På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub"

Transkript

1 Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes af lysten til at engagere sig og tage et medansvar for et godt idrætsmiljø, og børnene selv må føle deres egne behov og ønsker opfyldt. Kilde: DIF. VOLDBY BRYDEKLUB Side 1

2 Indholdsfortegnelse FORORD 1 AKTIVT FORÆLDRESAMARBEJDE BØRNEPOLITIK Målsætningen: Fællesskab: Ansvarlighed: Disciplin: Kost: Konkurrencer: POLITIK FOR PÆDOFILI Udgangspunkt: Udvalg for pædofilipolitik: Leve- og værdiregler: Det siger loven: Indhentning af oplysninger fra Kriminalregisteret som forebyggelse: Retningslinier: ORGANISERING BØRNEUDVALG: Børneudvalgets opgaver: Handlingsplan: DET FYSISKE MILJØ Målsætning: Handlingsplan: AKTIVITETSNIVEAU Målsætning: Handlingsplan: DEN GODE VOKSNE Klubben målsætningen for den gode voksne: Nøgleord for den gode voksne: Handlingsplan:...15 VOLDBY BRYDEKLUB Side 2

3 FORORD: Dansk Idræts-Forbund har sat focus på børneidrætten. De har opfordret klubber, der er interesserede i at tage dette medansvar, til at gå forrest i arbejdet med at skabe de bedste idrætsmiljøer for børn. I samarbejde med Danmarks Brydeforbund ved Breddekonsulent Palle Nielsen er kvalitetsprojektet På vej mod et godt idrætsmiljø for børn i 2005 blevet præsenteret for Voldby brydeklub. fandt projektet spændende, og ville gerne tage del i at sikre børn et godt idrætsmiljø. Derved samtidig også at give et signal til alle i og omkring klubben om, at her har vi arbejdet målbevidst på at skabe Et godt idrætsmiljø for børn. De sidste 2 år har målrettet arbejdet på børneidrætten på 6 områder: Foreningens børnepolitik, børneudvalg, forældresamarbejde, den gode voksne, aktivitetsniveau og det fysiske niveau. Klubben har opnået gode resultater, givet overblik og overskuelighed, givet andre indblik i klubben, tydeliggjort klubbens holdninger og målsætninger. har engageret sig i en kvalitetsproces som også i fremtiden bliver ved med at udvikle sig. I rapporten er der anvendt navneforkortelser til internt brug som arbejdsredskab. VOLDBY BRYDEKLUB Side 3

4 1 AKTIVT FORÆLDRESAMARBEJDE FOKUS- PUNKTER UDDYBNING OG POLITIK HANDLEPLAN ANSVAR -LIG TIDS- PLAN Skabe et aktivt forældresamarbejde Forældresamarbejde t er vigtigt for klubben. Vi ser forældrene som en rig ressource til at skabe et godt konstruktivt miljø for børnenes brydeklub. Bestyrelsen arbejder hen imod at forældre deltager i det omfang, som de ønsker. Familien, som ofte har en travl hverdag, får derved som sekundære gevinst et fælles samlingspunkt, samt det fremmer børnenes motivation til brydning. Mange klubopgaver skal varetages, og jo flere samarbejdende parter desto mere givende, sjovere og inspirerende bliver det at løfte opgaverne. Derfor prioriteres miljøet i klubben højt, så det er tiltalende for alle Fælleslokalet skal være indbydende og behagelig, så der er gode forudsætninger for samtaler og møder. Status: Der er blevet malet, afhøvlet gulve, gratis kaffe og frugt. Vi vil højne informationsniveauet ved hjælp af Nyhedsbreve 4 gange årligt. Derved informerer vi tidligt om arrangementer, stævner og møder, fx. så de får bedre mulighed for at deltage socialt såvel som at melde sig til frivillige div. opgaver. Nye forældre skal føle sig velkomne og hurtigt modtage en Velkomstfolder med praktiske og relevante informationer. Som punkt i folderen skal der naturligvis være klubbens politik omkring forældresamarbejde. Vi vil have en overskuelig og opdateret fælleskalender i fælleslokalet og orientere løbende om den. Vi vil til bestyrelsesmøder løbende have forældresamarbejde som punkt fx via debat om modtagelse af forældre, kommunikation i hente og bringe situationer. Bestyrelsens fælles løbende ansvar NH NH MP Bestyrelsens fælles løbende ansvar Jan Aug Sep Aug Aug Vi vil have en ris og ros kasse, så vi på den måde også inddrager forældres holdninger og spørgsmål. Fast kontaktperson er MA Aug VOLDBY BRYDEKLUB Side 4

5 Formanden i klubben, det giver tryghed at vide, hvem man skal henvende sig til. Vi vil løbende afholde sociale arrangementer. Jul, fastelavn, afslutning, pokaluddeling m.m. Bestyrelsens fælles løbende ansvar Jan Vi vil afholde et forældremøde omkring holdninger til klubben og at fremme et godt idrætsmiljø, og derved bliver forældrene samtidig en naturlig del af klubbens sociale netværk. Vi vil udvide hjemmesiden med relevante oplysninger og klubbens situation samt lave scrapbog for klubben. Vi vil udpege en kommunikationskoordinator, som vil øge overblikket og overskueligheden i klubben, så opgaver og funktioner derved nemmere kan overdrages. Dermed er der en klar opgavefordeling blandt bestyrelsen. Koordinator er udpeget NH. NH NH MA NH Okt Okt Apr VOLDBY BRYDEKLUB Side 5

6 2 BØRNEPOLITIK 2.1 Målsætningen: Klubbens hovedformål er, at vi har det sjovt sammen - at børnene trives, lærer og udvikles, både socialt, personligt og motorisk. Det er en grundregel i al arbejdet i klubben, at alle brydere er lige, uanset om det har et vældigt talent eller behøver megen træning for at lære at bryde. Alle har brug for opmærksomhed og respekt. Det afspejler sig i den daglige træning og omgangsform, og det bør det også gøre fremover. Vi er en klub, hvor børnene indbyrdes behandler hinanden ordentligt og med almindelig respekt, uanset de svagheder, den enkelte måtte have, og uanset de brydemæssige færdigheder, den enkelte besidder. Denne kultur skal bevares. Vi tænker, at en sådan kultur primært fremmes ved den holdning, trænerne selv viser i dagligdagen, men også ved, at de voksne resolut og uden berøringsangst griber ind, hvis der er optræk til uheldig adfærd børnene imellem. 2.2 Fællesskab: Fællesskabet i klubben er utrolig vigtigt både som udviklings- og motivationsfaktor. Nøgleordene i et godt kammeratskab er for klubben: tryghed, tålmodighed, ærlighed, tolerance, respekt og positiv væremåde alle parter i mellem. Alle er ansvarlige for en god ånd i huset. 2.3 Ansvarlighed: Gennem dialog fastholder vi børnene i, at alle har et medansvar for egen indsats, engagement og dygtiggørelse. Til et stævne er det kun ved hjælp af egen indsats man opnår bedst mulig resultat. Træneren kan kun vejlede. Vi formidler budskabet Tab og vind med samme sind. 2.4 Disciplin: Klubben stiller krav om opmærksomhed og koncentration så mest muligt kan opnås. Vi koncentrerer os og hører efter Vi behandler og taler ordentligt til hinanden Vi støtter hinanden og træner godt sammen Vi bevæger os og får motion Vi vil lære noget og blive bedre Vi sætter os et mål og følger det 2.5 Kost: For at kroppen kan fungere, skal den have tilført energi og næringsstoffer. Medlemmerne har højt og godt aktivitetsniveau, derfor har kostens sammensætning stor betydning for brydernes fysiske velvære og ydeevne. VOLDBY BRYDEKLUB Side 6

7 Trænerne taler løbende med børnene om sund kost, fysiologien omkring næring og kost inden træning og stævner, for at yde mest mulig. De 7 kostråd er at finde på opslagstavlen. Klubben rekvirerer de 7 kostråd som pjece til omdeling af klubbens medlemmer. (NH nov. 2007) Der kan købes frugt i køkkenet. (MP) 2.6 Konkurrencer: Klubben har ikke som mål at vinde medaljer. Det er sjovt at vinde, men ikke et mål i sig selv. Målet er, at yde det bedste. Der er en god motivationsfaktor at vinde - og samtidig er godt for barnets selvopfattelse. Klubben vil i starten i af næste sæson udvikle en folder: Sådan tager vi til stævner. Hvori der blandt andet indgår overvejelser om tilmelding, kost, opvarmning, forældre, disciplin, skader, støtte i kampsituationer og hverdagstræning, opførsel m.m. (NH) 2.7 POLITIK FOR PÆDOFILI Udgangspunkt: Danmarks Idræts-Forbund har opfordret alle specialforbund og deres klubber til at have en åben debat om pædofili og i den sammenhæng udgivet rådgivningspjecer omkring seksuelle overgreb. Det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Vejledning for idrætsforeninger Hvordan søger og håndterer man oplysninger om seksuelle overgreb fra Det Centrale Kriminalregister Disse pjecer har i udviklingsfasen af klubbens politik for pædofili været udgangspunktet for bestyrelsens løbende debat samt møder. Som led i klubbens kvalitetsudvikling skal pædofilipolitikken: Opfordre til diskussion om, hvordan overgreb forebygges. Fortælle hvordan man skal handle, hvis en mistanke om overgreb opstår. Oplyse om lovmæssige forhold, der gælder for seksuel kontakt med børn og unge. Pædofilipolitikken er udarbejdet i klar tillid til, at der ingen problemer er i klubben på nuværende tidspunkt. DIF og DB gældende regler og retningslinier følges og ved ændringer indarbejdes disse i denne politik. VOLDBY BRYDEKLUB Side 7

8 2.7.2 Udvalg for pædofilipolitik: Vi har i klubben oprettet et udvalg med ansvar for politik omkring pædofili: Merete Andersen Nina Hollænder Udvalget er med pædofilipolitikken dermed rustet og forberedt på spørgsmål og håndtering af: (Handlingsplan jf. Pjecen) Mistanken opstår Hvad gør man Problemets omfang Hvem kontaktes Hvor søges rådgivning Kriseberedskab Leve- og værdiregler: Den bedste forebyggelse af overgreb af enhver art er at have et fælles værdigrundlag og et miljø, hvor det er naturligt at drøfte om klubben og den enkelte som helhed lever op til de fælles værdier. En gang årligt er klubbens leveregler på dagsordenen til et bestyrelsesmøde. Levereglerne gør klubbens regler tydelige for alle og trænere bliver opmærksomme på egen og andre opførsel. Gode leveregler, indhentning af straffeattest og åben dialog forhindrer ikke overgreb i at forekomme, men kan sikre, at overgreb ikke får lov til at fortsætte. Vi taler ordentligt til hinanden ingen sjofle tilråb eller kommenterer om hinandens krop. Nye trænere er ikke fra starten ene på holdet, og vi trænere besøger hinanden, når der trænes. Trænere bader ikke sammen med børnene. På ture er der 2 trænere. Trænere inviterer ikke børnene med hjem. Forældre er velkomne til at deltage i hallen. Idræt er at opleve og vise følelser. Et sejrsknus, klap på skulderen eller omfavnelse ved nederlag eller en der har slået sig er naturlig kropskontakt. Børn klarer selv påklædning. Mobiltlf. med billedfacilitet anvendes uden for baderum og på en måde så de ikke krænker andre. I forbindelse med træning og beherskelse af krop og teknik er det naturligt, at der er kropslig kontakt mellem barn og voksne i et læringsperspektiv. VOLDBY BRYDEKLUB Side 8

9 SL omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge. Det er strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. Så al form for seksuel kontakt mellem træner, ledere, instruktører og børn under 18 år er helt uacceptabelt. Klubbens holdning er, at de personer, som er dømt efter ovennævnte paragraffer i SL, ikke kan være træner eller leder for børn og unge inden for idrætten Det siger loven: Iflg. SER 36 og SL 213 har alle personer underretningspligt. Det vil sige, enhver som får mistanke om et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare skal underrette barnets bopælskommune. Trænere, ledere og instruktører har således pligt til selv eller gennem ledelsen at underrette kommunens socialforvaltning Indhentning af oplysninger fra Kriminalregisteret som forebyggelse: Hidtil er udvælgelsen af nye trænere og ledere foregået ud fra tæt kendskab til de enkelte ledere og trænere, hvilket har betydet en stor sikkerhed i udvælgelsen af ledere og trænere i relation til faglighed, brydeforståelse og personlige kompetencer. For at sikre hurtig og forebyggende indsats af seksuelle overgreb, har klubben besluttet at udvalget for pædofilipolitik skal indhente oplysninger via Kriminalregisteret om overtrædelser, der vedr. seksuelle forhold til personer under 15 år af alle nye trænere og holdledere for hold med børn under 15 år jf. SL pr Retningslinier: Der søges kun på trænere og ledere som har direkte kontakt med børn under 15 år. Kun udvalget får kendskab til oplysningerne, Udvalget er opmærksom på lov om tavshedspligt og lov om videregivelse af oplysninger. Straffeattesten indhentes ved ansættelse. Derefter en gang årligt inden sæsonstart. Oplyse nye trænere og leder omkring pædofilipolitik og gode spilleregler for omgangen med hinanden og åbenhed omkring, hvordan man tilrettelægger arbejdet med børnene i klubben med råd om god skik og brug i klubben. VOLDBY BRYDEKLUB Side 9

10 3 ORGANISERING s organisering; Klubben er nedsat med en almindelig bestyrelse med 6 bestyrelsesmedlemmer. 3.1 BØRNEUDVALG: Klubben har nedsatte et børneudvalg pr. nov bestående af 4 medlemmer. Træner KA, Best.medlem NH, Forældre HB Ung bryder JE Børneudvalgets opgaver: At være synlig for børnene At lytte til børnenes krav og behov At varetage deres interesser internt som eksternt At tilpasse aktiviteterne efter børnene At evaluere løbende med børnene fx via møder Handlingsplan: For at varetage børneudvalgets opgaver afholdes hver ½ år møder på de 3 forskellige hold. Her debatteres bl.a. Hvad betyder brydning for dig? Hvad er sjovt/ godt ved brydning/klubben/træningen? Er der noget som ikke er så godt ved brydning/klubben/træningen? Hvad kan vi gøre bedre? Hvad er en god kammerat? Nye ideer? Børnene har i fællesskab beskrevet En god kammerat, og klubben har med succes indført en Bedste-Ven-pokal, som uddeles hver 2. måned på alle 3 hold. Som en løbende evaluering har trænerne indført summemøde efter træningen, hvor der er frit ord omkring træningen, episoder, opførsel og fremtidig tiltag. Forældre opfordres til at deltage i bestyrelsesmøder, og er ofte med i salen under træningen, så her er rig mulighed for debat og evaluering. Samtidig er børneudvalget med på dagsordenen ved bestyrelsesmøder. VOLDBY BRYDEKLUB Side 10

11 4 DET FYSISKE MILJØ 4.1 Målsætning: Vi sætter vi stor pris på et godt fysisk miljø, da det påvirker alle positivt med god stemning, hygge, sunde og sikre forhold. Derfor bliver vores lokaler indrettet med udstyr og materialer som medvirker til at træningen kan understøtte alsidig leg, alderssvarende læring, udvikling og gode oplevelser for børnene. Vores fysiske rammer i klubben er generelt gode, idet vi har et godt indrettet klublokale med god plads, mange stole og borde og en køkkensektion med alt, hvad der er behov for i det daglige. overvejes om vores lokaler og materialer er sikkerhedsmæssige forsvarlige for børn. 4.2 Handlingsplan: Fokuspunkter Målsætning Uddybning Handleplan Ansvarlig Tidsplan Det fysiske miljøs sikkerhed og sundhed Klubbens rammer skal være sikre, trygge, hyggelig og sunde, da det er vigtige momenter i børnenes fysiske udfoldelse. Forbedre klublokalet og opgangen ved at lave børnekrog, få malet væggene, afhøvlet gulvene, sat træloft op, nye lamper, ny opslagstavle. Bestyrelsen ved MA Jan 2006 Forbedringer i salen som få metalskinner omkring døråbningen, så måttevognene er lettere at køre igennem. MA Jan Fastholde ansøgningen til kommunen om måtten må blive liggende fast. Det er MA Okt VOLDBY BRYDEKLUB Side 11

12 tidsmæssigt og psykisk et irritationsmoment for klubbens medlemmer. Indfræse skinner til badmintonnet i væggen i salen. Herved mindskes risiko for skader ved vores brydere. Indkøb af relevant udstyr til træningen hække, trampolin, hoppebolde og div. bolde. Begrænse røg i alle klubbens rum ved at sætte tydelige skilte op. Forbedringer i baderummet Klubben har ansøgt kommunen om en glasvæg til baderummet, så der ikke er direkte synsfelt fra gangen, når døren åbnes. Pt. har klubben ikke pigemedlemmer, men hvis vi får, vil klubben ansøge kommunen om skillevæg til omklædningsrummet. Opslagstavlen MA Nov MP Jan tiltag KA NH Jan NH MP VOLDBY BRYDEKLUB Side 12

13 opdeles i sektioner, så den er nem at overskue, derved bliver info-niveauet også højnet. Opfordre til bad efter træning - god hygiejne. Samt fastholde et fælles ansvar for oprydning. Trænere VOLDBY BRYDEKLUB Side 13

14 5 AKTIVITETSNIVEAU 5.1 Målsætning: Klubben tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger ift. træningen stævner aktivitetstilbud sociale sammenhænge Således at der er tilbud til alle tilpasset den enkeltes alder, forudsætninger, ønsker og behov. Klubben deltager aktivt og bredt i stævner og aktivitetstilbud med forudsætningen om at skabe positive oplevelser. Brydning skal være sjovt og stimulerende og igennem leg og læring skabes mulighed for fysisk, psykisk og social udvikling for børnene. 5.2 Handlingsplan: Der er opstartet et tumlehold ultimo 2005 for 4-6 årige der træner 1 gang ugentlig. Klubben har involveret en ung bryder, som også er med i børneudvalget. På det motoriske plan bliver børnene bedre og får det nemmere, når de rigtigt skal i gang med at bryde. Tumleholdet har også medført flere medlemmer og forældre. (KA JL) Klubben deltager løbende i skolebrydedage fx Get Moving på Sall Skole. Det blev gennemført med stor succes og vil blive gentaget senere i samarbejde med breddekonsulenten. (MP og MA) 2-3 gange årligt har klubben fællestræning holdene imellem. Det fremmer samtidig gode sociale bånd og god social forståelse. (NH) Træning hos andre klubber er løbende nødvendigt for rette udfoldelse, udvikling og udfordring for klubbens brydere. Klubben uddeler pokaler for flid, fremmøde, Bedste-Ven m.m. Det i sig selv er et drivende motivationsmoment, og en selvtilfredsstillelse for den enkelte modtager. VOLDBY BRYDEKLUB Side 14

15 6 DEN GODE VOKSNE 6.1 Klubben målsætningen for den gode voksne: De voksne i klubben; trænere, ledere og andre aktive skal være sunde forbilleder i både adfærd og kommunikation overfor børnene både til træning og stævner. De voksne er rollemodeller, og derfor er det utrolig vigtigt, at træneren og andre voksne er bevidste om deres rolle. Den gode voksne er prioriteret højt i klubben, da det er et vigtigt element i vores væsentligst mål: Det skal være en givende og positiv oplevelse for børnene at gå til brydning. 6.2 Nøgleord for den gode voksne: Vær positiv, støt, vejled, stimuler, motiver bryderne på retsmæssigt niveau. Vær aktivt lyttende, vær rummelig, stabil og inddrag børnene i fx træningens udformning og andre relevante forhold. Vær engageret, nærværende, skal kunne tilsidesætte egne behov og give modtage kritisk på en konstruktiv og ordentlig måde. 6.3 Handlingsplan: Åben løbende debat i hverdagen og til bestyrelsesmøder om nøgleord for Den gode voksne. (NH) tilbydes træner, ledere og best.medlemmer relevante kurser, som skal udvikle og fremme personlige og faglige kvalifikationer. Så vores trænere, ledere og best.medlemmer kan blive inspireret, genopfrisket og reflektere. Evt. kan der i samarbejde med breddekonsulenten oprettes kurser i nærheden af Hammel. (MP) I velkomstfolderen er Den gode voksne beskrevet ud fra klubbens etiske og pædagogiske nøgleord. Hermed vises et klart billede og signal af klubbens forventninger og leveregler. (NH) Klubben er opmærksom på vigtigheden af den enkeltes positive oplevelse af at gå til brydning. Situationer kan opstå hvor børnene bliver presset, stresset og føler ubehag. Her er det relevant at reflektere over spørgsmål som: Hvordan støtter træner og forældre bedst? Hvordan forbereder vi barnet til kamp og svære situationer? Hvordan håndterer vi skader? Hvor meget skal barnet træne? Hvornår og hvordan gribes i uhensigtsmæssige kamp både til stævner og i træningen? Derfor skal der afholdes møder 3-4 gange årligt, hvor trænerne kan planlægge træning, stævnedeltagelse, uddannelse, drøfte forhold omkring holdene og bryderne individuelt. (MP) Klubben bruger unge brydere som hjælpetrænere, som har god indsigt i klubbens mål og værdier, brydningen og træningen. Hvilket giver god kontinuitet og balance i træningen, og fungerer rigtig godt. (Best. + KA) VOLDBY BRYDEKLUB Side 15

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere