SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog *085R9366* 2-spors DN DN Order no.: FDK:521H0547

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000. Order no.: FDK:521H0547"

Transkript

1 s Håndbog SITRANS F US SONOFLO Ultralydsflowmåler type SONOKIT 2-spors DN DN 4000 [ ] Order no.: FDK:521H A5E *085R9366*

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Placering Valg af målested Flowretning... 4 Fyldte rør... 4 Montering i vandrette rør... 4 Måling af slidende væsker og væsker indeholdende faste partikler... 5 Ind- og udløbsforhold... 5 Montering af transducer type SONO Sensor fremstilling Nødvendige hjælpemidler og værktøjer... 7 Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på stålrør... 7 Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på betonrør... 7 Beregning og opmærkning af transducerplacering på papir... 8 Correction factors (skema 1) Placering af opmålingspapiret på røret Opmærkning direkte på røret Montering af transducerholdere Montering på betonrør Opmåling af sensor Opmåling af SONOKIT SENSORPROM hukommelsesenheden Montering af signalomsætter Montering af transducer type SONO Signalomsætteren i IP 67 udgave...27 Seperat montering af signalomsætteren i IP 67 udgaven Væg- eller panelmontering Separat montering af signalomsætteren " indsats Montering i 19" rack Montering af signalomsætter, IP 65 udgave Front of panel montering Back of panel montering Tilslutningsplade for 19" indsats IP 65 wall mounting box tilslutning Indstilling af spændingsvælger til 19" indsats Placering af SENSORPROM hukommelsesenheden Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning, separat montering Elektrisk tilslutning, 19" indsats med 3 strømudgange, 2 frekvens/pulsudgange Frekvensudgang med en belastning > 10 kω Relæ-kobling for signalomsætter i kompakt udgave Relæ-kobling for signalomsætter i 19" indsats Idriftsætning Opbygning af tastatur og display Tastatur Display Menuopbygning User Code Setup Undermenuer Beregnet masseflow Fabriksindstilling Idriftsætning med SENSORPROM hukommelsesenheden Idriftsætning uden SENSORPROM hukommelsesenheden Vådkalibrering Automatisk kalibrering Fejlfinding Fejlfinding Fejlfindingsguide Service Service menu Signal recognition Signal Transducer

3 1. Introduktion Introduktion SITRANS F US SONOFLO ultralydsflowmåler type SONOKIT eftermontagesæt er beregnet for indbygning af 2 sæt ultralydstransducere type SONO 3200 i en eksisterende rørledning af stål eller beton. Denne manual beskriver kun montering af SONOKIT på tomme og trykløse rør. Ved montering af SONOKIT på trykfyldte rør (Hot-tapping) kontakt Siemens Flow Instruments for nærmere vejledning. SONOKIT er konstrueret til måling af væskers flowhastighed i fyldte rør. En tilfredsstillende funktion af ultralydsflowmåleren er betinget af, at dæmpningen i mediet ikke er for stor og at strømningsprofilet er veldefineret og stabilt. Fremstilling af en ultralydsflowmåler ved hjælp af SONOKIT er opdelt i 4 trin: 1. Beregning og optegning af transducerholderplacering 2. Montering af transducerholdere 3. Opmåling af sensorgeometri 4. Indlæsning af sensorgeometri i SONO 3000 (teoretisk kalibrering) Eksplotionsfarlige områder Jord ledningen skal altid forbindes til jordklemmen som vist i diagrammet. For at sikre optimal drift af måleudstyret er det af afgørende betydning, at følgende anvisninger følges punkt for punkt. Placering Målehovedet SONO 3200 kan monteres indendørs eller udendørs, selv under udsatte forhold. Målehovedet er driftssikkert ved en medie- og omgivelsestemperatur fra 50 C til +100 C og i højtemperaturudgave ved temperaturer fra 40 C til +200 C. Temperaturområdet fremgår af typeskiltet på transduceren. Kapslingsgraden er mindst IP 67. SONO 3200 kan som option leveres som IP 68. Ved stor temperaturforskel mellem mediet og omgivelserne skal målehovedet isoleres for at undgå 2-faset flow og dermed måleunøjagtigheder. For at kunne udføre eftermontering med SITRANS F US SONOFLO ultralydsflowmåler type SONOKIT skal der være følgende plads til rådighed uden om røret: Bemærk at ovenstående mål er minimumsmål. Skal eftermonteringen foregå med trykfyldte rør eller udskiftning af transducere under tryk, gælder andre pladskrav. - this page has been updated

4 2. Valg af målested Flowretning Valg af målested Dobbeltpilen, som er markeret på målehovedet "+" og " ". + indikerer flowretningen, hvis den elektriske installation er i overenstemmelse med det beskrevne i manualen. Fyldte rør Målehovedet skal altid være fuldstændig fyldt med væske. Følgende montering bør undgås: Montering af målehoved på det højeste sted i rørsystemet Montering i lodrette rør med frit udløb Hvis rørsystemet kun er delvis fyldt eller ved rør med frit udløb, skal flowmåleren placeres i et U- rør. Montering i vandrette rør Det anbefales at montere transducerne så de befinder sig i vandret position. 4

5 2. Valg af målested Måling af slidende væsker og væsker indeholdende faste partikler Målehovedet bør monteres i lodret/skrå rørposition for at mindske slitage. Valg af målested Ind- og udløbsforhold For at sikre en nøjagtig flowmåling skal ind- og udløb være lige, ligesom der kræves en vis afstand mellem måler og bøjninger, pumper og ventiler. Det er også vigtigt, at flowmåleren er centreret i forhold til rørsystemets flanger og pakninger. Ventiler skal altid anbringes efter flowmåleren, undtagen hvis målehovedet installeres i et lodret rør. I så fald kræves der en ventil under målehovedet med henblik på nulpunktjustering. Det er vigtigt at vælge en ventil, som ikke påvirker flowet, når den står helt åben. Anbefalet indløb: Ventil helt åben, dvs. uhindret flow: min. 10 rørdiameter Ventil delvis åben: min. 40 rørdiameter Pumper: min. 20 rørdiameter Bøjninger: min. 10 rørdiameter Anbefalet udløb: 3 rørdiameter Er der flere bøjninger end en enkelt, kontakt da venligst Siemens Flow Instruments for nærmere information. 5

6 2. Valg af målested Valg af målested Montering af transducer type SONO 3200 Transducer type SONO 3200 anvendes sammen med eftermontagesæt type SONOKIT. O-ring type: Transduceren er forsynet med en rørforskruning, som passer til en kontraflange, der er svejst på røret. Forskruningen og røret tætnes med en O-ring. Transducerholderne er svejst direkte på stålrør eller støbt ind i væggene på betonrør, således at de flugter med indervæggenes overflade. 6

7 3. Sensor fremstilling Nødvendige hjælpemidler og værktøjer Et stykke vinkeljern som benyttes som lineal. Længden af dette skal være cirka som rørets ydre diameter. Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på stålrør Et målebånd En ridsestift, blyant og tuschpen En lommeregner En passer En skydelære En hammer En kørner Et waterpass En rulle tape Skærebrænder til hulfremstilling på stålrør eller boremaskine med ø60mm bor Elektrode eller TIG svejseapparat til påsvejsning af monteringsplade og transducerholder. Sensor fremstilling Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på betonrør Specialboreaggregat til boring af ø46mm huller i beton Fugemateriale. Et egnet fugemateriale/mørtel er kendetegnet ved, at det ved størkning ikke formindsker sin volumen. Det er en fordel, hvis fugemassen har en relativ kort hærdetid. 7

8 3. Sensor fremstilling Beregning og opmærkning af transducerplacering på papir Beregningen af transducerplacering foregår på den medfølgende rulle papir. Opmærkningspapir Sensor fremstilling Step 1 Før beregningen af transducerplaceringen kan foretages, og opmålingspapiret kan fremstilles, er det nødvendigt at indhente nogle data fra rørledningen. 1. Omkreds (C) 2. Vægtykkelse (t) Omkredsen foretages ved hjælp af et målebånd. Sørg for at rørets overflade er jævn og fri for urenheder etc. Målebåndet skal ligge stramt rundt om røret. Derefter aflæses omkredsen (C). Foretag flere aflæsninger for at undgå fejlmålinger. Vægtykkelsen fås ved at måle et tilsvarende rør hvor vægtykkelsen er tilgængelig, eller aflæses i standarden for den pågældende rørtype. Step 2 Tegn en tydelig linie x-x gennem midten af papiret. Linien x-x bør ligge vinkelret på papirsiden. 8

9 3. Sensor fremstilling Step 3 Sensor fremstilling Afsæt et punkt X 1 på linien x-x. (x 1 bør ligge ca. 5 cm fra papirsiden). Step 4 Tegn en linie fra X 1 vinkelret på linien x - x. Step 5 Afsæt et punkt A på linien X 1. Afstanden a fra X 1 til A beregnes: a = 0.25 x C 9

10 3. Sensor fremstilling Step 6 Sensor fremstilling Afsæt punkterne P 1 og P 2 med afstanden d fra punktet A. d beregnes efter flg. formel: d x aflæses i skema 1. Step 7 Afsæt punktet X 2 på linien x-x med afstanden b fra punktet X 1. b beregnes efter flg. formel: b x aflæses i skema 1. Step 8 Gentag step 4-6 som vist på ovenstående figur. Opmålingspapiret er nu færdigkonstrueret. 10

11 3. Sensor fremstilling Correction factors (skema 1) Sporforhold = 0,49 Vinkel = 60 C Sensor fremstilling C = Omkreds t = Vægtykkelse D u = Udvendig diameter D u beregnes som C π 11

12 3. Sensor fremstilling Placering af opmålingspapiret på røret Step 1 Sensor fremstilling Rens rørets overflade for eventuel rust og snavs. Find rørets toplinie X - X ved hjælp af waterpass. Når waterpasset placeres på toppen af røret, - og det ligger i horisontal position, - ligger det an på rørets toplinie. Afsæt 4-5 punkter på rørets toplinie ved hjælp af ovenstående metode. Ved hjælp af et stykke vinkeljern kan der tegnes en linie X - X gennem de afmærkede toppunkter. Step 2 Anbring opmålingspapiret på røret så linien X - X på papiret flader sammen med toplinien X 1 - X 2 Fastgør papiret på røret med tape. 12

13 3. Sensor fremstilling Sensor fremstilling SITRANS F US SONOFLO Step 3 Opmærk punkterne P1, P2, P3 og P4 på røret ved at kørne gennem papiret. Opmærkningen skal foretages således at linierne der skærer i punkterne P, kan genskabes når papiret fjernes. Det er en fordel at opmærke en cirkel med radius ø30mm i punkterne P, med kørner. Det gør det lettere at skærebrænde hullerne, hvis montagen foregår på stålrør. Papiret kan nu fjernes og fremstilling af huller kan begynde. 13

14 3. Sensor fremstilling Opmærkning direkte på røret På rør større end DN 1000, er det en fordel at opmåle direkte på røret. Opmærkning direkte på røret udføres efter flg. fremgangsmåde: Step 1 Før beregningen af transducerplaceringen kan foretages, og opmærkningen på røret kan begynde, er det nødvendigt at foretage nogle opmålinger på rørledningen. 1. Omkreds (C) 2. Vægtykkelse (t) Sensor fremstilling Omkredsen foretages ved hjælp af et målebånd. Sørg for at rørets overflade er jævn og fri for urenheder etc. Målebåndet skal ligge stramt rundt om røret. Derefter aflæses omkredsen (C). Foretag flere aflæsninger for at undgå fejlmålinger. Vægtykkelsen (t) fås ved at måle et tilsvarende rør hvor vægtykkelsen er tilgængelig, eller aflæses i standarden for den pågældende rørtype. Step 2 Rens rørets overflade for eventuel rust og snavs. Find rørets toplinie X - X ved hjælp af waterpass. Når waterpasset placeres på toppen af røret, - og det ligger i horisontal position, - ligger det an på rørets toplinie. Afsæt 4-5 punkter på rørets topline ved hjælp af ovenstående metode. Ved hjælp af et stykke vinkeljern kan der tegnes en linie X - X gennem de afmærkede toppunkter. 14

15 3. Sensor fremstilling Step 3 Sensor fremstilling Afsæt et punkt X 1 på toplinien X - X. Tegn en linie vinkelret på toplinien x - x igennem punktet X 1. For at konstruere linien gennem X 1, kan man med fordel anvende en strimmel metalfolie som placeres rundt om røret. Derved sikrer man sig at linien ligger vinkelret på røret. Step 4 Afsæt punktet A på linien med afstanden a fra X 1. Punktet A ligger på rørets sidelinie, derfor beregnes afstanden a således: a = 0.25 x C 15

16 3. Sensor fremstilling Step 5 Sensor fremstilling Afsæt punkterne P 1 og P 2 med afstanden d fra punktet A. d beregnes efter flg. formel: d x aflæses i skema 1. Step 6 Afsæt punktet X 2 på linien x-x med afstanden b fra punktet X 1. b beregnes efter flg. formel: b x aflæses i skema 1. 16

17 3. Sensor fremstilling Step 7 Sensor fremstilling Gentag step 4-6 på modsatte side af røret. Opmærkningen er nu færdig. Montering af transducerholdere Step 1 Der skæres, brændes eller bores 4 stk. huller med centrum i P. Hullernes dimension skal være ø60mm +5/-0. 17

18 3. Sensor fremstilling Step 2 Et sæt transducerholdere og monteringsplader anbringes på de medleverede styredorne som, dog uden at fastgøre dem. Sensor fremstilling 18

19 3. Sensor fremstilling Step 3 Monteringspladerne hæftes min. 3 stede med transducerholdere og styredorn monteret. Processen gentages for spor 2. Sensor fremstilling Transducerholdere og styredorn fjernes, og monteringspladerne kan fuldsvejses hele vejen rundt. Step 4 Afsæt en markering på transducerholderens markeringslinie i afstanden c. C findes ved at opmåle vægtykkelsen t og monteringsplade m. Anbring transducerholderen så de flugter med indersiden af røret. C findes ved hjælp af følgende formel: c = (t + m) x

20 3. Sensor fremstilling Step 5 Sensor fremstilling Når transducerholderne er anbragt korrekt, hæftes disse mindst 3 steder hver med styredornen monteret. Styredornen fjernes og transducerholderne fuldsvejses hele vejen rundt. Svejsningen bør foretages så det medfører mindst mulig afbøjning af transducerholderen pga varmetilførslen. Ovenstående gentages for spor 2. Step 6 Kontroller om styredornen stadig kan føres gennem transducerholderne. Ret transducerholderne op hvis dette ikke er tilfældet. Anvend en 1½ beskyttelsesmøtrik til at beskytte gevindet på transducerholderen og en hammer. Montering på betonrør Step 1 Opmåling og opmærkning foregår som på stålrør. Enten ved hjælp af det medfølgende opmærkningspapir, eller direkte på røret. Se resp. afsnit. Når man har afmærket de 4 punkter P 1, P 2, P 3, og P 4 kan man begynde at fremstille hullerne i betonrøret. Step 2 Der skal bores 4 stk. ø46mm huller i rørvæggen med en vinkel på 60. Dertil kan med fordel anvendes et boreaggregat som vist på foto. Dette udstyr er ikke medleveret, men vil være tilgængeligt hos virksomheder, der udlejer entreprenørmateriel. Aggregatet består af et kernebor, en almindelig håndboremaskine, og et stel til fastgøring på rørvæggen. Aggregatet fastgøres på røret ved hjælp af vakuum eller med et spændebånd. 20

21 3. Sensor fremstilling Step 3 Når de fire huller er boret, indsættes transducerholderne i hullerne med styredornene monteret. Husk at montere O-ringe på transducerholderne. Sensor fremstilling Step 4 Fastgør transducerholderen til røret ved hjælp af mørtel. Der må ikke komme mørtel på styredornen, da denne derved kan sætte sig fast i transducerholderne. Styredornen skal styre transducerholderne under hele hærdeprocessen. a = Beton rør b = Reparationsmasse c = Styredorn d = Transducerholder 21

22 4. Opmåling af sensor Opmåling af SONOKIT For at SONO 3000 converteren kan foretage teoretisk kalibrering af den fremstillede sensor, - er det nødvendigt at foretage en opmåling af sensoren. Der skal indhentes følgende data fra måleren: θ = Vinklen mellem lydsporet og rørets længdeakse L = Afstanden mellem transducervinduerne Di = Rørets indvendige diameter h = Afstanden fra lydsporet til rørets midterakse Den usikkerhed hvormed θ, L, Di og h bestemmes overføres direkte til det færdige systems målenøjagtighed ved teoretisk kalibrering. Vælg derfor måleudstyr med en passende målenøjagtighed. Opmåling af sensor θ DN ,1 L DN ,4 mm DN ,8 mm DN ,0 mm DN ,0 mm Di DN ,8 mm DN ,0 mm DN ,0 mm H DN ,8 mm DN ,0 mm DN ,0 mm Tabellen viser krav til målenøjagtighed: Step 1 Vinkelmåling (θ) Vinkelmåling foretages på alle 4 transducerholdere. Den anbefales at foretage flere vinkelmålinger pr. transducerholder, og derefter beregne gennemsnittet af målinger pr. transducerholder. I målerapporten indføres vinkel θ for hver transducerholder. Gennemsnitsvinkel for hvert lydspor beregnes og indføres ligeledes i målerapporten. Step 2 Transducerafstand (L) L måles for hvert lydspor og indføres i målerapporten. L kan evt. Måles ved at indsætte styredornen eller lign. I transducerholderne. Derved er det muligt at opmåle totalafstanden fra gevindenden på begge transducerholdere. Se fig. 22

23 4. Opmåling af sensor * Gælder for standard 160 mm transducere. Ved andre transducer længder indsættes mål svarende til disse længder. * * L = L max. - 2 x ( ,5) [mm]. * Step 3 Opmåling af sensor Opmåling af indvendig diameter (Di) Indvendig diameter Di kan beregnes ud fra omkredsen C efter flg. metode: Di = (C / π) - (2 x t) Eksakt godstykkelse, t, kan opmåles med en skydelære, når hullerne i røret er fremstillet. Di indføres i målerapporten. Step 4 Opmåling af transducerseparation h Opmåling af h kan foretages på følgende måde: Ha og Hb måles med målebånd eller skydelære. Derefter beregnes h: Ha + Hb h = 4 h indføres i måleskema. 23

24 5. SENSORPROM hukommelsesenhed SENSORPROM 24

25 5. SENSORPROM hukommelsesenhed SENSORPROM hukommelsesenhed SENSORPROM hukommelsesenheden er en E 2 -Prom, som blandt andet gemmer de sensorgeometriske data. For at fastholde de opmålte data i SENSORPROM enheden bruges den medleverede softwarelås (SW-lås). SW-låsen placeres som vist i fig. IP 67 elektronik SENSORPROM 19" elektronik Efter montering af SW-lås placeres SENSORPROM enheden på elektronikken, som vist i afsnit 6 "Montering af signalomsætter". Elektronik og SENSORPROM enhed programmeres med de sensorgeometriske data fra opmålingsskemaet (se rørgeometri under afsnit 8 "Idriftsætning"). Vigtigt! For at undgå omprogrammering skal SW-låsen tages ud af elektronikken igen. 25

26 6. Montering af signalomsætter Montering af transducer type SONO 3200 Transducer type SONO 3200 anvendes sammen med efter-montagesæt type SONOKIT. O-ring type: Transduceren er forsynet med en rørforskruning, som passer til en kontraflange, der er svejst på røret. Forskruningen og røret tætnes med en O-ring. Montering Transducerholderne er svejst direkte på stålrør eller støbt ind i væggene på betonrør, således at de flugter med indervæggenes overflade. Terminalhuset er fastgjort til transducerholderen ved hjælp af en omløber. Undgå at belaste forbindelsesledningerne, når de indføres gennem terminalhuset. Ledningen uden spade stik forbindes til terminal 2. Ledningen med spade stik forbindes til transduceren ved hjælp af skrue 3. I terminal 1 monteres inderlederen, og i kabelklemme 4 fastgøres transducerkablet samt skærm. NB Ved afmontering af terminalhuset skal ledningerne løsnes fra tilslutningspladen. Det er ikke nødvendigt at fjerne transducerkablet. Terminalhuset fastholdes, mens forskruningen løsnes, hvorefter terminalhuset kan fjernes fra transducerholderen. Hvis terminalhuset drejes, kan ledningerne til krystallerne blive beskadiget. 26

27 6. Montering af signalomsætter Signalomsætteren i IP 67 udgave Indstilling inden montage Flowmåleren kan indstilles inden den endelige montage ved hjælp af et 9 V alkali batteri. Dette er specielt fordelagtigt, hvis flowmåleren installeres, før anlægget sættes i drift. 1. Placer SENSORPROM hukommelsesenheden fra klemkassen under signalomsætteren som vist. 2. Placer signalomsætteren i den medfølgende emballagebund for ikke at beskadige stikkene. 3. Indstil signalomsætteren som beskrevet under "Idriftsætning". SENSORPROM enheden er nu programmeret med de ønskede indstillinger Afmonter batteriet og sæt SENSOR- PROM enheden tilbage i klemkassen. Flowmåleren er nu klar til brug. Drejning af betjeningspanelet 1. Fjern den udvendige ramme ved hjælp af en fingernegl eller en skruetrækker. 2. Løsn de 4 skruer, der holder betjeningspanelet. 3. Træk betjeningspanelet ud og drej det til den ønskede position. Montering Spænd de 4 skruer til anslag mod mekanisk stop for at opnå IP 67 kapslingsgrad. 5. Tryk den udvendige ramme på betjeningspanelet (klik). Indstilling af forsyningsspænding Netspændingsomskifteren 115/230 V a.c. er placeret i bunden af signalomsætteren. 27

28 6. Montering af signalomsætter Seperat montering af signalomsætteren i IP 67 udgaven Læg ca. 30 mm til i hver side til kabler Væg- eller panelmontering Montering Vandret rørmontage Lodret rørmontage 1. Brug 75 Ω koaksialkabel mellem føler og fjerninstalleret omformer. 2. Monter vægbeslag. 3. Knips forbindelsespladen ud, hvorefter jordforbindelsen løsnes. 4. Forbind spor 1 transducerne med klemme og spor 2 transducerne med klemme Signalfører til lige numre, skærm til ulige numre. 5. Genmonter jordforbindelsen og klik forbindelsespladen på plads. 6. Monter strøm- og signalkabler og spænd alle kabelindgange for at sikre optimal tætning. 7. SENSORPROM enheden, som leveres sammen med føleren, skal monteres på forbindelsespladen. 8. Monter signalomformeren på vægkonsollen. 28

29 6. Montering af signalomsætter Separat montering af signalomsætteren Kabelforskruningerne strammes, så der opnås optimal tæthed. Pakningerne skal rage ud over kablet. Montering 29

30 6. Montering af signalomsætter 19" indsats 19" indsatsen er beregnet til montage i et 19" racksystem. Indsatsen har en bredde på 28 TE (142 mm), en højde på 3 HE (128 mm) og en moduldybde på 160 mm. Indsatsen kan monteres direkte i et 19" racksystem eller monteres på en væg i IP 65 udgaven. Som supplement kan der leveres et monteringssæt til front of panel samt til back of panel montering. De forskellige monteringsmuligheder er vist på de følgende sider. Montering i 19" rack Montering 1. Anbring SENSORPROM enheden på signalomsætterens tilslutningsplade. 2. Monter signalomsætterens tilslutningsplade og glideskinnerne i racksystemet som vist. 3. Forbind kablerne som vist under Elektrisk tilslutning. 4. Anbring signalomsætteren i racksystemet. Montering af signalomsætter, IP 65 udgave 1. Fastgør IP 65 kassen på væggen ved hjælp af fire skruer. 2. Tag signalomsætteren ud af IP 65 kassen og monter SENSORPROM enheden på signalomsætterens tilslutningsplade, der er anbragt bag i kassen. 3. Forbind kablerne til de tilgængelige terminaler i tilslutningsboksen, der er anbragt separat under kassen, se Elektrisk tilslutning. 4. Isæt signalomsætteren, og luk dækslet. 30

31 6. Montering af signalomsætter Front of panel montering 1. Monter tilslutningspladen i panelsættet ved hjælp af fire skruer. 2. Monter panelsættet som vist på figuren. 3. Monter SENSORPROM enheden på signalomsætterens tilslutningsplade. Montering 4. Indsæt signalomsætteren i rammen, og fastgør den med de fire skruer, der er tilgængelige fra forsiden. 5. Forbind kablerne som vist under Elektrisk tilslutning. Back of panel montering 1. Monter tilslutningspladen i bagpanelet ved hjælp af fire skruer. 2. Monter SENSORPROM enheden på tilslutningspladen. 3. Forbind kablerne som vist under Elektrisk tilslutning. 4. Fastgør back of panel panelet ved hjælp af fire skruer. 5. Indsæt signalomsætteren i panelet. 31

32 6. Montering af signalomsætter Tilslutningsplade for 19" indsats IP 65 wall mounting box tilslutning Montering Antallet af tilslutningsmuligheder er afhængig af varianttypen. 32

33 6. Montering af signalomsætter Indstilling af spændingsvælger til 19" indsats Spændingsvælgeren er anbragt på bagsiden af signalomsætteren og kan indstilles til enten 115 eller 230 V a.c. Placering af SENSORPROM hukommelsesenheden 19" indsats Montering SENSORPROM enheden anbringes på tilslutningspladen, se figuren. Som identifikation er hver SENSORPROM enhed forsynet med en etiket med målehovedtype. På SONO 3000 kan type endvidere aflæses i menuen SENSOR CHARACTERISTICS. Ved idriftsætning bør det altid kontrolleres, at de indstillede rør data i menuen svarer til angivelserne på sensorens målerapport. 19" indsats i IP 65 kasse 33

34 7. Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning af transducere Terminalhuset er fastgjort til transducerholderen ved hjælp af en omløber. Undgå at belaste forbindelsesledningerne, når de indføres gennem terminalhuset. Ledningen uden spade stik forbindes til terminal 2. Ledningen med spade stik forbindes til transduceren ved hjælp af skrue 3. I terminal 1 monteres inderlederen, og i kabelklemme 4 fastgøres transducerkablet samt skærm. NB Ved afmontering af terminalhuset skal ledningerne løsnes fra tilslutningspladen. Det er ikke nødvendigt at fjerne transducerkablet. Terminalhuset fastholdes, mens forskruningen løsnes, hvorefter terminalhuset kan fjernes fra transducerholderen. Hvis terminalhuset drejes, kan ledningerne til krystallerne blive beskadiget. Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning Skærm tilsluttes 81, 83, 85 og

35 7. Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning, 19" indsats med 3 strømudgange, 2 frekvens/pulsudgange Elektrisk tilslutning Skærm tilsluttes 81, 83, 85 og 87. Forsyningsspænding 230 Volt a.c.: V a.c. tilsluttes klemme 1 og 2. Jordledningen skal forbindes til jordkemmen på forbindelsespladen. Hvis jordledningen ikke forbindes kan der komme forsyningsspænding på uisolerede områder. - this page has been updated

36 7. Elektrisk tilslutning Frekvensudgang med en belastning > 10 kω Hvis belastningen overstiger 10 kω, anbefales det at indbygge en modstand i frekvensudgangen som vist i ovenstående figur. Relæ-kobling for signalomsætter i kompakt udgave Relæet vist i spændingsløs tilstand. Relæ 1 FRA TIL Tilslutning mellem (Spændingsløs) (Spænding) terminal nr Fejl Fejl "Normal" Flowretning Positiv "Negativ" Lydgrænse Inden for området Uden for området Elektrisk tilslutning Relæ-kobling for signalomsætter i 19" indsats Relæ 1 Relæ 2 Relæerne er vist i spændingsløs tilstand. Relæ 1 FRA TIL Tilslutning mellem (Spændingsløs) (Spænding) terminal nr Fejl Fejl "Normal" Flowretning "Positiv" "Negativ" Lydgrænse Inden for området Uden for området Relæ 2 FRA TIL Tilslutning mellem (Spændingsløs) (Spænding) terminal nr Flowretning "Positiv" "Negativ" Lydgrænse Inden for området Uden for området 36

37 9. Fejlfinding Fejlfinding Signalomsætteren er selvovervågende og registrerer følgende fejl: 1. Fejl i ultralydssignaler og applikationsgenererede fejl. 2. Kabelfejl i målehovedkablet og strømsløjfen ved strømudgangen. 3. Betjenings- og indstillingsfejl. 4. Interne fejl i signalomsætteren. Disse fejl fremkommer omgående i displayet i form af to blinkende trekanter. De enkelte fejl lagres i to registre. Aktuelle fejl lagres i ERROR PENDING og aktuelle og ophørte fejl i ERROR LOG. Fejlene lagres i form af en fejlkode med angivelse af, hvor lang tid der er gået, siden fejlen blev registreret. Ved strømsvigt slettes indholdet i ERROR LOG. Fejl ERROR PENDING ERROR LOG 1 Fejlnr. + tid 1 Fejlnr. + tid De 5 første aktuelle 6 fejl er lagret her De sidste 10 fejl, der er blevet registreret inden for 180 dage, er lagret her. I SONO 3000 kan fejl endvidere indikeres via relæet, men kun når relæet er indstillet til ERROR i menuen OUTPUT SETUP. Når signalomsætteren er ved at blive indstillet (brugerkode er indtastet), er fejlindikation via relæet automatisk blokeret. Fejlfinding 54

38 9. Fejlfinding Fejlfindingsguide Symptom Fejlkode Fejlrelæ Årsag Afhjælpning Tomt display Ingen ON 1. Forsyningsspænding 1. Undersøg forsyningsspænding og spændingsvælger 2. SONO 3000 defekt 2. Udskift SONO 3000 Intet OFF 1. Strømudgang frakoblet 1. Gennemgå OUTPUT SETUP flowsignal 2. Frekvens/pulsudgang frakoblet 2. Gennemgå OUTPUT SETUP Ingen OFF Omvendt flowretning Indstil retningsdefinition (BASIC SETTINGS) 1 1 ) ON Omsætteren godkender ikke de 2 modtagne signaler ) 5 ) Overskridelse af max. forstærkning 6 (> 60 db) ) ON 1. Målehovedkablet ikke tilsluttet 1. Undersøg kabler og forbindelser Mistilpasning mellem transduceren 2. Undersøg transducerne manuelt ved hjælp af et oscilloskop. 12 og medium Kontakt Siemens Flow Instruments 13 1 ) ON 1. Denne fejlkode sammen med kraftig 14 forstærkning (> 60 db) angiver, at 15 det modtagne signal er for svagt 16 (Alarm, hvis signalet er under 500 mv). Se SERVICE MENU 2. Varierende amplitude for flowsignal pga. luftbobler i mediet 17 ON Intern fejl Afbryd strømforsyningen kortvarigt for at nulstille signalomsætteren. 18 Funktions- og Hvis fejlen varer ved, udskiftes signalomsætteren 19 kommunikationscheck OFF Fejl i forbindelse med nulpunktjustering. Sørg for nul flow i røret Måleren har registreret flow i røret 22 ON Aktuel lydhastighed uden for Undersøg om sporlængde samt minimal og maksimal lydhastighed måleområdet er korrekt indstillet 23 Hardware-fejl SONO 3000 er defekt 24 Signalomsætteren udskiftes ON 1. Fejl i strømforsyningen 1. Udskift SONO Forsyningsspændingen for lav 2. Undersøg forsyningsspændingen Intet 26 Tvangsstyret Fatal målefejl Fremkommer gerne sammen med andre koder. flowsignal Udgang Fjern årsagen til fejlen, indtil koden forsvinder defineres i FORCED CONTROL 27 Fejl som følge af at volumen flow er Q max. øges i menuen større end Q max. 30 ON SENSORPROM enheden defekt Fjern SENSORPROM enheden og foretag Indstilling manuelt Forkert målehoved-udgave 41 ON Fejl i dataudvekslingen Start omsætteren igen med SENSORPROM enheden 42 4 ) OFF Manglende SENSORPROM enhed 50 ON Værdien i den interne totalizer ugyldig (undersøg opsummeringsfejl) 60 2 ) ON 1. Ingen belastning, eller den overstiger 1. Undersøg kabler og forbindelse 61 specifikationerne for strømudgangen SONO 3000 defekt 2. Udskift signalomsætteren 64 2 ) ON Strømudgangen Undersøg maksimumindstillinger i BASIC SETTINGS 65 overskrider 24 ma ) ON Frekvensudgangen Undersøg maksimumindstillinger i BASIC SETTINGS 81 overskrider Hz 82 3 ) ON Pulslængden på frekvensudgangen Vælg en mindre pulslængde 83 overskrider 50% af periodetiden ) OFF Power on -indikering. Dette betragtes ikke som en fejl Fejlfinding 1) Laveste tal: spor 1 5) Laveste tal: transducer A 2) Laveste tal: strømudgang 1 3) Laveste tal: frekvens/pulsudgang 1 4) Ingen fejl 55

SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog Udgave 12/1998 - Revision 02 *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000

SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog Udgave 12/1998 - Revision 02 *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000 s Håndbog Udgave 12/1998 - Revision 02 SITRANS F US SONOFLO Ultralydsflowmåler type SONOKIT 2-spors DN 200 - DN 4000 [ ] Order no.: FDK:521H0547 SFIDK.PS.029.S2.01 - A5E00253179 *085R9366* Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Retningslinier for MagFlux Verifikation

Retningslinier for MagFlux Verifikation Retningslinier for MagFlux Verifikation Anvend de følgende retningslinier til at udfylde MagFlux Verifikations Skema korrekt. Efter en vellykket verifikation af MagFlux flowmåleren modtager kunden det

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere