Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune"

Transkript

1 Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet Der er 7 plejecentre i Fredericia Kommune. De er opført i forskellige årstal, og de er indrettet forskelligt både når det gælder boligerne og servicearealerne, men også i forhold til køkkenfaciliteter. Det betyder i praksis, at der er mange modeller for organiseringen af køkkenerne på plejecenterområdet. For eksempel er der på Madsbyhus et anretter køkken, og centret modtager mad fra Ulleruphus. På Øster Elkjær har man en blanding af leve-bo miljøer, samt to afdelingskøkkener. På de plejecentre hvor der er større køkkener, og hvor man leverer mad til mindre centre, tilkøber man også mad fra Fælleskøkkenet Elbo I/S (se skema over køkkenfaciliteterne på de enkelte plejecentre nederst). Fredericia Kommune har haft succes med visionen om Længst muligt i eget liv, hvor borgeren ved en rehabiliterende tilgang helt eller delvist har kunnet undvære hjælpen. Længst muligt i eget liv har siden givet liv til en række delprojekter, herunder Længst muligt i eget liv på plejecentrene en god dag ved egen kraft, som også har vist sig at være en succes. Længst muligt i eget liv på plejecentrene handler om at styrke borgerens livskvalitet på trods af den svækkelse, der har ført til, at de er på plejecenter. En stor del af Længst muligt i eget liv på plejecentrene har været, hvordan man med udgangspunkt i borgerens opfattelse af en god dag ved egen kraft, og ved et fælles fokus på tværs af faggrupper, kan styrke borgerens evne til ved egen kraft at skabe en god dag og minimere afhængigheden af hjælp fra personalet. Madoplevelsen er hos mange forbundet med livskvalitet både i forhold til selve maden, det sociale i forbindelse med måltidet og den energi og de kræfter, der er forbundet med den rette ernæring. Derfor har køkkenpersonalet og hele køkkenområdet også været en stor del af Længst muligt i eget liv på plejecentrene en god dag ved egen kraft. Ude på de enkelte plejecentre har man dermed allerede taget en række skridt hen mod at samarbejde på nye måder på tværs af køkkenpersonale, plejepersonale og øvrige personalegrupper, og har gode erfaringer med det. Herudover kører der Side 1 af 9

2 andre projekter i kommunen, hvor der også er fokus på mad på plejecentrene f.eks. skærmprojektet på Hybyhus, hvor der bliver udviklet en mad-app. Ved at sætte fokus på udviklingen af fremtidens madoplevelse på plejecentrene vil Fredericia Kommune gerne endnu længere i forhold til visionen om Længst muligt i eget liv på plejecentrene. Samtidig har man i Fredericia, Middelfart, Kolding og Haderslev kommuner sat et udviklingsarbejde i gang i forhold til Fælleskøkkenet Elbo I/S med særlig fokus på madservice til hjemmeboende ældre. Dette udviklingsarbejde kan indirekte få betydning for køkkenerne på plejecentrene, da nogle af dem modtager mad fra Elbo køkkenet. Derfor har man i Fredericia valgt, at der også skal sættes et udviklingsarbejde i gang i forhold til mad- og køkkenområdet på kommunens plejecentre. 2. Formål Formålet med at sætte et udviklingsarbejde i gang omkring fremtidens madoplevelse på plejecentrene er blandt andet at få visionen om Længst muligt i eget liv på plejecentrene tænkt ind i hele køkken- og madområdet på plejecentrene. Derfor skal der fokus på, hvad Fredericia Kommune gerne vil i forhold til madoplevelsen for borgerne på plejecentrene, og hvordan der kan laves en kobling mellem visionen og organiseringen af køkken- og madområdet på plejecentrene. Madoplevelsen drejer sig om mere end smag og duft. Det drejer sig også om den sociale del af måltidet, den rette ernæring, aktiviteter i forbindelse med tilberedningen af maden mv. Der er derfor mange delelementer, der skal afdækkes og tænkes ind i udviklingsarbejdet jf. nedenstående tabel. Udvikling af køkkenområdet på plejecentrene Borgeroplevelsen Faglig Organisering Økonomi Livskvalitet Ernæring Kompetencefordelin Indretning og Madens smag, duft og udseende Oplevelsen af og Forebyggelse af indlæggelser og utilsigtede vægttab Kvalitet g Tværfaglighed og samarbejde ombygning Indkøb og pris Optimering og indflydelse på Råvarer Personalesammens udnyttelse af Side 2 af 9

3 måltidet Arbejdsglæde ætning ressourcer Nærvær og sociale Køkkenstruktur Undgå madspild aktiviteter Bestillinger ud fra Vaner og kultur behov Indtagelsen af Arbejdsgange maden 3. Produkt og Metode En god metode til at få stillet skarp på ovenstående er at arbejde i scenarier. Ved at opstille forskellige scenarier for den fremtidige organisering af køkkenområdet, kan man få et billede af, hvad det er man kan opnå med forskellige måder at organisere sig på. Herudover er arbejdet med scenarier også en læringsproces for de medarbejdere og øvrige, der er med til at udarbejde dem. Scenarierne er med til at opbygge en fælles referenceramme omkring muligheder og udfordringer. Ved at arbejde sammen på tværs af fagligheder i scenarie arbejdet, giver det også medarbejderne mulighed for, at se på fremtidens problemstillinger og muligheder i stedet for gårsdagens udfordringer. For at arbejde med scenarierne, og for at scenarierne er sammenlignelige, skal der stilles en række parametre op, som scenarierne skal beskrive. Det kan blandt andet være: Mål og succeskriterier Personale sammensætning, organisering og samarbejde Økonomi Omlægning Som udgangspunkt kan man arbejde med 4 scenarier: Scenarie 1- Leve-bo miljøer Et scenarie hvor der arbejdes med at lave fuld leve-bo miljøer, hvor al mad produceres i boenheden på de fire lokationer, hvor det findes i dag, og hvor øvrige centre fortsætter i nuværende spor Side 3 af 9

4 Scenarie 2 a Kombination af Elbo 1 og plejecenter køkkener Et scenarie hvor der tænkes en kombination af leveringer fra Elbo, og egenproduktion i centrenes køkkener Scenarie 2 b Som i dag - kombination af Elbo, plejecenterkøkkener, modtagekøkkener og boenheder Et scenarie med udgangspunkt i den nuværende organisering. Scenarie 3 Elbo Fælleskøkkenet Elbo leverer det hele hver dag dvs. alle måltider og mellemmåltider. Scenarie 4 Plejecentre laver det hele De eksisterende store køkkener på plejecentrene leverer det hele til alle plejecentre En beskrivelse af de fire ovenstående scenarier vil være slutproduktet i første del af udviklingsarbejdet. De skal herefter danne udgangspunkt for anden del af udviklingsarbejdet, hvor der skal arbejdes videre med et eller flere scenarier. 4. Succeskriterier Succeskriterierne for del 1 af udviklingsarbejdet, er at der bliver udarbejdet fire detaljerede scenarier for køkkenområdet i Fredericia Kommune, der kan danne grundlag for et videre arbejde med at få visionen om Længst muligt i eget liv på plejecentrene tænkt ind i madoplevelsen på plejecentrene. Forudsætninger Forudsætninger for udviklingsarbejdets gennemførelse: Politikkerne skal klædes på til arbejdet dvs. viden om køkkener, måltider, ernæring mv. Medarbejdere fra såvel plejepersonalet som køkkenpersonalet skal involveres i arbejdet med scenarierne 1 Da der pt. er gang i et udviklingsarbejde på Fælleskøkkenet Elbo tænkes der det nye Elbo-koncept, når Elbo køkkenet nævnes i dette kommissorium. Side 4 af 9

5 Der skal være en god kommunikation om processen til såvel medarbejdere, ledere, brugere og politikere Der skal hentes inspiration udefra Der skal være ekstern hjælp til kvalificering af scenarierne Seniorrådet skal informeres og involveres LMU skal løbende høres og informeres undervejs 5. Projektets organisering og afgrænsning Projektets styregruppe består af: Karen Heebøll Mona Nederby Larsen Bo Østergaard Kristensen Marianne Overvad Bobby Singh Bhatia Malene Lund Grindsted (Medarbejderrepræsentanter der udpeges af LMU) Der nedsættes en arbejdsgruppe til beskrivelse af scenarierne. Arbejdsgruppen består af: Bobby Singh Bhatia Malene Lund Grindsted Marianne Overvad Repræsentanter for pleje- og køkkenpersonale For at følge projektet og komme med input til arbejdet nedsættes der også en følgegruppe. Følgegruppen består af: Sammensættes af brugere, pårørende, pleje- og køkkenpersonale, seniorråd m.fl. Side 5 af 9

6 6. Tidsramme 7. Økonomi/ressourcer Handling Indhold Deltagere Tidspunkt Kommissorium Udarbejde kommissorium Malene Ultimo januar for projektet Godkendelse 2013 styregruppe Temadag Nedsætte arbejdsgruppe Temadag om mad på plejecentre Arbejdsgruppe til scenarierne Politisk udvalg Primo april 2013 Styregruppe Primo juni 2013 Proces for beskrivelse Arbejdsgruppedrøftelser, Arbejdsgruppe Medio december af scenarier involvering af eksterne, 2013 input fra følgegruppe, beskrive scenarier Drøftelse af scenarier i Styregruppe 1. kvartal 2014 styregruppe Præsentation af Politisk udvalg 1. kvartal 2014 scenarier for politisk udvalg Der kan inddrages ekstern bistand for ca kr. 8. Evaluering af projektet Der samles op i både styregruppe og arbejdsgruppe i forhold til produkt, tidsplan og proces i forhold til læringspunkter. Side 6 af 9

7 Plejecenter Anretter køkken Ikke faciliteter til at lave Leve bo miljø Her er det muligt at Modtagekøkken Køkkenfaciliteter centralt på Andre forhold eks om maden forberedes fra et andet plejecenter og bringes dertil mad. Her kan varmes enkelte portioner i alm. mikroovn / enkelt kogeplade lave/tilberede og anrette mad til boenheden plejecenteret Madsbyhus Ja Nej Nej Madsbyhus modtager mad fra Ulleruphus. Rosenlund Ja Nej Nej Rosenlund modtager mad fra Hybyhus. Ulleruphus - Ja men ikke optimale. Ja Laver mad til Madsbyhus og til beboerne i lejlighederne ca 28 i hverdage og i weekender 35 (de kommer i cafeteriet og spiser) Hybyhus ja Mix. ja Leverer mad og kolonialvarer til Der er fire leve bo Rosenlunden miljøer men de har ikke De fire levebo miljøer har optimale små anretterkøkkener, hvor Side 7 af 9

8 afdelingskøkkener. Dertil er der 40 lejligheder som ikke har fælles afdelingskøkken og spisestue, de har mikroovne så maden kan varmes inde i egen lejlighed. der med lidt god vilje kan varmes lidt. Køkkenerne er de tre steder placeret, så borgerne har svært ved at følge med i hvad der foregår. Komfurer og kogeplader er som i et privat køkken. Othello - ja ja Stævnhøj - Ja ja Øster Elkjær ja Mix. Der er leve bo miljø i Solsikken + ny del af Lærkereden. Der er et afdelingskøkken som leverer til 4 levebo miljøer i Lærkereden og et afdelingskøkken i Solsikken. ja Øster Elkjær leverer 25 køkkentimer til Hannerup pleje & rehab Side 8 af 9

9 Pleje & Sundhed juni 2011 / mnl Side 9 af 9

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i køkkenerne omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Læs mere

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm.

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Dato 04.01.2013 Notat Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Indledning: Hvorfor økologi nu? I forbindelse med Fødevareminister Mette Gjerskovs nationale strategi om at omlægge

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune 1. august 2011 Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Analysens formål 4 1.2. Analysens fokus 5 1.3. Analysens gennemførelse 6 1.4. Læsevejledning 6 2. Sammenfatning

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv På vej mod leve-bo Samarbejdsformer på ældreområdet Juni 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere