SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog *085R9366* 2-spors DN DN Order no.: FDK:521H0547

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000. Order no.: FDK:521H0547"

Transkript

1 s Håndbog SITRANS F US SONOFLO Ultralydsflowmåler type SONOKIT 2-spors DN DN 4000 [ ] Order no.: FDK:521H A5E *085R9366*

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Placering Valg af målested Flowretning... 4 Fyldte rør... 4 Montering i vandrette rør... 4 Måling af slidende væsker og væsker indeholdende faste partikler... 5 Ind- og udløbsforhold... 5 Montering af transducer type SONO Sensor fremstilling Nødvendige hjælpemidler og værktøjer... 7 Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på stålrør... 7 Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på betonrør... 7 Beregning og opmærkning af transducerplacering på papir... 8 Correction factors (skema 1) Placering af opmålingspapiret på røret Opmærkning direkte på røret Montering af transducerholdere Montering på betonrør Opmåling af sensor Opmåling af SONOKIT SENSORPROM hukommelsesenheden Montering af signalomsætter Montering af transducer type SONO Signalomsætteren i IP 67 udgave...27 Seperat montering af signalomsætteren i IP 67 udgaven Væg- eller panelmontering Separat montering af signalomsætteren " indsats Montering i 19" rack Montering af signalomsætter, IP 65 udgave Front of panel montering Back of panel montering Tilslutningsplade for 19" indsats IP 65 wall mounting box tilslutning Indstilling af spændingsvælger til 19" indsats Placering af SENSORPROM hukommelsesenheden Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning, separat montering Elektrisk tilslutning, 19" indsats med 3 strømudgange, 2 frekvens/pulsudgange Frekvensudgang med en belastning > 10 kω Relæ-kobling for signalomsætter i kompakt udgave Relæ-kobling for signalomsætter i 19" indsats Idriftsætning Opbygning af tastatur og display Tastatur Display Menuopbygning User Code Setup Undermenuer Beregnet masseflow Fabriksindstilling Idriftsætning med SENSORPROM hukommelsesenheden Idriftsætning uden SENSORPROM hukommelsesenheden Vådkalibrering Automatisk kalibrering Fejlfinding Fejlfinding Fejlfindingsguide Service Service menu Signal recognition Signal Transducer

3 1. Introduktion Introduktion SITRANS F US SONOFLO ultralydsflowmåler type SONOKIT eftermontagesæt er beregnet for indbygning af 2 sæt ultralydstransducere type SONO 3200 i en eksisterende rørledning af stål eller beton. Denne manual beskriver kun montering af SONOKIT på tomme og trykløse rør. Ved montering af SONOKIT på trykfyldte rør (Hot-tapping) kontakt Siemens Flow Instruments for nærmere vejledning. SONOKIT er konstrueret til måling af væskers flowhastighed i fyldte rør. En tilfredsstillende funktion af ultralydsflowmåleren er betinget af, at dæmpningen i mediet ikke er for stor og at strømningsprofilet er veldefineret og stabilt. Fremstilling af en ultralydsflowmåler ved hjælp af SONOKIT er opdelt i 4 trin: 1. Beregning og optegning af transducerholderplacering 2. Montering af transducerholdere 3. Opmåling af sensorgeometri 4. Indlæsning af sensorgeometri i SONO 3000 (teoretisk kalibrering) Eksplotionsfarlige områder Jord ledningen skal altid forbindes til jordklemmen som vist i diagrammet. For at sikre optimal drift af måleudstyret er det af afgørende betydning, at følgende anvisninger følges punkt for punkt. Placering Målehovedet SONO 3200 kan monteres indendørs eller udendørs, selv under udsatte forhold. Målehovedet er driftssikkert ved en medie- og omgivelsestemperatur fra 50 C til +100 C og i højtemperaturudgave ved temperaturer fra 40 C til +200 C. Temperaturområdet fremgår af typeskiltet på transduceren. Kapslingsgraden er mindst IP 67. SONO 3200 kan som option leveres som IP 68. Ved stor temperaturforskel mellem mediet og omgivelserne skal målehovedet isoleres for at undgå 2-faset flow og dermed måleunøjagtigheder. For at kunne udføre eftermontering med SITRANS F US SONOFLO ultralydsflowmåler type SONOKIT skal der være følgende plads til rådighed uden om røret: Bemærk at ovenstående mål er minimumsmål. Skal eftermonteringen foregå med trykfyldte rør eller udskiftning af transducere under tryk, gælder andre pladskrav. - this page has been updated

4 2. Valg af målested Flowretning Valg af målested Dobbeltpilen, som er markeret på målehovedet "+" og " ". + indikerer flowretningen, hvis den elektriske installation er i overenstemmelse med det beskrevne i manualen. Fyldte rør Målehovedet skal altid være fuldstændig fyldt med væske. Følgende montering bør undgås: Montering af målehoved på det højeste sted i rørsystemet Montering i lodrette rør med frit udløb Hvis rørsystemet kun er delvis fyldt eller ved rør med frit udløb, skal flowmåleren placeres i et U- rør. Montering i vandrette rør Det anbefales at montere transducerne så de befinder sig i vandret position. 4

5 2. Valg af målested Måling af slidende væsker og væsker indeholdende faste partikler Målehovedet bør monteres i lodret/skrå rørposition for at mindske slitage. Valg af målested Ind- og udløbsforhold For at sikre en nøjagtig flowmåling skal ind- og udløb være lige, ligesom der kræves en vis afstand mellem måler og bøjninger, pumper og ventiler. Det er også vigtigt, at flowmåleren er centreret i forhold til rørsystemets flanger og pakninger. Ventiler skal altid anbringes efter flowmåleren, undtagen hvis målehovedet installeres i et lodret rør. I så fald kræves der en ventil under målehovedet med henblik på nulpunktjustering. Det er vigtigt at vælge en ventil, som ikke påvirker flowet, når den står helt åben. Anbefalet indløb: Ventil helt åben, dvs. uhindret flow: min. 10 rørdiameter Ventil delvis åben: min. 40 rørdiameter Pumper: min. 20 rørdiameter Bøjninger: min. 10 rørdiameter Anbefalet udløb: 3 rørdiameter Er der flere bøjninger end en enkelt, kontakt da venligst Siemens Flow Instruments for nærmere information. 5

6 2. Valg af målested Valg af målested Montering af transducer type SONO 3200 Transducer type SONO 3200 anvendes sammen med eftermontagesæt type SONOKIT. O-ring type: Transduceren er forsynet med en rørforskruning, som passer til en kontraflange, der er svejst på røret. Forskruningen og røret tætnes med en O-ring. Transducerholderne er svejst direkte på stålrør eller støbt ind i væggene på betonrør, således at de flugter med indervæggenes overflade. 6

7 3. Sensor fremstilling Nødvendige hjælpemidler og værktøjer Et stykke vinkeljern som benyttes som lineal. Længden af dette skal være cirka som rørets ydre diameter. Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på stålrør Et målebånd En ridsestift, blyant og tuschpen En lommeregner En passer En skydelære En hammer En kørner Et waterpass En rulle tape Skærebrænder til hulfremstilling på stålrør eller boremaskine med ø60mm bor Elektrode eller TIG svejseapparat til påsvejsning af monteringsplade og transducerholder. Sensor fremstilling Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på betonrør Specialboreaggregat til boring af ø46mm huller i beton Fugemateriale. Et egnet fugemateriale/mørtel er kendetegnet ved, at det ved størkning ikke formindsker sin volumen. Det er en fordel, hvis fugemassen har en relativ kort hærdetid. 7

8 3. Sensor fremstilling Beregning og opmærkning af transducerplacering på papir Beregningen af transducerplacering foregår på den medfølgende rulle papir. Opmærkningspapir Sensor fremstilling Step 1 Før beregningen af transducerplaceringen kan foretages, og opmålingspapiret kan fremstilles, er det nødvendigt at indhente nogle data fra rørledningen. 1. Omkreds (C) 2. Vægtykkelse (t) Omkredsen foretages ved hjælp af et målebånd. Sørg for at rørets overflade er jævn og fri for urenheder etc. Målebåndet skal ligge stramt rundt om røret. Derefter aflæses omkredsen (C). Foretag flere aflæsninger for at undgå fejlmålinger. Vægtykkelsen fås ved at måle et tilsvarende rør hvor vægtykkelsen er tilgængelig, eller aflæses i standarden for den pågældende rørtype. Step 2 Tegn en tydelig linie x-x gennem midten af papiret. Linien x-x bør ligge vinkelret på papirsiden. 8

9 3. Sensor fremstilling Step 3 Sensor fremstilling Afsæt et punkt X 1 på linien x-x. (x 1 bør ligge ca. 5 cm fra papirsiden). Step 4 Tegn en linie fra X 1 vinkelret på linien x - x. Step 5 Afsæt et punkt A på linien X 1. Afstanden a fra X 1 til A beregnes: a = 0.25 x C 9

10 3. Sensor fremstilling Step 6 Sensor fremstilling Afsæt punkterne P 1 og P 2 med afstanden d fra punktet A. d beregnes efter flg. formel: d x aflæses i skema 1. Step 7 Afsæt punktet X 2 på linien x-x med afstanden b fra punktet X 1. b beregnes efter flg. formel: b x aflæses i skema 1. Step 8 Gentag step 4-6 som vist på ovenstående figur. Opmålingspapiret er nu færdigkonstrueret. 10

11 3. Sensor fremstilling Correction factors (skema 1) Sporforhold = 0,49 Vinkel = 60 C Sensor fremstilling C = Omkreds t = Vægtykkelse D u = Udvendig diameter D u beregnes som C π 11

12 3. Sensor fremstilling Placering af opmålingspapiret på røret Step 1 Sensor fremstilling Rens rørets overflade for eventuel rust og snavs. Find rørets toplinie X - X ved hjælp af waterpass. Når waterpasset placeres på toppen af røret, - og det ligger i horisontal position, - ligger det an på rørets toplinie. Afsæt 4-5 punkter på rørets toplinie ved hjælp af ovenstående metode. Ved hjælp af et stykke vinkeljern kan der tegnes en linie X - X gennem de afmærkede toppunkter. Step 2 Anbring opmålingspapiret på røret så linien X - X på papiret flader sammen med toplinien X 1 - X 2 Fastgør papiret på røret med tape. 12

13 3. Sensor fremstilling Sensor fremstilling SITRANS F US SONOFLO Step 3 Opmærk punkterne P1, P2, P3 og P4 på røret ved at kørne gennem papiret. Opmærkningen skal foretages således at linierne der skærer i punkterne P, kan genskabes når papiret fjernes. Det er en fordel at opmærke en cirkel med radius ø30mm i punkterne P, med kørner. Det gør det lettere at skærebrænde hullerne, hvis montagen foregår på stålrør. Papiret kan nu fjernes og fremstilling af huller kan begynde. 13

14 3. Sensor fremstilling Opmærkning direkte på røret På rør større end DN 1000, er det en fordel at opmåle direkte på røret. Opmærkning direkte på røret udføres efter flg. fremgangsmåde: Step 1 Før beregningen af transducerplaceringen kan foretages, og opmærkningen på røret kan begynde, er det nødvendigt at foretage nogle opmålinger på rørledningen. 1. Omkreds (C) 2. Vægtykkelse (t) Sensor fremstilling Omkredsen foretages ved hjælp af et målebånd. Sørg for at rørets overflade er jævn og fri for urenheder etc. Målebåndet skal ligge stramt rundt om røret. Derefter aflæses omkredsen (C). Foretag flere aflæsninger for at undgå fejlmålinger. Vægtykkelsen (t) fås ved at måle et tilsvarende rør hvor vægtykkelsen er tilgængelig, eller aflæses i standarden for den pågældende rørtype. Step 2 Rens rørets overflade for eventuel rust og snavs. Find rørets toplinie X - X ved hjælp af waterpass. Når waterpasset placeres på toppen af røret, - og det ligger i horisontal position, - ligger det an på rørets toplinie. Afsæt 4-5 punkter på rørets topline ved hjælp af ovenstående metode. Ved hjælp af et stykke vinkeljern kan der tegnes en linie X - X gennem de afmærkede toppunkter. 14

15 3. Sensor fremstilling Step 3 Sensor fremstilling Afsæt et punkt X 1 på toplinien X - X. Tegn en linie vinkelret på toplinien x - x igennem punktet X 1. For at konstruere linien gennem X 1, kan man med fordel anvende en strimmel metalfolie som placeres rundt om røret. Derved sikrer man sig at linien ligger vinkelret på røret. Step 4 Afsæt punktet A på linien med afstanden a fra X 1. Punktet A ligger på rørets sidelinie, derfor beregnes afstanden a således: a = 0.25 x C 15

16 3. Sensor fremstilling Step 5 Sensor fremstilling Afsæt punkterne P 1 og P 2 med afstanden d fra punktet A. d beregnes efter flg. formel: d x aflæses i skema 1. Step 6 Afsæt punktet X 2 på linien x-x med afstanden b fra punktet X 1. b beregnes efter flg. formel: b x aflæses i skema 1. 16

17 3. Sensor fremstilling Step 7 Sensor fremstilling Gentag step 4-6 på modsatte side af røret. Opmærkningen er nu færdig. Montering af transducerholdere Step 1 Der skæres, brændes eller bores 4 stk. huller med centrum i P. Hullernes dimension skal være ø60mm +5/-0. 17

18 3. Sensor fremstilling Step 2 Et sæt transducerholdere og monteringsplader anbringes på de medleverede styredorne som, dog uden at fastgøre dem. Sensor fremstilling 18

19 3. Sensor fremstilling Step 3 Monteringspladerne hæftes min. 3 stede med transducerholdere og styredorn monteret. Processen gentages for spor 2. Sensor fremstilling Transducerholdere og styredorn fjernes, og monteringspladerne kan fuldsvejses hele vejen rundt. Step 4 Afsæt en markering på transducerholderens markeringslinie i afstanden c. C findes ved at opmåle vægtykkelsen t og monteringsplade m. Anbring transducerholderen så de flugter med indersiden af røret. C findes ved hjælp af følgende formel: c = (t + m) x

20 3. Sensor fremstilling Step 5 Sensor fremstilling Når transducerholderne er anbragt korrekt, hæftes disse mindst 3 steder hver med styredornen monteret. Styredornen fjernes og transducerholderne fuldsvejses hele vejen rundt. Svejsningen bør foretages så det medfører mindst mulig afbøjning af transducerholderen pga varmetilførslen. Ovenstående gentages for spor 2. Step 6 Kontroller om styredornen stadig kan føres gennem transducerholderne. Ret transducerholderne op hvis dette ikke er tilfældet. Anvend en 1½ beskyttelsesmøtrik til at beskytte gevindet på transducerholderen og en hammer. Montering på betonrør Step 1 Opmåling og opmærkning foregår som på stålrør. Enten ved hjælp af det medfølgende opmærkningspapir, eller direkte på røret. Se resp. afsnit. Når man har afmærket de 4 punkter P 1, P 2, P 3, og P 4 kan man begynde at fremstille hullerne i betonrøret. Step 2 Der skal bores 4 stk. ø46mm huller i rørvæggen med en vinkel på 60. Dertil kan med fordel anvendes et boreaggregat som vist på foto. Dette udstyr er ikke medleveret, men vil være tilgængeligt hos virksomheder, der udlejer entreprenørmateriel. Aggregatet består af et kernebor, en almindelig håndboremaskine, og et stel til fastgøring på rørvæggen. Aggregatet fastgøres på røret ved hjælp af vakuum eller med et spændebånd. 20

21 3. Sensor fremstilling Step 3 Når de fire huller er boret, indsættes transducerholderne i hullerne med styredornene monteret. Husk at montere O-ringe på transducerholderne. Sensor fremstilling Step 4 Fastgør transducerholderen til røret ved hjælp af mørtel. Der må ikke komme mørtel på styredornen, da denne derved kan sætte sig fast i transducerholderne. Styredornen skal styre transducerholderne under hele hærdeprocessen. a = Beton rør b = Reparationsmasse c = Styredorn d = Transducerholder 21

22 4. Opmåling af sensor Opmåling af SONOKIT For at SONO 3000 converteren kan foretage teoretisk kalibrering af den fremstillede sensor, - er det nødvendigt at foretage en opmåling af sensoren. Der skal indhentes følgende data fra måleren: θ = Vinklen mellem lydsporet og rørets længdeakse L = Afstanden mellem transducervinduerne Di = Rørets indvendige diameter h = Afstanden fra lydsporet til rørets midterakse Den usikkerhed hvormed θ, L, Di og h bestemmes overføres direkte til det færdige systems målenøjagtighed ved teoretisk kalibrering. Vælg derfor måleudstyr med en passende målenøjagtighed. Opmåling af sensor θ DN ,1 L DN ,4 mm DN ,8 mm DN ,0 mm DN ,0 mm Di DN ,8 mm DN ,0 mm DN ,0 mm H DN ,8 mm DN ,0 mm DN ,0 mm Tabellen viser krav til målenøjagtighed: Step 1 Vinkelmåling (θ) Vinkelmåling foretages på alle 4 transducerholdere. Den anbefales at foretage flere vinkelmålinger pr. transducerholder, og derefter beregne gennemsnittet af målinger pr. transducerholder. I målerapporten indføres vinkel θ for hver transducerholder. Gennemsnitsvinkel for hvert lydspor beregnes og indføres ligeledes i målerapporten. Step 2 Transducerafstand (L) L måles for hvert lydspor og indføres i målerapporten. L kan evt. Måles ved at indsætte styredornen eller lign. I transducerholderne. Derved er det muligt at opmåle totalafstanden fra gevindenden på begge transducerholdere. Se fig. 22

23 4. Opmåling af sensor * Gælder for standard 160 mm transducere. Ved andre transducer længder indsættes mål svarende til disse længder. * * L = L max. - 2 x ( ,5) [mm]. * Step 3 Opmåling af sensor Opmåling af indvendig diameter (Di) Indvendig diameter Di kan beregnes ud fra omkredsen C efter flg. metode: Di = (C / π) - (2 x t) Eksakt godstykkelse, t, kan opmåles med en skydelære, når hullerne i røret er fremstillet. Di indføres i målerapporten. Step 4 Opmåling af transducerseparation h Opmåling af h kan foretages på følgende måde: Ha og Hb måles med målebånd eller skydelære. Derefter beregnes h: Ha + Hb h = 4 h indføres i måleskema. 23

24 5. SENSORPROM hukommelsesenhed SENSORPROM 24

25 5. SENSORPROM hukommelsesenhed SENSORPROM hukommelsesenhed SENSORPROM hukommelsesenheden er en E 2 -Prom, som blandt andet gemmer de sensorgeometriske data. For at fastholde de opmålte data i SENSORPROM enheden bruges den medleverede softwarelås (SW-lås). SW-låsen placeres som vist i fig. IP 67 elektronik SENSORPROM 19" elektronik Efter montering af SW-lås placeres SENSORPROM enheden på elektronikken, som vist i afsnit 6 "Montering af signalomsætter". Elektronik og SENSORPROM enhed programmeres med de sensorgeometriske data fra opmålingsskemaet (se rørgeometri under afsnit 8 "Idriftsætning"). Vigtigt! For at undgå omprogrammering skal SW-låsen tages ud af elektronikken igen. 25

26 6. Montering af signalomsætter Montering af transducer type SONO 3200 Transducer type SONO 3200 anvendes sammen med efter-montagesæt type SONOKIT. O-ring type: Transduceren er forsynet med en rørforskruning, som passer til en kontraflange, der er svejst på røret. Forskruningen og røret tætnes med en O-ring. Montering Transducerholderne er svejst direkte på stålrør eller støbt ind i væggene på betonrør, således at de flugter med indervæggenes overflade. Terminalhuset er fastgjort til transducerholderen ved hjælp af en omløber. Undgå at belaste forbindelsesledningerne, når de indføres gennem terminalhuset. Ledningen uden spade stik forbindes til terminal 2. Ledningen med spade stik forbindes til transduceren ved hjælp af skrue 3. I terminal 1 monteres inderlederen, og i kabelklemme 4 fastgøres transducerkablet samt skærm. NB Ved afmontering af terminalhuset skal ledningerne løsnes fra tilslutningspladen. Det er ikke nødvendigt at fjerne transducerkablet. Terminalhuset fastholdes, mens forskruningen løsnes, hvorefter terminalhuset kan fjernes fra transducerholderen. Hvis terminalhuset drejes, kan ledningerne til krystallerne blive beskadiget. 26

27 6. Montering af signalomsætter Signalomsætteren i IP 67 udgave Indstilling inden montage Flowmåleren kan indstilles inden den endelige montage ved hjælp af et 9 V alkali batteri. Dette er specielt fordelagtigt, hvis flowmåleren installeres, før anlægget sættes i drift. 1. Placer SENSORPROM hukommelsesenheden fra klemkassen under signalomsætteren som vist. 2. Placer signalomsætteren i den medfølgende emballagebund for ikke at beskadige stikkene. 3. Indstil signalomsætteren som beskrevet under "Idriftsætning". SENSORPROM enheden er nu programmeret med de ønskede indstillinger Afmonter batteriet og sæt SENSOR- PROM enheden tilbage i klemkassen. Flowmåleren er nu klar til brug. Drejning af betjeningspanelet 1. Fjern den udvendige ramme ved hjælp af en fingernegl eller en skruetrækker. 2. Løsn de 4 skruer, der holder betjeningspanelet. 3. Træk betjeningspanelet ud og drej det til den ønskede position. Montering Spænd de 4 skruer til anslag mod mekanisk stop for at opnå IP 67 kapslingsgrad. 5. Tryk den udvendige ramme på betjeningspanelet (klik). Indstilling af forsyningsspænding Netspændingsomskifteren 115/230 V a.c. er placeret i bunden af signalomsætteren. 27

28 6. Montering af signalomsætter Seperat montering af signalomsætteren i IP 67 udgaven Læg ca. 30 mm til i hver side til kabler Væg- eller panelmontering Montering Vandret rørmontage Lodret rørmontage 1. Brug 75 Ω koaksialkabel mellem føler og fjerninstalleret omformer. 2. Monter vægbeslag. 3. Knips forbindelsespladen ud, hvorefter jordforbindelsen løsnes. 4. Forbind spor 1 transducerne med klemme og spor 2 transducerne med klemme Signalfører til lige numre, skærm til ulige numre. 5. Genmonter jordforbindelsen og klik forbindelsespladen på plads. 6. Monter strøm- og signalkabler og spænd alle kabelindgange for at sikre optimal tætning. 7. SENSORPROM enheden, som leveres sammen med føleren, skal monteres på forbindelsespladen. 8. Monter signalomformeren på vægkonsollen. 28

29 6. Montering af signalomsætter Separat montering af signalomsætteren Kabelforskruningerne strammes, så der opnås optimal tæthed. Pakningerne skal rage ud over kablet. Montering 29

30 6. Montering af signalomsætter 19" indsats 19" indsatsen er beregnet til montage i et 19" racksystem. Indsatsen har en bredde på 28 TE (142 mm), en højde på 3 HE (128 mm) og en moduldybde på 160 mm. Indsatsen kan monteres direkte i et 19" racksystem eller monteres på en væg i IP 65 udgaven. Som supplement kan der leveres et monteringssæt til front of panel samt til back of panel montering. De forskellige monteringsmuligheder er vist på de følgende sider. Montering i 19" rack Montering 1. Anbring SENSORPROM enheden på signalomsætterens tilslutningsplade. 2. Monter signalomsætterens tilslutningsplade og glideskinnerne i racksystemet som vist. 3. Forbind kablerne som vist under Elektrisk tilslutning. 4. Anbring signalomsætteren i racksystemet. Montering af signalomsætter, IP 65 udgave 1. Fastgør IP 65 kassen på væggen ved hjælp af fire skruer. 2. Tag signalomsætteren ud af IP 65 kassen og monter SENSORPROM enheden på signalomsætterens tilslutningsplade, der er anbragt bag i kassen. 3. Forbind kablerne til de tilgængelige terminaler i tilslutningsboksen, der er anbragt separat under kassen, se Elektrisk tilslutning. 4. Isæt signalomsætteren, og luk dækslet. 30

31 6. Montering af signalomsætter Front of panel montering 1. Monter tilslutningspladen i panelsættet ved hjælp af fire skruer. 2. Monter panelsættet som vist på figuren. 3. Monter SENSORPROM enheden på signalomsætterens tilslutningsplade. Montering 4. Indsæt signalomsætteren i rammen, og fastgør den med de fire skruer, der er tilgængelige fra forsiden. 5. Forbind kablerne som vist under Elektrisk tilslutning. Back of panel montering 1. Monter tilslutningspladen i bagpanelet ved hjælp af fire skruer. 2. Monter SENSORPROM enheden på tilslutningspladen. 3. Forbind kablerne som vist under Elektrisk tilslutning. 4. Fastgør back of panel panelet ved hjælp af fire skruer. 5. Indsæt signalomsætteren i panelet. 31

32 6. Montering af signalomsætter Tilslutningsplade for 19" indsats IP 65 wall mounting box tilslutning Montering Antallet af tilslutningsmuligheder er afhængig af varianttypen. 32

33 6. Montering af signalomsætter Indstilling af spændingsvælger til 19" indsats Spændingsvælgeren er anbragt på bagsiden af signalomsætteren og kan indstilles til enten 115 eller 230 V a.c. Placering af SENSORPROM hukommelsesenheden 19" indsats Montering SENSORPROM enheden anbringes på tilslutningspladen, se figuren. Som identifikation er hver SENSORPROM enhed forsynet med en etiket med målehovedtype. På SONO 3000 kan type endvidere aflæses i menuen SENSOR CHARACTERISTICS. Ved idriftsætning bør det altid kontrolleres, at de indstillede rør data i menuen svarer til angivelserne på sensorens målerapport. 19" indsats i IP 65 kasse 33

34 7. Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning af transducere Terminalhuset er fastgjort til transducerholderen ved hjælp af en omløber. Undgå at belaste forbindelsesledningerne, når de indføres gennem terminalhuset. Ledningen uden spade stik forbindes til terminal 2. Ledningen med spade stik forbindes til transduceren ved hjælp af skrue 3. I terminal 1 monteres inderlederen, og i kabelklemme 4 fastgøres transducerkablet samt skærm. NB Ved afmontering af terminalhuset skal ledningerne løsnes fra tilslutningspladen. Det er ikke nødvendigt at fjerne transducerkablet. Terminalhuset fastholdes, mens forskruningen løsnes, hvorefter terminalhuset kan fjernes fra transducerholderen. Hvis terminalhuset drejes, kan ledningerne til krystallerne blive beskadiget. Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning Skærm tilsluttes 81, 83, 85 og

35 7. Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning, 19" indsats med 3 strømudgange, 2 frekvens/pulsudgange Elektrisk tilslutning Skærm tilsluttes 81, 83, 85 og 87. Forsyningsspænding 230 Volt a.c.: V a.c. tilsluttes klemme 1 og 2. Jordledningen skal forbindes til jordkemmen på forbindelsespladen. Hvis jordledningen ikke forbindes kan der komme forsyningsspænding på uisolerede områder. - this page has been updated

36 7. Elektrisk tilslutning Frekvensudgang med en belastning > 10 kω Hvis belastningen overstiger 10 kω, anbefales det at indbygge en modstand i frekvensudgangen som vist i ovenstående figur. Relæ-kobling for signalomsætter i kompakt udgave Relæet vist i spændingsløs tilstand. Relæ 1 FRA TIL Tilslutning mellem (Spændingsløs) (Spænding) terminal nr Fejl Fejl "Normal" Flowretning Positiv "Negativ" Lydgrænse Inden for området Uden for området Elektrisk tilslutning Relæ-kobling for signalomsætter i 19" indsats Relæ 1 Relæ 2 Relæerne er vist i spændingsløs tilstand. Relæ 1 FRA TIL Tilslutning mellem (Spændingsløs) (Spænding) terminal nr Fejl Fejl "Normal" Flowretning "Positiv" "Negativ" Lydgrænse Inden for området Uden for området Relæ 2 FRA TIL Tilslutning mellem (Spændingsløs) (Spænding) terminal nr Flowretning "Positiv" "Negativ" Lydgrænse Inden for området Uden for området 36

37 9. Fejlfinding Fejlfinding Signalomsætteren er selvovervågende og registrerer følgende fejl: 1. Fejl i ultralydssignaler og applikationsgenererede fejl. 2. Kabelfejl i målehovedkablet og strømsløjfen ved strømudgangen. 3. Betjenings- og indstillingsfejl. 4. Interne fejl i signalomsætteren. Disse fejl fremkommer omgående i displayet i form af to blinkende trekanter. De enkelte fejl lagres i to registre. Aktuelle fejl lagres i ERROR PENDING og aktuelle og ophørte fejl i ERROR LOG. Fejlene lagres i form af en fejlkode med angivelse af, hvor lang tid der er gået, siden fejlen blev registreret. Ved strømsvigt slettes indholdet i ERROR LOG. Fejl ERROR PENDING ERROR LOG 1 Fejlnr. + tid 1 Fejlnr. + tid De 5 første aktuelle 6 fejl er lagret her De sidste 10 fejl, der er blevet registreret inden for 180 dage, er lagret her. I SONO 3000 kan fejl endvidere indikeres via relæet, men kun når relæet er indstillet til ERROR i menuen OUTPUT SETUP. Når signalomsætteren er ved at blive indstillet (brugerkode er indtastet), er fejlindikation via relæet automatisk blokeret. Fejlfinding 54

38 9. Fejlfinding Fejlfindingsguide Symptom Fejlkode Fejlrelæ Årsag Afhjælpning Tomt display Ingen ON 1. Forsyningsspænding 1. Undersøg forsyningsspænding og spændingsvælger 2. SONO 3000 defekt 2. Udskift SONO 3000 Intet OFF 1. Strømudgang frakoblet 1. Gennemgå OUTPUT SETUP flowsignal 2. Frekvens/pulsudgang frakoblet 2. Gennemgå OUTPUT SETUP Ingen OFF Omvendt flowretning Indstil retningsdefinition (BASIC SETTINGS) 1 1 ) ON Omsætteren godkender ikke de 2 modtagne signaler ) 5 ) Overskridelse af max. forstærkning 6 (> 60 db) ) ON 1. Målehovedkablet ikke tilsluttet 1. Undersøg kabler og forbindelser Mistilpasning mellem transduceren 2. Undersøg transducerne manuelt ved hjælp af et oscilloskop. 12 og medium Kontakt Siemens Flow Instruments 13 1 ) ON 1. Denne fejlkode sammen med kraftig 14 forstærkning (> 60 db) angiver, at 15 det modtagne signal er for svagt 16 (Alarm, hvis signalet er under 500 mv). Se SERVICE MENU 2. Varierende amplitude for flowsignal pga. luftbobler i mediet 17 ON Intern fejl Afbryd strømforsyningen kortvarigt for at nulstille signalomsætteren. 18 Funktions- og Hvis fejlen varer ved, udskiftes signalomsætteren 19 kommunikationscheck OFF Fejl i forbindelse med nulpunktjustering. Sørg for nul flow i røret Måleren har registreret flow i røret 22 ON Aktuel lydhastighed uden for Undersøg om sporlængde samt minimal og maksimal lydhastighed måleområdet er korrekt indstillet 23 Hardware-fejl SONO 3000 er defekt 24 Signalomsætteren udskiftes ON 1. Fejl i strømforsyningen 1. Udskift SONO Forsyningsspændingen for lav 2. Undersøg forsyningsspændingen Intet 26 Tvangsstyret Fatal målefejl Fremkommer gerne sammen med andre koder. flowsignal Udgang Fjern årsagen til fejlen, indtil koden forsvinder defineres i FORCED CONTROL 27 Fejl som følge af at volumen flow er Q max. øges i menuen større end Q max. 30 ON SENSORPROM enheden defekt Fjern SENSORPROM enheden og foretag Indstilling manuelt Forkert målehoved-udgave 41 ON Fejl i dataudvekslingen Start omsætteren igen med SENSORPROM enheden 42 4 ) OFF Manglende SENSORPROM enhed 50 ON Værdien i den interne totalizer ugyldig (undersøg opsummeringsfejl) 60 2 ) ON 1. Ingen belastning, eller den overstiger 1. Undersøg kabler og forbindelse 61 specifikationerne for strømudgangen SONO 3000 defekt 2. Udskift signalomsætteren 64 2 ) ON Strømudgangen Undersøg maksimumindstillinger i BASIC SETTINGS 65 overskrider 24 ma ) ON Frekvensudgangen Undersøg maksimumindstillinger i BASIC SETTINGS 81 overskrider Hz 82 3 ) ON Pulslængden på frekvensudgangen Vælg en mindre pulslængde 83 overskrider 50% af periodetiden ) OFF Power on -indikering. Dette betragtes ikke som en fejl Fejlfinding 1) Laveste tal: spor 1 5) Laveste tal: transducer A 2) Laveste tal: strømudgang 1 3) Laveste tal: frekvens/pulsudgang 1 4) Ingen fejl 55

SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog Udgave 12/1998 - Revision 02 *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000

SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog Udgave 12/1998 - Revision 02 *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000 s Håndbog Udgave 12/1998 - Revision 02 SITRANS F US SONOFLO Ultralydsflowmåler type SONOKIT 2-spors DN 200 - DN 4000 [ ] Order no.: FDK:521H0547 SFIDK.PS.029.S2.01 - A5E00253179 *085R9366* Indholdsfortegnelse

Læs mere

SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler Målehoved type SONO 3300 CT Signalomsætter SONO 3000 CT. Håndbog *085R9411* TS 27.01-076 22.16 98.

SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler Målehoved type SONO 3300 CT Signalomsætter SONO 3000 CT. Håndbog *085R9411* TS 27.01-076 22.16 98. s Håndbog SITRANS F US SONOFLO Ultralydsflowmåler Målehoved type SONO 3300 CT Signalomsætter SONO 3000 CT [ ] Typegodkendelse af målesystemet: 22.16 98.02 TS 27.01-076 Order no.: FDK:521H0872 SFIDK.PS.029.W2.01

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Retningslinier for MagFlux Verifikation

Retningslinier for MagFlux Verifikation Retningslinier for MagFlux Verifikation Anvend de følgende retningslinier til at udfylde MagFlux Verifikations Skema korrekt. Efter en vellykket verifikation af MagFlux flowmåleren modtager kunden det

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

Flow Transmitter PD 340

Flow Transmitter PD 340 PROCES-DATA A/S 550 696 01 Flow Transmitter PD 340 Installationsguide DK PROCES-DATA A/S NAVERVEJ 8, DK-8600 SILKEBORG Tel. +45-87 200 300 Fax +45-87 200 301 info@proces-data.com www.proces-data.com Copyright

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Dit Fibaro system kan have op til 230 Z-Wave enheder tilsluttet til det. Nedenfor kan du læse hvordan du tilføjer Fibaro enheder til din Home Center Lite eller

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere