TILGÆNGELIGHEDSKURSUS DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU."

Transkript

1 TILGÆNGELIGHEDSKURSUS DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER Program - lørdag introduktion til begreber, udstyr mm prøv-selv tur inde og ude, i grupper på 3-4 personer frokost opsamling fra prøv-selv tur pause værktøjer: BR10, SBi anvisninger, tjeklister og vejledninger tak for i dag! 2 Lone Sigbrand, SBi 1

2 Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Universelt Design, universell utforming, inclusive design og Design for Alle Indebærer at fysiske omgivelser, IT-brugerflader og services skal udformes, så de kan bruges af så mange mennesker som overhovedet muligt. 3 Tilgængelighed universelt design Tilgængelighed: Omhandler mennesker med funktionsnedsættelser Universelt design: Omhandler alle mennesker uanset alder, størrelse, køn samt eventuel mobilitets-, sansemæssige eller kognitive funktionsnedsættelser 4 Lone Sigbrand, SBi 2

3 Kan kan ikke! 5 Hvorfor bygge for alle? Menneskeret - respekt for det enkelte menneske FN s standardregler om lige muligheder for handicappede (1993) Byggelovens kap.1 1: at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse (2001) FN s handicapkonvention om samme rettigheder for alle (23.august 2009) 6 Lone Sigbrand, SBi 3

4 FN konventionen og Universelt Design Artikel 1 Formål: Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. - FN s konvention om rettigheder for personer med handicap, Tilgængeligt byggeri Adgangsforhold Indgangsparti Skranke Elevator Toiletter Handicaptoilet Flugtveje Indretning Lone Sigbrand, SBi 4

5 Menneskets sanser Grundsanser: Synssansen Høresansen Følesansen Smagssansen Lugtesansen Kinæstetisk sans 9 Personer med nedsatte funktionsevner Bevægelseshæmmede Gangbesværede Amputerede Kørestolsbrugere Sensoriske funktionsnedsættelser Synshandicap Hørehandicap Psykiske funktionsnedsættelser Psykisk sygdom, demens Intellektuelle / kommunikative funktionsnedsættelser Ny gruppe: Personer med svær overvægt > 350 kg 10 Lone Sigbrand, SBi 5

6 Bevægelseshæmmede 1/2 Har behov for: Handicap-parkeringsplads tæt ved hovedindgang Gangarealer med begrænset hældning uden niveauspring Jævn, fast og skridhæmmende belægning Let betjente eller selvåbnende, brede døre 11 Bevægelseshæmmede 2/2 Skranker, inventar, greb og kontakter i passende højde Tilstrækkelig passageog vendearealer Toilet der er indrettet for kørestolsbrugere Håndlister der er gode at gribe om. 12 Lone Sigbrand, SBi 6

7 Blinde og svagtseende 1/2 Har behov for at: Belægninger er jævne og skridhæmmende Forskellige trafikformer adskilles, fx med niveauspring Ledelinier frem til indgange Trappeløb og ramper markeret med opmærksomhedsfelter Trinforkanter markeres 13 Blinde og svagtseende 2/2 Uventede forhindringer varsles Håndlister der er gode at gribe om Logisk indrettet af det fysiske miljø Skilte er tydelige med kontrastfarver og klar typografi. 14 Lone Sigbrand, SBi 7

8 Prøv selv! Forklar mig og jeg glemmer Vis mig og jeg husker Lad mig prøve og jeg forstår Lao Tse Tung, f. Kr. 15 Prøv-selv-tur 8 grupper med 3-4 personer i hver: 1 kørestolsbruger (manuel kørestol) 1 blind (maske, mobilitystok) 1 svagtseende (briller, mobilitystok) Evt. 1 gruppeleder holde sammen på gruppen, tage noter, foto Skift roller undervejs Start og slut. 16 Lone Sigbrand, SBi 8

9 Prøv-selv-tur 18 Prøv-selv-tur Fokusområder: Vejkrydsninger Adgangsarealer Indgange og døre Horisontale bevægelser: Gange, ramper, belægninger, inde - ude Vertikale forbindelser: Elevatorer, trin og trapper, inde - ude Toiletter. Placering og indretning kan de bruges? Indretning og manøvreplads i rum generelt Overflader og farver, inde - ude Akustik og lyde, inde - ude 19 Lone Sigbrand, SBi 9

10 FRA ORD TIL HANDLING LOVGIVNING OG VÆRKTØJER 20 Lovgivningsstruktur FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap (2009) Byggeloven BR Kravtekst BR Vejledning SBi-anvisning 230 til BR10 SBi-anvisninger Normer og standarder Håndbøger og vejledninger Ikke lovgivning! 21 Lone Sigbrand, SBi 10

11 Lovgivningsstruktur FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap (fra august 2009) Konventionen indeholder generelle principper, som blandt andet omfatter: Frihed til at træffe egne valg og være uafhængig af andre personer. Ikke-diskrimination. Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet på lige vilkår. Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af menneskelig mangfoldighed. Se: SBi September Byggeloven om tilgængelighed Byggelov - byggeri, nedrivning mm. Se: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Loven har til formål (kap.1 1): at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet DH (Danske Handicaporganisationer) har påklageret vedrørende handicapforhold! SBi September Lone Sigbrand, SBi 11

12 Bygningsreglementet 2010-BR BR10 - fakta Trådte i kraft opdateret BR10 har egen hjemmeside: Ét reglement for alle byggerier: offentligt tilgængelige, erhvervsbyggeri og boliger Gælder ved nybyggeri, tilbygning, ombygninger og forandringer samt ændret anvendelse af bebyggelse. Gælder også for udearealer frem til bygning og til lege- og opholdspladser 25 Lone Sigbrand, SBi 12

13 BR10 indhold 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Tilgængelighedsforhold: 1: 1.2. Begrænsninger 1.4. Ansøgningsmateriale 2: 2.6. De ubebyggede arealer 3: Alle kapitler. Bygningers indretning 4: 4.3. Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner 4.5. Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg 5: 5.2. Flugtveje og redningsforhold 8: 8.1 Installationer generelt 26 BR10 - væsentligste forhold Funktionsbaseret Tidligere detailkrav er nu vejledning og eksempler Øgede krav til tilgængelighed for bevægelses- og synshandicappede Målkrav for tilgængelighed fastholdes (ingen funktionskrav her!) SBi-anvisning 230 om Bygningsreglementet. 27 Lone Sigbrand, SBi 13

14 SBi-anvisning 230 om BR10 28 SBi-anvisning 230 om BR10 Generelt: Hjælp til praktisk forståelse og anvendelse Struktur som bygningsreglementet Indeholder fuld reglementstekst Kommenterer og uddyber krav Henviser til standarder, anvisninger, baggrundsmateriale samt uddybende information Gratis i online udgave Findes på 29 Lone Sigbrand, SBi 14

15 Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 230 Generelt: Tilgængelighed: C B A God BR-krav Bedre Endnu bedre C: kvalitet på BR-niveau B: evt. højere kvalitet, fx svarende til DS3028, SBi-anvisninger mv. A: kvalitet svarende til fx behov hos personer med stort plejebehov 30 Eksempel på kvalitetsniveauer BR10, 3.3.1, stk.1: Dørbredder Døre i boligers adgangsetage skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m, så de kan passeres af bl.a. kørestolsbrugere SBI-anvisning 230 om BR10, : Dørbredder Kvalitetsniveau C Fri passagebredde på mindst 0,77 m B Fri passagebredde på mindst 0,87 m. Gør det lettere at bruge drivringe på manuelle kørestole i døråbningen A Mindst 1,07 m. Anvendes, hvor almindelige plejesenge og bredere hjælpemidler skal kunne passere. Meget bred dør deles evt. op i asymmetrisk, to-fløjet dør, hvor ene dørblad opfylder krav om 0,77 m eller 0,87 m fri passagebredde. Mindst 1,5 m. Anvendes i sundheds- og plejeorienteret byggeri for stærkt overvægtige (bariatriske) personer. 31 Lone Sigbrand, SBi 15

16 BR10 OG TILGÆNGELIGHED 32 BR 10: Hvordan er det med begreberne? Grundlæggende: Byggeloven har ikke til formål at sikre tilgængelighed for handicappede men at fremme tilgængeligheden, ligesom med arkitektonisk kvalitet Problematiske udtryk: Hvad er en enhed? Forskel på fx brandmæssig, erhvervsmæssig og indretningsmæssig henseende Hvad er et adgangsareal? Hvad er en fælles adgangsvej? Kan opfyldes ved, at : hvad sker der, hvis man gør noget andet end beskrevet i vejledningen? SBi Lone Sigbrand, SBi 16

17 1 - Administrative bestemmelser Kap.1.2 Begrænsninger i reglementets anvendelsesområde Stk. 4 Fredede bygninger Lempelser ift. kap.2-8 i fredede bygninger mm., hvis krav er uforenelige med frednings- og bevaringsværdier Vejledning: Opfyldelse af hensyn bag bestemmelser særligt i forhold til tilgængelighed i kap. 3! Administrative bestemmelser Kap.1.4 Ansøgningsmateriale Stk. 1. Oplysninger Ansøgningen om byggetilladelse skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres og skal indeholde enhver oplysning af betydning for sagens behandling,. Vejledning. Indretningsmæssige forhold, herunder handicaptilgængelighed. 35 Lone Sigbrand, SBi 17

18 1 - Administrative bestemmelser SBi anvisning 230: Ansøgningsmateriale skal indeholde: Oplysninger om tilgængelighed for personer med handicap, se kap. 2, 3, 4 og Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR10 Kap stk. 3 Parkeringspladser for personer med handicap: Et passende antal pladser Anvendes af personer med handicap Vejledning: Brugsareal 3,5 x 5 m Mindst én plads 4,5 x 8 m anbefales Fast, jævn belægning Maks. 2,5 cm niveauspring Undtagelse: fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse 37 Lone Sigbrand, SBi 18

19 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR10 Kap stk. 3 Sikkerhed for syns- og hørehæmmede: Gangarealer til bebyggelser adskilt fra andre trafikformer afgrænset taktilt markant Udendørs trapper i adgangsarealer Taktilt og farvet belægningsskift ved top Markering af trinforkanter i kontrast Undtagelse: fritliggende enfamiliehuse til boligformål og sommerhuse 38 Kap. 2 - Bebyggelsesreg. bestemmelser Kap Adgangs- og tilkørselsarealer Stk. 2: Adgangsarealer fra vej og p-plads til ubebyggede arealer og indgange: Mindst 1,3 m bred Jævn, fast belægning Niveauforskelle udlignes i terræn eller med rampe Rampe kan suppleres med trin Max. hældning på rampe 1:20 med håndlister og repos ved top og bund Ved rampe mellem 1:25 og 1:20 værn eller udligning til siden 39 Statens Byggeforskningsinstitut Lone Sigbrand, SBi 19

20 3. Bygningers indretning BR10 Kap. 3.1 Generelt, stk.1: Bygninger skal udformes og indrettes, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed og anvendelse for alle samt renholdelse og vedligeholdelse Bygningers indretning BR10 Kap Niveaufri adgang: Alle yderdøre skal have niveaufri adgang. Også: døre ved flugtveje og nødudgange i stueetagen have-, altan- og terrassedøre Ingen trin mellem udenfor og enheder i stueetagen samt eventuelle elevatorer Ingen trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste! 42 Lone Sigbrand, SBi 20

21 3. Bygningers indretning Taktil markering eller farveskift foran yderdøre Porttelefoner: Auditiv og visuel indikation af aktivering Undtagelse: enfamiliehuse, uden erhverv, opført til eget brug Bygningers indretning Kap Stk. 3 I offentligt tilgængelige bygninger, der har en borgerrettet servicefunktion, skal væsentlig information om orientering i og brug af bygningen være letlæselig og letforståelig. 44 Lone Sigbrand, SBi 21

22 3. Bygningers indretning Kap Stk. 3 Vejledning: Kun den offentlig tilgængelige del af bygningen, og som har en borgerrettet servicefunktion Omfatter information ved indgangen til bygningen Orientering ved væsentlige funktioner i bygningen som wcrum, handicaptoiletter, elevatorer, trapper, fordelingsveje m.v Information kan være i form af skilte, der er letlæselige og letforståelige Information kan suppleres med punktskrift, lyd, piktogrammer etc. Hvor det er relevant, kan information være i form af lys, ledelinier, teknologiske løsninger m.v Bygningers indretning BR10 Kap Elevator Elevator til alle etager i bygninger med stue-, 1. og 2.sal Kælder regnes ikke med, men elevator også hertil samt evt. udnyttet tagetage. 46 Lone Sigbrand, SBi 22

23 3. Bygningers indretning BR10 Kap stk. 6 Størrelse og indretning af elevator Mindst én elevator med størrelse og udførelse som type 2 (DS/EN 81-70) bl.a.: str. 1,10x1,40m dør 0,8m i kort side krav til betjeningspanelhøjde og placering etagestop auditivt og visuelt Bygningers indretning BR10 Kap stk. 6 Størrelse og indretning af elevator Mindst 1,85 m Vejledning: Type 2 Minielevator Ved ombygning kan mindre elevatorer, fx minielevatorer anvendes 48 Lone Sigbrand, SBi 23

24 3. Bygningers indretning - boliger BR10 Kap stk.1 Bade og wc-rum i boliger: Mindst 1 wc-rum i adgangsetage Niveaufri adgang Hensigtsmæssig indretning og størrelse Vejledning Mindst 1,1m fri afstand ved håndvask og wc Større afstand øger komfort For hensigtsmæssig indretning for bevægelseshæmmede: SBi-anvisning 222,Tilgængelige boliger Bygningers indretning - boliger SBi-anvisning 222 Bade- og wc-rum i boliger: Størrelse mindst 2,2 x 2,4 m Manøvreareal mindst 1,5 x 1,5 m., fri af dørslag Bruseplads mindst 0,9 x 0,9 m Plads til badestol, brusesæde. 50 Lone Sigbrand, SBi 24

25 3. Bygningers indretning - boliger BR10 Kap stk.7 Køkken i boliger Plads til, at køkkenarbejde kan foregå på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Vejledning: Fri afstand på mindst 1,1 m. Større fri afstand øger komfort og brugervenlighed. For hensigtsmæssig køkkenindretning for bevægelseshæmmede: SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger Bygningers indretning - boliger SBi-anvisning 222 Køkken i boliger: Køkkenborde i vinkel Manøvreareal mindst 1,5x1,5 m Hæv-sænkbare borde 0,7-0,9 m over gulv Hæv-sænkbare overskabe Skuffe- og skabselementer på hjul 52 Lone Sigbrand, SBi 25

26 3. Bygningers indretning - plejeboliger BR10 Kap Generelt Vedr. institutioner/plejeboliger: Arbejdsmiljølovgivningen stiller andre målkrav til rum, gangbredder og indretning Især hvor der skal benyttes tekniske hjælpemidler "Indretning af ældreboliger til fysisk plejekrævende" (Arbejdstilsynet m.fl.). NB fra Indretning af andre bygninger BR10 kap , stk. 5: wc-rum for kørestolsbrugere: På de etager i en bygning, hvor der indrettes wc-rum, som er offentligt tilgængelige eller er til brug for andre personer end de i bygningen beskæftigede, skal mindst et af disse rum overholde kravene i nr (følger) Mindst et wc-rum, som er indrettet efter nr. 1-7, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. 54 Lone Sigbrand, SBi 26

27 3 Bygningers indretning Kap Generelt Stk. 5. Nye krav 1. Passagebredde min. 0,77 m 2. Håndvask og wc placeres over et hjørne 3. Fri afstand min. 0,9 m. Væg uden fast inventar 4. Frit manøvreareal på 1,5 m foran wc, fri af dørslag 5. Toiletsæde i højde 48 cm 6. Opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af toilet 7. Håndvask placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afløb trukket tilbage Bygningers indretning Yderligere anbefalinger i SBi anvisning 230 Sæbeautomat, håndklædeholder mv. 0,9-1,2 m over gulv Holder for toiletpapir fx forrest på armstøtter Dør- og låsegreb, blandingsbatteri, udskylsknap mv.: betjenes med lukket hånd og lille kraft Spejl 0,9-1,9 m over gulv Tilbagetræksgreb på dør. 56 Lone Sigbrand, SBi 27

28 3. Bygningers indretning Kap Generelt Stk. 7. I offentligt tilgængelige lokaler og anlæg med fastmonterede publikumspladser skal der indrettes et passende antal publikumspladser for kørestolebrugere. Vejledning Omfatter: koncertsale, biografer, teatre, kirker, idrætsanlæg mv. pladser bør fordeles blandt tilskuerpladser mulighed for at sidde sammen med ledsager(e) passende antal: 1 % af det samlede antal pladser, dog mindst to pladser Bygningers indretning Kap. 3.5 Hoteller mv. Stk. 1. Indretning Pr. 5. sengeplads: fri afstand på min. 1,1 m foran wc og håndvask Stk. 2. Værelser for kørestolsbrugere Ved sengepladser: Mindst 2 sengepladser med wc-baderum for kørestolsbrugere Ved sengepladser: 4 sengepladser med wc-baderum Stigende til ved 160 sengepladser: 10 sengepladser med wcbaderum for kørestolsbrugere. 58 Lone Sigbrand, SBi 28

29 VÆRKTØJ TIL DAGLIG BRUG Lone Sigbrand, SBi 29

30 Tjeklister 61 Tjeklister 62 Lone Sigbrand, SBi 30

31 Tjekliste Bygningsnære udearealer Dækker c og b-niveau Omfatter: Gangstier og adgangsveje Belysning Inventar Information og skiltning Legepladser Beplantning 63 Tjeklister boliger Hvilke krav gælder for hvilke boligtyper? Se mere i tjeklister på Dækker c og b-niveau 64 Lone Sigbrand, SBi 31

32 Håndbøger og vejledninger SBi-anvisning 230 Anvisning om BR10 SBi anvisning 222, Tilgængelige boliger generelt på B-niveau Findes nu på 65 Håndbøger og vejledninger Egnet byggeri for ældre og handicappede Indretning af plejecentre for svage ældre og mennesker med demens Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer 66 Lone Sigbrand, SBi 32

33 Håndbøger og vejledninger DS 3028,Tilgængelighed for alle DS 105:2013, Udearealer for alle DS 105.2, Rekreative arealer for alle, Lommeparker Kvarterspladser Gård- og haveanlæg Lokale legepladser Indenfor gå-afstand Vigtige sociale mødesteder Væsentlige for livskvalitet Gratis! er/bolignaere-byrum 67 Database Socialstyrelsens hjælpemiddelbase: 68 Lone Sigbrand, SBi 33

34 TILGÆNGELIGHEDSKURSUS DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER Program - søndag BR og ombygninger (incl. kort pause) frokost ombygninger fortsat - cases pause cases eventuelt tak for denne gang! 71 Lone Sigbrand, SBi 34

35 NYT I BR10 EFTER 1. JAN BR10 efter 1. januar 2013 Ingen nye krav eller ændringer på tilgængelighedsområdet Ændring i kap. 1 om ansøgning af byggetilladelse og anmeldelse af små bygninger på grunden og enkeltstående ombygninger Øget fokus på Bekendtgørelse 1250 om ombygning af eksisterende bebyggelse 73 Lone Sigbrand, SBi 35

36 OMBYGNINGER 74 BR 10 og ombygninger Kap 3.1 stk. 2 Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i dette kapitel, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Bestemmelsen gælder ikke for bebyggelser omfattet af kap og kap Vejledning (3.1, stk. 2) Hvis bestemmelsen finder anvendelse, skal ombygningsarbejdet ske under størst mulig hensyntagen til personer, hvis bevægelses- og orienteringsevne er nedsat. Ombygningsarbejdet skal i øvrigt sikre hensigtsmæssig indretning under hensyn til brugen. For bebyggelser omfattet af kap og kap gælder, at der kan søges om dispensation fra kravene i dette kapitel, hvis det vurderes, at kravene ikke kan opfyldes i forbindelse med ombygninger. Anvendelse af bestemmelsen forudsætter desuden, at kommunalbestyrelsen foretager en særskilt vurdering af ombygningsprojektet, bygningens konstruktioner og andre byggetekniske forhold. Kan kapitlets bestemmelser opfyldes uden indgribende ændringer i bebyggelsen, er betingelserne for brug af bestemmelsen ikke opfyldt. Der henvises til Bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri samt til Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser". 75 Lone Sigbrand, SBi 36

37 Hvad betyder begreberne? Lempelser dispensation? Indgribende ændringer? Ændret anvendelse? Væsentlige ikke væsentlige ombygninger? BEK 1250? 76 Ombygninger Lempelse vs dispensation Lempelse: kravet moderes i et vist omfang Dispensation: kravet frafaldes helt Begrundelse i begge tilfælde Ville kræve indgribende ændringer, fx flytning af bærende vægge Æstetik, omfang, økonomi eller personlige synspunkter i princippet ikke gyldig grund selv om de kan hænge sammen Løsning skal dog være hensigtsmæssig dvs brugbar SBi Lone Sigbrand, SBi 37

38 Ombygninger: Indgribende ændringer Kommunen kan lempe kravene i kapitel 3 i BR, hvis en ombygning betyder indgribende ændringer fx flytning af bærende vægge Skønnes af kommunen ikke en dispensation Men kravene skal ikke bare frafaldes: skal følges i så høj grad som muligt, fx ved at kræve den næstbedste løsning løsningen skal være hensigtsmæssig, dvs. brugbar! Væsentlige ombygninger Bygningsreglementet følges ved ombygninger, der defineres som væsentlige Hvad betyder væsentlig? At ombygningen berører et emne med en tilgængelighedsbestemmelse Også små ombygninger kan være væsentlige. Er renovering lig ombygning? Lone Sigbrand, SBi 38

39 Ikke-væsentlige ombygninger: BEK 1250 og 9 %-reglen Niveaufri adgang til mindst en indgang Tilgængelighedskrav beregnet efter byggebudget 1) handicapegnede p- pladser 2) handicapegnede toiletter 3) elevator (kun ved offentligt tilgængeligt byggeri) Hvad hvis boliger? Bekendtgørelse 1250 Bekendtgørelse 1250 og BR10 Bygherre og rådgiver skal sidestille dem som grundlag BEK 1250: Ombygning af eksisterende bebyggelse: Offentligt tilgængelige bygninger Erhvervsbyggeri til service og administration SBi Lone Sigbrand, SBi 39

40 Offentlig tilgængelige bygninger? Bygninger, hvor offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede har adgang: Hoteller Restauranter Biografer Teatre Udstillingsbygninger Biblioteker Rådhuse Museer Kirker Institutioner Skoler Sundhedsklinikker Gymnasier Svømmehaller Idrætshaller og anlæg Mv.. 82 Erhvervsbyggeri til service og administration? Butikker Supermarkeder Kontorbygninger 83 Lone Sigbrand, SBi 40

41 BEK 1250 Tilgængelighedsforanstaltninger Altid mindst én niveaufri adgang til bygningen Handicapparkeringspladser i henhold til BR Handicaptoilet i henhold til BR Elevator i henhold til BR (kun i offentligt tilgængeligt byggeri) Parkeringsplads, toilet og elevator kun hvis udgifter ikke overstiger 9 % af de øvrige ombygningsomkostninger fratrukket udgifter til niveaufri adgang 84 Ombygninger: Ændret anvendelse Hvad betyder ændret anvendelse? Evt. andre tilgængelighedskrav som følge af ændret anvendelse og anden lovgivning fx fødevarestyrelsen Lone Sigbrand, SBi 41

42 Vejledning Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser (2008) /vejledning_kommuner_bs bh_tilgaengelighed.pdf Indeholder to dele: Byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Ombygning af offentligt tilgængelige bygninger og bygninger til service og administration 86 NYT: Ombygninger uden anmeldelse og byggetilladelse Bekendtgørelse 1250 og BR 10 Bygherre og rådgiver skal sidestille dem som grundlag Enkeltstående ombygninger Ofte uden anmeldelse eller byggetilladelse (BR kap. 1) Indenfor erhvervsenheder under 150 m2 Indenfor den enkelte enhed i etageboliger Indenfor brandmæssige enheder i kontorbygninger Bygherre ofte selv føre kontrol med opfyldelse af BEK 1250 Forslag til egnet måde?? SBi Lone Sigbrand, SBi 42

43 Ansvar? Byggeloven: Kommunen skal påse, at krav er overholdt. Kommune kan pålægge den til en hver tid værende ejer af bygningen at ikke-lovlige forhold lovliggøres Hvis krav om lovliggørelse ikke efterkommes, kan ejer pålægges bøder. Altså: Altid den nuværende ejers økonomiske ansvar at lovgivning på opførelsestidspunkt eller ombygningstidspunkt er overholdt! SBi September Ansvar? Byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse ikke garanti for efterlevelse af krav! Kommunens kontrol forsvandt ved ændring af byggeloven I dag ingen byggesagsbehandling af indretning af småhuse: fritliggende enfamiliehuse, kædeog rækkehuse. Heller ikke ved ombygning af disse. Blot afleveres en lukket kuvert efter færdiggørelse! SBi September Lone Sigbrand, SBi 43

44 Hvad er der på vej fra/til ENS? Funktionsbaserede krav - hvordan kan det skrues sammen? Bekendtgørelse 1250: evaluering af effekten er den til at håndtere? Muligheder for øget dokumentation - hvordan kunne det gøres? Samling af alle tilgængelighedskrav og vejledning hos ENS - hvordan kunne en ny hjemmeside sættes op? SBi CASES 94 Lone Sigbrand, SBi 44

45 Case 1 - Fysioclub Tidl. lagerlokale indrettes til privat fysioterapivirksomhed Ændret anvendelse? Krav iht BR: niveaufri adgang Handicaptoilet? 95 Case 2 Farum Præstegårdslænger Genopbygning efter brand - nybyggeri Krav iht BR: Rampe max 1:20 Niveaufri adgang til alle yderdøre dørtrin max 2,5 cm Vandret repos 1,5 x 1,5 m foran alle yderdøre Døre med fri passagebredde 0,77 m Handicaptoilet Bindinger: Topografiske forhold (bygning på et plateau) Eksisterende fundament Eksisterende belægninger omkring bygning og på gårdsplads 96 Lone Sigbrand, SBi 45

46 Case 2 Farum Præstegårdslænger 97 Case 2 Farum Præstegårdslænger 98 Lone Sigbrand, SBi 46

47 Case 2 Farum Præstegårdslænger 99 Case 3 Danske Bank Anden ombygning? Ønske om niveaufri adgang fra terræn til ekspeditionslokale ca. 1,5 m (?) oppe. Etablering af lift i lukket skakt Nyt Handicaptoilet I overensstemmelse med lovkrav. 100 Lone Sigbrand, SBi 47

48 Hjælp? - SBi September Tak for opmærksomheden 106 Lone Sigbrand, SBi 48

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Lone Sigbrand, arkitekt maa, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk Program Tilgængelighedsbegreber Handicapgruppers

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Afd. for By, bolig og ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Når byggeri skal gøres tilgængeligt Introduktion til tilgængelighed Nogle

Læs mere

Hvad er tilgængelighed?

Hvad er tilgængelighed? Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Lars S. Pedersen, Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrådgiver

Læs mere

NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER

NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER NETVÆRKSMØDER 2013 KRAV I BYGNINGSREGLEMENTET TIL BOLIGBYGGERI LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU.DK Program Lovgivning og -struktur Øvrige vejledninger mm Hvad står der i BR om boligbyggeriet?

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42) Page 1 of 23 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 3. Bygningers indretning (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id49/0/42) 3. Bygningers indretning

Læs mere

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER Tilgængeligt byggeri - hvordan? Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune VEJLEDNING I TILGÆNGELIGHED Kære ejer/bygherre/rådgiver Du har søgt byggetilladelse eller

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger

Appendix. Tilgængelighed. - i forbindelse med ombygninger Appendix Tilgængelighed - i forbindelse med ombygninger 1 Indhold Forord...................................... 3 Indledning.................................... 4 Bygningsreglementets ombygningsbestemmelser

Læs mere

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3. Bygningsreglement 2015 (med Bygningers indretning 01.01.2016) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3.1 Generelt 3.2 Adgangsforhold / Tilgængelighed 3.3 Boliger 3.4 Andre bygninger

Læs mere

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen

Tilgængelige boliger indretning. Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning 249 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Tilgængelige boliger indretning Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle. 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø cas@ebst.dk Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf. 39 29 35 55 fax 39 29

Læs mere

TILGÆNGELIGHEDS- BESTEMMELSERNE I BR

TILGÆNGELIGHEDS- BESTEMMELSERNE I BR TILGÆNGELIGHEDS- BESTEMMELSERNE I BR 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg v. Arkitekt Carsten Lykke Graversen, cag@tbst.dk Trafik- og Byggestyrelsen, Center for Byggeri Temadag Nyborg Strand 14.04.2016

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Foreningshus, Broengen 2 B, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Nivå Bibliotek, Nivå Center 30, 2990 Nivå 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

Tilgængelighed BR og FN s handicapkonvention. Arkitekt cand. arch. Carsten Lykke Graversen

Tilgængelighed BR og FN s handicapkonvention. Arkitekt cand. arch. Carsten Lykke Graversen Tilgængelighed BR og FN s handicapkonvention Arkitekt cand. arch. Carsten Lykke Graversen FN s handicapkonvention og BR10 Tilgængelighedsreglerne i bygningsreglementet historisk set. BR10 og Tilgængelighedskravene.

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet

SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet SBi-anvisning 216 til Bygningsreglementet Søren Ginnerup Rådgiver SBi-anvisning 216 til BR08 Udkommer samtidig med BR08 Er gratis på www.sbi.dk

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 260 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige fritliggende boliger indledende spørgsmål

Læs mere

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri Vedtaget af Viborg Byråd den 23. april 2008 - Revideret januar 2009 Indholdsfortegnelse Indledning Udearealer

Læs mere

Universal Design TILGÆNGELIGHED OG UNIVERSELT DESIGN. Begrebsforståelse. begrebsapparat. -ronmace,

Universal Design TILGÆNGELIGHED OG UNIVERSELT DESIGN. Begrebsforståelse. begrebsapparat. -ronmace, TILGÆNGELIGHED OG UNIVERSELT DESIGN SVENDBORG KOMMUNE UNIVERSEL DESIGN OG TILGÆNGELIGHED JULI 2016 LARS S PEDERSEN, ARKITEKT, SBI Tegning: Trond Bredesen, https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/temaveileder-universellutforming-og-pla/id557913/

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder Mærkeordningen God Adgang Institut for Menneskerettigheder Frederiksberg, 07-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Retsgrundlag mv...3. Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4. Ydelsesservice København, Ørnevej...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Retsgrundlag mv...3. Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4. Ydelsesservice København, Ørnevej... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Retsgrundlag mv....3 Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé...4 Ydelsesservice København, Ørnevej...9 Københavns Kommunes Borgerservice

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2010 Registrant Anders Klarskov Petersen Navn Birkerød Idrætscenter, ny bygning E-mail ANPE@rudersdal.dk

Læs mere

FN's handicapkonvention set fra en brugerorganisations synsvinkel

FN's handicapkonvention set fra en brugerorganisations synsvinkel FN's handicapkonvention set fra en brugerorganisations synsvinkel FN's handicapkonvention set fra en brugerorganisations synsvinkel Til EBST - DHF er ikke enig i: Yderligere krav er ikke vejen frem Tilgængelighed

Læs mere

Hillerød Bibliotek. Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6

Hillerød Bibliotek. Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6 25.08.2008 Case: Hillerød Bibliotek Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/6 Hillerød Bibliotek Med den integrerede tilgængelighed er der udviklet en

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

ENDELIG RAPPORT 1/21. Indholdsfortegnelse

ENDELIG RAPPORT 1/21. Indholdsfortegnelse ENDELIG RAPPORT 1/21 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...3 3. Generelle forhold vedrørende Guldborgsund-bibliotekerne, Hovedbiblioteket...5

Læs mere

Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010

Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010 7. september 2011 Inspektion af Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010 OPFØLGNING J.nr. 2010-0521-1601/PK3 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 4.1 Kommunens hjemmeside... 2 Ad 4.2.1 Handicapparkering...

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Skabelon til høringssvar

Skabelon til høringssvar Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Via e-mail: info@tbst.dk Cc: Anne-Sofie Bang Lassesen, asbl@tbst.dk J.nr. BS00200-00304 Taastrup, den 11. juni 2017 LN/SO Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

BILAGSMATERIALE til rapporten om

BILAGSMATERIALE til rapporten om ILAGSMATERIALE til rapporten om Tilgængelighedsforhold på Herlufsholm Idrætscenter August 2011 Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen 1 ilagsmateriale

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Tilgængelighed. Karoline Grum-Schwensen - Tilgængelighedskoordinator mkgs@fredensborg.dk

Tilgængelighed. Karoline Grum-Schwensen - Tilgængelighedskoordinator mkgs@fredensborg.dk Tilgængelighed Karoline Grum-Schwensen - Tilgængelighedskoordinator mkgs@fredensborg.dk FN Handicapkonvention - Trådte i kraft i Danmark august 2009 UDDRAG FRA FN-KONVENTIONENS ARTIKEL 9: KOMMUNEN SKAL

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 Registrant Navn Per Rasussen E-ail pra@rudersdal.dk Registrering udført oktober 2010 Sted Birkerød Byidte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger...4 3. Generelle forhold vedrørende Odense Isstadion...5 4. Tilgængelighedsforholdene...6

Læs mere

Bilag 04 Baggrundsviden om tilgængelighed

Bilag 04 Baggrundsviden om tilgængelighed Bilag 04 Baggrundsviden om tilgængelighed Definition af tilgængelighed Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med at skabe bedre forhold og øget ligebehandling for personer med funktionsnedsættelser.

Læs mere

tilgængelighed til kulturarven

tilgængelighed til kulturarven Tilgængelighed mærkes først når den mangler Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg Forbund af personer med funktionsnedsættelse i bevægeapparatet - Personer med fysisk handicap 8.000 medlemmer Stiftet i 1925

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Forelæsning om Bygningsreglementet

Forelæsning om Bygningsreglementet Forelæsning om Bygningsreglementet 20 03 14 Arkitektskolen AArhus Christian Carlsen INTRODUKTION: ER DET HER VIGTIGT? Christian Kerez House With One Wall HVORDAN BLIVER ET PROJEKT TIL - I PRAKSIS? Projektfaser

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 SBI-ANVISNING 258 2. UDGAVE 2016 Anvisning om Bygningsreglement 2015 Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Læs mere

Inspektion af Skadeklinikken i Kalundborg den 17. maj 2011

Inspektion af Skadeklinikken i Kalundborg den 17. maj 2011 Den 12. juli 2011 Inspektion af Skadeklinikken i Kalundborg den 17. maj 2011 ENDELIG J.nr. 2011-1655-1601/PK 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands

Læs mere

Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser

Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 30, 2015 Tilgængelighed Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet tilgængelighedsanalyser Jyllnor, Per; Mondrup, Thomas Fænø Publication date: 2012 Document

Læs mere

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 26. oktober 2006 af Holmens Kirke. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering 1/5 Den 22. maj 2008 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 11. marts 2008 af SvømmeCenter Falster. I rapporten bad jeg svømmecentret om udtalelser mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang Mærkeordningen God Adgang Glostrup Idrætspark Tilgængelighedsrapport 1 Tåstrup, 14-03-2016 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Kriterier, der forudsættes

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Nyt Bygningsreglement Baggrund og vigtigste nyskabelser

Nyt Bygningsreglement Baggrund og vigtigste nyskabelser Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Nyt Bygningsreglement 2008 - Baggrund og vigtigste nyskabelser Niels-Jørgen Aagaard, Forskningschef BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec.

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Jeg modtog kommunens udtalelse i brev af 13. september 2007.

Jeg modtog kommunens udtalelse i brev af 13. september 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 63 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. januar 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus.

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang

Mærkeordningen God Adgang 1 Mærkeordningen God Adgang Jyderup Bibliotek Tilgængelighedsrapport 2 Tåstrup, 04-12-2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Kriterier, der forudsættes

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Herlufsholm Idrætscenter

Herlufsholm Idrætscenter Tilgængelighedsforhold på Herlufsholm Idrætscenter September 2011 Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen Udarbejdet af ergoterapeut Alice Thagaard Olesen 1 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Indledning...

Læs mere

Læreruddannelsen Hjørring Skolevangen 45 9800 Hjørring 30-09-2015

Læreruddannelsen Hjørring Skolevangen 45 9800 Hjørring 30-09-2015 Læreruddannelsen Hjørring Skolevangen 45 9800 Hjørring Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Der er to ansøgningstyper

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten Mærkeordningen God Adgang Tapeten Frederiksberg, 11-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt snarest 5. Krav, der i dag

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2.4 De ubebyggede arealer Bebyggelsesregulerende bestemmelser Opholdsarealer. Parkeringsarealer. Adgangs- og tilkørselsarealer. Nyttige links: www.sonderborgkommune.dk

Læs mere

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Spørgeskema Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Bibliotekets navn og adresse: Kommune : Angiv venligst om biblioteket er et (sæt kryds): Centralbibliotek Kommunebibliotek / hovedbibliotek Filial Spørgeskema

Læs mere

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00147 19-04-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Læs mere

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler Bredmose, Annette; Ginnerup, Søren. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler redmose, Annette; Ginnerup, Søren Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Anvisning om Bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Anvisning om Bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen (red.) Anvisning om Bygningsreglement 2015 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 258, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Anvisning om Bygningsreglement 2015 Serietitel

Læs mere

Aalborg Handicapråd. Evaluering af tilgængelighedsarbejdet i Aalborg kommune. Valgperioden

Aalborg Handicapråd. Evaluering af tilgængelighedsarbejdet i Aalborg kommune. Valgperioden Aalborg Handicapråd Evaluering af tilgængelighedsarbejdet i Aalborg kommune Valgperioden 2014-12017 Udarbejdet af kommunal tilgængelighedsauditør Kit Bos Kit.bos@aalborg.dk November 2017 National udvikling

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

PFA Seniorboligstandard TM

PFA Seniorboligstandard TM En bolig til hele livet PFA Seniorboligstandard TM Seniorboligstandard Seniorboligstandard En god bolig bidrager til et godt liv En god bolig er fundamentet for et godt liv. Det er ikke mindst tilfældet,

Læs mere

Jeg modtog med brev af 17. november 2003 amtets udtalelser.

Jeg modtog med brev af 17. november 2003 amtets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Amtsgården i Vestsjællands Amt. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

1. VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 VS: Forspørgse. Fra: Lars Schmidt Pedersen [lsp@sbi.aau.dk] Til:

1. VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 VS: Forspørgse. Fra: Lars Schmidt Pedersen [lsp@sbi.aau.dk] Til: 1. VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 VS: Forspørgse Hører til journalnummer: 02.34.02-P19-273-11 Mailen: VS Forspørgsel vedr. søndergade 13 1 Fra: Lars Schmidt Pedersen [lsp@sbi.aau.dk] Til: Henning Uth

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 ændret 2014 Registrant Navn Anne Marie Gottlieb E-ail ag@rudersdal.dk Registrering udført oktober 2010 sat

Læs mere

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentlige tilgængelige, kounale ejendoe Rudersdal Koune 2010 Registrant Navn Peter Froh Petersen E-ail pefp@rudersdal.dk Registrering udført d. 7/10 2010 Sted Birkerød

Læs mere

Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004.

Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. Jeg har herefter modtaget breve

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 19. april 2017 sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2015 (BR15) i høring.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 19. april 2017 sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2015 (BR15) i høring. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Att. Emil Engel Magnussen Sendt til: eem@tbst.dk og info@tbst.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBE NHAVN K TELE FON 32 69 88 88 DIREKTE

Læs mere

ENDELIG RAPPORT 1/18. Indholdsfortegnelse

ENDELIG RAPPORT 1/18. Indholdsfortegnelse ENDELIG RAPPORT 1/18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands vurderinger... 3 3. Generelle forhold vedrørende SvømmeCenter Falster... 5 4. Tilgængelighedsforholdene...

Læs mere

UBST- Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST- Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri - Tilgængeligheds for undervisningsbyggeri April 2008 - Tilgængeligheds for undervisningsbyggeri Udgivet af: Universitets- og ygningsstyrelsen redgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Side 1 af 6 Der er

Læs mere