På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub"

Transkript

1 Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes af lysten til at engagere sig og tage et medansvar for et godt idrætsmiljø, og børnene selv må føle deres egne behov og ønsker opfyldt. Kilde: DIF. VOLDBY BRYDEKLUB Side 1

2 Indholdsfortegnelse FORORD 1 AKTIVT FORÆLDRESAMARBEJDE BØRNEPOLITIK Målsætningen: Fællesskab: Ansvarlighed: Disciplin: Kost: Konkurrencer: POLITIK FOR PÆDOFILI Udgangspunkt: Udvalg for pædofilipolitik: Leve- og værdiregler: Det siger loven: Indhentning af oplysninger fra Kriminalregisteret som forebyggelse: Retningslinier: ORGANISERING BØRNEUDVALG: Børneudvalgets opgaver: Handlingsplan: DET FYSISKE MILJØ Målsætning: Handlingsplan: AKTIVITETSNIVEAU Målsætning: Handlingsplan: DEN GODE VOKSNE Klubben målsætningen for den gode voksne: Nøgleord for den gode voksne: Handlingsplan:...15 VOLDBY BRYDEKLUB Side 2

3 FORORD: Dansk Idræts-Forbund har sat focus på børneidrætten. De har opfordret klubber, der er interesserede i at tage dette medansvar, til at gå forrest i arbejdet med at skabe de bedste idrætsmiljøer for børn. I samarbejde med Danmarks Brydeforbund ved Breddekonsulent Palle Nielsen er kvalitetsprojektet På vej mod et godt idrætsmiljø for børn i 2005 blevet præsenteret for Voldby brydeklub. fandt projektet spændende, og ville gerne tage del i at sikre børn et godt idrætsmiljø. Derved samtidig også at give et signal til alle i og omkring klubben om, at her har vi arbejdet målbevidst på at skabe Et godt idrætsmiljø for børn. De sidste 2 år har målrettet arbejdet på børneidrætten på 6 områder: Foreningens børnepolitik, børneudvalg, forældresamarbejde, den gode voksne, aktivitetsniveau og det fysiske niveau. Klubben har opnået gode resultater, givet overblik og overskuelighed, givet andre indblik i klubben, tydeliggjort klubbens holdninger og målsætninger. har engageret sig i en kvalitetsproces som også i fremtiden bliver ved med at udvikle sig. I rapporten er der anvendt navneforkortelser til internt brug som arbejdsredskab. VOLDBY BRYDEKLUB Side 3

4 1 AKTIVT FORÆLDRESAMARBEJDE FOKUS- PUNKTER UDDYBNING OG POLITIK HANDLEPLAN ANSVAR -LIG TIDS- PLAN Skabe et aktivt forældresamarbejde Forældresamarbejde t er vigtigt for klubben. Vi ser forældrene som en rig ressource til at skabe et godt konstruktivt miljø for børnenes brydeklub. Bestyrelsen arbejder hen imod at forældre deltager i det omfang, som de ønsker. Familien, som ofte har en travl hverdag, får derved som sekundære gevinst et fælles samlingspunkt, samt det fremmer børnenes motivation til brydning. Mange klubopgaver skal varetages, og jo flere samarbejdende parter desto mere givende, sjovere og inspirerende bliver det at løfte opgaverne. Derfor prioriteres miljøet i klubben højt, så det er tiltalende for alle Fælleslokalet skal være indbydende og behagelig, så der er gode forudsætninger for samtaler og møder. Status: Der er blevet malet, afhøvlet gulve, gratis kaffe og frugt. Vi vil højne informationsniveauet ved hjælp af Nyhedsbreve 4 gange årligt. Derved informerer vi tidligt om arrangementer, stævner og møder, fx. så de får bedre mulighed for at deltage socialt såvel som at melde sig til frivillige div. opgaver. Nye forældre skal føle sig velkomne og hurtigt modtage en Velkomstfolder med praktiske og relevante informationer. Som punkt i folderen skal der naturligvis være klubbens politik omkring forældresamarbejde. Vi vil have en overskuelig og opdateret fælleskalender i fælleslokalet og orientere løbende om den. Vi vil til bestyrelsesmøder løbende have forældresamarbejde som punkt fx via debat om modtagelse af forældre, kommunikation i hente og bringe situationer. Bestyrelsens fælles løbende ansvar NH NH MP Bestyrelsens fælles løbende ansvar Jan Aug Sep Aug Aug Vi vil have en ris og ros kasse, så vi på den måde også inddrager forældres holdninger og spørgsmål. Fast kontaktperson er MA Aug VOLDBY BRYDEKLUB Side 4

5 Formanden i klubben, det giver tryghed at vide, hvem man skal henvende sig til. Vi vil løbende afholde sociale arrangementer. Jul, fastelavn, afslutning, pokaluddeling m.m. Bestyrelsens fælles løbende ansvar Jan Vi vil afholde et forældremøde omkring holdninger til klubben og at fremme et godt idrætsmiljø, og derved bliver forældrene samtidig en naturlig del af klubbens sociale netværk. Vi vil udvide hjemmesiden med relevante oplysninger og klubbens situation samt lave scrapbog for klubben. Vi vil udpege en kommunikationskoordinator, som vil øge overblikket og overskueligheden i klubben, så opgaver og funktioner derved nemmere kan overdrages. Dermed er der en klar opgavefordeling blandt bestyrelsen. Koordinator er udpeget NH. NH NH MA NH Okt Okt Apr VOLDBY BRYDEKLUB Side 5

6 2 BØRNEPOLITIK 2.1 Målsætningen: Klubbens hovedformål er, at vi har det sjovt sammen - at børnene trives, lærer og udvikles, både socialt, personligt og motorisk. Det er en grundregel i al arbejdet i klubben, at alle brydere er lige, uanset om det har et vældigt talent eller behøver megen træning for at lære at bryde. Alle har brug for opmærksomhed og respekt. Det afspejler sig i den daglige træning og omgangsform, og det bør det også gøre fremover. Vi er en klub, hvor børnene indbyrdes behandler hinanden ordentligt og med almindelig respekt, uanset de svagheder, den enkelte måtte have, og uanset de brydemæssige færdigheder, den enkelte besidder. Denne kultur skal bevares. Vi tænker, at en sådan kultur primært fremmes ved den holdning, trænerne selv viser i dagligdagen, men også ved, at de voksne resolut og uden berøringsangst griber ind, hvis der er optræk til uheldig adfærd børnene imellem. 2.2 Fællesskab: Fællesskabet i klubben er utrolig vigtigt både som udviklings- og motivationsfaktor. Nøgleordene i et godt kammeratskab er for klubben: tryghed, tålmodighed, ærlighed, tolerance, respekt og positiv væremåde alle parter i mellem. Alle er ansvarlige for en god ånd i huset. 2.3 Ansvarlighed: Gennem dialog fastholder vi børnene i, at alle har et medansvar for egen indsats, engagement og dygtiggørelse. Til et stævne er det kun ved hjælp af egen indsats man opnår bedst mulig resultat. Træneren kan kun vejlede. Vi formidler budskabet Tab og vind med samme sind. 2.4 Disciplin: Klubben stiller krav om opmærksomhed og koncentration så mest muligt kan opnås. Vi koncentrerer os og hører efter Vi behandler og taler ordentligt til hinanden Vi støtter hinanden og træner godt sammen Vi bevæger os og får motion Vi vil lære noget og blive bedre Vi sætter os et mål og følger det 2.5 Kost: For at kroppen kan fungere, skal den have tilført energi og næringsstoffer. Medlemmerne har højt og godt aktivitetsniveau, derfor har kostens sammensætning stor betydning for brydernes fysiske velvære og ydeevne. VOLDBY BRYDEKLUB Side 6

7 Trænerne taler løbende med børnene om sund kost, fysiologien omkring næring og kost inden træning og stævner, for at yde mest mulig. De 7 kostråd er at finde på opslagstavlen. Klubben rekvirerer de 7 kostråd som pjece til omdeling af klubbens medlemmer. (NH nov. 2007) Der kan købes frugt i køkkenet. (MP) 2.6 Konkurrencer: Klubben har ikke som mål at vinde medaljer. Det er sjovt at vinde, men ikke et mål i sig selv. Målet er, at yde det bedste. Der er en god motivationsfaktor at vinde - og samtidig er godt for barnets selvopfattelse. Klubben vil i starten i af næste sæson udvikle en folder: Sådan tager vi til stævner. Hvori der blandt andet indgår overvejelser om tilmelding, kost, opvarmning, forældre, disciplin, skader, støtte i kampsituationer og hverdagstræning, opførsel m.m. (NH) 2.7 POLITIK FOR PÆDOFILI Udgangspunkt: Danmarks Idræts-Forbund har opfordret alle specialforbund og deres klubber til at have en åben debat om pædofili og i den sammenhæng udgivet rådgivningspjecer omkring seksuelle overgreb. Det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Vejledning for idrætsforeninger Hvordan søger og håndterer man oplysninger om seksuelle overgreb fra Det Centrale Kriminalregister Disse pjecer har i udviklingsfasen af klubbens politik for pædofili været udgangspunktet for bestyrelsens løbende debat samt møder. Som led i klubbens kvalitetsudvikling skal pædofilipolitikken: Opfordre til diskussion om, hvordan overgreb forebygges. Fortælle hvordan man skal handle, hvis en mistanke om overgreb opstår. Oplyse om lovmæssige forhold, der gælder for seksuel kontakt med børn og unge. Pædofilipolitikken er udarbejdet i klar tillid til, at der ingen problemer er i klubben på nuværende tidspunkt. DIF og DB gældende regler og retningslinier følges og ved ændringer indarbejdes disse i denne politik. VOLDBY BRYDEKLUB Side 7

8 2.7.2 Udvalg for pædofilipolitik: Vi har i klubben oprettet et udvalg med ansvar for politik omkring pædofili: Merete Andersen Nina Hollænder Udvalget er med pædofilipolitikken dermed rustet og forberedt på spørgsmål og håndtering af: (Handlingsplan jf. Pjecen) Mistanken opstår Hvad gør man Problemets omfang Hvem kontaktes Hvor søges rådgivning Kriseberedskab Leve- og værdiregler: Den bedste forebyggelse af overgreb af enhver art er at have et fælles værdigrundlag og et miljø, hvor det er naturligt at drøfte om klubben og den enkelte som helhed lever op til de fælles værdier. En gang årligt er klubbens leveregler på dagsordenen til et bestyrelsesmøde. Levereglerne gør klubbens regler tydelige for alle og trænere bliver opmærksomme på egen og andre opførsel. Gode leveregler, indhentning af straffeattest og åben dialog forhindrer ikke overgreb i at forekomme, men kan sikre, at overgreb ikke får lov til at fortsætte. Vi taler ordentligt til hinanden ingen sjofle tilråb eller kommenterer om hinandens krop. Nye trænere er ikke fra starten ene på holdet, og vi trænere besøger hinanden, når der trænes. Trænere bader ikke sammen med børnene. På ture er der 2 trænere. Trænere inviterer ikke børnene med hjem. Forældre er velkomne til at deltage i hallen. Idræt er at opleve og vise følelser. Et sejrsknus, klap på skulderen eller omfavnelse ved nederlag eller en der har slået sig er naturlig kropskontakt. Børn klarer selv påklædning. Mobiltlf. med billedfacilitet anvendes uden for baderum og på en måde så de ikke krænker andre. I forbindelse med træning og beherskelse af krop og teknik er det naturligt, at der er kropslig kontakt mellem barn og voksne i et læringsperspektiv. VOLDBY BRYDEKLUB Side 8

9 SL omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge. Det er strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. Så al form for seksuel kontakt mellem træner, ledere, instruktører og børn under 18 år er helt uacceptabelt. Klubbens holdning er, at de personer, som er dømt efter ovennævnte paragraffer i SL, ikke kan være træner eller leder for børn og unge inden for idrætten Det siger loven: Iflg. SER 36 og SL 213 har alle personer underretningspligt. Det vil sige, enhver som får mistanke om et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare skal underrette barnets bopælskommune. Trænere, ledere og instruktører har således pligt til selv eller gennem ledelsen at underrette kommunens socialforvaltning Indhentning af oplysninger fra Kriminalregisteret som forebyggelse: Hidtil er udvælgelsen af nye trænere og ledere foregået ud fra tæt kendskab til de enkelte ledere og trænere, hvilket har betydet en stor sikkerhed i udvælgelsen af ledere og trænere i relation til faglighed, brydeforståelse og personlige kompetencer. For at sikre hurtig og forebyggende indsats af seksuelle overgreb, har klubben besluttet at udvalget for pædofilipolitik skal indhente oplysninger via Kriminalregisteret om overtrædelser, der vedr. seksuelle forhold til personer under 15 år af alle nye trænere og holdledere for hold med børn under 15 år jf. SL pr Retningslinier: Der søges kun på trænere og ledere som har direkte kontakt med børn under 15 år. Kun udvalget får kendskab til oplysningerne, Udvalget er opmærksom på lov om tavshedspligt og lov om videregivelse af oplysninger. Straffeattesten indhentes ved ansættelse. Derefter en gang årligt inden sæsonstart. Oplyse nye trænere og leder omkring pædofilipolitik og gode spilleregler for omgangen med hinanden og åbenhed omkring, hvordan man tilrettelægger arbejdet med børnene i klubben med råd om god skik og brug i klubben. VOLDBY BRYDEKLUB Side 9

10 3 ORGANISERING s organisering; Klubben er nedsat med en almindelig bestyrelse med 6 bestyrelsesmedlemmer. 3.1 BØRNEUDVALG: Klubben har nedsatte et børneudvalg pr. nov bestående af 4 medlemmer. Træner KA, Best.medlem NH, Forældre HB Ung bryder JE Børneudvalgets opgaver: At være synlig for børnene At lytte til børnenes krav og behov At varetage deres interesser internt som eksternt At tilpasse aktiviteterne efter børnene At evaluere løbende med børnene fx via møder Handlingsplan: For at varetage børneudvalgets opgaver afholdes hver ½ år møder på de 3 forskellige hold. Her debatteres bl.a. Hvad betyder brydning for dig? Hvad er sjovt/ godt ved brydning/klubben/træningen? Er der noget som ikke er så godt ved brydning/klubben/træningen? Hvad kan vi gøre bedre? Hvad er en god kammerat? Nye ideer? Børnene har i fællesskab beskrevet En god kammerat, og klubben har med succes indført en Bedste-Ven-pokal, som uddeles hver 2. måned på alle 3 hold. Som en løbende evaluering har trænerne indført summemøde efter træningen, hvor der er frit ord omkring træningen, episoder, opførsel og fremtidig tiltag. Forældre opfordres til at deltage i bestyrelsesmøder, og er ofte med i salen under træningen, så her er rig mulighed for debat og evaluering. Samtidig er børneudvalget med på dagsordenen ved bestyrelsesmøder. VOLDBY BRYDEKLUB Side 10

11 4 DET FYSISKE MILJØ 4.1 Målsætning: Vi sætter vi stor pris på et godt fysisk miljø, da det påvirker alle positivt med god stemning, hygge, sunde og sikre forhold. Derfor bliver vores lokaler indrettet med udstyr og materialer som medvirker til at træningen kan understøtte alsidig leg, alderssvarende læring, udvikling og gode oplevelser for børnene. Vores fysiske rammer i klubben er generelt gode, idet vi har et godt indrettet klublokale med god plads, mange stole og borde og en køkkensektion med alt, hvad der er behov for i det daglige. overvejes om vores lokaler og materialer er sikkerhedsmæssige forsvarlige for børn. 4.2 Handlingsplan: Fokuspunkter Målsætning Uddybning Handleplan Ansvarlig Tidsplan Det fysiske miljøs sikkerhed og sundhed Klubbens rammer skal være sikre, trygge, hyggelig og sunde, da det er vigtige momenter i børnenes fysiske udfoldelse. Forbedre klublokalet og opgangen ved at lave børnekrog, få malet væggene, afhøvlet gulvene, sat træloft op, nye lamper, ny opslagstavle. Bestyrelsen ved MA Jan 2006 Forbedringer i salen som få metalskinner omkring døråbningen, så måttevognene er lettere at køre igennem. MA Jan Fastholde ansøgningen til kommunen om måtten må blive liggende fast. Det er MA Okt VOLDBY BRYDEKLUB Side 11

12 tidsmæssigt og psykisk et irritationsmoment for klubbens medlemmer. Indfræse skinner til badmintonnet i væggen i salen. Herved mindskes risiko for skader ved vores brydere. Indkøb af relevant udstyr til træningen hække, trampolin, hoppebolde og div. bolde. Begrænse røg i alle klubbens rum ved at sætte tydelige skilte op. Forbedringer i baderummet Klubben har ansøgt kommunen om en glasvæg til baderummet, så der ikke er direkte synsfelt fra gangen, når døren åbnes. Pt. har klubben ikke pigemedlemmer, men hvis vi får, vil klubben ansøge kommunen om skillevæg til omklædningsrummet. Opslagstavlen MA Nov MP Jan tiltag KA NH Jan NH MP VOLDBY BRYDEKLUB Side 12

13 opdeles i sektioner, så den er nem at overskue, derved bliver info-niveauet også højnet. Opfordre til bad efter træning - god hygiejne. Samt fastholde et fælles ansvar for oprydning. Trænere VOLDBY BRYDEKLUB Side 13

14 5 AKTIVITETSNIVEAU 5.1 Målsætning: Klubben tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger ift. træningen stævner aktivitetstilbud sociale sammenhænge Således at der er tilbud til alle tilpasset den enkeltes alder, forudsætninger, ønsker og behov. Klubben deltager aktivt og bredt i stævner og aktivitetstilbud med forudsætningen om at skabe positive oplevelser. Brydning skal være sjovt og stimulerende og igennem leg og læring skabes mulighed for fysisk, psykisk og social udvikling for børnene. 5.2 Handlingsplan: Der er opstartet et tumlehold ultimo 2005 for 4-6 årige der træner 1 gang ugentlig. Klubben har involveret en ung bryder, som også er med i børneudvalget. På det motoriske plan bliver børnene bedre og får det nemmere, når de rigtigt skal i gang med at bryde. Tumleholdet har også medført flere medlemmer og forældre. (KA JL) Klubben deltager løbende i skolebrydedage fx Get Moving på Sall Skole. Det blev gennemført med stor succes og vil blive gentaget senere i samarbejde med breddekonsulenten. (MP og MA) 2-3 gange årligt har klubben fællestræning holdene imellem. Det fremmer samtidig gode sociale bånd og god social forståelse. (NH) Træning hos andre klubber er løbende nødvendigt for rette udfoldelse, udvikling og udfordring for klubbens brydere. Klubben uddeler pokaler for flid, fremmøde, Bedste-Ven m.m. Det i sig selv er et drivende motivationsmoment, og en selvtilfredsstillelse for den enkelte modtager. VOLDBY BRYDEKLUB Side 14

15 6 DEN GODE VOKSNE 6.1 Klubben målsætningen for den gode voksne: De voksne i klubben; trænere, ledere og andre aktive skal være sunde forbilleder i både adfærd og kommunikation overfor børnene både til træning og stævner. De voksne er rollemodeller, og derfor er det utrolig vigtigt, at træneren og andre voksne er bevidste om deres rolle. Den gode voksne er prioriteret højt i klubben, da det er et vigtigt element i vores væsentligst mål: Det skal være en givende og positiv oplevelse for børnene at gå til brydning. 6.2 Nøgleord for den gode voksne: Vær positiv, støt, vejled, stimuler, motiver bryderne på retsmæssigt niveau. Vær aktivt lyttende, vær rummelig, stabil og inddrag børnene i fx træningens udformning og andre relevante forhold. Vær engageret, nærværende, skal kunne tilsidesætte egne behov og give modtage kritisk på en konstruktiv og ordentlig måde. 6.3 Handlingsplan: Åben løbende debat i hverdagen og til bestyrelsesmøder om nøgleord for Den gode voksne. (NH) tilbydes træner, ledere og best.medlemmer relevante kurser, som skal udvikle og fremme personlige og faglige kvalifikationer. Så vores trænere, ledere og best.medlemmer kan blive inspireret, genopfrisket og reflektere. Evt. kan der i samarbejde med breddekonsulenten oprettes kurser i nærheden af Hammel. (MP) I velkomstfolderen er Den gode voksne beskrevet ud fra klubbens etiske og pædagogiske nøgleord. Hermed vises et klart billede og signal af klubbens forventninger og leveregler. (NH) Klubben er opmærksom på vigtigheden af den enkeltes positive oplevelse af at gå til brydning. Situationer kan opstå hvor børnene bliver presset, stresset og føler ubehag. Her er det relevant at reflektere over spørgsmål som: Hvordan støtter træner og forældre bedst? Hvordan forbereder vi barnet til kamp og svære situationer? Hvordan håndterer vi skader? Hvor meget skal barnet træne? Hvornår og hvordan gribes i uhensigtsmæssige kamp både til stævner og i træningen? Derfor skal der afholdes møder 3-4 gange årligt, hvor trænerne kan planlægge træning, stævnedeltagelse, uddannelse, drøfte forhold omkring holdene og bryderne individuelt. (MP) Klubben bruger unge brydere som hjælpetrænere, som har god indsigt i klubbens mål og værdier, brydningen og træningen. Hvilket giver god kontinuitet og balance i træningen, og fungerer rigtig godt. (Best. + KA) VOLDBY BRYDEKLUB Side 15

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten 2 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2002, 2. udgave Grafisk design & produktion: Tekst & redaktion: UNITED A/S

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

HVAD ER EN GOD SKOLE. Østerbyskolen

HVAD ER EN GOD SKOLE. Østerbyskolen Østerbyskolen HVAD ER EN GOD SKOLE Hvad er en god lærer/god undervisning Hvad er en god kammerat/god klasse Hvad er god opdragelse Hvad er et godt forældresamarbejde HVAD ER EN GOD SKOLE Der er ikke i

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere