selvværd er mere end velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "selvværd er mere end velfærd"

Transkript

1 selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2014

2 Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte du kan gøre en forskel i din kommune Kolding Kommune inviterer Region Syddanmark til inspirationsseminar: Mandag den 24. februar 2014 kl på Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding I Kolding har vi siden 2009 arbejdet aktivt for at få socialøkonomiske virksomheder til byen, med det formål at skabe meningsfyldte arbejdspladser til udsatte borgere. Senest har vi været med i et tværnationalt EU-projekt; The SEEING Project. Vi har lært meget undervejs og vil meget gerne dele ud af vores erfaringer. Derfor inviterer vi til et inspirationsseminar, hvor den lokale indsats bliver sat i perspektiv på både regionalt, nationalt og internationalt plan. Vi tror på, at kommunerne i Region Syddanmark kan lære af hinanden i forsøget på at forbedre samspillet mellem den private, den offentlige og den frivillige sektor. Seminaret henvender sig til alle; virksomheder, organisationer, offentligt ansatte, erhvervsorganisationer, frivillige, iværksættere eller andre som kan se, at de kan spille en rolle i at udvikle jobs til de mest udsatte borgere i vores region. Målet med dagen er, at vi alle bliver inspireret og får ny viden, vinkler og relationer, som kan fremme arbejdet med at skabe jobs til udsatte borgere. Få syn for sagen Eftermiddagen starter med et besøg på markedspladsen, hvor du får mulighed for at tale med en lang række socialøkonomiske virksomheder fra Region Syddanmark, som netop har succes med at skabe jobs til udsatte. Dagen byder også på et oplæg ved Peter Nørgaard, som er direktør i Creativ Company, hvor social ansvarlighed er i højsædet. Han vil dele sine erfaringer og belyse emnet set fra en privat virksomheds synsvinkel. Vi håber, at rigtig mange af jer vil afse tid til at deltage, lade jer inspirere og bidrage med jeres erfaringer, idéer og vinkler. Venlig hilsen Socialudvalgsformand Lis Ravn Ebbesen Social- og Sundhedsdirektør Lars Rasmussen 2

3 Tilmeldning Tilmelding sker via nedenstående link og efter først til mølle -proncippet. Fristen er onsdag den 12. februar Har du spørgsmål kan du kontakte Mette Østergaard Nielsen tlf: , mail: Denne konference afholdes med støtte fra SEEING projektet, der har modtaget finansiel støtte fra Europa Kommissionen. Link til SEEING projektets hjemmeside: 3

4 Program - Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte Social værdiskabelse i samspil mellem virksomheder, organisationer og myndigheder 2. del fra kl : Social værdiskabelse i samspil mellem virksomheder, organisationer og myndigheder Registrering, kaffe og servering Socialøkonomisk markedsplads Informationsstande for socialøkonomiske virksomheder i Region Syddanmark Velkomst v/socialudvalgsformand Lis Ravn Ebbesen, Kolding Kommune Internationale erfaringer fra Kolding Kommunes deltagelse i SEEING-projektet v/projektpartnerne Kolding Kommune og Merkur Andelskasse Inspiration fra Kolding Kommunes seminar om Kommunen som katalysator i samarbejdet om jobskabelse for udsatte v/uffe Bech, Kooperationen Danske erfaringer fra samarbejde på tværs af virksomheder, frivillige og kommuner om arbejdsmarkedsrettede indsatser for udsatte v/marianne Saxtoft, Samskabelse Pause Social værdiskabelse set fra en privat virksomheds synsvinkel v/peter Nørgaard, Creativ Company Tapas og workshop - grupper på tværs af deltagende kommuner Temaer: Hvad kan vi lære af hinanden? Hvad kan vi evt. arbejde sammen om? Opsamling og afrunding plenum Networking og tak for i dag 4

5 Jobskabelse for udsatte borgere hvem er de lokale aktører? Formålet med seminaret er at samle alle gode kræfter, som i fællesskab kan være med til at udvikle beskæftigelsesmulighederne for udsatte og socialøkonomi på lokalt og regionalt plan. Private virksomheder almindelige som socialøkonomiske. Tæt tilknytning til en rigtig arbejdsplads gør forskellen for mange udsatte, der gerne skridt for skridt vil nærme sig en mere normal tilværelse. Det kan være i en almindelig eller en socialøkonomisk virksomhed. Socialøkonomiske virksomheder er typisk specialiserede i forhold til bestemte målgrupper. Men med den rigtige støtte fra koordinerende sagsbehandlere og mentorer m.v. kan alle virksomheder deltage i beskæftigelsesrettede indsatser for udsatte. Tæt samarbejde mellem almindelige og socialøkonomiske virksomheder giver synergi. Nogle socialøkonomiske virksomheder aftager restprodukter, der bliver tilført ny værdi. Andre indgår som alternative leverandører, der giver høj CSR-værdi. Eller fungerer som idéog produktudviklere, der er med til at åbne nye markeder for almindelige virksomheder. Sponsorater, donationer og investeringer og sparring fra almindelige virksomheder, som stiller deres erfaring til rådighed i netværk, advisory boards og bestyrelser kan være afgørende for bæredygtig start, drift og udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Sidst, men ikke mindst: at almindelige virksomheder medvirker ved at åbne muligheder for praktik, elev- og lærepladser og ordinær ansættelse for udsatte, som vil videre efter indledende forløb i en socialøkonomisk virksomhed. Frivillige organisationer. Størstedelen af de nuværende socialøkonomiske virksomheder er organiseret som eller udspringer af almennyttige foreninger, der har nært kendskab til en specifik målgruppe og dens særlige udfordringer, muligheder, behov og ønsker i forhold til inklusion på arbejdsmarkedet. Frivillige organisationer kan have svært ved at forene demokratisk interessevaretagelse og almindelig foreningskultur med fokuseret forretningsmæssig ledelse af en erhvervsmæssig virksomhed. Alternativet kan være, at organisationen indgår partnerskaber med eksisterende virksomheder om kommercielt samarbejde, praktik- og jobmuligheder, eller partnerskaber om etablering af selvstændige socialøkonomiske virksomheder, som giver jobmuligheder for målgruppen. Folkeoplysende organisationer kan være underleverandører af almen opkvalificering som led i beskæftigelsesrettede indsatser i virksomheder, bl.a. undervisning i dansk og andre sprog, læsning og skrivning, matematik, it, ordblindeundervisning, kreative fag, kost, motion, mestring af stress, depression og angst m.v. samt særligt hensyntagende og tilpasset undervisning i forhold til handicaps og den enkelte arbejdsplads. Desuden kan daghøjskoler tilbyde selvstændige vejlednings-, afklarings- og opkvalificeringsforløb for udsatte som forberedelse til job i andre virksomheder. Kommunale og regionale råd, interesseorganisationer. Lovbestemte og mere uformelle kommunale og regionale råd og fora med repræsentation af relevante interesseorganisationer på social-, beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsfremmeområdet kan ud-, ny- og sammentænke overordnede strategier, formidle og koordinere samarbejde mellem den offentlige, private og frivillige sektor og forskellige forvaltningsområder. Og ikke mindst: inddrage, informere, motivere samt indhente idéer og erfaringer fra deres respektive baglande, som kan bidrage væsentligt til implementering, kvalificering og videreudvikling på det praktiske operationelle plan. Den lokale erhvervsservice varetages i nogle kommuner af kommunen selv, i andre af private erhvervsorganisationer, som tilbyder gratis indledende vejledning for iværksættere og vækstvirksomheder, evt. i samarbejde med de regionale væksthuse, herunder som grundlag for at kvalificere behovet for at inddrage private rådgivere, der typisk også tilbyder gratis indledende konsultationer. Udvalget for socialøkonomiske virksomheder anbefaler, at det eksisterende erhvervsfremmesystem tilpasses socialøkonomiske iværksættere og virksomheders behov. 5

6 Jobcentrene vejleder, indgår aftaler og træffer afgørelser om tilbuds- og støttemuligheder efter beskæftigelseslovgivningen i forhold til både virksomheder og borgere. For borgere med komplekse problemer kan det f.eks. handle om mentorstøtte og særligt tilrettelagte forløb med vejledning, afklaring og opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet, der i størst muligt omfang sker i tilknytning til en almindelig eller socialøkonomisk virksomhed. Det kan kombineres med parallelle indsatser i samarbejde med social- og sundhedsforvaltningen, børne- og familieområdet samt med almen og faglig opkvalificering i samarbejde med undervisningsområdet m.v. Socialforvaltningerne vejleder, indgår aftaler og træffer afgørelser om tilbuds- og støttemuligheder efter den sociale lovgivning og kan inddrage social- og sundhedsfaglig ekspertise i forhold til fysiske, psykiske, familie- og misbrugs-relaterede problemer m.v. Socialforvaltningerne samarbejder med jobcentrene om beskæftigelsesrettede indsatser for borgere med komplekse problemer. Desuden samarbejder socialforvaltningerne med frivillige organisationer om samværs- og rådgivningstilbud, netværksdannelse og andre indsatser, der kan forbedre livskvaliteten for udsatte borgere. Undervisningsområdet, uddannelsesvejledning. Opgaverne i forhold til vejledning om, optagelse på og samarbejde med de ordinære ungdoms-, voksen- og erhvervsuddannelser og de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) kan være organiseret forskelligt fra kommune til kommune, men er væsentlige at inddrage tæt i de øvrige kommunale social- og beskæftigelsesmæssige indsatser, herunder i samarbejdet med private virksomheder og organisationer. Bl.a. er der mulighed for, at mentorer, som indgår på et tidligt tidspunkt i beskæftigelsesrettede forløb for udsatte, også kan følge den enkelte videre under ordinære uddannelsesforløb. Virksomheder med relevant uddannede medarbejdere kan desuden godkendes som praktik-/elev-/læreplads under uddannelsen. Kultur- og fritidsforvaltningerne vejleder om og godkender støtte til aktiviteter efter folkeoplysningsloven, der kan indgå i beskæftigelsesrettede indsatser og understøtte opkvalificering i almindelige og socialøkonomiske virksomheder, herunder daghøjskoler, der kan etablere selvstændige beskæftigelsesrettede forløb. Udbuds- og indkøbsafdelinger i kommunerne kan vejlede om mulighederne for at lægge vægt på sociale hensyn i udbud og om gennemsigtighed og ligebehandling i samarbejdet med private på områder, der ikke er underlagt krav om udbud i licitation. Finansielle partnere, økonomiske rådgivere, erhvervscentre, pengeinstitutter m.v. En af de største udfordringer for socialøkonomiske virksomheder og iværksættere er at skabe eller få adgang til startkapital og efterfølgende kunne finansiere deres virksomhed og formål over tid. Derfor er det også vigtigt, at man som socialøkonomisk virksomhed, danner sig et overblik over, hvilke muligheder og behov man har i forhold til startkapital, funding, tilskud, drift, økonomi, administration, budgetlægning, offentlige refusioner, virksomhedsform o.s.v. Mere om dette og andre relevante oplysninger vil man kunne læse om på: 6

7 Social- og Sundhedsforvaltningen Nicolaiplads Kolding VI DESIGNER LIVET

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi v. 2.0 Oplæg til byrådsseminar

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015.

NOTAT. Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. NOTAT Afrapportering fra workshoppene på Erhvervsstyrelsens konference Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond, den 27. maj 2015. Seniorkonsulent Carsten Kjærgaard Aarhus, d. 3. juni 2015 Afrapportering

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Socialøkonomi og folkeoplysning

Socialøkonomi og folkeoplysning Socialøkonomi og folkeoplysning Kan et socialøkonomisk perspektiv udfordre, styrke og udvikle folkeoplysningen? Indhold: Introduktion 2 Hvordan hænger folkeoplysning og socialøkonomi sammen? 3 Flere ben

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE - En undersøgelse af samarbejde mellem lokale virksomheder og foreninger Udarbejdet af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave 2010 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave,

Læs mere