SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog *085R9366* 2-spors DN DN Order no.: FDK:521H0547

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SITRANS F US SONOFLO. Ultralydsflowmåler type SONOKIT. Håndbog *085R9366* 2-spors DN 200 - DN 4000. Order no.: FDK:521H0547"

Transkript

1 s Håndbog SITRANS F US SONOFLO Ultralydsflowmåler type SONOKIT 2-spors DN DN 4000 [ ] Order no.: FDK:521H A5E *085R9366*

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Placering Valg af målested Flowretning... 4 Fyldte rør... 4 Montering i vandrette rør... 4 Måling af slidende væsker og væsker indeholdende faste partikler... 5 Ind- og udløbsforhold... 5 Montering af transducer type SONO Sensor fremstilling Nødvendige hjælpemidler og værktøjer... 7 Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på stålrør... 7 Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på betonrør... 7 Beregning og opmærkning af transducerplacering på papir... 8 Correction factors (skema 1) Placering af opmålingspapiret på røret Opmærkning direkte på røret Montering af transducerholdere Montering på betonrør Opmåling af sensor Opmåling af SONOKIT SENSORPROM hukommelsesenheden Montering af signalomsætter Montering af transducer type SONO Signalomsætteren i IP 67 udgave...27 Seperat montering af signalomsætteren i IP 67 udgaven Væg- eller panelmontering Separat montering af signalomsætteren " indsats Montering i 19" rack Montering af signalomsætter, IP 65 udgave Front of panel montering Back of panel montering Tilslutningsplade for 19" indsats IP 65 wall mounting box tilslutning Indstilling af spændingsvælger til 19" indsats Placering af SENSORPROM hukommelsesenheden Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning, separat montering Elektrisk tilslutning, 19" indsats med 3 strømudgange, 2 frekvens/pulsudgange Frekvensudgang med en belastning > 10 kω Relæ-kobling for signalomsætter i kompakt udgave Relæ-kobling for signalomsætter i 19" indsats Idriftsætning Opbygning af tastatur og display Tastatur Display Menuopbygning User Code Setup Undermenuer Beregnet masseflow Fabriksindstilling Idriftsætning med SENSORPROM hukommelsesenheden Idriftsætning uden SENSORPROM hukommelsesenheden Vådkalibrering Automatisk kalibrering Fejlfinding Fejlfinding Fejlfindingsguide Service Service menu Signal recognition Signal Transducer

3 1. Introduktion Introduktion SITRANS F US SONOFLO ultralydsflowmåler type SONOKIT eftermontagesæt er beregnet for indbygning af 2 sæt ultralydstransducere type SONO 3200 i en eksisterende rørledning af stål eller beton. Denne manual beskriver kun montering af SONOKIT på tomme og trykløse rør. Ved montering af SONOKIT på trykfyldte rør (Hot-tapping) kontakt Siemens Flow Instruments for nærmere vejledning. SONOKIT er konstrueret til måling af væskers flowhastighed i fyldte rør. En tilfredsstillende funktion af ultralydsflowmåleren er betinget af, at dæmpningen i mediet ikke er for stor og at strømningsprofilet er veldefineret og stabilt. Fremstilling af en ultralydsflowmåler ved hjælp af SONOKIT er opdelt i 4 trin: 1. Beregning og optegning af transducerholderplacering 2. Montering af transducerholdere 3. Opmåling af sensorgeometri 4. Indlæsning af sensorgeometri i SONO 3000 (teoretisk kalibrering) Eksplotionsfarlige områder Jord ledningen skal altid forbindes til jordklemmen som vist i diagrammet. For at sikre optimal drift af måleudstyret er det af afgørende betydning, at følgende anvisninger følges punkt for punkt. Placering Målehovedet SONO 3200 kan monteres indendørs eller udendørs, selv under udsatte forhold. Målehovedet er driftssikkert ved en medie- og omgivelsestemperatur fra 50 C til +100 C og i højtemperaturudgave ved temperaturer fra 40 C til +200 C. Temperaturområdet fremgår af typeskiltet på transduceren. Kapslingsgraden er mindst IP 67. SONO 3200 kan som option leveres som IP 68. Ved stor temperaturforskel mellem mediet og omgivelserne skal målehovedet isoleres for at undgå 2-faset flow og dermed måleunøjagtigheder. For at kunne udføre eftermontering med SITRANS F US SONOFLO ultralydsflowmåler type SONOKIT skal der være følgende plads til rådighed uden om røret: Bemærk at ovenstående mål er minimumsmål. Skal eftermonteringen foregå med trykfyldte rør eller udskiftning af transducere under tryk, gælder andre pladskrav. - this page has been updated

4 2. Valg af målested Flowretning Valg af målested Dobbeltpilen, som er markeret på målehovedet "+" og " ". + indikerer flowretningen, hvis den elektriske installation er i overenstemmelse med det beskrevne i manualen. Fyldte rør Målehovedet skal altid være fuldstændig fyldt med væske. Følgende montering bør undgås: Montering af målehoved på det højeste sted i rørsystemet Montering i lodrette rør med frit udløb Hvis rørsystemet kun er delvis fyldt eller ved rør med frit udløb, skal flowmåleren placeres i et U- rør. Montering i vandrette rør Det anbefales at montere transducerne så de befinder sig i vandret position. 4

5 2. Valg af målested Måling af slidende væsker og væsker indeholdende faste partikler Målehovedet bør monteres i lodret/skrå rørposition for at mindske slitage. Valg af målested Ind- og udløbsforhold For at sikre en nøjagtig flowmåling skal ind- og udløb være lige, ligesom der kræves en vis afstand mellem måler og bøjninger, pumper og ventiler. Det er også vigtigt, at flowmåleren er centreret i forhold til rørsystemets flanger og pakninger. Ventiler skal altid anbringes efter flowmåleren, undtagen hvis målehovedet installeres i et lodret rør. I så fald kræves der en ventil under målehovedet med henblik på nulpunktjustering. Det er vigtigt at vælge en ventil, som ikke påvirker flowet, når den står helt åben. Anbefalet indløb: Ventil helt åben, dvs. uhindret flow: min. 10 rørdiameter Ventil delvis åben: min. 40 rørdiameter Pumper: min. 20 rørdiameter Bøjninger: min. 10 rørdiameter Anbefalet udløb: 3 rørdiameter Er der flere bøjninger end en enkelt, kontakt da venligst Siemens Flow Instruments for nærmere information. 5

6 2. Valg af målested Valg af målested Montering af transducer type SONO 3200 Transducer type SONO 3200 anvendes sammen med eftermontagesæt type SONOKIT. O-ring type: Transduceren er forsynet med en rørforskruning, som passer til en kontraflange, der er svejst på røret. Forskruningen og røret tætnes med en O-ring. Transducerholderne er svejst direkte på stålrør eller støbt ind i væggene på betonrør, således at de flugter med indervæggenes overflade. 6

7 3. Sensor fremstilling Nødvendige hjælpemidler og værktøjer Et stykke vinkeljern som benyttes som lineal. Længden af dette skal være cirka som rørets ydre diameter. Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på stålrør Et målebånd En ridsestift, blyant og tuschpen En lommeregner En passer En skydelære En hammer En kørner Et waterpass En rulle tape Skærebrænder til hulfremstilling på stålrør eller boremaskine med ø60mm bor Elektrode eller TIG svejseapparat til påsvejsning af monteringsplade og transducerholder. Sensor fremstilling Nødvendige hjælpemidler til montering af transducerholdere på betonrør Specialboreaggregat til boring af ø46mm huller i beton Fugemateriale. Et egnet fugemateriale/mørtel er kendetegnet ved, at det ved størkning ikke formindsker sin volumen. Det er en fordel, hvis fugemassen har en relativ kort hærdetid. 7

8 3. Sensor fremstilling Beregning og opmærkning af transducerplacering på papir Beregningen af transducerplacering foregår på den medfølgende rulle papir. Opmærkningspapir Sensor fremstilling Step 1 Før beregningen af transducerplaceringen kan foretages, og opmålingspapiret kan fremstilles, er det nødvendigt at indhente nogle data fra rørledningen. 1. Omkreds (C) 2. Vægtykkelse (t) Omkredsen foretages ved hjælp af et målebånd. Sørg for at rørets overflade er jævn og fri for urenheder etc. Målebåndet skal ligge stramt rundt om røret. Derefter aflæses omkredsen (C). Foretag flere aflæsninger for at undgå fejlmålinger. Vægtykkelsen fås ved at måle et tilsvarende rør hvor vægtykkelsen er tilgængelig, eller aflæses i standarden for den pågældende rørtype. Step 2 Tegn en tydelig linie x-x gennem midten af papiret. Linien x-x bør ligge vinkelret på papirsiden. 8

9 3. Sensor fremstilling Step 3 Sensor fremstilling Afsæt et punkt X 1 på linien x-x. (x 1 bør ligge ca. 5 cm fra papirsiden). Step 4 Tegn en linie fra X 1 vinkelret på linien x - x. Step 5 Afsæt et punkt A på linien X 1. Afstanden a fra X 1 til A beregnes: a = 0.25 x C 9

10 3. Sensor fremstilling Step 6 Sensor fremstilling Afsæt punkterne P 1 og P 2 med afstanden d fra punktet A. d beregnes efter flg. formel: d x aflæses i skema 1. Step 7 Afsæt punktet X 2 på linien x-x med afstanden b fra punktet X 1. b beregnes efter flg. formel: b x aflæses i skema 1. Step 8 Gentag step 4-6 som vist på ovenstående figur. Opmålingspapiret er nu færdigkonstrueret. 10

11 3. Sensor fremstilling Correction factors (skema 1) Sporforhold = 0,49 Vinkel = 60 C Sensor fremstilling C = Omkreds t = Vægtykkelse D u = Udvendig diameter D u beregnes som C π 11

12 3. Sensor fremstilling Placering af opmålingspapiret på røret Step 1 Sensor fremstilling Rens rørets overflade for eventuel rust og snavs. Find rørets toplinie X - X ved hjælp af waterpass. Når waterpasset placeres på toppen af røret, - og det ligger i horisontal position, - ligger det an på rørets toplinie. Afsæt 4-5 punkter på rørets toplinie ved hjælp af ovenstående metode. Ved hjælp af et stykke vinkeljern kan der tegnes en linie X - X gennem de afmærkede toppunkter. Step 2 Anbring opmålingspapiret på røret så linien X - X på papiret flader sammen med toplinien X 1 - X 2 Fastgør papiret på røret med tape. 12

13 3. Sensor fremstilling Sensor fremstilling SITRANS F US SONOFLO Step 3 Opmærk punkterne P1, P2, P3 og P4 på røret ved at kørne gennem papiret. Opmærkningen skal foretages således at linierne der skærer i punkterne P, kan genskabes når papiret fjernes. Det er en fordel at opmærke en cirkel med radius ø30mm i punkterne P, med kørner. Det gør det lettere at skærebrænde hullerne, hvis montagen foregår på stålrør. Papiret kan nu fjernes og fremstilling af huller kan begynde. 13

14 3. Sensor fremstilling Opmærkning direkte på røret På rør større end DN 1000, er det en fordel at opmåle direkte på røret. Opmærkning direkte på røret udføres efter flg. fremgangsmåde: Step 1 Før beregningen af transducerplaceringen kan foretages, og opmærkningen på røret kan begynde, er det nødvendigt at foretage nogle opmålinger på rørledningen. 1. Omkreds (C) 2. Vægtykkelse (t) Sensor fremstilling Omkredsen foretages ved hjælp af et målebånd. Sørg for at rørets overflade er jævn og fri for urenheder etc. Målebåndet skal ligge stramt rundt om røret. Derefter aflæses omkredsen (C). Foretag flere aflæsninger for at undgå fejlmålinger. Vægtykkelsen (t) fås ved at måle et tilsvarende rør hvor vægtykkelsen er tilgængelig, eller aflæses i standarden for den pågældende rørtype. Step 2 Rens rørets overflade for eventuel rust og snavs. Find rørets toplinie X - X ved hjælp af waterpass. Når waterpasset placeres på toppen af røret, - og det ligger i horisontal position, - ligger det an på rørets toplinie. Afsæt 4-5 punkter på rørets topline ved hjælp af ovenstående metode. Ved hjælp af et stykke vinkeljern kan der tegnes en linie X - X gennem de afmærkede toppunkter. 14

15 3. Sensor fremstilling Step 3 Sensor fremstilling Afsæt et punkt X 1 på toplinien X - X. Tegn en linie vinkelret på toplinien x - x igennem punktet X 1. For at konstruere linien gennem X 1, kan man med fordel anvende en strimmel metalfolie som placeres rundt om røret. Derved sikrer man sig at linien ligger vinkelret på røret. Step 4 Afsæt punktet A på linien med afstanden a fra X 1. Punktet A ligger på rørets sidelinie, derfor beregnes afstanden a således: a = 0.25 x C 15

16 3. Sensor fremstilling Step 5 Sensor fremstilling Afsæt punkterne P 1 og P 2 med afstanden d fra punktet A. d beregnes efter flg. formel: d x aflæses i skema 1. Step 6 Afsæt punktet X 2 på linien x-x med afstanden b fra punktet X 1. b beregnes efter flg. formel: b x aflæses i skema 1. 16

17 3. Sensor fremstilling Step 7 Sensor fremstilling Gentag step 4-6 på modsatte side af røret. Opmærkningen er nu færdig. Montering af transducerholdere Step 1 Der skæres, brændes eller bores 4 stk. huller med centrum i P. Hullernes dimension skal være ø60mm +5/-0. 17

18 3. Sensor fremstilling Step 2 Et sæt transducerholdere og monteringsplader anbringes på de medleverede styredorne som, dog uden at fastgøre dem. Sensor fremstilling 18

19 3. Sensor fremstilling Step 3 Monteringspladerne hæftes min. 3 stede med transducerholdere og styredorn monteret. Processen gentages for spor 2. Sensor fremstilling Transducerholdere og styredorn fjernes, og monteringspladerne kan fuldsvejses hele vejen rundt. Step 4 Afsæt en markering på transducerholderens markeringslinie i afstanden c. C findes ved at opmåle vægtykkelsen t og monteringsplade m. Anbring transducerholderen så de flugter med indersiden af røret. C findes ved hjælp af følgende formel: c = (t + m) x

20 3. Sensor fremstilling Step 5 Sensor fremstilling Når transducerholderne er anbragt korrekt, hæftes disse mindst 3 steder hver med styredornen monteret. Styredornen fjernes og transducerholderne fuldsvejses hele vejen rundt. Svejsningen bør foretages så det medfører mindst mulig afbøjning af transducerholderen pga varmetilførslen. Ovenstående gentages for spor 2. Step 6 Kontroller om styredornen stadig kan føres gennem transducerholderne. Ret transducerholderne op hvis dette ikke er tilfældet. Anvend en 1½ beskyttelsesmøtrik til at beskytte gevindet på transducerholderen og en hammer. Montering på betonrør Step 1 Opmåling og opmærkning foregår som på stålrør. Enten ved hjælp af det medfølgende opmærkningspapir, eller direkte på røret. Se resp. afsnit. Når man har afmærket de 4 punkter P 1, P 2, P 3, og P 4 kan man begynde at fremstille hullerne i betonrøret. Step 2 Der skal bores 4 stk. ø46mm huller i rørvæggen med en vinkel på 60. Dertil kan med fordel anvendes et boreaggregat som vist på foto. Dette udstyr er ikke medleveret, men vil være tilgængeligt hos virksomheder, der udlejer entreprenørmateriel. Aggregatet består af et kernebor, en almindelig håndboremaskine, og et stel til fastgøring på rørvæggen. Aggregatet fastgøres på røret ved hjælp af vakuum eller med et spændebånd. 20

21 3. Sensor fremstilling Step 3 Når de fire huller er boret, indsættes transducerholderne i hullerne med styredornene monteret. Husk at montere O-ringe på transducerholderne. Sensor fremstilling Step 4 Fastgør transducerholderen til røret ved hjælp af mørtel. Der må ikke komme mørtel på styredornen, da denne derved kan sætte sig fast i transducerholderne. Styredornen skal styre transducerholderne under hele hærdeprocessen. a = Beton rør b = Reparationsmasse c = Styredorn d = Transducerholder 21

22 4. Opmåling af sensor Opmåling af SONOKIT For at SONO 3000 converteren kan foretage teoretisk kalibrering af den fremstillede sensor, - er det nødvendigt at foretage en opmåling af sensoren. Der skal indhentes følgende data fra måleren: θ = Vinklen mellem lydsporet og rørets længdeakse L = Afstanden mellem transducervinduerne Di = Rørets indvendige diameter h = Afstanden fra lydsporet til rørets midterakse Den usikkerhed hvormed θ, L, Di og h bestemmes overføres direkte til det færdige systems målenøjagtighed ved teoretisk kalibrering. Vælg derfor måleudstyr med en passende målenøjagtighed. Opmåling af sensor θ DN ,1 L DN ,4 mm DN ,8 mm DN ,0 mm DN ,0 mm Di DN ,8 mm DN ,0 mm DN ,0 mm H DN ,8 mm DN ,0 mm DN ,0 mm Tabellen viser krav til målenøjagtighed: Step 1 Vinkelmåling (θ) Vinkelmåling foretages på alle 4 transducerholdere. Den anbefales at foretage flere vinkelmålinger pr. transducerholder, og derefter beregne gennemsnittet af målinger pr. transducerholder. I målerapporten indføres vinkel θ for hver transducerholder. Gennemsnitsvinkel for hvert lydspor beregnes og indføres ligeledes i målerapporten. Step 2 Transducerafstand (L) L måles for hvert lydspor og indføres i målerapporten. L kan evt. Måles ved at indsætte styredornen eller lign. I transducerholderne. Derved er det muligt at opmåle totalafstanden fra gevindenden på begge transducerholdere. Se fig. 22

23 4. Opmåling af sensor * Gælder for standard 160 mm transducere. Ved andre transducer længder indsættes mål svarende til disse længder. * * L = L max. - 2 x ( ,5) [mm]. * Step 3 Opmåling af sensor Opmåling af indvendig diameter (Di) Indvendig diameter Di kan beregnes ud fra omkredsen C efter flg. metode: Di = (C / π) - (2 x t) Eksakt godstykkelse, t, kan opmåles med en skydelære, når hullerne i røret er fremstillet. Di indføres i målerapporten. Step 4 Opmåling af transducerseparation h Opmåling af h kan foretages på følgende måde: Ha og Hb måles med målebånd eller skydelære. Derefter beregnes h: Ha + Hb h = 4 h indføres i måleskema. 23

24 5. SENSORPROM hukommelsesenhed SENSORPROM 24

25 5. SENSORPROM hukommelsesenhed SENSORPROM hukommelsesenhed SENSORPROM hukommelsesenheden er en E 2 -Prom, som blandt andet gemmer de sensorgeometriske data. For at fastholde de opmålte data i SENSORPROM enheden bruges den medleverede softwarelås (SW-lås). SW-låsen placeres som vist i fig. IP 67 elektronik SENSORPROM 19" elektronik Efter montering af SW-lås placeres SENSORPROM enheden på elektronikken, som vist i afsnit 6 "Montering af signalomsætter". Elektronik og SENSORPROM enhed programmeres med de sensorgeometriske data fra opmålingsskemaet (se rørgeometri under afsnit 8 "Idriftsætning"). Vigtigt! For at undgå omprogrammering skal SW-låsen tages ud af elektronikken igen. 25

26 6. Montering af signalomsætter Montering af transducer type SONO 3200 Transducer type SONO 3200 anvendes sammen med efter-montagesæt type SONOKIT. O-ring type: Transduceren er forsynet med en rørforskruning, som passer til en kontraflange, der er svejst på røret. Forskruningen og røret tætnes med en O-ring. Montering Transducerholderne er svejst direkte på stålrør eller støbt ind i væggene på betonrør, således at de flugter med indervæggenes overflade. Terminalhuset er fastgjort til transducerholderen ved hjælp af en omløber. Undgå at belaste forbindelsesledningerne, når de indføres gennem terminalhuset. Ledningen uden spade stik forbindes til terminal 2. Ledningen med spade stik forbindes til transduceren ved hjælp af skrue 3. I terminal 1 monteres inderlederen, og i kabelklemme 4 fastgøres transducerkablet samt skærm. NB Ved afmontering af terminalhuset skal ledningerne løsnes fra tilslutningspladen. Det er ikke nødvendigt at fjerne transducerkablet. Terminalhuset fastholdes, mens forskruningen løsnes, hvorefter terminalhuset kan fjernes fra transducerholderen. Hvis terminalhuset drejes, kan ledningerne til krystallerne blive beskadiget. 26

27 6. Montering af signalomsætter Signalomsætteren i IP 67 udgave Indstilling inden montage Flowmåleren kan indstilles inden den endelige montage ved hjælp af et 9 V alkali batteri. Dette er specielt fordelagtigt, hvis flowmåleren installeres, før anlægget sættes i drift. 1. Placer SENSORPROM hukommelsesenheden fra klemkassen under signalomsætteren som vist. 2. Placer signalomsætteren i den medfølgende emballagebund for ikke at beskadige stikkene. 3. Indstil signalomsætteren som beskrevet under "Idriftsætning". SENSORPROM enheden er nu programmeret med de ønskede indstillinger Afmonter batteriet og sæt SENSOR- PROM enheden tilbage i klemkassen. Flowmåleren er nu klar til brug. Drejning af betjeningspanelet 1. Fjern den udvendige ramme ved hjælp af en fingernegl eller en skruetrækker. 2. Løsn de 4 skruer, der holder betjeningspanelet. 3. Træk betjeningspanelet ud og drej det til den ønskede position. Montering Spænd de 4 skruer til anslag mod mekanisk stop for at opnå IP 67 kapslingsgrad. 5. Tryk den udvendige ramme på betjeningspanelet (klik). Indstilling af forsyningsspænding Netspændingsomskifteren 115/230 V a.c. er placeret i bunden af signalomsætteren. 27

28 6. Montering af signalomsætter Seperat montering af signalomsætteren i IP 67 udgaven Læg ca. 30 mm til i hver side til kabler Væg- eller panelmontering Montering Vandret rørmontage Lodret rørmontage 1. Brug 75 Ω koaksialkabel mellem føler og fjerninstalleret omformer. 2. Monter vægbeslag. 3. Knips forbindelsespladen ud, hvorefter jordforbindelsen løsnes. 4. Forbind spor 1 transducerne med klemme og spor 2 transducerne med klemme Signalfører til lige numre, skærm til ulige numre. 5. Genmonter jordforbindelsen og klik forbindelsespladen på plads. 6. Monter strøm- og signalkabler og spænd alle kabelindgange for at sikre optimal tætning. 7. SENSORPROM enheden, som leveres sammen med føleren, skal monteres på forbindelsespladen. 8. Monter signalomformeren på vægkonsollen. 28

29 6. Montering af signalomsætter Separat montering af signalomsætteren Kabelforskruningerne strammes, så der opnås optimal tæthed. Pakningerne skal rage ud over kablet. Montering 29

30 6. Montering af signalomsætter 19" indsats 19" indsatsen er beregnet til montage i et 19" racksystem. Indsatsen har en bredde på 28 TE (142 mm), en højde på 3 HE (128 mm) og en moduldybde på 160 mm. Indsatsen kan monteres direkte i et 19" racksystem eller monteres på en væg i IP 65 udgaven. Som supplement kan der leveres et monteringssæt til front of panel samt til back of panel montering. De forskellige monteringsmuligheder er vist på de følgende sider. Montering i 19" rack Montering 1. Anbring SENSORPROM enheden på signalomsætterens tilslutningsplade. 2. Monter signalomsætterens tilslutningsplade og glideskinnerne i racksystemet som vist. 3. Forbind kablerne som vist under Elektrisk tilslutning. 4. Anbring signalomsætteren i racksystemet. Montering af signalomsætter, IP 65 udgave 1. Fastgør IP 65 kassen på væggen ved hjælp af fire skruer. 2. Tag signalomsætteren ud af IP 65 kassen og monter SENSORPROM enheden på signalomsætterens tilslutningsplade, der er anbragt bag i kassen. 3. Forbind kablerne til de tilgængelige terminaler i tilslutningsboksen, der er anbragt separat under kassen, se Elektrisk tilslutning. 4. Isæt signalomsætteren, og luk dækslet. 30

31 6. Montering af signalomsætter Front of panel montering 1. Monter tilslutningspladen i panelsættet ved hjælp af fire skruer. 2. Monter panelsættet som vist på figuren. 3. Monter SENSORPROM enheden på signalomsætterens tilslutningsplade. Montering 4. Indsæt signalomsætteren i rammen, og fastgør den med de fire skruer, der er tilgængelige fra forsiden. 5. Forbind kablerne som vist under Elektrisk tilslutning. Back of panel montering 1. Monter tilslutningspladen i bagpanelet ved hjælp af fire skruer. 2. Monter SENSORPROM enheden på tilslutningspladen. 3. Forbind kablerne som vist under Elektrisk tilslutning. 4. Fastgør back of panel panelet ved hjælp af fire skruer. 5. Indsæt signalomsætteren i panelet. 31

32 6. Montering af signalomsætter Tilslutningsplade for 19" indsats IP 65 wall mounting box tilslutning Montering Antallet af tilslutningsmuligheder er afhængig af varianttypen. 32

33 6. Montering af signalomsætter Indstilling af spændingsvælger til 19" indsats Spændingsvælgeren er anbragt på bagsiden af signalomsætteren og kan indstilles til enten 115 eller 230 V a.c. Placering af SENSORPROM hukommelsesenheden 19" indsats Montering SENSORPROM enheden anbringes på tilslutningspladen, se figuren. Som identifikation er hver SENSORPROM enhed forsynet med en etiket med målehovedtype. På SONO 3000 kan type endvidere aflæses i menuen SENSOR CHARACTERISTICS. Ved idriftsætning bør det altid kontrolleres, at de indstillede rør data i menuen svarer til angivelserne på sensorens målerapport. 19" indsats i IP 65 kasse 33

34 7. Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning af transducere Terminalhuset er fastgjort til transducerholderen ved hjælp af en omløber. Undgå at belaste forbindelsesledningerne, når de indføres gennem terminalhuset. Ledningen uden spade stik forbindes til terminal 2. Ledningen med spade stik forbindes til transduceren ved hjælp af skrue 3. I terminal 1 monteres inderlederen, og i kabelklemme 4 fastgøres transducerkablet samt skærm. NB Ved afmontering af terminalhuset skal ledningerne løsnes fra tilslutningspladen. Det er ikke nødvendigt at fjerne transducerkablet. Terminalhuset fastholdes, mens forskruningen løsnes, hvorefter terminalhuset kan fjernes fra transducerholderen. Hvis terminalhuset drejes, kan ledningerne til krystallerne blive beskadiget. Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning Skærm tilsluttes 81, 83, 85 og

35 7. Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning, 19" indsats med 3 strømudgange, 2 frekvens/pulsudgange Elektrisk tilslutning Skærm tilsluttes 81, 83, 85 og 87. Forsyningsspænding 230 Volt a.c.: V a.c. tilsluttes klemme 1 og 2. Jordledningen skal forbindes til jordkemmen på forbindelsespladen. Hvis jordledningen ikke forbindes kan der komme forsyningsspænding på uisolerede områder. - this page has been updated

36 7. Elektrisk tilslutning Frekvensudgang med en belastning > 10 kω Hvis belastningen overstiger 10 kω, anbefales det at indbygge en modstand i frekvensudgangen som vist i ovenstående figur. Relæ-kobling for signalomsætter i kompakt udgave Relæet vist i spændingsløs tilstand. Relæ 1 FRA TIL Tilslutning mellem (Spændingsløs) (Spænding) terminal nr Fejl Fejl "Normal" Flowretning Positiv "Negativ" Lydgrænse Inden for området Uden for området Elektrisk tilslutning Relæ-kobling for signalomsætter i 19" indsats Relæ 1 Relæ 2 Relæerne er vist i spændingsløs tilstand. Relæ 1 FRA TIL Tilslutning mellem (Spændingsløs) (Spænding) terminal nr Fejl Fejl "Normal" Flowretning "Positiv" "Negativ" Lydgrænse Inden for området Uden for området Relæ 2 FRA TIL Tilslutning mellem (Spændingsløs) (Spænding) terminal nr Flowretning "Positiv" "Negativ" Lydgrænse Inden for området Uden for området 36

37 9. Fejlfinding Fejlfinding Signalomsætteren er selvovervågende og registrerer følgende fejl: 1. Fejl i ultralydssignaler og applikationsgenererede fejl. 2. Kabelfejl i målehovedkablet og strømsløjfen ved strømudgangen. 3. Betjenings- og indstillingsfejl. 4. Interne fejl i signalomsætteren. Disse fejl fremkommer omgående i displayet i form af to blinkende trekanter. De enkelte fejl lagres i to registre. Aktuelle fejl lagres i ERROR PENDING og aktuelle og ophørte fejl i ERROR LOG. Fejlene lagres i form af en fejlkode med angivelse af, hvor lang tid der er gået, siden fejlen blev registreret. Ved strømsvigt slettes indholdet i ERROR LOG. Fejl ERROR PENDING ERROR LOG 1 Fejlnr. + tid 1 Fejlnr. + tid De 5 første aktuelle 6 fejl er lagret her De sidste 10 fejl, der er blevet registreret inden for 180 dage, er lagret her. I SONO 3000 kan fejl endvidere indikeres via relæet, men kun når relæet er indstillet til ERROR i menuen OUTPUT SETUP. Når signalomsætteren er ved at blive indstillet (brugerkode er indtastet), er fejlindikation via relæet automatisk blokeret. Fejlfinding 54

38 9. Fejlfinding Fejlfindingsguide Symptom Fejlkode Fejlrelæ Årsag Afhjælpning Tomt display Ingen ON 1. Forsyningsspænding 1. Undersøg forsyningsspænding og spændingsvælger 2. SONO 3000 defekt 2. Udskift SONO 3000 Intet OFF 1. Strømudgang frakoblet 1. Gennemgå OUTPUT SETUP flowsignal 2. Frekvens/pulsudgang frakoblet 2. Gennemgå OUTPUT SETUP Ingen OFF Omvendt flowretning Indstil retningsdefinition (BASIC SETTINGS) 1 1 ) ON Omsætteren godkender ikke de 2 modtagne signaler ) 5 ) Overskridelse af max. forstærkning 6 (> 60 db) ) ON 1. Målehovedkablet ikke tilsluttet 1. Undersøg kabler og forbindelser Mistilpasning mellem transduceren 2. Undersøg transducerne manuelt ved hjælp af et oscilloskop. 12 og medium Kontakt Siemens Flow Instruments 13 1 ) ON 1. Denne fejlkode sammen med kraftig 14 forstærkning (> 60 db) angiver, at 15 det modtagne signal er for svagt 16 (Alarm, hvis signalet er under 500 mv). Se SERVICE MENU 2. Varierende amplitude for flowsignal pga. luftbobler i mediet 17 ON Intern fejl Afbryd strømforsyningen kortvarigt for at nulstille signalomsætteren. 18 Funktions- og Hvis fejlen varer ved, udskiftes signalomsætteren 19 kommunikationscheck OFF Fejl i forbindelse med nulpunktjustering. Sørg for nul flow i røret Måleren har registreret flow i røret 22 ON Aktuel lydhastighed uden for Undersøg om sporlængde samt minimal og maksimal lydhastighed måleområdet er korrekt indstillet 23 Hardware-fejl SONO 3000 er defekt 24 Signalomsætteren udskiftes ON 1. Fejl i strømforsyningen 1. Udskift SONO Forsyningsspændingen for lav 2. Undersøg forsyningsspændingen Intet 26 Tvangsstyret Fatal målefejl Fremkommer gerne sammen med andre koder. flowsignal Udgang Fjern årsagen til fejlen, indtil koden forsvinder defineres i FORCED CONTROL 27 Fejl som følge af at volumen flow er Q max. øges i menuen større end Q max. 30 ON SENSORPROM enheden defekt Fjern SENSORPROM enheden og foretag Indstilling manuelt Forkert målehoved-udgave 41 ON Fejl i dataudvekslingen Start omsætteren igen med SENSORPROM enheden 42 4 ) OFF Manglende SENSORPROM enhed 50 ON Værdien i den interne totalizer ugyldig (undersøg opsummeringsfejl) 60 2 ) ON 1. Ingen belastning, eller den overstiger 1. Undersøg kabler og forbindelse 61 specifikationerne for strømudgangen SONO 3000 defekt 2. Udskift signalomsætteren 64 2 ) ON Strømudgangen Undersøg maksimumindstillinger i BASIC SETTINGS 65 overskrider 24 ma ) ON Frekvensudgangen Undersøg maksimumindstillinger i BASIC SETTINGS 81 overskrider Hz 82 3 ) ON Pulslængden på frekvensudgangen Vælg en mindre pulslængde 83 overskrider 50% af periodetiden ) OFF Power on -indikering. Dette betragtes ikke som en fejl Fejlfinding 1) Laveste tal: spor 1 5) Laveste tal: transducer A 2) Laveste tal: strømudgang 1 3) Laveste tal: frekvens/pulsudgang 1 4) Ingen fejl 55

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING

MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING AUGUST 2010 INSTALLATION MANUAL GARAGE DOORS HIGH MOUNTING Contents 1. GENERELLE INSTRUKTIONER... 2 1.1. DET OPTIMALE ANTAL AF PERSONER TIL MONTERINGEN...2

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16 AB Issue 3 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere