Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune"

Transkript

1 Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e) og stillingsbetegnelse Lejre Kommune nne Laursen, Chefkonsulent, Børn og Unge Kultur. Antal institutioner og børn, totalt Vuggestue Børnehave Integreret (fx privat inst.) Institutioner i alt pulje/private Heraf er 3 skovbørnehaver. Børn i alt (men der er plads til 1.400) NB. Kommunen har samme tilsyn til de selvejende som de kommunale institutioner. Puljebørnehaver får besøg en gang årligt Institutionernes typiske størrelse, og evt. antallet af hhv. store og små institutioner (notér): Relativt mange mindre institutioner, med en max normering på 60 børn. En del af disse har dog kun 45 børn. 2 institutioner (med hver 2 enheder) har ca børn. En institution har normering 120 børn, Er der institutioner med særlige behov/krav til maden (fx skovbørnehaver, udflytterbørnehaver eller andet?) (notér): De fleste skovbørnehaver er samtidig puljebørnehave. Børnene har forældresmurte madpakker. ligesom de øvrige børnehavebørn i Lejre Kommune. Børnehaverne ligger i natur/skov-område., Kommunen har tilsyn med alle børnehaverne, og det politiske udvalg har erklæret, at de gerne ser en god ordning til alle børnehaverne..skovbørnehaverne forventes holdt uden for ordningen - som lovgivningen åbner mulighed for.. Derudover er der en enkelt institution, som bor i nogle lejede lokaler. Her vil der fx ikke blive bygget nyt køkken.

2 NU: Hvilken model - eller kombination af modeller - har kommunen nu: Model Vuggestue Børnehave Integreret Antal antal Antal Art og antal Inst. laver selv mad Vuggestuebørnene har altid fået mad tilberedt i daginstitutionen, men der er ingen ordning for børnehavebørnene på nuværende tidspunkt Alle institutioner, på nær én, laver selv mad. I de fleste er der ansat en økonoma eller ernæringsassistent. I få institutioner serveres kun rugbrødsmadder, og her er der ikke krav til køkkenfaglig uddannelse. Det kan fx være pædagogisk personale der varetager opgaven. Får leveret fra Centralkøkken i kommunen Extern leverandør Kun 1 vuggestue får leveret mad fra Brugsen Børnene har selv mad med Alle børnehavebørnene Der er mange bevidste forældre i kommunen og børnenes madpakker er afvekslende og i mange tilfælde overvejende økologiske.

3 Fremtiden: Hvornår forventer kommunen at indføre frokostordningen (og evt. hvordan fx i etaper? Og hvornår er indføringen afsluttet?): Ikke truffet nogen beslutninger, men det forventes at blive i etaper. Køkkenerne opdateres i takt med at forældrebestyrelserne beslutter sig for frokostordning. Der er en opfattelse af, at langt de fleste børnehaver siger ja dog afhængig af prisen. Hvilken model eller kombination af modeller skal indføres: (Antal hvis muligt + uddybende kommentarer) Model Vuggestue Børnehave Integreret (Art) Inst. laver selv mad Får leveret fra Centralkøkken i kommunen Det er planen at alle institutioner selv skal lave mad - også til børnehavebørnene. Det er dog op til forældrebestyrelsen at beslutte, og der kan være tale om få undtagelser, fx hvis der er særlige behov i fx skovbørnehaver, eller institutionen der bor i lejede lokaler, hvor der ikke vil blive etableret et køkken. Kommunen har et nedlagt centralkøkken, som man har overvejet at tage i brug, også til tilberedning af mad til skoleelever. Det forventes dog ikke at denne mulighed tages i brug. Extern leverandør - Børnene har selv mad med - Der kan være tale om at enkelte institutioner får leveret mad fra en anden nærliggende institution, fx hvis inst. selv, ikke har optimale køkkenforhold til produktion af varm mad.

4 Hvis Inst. laver selv mad hvilke krav stilles: (noter antal og kommentarer fx om der er forskel på institutionstyper) Varm mad hver dag Kold mad (rugbrød) hver dag Blandet varm og kold (antal dage) Det forventes at der primært vil være tale om smør-selv mad kombineret med lune retter (ca. 20 % varmt, dvs. lune retter til at supplere det kolde). Evt. varm mad én dag om ugen. Det er dog op til den enkelte institution (forældrebestyrelsen), hvordan det skal tilrettelægges i den enkelte institution. Hvis inst. får leveret fra centralkøkken/køkkener: Navn på centralkøkken(er): Hvilke krav stilles til maden? (noter kommentarer herunder evt. om der er forskel på centralkøkkener, og om der er forskel afhængigt af modtager dvs. institutionstype) Varm mad hver dag Kold mad (rugbrød) hver dag Blandet varm og kold (antal dage) Er maden fremstillet specielt til børn (efter alder og behov)? Er der personale specielt til at fremstille børnenes mad? Hvis ja, er de ansat i (af) daginstitutionerne? Hvordan leveres maden?(bulk, portionsvis, frosset, til opvarmning etc.)

5 Hvis extern leverandør Navn på leverandører(ne): Enkelte institutioner skal evt. modtage mad fra en nærliggende institution, hvis køkkenfaciliteter ikke er til stede. Hvilke krav stilles til maden og hvordan skal maden leveres (noter kommentarer herunder om der er forskel afhængigt af modtager dvs. institutionstype): Fx Varm, kold, frossen, delvis tilberedt, inst. skal selv lave noget af det samt portionsvis eller bulk Hvis maden leveres fra en anden nærliggende institution, vil det være i varmholdt tilstand Stiller kommunen krav til hvem der modtager og for- eller tilbereder maden: Køkkenuddannet personale, pædagogisk personale, andet? Hvis maden leveres fra en anden nærliggende institution, bliver det pædagogerne som tager imod maden. Personalet skal have uddannelse/kursus i at varetage denne opgave. Køkkenet: hvilken type nu (noter antal og kommentarer): Hvilken type Vuggestue Børnehave Integreret er indrettet til fremstilling af varm mad I de fleste institutioner. Køkkenerne er vurderet af en ekstern konsulent, og pt. er flere af køkkenerne ikke optimale til madproduktion til både vuggestue- og børnehavebørn; opvaskemaskiner er for langsomme og ovne uden den nødvendige kapacitet. Kommunen vil derfor opgradere køkkenerne inden frokostordningen implementeres. Skal kun modtage maden Skal kunne varme mad op Skal have plads til at børn kan være med i begrænset omfang

6 Køkkenet: hvilken type fremtid (noter antal og kommentarer): Hvilken type Vuggestue Børnehave Integreret er indrettet til fremstilling af varm mad Skal kun modtage maden Skal kunne varme mad op Skal have plads til at børn kan være med i begrænset omfang Langt hovedparten Få (som modtager fra andre institutioner) Få (som modtager fra andre institutioner) I den udstrækning det kan lade sig gøre, og gerne som en pæd.-aktivitet. Er der kontakt til Rejseholdet eller anden, der kan rådgive omkring indretning og hygiejne? af flere omgange, og flere medarbejdere har deltaget på kurser arr. af FVST, som også har holdt oplæg i institutionerne. FVST har også været ude og kigge på 5 af køkkenerne med meget forskellig standard. Har desuden haft en ekstern, mad/køkken-kyndig, som har lavet tegninger over hvad der skal til, når institutionerne skal i gang med frokostordningen. Personale: Hvis modtagerkøkken, hvilken personalegruppe skal modtage og anrette? Vuggestue Børnehave Integreret (art) Pædagogfagligt køkkenfagligt

7 Køkkenpersonale og krav til uddannelse.: Vuggestue antal Børnehave antal Integreret antal Der er ansat køkkenfagligt personale (antal hhv. uddannede/ikke uddannede) Der skal ansættes køkkenfagligt personale(antal) Hvilke krav stilles der til det nyansatte personale? (faglig udd.) Hvis ikke-fagligt personale (incl. pædagoger) hvordan vil kommunen klæde dem på til opgaven? Ca. 2 økonomaer, en ernæringsassistent og 2 pædagoger med kursus. Derudover er der pædagogisk personale til varetagelse af maden i en institution. Der skal være køkkenfagligt personale i alle de institutioner som gerne vil lave mad, og hvor det er praktisk/fysisk muligt at lave en frokostordning. Kommunen regner med at det bliver ml institutioner som skal dette Det kan fx være pædagoger som gerne vil skifte over til køkken. Kommunen vil gerne kompetenceudvikle til dette. Uddannelsen må gerne være højere end bare køkkenkyndig; også gerne noget om økonomi mv. Vil gerne sende på kursus, for at klæde dem på. Andre skal også kunne træde til ved sygdom, og derfor skal pædpers. også have hygiejnekursus.. Kompetenceudvikle ledige egnede- Det bliver ikke noget fuldtidsjob, og stillingerne kan evt. kombineres med en pædagogmedhjælper-stilling eller rengøringsstilling, hvor medarbejderen klædes op til opgaven, gennem kompetenceudvikling. Organisering: Er institutionerne områdeinddelt og hvilken betydning har det på madområdet? Er der dannet netværk ml. de køkkenfaglige og hvordan er det organiseret? Få steder har fx 2-3 institutioner samme leder. Men institutionerne er ikke inddelt efter område, og derfor er der heller ingen områdeledere., de har et fagligt netværk, hvor de mødes ca. en gang om måneden.

8 Kompetenceprofil: Har kommunen bestemt hvilke kompetencer medarbejderne skal have? - Nedenfor plads til at svare på hvilke kompetencer kommunen har overvejet at de nyansatte og de, der allerede er ansat skal have Kompetencer Nyansat køkkenpersonale Allerede ansat køkkenpersonale I det følgende er forslag fra HTK s ønskeliste andet kan indskrives/tilføjes Det er generelt vigtigt at den nye medarbejder ikke bare kan lave mad. Ved kommende skal også have flair for fx økonomi, hverunder hvordan råvarerne udnyttes i et økonomisk perspektiv. Ligeledes er der fokus på økologi. Køkkenmedarbejderen skal kunne: lave mad, som er indbydende for børnene (m.h.t. smag, synsindtryk og konsistens) er målrettet børn fra 0-6 år er minimum 50 % økologisk Så meget som muligt (uden bestemt %-angivelse) tager udgangspunkt i årstidens råvarer er produceret fra bunden af råvarer med så få tilsætningsstoffer som muligt er tilpasset den etniske Der er ingen institutioner. med

9 sammensætning i børnegruppen d.v.s. tage hensyn til, at nogle børns kost skal følge religiøse forskrifter overvægt af to-sprogede men maden skal tilpasses så alle børn kan spise den (fx også børn med diabetes) så ingen bliver ekskluderet af ordningen. Det bliver den enkelte institution som selv skal beslutte hvordan det praktisk gribes an. Køkkenmedarbejderen skal også kunne: forklare, hvordan maden optages i kroppen og vurdere samspillet mellem madens omsætning, fysisk aktivitet og sundhed menu-planlægge, så maden der serveres lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger købe ind og styre budget Ikke nødvendigvis herunder sikre minimum 50 % økologi Nej (men så meget økologi som muligt) føre egenkontrol, varetage hygiejnen i køkkenet herunder rengøring kommunikere og samarbejde med den pædagogiske personalegruppe og evt. med den makker eller medhjælp, der også er ansat i køkkenet

10 Hvordan vil kommunen sikre at de køkkenfaglige får disse kompetencer? Gennem ansættelse af personer der allerede har kompetencerne, eller gennem kurser som kan være med til at kompetenceudvikle Her kan tilføres hvordan udd. gribes an og her tager UCR over

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere