Versionsbrev. LUDUS Web version Den 24. februar J.nr V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11"

Transkript

1 Versionsbrev LUDUS Web version Den 24. februar 2011 J.nr V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf , fax , CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang Fremgangsmåde for ibrugtagning Opdatering Nyinstallation Ændringer og rettelser Generelt... 6 Nyt menupunkt Beskeder... 6 Nyt menupunkt Moduler... 6 Vask HTML i beskeder, lektier, studieplaner, skriftlige opgaver og studiebog... 6 Adgang til en gruppes indgående sager... 7 Kursisters fødselsdato vises ikke for lærere... 7 Filbaseret dokumentarkiv fjernet... 7 Nulstilling af kursisters kodeord... 7 LUDUS Web versionsnummer som tool-tip Administration... 8 Nye kørsler til SU enkeltfag... 8 o Opret og opdater kursistuddannelser (enkeltfag)... 8 o Fremsøg SU-indberetning... 8 Forbedringer ved SU-indberetning... 8 o SU-indberetning viser ny kolonne Tilskud... 9 o Indskrivningskontrol... 9 o Timetalsoversigt for kombinationsuddannelse (enkeltfag) justeret... 9 o Optimering af timetalsoversigten... 9 o Optimering af Fremsøg kursister til indsendelse... 9 Menupunktet Opgaver... 9 Valgfag Lærer Ændringer ved materialer Kursist Bedre overblik over lektier Eksamensvisning for kursister uden tildelt eksamensdag Redigering af telefonnumre System Nye menupunkter Beskeder og Moduler Vask HTML i beskeder, lektier, studieplaner, skriftlige opgaver og studiebog.. 11 Synligt versionsnummer i systemdelen af LUDUS Web Øvrige rettelser Ændringer i LUDUS med tilbagevirkende kraft Dokumentoversigt Aflysninger på forsiden af LUDUS Web Overlappende henvisninger Prøveplaner Den 24. februar 2011 Side 2 af 13

3 1. Leverancens omfang Der skal hentes og afvikles en enkelt fil fra vores hjemmeside, jf. vejledningen i afsnit 2 nedenfor. Adressen er: under menuen Løsninger Studieadministration LUDUS Download LUDUS Web. Den 24. februar 2011 Side 3 af 13

4 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning Læs eventuelt den generelle vejledning Installations- og konfigurationsvejledning for LUDUS Web, som ligger i vejledningsmappen på vores hjemmeside, og følg anvisningerne nedenfor. NB: Det filbaserede dokumentarkiv kan ikke længere benyttes. Det er ikke muligt at opdatere databasen, medmindre der er konverteret til databasebaseret dokumentarkiv på LUDUS Web (dette gælder, uanset om skolen faktisk benytter dokumenter). Program og vejledning til denne konvertering kan findes på hjemmesiden til download af LUDUS Web under overskriften Forberedelse til LUDUS Web pr. 11. februar 2011: 2.1 Opdatering 1. Versionen kræver at skolen anvender LUDUS eller senere. 2. JAVA skal på serveren være opdateret til version 1.6.0_u22 eller nyere (vælg 32-bit-version eller 64-bit-version svarende til valget af LUDUS Webinstallation nedenfor). 3. Stop servicen LUDUS Web. 4. Hent LUDUS Web fra denne internetadresse: 5. Der findes 2 forskellige installationsfiler til hhv. 32-bits-maskiner og 64-bitsmaskiner. Det er vigtigt at afvikle den rigtige version. Bemærk kravene til ledig hukommelse på serveren. For 64-bit-versionen kræves der 3 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web, mens kravet for 32-bit-versionen er 1 GB. Installationsprogrammet finder den hidtil benyttede mappe og foreslår at anvende denne dette skal normalt blot godkendes. 6. Ved afslutningen af opdateringen åbnes et konfigurationsvindue. Her vises de aktuelt anvendte værdier for navn til databaseserveren, benyttet port og navn på databasen. Normalt godkendes disse værdier blot, men de kan ændres, hvis det ønskes (dog må databasens navn ikke ændres). Derefter vises de aktuelt anvendte værdier for navn til dokumentserveren og den benyttede port disse værdier bør normalt heller ikke ændres. Til sidst er det muligt at skifte fra det aktuelt benyttede SSL-certifikat til et andet. Normalt bør man undlade at skifte. 7. Start servicen LUDUS Web. 2.2 Nyinstallation 1. Versionen kræver at skolen anvender LUDUS eller senere 2. JAVA skal på serveren være opdateret til version 1.6.0_u22 eller nyere (vælg 32-bit-version eller 64-bit-version svarende til valget af LUDUS Webinstallation nedenfor). 3. Hent LUDUS Web fra denne internetadresse: Den 24. februar 2011 Side 4 af 13

5 Der findes 2 forskellige installationsfiler til hhv. 32-bits-maskiner og 64-bitsmaskiner. Det er vigtigt at afvikle den rigtige version. Installationsprogrammet foreslår en standardmappe til installationen, men man kan vælge en anden. Bemærk kravene til ledig hukommelse på serveren. For 64-bit-versionen kræves der 3 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web, mens kravet for 32- bit-versionen er 1 GB. 4. Ved afslutningen af installationen åbnes et konfigurationsvindue. a. Angiv databaseserverens navn eller IP-nummer, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserver og databaseserver. Værdien VUC for databasens navn må ikke ændres. b. Vælg databasebaseret dokumentarkiv, og angiv navnet på dokumentserveren samt et portnummer til kommunikationen mellem webserver og dokumentserver. c. Til sidst er det muligt at angive, om man ønsker at benytte det SSLcertifikat, som kan genereres automatisk, eller man ønsker at benytte et separat indkøbt SSL-certifikat. 5. Start servicen LUDUS Web. Den 24. februar 2011 Side 5 af 13

6 3. Ændringer og rettelser 3.1 Generelt Nyt menupunkt Beskeder Beskeder er blevet mere adskilt fra egentlige sagsakter og findes nu i sit eget menupunkt Beskeder. De er opdelt i Indbakke og Udbakke. Nyt menupunkt Moduler Det nyoprettede menupunkt Moduler giver adgang til oplysninger, som refererer til de enkelte undervisningsmoduler. Der findes flere faneblade. På fanebladet Fraværsoversigt er der for lærere og administrative medarbejdere adgang til en månedsoversigt over fravær/fremmøde for de enkelte kursister, og der kan også foretages registreringer og rettelser på fanebladet. På andre faneblade er der adgang til modulets skriftlige opgaver med al funktionalitet (foreløbig for modulets egne lærere og administrationen), normopfyldelse, adresse- og tjeklister samt billeder af kursisterne. En del af funktionaliteten er i første omgang overført uændret fra menupunktet Hold, som er nedlagt. Vask HTML i beskeder, lektier, studieplaner, skriftlige opgaver og studiebog Et generelt problem med kopiering af formateret tekst til LUDUS Web er nu løst. Når man kopierer fra hjemmesider eller fx Word, kopieres en hel del koder med. Dette har tidligere kunnet give problemer for LUDUS Web, især i forbindelse med Internet Explorer. Fra og med LUDUS Web vaskes indtastningsfelter for overflødige koder, inden teksten gemmes i databasen, så der kun gemmes koder, som LUDUS Web kan håndtere. Dermed skulle de hidtidige visningsproblemer ikke længere opstå. Til gengæld kan en særlig formatering, som er lavet uden for tekst-editoren i LUDUS Web, forsvinde. Den 24. februar 2011 Side 6 af 13

7 Indtil systembrugeren afvikler en særlig oprydning, Vask HTML i beskeder, lektier, studieplaner, skriftlige opgaver og studiebog, kan der ved tekstfelter, hvortil der tidligere er kopieret koder, optræde problemer med visning. Læs nærmere i afsnit 3.5. Adgang til en gruppes indgående sager I menupunktet Sager kan man nu vælge Mine gruppers indgående sager, som svarer til Mine gruppers udgående sager. Man skal være opmærksom på, at sager der i tidligere versioner er sendt til en personalegruppe ikke optræder i enkeltpersonernes Mine indgående sager, men kun blandt gruppens sager. Fra og med denne version vil sager, der sendes til en personalegruppe, også optræde i Mine indgående sager og i Min indbakke. Kursisters fødselsdato vises ikke for lærere Der er lavet en ændring, så kun kursisten selv og administrative medarbejdere kan se fødselsdatoen. De sidste fire cifre vises slet ikke på LUDUS Web. Filbaseret dokumentarkiv fjernet Det er kun muligt at afvikle LUDUS Web, hvis der er installeret databasebaseret dokumentarkiv. Læs nærmere i afsnit 2. Nulstilling af kursisters kodeord Når en lærer eller administrativ medarbejder nulstiller en kursists adgangskode, vises den midlertidige kode ikke længere. Denne nulstilling kan foretages i menupunktet Kursist på fanebladet Staminformation. LUDUS Web versionsnummer som tool-tip. Versionsnummer ligger nu som Tool-tip på CSC logoet, så man kan aflæse nummeret uden at forlade den opgave, man er i færd med. Den 24. februar 2011 Side 7 af 13

8 3.2 Administration Nye kørsler til SU enkeltfag Menupunktet Kørsler er blevet udvidet med to nye kørsler, der skal benyttes i sammenhæng med enkeltfag: o Opret og opdater kursistuddannelser (enkeltfag) Når skolen fremover skal oprette kursistuddannelser til enkeltfagskursister, skal skolen bruge kørslen Opret og opdater kursistuddannelser (enkeltfag) i LUDUS Web i stedet for at afvikle funktionen Opret kursistuddannelser under menuen Kursist i LUDUS. Denne kørsel opretter kursistuddannelser for igangværende og kommende skoleår. Desuden opretter kørslen mere retvisende kursistuddannelser, end når de oprettet via funktionen Opret kursistuddannelser i LUDUS. o Fremsøg SU-indberetning Kørslen Fremsøg SU-indberetning bør bruges til at fremsøge SU-kursister for at spare dataresurser om dagen (kørsler afvikles som regel om natten, hvor belastningen af serveren er minimal). For mere information om de to kørsler; se Tips og Tricks nr SU og enkeltfagsindberetning. De to kørsler Opret og opdater kursistuddannelser (enkeltfag) og Opdater SUstartdatoer og SU-slutdatoer retter i kombination følgende fejl: Hvis en kursist er stoppet på en uddannelse i et givet skoleår, og kommer tilbage på et senere tidspunkt i samme skoleår, har funktionen Opret kursistuddannelser i LU- DUS ikke oprettet nye kursistuddannelser for denne kursist. Det gør kørslen Opret og opdater kursistuddannelser (enkeltfag). En kursist, der har undervisning efter sommerferien og eksamen i juni, har med funktionen Opret kursistuddannelser i LUDUS fået afkortet sin SU til maj måned. Med de to kørsler er denne fejl rettet. Forbedringer ved SU-indberetning Der er foretaget flere ændringer i menupunktet SU-indberetning, både nye muligheder og optimeringer af eksisterende funktionalitet. Den 24. februar 2011 Side 8 af 13

9 o o o o o SU-indberetning viser ny kolonne Tilskud På alle faner er der indført en ekstra kolonne Tilskud. I denne kolonne vises de dagsaktuelle tilskud, der er sat på kursisten i LUDUS. I LUDUS ses tilskuddet på kursistbilledet på fanen Tilskud. Afhængigt af, hvordan man bruger dette felt i LUDUS, vil det kunne lette det daglige kontrolarbejde med SUindberetninger. Fx hvis det er en SVU-kursist, og dette står i feltet, kan man uden videre kontrolarbejde indberette det viste til US2000, da disse kursister jo ikke kan modtage SU, men alligevel skal indberettes. Indskrivningskontrol Under menupunktet SU-indberetning er der oprettet en ny fane til indskrivningskontrol. Læs mere om denne funktion i Tips og Tricks nr SU indskrivningskontrol, samt om indskrivningskontrol på SU-net.su.dk Timetalsoversigt for kombinationsuddannelse (enkeltfag) justeret Der er nu overensstemmelse mellem SU-startdatoer på de enkelte uddannelser og den SU-startdato, der står i kombinationsuddannelsen. Hvis en kursist har flere fremtidige uddannelser, der opfylder timetalskravet, så vælges der fremover datoen fra den uddannelse, hvor timetalskravet først opfyldes. Optimering af timetalsoversigten Visningen af timetalsoversigten er optimeret, så den vises meget hurtigere end tidligere. Optimering af Fremsøg kursister til indsendelse Fremsøgningen er optimeret, så den ikke tager så lang tid som tidligere. Processen er dog stadig krævende og kan erstattes af den nye kørsel Fremsøg SUindberetning for at spare dataresurser i dagtimerne (omtalt ovenfor). Menupunktet Opgaver Der er foretaget en ændring i administrative medarbejderes adgang til de skriftlige opgaver, så lærerens og den enkelte kursists indbyrdes kommunikation nu ikke vises. Det drejer sig om felterne Kursist til lærer og Lærer til kursist. Også lærerens eget notatfelt Lærernote er fjernet fra visningen. Dette gælder visning af skriftlige opgaver både i menupunktet Opgaver og på fanebladet Opgaver i menupunktet Moduler. Den 24. februar 2011 Side 9 af 13

10 Valgfag Menupunktet Studieretninger er hidtil udelukkende blevet benyttet til valg af studieretninger. Med det kommende skoleår kan der i samme forbindelse foretages valg af valgfag eller man kan vælge at lade eleverne foretage disse valg i adskilte valgperioder. Med LUDUS Web og LUDUS åbnes for den administrative adgang til konfiguration af disse valg. Der mangler endnu dele af funktionen, og det anbefales derfor endnu ikke at tildele fanebladet Valgfag til kursister. Procedurerne vil blive beskrevet i Tips og Tricks nr. 55 Valg af valgfag. 3.3 Lærer Ændringer ved materialer Ved materialerne er de hidtidige felter nu suppleret med muligheden for at angive et ISBN-nummer. Dette er især gjort med henblik på den kommende integration med BOSS, hvor LUDUS Web automatisk kender til materiale, der via BOSS er udleveret til det enkelte modul. Samtidig er der lavet en ændring, så man ikke kan slette materiale, der er benyttet. Forsøger man at slette materiale, der er benyttet ved lektier eller knyttet til forløb, giver LUDUS Web besked om, hvorfor man ikke får lov til at slette materialet. 3.4 Kursist Bedre overblik over lektier Kursistens mulighed for at få overblik over sin samlede arbejdsbyrde er forbedret ved, at skriftlige opgaver nu er tilføjet såvel i menupunktet Lektier som i kursistens eget skema, hvor omfanget af opgaver, der skal afleveres en given dag, fremgår af en knap i skemaets hoved. Knappen kan benyttes til at åbne en dialog med detaljerede oplysninger om den eller de opgaver, der skal afleveres den pågældende dag. Kursisten kan nu aflevere sin besvarelse på samme måde tre steder: Opgaver, Lektier og Kursistskema hvis læreren har tilladt elektronisk aflevering. Den 24. februar 2011 Side 10 af 13

11 Eksamensvisning for kursister uden tildelt eksamensdag Hvis en kursist skal til eksamen, og kursisten har fået tildelt en eksamensdag men ikke klokkeslæt, vises eksamen som den fulde udstrækning af eksamensdagen (for flerfaglige prøver vises tidsrummet 8:00-16:00). Eventuelle eksterne trækninger for eksamensdagen vises også. Har kursisten ikke fået tildelt en eksamensdag, vises samtlige eksamensdage i fuld udstrækning og samtlige eksterne trækninger. For de kursister, der har fået tildelt eksamensdag, klokkeslæt for eksamen og ekstern trækning af spørgsmål, er det naturligvis disse tider, der vises. Redigering af telefonnumre Der er rettet en fejl på fanebladet Staminformationer under Kursist, som gjorde, at kursister godt nok kunne rette et eksisterende telefonnummer, men ikke indtaste et nummer i et tomt felt. 3.5 System Nye menupunkter Beskeder og Moduler Systembrugeren kan nu give adgang til menupunkterne Beskeder og Moduler (med flere faneblade). Adgangen gives til de relevante lærergrupper og administrative grupper via fanebladet Brugergrupper under Brugeradministration, mens adgangen for kursister etableres under Menukonfiguration. Menupunktet Hold er fjernet, og funktionaliteten fra dette punkt er nu indeholdt i det nye menupunkt Moduler, som derfor skal tildeles de samme brugergrupper. For kursister kan der gives adgang til fanerne Fraværsoversigt og Opgaver, men indholdet af disse faner vil ikke blive vist for kursisterne. Vask HTML i beskeder, lektier, studieplaner, skriftlige opgaver og studiebog I LUDUS Web kontrolleres tekstfelter for ukendte eller beskadigede koder, inden felternes indhold gemmes i databasen. Tidligere gemte tekstfelter kan imidlertid indeholde disse koder, som kan genere visning af felternes indhold. Det er derfor vigtigt, at systembrugeren (DBA) straks efter opgradering til LUDUS Web afvik- Den 24. februar 2011 Side 11 af 13

12 ler oprydningen Vask HTML i beskeder, lektier, studieplaner, skriftlige opgaver og studiebog. Synligt versionsnummer i systemdelen af LUDUS Web Versionsnummeret har ikke tidligere været tilgængeligt fra systemdelen af LUDUS Web. Det kan nu ses som ToolTip til det røde CSC-logo for oven til venstre. 3.6 Øvrige rettelser Ændringer i LUDUS med tilbagevirkende kraft Ændringer i LUDUS, der foretages med tilbagevirkende kraft, håndteres nu anderledes og mere effektivt, så ulemperne ved disse rettelser mindskes. Der tages hånd om fravær/fremmøde, skriftlige opgaver og karakterer i forbindelse med tilbagedateret tilmelding, udmeldelse og flytning af kursist, samt rettelse af forkert modulplacering. De konkrete ændringer er beskrevet nøjere i versionsbrevet for LUDUS Dokumentoversigt Hvis et dokument er tilknyttet en konference, kunne konferencens navn være dubleret i oversigten over dokumentets vedhæftningssteder. Denne fejl er rettet. Aflysninger på forsiden af LUDUS Web Når aflyst undervisning vises på forsiden af LUDUS Web, vises nu lærerinitialer uanset om der er angivet fraværsårsag for læreren eller ej. Lektionens aflysningsårsag vises med den indtastede tekst, hvis der er angivet en tekst - ellers vises dens kode. Overlappende henvisninger Der er rettet en fejl, som gjorde, at en kursist med to samtidige henvisninger ikke kunne vises i menupunktet Kursist. Den 24. februar 2011 Side 12 af 13

13 Prøveplaner Der er rettet en fejl, der kunne give uoverensstemmende visninger, hvis der blev ændret i klokkeslæt ved en skriftlig prøve. Den 24. februar 2011 Side 13 af 13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1111-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2 Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Af Mouhannad Diab 13. december 2013 Versionsnummer 1.0 Dokumentation Ofte Stillede Spørgsmål Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it Ofte Stillede Spørgsmål 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT Introduktionsbøgerne,

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb. Version 3.42

Instruktion til Ungdomsskoleweb. Version 3.42 Instruktion til Ungdomsskoleweb Version 3.42 2 Indholdsfortegnelse LOGIN... 7 ADMINISTRATIONSSIDEN... 8 ADMINISTRATORER... 9 TILFØJ ADMINISTRATOR... 9 REDIGER ADMINISTRATOR... 10 Slette administrator...

Læs mere

Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører

Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører Multitest - brugervejledning til Opgaveredaktører April 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Organisering af spørgsmål 2 a. Fagområde 2 b. Spørgsmålskategorier 2 c. Status 3 i. Vis alle 3 ii.

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere