Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat B&UU-møde 4/2007."

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen HB & stab Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Mødested: Fyntour s kontor Sivmosevænget Odense S Mødedato Tirsdag den 23. oktober 2007 kl Mødedeltagere Referent Jette Kreiberg (JK) Charlotte Bergmann, Øst (CBH) Torkil Hansen, Øst (TH) Lars Klode, Nord (LK) Jens Peder Jensen, Syd (JPJ) Jesper Lysgaard (JL) Marianne Lynge Krogh, Syd (MLM) Morten Pedersen, Nord (MP) Jesper Lysgaard A. Godkendelse af referat Referat af møde 3/2007 blev godkendt B. Debatpunkter Fremadrettede til beslutning Breddepolitik Breddepolitikken for Dansk Orienterings-Forbund skal indeholde et afsnit om børneog ungdomspolitik. Dette punkt gav en god debat, hvor udpluk er gengivet nedenfor: JK: Vi fastholder mange børn og unge i sporten, og det er begrænset hvor mange vi kan være flere med de ressourcer vi har. Det er i klubben der skal være fokus på de unge. Vi skal passe på ikke at ødelægge det som virker, som fx kurser mm. JL: Hvordan får vi flere 15+ til at blive i sporten. Det er jo kun de mere satsende, der er med i sporten efter 15+. Der er stort set ingen mellem 15 og 20 der løber B- baner. JPJ: I virkeligheden er det et kæmpearbejde at få klubtræningen op at stå. Der skal både sættes poster ud, laves baner, momenter, og skygges. Og man skal ramme hele spektret på 7-20 år. Ofte er der flere hjælpere, end der er løbere, når der skal være ungdomstræning i klubben. Side 1 af 6

2 MP: Der skal helst være ugentlig træning i et fast mønster for de unge, så de ved hvad de skal. JK: Fitnesskulturen giver et tilbud om fysisk træning. Det kan vi også give i klubben. Og på den måde styrke de unges form. Den manglende fysiske træning kan nemt være skyld i at man falder fra, fordi man ikke kan være med. Fysisk træning i dag er ofte en løbetur sammen med de årige i klubben, og hvor fedt er det lige. MP: Det er en styrke ved o-løb, at det ikke er fast tid og sted, og man bare kan komme som man vil. MP: Hvad skal der ske i klubberne, og hvad kan man som forbund gøre? Fx kredskurserne er et supplement til det man gør i klubberne. Træneruddannelserne er igen et tilbud til klubberne om at få uddannede trænere. Vi kan opfordre til ændring af regelsættet. Vi kan lægge vægt på at få arrangementer, der er for ungdommen i højere grad, så det ikke er en tur med forældrene, og på samme måde som sidste weekend. MP: Skal man lave flere arrangementer for de unge. Kan det være en anderledes sommerlejr? JL: Man kunne fx lave en ungdomsturnering, hvor klubberne møder hinanden jævnligt på ungdomssiden. Sådan at man får point på både A- og B-baner for at fremme at man har begyndere og motionister med. Det kunne være i kredsregi. CB: Hvordan får vi de nye trænere fra kurserne fastholdt. JL: De skal ud at bruge det de har lært i klubberne. MP: Skal vor overordnede politik frede KUM, eller skal målene og politikken være noget, som vi overordnet gerne vil, og senere hen kan vurdere om u-kurserne og KUM er den rigtige måde at fylde politikken ud med. JK: Vort mål er at få unge til at løbe o-løb og fastholde dem i det. Alle pengene til BUU går til aktiviteter. Der er ikke noget særligt til administration og lignende. Debatten mundede ud i at afholde en BUU-dag søndag den 13. januar kl på Fyn, hvor temaet skal være børne- og ungdomspolitik. Punktet fremskrives. C. Status Igangværende opgaver og opgaver til evaluering a. Orienteringspunkter Formanden Efterspurgte materiale fra hver kreds til årsberetningen. En fortællende og personlig beretning. Øst skriver om Mini-kurserne Syd skriver om U1-gruppen, Nord skriver om U2-gruppen. LK skriver om NORD-mødet JL Skriver om SkoleSprinten Nord Lederemner til den nordiske ungdomslederlejr 20null8 i Sverige er blevet vendt i Nordkredsen. Desuden er der blevet talt om at foreslå enkelte Side 2 af 6

3 reglementsændringer vedr. stafet, så der kan være flere klubber med. Eventuelt at give mulighed for at kunne dublere ture. Desuden mulighed for baner med forskellig længde på holdene. Herudover lidt til reglementet. Det er ikke tilladt at få hjælp til start DM for årige, men det er til B-løb. Der bør ikke være forskel. Årlig fællessamling (Stor-UU-møde) for ledere i Nord afholdes i november. Her er førstehjælp på programmet for at finde et niveau for hvad man bør kunne. MP skriver forslagene ned og det tages op på BUU-dagen i januar. Syd Ungdomskurser er planlagt for det kommende år. Evaluering af sommerlejre for 2007 er foretaget. Turen til Tjekkiet har været rigtig god. Der er lavet en undersøgelse af om det kan betale sig at udstyre nogen ledere med et buskørekort, så man kan leje busser billigere. Projektorer ønskes til u-kurserne. Man er nødt til at have en projektor til hver gruppe, da de benyttes samtidig til sommerlejre. Pris er ca kr., hvis man skal have en, der kan vise kort. Det kan måske bedre betale sig at leje en de gange den skal bruges. Øst Minikurserne kører godt for de årige. Der laves stjerneløb. Der forsøges nu med at lave MTB-løb på stjernerne ved kurserne også. U1-kurserne kører godt. U2-gruppen vil gerne fortsætte uden nogen, der vil tage det overordnede. U3 og junior. Der er fundet nogle voksne, der gerne vil stå i spidsen for en samlet gruppe af U3 og Juniorløbere. Man vil gerne have en fælles juniorsommerlejr, og har taget kontakt til de øvrige kredse for at høre, om dette er muligt. Der blev efterlyst en folder med hvilke opgaver man har i forbindelse med et kursus. MP laver et oplæg til lederopgaver til kurser til mødet januar. b. Økonomi Budget 2008 Der skal findes kr. på budgettet for Fra budgetsnakken i HB er sakset følgende: En udvidelse af Børn og Unges budget med kr uden større nye initiativer kalder på en dybere analyse. Især i lyset af at udvalget i år næppe får brugt sit aktivitetsbudget, og af at deltagerbetalingen for deltagelse i kurser og lejre er sat op. Flere opfordrede udvalget til alvorligt at overveje om det fortsat er rigtigt år efter år at betale alle deltagernes udgifter til afvikling af et KUM efter samme koncept, og måske især om det Side 3 af 6

4 er rimeligt at forbundet og dermed medlemmerne også betaler festen. Formanden fremsatte forslag til hvorledes økonomien kunne dækkes ind i 2008, således det afsatte beløb til lederuddannelse i forbindelse med 20null8 blev bibeholdt. Ved at indføre en deltagerafgift til KUM og skære på alle udgiftskonti til kredsenes kurser kunne budgettet holdes indenfor de rammer HB havde afsat. Efter en del debat med hensyn til at der overhovedet skulle indføres en deltagerafgift til KUM, der jo betragtes som en match, som løberne udtages til af forbundet, endte udvalget med at blive enige om at opkræve et beløb på 250 kr. per deltager. Derudover blev selve indholdet af KUM sat til debat på næste udvalgsmøde i januar Konklusionen på debatten blev at der sættes et deltagergebyr på 250 kr. pr deltager til KUM 2008, der afvikles på samme måde som hidtil. JL opdaterer listen med deltagerbetaling således KUM deltagerbetaling fremgår af denne. Kredsene søger for hver især for at opkræve betalingen. c. Ungdomslejre Fra sidste referat er sakset Kredsene arbejder indtil næste møde i oktober på at finde 2 ældre ledere, samt kandidater med et stort potentiale som fremtidige ungdomsledere. Der er en potentiel overleder fra Øst. Syd kan ikke finde nogen. I nord forsøger man at finde en overleder. Til information kan hjemmesiden for ungdomslederlejren i 2004, der blev afholdt i Danmark ses på Til næste møde forsøger kredsene at finde relevante deltagere til lejren. Punktet fremskrives. d. Ungdomslederhåndbogen Fremskrivning fra seneste møde. Der ønskes mere information om ATK-projektet for at se hvor dette er henne i relation til ungdomslederhåndbogen. Det blev foreslået at invitere Mads Ingvardsen inviteres til mødet i januar. JL inviterer Mads til næste møde Punktet fremskrives e. Evaluering af ungdomsbanerne D/H 10 og D11-12 og H11-12 fra DM lang. D/H10, D/H11-12 ved DM-lang var alt for svære. Der er 2 stræk på banen, der er ok. Resten er for svære. Det har været forsøgt at finde nogen til at tjekke børnebaner, men det er ikke lykkedes. Det kan dog gøres hurtigt, hvis man ikke behøver at komme i skoven. Vi skal have nogen certificerede bane- og stævnekontrollanter, der på en Side 4 af 6

5 professionel måde kan klare opgaven med også at kontrollere om banerne er i orden for børnene. Til arrangørklubberne i 2008 informeres om at der skal være opmærksomhed om sværhedsgraden på banerne. Punktet fremskrives D. Efterretning sager til orientering Ingen punkter E. Kommunikation Hvad, hvem og hvordan På DOFs hjemmeside laves en nyhed med følgende hovedpunkter: KUM bliver brugerbetalt. Sværhedsgrad for baner til DM. Børne- og ungdomspolitik Formanden efterlyser input til forbundets børne-og ungdomspolitik, herunder kurser, sommerlejre og KUMs nuværende og evt. fremtidige udformning og indhold. Gerne i form af mails til JL og JK. F. Eventuelt Mødeplanen 2008 Der afholdes en BUU-dag søndag den 13. januar 2008 kl på Fyn. Side 5 af 6

6 Opdateret Mødeplan 2007 Tidspunkt Type Sted Tema Lørdag/Søndag januar NORD møde Stockholm Onsdag den 7. februar 2007 B&UU-møde Fyn Tours, Odense Lørdag 3 marts 2007 Repræsentantskabsmøde Vejle Lørdag/Søndag maj 2007 KUM Grib skov Torsdag den 21. juni 2007 B&UU-møde Fyn Tours, Odense Tirsdag den 21. august 2007 B&UU-møde Fyn Tours, Odense Tirsdag 23. oktober 2007 B&UU-møde Fyn Tours, Odense Forslag til mødeplan 2008 Tidspunkt Type Sted Tema Søndag den 13. januar BUU-møde Fyn Tours, Odense Lørdag/Søndag januar NORD møde Helsinki Onsdag den 6. februar B&UU-møde Fyn Tours, Odense Lørdag/Søndag 1-2 marts Repræsentantskabsmøde Vejle Lørdag/Søndag maj KUM Kolding Torsdag den 19. juni B&UU-møde Fyn Tours, Odense Tirsdag den 19. august B&UU-møde Fyn Tours, Odense Mandag 27. oktober B&UU-møde Fyn Tours, Odense Side 6 af 6

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014

Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014 Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014 Antal deltagere: 24 Referent: Michael Niss Tekster skrevet med kursiv er kopieret ind fra slides anvendt på mødet. Formand Ole indleder mødet med

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere