Indsatsområder tilbud og aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14"

Transkript

1 Indsatsområder tilbud og aktiviteter Til skoler og øvrige samarbejdspartnere

2 Indhold Indholdsfortegnelse 2 Indsatsområder og tilbud 3 Ungekontakten 8 Street Team Prisen Skoletilbud/oplæg: Alkoholdning, unge og festkultur/forældreaftaler 10 Skoletilbud/oplæg: Kriminalitet og konsekvens 11 Skoletilbud: Forumteater 12 Skoletilbud/oplæg (NYT!): It s Up 2 U 13 SSP-kalender 14 Kontaktinfo - Generelt 15 ssphorsens.dk Street Team - SSP Horsens 16 2

3 Indsatsområder og tilbud Indsatsområder og tilbud Den generelle kriminalpræventive indsats består som hidtil af oplysning og undervisning målrettet alle børn og unge og deres forældre og sigter mod at børn og unge vælger en livsstil uden mistrivsel, kriminalitet, misbrug og anden risikoadfærd. Herudover består indsatsen af en specifik indsats for grupper af børn og unge samt en individorienteret indsats mod enkelte unge. Faglighed/metodik: I SSP/Street Team er der fokus på at sikre et højt fagligt, og dermed også sagligt grundlag, for at arbejde med de unge og med de kriminalpræventive problemstillinger generelt. Derudover er der i høj grad fokus på at arbejde evidensbaseret på baggrund af anerkendte metoder og materialer/viden. Street Teams faglige baggrunde som hhv. lærere og pædagog samt løbende videreuddannelse og kompetenceudvikling, kombineret med solid erfaring med ungearbejde sikrer, at der arbejdes på et professionelt niveau, ligesom der fokuseres på at prioritere problemforebyggelse frem for problemløsning. Vi prioriterer således den generelle forebyggelse højt, og bestræber os på at komme ud til så mange oplæg/forældremøder som muligt, med de ressourcer vi har til rådighed. Konfliktmægling/-håndtering og Coaching: Street Team har gennemgået uddannelser i hhv. konfliktmægling/-håndtering og Coaching og benytter ofte metoder og værktøjer herfra i forhold til problemstillinger mellem unge og/eller mellem unge og forældre - et tilbud, som flere og flere skoler benytter sig af - og som vi oplever oftest giver et positivt udbytte for alle involverede parter. Ungeprofil-undersøgelse: Ultimo 2012 gennemførtes der ligesom i 2009 en internetbaseret, anonym ungeprofilundersøgelse blandt skolernes årgang - heldigvis med en række positive udviklinger i Horsens Kommune i forhold til for 3 år siden. Der har i den mellemliggende periode været iværksat nyt tiltag/oplæg, og i det hele taget bevidst satset på at øge den generelle forebyggelse - især har arbejdet med de unges flertalsmisforståelser været i fokus. Meget tyder på, at dette har været medvirkende til den positive udvikling, som kan konstateres ved unges generelt dalende risikoadfærd i forbindelse med bl.a. rygning, alkohol, hash og kriminalitet mm. SSP/Street Team bestræber sig derfor på at fastholde dette fokus og de eksisterende tilbud/oplæg, samt i muligt omfang indenfor de eksisterende ressourcer udvide brugen heraf, ligesom der vil være mulighed for at tilbyde nogle af skolerne et nyt tilbud It s Up 2 U målrettet 5. og 6. årgang. (se nærmere under skoletilbud s. 13) 3

4 Modelkommuneprojekt: Unge og Rusmidler Fælles Ansvar: Der er på alle ungdomsuddannelser etableret anonym rådgivning/vejledning under navnet UngeKontakten, og dette tilbud fortsætter i det kommende skoleår, ligesom der i august/september afvikles kurser/ temadage for vejledere, mentorer m.fl. samt holdningsbearbejdende oplæg om rusmidler for unge på de enkelte ungdomsuddannelser. Herudover intensiveres arbejdet med rusmiddelpolitikker, så der senest ved starten af skoleåret 2014/2015 er lavet rusmiddelpolitikker på alle ungdomsuddannelserne. UngeKontakten Horsens Flertalsmisforståelser/ sociale overdrivelser: Unges overdrevne forestillinger om andre unges risikoadfærd påvirker i høj grad deres egen risikoadfærd i negativ retning, hvorfor der bør være høj fokus på at rette/påvirke flertalsmisforståelser. Alle skoler opfordres derfor fortsat til at anvende undervisningsmaterialet Alle de andre gør det på 6. årgang. Materialet er 4 gratis og udviklet af Det Kriminalpræventive Råd med henblik på at mindske unges flertalsmisforståelser, og anbefales ligeledes af sundhedsstyrelsen. Materialet med udførlig lærervejledning og bilag kan downloades frit fra eller rekvi-reres via SSP-koordinator. I skoleåret 2013/2014 vil der i samarbejde med Sundhedstjenesten blive gennemført forsøg med et fælles tilbud, Hvad jeg tror om andre, som med udgangspunkt i rygning arbejder med de unges flertals-misforståelser. Tilbuddet er i første omgang målrettet 5. årgang på Byskolen. Street Team tilbyder desuden oplæg om en række forskellige relevante SSP-relaterede emner, hvor der ofte i oplæggene er indarbejdet spørgsmål/viden, som sigter på at mindske unges flertalsmisforståelser. Ved anvendelse af klikkere i oplæggene, er der mulighed for en mere direkte ungeinvolvering samtidig med at de unges forestillinger om, hvad der er normalt, kan påvirkes i en mere realistisk retning. (Kontakt Street Team/SSP-koordinator for nærmere aftale) Som et supplement til oplæggene arbejder SSP/Street Team pt. på forskelligt materiale/ plakater om flertalsmisforståelser beregnet

5 til ophængning i klasserne/på skolerne, ligesom vi har gang i udviklingen af materiale, som kan bruges af lærere til bl.a at sætte fokus på klassens trivsel og flertalsmisforståelser i ex. Klassens tid. Street Team Prisen/ Fokus på det positive: (Oprindelig finansieret af tilskud fra Rotary Horsens. I 2013 har vi modtaget donationer på og kr. fra hhv. Odd Fellow Ordenens Søsterloge Eranthis og fra Rotary Horsens Vestre til fortsættelse af dette initiativ). Som et led i det forebyggende arbejde prøver SSP Horsens/Street Team bevidst at sætte mest muligt fokus på det positive/det vi gerne vil have mere af, i stedet for at fokusere på problemer/det som ikke lykkes. Vi har derfor indført en Street Team Pris, som tildeles til unge og voksne samarbejdspartnere, der på en eller anden måde har skilt sig ud på en positiv måde i SSP-sammenhæng. (se omtale s. 9) Forældreaftaler/-netværk: Forældre har meget stor indflydelse på unges adfærd, hvorfor det er vigtigt at have fokus på at styrke forældrenetværket og forældrerollen generelt. SSP/Street Team har særlig fokus på etablering af forældreaftaler, primært på 6./7. årgang. Street Team/SSP tilbyder oplæg som forberedelse til forældrenes udarbejdelse af forældreaftaler. Forud for forældremøderne vil Street Team normalt afvikle oplæg om alkohol mm. for de unge. (Se nærmere under skoletilbud s. 10) Kriminalitet og Konsekvens: Tilbuddet er et supplement til skolernes egen undervisning om unge og kriminalitet. Street Team og Sydøstjyllands Politi tilbyder et fælles oplæg til 8. årgang om, hvilke konsekvenser en kriminel handling kan have for dem. Tilbuddet er 3-delt således: 1) Street Team besøger klassen/klasserne og snakker om den kriminelle lavalder, straffeattest, SSP s rolle ifm. Unge og kriminalitet, flertalsmisforståelser og disse betydning for egen adfærd, personlige konsekvenser, stemplingsmekanismer, risikofaktorer m.m. 2) Eleverne og læreren laver gruppearbejde med udgangspunkt i en række cases, som alle har udgangspunkt i episoder/sager fra Horsens Kommune, hvor de i grupper prøver at vurdere evt. straf og konsekvenser i casene. 5

6 3) En medarbejder fra politiet forebyggelsesafdeling følger op på gruppearbejdet og virkelighedens udgave af casene ex. hvilken dom fik de unge? hvilke konsekvenser har det haft for dem? osv. Svar på spørgsmål fra eleverne vedr. straffe, unge og kriminalitet. Del 1 varer normalt 5-6 lektioner (Anbefales), men kan også tilbydes i en light version på 2-3 lektioner. De 3 dele kan både afvikles sammenhængende eller tidsmæssigt adskilt, men bør normalt afvikles inden for max. en uges tid. It s Up 2 U: hvad der er vigtigt i ens liv, og ikke mindst hvorfor. Igennem 2 lektioner sætter vi det, at træffe det rigtige valg til debat. Der bliver sat spørgsmålstegn ved relationer, venskaber og gruppesammensætninger mm. Nyt tilbud, som er målrettet mellemtrinnet (slutningen af 5. eller starten af 6. årgang). I ungdomslivet er det vigtigt at være en del af noget - at føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler, de skal leve op til hinanden for at føle sig accepteret. Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres værdier, uden at vide, hvad det kan have af konsekvenser for dem selv. Værdisætningerne ændrer sig i ungdomsårene, og man udvikler sin personlighed yderligere, gennem de valg man træffer. Derfor er det sundt at gøre sig nogle overvejelser om, 6 (Se nærmere under skoletilbud s. 11) Der er tale om holdningsbearbejdelse hos de unge. Oplægget skal bidrage til elevernes dannelse og handlekompetence og dermed gøre eleverne i stand til at kunne tage aktiv stilling i deres eget liv som unge. Street Team deltager efterfølgende i ca. 30 min. ved forældremøde, hvor der følges op på klassens status, og hvor der er lagt op til dialog omkring teenageårenes udfordringer. (se nærmere under skoletilbud s. 13)

7 Forumteater: Tilbud fra SSP Horsens, hvor en teatergruppe (Horsens Amatør Teater) opfører en kort scene (typisk 6-8 min), hvor en ung/person oplever/ bliver udsat for en eller anden form for uretfærdighed/problematisk situation. Scenen gennemspilles første gang uden stop eller kommentarer. Ved anden og tredje gennemspilning kan de unge stoppe scenen undervejs og komme med kommentarer/forslag til hvordan man kunne forsøge at løse/undgå konflikterne/problemstillingerne ligesom der også er mulighed for at overtage en af rollerne, hvis man har forslag til hvordan man løser scenens problem/dilemma. Scenen fortsætter derefter, nu med den nye løsning. De andre skuespillere forbliver i deres rolle, men reagerer i forhold til de ny input. Processen styres af en joker (Street Team/ skuespiller), som i praksis bringer de unges idéer og forslag op på scenen, får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger, styrer opvarmnings- og værdiøvelser og som afsluttende med de unge evaluerer: hvad virkede? hvad virkede ikke? hvorfor virkede det ikke? var det rea-listisk? kan man gøre sådan i virkeligheden? hvad lærte vi? Scenerne omhandler dilemmaer/situationer, man som ung kan komme ud for i en digital verden med sociale medier, kriminalitets- og mobningsproblematikker mm. (Se nærmere under skoletilbud s. 12) Kriminalpræventive hjemmebesøg: Som et led i forebyggelse/bekæmpelse af ungdomskriminalitet aflægger Street Team kriminalpræventive hjemmebesøg hos unge lovovertrædere og deres forældre, i de tilfælde, hvor politiet i samarbejde med SSP-netværket vurderer at det vil være hensigtsmæssigt, med henblik på at forebygge yderligere kriminalitet/ mistrivsel. Opsøgende virksomhed: Udover tilstedeværelse ifm. større officielle arrangementer, som Middelalderfestival, Ungrock, DM i Break, Sidste skoledag, Ungodmskolens 3 årlige Ungfester, 6-8 Open By Night-arrangementer samt 8-10 fester på ungdomsuddannelserne prioriterer Street Team det opsøgende arbejde via besøg i skiftende klubber, skolegårde og andre steder som i perioder tiltrækker eller fungerer som samlings-, eller mødesteder for unge, hvor dette giver anledning til problemer/bekymring. Stederne varierer efter aktualitet og behov. Politiet Forebyggelsesafdeling planlægger så vidt muligt 1 aftenvagt hver 14. dag til samme formål. 7

8 Nogle gange kan man som ung godt få brug for at have nogen at snakke med. Ikke klasselæreren. Ikke vennerne. Ikke forældrene. Men nogle andre fx UNGEKONTAKTEN. Fylder alkohol, hash, eller andre ungeproblemer for meget i din hverdag, så tag en snak med UngeKontakten om... Alkohol Stoffer Trivsel Forældreproblemer Konflikter Kriminalitet eller andre problemer, der gør dit liv svært. HUSK AT DU KAN VÆRE ANONYM Ungekontakten kan du møde her: Bygholm Landbrugsskole: Første torsdag hver måned fra kl (SSP Anne og U-Turn Annette) Learnmark Vejlevej: Tirsdage i ulige uger kl (SSP Pia og CSU Hanne) ASV Horsens: Tirsdage i lige uger kl (SSP Thomas og CSU Hanne) Produktionsskolen: Torsdage i ulige uger kl (SSP Pia, CSU Hanne og U-Turn Karl Erik) Har du brug for at snakke med en fra Ungekontakten på andre tidspunkter så ring eller sms til os! Ungekontakten Horsens Street Team: tlf Learnmark Stadionsvej/Step 10: Tirsdage i lige uger kl Lokaler spørg i receptionen (SSP Pia og U-Turn Annette) Learnmark Strandpromenaden: 3. tirsdag i hver måned kl (SSP Thomas og U-Turn Annette) Social- og Sundhedsskolen: 3. torsdag i hver måned kl (SSP Thomas og U-Turn Annette) Horsens Gymnasium: Torsdage i ulige uger kl (SSP Anne og U-Turn Annette) Horsens Statsskole: Sidste torsdag hver måned kl (SSP Anne og U-Turn Annette) Horsens HF&VUC: Tidspunkt følger snarest (SSP Pia og CSU Hanne) Thomas tlf U-turn: tlf Annette tlf Pia tlf Karl Erik tlf Anne tlf CSU: tlf Hanne tlf

9 Street Team Prisen - Fokus på det positive Street Team priserne gives som et skulderklap til unge og voksne, og består af et lille diplom og et gavekort på et mindre beløb. Priserne uddeles til unge og/eller samarbejdspartnere m.fl. som i forskellige ssp-sammenhænge enten selv eller i forhold til andre har ydet en ekstraordinær indsats og som fortjener en anerkendelse af denne indsats. Der blev krammet og tudet om kap, da Street Team-medarbejdere, unge, familie, venner m.fl. sammen med 15 unge og en enkelt voksen torsdag 20. juni var samlet i Ungdomsskolens lokaler i Falstersgade ved uddeling af Street Team Prisen Det var tydeligvis et stort øjeblik for alle modtagere af prisen, at nogen har lagt mærke til deres indsats. I det hele taget var det en eftermiddag præget af store følelser, glæde, stolthed og frem for alt med fokus på det positive. Med Street Team priserne sættes der fokus på, når en ung lykkes med noget, og når de gør en personlig indsats for at ændre på deres eget liv. De unge, som får prisen, har alle formået at skille sig ud på en positiv måde. De har tidligere enten haft problemer i hjemmet, i skolen, i forhold til venner eller lignende. Fælles for alle er, at de nu er kommet videre og er i gang med at ændre på noget af det, som har givet problemer: opførsel, passe skolen, gennemføre en uddannelse, finde et fritidsjob. - Kort og godt tager de ansvar for deres eget liv! For nogle unges vedkommende går de foran som rollemodel og viser vejen for andre unge. Møller, Tobias Lund og Nicki Knudsen. Herudover fik Hanne Johansen som forælder en pris for sin indsats med at gøre opmærksom på problemer med berusede unge ifm. Open By Night. De gør det muligt: Street Team fik i 2008 en gave fra Rotary i Horsens på kr Dette førte til oprettelse af Street Team prisen. SSP/Street Team er utrolig taknemmelige for at Rotary Horsens Vestre i 2013 har doneret kr af overskuddet fra deres årlige Kunstmesse. Odd Fellow Ordenens Søsterloge Eranthis har i forbindelse med deres 75-års jubilæum doneret kr De to logers gavmildhed gør det muligt at fortsætte med uddeling af Street Team priser i de kommende år - til glæde for mange unge. TAK! Street Team og/eller andre i SSP-samarbejdet har mødt de unge og har prøvet at tage hånd om de unge og få dem videre - en proces, som ikke altid er nem, og som ikke nødvendigvis lykkes hverken i første eller andet forsøg. Oftest lykkes det at ændre positivt på situationen. Målet er altid at få den unge til at tage ansvar for sit eget liv - passe skolen, bruge fritiden fornuftigt og være ordentlig mod andre mennesker. De fik en Street Team pris: 32 Louise Brok, Katrine Vilholdt Jensen, Kimie Schrøder, Daniel Alex Pedersen, Maja Pedersen, Maria Kjær, Rasmus Fossbakken Lundum, Line Nygaard Kristensen, Youkhana Gorges, Ozan Tas, Thuy Thi Thanh Pham, Camilla Marie Christensen, Louise 9

10 Skoletilbud/oplæg: Alkoholdning, unge og festkultur/forældreaftaler Målgruppe: 6. eller 7. årgangs forældre og unge i 6. eller 7. klasse. Baggrund: Forældre har enorm stor indflydelse på de unges adfærd ikke mindst omkring alkohol og debutalder. Forældreaftaler er en af de måder, hvor forældre bl.a. kan støtte hinanden i at udsætte unges alkoholdebut. Til forældrene tilbydes derfor oplæg, som sigter mod udarbejdelse af forældreaftaler for en klasse/årgang. Efter oplæggene drøftes forældreaftaler og evt. aftaler om blå mandag i klasserne. (Forældremøderne vil efter aftale typisk kunne afvikles 1-2 dage efter afvikling af oplæg om alkohol mm. for klassen inden forældremødet). Indhold: Sigter på, via dialog/viden og sammenhæng mellem flertalsmisforståelser og risikoadfærd, at forebygge tidlig alkoholdebut. Oplæggene for de unge og forældrene kommer omkring mange af de samme ting, men er dog ikke ens af den grund. Inputtene fra de unge kan ofte bruges i dialogen med forældrene på forældremødet. Oplæggene kan f.eks komme omkring: Portræt af en teenager- Unge og rusmiddelkultur, risikoadfærd Flertalsmisforståelser/sociale overdrivelser om alkohol - klikkere Forældre og grænsesætning Forældreaftaler Konfirmation og blå mandag (7. årgang) Tid og sted: Efter aftale, men primært i perioden august - oktober 2013 (7. årgang) og marts - juni 2014 (6. årgang). Kontakt: Street Team /SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale. 10

11 Skoletilbud/oplæg: Kriminalitet og konsekvens Baggrund: Unge omkring 15 års alderen er ofte ikke bevidste om, hvilke konsekvenser en begået kriminel handling har for dem, eller er usikre på, hvad der er kriminelt eller ikke. Målgruppe: 8. årgang. Indhold: Tilbuddet er tænkt som et supplement til den øvrige undervisning, som traditionelt finder sted om unge og kriminalitet. Street Team og Sydøstjyllands Politi tilbyder et fælles oplæg for 8. årgang om, hvilke konsekvenser en kriminel handling kan have for dem. Tilbuddet er 3-delt således: 1) Street Team besøger klassen/klasserne og snakker om den kriminelle lavalder (15), straffeattest, SSP s rolle ifm. unge og kriminalitet, personlige konsekvenser, stemplingsmekanismer, risikofaktorer m.m. Efter oplægget vises en relevant film, som følges op af diskussion. Street Team har stor fokus på at bringe eleverne i spil under hele forløbet. Dette gøres bl.a. igennem debatter, diskussioner, quizzer, rollespil mfl., hvor eleverne får mulighed for, og trænes i, at tage stilling og argumentere for egen og andres holdninger og synspunkter. 2) Eleverne og læreren laver gruppearbejde med udgangspunkt i en række cases, som alle har udgangspunkt i episoder/sager fra Horsens Kommune, hvor de i grupper prøver at vurdere evt. straf og konsekvenser med hel eller delvis gennemgang af virkelighedens udgave af casene. 3) En medarbejder fra politiet forebyggelsesafdeling følger op på gruppearbejdet og virkelighedens udgave af casene hvilken dom fik de unge, hvilke konsekvenser har det haft for dem osv. Svar på spørgsmål fra eleverne vedr. straffe. NB! Del 1 varer normalt 5-6 lektioner (anbefales), men kan evt. også tilbydes i en light version uden filmen og efterfølgende diskussion. De 3 dele kan både afvikles sammenhængende eller tidsmæssigt adskilt, men bør normalt afvikles inden for max. en uges tid. Tid og sted: Efter aftale, men primært i perioden oktober marts Kontakt: Street Team /SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale. Når der er lavet aftale med Street Team om del 1, orienterer vi Sydøstjyllands Politi, Forebyggelse, som selv kontakter skolen og aftaler tid og sted for del 3. Del 2 sørger skolen selv for inden del 3. 11

12 Skoletilbud: Forumteater - om sociale medier, digital mobning, kriminalitet og lignende. Målgruppe: årgang Forumteater: Tilbud fra SSP Horsens, hvor en teatergruppe (Horsens Amatør Teater) opfører en kort scene (typisk 6-8 min), hvor en ung/person oplever/bliver udsat for en eller anden form for uretfærdighed/problematisk situation. Scenen gennemspilles første gang uden stop eller kommentarer. Ved anden og tredje gennemspilning kan de unge stoppe scenen undervejs og komme med kommentarer/forslag til, hvordan man kunne forsøge at løse/undgå konflikterne/problemstillingerne ligesom der også er mulighed for at overtage en af rollerne, hvis man har forslag til, hvordan man løser scenens problem/dilemma. Scenen fortsætter derefter, nu med den nye løsning. De andre skuespillere forbliver i deres rolle, men reagerer i forhold til de nye input. Processen styres undervejs af en joker(street Team/skuespiller), som i praksis bringer de unges idéer og forslag op på scenen, får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger, styrer opvarmnings- og værdiøvelser og som afsluttende med de unge evaluerer på hvad virkede? hvad virkede ikke? hvorfor virkede det ikke? var det realistisk? kan man gøre sådan i virkeligheden? hvad lærte vi? Forumteater afvikles over 2 sammenhængende lektioner, hvor der kan nå at blive opført 2 forskellige scener. Der er pt. 5 forskellige mulige scener/ problemstillinger at vælge mellem. Scenerne omhandler mange af de dilemmaer/situationer, man som ung kan komme ud for i en digital verden med sociale medier m.m. samt kriminalitets- og mobningsproblematikker. Se eksempler/videoklip fra mulige scener via linket nedenfor. 12 Pris: kr. Afregnes med SSP/Ungdomsskolen (dækker aflønning af 4-6 skuespillere) Kontakt: Street Team/SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale. Citat fra mor til 13-årig pige på Gedved skole: Jeg har lige haft min søde 13-årige datter i telefonen. De har været udsat for SSP`s Forumteater i dag. Hun var fuldstændig høj. Det har været en fantastisk oplevelse, helt realistiske skuespillere, der var kanondygtige og så relevant og interessant (som hun sagde). Hun ringer aldrig til mig på arbejde så det har gjort et kæmpe indtryk.

13 Skoletilbud/oplæg (NYT): It s Up 2 U Baggrund: I ungdomslivet er det vigtigste at være en del af noget at føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler de skal leve op til hinanden for at føle sig accepteret. Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres værdier, uden at vide hvad det kan have af konsekvenser for dem selv. Målgruppe: 5. eller 6. årgang + efterfølgende 30 minutters forældreoplæg. Indhold: Værdisætningerne ændrer sig i ungdomsårene og man udvikler sin personlighed yderligere igennem de valg man træffer. Derfor er det sundt at udvælge og gøre sig nogle overvejelser om hvad der er vigtigt i ens liv, og ikke mindst hvorfor. Igennem 2 lektioner sætter vi det at træffe det rigtige valg til debat. Der bliver sat spørgsmålstegn ved relationer, venskaber og gruppesammensætninger. Der er tale om en holdningsbearbejdelse hos de unge. Oplægget skal bidrage til elevernes dannelse og handlekompetence og dermed gøre eleverne i stand til at kunne tage aktivt stilling i deres eget liv som unge. Forældredelen: Street Team deltager i 30 min ved forældremøde hvor der følges op på klassens status, og hvor der er lagt op til dialog omkring teenageårenes udfordringer. Tid og sted: Efter aftale, men primært således: 5. årgang: sidste skolehalvår 6. årgang: første skolehalvår Kontakt: Street Team/SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale 13

14 SSP-Kalender over udvalgte aktiviteter i SSP-regi 2013/2014 (NB!! Kan ændres/suppleres løbende) Møder: Dato/Tid Møde Sted * SSP-Byskolen Byskolen * Trygt Natteliv Restauratørmøde Hekkenfeldt * SSP+/Rusmiddelforebyggelse ungdomsuddannelser Ungdomsskolen, Falstersgade * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * Lokalrådsmøde Sydøstjyllands Politi * SSP-Byskolen Byskolen * SSP+/Rusmiddelforebyggelse ungdomsuddannelser Ungdomsskolen, Falstersgade * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug Fuglevang * SSP-Byskolen Byskolen * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * SSP-Byskolen Byskolen * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug CSU * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Byskolen Byskolen * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug Learnmark * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Byskolen Byskolen Temadage, Kurser, Aktiviteter: 14 Dato/Tid Aktivitet Sted Middelalderfestival i Horsens. Fængslet/Horsens Midtby Street Team og Sydøstjyllands Politi, Forebyggelse er (aften/nat) på gaden med fokus på de unge * 9-16 Introkursus for nye deltagere i SSP-netværk/-arbejde Ungdomsskolen, Falstersgade v/ssp-samrådets Sydøstjyllandskreds. Tilmelding til Jan Asmussen, * 9-17 Opsøgende Gadeplansarbejde SSP-Samrådet/Ungdomsringens fælles konference. Program og tilmelding på Dalum Landbrugsskole * Unges Trivsel SSP-Samrådets Sydøstjyllandskreds årlige gratis temaeftermiddag Tilmelding til Jan Asmussen, SSP-Horsens tilbyder gratis fællestransport. Campus Vejle, Boulevarden 48 i Vejle * Lokalråd+konference om Indbrud i privat beboelse Ungdomsskolen, Falstersgade SSP-Samrådets Årsmøde. Program udsendes ca. Vingstedcentret december/januar. Se * Sidste skoledag. Info sendes til skolerne forår 14 Lunden

15 Kontaktinfo ( pr ): Funktion Navn Mail Telefon SSP-koordinator Jan Asmussen / Ungdomsskolen Henrik Meldgaard / Street Team Thomas Press Street Team (Barsel > ) Lene Maagaard Street Team Pia Bach Hansen Street Team Anne Jensen Mission Possible (Akt-team) Ida-Lis Tillisch Mission Possible (Akt-team) Nina Nielsen U-Turn (misbrugstilbud unge under 18) CSU (misbrugstilbud for 18+ ) Politi: Forebyggelse Horsens Sektionsleder Politi: Landbetjent (Gedved/Hovedg.) Politi: Landbetjent (Brædstrup) John V. Jensen Hanne Møller / Jesper J. Christensen Thomas Østrup Flemming Bækgaard Politi: Forebyggelse SSP- Dennis Pedersen NORD + Sønderbro/Axelborg Politi: Forebyggelse SSP- Morten Eslund Andersen SYD Politi: Forebyggelse SSP- Jesper J. Petersen Byskolen/Vestbyen Politi: Forebyggelse SSP- Martin Bjørnskov ØST Politi: Forebyggelse SSP- Casper Kvist Byskolen/Vestbyen Politi: Forebyggelse/Færdsel Niels Bach Knudsen Politi: Det Kriminalpræventive Sekretariat Kuno Jensen

16 Street Team SSP Horsens Koordinator Jan Asmussen, mobil Teamet Pia Bach Hansen, mobil Anne Jensen, mobil Thomas Press, mobil SSP koordinator Jan Asmussen tlf Hvis du er ung, kan SSP/Street Team fx hjælpe med at... Lytte til dig og tale med dig om dine problemer i skolen, med dine venner, derhjemme osv. Tale med dig om kriminalitet, fx hvis du selv er begyndt at eksperimentere, hvis dine venner gør det, eller hvis du har været offer for kriminalitet. Oplyse dig om forbrug og misbrug af stoffer og alkohol og de skadelige virkninger, hvis du fx laver et projekt om det i skolen eller bare gerne vil vide mere om det. Snakke med dig om dine venner eller familiemedlemmer, hvis du er bekymret for dem pga. misbrug, hærværk, tyveri eller lignende. Hjælpe dig, hvis du eller en af dine kammerater har et misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Komme på besøg i din klasse og deltage i klassediskussioner om alle mulige emner efter aftale med skolen. Snakke med dig og dine forældre, hvis du synes, at det er svært at få dem til at forstå dig eller at få sagt det, som du egentlig ønsker at sige. Du kan altid henvende dig til SSP, hvis du som ung går og roder med nogle problemer. Du kan altid kontakte os anonymt. Base Falstersgade 24, 8700 Horsens Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab på gadeplan over for unge der, alene eller i grupper, opfører sig uhensigtsmæssigt eller er ude af kontakt med skole mv. Det kan være pga.: * begyndende kriminalitet * mistrivsel * stofmisbrug Street Team har fleksible arbejdstider, og kan derfor kontaktes, lige når du har brug for det. Teamet kan trække på specialister i forbindelse med afdækning eller støtte til unge med særlige problemstillinger. Hvis du er i krise eller har problemer, der virker uoverkommelige, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har lige nu. Du er ikke alene om at have det sådan. De fleste mennesker har perioder, hvor livet eller en situation opleves som så svær, at de ikke kan magte den alene. Derfor er det afgørende, at du får fortalt et andet menneske, at du har det svært, så du kan få den støtte og hjælp du har brug for. Hvis du er forælder, kan SSP/Street Team fx hjælpe med at... Tale med dig og dit barn, hvis du ønsker det Rådgive dig, hvis dit barn er på vej ud i problemer Rådgive dig, hvis dit barn har et problem med kriminalitet, misbrug af stoffer eller alkohol Pia Bach Hansen - tlf Anne Jensen - tlf Thomas Press - tlf Skaffe dig i kontakt med relevante samarbejdspartnere afhængig af den konkrete problemstilling Hjælpe dig med i samarbejde med skolerne at arrangere forældremøder om chat, alkohol, misbrug, kriminalitet m.m. Vi står altid klar til at drøfte dit barn, hvis du har brug for det, og du er velkommen til at kontakte os helt anonymt.

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2012-13

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2012-13 Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2012-13 Til skoler og øvrige samarbejdspartnere Indholdsfortegnelse 2 Indsatsområder og tilbud 3 Street Team Prisen 2012 6 Skoletilbud/oplæg: Alkoholdning, unge og

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Workshop 3 Hjælp i tide - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Film Hjælp i tide udgående ungerådgivning og kompetenceudvikling af lærerne til at

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Mød os lokalt! - og på Facebook Mike Bell tlf. 51 27 48 84 mike.bell@kalundborg.dk Brian Larsen tlf. 20 31 06 31 brian.larsen@kalundborg.dk Lotte Houlind tlf.

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Indsatsområder Tilbud og aktiviteter

Indsatsområder Tilbud og aktiviteter Indsatsområder Tilbud og aktiviteter 2016/2017 Til skoler og øvrige samarbejdspartnere 1 VÆRD AT VIDE sæt X i kalenderen August/September 2016 Skoler/SSP-lærere bestiller SSP-oplæg til egen skole hurtigst

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 BilagBUV_140904_pkt.19.01 Indledning I Hvidovre Kommune ønsker vi at hjælpe børn og unge til at få et sundt forhold til alkohol og rusmidler. En konkret handleplan

Læs mere

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København I bedes rådføre jer med en jurist i jeres kommune omkring håndtering af data, da det bl.a. afhænger af organiseringen i

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Indhold Forord... 3 Formål med indsatsen... 3 Det overordnede formål... 3 KFI i Greve Kommune... 4 Organisering... 4 Forældreinddragelse... 4 Det skal skoleledelsen

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

Alle de andre gør det

Alle de andre gør det SSP-kontaktlærer Thomas Aistrup Social pejling En videnbaseret indsats - Ringstedforsøget, Århus eksperimentet, m.m. Metatænkning - børn og unge overfører fra et emne til et andet Fokus på metoden ikke

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018 Forældreaftaler/forældrenetværk 0. - 2. klasse / årgang Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP-konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimér

Læs mere

Jeg er sej når jeg siger nej!

Jeg er sej når jeg siger nej! 1 Jeg er sej når jeg siger nej! En metode til forebyggelse af risikoadfærd SSP-samarbejdet i Guldborgsund 2011 2 Baggrund for projekt Jeg er sej...når jeg siger nej! Projektet er en videreudvikling af

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

SSP/Opsøgende Team. Side 1

SSP/Opsøgende Team. Side 1 SSP/Opsøgende Team Side 1 Indholdsfortegnelse SSP/Opsøgende Team Baggrund for SSP/Opsøgende Teams arbejde Hvad gør vi og hvad kan du bruge os til? Trivselshåndbogen Social pejling Forældremøder...10 Rådgivning

Læs mere

SMG Samtale Mellem Generationer

SMG Samtale Mellem Generationer FORÆLDREFOLDER hvad er? er et trivselsfremmende tiltag, som sætter fokus på at skabe en udviklende og konstruktiv dialog mellem forældre og børn. Målgruppen er forældre, elever og lærere på skolernes 7.,

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Holbæk Kommune, onsdag den 25. juni 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Holbæk Kommune, onsdag den 25. juni 2008. 26. juni 2008 Sagsbehandler: kgr LALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forældremøder generelt: 4 Tryghed og trivsel

Læs mere

Odder Kommunes SSP Samarbejdet mellem Skoler, Social og Politi. SSP Ydelseskatalog. Odder Kommune 2016/2018

Odder Kommunes SSP Samarbejdet mellem Skoler, Social og Politi. SSP Ydelseskatalog. Odder Kommune 2016/2018 Odder Kommunes SSP Samarbejdet mellem Skoler, Social og Politi SSP Ydelseskatalog Odder Kommune 2016/2018 1 Bagggrund.... side 2 2 Formål.... side 3 3 Vidensbaseret arbejde i SSP-regi... side 4 4 Tilbud...

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 1 UNDERVISNING OG INFORMATION Dette forebyggelseshæfte er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

SMG Samtale Mellem Generationer

SMG Samtale Mellem Generationer hvad er? er et trivselsfremmende tiltag, som sætter fokus på dialogen som bærende element i et udviklende og konstruktivt samspil mellem forældre og børn. Et arrangement faciliteres af instruktører tilknyttet

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror..

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror.. SSP I MIDDELFART KOMMUNE Sms, chat, Arto Alkohol og fester Vold Venner Konflikter Din holdning er vigtigere end du tror.. Et godt liv ORIENTERING TIL FORÆLDRE SSP: Hvad er det? SSP er et tværfagligt samarbejde

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 19.00 19.40 Gruppearbejde klassevis. 19.40 20.25 Opsamling i plenum. 20.25 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer:

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP Idekataloget Børn og Unge, Undervisningsafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Formål: I direkte forlængelse af Viborg

Læs mere

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE OG LÆRERE PÅ SKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER TIL KLASSEDIALOGEN HØRER FILMEN SARAH, DER KAN FINDES PÅ WWW.UTURN.KK.DK

Læs mere

Ringsted kommune Årsrapport 2012

Ringsted kommune Årsrapport 2012 Ringsted kommune Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 20 Side 21 Indledning med hovedtendenser Ungdomskriminaliteten

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere