Referat B&UU-møde 4/2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat B&UU-møde 4/2006."

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen HB Referat B&UU-møde 4/2006. Mødested: Fyntour s kontor Sivmosevænget Odense S Mødedato Tirsdag den 10. oktober 2006 kl Mødedeltagere Referent Jette Kreiberg (JK) Charlotte Bergmann Øst (CBH) Lars Klode, Nord (LK) Jens Peder Jensen, Syd (JPJ) Bjarke Refslund (BR) Jesper Lysgaard (JL) Torkil Hansen (TH) Jesper Lysgaard A. Godkendelse af referat fra møde 16. august 2006 (møde ) Referatet blev godkendt. B. Orienteringspunkter a. Formanden JK deltager i Træner-I kurset (DIF-delen). Derfor ønsker JK en stedfortræder til NORD-mødet den januar. LK deltager i NORD-mødet i stedet for JK. Fra seneste HB-møde fremhæves: Man træner eller konkurrerer ikke, når man er utilpas eller har feber i kroppen. Første budgetudkast for hele HB viste en underbalance på kr. Børn og unge skal derfor reduceres med kr. Næste budgetudkast skal indsendes 1. november. BUU skal sandsynligvis til konsultation i HB i b. Nord Nordkredsungdomsledertræf blev afholdt 22.september med 20 deltagere. 9 klubber deltog. Programmet bestod i en præsentation af de forskellige ungdomsgrupper, udvalget, et indlæg ved JL om Børne og ungdomstræning, efterfulgt af debat omkring tiltag i klubberne/kredsen. Side 1 af 5

2 Udbyttet var især at man skulle gå flere klubber sammen om nogle aktiviteter, løb og ture. JL har nu fået adgang til nordkredsens ungdomsudvalgs konto så økonomien kan komme på plads. Dette forventes afklaret i løbet af oktober. c. Syd Møde afholdt i Kredsungdomsudvalget. Der mangler både sekretær og næstformand. Der afholdes et kredsungdomsledertræf den 23. september, hvor formålet er en synliggørelse af udvalgets aktiviteter, både med håb om at få nye i udvalget og nye løbere til aktiviteterne. Der er mange løbere i sydkredsen, som ikke er med på kurserne. Der er mange små med på U1-kurset, som egentlig ikke berettiget til at være med. Dette sker fordi forældrene og større søskende er med. d. Øst Nyt medlem er kommet i udvalget Flemming Bruun fra Farum. Ungdomsgrupperne mangler ledere. Ledere til U1 indkaldes fra klubberne når der mangler ledere. Det er udvalgets indstilling at ungseniorer skal opfordres til at bruge tid på at være ledere på ungdomslejre, efter de selv er stoppet som deltagere på disse. En slags payback f.eks. der forløber over et års tid. Der er desværre aflyst et par kurser på grund af manglende deltagelse. Man orkede ikke mere efter WOC-Tour og Kick Start Camp mm. Det handler om at få fundet de rigtige datoer. Næste års terminsliste ser meget bedre ud. Det handler også om at gøre opmærksom på løb overfor løbere og arrangører. Så mail til løbere og arrangører når der er udtagelsesløb til KUM. Bliver der i indbydelser fra arrangører gjort opmærksom på at løbet er et udtagelsesløb til KUM, vil der automatisk komme flere deltagere. C. Økonomi a. Regnskab 2006 Der mangler kun opgørelser fra en sommerlejr i nord indtil nu. Indtægter fra nord vil komme på plads, forhåbentlig inden 1. november. Det forventes at regnskabet vil balancere med budgettet ved årets udgang. b. Budget 2007 JK fremlagde budgetkravene fra HB. Der skal spares på børn og ungebudgettet for Dette gav anledning til en debat om følgende forhold: Skal der indføres brugerbetaling for KUM? Der var delte meninger herom, dog med de klart dominerende synspunkter på at der ikke skal brugerbetaling til KUM, udfra den betragtning, at deltagerne udtages til matchen. TH mente at brugerbetaling til KUM først bør fremføres på kredsmøderne til vurdering, så man kan se hvad klubledernes indstilling er til dette. Skal møde- og administrationsudgifterne nedsættes? BR fremførte, at det er lige nu vanskeligt at holde budgetterne på mødesiden, hvis man skal afholde nogle få møder, et stormøde med alle ungdomslederne til erfaringsudveksling fastlæggelse af næste års kurser, samt et kredsungdomsledermøde til dialog og synliggørelse. Side 2 af 5

3 Efter en del debat blev de kr fundet ved at skære i administration og kurser enkelte steder. Udvalgets samlede indstilling er, at der ikke skal skæres mere i budgettet. Det er stramt nok i forvejen. D. Kommentarer til referat af 6. juni 2006 fra Henrik Dagsberg Reglement 2007 har på foranledning af HB været til diskussion i B&UU udvalget. Bl.a. har vi haft stafetregler mv. oppe og vende. Nu er Reglement 2007 vedtaget i HB og udvalget har fået en del af sine kommentarer med, dog ikke alle blev imødekommet af Reglementsgruppen og HB. B&UU beklager hvis dette forløb ikke har klart nok fremgået af tidligere B&UU mødereferater. Dette reglement er nu gældende for 2007, og der kan ikke kommes med indsigelser før ved første revision i BUU tager hermed Henrik Dagsbergs brev til efterretning. E. Lette og mellemsvære baner til DM 2006 Hvordan er det gået i 2006? Det ser ud som banerne har været forholdsvis lette, og det forlyder at alle på børne og ungdomsbanerne, har haft en god oplevelse ved DM i år. Vi giver stor ROS til arrangørerne. TH tager problemstillingen omkring sværhedsgrad på lette og mellemsvære baner op i østkredsen for at sætte fokus på gode baner til børn og unge. F. Ungdomslederseminar Meldingen fra østkredsen er at man ikke forventer at ret mange vil deltage i Vejle, da det er for dyrt. Der er både i nord og øst afholdt et ungdomsledermøde, og der bliver afholdt et i syd, hvorfor man her heller ikke tror på det store fremmøde til et landsdækkende ungdomslederseminar i Vejle. Istedet blev bragt et forslag på banen om at lave en o-camp, som det har været prøvet for år tilbage. En weekend fra fredag aften til søndag, hvor der et løb lørdag, og deltagelse i f.eks. Vejlestafetten søndag. Her skulle så være forskellige kursustilbud/erfaringsudvekslingsmøder mellem løbene. O-campen kan så arrangeres med de øvrige udvalg i DOF, så der bliver noget for alle aldersgrupper. Det kan f.eks. være information om korttegning, børne-/ungdomstræning, banelægning, rekruttering, løbe- og orienteringstræningskurser/seminarer. At der ikke var så mange deltagere for nogle år siden, skal ikke afholde os fra at prøve igen. Det tager mindst 3 år at få bygget sådan en aktivitet op. Konklusionen blev at ungdomslederseminaret aflyses, og JL tager kontakt med breddeudvalget/ps for at høre om der er stemning for at lave en o-campuddannelsesweekend. G. Ungdomslejre Der er ikke kommet nyt fra Lasse i Sverige vedr. 20NULL6 på trods af mange rykkere. JK har modtaget liste over ungdomsledere, der er potentielle deltagere. Der afventes nyt fra Lasse i Sverige inden der kan gøres mere (leder kurset afholdes i Sverige) H. Skoleorientering JL og PS har været til møde med Dansk Skoleidræt. På grund af de store rejse- og Side 3 af 5

4 opholdsudgifter, fravælger skolerne at tage den ekstra tur, til et finalestævnet i DM skoleorientering. Skolerne fravælger generelt aktiviteter hvor rejse og ophold er inkluderet, og satser i stedet på lokale aktiviteter. I erkendelse af dette blev Dansk Skoleidræt og DOF enige om at ophæve aftalen om DM i skoleorientering. I stedet er nedsat en gruppe, der skal arbejde med at få et koncept, som det norske Gildesprinten tilpasset danske forhold. Her handler det om at få afviklet mange lokale stævner på den enkelte klubs præmisser. Det betyder at den lokale orienteringsklub i samarbejde med skolerne i området laver et stævne, og synliggør antal deltagere og skoler på nettet, så det kommer et overblik over hvor mange der egentlig er med. Stævnet laver klubben enten som de plejer, eller efter inspiration fra det materiale, der kommer til at ligge på nettet omkring konceptet. JL arbejder videre med dette sammen med Lene Thorsen fra OK West, der er gået med i gruppen. I. Ungdomslederhåndbogen Der er ikke sket det store siden sidst. Der arbejdes videre hen over vinteren. Punktet fremskrives til næste møde. J. Opdatering af KUM-reglerne til reglement KUM-reglerne er blevet opdateret til reglement Reglerne og vejledningen lægges på hjemmesiden. K. Indlæg fra kredsene til beretning De enkelte kredse skal indlevere stof til BUU s årsberetning. Indleveres til JK i løbet af december. L. Eventuelt JK deltager på DIF-Træner I. Der er kun to med fra øst-kredsen, og det er ellers et rigtig godt kursus. JK opfordrer ungdomslederne til seriøst at deltage på dette kursus. Mødeplanen for 2007 blev gennemgået. Den vedtagne plan findes nederst i referatet. Side 4 af 5

5 Opdateret Mødeplan 2006 Tidspunkt Type Sted Tema Tirsdag den 28. februar 2006 B&UU-møde Fyn Tours, Odense Lørdag/Søndag 4-5. marts 2006 Repræsentantskabsmøde Vejle Lørdag/Søndag maj 2006 KUM Skive Tirsdag den 6. juni 2006 B&UU-møde Fyn Tours, Odense Onsdag den 16. august 2006 B&UU-møde Fyn Tours, Odense KUM-evaluering Tirsdag 10. oktober 2006 B&UU-møde Fyn Tours, Odense Mødeplan 2007 Tidspunkt Type Sted Tema Lørdag/Søndag januar NORD møde Stockholm Onsdag den 7. februar 2007 B&UU-møde Fyn Tours, Odense Lørdag 3 marts 2006 Repræsentantskabsmøde Vejle Lørdag/Søndag maj 2006 KUM Grib skov Torsdag den 21. juni 2006 B&UU-møde Fyn Tours, Odense Mandag den 20. august 2006 B&UU-møde Fyn Tours, Odense KUM-evaluering Tirsdag 23. oktober 2006 B&UU-møde Fyn Tours, Odense Side 5 af 5

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 18. juni 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat fra B&UU møde 3/2009

Referat fra B&UU møde 3/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer Referat fra B&UU møde 3/2009 Mødested Syddansk Turisme Teglgårdsparken 101 5500 Middelfart Mødedato Tirsdag den 9. juni 2009 kl. 17.00-21.30.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Mødested Mødedato Mødedeltagere Mødecenter Odense, Buchwaldsgade, Odense Lørdag den

Læs mere

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Lørdag den 1. marts 2014 kl. 10.00 til 16.30

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Marts 2009, Nr. 2. Referater fra generalforsamlinger. 9.-11. April. Herning OK. Holstebro OK. DOF s fremtid - hvad mener du?

Marts 2009, Nr. 2. Referater fra generalforsamlinger. 9.-11. April. Herning OK. Holstebro OK. DOF s fremtid - hvad mener du? Snitzlingen Medlemsblad for Orienteringsklubben Roskilde Marts 2009, Nr. 2 Referater fra generalforsamlinger Nedtælling til Herning OK 9.-11. April Holstebro OK DOF s fremtid - hvad mener du? I troldens

Læs mere