På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub"

Transkript

1 Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes af lysten til at engagere sig og tage et medansvar for et godt idrætsmiljø, og børnene selv må føle deres egne behov og ønsker opfyldt. Kilde: DIF. VOLDBY BRYDEKLUB Side 1

2 Indholdsfortegnelse FORORD 1 AKTIVT FORÆLDRESAMARBEJDE BØRNEPOLITIK Målsætningen: Fællesskab: Ansvarlighed: Disciplin: Kost: Konkurrencer: POLITIK FOR PÆDOFILI Udgangspunkt: Udvalg for pædofilipolitik: Leve- og værdiregler: Det siger loven: Indhentning af oplysninger fra Kriminalregisteret som forebyggelse: Retningslinier: ORGANISERING BØRNEUDVALG: Børneudvalgets opgaver: Handlingsplan: DET FYSISKE MILJØ Målsætning: Handlingsplan: AKTIVITETSNIVEAU Målsætning: Handlingsplan: DEN GODE VOKSNE Klubben målsætningen for den gode voksne: Nøgleord for den gode voksne: Handlingsplan:...15 VOLDBY BRYDEKLUB Side 2

3 FORORD: Dansk Idræts-Forbund har sat focus på børneidrætten. De har opfordret klubber, der er interesserede i at tage dette medansvar, til at gå forrest i arbejdet med at skabe de bedste idrætsmiljøer for børn. I samarbejde med Danmarks Brydeforbund ved Breddekonsulent Palle Nielsen er kvalitetsprojektet På vej mod et godt idrætsmiljø for børn i 2005 blevet præsenteret for Voldby brydeklub. fandt projektet spændende, og ville gerne tage del i at sikre børn et godt idrætsmiljø. Derved samtidig også at give et signal til alle i og omkring klubben om, at her har vi arbejdet målbevidst på at skabe Et godt idrætsmiljø for børn. De sidste 2 år har målrettet arbejdet på børneidrætten på 6 områder: Foreningens børnepolitik, børneudvalg, forældresamarbejde, den gode voksne, aktivitetsniveau og det fysiske niveau. Klubben har opnået gode resultater, givet overblik og overskuelighed, givet andre indblik i klubben, tydeliggjort klubbens holdninger og målsætninger. har engageret sig i en kvalitetsproces som også i fremtiden bliver ved med at udvikle sig. I rapporten er der anvendt navneforkortelser til internt brug som arbejdsredskab. VOLDBY BRYDEKLUB Side 3

4 1 AKTIVT FORÆLDRESAMARBEJDE FOKUS- PUNKTER UDDYBNING OG POLITIK HANDLEPLAN ANSVAR -LIG TIDS- PLAN Skabe et aktivt forældresamarbejde Forældresamarbejde t er vigtigt for klubben. Vi ser forældrene som en rig ressource til at skabe et godt konstruktivt miljø for børnenes brydeklub. Bestyrelsen arbejder hen imod at forældre deltager i det omfang, som de ønsker. Familien, som ofte har en travl hverdag, får derved som sekundære gevinst et fælles samlingspunkt, samt det fremmer børnenes motivation til brydning. Mange klubopgaver skal varetages, og jo flere samarbejdende parter desto mere givende, sjovere og inspirerende bliver det at løfte opgaverne. Derfor prioriteres miljøet i klubben højt, så det er tiltalende for alle Fælleslokalet skal være indbydende og behagelig, så der er gode forudsætninger for samtaler og møder. Status: Der er blevet malet, afhøvlet gulve, gratis kaffe og frugt. Vi vil højne informationsniveauet ved hjælp af Nyhedsbreve 4 gange årligt. Derved informerer vi tidligt om arrangementer, stævner og møder, fx. så de får bedre mulighed for at deltage socialt såvel som at melde sig til frivillige div. opgaver. Nye forældre skal føle sig velkomne og hurtigt modtage en Velkomstfolder med praktiske og relevante informationer. Som punkt i folderen skal der naturligvis være klubbens politik omkring forældresamarbejde. Vi vil have en overskuelig og opdateret fælleskalender i fælleslokalet og orientere løbende om den. Vi vil til bestyrelsesmøder løbende have forældresamarbejde som punkt fx via debat om modtagelse af forældre, kommunikation i hente og bringe situationer. Bestyrelsens fælles løbende ansvar NH NH MP Bestyrelsens fælles løbende ansvar Jan Aug Sep Aug Aug Vi vil have en ris og ros kasse, så vi på den måde også inddrager forældres holdninger og spørgsmål. Fast kontaktperson er MA Aug VOLDBY BRYDEKLUB Side 4

5 Formanden i klubben, det giver tryghed at vide, hvem man skal henvende sig til. Vi vil løbende afholde sociale arrangementer. Jul, fastelavn, afslutning, pokaluddeling m.m. Bestyrelsens fælles løbende ansvar Jan Vi vil afholde et forældremøde omkring holdninger til klubben og at fremme et godt idrætsmiljø, og derved bliver forældrene samtidig en naturlig del af klubbens sociale netværk. Vi vil udvide hjemmesiden med relevante oplysninger og klubbens situation samt lave scrapbog for klubben. Vi vil udpege en kommunikationskoordinator, som vil øge overblikket og overskueligheden i klubben, så opgaver og funktioner derved nemmere kan overdrages. Dermed er der en klar opgavefordeling blandt bestyrelsen. Koordinator er udpeget NH. NH NH MA NH Okt Okt Apr VOLDBY BRYDEKLUB Side 5

6 2 BØRNEPOLITIK 2.1 Målsætningen: Klubbens hovedformål er, at vi har det sjovt sammen - at børnene trives, lærer og udvikles, både socialt, personligt og motorisk. Det er en grundregel i al arbejdet i klubben, at alle brydere er lige, uanset om det har et vældigt talent eller behøver megen træning for at lære at bryde. Alle har brug for opmærksomhed og respekt. Det afspejler sig i den daglige træning og omgangsform, og det bør det også gøre fremover. Vi er en klub, hvor børnene indbyrdes behandler hinanden ordentligt og med almindelig respekt, uanset de svagheder, den enkelte måtte have, og uanset de brydemæssige færdigheder, den enkelte besidder. Denne kultur skal bevares. Vi tænker, at en sådan kultur primært fremmes ved den holdning, trænerne selv viser i dagligdagen, men også ved, at de voksne resolut og uden berøringsangst griber ind, hvis der er optræk til uheldig adfærd børnene imellem. 2.2 Fællesskab: Fællesskabet i klubben er utrolig vigtigt både som udviklings- og motivationsfaktor. Nøgleordene i et godt kammeratskab er for klubben: tryghed, tålmodighed, ærlighed, tolerance, respekt og positiv væremåde alle parter i mellem. Alle er ansvarlige for en god ånd i huset. 2.3 Ansvarlighed: Gennem dialog fastholder vi børnene i, at alle har et medansvar for egen indsats, engagement og dygtiggørelse. Til et stævne er det kun ved hjælp af egen indsats man opnår bedst mulig resultat. Træneren kan kun vejlede. Vi formidler budskabet Tab og vind med samme sind. 2.4 Disciplin: Klubben stiller krav om opmærksomhed og koncentration så mest muligt kan opnås. Vi koncentrerer os og hører efter Vi behandler og taler ordentligt til hinanden Vi støtter hinanden og træner godt sammen Vi bevæger os og får motion Vi vil lære noget og blive bedre Vi sætter os et mål og følger det 2.5 Kost: For at kroppen kan fungere, skal den have tilført energi og næringsstoffer. Medlemmerne har højt og godt aktivitetsniveau, derfor har kostens sammensætning stor betydning for brydernes fysiske velvære og ydeevne. VOLDBY BRYDEKLUB Side 6

7 Trænerne taler løbende med børnene om sund kost, fysiologien omkring næring og kost inden træning og stævner, for at yde mest mulig. De 7 kostråd er at finde på opslagstavlen. Klubben rekvirerer de 7 kostråd som pjece til omdeling af klubbens medlemmer. (NH nov. 2007) Der kan købes frugt i køkkenet. (MP) 2.6 Konkurrencer: Klubben har ikke som mål at vinde medaljer. Det er sjovt at vinde, men ikke et mål i sig selv. Målet er, at yde det bedste. Der er en god motivationsfaktor at vinde - og samtidig er godt for barnets selvopfattelse. Klubben vil i starten i af næste sæson udvikle en folder: Sådan tager vi til stævner. Hvori der blandt andet indgår overvejelser om tilmelding, kost, opvarmning, forældre, disciplin, skader, støtte i kampsituationer og hverdagstræning, opførsel m.m. (NH) 2.7 POLITIK FOR PÆDOFILI Udgangspunkt: Danmarks Idræts-Forbund har opfordret alle specialforbund og deres klubber til at have en åben debat om pædofili og i den sammenhæng udgivet rådgivningspjecer omkring seksuelle overgreb. Det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Vejledning for idrætsforeninger Hvordan søger og håndterer man oplysninger om seksuelle overgreb fra Det Centrale Kriminalregister Disse pjecer har i udviklingsfasen af klubbens politik for pædofili været udgangspunktet for bestyrelsens løbende debat samt møder. Som led i klubbens kvalitetsudvikling skal pædofilipolitikken: Opfordre til diskussion om, hvordan overgreb forebygges. Fortælle hvordan man skal handle, hvis en mistanke om overgreb opstår. Oplyse om lovmæssige forhold, der gælder for seksuel kontakt med børn og unge. Pædofilipolitikken er udarbejdet i klar tillid til, at der ingen problemer er i klubben på nuværende tidspunkt. DIF og DB gældende regler og retningslinier følges og ved ændringer indarbejdes disse i denne politik. VOLDBY BRYDEKLUB Side 7

8 2.7.2 Udvalg for pædofilipolitik: Vi har i klubben oprettet et udvalg med ansvar for politik omkring pædofili: Merete Andersen Nina Hollænder Udvalget er med pædofilipolitikken dermed rustet og forberedt på spørgsmål og håndtering af: (Handlingsplan jf. Pjecen) Mistanken opstår Hvad gør man Problemets omfang Hvem kontaktes Hvor søges rådgivning Kriseberedskab Leve- og værdiregler: Den bedste forebyggelse af overgreb af enhver art er at have et fælles værdigrundlag og et miljø, hvor det er naturligt at drøfte om klubben og den enkelte som helhed lever op til de fælles værdier. En gang årligt er klubbens leveregler på dagsordenen til et bestyrelsesmøde. Levereglerne gør klubbens regler tydelige for alle og trænere bliver opmærksomme på egen og andre opførsel. Gode leveregler, indhentning af straffeattest og åben dialog forhindrer ikke overgreb i at forekomme, men kan sikre, at overgreb ikke får lov til at fortsætte. Vi taler ordentligt til hinanden ingen sjofle tilråb eller kommenterer om hinandens krop. Nye trænere er ikke fra starten ene på holdet, og vi trænere besøger hinanden, når der trænes. Trænere bader ikke sammen med børnene. På ture er der 2 trænere. Trænere inviterer ikke børnene med hjem. Forældre er velkomne til at deltage i hallen. Idræt er at opleve og vise følelser. Et sejrsknus, klap på skulderen eller omfavnelse ved nederlag eller en der har slået sig er naturlig kropskontakt. Børn klarer selv påklædning. Mobiltlf. med billedfacilitet anvendes uden for baderum og på en måde så de ikke krænker andre. I forbindelse med træning og beherskelse af krop og teknik er det naturligt, at der er kropslig kontakt mellem barn og voksne i et læringsperspektiv. VOLDBY BRYDEKLUB Side 8

9 SL omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge. Det er strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. Så al form for seksuel kontakt mellem træner, ledere, instruktører og børn under 18 år er helt uacceptabelt. Klubbens holdning er, at de personer, som er dømt efter ovennævnte paragraffer i SL, ikke kan være træner eller leder for børn og unge inden for idrætten Det siger loven: Iflg. SER 36 og SL 213 har alle personer underretningspligt. Det vil sige, enhver som får mistanke om et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare skal underrette barnets bopælskommune. Trænere, ledere og instruktører har således pligt til selv eller gennem ledelsen at underrette kommunens socialforvaltning Indhentning af oplysninger fra Kriminalregisteret som forebyggelse: Hidtil er udvælgelsen af nye trænere og ledere foregået ud fra tæt kendskab til de enkelte ledere og trænere, hvilket har betydet en stor sikkerhed i udvælgelsen af ledere og trænere i relation til faglighed, brydeforståelse og personlige kompetencer. For at sikre hurtig og forebyggende indsats af seksuelle overgreb, har klubben besluttet at udvalget for pædofilipolitik skal indhente oplysninger via Kriminalregisteret om overtrædelser, der vedr. seksuelle forhold til personer under 15 år af alle nye trænere og holdledere for hold med børn under 15 år jf. SL pr Retningslinier: Der søges kun på trænere og ledere som har direkte kontakt med børn under 15 år. Kun udvalget får kendskab til oplysningerne, Udvalget er opmærksom på lov om tavshedspligt og lov om videregivelse af oplysninger. Straffeattesten indhentes ved ansættelse. Derefter en gang årligt inden sæsonstart. Oplyse nye trænere og leder omkring pædofilipolitik og gode spilleregler for omgangen med hinanden og åbenhed omkring, hvordan man tilrettelægger arbejdet med børnene i klubben med råd om god skik og brug i klubben. VOLDBY BRYDEKLUB Side 9

10 3 ORGANISERING s organisering; Klubben er nedsat med en almindelig bestyrelse med 6 bestyrelsesmedlemmer. 3.1 BØRNEUDVALG: Klubben har nedsatte et børneudvalg pr. nov bestående af 4 medlemmer. Træner KA, Best.medlem NH, Forældre HB Ung bryder JE Børneudvalgets opgaver: At være synlig for børnene At lytte til børnenes krav og behov At varetage deres interesser internt som eksternt At tilpasse aktiviteterne efter børnene At evaluere løbende med børnene fx via møder Handlingsplan: For at varetage børneudvalgets opgaver afholdes hver ½ år møder på de 3 forskellige hold. Her debatteres bl.a. Hvad betyder brydning for dig? Hvad er sjovt/ godt ved brydning/klubben/træningen? Er der noget som ikke er så godt ved brydning/klubben/træningen? Hvad kan vi gøre bedre? Hvad er en god kammerat? Nye ideer? Børnene har i fællesskab beskrevet En god kammerat, og klubben har med succes indført en Bedste-Ven-pokal, som uddeles hver 2. måned på alle 3 hold. Som en løbende evaluering har trænerne indført summemøde efter træningen, hvor der er frit ord omkring træningen, episoder, opførsel og fremtidig tiltag. Forældre opfordres til at deltage i bestyrelsesmøder, og er ofte med i salen under træningen, så her er rig mulighed for debat og evaluering. Samtidig er børneudvalget med på dagsordenen ved bestyrelsesmøder. VOLDBY BRYDEKLUB Side 10

11 4 DET FYSISKE MILJØ 4.1 Målsætning: Vi sætter vi stor pris på et godt fysisk miljø, da det påvirker alle positivt med god stemning, hygge, sunde og sikre forhold. Derfor bliver vores lokaler indrettet med udstyr og materialer som medvirker til at træningen kan understøtte alsidig leg, alderssvarende læring, udvikling og gode oplevelser for børnene. Vores fysiske rammer i klubben er generelt gode, idet vi har et godt indrettet klublokale med god plads, mange stole og borde og en køkkensektion med alt, hvad der er behov for i det daglige. overvejes om vores lokaler og materialer er sikkerhedsmæssige forsvarlige for børn. 4.2 Handlingsplan: Fokuspunkter Målsætning Uddybning Handleplan Ansvarlig Tidsplan Det fysiske miljøs sikkerhed og sundhed Klubbens rammer skal være sikre, trygge, hyggelig og sunde, da det er vigtige momenter i børnenes fysiske udfoldelse. Forbedre klublokalet og opgangen ved at lave børnekrog, få malet væggene, afhøvlet gulvene, sat træloft op, nye lamper, ny opslagstavle. Bestyrelsen ved MA Jan 2006 Forbedringer i salen som få metalskinner omkring døråbningen, så måttevognene er lettere at køre igennem. MA Jan Fastholde ansøgningen til kommunen om måtten må blive liggende fast. Det er MA Okt VOLDBY BRYDEKLUB Side 11

12 tidsmæssigt og psykisk et irritationsmoment for klubbens medlemmer. Indfræse skinner til badmintonnet i væggen i salen. Herved mindskes risiko for skader ved vores brydere. Indkøb af relevant udstyr til træningen hække, trampolin, hoppebolde og div. bolde. Begrænse røg i alle klubbens rum ved at sætte tydelige skilte op. Forbedringer i baderummet Klubben har ansøgt kommunen om en glasvæg til baderummet, så der ikke er direkte synsfelt fra gangen, når døren åbnes. Pt. har klubben ikke pigemedlemmer, men hvis vi får, vil klubben ansøge kommunen om skillevæg til omklædningsrummet. Opslagstavlen MA Nov MP Jan tiltag KA NH Jan NH MP VOLDBY BRYDEKLUB Side 12

13 opdeles i sektioner, så den er nem at overskue, derved bliver info-niveauet også højnet. Opfordre til bad efter træning - god hygiejne. Samt fastholde et fælles ansvar for oprydning. Trænere VOLDBY BRYDEKLUB Side 13

14 5 AKTIVITETSNIVEAU 5.1 Målsætning: Klubben tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger ift. træningen stævner aktivitetstilbud sociale sammenhænge Således at der er tilbud til alle tilpasset den enkeltes alder, forudsætninger, ønsker og behov. Klubben deltager aktivt og bredt i stævner og aktivitetstilbud med forudsætningen om at skabe positive oplevelser. Brydning skal være sjovt og stimulerende og igennem leg og læring skabes mulighed for fysisk, psykisk og social udvikling for børnene. 5.2 Handlingsplan: Der er opstartet et tumlehold ultimo 2005 for 4-6 årige der træner 1 gang ugentlig. Klubben har involveret en ung bryder, som også er med i børneudvalget. På det motoriske plan bliver børnene bedre og får det nemmere, når de rigtigt skal i gang med at bryde. Tumleholdet har også medført flere medlemmer og forældre. (KA JL) Klubben deltager løbende i skolebrydedage fx Get Moving på Sall Skole. Det blev gennemført med stor succes og vil blive gentaget senere i samarbejde med breddekonsulenten. (MP og MA) 2-3 gange årligt har klubben fællestræning holdene imellem. Det fremmer samtidig gode sociale bånd og god social forståelse. (NH) Træning hos andre klubber er løbende nødvendigt for rette udfoldelse, udvikling og udfordring for klubbens brydere. Klubben uddeler pokaler for flid, fremmøde, Bedste-Ven m.m. Det i sig selv er et drivende motivationsmoment, og en selvtilfredsstillelse for den enkelte modtager. VOLDBY BRYDEKLUB Side 14

15 6 DEN GODE VOKSNE 6.1 Klubben målsætningen for den gode voksne: De voksne i klubben; trænere, ledere og andre aktive skal være sunde forbilleder i både adfærd og kommunikation overfor børnene både til træning og stævner. De voksne er rollemodeller, og derfor er det utrolig vigtigt, at træneren og andre voksne er bevidste om deres rolle. Den gode voksne er prioriteret højt i klubben, da det er et vigtigt element i vores væsentligst mål: Det skal være en givende og positiv oplevelse for børnene at gå til brydning. 6.2 Nøgleord for den gode voksne: Vær positiv, støt, vejled, stimuler, motiver bryderne på retsmæssigt niveau. Vær aktivt lyttende, vær rummelig, stabil og inddrag børnene i fx træningens udformning og andre relevante forhold. Vær engageret, nærværende, skal kunne tilsidesætte egne behov og give modtage kritisk på en konstruktiv og ordentlig måde. 6.3 Handlingsplan: Åben løbende debat i hverdagen og til bestyrelsesmøder om nøgleord for Den gode voksne. (NH) tilbydes træner, ledere og best.medlemmer relevante kurser, som skal udvikle og fremme personlige og faglige kvalifikationer. Så vores trænere, ledere og best.medlemmer kan blive inspireret, genopfrisket og reflektere. Evt. kan der i samarbejde med breddekonsulenten oprettes kurser i nærheden af Hammel. (MP) I velkomstfolderen er Den gode voksne beskrevet ud fra klubbens etiske og pædagogiske nøgleord. Hermed vises et klart billede og signal af klubbens forventninger og leveregler. (NH) Klubben er opmærksom på vigtigheden af den enkeltes positive oplevelse af at gå til brydning. Situationer kan opstå hvor børnene bliver presset, stresset og føler ubehag. Her er det relevant at reflektere over spørgsmål som: Hvordan støtter træner og forældre bedst? Hvordan forbereder vi barnet til kamp og svære situationer? Hvordan håndterer vi skader? Hvor meget skal barnet træne? Hvornår og hvordan gribes i uhensigtsmæssige kamp både til stævner og i træningen? Derfor skal der afholdes møder 3-4 gange årligt, hvor trænerne kan planlægge træning, stævnedeltagelse, uddannelse, drøfte forhold omkring holdene og bryderne individuelt. (MP) Klubben bruger unge brydere som hjælpetrænere, som har god indsigt i klubbens mål og værdier, brydningen og træningen. Hvilket giver god kontinuitet og balance i træningen, og fungerer rigtig godt. (Best. + KA) VOLDBY BRYDEKLUB Side 15

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt både

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

Børne- og samværspolitik opdateret august 2012

Børne- og samværspolitik opdateret august 2012 Børne- og samværspolitik opdateret august 2012 Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT Værdisæt for Ballerup Kyokushin Karate Ballerup Kyokushin er en klub, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er naturlige og selvfølgelige værdier. Klubben

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Etiske retningsliner

Etiske retningsliner Etiske retningsliner 1. Indhold...2 2. Formål...2 3. Samarbejdspartner...2 4. Generelle retningslinier...2 5. Etik, moral og fairplay...3 6. Doping...3 7. Leveregler...3 8. Seksuelle krænkelser over for

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer?

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? ETISK KODEKS Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? 1 2 3 ETISK KODEKS Formålet med et etisk kodeks er at sætte etik og

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Samværspolitik i FC GOG:

Samværspolitik i FC GOG: Samværspolitik i FC GOG: Folketinget har vedtaget en ny lov, som medfører at alle idrætsforeninger per 1. august 2005 at indhente en børneattest før ansættelse af trænere og holdledere, som skal have vedvarende

Læs mere

Børneattester i foreningslivet

Børneattester i foreningslivet gladsaxe.dk Børneattester i foreningslivet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge 1 Kontakt ved generelle spørgsmål: Idrætskonsulent Pia Bagger Telefon 39 57 53 38 Mobil: 23 60 94 44 bkfpba@gladsaxe.dk

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten 2 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2002, 2. udgave Grafisk design & produktion: Tekst & redaktion: UNITED A/S

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Indhold: FORÆLDRE... 2 TRÆNERE OG LEDERE FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR... 3 A: TRÆNER OG LEDERE FOR BØRN/UNGE UNDER 15 ÅR... 3 B: TRÆNER OG LEDERE FOR UNGE MELLEM

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Politik for håndtering af Pædofili / børneattest i Vorbasse KFUM Idræt. 1. Indledning

Politik for håndtering af Pædofili / børneattest i Vorbasse KFUM Idræt. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Foreningens holdning til Pædofili... 2 3. Samværspolitik... 2 4. Hvordan bør du reagere ved mistanke om overgreb?... 3 4.1 Når voksnes adfærd giver anledning til

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik September 2016 VÆRDIREGELSÆT OG MOBBEPOLITIK Indhold Værdiregelsæt... 2 Skolens værdiregelsæt for den gode tone og fremtoning.... 3 Mobbepolitik... 4

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd.

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd. Love for Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening, HLIF 1: Foreningens navn er Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening. Hjemsted: Sognevej 5, Houlbjerg. Foreningen er tilsluttet JBU, JHF, DGI samt forbund der senere

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Fra børnehave til skole

Fra børnehave til skole Fra børnehave til skole Til forældre med børn, som skal i Rønbjerg Skole Handleplan for overgangen fra børnehave til skole. Beskrivelse af skoleparathed Rønbjerg Børnehave / Rønbjerg Skole Kære forældre

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO.

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO. Værdigrundlag. Idræts SFO Universet Tilst Skole Vores værdigrundlag er et dynamisk stykke arbejdspapir Værdierne er grundlaget,visioner er der hvor vi vil hen, og kan opfattes som vejledninger i den retning

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax:

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax: SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET Værdigrundlag Krøversvej 4-3000 Helsingør - Tlf. 4928 1106/05 Fax: 49281067 - e-mail: dha38@helsingor.dk www.specialbornehaven.helsingor.dk Specialbørnehavens værdigrundlag

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere