 %-point over gennemsnittet i Region Sjælland.

12 Andel af elever der i 2013 gennemførte hhv. ikke gennemførte erhvervsuddannelsernes uddannelsesretninger i Region Sjælland. Indikator 1.6 viser andelen af elever der, gennemførte hhv. ikke gennemførte grundforløbene og hovedforløbene på erhvervsuddannelserne. HELE LANDET GRUNDFORLØB REGION SJÆLLAND GRUNDFORLØB Andelen af elever der gennemfører grundforløbene i Region Sjælland er faldet med 2 procentpoint siden målingen i I 2010 gennemførte 71 % grundforløbene. I 2013 gennemførte 69 % af eleverne grundforløbene. Til sammenligning er der for hele landet ligeledes en negativ udvikling i gennemførslen på grundforløbene, idet der i 2010 var 76 % der gennemførte mod 73 % i Det er positivt, at faldet i gennemførslen på grundforløbene er lavere i Region Sjælland end på landsplan. Den faldende tendens mellem de to målinger giver dog anledning til at afdække, om der er behov for at igangsætte forbedrende foranstaltninger. På hovedforløbene i Region Sjælland er der også sket et fald i gennemførslen fra 2010 til Faldet er på 5 %-point. I 2010 gennemførte 80 % af eleverne hovedforløbet mod 75 % i Faldet er det største blandt de fem regioner. Kun i Region Syddanmark er gennemførselsandelen uændret over perioden og ligger på 79 %. På landsplan gennemførte 78 % hovedforløbene i % HOVEDFORLØB 22% 31% HOVEDFORLØB % 7 Gennemførte Gennemførte ikke

13 78% 13 REGION SJÆLLAND GRUNDFORLØB Gennemførte Gennemførte ikke MERKANTILE MEDIEPRODUKTION TRANSPORT OG LOGISITK DYR, PLANTER OG NATUR 36% 41% 42% 43% 64% 5 58% 5 BIL, FLY OG ANDEN TRANSPORT PRODUKTION OG UDVIKLING SUNDHED, OMSORG OG PÆD. KROP OG STIL 4 51% 54% 46% 33% 6 11% 8 BYGGE OG ANLÆG STRØM, STYRING OG IT BYGNINGS- OG BRUGERCSERVICE MAD TIL MENNESKER 48% 52% % 52% 33% 6

14 Andel af den ungdomsårgang, der afsluttede 9. klasse i 2012, som forventes at uddanne sig i løbet af 25 år. Får 95 % en ungdomsuddannelse i 2020? Heldigvis kun en prognose hvordan får vi alle i mål! Indikator 1.7 viser, hvor store andele af ungdomsårgangen 2012, som 25 år efter afsluttet 9. klasse forventes at gennemføre hhv., mindst en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse og en lang videregående uddannelse i hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. De nationale mål er, at hhv. 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 60 % skal gennemføre en videregående uddannelse og 25 % skal gennemføre en lang videregående uddannelse i Indikatoren viser, at kun Roskilde kommune i dag opfylder målet om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den laveste andel. der forventes at gennemføre er 89 %. Der ses ligeledes en tendens, hvor yderkommunerne Odsherred og Lolland i dag er længst fra at indfri målsætningen. 5 af de 17 kommuner forventes at nå målet om at 60 % af ungdomsårgangen skal gennemføre en videregående uddannelse. Kendetegnende for de kommuner er, at de har nærhed til hovedstaden eller at de har en uddannelsestradition og et udbud af videregående uddannelse i kommunen. 8 af de 17 kommuner kan allerede i dag indfri målsætningen om, at 25 % gennemfører en lang videregående uddannelse i I forhold til Profilmodeldata fra 2011 har der været en positiv udvikling i uddannelsesniveauet. Flere kommuner er rykket nærmere de nationale mål. Sammenlignet med de øvrige regioner er Region Sjælland længst fra at indfri de nationale målsætninger.

15 ODSHERRED KALUNDBORG HOLBÆK LEJRE ROSKILDE GREVE SOLRØD Regeringen har 3 fastsatte målsætninger for hvor stor en andel af en ungdomsårgang som skal have fået en bestemt uddannelse i 2020 Ungdomsuddannelse 9 Videregående SLAGELSE SORØ RINGSTED KØGE STEVNS Lang videregående uddannelse 2 Det tal skal alle kommuner arbejde på at indfri NÆSTVED FAXE VORDINGBORG Andel af ungdomsårgang 2012 som 25 år efter opnår en: Mindst en ungdomsuddannelse Videregående uddannelse LOLLAND GULDBORGSUND Lang videregående uddannelse

16 Overgange fra gymnasial uddannelse til kompetencegivende uddannelsesniveau i hver kommune. Hele landet Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Vordingborg Stevns Sorø Solrød Slagelse Roskilde Ringsted Odsherred Næstved Lolland Lejre Køge Kalundborg Holbæk Guldborgsund Greve Faxe 18% % 16% 21% 12% 1 18% 1 18% % 1 14% 16% % 1 11% 11% % 8% 8% 8% 8% 6% 11% 8% 16% 12% % 1 13% % 14% 13% 6% 16% 1 Èn ud af 10 elever der har gået på gymnasiet vælger en erhvervsuddannelse bagefter - Kunne de have valgt en eux i stedet for? 63% 62% 6 64% 61% 66% 6 63% 72% % 58% 52% 61% 64% % 64% 5 10 Indikator 1.8 viser andelen af unge, der 27 måneder efter gennemført gymnasial ungdomsuddannelse overgår til en erhvervskompetencegivende uddannelse. Af indikatoren fremgår de lange videregående uddannelser ikke særskilt. Dette skyldes, at de lange videregående uddannelser når de påbegyndes er mellemlange videregående uddannelser, der kan afsluttes med en bacheloruddannelse. En andel af eleverne, der er overgået til en mellemlang uddannelse i indikatoren afslutter i realiteten med en lang videregående uddannelse. Indikatoren er interessant, fordi den viser noget om, hvordan arbejdskraftens uddannelsesniveau kan forventes at se ud på sigt, og fordi den giver indtryk af, hvor stor en andel af de elever, der gennemfører en gymnasial uddannelse, bruger den som adgang til en videregående uddannelse. Andelen af Uoplyst/ukendt, indeholder bla. de, der læser i udlandet, går på arbejde eller tager en privat uddannelse. I Region Sjælland er der 17 % i gruppen af de unge, som ikke umiddelbart og 27 måneder efter end gymnasial uddannelser, overgår til en erhvervskompetencegivende uddannelse. 11,5 % af de elever der har gennemført en gymnasial uddannelser overgår til en erhvervsuddannelse. Regionerne imellem er der ikke store forskelle på andelene, der overgår til de forskellige erhvervskompetencegivende uddannelser. Region Sjælland har en lidt større andel, der overgår til erhvervsuddannelserne efter endt gymnasieuddannelse i forhold til landsgennemsnittet. Uoplyst/ ukendt (2011) Erhvervsfaglige uddannelser (2011) Korte videregående uddannelser (2011) Mellemlange videregående uddannelser (2011) Kommunerne imellem kan det fremhæves, at der er flest i Sorø Kommune og færrest i Holbæk Kommune, der overgår til en erhvervskompetencegivende uddannelse efter fuldført gymnasial uddannelse.

17 17 Opsamling på målsætningen Flere unge skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse I forhold til at opnå en kompetencegivende uddannelse, hvad enten det er studie- eller erhvervskompetence, har der været en positiv udvikling i andelen, der tilmelder sig en ungdomsuddannelse. Tilmeldingen er på 95 %. Udfordringen vil være at fastholde de 95 %, der tilmelder sig ungdomsuddannelse og at få dem til at gennemføre. Det er ikke parathedsvurderingerne af eleverne der er en hindring for overgangen til kompetencegivende uddannelse. Generelt set er der en udfordring i Region Sjælland med at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. 21 % har ingen uddannelse 10 år efter afslutningen af 9. klasse. Dette er en udfordring i forhold til den efterspørgsel der er i dag, og som forventes at blive på arbejdsmarkedet fremover. En af de helt store udfordringer er den lave gennemførsel på erhvervsuddannelserne i Region Sjælland. Der har siden 2010 været et fald i gennemførslerne af grundforløbene. Dette kan indikere, at der er en udfordring i overgangen fra grundskolen til erhvervsuddannelse samt i grundforløbene på erhvervsuddannelserne. Denne overgang bør styrkes markant for at sikre kvalificeret arbejdskraft til arbejdsmarkedet. Andelen af elever med afgang fra de gymnasiale uddannelser, der overgår til en erhvervsuddannelse er stor i Region Sjælland. Det er ikke nødvendigvis en udfordring i sig selv, men det kan tyde på, at der er en udfordring i vejledningssystemet eller i afklaringen af eleverne forud for valget af ungdomsuddannelse. For den gruppe elever kunne EUX 1 måske have været et oplagt uddannelsesvalg. Fremadrettet vil der blive en udfordring i, at få elevernes karakterer fra grundskolen hævet. Som konsekvens af, at der bliver indført adgangskrav på erhvervsuddannelserne fra 2014, kan det i visse kommuner blive en udfordring for afgangseleverne at komme ind på en kompetencegivende uddannelse. Den udfordring bør hurtigst muligt løses, hvis ikke endnu flere end nu, skal stå uden en kompetencegivende uddannelse om få år. 1 EUX er en erhvervsuddannelse med gymnasial studiekompetence

18 18

19 19 Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Andet afsnit af analysen afdækker en af målsætningerne fra Kompetenceparat 2020, som sigter mod, at der sker kompetenceløft på alle niveauer. Analysen fokuserer på udviklingen i gruppen af unge mellem 16 og 29 år, som ikke er i gang med en uddannelse.

20 Andel af unge årige som modtager offentlig ydelse i dag, SU og dagpengemodtagere er ikke medregnet. For mange unge er i offentlig forsørgelse i Har transporttiden til ungdomsuddannelse en betydning? 1 11% 11% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 14% % 1 11% 12% 12% 13% 11% Solrød Roskilde Greve Lejre Køge Holbæk Faxe Stevns Næstved Slagelse Ringsted Sorø Vordingborg Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Hele landet Hele landet Indikatoren viser, at Region Sjælland sammenlignet med de øvrige regioner er den region, hvor de årige udgør den største andel i aldersgruppen, der modtager en offentlig ydelse som f.eks. kontanthjælp eller er på førtidspension. Kommunerne imellem er der meget store forskelle. Til sammenligning var der i 2010 i Region Sjælland 13 % fuldtidspersoner, der modtog samme ydelser i aldersgruppen det samme som i dag. Antalsmæssigt svarer 14 % til fuldtidsmodtagere af kontanthjælp og førtidspension. En stigning i andelen i denne gruppe kan indikere, at flere hverken formår at blive fastholdt i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. På lang sigt kan en stigende andel i denne gruppe få betydning for andelen af kvalificeret arbejdskraft. Omvendt betyder den nye beskæftigelsesreform, at unge i højere grad end tidligere tvinges i uddannelse, hvilket kan have en positiv indvirkning på antallet af unge på overførselsindkomst. Sammenlignet med 2010 er der fortsat 13% af de unge i 2014, som modtager offentligforsørgelse, som ikke er SU eller barselsdagpenge. Det er fortsat det højeste niveau af alle regionerne og med mange kommuner i regionen, som ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Yderkommunerne har langt de største andele af modtagere i aldersgruppen år på offentlig forsørgelse. Af denne gruppe er det særligt de ældre unge i aldersgruppen årige, som er en udfordring at fastholde i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Udfordringen kan tænkes forsøgt løst i den fælles indsats med de organisationer og aktører, der samarbejder om den Fælles Ungeindsats i Østdanmark 2. 2 Fælles ungeindsats i Østdanmark er et strategisk samarbejde mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden og Sjælland, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland, der skal sikre at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse eller kommer i job.

21 Region Sjælland Odsherred 1 11% Kalundborg Lolland 8% 11% 11% 21 Hele landet Region Sjælland Guldborgsund Ringsted Stevns Slagelse 8% 3.1 Andel årige på overførselsindkomst, som enten er job- eller aktivitetspa- rate8% Odsherred Kalundborg Lolland Guldborgsund 1 11% Sorø 11% Vordingborg 8% 11% Faxe Køge 6% Indikatoren viser, at der i Region Sjælland er langt flere 1 af de årige, som er job- eller aktivitetsparate 3 i sammenligning med gennemsnittet for hele landet og yderkommunerne ligger langt over gennemsnittet for 6% hele landet. Ringsted Stevns Slagelse 8% 8% Holbæk Næstved Greve 8% 6% 8% Gennemsnitligt, er der omtrent 2%-point flere job- og aktivitetsparate i Region Sjælland i forhold til landsgennemsnittet. Sorø Vordingborg Faxe Køge Holbæk Næstved Greve Solrød Roskilde Lejre 6% 8% 6% 4% 1 6% 8% 6% Solrød Roskilde Lejre 4% 6% Det positive i indikatoren er, at der er flere job-parate end gennemsnitligt for hele landet, men det er et paradoks, at der enten ikke er job til målgruppen eller at deres kvalifikationer ikke er tilstrækkelige til at være attraktive for arbejdsmarkedet. Det negative er, at de til trods for statussen som job-parat alligevel modtager en offentlig ydelse, som ikke er SU eller en form for dagpenge. Det forhold lægger op til, at der er behov for en forbyggende indsats, så færre unge kommer i denne situation, at de kommer på varige offentlige ydelser. Kilde: Jobindsats Note: Kategoriseringen er ændret. Visitationskategorien jobparat svarer til Matchgruppe 1 jobklar i den tidligere kategorisering. Jobparat Aktivitetsparat 3 De jobparate kategoriseres ud fra at de er i stand til at påtage sig et ordinært arbejde inden for tre måneder. De aktivitetsparate har komplekse problemer, fx sociale eller helbredsmæssige problemer.

22 22 12 Udfordring for målsætningen Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer En væsentlig udfordring er at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet blandt regionens unge. Der er store andele af unge på offentlige ydelser i Region Sjælland sammenlignet med hele landet. Derfor er der behov for at se på de unges muligheder for at udvikle kompetencer og færdigheder, inden de forlader grundskolen som del af en forebyggende indsats.

23 23

24 24

25 25 Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer I følgende kapitel vil fokus være på udviklingen fra 2010 til i dag samt på fremskrivninger, som viser den forventede udvikling, såfremt politikere, indsatser og strukturelle forhold holdes konstante over de kommende år. Et bredt løft hos den sjællandske befolkning er nødvendigt, hvis vi i fremtiden skal sikre veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer, således at de sjællandske virksomheders behov og vækstmuligheder understøttes bedst muligt. For at ændre på det sjællandske billede, der tegnes i dag er fremtidsudsigterne for regionens demografiske og erhvervsmæssige forhold nyttig viden i forhold til at handle og sikre den rette arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Derfor vil kapitlet bl.a. fokusere på: Andelen af unge uden en kompetencegivende uddannelse Den demografiske udvikling blandt unge, ældre og personer i den arbejdsdygtige alder Udviklingen i de regionale arbejdspladser på brancheniveau samt fordelingen mellem både private og offentlige Hvilken type arbejdskraft vil de sjællandske arbejds pladser efterspørge i fremtiden, og kan den sjællandske arbejdsstyrke imødekomme efterspørgslen?

26 Andel af de årige med grundskole som højest fuldførte uddannelse i 2020, udvikling fra i %-point 3,1% 2,4% 2,4% 2,1% 1, 1,1% 0,8% 0,6% 0, 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% Region Midtjylland Guldborgsund Slagelse Sorø Vordingborg Holbæk Næstved Odsherred Region Nordjylland Roskilde Greve Lejre Region Hovedstaden Solrød Faxe Hele landet Region Syddanmark Køge Af indikator 3.0 ses udviklingen i andelen af personer som kun har grundskole som højest gennemførte uddannelse. Lolland Stevns Region Sjælland I 2013 havde personer i Region Sjælland mellem år ikke anden uddannelse end grundskole. I 2010 var det tilsvarende tal personer. Faldet skyldes i højere grad udflytning fra regionen end øget uddannelsesniveau blandt gruppen. Frem mod 2020 forventes et fald til personer, og Region Sjælland er den eneste region hvor antallet forventes at falde. Fordi der bliver færre unge generelt i regionen, stiger andelen med grundskole kun 0,3 %-point. Kilde: Sam-K/Line Kalundborg Ringsted -0,2% -0,3% -0,3% -0, -0,6% -0,6% -1, -1,2% -1,3% Stadig for mange ufaglærte unge i 2020 det ser ud til at for få unge vil få en uddannelse der giver adgang til et job.

27 27

28 Befolkningsudvikling efter område og tid for de årige i Region Sjælland i 2020 Antallet af unge mellem år har været faldende de seneste år i Region Sjælland. Siden 2010 er antallet faldet med personer, og reducerer dermed potentielt den gruppe som kan begynde på en ungdoms eller kompetencegivende uddannelse i regionen. Fra forventes udviklingen at fortsætte og reducere antallet med yderligere 6 %, svarende til næsten personer. Til sammenligning forventes gruppen kun at falde med 4 % på landsplan. Lolland, Kalundborg og Slagelse forventes alle at få reduceret antallet med over 10 % i samme periode. ungdomsårgangene bliver mindre. Kan virksomhederne få arbejdskraft i ? Lolland Kalundborg Slagelse Faxe Guldborgsund Odsherred Stevns Vordingborg Solrød Lejre Greve -4% -4% % % Køge Næstved Roskilde Holbæk Sorø -1% -1% -1% -2% -2% Ringsted Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Midtjylland -4% % Region Hovedstaden Hele landet -4% -12% Kilde: Danmarks statistik Note: Figuren viser udviklingen i antallet af personer mellem år for alle kommuner i Region Sjælland, regioner og hele landet. -1

29 29 Lolland Odsherred Faxe Vordingborg Kalundborg Guldborgsund Sorø Stevns Lejre Slagelse Holbæk Greve Næstved Køge Solrød Ringsted Roskilde Region Sjælland 0-17 ÅR Region Syddanmark Region Nordjylland -21% % -14% -14%-13%-12% -12% -11% % % Region Midtjylland Region Hovedstaden Hele landet 2% Demografisk udvikling opgjort på aldersgrupperne 0-17 år, år og 65 + år, regioner og kommunerne, I 2013 var der unge mellem 0-17 år i Region Sjælland. Siden 2010 er antallet faldet med 8.903, svarende til 4,9 %. I 2020 forventes antallet af unge at være faldet yderligere til , svarende til et fald på over personer eller 11 %. Der var i erhvervsaktive (18-64 år) i Region Sjælland, hvilket er færre end i Et fald på 2,8 %. Frem mod 2020 forventes tallet at falde med til , svarende til 5 % ÅR 1% 1% 1% -8% -6% -8% % -6% - -3% -3% -16% 65+ ÅR 23% 24% 26% % % -2% 1% 1% I dag er der personer over 65 år i Region Sjælland. I 2010 var der , en stigning på eller 12,6 %. Frem mod 2020 forventes 19 % flere, svarende til en stigning på personer. Note: Tabellerne er delt op på tre aldersgrupper og viser udviklingen i antal fra 2013 til 2020 for hver kommune, regioner og hele landet. 23% 21% 21% 21% 26% 22% 18% % 1 18% hvem skal besætte fremtidens arbejdspladser, når der bliver færre af dem der kan.?

30 Udbuddet af arbejdskraft fordelt på uddannelse og regioner, ,1% 27,1% 26,3% 26, 26,3% 26, 24, 24, 0, 0, 13, 12, 13, 12, 8,2% 7, 8,2% 7, -7,3% REGION -7,3% HOVEDSTADEN REGION HOVEDSTADEN 17, 13,6% 12, 12,6% 11, 13,6% 10,6% 10,6% 12, 12,6% 11, 6,6% 8,3% 7,4% 10,6% 10,6% 5,3% 4, 8,3% 5, 5,1% 6,6% 3,1% 7,4% 3,6% 4,2% 4, 5,3% 2,4% 4, 5, 2, 5,1% 0, 1, 4,2% 3,1% 3,6% 4, 2,4% 2, 0, 1, -2, -1,3% -1,4% -1,6% -3, -2, -1,3% -1,4% -1,6% -3, REGION SJÆLLAND REGION SJÆLLAND REGION SYDDANMARK REGION SYDDANMARK 17, REGION MIDTJYLLAND REGION MIDTJYLLAND REGION NORDJYLLAND REGION NORDJYLLAND HELE LANDET HELE LANDET Alle uddannelser Alle Ufaglært, uddannelser studenter mv. Ufaglært, Faglærte/EFU studenter mv. Kort vid.g.uddannelse -KVU Faglærte/EFU Kort Mellemlang vid.g.uddannelse vid. g. uddannelse -KVU - MVU Mellemlang vid. g. uddannelse Lang vid. g. uddannelse - LVU - MVU Lang vid. g. uddannelse - LVU Udbuddet af arbejdskraft i Region Sjælland hænger sammen med befolkningsudviklingen. Færre unge og uddannelsesparate og færre i den erhvervsdygtige alder, kan betyde, at virksomheder ikke kan få adgang til den rette arbejdskraft. Udviklingen i Region Sjælland følger udviklingen i hele landet, men det går langsommere i Region Sjælland. Samlet stiger udbuddet af arbejdskraft med 0,7 % eller næsten personer, frem mod Udbuddet af faglært arbejdskraft falder med 3 % eller ca personer, mens udbuddet af ufaglærte stiger svagt med 1 %, svarende til personer. Ses der i stedet på de videregående uddannelser forventes samlet en stigning i udbuddet mellem 5 og 7 %, svarende til ca personer, frem mod Kilde: Danmarks statistik Note: Figuren viser udbuddet af arbejdskraft fordelt på fem hoveduddannelser og et samlet tal, for hver region og hele landet. Udbuddet er defineret som personer i arbejdsstyrke, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.

31 31 VÆKST I OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Region Hovedstaden 1% 1% Roskilde Hele landet Region Midtjylland Køge Region Nordjylland Holbæk Region Syddanmark Ringsted Næstved Slagelse Region Sjælland Greve Vordingborg Guldborgsund Stevns Lejre -1% -2% -2% -3% -3% -3% -3% - -6% % -8% VÆKST I PRIVATE ARBEJDSPLADSER 14% 12% 11% 11% 8% 8% 6% Solrød Sorø 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% Odsherred Kalundborg Faxe Lolland % -12% -12% -13% Odsherred Kalundborg 3.5 Fremskrivninger af efterspørgselen, private og offentlige virksomheder, De kommende år forventes de private arbejdspladser at trække den regionale udvikling i beskæftigelsen. Antallet af offentlige arbejdspladser forventes at falde med 5 % i Region Sjælland. Roskilde forventes svag vækst på 1 % frem mod 2020, mens Lolland forventes at opleve et fald på 13 %. Udviklingen i private arbejdspladser er derimod positiv. Kalundborg og Odsherred skiller sig ud med en forventning om negativ vækst, mens alle andre kommuner forventes at opleve vækst. Lolland er den kommune som forventes størst stigning i antallet af private arbejdspladser, bl.a. afledt af byggeriet af Femern Belt forbindelsen. Trods de positive tendenser er forventningerne om en samlet stigning på 4 % de kommende år er udviklingen svagere end resten af landet som forventes at stige med 8 % samlet. Lolland Lejre Ringsted Region Hovedstaden Region Nordjylland Greve Region Midtjylland Hele landet Roskilde Region Syddanmark Stevns Region Sjælland Næstved Køge Holbæk Solrød Sorø Vordingborg Guldborgsund Slagelse Faxe -3% -3% Kilde: Sam-K/Line Note: Figurerne viser fremskrivninger af antallet af arbejdspladser i Region Sjælland. Den øverste figur viser udviklingen i % for offentlige arbejdspladser mens den nederste figur viser udviklingen i private arbejdspladser fra 2013 til 2020.

32 Efterspørgslen på arbejdskraft i Region Sjælland, fordelt på uddannelse og brancher, hvordan sikrer uddannelserne at sjællandske virksomheder får den arbejdskraft de har brug for?... ALLE ERHVERV 18% 1 14% -14% KULTUR MM. 12% 1 12% -4% -6% -12% OFFENTLIG ARBEJDS- PLADSER 21% -1% -4% -8% -22% Alle uddannelser Ufaglært, studenter mv. -6% ERHVERVS- SERVICE % 28% 2 23% 14% 12% 13% 1 1 2% Faglærte/EUD EJENDOMS- HANDEL OG UDLEJNING FINANSIERING OG FORSIKRING 58% 4 43% - 16% 1 Kort vid.g.uddannelse - KVU INFORMATION OG KOMMUNIKA- TION 34% HANDEL OG TRANSPORT MV. 4 34% 24% 21% 2 1 2% 3% 3% 82% BYGGE OG ANLÆG 6 43% 34% Mellemlang vid. g. uddannelse - MVU 2 1 INDUSTRI 14% LANDBGRUG MM. 44% % -6% -13% -14% -2-36% Lang vid. g. uddannelse - LVU Virksomhederne i Region Sjælland efterspørger en bred vifte af kvalifikationer og kompetencer. Efterspørgslen på faglært arbejdskraft forventes at holde niveauet fra i dag, mens efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft vil falde markant med næsten 15 %. Samtidig kan efterspørgselen på arbejdskraft med en videregående uddannelse forventes at stige med %. Brancher som industri og flere offentlige arbejdspladser forventes at sænke behovet for arbejdskraft de kommende år. Begge brancher har stor tyngde i regionen og udviklingen er med til at holde beskæftigelsen på et lavere niveau. Bygge- og anlægsbranchen forventes at efterspørge en bred vifte af kompetencer - lige fra lange videregående uddannelser til ufaglærte. Samlet forventes ca flere arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen i 2020, svarende til en stigning på næsten 29 % fra niveauet i dag. En stor del af stigningen forventes at komme fra de offentlige investeringer i regionen som f.eks. Femern Belt. Kilde: Sam-K/Line Note: Figuren viser udviklingen i antallet af arbejdspladser for hver af de 10 brancher i Region Sjælland.

33 Jobbene findes kvalificeret arbejdskraft mangler? Især det private erhvervsliv vil komme til at efterspørge flere medarbejdere frem mod Balancen mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i Region Sjælland i 2013 og Sammenligningen af forholdet mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i Region Sjælland giver vigtig viden om hvorvidt, der kan forventes flaskehalse eller overudbud af arbejdskraft i de kommende år Overudbud Mangel på arbejdskraft I 2020 forventes udelukkende et overudbud af ufaglært arbejdskraft. Dette skyldes et markant fald i efterspørgselen, og at udbuddet i samme periode stiger svagt. Manglen på faglært arbejdsskraft forventes at komme efter en periode med høj ledighed og skyldes stigende efterspørgsel og faldende udbud af faglært arbejdskraft de kommende år. For de videregående uddannelser forventes både et øget udbud og en øget efterspørgsel. Balancen i 2020 viser et underudbud inden for både korte og lange videregående udannelser, hvilket især skyldes, at udbuddet de kommende år ikke kan følge med efterspørgselen UFAGLÆRT FAGLÆRT KVU MVU LVU Kilde: Line/Sam-K, basisversion, juni 2014 Anm.: Endelig 2013,foreløbig 2014 fremskrivning 2015 Note: Tabellen viser udviklingen i udbud og efterspørgsel for de fem uddannelseskategorier og samlet. Balancen siger noget om hvorvidt arbejdsstyrken forventes at matche fremtidens behov for arbejdskraft. Med andre ord om den sjællandske befolkning kan dække virksomhedernes behov for arbejdskraft.

34 34 Opsummering På en lang række områder, både demografisk, uddannelsesmæssigt og på arbejdsmarkedet, tegnes et billede, hvor Region Sjælland taber momentum i forhold til resten af landet. Afgørende for fremtidsperspektiverne er, at udfordringerne takles bedst muligt, og at udviklingstendenserne vendes. De største udfordringer ses inden for: Demografi Region Sjælland forventes at få færre unge og personer i den erhvervsdygtige alder de kommende år. Samtidig vil regionen få flere ældre, som er uden for arbejdsmarkedet. En mere attraktiv region i forhold til bl.a. arbejdspladser og lokale beskæftigelsesmuligheder, kan være medvirkende til at vende udviklingen. Færre unge uddannes Antallet af unge falder. Denne udvikling sætter pres på det sjællandske uddannelsessystem, fordi færre unge kan medføre, at færre starter en ungdomsuddannelse. Nye tilsvarende uddannelser kan være med til at fastholde unge på de sjællandske uddannelsesinstitutioner. Arbejdskraft og kompetencer til fremtidens sjællandske virksomheder Antallet af personer i den erhvervsdygtige alder falder. Samtidig viser fremskrivningerne, at den sjællandske arbejdsstyrke ikke uddannes i tilstrækkeligt opfang til at følge med udviklingen i hele landet. Især ufaglærte og unge skal opkvalificeres og tilegnes en kompetencegivende uddannelse. Sjællandske arbejdspladser Antallet af arbejdspladser er stagneret. Arbejdspladserne skabes i de hovedstadsnære kommuner eller uden for regionens grænser, mens kommunerne i udkanten kan risikere at opleve en svagere erhvervsudvikling. Et fokus på at sikre en balanceret udvikling og styrke erhvervslivet i Region Sjælland kan øge antallet af private arbejdspladser. Ubalancer Der forventes ubalance mellem udbuddet af arbejdskraft og den reelle efterspørgsel fra de sjællandske virksomheder. Dette skyldes, at de sjællandske virksomheder forventes at efterspørge arbejdskraft med et stigende uddannelsesniveau, som arbejdsstyrken ikke forventes at levere de kommende år. Især kan der stadig forventes en overudbud af ufaglært arbejdskraft og mangel på erhvervsfaglige kvalifikationer og personer med en videregående uddannelse.

35 35

36 36

UDDANNELSES- ANALYSE 2014

UDDANNELSES- ANALYSE 2014 UDDANNELSES- ANALYSE 2014 1 2 3 Udgivelse: 2014 Redaktion: Regional Udvikling, Daniel Vizel Lotte Sivertsen Maj-Britt Jensen Layout: pantograph.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 500 stk. Ekstra

Læs mere

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 Uddannelsesanalyse 2016 3 INDHOLD 6 Fakta om Region Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle

Læs mere

Uddannelsesanalyse 2013

Uddannelsesanalyse 2013 kalundborg lolland slagelse Odsherred holbæk sorø næstved roskilde lejre greve solrød ringsted køge stevns faxe vordingborg guldborgsund Uddannelsesanalyse 2013 Ordinære uddannelsestilbud i Region Sjælland

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2015

UDDANNELSES- ANALYSE 2015 UDDANNELSES- ANALYSE 2015 INDHOLD De unges vej igennem uddannelsessystemet Mobilitet og beskæftigelse i Region Sjælland De unges flyttemønstre Beskæftigelse, uddannelse og forsørgelse blandt de unge Veluddannet

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

UDDANNELSES- ANALYSE 2015

UDDANNELSES- ANALYSE 2015 UDDANNELSES- ANALYSE 2015 INDHOLD De unges vej igennem uddannelsessystemet Mobilitet og beskæftigelse i Region Sjælland De unges flyttemønstre Beskæftigelse, uddannelse og forsørgelse blandt de unge Veluddannet

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

REGION SJÆLLAND UDDANNELSESANALYSE 2016

REGION SJÆLLAND UDDANNELSESANALYSE 2016 REGION SJÆLLAND UDDANNELSESANALYSE 2016 Uddannelsesanalyse 2016 3 INDHOLD 6 Fakta om Region Sjælland Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Ud af komfortzonen kompetenceløft

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Forfatter: Tine Høtbjerg Henriksen Med input fra Kurt Johannesen,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Uddannelsesmobilitet. Region Hovedstaden. Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Uddannelsesmobilitet Region Hovedstaden Maj 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 1.2 1.3 Formål 3 Data og metode 3 Læsevejledning

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 Denne publikation udgør Region Nordjyllands årlige uddannelsesindblik. Heri opgøres aktuelle og væsentlige uddannelsesresultater for Region Nordjylland. Til denne publikation

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen i København.

Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen i København. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 19. maj 2011 Kære Ayfer Baykal Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Vordingborg Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en 9. klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år 1. I dette notat

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Dato: 5. oktober 2015 Brevid: 2687205 Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september

Læs mere